Výroční zpráva Výroční zpráva 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

2 Jsme tradiční českou společností podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu, vzrušení a zajímavé výhry. Jsme společností, která je výhradně v majetku občanských sdružení působících v tělovýchově a sportu. Z výtěžku provozovaných her a loterií podporujeme v souladu s mottem Pomáháme druhým k vítězství! veřejně prospěšné aktivity, především ve sportu a tělovýchově a v charitativní oblasti. Jsme společností, která podporuje na národní i mezinárodní úrovni principy zodpovědného hraní a etické principy v sázkovém a loterním průmyslu. Pomáháme druhým k vítězství! 2 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

3 Obsah výroční zprávy společnosti SAZKA, a. s., za rok 2010 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Profil společnosti 10 Stručně z historie společnosti 11 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2010 a prvního čtvrtletí Přehled získaných ocenění 14 Nejvyšší orgány společnosti a její management 15 Vlastnická struktura 20 Majetkové účasti 23 Zpráva představenstva 28 Plnění strategických cílů v roce Komentář k finančním výsledkům 33 Veřejně prospěšná činnost 34 Podpora zodpovědného hraní 35 Postavení společnosti na trhu 37 Marketingová strategie v roce Produkty společnosti 39 Přehled vkladů za rok Výhry v roce Služby výhercům 43 Obchodní politika 44 Prodejní místa 44 Práce s obstaravateli 46 Podpora prodeje 48 Neloterní aktivity 48 Propagace a reklamní strategie 51 Vztahy s veřejností 53 Lidské zdroje 57 Mezinárodní aktivity a činnost v mezinárodních organizacích 60 Zpráva o činnosti dozorčí rady SAZKA, a.s., za rok Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře SAZKA, a.s. 63 Konsolidovaná účetní závěrka sestavená dle IFRS 66 Konsolidovaná rozvaha 66 Konsolidovaný výkaz úplného výsledku 67 Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 68 Konsolidovaný výkaz peněžních toků 70 Účetní závěrka sestavená dle IFRS 72 Individuální rozvaha 72 Individuální výkaz úplného výsledku 73 Individuální výkaz změn vlastního kapitálu 74 Individuální výkaz peněžních toků 75 Informace z valné hromady společnosti 76 Důležité skutečnosti po datu účetní závěrky 77 Definice užitých pojmů 79 Kontakty na centrální a regionální střediska společnosti 80 Identifikační údaje 81 4 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

4 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů za SAZKA, a.s. v tis. Kč Výnosy celkem z toho: Vklady sázková a loterní činnost od roku 2008 včetně manipul. poplatků Tržby z ostatní činnosti podléhající zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: V oblasti tělovýchovy a sportu Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

5 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Přetrvávající nepříliš příznivá ekonomická a finanční situace ve společnosti i v roce 2010 negativně ovlivňovala život právnických subjektů a fyzických osob, standardy chování, smluvní i běžné obchodní vztahy. V tomto prostředí se nervózně chovaly i finanční instituce. Přesto v této vypjaté atmosféře SAZKA, a.s., nadále vyvíjela své podnikatelské aktivity a připravovala nové projekty. I v takovéto složité situaci podporovala SAZKA, a.s., vybrané projekty i v charitativní oblasti. Stejnou částkou jako v minulosti podpořila SAZKA, a.s., Nadaci Naše dítě a Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Zcela jistě není třeba upozorňovat na to, že aktuální finanční situace SAZKA, a.s., je složitá. Naše společnost v minulosti uzavřela úvěrové smlouvy, které umožňovaly čerpání a opětovné splácení vnějších zdrojů. Na sklonku roku 2010 jedna z finančních institucí svou pohledávku ještě před její splatností postoupila třetí straně, která začala okamžitě činit nepřátelské kroky vůči SAZKA, a.s. To pak spustilo lavinu dalších událostí. Bylo nutné urychleně změnit naše finanční toky a přijmout krátkodobá, ale důležitá opatření. Vedení SAZKA, a.s., v uplynulých měsících vedlo řadu jednání tak, aby celá situace byla vyřešena v zájmu vlastníků společnosti, a zároveň abychom odpovědně dostáli všem svým závazkům. Takové řešení, které by akciové společnosti SAZKA umožnilo pokračovat v bezproblémovém chodu, bylo předloženo představenstvu společnosti. Vyřešení této složité situace se však nepovedlo, zabránil tomu nepřátelský krok jednoho ze členů představenstva, zasláním dopisu insolvenčnímu správci, obsahující informace neúplné a hrubě zkreslené. Na základě těchto skutečností bylo zabráněno podpisu již připravených smluv, které měly okamžitě přinést společnosti peníze a ukončit tak insolvenční řízení. Vážení akcionáři, dámy a pánové, rád bych Vás uvedl do tradičního materiálu Výroční zprávy akciové společnosti SAZKA, která shrnuje výsledky roku Vydání výroční zprávy je vždy příležitostí k ohlédnutí se zpět, příležitostí k vyhodnocení plnění úkolů podnikatelského záměru a k celkové bilanci uplynulého roku. Doufám, že i Vy při čtení následujících kapitol budete spolu s námi objektivně hodnotit výsledky uplynulého období, které bylo vážné pro celou naši společnost a zejména pro SAZKA, a.s. Tato výroční zpráva mapuje další kalendářní rok v bohaté historii akciové společnosti SAZKA, kdy jsme stovkám lidí změnili vysokými výhrami pozitivním způsobem jejich životy, na straně druhé jsme vygenerovali významné množství finančních prostředků, které byly použity na veřejně prospěšné účely. Neustále však musíme odolávat nejrůznějším seskupením či názorovým proudům a přesvědčovat ostatní, že naše působení je potřebné a morální, a že je součástí poctivého podnikání. Iniciativy, které by nás chtěly omezit, vnímáme jako obavy ze síly akciové společnosti SAZKA a jako součást tvrdého konkurenčního boje na sázkovém a loterním trhu. SAZKA, a.s., dosáhla v roce 2010 vkladů ze sázkové a loterní činnosti ve výši téměř 7,3 mld. Kč, oproti roku 2004 tak vklady vzrostly přibližně o 11 %. Celkové platby za loterní a neloterní produkty přijaté na terminálech SAZKA, a.s., dosáhly za rok 2010 hodnoty 16,6 mld. Kč. Z hlediska podpory veřejně prospěšných účelů, zejména sportu a tělovýchovy, tak, jak nařizuje zákon 202/90 Sb., dostála SAZKA, a.s. v roce 2010, tak jako vždy, zákonem stanovené výši odvodů výtěžku. Ten činil 912,8 mil. Kč, což bylo o 172,3 mil. Kč více než stanovuje zákon. A tak bylo 29. března 2011 rozhodnuto o úpadku akciové společnosti SAZKA, soudem byl jmenován insolvenční správce a byl ustanoven věřitelský výbor. Tyto kroky situaci zpřehledňují a nastavují jasná pravidla. Proto Vás žádám o trpělivost v tomto dlouhém a náročném období. Garantuji Vám, že k řešení situace přistupuje celé vedení SAZKA, a.s., odpovědně a se vší vážností. Na závěr bych rád poděkoval všem spolupracovníkům za odvedenou práci v roce 2010 spolu s přesvědčením, že současné těžkosti zdárně překonáme. Květen, 2011 JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel SAZKA, a.s. 8 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

6 Profil společnosti Stručně z historie společnosti Historie Největší česká loterní společnost SAZKA vznikla 3. srpna Činnost zahájila 15. září 1956 provozováním sázek na výsledky sportovních utkání. Od 22. dubna 1957 se hraje nejstarší a nejpopulárnější domácí číselná loterie Sportka. Transformace na akciovou společnost se uskutečnila 15. února Akcionáři společnosti jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu, jejichž členy je čtvrtina populace České republiky (Český svaz tělesné výchovy, Česká obec sokolská, Česká asociace Sport pro všechny, Autoklub České republiky, Sdružení sportovních svazů České republiky, Český olympijský výbor, Český střelecký svaz, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a Orel o.s.). Poslání Základním posláním společnosti je finanční podpora veřejně prospěšných aktivit, především v tělovýchově a sportu, z výtěžku provozovaných her a loterií. SAZKA, a.s., je největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků na veřejně prospěšné účely v České republice. Kromě sportu a tělovýchovy podporuje rovněž projekty v oblasti kultury. Od roku 1993 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely více než 15 mld. Kč. Motto Pomáháme druhým k vítězství! Předmět činnosti Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování sportovních a kurzových sázkových her, číselných a okamžitých loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších novel. Od roku 1956 vyplatila SAZKA, a.s., sázejícím na výhrách přes 100 mld. Kč. Postavení na trhu SAZKA, a.s., je největším domácím provozovatelem číselných a okamžitých loterií. Současně patří k největším provozovatelům v oblasti sportovních a kurzových sázek a centrálního loterního systému s interaktivními loterními terminály. Její portfolio služeb v neloterní oblasti je v domácím i mezinárodním srovnání bezkonkurenční a zahrnuje například dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události, platby složenek, faktur a pojištění nebo platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu. Postavení v mezinárodních organizacích SAZKA, a.s., je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je členem výkonného výboru EL. Zodpovědné hraní SAZKA, a.s., prosazuje zásady zodpovědného hraní a dodržování etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Tyto aktivity rozvíjí a podporuje na národní i mezinárodní úrovni vznik podniku SAZKA; sázková hra Sazka 1957 účelové zařízení ČSTV; číselná loterie Sportka 1965 druhý tah číselné loterie Sportka 1967 Malé televizní sázení Mates 1969 strojové zpracování sázek 1981 hra Sázka 5 ze off line systém 1989 okamžité loterie (stírací losy) 1991 zrušení limitu pro maximální výhry 1992 vznik akciové společnosti SAZKA; doplňková hra Šance 1993 on line systém, zavedení Jackpotu 1994 hra Šťastných středeční losování číselné loterie Sportka; doplňková hra Šance milión 1996 kurzové sázky 2002 rychlá hra Keno; dobíjení kreditů pro mobilní telefony položení základního kamene víceúčelové arény; validační systém pro okamžité loterie 2003 číselná loterie Euromilióny 2004 centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály, herní systém STARPORT; prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další události; otevření víceúčelové arény 2005 zahájení konverze centrálního on line systému a terminálového vybavení Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s doplňková Královská hra k číselné loterii Šťastných 10 platby složenek, faktur a pojištění; prodejní modul 2007 etický kodex Evropských loterií pro sportovní sázení dokončení konverze centrálního on line systému a terminálového vybavení 2008 spuštění věrnostního programu Klub SAZKA pro kurzové sázky platby zboží a služeb objednaných prostřednictvím internetu rychlé hry Lucky Lines a Kostky; příprava kurzových sázek na internetu produkt e-sazka 2009 spuštění plnohodnotného internetového sázení kurzových sázek SAZKA TIP zahájení komplexního věrnostního programu Klub SAZKA - do provozu uveden modul LIVE Betting internetového sázení v rámci kurzových sázek SAZKA TIP 2010 zavedení SUPERJACKPOTU Sportky 10 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

7 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2010 a prvního čtvrtletí 2011 Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2010 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. ledna 2010 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Prodloužení spolupráce SAZKA, a.s., a GTECH Global Services Corporation dne 13. ledna 2010 GTECH Global Services Corporation, dceřiná společnost Lottomatica Group S. p. A., a akciová společnost SAZKA se dohodly na prodloužení spolupráce. Smlouva, podepsaná do konce roku 2022, zahrnuje poskytování online produktů a služeb, provoz a údržbu on line systému a terminálů, stejně jako přechod komunikační infrastruktury na novou satelitní IP síť. Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů dne 13. ledna 2010 Dne 13. ledna 2010 na základě Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nákupu jednotkových podílů mezi SAZKA, a.s., a GTECH CORPORATION došlo k odprodeji jednotkových podílů společnosti GTECH Czech Republic LLC společností GTECH CORPORATION. Uvedení nové okamžité loterie DIAMANT dne 20. ledna 2010 Los má tři grafické podoby a nabízí hráčům dvě hrací pole s různými symboly, mezi kterými sázející hledají symboly diamantu. Již jeden diamant přináší výhru, více diamantů dává souběh více výher na jednom lose a hlavní výhru Kč. Zavedení SUPERJACKPOTU Sportky od 17. února 2010 Zásadní inovace hry Sportka nabízí sázejícím zisk Bonusu, který lze vyhrát spolu s jedním z jackpotů hry při splnění jednoduchých podmínek. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. července 2010 V souladu s podmínkami emisní dokumentace a splátkovým kalendářem uhradila SAZKA, a.s., dne 12. července 2010 další splátku emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Uvedení nové okamžité loterie ČTYŘLÍSTEK od 8. října 2010 Los okamžité loterie ČTYŘLÍSTEK nabízí hlavní výhru Kč, a to na lose za 20 Kč. Loterie používá jednoduchý herní princip setři tři, nalezení tří stejných částek v hracím polí přináší výhru. Uvedení nové okamžité loterie Drahokamy od 8. října 2010 Jde o následovníka populární loterie Diamant. Los má jednu grafickou podobu a nabízí hráčům dvě hrací pole s různými symboly, mezi kterými sázející hledají symboly diamantu. Již jeden diamant přináší výhru, více diamantů dává souběh více výher na jednom lose, a to až hlavní výhru Kč. Uvedení videohry 64xtra Fruits Galore v systému STARPORT dne 25. listopadu 2010 První tříválcová symbolová hra roku 2010 nabízí sázejícím jednoduchý systém, žolík zdvojnásobuje docílené výhry a 2 žolíky je zečtyřnásobují. Díky tomu se zařadila mezi TOP 5 her systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. Uvedení videohry Electric Fruits v systému STARPORT dne 25. listopadu 2010 Druhá pětiválcová symbolová videohra roku 2010 používá také ovocné symboly v kombinaci se symboly bar a žolíky. Hra patří mezi ty úspěšnější v systému STARPORT, protože nabízí replikaci docílených výher. Výhry lze také znásobit volbou dodatkové hry Risk. Uvedení videohry Black Magic Fruits v systému STARPORT dne 25. listopadu 2010 Třetí tříválcová symbolová videohra roku 2010 používá klasické ovocné symboly. Díky zajímavým základním výhrám a bonusové hře se zařadila mezi ty oblíbené v systému STARPORT. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Risk. Uvedení videohry Super Fruits v systému STARPORT dne 25. listopadu 2010 První čtyřválcová symbolová hra v systému STARPORT nabízí sázejícím jednoduchý systém se symboly ovoce, sedmiček a žolíků. Docílené výhry lze znásobit volbou dodatkové hry Losování. První čtvrtletí 2011 První výherce Bonusu Sportky 5. ledna 2011 První výherce Jackpotu Sportky v roce 2011 získal k výhře 1. pořadí ve druhém tahu Kč i Bonus ve výši Kč, celkem tedy získal výhru v souhrnné výši Kč. Úhrada splátky emise dluhopisů dne 12. ledna 2011 SAZKA, a.s., uhradila dne 13. ledna 2011 další splátku úroků emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény. Příslušnou splátku jistiny uhradila až 21. února Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

8 Přehled získaných ocenění Nejvyšší orgány společnosti a její management Údaje platné k Umístění v anketě sdružení CZECH TOP nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2009 V 16. ročníku ankety 100 nejvýznamnějších firem České republiky za rok 2009, kterou podle dosažených tržeb sestavuje sdružení CZECH TOP 100, zvítězila SAZKA, a.s., v kategorii Ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Tržní ocenění SAZKA, a.s., vzrostlo na 15,1 miliardy Kč Tržní ocenění SAZKA, a.s., vzrostlo v loňském roce podle nezávislého znaleckého posudku na 15,1 miliardy Kč, z nichž 3,8 miliardy Kč představuje tržní hodnota dceřiných společností s jejím majoritním podílem. Ve srovnání s rokem 1995, kdy bylo ocenění provedeno nezávislým znalcem poprvé, tak vzrostla tržní hodnota SAZKA, a.s., 3,6 x. SAZKA nejcennější obchodní značka v České republice Podle studie Evropského institutu pro výzkum značek, který zkoumal více než firem ve 24 evropských zemích a 16 odvětvích ekonomiky, je značka SAZKA nejcennější obchodní značkou v České republice. Představenstvo předseda představenstva JUDr. Aleš Hušák narozen: 1957 předseda představenstva od 14. března 1995 člen představenstva od 19. dubna 1994 znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 22. května 2003 znovuzvolen členem a poté předsedou představenstva dne 28. května 2008 místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 místopředseda představenstva od 27. listopadu 1995 člen představenstva od 17. května 1993 znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 22. května 2003 znovuzvolen členem a poté místopředsedou představenstva dne 28. května 2008 členové představenstva doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. starosta České obce sokolské narozen: 1938 člen představenstva od 22. května 2003 znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 MUDr. Milan Jirásek předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od 26. září 1997 znovuzvolen členem představenstva dne 22. května 2003 znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. předseda České asociace Sport pro všechny, občanské sdružení narozen: 1946 člen představenstva od 22. května 2003 znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie narozen: 1960 člen představenstva od 27. června 1997 znovuzvolen členem představenstva od 22. května 2003 znovuzvolen členem představenstva dne 28. května 2008 JUDr. Tomáš Král předseda Českého hokejového svazu narozen: 1964 člen představenstva od 26. května Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

9 Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen představenstva od 23. května 2001 znovuzvolen členem představenstva dne 24. května 2006 odstoupil z funkce člena představenstva dne 1. června 2010 Dozorčí rada předseda dozorčí rady Pavel Kořan předseda České svazu tělesné výchovy narozen: 1950 předseda dozorčí rady od 8. října 2008 člen dozorčí rady od 28. května 2008 místopředseda dozorčí rady Bc. Jan Ulrych předseda odboru sportu České obce sokolské narozen: 1963 člen dozorčí rady od 28. května 2008 zvolen místopředsedou dozorčí rady dne 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady Václav Kobes Sdružení sportovních svazů České republiky narozen: 1948 člen dozorčí rady od 20. srpna 2003, znovuzvolen členem dozorčí rady dne 8. října 2008 PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky narozen: 1951 člen dozorčí rady od 23. května 2001 znovuzvolen členem dozorčí rady dne 24. května 2006 Jaroslav Pekař prezident České střeleckého svazu do 30. května 2009 narozen: 1944 předseda dozorčí rady od 28. května 1998 do 8. října 2008 člen dozorčí rady od 18. května 1995 znovuzvolen členem a poté předsedou dozorčí rady dne 25. května 2005 odvolán z funkce člena dozorčí rady dne 23. září 2009 Ing. Petr Baroch prezident České střeleckého svazu od 30. května 2009 narozen: 1960 člen dozorčí rady od 23. září 2009 Ladislav Kotík generální sekretář sdružení Orel o.s. narozen: 1977 člen dozorčí rady od 19. listopadu 2009 členové dozorčí rady volení zaměstnanci Jan Kašpárek vedoucí oddělení Monitoring Help Desk narozen: 1953 člen dozorčí rady od 21. května 1999 znovuzvolen členem dozorčí rady dne 30. června 2004 znovuzvolen členem dozorčí rady dne 23. září 2009 Ing. Jan Prádler ředitel finanční divize narozen: 1959 člen dozorčí rady od 27. června 1997 znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 odstoupil z funkce člena dozorčí rady dne 7. října 2010 JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek narozen: 1945 člen dozorčí rady od 27. června 1997 znovuzvolen členem dozorčí rady dne 17. října 2007 Mgr. Ilona Kubecová právní rada oddělení legislativy her a reklamací Narozena: Členka dozorčí rady od 17. prosince 2010 Management JUDr. Aleš Hušák generální ředitel narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 4. ledna 1995 PaedDr. Roman Ječmínek statutární zástupce generálního ředitele narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1999 Ing. Ivo Tajšl 1. zástupce generálního ředitele od (od 1. července 2009) ředitel provozní divize narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od 1. září Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

10 Ing. Jan Prádler 2. zástupce generálního ředitele (od 1. února 1997 do 8. října 2010) narozen: 1959 zaměstnanec společnosti od 1. března 1995 do 8. října 2010 Ing. Martin Dařílek ředitel finanční divize narozen: 1967 zaměstnanec společnosti od 15. dubna 1996 Ing. Jiří Barnat ředitel samostatného odboru majetkových účastí narozen: 1969 zaměstnanec společnosti od 1. srpna 1996 PaedDr. Josef Hájek pověřen řízením samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozen: 1942 zaměstnanec společnosti od 1. prosince 1995 do 15. července 2010 Ing. Jan Hortík ředitel samostatného odboru propagace a public relations narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. února 2002 JUDr. Markéta Štěrbová ředitelka správní divize narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od 1. listopadu 1988 Pavel Volf, MSc., MBA ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od 1. září 1992 PhDr. Zdeněk Zikmund tiskový mluvčí narozen: 1964 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 2004 JUDr. Věra Hanychová ředitelka samostatného odboru sekretariát generálního ředitele narozena: 1976 zaměstnankyně společnosti od 16. října 1995 Ing. Jiří Hosnedl ředitel divize provozně-technické narozen: 1963 zaměstnanec společnosti od 2. září 1991 Mgr. Miloslava Klikarová ředitelka divize distribuční sítě narozena: 1957 zaměstnankyně společnosti od 18. října 1993 Ing. Petr Machovský ředitel obchodní divize narozen: 1970 zaměstnanec společnosti od 1. ledna 1996 PaedDr. Richard Prorok tajemník předsedy představenstva a generálního ředitele narozen: 1954 zaměstnanec společnosti od 1. dubna 1995 Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru her a sázek narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od 1. února Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

11 Vlastnická struktura Český svaz tělesné výchovy počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 67,983 předseda Ing. Vladimír Srb (do ) Pavel Kořan (od ) sídlo Zátopkova 100/2, Praha 6 Břevnov IČ akcionář je majitelem: 951 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká obec sokolská počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 13,542 starosta doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. sídlo Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana IČ akcionář je majitelem: 189 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 5 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Česká asociace Sport pro všechny, občanské sdružení počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 5,563 předseda doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. sídlo Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 Stodůlky IČ akcionář je majitelem: 77 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 6 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Autoklub České republiky počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 4,000 prezident PaedDr. Roman Ječmínek sídlo Opletalova 29, Praha 1 Nové Město IČ akcionář je majitelem: 55 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Sdružení sportovních svazů České republiky počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 3,563 předseda JUDr. Ing. Zdeněk Ertl sídlo U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČ akcionář je majitelem: 49 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 8 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 7 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Český olympijský výbor akciový podíl v Kč procentní podíl 2,000 předseda MUDr. Milan Jirásek sídlo Benešovská 6, Praha 10 Vinohrady IČ akcionář je majitelem: 27 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 9 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. 20 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

12 Majetkové účasti Český střelecký svaz počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 1,445 prezident Ing. Petr Baroch sídlo U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČ akcionář je majitelem: 20 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 2 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 1,022 prezident PaedDr. Jaroslav Němec sídlo Lomnického 1071/1, Praha 4 IČ akcionář je majitelem: 14 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 1 kusu akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Orel o.s. počet členů cca akciový podíl v Kč procentní podíl 0,882 starosta Ladislav Šustr (do ) Od je statutárním zástupcem 1. místostarostka Ludmila Kellerová sídlo Pellicova 2c, Brno IČ akcionář je majitelem: 12 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 3 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč, 4 kusů akcií SAZKA, a.s., o jmenovité hodnotě Kč. Agro Tera, a.s. IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4796, dne Sídlo: Sokolovská 140, čp. 325, Praha 8 Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Hostinská činnost BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2443, dne Sídlo: K Žižkovu čp. 851, Praha 9 Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Ostraha majetku a osob - Hostinská činnost - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Silniční motorová doprava - Projektová činnost ve výstavbě - Provozování solárií - Masérské, rekondiční a regenerační služby - Distribuce elektřiny - Poskytování telekomunikačních služeb - Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Ředitel společnosti: Milan Koudelka (do ) Ing. Milan Križánek (od ) 22 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

13 ARKADIA, a.s. IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka 1775, dne Sídlo:Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská čp. 566, PSČ Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - Hostinská činnost - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování KPS MEDIA a. s. IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2983, dne Sídlo: K Žižkovu čp. 851, PSČ Praha 9 Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ředitel společnosti: Mgr. Roman Ječmínek GTECH Czech Republic LLC. IČ: právní forma: organizační složka společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7551, dne Sídlo: registrovaným sídlem společnosti je 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA hlavním místem podnikání je její registrovaná pobočka situovaná na adrese K Žižkovu 4, Praha 9 Základní kapitál: jednotkových podílů Majetková účast SAZKA, a.s.: 63% Majetková účast GTECH : 37% Předmět podnikání: - Koupě za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - Poskytování software - Automatizované zpracování dat - Poskytování neveřejné telekomunikační služby přenosu dat na základě povolení Českého telekomunikačního úřadu - Montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky - Opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v par. 3 odst. 2 písm. h) zák. č. 455/1991 Sb. - Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů BESTSPORT akciová společnost IČ: , DIČ:CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4485, dne Sídlo: K Žižkovu čp. 851, Praha 9 Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 0,07 % Majetková účast Občanského sdružení ZELENÝ OSTROV: 99,93 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Hostinská činnost Ředitel společnosti: Ing. Michal Krejcar (do ) Mgr. Jiří Golda (od ) SPORTLEASE a.s. IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10231, dne Sídlo: K Žižkovu 851, Praha 9 Základní kapitál: Kč ,- Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ředitel: Ing. Ivan Ivančo (do ) Ing. Michal Krejcar (od ) KOLBY a.s. IČ: , DIČ: CZ společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2535, dne Sídlo: Česká 51, Pouzdřany Základní kapitál: Kč ,-- Majetková účast SAZKA, a.s.: 99,99 % (0,01 % Mgr. Lukáš Kuhajda) Předmět podnikání: - Hostinská činnost - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Zemědělská činnost - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ředitel: Ing. Martin Nesvadba Vedoucí: Ing. Peter Šimko 24 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

14 NADACE SAZKA IČ: společnost je zapsána v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 456, dne Sídlo: K Žižkovu čp. 851, Praha 9 Zřizovatel: SAZKA, a.s. Účel nadace: Nadace je zřízena za účelem podpory dětí, mládeže a vzdělávání v České republice; tj. zejména finanční podpory mladých talentovaných lidí při získávání kvalitního vzdělání poskytováním stipendií a udělováním grantů na projekty orientované do oblasti vědy, techniky, umění, kultury, zdravotnictví, humanitárních hodnot, zdravého vývoje dětí a mládeže a ochrany lidských práv. SAZKA INTERNATIONAL společnost byla zapsána do jednotného státního rejstříku právnických osob v Rusku dne , státní registrační číslo: DIČ: Sídlo: Rusko, Moskva , Malaja Semjonovskaja č. 9, budova 3, 2. patro Základní kapitál: ,- rublů Majetková účast SAZKA, a.s.: 100 % Předmět podnikání: - provozování loterií a jiných podobných her prostřednictvím loterního on line systému a neloterní činnosti, konkrétně provozování systému pro dobíjení kreditu do čipových karet 26 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

15 Zpráva představenstva Plnění strategických cílů v roce 2010 Vývoj hazardního trhu v ČR V roce 2010 se české ekonomice vedlo poněkud lépe, než v roce Hrubý domácí produkt vzrostl meziročně o 2,2 %. Meziroční inflace vzrostla o 2,3%. Nezaměstnanost se však meziročně zvýšila z 9,2% na 9,6%. Průměrná nominální hrubá mzda se meziročně zvýšila o 2%, reálný růst mezd však činil pouze 0,5%. Maloobchodní tržby se v roce 2010 zvýšily o 1%. Na vývoji hazardního trhu ČR se odrazila nejen ekonomická krize, ale i změny v jeho struktuře, kdy se v některých segmentech trhu stále více prosazuje nelegální zahraniční konkurence, jejíž tržby nejsou oficiálními statistikami podchyceny. V roce 2009 došlo ke změně tendence ve vývoji objemu a struktury hazardního trhu ČR. Od roku 1996 celkový objem trhu každoročně dynamicky rostl, nejvyšší dynamika byla zaznamenána v roce 2000 (+19,1%) a v roce 2008 (+18,6%). V roce 2009 se tento dlouhodobý trend zlomil a celkový objem trhu poklesl o 0,5%. Na celkovém poklesu trhu se podílely segmenty Bingo (-69,7%), kurzové sázky (-26,2%), VHP (-23,1%), loterie (-2,3%) a kasina (-2,2%), zatímco technické hry vč. IVT a internetového kurzového sázení, vykázaly vysoký růst (+48,8%). Výsledky za rok 2010 Ministerstvo financí ČR zatím nezveřejnilo. Lze očekávat, že výsledky roku 2010 vykáží tendenci ke stagnaci celého trhu a k dalšímu poklesu některých jeho segmentů. Vzhledem k zavádění regulace VHP na úrovni obcí lze očekávat, že růst tržeb technických her, vč. IVT a internetového kurzového sázení, bude nižší než v roce Výsledky roku 2009 a 2010 bude proto nezbytné analyzovat a posoudit, zda a do jaké míry znamenají pouze krátkodobější výkyv v důsledku ekonomické krize nebo zda jde i o dlouhodobější změny, které by mohly vycházet z relativní nasycenosti poptávky v jednotlivých segmentech trhu. Novým faktorem na hazardním trhu je udělení licence na provozování číselných loterií pro konkurenční společnost FORTUNA. Ekonomické výsledky SAZKA, a.s. Pro SAZKA, a.s., byl rok 2010 poměrně obtížný. Dopady ekonomické krize na spotřebitelské chování se odrážejí i na trhu her a sázek. Probíhající úvěrová a ekonomická krize má negativní dopady nejen na celkovou dynamiku hazardního trhu, ale i na vývoj jeho struktury a tím i na tržby a výnosy SAZKA, a.s. Na pokles v oblasti loterních tržeb SAZKA, a.s., zejména v segmentu loterií, mělo vliv i nadprůměrně časté padání Jackpotu Sportky. Oba uvedené faktory jsou exogenní povahy a SAZKA, a.s., je nemůže ovlivnit. Výpadek výnosů v oblasti sázkové a loterní činnosti za rok 2010 představoval ve srovnání s rokem 2009 cca mil. Kč. Vývoj ekonomické situace, vývoj na hazardním trhu a vývoj v legislativní oblasti SAZKA, a.s., monitoruje a připravuje aktivní opatření jak v oblasti nových herních produktů (číselné hry, mezinárodní loterie), tak případný útlum IVT STARPORT. Celkový hrubý zisk SAZKA, a.s., za rok 2010 dosáhl mil. Kč. Přes uvedený výpadek výnosů v oblasti sázkové a loterní činnosti znamenají výsledky za rok 2010 ve srovnání s rokem 2009 zvýšení hrubého zisku o 109 mil. Kč. Celková ziskovost společnosti se ve srovnání s rokem 2009 zvýšila o 3,7 procentního bodu - z 11,9% na 15,6%. Zisk z loterní činnosti byl vyšší o cca 80 mil. Kč, zisk z činností podléhajících dani z příjmů byl vyšší o cca 102 mil. Kč. Zvýšení zisku v loterní oblasti je důsledkem nižších výnosů ( mil. Kč), proti tomu stojí snížení nákladů ( mil. Kč). Jde zejména o náklady, které se odvíjejí od výše tržeb (nižší výhry, nižší provize obstaravatelům, nižší náklady na služby GTECH), ale i o úspory v oblasti propagace a ostatní režie. Ve srovnání s rokem 2009 se zlepšil hospodářský výsledek Ticketingu o cca 16 mil. Kč zejména v důsledku vyšších tržeb od promotérů a nižších nákladů. Došlo také ke zlepšení hospodářského výsledku u produktů dobíjení kreditů GSM (+11,7 mil. Kč), hotovostní platby (+0,4 mil. Kč), e-platby (+1,0 mil. Kč) a prodejní modul (+0,1 mil. Kč). Výtěžek za rok 2010 dosáhl mil. Kč a oproti roku 2009 se zvýšil o 107,2 mil. Kč. V roce 2010 bylo akcionářům společnosti odvedeno 235 mil. Kč - tím byly vyrovnány nedoplatky povinných odvodů části výtěžku SAZKA, a.s., ve vztahu k výtěžku roku Hlavní projekty a rozvojové investice v roce 2010 V roce 2010 se SAZKA, a.s., zaměřila na tyto hlavní projekty a investice, které byly postupně plněny ve vazbě na technologické možnosti a vývoj cash flow: Na začátek roku 2010 byla připravena zásadní inovace hry Sportka. Úpravou výherní struktury hry v březnu 2010 byl zaveden bonus, který je prezentován v součtu s vyšším z jackpotů 1. a 2. tahu jako SUPERJACKPOT. Současně bylo upuštěno od vypisování prémií, které bylo nutné dotovat z nevyplacených výher. Nový koncept SUPERJACKPOTU umožňuje častější dosažení jeho hodnoty nad psychologickou hranici 100 mil. Kč. Pokračovaly práce na konverzi sítě GTECH z radiového systému na satelitní systém VSAT, založený na IP (UDP) protokolu. Toto připojení je určeno pouze pro přenos loterních dat. Do konce roku 2010 bylo přepojeno na tento systém všech cca on line terminálů. Postupně je realizováno cenově výhodnější připojení IVT STARPORT prostřednictvím ADSL linek (využívají IP protokol), zapojených v rámci neveřejné sítě ČRa. Byly zpřesňovány podmínky a probíhalo nastavování systému Komplexního věrnostního programu. K získávání zákazníků a zvyšování jejich motivace k sázení slouží systém benefitů a zákaznických účtů. Byl zaveden systém marketingových akcí v Klubu SAZKA. Došlo k nasazování nových verzí, modulu marketingových akcí, e-shopu, e-aukce a dochází k postupnému odstraňování některých chyb systému. K dodávce a k realizaci SW pro vybavení terminálů PINPADy, které jsou zároveň čtečkami čipových karet, dojde v roce Komplexní věrnostní program přispívá k úsporám nákladů na marketingové průzkumy trhu a v oblasti propagace. Bylo připravováno rozšíření aplikace e-casino o modul Pokerové turnaje. V roce 2010 probíhalo testování funkcionality tohoto modulu, který je zatím provozován pouze ve verzi for fun, je však připravována i verze for real. Modul pokerové turnaje bude spuštěn po udělení licence od Ministerstva financí ČR. V rámci brandu okamžitých loterií byla v lednu 2010 uvedena na trh nová okamžitá loterie DIAMANT v cenové kategorii 30 Kč. Tato emise byla na trhu úspěšná, proto byla v říjnu 2010 na trh uvedena nová verze této loterie pod názvem Drahokamy. Oproti stejnému období loňského roku došlo ke zvýšení tržeb za okamžité loterie o cca 15,9%. Byl zprovozněn testovací systém a byl uveden do provozu modul LIVE Betting internetového sázení SAZKA TIP. Live sázky umožňují sázejícím uzavírat sázky na probíhající události v reálném čase. Došlo tak ke zvýšení konkurenceschopnosti produktu SAZKA TIP ve vztahu ke konkurenčním společnostem. V roce 2010 pokračovaly vývojové práce na projektu Ticketing III, který nahradí již nevyhovující systém prodeje vstupenek novým systémem, postaveným na bázi IS SAP. Byl nainstalován nový HW a byly provedeny dílčí testy nového systému, byla provedena migrace dat ze systému DENAX a testován nový komunikační protokol se společností GTECH. Spuštění ostrého systému proběhne v roce Byly instalovány 28 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

16 čtečky čárového kódu - připojitelné k PC, které zefektivní kontrolu vstupenek na reklamačních odděleních O 2 areny, ZS Plzeň a v SAZKA, a.s. Pokračoval projekt typového vybavení sběren. Ke konci roku 2010 bylo typové vybavení nainstalováno na 889 sběrnách. S cílem podpory růstu tržeb, tzv. rychlých her a neloterních produktů, dále bylo instalováno celkem 577 ks nových LCD monitorů na vybraných POS. V červenci 2010 došlo k rozšíření počtu partnerů služby Hotovostní platby o společnosti Ravos, s.r.o. (ze skupiny Veolia Voda), International Masters Publisher, s.r.o. (mezinárodní nakladatelství) a Slavia Pojišťovna, a.s. Od 1. listopadu 2010 byla do systému začleněna Česká pojišťovna, a.s. V rámci pravidelného testování bezpečnosti počítačové sítě SAZKA, a.s., byly provedeny penetrační a bezpečnostní testy a další testy při uvádění nových aplikací do provozu. Byla provedena výměna doménových serverů na regionálních střediscích SAZKA, a.s. Současně s výměnou serverů došlo také k přechodu na novější verze operačních systémů MS Windows Došlo k výměně reprografické techniky morálně zastaralou a opotřebovanou reprografickou techniku XEROX nahradila novější technika KYOCERA, která umožňuje využití funkce zabezpečeného tisku. Realizace některých projektů, plánovaných na rok 2010, byla podmíněna m.j. možnostmi ve vývoji cash flow společnosti. Některé plánované projekty bylo proto nezbytné pozastavit nebo jejich realizaci posunout do dalších let. Finanční situace SAZKA, a.s., a opatření k její stabilizaci Přestože bankovní sektor v ČR zůstává stabilizovaný, přistupují české banky nadále k omezování některých úvěrů do podnikového sektoru. Tato tendence se negativně dotkla i SAZKA, a.s., která musela v roce 2009 a 2010 čelit vypovídání, snižování nebo nedostatečného prodlužování splatnosti existujících úvěrových rámců. SAZKA, a.s., zahájila již v červenci 2009 jednání se svými největšími bankovními partnery s Českou spořitelnou, a.s., a s Komerční bankou, a.s., o vytvoření Klubu bank, který by převzal veškeré financování SAZKA, a.s., a poskytoval jí komitované krátkodobé a střednědobé úvěry tak, aby došlo ke stabilizaci úvěrových vztahů a likviditní situace. Nabídku na účast v tomto Klubu obdržely i Fortis Bank a Raiffeisenbank. V měsíci únoru, březnu a v dubnu 2010 probíhala finanční a právní Due Diligence. V únoru 2010 byl ze strany SAZKA, a.s., a BESTSPORT akciová společnost podepsán term sheet, který zakotvoval základní podmínky budoucího klubového financování. Následně přistoupily banky k jeho úpravám (navýšení marží a poplatků, prodloužení doby splatnosti úvěru, povinnost předložení plánu úsporných opatření atd.) a v dubnu 2010 byl podepsán nový term sheet. V červnu 2010 obdržela SAZKA, a.s., návrh úvěrové smlouvy a uskutečnilo se několik jednání o jejích podmínkách. V červenci 2010 došlo k parafování smlouvy ze strany SAZKA, a.s. Parafovaná smlouva měla zajišťovat přefinancování stávajících nekomitovaných bilaterálních úvěrových linek na dobu do Předpokládala postupné splácení bankovní zadluženosti a obsahovala řadu omezujících podmínek pro SAZKA, a.s., a pro dceřiné společnosti (omezení výše zadlužení, limity finančních kovenantů, limity v oblasti investic a leasingů, výplaty výtěžku akcionářům, úsporných opatření, splácení úvěrů, atd.). V červenci 2010 Raiffeisenbank, a.s., však oznámila, že nabízené zajištění v rámci připravovaného Klubu nepovažuje za dostatečné a že požaduje změnu některých ustanovení úvěrové smlouvy. Vzhledem k požadavkům Raiffeisenbank, a.s., byly vypracovány nové znalecké posudky na hodnotu zastavovaného majetku a nabídnut další majetek a ochranné známky do zástavy. Byly projednávány změny některých podmínek úvěrové smlouvy v souladu s požadavky Raiffeisenbank. Raiffeisenbank, a.s., začátkem prosince 2010 účast v připravovaném Klubu bank přesto odmítla a postoupila pohledávku ve výši 400,4 mil. Kč kyperské společnosti Sidereus Holdings Ltd. V polovině prosince 2010 obdržela SAZKA, a.s., dvě oznámení, podle kterých postoupila i Komerční banka a.s. veškeré pohledávky z poskytnutého úvěru ve výši 421,8 mil. Kč a dále indosamentem převedla směnky v objemu 60 mil. Kč, vystavené společností BESTSPORT akciová společnost, které držela, na společnost Moranda, a.s., se sídlem v Praze. Těmito oznámeními došlo k faktickému rozpadu klubového financování v původně zamýšleném složení. Dne oznámila SAZKA, a.s., společnostem Moranda, a.s., a SIDEREUS HOLDINGS LIMITED, že proti postoupeným pohledávkám započítává pohledávky vůči Komerční bance a.s. a Raiffeisenbank, a.s., z titulu náhrady škody a poškození dobrého jména. Za předpokladu, že SAZKA, a.s., v případném sporu prokáže existenci svých pohledávek za bankami, pohledávky těchto bank vůči SAZKA, a.s., započtením zaniknou. Dne podala společnost Moranda, a.s., u Městského soudu v Praze insolvenční návrh na SAZKA, a.s. Jednání o řešení vzniklé situace s ostatními věřitelskými bankami a dalšími věřiteli nadále pokračovaly i začátkem roku Jejich cílem byla stabilizace finanční situace společnosti, zabezpečení jejího dalšího fungování, dosažení dohody s investory o restrukturalizaci splátek dluhopisů a o stabilizaci bankovních závazků. Byla přijata opatření směřující ke snižování nákladů cestou úpravy provozního rozpočtu na rok 2011, omezení nových investic atd. V reakci na vývoj v oblasti finanční situace ustavila SAZKA, a.s., začátkem prosince 2010 krizový štáb, angažovala Ing. Martina Ulčáka jako facilitátora a finančního poradce a projednala opatření ke zlepšení likvidity a cash flow. Konkrétní návrhy řešení byly předloženy jak bankovním věřitelům, tak části držitelů dluhopisů. Počátkem roku 2011 proběhla právní a finanční due diligence, jak ze strany společností vybraných držiteli dluhopisů, tak ze strany bankovních věřitelů. Kromě toho obdrželi akcionáři SAZKA, a.s., několik nabídek od investorů. Přednost dostaly nabídky, které by pomohly stabilizovat celkovou finanční situaci a současně neznamenaly změnu ovládání SAZKA, a.s. Akcionáři SAZKA, a.s., zahájili s těmito investory konkrétní jednání. Hedgingové operace ve vztahu k vydaným dluhopisům V souvislosti s emisí dluhopisů v roce 2006 uzavřela SAZKA, a.s., zajišťovací operace (hedging) se CITIBANK. Koncem roku 2009 vyjádřily obě strany záměr ukončit hedging za vzájemně přijatelných podmínek, závislých na vývoji kurzu CZK/EUR a v závislosti na vývoji sazeb úrokových swapů. K dohodě o ukončení hedgingu došlo dne Dohoda o ukončení měla formu restrukturalizace derivátů a jejím výsledkem byl bezúročný závazek SAZKA, a.s., ve výši 220 mil. Kč. Dle dohody s Klubem a Citibank mělo dojít k uzavření mezivěřitelské dohody nejpozději do , aby nebylo nutné částku 220 mil. Kč jednorázově splatit. Jelikož nedošlo k tomuto datu k dohodě o klubovém financování nebyla uzavřena ani mezivěřitelská dohoda. Aby nedošlo k defaultu uhradila SAZKA, a.s., dne Citibank první splátku ve výši 7,2 mil. Kč a postupně došlo k prodloužení data splatnosti zbývající části závazku, tedy cca 212,8 mil. Kč do K tomuto datu pak požádala Citibank o splacení uvedeného závazku, k čemuž ale nedošlo. 30 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

17 Rating SAZKA, a.s Potíže bank s ustavením Klubu se promítly i do ratingového hodnocení SAZKA, a.s. Dne byl rating SAZKA, a.s., a rating dluhopisů snížen na úroveň CCC+ a stanoven výhled jako developing. Důvodem byly především obavy o vývoj likvidity SAZKA, a.s., vzhledem k prodlužování jednání o klubovém financování a k prodlužování splatnosti úvěrových smluv pouze na krátká období byl rating dále snížen na úroveň CC s negativním výhledem z důvodu rozpadu jednání o ustavení klubu bank, neprodloužení platnosti úvěrové smlouvy ze strany Raiffeisenbank a.s. a Komerční banky a.s. a v důsledku oznámení, že SAZKA, a.s., uhradí v lednu 2011 držitelům dluhopisů pouze úroky z dlužné částky přistoupila ratingová agentura ke zhoršení ratingu na úroveň D s ohledem na skutečnost, že SAZKA, a.s., neuhradila plnou splátku dluhopisů a některé bankovní úvěry byly po termínech splatnosti. Zlepšení ratingu je podmíněno úspěšnou restrukturalizací závazků ve vztahu k držitelům dluhopisů, bankám a dalším případným věřitelům ratingová agentura ukončila sledování a hodnocení společnosti i dluhopisů SAZKA, a.s., neboť podle jejího názoru není schopna monitorovat vývoj současné situace. Zadluženost SAZKA, a.s. Celkové zadlužení SAZKA, a.s., spadající do limitu stanoveného emisními podmínkami dluhopisů (1 919,8 mil. Kč po snížení o část výnosu z prodaných pozemků pod O 2 arenou) k představovalo 1 649,7 mil. Kč (zadlužení z bankovních úvěrů 1 634,6 mil. Kč a z leasingových závazků ve výši 15,1 mil. Kč). Od roku 2009 dochází k postupnému poklesu zadluženosti SAZKA, a.s., v důsledku splácení závazků z dluhopisů, ukončení hedgingu (ukončení účtování reálné hodnoty derivátů do závazků) a zvýšení vlastního kapitálu (z důvodu snížení odvodu výtěžku akcionářům). Pokles zadluženosti byl v roce 2010 zpomalován poskytováním prostředků na splátky směnek společnosti Bestsport, akciová společnost, které vedlo k nutnosti vyššího čerpání bankovních úvěrů. Komentář k finančním výsledkům Základními ekonomickými cíli podnikatelské strategie v roce 2010 bylo zajištění dostatečného výtěžku na veřejně prospěšné účely, zvyšování zisku společnosti a vysokého stupně likvidity. Zisk společnosti po zdanění měl proti minulým třem letům stoupající tendenci a dosáhl výše 1.424,5 mil. Kč. Výtěžek byl vytvořen ve výši 1.283,0 mil. Kč a povinná část výtěžku ve výši 740,5 mil. Kč. Výnosy V roce 2010 dosáhla SAZKA, a.s., výnosů v celkovém objemu 9.284,0 mil. Kč. Z toho vklady za sázkové hry, číselné loterie a okamžité loterie činily 7.335,7 mil. Kč. Tržby z ostatních činností podléhajících dani z příjmů činily v roce ,0 mil. Kč. V porovnání s rokem 2004 vzrostly vklady ze sázkové činnosti o mil. Kč. Proti roku 2009 došlo u tohoto ukazatele ke snížení o 1.035,8 mil. Kč. Tržby z ostatních činností podléhajících dani z příjmů jsou proti roku 2004 nižší o 236,1 mil. Kč a proti roku 2009 došlo k jejich snížení o 105,5 mil. Kč. Zisk Hlavním ukazatelem, od jehož výše se odvíjí výtěžek a následně použití jeho části na veřejně prospěšné účely (tzv. odvod z výtěžku), je zisk ze sázkové a loterní činnosti. V roce 2010 dosáhla SAZKA, a.s., zisku po zdanění ve výši 1.424,5 mil. Kč. Proti roku 2004 byl zisk v roce 2010 vyšší o 102,9 mil. Kč, ve srovnání s rokem 2009 se zvýšil o 174,5 mil. Kč. Sázkové hry, číselné loterie a okamžité loterie vykazují v roce 2010 zisk ve výši 1.348,1 mil. Kč, činnosti podléhající dani z příjmů vykazují zisk ve výši 76,4 mil. Kč po zdanění. Výtěžek ze sázkové a loterijní činnosti Rozhodujícím ukazatelem z pohledu akcionářů je výtěžek a výše jeho použití na veřejně prospěšné účely. V roce 2010 činí odvod z výtěžku 912,8 mil. Kč. Proti výši odvodu části výtěžku stanovené zákonem 202/1990 Sb., odvedla akciová společnost SAZKA na veřejně prospěšné účely o 172,3 mil. Kč více. Činnosti podléhající dani z příjmů V rámci činností podléhajících dani z příjmů realizovala SAZKA, a.s., zejména dobíjení GSM kreditů, ticketing, prodejní modul, finanční služby, pronájem části provozně administrativní budovy, pronájem movitého majetku, služby spojené s vedením účetnictví centralizované pokladny a vnitropodnikové záložny a služby spojené s financováním O 2 areny. V roce 2010 byl u ostatních činností podléhajících dani z příjmů vytvořen zisk ve výši 98,5 mil. Kč před zdaněním a po zdanění ve výši 76,4 tis. Kč. Proti roku 2009 došlo ke zvýšení zisku u hospodářského výsledku po zdanění o 94,4 mil. Kč a zisku před zdaněním o 101,8 mil. Kč. Zvýšení zisku v roce 2010 u ostatních činností podléhajících dani z příjmů bylo ovlivněno zejména výší zisku z přecenění emise dluhopisů. 32 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

18 Cash flow Společnost se snažila zajistit po celý rok 2010 dostatečnou likviditu finančních prostředků. Část provozních finančních prostředků byla použita ke spoření pro vyplácení odvodů z výtěžku na veřejně prospěšné účely. Z této kategorie bylo v roce 2010 vyplaceno 234,8 mil. Kč jako záloha odvodu části výtěžku za rok 2008 akcionářům, 18,5 mil. Kč jako doplatek odvodu části výtěžku za rok 2009 akcionářům (OSZO), 2,0 mil. Kč jako doplatek odvodu části výtěžku za rok 2009 mimo akcionáře, 910,8 mil. Kč jako záloha odvodu části výtěžku za rok 2010 Občanskému sdružení Zelený Ostrov. Veřejně prospěšná činnost V souladu s mottem Pomáháme druhým k vítězství! je posláním společnosti SAZKA, a.s., tvorba prostředků na veřejně prospěšné účely, především sport a tělovýchovu. SAZKA, a.s., je dlouhodobě největším nestátním přispěvatelem prostředků na veřejně prospěšné účely v České republice. Z prostředků, které vytváří, se financují sport a tělovýchova, volnočasové aktivity dětí a mládeže, stejně jako výstavba, provoz, údržba a rekonstrukce sportovních či víceúčelových zařízení jako jsou areály Strahov, Podolí, Sportovní hala nebo víceúčelová O 2 arena. Kromě podpory sportu nezapomíná akciová společnost SAZKA ani na další oblasti veřejného zájmu a podporuje vybrané projekty ve zdravotnictví a projekty se sociálním a charitativním zaměřením. Sport a tělovýchova Akciová společnost SAZKA je dlouhodobě největším nestátním poskytovatelem prostředků na veřejně prospěšné účely v České republice. V letech odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely především ve sportu a tělovýchově přes 15,0 mld. Kč. Akcionářům, občanským sdružením působícím ve sportu a tělovýchově, odvádí SAZKA, a.s., drtivou většinu z výtěžku z provozovaných her a loterií. V roce 2010 odvedla SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely 1 166,1 mil. Kč. Z uvedené částky odvedla 1 164,1 mil. Kč akcionářům, občanským sportovním a tělovýchovným sdružením. Odvody jsou následně využívány na vlastní činnost sportovních a tělovýchovných sdružení a na splátky emise dluhopisů vydaných v souvislosti s výstavbou víceúčelové arény, která byla na základě rozhodnutí vlastníků a žádosti státu vybudována v roce Z výtěžku svých her a loterií za rok 2010 odvede SAZKA, a.s., na veřejně prospěšné účely částku 912,8 milionu Kč, což je o 172,3 milionu Kč více než ukládá zákon. Sociální projekty Nadace Naše dítě Posláním nadace je pomoc dětem v krizových životních situacích, prosazování práv dětí a dodržování Úmluvy o právech dítěte v České republice. SAZKA, a.s., podporuje činnost Nadace Naše dítě již od roku 1997 pravidelným finančním příspěvkem, jehož výše dosahuje od roku 2002 částku 500 tis. Kč ročně. Zdravotnictví Nadace pro transplantace kostní dřeně Nadace pro transplantace kostní dřeně je renomovanou charitativní organizací, která shromažďuje finanční příspěvky na speciální přístrojové vybavení odborných pracovišť, jako je např. zařízení pro uchovávání živých buněk, separátory krevních derivátů nebo přístroje pro přesnou diagnostiku a pro budování Českého registru dárců kostní dřeně. SAZKA, a.s., dlouhodobě podporuje činnost Nadace pro transplantace kostní dřeně, se kterou spolupracuje již od roku Od roku 2002 poskytuje SAZKA, a.s., nadaci 1 mil. Kč ročně a je jejím generálním partnerem. Vzdělávací projekty NADACE SAZKA SAZKA, a.s., založila v roce 2002 NADACI SAZKA, jejímž posláním je podpora vzdělávání v České republice. NADACE SAZKA podporuje oblast zdravotnictví (podpora programů zaměřených na zkvalitnění života nemocných s leukémií a jinými chorobami krve či nádory) a sociální (podpora projektů pro týrané, handicapované a opuštěné děti). Podpora zodpovědného hraní SAZKA, a.s., se cílevědomě a intenzivně věnuje podpoře zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu. Její aktivity přitom vycházejí z doporučení mezinárodních loterních organizací, především European Lotteries a World Lottery Association. Základní principy těchto pojmů obsahuje materiál Strategie SAZKA, a.s., v oblasti podpory zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu, přijatý v roce Prioritou mezi aktivitami SAZKA, a.s., v oblasti zodpovědného hraní je prevence hraní nezletilých jednak podporou příslušné legislativy, tak i prosazováním konkrétních opatření ve vztazích s obchodními partnery a obstaravateli. Program společnosti v oblasti zodpovědného hraní a etických principů v sázkovém a loterním průmyslu zahrnuje mimo jiné: - zařazení principů zodpovědného hraní do školení pro zaměstnance a obstaravatele, - přijetí Desatera zodpovědného hraní a jeho prezentaci na a v dalších materiálech, - dostupnost informací týkajících se zodpovědného hraní na internetových stránkách a v dalších materiálech společnosti, - angažovanost v otázkách souvisejících s ochranou trhu proti úniku výnosů určených na veřejnou činnost a s prevencí proti aktivitám nelegálních nebo podvodných subjektů, - zákonná a dobrovolná omezení marketingových, reklamních a dalších aktivit, - prezentaci platné legislativy, principů zodpovědného hraní a etiky v sázkovém a loterním průmyslu na internetových stránkách a v dalších materiálech společnosti, - všestrannou podporu projektů, které v oblasti zodpovědného hraní rozvíjejí European Lotteries a World Lottery Assotiation, - účast na odborných kongresech, konferencích a seminářích v oblasti zodpovědného hraní, včetně podílu 34 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

19 na přípravě odborných studií a dalších materiálů, - spolupráci s mezinárodními loterními časopisy. Desatero zodpovědného hraní SAZKA, a.s. 1. Sázky, loterie a hry jsou legálním odvětvím zábavy, působícím v regulovaném prostředí. 2. Sázka je věcí svobodného, kvalifikovaného a informovaného rozhodnutí každého jednotlivce staršího osmnácti let. 3. Sázení vnímejte jako zábavu, nikoli jako prostředek k okamžitému zbohatnutí. 4. Hrajte tak, abyste se bavili. Nikdy nesázejte víc, než můžete, nikdy nesázejte na dluh. 5. Buďte připraveni vyhrát, buďte připraveni prohrát. 6. Mějte svoji zábavu a vzrušení pod kontrolou sledujte čas, částky ve hře, výhry i prohry. 7. Rozhoduje náhoda a štěstí, nevěřte trikům, podvodným návodům a systémům. 8. Studujte jednotlivé hry, jejich výhody a rizika. Vyberte si ty, které vám nejlépe vyhovují. 9. Dbejte zákonů, seznamte se s pravidly příslušné hry a dodržujte je. Dodržujte pravidla sázkové společnosti a herního střediska. 10. Sázejte a hrajte pouze tam, kde se hraje legálně, podle jasných a korektních pravidel. V rámci Asociace provozovatelů kursových sázek přijala SAZKA, a.s., v roce 2008 Deklaraci společenské odpovědnosti vymezující zásady a principy společenské odpovědnosti, pravidla odpovědného sázení, pravidla pro vztahy s komunitou, konkrétní projekty v rámci společenské zodpovědnosti, pravidla pro umisťování provozoven a terminálů, stejně jako pravidla zamezující přístupu nezletilých a vzniku hráčské závislost. SAZKA, a.s., se stala rovněž signatářem Etického kodexu shrnujícího cíle, hodnoty a pravidla pro zodpovědné sázení APKURS, jehož součástí je Etický kodex o užívání veřejných informačních služeb pro šíření etických služeb. V uplynulém roce se SAZKA, a.s., v rámci APKURS znovu zavázala k dodržování evropských standardů zodpovědného sázení a podpořila projekt Rubikon pro děti a studenty upozorňující na problematiku zákazu přístupu nezletilých k sázení a zvýšení právního povědomí o tomto zákazu. Rada pro reklamu, sdružení zadavatelů, reklamních agentur a médií pro samoregulaci reklamy, přijala na základě iniciativy SAZKA, a.s., a Asociace provozovatelů kursových sázek doplnění Kodexu reklamy, podle něhož bude v rozporu s Kodexem reklama propagující loterie a jiné podobné hry provozovaná subjekty, které nemají k této činnosti povolení podle platných právních předpisů České republiky. SAZKA, a.s., je také signatářem Etického kodexu pro sportovní sázení, který byl schválen Valnou hromadou asociace EL. K plnění cílů tohoto kodexu se podpisem zavázalo více než 30 členů EL. Hlavním cílem kodexu je nejen boj proti korupci ve sportu a praní špinavých peněz, ale i propagace zodpovědného hraní, sportovních hodnot a sportovní etiky. Pomocí monitoringu zvláštních a podezřelých událostí a systémem včasného varování ve spolupráci s organizací UEFA by mělo být dosaženo splnění vytčených cílů. Postavení společnosti na trhu Sázkový a loterní průmysl v roce 2010 Trh sázkového a loterního průmyslu je součástí trhu zábavního průmyslu. V roce 2010 došlo k zásadní změně tendence ve vývoji objemu a struktury trhu. Od roku 1996 celkový objem trhu každoročně dynamicky rostl, nejvyšší dynamika byla zaznamenána v roce 2000 (+19,1%) a v roce 2008 (+18,6%). V roce 2009 se tento dlouhodobý trend zlomil a celkový objem trhu poklesl o 0,5%. V roce 2010 pokračovala tendence poklesu trhu her a sázek, projevilo se to zejména v segmentu loterií. V oblasti provozování číselných loterií a okamžitých loterií si SAZKA, a.s., udržuje na našem trhu dominantní postavení. Významnou pozici si také zachovává i přes početnou konkurenci v oblasti sportovního sázení. Novým faktorem na hazardním trhu je udělení licence na provozování číselných loterií pro konkurenční společnost FORTUNA. Na trhu technických her, které představují videoloterní terminály a centrální loterní systémy s interaktivními video-terminály, pokračovala v roce 2010 tendence k nárůstu zájmu o modernější technologické přístroje neboť v posledním období prokázaly největší dynamiku ze všech sledovaných segmentů. Povolení pro centrální loterní systémy s interaktivními videoterminály získávají další subjekty, které nechtějí ztratit své výsadní postavení na trhu výherních hracích přístrojů a na trhu je více než videoterminálů, což vyvolávalo negativní politické emoce zejména v období voleb. Výhledově dojde k přísnější regulaci tohoto segmentu trhu. Ekonomická krize poznamenala také segmenty výherních hracích automatů a kasin. Díky rozvoji internetového sázení neměla vliv na kurzové sázky. Ekonomické ukazatele trhu v roce 2010 V roce 2010 zaznamenal nejvyšší dynamiku růstu opět segment technických her, a to zejména díky rychlému rozvoji internetových kurzových sázek a videoloterních systémů, které v řadě případů nahrazují klasické výherní automaty. Sázkové a loterní hry v České republice vykázaly v roce 2010 podle údajů Ministerstva financí České republiky příjmy z her 31,82 mld. Kč, což představuje mírně nižší hodnotu než v roce 2009, po dvaceti letech růstu došlo poprvé k meziročnímu poklesu. V roce 2010 tak došlo k poklesu výnosů trhu o 2% oproti 8,3% růstu v roce Do státního rozpočtu a rozpočtu obcí bylo formou místních a správních poplatků a poplatků na státní dozor z celého herního trhu v roce 2010 odvedeno 3,29 mld. Kč, což je o 454 mil. Kč méně než v roce Na veřejně prospěšné účely bylo odvedeno 3,53 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst, a to o 217 mil. Kč. Nejvyšší částkou přispěl segment technických her (2,08 mld. Kč) a hned za ním loterie (0,71 mld. Kč), i když z hlediska příjmů z her zaznamenaly jen 23,5% výnosů segmentu technických her. Nejvyššího příjmu z her dosáhly v roce 2010 technické hry, a to 15,59 mld. Kč, čímž bylo dosaženo růstu 26,6 %. Druhý nejvyšší příjem z her, 8,74 mld. Kč, zaznamenaly výherní hrací automaty, ovšem jedná se o 28% pokles, na což měla vliv jak krize, tak narůstající konkurence z oblasti technických her. Mírný růst příjmů (o 2,4%) byl zaznamenán i v segmentu kurzových sázek, přičemž došlo k růstu sázek na internetu a poklesu sázek ve sběrnách. Loterie si udržely příjmy z roku 2009 a ostatní segmenty (kasina a bingo) zaznamenaly v roce 2010 pokles příjmů. 36 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

20 Vývoj struktury a velikosti sázkového a loterního průmyslu (brutto) v České republice v letech (mld. Kč): Marketingová strategie v roce Realizovat zásadní inovaci hry Sportka ve formě zavedení SUPERJACKPOTU a podpořit ji propagační kampaní - Připravit inovaci rychlých her změnou matrice hry KENO - Rozvíjet živé sázky SAZKA TIP s cílem zvýšení konkurenceschopnosti tohoto produktu - Uvést na trh novou okamžitou loterii v cenové hladině 30 Kč - Drahokamy - Uvést na trh novou okamžitou loterii v cenové hladině 20 Kč - ČTYŘLÍSTEK - Rozvíjet plnohodnotný věrnostní program pro všechny sázející - Pokračovat v realizaci Projektu typového vybavení sběren - Pravidelně vypisovat Mimořádné hry Sazky - Zavést 4 nové hry do videoloterního systému STARPORT - Realizovat marketingové výzkumy produktů a prostředí - Stabilizovat síť provozoven pro umístění terminálů IVT systému STARPORT - Realizovat propagační podporu sázkové hry Euromilióny - Realizovat propagační podporu kurzového sázení SAZKA TIP Loterní produkty společnosti Hrací automaty 38,3 41,2 44,2 47,8 50,1 52,8 57,2 63,3 48,7 37,8 Kasina 10,6 10,1 10,1 11,0 10,1 10,5 9,6 9,8 9,6 8,9 Loterie 6,2 6,8 7,0 6,0 6,9 7,6 7,3 7,5 7,3 6,8 Bingo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Kursové sázky na POS 8,1 9,5 11,2 10,6 11,4 12,3 12,0 11,9 8,8 7,7 Kursové sázky na internetu 5,8 7,7 Technické hry 0,8 2,1 5,4 9,0 12,0 14,8 22,2 35,9 47,6 56,7 CELKEM 64,2 69,9 78,0 84,6 90,7 98,1 108,3 128,5 127,8 125,6 Meziroční index růstu 1,062 1,088 1,116 1,085 1,072 1,082 1,104 1,186 0,995 0,983 Číselné loterie - Sportka (středeční, nedělní) - Euromilióny - Šance (středeční, nedělní) - vázaná sázková hra ke hrám Sportka a Sazka - Šťastných 10 a Královská hra - Šance milión - vázaná sázková hra ke hře Šťastných 10 - Keno - Kostky - Lucky Lines Sportovní sázky - Sazka - SAZKA TIP (kurzové sázky): - Sazka výběr - Skóre Plus - Sázka na vítěze Údaje jsou uvedeny v mld. Kč 38 Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Lodě v přístavu Marsaxlok Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s.

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. Obsah Identifikační údaje 3 Profil společnosti 4 Lidské zdroje 5 Přehled nejvýznamnějších událostí roku

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Ostatní informace pro akcionáře a investory

Ostatní informace pro akcionáře a investory Ostatní informace pro akcionáře a investory 07 Myslíme na budoucnost! Ostatní informace 07 pro akcionáře a investory Základní informace o společnosti Obchodní firma: (Telefónica CR, společnost) Sídlo:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více