Mateřská škola Praha 6, Bílá 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Praha 6, Bílá 1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Hana Pelikánová Směrnice č. 10 Platnost 2014/15 0

2 1. CHARAKTERISTIKA MŠ BÍLÁ ZŘIZOVATEL: PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Poloha MŠ Historie - budova MŠ : Prostory MŠ Zahrady MŠ Vybavení tříd MŠ Ekonomické podmínky ORGANIZACE Režim dne: Počet tříd Rozdělení dětí do tříd: Základní charakteristika tříd MŠ ŽIVOTOSPRÁVA Nástup dětí: Spontánní hra: Činnost řízená: Organizace stravování Sledování televize, DVD v MŠ: Pohybové aktivity: Pobyt venku: Odpočinek a spánek: PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S RODIČI Kontakt s rodiči PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pracovníci mateřské školy ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozdělení kompetencí Informační systém mateřské školy Plán Pedagogických rad Plán schůzek rodičů Písemná dokumentace školy CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH: HLAVNÍ TÉMA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Vzdělávací záměr naší MŠ: Vzdělávací cíle: Priority: FORMY VZDĚLÁVÁNÍ TÉMATA, ZE KTERÝCH ČERPÁME Paprsek Oranžový Paprsek - Zelený Paprsek Hnědý Paprsek zlatý Paprsek žlutý Paprsek růžový Paprsek zelený Paprsek - červený Paprsek fialový Paprsek modrý DLOUHODOBÉ PROJEKTY

3 4.1. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MŠ BÍLÁ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY EXTERNÍM PRACOVNÍKEM PLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ Z MŠ BÍLÁ HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA: KAŽDÝ MĚSÍC DIVADLO.... : OSLAVA NAROZENIN ČIŠTĚNÍ ZUBŮ TEMATICKÉ VÝSTAVKY: AUTOEVALUACE ŠKOLY OKRUHY EVALUACE A HODNOCENÍ ŠKOLY: POSTUP ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD MŠ PRACOVNÍ DOBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN AKCÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY VÝTVARNÁ DÍLNA - PLÁN MIMOŠKOLNÍCH SETKÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI

4 1. Charakteristika MŠ Bílá Název školy ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZŠ a MŠ Adresa školy Bílá 1, Praha 6 IČ Bankovní spojení Komerční banka DIČ CZ Telefon/fax /20 Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol příspěvková organizace ANO Název zřizovatele ÚMČ Praha 6 Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Mgr. Martin Molčík Vedoucí pracoviště mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Hospodářka: Darja Všetičková Ekonom: Ing. Denisa Vondráková 1.1. Zřizovatel: Městská část Praha 6 (ČS. Armády 23, Praha 6 Bubeneč). Příslušným orgánem státní správy je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství (Učňovská 1/ Praha 9) 1.2. Právní postavení Mateřská škola je součástí základní školy. ZŠ je příspěvkovou organizací; sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu ZŠ a školní jídelnu MŠ. Ředitelem mateřské školy je Mgr. Martin Molčík. Vedoucí pracoviště mateřské školy je Mgr. Hana Pelikánová Zařazení do sítě škol Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. 47/03, usnesením ZMČ č. 109/07 ze dne podle ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., nabytí účinnosti dnem: změna názvu Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1 3

5 1.4. Podmínky přijímání dětí Postup při přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Zápis do mateřské školy probíhá dle kriterií OÚ Praha 6, je jednotný v určeném vyhlášeném termínu na obvodu Prahy 6 Kritéria přijetí jsou každoročně upravována dle pokynů zřizovatele a dle zájmu rodičů o umístění dětí v MŠ. Zveřejněna jsou na webových stránkách MŠ, ZŠ, MČ Praha 6, na vývěskách školy. V průběhu školního roku probíhá zápis pouze na uvolněná místa dle pořadníku. Zápis probíhá až do naplnění celkové kapacity školy stanovené OÚ. Kapacita školy: 75 dětí (3 třídy po 25 dětech. 4

6 2. Podmínky předškolního vzdělávání 2.1. Materiální podmínky Poloha MŠ Mateřská škola je situována v městské části Praha 6 Dejvice, na rozhraní vilové zástavby a areálu vysokých škol (ČVUT). V sousedství se nachází rovněž stadion Kotlářka a Arcibiskupský seminář. Celou oblast lze označit za převážně rezidenční, s klidným prostředím stranou od rušných komunikací. Poloha celého objektu umožňuje vycházky do okolí školy i spojení s historickým centrem Prahy Historie - budova MŠ : MŠ Bílá byla založena v 50. letech minulého století. Je součástí komplexu budov sloužících k výchově dětí 3 15letých. Celý areál byl založen v roce 1934 a sloužil nejprve jako francouzské lyceum. Funkcionalistické stavby jsou památkově chráněné, patří mezi evropské unikáty v architektuře. Mateřská škola se nachází v oddělených, přízemních částech komplexu, je propojena se základní školou a těsně navazuje na školní zahradu Prostory MŠ Prostory mateřské školy tvoří tři třídy, společná jídelna, sborovna, hygienické zařízení, přípravna a výdejna jídel a dvě šatny. Celkové uspořádání připomíná veliký byt, ve kterém se děti mohou bezpečně a samostatně pohybovat, stýkat navzájem i se všemi pracovnicemi jako doma. Tento záměr je součástí naší filosofie pro školu tzv. rodinného typu. V roce 2007 prošly prostory MŠ nákladnou rekonstrukcí, která se projevila na celkovém prostředí školy i jejího okolí. Na výzdobě školy se podílejí učitelky, rodiče i děti. Dětské výtvory jsou na dostupných místech a rodiče si je mohou dle zájmu odnášet Zahrady MŠ Škola je obklopena terasovitými zahradami s velkým množstvím starých stromů. Zahrada je po celkové rekonstrukci vybavena městečkem BIMBI, houpačkou, pískovišti, travnatou plochou. Bude dle finančních možností postupně doplňována dalšími hracími prvky, prolézačkou, domečky atd. Při dostatku sněhu máme i kopec na sáňkování, v létě využijeme mlhoviště. Můžeme také využívat multifunkční hřiště ZŠ. Zahrada MŠ je průběžně kontrolována specializovanou firmou na kácení a prořezávání stromů, firma Sportservis každoročně kontroluje stav hracích prvků a pískovišť Vybavení tříd MŠ Třídy jsou vybaveny velkým množstvím hraček, tělovýchovným náčiním, divadelní scénou s maňásky, audiovizuálními pomůckami, pískovým stolem, počítači, hracími koutky. Nábytek je přizpůsoben dětem. Nově využíváme i interaktivní tabuli od f. AV Media. Podstatná část hraček a náčiní je uložena tak, aby si je děti mohly brát samostatně, pro uložení hraček jsou stanovena pravidla. 5

7 Propojení se základní školou umožňuje využívat společné prostory se ZŠ (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina) Ekonomické podmínky Ekonomické podmínky se nikterak nevymykají ze standardního finančního zabezpečení poskytovaného MŠMT prostřednictvím obecních úřadů zařízením obdobného typu. V roce 2006/07 prošla celá budova základní i mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. Účetnictví je vedeno společně se základní školou příslušným ekonomickým oddělením základní školy. Nadstandardem jsou sponzorské dary rodičů dětí, evidovány a vyúčtovány jsou v účetnictví školy Organizace Provozní doba je od 7.00 do hodin Režim dne: příchod dětí (spontánní hra, angličtina, indiv. práce, kontakt s rodiči ) hra, TV chvilka, svačina hlavní program, řízená činnost, skupinové hry pobyt venku (řízená i volná hra) oběd, hygiena odchod dětí, klidná hra, pohádka odpolední klid - starší děti (předškolní příprava) mladší děti (ložnice, klid na lůžku, pohádky) hygiena, svačina odpolední program (individuální řízená činnost, hra, pobyt venku) odchod dětí Režim dne se liší v jednotlivých třídách dle stravování během dne. Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje rodičům (po předchozí dohodě) předat nebo vyzvednout dítě kdykoliv Počet tříd Stavebně technické zázemí školy předurčuje organizační uspořádání do 3 tříd se společnou jídelnou, šatnou a sociálním zařízením Rozdělení dětí do tříd: o A celodenní provoz heterogenní třída o B celodenní provoz heterogenní třída o C celodenní provoz heterogenní třída Děti do tříd rozděluje kolektiv učitelek na Pedagogické radě. Vyrovnáváme třídy podle věku i pohlaví, vycházíme vstříc přání dětí i rodičů, pokud to podmínky umožňují. 6

8 Základní charakteristika tříd MŠ Třída A Vyučující: Mgr. Hana Pelikánová, Kamarýtová asistentka učitele Provozní doba: 7:45 15:00 hod Třída B Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 a více let Zaměření: Magdalena Šrubařová, Jaroslava Angličtina - AKCENT, kroužek Hudebně pohybová výchova Příprava do základní školy Plavecký výcvik Škola v přírodě Vyučující: Helena Zetková, Vladimíra Řepová Provozní doba: :00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Výtvarná a pracovní výchova Zpěv Plavecký výcvik Třída C Vyučující:Věra Barochová, Helena Hrabáková, Provozní doba: 8:00 16:00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí:3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Hudebně pohybová výchova Zpěv Plavecký výcvik 2.3. Životospráva Nástup dětí: po předchozím upozornění kdykoliv Spontánní hra: od 7.00 do 8.50 dle potřeb a zájmu dítěte kdykoliv při pobytu venku po obědě do odchodu domů/ dopolední docházka/ po spaní Činnost řízená: každá třída si upravuje činnost dle svého programu 7

9 částečně při pobytu venku starší děti předškolní výchova 3x týdně individuálně dle zájmu dětí Organizace stravování probíhá 3x denně v tříhodinovém intervalu dle platných norem. Pití je dětem k dispozici nezávisle na stravování. Časový rozvrh: Přesnídávka... 8:30 9:00 hod. Oběd...11:30 12:15 hod. Svačina...14:30 15:00 hod. Náhradní svačina za odpolední svačinu pro děti, které odcházejí po obědě domů, se vydává od 12:35 hod do 13:00 hod ve výdejně stravy v MŠ. Stravování lze odhlásit den předem na čísle nebo , první den nemoci lze jídlo vyzvednout v MŠ. Neodhlášené stravné nelze odečíst. Jídlo je připravováno ve školní jídelně a MŠ je vybavena výdejnou jídla. Výdejna jídla je obsazena jedním pracovníkem. Vedoucí školní jídelny : p. Lišková Sledování televize, DVD v MŠ: minimální pouze jako doplněk řízené činnosti, nebo dle zájmu dětí při nepříznivém počasí ( 2x až 3x v měsíci). V jednom sledu max. 20 min Pohybové aktivity: vzhledem k daným podmínkám se snažíme o maximální podporu 15 minut tělovýchovné chvilky i s tanečky každý den před svačinou pohybové hry, cvičení, relaxace /1-3x týdně/ pohyb dětí v přírodě, na zahradě každý den cvičení v tělocvičně 2x týdně středa, pátek cvičení s prvky jogy, taneční průprava Pobyt venku: Využívání školní zahrady je maximální. Pobyt venku je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší. O zeleň se stará zahradník /smluvní/, a zaměstnanci MŠ dle dohody. Výměna písku: 1x ročně. Délka pobytu: dopoledne hodin každá třída dle rozpisu stravování odpoledne hodin /dle počasí/ Pobyt venku využíváme především k rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí, ale též k rozvoji jejich poznání. Využíváme také okolní parky a hřiště. 8

10 Odpočinek a spánek: V denním programuje respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku nenutíme. Pro děti s nižší potřebou spánku nabízíme odpolední kroužky Bělásek, Školáček nebo zájmové kroužky. Pro odpočinek nemáme samostatnou ložnici, musíme využívat denní místnost, která se přes pobyt dětí na zahradě větrá, děti odpočívají na molitanových matracích. Výměna prádla: Lůžkoviny 1x za tři týdny ubrusy 1x týdně pyžama 1x týdně Prádlo pere uklizečka MŠ v prostorách MŠ. V MŠ je čisté prádlo uskladněno ve spec. skříni. Špinavé se ukládá v úklidové místnosti Psychosociální podmínky Maximálně se snažíme o vytvoření takového prostředí, aby se u nás cítili děti i dospělí dobře, spokojeně a bezpečně. K nově příchozímu dítěti přistupujeme citlivě a snažíme se přizpůsobit jeho potřebám. Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. (viz Plán adaptace) Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, kdy děti nejsou neúměrně přetěžovány a stresovány. Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Základem je vstřícná a empatická komunikace. Jakýkoliv samostatný pokus dítěte je podporován a dostatečně pochválen. Záleží nám na vzájemné toleranci, důvěře, ohleduplnosti a spolehlivosti. Vzhledem k prevenci sociálně patologických jevů a šikany, se snažíme věnovat pozornost neformálním vztahům dětí ve třídě a jejich ovlivňování prosociálním směrem. Pozornost věnujeme i vztahům k dětem ze základní školy (společné projekty se ZŠ) Vyvažujeme volnost a osobní svobodu dítěte s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v naší mateřské škole potřebný řád, projevy šikany ihned řešíme. Cílem pro nás zůstává přání, aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády Spolupráce s rodiči Registrovaná organizace Sdružení rodičů a přátel mateřské školy pracuje již od roku Společné aktivity se staly součástí vzdělávacího plánu. Našim cílem je maximální otevřenost a spolupráce. Pravidelných schůzek SRPŠ se vždy účastní i vedoucí MŠ. Také učitelky jednotlivých oddělení jsou s rodiči v pravidelném kontaktu a dle zájmu poskytují informace o dění ve skupině a o pokrocích dítěte v jednotlivých činnostech. Domlouvají se s nimi na společném postupu při výchově a vzdělávání. Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí rodin a snaží se jim porozumět a vyhovět. Jedenkrát ročně (před zápisem do 1. tříd) pořádáme konzultační týden pro rodiče, konzultace vede vedoucí učitelka a třídní učitelka dítěte. 9

11 Naší společnou snahou je rozvíjet tuto spolupráci, nabízet rodičům i dětem množství různých aktivit i mimo běžný výchovný program (zahradní slavnosti, výtvarné dílny, výstavy, výlety, ). Při těchto společných akcích zůstáváme otevření též pro rodiny, jejichž děti již ukončily docházku v MŠ, nebo naopak ještě nebyly přijaty Kontakt s rodiči Telefonické spojení: Ředitelství ZŠ + MŠ Vedoucí MŠ Vedoucí jídelny Hospodářka ZŠ Úřední hodiny vedoucí MŠ: Pondělí 15:30 17:00 Středa 12:30 14:00 Konzultační hodiny: Denně po předchozí dohodě. Třídní schůzky a schůzky SRPŠ 3 x ročně, 1x ročně konzultace o dětech Aktuální informace na nástěnce u vstupu do MŠ a v šatně MŠ Pedagogické zajištění a personální obsazení Pedagogičtí pracovníci v naší mateřské škole mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost nebo si ji dodělávají studiem. Vzdělání si průběžně doplňují semináři a kurzy. Vedení školy nám vytváří vhodné podmínky pro další profesní růst a systematické vzdělávání. Pedagogická služba je stanovena tak, aby byla dětem zajištěna optimální vzdělávací a výchovná péče. Snažíme se pracovat v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami zajišťujícími rozvoj výchovy a vzdělání předškolních dětí. Ve spolupráci s příslušnými odborníky (logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog, ), nabízíme rodičům pomoc v péči o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Náš pedagogický sbor a celý pracovní tým je stabilní a stmelený. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech Pracovníci mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Vedoucí učitelka Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové specializace hudební výchova Vedoucí pěveckého a folklorního souboru Bělásek při ZŠ Bílá Věra Barochová 10

12 Učitelka Střední pedagogická škola Specializace tělesná výchova, Hraní loutkového divadla Helena Zetková Učitelka Střední pedagogická škola v Karlových Varech specializace výtvarná a tělesná výchova Hraní loutkového divadla Vladimíra Řepová Učitelka Střední pedagogická škola v Praze 6 Evropská specializace výtvarná a tělesná výchova Helena Hrabáková Učitelka Zaměření na tělesnou výchovu, jogu Studuje pedagogickou školu Magdalena Šrubařová učitelka zaměření na tělesnou výchovu, hudební výchovu Naďa Toegelová Školnice a uklizečka Dlouholetá pracovnice školy 2.7. Řízení mateřské školy Rozdělení kompetencí Mgr. Hana Pelikánová: Vedoucí pracoviště MŠ Tříd. uč. třídy A Ručitel za inventář sborovny Vedoucí souboru Bělásek Zajištění projektu plavecký výcvik a výuka Aj Helena Zetková: Zástupkyně vedoucí Ručitel za inventář školního divadla Ručitel za inventář třídy B Zdravotnice Věra Barochová: Ručitel za kabinet tělesné výchovy 11

13 Ručitel za inventář třídy C Vladimíra Řepová: Helena Hrabáková Vybírání úplaty Zástupkyně vedoucí ( v případě nepřítomnosti pí Zetkové) Referent hygieny a bezpečnosti práce Divadla, výtvarné dílny Ručitel za inventář jídelny a provozních místností Knihovnice Ručitel za inventář zahradního vybavení Zajištění práce kroužku - tanečky Magdalena Šrubařová Jaroslava Kamarýtová Ručitel za inventář třídy A Asistentka učitele Informační systém mateřské školy Porady se zřizovatelem Termín: poslední čtvrtek v měsíci Obvyklý čas: dopoledne 11.hod Místo: MČ Praha 6 Účastníci: ředitelky MŠ, vedoucí učitelky MŠ, ředitel školského úřadu, představitelé MČ Praha 6, hosté Zápis: zasílán elektronicky Informace: přeposílány všem učitelkám elektronicky Porady vedení ZŠ a MŠ Bílá 1 Termín: první pátek v měsíci Obvyklý čas: 8:00 hod Místo: ZŠ ředitelna Účastníci: ředitelka, zástupci ředitelky ZŠ, vedoucí školní jídelny, vedoucí MŠ, vedoucí ŠD, školník, hospodářka ZŠ Zápis: ne Informace: předávány okamžitě na páteční miniporadě Pracovní porady učitelek a provozních zaměstnanců MŠ Termín: pátek Obvyklý čas: 13:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci:učitelky MŠ, uklízečky, školnice Zápis: ne Informace: plán práce na další týden, informace z porad 12

14 Plán Pedagogických rad Termíny a rámcový plán práce 1. srpen - Evaluace ŠVP- změny, schválení Plán akcí na 1.čtvrtletí Rozdělení dětí do tříd Různé 2. listopad- ŠVP- plnění Plán akcí na 2.čtvrtletí Adaptační problémy, návrhy na PP vyšetření dětí Různé 3. leden - ŠVP- plnění Plán akcí na 3.čtvrtletí Hodnocení dětí, návrhy na OŠD, vyšetření dětí Přijímací řízení, kriteria přijetí Různé 4. duben - ŠVP-plnění Evaluace-sběr dat Plán akcí na 4.čtvrtletí Přijímací řízení Různé Termín: čtvrtek Obvyklý čas: 17:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci: učitelky MŠ Zápis: ano Plán schůzek rodičů 1 září - ŠVP seznámení Plán akcí Školní řád, provozní řád, provozní řád školní jídelny-seznámení 2 listopad - ŠVP plnění, zapojení rodičů Plnění akcí, plán akcí Řešení problémů 3 leden - Konzultační hodiny (individuelní setkání rodičů s vedoucí učitelkou, třídní učitelkou), řešení konkrétních problémů, OŠD, PP vyšetření, hodnocení dětí 4 duben - ŠVP plnění Evaluace-sběr dat, hodnocení aktivit, zájmové kroužky, projekty Plán práce a plán dalšího rozvoje MŠ 13

15 Písemná dokumentace školy Školní vzdělávací program Řád školy Vnitřní řád MŠ Evidence školení BOZP a CO Evakuační plán Výroční zpráva Evaluační zpráva Dokumentace dětí Žádost o přijetí do MŠ, Rozhodnutí o přijetí, OŠD, Plán práce dítěte s OŠD Hodnocení dětí Třídní dokumentace Přehled výchovné práce, docházka, evidenční listy, záznamy o dětech, zmocnění k odvádění dítěte, prohlášení o včasném vyzvedávání dítěte, dotazník pro rodiče, 14

16 3. Charakteristika programu ŠVP vychází z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Jde o model výchovy, který prosazuje přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí. Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy je založen na přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy. Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vztah učitelky k dítěti je zbavován tradiční autoritativnosti, snahy o nadvládu a řízení pomocí odměny a trestu, dítě se stává partnerem. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme mu uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník. Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce Vzdělávací obsah: Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám. Jednotlivé oblasti vzdělání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Základní interakční oblasti: Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje. V rámcovém programu pro předškolní vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíle, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme. Rozpracovaný program je k nahlédnutí u vedení školy. 15

17 3.2. Hlavní téma naší mateřské školy: Motto Jan Amos Komenský Velká Didaktika: Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí Vzdělávací záměr naší MŠ: Rozvíjet osobnost dítěte, její individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, jeho práci, rodině, přírodě, k vlastnímu duševnímu zdraví, k planetě Zemi, historii a lidovým tradicím a zvykům Vzdělávací cíle: * podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte, * umožnit přirozený vývoj osobnosti v kolektivu vrstevníků, * předat a zprostředkovat základní životní zkušenosti * poskytnout podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně, * probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání Priority: * tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem * na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost * na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás * na emoční prožitky dětí před získanými výsledky v řízených činnostech * na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty * na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě * na realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem 16

18 * na analýzy evaluace směrem k dítěti, zaměřené na rozvoj každého dítěte, vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat * na spoluúčast s rodinou, zajišťující pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 3.3. Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. U dětí s vadou řeči umožňujeme rodičům navštěvovat logopedku kdykoliv během dne, provádíme individuální logopedickou péči. Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další vzdělávání formou dlouhodobých projektů a zájmových kroužků. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.(ošd) Třídní vzdělávací plány jsou velmi provázané, tak aby se mohly děti v odpoledních hodinách, v době výuky angličtiny a dalších zájmových kroužků a nadstandardních aktivit účastnit programu v kterékoliv jiné třídě. Učivo navazuje i v předškolní přípravě. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandartních aktivit (angličtina, Školáček, Bělásek, plavecký výcvik, saunování, přenocování v MŠ, společné akce rodičů a dětí,výlety apod. viz plán akcí), které organizujeme v průběhu celého roku Témata, ze kterých čerpáme Název programu: Putování se Sluníčkem Paprsek Oranžový Časové období: září Motto: Sluníčko má velký úkol, přivést děti zpátky do škol Téma: Uvítání se Sluníčkem Škola nás volá Jak bylo o prázdninách? Znám svou značku? Znám cestu do školy? 17

19 V září ještě slunce září. Mám kamarády? Boudo, budko Projekt: Draku,ty jsi vážně drak? Projekt: Kníže Václav Charakteristika integrovaného bloku Adaptační období, seznamování s prostředím MŠ, tříd, ZŠ, navazování kontaktů mezi dětmi ve skupině, s paní učitelkou, seznamování s pravidly soužití, pravidla chování ve třídě, na zahradě, vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Paprsek - Zelený Časové období říjen Motto: Sluníčko, sluníčko, posviť nám maličko, ať dozraje zelenina, ovoce i jablíčko! Téma: Sklízíme ovoce a zeleninu O veliké řepě Bramborový týden Jablečný týden Kaštanový týden Projekt: Co si dnes uvaříme? Charakteristika integrovaného bloku Poznávání přírody na podzim, charakteristické činnosti na poli, na zahradě,v lese, sběr přírodnin a tvoření s nimi osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách Paprsek Hnědý Časové období listopad Motto: Stýská se nám po sluníčku, ať vysvitne na chviličku! Téma:Zdravé sluníčko Zdravé potraviny Sluníčko má rýmu 18

20 Když kamarád stůně I Sluníčko potřebuje deštník Co umí vítr a déšť Projekt: Sluníčko barví listy Charakteristika integrovaného bloku Pozorování změny počasí, naše tělo a zdraví, osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví Paprsek zlatý Časové období prosinec Motto: Těšíme se na Vánoce, na nejhezčí svátky v roce. Téma:Čertovský týden Půjdem spolu do Betléma Projekt: Mikulášská nadílka Vánoce s mámou a tátou Charakteristika integrovaného bloku Vycházíme z českých lidových tradic Mikuláš, Ježíšek, pečení cukroví. Rozvíjíme povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcty, pokory, obdarování, sdílení), seznamování s kulturou v našem městě, rozvíjení kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební i receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti) Paprsek žlutý Časové období leden Motto: Sluníčko má čepici, čeká asi vánici. Téma: Paní Zima jede Zimní hry a sporty Půjdu k zápisu Masopust Projekt: Dětský masopustní karneval 19

21 Charakteristika integrovaného bloku Prožívání zimních radovánek a sportů přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, zimní příroda pozorování změn počasí, zvířat a ptáků v zimě uvědomovat si jak o ně pečovat, lidové tradice-karneval, masopust Paprsek růžový Časové období únor Motto: Sluníčko se schovalo za veliké mraky, chybí ptáčkům, zvířátkům a dětem taky. Téma: Kdo přiveze Sluníčko? Vlak, letadlo, autíčko? Čím cestujeme? Labyrinty Zdrobněliny Studí mě nohy, zebe mě nos, Sluníčko pojď na pomoc! Ptáci a zvířátka v zimě Projekt: Závody autíček na dálkové ovládání Charakteristika integrovaného bloku Poznávání světa a života kolem nás: co děláme celý den, připravujeme se k zápisu do školy, práce lidí kolem nás, čím cestujeme, pozor svítí červená, osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem Paprsek zelený Časové období březen Motto:V dešti i sluníčku,z louže do bláta,od zrnka k zrníčku běhají kuřata. Téma: Jak se rodí jaro? Když jaro zaťuká Jaro na zahradě a v trávě Motto: Nebezpečí odolám, vždyť já už to dobře znám. Téma: Nebezpečí úrazů 20

22 Projekt: Dny bez úrazů Motto: Když mě šlehneš maličko, dám ti jedno vajíčko, když mě šlehneš víc, nedostaneš nic. Téma: Velikonoce svátky jara Projekt: Nejkrásnější vajíčko Charakteristika integrovaného bloku Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, poznávání jarní přírody, květin, experimentování s klíčením semen, Velikonoce zmapování základní charakteristiky jarního ročního období upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.ochrana zdraví, nebezpečí úrazu, poučení o prevenci, první pomoc Paprsek - červený Časové období duben Motto: Sluníčko nám zahlásí pozor aprílové počasí! Téma: Moje zvířátko kde má domov? Domácí zvířata a jejich mláďata. Živočichové u potoků, řek a rybníků Volně žijící zvířata Charakteristika integrovaného bloku Získání znalostí o domácích zvířatech a jejich mláďatech a ptáků na jaře, hmyzu, poznávání života ve vodě upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, znát jak a kde žijí Paprsek fialový Časové období květen Motto: Sluníčko má plno práce v sadě, v lese, na zahrádce! Téma: Sluníčko na návštěvě v ZOO Cizokrajná zvířata Čím jsem, ptá se Sluníčko? Řemesla a povolání Co děláme celý den a celý rok? 21

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 Č.j. 21/2012 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Putování se sluníčkem od podzimu do léta Motto: Dítě vždycky může naučit dospělého

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování za peříčky kohoutka Sedmipírka 1 Naše mateřská škola má již čtyřicetiletou tradici. Nabízíme dětem v atmosféře lásky a důvěry prožitkové učení,

Více