Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014"

Transkript

1 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák Jiří, CSc., Bc. Teplan Martin, Mgr. Valentová Alena v době zahájení schůze 5 členů RMČ Brno-Medlánky Alena Valentová Program: 1. Aktuální školská problematika: a) žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol (starostka) b) žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru (starostka) c) žádost MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přerušením provozu v době hlavních školních prázdnin (starostka) d) žádost OŠMT MMB o souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách (starostka) e) návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 (starostka) 2. Aktuální bytová problematika: a) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXXX (místostarosta) b) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXXX (místostarosta) c) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXXX (místostarosta) d) žádost o řešení situace ve věci realizace uzamykatelných kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová, Ostružinová (místostarosta) e) přehled dlužníků na nájemném a službách souvisejících s bydlením (místostarosta) 3. Žádost o povolení k umístění dodávacích schrán Česká pošta s. p., Brno, Kolaříkova 10 (místostarosta) 4. Pronájem pozemku p. č. 83 část o výměře 150 m 2 v k. ú. Medlánky zveřejnění záměru (místostarosta) 5. Pronájem pozemku p. č. 1160/1 část a p. č v k. ú. Medlánky- zveřejnění záměru (místostarosta) 6. Majetkoprávní řešení jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky - výzva městské části Brno - Medlánky k úhradě nákladů v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r.o. na základě zrušeného usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 58 informace (místostarosta) 7. Návrh termínů redakčních uzávěrek pro rok 2014 (Horváthová) 8. Návrh termínů řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky pro rok 2014 (starostka) 9. Příprava Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě (Horváthová) 10. Příprava Medláneckých svatováclavských hodových slavností v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě (Horváthová) 1

2 11. Různé: a) žádost předsedy Redakční rady Medláneckého zpravodaje o projednání stanoviska RMČ Brno-Medlánky k článku PhDr. Ladislava Žuji (p. Dobeš) b) návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne (starostka) RMČ Brno-Medlánky schvaluje navržený program 52. schůze RMČ Brno-Medlánky. RMČ Brno-Medlánky schvaluje jako zapisovatelku 52. schůze RMČ Brno-Medlánky Alenu Valentovou. 1. Aktuální školská problematika: a) žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol Starostka přednesla úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Koncept žádosti MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol, je přílohou zápisu. V rozpravě vystoupili: starostka, Ing. Sedlák, p. Dobeš, Bc. Teplan, místostarosta. RMČ Brno-Medlánky schvaluje Žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol. b) žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru Starostka přednesla úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky uděluje souhlas zřizovatele ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., k přijetí věcného daru nerezové vitríny (úřední desky školy) od pana Tomáše Lhotského, bytem Brno, Obůrky 4. c) žádost MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přerušením provozu v době hlavních školních prázdnin Starostka přednesla úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přerušením provozu v době hlavních školních prázdnin je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky schvaluje přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 47, přísp. org., včetně odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5, v době hlavních školních prázdnin 2

3 2014/2015, tedy v době od Do Provoz bude opětovně zahájen od MŠ Brno, Hudcova 47, bude mít prázdninový provoz v době od Do Rodiče v měsíci červenci 2014 uhradí poměrnou část školného ve výši 350 Kč a v měsíci srpnu 2014 školné hradit nebudou. d) žádost OŠMT MMB o souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách RMČ Brno-Medlánky projednala žádost OŠMT MMB o udělení souhlasu zřizovatele ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., s tím, aby jím zřízená právnická osoba zapojená do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách uzavřela smlouvu o partnerství bez finanční účasti. Přípis OŠMT MMB je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky uděluje souhlas zřizovatele ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., s tím aby jí zřízená právnická osoba, ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., zapojená do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách uzavřela smlouvu o partnerství bez finanční účasti. e) návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 RMČ Brno-Medlánky projednala výzvu OŠMT MMB k předkládání návrhů MČ Brno- Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce Výzva OŠMT MMB a písemné vyhotovení návrhů MČ Brno-Medlánky jsou přílohami zápisu. V rozpravě vystoupili: starostka, p. Dobeš, místostarosta. RMČ Brno-Medlánky schvaluje návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků Základní školy Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 (ve II. kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost): PaedDr. Taťána Štětinová PaedDr. Helena Malůšková 2. Aktuální bytová problematika: a) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXXXX Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost XXXX je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila vyhovět žádosti a nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou, tj. do V rozpravě vystoupili: místostarosta, starostka. RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. XXXXX, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a XXXXXX jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do

4 RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. b) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXXX Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost XXX je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila vyhovět žádosti a nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. XXXX, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a XXXX, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. c) žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. XXXX Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost XXXX je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila vyhovět žádosti a nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. XXX, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a XXXX, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. b) žádost o řešení situace ve věci realizace uzamykatelných kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová, Ostružinová Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost SVJ Rybízová 476 a 477 a Společenství vlastníků Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno, jsou přílohami zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila RMČ Brno-Medlánky zřídit zamykání kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová a Ostružinová. V rozpravě vystoupili: místostarosta, starostka, Bc. Teplan, Ing. Sedlák, p. Dobeš. RMČ Brno-Medlánky pověřuje Ing. Bendu, referenta správních činností ÚMČ Brno- Medlánky, návrhem vhodného technického řešení zamykání kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová, Ostružinová a prověřením nákladů na jeho realizaci. 3. Žádost o povolení k umístění dodávacích schrán Česká pošta s. p., Brno, Kolaříkova 10 4

5 Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Žádost České pošty s. p., o povolení k umístění dodávacích schrán je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila RMČ Brno-Medlánky vyhovět žádosti České pošty s. p. o souhlas s umístěním dodávacích schrán na pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Medlánky. RMČ Brno-Medlánky schvaluje umístění dodávacích schrán České pošty s. p. na pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Medlánky. 4. Propachtování pozemku p. č. 83 část o výměře 150 m 2 v k. ú. Medlánky zveřejnění záměru Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Návrh záměru propachtování pozemku v k. ú. Medlánky je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila RMČ Brno-Medlánky souhlasit s pronájmem části pozemku p. č. 83 v k. ú. Medlánky o výměře 150 m 2 a současně doporučila RMČ Brno-Medlánky zveřejnit záměr pronájmu uvedeného pozemku. RMČ Brno-Medlánky schvaluje zveřejnění záměru obce záměr propachtovat část pozemku p. č. 83 v k. ú. Medlánky o výměře 150 m 2 v k. ú. Medlánky. Výše pachtovného 5 Kč/m 2 na dobu 5 let. 5. Propachtování pozemku p. č. 1160/1 část a pronájem pozemku p. č v k. ú. Medlánky- zveřejnění záměru Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Návrh záměru pronájmu pozemku v k. ú. Medlánky je přílohou zápisu. Žádost projednala dne pracovní skupina Komise majetkové, investiční a bytové RMČ Brno-Medlánky pracovní skupina doporučila RMČ Brno-Medlánky souhlasit s pronájmem části pozemku p. č. 1160/1 v k. ú. Medlánky o výměře 1102 m 2 a pozemku p. č v k. ú. Medlánky o výměře 32 m 2 a současně doporučila RMČ Brno-Medlánky zveřejnit záměr pronájmu uvedeného pozemku. RMČ Brno-Medlánky schvaluje zveřejnění záměru obce záměr propachtování části pozemku p. č v k. ú. Medlánky o výměře 1102 m 2 a pronájmu pozemku p. č v k. ú. Medlánky o výměře 32 m 2. A to za pachtovné a nájemné ve výši 5 Kč za metr čtvereční a rok na dobu určitou 5 let. 5

6 6. Majetkoprávní řešení jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky - výzva městské části Brno - Medlánky k úhradě nákladů v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r.o. na základě zrušeného usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 58 informace Místostarosta přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Materiál k jednání RMB dne je přílohou zápisu. V rozpravě vystoupili: místostarosta, starostka, p. Dobeš, Bc. Teplan, Ing. Sedlák. RMČ Brno-Medlánky bere na vědomí materiál Majetkového odboru Magistrátu města Brna do Rady města Brna dne schválení výzvy MČ Brno-Medlánky k úhradě částky ,86 Kč (škoda, která vznikla statutárnímu městu Brnu na základě Usnesení Krajského soudu v Brně povinnost statutárního města Brna uhradit společnosti MARKA, spol. s r. o. část kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3.102,86 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši Kč a část soudního poplatku ve výši Kč v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti MARKA, spol. s r. o. v částce Kč na účet statutárního města Brna) a návrh RMB nesouhlasit se zaplacením částky ve výši ,81 Kč, požadované společností MARKA, spol. s r. o., jako úroky z prodlení za období od do Návrh termínů redakčních uzávěrek pro rok 2014 RMČ Brno-Medlánky projednala návrh termínů redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje v roce Návrh termínů redakčních uzávěrek pro rok 2014 předložený redakční radou je přílohou zápisu. V rozpravě vystoupili: místostarosta, starostka, p. Dobeš, Bc. Teplan, Ing. Sedlák. RMČ Brno-Medlánky schvaluje termíny redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro rok 2014: (MFF + hody) (termíny voleb) (PF) 6

7 RMČ Brno-Medlánky schvaluje realizaci mimořádného volebního čísla Medláneckého zpravodaje k prezentaci politických stran, hnutí a dalších subjektů kandidujících v komunálních volbách Politické strany, hnutí a další subjekty, které budou kandidovat do ZMČ Brno-Medlánky obdrží prezentaci v rozsahu ½ strany formátu A4 zdarma. 8. Návrh termínů řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky pro rok 2014 RMČ Brno-Medlánky projednala návrh termínů řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky v roce RMČ Brno-Medlánky schvaluje termíny řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky v roce 2014: Příprava Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě RMČ Brno-Medlánky projednala návrh vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě souvisejících s přípravou Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou darovací smlouvu příjmy související s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce Vzor darovací smlouvy je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem darovacích smluv souvisejících s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou smlouvu o reklamě příjmy související s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce Vzor smlouvy o reklamě je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem smluv o reklamě souvisejících s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce

8 10. Příprava Medláneckých svatováclavských hodových slavností v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě RMČ Brno-Medlánky projednala návrh vzorové darovací smlouvy a vzorové smlouvy o reklamě souvisejících s přípravou Medláneckých svatováclavských hodových slavností RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou darovací smlouvu příjmy související s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností Vzor darovací smlouvy je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem darovacích smluv souvisejících s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou smlouvu o reklamě příjmy související s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností Vzor smlouvy o reklamě je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem smluv o reklamě souvisejících s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností Různé: a) žádost předsedy Redakční rady Medláneckého zpravodaje o projednání stanoviska RMČ Brno-Medlánky k článku PaedDr. Ladislava Žuji p. Dobeš přednesl úvodní slovo k projednávanému bodu jednání. Článek PhDr. Ladislava Žuji je přílohou zápisu. V rozpravě vystoupili: p. Dobeš, Bc. Teplan, místostarosta, Ing. Sedlák. RMČ Brno-Medlánky doporučuje redakční radě Medláneckého zpravodaje zveřejnění článku PaedDr. Žuji v plném změní. b) návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne RMČ Brno-Medlánky schvaluje návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne : 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele (starostka) 2. Schválení programu zasedání (starostka) 3. Debata s občany (starostka) 4. Majetkoprávní vypořádání objektu Podpěrova 439/2 v k. ú. Medlánky (místostarosta) 5. Žádost SVJ napojených na kotelnu Jabloňová 1a o vyjádření k záměru vestavby nových plynových kotelen do dotčených nemovitostí (místostarosta) 6. Žádost společnosti T. O. O. s. r. o. o vyjádření ke stavbě VN 366, p. b , stavební úpravy stanovisko MČ Brno-Medlánky (místostarosta) 7. Úprava povrchu účelové komunikace na pozemku p. č. 259 v k. ú. Medlánky (nad ulicí Jasmínovou, místostarosta) 8

9 8. Žádost o opětovné projednání návrhu na úpravu směrné části regulačního plánu MČ Brno-Medlánky pozemek p. č.449/1 v k. ú. Medlánky, ulice Kytnerova (změna rozsahu překryvné funkce zeleně, místostarosta) 9. Žádost o opětovné projednání návrhu změny regulačního plánu MČ Brno-Medlánky - pozemek p. č. 449/1 v k. ú. Medlánky, ulice Kytnerova (posunutí stavební čáry, místostarosta) 10. Stanovisko MČ Brno-Medlánky k aktualizaci Územního plánu města Brna (místostarosta) 11. Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění stanovisko MČ Brno-Medlánky (starostka) 12. Návrh darovací smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky a společností REKO a. s. pozemek p. č. 991/474 v k. ú. Medlánky (starostka) 13. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZMČ Brno-Medlánky a kontrola plnění usnesení RMČ Brno-Medlánky za předcházející období (starostka) 14. Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva (starostka) 15. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka) 16. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (starostka) 17. Různé Návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky může být upřesněn nejdéle k zahájení jednání. Jednání začalo v 18:00 hod. a skončilo ve 20:30 hod. starostka místostarosta Zapsala: Alena Valentová 9

10 USNESENÍ z 52. schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna /52 Žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol RMČ Brno-Medlánky schvaluje Žádost MČ Brno-Medlánky o spolufinancování oprav a investic škol a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 nábytkové vybavení základních a mateřských škol. 2/52 Žádost ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přijetím věcného daru RMČ Brno-Medlánky uděluje souhlas zřizovatele ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., k přijetí věcného daru nerezové vitríny (úřední desky školy) od pana Tomáše Lhotského, bytem Brno, Obůrky 4. 3/52 Žádost MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org., o souhlas zřizovatele s přerušením provozu v době hlavních školních prázdnin RMČ Brno-Medlánky schvaluje přerušení provozu MŠ Brno, Hudcova 47, přísp. org., včetně odloučeného pracoviště MŠ Brno, V Újezdech 5, v době hlavních školních prázdnin 2014/2015, tedy v době od Do Provoz bude opětovně zahájen od MŠ Brno, Hudcova 47, bude mít prázdninový provoz v době od Do Rodiče v měsíci červenci 2014 uhradí poměrnou část školného ve výši 350 Kč a v měsíci srpnu 2014 školné hradit nebudou. 4/52 Žádost OŠMT MMB o souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy bez finanční účasti projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách RMČ Brno-Medlánky uděluje souhlas zřizovatele ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., s tím aby jí zřízená právnická osoba, ZŠ Brno, Hudcova 35, přísp. org., zapojená do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách uzavřela smlouvu o partnerství bez finanční účasti. 5/52 Návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 RMČ Brno-Medlánky schvaluje návrh MČ Brno-Medlánky na ocenění pedagogických pracovníků Základní školy Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 (ve II. kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost): 10

11 PaedDr. Taťána Štětinová PaedDr. Helena Malůšková 6/52 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v objektu Brno, Podpěrova 6 p. Dimitri Roli, trvale bytem Brno, Podpěrova 6 RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. 13 v objektu Brno, Podpěrova 6, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a p. Dimitri Rolim, trvale bytem Brno, Podpěrova 6, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. 7/52 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 307 v objektu Brno, Podpěrova 6 p. Dana Šalšová, trvale bytem Brno, Podpěrova 6 RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. 307 v objektu Brno, Podpěrova 6, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a p. Danou Šalšovou, trvale bytem Brno, Podpěrova 6, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. 8/52 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v objektu Brno, Turistická 40a p. Kamila Habartová, trvale bytem Brno, Turistická 40a RMČ Brno-Medlánky schvaluje uzavření nájemní smlouvy pronájem bytu č. 2 v objektu Brno, Turistická 40a, mezi MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem a p. Kamilou Habartovou, trvale bytem Brno, Turistická 40a, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem nájemní smlouvy. 9/52 Žádost o řešení situace ve věci realizace uzamykatelných kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová, Ostružinová RMČ Brno-Medlánky pověřuje Ing. Bendu, referenta správních činností ÚMČ Brno- Medlánky, návrhem vhodného technického řešení zamykání kontejnerových stání v lokalitě bytových domů Rybízová, Jabloňová, Ostružinová a prověřením nákladů na jeho realizaci. 11

12 10/52 Žádost o povolení k umístění dodávacích schrán Česká pošta s. p., Brno, Kolaříkova 10 RMČ Brno-Medlánky schvaluje umístění dodávacích schrán České pošty s. p. na pozemku p. č. 406/1 v k. ú. Medlánky. 11/52 Propachtování pozemku p. č. 83 část o výměře 150 m 2 v k. ú. Medlánky zveřejnění záměru RMČ Brno-Medlánky schvaluje zveřejnění záměru obce záměr propachtovat část pozemku p. č. 83 v k. ú. Medlánky o výměře 150 m 2 v k. ú. Medlánky. Výše pachtovného 5 Kč/m 2 na dobu 5 let. 12/52 Propachtování pozemku p. č. 1160/1 část a pronájem pozemku p. č v k. ú. Medlánky- zveřejnění záměru RMČ Brno-Medlánky schvaluje zveřejnění záměru obce záměr propachtování části pozemku p. č v k. ú. Medlánky o výměře 1102 m 2 a pronájmu pozemku p. č v k. ú. Medlánky o výměře 32 m 2. A to za pachtovné a nájemné ve výši 5 Kč za metr čtvereční a rok na dobu určitou 5 let. 13/52 Majetkoprávní řešení jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky - výzva městské části Brno - Medlánky k úhradě nákladů v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r.o. na základě zrušeného usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 58 informace RMČ Brno-Medlánky bere na vědomí materiál Majetkového odboru Magistrátu města Brna do Rady města Brna dne schválení výzvy MČ Brno- Medlánky k úhradě částky ,86 Kč (škoda, která vznikla statutárnímu městu Brnu na základě Usnesení Krajského soudu v Brně povinnost statutárního města Brna uhradit společnosti MARKA, spol. s r. o. část kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3.102,86 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši Kč a část soudního poplatku ve výši Kč v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti MARKA, spol. s r. o. v částce Kč na účet statutárního města Brna) a návrh RMB nesouhlasit se zaplacením částky ve výši ,81 Kč, požadované společností MARKA, spol. s r. o., jako úroky z prodlení za období od do /52 Návrh termínů redakčních uzávěrek pro rok 2014 RMČ Brno-Medlánky schvaluje termíny redakčních uzávěrek Medláneckého zpravodaje pro rok 2014: (MFF + hody) 12

13 (termíny voleb) (PF) 15/52 Mimořádné volební číslo Medláneckého zpravodaje komunální volby 2014 RMČ Brno-Medlánky schvaluje realizaci mimořádného volebního čísla Medláneckého zpravodaje k prezentaci politických stran, hnutí a dalších subjektů kandidujících v komunálních volbách Politické strany, hnutí a další subjekty, které budou kandidovat do ZMČ Brno-Medlánky obdrží prezentaci v rozsahu ½ strany formátu A4 zdarma. 16/52 Návrh termínů řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky pro rok 2014 RMČ Brno-Medlánky schvaluje termíny řádných schůzí RMČ Brno-Medlánky v roce 2014: /52 Příprava Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou darovací smlouvu příjmy související s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem darovacích smluv souvisejících s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno- Medlánky v roce /52 Příprava Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce 2014 schválení vzorové smlouvy o reklamě RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou smlouvu o reklamě příjmy související s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno-Medlánky v roce Vzor smlouvy o reklamě je přílohou zápisu. RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem smluv o reklamě souvisejících s přípravou a realizací Reprezentačního plesu MČ Brno- Medlánky v roce

14 19/52 Příprava Medláneckých svatováclavských hodových slavností v roce 2014 schválení vzorové darovací smlouvy RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou darovací smlouvu příjmy související s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem darovacích smluv souvisejících s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností /52 Příprava Medláneckých svatováclavských hodových slavností v roce 2014 schválení vzorové smlouvy o reklamě RMČ Brno-Medlánky schvaluje vzorovou smlouvu o reklamě příjmy související s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností RMČ Brno-Medlánky pověřuje starostku MČ Brno-Medlánky podpisem smluv o reklamě souvisejících s přípravou a realizací Medláneckých svatováclavských hodových slavností /52 Žádost předsedy Redakční rady Medláneckého zpravodaje o projednání stanoviska RMČ Brno-Medlánky k článku PhDr. Ladislava Žuji RMČ Brno-Medlánky doporučuje redakční radě Medláneckého zpravodaje zveřejnění článku PaedDr. Žuji v plném změní. 22/52 Návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne RMČ Brno-Medlánky schvaluje návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky konaného dne : 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele (starostka) 2. Schválení programu zasedání (starostka) 3. Debata s občany (starostka) 4. Majetkoprávní vypořádání objektu Podpěrova 439/2 v k. ú. Medlánky (místostarosta) 5. Žádost SVJ napojených na kotelnu Jabloňová 1a o vyjádření k záměru vestavby nových plynových kotelen do dotčených nemovitostí (místostarosta) 6. Žádost společnosti T. O. O. s. r. o. o vyjádření ke stavbě VN 366, p. b , stavební úpravy stanovisko MČ Brno-Medlánky (místostarosta) 7. Úprava povrchu účelové komunikace na pozemku p. č. 259 v k. ú. Medlánky (nad ulicí Jasmínovou, místostarosta) 8. Žádost o opětovné projednání návrhu na úpravu směrné části regulačního plánu MČ Brno-Medlánky pozemek p. č.449/1 v k. ú. Medlánky, ulice Kytnerova (změna rozsahu překryvné funkce zeleně, místostarosta) 9. Žádost o opětovné projednání návrhu změny regulačního plánu MČ Brno- Medlánky - pozemek p. č. 449/1 v k. ú. Medlánky, ulice Kytnerova (posunutí stavební čáry, místostarosta) 10. Stanovisko MČ Brno-Medlánky k aktualizaci Územního plánu města Brna (místostarosta) 14

15 11. Návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění stanovisko MČ Brno- Medlánky (starostka) 12. Návrh darovací smlouvy mezi MČ Brno-Medlánky a společností REKO a. s. pozemek p. č. 991/474 v k. ú. Medlánky (starostka) 13. Kontrola zápisů a plnění usnesení ZMČ Brno-Medlánky a kontrola plnění usnesení RMČ Brno-Medlánky za předcházející období (starostka) 14. Zprávy z významných jednání, schůzí komisí rady a výborů zastupitelstva (starostka) 15. Informace ze Sněmu starostů, Rady města Brna a Zastupitelstva města Brna (starostka) 16. Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Medlánky (starostka) 17. Různé Návrh programu 44. zasedání ZMČ Brno-Medlánky může být upřesněn nejdéle k zahájení jednání. starostka místostarosta Zapsala: Alena Valentová 15

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Zastupitelstvo městské části Brno-Medlánky Z6 15/2011 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. listopadu 2011 Přítomni:

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č. 15/2016, konaného dne 26. 1. 2016 od 18.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 17 ze dne 6. 6. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina

Více

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 20. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 23. 5. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 24 02 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 61/2016/RM Ing. Pavel Zálom,

Více

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015.

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 13. schůze městské rady ze dne 25.3.2015 Přítomni: členové rady: Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013 V Písku dne 23.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.06.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Městské služby Písek s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Č.j.:OZ 27-3/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009

Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009 Obec Kostice Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice 2. března 2009 Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva Obce Kostice, konaného dne 2.3.2009 Přítomno: 14 členů zastupitelstva, omluvena p.

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015

ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 ZÁPIS č. 1/2015 Z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Šaratice dne 28.ledna 2015 Přítomní: Dosoudil Libor, Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav,

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 17. schůze městské rady ze dne 6.5.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 13. 06. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 13. 06. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 13. 06. 2012 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 14 / Omluveni : pan Karel Vrbický Za MěÚ : paní

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 8. srpna 2012

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného dne 8. srpna 2012 MUCHP00DQBCE Č.j.: MUCH 62919/2012 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010

Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Zápis z 3. jednání rady města ze dne 29. 11. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 4.10.2004 U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 30. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 21. 12. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 Odbor školství a kultury V Písku dne 12.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o provedené aktualizaci systému pro poskytování dotací z rozpočtu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská,

Ing. Nolč, Picková, Reifová, Kühnelová, Stráníková Karel, Ing. Pok, Bc. Novák, Dis. Mgr. Lípová, Bc. Čížková, Mitreská, Z Á P I S z 2. jednání komise sociálních služeb a bydlení konané dne 10. 2. 2014 (upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí) Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Nolč, Picková,

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011

29. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 21.11.2011 Usnesení z 29. zasedání Rady města, dne 21.11.2011 Kontrola usnesení 29/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 29/2. Rada města a ) b e r e n

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE. číslo 32/2015 ze dne 06.10.2015

VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE. číslo 32/2015 ze dne 06.10.2015 číslo 32/2015 ze dne 06.10.2015 Usnesení číslo 661/15-RM32 ze dne 06.10.2015 Schvaluje program zasedání Rady města Jesenice číslo 32/2015 v předloženém znění. Usnesení číslo 662/15-RM32 ze dne 06.10.2015

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA,

HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA, a.s. se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, zve své akcionáře

Více

Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 20. 03. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 20. 03. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 20. 03. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Glaser, Lacina, Šťastná, Winzberger Omluven:

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 5. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 14. ledna 2015 Rada města Holýšova: 1/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013

ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013 ZÁPIS č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Šaratice dne 18. března 2013 Přítomní: Holoubek, Horáček, Jakubec, Kaloudová, Kalouda M., Kalouda K., Konečný, Málek, Pitrová, Přerovský, Rozbořil, Silnica

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Zápis z 38. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 21. ledna 2014

Zápis z 38. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 21. ledna 2014 Zápis z 38. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 21. ledna 2014 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Sýkora, Ing. Jiroušek přišel později pp.mgr.

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

RADY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO,

RADY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, ZÁPIS ze zasedání DOZORČÍ RADY NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO, p.o. konaného ve středu 4. listopadu 2015 v 15:30 hodin v ředitelském salonku v Janáčkově divadle I. ÚVOD II. 1. Seznámení DR s vrcholným managementem

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt "Zahrada splněných přání" rozhodnutí o poskytnutí dotace

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt Zahrada splněných přání rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 42. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 41. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 42. RMČ BS d) Schválení programu 42. RMČ BS 2) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného

Více

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh

Omluveni: Hlasování: 5 pro návrh Zápis z 6. schůze rady města ze dne 01. 03. 2010 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015

U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 U S N E S E N Í z 24. schůze Rady města Letovice konané 06. 10. 2015 2015-RM-24-1 Rada města bere na vědomí Informace o možnosti vybudování autobusových zastávek v lokalitě Písečná. 2015-RM-24-2 Rada města

Více

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/002 konané dne 9. prosince 2014

Z Á P I S. Statutární město Brno Rada města Brna. schůze Rady města Brna č. R7/002 konané dne 9. prosince 2014 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/002 konané dne 9. prosince 2014 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

RM 01/02/06 RM 02/02/06

RM 01/02/06 RM 02/02/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 2. zasedání dne 15.11.2006 RM 01/02/06 informaci o návrhu rozpočtu Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, na rok 2007 a ředitelce

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák

ZÁPIS. Ing. Karel Med, Ing. Břetislav Vodák ZÁPIS ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 22. 9. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: Omluveni: 29 - dle prezenční listiny

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 10. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 9. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne 25.02.2015 od 08:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007

OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.1/2007 Ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 15.2.2007 v zasedací místnosti Obecního ú adu v Teplicích nad Be vou Zastupitelstvo obce:

Více

lllllllllllll Návrh usnesení:

lllllllllllll Návrh usnesení: lllllllllllll Rada města Brna MMB2015000001 1 42 Qf Z M 7, «Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod komunikacemi v k.ú. Královo Pole,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015

Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Program: Výpis usnesení ze 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2015 1. Změna usnesení č. 1249/2015/RK-77 ve věci poskytnutí dotace na přeshraniční

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

Z á p i s. o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 8. dubna 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 21. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více