Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "------------------ Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE ------------------ BROŽURKA DOBRÉ PRAXE"

Transkript

1 Paklíc OTEVÍRÁ DVEŘE K NÁVRATU NA TRH PRÁCE BROŽURKA DOBRÉ PRAXE

2 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 2

3 Obsah ÚVODEM 4 KVALIFIKAČNÍ A PERSONÁLNÍ AGENTURA, O. P. S. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI 6 PŘEDSTAVENÍ REALIZACE PROJEKTU PAKLÍČ 8 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ VYTVOŘILI V RÁMCI PROJEKTU DOTOVANÉ MÍSTO 16 Azylový dům pro ženy Sára, Třinec 16 Občanské sdružení Chewal 19 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. 23 Bunkr, o. s. 26 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže 29 SKI-MOSTY, občanské sdružení 32 Asociace turistických oddílů mládeže (Tom 1303 Maracaibo) 36 Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově 40 NOE Třinec, podpora samostatného bydlení 44 Služba je poskytována 44 Filadelfie Přístav Oldřichovice 47 Charita Jablunkov 50 Royal Rangers v ČR 53 Křesťanské společenství, o.s. 58 ROZHOVORY SE ZAMĚSTNANCI, JEJICH VYJÁDŘENÍ K PROJEKTU, PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 61 ZÁVĚREM 76 Projektový tým: 78 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 3

4 Úvodem V pohraniční oblasti nejvýchodnější části České republiky leží město Jablunkov. Společně se spádovými obcemi Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná a Písek tvoří specifický mikroregion, který je situován v podhorském okolí Beskyd. Specifikum tohoto regionu je dáno nejen jeho geografickou polohou, ale rovněž faktem, že vzdělanostní struktura daného regionu byla půl druhého století do značné míry určována požadavky největšího zaměstnavatele, Třineckých železáren. Převažujícími profesemi v daném regionu byli hutníci, oceláři, valcíři apod. V současné době však nedaleké Třinecké železárny mnoho nových pracovních příležitostí nenabízejí. A tak hutníci, oceláři, valcíři (mnozí jsou dnes ve věku nad 50 let) zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadu práce, protože po jejich kvalifikaci není poptávka. Nejinak je tomu i v případě služeb a pomalu se rozvíjejícího turistického ruchu, přestože s přihlédnutím k podhorské lokalitě regionu Jablunkov by se dal očekávat razantnější rozvoj služeb spojených s turismem. Obecně lze jednoznačně konstatovat, že nabídka volných pracovních míst v regionu a jeho okolí je pro zdejší lidi značně omezená, což vede k nutnosti hledat práci (a nejen práci) daleko za hranicemi regionu. A tak zdejším lidem nezbývá nic jiného, než celý život někam dojíždět. Za prací, za studiem, v případě lidí nezaměstnaných za rekvalifikačními kurzy či jinými poradenskými aktivitami. Myšlenka zřídit Poradenské a vzdělávací středisko v centru Jablunkova, které by nabízelo poradenskou pomoc lidem hledajícím práci, aniž by CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 4

5 museli složitě za těmito službami cestovat, byla hlavním impulsem pro vytvoření projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce. Realizátorem projektu Paklíč, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, byla Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., se sídlem v Třinci. Projekt byl zaměřen na pomoc lidem, kteří hledali vhodné pracovní uplatnění a byli dlouhodobě vedeni jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce nebo byli zájemci o zaměstnání (např. maminky s malými dětmi na rodičovské dovolené či v domácnosti). Projekt byl určen rovněž lidem se zdravotním postižením a lidem ve věku nad 50 let. Všechny uvedené cílové skupiny byly (a stále jsou) na trhu práce určitým způsobem hendikepovány. Ať už je oním hendikepem péče o malé děti, dlouhodobá nezaměstnanost, zdravotní omezení či snad vyšší věková kategorie. Připočte-li se k těmto limitujícím omezením obtížná dostupnost poradenských služeb nebo vzdělávacích aktivit v podobě různých rekvalifikačních kurzů, je úspěšný návrat na trh práce zdlouhavý a komplikovaný. Prostřednictvím nově vybudovaného Poradenského a vzdělávacího střediska v Jablunkově, v centru daného mikroregionu, pomáhal projekt Paklíč místním lidem, kteří spadali do vymezených cílových skupin, vrátit se na trh práce a přitom nemuset dojíždět za poradenstvím při hledání práce, nemuset dojíždět za rekvalifikačními kurzy, nemuset zbytečně utrácet peníze a čas. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 5

6 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., byla založena v roce Zakladateli jsou Třinecké železárny, a. s., ZO OS KOVO Třinecké železárny a Město Třinec. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Služby společnosti jsou určeny zejména občanům mikroregionu Třinecka, Českotěšínska a Jablunkovska. Společnost je držitelem řady akreditací vydaných MPSV k realizaci kurzů zejména ze sociální oblasti a mimo jiné má také licenci k poskytování služeb agentury práce. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. v rámci své působnosti realizuje tyto aktivity: realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy provoz Internetového kabinetu činnost agentury práce vč. realizace přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákona o zaměstnanosti realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a hendikepované realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 6

7 Klienty obecně prospěšné společnosti jsou zejména: lidé nezaměstnaní lidé ohroženi ztrátou zaměstnání uchazeči o zaměstnání zájemci o zaměstnání klienti azylových domů senioři pracovníci obcí a měst žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu První pomoc šance pro život V průběhu roku 2011 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 356 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2011 v Třinci 611 návštěv. V průběhu roku 2012 bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. Třinec vedeno celkem 343 konzultací. V Internetovém kabinetu bylo evidováno během roku 2012 v Třinci 379 návštěv. Klientům, kteří vyhledají pomoc Kvalifikační a personální agentury, o.p.s., jsou nabízeny tyto služby: poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání poradenství při hledání nové profesní orientace poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit zaměstnatelnost klientů vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazeb na činnosti úřadu práce zprostředkování zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 7

8 individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení ové schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání volných pracovních míst. Všechny uvedené služby jsou koncipovány tak, aby zvyšovaly vzdělanostní a dovednostní úroveň klientů a aby tak byla posílena jejich konkurenceschopnost a uplatnitelnost na trhu práce. Představení realizace projektu Paklíč Název projektu: Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/ Částka: ,24 Kč Doba realizace projektu: 1. březen 2011 až 28. únor 2013 Popis projektu: Cílem projektu bylo zpřístupnění služeb cílové skupině projektu v odlehlé podhorské lokalitě. V rámci projektu byla vybudována multifunkční místnost, ve které byly realizovány motivační, aktivizační a vzdělávací aktivity, individuální i skupinové poradenství, počítačové a rekvalifikační kurzy, školení v technikách hledání zaměstnání a byl zde volný a bezplatný přístup k internetu. V rámci projektu bylo podpořeno více jak 400 osob. Počet individuálních návštěv spojených s poradenstvím návštěv návštěv Počet návštěv Internetového kabinetu návštěv návštěv CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 8

9 Kurzy a rekvalifikace realizovány přímo realizátorem projektu v rámci projektového týmu: Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz osob Aktivizačně motivační kurz osob Počítačový kurz zaměřený na efektivní techniky hledání zaměstnání osob Aktivizačně motivační kurz osob Základy počítačové gramotnosti osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované osob Základy počítačové gramotnosti mimo nákladů projektu osob CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 9

10 Externí rekvalifikace: 1 osoba Mzdové účetnictví 1 osoba Pracovník sociálních služeb se zaměřením na osobní asistenci 1 osoba Účetnictví s využitím výpočetní techniky 5 osob Floristka 2 osoba ECDL (evropský počítačový řidičák) 2 osoby Řidičský průkaz skupiny B 1 osoba Správa sítě a webové aplikace Další zásadní aktivitou bylo vytvoření 13 plných úvazků pro účastníky cílové skupiny projektu. Pracovní místa vznikly převážně v nestátních neziskových organizacích na Třinecku a Jablunkovsku. 1. Slezská diakonie středisko Sára Azylový dům pro ženy, 2. Slezská diakonie středisko Bethel, 3. Slezská diakonie středisko NOE, 4. Bunkr, o.s., 5. Ski Mosty, 6. Konvekt sester Alžbětinek Jablunkov, 7. Křesťanské společenství, o. s., 8. Filadelfie přístav naděje, 9. Charita Jablunkov, 10. Royal Rengers, 11. Chewal Bystřice, 12. Asociace TOM ČR, 13. Mateřské centrum Sluníčko (více níže v kapitolce dotovaná místa u NNO) Celkem v rámci dotovaných míst zaměstnáno 15 osob z řad cílové skupiny projektu. V oblasti, kde je nezaměstnanost jedna z největších v ČR, bylo nutné pomoci při vytváření nových pracovních míst a zabezpečit poradenské a zprostředkovatelské služby. Mikroregion Jablunkovska resp. obce spadající do této lokality jsou v žebříčku míry nezaměstnanosti na předních místech v ČR. A to nejen z důvodu geografické polohy, ale také s ohledem na skladbu obyvatelstva a jejich kvalifikaci. Projekt kladl důraz na individuální přístup k osobám z cílových skupin a na respektování jejich specifických potřeb, na logickou provázanost poskytovaných aktivit v jasné vazbě na jejich požadavky. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 10

11 Cílové skupiny: Zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání byli početnou skupinou osob, pro kterou byl společným znakem zájem o nalezení zaměstnání (jde např. o maminky na mateřské dovolené, osoby pečující o osobu blízkou, atd.) či o změnu stávajícího zaměstnání. Oslovit tuto cílovou skupinu bylo velmi složité. Přesto z našich předchozích zkušeností vyplynulo, že obyvatelé mikroregionu Jablunkov, jež mají odlišné kvalifikační i dovednostní předpoklady, vyhledávají poradenské služby a vzdělávací aktivity, které by pro ně byly dopravně i finančně dostupné. Na projektu výrazně spolupracovali Úřad práce Frýdek Místek, kontaktní pracoviště Třinci, Městský úřad Jablunkov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Průběh realizace: Zásadní aktivitou v projektu bylo zřízení a provoz multifunkční místnosti ve městě Jablunkov, tzn. ve spádovém místě mikroregionu Jablunkovsko. Individuální a skupinové poradenské aktivity probíhaly v průběhu realizace celého projektu. Poradce spravoval databázi účastníků projektu, dále zpracovával individuální plány pro klienty v trvalejší péči a v neposlední řadě byl k dispozici pro osobní konzultace a kariérové poradenství. Byly realizovány rekvalifikační kurzy od externích dodavatelů (akreditovaných MPSV), které byly vybrány na základě požadavku trhu práce, zhodnocení možností pracovního uplatnění každého jednotlivce po ukončení kurzu, případně příslibu zaměstnání jednotlivých účastníků (šlo o situaci, kdy zaměstnavatel potvrdil záměr přijmout účastníka projektu do pracovního poměru po absolvování nezbytného rekvalifikačního kurzu). Účastníci projektu mohli využívat bezplatné vzdělávání ve 4 PC kurzech dvojího typu (každý účastník mohl na základě doporučení poradce absolvovat pouze jeden kurz a to takový, který více odpovídá jeho potřebám, resp. mu lépe pomůže zvýšit šance na uplatnění na trhu práce). CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 11

12 Podpořeni byli zejména ti účastníci projektu, kteří měli prokazatelně velké znevýhodnění či kumulaci handicapů bránících jim v uplatnění na trhu práce. Výsledky Inovativnost projektu byla dána v několika rovinách: nově vybudovaná multifunkční místnost byl pilotní projekt k ověření, který se následně bude moci dále rozvíjet vznikem nově vytvořených pracovních míst, která byla zaměřena především na oblast sociálních služeb, byl podpořen neziskový sektor a také sféra péče o obyvatelstvo Doplňujeme, že stěžejní inovativnost projektu spočívala právě v myšlence vytvoření multifunkční místnosti k využití osobami hledajícími práci, kdy nebylo zapotřebí pronajímat 3 nebo 4 místnosti pro jednotlivé aktivity, ale díky přesně naplánovanému harmonogramu a načasování aktivit byla místnost každodenně plně vytížena. Zde lze objektivně říci, že byla dosažena znatelná úspora finančních nákladů. Inovativnost spatřujeme rovněž ve způsobu realizace projektu resp. jeho zacílení, jelikož jsme velmi dbali na dostupnost poskytovaných služeb pro cílové skupiny projektu ve vzdálených podhorských obcích. Domníváme se, že jen málo projektů jde se svými aktivitami za cílovými skupinami až do odlehlých oblastí, které jindy stojí na pokraji zájmu. Projekt lze hodnotit velmi pozitivně. Dokládá to i velký zájem z řad medializace a publicity MPSV, kdy v rámci projektu vznikly články do denního tisku, brožurka dobré praxe, televizní upoutávka. Kladně lze ocenit i úspěšnost projektu v oblasti posílení zaměstnanosti klientů. Někteří klienti našli díky projektu práci v podobě nově vytvořených pracovních míst, jiným byla ze strany projektového týmu nabídnuta pomoc při hledání pracovního uplatnění prostřednictvím intenzivního zprostředkování zaměstnání. Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., tel.: , , CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 12

13 Fotogalerie z kurzů a rekvalifikací CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 13

14 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 14

15 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 15

16 Stručné představení neziskových organizací, které vytvořili v rámci projektu dotované místo Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Adresa: Hraniční 280, Třinec Telefon: , Internetová stránka: Vedoucí střediska: Bc. Stanislav Mrózek, DiS. Koordinátorka: Ing. Gabriela Ščuková Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Služba Azylový dům je určena ženám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. V prvé řadě nabízíme možnost ubytování a podmínky pro hygienu, praní prádla a přípravu stravy. Společně s uživatelkami usilujeme o řešení problémových situací a zlepšení a stabilizaci jejich sociální situace. Velký důraz klademe především na individuální práci s každou uživatelkou, své místo má ale i skupinová a komunitní práce. Ženy ve věku od 18 do 65 let bez dětí, které: z různých důvodů ztratily přístřeší ženy s trvalým bydlištěm v Třinci a jeho okolí ženy, které nejsou pod vlivem alkoholu a drog ženy, bez diagnostikovaného psychiatrického onemocnění, bez mentální retardace ženy plně mobilní a ty, které nepotřebují pomoc jiné osoby. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 16

17 Praktické informace Provozní doba: nepřetržitě Kapacita služby: 10 žen Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Azylový dům pro ženy Sára, Třinec Sára, azylový dům pro ženy, má s projekty, které realizuje Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., již tradičně velmi dobrou zkušenost a poslední projekt Paklíč je jen dalším příkladem dobré praxe. Paní M. C. nastoupila na pozici pracovník v sociálních službách. Jejím úkolem byla práce s uživatelkami azylového domu Sára a od samého začátku se nám jevila jako velmi dobrá volba, což svědčí o kvalitní proceduře výběrů uchazečů. Její pracovní nasazení bylo příkladné a nezměnilo se po celou dobu trvání projektu. Kromě plnění svých běžných pracovních povinností se paní M. C. vyznačovala velkou tvořivosti při organizování pracovních a volnočasových aktivit, v rámci kterých naše uživatelky vyrábějí nejrůznější upomínkové předměty, velikonoční nebo vánoční ozdoby, případně dělají výzdobu budovy. Paní M. C. si uměla získat přirozenou autoritu a taky důvěru uživatelek, což je v sociální práci nesmírně cennou devízou. Kromě toho velmi oceňujeme, jak se paní M. C. zajímala o dění v organizaci a vše podstatné zaznamenávala do kroniky a novými informacemi aktualizovala nástěnky v budově. Mimoto, taky paní M. C. soustavně pracovala na svém profesním růstu. Účastnila se nejrůznějších kurzů a školení, ale především absolvovala Rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, což výrazně rozšířilo její možnosti pro další pracovní uplatnění. Projekt Paklíč nám dal možnost získat kvalifikovaného a perspektivního pracovníka, což je zřejmě tím nejdůležitějším kritériem úspěšnosti. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 17

18 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 18

19 Občanské sdružení Chewal Adresa: Bystřice 1280, Bystřice nad Olší Telefon: , , Internetová adresa: Předseda sdružení: Ing. Marcel Walaski Charakteristika uživatele Zdravotně postižené děti a dospělí. Poskytované služby Občanské sdružení CHEWAL vzniklo za účelem provozování hiporehabilitace. Hiporehabilitace je rehabilitace napravující zejména tělesná postižení a také léčebné pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ), které je zaměřeno na léčbu psychických a mentálních poruch, mozkových dysfunkcí. V průběhu roku 2001 sestavilo občanské sdružení terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 300 klientům, z toho 82 je klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Občanské sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Jedná se o léčebnou metodu prováděnou pomocí jízdy na koni anebo kontaktu s koněm. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů. Praktické informace Provozní doba: Pondělí, pátek 15,00 17,00 hod. Čtvrtek 14,30 16,30 hod. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 19

20 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Občanské sdružení Chewal Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., a MPSV, odborem implementace fondů EU, nám bylo umožněno zaměstnat v rámci projektu Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce na 16 měsíců zaměstnankyni a získat prostředky na její mzdu. Zaměstnankyně, paní A. W, byla dlouholetou dobrovolnicí pracující pro sdružení a zakládající členkou sdružení. Dobrovolnické práci se věnovala více než deset let, nebylo tedy zapotřebí žádného zkušebního období ani zaučování, pokračovala jednoduše v tom, co dělala i dříve, pouze s tím rozdílem, že po dobu těchto šestnácti měsíců získávala naše organizace prostředky na její mzdu. Paní A. W. nastoupila do práce jako projektová manažerka ke dni a její pracovní poměr v naší organizaci bude ukončen ke Náplní její práce byla řada různorodých činností směřujících k zachování provozu sdružení a získávání finančních prostředků na jeho činnost. Zařazení do projektu Paklíč jí umožnilo věnovat se práci pro sdružení řádně v obvyklé pracovní době a plně se soustředit na fundraising, vypracovávání projektů a další činnosti nezbytné pro chod sdružení. Paní A. W. vykonávala po celou dobu trvání projektu svou práci důsledně a svědomitě. Příspěvky na její mzdu tvořily a tvoří v tomto období jediný pravidelný zdroj příjmů sdružení, což poskytuje celému sdružení i určitou psychologickou oporu. Všechny ostatní příjmy, z nichž se vyplácejí mj. i odměny další zaměstnankyni a externím spolupracovníkům, jsou nejisté a je třeba se o ně stále znovu zasazovat a přesvědčovat našimi aktivitami dárce, instituce, firmy i jednotlivce, že má smysl podpořit právě naše sdružení, naše klienty. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 20

21 Pro naši organizaci byla tato možnost finanční podpory pracovního místa jednoznačně přínosem, velice za ni děkujeme a uvítáme podobnou spolupráci i do budoucna. Ing. Marcel Walaski předseda sdružení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 21

22 CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 22

23 Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Adresa: Dolní Marklovice 232, Petrovice u Karviné Telefon: Internetová adresa: Statutární zástupce: Mgr. Lenka Kalniková Poskytované služby Centrum pro rodinu Sluníčko je jedinou organizací v Karviné, která poskytuje služby na podporu zdravé rodiny. Cílem je vést profesionální organizaci, která kvalitně poskytuje různorodé služby rodinám a která je schopna coby partner hájit zájmy rodiny na úrovni obce. Organizace pravidelně zjišťuje zájmy a potřeby rodin s malými dětmi a těmto potřebám se snaží přizpůsobit i své programy. Služby využívají rodiny s dětmi od narození do předškolního věku. Nezáleží na tom, který rodinný příslušník s dítětem přijde. Zejména se ale jedná o rodiče na mateřské dovolené, kteří takto pro sebe hledají možnost sociálních kontaktů (popovídat si s ostatními maminkami) a pro dítě společnost ostatních dětí. V poslední době také přibývají návštěvy tatínků. Občanské sdružení, Sdružení maminek Sluníčko o. s., je provozovatelem Centra pro rodinu Sluníčko. To v současné době provozuje dvě střediska: Mateřské centrum Sluníčko pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let (jedná se o zařízení pro prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti do 6 let) Klub pro děti Bublina pro děti od 6 do 12 let (slouží k vytváření atraktivního prostředí k využití volného času a jako sociální prevence) CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 23

24 Mateřské centrum je otevřeno každý pracovní den, a to jak v dopoledních tak odpoledních hodinách. Vizí organizace je, aby rodiče mohli přijít kdykoliv, když chtějí s dítětem někam zajít, nebo se setkat s ostatními rodiči. V době letních prázdnin je pouze dopolední provoz. Základním posláním organizace je posilování hodnot rodiny, rodinných a mezigeneračních vztahů. Toto poslání naplňujeme provozováním Centra pro rodinu Sluníčko a Klubu Bublina, která jsou zařízením komunitního, multigeneračního, integračního centra a slouží jako sociální prevence. Centrum pro rodinu Sluníčko provozuje svou činnost v prostorách bývalé MŠ Jurkovičova (Karviná Nové Město, Jurkovičova 1547). Praktické informace Provozní doba: Pondělí pátek 8,30 12,00 hod. 14,00 18,00 hod. Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Sdružení maminek Sluníčko, o. s. Jsme nezisková organizace, která již 10 let poskytuje služby na podporu stability rodiny, podporu aktivního trávení volného času a prevenci patologických jevů. Začali jsme jako skupinka nadšených rodičů, kteří chtěli, aby v Karviné vzniklo místo přátelské dětem a celým rodinám. Po několika letech dobrovolné práce se naše aktivity začaly rozrůstat a získávat stále profesionálnější formu. Od roku 2011 jako reakci na novelu Zákona o sociálně právní ochraně rozvíjíme středisko, které zaměřuje svou činnost na podporu náhradní rodinné péče. Projekt Paklíč nám pomohl v situaci, kdy jsme potřebovali pracovnici, která jednak pomůže při zajištění činnosti centra a zároveň pomůže při rozjezdu aktivit na podporu aktivního rodičovství a náhradní rodinné péče. Nové aktivity nyní ještě nejsou tak obsáhlé, aby požadovaly plný pracovní úvazek. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 24

25 Přínos projektu mimo výše uvedené vidíme také v tom, že nám pomohl překlenout finanční nejistotu způsobenou změnou dotační politiky MPSV, a to do té míry, že jsme nemuseli snížit počet realizovaných služeb ani jejich kvalitu. Děkujeme za možnost zapojení do projektu. Lenka Kalniková předsedkyně SM Sluníčko o. s. CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 25

26 Bunkr, o. s. Adresa: Lidická 541, Třinec Telefon: Internetová stránka: Vedoucí střediska: Mgr. Roman Brzezina Koordinátorka: Mgr. Renáta Turoňová Charakteristika uživatele Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 62 Obecné informace Starší děti a mládež ve věku od 13 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Bunkr, o. s., je nestátní nezisková organizace (občanské sdružení), která byla založena v lednu Stěžejní činností je poskytování sociálních služeb (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy), jež mají být oporou pro děti a mladé lidi ohrožené životními podmínkami či událostmi. Vytváří přístupné, bezpečné a inspirativní aktivity. Vedle sociálních služeb realizuje spoustu dalších projektů, je spoluorganizátorem různých akcí, které jsou v souladu s jeho posláním. V současné době působí ve třech městech: Třinec, Bohumín a Jablunkov. Sídlo organizace a ředitelství je v Třinci. Praktické informace Provozní doba: Klub Bunkr Terasa Út, Čt 15,30 19,00 Klub Bunkr Sosna Po, St 15,30 19,00 Kapacita služby: 25 uživatelů Bezbariérovost: ne Využívání služeb: volně přístupné veřejnosti Cena služby: zdarma CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 26

27 Hodnocení projektu Paklíč z hlediska přínosu pro organizaci Bunkr, o. s. Díky spolupráci s Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s., jsme mohli zaměstnat v rámci projektu Paklíč na 16 měsíců slečnu K. v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubu Bunkr. Slečna K. nastoupila na pozici pracovníka v sociálních službách, v našem oboru používáme termín kontaktní pracovník. Významnou a hlavní náplní práce kontaktního pracovníka je přímá práce s klienty sociálně-pedagogického charakteru. Dále k pracovní náplni patří rovněž realizace programu a aktivit pro klienty, vedení evidence, spolupráce s vedoucím a metodikem při aktualizacích metodických postupů. Klienty naší sociální služby, a tedy i pracovnice K., jsou mladí lidé ve věku 13 do 20 let z Třince či okolí, a jsou raději venku než doma, nudí se nebo rádi jen tak lenoší, mají vyhraněné názory nebo naopak se cítí ztraceni v záplavě příležitostí, rádi by něco dělali, ale nemůžou nebo nechtějí chodit do kroužků, mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace, a přitom se jim nedostává dostatečné pozornosti. Po nastoupení do pracovního poměru slečna K. absolvovala kurz Oborového minimum nízkoprahových služeb. V průběhu roku se zúčastnila dalších školení přispívajících k jejímu profesnímu rozvoji. Slečna K. se zapracovala velmi rychle, jelikož ze své odborné praxe, kterou u nás vykonávala v minulosti, už znala pracovní tým i některé klienty. Slečna K. se stala stěžejním kontaktním pracovníkem pro náš klub na Sosně, kde se mezi klienty stála velmi oblíbenou. Výzvou pro slečnu K. byla spolupráce s našimi dobrovolníky ze zahraničí (program Evropské dobrovolné služby), kteří nám asistují v přímé práci s klienty, tudíž jejím druhým jazykem v práci se stala angličtina. Velkou zkušeností pro slečnu K. byla příprava a účast na rozvojovém auditu kvality klubu, prováděný Českou asociací streetwork, ve kterém jsme uspěli. Pozitivní výsledek byl skvělou a důležitou zpětnou vazbou, jak pro slečnu K. tak pro celou službu a zároveň motivací pro další práci. Zaměstnání slečny K. nám významně pomohlo i nadále efektivně poskytovat sociální službu naším klientům v tak nejisté době, jakým CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 27

28 bezpochybně byl rok 2012 pro většinu poskytovatelů sociálních služeb, speciálně v Moravskoslezském kraji. Díky dotovanému pracovnímu místu jsme měli více než rok času na to se navzájem poznávat a sehrávat jako tým. V neposlední řadě umožnil slečně K. vytvořit si s klienty vztah důvěry, který je nepostradatelný v práci kontaktního pracovníka. Slečna K. vnesla do naší práce oživení, nové nápady a v neposlední řadě profesionální přístup, a tímto se slečna K. stala nepostradatelným článkem našeho týmu a z těchto důvodů jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci. Momentálně se slečna K. zaučuje na pozici sociálního pracovníka. Jsme velmi rádi, že jsme mohli být Vašimi partnery v projektu Paklíč a pevně věříme, že budeme pokračovat i nadále ve spolupráci. Mgr. Silvia Tačárová vedoucí zařízení CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 28

29 BETHEL Třinec Azylový dům pro muže Adresa: Frýdecká 191, Třinec Telefon: , , Internetová stránka: Ředitel organizace: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Vedoucí střediska: Bc. Marek Stebel Charakteristika uživatele Azylové domy 57 Obecné informace Muži, občané ČR starší 18 let, bez přístřeší, vracející se z výkonu trestu, z léčeben, dlouhodobě nezaměstnaní, neplatiči nájemného, osoby se závislostmi. Bethel Třinec, terénní program Nabízí zázemí a podporu všem mužům, kteří se z nějakého důvodu ocitli bez střechy nad hlavou a nevědí si se svou situací rady. Poskytuje základní činnosti jako ubytování (včetně umožnění hygieny a vyprání prádla), možnost pobírání stravy poskytované na středisku či pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyřizování dokladů, řešení exekucí, pomoc při hledání zaměstnání, základní právní pomoc apod.). Bethel Třinec, terénní program Služba vyhledává lidi žijící na samém okraji společnosti a pomáhá jim odrazit se ode dna. Bethel Třinec, denní centrum Nízkoprahové denní centrum první krok z ulice do běžného života CZ.1.04/2.1.01/ Stránka 29

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky města Třince 2015-2017 Obsah Úvod... 3 1. Sociodemografické údaje... 4 1.1 Demografické údaje... 4 1.1.1 Složení obyvatelstva... 5 1.1.2 Sňatky, rozvody, potraty...

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více