únor 2014 / 2. ročník / / k dostání zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "únor 2014 / 2. ročník / www.cesky-brod.cz / k dostání zdarma"

Transkript

1 českobrodsko řešíme vaše zájmy únor 2014 / 2. ročník / / k dostání zdarma Anketa pro zastupitele 2 Nemocnice v Českém Brodě 3 Neviditelné cvičení 12 NONSTOP PROVOZ tel.: , RESTAURACE obědy 11:00-14:00 i v SOBOTU jednotná cena obědů 65Kč rozvoz obědů ZDARMA steaky a jiné speciality celý den OTEVŘENO Po - Ne 11:00-23:00 Multifunkční SÁL 90 míst + taneční parket možnost uspořádání plesů a zábav rodinné oslavy, firemní večírky třídní srazy, školení, svatby grilované speciality MATRIX - noční bar otevřeno PO - NE 17:00-05:00 projektor - full HD obraz 265cm x 150cm sportovní přenosy Při objednání občerstvení sál k dispozici bezplatně 1,2 a 3 - lůžkové pokoje, kategorie *** (sprcha + WC), FREE WiFi v celém hotelu

2 2 Anketa pro zastupitele Minulé číslo přineslo odpovědi radních na anketní otázky, stejné jsme zadali i zastupitelům. Do uzávěrky tohoto čísla jsme obdrželi odpovědi pouze od tří z nich a některé z těchto odpovědí najdete zde. Kompletní odpovědi budou zveřejněny na webu cesky-brod.cz. Co si myslíte o projektu pivnice na místě bývalé kotelny na sídlišti? Přinese takové místo obyvatelům sídliště spíše výhody, nebo nevýhody? Osobně se domnívám, že pivnice umístěna přímo v obytné zástavbě mnoho dobrého nepřinese. (Vojtěch Traurig) Jak hodnotíte zdravotnickou úroveň ve městě? Zajímáte se o situaci v českobrodské nemocnici? Jako zastupitelka nemám vůbec žádnou pravomoc zasahovat do poskytování zdravotní péče v Českém Brodě, to je v moci zdravotních pojišťoven. Nicméně situaci v českobrodské nemocnici sleduji a ekonomická situace ohledně významného nájemce se mi velmi nelíbí. (Jana Kulhánková) Spolupracujeme s o.s. Českobroďák Jak jste spokojen s bezpečnostní situací ve městě a jak hodnotíte práci Městské policie? Pozitivní je zvýšení počtu městských strážníků a rozšíření kamerového systému. Boj s drogami je běh na dlouhou trať. (Pavel Štěpán) Jak se stavíte k otázce koupaliště v Českém Brodě? Souhlasíte s variantou požární nádrže a koupáním na vlastní nebezpečí? Dokážete si představit jiné varianty? Jestliže jen za projekt na rekonstrukci koupaliště zaplatilo naše město přes půl milionu korun a výsledkem má být požární nádrž, tak pak asi nemůže být spokojen (krom zhotovitele projektu) nikdo. (Vojtěch Traurig) Jaké městské investiční projekty v roce 2014 považujete osobně za klíčové? Zcela jistě rekonstrukci ulic Jateční a V Chobotě a byla bych velmi ráda, kdyby se podařila ještě alespoň oprava chodníku v Jungmannově ulici a ještě několika dalších ulic. (Jana Kulhánková) více na cesky-brod.cz Českobrodsko Řešíme vaše zájmy! Vydává: Jaroslav Hor Prokopa Velikého Český Brod IČ: Předtiskovou přípravu, tisk a inzerci zajišťuje Jaroslav Hor, Řídí redakční rada ve složení: Jaroslav Hor, Jiří Havlíček, Metoděj Málek, Jaroslav Petrásek, David Klempíř Českobrodsko vychází 11x ročně a je doručeno zdarma do všech schránek v těchto obcích: Břežany II, Český Brod, Liblice, Nová Ves II, Klučov, Kounice, Přehvozdí, Přistoupim, Rostoklaty, Štolmíř, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Zahrady. Veškeré náměty, připomínky a dotazy směřujte na či telefon Kontaktní adresa je Prokopa Velikého 118, Český Brod, otevírací doba po dohodě. Diskuze, rozšířené články i fotky a dokumenty navíc najdete na webových stránkách a na Uzávěrka dalšího čísla je Registrováno MK ČR pod registračním číslem MK ČR E Tisk provádí Ústecké tiskárny s.r.o. Toto číslo vyšlo v únoru 2014 v nákladu 5200 ks.

3 3 Nemocnice v Českém Brodě Mnohé z vás zajímalo, zda budeme psát něco o nemocnici. Chtěli jsme již dříve, ale nevěděli, kde takto rozsáhlé téma načít. Nechtěli jsme jít v historii moc hluboko ani jí úplně vypouštět. Nakonec jsme se rozhodli začít zveřejněním Zprávy kontrolního výboru z Díky této zprávě byl výbor rozpuštěn. Zpráva je velmi zkrácena a jde spíše o výtažky, které považujeme za zajímavé. Celou zprávu je možno stáhnout na webu cz. Pokud nemáte internet, kontaktujte nás telefonicky na čísle , rádi vám ji pošleme poštou či předáme jinak. Na toto číslo volejte i se zajímavými informacemi o nemocnici. Zpráva předkládá soupis zjištění vyplývající z kontrolních činností výboru, předložil ji a z velké části korigoval pan JUDr. Vojtěch Pavel Traurig. Reakci Města z tehdejší doby i aktuální postoj přineseme příště. Podotýkáme, že zpráva je předkládána tak, jak byla napsána a my z ní nechceme dělat závěry ani tvrdit, že je ve všech bodech bezchybná. Názor na situaci si můžete udělat sami. Výtažky ze zprávy kontrolního výboru Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne a Rady města Český Brod (dále jen RM ) ze dne bylo dne vyhlášeno zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu: Chirurgie lůžkové chirurgické oddělení. Do zadávacího řízení se přihlásily dva subjekty: PP Hospitals, s.r.o a spol. ANESAN, s.r.o. Společnost ANESAN předložila nabídku ve výši ,- Kč. Tato částka se rovnala minimálnímu požadavku na cenu za tento převod. Společnost PP Hospitals, s.r.o. předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši ,- Kč. Na svém zasedání dne vyhlásila RM společnost PP HOSPITALS, S.R.O. vítězem zadávacího řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282 v rozsahu zdravotní činnosti: chirurgie. Na základě usnesení Zastupitelstva města ze dne a Rady města Český Brod ze dne bylo dne vyhlášeno též zadávací řízení na poskytovatele zdravotní péče v Českém Brodě, Žižkova 282, přičemž rozsah zdravotních činností, které byly předmětem tohoto výběrového řízení byl Obor interního lékařství, léčebna dlouhodobě nemocných, společné léčebné a vyšetřovací složky. Do zadávacího řízení se přihlásily dva subjekty: PP Hospitals, s.r.o. a spol. TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. Společnost TALEGA předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši ,- Kč. Spo-

4 4 lečnost PP Hospitals, s.r.o. předložila nabídku ceny za převod poskytování zdravotní péče ve výši ,- Kč. Na svém zasedání dne vyhlásila RM společnost PP Hospitals, s.r.o.. vítězem tohoto zadávacího řízení. Dne byla mezi společností PP Hospitals, s.r.o. a městem Český Brod uzavřena smlouva o převodu zdravotní péče, na základě které se vítěz výběrového řízení zavázal k zaplacení částky ,- Kč v následujících splátkách: 1. částku ve výši ,- Kč při nabytí účinnosti této smlouvy 2. částku ve výši ,- Kč do částku ve výši ,- Kč do Pro případ prodlení s plněním tohoto závazku sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Za závazky PP Hospitals, s.r.o. z této smlouvy převzal ručení jediný společník společnosti PP Hospitals, s.r.o. pan Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA. Dohoda o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne uzavřená mezi městem Český Brod a Nemocnicí s poliklinikou Český Brod na straně jedné a PP Hospitals, s.r.o. a MEDIGROUP a.s. na straně druhé specifikovala vzájemné závazky ke dni podpisu takto: Dlužník Titul závazku Výše závazku PP Hospitals, s.r.o. Smlouva o převodu zdravotní péče ,- Kč PP Hospitals, s.r.o. Smlouva o nájmu nebytových prostor do ,- Kč PP Hospitals, s.r.o. Nájemní smlouvy ,- Kč PP Hospitals, s.r.o. Pojištění vozidel, plyn, telefony, CCS karty ,- Kč PP Hospitals, s.r.o. Soubor movitého majetku ,- Kč PP Hospitals, s.r.o. Budoucí kupní smlouvy na movitý majetek ,- Kč Celkem ,- Kč Oproti tomu spol. PP Hospitals, s.r.o. neevidovala žádnou pohledávku za městem Český Brod či Nemocnicí s Poliklinikou. Nemocnice s poliklinikou však vůči svým věřitelům evidovala následující závazky: Věřitel Lékárna Jungmannova Společnost Steiner Všeobecná zdravotní pojišťovna Celkem Výše závazku ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

5 Na základě uvedené Dohody o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne se spol. PP Hospitals, s.r.o. zavázala přistoupit k dluhu vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, tento dluh započíst; čímž bude uhrazen dluh spol. PP Hospitals, s.r.o. vůči Nemocnici s poliklinikou Český Brod ve výši ,- Kč. Dále společnost PP Hospitals, s.r.o. obdobným způsobem převezme dluh Nemocnice s poliklinikou Český Brod ve výši ,- Kč vůči Lékárně Jungmannova a společnosti Steiner, do doplatí dluh ve výši ,- Kč a zbylou část dluhu, tedy ,- Kč uhradí v pravidelných měsíčních splátkách ve výši ,- Kč počínaje lednem 2009 s tím, že pokud do data splatnosti bude zahájena investice do hmotného majetku nemocnice v Českém Brodě, povinnost splácet tento závazek se staví. Kontrolní výbor prověřil zápisy finančního výboru za období , přičemž nebylo zjištěno, že by se finanční výbor jakkoliv zabýval otázkou hospodárnosti při výše uvedeném nakládání s majetkem města, či že by provedl jakoukoliv jinou kontrolní činnost. KV zjistil následující nedostatky v kontrolní činnosti finančního výboru v letech : Na prvním místě je nutno konstatovat, že město Český Brod na příslušném účtu eviduje pouze pohledávku z dlužného nájemného a nikoliv pohledávku ze Smlouvy o převodu zdravotní péče ze dne (pohledávka byla zaúčtována včetně úroků, v době dokončení této zprávy tomu však tak nebylo, pozn. redakce). Ke dni , město Český Brod účtovalo pohledávku v celkové výši ,- ačkoliv na základě zmíněné Dohody o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne byla předmětem vypořádání pohledávka města Český Brod ve výši přesahující 20 milionů korun českých! 5 Dále je nutno upozornit na nestandardní způsob řešení závazků; na základě zmíněné Dohody o způsobu úhrady pohledávek a závazků ze dne byla mj. pohledávka ve výši ,- Kč, evidovaná za spol. PP Hospitals, s.r.o. uhrazena formou převzetí pohledávky Nemocnice s poliklinikou ve výši ,- Kč. Město Český Brod tak jen na této transakci tratilo ,- Kč. Je nutno v daném případě upozornit, že takováto dohoda nebyla schválena Zastupitelstvem města, přestože dle ust. 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích spadá do výlučné pravomoci Zastupitelstva rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než ,- Kč. Ve zprávě nezávislého auditora o ověření vedení účetnictví za rok 2009 je výslovně uvedeno, že město Český Brod eviduje pohledávku ve výši ,05 Kč za společností PP Hospitals, přičemž město neúčtuje žádné úroky z prodlení, byť z jistiny nebyla učiněna žádná splátka. Ani na základě této zprávy finanční výbor neučinil žádnou kontrolní činnost ve vztahu k hospodárnému nakládání s majetkem města. Prominutí nájemného za roky 2009 a 2010 je nutno považovat za formu nedovolené veřejné podpory. Dodatek č. 3 byl uzavřen dne , kdy kurz činil 26,630 CZK za 1 EUR. Veřejná podpora byla poskytnuta v rozsahu ,- Kč což činí ,95 EUR. Byť ze sdělení starosty města (Bc. Jakuba Nekolného, pozn. redakce) lze usuzovat na to, že motivem poskytnutí podpory bylo pomoci podniku v obtížích, KV nezjistil, že by kdy město Český Brod realizovalo jediný krok vyplývající z Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, nelze tedy takto poskytnutou podporu považovat za legální.

6 6 Závěry a doporučení: Na základě výše uvedeného KV konstatuje: 1. Průběh výběrového řízení na poskytovatele zdravotních služeb proběhl řádně. 2. Nicméně následným postupem Rady města byl zcela zmařen účel tohoto výběrového řízení. Město Český Brod nakonec obdrželo méně, než kolik nabízel uchazeč druhý v pořadí, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je menší, než na počátku výběrového řízení. 3. Město Český Brod neplní své povinnosti vyplývající z ostatních smluv vztahujících se k Nemocnici s poliklinikou. 4. Město Český Brod nakládalo nehospodárně se svým majetkem. Dodatky k nájemní smlouvě jsou od počátku neplatné pro svůj rozpor se zákonem. 5. Město Český Brod poskytlo nezákonnou veřejnou podporu společnosti PP Hospitals, s.r.o. 6. Finanční výbor v letech zcela rezignoval na svou zákonnou povinnost provádět kontrolu hospodaření s majetkem města, čímž flagrantně porušil zákon o obcích. KV v souvislosti s výše uvedenými závěry doporučuje: 1. Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží Radě města vyjádřit se k této zprávě ve lhůtě ne delší než 30 dnů. 2. Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží Radě města zpracovat směrnici pro nájem a prodej nebytových prostor, pozemků a jiných nemovitostí neurčených k bydlení v majetku města ve lhůtě ne delší než 90 dnů Zastupitelstvu města po projednání této zprávy požádat Ministerstvo vnitra o kontrolu hospodaření obce v letech Zastupitelstvu města po projednání této zprávy požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o kontrolu stran poskytnuté veřejné podpory. 5. Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží finančnímu výboru provést detailní kontrolu hospodaření města v letech Zastupitelstvu města přijmout usnesení, kterým uloží finančnímu výboru předložit plán kontrolní činnosti pro rok 2011 nejpozději do dalšího zasedání Zastupitelstva. Zpráva měla za následek rozpuštění kontrolního výboru. Jako jeden z důvodů je uváděno překročení pravomoci tohoto výboru. Celou zprávu i s aktuálním stanoviskem otiskneme v dalším čísle. Jsme zvědaví na prvotní reakce svých čtenářů, o ty nejzajímavější se s vámi podělíme. redakce 89Kč/kg vepřová kýta bez kosti hovězí svíčková český býk mražená 420Kč/kg vepřová kotleta s kostí 93Kč/kg ceny jsou platné od na prodejně v Českém Brodě Prodejna Husovo nám. 41 Český Brod tel:

7

8 CENÍK 2014 Dospělí! Důchodci & Studenti & ZTP! Děti (7-15 let)! Děti (0-7 let)!! Rodinné vstupné! Celá jeskyně!! PERMANENTKY! 5xvstup! 7xvstup! 10xvstup! Roční vstup!! CELONOČNÍ POBYT! 1 osoba! Rodinné vstupné!!! 135 Kč! 85 Kč! 65 Kč! ZDARMA* (v doprovodu dospělé osoby)! * na jednu placenou osobu max. 2 děti!! 250 Kč (2 dospělí & 2děti do 15 let)! 590 Kč!! DOSPĚLÍ DĚTI DŮCHODCE! 550 Kč 265 Kč 350 Kč! 750 Kč 360 Kč 470 Kč! 1050 Kč 500 Kč 660 Kč! 3990 Kč (vstup pro dospělou osobu 1xtýdně)!! DOSPĚLÍ DĚTI DŮCHODCE! 790 Kč 150 Kč 450 Kč! 1590 Kč ( 2 dospělí & 2 děti do 15 let)! REZERVACE: / % SLEVA Tento kupon lze uplatnit na veškeré služby Solné Jeskyně Český Brod. Platí do !

9 NONSTOP PROVOZ tel.: , RESTAURACE obědy 11:00-14:00 i v SOBOTU jednotná cena obědů 65Kč rozvoz obědů ZDARMA steaky a jiné speciality celý den OTEVŘENO Po - Ne 11:00-23:00 Multifunkční SÁL 90 míst + taneční parket možnost uspořádání plesů a zábav rodinné oslavy, firemní večírky třídní srazy, školení, svatby grilované speciality MATRIX - noční bar otevřeno PO - NE 17:00-05:00 projektor - full HD obraz 265cm x 150cm sportovní přenosy Při objednání občerstvení sál k dispozici bezplatně 1,2 a 3 - lůžkové pokoje, kategorie *** (sprcha + WC), FREE WiFi v celém hotelu

10 Vinotéka U HODINÁŘE Krále Jiřího Český Brod 23. března 2014 od 18:00 hodin v SOKOLOVNĚ ČESKÝ BROD vinotekauhodinare.cz Cena vstupenek : 250,- předprodej / 280,- na místě

11 89Kč/kg vepřová kýta bez kosti hovězí svíčková český býk mražená 420Kč/kg vepřová kotleta s kostí 93Kč/kg ceny jsou platné od na prodejně v Českém Brodě Prodejna Husovo nám. 41 Český Brod tel: Rubrika Koupím / Prodám / Sháním / Nabízím Objednávky na telefonu a u Sháním sklenici s nápisem Pivovar Český Brod (i jinými), dobře zaplatím, děkuji moc za nabídky na tel Sběratel. Staré pivní lahve s litými nápisy za vaši cenu koupí sběratel. Tel Koupím staré starožitné hodinky. Mohou být zničené či nefunkční, jde mi o jejich součástky. Telefon Zhubla jsem 27 kg. Pomohu i Vám Takto velký inzerát stojí 40 Kč bez DPH, nechcete to také zkusit? Využijte řádkové inzerce. Nabízíme možnost podbarvení a změn barev rámečku i textu, individuální přístup a poradenství. Slevy při větších objemech či při opakování. Pište na nebo volejte na telefon Možnost předání inzerce v naší kanceláři v Českém Brodě po předchozí dohodě. Cena je 0,6Kč za znak bez DPH. V základu jde o černý text ve velikosti 8 bodů s černým rámečkem a bílým pozadím.

12 12 NEVIDITELNÉ CVIČENÍ Vyzkoušejte malé cvičení ráno po probuzení ještě v posteli pod peřinou. Je jen na vás kolikrát budete cvik opakovat : Lehněte si pohodlně na záda a začněte cvičit: malými pohyby hlavou doprava a doleva ne ne ne ne malými pohyby hlavou dopředu a zpět ano ano ano ano natažené ruce podél těla otáčejte jako když otevíráte uzávěr lahve položte si ruce na břicho a nadechněte se do břicha a potom do hrudníku střídavě zatínejte půlky hýždí pravá levá pravá levá vstávejte z postele, DOBRÉ RÁNO :) Přeji vám krásný den bez bolesti. Jarmila Fischerová SUNSET MASSAGE Jarmila Fischerová Sportovní Český Brod

13 Tel.: KONTEJNERY - sutě - písky Jan Votava - Český Brod móda pro děti a dospělé Pro dospělé trendy oblečení Timeout, SAM, Guga a jiné. Pro děti převážně kvalita českých výrobců : Farmers (ocenění Česká kvalita), Shara (vysoce kvalitní sofhtshellové oblečení i na míru!), Anyface (velmi kvalitní bavlna). Navíc pohádkové motivy Monster High, Hello Kitty, Angry Birds, The Simpsons a spoustu dalších. STAVEBNÍ PRÁCE REKONSTRUKCE, DROBNÉ OPRAVY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ, MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ, HOD. MANŽEL Otevírací doba: Po Čt: 9:00 17:00, Pá: 9:00 16:00, So: 9:00 11:30 Český Brod, Husovo nám. 16 tel.: akros POZOR! Sleva 10 % při předložení tohoto inzerátu a platbě v hotovosti!

14 STUDIO KUCHYNĚ RNDr. Milan Vyšata Nám. Arnošta z Pardubic 317, Český Brod K U CH Y N Ě N A M Í R U 3D návrhy kuchyní zaměření doprava a montáž ZDARMA folie masív dýha lamino otevírací doba Po - Pá 9-17 So 9-12 V E S T A V N É S K Ř Í N Ě Místo pro vaši inzerci Kč/kg vepřová kýta bez kosti hovězí svíčková český býk mražená 420Kč/kg vepřová kotleta s kostí 93Kč/kg ceny jsou platné od na prodejně v Českém Brodě Prodejna Husovo nám. 41 Český Brod tel:

15 CENÍK INZERCE V MĚSÍČNÍKU českobrodsko řešíme vaše zájmy náklad: 5200ks cena: zdarma - roznos do domu distribuce: druhý týden v měsíci formát: A5, průměrně 16stran, plná barevnost poslední aktulizace ceníku Klasická bloková inzerce lokality: Český Brod, Liblice, Štolmíř, Zahrady, Břežany, Tismice, Tuchoraz, Vrátkov, Rostoklaty, Přistoupim, Klučov, Kounice, Nová Ves II, rozšířená distribuce na nádraží v Českém Brodě 1/1 148mm x 210mm 2479Kč 1/2 148mm x 105mm 1279Kč 1/3 148mm x 70mm 879Kč 1/4 74mm x 105mm 659Kč 1/8 74mm x 52,5mm 339Kč Technické podmínky inzerce: grafi ka bude mít požadovaný rozměr v případě tisku do krajů (tzv na spad) vyžadujeme spadávku 5mm, v jinýh případech tiskneme na zrcadlo texty a důležitá grafi ka minimálně 4mm od kraje veškeré obrazy budou převedeny na barevný režim CMYK veškerá grafi ka bude mít tiskové rozlišení minimálně 300dpi data možné dodat jako.pdf,.ai,.cdr,.jpg, v případě dohody i v jiných formátech v případě nedodržení výše zmíněného nemůžeme zaručit 100% kvalitu výstupu PR články PR článek 1/2-1199Kč PR článek 1/1-2199Kč PR článek 2/1-4399Kč napsání PR článku, cena za normostranu textu - 379Kč Exkluzivní inzerce zadní strana Kč předposlední strana - +25% ceny inzerce Vklad vlastních materiálů Kč Vklad a tisk 5200 letáků A5 jednostranně Kč! inzerce na přední straně (129mm x 59mm) Kč Odkaz na PR článek na hlavní straně - 379Kč Ostatní Tvorba grafi ky - 479Kč za načatou stranu Zajišťuje Yeti studio objednávky a dotazy směřujte na tyto kontakty veškeré ceny uvedeny bez DPH 21%

16 Husovo náměstí 80 (vedle papírnictví) NAŠI ZÁKAZNÍCI NAŠE RODINA měření zraku Bc. Martinou Novákovou, MSc Optom aplikace kontaktních čoček

březen 2014 / 2. ročník / www.cesky-brod.cz / k dostání zdarma panenka mražená 159Kč/kg

březen 2014 / 2. ročník / www.cesky-brod.cz / k dostání zdarma panenka mražená 159Kč/kg českobrodsko řešíme vaše zájmy březen 2014 / 2. ročník / www.cesky-brod.cz / k dostání zdarma Vyjádření ke zprávě KV 2 Vyjádření starosty města 4 Věčné téma nemocnice 5 NE - bezpečný Brod 5 69Kč/kg vepřový

Více

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY

mostyr DÁVKY PRO ZP sociálně OBČANSTVÍ DŮCHOD PRACOVNĚ- PRÁVNÍ VZTAHY sociálně mosty R Sociálně právní rádce Autoři: Mgr. Dana Hacaperková Mgr. Jana Chárová JUDr. Daniela Světlíková JUDr. Jaroslava Štamberková JUDr. Hana Frištenská Pavlína Radlová Grafická úprava a sazba:

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně.

(Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) Termín vyřízení: 30.6.2007. Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi. Bude odpovězeno písemně. P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 7. zasedání ZHMP dne 31.5.2007 (Schváleno v Radě HMP dne 5.6.2007) P Í S E M N É Pavel A m b r o ž INT. č. 7/2

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Uveřejňování dlužníků

Uveřejňování dlužníků Vyšlo 21. 9. 2012 9/2012 VERLAG DASHÖFER Aktuální informace, tipy a praktická doporučení pro bezproblémové vedení společenství vlastníků jednotek Uveřejňování dlužníků Stále častěji se setkáváme s dotazy

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013

F F HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 F MĚSÍČNÍK F MĚSTA PŘÍBORA KVĚTEN 2014 HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2013 Obsah Historické město roku 2013 Z jednání rady města Nové úpravy v občanském zákoníku Volby do Evropského parlamentu Informace pro občany

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 3 ročník XXI. 3. 2. 2012 zdarma Prvním litvínovským

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova

9/2011. Oprava silnice u Mladcové. Město má podíl v řadě společností. Zlínský sport pohledem TV Nova V budoucnu nás nebudou posuzovat podle toho, jak jsme uměli řečnit, budou nás posuzovat podle práce. Politika nás rozděluje, práce nechť nás spojí. J. A. Baťa 9/2011 Město má podíl v řadě společností 4

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru.

TIRÁŽ. VINA SKÝ OBZOR odborný asopis pro vinohradnictví, sklepní hospodá ství a obchod vínem 1907 2007: 100 let Vina ského obzoru. TIRÁŽ Měsíčník HUSTOPEČSKÉ LISTY Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 17, IČ: 00283193 Redakční rada: Šéfredaktorka: Dagmar Sedláčková Redaktorka:

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu únor 2004 cena 10,- Kč Foto: Zdena Horní Schůze rady..................... 1 str. Nové vyhlášky města.............. 2 str. Kriminalita..................... 9 str. V domově důchodců.............

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více