Mateřská škola Praha 6, Bílá 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Praha 6, Bílá 1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Hana Pelikánová Směrnice č. 10 Platnost 2014/15 0

2 1. CHARAKTERISTIKA MŠ BÍLÁ ZŘIZOVATEL: PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Poloha MŠ Historie - budova MŠ : Prostory MŠ Zahrady MŠ Vybavení tříd MŠ Ekonomické podmínky ORGANIZACE Režim dne: Počet tříd Rozdělení dětí do tříd: Základní charakteristika tříd MŠ ŽIVOTOSPRÁVA Nástup dětí: Spontánní hra: Činnost řízená: Organizace stravování Sledování televize, DVD v MŠ: Pohybové aktivity: Pobyt venku: Odpočinek a spánek: PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S RODIČI Kontakt s rodiči PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pracovníci mateřské školy ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozdělení kompetencí Informační systém mateřské školy Plán Pedagogických rad Plán schůzek rodičů Písemná dokumentace školy CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH: HLAVNÍ TÉMA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Vzdělávací záměr naší MŠ: Vzdělávací cíle: Priority: FORMY VZDĚLÁVÁNÍ TÉMATA, ZE KTERÝCH ČERPÁME Paprsek Oranžový Paprsek - Zelený Paprsek Hnědý Paprsek zlatý Paprsek žlutý Paprsek růžový Paprsek zelený Paprsek - červený Paprsek fialový Paprsek modrý DLOUHODOBÉ PROJEKTY

3 4.1. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MŠ BÍLÁ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY EXTERNÍM PRACOVNÍKEM PLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ Z MŠ BÍLÁ HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA: KAŽDÝ MĚSÍC DIVADLO.... : OSLAVA NAROZENIN ČIŠTĚNÍ ZUBŮ TEMATICKÉ VÝSTAVKY: AUTOEVALUACE ŠKOLY OKRUHY EVALUACE A HODNOCENÍ ŠKOLY: POSTUP ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD MŠ PRACOVNÍ DOBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN AKCÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY VÝTVARNÁ DÍLNA - PLÁN MIMOŠKOLNÍCH SETKÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI

4 1. Charakteristika MŠ Bílá Název školy ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZŠ a MŠ Adresa školy Bílá 1, Praha 6 IČ Bankovní spojení Komerční banka DIČ CZ Telefon/fax /20 Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol příspěvková organizace ANO Název zřizovatele ÚMČ Praha 6 Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Mgr. Martin Molčík Vedoucí pracoviště mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Hospodářka: Darja Všetičková Ekonom: Ing. Denisa Vondráková 1.1. Zřizovatel: Městská část Praha 6 (ČS. Armády 23, Praha 6 Bubeneč). Příslušným orgánem státní správy je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství (Učňovská 1/ Praha 9) 1.2. Právní postavení Mateřská škola je součástí základní školy. ZŠ je příspěvkovou organizací; sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu ZŠ a školní jídelnu MŠ. Ředitelem mateřské školy je Mgr. Martin Molčík. Vedoucí pracoviště mateřské školy je Mgr. Hana Pelikánová Zařazení do sítě škol Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. 47/03, usnesením ZMČ č. 109/07 ze dne podle ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., nabytí účinnosti dnem: změna názvu Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1 3

5 1.4. Podmínky přijímání dětí Postup při přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Zápis do mateřské školy probíhá dle kriterií OÚ Praha 6, je jednotný v určeném vyhlášeném termínu na obvodu Prahy 6 Kritéria přijetí jsou každoročně upravována dle pokynů zřizovatele a dle zájmu rodičů o umístění dětí v MŠ. Zveřejněna jsou na webových stránkách MŠ, ZŠ, MČ Praha 6, na vývěskách školy. V průběhu školního roku probíhá zápis pouze na uvolněná místa dle pořadníku. Zápis probíhá až do naplnění celkové kapacity školy stanovené OÚ. Kapacita školy: 75 dětí (3 třídy po 25 dětech. 4

6 2. Podmínky předškolního vzdělávání 2.1. Materiální podmínky Poloha MŠ Mateřská škola je situována v městské části Praha 6 Dejvice, na rozhraní vilové zástavby a areálu vysokých škol (ČVUT). V sousedství se nachází rovněž stadion Kotlářka a Arcibiskupský seminář. Celou oblast lze označit za převážně rezidenční, s klidným prostředím stranou od rušných komunikací. Poloha celého objektu umožňuje vycházky do okolí školy i spojení s historickým centrem Prahy Historie - budova MŠ : MŠ Bílá byla založena v 50. letech minulého století. Je součástí komplexu budov sloužících k výchově dětí 3 15letých. Celý areál byl založen v roce 1934 a sloužil nejprve jako francouzské lyceum. Funkcionalistické stavby jsou památkově chráněné, patří mezi evropské unikáty v architektuře. Mateřská škola se nachází v oddělených, přízemních částech komplexu, je propojena se základní školou a těsně navazuje na školní zahradu Prostory MŠ Prostory mateřské školy tvoří tři třídy, společná jídelna, sborovna, hygienické zařízení, přípravna a výdejna jídel a dvě šatny. Celkové uspořádání připomíná veliký byt, ve kterém se děti mohou bezpečně a samostatně pohybovat, stýkat navzájem i se všemi pracovnicemi jako doma. Tento záměr je součástí naší filosofie pro školu tzv. rodinného typu. V roce 2007 prošly prostory MŠ nákladnou rekonstrukcí, která se projevila na celkovém prostředí školy i jejího okolí. Na výzdobě školy se podílejí učitelky, rodiče i děti. Dětské výtvory jsou na dostupných místech a rodiče si je mohou dle zájmu odnášet Zahrady MŠ Škola je obklopena terasovitými zahradami s velkým množstvím starých stromů. Zahrada je po celkové rekonstrukci vybavena městečkem BIMBI, houpačkou, pískovišti, travnatou plochou. Bude dle finančních možností postupně doplňována dalšími hracími prvky, prolézačkou, domečky atd. Při dostatku sněhu máme i kopec na sáňkování, v létě využijeme mlhoviště. Můžeme také využívat multifunkční hřiště ZŠ. Zahrada MŠ je průběžně kontrolována specializovanou firmou na kácení a prořezávání stromů, firma Sportservis každoročně kontroluje stav hracích prvků a pískovišť Vybavení tříd MŠ Třídy jsou vybaveny velkým množstvím hraček, tělovýchovným náčiním, divadelní scénou s maňásky, audiovizuálními pomůckami, pískovým stolem, počítači, hracími koutky. Nábytek je přizpůsoben dětem. Nově využíváme i interaktivní tabuli od f. AV Media. Podstatná část hraček a náčiní je uložena tak, aby si je děti mohly brát samostatně, pro uložení hraček jsou stanovena pravidla. 5

7 Propojení se základní školou umožňuje využívat společné prostory se ZŠ (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina) Ekonomické podmínky Ekonomické podmínky se nikterak nevymykají ze standardního finančního zabezpečení poskytovaného MŠMT prostřednictvím obecních úřadů zařízením obdobného typu. V roce 2006/07 prošla celá budova základní i mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. Účetnictví je vedeno společně se základní školou příslušným ekonomickým oddělením základní školy. Nadstandardem jsou sponzorské dary rodičů dětí, evidovány a vyúčtovány jsou v účetnictví školy Organizace Provozní doba je od 7.00 do hodin Režim dne: příchod dětí (spontánní hra, angličtina, indiv. práce, kontakt s rodiči ) hra, TV chvilka, svačina hlavní program, řízená činnost, skupinové hry pobyt venku (řízená i volná hra) oběd, hygiena odchod dětí, klidná hra, pohádka odpolední klid - starší děti (předškolní příprava) mladší děti (ložnice, klid na lůžku, pohádky) hygiena, svačina odpolední program (individuální řízená činnost, hra, pobyt venku) odchod dětí Režim dne se liší v jednotlivých třídách dle stravování během dne. Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje rodičům (po předchozí dohodě) předat nebo vyzvednout dítě kdykoliv Počet tříd Stavebně technické zázemí školy předurčuje organizační uspořádání do 3 tříd se společnou jídelnou, šatnou a sociálním zařízením Rozdělení dětí do tříd: o A celodenní provoz heterogenní třída o B celodenní provoz heterogenní třída o C celodenní provoz heterogenní třída Děti do tříd rozděluje kolektiv učitelek na Pedagogické radě. Vyrovnáváme třídy podle věku i pohlaví, vycházíme vstříc přání dětí i rodičů, pokud to podmínky umožňují. 6

8 Základní charakteristika tříd MŠ Třída A Vyučující: Mgr. Hana Pelikánová, Kamarýtová asistentka učitele Provozní doba: 7:45 15:00 hod Třída B Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 a více let Zaměření: Magdalena Šrubařová, Jaroslava Angličtina - AKCENT, kroužek Hudebně pohybová výchova Příprava do základní školy Plavecký výcvik Škola v přírodě Vyučující: Helena Zetková, Vladimíra Řepová Provozní doba: :00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Výtvarná a pracovní výchova Zpěv Plavecký výcvik Třída C Vyučující:Věra Barochová, Helena Hrabáková, Provozní doba: 8:00 16:00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí:3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Hudebně pohybová výchova Zpěv Plavecký výcvik 2.3. Životospráva Nástup dětí: po předchozím upozornění kdykoliv Spontánní hra: od 7.00 do 8.50 dle potřeb a zájmu dítěte kdykoliv při pobytu venku po obědě do odchodu domů/ dopolední docházka/ po spaní Činnost řízená: každá třída si upravuje činnost dle svého programu 7

9 částečně při pobytu venku starší děti předškolní výchova 3x týdně individuálně dle zájmu dětí Organizace stravování probíhá 3x denně v tříhodinovém intervalu dle platných norem. Pití je dětem k dispozici nezávisle na stravování. Časový rozvrh: Přesnídávka... 8:30 9:00 hod. Oběd...11:30 12:15 hod. Svačina...14:30 15:00 hod. Náhradní svačina za odpolední svačinu pro děti, které odcházejí po obědě domů, se vydává od 12:35 hod do 13:00 hod ve výdejně stravy v MŠ. Stravování lze odhlásit den předem na čísle nebo , první den nemoci lze jídlo vyzvednout v MŠ. Neodhlášené stravné nelze odečíst. Jídlo je připravováno ve školní jídelně a MŠ je vybavena výdejnou jídla. Výdejna jídla je obsazena jedním pracovníkem. Vedoucí školní jídelny : p. Lišková Sledování televize, DVD v MŠ: minimální pouze jako doplněk řízené činnosti, nebo dle zájmu dětí při nepříznivém počasí ( 2x až 3x v měsíci). V jednom sledu max. 20 min Pohybové aktivity: vzhledem k daným podmínkám se snažíme o maximální podporu 15 minut tělovýchovné chvilky i s tanečky každý den před svačinou pohybové hry, cvičení, relaxace /1-3x týdně/ pohyb dětí v přírodě, na zahradě každý den cvičení v tělocvičně 2x týdně středa, pátek cvičení s prvky jogy, taneční průprava Pobyt venku: Využívání školní zahrady je maximální. Pobyt venku je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší. O zeleň se stará zahradník /smluvní/, a zaměstnanci MŠ dle dohody. Výměna písku: 1x ročně. Délka pobytu: dopoledne hodin každá třída dle rozpisu stravování odpoledne hodin /dle počasí/ Pobyt venku využíváme především k rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí, ale též k rozvoji jejich poznání. Využíváme také okolní parky a hřiště. 8

10 Odpočinek a spánek: V denním programuje respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku nenutíme. Pro děti s nižší potřebou spánku nabízíme odpolední kroužky Bělásek, Školáček nebo zájmové kroužky. Pro odpočinek nemáme samostatnou ložnici, musíme využívat denní místnost, která se přes pobyt dětí na zahradě větrá, děti odpočívají na molitanových matracích. Výměna prádla: Lůžkoviny 1x za tři týdny ubrusy 1x týdně pyžama 1x týdně Prádlo pere uklizečka MŠ v prostorách MŠ. V MŠ je čisté prádlo uskladněno ve spec. skříni. Špinavé se ukládá v úklidové místnosti Psychosociální podmínky Maximálně se snažíme o vytvoření takového prostředí, aby se u nás cítili děti i dospělí dobře, spokojeně a bezpečně. K nově příchozímu dítěti přistupujeme citlivě a snažíme se přizpůsobit jeho potřebám. Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. (viz Plán adaptace) Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, kdy děti nejsou neúměrně přetěžovány a stresovány. Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Základem je vstřícná a empatická komunikace. Jakýkoliv samostatný pokus dítěte je podporován a dostatečně pochválen. Záleží nám na vzájemné toleranci, důvěře, ohleduplnosti a spolehlivosti. Vzhledem k prevenci sociálně patologických jevů a šikany, se snažíme věnovat pozornost neformálním vztahům dětí ve třídě a jejich ovlivňování prosociálním směrem. Pozornost věnujeme i vztahům k dětem ze základní školy (společné projekty se ZŠ) Vyvažujeme volnost a osobní svobodu dítěte s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v naší mateřské škole potřebný řád, projevy šikany ihned řešíme. Cílem pro nás zůstává přání, aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády Spolupráce s rodiči Registrovaná organizace Sdružení rodičů a přátel mateřské školy pracuje již od roku Společné aktivity se staly součástí vzdělávacího plánu. Našim cílem je maximální otevřenost a spolupráce. Pravidelných schůzek SRPŠ se vždy účastní i vedoucí MŠ. Také učitelky jednotlivých oddělení jsou s rodiči v pravidelném kontaktu a dle zájmu poskytují informace o dění ve skupině a o pokrocích dítěte v jednotlivých činnostech. Domlouvají se s nimi na společném postupu při výchově a vzdělávání. Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí rodin a snaží se jim porozumět a vyhovět. Jedenkrát ročně (před zápisem do 1. tříd) pořádáme konzultační týden pro rodiče, konzultace vede vedoucí učitelka a třídní učitelka dítěte. 9

11 Naší společnou snahou je rozvíjet tuto spolupráci, nabízet rodičům i dětem množství různých aktivit i mimo běžný výchovný program (zahradní slavnosti, výtvarné dílny, výstavy, výlety, ). Při těchto společných akcích zůstáváme otevření též pro rodiny, jejichž děti již ukončily docházku v MŠ, nebo naopak ještě nebyly přijaty Kontakt s rodiči Telefonické spojení: Ředitelství ZŠ + MŠ Vedoucí MŠ Vedoucí jídelny Hospodářka ZŠ Úřední hodiny vedoucí MŠ: Pondělí 15:30 17:00 Středa 12:30 14:00 Konzultační hodiny: Denně po předchozí dohodě. Třídní schůzky a schůzky SRPŠ 3 x ročně, 1x ročně konzultace o dětech Aktuální informace na nástěnce u vstupu do MŠ a v šatně MŠ Pedagogické zajištění a personální obsazení Pedagogičtí pracovníci v naší mateřské škole mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost nebo si ji dodělávají studiem. Vzdělání si průběžně doplňují semináři a kurzy. Vedení školy nám vytváří vhodné podmínky pro další profesní růst a systematické vzdělávání. Pedagogická služba je stanovena tak, aby byla dětem zajištěna optimální vzdělávací a výchovná péče. Snažíme se pracovat v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami zajišťujícími rozvoj výchovy a vzdělání předškolních dětí. Ve spolupráci s příslušnými odborníky (logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog, ), nabízíme rodičům pomoc v péči o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Náš pedagogický sbor a celý pracovní tým je stabilní a stmelený. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech Pracovníci mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Vedoucí učitelka Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové specializace hudební výchova Vedoucí pěveckého a folklorního souboru Bělásek při ZŠ Bílá Věra Barochová 10

12 Učitelka Střední pedagogická škola Specializace tělesná výchova, Hraní loutkového divadla Helena Zetková Učitelka Střední pedagogická škola v Karlových Varech specializace výtvarná a tělesná výchova Hraní loutkového divadla Vladimíra Řepová Učitelka Střední pedagogická škola v Praze 6 Evropská specializace výtvarná a tělesná výchova Helena Hrabáková Učitelka Zaměření na tělesnou výchovu, jogu Studuje pedagogickou školu Magdalena Šrubařová učitelka zaměření na tělesnou výchovu, hudební výchovu Naďa Toegelová Školnice a uklizečka Dlouholetá pracovnice školy 2.7. Řízení mateřské školy Rozdělení kompetencí Mgr. Hana Pelikánová: Vedoucí pracoviště MŠ Tříd. uč. třídy A Ručitel za inventář sborovny Vedoucí souboru Bělásek Zajištění projektu plavecký výcvik a výuka Aj Helena Zetková: Zástupkyně vedoucí Ručitel za inventář školního divadla Ručitel za inventář třídy B Zdravotnice Věra Barochová: Ručitel za kabinet tělesné výchovy 11

13 Ručitel za inventář třídy C Vladimíra Řepová: Helena Hrabáková Vybírání úplaty Zástupkyně vedoucí ( v případě nepřítomnosti pí Zetkové) Referent hygieny a bezpečnosti práce Divadla, výtvarné dílny Ručitel za inventář jídelny a provozních místností Knihovnice Ručitel za inventář zahradního vybavení Zajištění práce kroužku - tanečky Magdalena Šrubařová Jaroslava Kamarýtová Ručitel za inventář třídy A Asistentka učitele Informační systém mateřské školy Porady se zřizovatelem Termín: poslední čtvrtek v měsíci Obvyklý čas: dopoledne 11.hod Místo: MČ Praha 6 Účastníci: ředitelky MŠ, vedoucí učitelky MŠ, ředitel školského úřadu, představitelé MČ Praha 6, hosté Zápis: zasílán elektronicky Informace: přeposílány všem učitelkám elektronicky Porady vedení ZŠ a MŠ Bílá 1 Termín: první pátek v měsíci Obvyklý čas: 8:00 hod Místo: ZŠ ředitelna Účastníci: ředitelka, zástupci ředitelky ZŠ, vedoucí školní jídelny, vedoucí MŠ, vedoucí ŠD, školník, hospodářka ZŠ Zápis: ne Informace: předávány okamžitě na páteční miniporadě Pracovní porady učitelek a provozních zaměstnanců MŠ Termín: pátek Obvyklý čas: 13:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci:učitelky MŠ, uklízečky, školnice Zápis: ne Informace: plán práce na další týden, informace z porad 12

14 Plán Pedagogických rad Termíny a rámcový plán práce 1. srpen - Evaluace ŠVP- změny, schválení Plán akcí na 1.čtvrtletí Rozdělení dětí do tříd Různé 2. listopad- ŠVP- plnění Plán akcí na 2.čtvrtletí Adaptační problémy, návrhy na PP vyšetření dětí Různé 3. leden - ŠVP- plnění Plán akcí na 3.čtvrtletí Hodnocení dětí, návrhy na OŠD, vyšetření dětí Přijímací řízení, kriteria přijetí Různé 4. duben - ŠVP-plnění Evaluace-sběr dat Plán akcí na 4.čtvrtletí Přijímací řízení Různé Termín: čtvrtek Obvyklý čas: 17:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci: učitelky MŠ Zápis: ano Plán schůzek rodičů 1 září - ŠVP seznámení Plán akcí Školní řád, provozní řád, provozní řád školní jídelny-seznámení 2 listopad - ŠVP plnění, zapojení rodičů Plnění akcí, plán akcí Řešení problémů 3 leden - Konzultační hodiny (individuelní setkání rodičů s vedoucí učitelkou, třídní učitelkou), řešení konkrétních problémů, OŠD, PP vyšetření, hodnocení dětí 4 duben - ŠVP plnění Evaluace-sběr dat, hodnocení aktivit, zájmové kroužky, projekty Plán práce a plán dalšího rozvoje MŠ 13

15 Písemná dokumentace školy Školní vzdělávací program Řád školy Vnitřní řád MŠ Evidence školení BOZP a CO Evakuační plán Výroční zpráva Evaluační zpráva Dokumentace dětí Žádost o přijetí do MŠ, Rozhodnutí o přijetí, OŠD, Plán práce dítěte s OŠD Hodnocení dětí Třídní dokumentace Přehled výchovné práce, docházka, evidenční listy, záznamy o dětech, zmocnění k odvádění dítěte, prohlášení o včasném vyzvedávání dítěte, dotazník pro rodiče, 14

16 3. Charakteristika programu ŠVP vychází z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Jde o model výchovy, který prosazuje přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí. Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy je založen na přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy. Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vztah učitelky k dítěti je zbavován tradiční autoritativnosti, snahy o nadvládu a řízení pomocí odměny a trestu, dítě se stává partnerem. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme mu uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník. Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce Vzdělávací obsah: Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám. Jednotlivé oblasti vzdělání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Základní interakční oblasti: Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje. V rámcovém programu pro předškolní vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíle, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme. Rozpracovaný program je k nahlédnutí u vedení školy. 15

17 3.2. Hlavní téma naší mateřské školy: Motto Jan Amos Komenský Velká Didaktika: Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí Vzdělávací záměr naší MŠ: Rozvíjet osobnost dítěte, její individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, jeho práci, rodině, přírodě, k vlastnímu duševnímu zdraví, k planetě Zemi, historii a lidovým tradicím a zvykům Vzdělávací cíle: * podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte, * umožnit přirozený vývoj osobnosti v kolektivu vrstevníků, * předat a zprostředkovat základní životní zkušenosti * poskytnout podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně, * probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání Priority: * tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem * na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost * na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás * na emoční prožitky dětí před získanými výsledky v řízených činnostech * na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty * na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě * na realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem 16

18 * na analýzy evaluace směrem k dítěti, zaměřené na rozvoj každého dítěte, vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat * na spoluúčast s rodinou, zajišťující pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 3.3. Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. U dětí s vadou řeči umožňujeme rodičům navštěvovat logopedku kdykoliv během dne, provádíme individuální logopedickou péči. Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další vzdělávání formou dlouhodobých projektů a zájmových kroužků. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.(ošd) Třídní vzdělávací plány jsou velmi provázané, tak aby se mohly děti v odpoledních hodinách, v době výuky angličtiny a dalších zájmových kroužků a nadstandardních aktivit účastnit programu v kterékoliv jiné třídě. Učivo navazuje i v předškolní přípravě. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandartních aktivit (angličtina, Školáček, Bělásek, plavecký výcvik, saunování, přenocování v MŠ, společné akce rodičů a dětí,výlety apod. viz plán akcí), které organizujeme v průběhu celého roku Témata, ze kterých čerpáme Název programu: Putování se Sluníčkem Paprsek Oranžový Časové období: září Motto: Sluníčko má velký úkol, přivést děti zpátky do škol Téma: Uvítání se Sluníčkem Škola nás volá Jak bylo o prázdninách? Znám svou značku? Znám cestu do školy? 17

19 V září ještě slunce září. Mám kamarády? Boudo, budko Projekt: Draku,ty jsi vážně drak? Projekt: Kníže Václav Charakteristika integrovaného bloku Adaptační období, seznamování s prostředím MŠ, tříd, ZŠ, navazování kontaktů mezi dětmi ve skupině, s paní učitelkou, seznamování s pravidly soužití, pravidla chování ve třídě, na zahradě, vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Paprsek - Zelený Časové období říjen Motto: Sluníčko, sluníčko, posviť nám maličko, ať dozraje zelenina, ovoce i jablíčko! Téma: Sklízíme ovoce a zeleninu O veliké řepě Bramborový týden Jablečný týden Kaštanový týden Projekt: Co si dnes uvaříme? Charakteristika integrovaného bloku Poznávání přírody na podzim, charakteristické činnosti na poli, na zahradě,v lese, sběr přírodnin a tvoření s nimi osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách Paprsek Hnědý Časové období listopad Motto: Stýská se nám po sluníčku, ať vysvitne na chviličku! Téma:Zdravé sluníčko Zdravé potraviny Sluníčko má rýmu 18

20 Když kamarád stůně I Sluníčko potřebuje deštník Co umí vítr a déšť Projekt: Sluníčko barví listy Charakteristika integrovaného bloku Pozorování změny počasí, naše tělo a zdraví, osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví Paprsek zlatý Časové období prosinec Motto: Těšíme se na Vánoce, na nejhezčí svátky v roce. Téma:Čertovský týden Půjdem spolu do Betléma Projekt: Mikulášská nadílka Vánoce s mámou a tátou Charakteristika integrovaného bloku Vycházíme z českých lidových tradic Mikuláš, Ježíšek, pečení cukroví. Rozvíjíme povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcty, pokory, obdarování, sdílení), seznamování s kulturou v našem městě, rozvíjení kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební i receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti) Paprsek žlutý Časové období leden Motto: Sluníčko má čepici, čeká asi vánici. Téma: Paní Zima jede Zimní hry a sporty Půjdu k zápisu Masopust Projekt: Dětský masopustní karneval 19

21 Charakteristika integrovaného bloku Prožívání zimních radovánek a sportů přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, zimní příroda pozorování změn počasí, zvířat a ptáků v zimě uvědomovat si jak o ně pečovat, lidové tradice-karneval, masopust Paprsek růžový Časové období únor Motto: Sluníčko se schovalo za veliké mraky, chybí ptáčkům, zvířátkům a dětem taky. Téma: Kdo přiveze Sluníčko? Vlak, letadlo, autíčko? Čím cestujeme? Labyrinty Zdrobněliny Studí mě nohy, zebe mě nos, Sluníčko pojď na pomoc! Ptáci a zvířátka v zimě Projekt: Závody autíček na dálkové ovládání Charakteristika integrovaného bloku Poznávání světa a života kolem nás: co děláme celý den, připravujeme se k zápisu do školy, práce lidí kolem nás, čím cestujeme, pozor svítí červená, osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem Paprsek zelený Časové období březen Motto:V dešti i sluníčku,z louže do bláta,od zrnka k zrníčku běhají kuřata. Téma: Jak se rodí jaro? Když jaro zaťuká Jaro na zahradě a v trávě Motto: Nebezpečí odolám, vždyť já už to dobře znám. Téma: Nebezpečí úrazů 20

22 Projekt: Dny bez úrazů Motto: Když mě šlehneš maličko, dám ti jedno vajíčko, když mě šlehneš víc, nedostaneš nic. Téma: Velikonoce svátky jara Projekt: Nejkrásnější vajíčko Charakteristika integrovaného bloku Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, poznávání jarní přírody, květin, experimentování s klíčením semen, Velikonoce zmapování základní charakteristiky jarního ročního období upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.ochrana zdraví, nebezpečí úrazu, poučení o prevenci, první pomoc Paprsek - červený Časové období duben Motto: Sluníčko nám zahlásí pozor aprílové počasí! Téma: Moje zvířátko kde má domov? Domácí zvířata a jejich mláďata. Živočichové u potoků, řek a rybníků Volně žijící zvířata Charakteristika integrovaného bloku Získání znalostí o domácích zvířatech a jejich mláďatech a ptáků na jaře, hmyzu, poznávání života ve vodě upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, znát jak a kde žijí Paprsek fialový Časové období květen Motto: Sluníčko má plno práce v sadě, v lese, na zahrádce! Téma: Sluníčko na návštěvě v ZOO Cizokrajná zvířata Čím jsem, ptá se Sluníčko? Řemesla a povolání Co děláme celý den a celý rok? 21

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 620. Provozní řád mateřské školy Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem 73949 Metylovice 620 Provozní řád mateřské školy Údaje o zařízení: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská

Více