Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE"

Transkript

1 Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

2 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 2

3 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI 6 PŘEDSTAVENÍ REALIZACE PROJEKTU PAKLÍČ 8 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ VYTVOŘILI V RÁMCI PROJEKTU DOTOVANÉ MÍSTO 16 Azylový dům pro ženy Sára, Třinec 16 Občanské sdružení Chewal 19 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. 23 Bunkr, o. s. 26 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže 29 SKI-MOSTY, občanské sdružení 32 Asociace turistických oddílů mládeže (Tom 1303 Maracaibo) 36 Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově 40 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 44 Služba je poskytována 44 Filadelfie Přístav Oldřichovice 47 Charita Jablunkov 50 Royal Rangers v ČR 53 Křesťanské společenství, o.s. 58 ROZHOVORY SE ZAMĚSTNANCI, JEJICH VYJÁDŘENÍ K PROJEKTU, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 61 ZÁVĚREM 76 Projektový tým: 78 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 3

4 Úvodem V pohraniční oblasti nejvýchodnější části České republiky leží město Jablunkov. Společně se spádovými obcemi Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná a Písek tvoří specifický mikroregion, který je situován v podhorském okolí Beskyd. Specifikum tohoto regionu je dáno nejen jeho geografickou polohou, ale rovněž faktem, že vzdělanostní struktura daného regionu byla půl druhého století do značné míry určována požadavky největšího zaměstnavatele, Třineckých železáren. Převažujícími profesemi v daném regionu byli hutníci, oceláři, valcíři apod. V současné době však nedaleké Třinecké železárny mnoho nových pracovních příležitostí nenabízejí. A tak hutníci, oceláři, valcíři (mnozí jsou dnes ve věku nad 50 let) zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, protože po jejich kvalifikaci není poptávka. Nejinak je tomu i v případě služeb a pomalu se rozvíjejícího turistického ruchu, přestože s přihlédnutím k podhorské lokalitě regionu Jablunkov by se dal očekávat razantnější rozvoj služeb spojených s turismem. Obecně lze jednoznačně konstatovat, že nabídka volných pracovních míst v regionu a jeho okolí je pro zdejší lidi značně omezená, což vede k nutnosti hledat práci (a nejen práci) daleko za hranicemi regionu. A tak zdejším lidem nezbývá nic jiného, než celý život někam dojíždět. Za prací, za studiem, v případě lidí nezaměstnaných za rekvalifikačními kurzy či jinými poradenskými aktivitami. Myšlenka zřídit Poradenské a vzdělávací středisko v centru Jablunkova, které by nabízelo poradenskou pomoc lidem hledajícím práci, aniž by CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 4

5 museli složitě za těmito službami cestovat, byla hlavním impulsem pro vytvoření projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce. Realizátorem projektu Paklíč, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, byla Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci. Projekt byl zaměřen na pomoc lidem, kteří hledali vhodné pracovní uplatnění a byli dlouhodobě vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce nebo byli zájemci o zaměstnání (např. maminky s malými dětmi na rodičovské dovolené či v domácnosti). Projekt byl určen rovněž lidem se zdravotním postižením a lidem ve věku nad 50 let. Všechny uvedené cílové skupiny byly (a stále jsou) na trhu práce určitým způsobem hendikepovány. Ať už je oním hendikepem péče o malé děti, dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní omezení či snad vyšší věková kategorie. Připočte-li se k těmto limitujícím omezením obtížná dostupnost poradenských služeb nebo vzdělávacích aktivit v podobě různých rekvalifikačních kurzů, je úspěšný návrat na trh práce zdlouhavý a komplikovaný. Prostřednictvím nově vybudovaného Poradenského a vzdělávacího střediska v Jablunkově, v centru daného mikroregionu, pomáhal projekt Paklíč místním lidem, kteří spadali do vymezených cílových skupin, vrátit se na trh práce a přitom nemuset dojíždět za poradenstvím při hledání práce, nemuset dojíždět za rekvalifikačními kurzy, nemuset zbytečně utrácet peníze a čas. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 5

6 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., byla založena v roce Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Služby společnosti jsou určeny zejména občanům mikroregionu Třinecka, Českotěšínska a Jablunkovska. Společnost je držitelem řady akreditací vydaných MPSV k realizaci kurzů zejména ze sociální oblasti a mimo jiné má také licenci k poskytování služeb agentury práce. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. v rámci své působnosti realizuje tyto aktivity: realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy provoz Internetového kabinetu činnost agentury práce vč. realizace přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákona o zaměstnanosti realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 6

7 Klienty obecně prospěšné společnosti jsou zejména: lidé nezaměstnaní lidé ohroženi ztrátou zaměstnání uchazeči o zaměstnání zájemci o zaměstnání klienti azylových domů senioři pracovníci obcí a měst žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu První pomoc šance pro život V průběhu roku 2011 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 356 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2011 v Třinci 611 návštěv. V průběhu roku 2012 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 343 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2012 v Třinci 379 návštěv. Klientům, kteří vyhledají pomoc Kvalifikační a personální agentury, o.p.s., jsou nabízeny tyto služby: poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání poradenství při hledání nové profesní orientace poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit zaměstnatelnost klientů vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazeb na činnosti úřadu práce zprostředkování zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 7

8 individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení ové schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání volných pracovních míst. Všechny uvedené služby jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly vzdělanostní a dovednostní úroveň klientů a aby tak byla posílena jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Představení realizace projektu Paklíč Název projektu: Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/ Částka: ,24 Kč Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 28. únor 2013 Popis projektu: Cílem projektu bylo zpřístupnění služeb cílové skupině projektu v odlehlé podhorské lokalitě. V rámci projektu byla vybudována multifunkční místnost, ve které byly realizovány motivační, aktivizační a vzdělávací aktivity, individuální i skupinové poradenství, počítačové a rekvalifikační kurzy, školení v technikách hledání zaměstnání a byl zde volný a bezplatný přístup k internetu. V rámci projektu bylo podpořeno více jak 400 osob. Počet individuálních návštěv spojených s poradenstvím návštěv návštěv Počet návštěv Internetového kabinetu návštěv návštěv CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 8

9 Kurzy a rekvalifikace realizovány přímo realizátorem projektu v rámci projektového týmu: Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Základy počítačové gramotnosti osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 9

10 Externí rekvalifikace: 1 osoba Mzdové účetnictví 1 osoba Pracovník sociálních služeb se zaměřením na osobní asistenci 1 osoba Účetnictví s využitím výpočetní techniky 5 osob Floristka 2 osoba ECDL (evropský počítačový řidičák) 2 osoby Řidičský průkaz skupiny B 1 osoba Správa sítě a webové aplikace Další zásadní aktivitou bylo vytvoření 13 plných úvazků pro účastníky cílové skupiny projektu. Pracovní místa vznikly převážně v nestátních neziskových organizacích na Třinecku a Jablunkovsku. 1. Slezská diakonie středisko Sára Azylový dům pro ženy, 2. Slezská diakonie středisko Bethel, 3. Slezská diakonie středisko NOE, 4. Bunkr, o.s., 5. Ski Mosty, 6. Konvekt sester Alžbětinek Jablunkov, 7. Křesťanské společenství, o. s., 8. Filadelfie přístav naděje, 9. Charita Jablunkov, 10. Royal Rengers, 11. Chewal Bystřice, 12. Asociace TOM ČR, 13. Mateřské centrum Sluníčko (více níže v kapitolce dotovaná místa u NNO) Celkem v rámci dotovaných míst zaměstnáno 15 osob z řad cílové skupiny projektu. V oblasti, kde je nezaměstnanost jedna z největších v ČR, bylo nutné pomoci při vytváření nových pracovních míst a zabezpečit poradenské a zprostředkovatelské služby. Mikroregion Jablunkovska resp. obce spadající do této lokality jsou v žebříčku míry nezaměstnanosti na předních místech v ČR. A to nejen z důvodu geografické polohy, ale také s ohledem na skladbu obyvatelstva a jejich kvalifikaci. Projekt kladl důraz na individuální přístup k osobám z cílových skupin a na respektování jejich specifických potřeb, na logickou provázanost poskytovaných aktivit v jasné vazbě na jejich požadavky. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 10

11 Cílové skupiny: Zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání byli početnou skupinou osob, pro kterou byl společným znakem zájem o nalezení zaměstnání (jde např. o maminky na mateřské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, atd.) či o změnu stávajícího zaměstnání. Oslovit tuto cílovou skupinu bylo velmi složité. Přesto z našich předchozích zkušeností vyplynulo, že obyvatelé mikroregionu Jablunkov, jež mají odlišné kvalifikační i dovednostní předpoklady, vyhledávají poradenské služby a vzdělávací aktivity, které by pro ně byly dopravně i finančně dostupné. Na projektu výrazně spolupracovali Úřad práce Frýdek Místek, kontaktní pracoviště Třinci, Městský úřad Jablunkov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Průběh realizace: Zásadní aktivitou v projektu bylo zřízení a provoz multifunkční místnosti ve městě Jablunkov, tzn. ve spádovém místě mikroregionu Jablunkovsko. Individuální a skupinové poradenské aktivity probíhaly v průběhu realizace celého projektu. Poradce spravoval databázi účastníků projektu, dále zpracovával individuální plány pro klienty v trvalejší péči a v neposlední řadě byl k dispozici pro osobní konzultace a kariérové poradenství. Byly realizovány rekvalifikační kurzy od externích dodavatelů (akreditovaných MPSV), které byly vybrány na základě požadavku trhu práce, zhodnocení možností pracovního uplatnění každého jednotlivce po ukončení kurzu, případně příslibu zaměstnání jednotlivých účastníků (šlo o situaci, kdy zaměstnavatel potvrdil záměr přijmout účastníka projektu do pracovního poměru po absolvování nezbytného rekvalifikačního kurzu). Účastníci projektu mohli využívat bezplatné vzdělávání ve 4 PC kurzech dvojího typu (každý účastník mohl na základě doporučení poradce absolvovat pouze jeden kurz a to takový, který více odpovídá jeho potřebám, resp. mu lépe pomůže zvýšit šance na uplatnění na trhu práce). CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 11

12 Podpořeni byli zejména ti účastníci projektu, kteří měli prokazatelně velké znevýhodnění či kumulaci handicapů bránících jim v uplatnění na trhu práce. Výsledky Inovativnost projektu byla dána v několika rovinách: nově vybudovaná multifunkční místnost byl pilotní projekt k ověření, který se následně bude moci dále rozvíjet vznikem nově vytvořených pracovních míst, která byla zaměřena především na oblast sociálních služeb, byl podpořen neziskový sektor a také sféra péče o obyvatelstvo Doplňujeme, že stěžejní inovativnost projektu spočívala právě v myšlence vytvoření multifunkční místnosti k využití osobami hledajícími práci, kdy nebylo zapotřebí pronajímat 3 nebo 4 místnosti pro jednotlivé aktivity, ale díky přesně naplánovanému harmonogramu a načasování aktivit byla místnost každodenně plně vytížena. Zde lze objektivně říci, že byla dosažena znatelná úspora finančních nákladů. Inovativnost spatřujeme rovněž ve způsobu realizace projektu resp. jeho zacílení, jelikož jsme velmi dbali na dostupnost poskytovaných služeb pro cílové skupiny projektu ve vzdálených podhorských obcích. Domníváme se, že jen málo projektů jde se svými aktivitami za cílovými skupinami až do odlehlých oblastí, které jindy stojí na pokraji zájmu. Projekt lze hodnotit velmi pozitivně. Dokládá to i velký zájem z řad medializace a publicity MPSV, kdy v rámci projektu vznikly články do denního tisku, brožurka dobré praxe, televizní upoutávka. Kladně lze ocenit i úspěšnost projektu v oblasti posílení zaměstnanosti klientů. Někteří klienti našli díky projektu práci v podobě nově vytvořených pracovních míst, jiným byla ze strany projektového týmu nabídnuta pomoc při hledání pracovního uplatnění prostřednictvím intenzivního zprostředkování zaměstnání. Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., tel.: , , CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 12

13 Fotogalerie z kurzů a rekvalifikací CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 13

14 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 14

15 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 15

16 Stručné představení neziskových organizací, které vytvořili v rámci projektu dotované místo Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Adresa: Hraniční 280, Třinec Telefon: , Internetová stránka: Vedoucí střediska: Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Koordinátorka: Ing. Gabriela Ščuková Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Služba Azylový dům je určena ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. V prvé řadě nabízíme možnost ubytování a podmínky pro hygienu, praní prádla a přípravu stravy. Společně s uživatelkami usilujeme o řešení problémových situací a zlepšení a stabilizaci jejich sociální situace. Velký důraz klademe především na individuální práci s každou uživatelkou, své místo má ale i skupinová a komunitní práce. Ženy ve věku od 18 do 65 let bez dětí, které: z různých důvodů ztratily přístřeší ženy s trvalým bydlištěm v Třinci a jeho okolí ženy, které nejsou pod vlivem alkoholu a drog ženy, bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění, bez mentální retardace ženy plně mobilní a ty, které nepotřebují pomoc jiné osoby. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 16

17 Praktické informace Provozní doba: nepřetržitě Kapacita služby: 10 žen Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Sára, azylový dům pro ženy, má s projekty, které realizuje Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., již tradičně velmi dobrou zkušenost a poslední projekt Paklíč je jen dalším příkladem dobré praxe. Paní M. C. nastoupila na pozici pracovník v sociálních službách. Jejím úkolem byla práce s uživatelkami azylového domu Sára a od samého začátku se nám jevila jako velmi dobrá volba, což svědčí o kvalitní proceduře výběrů uchazečů. Její pracovní nasazení bylo příkladné a nezměnilo se po celou dobu trvání projektu. Kromě plnění svých běžných pracovních povinností se paní M. C. vyznačovala velkou tvořivosti při organizování pracovních a volnočasových aktivit, v rámci kterých naše uživatelky vyrábějí nejrůznější upomínkové předměty, velikonoční nebo vánoční ozdoby, případně dělají výzdobu budovy. Paní M. C. si uměla získat přirozenou autoritu a taky důvěru uživatelek, což je v sociální práci nesmírně cennou devízou. Kromě toho velmi oceňujeme, jak se paní M. C. zajímala o dění v organizaci a vše podstatné zaznamenávala do kroniky a novými informacemi aktualizovala nástěnky v budově. Mimoto, taky paní M. C. soustavně pracovala na svém profesním růstu. Účastnila se nejrůznějších kurzů a školení, ale především absolvovala Rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, což výrazně rozšířilo její možnosti pro další pracovní uplatnění. Projekt Paklíč nám dal možnost získat kvalifikovaného a perspektivního pracovníka, což je zřejmě tím nejdůležitějším kritériem úspěšnosti. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 17

18 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 18

19 Občanské sdružení Chewal Adresa: Bystřice 1280, Bystřice nad Olší Telefon: , , Internetová adresa: Předseda sdružení: Ing. Marcel Walaski Charakteristika uživatele Zdravotně postižené děti a dospělí. Poskytované služby Občanské sdružení CHEWAL vzniklo za účelem provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je rehabilitace napravující zejména tělesná postižení a také léčebné pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ), které je zaměřeno na léčbu psychických a mentálních poruch, mozkových dysfunkcí. V průběhu roku 2001 sestavilo občanské sdružení terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 300 klientům, z toho 82 je klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Občanské sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Jedná se o léčebnou metodu prováděnou pomocí jízdy na koni anebo kontaktu s koněm. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů. Praktické informace Provozní doba: Pondělí, pátek 15,00 17,00 hod. Čtvrtek 14,30 16,30 hod. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 19

20 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Občanské sdružení Chewal Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., a MPSV, odborem implementace fondů EU, nám bylo umožněno zaměstnat v rámci projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce na 16 měsíců zaměstnankyni a získat prostředky na její mzdu. Zaměstnankyně, paní A. W, byla dlouholetou dobrovolnicí pracující pro sdružení a zakládající členkou sdružení. Dobrovolnické práci se věnovala více než deset let, nebylo tedy zapotřebí žádného zkušebního období ani zaučování, pokračovala jednoduše v tom, co dělala i dříve, pouze s tím rozdílem, že po dobu těchto šestnácti měsíců získávala naše organizace prostředky na její mzdu. Paní A. W. nastoupila do práce jako projektová manažerka ke dni a její pracovní poměr v naší organizaci bude ukončen ke Náplní její práce byla řada různorodých činností směřujících k zachování provozu sdružení a získávání finančních prostředků na jeho činnost. Zařazení do projektu Paklíč jí umožnilo věnovat se práci pro sdružení řádně v obvyklé pracovní době a plně se soustředit na fundraising, vypracovávání projektů a další činnosti nezbytné pro chod sdružení. Paní A. W. vykonávala po celou dobu trvání projektu svou práci důsledně a svědomitě. Příspěvky na její mzdu tvořily a tvoří v tomto období jediný pravidelný zdroj příjmů sdružení, což poskytuje celému sdružení i určitou psychologickou oporu. Všechny ostatní příjmy, z nichž se vyplácejí mj. i odměny další zaměstnankyni a externím spolupracovníkům, jsou nejisté a je třeba se o ně stále znovu zasazovat a přesvědčovat našimi aktivitami dárce, instituce, firmy i jednotlivce, že má smysl podpořit právě naše sdružení, naše klienty. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 20

21 Pro naši organizaci byla tato možnost finanční podpory pracovního místa jednoznačně přínosem, velice za ni děkujeme a uvítáme podobnou spolupráci i do budoucna. Ing. Marcel Walaski předseda sdružení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 21

22 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 22

23 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Adresa: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné Telefon: Internetová adresa: Statutární zástupce: Mgr. Lenka Kalniková Poskytované služby Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby na podporu zdravé rodiny. Cílem je vést profesionální organizaci, která kvalitně poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna coby partner hájit zájmy rodiny na úrovni obce. Organizace pravidelně zjišťuje zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto potřebám se snaží přizpůsobit i své programy. Služby využívají rodiny s dětmi od narození do předškolního věku. Nezáleží na tom, který rodinný příslušník s dítětem přijde. Zejména se ale jedná o rodiče na mateřské dovolené, kteří takto pro sebe hledají možnost sociálních kontaktů (popovídat si s ostatními maminkami) a pro dítě společnost ostatních dětí. V poslední době také přibývají návštěvy tatínků. Občanské sdružení, Sdružení maminek Sluníčko o. s., je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko. To v současné době provozuje dvě střediska: Mateřské centrum Sluníčko pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let (jedná se o zařízení pro prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let) Klub pro děti Bublina pro děti od 6 do 12 let (slouží k vytváření atraktivního prostředí k využití volného času a jako sociální prevence) CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 23

24 Mateřské centrum je otevřeno každý pracovní den, a to jak v dopoledních tak odpoledních hodinách. Vizí organizace je, aby rodiče mohli přijít kdykoliv, když chtějí s dítětem někam zajít, nebo se setkat s ostatními rodiči. V době letních prázdnin je pouze dopolední provoz. Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto poslání naplňujeme provozováním Centra pro rodinu Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením komunitního, multigeneračního, integračního centra a slouží jako sociální prevence. Centrum pro rodinu Sluníčko provozuje svou činnost v prostorách bývalé MŠ Jurkovičova (Karviná Nové Město, Jurkovičova 1547). Praktické informace Provozní doba: Pondělí pátek 8,30 12,00 hod. 14,00 18,00 hod. Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Jsme nezisková organizace, která již 10 let poskytuje služby na podporu stability rodiny, podporu aktivního trávení volného času a prevenci patologických jevů. Začali jsme jako skupinka nadšených rodičů, kteří chtěli, aby v Karviné vzniklo místo přátelské dětem a celým rodinám. Po několika letech dobrovolné práce se naše aktivity začaly rozrůstat a získávat stále profesionálnější formu. Od roku 2011 jako reakci na novelu Zákona o sociálně právní ochraně rozvíjíme středisko, které zaměřuje svou činnost na podporu náhradní rodinné péče. Projekt Paklíč nám pomohl v situaci, kdy jsme potřebovali pracovnici, která jednak pomůže při zajištění činnosti centra a zároveň pomůže při rozjezdu aktivit na podporu aktivního rodičovství a náhradní rodinné péče. Nové aktivity nyní ještě nejsou tak obsáhlé, aby požadovaly plný pracovní úvazek. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 24

25 Přínos projektu mimo výše uvedené vidíme také v tom, že nám pomohl překlenout finanční nejistotu způsobenou změnou dotační politiky MPSV, a to do té míry, že jsme nemuseli snížit počet realizovaných služeb ani jejich kvalitu. Děkujeme za možnost zapojení do projektu. Lenka Kalniková předsedkyně SM Sluníčko o. s. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 25

26 Bunkr, o. s. Adresa: Lidická 541, Třinec Telefon: Internetová stránka: Vedoucí střediska: Mgr. Roman Brzezina Koordinátorka: Mgr. Renáta Turoňová Charakteristika uživatele Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 Obecné informace Starší děti a mládež ve věku od 13 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Bunkr, o. s., je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která byla založena v lednu Stěžejní činností je poskytování sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy), jež mají být oporou pro děti a mladé lidi ohrožené životními podmínkami či událostmi. Vytváří přístupné, bezpečné a inspirativní aktivity. Vedle sociálních služeb realizuje spoustu dalších projektů, je spoluorganizátorem různých akcí, které jsou v souladu s jeho posláním. V současné době působí ve třech městech: Třinec, Bohumín a Jablunkov. Sídlo organizace a ředitelství je v Třinci. Praktické informace Provozní doba: Klub Bunkr Terasa Út, Čt 15,30 19,00 Klub Bunkr Sosna Po, St 15,30 19,00 Kapacita služby: 25 uživatelů Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Cena služby: zdarma CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 26

27 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Bunkr, o. s. Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., jsme mohli zaměstnat v rámci projektu Paklíč na 16 měsíců slečnu K. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubu Bunkr. Slečna K. nastoupila na pozici pracovníka v sociálních službách, v našem oboru používáme termín kontaktní pracovník. Významnou a hlavní náplní práce kontaktního pracovníka je přímá práce s klienty sociálně-pedagogického charakteru. Dále k pracovní náplni patří rovněž realizace programu a aktivit pro klienty, vedení evidence, spolupráce s vedoucím a metodikem při aktualizacích metodických postupů. Klienty naší sociální služby, a tedy i pracovnice K., jsou mladí lidé ve věku 13 do 20 let z Třince či okolí, a jsou raději venku než doma, nudí se nebo rádi jen tak lenoší, mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí ztraceni v záplavě příležitostí, rádi by něco dělali, ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků, mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace, a přitom se jim nedostává dostatečné pozornosti. Po nastoupení do pracovního poměru slečna K. absolvovala kurz Oborového minimum nízkoprahových služeb. V průběhu roku se zúčastnila dalších školení přispívajících k jejímu profesnímu rozvoji. Slečna K. se zapracovala velmi rychle, jelikož ze své odborné praxe, kterou u nás vykonávala v minulosti, už znala pracovní tým i některé klienty. Slečna K. se stala stěžejním kontaktním pracovníkem pro náš klub na Sosně, kde se mezi klienty stála velmi oblíbenou. Výzvou pro slečnu K. byla spolupráce s našimi dobrovolníky ze zahraničí (program Evropské dobrovolné služby), kteří nám asistují v přímé práci s klienty, tudíž jejím druhým jazykem v práci se stala angličtina. Velkou zkušeností pro slečnu K. byla příprava a účast na rozvojovém auditu kvality klubu, prováděný Českou asociací streetwork, ve kterém jsme uspěli. Pozitivní výsledek byl skvělou a důležitou zpětnou vazbou, jak pro slečnu K. tak pro celou službu a zároveň motivací pro další práci. Zaměstnání slečny K. nám významně pomohlo i nadále efektivně poskytovat sociální službu naším klientům v tak nejisté době, jakým CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 27

28 bezpochybně byl rok 2012 pro většinu poskytovatelů sociálních služeb, speciálně v Moravskoslezském kraji. Díky dotovanému pracovnímu místu jsme měli více než rok času na to se navzájem poznávat a sehrávat jako tým. V neposlední řadě umožnil slečně K. vytvořit si s klienty vztah důvěry, který je nepostradatelný v práci kontaktního pracovníka. Slečna K. vnesla do naší práce oživení, nové nápady a v neposlední řadě profesionální přístup, a tímto se slečna K. stala nepostradatelným článkem našeho týmu a z těchto důvodů jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci. Momentálně se slečna K. zaučuje na pozici sociálního pracovníka. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být Vašimi partnery v projektu Paklíč a pevně věříme, že budeme pokračovat i nadále ve spolupráci. Mgr. Silvia Tačárová vedoucí zařízení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 28

29 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže Adresa: Frýdecká 191, Třinec Telefon: , , Internetová stránka: Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Muži, občané ČR starší 18 let, bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu, z léčeben, dlouhodobě nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi. Bethel Třinec, terénní program Nabízí zázemí a podporu všem mužům, kteří se z nějakého důvodu ocitli bez střechy nad hlavou a nevědí si se svou situací rady. Poskytuje základní činnosti jako ubytování (včetně umožnění hygieny a vyprání prádla), možnost pobírání stravy poskytované na středisku či pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyřizování dokladů, řešení exekucí, pomoc při hledání zaměstnání, základní právní pomoc apod.). Bethel Třinec, terénní program Služba vyhledává lidi žijící na samém okraji společnosti a pomáhá jim odrazit se ode dna. Bethel Třinec, denní centrum Nízkoprahové denní centrum první krok z ulice do běžného života CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 29

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Souhrnná informace k realizaci projektu:

Souhrnná informace k realizaci projektu: Souhrnná informace k realizaci projektu: Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2015 Rozpočet: 3 687 025,64 Kč Popis projektu Hlavním cílem projektu byla pracovní a sociální integrace osob

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov

Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST. LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, Prostějov Příloha 9.1. Vnitřní směrnice ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A POČET PRACOVNÍCH MÍST LIPKA,z.s., Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov 1. Organizační struktura poskytovatele NNO LIPKA, z.s. je dobrovolná, nezávislá, nestátní

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Podpora samostatného bydlení II v rámci projektu Optimalizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Regionální projekty ÚP ČR. Praha,

Regionální projekty ÚP ČR. Praha, Regionální projekty ÚP ČR Praha, 12. 9. 2016 Záruky pro mladé 11 RIP Záruky pro mladé v kraji navazující na již realizované projekty Odborné praxe pro mladé do 30 let Cíl projektů: poradenské aktivity

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

DĚTSKÉ SKUPINY. Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ /0.0/0.0/15_009/ Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) DĚTSKÉ SKUPINY Podpora implementace dětských skupin Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV) PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH SKUPIN Operační program

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více