TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU"

Transkript

1 io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro II. stupeň ZŠ TIBET PŘES HIMÁLAJE ZA SVOBODOU METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, Tel: , PRO UČITELE

2 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO II. STUPEŇ / TIBET POZNÁMKY / TIBET 11 Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Poznámky Časová dotace: 90 min./120 min. Anotace: V průběhu programu se seznámíme s klíčovými událostmi historie Tibetu a s tradičním způsobem života. Budeme pracovat s příběhy betských uprchlíků, kteří uprchli do indického exilu, a pojmenujeme důvody, které je k emigraci vedly. Dotkneme se otázky lidských práv. Rozebereme problémy, kterým v současnos Tibetský národ čelí, jak ve své zemi, tak mimo ni. Prostřednictvím typických artefaktů odhalíme tajemství betské kultury. Na závěr programu si vyrobíme betské praporky. RVP: MKV etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity; VMEGS Evropa a svět nás zajímá; Zeměpis regiony světa; Výchova k občanství stát a právo (lidská práva), mezinárodní vztahy, globální svět Autorský tým: Mgr. et Bc. Dita Kalousová Vydalo: CEGV Cassiopeia, 2012

3 10 POZNÁMKY / TIBET POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU / TIBET 3 Poznámky POPIS VÝUKOVÉHO PROGRAMU Akvita Popis akvity Očekávané výstupy Abeceda Lektor žákům klade různé otázky související s tématem a žáci na ně odpovídají. Žáci jsou uvedeni do tématu výukového programu. Lektor zmapuje znalos žáků o tématu. Klíčové událos Tibetu Lektor, prostřednictvím power- -pointové prezentace, seznámí žáky se základními informacemi o Tibetu a klíčovými událostmi historie Tibetu. Žáci jsou seznámeni se základními informacemi a klíčovými událostmi historie Tibetu. Žáci jsou movováni pro další práci. Útěk přes Himálaje Lektor žákům pus čás dokumentů Útěk přes Himálaje a Na druhé straně Himálaje. Lektor dokumenty doplňuje dalšími informacemi. Žáci se seznámí s osudy betských dětských uprchlíků. Na základě dokumentu pojmenují žáci důvody, které Tibeťany vedou k útěku z jejich země. Žáci si uvědomí význam dodržování základních lidských práv. Žáci pojmenují úskalí života Tibeťanů v indickém exilu Tibetská kultura Žákům jsou představeny určité betské předměty denní potřeby. Žáci jsou seznámeni s konkrétními betskými artefakty a jejich významem pro betskou kulturu. Tibetské praporky lungty Žáci si vyrobí typické betské praporky lungty. Žáci znají význam betských praporků. Závěr V plénu třídy se shrne průběh výukového programu a nejdůležitější informace programu. Žáci si upevní základní informace z výukového programu.

4 4 DOPORUČ ENÁ LITERATURA / TIBET 9 NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE: A: ÚTĚK ZA SVOBODOU Časová dotace: min. Cíle: Žáci idenfikují rozdíly a podobnos mezi sebou a betskými dětmi a pochopí význam dodržování lidských práv. Žáci přemýšlí o tom, jak by se mohli do rozvojové spolupráce sami zapojit. Vzdělávací oblas a průřezová témata: MKV etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity; VMEGS Evropa a svět nás zajímá; Výchova k občanství stát a právo (lidská práva), mezinárodní vztahy, globální svět Pomůcky: pracovní list pro každého žáka, balicí papíry, fixy, výsky Všeobecné deklarace lidských práv (www.osn.cz), přístup k internetu (dle možnos) Poznámka pro pedagogy: Tato akvita navazuje na akvitu Útěk přes Himaláje z výukového programu. Během programu žáci pracovali s dokumenty a tato akvita navazuje právě na práci s dokumenty. Vzhledem k věku žáků lze z této akvity použít pouze určitou část. Během akvity se pracuje s pojmem rozvojová spolupráce. Cílem rozvojové spolupráce je zlepšení podmínek, ve kterých lidé žijí (tedy zlepšení kvality života), a to nejen v ekonomické, ale také sociální a polické oblas (demokracie, lidská práva). Zahraniční rozvojová spolupráce je způsob, jakým vyspělé státy pomáhají řešit problémy rozvojových zemí. Na rozdíl od humanitární pomoci, která reaguje na okamžitou potřebu, má rozvojová spolupráce řešit problémy rozvojových zemí dlouhodobě. Jedná se jak o podporu finanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know how (např. vzdělávání učitelů, školení porodních asistentek). Opro dříve užívanému termínu rozvojová pomoc je dnes preferováno spojení rozvojová spolupráce, což má zdůraznit partnerství mezi zemí poskytovatele při plánování i realizaci projektů. Rozvojová spolupráce České republiky Tradici pomoci rozvojovým zemím obnovila Česká republika po svém vstupu do Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj v roce 1995 a dále po vstupu do EU. Stala se tak dárcovskou zemí a zavázala se k pomoci rozvojovým zemím a ke globálnímu snižování chudoby. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) spolu s Českou rozvojovou agenturou je hlavním koordinátorem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Také podporují nevládní organizace zabývající se touto činnos. Jako dlouhodobé prioritní země české rozvojové spolupráce byly MZV ČR stanoveny: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Mongolsko, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palesnské autonomní území a Srbsko. BRANDER, Patricia. [et al.] Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, Praha: pro Národní instut dě a mládeže, Českou národní agenturu Mládež vydalo nakl. Argo, GJACCHO, Paldän., ŠAKJA, Cchering. Oheň pod sněhem. Přeložila Andrea Skálová. Praha: Volvox Globator, ISBN ČHOPHEL, Norbu. Tibetské lidové příběhy. Praha: Argo, ISBN FRENCH, Patrick. Tibet, Tibet. Historie ztracené země. Přeložila Petra Andělová. Praha: Nakladatelství BB/art s.r.o., ISBN X. MAJEROVÁ, Karin. Tibet a Barma opomíjené rozvojové problémy. Metodika pro učitele základních a středních škol. Olomouc: Občanské sdružení M.O.S.T., ONDOMIŠOVÁ, Zuzana., THOMA, Zdeněk. Tibet země pod ochranou Bohů. Praha: Kartografie Praha, a.s., ISBN X. 1. TSEPON W. D. SHAKABPA. Dějiny Tibetu. Přeložil Josef Kolmaš. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN VAŇKOVÁ KLÍMOVÁ, Zuzana. Humanitární a rozvojová spolupráce. Manuál pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií. Praha: Charita ČR, Informační systém o Tibetu Občanské sdružení Lungta věnující se Tibetu Občanské sdružení Potala věnující se Tibetu informace o Losaru Tibetském Novém roku a jeho oslavách Občanské sdružení M.O.S.T. podporující vzdělanost a zlepšování životních podmínek lidí žijících v Tibetu a indických Himálajích Zdroj: VAŇKOVÁ KLÍMOVÁ, Zuzana. Humanitární a rozvojová spolupráce. Manuál pro učitele ZŠ a víceletých gymnázií. Praha: Charita ČR, MAJEROVÁ, Karin. Tibet a Barma opomíjené rozvojové problémy. Metodika pro učitele základních a středních škol. Olomouc: Občanské sdružení M.O.S.T., 2011.

5 8 DALŠÍ NÁMĚ TY / TIBET DALŠÍ NÁMĚTY: Tibetský čaj uvařte si s žáky slaný betský čaj. K jeho popíjení si můžete s žáky přečíst betský příběh či přísloví (viz Doporučené informační zdroje). Jak se vaří betský čaj? Suroviny na 2 litry čaje: 2 litry vody lžiček sypaného černého čaje cukr sůl 2 3 polévkové lžíce másla (Tibeťané používají máslo jačí.) Do hrnce dejte vařit osolenou vodu. Až se začne voda vařit, vhoďte do ní čaj (nejlépe kvalitní černý), cukr a máslo. Čaj by měl mít slanou chuť. Vařte, dokud se máslo nerozpus. Poté čaj sceďte přes sítko do šálků. Filmové odpoledne Pusťte si s žáky některý z filmů věnovaných Tibetu, betské kultuře, Dalajlámovi. Žáci tak budou mít možnost zajímavou formou se dozvědět více o historii, kultuře a životě v Tibetu. Doporučené filmy s betskou témakou: Kundun USA, o životě Dalajlámy od dětství po jeho útěk do indického exilu Pohár Bhután/Austrálie, 1999 netradiční komedie o vášni dvou chlapců (buddhisckých mnichů) pro fotbal Sedm let v Tibetu USA, příběh dobrodružné cesty rakouského horolezce Heinricha Harrera, který se svým přítelem Petrem Aufschneiterem chtěl dobýt vrchol jednoho z nejvyšších štu Himalájí - Nanga Parbatu Dokumenty, s jejichž určitými částmi žáci pracovali během výukového programu: Útěk přes Himálaj Německo, 2000 Na druhé straně Himálaje Německo, 2005 Filmové odpoledne můžete realizovat v rámci Fesvalu ProTibet (viz níže ). + Zapojení třídy/ školy do konkrétního projektu na podporu a pomoc betským uprchlíkům a Tibetu. PŘÍKLADY NĚKTERÝCH PROJEKTŮ POMOCI TIBETSKÝM UPRCHLÍKŮM A TIBETU Vlajka pro Tibet - celosvětová kampaň, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Do kampaně je možné se zapojit jako celá škola. Fesval ProTibet Fesval organizovaný Občanským sdružením M.O.S.T., jehož cílem je seznámit návštěvníky s betskou kulturou, tradicemi betského buddhismu a s problémy, kterým Tibeťané ve své zemi či v indickém exilu čelí. Výtěžek fesvalu je vždy určen na konkrétní druh pomoci. Fesval probíhá každoročně v březnu k příležitos výročí povstání pro čínské okupaci dne v Tibetu. Jako třída/škola se můžete zapojit různým způsobem (výstava, filmové odpoledne či večer) do organizování fesvalu ProTibet ve vašem městě či škole. Kmotrovství na dálku projekt Občanského sdružení M.O.S.T. na pomoc dětem, které uprchly z Tibetu a nyní žijí bez rodičů v exilových vesničkách v Indii. Podporováni jsou touto formou také betš senioři, nomádi, mniši a mnišky v buddhisckých klášterních školách v indických Himálajích a Tibetu. Podpora probíhá formou individuálního dárcovství. Postup: 1. Úvod Připomeňte si s žáky formou volné diskuze/brainstormingu nejzajímavější informace a momenty z dokumentů, které viděli během realizace výukového programu. Zeptejte se žáků, jaké pocity měli při sledování dokumentů. Poté nechce žáky, aby se zamysleli nad m, v čem se jejich život podobá a v čem odlišuje od života dě žijících v exilu. Připomeňte si nové pojmy, které se během programu naučili, zejména pak pojmy uprchlík, emigrace, exil, migrace, lidská práva, pomoc uprchlíkům. 2. Hodnoty Rozdejte pracovní listy všem žákům. Žáci budou nejprve pracovat samostatně a sestaví si svůj vlastní žebříček hodnot (úkol č. 1 v pracovním listu). Co bylo obsahem projevu? Jaké jsou jeho cíle? Co se z projevu můžeme dozvědět o době, ve které vznikl? Jakou roli hraje budoucnost v těchto projevech? Má být projev především pravdivý, anebo přinášet uklidnění? Měl by varovat před nebezpečím? Jak se mění funkce projevů v různých historických obdobích? 3. Tändzinův sen Žáci si přečtou příběh Tändzinův sen a opět samostatně odpoví na všechny otázky vztahující se k textu (úkol č. 2 v pracovním listu). 4. Tři slova Tibet, svět, pomoc Rozdělte žáky do skupin po 5 a do každé skupiny dejte arch balicího papíru a fixy. V této čás akvity budou studen pracovat ve vytvořených skupinách a budou se věnovat tématům rozvojové spolupráce v Tibetu a ve světě. Žáci si přečtou zadání úkolu č. 3 v pracovním listě a jejich úkolem bude vymyslet co nejvíce odpovědí na jednotlivé otázky. Odpovědi žáci zaznamenávají na balicí papír. Konkrétní úkoly a postup práce naleznete v pracovním listě. Pokud je to možné, je přínosné, aby žáci pracovali s internetem, kde by měli možnost vyhledat více informací. Příklady webových stránek, kde lze najít potřebné informace: hwww.unhcr-centraleurope.org/cz/index.html, 5. Závěr Zástupce každé skupiny bude během pě minut prezentovat jednotlivé odpovědi na zadané otázky, návrhy řešení a nápady své skupiny. Ostatní studen mohou klást doplňující otázky. Na závěr členové každé skupiny zhodno, jak se jim pracovalo. V případě nejasnos je vhodné žákům poskytnout doplňující informace nebo je odkázat na webové stránky, kde další informace naleznou (viz pracovní list/info v rámečku a v doporučených informačních zdrojích). Skupiny mohou své plakáty (balicí papíry) vyvěsit ve třídě. 5

6 6 7 Pracovní list Potřebují betské dě v exilu pomoc? Jakou a proč? 1. Sestav si svůj žebříček hodnot. Očísluj věci v tabulce podle důležitos ve škále od Nejdůležitější = 1, nejméně důležité = 10. rodina pes (nebo jiné zvíře) kamarádi láska peníze vzdělání dobrá práce auto svoboda jiné SVĚT Jaké další země, odkud ukají dě nebo dospělí, znáš? Proč ukají? POMOC Znáš nějaké organizace, které pomáhají uprchlíkům nebo chudým lidem v ČR a ve světě? Jak konkrétně pomáhají a jaký to má smysl? Zdroj: MAJEROVÁ, Karin. Tibet a Barma opomíjené rozvojové problémy. Metodika pro učitele základních a středních škol. Olomouc: Občanské sdružení M.O.S.T., Přeč si příběh Tändzinův sen a odpověz na otázky. Tändzinův sen Jmenuji se Tändzin Puntsok, je mi 12 let a narodil jsem se v Tibetu. Mámu a tátu, kteří žijí jako nomádi (kočovní pastevci), jsem viděl naposledy v roce 2008, kdy jsem odešel z Tibetu. Moji rodiče chtěli, abych měl větší šance do budoucnos, proto mě poslali do Indie. Teď žiju v Indii, kde chodím do školy. Moji rodiče neměli peníze na to, abych mohl chodit do školy v Tibetu. V Tibetu se škola musí plat. V Indii za školu neplam, protože žiju v betské dětské exilové vesničce, která je podporována např. indickou vládou a soukromými dárci. Po obsazení Tibetu Čínskou lidovou armádou v roce 1959 se život Tibeťanů zhoršil. Od té doby jich do indického exilu uteklo kolem Moje cesta do exilu byla velmi drsná, hodně jsem se bál, aby nás nechytla čínská policie. Se dvěma průvodci a ostatními dětmi jsme šli pěšky z Tibetu do Nepálu 25 dní. Z Nepálu jsem se pak dostal do Indie do dětské exilové vesničky Tibetan Homes Foundaon. V naší vesničce žije kolem 2500 dě bez rodičů. Líbí se mi zde, chodím do školy, rád hraji fotbal a čtu si příběhy. Mám jeden sen, chci být dobrým učitelem, abych mohl učit betské dě. Odpověz na následující otázky: a. Co by sis na Tändzinově místě vzal s sebou z domova, kdybys musel odejít? b. Myslíš si, že v Tibetu v minulos došlo a i dnes stále dochází k porušování některých základních lidských práv? (Je vhodné, pokud mají žáci přístup k Všeobecné deklaraci lidských práv.) c. Jaký sen o své budoucnos máš ty? d. Mohl bys ty sám uprchlíkům pomoci? Jak? 3. Tři slova Tibet, svět, pomoc (práce ve skupině.) a. Opište si na balicí papír velkými písmeny tato tři slova. b. Ke každému slovu nakreslete obrázek, který ho podle vás charakterizuje. c. Přečtěte si otázku a napište k ní co nejvíce odpovědí, nápadů. TIBET

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU

CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CO NÁM SDĚLUJÍ MÉDIA A CO NAJDEME POD POKLIČKOU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA

Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ ROZMANITÁ AFRIKA METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ

Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ CESTA K POROZUMĚNÍ METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT

Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s s Výukový program pro I. stupeň ZŠ BAREVNÝ SVĚT METODICKÉ LISTY LISTTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU

Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Cassiopeia Výukový program pro II. stupeň ZŠ RŮZNÉ ÚHLY POHLEDU METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE io p e i a Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Ca s Výukový program pro I. stupeň ZŠ ŽIVOT V AFRICE METODICKÉ LISTY Kontakt CEGV Cassiopeia, Jizerská 4, České Budějovice, 370 11 mkv@cegv-cassiopeia.cz,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY

OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY OSVĚTOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MULTIKULTURNÍ ŠKOLA POPIS PROGRAMU, METODICKÉ LISTY 1 Kolektiv autorů_lektorů projektu Multikulturní škola Vznik programu Multikulturní škola Program byl vytvořen v rámci projektu

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE

Výukový program pro I. stupeň ZŠ. Pestrobarevná METODICKÉ LISTY PRO UČITELE Výukový program pro I. stupeň ZŠ Pestrobarevná Indie METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 2 VÝUKOVÝ PROGRAM PRO I. STUPEŇ ZŠ / Pestrobarevná Indie Cílová skupina: I. stupeň ZŠ Časová dotace: 90 min Anotace: Pojďme

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013

Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Nabídka Centra globálního rozvojového vzdělávání NaZemi 2012/2013 Obsah: 1. semináře a kurzy pro pedagogy PodObal inspirace pro výuku s globálním rozměrem (učitelé 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ) Dvoudenní seminář

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

Tibeto barmské naděje

Tibeto barmské naděje Tibeto barmské naděje www.tibet-barma.cz Výstava je součástí vzdělávacího projektu Tibet a Barma opomíjené rozvojové problémy. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více