STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná, místostarostka MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady Ing. Ondřej Šťastník, člen Rady Ing. Pavel Tyleček, člen Rady Program schůze Rady MČ A) ORGANIZACE 1) Schválení programu schůze Rady 2) Schválení termínu příští schůze Rady 3) Změna organizačního řádu ÚMČ Brno-Jundrov 4) Návrh programu 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Jundrov dne B) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ 1) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1522/4 k.ú. Pisárky 2) Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2003/2/4 na pronájem pozemku p.č a části pozemku p.č. 2161/1, oba k.ú. Jundrov 3) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011/2/17 na pronájem pozemku p.č k.ú. Pisárky 4) Návrh smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení ul. Veslařská 5) Návrh smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení ul. Nálepkova 6) Návštěvní řád veřejného prostranství Prašnice 7) Úkol pro Dopravní a stavební komisi Zadání změn 43. souboru změn ÚPmB C) FINANCE A MAJETEK, ÚDRŽBA MAJETKU 1) Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výmalba společných prostor BD Sosnová 2. 2) Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení architektonické studie rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová 3) Zrušení a nové vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová 4) Pronájem zasedací místnosti ÚMČ 5) Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl zajištění hudby na 5. jundrovském plese H) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ, HOSPODAŘENÍ 1) Aktualizace pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Jundrov 2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 3) Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu 1

2 A) ORGANIZACE 1) Schválení programu schůze Rady RMČ projednala předložený program 35. schůze RMČ. RMČ schvaluje předložený program 35. schůze RMČ. 2) Schválení termínu příští schůze Rady RMČ projednala termín 36. schůze RMČ. RMČ schvaluje termín 36. schůze RMČ ve volebním období v pondělí v hod. 3) Změna Organizačního řádu ÚMČ Brno-Jundrov Paní tajemnice předkládá nový Organizační řád a schéma ÚMČ Brno-Jundrov. Důvodem jsou změny ve vedení Odboru správního a přesuny pracovních činností úředníků. RMČ schvaluje Organizační řád ÚMČ Brno-Jundrov a schéma ÚMČ Brno-Jundrov ke dni. 4) Návrh programu 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Jundrov dne Paní starostka předkládá návrh programu 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Jundrov, které se bude konat dne : 1. Odvolání členky Finančního výboru ZMČ a volba nové/ho člena/členky. 2. Žádost vlastníků RD o stanovisko k doplnění žádosti o změnu ÚPmB, spočívající v rozšíření původně předložených pozemků p.č. 1457, 1459 a 1460, vše k.ú. Jundrov o další pozemek p.č k.ú. Jundrov. 3. Žádost stavebníků RD v oblasti pod ul. Dubovou o stanovisko MČ k připravované plánovací smlouvě. 4. Žádost statutárního města Brna o spolupráci při připravovaných změnách ÚPmB: 44. souboru změn zveřejnění návrhu na pořízení změn a 40. souboru změn zveřejnění ZÁMĚRU. 5. Žádost statutárního města Brna o spolupráci při připravovaných změnách ÚPmB: projednání dokumentu Návrh zadání změn 43. soubor a změn z let 2011, Podněty, náměty, připomínky a dotazy. RMČ souhlasí s návrhem programu 7. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Jundrov, které se bude konat dne : 1. Odvolání členky Finančního výboru ZMČ a volba nové/ho člena/členky. 2. Žádost vlastníků RD o stanovisko k doplnění žádosti o změnu ÚPmB, spočívající v rozšíření původně předložených pozemků p.č. 1457, 1459 a 1460, vše k.ú. Jundrov o další pozemek p.č k.ú. Jundrov. 3. Žádost stavebníků RD v oblasti pod ul. Dubovou o stanovisko MČ k připravované plánovací smlouvě. 4. Žádost statutárního města Brna o spolupráci při připravovaných změnách ÚPmB: 44. souboru změn zveřejnění návrhu na pořízení změn a 40. souboru změn zveřejnění ZÁMĚRU. 2

3 5. Žádost statutárního města Brna o spolupráci při připravovaných změnách ÚPmB: projednání dokumentu Návrh zadání změn 43. soubor a změn z let 2011, Podněty, náměty, připomínky a dotazy. Pro: Fajnorová, Koláčná, Hošek, Tyleček B) ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA, TECHNICKÉ SÍTĚ 1) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1522/4 k.ú. Pisárky Paní starostka předkládá žádost Majetkového odboru MMB o vyjádření MČ Brno-Jundrov k návrhu prodeje pozemku p.č. 1522/4 k.ú. Pisárky, který vznikl po prodeji rodinného domu č.p.341 Veslařská or. č. 238 a části pozemku p.č k.ú. Pisárky. MO MMB se táže na aktuální stanovisko MČ Brno- Jundrov k prodeji druhé části zahrady jako stavebního pozemku konkrétním zájemcům. RMČ nemá námitek k návrhu prodeje pozemku p.č. 1522/4 k.ú. Pisárky formou nabídkového řízení. Pro: Fajnorová, Koláčná, Hošek, Tyleček Zodpovídá: Ing. Svobodová (odpověď žadateli) Termín: ) Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2003/2/4 na pronájem pozemku p.č a části pozemku p.č. 2161/1, oba k.ú. Jundrov Na základě podání vlastníka stavby byla v katastru nemovitostí provedena změna vnějšího obvodu stavby pro rodinnou rekreaci p.č v k.ú. Jundrov z původní výměry 22 m 2 na výměru 39 m2. Pozemek p.č. 2161/1 o výměře 2588 m 2 v k.ú. Jundrov, na kterém chata stojí, byl tedy zmenšen o 17 m 2. Po provedení GP č /2015 pro změnu vnějšího obvodu stavby do katastru nemovitostí předkládá paní Trávníčková návrh na vypracování dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2003/2/4, neboť nově jsou MČ Brno-Jundrov do kategorie III. ostatní nemovitý majetek svěřeny pozemky p.č. 2161/1, zahrada, o snížené výměře 2570 m 2 a p.č. 2169, zastavěná plocha a nádvoří, o zvýšené výměře 39 m 2. Nájemné: zahrada 3 Kč/m2, zastavěná plocha 20 Kč/m2. RMČ souhlasí s vypracováním dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2003/2/4 ze dne , s účinností od , a to na základě změn výměr pozemků. Cenové podmínky za pronájem pozemků zůstávají dle usnesení 74. schůze RMČ, konané dne , bod C/9, nadále v platnosti. RMČ současně pověřuje paní starostku podpisem tohoto dodatku. Pro: Fajnorová, Koláčná, Hošek, Tyleček Zodpovídá: M. Trávníčková, Mgr. Fischerová Termín: ) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2011/2/17 na pronájem pozemku p.č k.ú. Pisárky Paní Trávníčková předkládá žádost organizace VODÁK sport, s.r.o., se sídlem Bratislavská 31, Brno, o prodloužení nájemní smlouvy č. 2011/2/17 ze dne na pronájem pozemku p.č k.ú. Pisárky, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 809 m 2. Smlouva je uzavřena do Současně se jednatel organizace VODÁK sport, s.r.o. dotazuje, zda MČ neuvažuje o prodeji jimi užívaného pozemku. Nájemné za 809 m2: ,- Kč/rok. RMČ souhlasí se zveřejněním adresného záměru na pronájem pozemku p.č k.ú. Pisárky, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 809 m2 na dobu dalších pěti let (od do ). Následně ukládá ÚMČ vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2011/2/17 ze dne za stejných podmínek a pověřuje paní starostku podpisem tohoto dodatku. 3

4 Zodpovídá: M. Trávníčková, Mgr. Fischerová Termín: ) Návrh smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení ul. Veslařská Paní starostka předkládá návrh smlouvy na pronájem 4 sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění 4 ks fotopastí a kamer jako ochrany truhlíků s výsadbou okrasných květin (květen-říjen) umístěných na mostě (směrem z MČ Brno-Jundrov do MČ Brno-Komín) před poškozením a odcizením. RMČ schvaluje smlouvu se společností Technické sítě Brno, a.s. se sídlem Barvířská 5, Brno na pronájem 4 sloupů veřejného osvětlení od do za účelem umístění fotopastí a kamer jako ochrany květinových truhlíků umístěných na mostě (směrem z MČ Brno-Jundrov do MČ Brno-Komín) před poškozením a odcizením za celkovou cenu 3 920,- Kč bez DPH a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Zodpovídá: M. Trávníčková Termín: ) Návrh smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení ul. Nálepkova Paní starostka předkládá návrh smlouvy na pronájem 7 sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění nádob s výsadbou okrasných květin na ul. Nálepkova. RMČ schvaluje smlouvu se společností Technické sítě Brno, a.s. se sídlem Barvířská 5, Brno na pronájem 7 sloupů veřejného osvětlení od do za účelem umístění nádob s výsadbou okrasných květin na ul. Nálepkova za celkovou cenu 3 850,- Kč bez DPH a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Zodpovídá: M. Trávníčková Termín: ) Návštěvní řád veřejného prostranství Prašnice Paní starostka předkládá návštěvní řád veřejného prostranství Prašnice. RMČ schvaluje návštěvní řád veřejného prostranství Prašnice a ukládá ÚMČ jeho zveřejnění na webu MČ Brno-Jundrov a instalaci na místě samém. Pro: Fajnorová, Koláčná, Hošek, Šťastník Zodpovídá: H. Longínová, I. Koláčná Termín: ) Úkol pro Dopravní a stavební komisi Zadání změn 43. souboru změn ÚPmB Paní starostka předkládá dopis náměstka primátora Mgr. Martina Andera, Ph.D. ze dne s žádostí o projednání dokumentu Návrh zadání změn 43. soubor a změn z let 2011, 2012 a vyjádření případných připomínek MČ u OÚPR MMB do RMČ ukládá Dopravní a stavební komisi zpracovat písemné stanovisko k dokumentu Návrh zadání změn 43. soubor a změn z let 2011, 2012 do k rukám starostky MČ Brno-Jundrov. 4

5 Pro: Fajnorová, Koláčná, Hošek, Šťastník Zodpovídá: Mgr. Ing. Šnajder (předseda DSK) Termín: C) FINANCE A MAJETEK, ÚDRŽBA MAJETKU 1) Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výmalba společných prostor BD Sosnová 2. Paní Longínová předkládá vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výmalba společných prostor BD Sosnová 2. Cenovou nabídku předložili 3 uchazeči: Poř. č. Firma cena v Kč bez DPH 1. Rudolf Urbánek, M. Kudeříkové 150, Veverská Bítýška ,- Kč 2. Ladislav Lax, Bešůvka 1, Brno-Žebětín ,- Kč 3. Robert Hartmann, Studýnka 19, Omice ,- Kč Vyloučení uchazeči: 1/ Rudolf Urbánek - nesplnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ odst. 1 písm. a)-l) 2/ Robert Hartmann - nesplnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ odst. 1 písm. a)-l) RMČ vyhodnotila ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výmalba společných prostor BD Sosnová 2 na základě nejnižší cenové nabídky v hodnotě ,- Kč bez DPH na 1. místě uchazeče Ladislava Laxe, Bešůvka 1, Brno-Žebětín, který současně splnil veškeré požadavky zadávací dokumentace. RMČ ukládá ÚMČ připravit s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Dále ukládá ÚMČ zveřejnit výsledek výběrového řízení na úřední desce MČ. Zodpovídá: H. Longínová, Mgr. Fischerová, Bc. Breburdová Termín: ) Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení architektonické studie rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová Paní Longínová předkládá vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení architektonické studie rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová. Cenovou nabídku předložilo 5 uchazečů: Poř. č. Firma cena v Kč bez DPH 1. Plan Point, s.r.o., Sportovní 823/14, Praha ,- Kč 2. Ing. arch. Martin Svoboda, Richtrova 1, Brno ,- Kč 3. ATELIÉR ARCH/art, s.r.o., Botanická 16, Brno ,- Kč 4. Ing. arch. Miroslav Ščudla, Rooseveltova 15, Praha ,- Kč 5. Ing. arch. Roman Strnad, vedoucí účastník sdružení, Kamínky 308/28, Brno ,- Kč 5

6 Vyloučení uchazeči: 1/ Ing. arch. Martin Svoboda - nabídka neobsahuje podepsaný návrh smlouvy, tím nevyhověla požadavkům 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách 2/ ATELIÉR ARCH/art, s.r.o. - nabídka neobsahuje podepsaný návrh smlouvy, tím nevyhověla požadavkům 71 odst. 9 zákona o veřejných zakázkách RMČ vyhodnotila ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zhotovení architektonické studie rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová na základě nejnižší cenové nabídky v hodnotě ,- Kč bez DPH na 1. místě uchazeče Ing. arch. Romana Strnada, vedoucího účastníka sdružení, který současně splnil veškeré požadavky zadávací dokumentace. RMČ ukládá ÚMČ připravit s vítězem výběrového řízení smlouvu o dílo a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Dále ukládá ÚMČ zveřejnit výsledek výběrového řízení na úřední desce MČ. Zodpovídá: H. Longínová, Mgr. Fischerová, Bc. Breburdová Termín: ) Zrušení a nové vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová Paní Longínová předkládá návrh na zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová, neboť se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč. Paní starostka navrhla znovu toto výběrové řízení vyhlásit. RMČ souhlasí se zrušením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová, neboť se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč. RMČ současně nově schvaluje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zhotovení studie proveditelnosti výstavby parkovacích stání Březová, a to zveřejněním na úřední desce ÚMČ a webové stránce od do Termín předložení nabídek: do do hod. na podatelně ÚMČ Brno-Jundrov v uzavřené obálce. Nabídky budou hodnoceny na základě předložené ceny bez DPH. Otevírání obálek proběhne v hod. v zasedací místnosti ÚMČ. RMČ ustanovuje komisi pro otevírání obálek, která bude současně komisí pro hodnocení nabídek, ve složení: předsedkyně Irena Koláčná, místostarostka MČ, členka Hana Longínová, správa majetku ÚMČ, členka/zapisovatelka Bc. Jana Zelinková, vedoucí OFM, náhradnice Ivana Fajnorová, starostka MČ, Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ, Ing. Jiřina Svobodová, pracovnice ÚMČ. RMČ si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení. Zodpovídá: H. Longínová, Bc. Breburdová Termín: ) Pronájem zasedací místnosti ÚMČ Paní tajemnice předkládá žádost SVJ Společenství pro dům Optátova 887, Brno, se sídlem Optátova 887/42, Brno, zastoupeného paní Martinou Clausovou, o pronájem zasedací místnosti ÚMČ Brno-Jundrov dne od 17:00 do 20:00 hod. za účelem konání schůze Společenství vlastníků jednotek domu Optátova 887. RMČ schvaluje smlouvu o pronájmu zasedací místnosti ÚMČ Brno-Jundrov Společenství pro dům Optátova 887, Brno, se sídlem Optátova 887/42, Brno, zastoupenému paní Martinou Clausovou, na den od 17:00 do 20:00 hod., za účelem konání schůze Společenství vlastníků jednotek domu Optátova 887, za cenu 200,00 Kč bez DPH za hodinu a paní starostku pověřuje jejím podpisem. 6

7 Zodpovídá: Bc. Breburdová (odpověď žadateli) Termín: ) Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl zajištění hudby na 5. jundrovském plese Paní starostka předkládá návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl, která se týká zajištění hudby na 5. jundrovském plese. Hudební díla byla přednesena na základě vyplněného dotazníku zaslaného na Ochranný svaz autorský (OSA). Návrh licenční smlouvy zaslal OSA až po termínu konání plesu. RMČ souhlasí s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským za účelem zajištění hudby na 5. jundrovském plese na částku ve výši 5.950,- Kč bez DPH a pověřuje paní starostku jejím podpisem. Zodpovídá: Ing. Svobodová Termín: H) BYDLENÍ, ÚDRŽBA OBECNÍCH BYTŮ, HOSPODAŘENÍ 1) Aktualizace pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Jundrov Paní Odehnalová předkládá aktualizaci Pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno- Jundrov platného ke dni Pořadník byl aktualizován na základě zařazení nových zájemců o byt a dle podání, která byla doručena žadateli dle Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno- Jundrov. RMČ schvaluje Pořadník žadatelů o pronájem obecního bytu v MČ Brno-Jundrov s účinností ke dni a ukládá ÚMČ jeho zveřejnění na webových stránkách MČ Brno-Jundrov. Zodpovídá: E. Odehnalová, I. Koláčná Termín: ) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Bc. Porubová předkládá žádost pana Viktora Vody, nájemce bytu na ulici Dubová 637/5, Brno, o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 5 ze dne , a to na dobu neurčitou. Dle dokumentace vedené na ÚMČ docházelo od počátku nájemního vztahu k opakovaným prodlením s platbami nájemného a úhradami za plnění poskytovaná s užíváním bytu, na což byl nájemce opakovaně upozorňován. V květnu 2015 došlo k doplatku dlužného nájemného a záloh na spotřebované služby. Od června 2015 hradil nájemce nájemné včetně záloh na spotřebované služby v aktuálním měsíci. Dle nájemní smlouvy by však měl hradit nájemné nejpozději do každého 5. dne předcházejícího měsíce. Pronajímatel se zavázal nájemní smlouvu s nájemcem dodatkem prodloužit o dobu dalších tří let, a to za předpokladu a podmínky, že si nájemce řádně a včas plnil veškeré své povinnosti vyplývající z nájmu. Písemnou žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě pak byl nájemce dle čl. II. bodu 2. nájemní smlouvy povinen doručit pronajímateli nejpozději do 15. února 2016 včetně, nicméně učinil tak až dne 17. března Dne zanikl panu Vodovi právní titul k užívání předmětu nájmu. 7

8 RMČ schvaluje dle čl. B./VII., bod 1. Kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytů v domech v majetku statutárního města Brna svěřených Statutem města Brna městské části Brno-Jundrov (za předpokladu a podmínky, že pan Viktor Voda nebude ke dni podpisu nové nájemní smlouvy ničeho pronajímateli dlužit) uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o velikosti 1+1 na ulici Dubová 637/5 na dobu určitou ode dne do dne včetně za měsíční nájemné 4.000,- Kč splatné předem na každý měsíc nejpozději do pátého dne toho kterého kalendářního měsíce, a to s doložkou přímé vykonatelnosti, kdy notářský zápis pořízený na náklady pana Viktora Vody bude exekučním titulem a nedílnou součástí nájemní smlouvy. Ukládá ÚMČ vypracovat nájemní smlouvu a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Zodpovídá: Bc. Porubová, Mgr. Fischerová Termín: ) Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu Bc. Irena Porubová předkládá návrh na uzavření nové nájemní smlouvy se společnými nájemci bratry Milanem a Pavlem Súkennikovými, trvale pobytem i faktickým bydlištěm Jasanová 648/4, Brno, a to z důvodu přechodu nájmu po zemřelé matce paní Anně Súkennikové. Paní Anna Súkenniková se stala výlučnou nájemkyní bytu po smrti svého muže, kterému byl byt o velikosti 3+1 na ulici Jasanová 648/4 v Brně přidělen posádkovou správou Brno, a to na základě výměru o přidělení bytu ze dne Paní Anna Súkenniková zemřela dne , tudíž na její syny Pavla a Milana coby členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti nájemce a nemají vlastní byt, přešlo ze zákona právo (společného) nájmu konkrétního bytu, a to na dobu dvou let. Novou nájemní smlouvu nájemci potřebují z důvodu čerpání příspěvku na bydlení, kdy konkrétní výměr o přidělení bytu ve spojení s úmrtním listem, rodnými listy a přísl. ust. občanského zákoníku údajně není pro příslušný úřad práce dostatečným titulem k bydlení, resp. k vyplácení dávek státní sociální podpory. RMČ konstatuje přechod nájmu bytu ve shodě s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 24, o velikosti 3+1, na ulici Jasanová 648/4 v Brně, s bratry Milanem a Pavlem Súkennikovými coby společnými nájemci, a to zpětně s účinností ode dne na dobu 2 let za stávající měsíční nájemné. Ukládá ÚMČ vypracovat nájemní smlouvu a paní starostku pověřuje jejím podpisem. Zodpovídá: Bc. Porubová, Mgr. Fischerová Termín: V Brně Jundrově dne Irena Koláčná místostarostka MČ Ivana Fajnorová starostka MČ 8

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/005 z 5. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: 1130/14/SUSPK-PSP vyřizuje: Ing. Nosková tel.: 737 285 601 fax.: 377 320 873 e-mail: eva.noskova@suspk.eu datum: 31.7.2014 VÝZVA k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro

Hlasování: 4 pro. Hlasování: 4 pro Zápis a usnesení č. 27 /2014 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 19.11.2014 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění

V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění V Ý Z V A k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a oprava suterénu objektu B 1. etapa

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v rámci akce Dodávky stolů a židlí pro MSSS v Mostě-p.o. vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v rámci akce Dodávky stolů a židlí pro MSSS v Mostě-p.o. vyhlášená formou otevřeného řízení VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MOST DNE: Mgr. Klára Janoušková +420 476448285 Klara.Janouskova@mesto-most.cz 22.3.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky v rámci akce Dodávky stolů a židlí pro MSSS v Mostě-p.o.

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky Základní

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016

Úklidové práce v objektu správy Městského hřbitova Teplice v letech 2015 2016 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O T E P L I C E náměstí Svobody 2, 415 95 T e p l i c e zastoupené M A G I S T R ÁT E M M Ě S TA T E P L I C E odborem dopravy a životního prostředí Naše značka: ODŽP/116183/2014/Mel/91/H

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA DODÁVKY dle 6, 12 odst.6 a 18 odst.3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Druh veřejné zakázky :

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU S NÁZVEM STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR VE 4. NP BUDOVY CT V AREÁLU ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR, V. V. I., NA ADRESE V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j.: ORŽP/4395/2015/1171/2015/mch dne: 29.06.2015 PD Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013 Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 24.4.2013 1/31/2013 Návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝZVA Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm V Rožnově pod Radhoštěm dne 27.03.2014 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce na dodávku

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ

Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014. 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Informace z usnesení 107. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 12.3.2014 1. Přechod nájemního práva dle 706 OZ Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s přechodem nájemního práva k bytu č. 18, v bytovém domě

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov

Výzva č.32012023. Generální oprava rozvodu el. energie a instalace světlíků v objektu ÚMČ Brno - Jundrov Veslařská 56, 637 00 Brno Výzva č.32012023 k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Statutární město Brno, městská část Brno Jundrov, Veslařská 56, 637 00, Brno v souladu se zákonem č. 137/2006

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004

Č.j. VZ/S83/04-151/2798/04-RP V Brně dne 18. června 2004 V Brně dne 18. června 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 21.5.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 P10-132217/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/100/16/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 656/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 11.09.2013 Pronájem venkovní světelné vánoční výzdoby, včetně komplexního zajištění instalace a následného odinstalování

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin.

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 6. schůze Rady města Vrbno pod Pradědem, dne 28. 1. 2015 94/6/2015 Zahájení a schválení programu program jednání Rady města Vrbna pod Pradědem s doplněním bodů 95/6/2015

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.)

ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.) ZÁPIS č. 25/2007 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 10.12.2007 (od 17,00 hod. do 21,00 hod.) Přítomni: Starostka - Iva Koptová Místostarostka - Ing. Milena Kratochvílová Členové rady - Adéla Kolací

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 02.03.2015 76/2015 Rada města Lanškroun projednala návrh obecně závazné vyhlášky města, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více