Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS"

Transkript

1 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS z 35. schůze, konané ve středu 6. dubna 2016 v 15:00 h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno Královo Pole, Palackého třída č. 59 Přítomni: Ing. Karin Karasová, Mgr. Daniel Valenta, Ing. Zuzana Artimová, Marie Tulková, Ing. Václav Keprt, CSc., Bc. Petr Souček, Mgr. Andrea Typltová, Ing. arch. Helena Vařejková, Jitka Vítková Ing. Jiří Gajdarus tajemník Elen Zeiselová zapisovatelka Omluveni: - Starostka Ing. Karin Karasová zahájila v 15:00 h 35. schůzi RMČ Brno Královo Pole. Ověřovateli zápisu z 35. schůze RMČ byli navrženi a zvoleni: Mgr. Daniel Valenta, Ing. arch. Helena Vařejková Schválení programu 35. schůze RMČ Brno Královo Pole 1/A Majetkové záležitosti a) Žádost MmB o vyjádření k využití předkupního práva k nabytí staveb garáží při ul. Myslínova z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví statutárního města Brna b) Žádost o stanovisko k nabytí pozemku p. č v k. ú. Královo Pole z vlastnictví Českých drah, a. s. do majetku statutárního města Brna c) Žádost MmB o vyjádření ke svěření pozemků p. č. 868/1, 868/36, 868/37, 868/38 v k. ú. Ponava d) Žádost MČ Brno Královo Pole o vyjádření ke svěření pozemků p. č. 15/4, 15/5 a p. č. 15/6 v k. ú. Královo Pole e) Žádost o vyjádření ke směně pozemků p. č. 802/2, 802/5 v k. ú. Ponava ve vlastnictví společnosti EISKON, s. r. o. za pozemky v k. ú. Ponava lokalita Rybníček (1) nebo lokalita Rybníček (2) ve vlastnictví statutárního města Brna f) Žádost MmB o vyjádření k prodeji částí pozemku p. č. 3754/13 v k. ú. Královo Pole g) Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p. č. 2394/17, 2394/18 a 5307/1 v k. ú. Královo Pole h) Schválení záměru zahájit investiční akci Rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Chodská 15, Brno i) Finanční spoluúčast MČ Brno Královo Pole na akci Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno v roce

2 1/B Majetkové záležitosti a) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č pod garáží v k. ú. Královo Pole b) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1612/5 pod garáží v k. ú. Královo Pole c) Žádost o pronájem zdi přiléhající k budově Kosmova 1, k. ú. Královo Pole na základě vyvěšeného Záměru obce na pronájem d) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Královo Pole e) Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. 3760/7 o výměře m2 pod garáží Chodská 7a v k. ú. Královo Pole, za rok 2015 f) Smlouva o souhlasu s dočasným umístěním zařízení staveniště na pozemku p. č. 520/2 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví ČR ÚZSVM na akci Odstranění zemní vlhkosti v BD Palackého tř , Brno g) Žádost paní M. Č., ( ), Brno, o poskytnutí slevy z nájmu za užívání bytu h) Žádost nájemce bytu č. 8 v BD ( ), Brno, pana R. A. o posunutí stěny v koupelně i) Žádosti nájemců bytů z BD Tererova 1-10 a J. Babáka 7, 9, Brno, o schválení výměny vany za sprchový kout j) Veřejná zakázka Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno zjednodušené podlimitní řízení zahájení zadávacího řízení k) Veřejná zakázka Oprava vnitřních rozvodů v ZŠ Staňkova 14, Brno oprava sociálního zařízení zjednodušené podlimitní řízení zahájení zadávacího řízení 2/A Právní záležitosti a) Žádost o prominutí příslušenství za pozdní úhradu nájemného a služeb poskytovaných s užíváním bytu bývalí společní nájemci Z. a S. P., Brno 2/B Právní záležitosti a) Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení 50% dlužného příslušenství - nájemce Z. P., Brno 3/A Bytové záležitosti a) Souhlas s úplatným postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. B., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno b) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno c) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno d) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci V. H., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi A. L., bytem ( ), Brno e) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi M. R., bytem ( ), Brno f) Upravená Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole, Kritéria výběru žadatelů o pronájem bytu v majetku SMB svěřených městské části Brno Královo Pole, formulář Výslovný souhlas 3/B Bytové záležitosti a) Pronájem standard bytu č. 5, 2+1, 3. NP, v bytovém domě ( ), Brno 2

3 b) Pronájem standard bytu č. 15, 2+1, 6. NP, v bytovém domě ( ), Brno c) Pronájem standard bytu č. 1, 1+1, 1. NP, v bytovém domě ( ), Brno d) Pronájem standard bytu č. 2, 1+1, 1. NP, v bytovém domě ( ), Brno e) Pronájem standard bytu č. 15, 2+1, 4. NP, v bytovém domě ( ), Brno f) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu byt standard, č. 15, 3+1, 4. NP, v domě ( ), Brno x nájemní dům standard, č. 2, 2+1, 2. NP, v domě ( ), Brno g) Žádost o společný nájem bytu dohodou dle ust občanského zákoníku mezi pronajímatelem, nájemcem bytu č. 10, 3+1, 5. NP, v bytovém domě ( ), Brno, L. B. a V. P. h) Vzor darovací smlouvy, pověření 1. místostarosty k podpisu darovacích smluv v souvislosti s Pravidly pronájmu bytu, které budou předloženy ke schválení ZMČ dne i) Návrh na ukončení nájmu bytu dohodou nájemce F. P., Brno 4/A Územní záležitosti a) Podnět MČ Brno Královo Pole na změnu ÚPmB areálu bývalých Jaselských kasáren jako změny celoměstského významu změna funkční plochy návrh. SO (smíšené plochy obchodu a služeb) na návrh. BO (bydlení všeobecné), včetně navýšení intenzity využití území Návrh na zajištění budoucí parkovací kapacity pro veřejnost v novém obytném souboru Rezidenční park Štefánikova, Brno b) Připravované změny Územního plánu města Brna: 44. soubor změn zveřejnění návrhů na pořízení změn a 40. soubor změn zveřejnění Záměru 5. Návrh na změnu pachtovného za pozemky statutárního města Brna na území MČ Brno- Královo Pole za účelem pěstování ovoce, zeleniny a květin 6. Záměr pronájmu pozemků p. č. 564/1 a p. č. 564/3, ostatní plocha, k. ú. Královo Pole zahrada u KC Semilasso 7. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ul. Husitská u č. or. 6, Brno 8. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ulici Tyršova u č. or. 70, Brno, k. ú. Královo Pole 9. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ulici Pionýrská u č. or. 1, Brno, k. ú. Ponava 10. Žádost Ing. Jaroslava Fleka o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění 11. Souhlas s použitím provozní dotace ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14 na předfinancování dotace na projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I 12. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací obsazování služebního bytu v ZŠ a MŠ + předání pozemku ZŠ, Brno, Košinova Věcné dary pro děti v rámci akce Vyřazování předškoláků z mateřské školy 14. Závěrečný účet a účetní závěrka Městské části Brno Královo Pole za rok Rozpočtové opatření č. 4R v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok Rozpočtové opatření č. 4Z v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2016 a úprava plánu VHČ-byty Dotace z rozpočtu MČ Brno - Královo Pole na rok 2016 pro Sbor dobrovolných hasičů Brno Královo Pole 18. Zakoupení dárkových poukazů ke Dni matek pro matky z Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 3

4 19. Schválení návrhu na vyřazení kopírovacího stroje Canon F Plán udržitelné městské mobility města Brna koncept návrhové části k vyjádření MČ 21. Zpráva k situaci kolem objektu na ul. Metodějova 8, Brno 22. Stanovisko ke studii Rekonstrukce ulice Štefáníkova na základě výsledků veřejného projednání s občany a zastupiteli dne Žádost o souhlas se stavebními úpravami v restauraci KC Semilasso 24. Seznam požadavků na finanční zdroje na realizaci investic a oprav v roce Opakované projednání žádosti MmB o vyjádření k prodeji pozemků p. č. 3901/1, 3901/2, 3902/1, 3932/4, 4073/15, 3905, 3906, 3907, 3908/2, 3932/9, 3932/5, 3932/6, 3932/2, 3932/7, 3932/8, 3932/10, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919/1, 3919/2, 3921, 3922, 3923, 3925, 3926, 3929, 3930, 3931/1 a 3934 vše v k. ú. Královo Pole ul. Myslínova Bod I 1/A Majetkové záležitosti a) Žádost MmB o vyjádření k využití předkupního práva k nabytí staveb garáží při ul. Myslínova z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví statutárního města Brna č. usnesení: 16R35/1: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna neschválit využití předkupního práva statutárního města Brna na koupi staveb ve vlastnictví jiných subjektů dle přílohy zápisu č. 1, situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna a pozemku p. č. 4575/21 ve vlastnictví ČR Lesů České republiky, s. p. v k. ú. Královo Pole v lokalitě garážového dvora při ulici Myslínova. 1/A b) Žádost o stanovisko k nabytí pozemku p. č v k. ú. Královo Pole z vlastnictví Českých drah, a. s. do majetku statutárního města Brna č. usnesení: 16R35/2: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna trvat na usnesení č. 10Z2/6. 1/A c) Žádost MmB o vyjádření ke svěření pozemků p. č. 868/1, 868/36, 868/37, 868/38 v k. ú. Ponava 4

5 č. usnesení: 16R35/3: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna neschválit svěření pozemků p. č. 868/1 o výměře m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 868/36 o výměře 17 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 868/37 o výměře 18 m 2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 868/38 o výměře 17 m 2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Ponava do kategorie: část III. ostatní nemovitý majetek, a to za účelem pronájmu. 1/A d) Žádost MČ Brno Královo Pole o vyjádření ke svěření pozemků p. č. 15/4, 15/5 a p. č. 15/6 v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/4: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit svěření pozemků p. č. 15/5 o výměře 196 m 2 zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby technického vybavení č. p a p. č. 15/6 o výměře m 2 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Královo Pole do kategorie: část III. ostatní nemovitý majetek, a to za účelem vytvoření provozního zázemí parku a svěření pozemku p. č. 15/4 v k. ú. Královo Pole do kategorie: část III. ostatní nemovitý majetek, a to za účelem plánované výstavby protihlukové stěny od rychlostní komunikace podél parku. 1/A e) Žádost o vyjádření ke směně pozemků p. č. 802/2, 802/5 v k. ú. Ponava ve vlastnictví společnosti EISKON, s. r. o. za pozemky v k. ú. Ponava lokalita Rybníček (1) nebo lokalita Rybníček (2) ve vlastnictví statutárního města Brna č. usnesení: 16R35/5: Zastupitelstvu městské části Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit směnu pozemků p. č. 802/2, 802/5 v k. ú. Ponava ve vlastnictví společnosti EISKON, s. r. o. za pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna v lokalitě Rybníček 1 (vybrané pozemky z pozemků p. č. 799/1, 799/2, 799/3, 799/4, 799/5, 799/6, 799/7, 799/8, 799/9, 799/10, 799/11, 799/12, 799/13, 799/14, 799/15, 799/16, 799/17 799/18, 799/19, 799/20, 799/21, 799/22, 799/23, 800/1, 800/2) v k. ú. Ponava za podmínky adekvátní hodnoty pozemků a budov dle znaleckého posudku bez doplatku, vše za cenu obvyklou. 5

6 1/A f) Žádost MmB o vyjádření k prodeji částí pozemku p. č. 3754/13 v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/6: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna trvat na usnesení č. 15Z3/45. 1/A g) Žádost o aktualizaci vyjádření k prodeji/pronájmu pozemků p. č. 2394/17, 2394/18 a 5307/1 v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/7: a) trvá na usnesení č. 15R15/2, 14R90/3 b) Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole trvat na usnesení č. 14Z2/12 a 15Z4/18. 1/A h) Schválení záměru zahájit investiční akci Rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Chodská 15, Brno č. usnesení: 16R35/8: : Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole schválit investiční záměr Rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Chodská 15, Brno, s předpokládanými investičními náklady cca 1 mil Kč bez DPH a realizací v r /A i) Finanční spoluúčast MČ Brno Královo Pole na akci Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno v roce 2017 č. usnesení: 16R35/9: 6

7 Zastupitelstvu MČ Brno - Královo Pole souhlasit s finanční spoluúčastí MČ Brno- Královo Pole na akci Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2, Brno v roce 2017 ve výši max. 20 % z celkové ceny zakázky Kč s DPH, což činí 1,2 mil. Kč. 1/B Majetkové záležitosti a) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č pod garáží v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/10: schvaluje pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Královo Pole. Nájemní smlouva bude na základě Záměru obce vyvěšeného na úřední desce od do uzavřena s M. M., a to na dobu určitou do s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností výpovědi bez udání důvodu. Nájemné se stanovuje ve výši 74,10Kč/m2/rok, tj Kč ročně (splatné vždy k daného kalendářního roku). Nájemce uhradí za užívání pozemku před uzavřením nájemní smlouvy bezdůvodné obohacení ve výši odpovídající nájemnému od /B b) Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 1612/5 pod garáží v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/11: schvaluje - narovnání pochybné doby trvání dočasné stavby garáže na pozemku p. č. 1612/5 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví paní M. K. na dobu do pronájem pozemku pod garáží p. č. 1612/5 v k. ú. Královo Pole. Nájemní smlouva bude na základě Záměru obce vyvěšeného na úřední desce od do uzavřena s paní M. K., a to na dobu určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s možností výpovědi bez udání důvodu. Nájemné se stanovuje ve výši 132,30 Kč/m2/rok, tj Kč ročně (splatné vždy k daného kalendářního roku). Nájemce uhradí za užívání pozemku před uzavřením nájemní smlouvy bezdůvodné obohacení ve výši odpovídající nájemnému od Jednání RMČ bylo přerušeno z důvodu návštěvy Mgr. Petra Musila, zástupce firmy ALERION s. r. o. Tato firma se zabývá obecní symbolikou. 7

8 1/B c) Žádost o pronájem zdi přiléhající k budově Kosmova 1, k. ú. Královo Pole na základě vyvěšeného Záměru obce na pronájem č. usnesení: 16R35/12: neschvaluje pronájem zděného plotu na ul. Kosmova 1, Brno, panu Věroslavu Kučírkovi, IČ: , na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, z důvodu konání akce Oprava plochých střech a teras BD Kosmova 1. 1/B d) Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 16R35/13: schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Královo Pole, a to s V. D. dohodou s ohledem na to, že přestal užívat pozemek ke dni /B e) Úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. 3760/7 o výměře m2 pod garáží Chodská 7a v k. ú. Královo Pole, za rok 2015 č. usnesení: 16R35/14: Radě MČ Brno Královo Pole souhlasí s uhrazením částky Kč společnosti 1. Reality Tradeslav s. r. o. jako bezdůvodného obohacení města za užívání pozemku p. č. 3760/7 o výměře m2 v k. ú. Královo Pole pod garáží č. pop ve vlastnictví města za období roku /B f) Smlouva o souhlasu s dočasným umístěním zařízení staveniště na pozemku p. č. 520/2 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví ČR ÚZSVM na akci Odstranění zemní vlhkosti v BD Palackého tř , Brno č. usnesení: 16R35/15: schvaluje 8

9 Smlouvu o souhlasu s dočasným umístěním zařízení staveniště na pozemku p. č. 520/2 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví ČR ÚZSVM na akci Odstranění zemní vlhkosti v BD Palackého tř , Brno s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která je přílohou zápisu č. 2. 1/B g) Žádost paní M. Č., ( ), Brno, o poskytnutí slevy z nájmu za užívání bytu č. usnesení: 16R35/16: a) neschvaluje slevu z nájmu ve výši 20 % za užívání bytu č. 8 v domě ( ) z důvodu výskytu plísně v bytě b) schvaluje nabídnutí náhradního bytu o větší výměře nájemcům bytu č. 8 v domě ( ), Brno. Bylo hlasováno aklamací po krátké rozpravě. 1/B h) Žádost nájemce bytu č. 8 v BD ( ), Brno, pana R. A. o posunutí stěny v koupelně č. usnesení: 16R35/17: neschvaluje nájemci bytu č. 8 v BD ( ), Brno, panu R. A. posunutí stěny v koupelně za pračkou za účelem vytvoření niky pro pračku, a to v rámci provádění plánované akce Oprava rozvodů ZTI v BD Tererova 1-9, J. Babáka 9 a Tererova 2-10, J. Babáka 7, Brno. 1/B i) Žádosti nájemců bytů z BD Tererova 1-10 a J. Babáka 7, 9, Brno, o schválení výměny vany za sprchový kout č. usnesení: 16R35/18: schvaluje nájemcům bytů z BD Tererova 1 10 a J. Babáka 7, 9, Brno, výměnu vany za sprchový kout, a to v rámci provádění plánované akce Oprava rozvodů ZTI v BD Tererova 1-9, J. Babáka 9 a Tererova 2-10, J. Babáka 7, Brno. Rozdíl mezi cenou vany a sprchovým koutem (včetně potřebných úprav) uhradí nájemce na své vlastní náklady bez možnosti pozdější návratnosti vynaložených finančních prostředků. Žádosti nájemců: ( ), byt č. 11 J. B. ( ), byt č. 4 Z. J. 9

10 ( ), byt č. 4 - manželé L. a M. K. ( ), bytu č. 3 J. P. ( ), bytu č. 8 V. Š. 1/B j) Veřejná zakázka Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno zjednodušené podlimitní řízení zahájení zadávacího řízení č. usnesení: 16R35/19: a) souhlasí se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve zjednodušeném podlimitním řízení; b) schvaluje - č. 3 - Purkyňova 21, Brno. Textová část zadávací dokumentace tvoří přílohu zápisu č. 4, projektová dokumentace je uložena na Odboru majetkovém, - Oprava vnitřních rozvodů v MŠ Purkyňova 21, Brno : 1. VIVAS CZ s. r. o., IČ: MTG stavby, spol. s r. o., IČ: ESL, a. s., IČ: FRAMA, spol. s r. o., IČ: MTC stav s. r. o., IČ: c) jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. Marian Charvát 2. Ing. arch. Helena Vařejková 3. Ing. Jan Šrůtek 4. Ing. arch. Petra Matoušková 5. Ing. Zuzana Artimová náhradníci: 1. Marie Tulková 2. Mgr. Ondřej Hýsek, Ph. D. 3. Pavel Juránek 4. Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D. 5. Ing. Karin Karasová d) pověřuje vedoucí Odboru majetkového Ing. Markétu Hánovou jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky e) ukládá 10

11 vedoucí Odboru majetkového Ing. Markétě Hánové zajistit: - odeslání výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace určeným dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele, - další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy. 1/B k) Veřejná zakázka Oprava vnitřních rozvodů v ZŠ Staňkova 14, Brno oprava sociálního zařízení zjednodušené podlimitní řízení zahájení zadávacího řízení č. usnesení: 16R35/20: a) souhlasí se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Oprava vnitřních rozvodů v ZŠ Staňkova 14, Brno oprava sociálního zařízení v souladu s ustanovením 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), ve zjednodušeném podlimitním řízení; b) schvaluje - zápisu č. 5, - Staňkova 14, Brno oprava sociálního zařízení. Textová část zadávací dokumentace tvoří přílohu zápisu č. 6, projektová dokumentace je uložena na Odboru majetkovém, - zakázky Oprava vnitřních rozvodů v ZŠ Staňkova 14, Brno oprava sociálního zařízení : 1. WALER s. r. o., IČ: Moravská stavební unie - MSU s. r. o., IČ: Profiplast, spol. s r. o., IČ: ESOX spol. s r. o., IČ: T o c h á č e k, spol. s r. o., IČ: c) jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otvírání obálek a komise pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: 1. Ing. Marian Charvát 2. Ing. arch. Helena Vařejková 3. Ing. Jan Šrůtek 4. Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D. 5. Ing. Karin Karasová náhradníci: 1. Marie Tulková 2. Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. 3. Pavel Juránek 4. Ing. arch. Petra Matoušková 5. Ing. Zuzana Artimová d) pověřuje 11

12 vedoucí Odboru majetkového Ing. Markétu Hánovou jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky e) ukládá vedoucí Odboru majetkového Ing. Markétě Hánové zajistit: - dodavatelům a její uveřejnění profilu zadavatele, - 2. A Právní záležitosti a) Žádost o prominutí příslušenství za pozdní úhradu nájemného a služeb poskytovaných s užíváním bytu bývalí společní nájemci Z. a S. P., Brno č. usnesení: 16R35/21: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole schválit v případě pana Z. P. ( ), Brno, adresa pro doručování: ( ), Brno prominutí příslušenství za pozdní úhradu nájemného a služeb z bytu č. 4 v domě ( ) v Brně ve výši ,65 Kč za podmínky, že zbývající část příslušenství, tj. částka ve výši Kč bude uhrazena do tří měsíců od schválení prominutí příslušenství v ZMČ Brno - Královo Pole. 2/B a) Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro zaplacení 50% dlužného příslušenství - nájemce Z. P., Brno č. usnesení: 16R35/22: souhlasí v případě paní Z. P., ( ), Brno, s prominutím lhůty pro zaplacení 50 % příslušenství pohledávky za pozdní zaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 5 o velikosti 3+1 v domě č. p. ( ) na ulici ( ) v Brně ve výši ,50 Kč. 3/B a) Pronájem standard bytu č. 5, 2+1, 3. NP, v bytovém domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/23: schvaluje 12

13 pronájem obecního standard bytu č. 5, 2+1, 3. NP v bytovém domě ( ), Brno, na dobu určitou do schválenému nájemci, případně schválenému náhradníkovi B. M., ( ), Brno schválený nájemce K. T., ( ), Brno schválený náhradník po splnění následujících podmínek: - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. B., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. K. na úhradě za užívání bytu č. 4 v domě ( ) v Brně za období od srpna 2014 do února 2016 ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným nájemcem, příp. schváleným náhradníkem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným nájemcem, příp. schváleným náhradníkem, na výše uvedený byt. 3/B b) Pronájem standard bytu č. 15, 2+1, 6. NP, v bytovém domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/24: schvaluje pronájem obecního standard bytu č. 15, 2+1, 6. NP v bytovém domě ( ), Brno, na dobu určitou do schválenému nájemci, případně schválenému náhradníkovi G. M., ( ), Brno schválený nájemce po splnění následujících podmínek: - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 6 v domě ( ) v Brně za období říjen 2015 únor 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za E. U. na úhradě za užívání bytu č. 7 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 17 C 87/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. E. na úhradě za užívání bytu č. 48 v domě ( ) v Brně za období od října 2013 do června 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu 13

14 smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. T. na nájemném a službách z bytu č. 7 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku a poplatku z prodlení částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. M. na nájemném a službách z bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč (pohledávka nám byla přiznána rozhodčím nálezem 1 C 112/2012, ale bez příslušenství pohledávky, aktuálně je vedeno odvolací řízení proti zamítnutí exekučního návrhu k vymožení této pohledávky), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. S. na úhradách za užívání bytu č. 74 v domě ( ) v Brně za období od října 2014 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným nájemcem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným nájemcem na výše uvedený byt. K. T., ( ), Brno schválený náhradník po splnění následujících podmínek: - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 6 v domě ( ) v Brně za období říjen 2015 únor 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. E. na úhradě za užívání bytu č. 48 v domě ( ) v Brně za období od října 2013 do června 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. S. na úhradách za užívání bytu č. 74 v domě ( ) v Brně za období od října 2014 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o 14

15 postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným náhradníkem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným náhradníkem na výše uvedený byt. 3/B c) Pronájem standard bytu č. 1, 1+1, 1. NP, v bytovém domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/25: schvaluje pronájem obecního standard bytu č. 1, 1+1, 1. NP v bytovém domě ( ), Brno, na dobu určitou do schválenému nájemci, případně schválenému náhradníkovi: Z. J., ( ), Brno schválený nájemce po splnění následujících podmínek: - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. a L. M. na úhradách za užívání bytu č. 9 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení částku Kč), - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za Y. S. na úhradách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za období od září 2015 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. B. na nájemném a službách za užívání bytu č. 11 v domě ( ) v Brně za měsíc srpen 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným nájemcem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným nájemcem na výše uvedený byt. K. T., ( ), Brno schválený náhradník po splnění následujících podmínek: 15

16 - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za Y. S. na úhradách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za období od září 2015 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - souhlasu Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole s postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za M. B. na na nájemném a službách za užívání bytu č. 11 v domě ( ) v Brně za měsíc srpen 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za I. P. na vyúčtování služeb za rok 2010 spojených s užíváním bytu č. 3 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 15 C 281/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč) - - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 19 v domě ( ) v Brně za období od října 2015 do února 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za L. M. na úhradě za užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně za období leden březen 2011 a na vyúčtování služeb za rok 2011 (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 19 C 130/2013) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným náhradníkem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným náhradníkem na výše uvedený byt. 3/B d) Pronájem standard bytu č. 2, 1+1, 1. NP, v bytovém domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/26: 16

17 schvaluje pronájem obecního standard bytu č. 2, 1+1, 1. NP v bytovém domě ( ), Brno, na dobu určitou do schválenému nájemci, případně schválenému náhradníkovi: H. V., ( ), Brno schválený nájemce po splnění následujících podmínek: - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci V. H., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za H. H. na úhradě za užívání bytu č. 1 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 63 C 50/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč) - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným nájemcem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným nájemcem na výše uvedený byt. L. A., ( ), Brno schválený náhradník po splnění následujících podmínek: - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi A. L., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za L. P. na úhradách za užívání bytu č. 14 v domě ( ) v Brně (je vedeno rozhodčí řízení u Sdružení rozhodců a. s. pod spis. zn /15) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným náhradníkem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným náhradníkem na výše uvedený byt. 3/B e) Pronájem standard bytu č. 15, 2+1, 4. NP, v bytovém domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/27: schvaluje pronájem obecního standard bytu č. 15, 2+1, 4. NP v bytovém domě ( ), Brno, na dobu určitou do schválenému nájemci, případně schválenému náhradníkovi: K. T., ( ), Brno schválený nájemce po splnění následujících podmínek: - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za D. H. na nájemném a službách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 54 C 62/2016) za cenu ve výši 17

18 Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za I. K. na vyúčtování služeb spojeným s užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 254 C 101/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za B. K. na vyúčtování služeb za roky 2013 a 2014 z bytu č. 2 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 31 C 236/2015) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za J. P. na nájemném a službách spojeným s užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 46 C 311/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným nájemcem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným nájemcem na výše uvedený byt. R. M., ( ) schválený náhradník po splnění následujících podmínek: - postoupení pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému náhradníkovi M. R., bytem ( ), Brno, za úplatu, a to konkrétně pohledávky za B. K. na vyúčtování služeb za roky 2013 a 2014 z bytu č. 2 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 31 C 236/2015) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - uzavření smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky se schváleným náhradníkem - úhrady částky za postoupenou pohledávku na účet statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole - uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se schváleným náhradníkem na výše uvedený byt. 3/B f) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu 18

19 obecní byt standard, č. 15, 3+1, 4. NP, v domě ( ), Brno x nájemní dům standard, č. 2, 2+1, 2. NP, v domě ( ), Brno č. usnesení: 16R35/28: souhlasí s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu uzavřené mezi P. N. /stěhuje se do bytu č. 2, 2+1, ( ), Brno/ a G. L. /stěhuje se do bytu č. 15, 3+1, ( ), Brno/ dle ust zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, za podmínky úhrady jistoty ve výši 3násobku měsíčního nájemného ze strany nového nájemce. 3/B g) Žádost o společný nájem bytu dohodou dle ust občanského zákoníku mezi pronajímatelem, nájemcem bytu č. 10, 3+1, 5. NP, v bytovém domě ( ), Brno, paní L. B. a V. P. č. usnesení: 16R35/29: schvaluje uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem standard bytu č. 10, 3+1, 5. NP, v bytovém domě ( ), Brno, dohodou s nájemcem bytu paní L. B. a P. V., dle ustanovení 2270 občanského zákoníku. Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2 3/B h) Vzor darovací smlouvy, pověření 1. místostarosty k podpisu darovacích smluv v souvislosti s Pravidly pronájmu bytu, které budou předloženy ke schválení ZMČ dne č. usnesení: 16R35/30: a) schvaluje vzor darovací smlouvy v souvislosti s novými Pravidly pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole, které budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno Královo Pole dne Vzor darovací smlouvy je přílohou zápisu č. 7 b) pověřuje 1. místostarostu městské části Brno Královo Pole Mgr. Daniela Valentu k podpisu darovacích smluv, v souvislosti s novými Pravidly pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole, které budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části Brno Královo Pole dne

20 3/B i) Návrh na ukončení nájmu bytu dohodou nájemce F. P., Brno č. usnesení: 16R35/31: souhlasí v případě pana F. P., bytem ( ), Brno s ukončením nájmu bytu č. 7, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se ve 4. NP v domě ( ), č. p. ( ) v Brně písemnou dohodou ke dni s tím, že kompletně vyklizený byt bude k tomuto datu protokolárně předán zástupci pronajímatele. Společně s dohodou o skončení nájmu bytu bude uzavřena dohoda o způsobu řešení sporů (rozhodčí dohoda). 3/A Bytové záležitosti a) Souhlas s úplatným postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. B., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno č. usnesení: 16R35/32: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole souhlasit s úplatným postoupením pohledávky statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole M. B., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávky za M. K. na úhradě za užívání bytu č. 4 v domě ( ) v Brně za období od srpna 2014 do února 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč). 3/A b) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno č. usnesení: 16R35/33: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole souhlasit s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci M. G., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávek: - za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 6 v domě ( ) v Brně za období říjen 2015 únor 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o 20

21 postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za E. U. na úhradě za užívání bytu č. 7 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 17 C 87/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), - za J. E. na úhradě za užívání bytu č. 48 v domě ( ) v Brně za období od října 2013 do června 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za M. T. na nájemném a službách z bytu č. 7 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku a poplatku z prodlení částku Kč), - za M. M. na nájemném a službách z bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč (pohledávka nám byla přiznána rozhodčím nálezem 1 C 112/2012, ale bez příslušenství pohledávky, aktuálně je vedeno odvolací řízení proti zamítnutí exekučního návrhu k vymožení této pohledávky), - za J. S. na úhradách za užívání bytu č. 74 v domě ( ) v Brně za období od října 2014 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávek: - za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 6 v domě ( ) v Brně za období říjen 2015 únor 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za J. E. na úhradě za užívání bytu č. 48 v domě ( ) v Brně za období od října 2013 do června 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za J. S. na úhradách za užívání bytu č. 74 v domě ( ) v Brně za období od října 2014 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč). 3/A c) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno č. usnesení: 16R35/34: 21

22 Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole souhlasit s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci J. Z., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávek: - za M. a L. M. na úhradách za užívání bytu č. 9 v domě ( ) v Brně za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení částku Kč), - za Y. S. na úhradách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za období od září 2015 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za M. B. na na nájemném a službách za užívání bytu č. 11 v domě ( ) v Brně za měsíc srpen 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) případně schválenému náhradníkovi T. K., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávek: - za Y. S. na úhradách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně za období od září 2015 do ledna 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za M. B. na na nájemném a službách za užívání bytu č. 11 v domě ( ) v Brně za měsíc srpen 2014 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč) - za I. P. na vyúčtování služeb za rok 2010 spojených s užíváním bytu č. 3 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 15 C 281/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství poplatku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), - za J. B. na nájemném a službách z bytu č. 19 v domě ( ) v Brně za období od října 2015 do února 2016 za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství částku Kč), - za L. M. na úhradě za užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně za období leden březen 2011 a na vyúčtování služeb za rok 2011 (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 19 C 130/2013) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky ( k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč). 3/A d) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci V. H., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi A. L., bytem ( ), Brno č. usnesení: 16R35/35: 22

23 Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole souhlasit s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci V. H., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávky: za H. H. na úhradě za užívání bytu č. 1 v domě ( )2 v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 63 C 50/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč), případně schválenému náhradníkovi A. L., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávky: za L. P. na úhradách za užívání bytu č. 14 v domě ( ) v Brně (je vedeno rozhodčí řízení u Sdružení rozhodců a.s. pod spis. zn /15) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství úroku z prodlení a nákladů soudního řízení částku Kč). 3/A e) Souhlas s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, případně schválenému náhradníkovi M. R., bytem ( ), Brno č. usnesení: 16R35/36: Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole souhlasit s úplatným postoupením pohledávek statutárního města Brna, městské části Brno Královo Pole schválenému nájemci T. K., bytem ( ), Brno, a to konkrétně pohledávky: - za D. H. na nájemném a službách za užívání bytu č. 5 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 54 C 62/2016) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - za I. K. na vyúčtování služeb spojeným s užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 254 C 101/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - za B. K. na vyúčtování služeb za roky 2013 a 2014 z bytu č. 2 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 31 C 236/2015) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), - za J. P. na nájemném a službách spojeným s užívání bytu č. 10 v domě ( ) v Brně (věc je vedená Městským soudem v Brně pod spis. zn. 46 C 311/2014) za cenu ve výši Kč s příslušenstvím k datu podpisu smlouvy o postoupení pohledávky (k datu činí jistina včetně příslušenství a nákladů soudního řízení částku Kč), 23

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek

Více

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 24. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. září 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.01.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 991/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 14.12.2015 Veřejná významná nadlimitní zakázka v otevřeném řízení na stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov Sp. zn.: CN/20/CN/16 Č.j.: 1405/16/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ s názvem Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec

Více

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku.

Usnesení. ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. Usnesení ze zasedání 15. schůze rady města konané dne 14. října 2015 v budově Městského úřadu v Úštěku. b e r e n a v ě d o m í Usn.číslo 698/2015 - informaci předsedy Mysliveckého sdružení Úštěk o havarijním

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014.

Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Usnesení a Zápis č. 8/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 23. 09. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, JUDr. Josef Hruška, Karel Freund, Petr Kulhavý,

Více

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016

VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 VÝPIS USNESENÍ 35. schůze Rady města Slavičín dne 26. 1. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015.

Zápis. z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 12. února 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr.

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene (Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Z á p i s ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 Přítomni: Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více