Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE"

Transkript

1 Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

2 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 2

3 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI 6 PŘEDSTAVENÍ REALIZACE PROJEKTU PAKLÍČ 8 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ VYTVOŘILI V RÁMCI PROJEKTU DOTOVANÉ MÍSTO 16 Azylový dům pro ženy Sára, Třinec 16 Občanské sdružení Chewal 19 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. 23 Bunkr, o. s. 26 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže 29 SKI-MOSTY, občanské sdružení 32 Asociace turistických oddílů mládeže (Tom 1303 Maracaibo) 36 Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově 40 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 44 Služba je poskytována 44 Filadelfie Přístav Oldřichovice 47 Charita Jablunkov 50 Royal Rangers v ČR 53 Křesťanské společenství, o.s. 58 ROZHOVORY SE ZAMĚSTNANCI, JEJICH VYJÁDŘENÍ K PROJEKTU, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 61 ZÁVĚREM 76 Projektový tým: 78 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 3

4 Úvodem V pohraniční oblasti nejvýchodnější části České republiky leží město Jablunkov. Společně se spádovými obcemi Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná a Písek tvoří specifický mikroregion, který je situován v podhorském okolí Beskyd. Specifikum tohoto regionu je dáno nejen jeho geografickou polohou, ale rovněž faktem, že vzdělanostní struktura daného regionu byla půl druhého století do značné míry určována požadavky největšího zaměstnavatele, Třineckých železáren. Převažujícími profesemi v daném regionu byli hutníci, oceláři, valcíři apod. V současné době však nedaleké Třinecké železárny mnoho nových pracovních příležitostí nenabízejí. A tak hutníci, oceláři, valcíři (mnozí jsou dnes ve věku nad 50 let) zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, protože po jejich kvalifikaci není poptávka. Nejinak je tomu i v případě služeb a pomalu se rozvíjejícího turistického ruchu, přestože s přihlédnutím k podhorské lokalitě regionu Jablunkov by se dal očekávat razantnější rozvoj služeb spojených s turismem. Obecně lze jednoznačně konstatovat, že nabídka volných pracovních míst v regionu a jeho okolí je pro zdejší lidi značně omezená, což vede k nutnosti hledat práci (a nejen práci) daleko za hranicemi regionu. A tak zdejším lidem nezbývá nic jiného, než celý život někam dojíždět. Za prací, za studiem, v případě lidí nezaměstnaných za rekvalifikačními kurzy či jinými poradenskými aktivitami. Myšlenka zřídit Poradenské a vzdělávací středisko v centru Jablunkova, které by nabízelo poradenskou pomoc lidem hledajícím práci, aniž by CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 4

5 museli složitě za těmito službami cestovat, byla hlavním impulsem pro vytvoření projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce. Realizátorem projektu Paklíč, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, byla Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci. Projekt byl zaměřen na pomoc lidem, kteří hledali vhodné pracovní uplatnění a byli dlouhodobě vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce nebo byli zájemci o zaměstnání (např. maminky s malými dětmi na rodičovské dovolené či v domácnosti). Projekt byl určen rovněž lidem se zdravotním postižením a lidem ve věku nad 50 let. Všechny uvedené cílové skupiny byly (a stále jsou) na trhu práce určitým způsobem hendikepovány. Ať už je oním hendikepem péče o malé děti, dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní omezení či snad vyšší věková kategorie. Připočte-li se k těmto limitujícím omezením obtížná dostupnost poradenských služeb nebo vzdělávacích aktivit v podobě různých rekvalifikačních kurzů, je úspěšný návrat na trh práce zdlouhavý a komplikovaný. Prostřednictvím nově vybudovaného Poradenského a vzdělávacího střediska v Jablunkově, v centru daného mikroregionu, pomáhal projekt Paklíč místním lidem, kteří spadali do vymezených cílových skupin, vrátit se na trh práce a přitom nemuset dojíždět za poradenstvím při hledání práce, nemuset dojíždět za rekvalifikačními kurzy, nemuset zbytečně utrácet peníze a čas. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 5

6 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., byla založena v roce Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Služby společnosti jsou určeny zejména občanům mikroregionu Třinecka, Českotěšínska a Jablunkovska. Společnost je držitelem řady akreditací vydaných MPSV k realizaci kurzů zejména ze sociální oblasti a mimo jiné má také licenci k poskytování služeb agentury práce. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. v rámci své působnosti realizuje tyto aktivity: realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy provoz Internetového kabinetu činnost agentury práce vč. realizace přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákona o zaměstnanosti realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 6

7 Klienty obecně prospěšné společnosti jsou zejména: lidé nezaměstnaní lidé ohroženi ztrátou zaměstnání uchazeči o zaměstnání zájemci o zaměstnání klienti azylových domů senioři pracovníci obcí a měst žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu První pomoc šance pro život V průběhu roku 2011 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 356 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2011 v Třinci 611 návštěv. V průběhu roku 2012 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 343 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2012 v Třinci 379 návštěv. Klientům, kteří vyhledají pomoc Kvalifikační a personální agentury, o.p.s., jsou nabízeny tyto služby: poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání poradenství při hledání nové profesní orientace poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit zaměstnatelnost klientů vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazeb na činnosti úřadu práce zprostředkování zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 7

8 individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení ové schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání volných pracovních míst. Všechny uvedené služby jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly vzdělanostní a dovednostní úroveň klientů a aby tak byla posílena jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Představení realizace projektu Paklíč Název projektu: Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/ Částka: ,24 Kč Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 28. únor 2013 Popis projektu: Cílem projektu bylo zpřístupnění služeb cílové skupině projektu v odlehlé podhorské lokalitě. V rámci projektu byla vybudována multifunkční místnost, ve které byly realizovány motivační, aktivizační a vzdělávací aktivity, individuální i skupinové poradenství, počítačové a rekvalifikační kurzy, školení v technikách hledání zaměstnání a byl zde volný a bezplatný přístup k internetu. V rámci projektu bylo podpořeno více jak 400 osob. Počet individuálních návštěv spojených s poradenstvím návštěv návštěv Počet návštěv Internetového kabinetu návštěv návštěv CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 8

9 Kurzy a rekvalifikace realizovány přímo realizátorem projektu v rámci projektového týmu: Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Základy počítačové gramotnosti osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 9

10 Externí rekvalifikace: 1 osoba Mzdové účetnictví 1 osoba Pracovník sociálních služeb se zaměřením na osobní asistenci 1 osoba Účetnictví s využitím výpočetní techniky 5 osob Floristka 2 osoba ECDL (evropský počítačový řidičák) 2 osoby Řidičský průkaz skupiny B 1 osoba Správa sítě a webové aplikace Další zásadní aktivitou bylo vytvoření 13 plných úvazků pro účastníky cílové skupiny projektu. Pracovní místa vznikly převážně v nestátních neziskových organizacích na Třinecku a Jablunkovsku. 1. Slezská diakonie středisko Sára Azylový dům pro ženy, 2. Slezská diakonie středisko Bethel, 3. Slezská diakonie středisko NOE, 4. Bunkr, o.s., 5. Ski Mosty, 6. Konvekt sester Alžbětinek Jablunkov, 7. Křesťanské společenství, o. s., 8. Filadelfie přístav naděje, 9. Charita Jablunkov, 10. Royal Rengers, 11. Chewal Bystřice, 12. Asociace TOM ČR, 13. Mateřské centrum Sluníčko (více níže v kapitolce dotovaná místa u NNO) Celkem v rámci dotovaných míst zaměstnáno 15 osob z řad cílové skupiny projektu. V oblasti, kde je nezaměstnanost jedna z největších v ČR, bylo nutné pomoci při vytváření nových pracovních míst a zabezpečit poradenské a zprostředkovatelské služby. Mikroregion Jablunkovska resp. obce spadající do této lokality jsou v žebříčku míry nezaměstnanosti na předních místech v ČR. A to nejen z důvodu geografické polohy, ale také s ohledem na skladbu obyvatelstva a jejich kvalifikaci. Projekt kladl důraz na individuální přístup k osobám z cílových skupin a na respektování jejich specifických potřeb, na logickou provázanost poskytovaných aktivit v jasné vazbě na jejich požadavky. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 10

11 Cílové skupiny: Zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání byli početnou skupinou osob, pro kterou byl společným znakem zájem o nalezení zaměstnání (jde např. o maminky na mateřské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, atd.) či o změnu stávajícího zaměstnání. Oslovit tuto cílovou skupinu bylo velmi složité. Přesto z našich předchozích zkušeností vyplynulo, že obyvatelé mikroregionu Jablunkov, jež mají odlišné kvalifikační i dovednostní předpoklady, vyhledávají poradenské služby a vzdělávací aktivity, které by pro ně byly dopravně i finančně dostupné. Na projektu výrazně spolupracovali Úřad práce Frýdek Místek, kontaktní pracoviště Třinci, Městský úřad Jablunkov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Průběh realizace: Zásadní aktivitou v projektu bylo zřízení a provoz multifunkční místnosti ve městě Jablunkov, tzn. ve spádovém místě mikroregionu Jablunkovsko. Individuální a skupinové poradenské aktivity probíhaly v průběhu realizace celého projektu. Poradce spravoval databázi účastníků projektu, dále zpracovával individuální plány pro klienty v trvalejší péči a v neposlední řadě byl k dispozici pro osobní konzultace a kariérové poradenství. Byly realizovány rekvalifikační kurzy od externích dodavatelů (akreditovaných MPSV), které byly vybrány na základě požadavku trhu práce, zhodnocení možností pracovního uplatnění každého jednotlivce po ukončení kurzu, případně příslibu zaměstnání jednotlivých účastníků (šlo o situaci, kdy zaměstnavatel potvrdil záměr přijmout účastníka projektu do pracovního poměru po absolvování nezbytného rekvalifikačního kurzu). Účastníci projektu mohli využívat bezplatné vzdělávání ve 4 PC kurzech dvojího typu (každý účastník mohl na základě doporučení poradce absolvovat pouze jeden kurz a to takový, který více odpovídá jeho potřebám, resp. mu lépe pomůže zvýšit šance na uplatnění na trhu práce). CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 11

12 Podpořeni byli zejména ti účastníci projektu, kteří měli prokazatelně velké znevýhodnění či kumulaci handicapů bránících jim v uplatnění na trhu práce. Výsledky Inovativnost projektu byla dána v několika rovinách: nově vybudovaná multifunkční místnost byl pilotní projekt k ověření, který se následně bude moci dále rozvíjet vznikem nově vytvořených pracovních míst, která byla zaměřena především na oblast sociálních služeb, byl podpořen neziskový sektor a také sféra péče o obyvatelstvo Doplňujeme, že stěžejní inovativnost projektu spočívala právě v myšlence vytvoření multifunkční místnosti k využití osobami hledajícími práci, kdy nebylo zapotřebí pronajímat 3 nebo 4 místnosti pro jednotlivé aktivity, ale díky přesně naplánovanému harmonogramu a načasování aktivit byla místnost každodenně plně vytížena. Zde lze objektivně říci, že byla dosažena znatelná úspora finančních nákladů. Inovativnost spatřujeme rovněž ve způsobu realizace projektu resp. jeho zacílení, jelikož jsme velmi dbali na dostupnost poskytovaných služeb pro cílové skupiny projektu ve vzdálených podhorských obcích. Domníváme se, že jen málo projektů jde se svými aktivitami za cílovými skupinami až do odlehlých oblastí, které jindy stojí na pokraji zájmu. Projekt lze hodnotit velmi pozitivně. Dokládá to i velký zájem z řad medializace a publicity MPSV, kdy v rámci projektu vznikly články do denního tisku, brožurka dobré praxe, televizní upoutávka. Kladně lze ocenit i úspěšnost projektu v oblasti posílení zaměstnanosti klientů. Někteří klienti našli díky projektu práci v podobě nově vytvořených pracovních míst, jiným byla ze strany projektového týmu nabídnuta pomoc při hledání pracovního uplatnění prostřednictvím intenzivního zprostředkování zaměstnání. Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., tel.: , , CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 12

13 Fotogalerie z kurzů a rekvalifikací CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 13

14 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 14

15 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 15

16 Stručné představení neziskových organizací, které vytvořili v rámci projektu dotované místo Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Adresa: Hraniční 280, Třinec Telefon: , Internetová stránka: Vedoucí střediska: Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Koordinátorka: Ing. Gabriela Ščuková Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Služba Azylový dům je určena ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. V prvé řadě nabízíme možnost ubytování a podmínky pro hygienu, praní prádla a přípravu stravy. Společně s uživatelkami usilujeme o řešení problémových situací a zlepšení a stabilizaci jejich sociální situace. Velký důraz klademe především na individuální práci s každou uživatelkou, své místo má ale i skupinová a komunitní práce. Ženy ve věku od 18 do 65 let bez dětí, které: z různých důvodů ztratily přístřeší ženy s trvalým bydlištěm v Třinci a jeho okolí ženy, které nejsou pod vlivem alkoholu a drog ženy, bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění, bez mentální retardace ženy plně mobilní a ty, které nepotřebují pomoc jiné osoby. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 16

17 Praktické informace Provozní doba: nepřetržitě Kapacita služby: 10 žen Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Sára, azylový dům pro ženy, má s projekty, které realizuje Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., již tradičně velmi dobrou zkušenost a poslední projekt Paklíč je jen dalším příkladem dobré praxe. Paní M. C. nastoupila na pozici pracovník v sociálních službách. Jejím úkolem byla práce s uživatelkami azylového domu Sára a od samého začátku se nám jevila jako velmi dobrá volba, což svědčí o kvalitní proceduře výběrů uchazečů. Její pracovní nasazení bylo příkladné a nezměnilo se po celou dobu trvání projektu. Kromě plnění svých běžných pracovních povinností se paní M. C. vyznačovala velkou tvořivosti při organizování pracovních a volnočasových aktivit, v rámci kterých naše uživatelky vyrábějí nejrůznější upomínkové předměty, velikonoční nebo vánoční ozdoby, případně dělají výzdobu budovy. Paní M. C. si uměla získat přirozenou autoritu a taky důvěru uživatelek, což je v sociální práci nesmírně cennou devízou. Kromě toho velmi oceňujeme, jak se paní M. C. zajímala o dění v organizaci a vše podstatné zaznamenávala do kroniky a novými informacemi aktualizovala nástěnky v budově. Mimoto, taky paní M. C. soustavně pracovala na svém profesním růstu. Účastnila se nejrůznějších kurzů a školení, ale především absolvovala Rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, což výrazně rozšířilo její možnosti pro další pracovní uplatnění. Projekt Paklíč nám dal možnost získat kvalifikovaného a perspektivního pracovníka, což je zřejmě tím nejdůležitějším kritériem úspěšnosti. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 17

18 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 18

19 Občanské sdružení Chewal Adresa: Bystřice 1280, Bystřice nad Olší Telefon: , , Internetová adresa: Předseda sdružení: Ing. Marcel Walaski Charakteristika uživatele Zdravotně postižené děti a dospělí. Poskytované služby Občanské sdružení CHEWAL vzniklo za účelem provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je rehabilitace napravující zejména tělesná postižení a také léčebné pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ), které je zaměřeno na léčbu psychických a mentálních poruch, mozkových dysfunkcí. V průběhu roku 2001 sestavilo občanské sdružení terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 300 klientům, z toho 82 je klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Občanské sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Jedná se o léčebnou metodu prováděnou pomocí jízdy na koni anebo kontaktu s koněm. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů. Praktické informace Provozní doba: Pondělí, pátek 15,00 17,00 hod. Čtvrtek 14,30 16,30 hod. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 19

20 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Občanské sdružení Chewal Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., a MPSV, odborem implementace fondů EU, nám bylo umožněno zaměstnat v rámci projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce na 16 měsíců zaměstnankyni a získat prostředky na její mzdu. Zaměstnankyně, paní A. W, byla dlouholetou dobrovolnicí pracující pro sdružení a zakládající členkou sdružení. Dobrovolnické práci se věnovala více než deset let, nebylo tedy zapotřebí žádného zkušebního období ani zaučování, pokračovala jednoduše v tom, co dělala i dříve, pouze s tím rozdílem, že po dobu těchto šestnácti měsíců získávala naše organizace prostředky na její mzdu. Paní A. W. nastoupila do práce jako projektová manažerka ke dni a její pracovní poměr v naší organizaci bude ukončen ke Náplní její práce byla řada různorodých činností směřujících k zachování provozu sdružení a získávání finančních prostředků na jeho činnost. Zařazení do projektu Paklíč jí umožnilo věnovat se práci pro sdružení řádně v obvyklé pracovní době a plně se soustředit na fundraising, vypracovávání projektů a další činnosti nezbytné pro chod sdružení. Paní A. W. vykonávala po celou dobu trvání projektu svou práci důsledně a svědomitě. Příspěvky na její mzdu tvořily a tvoří v tomto období jediný pravidelný zdroj příjmů sdružení, což poskytuje celému sdružení i určitou psychologickou oporu. Všechny ostatní příjmy, z nichž se vyplácejí mj. i odměny další zaměstnankyni a externím spolupracovníkům, jsou nejisté a je třeba se o ně stále znovu zasazovat a přesvědčovat našimi aktivitami dárce, instituce, firmy i jednotlivce, že má smysl podpořit právě naše sdružení, naše klienty. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 20

21 Pro naši organizaci byla tato možnost finanční podpory pracovního místa jednoznačně přínosem, velice za ni děkujeme a uvítáme podobnou spolupráci i do budoucna. Ing. Marcel Walaski předseda sdružení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 21

22 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 22

23 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Adresa: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné Telefon: Internetová adresa: Statutární zástupce: Mgr. Lenka Kalniková Poskytované služby Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby na podporu zdravé rodiny. Cílem je vést profesionální organizaci, která kvalitně poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna coby partner hájit zájmy rodiny na úrovni obce. Organizace pravidelně zjišťuje zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto potřebám se snaží přizpůsobit i své programy. Služby využívají rodiny s dětmi od narození do předškolního věku. Nezáleží na tom, který rodinný příslušník s dítětem přijde. Zejména se ale jedná o rodiče na mateřské dovolené, kteří takto pro sebe hledají možnost sociálních kontaktů (popovídat si s ostatními maminkami) a pro dítě společnost ostatních dětí. V poslední době také přibývají návštěvy tatínků. Občanské sdružení, Sdružení maminek Sluníčko o. s., je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko. To v současné době provozuje dvě střediska: Mateřské centrum Sluníčko pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let (jedná se o zařízení pro prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let) Klub pro děti Bublina pro děti od 6 do 12 let (slouží k vytváření atraktivního prostředí k využití volného času a jako sociální prevence) CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 23

24 Mateřské centrum je otevřeno každý pracovní den, a to jak v dopoledních tak odpoledních hodinách. Vizí organizace je, aby rodiče mohli přijít kdykoliv, když chtějí s dítětem někam zajít, nebo se setkat s ostatními rodiči. V době letních prázdnin je pouze dopolední provoz. Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto poslání naplňujeme provozováním Centra pro rodinu Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením komunitního, multigeneračního, integračního centra a slouží jako sociální prevence. Centrum pro rodinu Sluníčko provozuje svou činnost v prostorách bývalé MŠ Jurkovičova (Karviná Nové Město, Jurkovičova 1547). Praktické informace Provozní doba: Pondělí pátek 8,30 12,00 hod. 14,00 18,00 hod. Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Jsme nezisková organizace, která již 10 let poskytuje služby na podporu stability rodiny, podporu aktivního trávení volného času a prevenci patologických jevů. Začali jsme jako skupinka nadšených rodičů, kteří chtěli, aby v Karviné vzniklo místo přátelské dětem a celým rodinám. Po několika letech dobrovolné práce se naše aktivity začaly rozrůstat a získávat stále profesionálnější formu. Od roku 2011 jako reakci na novelu Zákona o sociálně právní ochraně rozvíjíme středisko, které zaměřuje svou činnost na podporu náhradní rodinné péče. Projekt Paklíč nám pomohl v situaci, kdy jsme potřebovali pracovnici, která jednak pomůže při zajištění činnosti centra a zároveň pomůže při rozjezdu aktivit na podporu aktivního rodičovství a náhradní rodinné péče. Nové aktivity nyní ještě nejsou tak obsáhlé, aby požadovaly plný pracovní úvazek. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 24

25 Přínos projektu mimo výše uvedené vidíme také v tom, že nám pomohl překlenout finanční nejistotu způsobenou změnou dotační politiky MPSV, a to do té míry, že jsme nemuseli snížit počet realizovaných služeb ani jejich kvalitu. Děkujeme za možnost zapojení do projektu. Lenka Kalniková předsedkyně SM Sluníčko o. s. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 25

26 Bunkr, o. s. Adresa: Lidická 541, Třinec Telefon: Internetová stránka: Vedoucí střediska: Mgr. Roman Brzezina Koordinátorka: Mgr. Renáta Turoňová Charakteristika uživatele Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 Obecné informace Starší děti a mládež ve věku od 13 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Bunkr, o. s., je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která byla založena v lednu Stěžejní činností je poskytování sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy), jež mají být oporou pro děti a mladé lidi ohrožené životními podmínkami či událostmi. Vytváří přístupné, bezpečné a inspirativní aktivity. Vedle sociálních služeb realizuje spoustu dalších projektů, je spoluorganizátorem různých akcí, které jsou v souladu s jeho posláním. V současné době působí ve třech městech: Třinec, Bohumín a Jablunkov. Sídlo organizace a ředitelství je v Třinci. Praktické informace Provozní doba: Klub Bunkr Terasa Út, Čt 15,30 19,00 Klub Bunkr Sosna Po, St 15,30 19,00 Kapacita služby: 25 uživatelů Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Cena služby: zdarma CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 26

27 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Bunkr, o. s. Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., jsme mohli zaměstnat v rámci projektu Paklíč na 16 měsíců slečnu K. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubu Bunkr. Slečna K. nastoupila na pozici pracovníka v sociálních službách, v našem oboru používáme termín kontaktní pracovník. Významnou a hlavní náplní práce kontaktního pracovníka je přímá práce s klienty sociálně-pedagogického charakteru. Dále k pracovní náplni patří rovněž realizace programu a aktivit pro klienty, vedení evidence, spolupráce s vedoucím a metodikem při aktualizacích metodických postupů. Klienty naší sociální služby, a tedy i pracovnice K., jsou mladí lidé ve věku 13 do 20 let z Třince či okolí, a jsou raději venku než doma, nudí se nebo rádi jen tak lenoší, mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí ztraceni v záplavě příležitostí, rádi by něco dělali, ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků, mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace, a přitom se jim nedostává dostatečné pozornosti. Po nastoupení do pracovního poměru slečna K. absolvovala kurz Oborového minimum nízkoprahových služeb. V průběhu roku se zúčastnila dalších školení přispívajících k jejímu profesnímu rozvoji. Slečna K. se zapracovala velmi rychle, jelikož ze své odborné praxe, kterou u nás vykonávala v minulosti, už znala pracovní tým i některé klienty. Slečna K. se stala stěžejním kontaktním pracovníkem pro náš klub na Sosně, kde se mezi klienty stála velmi oblíbenou. Výzvou pro slečnu K. byla spolupráce s našimi dobrovolníky ze zahraničí (program Evropské dobrovolné služby), kteří nám asistují v přímé práci s klienty, tudíž jejím druhým jazykem v práci se stala angličtina. Velkou zkušeností pro slečnu K. byla příprava a účast na rozvojovém auditu kvality klubu, prováděný Českou asociací streetwork, ve kterém jsme uspěli. Pozitivní výsledek byl skvělou a důležitou zpětnou vazbou, jak pro slečnu K. tak pro celou službu a zároveň motivací pro další práci. Zaměstnání slečny K. nám významně pomohlo i nadále efektivně poskytovat sociální službu naším klientům v tak nejisté době, jakým CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 27

28 bezpochybně byl rok 2012 pro většinu poskytovatelů sociálních služeb, speciálně v Moravskoslezském kraji. Díky dotovanému pracovnímu místu jsme měli více než rok času na to se navzájem poznávat a sehrávat jako tým. V neposlední řadě umožnil slečně K. vytvořit si s klienty vztah důvěry, který je nepostradatelný v práci kontaktního pracovníka. Slečna K. vnesla do naší práce oživení, nové nápady a v neposlední řadě profesionální přístup, a tímto se slečna K. stala nepostradatelným článkem našeho týmu a z těchto důvodů jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci. Momentálně se slečna K. zaučuje na pozici sociálního pracovníka. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být Vašimi partnery v projektu Paklíč a pevně věříme, že budeme pokračovat i nadále ve spolupráci. Mgr. Silvia Tačárová vedoucí zařízení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 28

29 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže Adresa: Frýdecká 191, Třinec Telefon: , , Internetová stránka: Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Muži, občané ČR starší 18 let, bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu, z léčeben, dlouhodobě nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi. Bethel Třinec, terénní program Nabízí zázemí a podporu všem mužům, kteří se z nějakého důvodu ocitli bez střechy nad hlavou a nevědí si se svou situací rady. Poskytuje základní činnosti jako ubytování (včetně umožnění hygieny a vyprání prádla), možnost pobírání stravy poskytované na středisku či pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyřizování dokladů, řešení exekucí, pomoc při hledání zaměstnání, základní právní pomoc apod.). Bethel Třinec, terénní program Služba vyhledává lidi žijící na samém okraji společnosti a pomáhá jim odrazit se ode dna. Bethel Třinec, denní centrum Nízkoprahové denní centrum první krok z ulice do běžného života CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 29

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více