MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-142-055-13 ze dne 10.12.2013"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R ze dne Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky "Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12" Rada městské části 1. bere na vě domí protokol o posouzení kvalifikace a jednání hodnotící komise ze dne Viz příloha č. 1 tohoto usnesení 2. schvaluje 2.1. rozhodnutí o vyloučení uchazeče AB Facility a.s. se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část III. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 3, v souladu s ustanovením 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že nedoručil hodnotící komisi vysvětlení či doklady ve lhůtě mu stanovené Viz příloha č. 2 tohoto usnesení 2.2. rozhodnutí o vyloučení uchazeče AROS - osiva s.r.o. se sídlem: Kubišova 1265/8, Praha 8, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část III. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 3, v souladu s ustanovením 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že nedoručil hodnotící komisi vysvětlení či doklady ve lhůtě mu stanovené Viz příloha č. 3 tohoto usnesení 2.3. rozhodnutí o vyloučení uchazeče GREEN PROJECT s.r.o. se sídlem: Dobřejovická 194, Průhonice, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-VII. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, 8 a 9, v souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že nesplnil povinnost předložit písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložit další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace Viz příloha č tohoto usnesení 2.4. rozhodnutí o vyloučení uchazeče JIB s.r.o. se sídlem: U Parku 2242, Brandýs nad Labem, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-VII. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, 8 a 9, v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že neprokázal základní kvalifikační předpoklady ve lhůtě stanovené v 52 odst. 1 ZVZ Viz příloha č tohoto usnesení

2 2.5. rozhodnutí o vyloučení uchazeče Lesař s.r.o. se sídlem: Urešova 1266/4, Praha 4, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část IV. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 4, v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že jeho nabídka obsahuje rozpor, který uchazeč v rámci svého vysvětlení a doplnění nevysvětlil Viz příloha č. 18 tohoto usnesení 2.6. rozhodnutí o vyloučení uchazeče SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o. se sídlem: Trnkova 34, Brno, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-VII. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, 8 a 9, v souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že nesplnil povinnost předložit písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložit další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené hodnotící komisí. Viz příloha č tohoto usnesení 2.7. rozhodnutí o vyloučení uchazeče Šticha & syn s.r.o. se sídlem: Choceradská 3044/16, Praha 4, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-VII. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, 8 a 9, v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že neprokázal technické kvalifikační předpoklady, neboť neposkytl vysvětlení a doplnění své nabídky v souladu s žádostí hodnotící komise a neobjasnil předložené informace či doklady nebo nepředložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace Viz příloha č tohoto usnesení 2.8. rozhodnutí o vyloučení uchazeče Zahradní a parková spol. s r.o. se sídlem: Chebská 252, Mariánské Lázně, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-V. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, v souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že nesplnil povinnost předložit písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložit další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace Viz příloha č tohoto usnesení 2.9. rozhodnutí o vyloučení uchazeče Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. se sídlem: Ruzyňská 209/8, Praha 6, IČO: , ze zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12, Část I.-VII. - Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 - lokalita č. 1-5, 8 a 9, v souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledků jednání hodnotící komise, z důvodu, že neprokázal technické kvalifikační předpoklady, neboť neposkytl vysvětlení a doplnění své nabídky v souladu s žádostí hodnotící komise a neobjasnil předložené informace či doklady nebo nepředložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je ze zadávacího řízení rovněž vyloučen v souladu s ustanovením 76 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu, že jeho nabídka není v souladu s požadavky zadavatele uvedenými zadavatelem v zadávací dokumentaci tj. nepředložil seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, oddíl 5.6 Technické kvalifikační předpoklady ZD Viz příloha č tohoto usnesení

3 3. ukládá 3.1. Ing. Ivanu Tataiovi - vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy informovat Ing. Ivu Krunčíkovou, ředitelku společnosti Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Československé armády 954/7, Hradec Králové o tomto usnesení Termín: Poměr hlasů: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Eva Tylová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Ivan Tatai - vedoucí odboru životního prostředí a dopravy, Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. - vedoucí oddělení veřejné zeleně OŽD Na vědomí: Ing. Ivanu Tataiovi - vedoucímu odboru životního prostředí a dopravy Tisk: R-01819

4 R

5

6

7 Příloha č. 1 Protokolu o jednání hodnoticí komise II a protokolu o posouzení kvalifikace II část 1 Název zakázky: Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12 Část zakázky: Část I. Údržba veřejné zeleně městské části Praha 12 lokalita č. 1 Zadavatel do této části zakázky přijal celkem 16 nabídek. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení doplnění nebo vysvětlení: Uchazeč č. 1: Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání došla k následujícím závěrům, týkajícím se kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Prosté kopie výpisů z rejstříku trestů - FO Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů - PO Prostá kopie potvrzení z finančního úřadu Prostá kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (České správy sociálního zabezpečení) Uchazeč předložil dokument, z kterého není zřejmé, že by ho Pražská správa sociálního zabezpečení potvrdila. Na dokumentu není uveden podpis a není z něho ani zřejmé, zda je podepsán elektronicky. Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá toto uchazeče vysvětlit, příp. doplnit. Čestné prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů (dle 54 písm. a) zákona) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, a to v prosté kopii Ekonomická a finanční způsobilost Splňuje Nesplňuje Poznámka Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. 1

8 Technické kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně, a které v celkovém součtu ploch všech významných služeb činí alespoň 10 ha. Z předložených osvědčení vyplývá, že uchazeč prokazuje kvalifikaci prostřednictvím fyzické osoby podnikající, a to prostřednictvím pana Otakara Chládka (IČ: ). Nabídka uchazeče ale neobsahuje dokumenty požadované v 51 odst. 4 písm. a) ZVZ (doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) subdodavatelem). Dále bylo zjištěno, že uvedená smlouva o poskytování služeb nenaplňuje požadavky 51 odst. 4 písm. b) ZVZ, tj. nejedná se o smlouvu, kde by uchazeč byl v pozici objednatele a pan Otakar Chládek (IČ: ) v roli poskytovatele kvalifikace. Smlouva navíc neobsahuje ujednání, z kterého bude vyplývat, jakou kvalifikaci pro uchazeče prokazuje a jak konkrétně se bude subdodavatel podílet na plnění zakázky v rozsahu, v jakém prokazuje za uchazeče kvalifikaci. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud disponuje po celou dobu plnění veřejné zakázky min. 1 vedoucím zaměstnancem, který má praxi v oboru zahradnické činnosti min. po dobu 3 let. Dodavatel v rámci prokázání tohoto předpokladu doloží min. u 1 vedoucího zaměstnance strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat splnění min. požadované tříleté praxe v oboru a doklad o vzdělání v min. rozsahu výučního listu v oboru zahradník nebo úplné střední vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického směru. Doklady o dosažení vzdělání předloží dodavatel v prosté kopii. Dodavatel disponuje dle 56 odst. 2 písm. d) ZVZ min. následujícím zařízením úrovně odpovídající charakteru a rozsahu zakázky: 2 mechanické stroje pro sečení a pro vyhrabávání travního porostu se samosběrem komunální technika se sběrným košem, min. šířka záběru 120 cm, motorové nákladní vozidlo pro dopravu 2 Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá toto uchazeče vysvětlit, příp. doplnit. Uchazeč předložil čestné prohlášení, jehož obsahem je seznam technického vybavení, kterým disponuje. Hodnoticí komise ale z tohoto seznamu nemůže ověřit, zda uchazeč naplňuje požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Hodnoticí komise se proto rozhodla, že uchazeče vyzve na upřesnění jím

9 nákladů splňující emisní limity EURO 4, způsobilé pro přepravu odpadu příp. dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kategorie N1 příp. N2 jejichž minimální přípustná hmotnost je či převyšuje kg, ale nepřevyšuje kg) 2 křovinořezy min. obsah 35 cm3 2 motorové nůžky na živý plot motorová pila min. obsah 40 cm3 1 mechanický stroj pro zimní údržbu pěších komunikací komunální technika, nosič pluhu se sypačem, min. záběr radlice 120 cm 1 mechanický stroj pro metení chodníků komunální technika, min. záběr v šířce 120 cm předloženého seznamu tak, aby z něho bylo jednoznačně ověřitelné, že technické vybavení odpovídá požadavkům zadavatele. Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení výše uvedených, které bude mít při zahájení a následném plnění veřejné zakázky po celou dobu k dispozici provozuschopné, a to výpisem majetku z evidence společnosti nebo čestným prohlášením. Na základě tohoto byla uchazeči zaslána žádost, aby výše uvedené skutečnosti objasnil, příp. doplnil. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení uchazečova doplnění, které bylo přijato ve lhůtě stanovené hodnoticí komisí: 1. Uchazeč předložil v nabídce potvrzení z Pražské správy sociálního zabezpečení, které mohlo být předloženo v prosté kopii. Předložený dokument ale nebyl žádným způsobem podepsán, nebyla u něj uvedena kopie ověřovací doložky a ani neobsahovala záznam o elektronickém podpisu. V rámci doplnění uchazeč předložil podepsané potvrzení z Pražské správy sociálního zabezpečení. Toto potvrzení je vydáno ke dni Po ověření u PSSZ bylo zjištěno, že se jedná o běžný formát zasílaný žadateli o potvrzení elektronicky. Hodnoticí komise proto konstatuje, že v tomto bodě uchazeč kvalifikaci prokázal. 2. Uchazeč v nabídce předložil osvědčení, na kterých objednatelé osvědčují referenční zakázky panu Otakaru Chládkovy sadovnický a zahradnický servis Praha 6. Na osvědčeních je toto potvrzeno ještě uvedením IČ, které odpovídá panu Otakarovi Chládkovi, podnikající fyzické osobě (dále jen FO ). Nabídku ale podává společnost Sadovnický a zahradnický servis s.r.o. (dále jen s.r.o. ). Uchazeč v rámci svého doplnění vysvětlil, že s.r.o. je nástupnickou organizací FO a pan Chládek je spojujícím článkem obou subjektů a garancí zajištění kontinuálního plnění závazků. V dopisu rovněž uvádí, že splnění technických kvalifikačních předpokladů dokládají prostřednictvím pana Otakara Chládka, jakožto podnikající fyzické osoby. Dále uvádí, že v případě vítězství by realizaci zakázky zajišťovalo výhradně s.r.o. Hodnoticí komise po prostudování doplnění konstatuje, že uchazeč potvrdil, že kvalifikaci uchazeč prokazuje subdodavatelem a přitom jasně uvedl, že realizovat zakázku bude výhradně uchazeč. Doplnění navíc neobsahovalo dokumenty dle 51 odst. 4 ZVZ, které jsou povinné pro prokázání kvalifikace subdodavatelem. Kvalifikace uchazeč řádně neprokázal. 3. Uchazeč v nabídce nejasně specifikoval technické vybavení požadované zadavatelem. V rámci doplnění předložil uchazeč čestné prohlášení, které upřesňuje technické vybavení, kterým 3

10 disponuje. Z tohoto prohlášení je již zcela zřejmé, že uvedené technické vybavení naplňuje požadavky zadavatele. Kvalifikaci uchazeč v tomto bodě prokázal. Z výše uvedeného vyplývá, že nabídka tohoto uchazeče nesplnila požadavky stanovené zákonem a zadavatelem na kvalifikaci, a to ve dvou bodech. Nabídka tohoto uchazeče je tímto vyřazena za dalšího posuzování. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 1 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. Seznam dokladů, kterými uchazeč dodatečně prokazuje technické kvalifikační předpoklady: Název dokladu Onačení osoby, která doklad vyhotovila Veřejná zakázka Údržba veřejné zeleně v sedmi lokalitách městské části Praha 12 vysvětlení a doplnění dokumentů předložených v nabídce Bc. Martin Chládek Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem --- Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ --- Název dokladu Čestné prohlášení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Bc. Martin Chládek Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Na minulém jednání hodnoticí komise zjistila, že nabídka uchazeče neobsahuje seznam subdodavatelů nebo prohlášení uchazeče, že subdodavatele nebude pro plnění zakázky využívat. Hodnoticí komise prostudovala doplnění uchazeče a konstatuje, že tento bod uchazeč nevysvětlil ani nedoplnil, a tím porušil 76 odst. 3 ZVZ, neboť zde je uvedeno, že hodnoticí komise nabídku vyřadí, pokud uchazeč nedoručí vysvětlení či doklady ve stanovené lhůtě. Uchazeč v tomto případě své vysvětlení nedoručil, a proto hodnoticí komise tímto nabídku tohoto uchazeče vylučuje. Závěr posouzení nabídek Uchazeč č. 1 SPLNIL x NESPLNIL všechny požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací. 4

11 Uchazeč č. 2: Zahradní a parková spol. s r.o. (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání zjistila nejasnosti v kvalifikaci, a proto vyzvala uchazeče na vysvětlení, příp. doplnění jeho nabídky. Na toto stanovila uchazeči lhůtu 4 pracovní dny od převzetí žádosti. Uchazeč na žádost hodnoticí komise nereagoval a své vysvětlení, příp. doplnění zadavateli nepředložil. Hodnoticí komise v souladu se ZVZ a odeslanou žádostí tímto vyřazuje nabídku tohoto uchazeče z dalšího posuzování. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 2 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. Hodnoticí komise při posouzení nabídky zjistila, že za uchazeče podepisuje nabídku v zastoupení jednatele Michaela Vlčka pan Miloš Černý na základě plné moci. Dokumenty v nabídce jsou podepsány dne Uchazečem předložená plná moc v nabídce byla ale podepsána dne s platností do Hodnoticí komisi není zřejmé, na základě čeho pan Miloš Černý podepsal nabídku dne Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá toto uchazeč vysvětlit. Uchazeč na žádost hodnoticí komise nereagoval a svou nabídku nevysvětlil. Hodnoticí komise z tohoto důvodu nabídku tohoto uchazeče vyřazuje z dalšího posouzení. Závěr posouzení nabídek Uchazeč č. 2 SPLNIL x NESPLNIL všechny požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací. Uchazeč č. 6: Šticha & syn s.r.o. (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání došla k následujícím závěrům, týkajícím se kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Prosté kopie výpisů z rejstříku trestů - FO Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů - PO Prostá kopie potvrzení z finančního úřadu Prostá kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (České správy sociálního zabezpečení) Čestné prohlášení Hodnoticí komise zjistila, že uchazeč tento dokument ve své nabídce nepředložil. Rozhodla se, že nechá uchazeče toto doložit dodatečně. Profesní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud 5

12 je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů (dle 54 písm. a) zákona) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, a to v prosté kopii Hodnoticí komise zjistila, že uchazeč tento dokument ve své nabídce nepředložil, a proto se rozhodla, že toto nechá uchazeče doložit dodatečně. Ekonomická a finanční způsobilost Splňuje Nesplňuje Poznámka Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Technické kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně, a které v celkovém součtu ploch všech významných služeb činí alespoň 10 ha. Hodnoticí komise při posuzování předložených dokumentů týkajících se této části kvalifikace konstatovala, že z předložených referencí není zřejmé, zda splňují požadavky zadavatele. Z předložených osvědčení od společnosti SLUŽBY E.S. spol. s r.o. a od společnosti Trigema Facility s.r.o. nevyplývá splnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Předložená smlouva o dílo se společností Gravity s.r.o. nenaplňuje požadavky dle 3 bodu nedoložen doklad o uskutečnění plnění dodavatele. U předložené smlouvy o dílo se zadavatelem městská část Praha 12 se jedná o veřejné zadavatele, a proto musí být předloženo osvědčení. Hodnoticí komise se rozhodla, že požádá uchazeče o upřesnění a doložení dokladů tak, aby bylo možné ověřit skutečnosti uvedené v zadávací dokumentaci. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud disponuje po celou dobu plnění veřejné zakázky min. 1 vedoucím zaměstnancem, který má praxi v oboru zahradnické činnosti min. po dobu 3 let. Dodavatel v rámci prokázání tohoto předpokladu doloží min. u 1 vedoucího zaměstnance strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat splnění min. požadované tříleté praxe v oboru a doklad o vzdělání v min. rozsahu 6

13 výučního listu v oboru zahradník nebo úplné střední vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického směru. Doklady o dosažení vzdělání předloží dodavatel v prosté kopii. Dodavatel disponuje dle 56 odst. 2 písm. d) ZVZ min. následujícím zařízením úrovně odpovídající charakteru a rozsahu zakázky: 2 mechanické stroje pro sečení a pro vyhrabávání travního porostu se samosběrem komunální technika se sběrným košem, min. šířka záběru 120 cm, motorové nákladní vozidlo pro dopravu nákladů splňující emisní limity EURO 4, způsobilé pro přepravu odpadu příp. dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kategorie N1 příp. N2 jejichž minimální přípustná hmotnost je či převyšuje kg, ale nepřevyšuje kg) 2 křovinořezy min. obsah 35 cm3 2 motorové nůžky na živý plot motorová pila min. obsah 40 cm3 1 mechanický stroj pro zimní údržbu pěších komunikací komunální technika, nosič pluhu se sypačem, min. záběr radlice 120 cm 1 mechanický stroj pro metení chodníků komunální technika, min. záběr v šířce 120 cm Uchazeč předložil čestné prohlášení, jehož obsahem je seznam strojů pro pravidelnou údržbu veřejné zeleně. Hodnoticí komise ale z tohoto seznamu nemůže ověřit, zda uchazeč naplňuje požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Hodnoticí komise se proto rozhodla, že uchazeče vyzve na upřesnění jím předloženého seznamu tak, aby z něho bylo jednoznačně ověřitelné, že technické vybavení odpovídá požadavkům zadavatele. Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení výše uvedených, které bude mít při zahájení a následném plnění veřejné zakázky po celou dobu k dispozici provozuschopné, a to výpisem majetku z evidence společnosti nebo čestným prohlášením. Na základě tohoto byla uchazeči zaslána žádost, aby výše uvedené skutečnosti objasnil, příp. doplnil. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení uchazečova doplnění, které bylo přijato ve lhůtě stanovené hodnoticí komisí: 1. Uchazeč ve své nabídce nepředložil výpis z rejstříku trestů právnické osoby. V rámci doplnění uchazeč tento dokument předložil. V rejstříku trestů nemá tato právnická osoba žádný záznam. Dokument je vystaven dne , tj. po lhůtě pro podání nabídek. V tomto konkrétním případě ale hodnoticí komise může konstatovat, že je vše v pořádku, neboť výpis z rejstříku trestů se vydává až od a v tuto chvíli není možné, aby došlo k výmazu nějaké trestného činu, kterým by uchazeč kvalifikaci neprokázal. Tento závěr vychází ze společného 7

14 stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Uchazeč v tomto bodě kvalifikaci prokázal. 2. Uchazeč ve své nabídce nepředložil oprávnění k podnikání, na základě kterého bude realizovat předmět zakázky. Uchazeč v rámci svého doplnění předložil výpis z živnostenského rejstříku, kde má zapsány veškerá oprávnění, která jsou nezbytná pro plnění předmětu zakázky. Hodnoticí komise si všimla, že obchodní firma je uvedena Psárská realitní s.r.o. Ostatní údaje na výpisu jsou ale jednoznačně uchazeče. Dále si hodnoticí komise ověřila přes v úplném výpise z obchodního rejstříku, že se jedná o původní název uchazeč, který byl ale změněn. To nemění nic na skutečnosti, že požadovaná oprávnění uchazeč vlastní. Dále hodnoticí komise zjistila, že výpis je pořízen ke dni , tj. po podání nabídky. Současně ale vychází z údajů, které jsou v něm zapsány, a to je skutečnost, že oprávnění vzniklo dne , tj. před podáním nabídky. Hodnoticí komise tímto konstatuje, že uchazeč tento bod dostatečně prokázal. 3. Uchazeč ve své nabídce předložil dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů, konkrétně významné zakázky, z kterých ale nebylo zřejmé splnění požadavků zadavatele, tj. kdy byly práce realizovány a zda se jedná o celoroční údržbu zeleně. Komise prostudovala doplnění uchazeče, ve kterém je uveden jeden dokument s názvem potvrzení. Tento dokument obsahuje informaci, že pan Miroslav Šticha v rámci společnosti SLUŽBY E.S. spol. s r.o. funguje jako dlouholetý spolupracovník této firmy a zajišťuje i sekání trávy pro klienty v rozsahu více než 10 ha. Uchazeč ve svém doplnění neuvedl, kdy realizoval tuto zakázku. Dále z toho vyplývá pouze, že pro objednatele sekla trávu, což nenaplňuje požadavek na celoroční údržbu zeleně. Hodnoticí komise tímto konstatuje, že uchazeč tento požadavek neprokázal. 4. Uchazeč ve své nabídce předložil seznam strojů, z kterého nevyplývá splnění požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci. V rámci svého doplnění uchazeč předložil čestné prohlášení, které rozšířil o některé informace. Po prostudování tohoto seznamu ale hodnoticí komise musí konstatovat, že uchazeč kvalifikaci nedoplnil, neboť jeho doplnění nebylo v souladu s požadavkem hodnoticí komise stanoveném v žádosti. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 6 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. Seznam dokladů, kterými uchazeč dodatečně prokazuje technické kvalifikační předpoklady: Název dokladu Čestné prohlášení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Šticha & syn s.r.o. Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Název dokladu Potvrzení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Jiří Zima Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Sekání trávy 8

15 Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Dále hodnoticí komise zjistila v nabídce, že uchazeč předložil nevyplněné prohlášení k dalším požadavkům zadavatele, z kterého není zřejmé, zda statutární orgán nebo člen statutárního orgánu v posledních 3 letech pracoval u zadavatele (dle 68 odst. 3 písm. a) ZVZ). Uchazeč ve svém doplnění předložil upřesněné čestné prohlášení, z kterého je již zřejmé, že nikdo u zadavatele v posledních 3 letech nepracoval. Hodnoticí komise zjistila, že uchazeč ve své nabídce neuvedl, zda bude využívat subdodavatele či nikoliv. V rámci svého doplnění uchazeč upřesnil, ž subdodavatel pro plnění zakázky využívat nebude. S ohledem na kvalifikaci uchazeč nesplnil požadavky stanovené zadávací dokumentací a zákonem. Závěr posouzení nabídek Uchazeč č. 6 SPLNIL x NESPLNIL všechny požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací. Uchazeč č. 8: Lesař s.r.o. (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání došla k následujícím závěrům, týkajícím se kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Prosté kopie výpisů z rejstříku trestů - FO Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů - PO Prostá kopie potvrzení z finančního úřadu Prostá kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (České správy sociálního zabezpečení) Čestné prohlášení Hodnoticí komise zjistila, že uchazeč tento dokument ve své nabídce nepředložil. Rozhodla se, že nechá uchazeče toto doložit dodatečně. Profesní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů (dle 54 písm. a) zákona) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, a to 9

16 v prosté kopii Ekonomická a finanční způsobilost Splňuje Nesplňuje Poznámka Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Technické kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, neníli současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně, a které v celkovém součtu ploch všech významných služeb činí alespoň 10 ha. Hodnoticí komise posuzovala uchazečem předložená osvědčení k významným službám. Komise zjistila, že u první významné služby pro městskou část Praha 12 není splněn požadavek na stáří reference. Celoroční údržbu tento uchazeč prováděl v letech , což je starší než 3 roky. Z druhé významné služby pro městskou část Praha Kunratice nevyplývá, kolika hektarů se tato reference týká, kdy byly činnosti realizovány, zda se jedná o celoroční údržbu a v jakém konkrétním rozsahu se uchazeč podílel na realizaci zakázky, neboť z osvědčení je zřejmé, že toto plnil jako člen sdružení. Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá toto uchazeče vysvětlit, příp. doplnit. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud disponuje po celou dobu plnění veřejné zakázky min. 1 vedoucím zaměstnancem, který má praxi v oboru zahradnické činnosti min. po dobu 3 let. Dodavatel v rámci prokázání tohoto předpokladu doloží min. u 1 vedoucího zaměstnance strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat splnění min. požadované tříleté praxe v oboru a doklad o vzdělání v min. rozsahu výučního listu v oboru zahradník nebo úplné střední vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického směru. Doklady o dosažení vzdělání předloží dodavatel v prosté kopii. Uchazeč v nabídce předložil dokument s názvem Životopis. Z obsahu tohoto dokumentu ale nevyplývá, o čí životopis se jedná a zda splňuje osoba požadavek na 3 letou praxi. Dále není ověřitelné, zda je tato osoba v pracovněprávním, funkčním či jiném obdobném poměru u zadavatele nebo zda se jedná o subdodavatele. Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá uchazeče toto vysvětlit, příp. doplnit. 10

17 Dodavatel disponuje dle 56 odst. 2 písm. d) ZVZ min. následujícím zařízením úrovně odpovídající charakteru a rozsahu zakázky: 2 mechanické stroje pro sečení a pro vyhrabávání travního porostu se samosběrem komunální technika se sběrným košem, min. šířka záběru 120 cm, motorové nákladní vozidlo pro dopravu nákladů splňující emisní limity EURO 4, způsobilé pro přepravu odpadu příp. dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kategorie N1 příp. N2 jejichž minimální přípustná hmotnost je či převyšuje kg, ale nepřevyšuje kg) 2 křovinořezy min. obsah 35 cm3 2 motorové nůžky na živý plot motorová pila min. obsah 40 cm3 1 mechanický stroj pro zimní údržbu pěších komunikací komunální technika, nosič pluhu se sypačem, min. záběr radlice 120 cm 1 mechanický stroj pro metení chodníků komunální technika, min. záběr v šířce 120 cm Uchazeč předložil přehled nástrojů, pomůcek, provozních a technických zařízení lesnické a zahradnické firmy LESAŘ s.r.o. Hodnoticí komise ale z tohoto dokumentu nemůže ověřit, zda uchazeč naplňuje požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Hodnoticí komise se proto rozhodla, že uchazeče vyzve na upřesnění jím předloženého dokumentu tak, aby z něho bylo jednoznačně ověřitelné, že technické vybavení odpovídá požadavkům zadavatele. Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení výše uvedených, které bude mít při zahájení a následném plnění veřejné zakázky po celou dobu k dispozici provozuschopné, a to výpisem majetku z evidence společnosti nebo čestným prohlášením. Na základě tohoto byla uchazeči zaslána žádost, aby výše uvedené skutečnosti objasnil, příp. doplnil. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení uchazečova doplnění, které bylo přijato ve lhůtě stanovené hodnoticí komisí: 1. Uchazeč ve své nabídce nepředložil výpis z rejstříku trestů právnické osoby. V rámci doplnění uchazeč tento dokument předložil. V rejstříku trestů nemá tato právnická osoba žádný záznam. Dokument je vystaven dne , tj. po lhůtě pro podání nabídek. V tomto konkrétním případě ale hodnoticí komise může konstatovat, že je vše v pořádku, neboť výpis z rejstříku trestů se vydává až od a v tuto chvíli není možné, aby došlo k výmazu nějaké trestného činu, kterým by uchazeč kvalifikaci neprokázal. Tento závěr vychází ze společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Uchazeč v tomto bodě kvalifikaci prokázal. 2. Uchazeč ve své nabídce prokázal technické kvalifikační předpoklady nedostatečně, neboť z předložených dokumentů nebylo zřejmé, zda požadavky zadavatele naplňuje. V rámci doplnění uchazeč předložil vysvětlení k významné zakázce pro městskou část Praha 12, pro kterou v roce 2011, 2012 a 2013 prováděl údržbu zeleně. Z tohoto vysvětlení je ale zřejmé, že se nejednalo o celoroční údržbu, neboť toto zde uchazeč přímo uvádí. Navíc k tomuto uchazeč nepředložil osvědčení. Hodnoticí komise si ověřila tuto referenci u zadavatele a ten potvrdil, že 11

18 tato významná zakázka nenaplňuje požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, protože se opravdu nejednalo o celoroční údržbu zeleně. Dále uchazeč předložil potvrzení od společnosti Petr Richter Lesnická a zahradnická firma, který potvrzuje, že v roce 2011 až 2013 realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně včetně zimní údržby a úklidu ploch na katastru městské části Praha Kunratice ve výši 12 ha ročně. Samo o sobě se nejedná o potvrzení v souladu se ZVZ. Vzhledem k Potvrzení o prováděné údržbě veřejné zeleně je ale toto dostačující, neboť potvrzením uvedeným v doplnění bylo uchazečem pouze upřesněno, v jakém rozsahu se na zakázce podílel člen sdružení Lesař s.r.o. Hodnoticí komise v rámci tohoto doplnění a ve spojení s dokumenty uvedenými v nabídce konstatuje, že uchazeč kvalifikaci v tomto bodě prokázal. 3. Uchazeč v nabídce předložil životopis, z kterého není zřejmé, o čí životopis se jedná a zda je naplněn požadavek na min. 3 letou praxi. Uchazeč v rámci doplnění předložil upravený životopis, z jehož je zřejmé, že se jedná o životopis pana Miloše Macháčka a v poslední větě je uvedeno, že jeho praxe v oboru mnohonásobně převyšuje požadované 3 roky. Uchazeč tak tento požadavek dodatečně prokázal a tento bod splnil. 4. Z nabídky uchazeče není zřejmé, zda splňuje požadavky na technické vybavení. Po prostudování doplnění uchazeče vyplývá, že technické vybavení naplňuje požadavky zadavatele. Tento bod uchazeč prokázal. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 8 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. Seznam dokladů, kterými uchazeč dodatečně prokazuje technické kvalifikační předpoklady: Název dokladu Životopis Miloše Macháčka, nar v Praze Onačení osoby, která doklad vyhotovila Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Ing. Miloš Macháček Název dokladu Onačení osoby, která doklad vyhotovila Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Ing. Miloš Macháček Název dokladu Čestné prohlášení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Ing. Miloš Macháček 12

19 Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Název dokladu Potvrzení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Petr Richter Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Celoroční údržba zeleně včetně zimní údržby a úklidu ploch ve výši 12 ha ročně Název dokladu Smlouva o sdružení Onačení osoby, která doklad vyhotovila Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Petr Richter a Miloš Macháček Závěr posouzení nabídek Uchazeč č. 8 SPLNIL x NESPLNIL všechny požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací. Uchazeč č. 9: Pražské služby, a.s. (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání došla k následujícím závěrům, týkajícím se kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Prosté kopie výpisů z rejstříku trestů - FO Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů - PO Prostá kopie potvrzení z finančního úřadu Prostá kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (České správy sociálního zabezpečení) 13

20 Čestné prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů (dle 54 písm. a) zákona) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, a to v prosté kopii Ekonomická a finanční způsobilost Splňuje Nesplňuje Poznámka Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Technické kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Hodnoticí komise při posuzování splnění tohoto požadavku zjistila, že z předložených dokumentů není zřejmé, zda uvedené významné služby splňují požadavek zadavatele, a to celkový součet ploch musí činit alespoň 10 ha. Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá uchazeče toto vysvětlit, příp. doplnit. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně, a které v celkovém součtu ploch všech významných služeb činí alespoň 10 ha. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud disponuje po celou dobu plnění veřejné zakázky min. 1 vedoucím zaměstnancem, který má praxi v oboru zahradnické činnosti min. po dobu 3 let. Dodavatel v rámci prokázání tohoto předpokladu doloží min. u 1 vedoucího zaměstnance Hodnoticí komise při posuzování tohoto požadavku zjistila, že uchazeč předložil čestné prohlášení o odborné kvalifikaci, které nahrazuje životopis, za paní Ing. Blanku Sajnerovou. Předložený diplom je uveden na jméno Blanka Janáčková. Hodnoticí komise se rozhodla, že uchazeče nechá toto vysvětlit, příp. doplnit. 14

21 strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat splnění min. požadované tříleté praxe v oboru a doklad o vzdělání v min. rozsahu výučního listu v oboru zahradník nebo úplné střední vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického směru. Doklady o dosažení vzdělání předloží dodavatel v prosté kopii. Dodavatel disponuje dle 56 odst. 2 písm. d) ZVZ min. následujícím zařízením úrovně odpovídající charakteru a rozsahu zakázky: 2 mechanické stroje pro sečení a pro vyhrabávání travního porostu se samosběrem komunální technika se sběrným košem, min. šířka záběru 120 cm, motorové nákladní vozidlo pro dopravu nákladů splňující emisní limity EURO 4, způsobilé pro přepravu odpadu příp. dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kategorie N1 příp. N2 jejichž minimální přípustná hmotnost je či převyšuje kg, ale nepřevyšuje kg) 2 křovinořezy min. obsah 35 cm3 2 motorové nůžky na živý plot motorová pila min. obsah 40 cm3 1 mechanický stroj pro zimní údržbu pěších komunikací komunální technika, nosič pluhu se sypačem, min. záběr radlice 120 cm 1 mechanický stroj pro metení chodníků komunální technika, min. záběr v šířce 120 cm Uchazeč předložil čestné prohlášení o zařízení. Hodnoticí komise ale z tohoto dokumentu nemůže ověřit, zda uchazeč naplňuje požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Hodnoticí komise se proto rozhodla, že uchazeče vyzve na upřesnění jím předloženého dokumentu tak, aby z něho bylo jednoznačně ověřitelné, že technické vybavení odpovídá požadavkům zadavatele. Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení výše uvedených, které bude mít při zahájení a následném plnění veřejné zakázky po celou dobu k dispozici provozuschopné, a to výpisem majetku z evidence společnosti nebo čestným prohlášením. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení uchazečova doplnění, které bylo přijato ve lhůtě stanovené hodnoticí komisí: 1. Z předložených referencí v nabídce nebylo zřejmé, zda uchazeč naplňuje požadavek na min. 10 ha plochy, kterou v součtu obhospodařoval. Uchazeč ve svém doplnění uvádí, že v součtu pro oba objednatele obhospodařoval plochu 537,5 km 2, což převyšuje požadavek zadavatele. Tento požadavek uchazeč prokázal. 2. Z předloženého životopisu a diplomu v nabídce není zřejmé, zda se jedná o tutéž osobu či nikoliv. Uchazeč v rámci svého vysvětlení uvedl, že se jedná o tutéž osobu. Jméno na diplomu je jménem za svobodna. V životopise pak jméno je již manželovo. 15

22 3. Z předloženého seznamu zařízení v nabídce není zřejmé, zda uchazeč splňuje požadavky zadavatele. Uchazeč předložil doplněnou tabulku technického zařízení, z kterého je již zcela zřejmé, že tento požadavek splňuje. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 9 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. Seznam dokladů, kterými uchazeč dodatečně prokazuje technické kvalifikační předpoklady: Název dokladu Písemné vysvětlení nabídky Onačení osoby, která doklad vyhotovila Ing. Radek Fidrant Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Název dokladu Profesní životopis Onačení osoby, která doklad vyhotovila Datum vyhotovení Označení dodávek poskytnutých dodavatelem Identifikační údaje subdodavatele, kterým prokazuje uchazeč kvalifikaci, název a datum uzavření smlouvy dle 51 odst. 4 písm. b) ZVZ Ing. Blanka Sajnerová Závěr posouzení nabídek Uchazeč č. 9 SPLNIL x NESPLNIL všechny požadavky zadavatele dané zadávací dokumentací. Uchazeč č. 10: Petr Bálek (IČO: ) Hodnoticí komise na minulém jednání došla k následujícím závěrům, týkajícím se kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Prosté kopie výpisů z rejstříku trestů - FO Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů - PO NEPŘEDKLÁ DÁ Prostá kopie potvrzení z finančního úřadu Prostá kopie potvrzení příslušného orgánu či instituce (České správy sociálního zabezpečení) Čestné prohlášení Profesní kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka 16

23 Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší než 90 dnů (dle 54 písm. a) zákona) Oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licence, a to v prosté kopii Není vedeno v OR Hodnoticí komise při posouzení nabídky není zřejmé, na základě jakého oprávnění bude uchazeč vykonávat činnosti, které nelze provést na základě předloženého živnostenského listu Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, jako např. čištění chodníků, práce týkající se údržby laviček, apod. Tyto činnosti se mohou vykonávat např. na základě oprávnění Poskytování technických služeb. Hodnoticí komise se rozhodla, že nechá toto uchazeče vysvětlit, příp. doplnit. Ekonomická a finanční způsobilost Splňuje Nesplňuje Poznámka Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku. Toto čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Technické kvalifikační předpoklady Splňuje Nesplňuje Poznámka Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo Smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval služby, jejichž předmětem byla celoroční údržba zeleně, a které v celkovém součtu ploch všech významných služeb činí alespoň 10 ha. Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel splňuje tento předpoklad, pokud disponuje po celou dobu plnění veřejné zakázky min. 1 vedoucím zaměstnancem, který má praxi v oboru zahradnické činnosti min. po dobu 3 let. Dodavatel v rámci prokázání tohoto předpokladu doloží min. u 1 vedoucího zaměstnance strukturovaný profesní životopis, ze kterého bude vyplývat Z předložených dokumentů není zřejmé, zda je Pavlína Elfová, kterou uchazeč prokazuje kvalifikaci v pracovněpráv ním, funkčním či obdobném poměru u uchazeče nebo 17

24 splnění min. požadované tříleté praxe v oboru a doklad o vzdělání v min. rozsahu výučního listu v oboru zahradník nebo úplné střední vzdělání zahradnického, zemědělského či ekologického směru. Doklady o dosažení vzdělání předloží dodavatel v prosté kopii. Dodavatel disponuje dle 56 odst. 2 písm. d) ZVZ min. následujícím zařízením úrovně odpovídající charakteru a rozsahu zakázky: 2 mechanické stroje pro sečení a pro vyhrabávání travního porostu se samosběrem komunální technika se sběrným košem, min. šířka záběru 120 cm, motorové nákladní vozidlo pro dopravu nákladů splňující emisní limity EURO 4, způsobilé pro přepravu odpadu příp. dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - kategorie N1 příp. N2 jejichž minimální přípustná hmotnost je či převyšuje kg, ale nepřevyšuje kg) 2 křovinořezy min. obsah 35 cm3 2 motorové nůžky na živý plot motorová pila min. obsah 40 cm3 1 mechanický stroj pro zimní údržbu pěších komunikací komunální technika, nosič pluhu se sypačem, min. záběr radlice 120 cm 1 mechanický stroj pro metení chodníků komunální technika, min. záběr v šířce 120 cm Dodavatel předloží přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení výše uvedených, které bude mít při zahájení a následném plnění veřejné zakázky po celou dobu k dispozici provozuschopné, a to výpisem majetku z evidence společnosti nebo čestným prohlášením. zda je subdodavatele m. Hodnoticí komise se rozhodla, že uchazeče vyzve k vysvětlení, příp. doplnění nabídky. Hodnoticí komise při posuzování dokumentu uvedeného v nabídce zjistila, že není zřejmé, zda motorové nákladní vozidlo naplňuje požadavek na minimální přípustnou hmotnost, tj. min 3500 kg a max kg. Hodnoticí komise se rozhodla, že toto nechá uchazeče upřesnit. Hodnoticí komise přistoupila k posouzení uchazečova doplnění, které bylo přijato ve lhůtě stanovené hodnoticí komisí: 1. Z nabídky uchazeče není zřejmé, na základě jakého oprávnění bude uchazeč vykonávat činnosti čištění chodníků apod. Hodnoticí komise prostudovala doplnění uchazeče, který předložil výpis z živnostenského rejstříku. V tomto rejstříku má ke dni zapsáno Poskytování služeb, které je pro plnění předmětu zakázky dostačující. Uchazeč toto prokázal. 2. Uchazeč v nabídce uvedl jako člena týmu paní Pavlínu Elfovou. Z nabídky ale není zřejmé, zda se jedná o subdodavatele nebo zaměstnance. Uchazeč v rámci svého vysvětlení předložil prohlášení, že je v pracovněprávním vztahu k uchazeči. Toto je pro hodnoticí komisi dostačující. 3. Uchazeč v nabídce předložil informace ohledně technického zařízení, z kterých nebylo zřejmé, zda naplňuje požadavky zadavatele. Konkrétně byl nejasný požadavek na váhu auta. Uchazeč v rámci svého vysvětlení předložil prohlášení, že ke dni podání nabídky má k dispozici vozidlo, které splňuje požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Toto je pro hodnoticí komisi dostačující. Závěr posouzení kvalifikace Kvalifikaci pro veřejnou zakázku uchazeč č. 10 PROKÁZAL x NEPROKÁZAL. 18

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů S moderní technikou ke zkvalitnění výuky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná

Více

Písemná zpráva zadavatele část I. veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele část I. veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele část I. veřejné zakázky o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka: Název: Druh: Zadávací řízení:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka: Název: Centrální

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 *uohsx003b5az* UOHSX003B5AZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S302/2010/VZ-18110/2010/530/JWe V Brně dne: 21. prosince 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 Odbor školství a kultury V Písku dne: 08.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 18.10.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele - Výměna oken v objektu školnického bytu ZŠ E.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004

Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Č. j. VZ/S200/03-153/399/04-Št V Brně dne 11. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán dohledu nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení objektu občanské vybavenosti Borová Lada č. p. 41 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004YPAB* UOHSX004YPAB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S74/2013/VZ-17882/2013/514/MKr Brno 18.září 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00421R6* UOHSX00421R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí V Brně dne: 9. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE

I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE I. ZADÁVÁNÍ VZMR PROSTŘEDNICTVÍM E-AUKCE Příloha č. 1a) k Pravidlům Stanovení základních postupů 1. VZMR budou zadávány prostřednictvím aukčního software PROe.biz. 2. Zadávání VZMR prostřednictvím e-aukce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0059MMS* UOHSX0059MMS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S318/2013/VZ-2272/2014/512/DMa Brno 31. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 *UOHSX004YEZZ* UOHSX004YEZZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S70/2013/VZ-13561/2013/513/KSt Brno 18. července 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 *UOHSX004D9WY* UOHSX004D9WY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s306/2011/vz-15739/2012/540/ima V Brně dne 22. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005UZES* UOHSX005UZES ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S753/2013/VZ-5499/2014/531/RKr Brno 12. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro část č. 4 podlimitní veřejné zakázky Nábytek II. zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn.

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro část č. 4 podlimitní veřejné zakázky Nábytek II. zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro část č. 4 podlimitní veřejné zakázky Nábytek II. zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod zn. C/13/175 Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Městys Chotětov Adresa: Husovo náměstí 31, 294 28 Chotětov Zastoupený: Blahoslavem Jírů, starostou IČ: 00237914 E-mail: chotetov.starosta@seznam.cz Kód NUTS:

Více

ZADAVATEL: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854

ZADAVATEL: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADAVATEL: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 Adresa uchazeče: RLS spol. s r.o. Baťovka 1285 696 02 Ratíškovice IČ: 47914360 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Snížení

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S165/2006/DO-358/2006/550-IB V Praze dne 17.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne

Více

Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Jilemnice Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice Zastoupený: Ing. Janou Čechovou, starostkou IČ: 00275808 E-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky veřejný zadavatel - Obec Dívčice vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen"zvz")

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba: Jana Brodská Tel./fax: 267 994 427 E-mail: Jana.brodska@sfzp.cz Č. j.: SFZP 008543/2015 Č. VZ: 40/2014 Datum: 19. 01. 2015 Sytémové č. VZ: P14V00001780 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY

KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1 Veřejná zakázka KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY, DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti:

Z předložené dokumentace o zadání veřejné zakázky (dále jen dokumentace ) vyplývají následující skutečnosti: Č.j.: S 113/01-152/3032/01-Te V Brně 24. července 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.6.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE ZADAVATEL: Obec Doubravčice Sídlem: Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov na zakázku malého rozsahu. s názvem. Lesní hospodářské osnovy Choceň

Výzva k podání nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov na zakázku malého rozsahu. s názvem. Lesní hospodářské osnovy Choceň ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: MMHK/150566/2013/ŽP/Hlav VYŘIZUJE: Rudolf Hlavatý TELEFON: 495 707 670 EMAIL: rudolf.hlavaty@mmhk.cz DATUM: 2.9.2013 Výzva k podání nabídky

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003

Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Č. j.: VZ/S 189/02-152/189/02-MB V Brně dne 10. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2002 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY č. j. S 12661/2013-ONVZ s názvem Rámcová kupní smlouva na Dodávky technologických PC, monitorů, záložních zdrojů včetně příslušenství dále jen veřejná zakázka

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 *UOHSX0063SQR* UOHSX0063SQR PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R315/2013/VZ-13687/2014/310/TNo Brno: 30. června 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 9. 2013

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky realizovanou v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ

PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2014 Č.j.: 281042/2014-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČ: 00020702,

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Za tajemstvím pána hor Program: Podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Více

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001

Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Č.j.: S 213/2000-153/765/01-GS V Brně dne 23. února 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29. 12. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky V Pardubicích dne 16. 3. 2016 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu na služby Vážení, obracíme se na Vás jakožto zadavatel s výzvou k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadávací dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku ZAJIŠTĚNÍ JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení

Více