VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012

2 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé: Třinecké železárny, a. s. Město Třinec Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: Zapsána: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 118, den zápisu Vymezení účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost zřízena: Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v druzích: - plánování, organizování a koordinace kvalifikačních opatření - psychologické poradenství - podnikatelské poradenství - poskytování informací ve věcech zaměstnanosti - bezúplatné zprostředkování zaměstnání - rozvoj celoživotního vzdělávání - poradenství osobám ohroženým ztrátou zaměstnání Doplňková činnost: - zprostředkování zaměstnání českým občanům na území ČR - motivační kurz s následnou rekvalifikací (v rozsahu udělených pověření) - motivační kurz s následnou rekvalifikací obsluha osobního počítače - reklamní činnost a marketing Správní rada (k ): Ing. Edita Konkolská, předsedkyně správní rady (členka i předsedkyně od 9/2011) Ing. Ivo Kantor, člen správní rady Ing. Ivo Žižka, člen správní rady Vladislav Heczko, člen správní rady Jiří Korous, člen správní rady Ing. Gustav Pilch, člen správní rady Dozorčí rada (k ): Ing. Marian Razima, předseda dozorčí rady PhDr. Milada Hejmejová, člen dozorčí rady Stanislav Kupiec, člen dozorčí rady Ředitel společnosti (k ): Ing. Markéta Uhrová 2

3 Informace o lidských zdrojích k Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr 4 Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti 17 Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce 70 Zaměstnanci zaměstnaní přes agenturu práce: Dohoda o pracovní činnosti (Energetika Třinec, a.s.) 5 Osobní náklady celkem ,- Kč z toho hrubé mzdy ,- Kč z toho sociální a zdravotní pojištění ,- Kč z toho mzda ředitele ,- Kč členům správní a dozorčí rady nebyly vyplaceny žádné odměny 3

4 2. Zpráva o činnosti za rok 2011 I. Souhrnné informace V průběhu roku 2011 se společnost zaměřila na tyto aktivity: - činnost podnikové zaměstnanecké agentury zejména poskytování služeb bývalým zaměstnancům Třineckých železáren, a. s. - činnost agentury práce vč. realizace přidělování zaměstnanců k uživatelům dle zákona o zaměstnanosti - provoz Internetového kabinetu - příprava a realizace vlastních projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů financovaných z prostředků EU, rozpočtu ČR a místních samospráv - realizace vzdělávacích aktivit ve spolupráci s úřady práce a ostatními subjekty - realizace vzdělávacích aktivit pro samoplátce a firmy - realizace akreditovaného rekvalifikačního kurzu Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované - realizace vzdělávacích aktivit a akreditovaných kurzů zaměřených na plánování rozvoje sociálních služeb v obcích Klienti společnosti: - lidé nezaměstnaní - lidé ohrožení ztrátou zaměstnání - uchazeči o zaměstnání - zájemci o zaměstnání - klienti azylových domů - senioři - pracovníci obcí a měst - žáci 8. a 9. tříd základních škol v MSK v rámci projektu První pomoc šance pro život V průběhu roku bylo v databázi uchazečů o zaměstnání Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. vedeno celkem 356 klientů. V Internetovém kabinetu bylo evidováno celkem 611 návštěv klientů z řad cílové skupiny uchazečů a zájemců o zaměstnání. Služby poskytované klientům: - poradenství při ztrátě zaměstnání nebo při ohrožení ztrátou zaměstnání - poradenství při hledání nové profesní orientace - poradenství a pomoc při výběru rekvalifikačních a vzdělávacích programů s cílem zvýšit zaměstnatelnost klientů - vzdělávání zaměřené na získání dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce - konzultace ve věci zaměstnanosti včetně vazeb na činnosti úřadu práce - zprostředkování zaměstnání - individuální poradenství při tvorbě životopisu, motivačních dopisů, založení ové schránky a pomoc se základní obsluhou PC vč. využívání internetu k vyhledávání volných pracovních míst Vzdělávací činnosti v rámci aktivit a projektů realizovaných Kvalifikační a personální agenturou, o. p. s.: - 2x kurz počítačových dovedností pro samoplátce (10 účastníků) - 2x kurz počítačových dovedností pro nezaměstnané grant města Třinec (16 účastníků) - 4x kurz počítačových dovedností pro seniory grant města Třinec (41 účastníků) 4

5 - 2x kurz angličtiny pro nezaměstnané grant města Třinec (10 účastníků) - 2x kurz angličtiny pro samoplátce (8 osob) - 6x rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované (83 účastníků); tento akreditovaný kurz byl realizován buď pro samoplátce z řad veřejnosti a nebo zdarma pro účastníky vlastních projektů či v rámci veřejné zakázky pro Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Třinec a Frýdek-Místek - 5x poradenský program s posílením jazykových či PC kompetencí (53 účastníků) v rámci veřejné zakázky pro Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Třinec (pod hlavičkou Sdružení AMOS uzavřeného s Akademií J. A. Komenského Frýdek-Místek) - 4x bezplatný kurz první pomoci pro veřejnost (41 účastníků) - 8x aktivizačně-motivační kurz, Techniky hledání zaměstnání, PC kurz a kurz pro osoby pečující o osobu blízkou v rámci vlastních projektů s místem realizace Jablunkov a Třinec (71 účastníků) - 10x kurz měkkých dovedností pro účastníky projektů firmy Cofet (111 účastníků) - 3x kurz Plánování rozvoje sociálních služeb na místní/regionální úrovni v rámci veřejné zakázky pro KÚ MSK (45 účastníků z obcí a měst MSK) Dále byla realizována spolupráce s Energetikou Třinec, a. s. při zapůjčování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce a s Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje při zprostředkování zaměstnání účastníkům projektu OP LZZ a taktéž při jejich vzdělávání v měkkých dovednostech. V rámci projektu OP VK První pomoc šance pro život bylo v MSK proškoleno žáků 8. a 9. tříd základních škol ve výuce první pomoci. S Úřadem práce ČR, Kontaktním pracovištěm v Třinci, probíhá již třetím rokem spolupráce při realizaci pracovní rehabilitace a přípravy k práci osob se zdravotním postižením. V roce 2011 byly do této aktivity zařazeny 4 osoby. Zhodnocení: V průběhu roku 2011 proškolili pracovníci společnosti a externí lektoři ve 48 kurzech celkově 489 dospělých osob (z toho 41 seniorů) a kromě toho zajistili vzdělávání pro dětí. Účastníci kurzů a skupinových vzdělávacích i poradenských aktivit v anonymních dotaznících konstatovali, že nově nabyté informace a znalosti byly pro ně velice přínosné a pomohou jim při hledání zaměstnání či k jeho udržení. Individuální poradenství hodnotí klienti taktéž velmi pozitivně, jelikož společnost KaPA je po úřadu práce většinou jedinou organizací, kde lze bez jakýchkoliv podmínek žádat bezplatnou pomoc při tvorbě životopisu a dalších dokumentů souvisejících s hledáním zaměstnání, požadovat vytištění těchto písemností či aktuálních volných pracovních míst a nebo pomoc s ovládáním internetu. Navíc je zde každodenně k dispozici bezplatný přístup k PC a internetu. Společnost sleduje uplatnitelnost účastníků rekv. kurzu Pracovník soc. péče se zaměřením na seniory a handicapované a z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že téměř polovina úspěšných absolventů tohoto kurzu najde do 6 měsíců odpovídající zaměstnání a nebo začne pečovat o osobu blízkou (což je také mnohdy impulsem k účasti v kurzu). Celková pracovní uplatnitelnost účastníků rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích a poradenských aktivit v roce 2011 byla cca 19 %. 5

6 II. Vlastní projekty realizované v roce 2011 a) Granty Města Třinec 1) Služby Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. včetně provozu Internetového kabinetu - Cílem projektu bylo zajistit komplexní služby Kvalifikační a personální agentury, o. p. s. cílové skupině projektu (nezaměstnaným osobám, maminkám na rodičovské dovolené, osobám pečujícím o osobu blízkou, atd.) z Třinecka za účelem předcházet sociálnímu vyloučení či jeho prohlubování. Jednalo se o služby individuálního i skupinového poradenství, vzdělávání a aktivní podporu při efektivním hledání pracovního uplatnění. - V rámci těchto služeb byl klientům k dispozici také bezplatný přístup k síti internet. 2) PC kurzy pro seniory - V rámci projektu byly seniorům Třinecka bezplatně nabízeny počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, o což byl i v předchozím roce velký zájem. Z hodnotících dotazníků vyplývá, že senioři byli spokojeni a jsou rádi, že se nabídka volnočasových aktivit na Třinecku rozšířila. 3) Volnočasové aktivity pro seniory - V rámci projektu byly seniorům Třinecka přednášky s tématikou, která zajímá tuto věkovou skupinu (např. zdravý životní styl, první pomoc, prevence nemocí a úrazů, sociální dávky, kvalita života ve stáří, dědické řízení, cvičení, canisterapie, trénink paměti, atd.). - Celkově se 14 přednášek zúčastnilo 87 seniorů. Projekty byly ukončeny v prosinci Aktuálně má společnost KaPA opět podány žádosti o grant Města Třince na podobné aktivity. b) Projekty ESF: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 1) Jak pomáhat" - tvorba vzdělávacích programů pro osoby pečující o osobu blízkou Realizace projektu: 1. června února 2012 Cílem projektu je vytvoření a metodická příprava vzdělávacího programu pro cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou a dílčích seminářů zaměřených na jednotlivé aspekty péče o osoby se sníženou soběstačností. Připravované vzdělávací programy již byly předloženy k akreditaci MPSV a rovněž je získaly. Poté proběhlo pilotní ověření kurzu pro 12 osob z cílové skupiny. 2) Trychtýř - komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce Realizace projektu: 1. listopadu srpna 2012 Obsahem projektu je komplexní práce s cílovou skupinou osob starších 50-ti let a osob pečujících o osobu blízkou. Projekt je nastaven tak, aby byla posílena sociální a pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Aktivity projektu jsou zaměřeny na poradenské a vzdělávací služby vedoucí k aktivizaci a motivaci účastníků, k vyhledávání pracovního místa a nebo jeho udržení. 6

7 Nezbytnou související aktivitou projektu je spolupráce s neziskovými organizacemi z mikroregionu Třinecka, Těšínska a Jablunkovska; výhradně neziskové organizace jsou zaměstnavateli 5 osob na nově vytvořených pracovních místech s příspěvky na mzdu po dobu 12 měsíců. Pro dalších 5 osob ze skupiny účastníků projektu bylo zajištěno tzv. místo na zkoušku, tj. bezplatná praxe na cca poloviční úvazek po dobu 3 měsíců. Do projektu bylo k zapojeno v nejrůznějších aktivitách 70 osob. 3) Pro inspiraci za hranice Realizace projektu: 1. listopadu června 2013 Projekt je realizován v rámci aktivity "Společný vývoj nebo přenos inovací a jejich zavedení v ČR" a je zaměřen na výměnu zkušeností a přenos "dobré praxe" v oblasti začleňování osob se zdravotním postižením (dále OZP) na trh práce. Cílovou skupinou projektu jsou nejen OZP, ale také úřady práce a nestátní neziskové organizace, které poskytují služby OZP při jejich začleňování do pracovního procesu. Cílem projektu je načerpat v zahraničí využitelné zkušenosti a získat nové náměty, které budou následně zužitkovány při přípravě metodiky pro práci s OZP. Nabyté zkušenosti a příklady "dobré praxe" budou odzkoušeny při realizaci pilotního motivačního a vzdělávacího programu zaměřeného na umístění či návrat OZP do zaměstnání. Počítá se také s tím, že metodika pro práci s OZP s názvem "Jak začlenit OZP na trh práce" bude doplněna o praktické ověření přímo na pracovišti vybraných zaměstnavatelů, kam bude část účastníků motivačního programu umístěna na měsíční bezplatnou praxi. Rovněž metody práce se zaměstnavateli a zjištění vhodných motivačních faktorů budou součástí vyhledávaných zahraničních inspirací, které zajistí dva polští partneři a jeden partner slovenský. Zahraniční partnerství je doplněno o partnerství české, ve kterém jsou zastoupeny organizace, jež mají zkušenosti s prací s OZP a nebo se těmito službami chtějí v budoucnu intenzivněji zabývat (EDLiT, s.r.o., Občanské sdružení Trianon) a díky zahraniční inspiraci tak získat potřebné informace a praktické poznatky. V rámci dosud uskutečněných zahraničních pracovních jednání (Bialsko-Biala, Námestovo, Rybnik) byly navštíveny také další organizace a chráněné dílny, které zaměstnávají OZP a nebo jim poskytují své služby (exkurze zajistili zahraniční partneři). 4) Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce Realizace projektu: 1. března února 2013 Projekt měl za cíl vybudovat Poradenské a vzdělávací středisko v centru mikroregionu Jablunkovska - v obci Jablunkov, což se úspěšně podařilo. Od jsou zde zajišťovány bezplatné individuální i skupinové poradenské aktivity a realizuje se vzdělávání a rekvalifikace pro cílové skupiny (nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání z Jablunkovska: fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku, fyzické osoby se zdravotním postižením). Vzdělávací aktivity: PC kurzy, PC kurzy + techniky hledání zaměstnání, rekvalifikační kurz "Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a handicapované", další rekvalifikační kurzy dle požadavku účastníků projektu. Multifunkční místnost na adrese Velebnovského č. 180 v Jablunkově slouží jako pobočka společnosti KaPA, o. p. s., je to tedy obdobně jako v Třinci poradenské pracoviště, školicí místnost a Internetový kabinet. Díky projektu již také bylo vytvořeno 13 nových pracovních míst, na která byly zaměstnavatelům poskytnuty mzdové příspěvky z rozpočtu projektu. Místa jsou vytvořena v neziskových organizacích, které sídlí v regionu Jablunkovska a Třinecka. Do projektu bylo k zapojeno v nejrůznějších aktivitách 195 osob. 7

8 5) Krok do pracovního života Realizace projektu: 1. října září 2013 Projekt je zaměřen na účinnou pomoc mladistvým a osobám do 25 let věku, které nemají žádnou kvalifikaci a na trhu práce jsou tak značně znevýhodněné. Zároveň jde o osoby, které jsou z nejrůznějších důvodů sociálně vyloučené a nebo vyloučením ohrožené. Projektové aktivity jsou nastaveny tak, aby tyto negativní jevy byly u osob z cílové skupiny minimalizovány a zároveň bude vyvinuta snaha co nejúčinněji napomoci těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Cílem projektu je prostřednictvím individuálního i skupinového poradenství, motivačních a vzdělávacích aktivit a také rekvalifikace posunout mladé lidi směrem k nalezení vhodného zaměstnání a tím i pozitivního začlenění do společnosti. Zároveň se mladí lidé naučí orientovat na trhu práce, sebeprezentovat se, což je základní dovednost pro pracovní život, a budou lépe připraveni na zvládání změn, které dnešní doba přináší. V neposlední řadě bude psychologické působení a poradenská aktivita zaměřena na změnu ve smýšlení účastníků projektu, pozitivní motivaci k uplatnění se na trhu práce vedoucí k jejich sociální inkluzi. Zejména osobám společensky vyloučeným bude nabídnuta pomocná ruka ke změně této nepříznivé situace a postupnému začleňování do společnosti i na trh práce. Projekt je mj. cílen také na prevenci sociálně-patologických jevů, které nejsou pro danou cílovou skupinu ničím neobvyklým. Psycholog se bude snažit mladé lidi pozitivně ovlivnit, přimět je ke změně názorů, postojů a hodnotové orientace, podpořit jejich sebevědomí, snahu a úsilí o vlastní osobnostní i vzdělanostní růst. U těch účastníků, u kterých se podaří dosáhnout pozitivní změny a dostatečné motivace pro řešení vlastní situace, bude následovat proces vzdělávání a následně také pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnání. Do projektu bylo k zapojeno v nejrůznějších aktivitách 14 osob. Celkově má být do projektu zařazeno min. 30 osob. c) Projekty ESF: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 6) "První pomoc => šance pro život" - výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK Realizace projektu: 1. července června 2012 Cílem projektu je ovlivnit mladou generaci systematickou výukou "první pomoci" prostřednictvím předání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných pro záchranu života. Dále projekt informuje o možnostech a důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních školách v MSK. Cílovou skupinou projektu jsou žáci osmých a devátých tříd základních škol v MSK, kteří jsou v poskytování první pomoci školeni přímo v ZŠ profesionálními zdravotníky. Celkový počet proškolených dětí k je 7 767, celkově však bude do projektu zapojeno více než žáků (k výuce je přihlášeno již téměř 13 tis. dětí). REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2011 FINANČNĚ PODPOŘILI: Evropská unie, Česká republika, Třinecké železárny, a. s., Město Třinec, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 8

9 3. Výsledek hospodaření Příjmy, které předmětem daně nikdy nejsou: Dotace Město Třinec - Internet. kabinet Dotace Město Třinec - Senioři (PC kurzy) Dotace Město Třinec - Senioři (přednášky) Celkem ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Všechny tyto dotace byly vyčerpány v plné výši v roce Dále byly v účetním období 2011 získány tyto dotace: 1. Projekt Jak pomáhat, CZ.1.04/3.1.03/ , ve výši ,20 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,60 Kč. 2. Projekt Trychtýř - komplexní systém nástrojů vedoucích k integraci osob sociálně vyloučených na trh práce, CZ.1.04/3.3.05/ , ve výši ,80 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,16 Kč. 3. Projekt Pro inspiraci za hranice, CZ.1.04/5.1.01/ , ve výši ,66 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,40 Kč. 4. Projekt Paklíč otevírá dveře k návratu na trh práce, CZ.1.04/ , ve výši ,24 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,77 Kč. 5. Projekt Krok do pracovního života, CZ.1.04/ , ve výši ,- Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,94 Kč. 6. Projekt "První pomoc => šance pro život" - výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK, CZ.1.07/1.1.07/ , ve výši ,52 Kč. Z toho bylo v roce 2011 vyčerpáno ,06 Kč. Příjmy z hlavní činnosti Příjmy z hlavní činnosti: ,11 Kč Příjmy, které jsou vždy předmětem daně Příjmy z hospodářské činnosti: ,20 Kč 9

10 I. Výkaz zisku a ztrát k

11 Hospodářský výsledek za rok 2011 (před zdaněním) ,- Kč 11

12 II. Rozvaha za rok

13 13

14 14

15 III. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s., k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící dnem v souladu s českými účetními předpisy. Ing. Edvard Jursa statutární auditor Auditorská společnost: Finaudit Třinec, s.r.o Vendryně 1142 osvědčení KA ČR č. 100 Datum zprávy auditora: 26. března

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Třinec duben 2011 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok zaloţení: 2000 Zakladatelé:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Třinec březen 2013 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Třinec březen 2014 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost

Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Šance pro samostatnost Název projektu: Šance pro samostatnost Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/13.00089 Rozpočet: 45 472 600,- Kč Doba realizace: 01.05.2011-30.04.2014

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2013 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: Tyrše a Fügnera 7, Svitavy 568 02 IČ: 27923151 Svitavy 23. 5. 2014 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ABC o.p.s., Karola Šmidkeho 1823/9, 708 00 Ostrava- Poruba OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Poslání společnosti 2 Organizační struktura 3 Aktivity v roce 2015 4-6 Výsledky hospodaření

Více

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce

Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti. Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Zhodnocení dosažených výsledků OP RLZ a JPD 3 v oblasti zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF MPSV Sekce politiky zaměstnanosti a trhu práce Globální cíle v oblastech podpory Opatření 1.1 Posílení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Třinec březen 2016 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA InHelp, o.p.s. ROK 2014 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: Wolkerova alej 92/18, Svitavy 568 02 IČ: 27923151 Svitavy 6/2015 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp,

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS)

Výroční zpráva. Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Výroční zpráva Česká asociace pečovatelské služby (ČAPS) Obsah Vznik organizace... 2 Účel a poslání ČAPS... 2 Priority ČAPS... 3 Členové ČAPS... 3 Organizace ČAPS... 3 Vedení ČAPS... 3 Činnost ČAPS...

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Třinec březen 2015 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

a 2008 áv oční zpr ýr V

a 2008 áv oční zpr ýr V Výroční zpráva 2008 Když se člověka se zdravotním postižením zeptáte, co pro něj znamená práce, nikdy nemluví nejdříve o penězích. Eduard Řezníček Ředitel organizace Veřejný závazek společnosti Poslání

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na zakázku na služby zadané ve výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 2. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015.

po roce se Vám opět dostává do ruky výroční zpráva, tentokrát však za rok 2015. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Dívejme se pozorně, zda jsme nepotkali někoho, kdo zrovna potřebuje pomoc. Pevně doufáme, že budeme úspěšní, že najdeme způsob, jak pomoci bližním v nouzi, bez rozdílu národnosti, náboženství,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci

Požadavky na doklady prokazující kvalifikaci Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti Službové profese Zadavatel: Česká republika Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Zadavatel obdržel dotaz k zadávací dokumentaci. Jeho zněí vč.

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

Sociální zemědělství v České republice

Sociální zemědělství v České republice Sociální zemědělství v České republice doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. Jihočeská univerzita Zemědělská fakulta České Budějovice jmoudry@zf.jcu.cz +420 723 701 768 Mgr. Tomáš Chovanec CpKP jižní Čechy České

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

SENZA družstvo, chráněná

SENZA družstvo, chráněná SENZA družstvo, chráněná dílna Tylova 44, 796 01 Prostějov tel/fax 582 337 830 582 360 295 Email senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Vznik SENZA družstva Občanské sdružení Občanské sdružení LIPKA 1992

Více

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení

Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrhy na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP variantní řešení Návrh na úpravu stávajícího systému podpory zaměstnávání OZP Byly zpracovány 3 variantní návrhy úpravy systému podpory zaměstnávání

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti za rok 2005 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. Služby sociální

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva

Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Evaluace projektu Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje Evaluační zpráva Příloha Metodiky pro evaluaci dopadů nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 2020 OBSAH MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1 CÍL A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý

Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý Úvod od problematiky Strukturálních fondů Evropské unie (s důrazem na problematiku ESF) Mgr. Pavel Veselý 1 Proč jsou vůbec nějaké fondy EU? Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. kohezní

Více

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz

Evropský sociální fond v ČR Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz Číslo výzvy: ÚPKA/OSP/02/2008 ZMĚNA VÝZVY K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy řidičů" Výzva je vydána v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_269_ESP_15 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ

PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ PhDr. Helena Úlovcová, Národní ústav pro vzdělávání ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠENOSTI ČR V EVROPSKÉ PERSPEKTIVĚ Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR, 1.10.2015 STRATEGIE STRATEGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Třinec březen 2017 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele CESTOVNÍ RUCH BEZ BARIÉR Reg. číslo: CZ.1.10/2.2.00/07.00938 V Třinci dne 1. prosince 2010 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Cestovní ruch bez bariér Vážení, přiměřeně

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o.

Vzdělávání v Kemper spol. s r.o. Zadávací dokumentace k projektu Vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Kemper spol. s r. o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00864 Název zakázky: Zadavatel: Vzdělávání v Kemper

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú.

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Jde to i s dětmi Soubor 2 PODROBNÝ POPIS PLNĚNÍ pro zadávací řízení na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Příručkou pro příjemce

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Úvod. V roce 2014 Občanské sdružení Edukana vyvíjela tyto aktivity:

Úvod. V roce 2014 Občanské sdružení Edukana vyvíjela tyto aktivity: VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ EDUKANA ZA ROK 2014 Úvod Občanské sdružení Edukana bylo založeno 13. 8. 2006 s cílem podpory všestranného rozvoje a rovných příležitostí ve společnosti i na trhu práce,

Více

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015

VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY krajská pobočka v Ostravě kontaktní pracoviště Karviná tř. Osvobození č. 60a/1388 VÝVOJ NA TRHU PRÁCE V REGIONU KARVINSKO V MĚSÍCI PROSINCI 2015 telefon: 950 126 111 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/karvina/statistiky

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.2 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ RESTRUKTURALIZOVANÝCH PODNIKŮ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace: Název projektu: Zadavatel:

Více

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015

Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Krajská pobočka v Ostravě Zahradní 368/12 701 10 Ostrava IČ: 72 496 991 Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 IČO: 26 72 77 65 e-mail: praha@tyflocentrum.cz www.tyflocentrum.cz/praha Výroční zpráva za rok 2003 Společnost TyfloCentrum Praha, o. p. s. byla

Více

Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka

Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka Další vzdělávání jako součást Strategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+ Jana Havlíková Bittnerová Monika Obajdinová Vlastimil Pecka 20. 7. 2015 Obsah 1. Úvod... 3 Strategie rozvoje lidských

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7

Tisková zpráva. Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009. Úřad práce ČR Generální ředitelství. Dobrovského 25 170 00 Praha 7 Nezaměstnaných bylo v dubnu nejméně od ledna 2009 Praha, 9. 5. 2016 K 30. 4. 2016 evidoval celkem 414 960 uchazečů o zaměstnání. To je o 28 149 méně než v březnu a o 76 625 méně než v dubnu 2015. Z celkového

Více

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU

Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Aktivity Zprostředkujícího subjektu odbor implementace fondů EU Ing. Ivana Projsová odbor implementace fondů EU MPSV ČR Olomouc, 12. října 2011 Praha, 19. října 2011 Role Zprostředkujícího subjektu V oblasti

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Jarmila Hladilová Mgr. Andrea Pavelková jarmila.hladilova@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 4.10.2012 Nezaměstnanost k 31.8.2011

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Úvod... 2 Základní informace... 2 Ekonomické činnosti... 3 Naše úspěchy... 3 Zaměstnanci... 3 Finanční zpráva... 4 1 Úvod Milí přátelé a příznivci, rok 2014 skončil a my

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s

Výroční zpráva za rok 2009. Agentura domácí péče LADARA, o.p.s Výroční zpráva za rok 2009 Agentura domácí péče LADARA, o.p.s strana 1 (celkem 11) Obsah Slovo předsedkyně představenstva... 3 1. Sídlo Agentury domácí péče LADARA... 4 2. Územní působnost Agentury domácí

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více