Mateřská škola Praha 6, Bílá 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Praha 6, Bílá 1"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Hana Pelikánová Směrnice č. 10 Platnost 2014/15 0

2 1. CHARAKTERISTIKA MŠ BÍLÁ ZŘIZOVATEL: PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MATERIÁLNÍ PODMÍNKY Poloha MŠ Historie - budova MŠ : Prostory MŠ Zahrady MŠ Vybavení tříd MŠ Ekonomické podmínky ORGANIZACE Režim dne: Počet tříd Rozdělení dětí do tříd: Základní charakteristika tříd MŠ ŽIVOTOSPRÁVA Nástup dětí: Spontánní hra: Činnost řízená: Organizace stravování Sledování televize, DVD v MŠ: Pohybové aktivity: Pobyt venku: Odpočinek a spánek: PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE S RODIČI Kontakt s rodiči PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Pracovníci mateřské školy ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Rozdělení kompetencí Informační systém mateřské školy Plán Pedagogických rad Plán schůzek rodičů Písemná dokumentace školy CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH: HLAVNÍ TÉMA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: Vzdělávací záměr naší MŠ: Vzdělávací cíle: Priority: FORMY VZDĚLÁVÁNÍ TÉMATA, ZE KTERÝCH ČERPÁME Paprsek Oranžový Paprsek - Zelený Paprsek Hnědý Paprsek zlatý Paprsek žlutý Paprsek růžový Paprsek zelený Paprsek - červený Paprsek fialový Paprsek modrý DLOUHODOBÉ PROJEKTY

3 4.1. VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA V MŠ BÍLÁ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY EXTERNÍM PRACOVNÍKEM PLAVECKÝ VÝCVIK DĚTÍ Z MŠ BÍLÁ HUDEBNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA: KAŽDÝ MĚSÍC DIVADLO.... : OSLAVA NAROZENIN ČIŠTĚNÍ ZUBŮ TEMATICKÉ VÝSTAVKY: AUTOEVALUACE ŠKOLY OKRUHY EVALUACE A HODNOCENÍ ŠKOLY: POSTUP ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY SEZNAM PŘÍLOH ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD MŠ PRACOVNÍ DOBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PLÁN AKCÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY VÝTVARNÁ DÍLNA - PLÁN MIMOŠKOLNÍCH SETKÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI

4 1. Charakteristika MŠ Bílá Název školy ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZŠ a MŠ Adresa školy Bílá 1, Praha 6 IČ Bankovní spojení Komerční banka DIČ CZ Telefon/fax /20 Adresa internetové stránky Právní forma Zařazení do sítě škol příspěvková organizace ANO Název zřizovatele ÚMČ Praha 6 Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel Mgr. Martin Molčík Vedoucí pracoviště mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Hospodářka: Darja Všetičková Ekonom: Ing. Denisa Vondráková 1.1. Zřizovatel: Městská část Praha 6 (ČS. Armády 23, Praha 6 Bubeneč). Příslušným orgánem státní správy je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství (Učňovská 1/ Praha 9) 1.2. Právní postavení Mateřská škola je součástí základní školy. ZŠ je příspěvkovou organizací; sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu ZŠ a školní jídelnu MŠ. Ředitelem mateřské školy je Mgr. Martin Molčík. Vedoucí pracoviště mateřské školy je Mgr. Hana Pelikánová Zařazení do sítě škol Rozhodnutí o zařazení do sítě škol č.j. 47/03, usnesením ZMČ č. 109/07 ze dne podle ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., nabytí účinnosti dnem: změna názvu Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1 3

5 1.4. Podmínky přijímání dětí Postup při přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, a dalšími platnými předpisy a ustanoveními. Zápis do mateřské školy probíhá dle kriterií OÚ Praha 6, je jednotný v určeném vyhlášeném termínu na obvodu Prahy 6 Kritéria přijetí jsou každoročně upravována dle pokynů zřizovatele a dle zájmu rodičů o umístění dětí v MŠ. Zveřejněna jsou na webových stránkách MŠ, ZŠ, MČ Praha 6, na vývěskách školy. V průběhu školního roku probíhá zápis pouze na uvolněná místa dle pořadníku. Zápis probíhá až do naplnění celkové kapacity školy stanovené OÚ. Kapacita školy: 75 dětí (3 třídy po 25 dětech. 4

6 2. Podmínky předškolního vzdělávání 2.1. Materiální podmínky Poloha MŠ Mateřská škola je situována v městské části Praha 6 Dejvice, na rozhraní vilové zástavby a areálu vysokých škol (ČVUT). V sousedství se nachází rovněž stadion Kotlářka a Arcibiskupský seminář. Celou oblast lze označit za převážně rezidenční, s klidným prostředím stranou od rušných komunikací. Poloha celého objektu umožňuje vycházky do okolí školy i spojení s historickým centrem Prahy Historie - budova MŠ : MŠ Bílá byla založena v 50. letech minulého století. Je součástí komplexu budov sloužících k výchově dětí 3 15letých. Celý areál byl založen v roce 1934 a sloužil nejprve jako francouzské lyceum. Funkcionalistické stavby jsou památkově chráněné, patří mezi evropské unikáty v architektuře. Mateřská škola se nachází v oddělených, přízemních částech komplexu, je propojena se základní školou a těsně navazuje na školní zahradu Prostory MŠ Prostory mateřské školy tvoří tři třídy, společná jídelna, sborovna, hygienické zařízení, přípravna a výdejna jídel a dvě šatny. Celkové uspořádání připomíná veliký byt, ve kterém se děti mohou bezpečně a samostatně pohybovat, stýkat navzájem i se všemi pracovnicemi jako doma. Tento záměr je součástí naší filosofie pro školu tzv. rodinného typu. V roce 2007 prošly prostory MŠ nákladnou rekonstrukcí, která se projevila na celkovém prostředí školy i jejího okolí. Na výzdobě školy se podílejí učitelky, rodiče i děti. Dětské výtvory jsou na dostupných místech a rodiče si je mohou dle zájmu odnášet Zahrady MŠ Škola je obklopena terasovitými zahradami s velkým množstvím starých stromů. Zahrada je po celkové rekonstrukci vybavena městečkem BIMBI, houpačkou, pískovišti, travnatou plochou. Bude dle finančních možností postupně doplňována dalšími hracími prvky, prolézačkou, domečky atd. Při dostatku sněhu máme i kopec na sáňkování, v létě využijeme mlhoviště. Můžeme také využívat multifunkční hřiště ZŠ. Zahrada MŠ je průběžně kontrolována specializovanou firmou na kácení a prořezávání stromů, firma Sportservis každoročně kontroluje stav hracích prvků a pískovišť Vybavení tříd MŠ Třídy jsou vybaveny velkým množstvím hraček, tělovýchovným náčiním, divadelní scénou s maňásky, audiovizuálními pomůckami, pískovým stolem, počítači, hracími koutky. Nábytek je přizpůsoben dětem. Nově využíváme i interaktivní tabuli od f. AV Media. Podstatná část hraček a náčiní je uložena tak, aby si je děti mohly brát samostatně, pro uložení hraček jsou stanovena pravidla. 5

7 Propojení se základní školou umožňuje využívat společné prostory se ZŠ (aula, tělocvična, keramická dílna, internetová knihovna, školní družina) Ekonomické podmínky Ekonomické podmínky se nikterak nevymykají ze standardního finančního zabezpečení poskytovaného MŠMT prostřednictvím obecních úřadů zařízením obdobného typu. V roce 2006/07 prošla celá budova základní i mateřské školy rozsáhlou rekonstrukcí. Účetnictví je vedeno společně se základní školou příslušným ekonomickým oddělením základní školy. Nadstandardem jsou sponzorské dary rodičů dětí, evidovány a vyúčtovány jsou v účetnictví školy Organizace Provozní doba je od 7.00 do hodin Režim dne: příchod dětí (spontánní hra, angličtina, indiv. práce, kontakt s rodiči ) hra, TV chvilka, svačina hlavní program, řízená činnost, skupinové hry pobyt venku (řízená i volná hra) oběd, hygiena odchod dětí, klidná hra, pohádka odpolední klid - starší děti (předškolní příprava) mladší děti (ložnice, klid na lůžku, pohádky) hygiena, svačina odpolední program (individuální řízená činnost, hra, pobyt venku) odchod dětí Režim dne se liší v jednotlivých třídách dle stravování během dne. Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje rodičům (po předchozí dohodě) předat nebo vyzvednout dítě kdykoliv Počet tříd Stavebně technické zázemí školy předurčuje organizační uspořádání do 3 tříd se společnou jídelnou, šatnou a sociálním zařízením Rozdělení dětí do tříd: o A celodenní provoz heterogenní třída o B celodenní provoz heterogenní třída o C celodenní provoz heterogenní třída Děti do tříd rozděluje kolektiv učitelek na Pedagogické radě. Vyrovnáváme třídy podle věku i pohlaví, vycházíme vstříc přání dětí i rodičů, pokud to podmínky umožňují. 6

8 Základní charakteristika tříd MŠ Třída A Vyučující: Mgr. Hana Pelikánová, Kamarýtová asistentka učitele Provozní doba: 7:45 15:00 hod Třída B Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 a více let Zaměření: Magdalena Šrubařová, Jaroslava Angličtina - AKCENT, kroužek Hudebně pohybová výchova Příprava do základní školy Plavecký výcvik Škola v přírodě Vyučující: Helena Zetková, Vladimíra Řepová Provozní doba: :00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí: 3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Výtvarná a pracovní výchova Zpěv Plavecký výcvik Třída C Vyučující:Věra Barochová, Helena Hrabáková, Provozní doba: 8:00 16:00 hod Počet dětí: 25 Věk dětí:3 6 let (heterogenní třída) Zaměření: Hudebně pohybová výchova Zpěv Plavecký výcvik 2.3. Životospráva Nástup dětí: po předchozím upozornění kdykoliv Spontánní hra: od 7.00 do 8.50 dle potřeb a zájmu dítěte kdykoliv při pobytu venku po obědě do odchodu domů/ dopolední docházka/ po spaní Činnost řízená: každá třída si upravuje činnost dle svého programu 7

9 částečně při pobytu venku starší děti předškolní výchova 3x týdně individuálně dle zájmu dětí Organizace stravování probíhá 3x denně v tříhodinovém intervalu dle platných norem. Pití je dětem k dispozici nezávisle na stravování. Časový rozvrh: Přesnídávka... 8:30 9:00 hod. Oběd...11:30 12:15 hod. Svačina...14:30 15:00 hod. Náhradní svačina za odpolední svačinu pro děti, které odcházejí po obědě domů, se vydává od 12:35 hod do 13:00 hod ve výdejně stravy v MŠ. Stravování lze odhlásit den předem na čísle nebo , první den nemoci lze jídlo vyzvednout v MŠ. Neodhlášené stravné nelze odečíst. Jídlo je připravováno ve školní jídelně a MŠ je vybavena výdejnou jídla. Výdejna jídla je obsazena jedním pracovníkem. Vedoucí školní jídelny : p. Lišková Sledování televize, DVD v MŠ: minimální pouze jako doplněk řízené činnosti, nebo dle zájmu dětí při nepříznivém počasí ( 2x až 3x v měsíci). V jednom sledu max. 20 min Pohybové aktivity: vzhledem k daným podmínkám se snažíme o maximální podporu 15 minut tělovýchovné chvilky i s tanečky každý den před svačinou pohybové hry, cvičení, relaxace /1-3x týdně/ pohyb dětí v přírodě, na zahradě každý den cvičení v tělocvičně 2x týdně středa, pátek cvičení s prvky jogy, taneční průprava Pobyt venku: Využívání školní zahrady je maximální. Pobyt venku je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší. O zeleň se stará zahradník /smluvní/, a zaměstnanci MŠ dle dohody. Výměna písku: 1x ročně. Délka pobytu: dopoledne hodin každá třída dle rozpisu stravování odpoledne hodin /dle počasí/ Pobyt venku využíváme především k rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí, ale též k rozvoji jejich poznání. Využíváme také okolní parky a hřiště. 8

10 Odpočinek a spánek: V denním programuje respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku nenutíme. Pro děti s nižší potřebou spánku nabízíme odpolední kroužky Bělásek, Školáček nebo zájmové kroužky. Pro odpočinek nemáme samostatnou ložnici, musíme využívat denní místnost, která se přes pobyt dětí na zahradě větrá, děti odpočívají na molitanových matracích. Výměna prádla: Lůžkoviny 1x za tři týdny ubrusy 1x týdně pyžama 1x týdně Prádlo pere uklizečka MŠ v prostorách MŠ. V MŠ je čisté prádlo uskladněno ve spec. skříni. Špinavé se ukládá v úklidové místnosti Psychosociální podmínky Maximálně se snažíme o vytvoření takového prostředí, aby se u nás cítili děti i dospělí dobře, spokojeně a bezpečně. K nově příchozímu dítěti přistupujeme citlivě a snažíme se přizpůsobit jeho potřebám. Adaptace na nové prostředí probíhá postupně ve spolupráci s rodiči. (viz Plán adaptace) Jde nám především o klidné, přirozené a citlivé jednání, kdy děti nejsou neúměrně přetěžovány a stresovány. Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Základem je vstřícná a empatická komunikace. Jakýkoliv samostatný pokus dítěte je podporován a dostatečně pochválen. Záleží nám na vzájemné toleranci, důvěře, ohleduplnosti a spolehlivosti. Vzhledem k prevenci sociálně patologických jevů a šikany, se snažíme věnovat pozornost neformálním vztahům dětí ve třídě a jejich ovlivňování prosociálním směrem. Pozornost věnujeme i vztahům k dětem ze základní školy (společné projekty se ZŠ) Vyvažujeme volnost a osobní svobodu dítěte s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v naší mateřské škole potřebný řád, projevy šikany ihned řešíme. Cílem pro nás zůstává přání, aby se škola stala pro děti místem plným kamarádů a místem, kam budou chodit rády Spolupráce s rodiči Registrovaná organizace Sdružení rodičů a přátel mateřské školy pracuje již od roku Společné aktivity se staly součástí vzdělávacího plánu. Našim cílem je maximální otevřenost a spolupráce. Pravidelných schůzek SRPŠ se vždy účastní i vedoucí MŠ. Také učitelky jednotlivých oddělení jsou s rodiči v pravidelném kontaktu a dle zájmu poskytují informace o dění ve skupině a o pokrocích dítěte v jednotlivých činnostech. Domlouvají se s nimi na společném postupu při výchově a vzdělávání. Sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí rodin a snaží se jim porozumět a vyhovět. Jedenkrát ročně (před zápisem do 1. tříd) pořádáme konzultační týden pro rodiče, konzultace vede vedoucí učitelka a třídní učitelka dítěte. 9

11 Naší společnou snahou je rozvíjet tuto spolupráci, nabízet rodičům i dětem množství různých aktivit i mimo běžný výchovný program (zahradní slavnosti, výtvarné dílny, výstavy, výlety, ). Při těchto společných akcích zůstáváme otevření též pro rodiny, jejichž děti již ukončily docházku v MŠ, nebo naopak ještě nebyly přijaty Kontakt s rodiči Telefonické spojení: Ředitelství ZŠ + MŠ Vedoucí MŠ Vedoucí jídelny Hospodářka ZŠ Úřední hodiny vedoucí MŠ: Pondělí 15:30 17:00 Středa 12:30 14:00 Konzultační hodiny: Denně po předchozí dohodě. Třídní schůzky a schůzky SRPŠ 3 x ročně, 1x ročně konzultace o dětech Aktuální informace na nástěnce u vstupu do MŠ a v šatně MŠ Pedagogické zajištění a personální obsazení Pedagogičtí pracovníci v naší mateřské škole mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost nebo si ji dodělávají studiem. Vzdělání si průběžně doplňují semináři a kurzy. Vedení školy nám vytváří vhodné podmínky pro další profesní růst a systematické vzdělávání. Pedagogická služba je stanovena tak, aby byla dětem zajištěna optimální vzdělávací a výchovná péče. Snažíme se pracovat v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami zajišťujícími rozvoj výchovy a vzdělání předškolních dětí. Ve spolupráci s příslušnými odborníky (logoped, speciální pedagog, poradenský psycholog, ), nabízíme rodičům pomoc v péči o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Náš pedagogický sbor a celý pracovní tým je stabilní a stmelený. Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech Pracovníci mateřské školy Mgr. Hana Pelikánová Vedoucí učitelka Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové specializace hudební výchova Vedoucí pěveckého a folklorního souboru Bělásek při ZŠ Bílá Věra Barochová 10

12 Učitelka Střední pedagogická škola Specializace tělesná výchova, Hraní loutkového divadla Helena Zetková Učitelka Střední pedagogická škola v Karlových Varech specializace výtvarná a tělesná výchova Hraní loutkového divadla Vladimíra Řepová Učitelka Střední pedagogická škola v Praze 6 Evropská specializace výtvarná a tělesná výchova Helena Hrabáková Učitelka Zaměření na tělesnou výchovu, jogu Studuje pedagogickou školu Magdalena Šrubařová učitelka zaměření na tělesnou výchovu, hudební výchovu Naďa Toegelová Školnice a uklizečka Dlouholetá pracovnice školy 2.7. Řízení mateřské školy Rozdělení kompetencí Mgr. Hana Pelikánová: Vedoucí pracoviště MŠ Tříd. uč. třídy A Ručitel za inventář sborovny Vedoucí souboru Bělásek Zajištění projektu plavecký výcvik a výuka Aj Helena Zetková: Zástupkyně vedoucí Ručitel za inventář školního divadla Ručitel za inventář třídy B Zdravotnice Věra Barochová: Ručitel za kabinet tělesné výchovy 11

13 Ručitel za inventář třídy C Vladimíra Řepová: Helena Hrabáková Vybírání úplaty Zástupkyně vedoucí ( v případě nepřítomnosti pí Zetkové) Referent hygieny a bezpečnosti práce Divadla, výtvarné dílny Ručitel za inventář jídelny a provozních místností Knihovnice Ručitel za inventář zahradního vybavení Zajištění práce kroužku - tanečky Magdalena Šrubařová Jaroslava Kamarýtová Ručitel za inventář třídy A Asistentka učitele Informační systém mateřské školy Porady se zřizovatelem Termín: poslední čtvrtek v měsíci Obvyklý čas: dopoledne 11.hod Místo: MČ Praha 6 Účastníci: ředitelky MŠ, vedoucí učitelky MŠ, ředitel školského úřadu, představitelé MČ Praha 6, hosté Zápis: zasílán elektronicky Informace: přeposílány všem učitelkám elektronicky Porady vedení ZŠ a MŠ Bílá 1 Termín: první pátek v měsíci Obvyklý čas: 8:00 hod Místo: ZŠ ředitelna Účastníci: ředitelka, zástupci ředitelky ZŠ, vedoucí školní jídelny, vedoucí MŠ, vedoucí ŠD, školník, hospodářka ZŠ Zápis: ne Informace: předávány okamžitě na páteční miniporadě Pracovní porady učitelek a provozních zaměstnanců MŠ Termín: pátek Obvyklý čas: 13:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci:učitelky MŠ, uklízečky, školnice Zápis: ne Informace: plán práce na další týden, informace z porad 12

14 Plán Pedagogických rad Termíny a rámcový plán práce 1. srpen - Evaluace ŠVP- změny, schválení Plán akcí na 1.čtvrtletí Rozdělení dětí do tříd Různé 2. listopad- ŠVP- plnění Plán akcí na 2.čtvrtletí Adaptační problémy, návrhy na PP vyšetření dětí Různé 3. leden - ŠVP- plnění Plán akcí na 3.čtvrtletí Hodnocení dětí, návrhy na OŠD, vyšetření dětí Přijímací řízení, kriteria přijetí Různé 4. duben - ŠVP-plnění Evaluace-sběr dat Plán akcí na 4.čtvrtletí Přijímací řízení Různé Termín: čtvrtek Obvyklý čas: 17:00 hod Místo: MŠ sborovna Účastníci: učitelky MŠ Zápis: ano Plán schůzek rodičů 1 září - ŠVP seznámení Plán akcí Školní řád, provozní řád, provozní řád školní jídelny-seznámení 2 listopad - ŠVP plnění, zapojení rodičů Plnění akcí, plán akcí Řešení problémů 3 leden - Konzultační hodiny (individuelní setkání rodičů s vedoucí učitelkou, třídní učitelkou), řešení konkrétních problémů, OŠD, PP vyšetření, hodnocení dětí 4 duben - ŠVP plnění Evaluace-sběr dat, hodnocení aktivit, zájmové kroužky, projekty Plán práce a plán dalšího rozvoje MŠ 13

15 Písemná dokumentace školy Školní vzdělávací program Řád školy Vnitřní řád MŠ Evidence školení BOZP a CO Evakuační plán Výroční zpráva Evaluační zpráva Dokumentace dětí Žádost o přijetí do MŠ, Rozhodnutí o přijetí, OŠD, Plán práce dítěte s OŠD Hodnocení dětí Třídní dokumentace Přehled výchovné práce, docházka, evidenční listy, záznamy o dětech, zmocnění k odvádění dítěte, prohlášení o včasném vyzvedávání dítěte, dotazník pro rodiče, 14

16 3. Charakteristika programu ŠVP vychází z modelu osobnostně orientované předškolní výchovy. Jde o model výchovy, který prosazuje přístup, jehož cíle směřují k dítěti, k jeho rozvoji a učení. Uplatňuje integrované vzdělávání, které svým obsahem i svými metodami práce založenými na prožitkovém učení, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Směřuje k rozvoji a osvojení kompetencí. Osobnostně orientovaný model předškolní výchovy je založen na přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré a přínosné zkušenosti a tradice české předškolní výchovy. Dítě chápeme jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou a být kladně přijímána. Vztah učitelky k dítěti je zbavován tradiční autoritativnosti, snahy o nadvládu a řízení pomocí odměny a trestu, dítě se stává partnerem. V komunikaci převažují projevy náklonnosti a důvěry, umožňujeme mu uplatnit jeho mnohostrannou aktivitu a přirozený projev. Dítě dostává šanci spolurozhodovat, souhlasit i oponovat a vstupovat do dění jako rovnoprávný účastník. Vzdělávací program navazuje na dřívější programové materiály a zachovává tradiční poznatkový horizont předškolního dítěte, také je však dostatečně pružný a umožňuje vstřebávat nové poznatky a metody výchovné práce Vzdělávací obsah: Základní obsah předškolního vzdělávání v naší mateřské škole byl stanoven tak, aby navazoval na současné trendy ve vzdělání, odpovídal základním cílům a přitom respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dítěte. Reagujeme na jeho zájmy a zároveň se snažíme přizpůsobit prostředí školky jeho přirozeným potřebám. Jednotlivé oblasti vzdělání reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Základní interakční oblasti: Dítě a jeho tělo oblast biologická Dítě a jeho psychika oblast psychologická Dítě a ten druhý oblast interpersonální Dítě a společnost oblast sociálně-kulturní Dítě a svět oblast environmentální Tyto oblasti vzdělávání jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se. Obsah jednotlivých oblastí se prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje a doplňuje. V rámcovém programu pro předškolní vzdělávání je uvedeno, co nám každá oblast jasně definuje - vzdělávací cíle, očekávané kompetence dítěte, rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů i hlavní činnosti a příležitosti, které dětem nabízíme, vytváříme a umožňujeme. Rozpracovaný program je k nahlédnutí u vedení školy. 15

17 3.2. Hlavní téma naší mateřské školy: Motto Jan Amos Komenský Velká Didaktika: Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak by se naučili více ti, kteří se učí Vzdělávací záměr naší MŠ: Rozvíjet osobnost dítěte, její individualitu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, jeho práci, rodině, přírodě, k vlastnímu duševnímu zdraví, k planetě Zemi, historii a lidovým tradicím a zvykům Vzdělávací cíle: * podporovat tělesný i duševní rozvoj dítěte, * umožnit přirozený vývoj osobnosti v kolektivu vrstevníků, * předat a zprostředkovat základní životní zkušenosti * poskytnout podněty ke zvýšení sociálně kulturní úrovně, * probudit zájem o poznávání všeho nového a vytvořit tak předpoklady pro další vzdělávání Priority: * tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky dětem * na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost * na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevováním světa kolem nás * na emoční prožitky dětí před získanými výsledky v řízených činnostech * na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty * na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě * na realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem 16

18 * na analýzy evaluace směrem k dítěti, zaměřené na rozvoj každého dítěte, vzdělávací pokroky dítěte písemně zaznamenávat * na spoluúčast s rodinou, zajišťující pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 3.3. Formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou,vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů. U dětí s vadou řeči umožňujeme rodičům navštěvovat logopedku kdykoliv během dne, provádíme individuální logopedickou péči. Ve vzdělávání mimořádně nadaných, talentovaných dětí nabízíme další vzdělávání formou dlouhodobých projektů a zájmových kroužků. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.(ošd) Třídní vzdělávací plány jsou velmi provázané, tak aby se mohly děti v odpoledních hodinách, v době výuky angličtiny a dalších zájmových kroužků a nadstandardních aktivit účastnit programu v kterékoliv jiné třídě. Učivo navazuje i v předškolní přípravě. Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandartních aktivit (angličtina, Školáček, Bělásek, plavecký výcvik, saunování, přenocování v MŠ, společné akce rodičů a dětí,výlety apod. viz plán akcí), které organizujeme v průběhu celého roku Témata, ze kterých čerpáme Název programu: Putování se Sluníčkem Paprsek Oranžový Časové období: září Motto: Sluníčko má velký úkol, přivést děti zpátky do škol Téma: Uvítání se Sluníčkem Škola nás volá Jak bylo o prázdninách? Znám svou značku? Znám cestu do školy? 17

19 V září ještě slunce září. Mám kamarády? Boudo, budko Projekt: Draku,ty jsi vážně drak? Projekt: Kníže Václav Charakteristika integrovaného bloku Adaptační období, seznamování s prostředím MŠ, tříd, ZŠ, navazování kontaktů mezi dětmi ve skupině, s paní učitelkou, seznamování s pravidly soužití, pravidla chování ve třídě, na zahradě, vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Paprsek - Zelený Časové období říjen Motto: Sluníčko, sluníčko, posviť nám maličko, ať dozraje zelenina, ovoce i jablíčko! Téma: Sklízíme ovoce a zeleninu O veliké řepě Bramborový týden Jablečný týden Kaštanový týden Projekt: Co si dnes uvaříme? Charakteristika integrovaného bloku Poznávání přírody na podzim, charakteristické činnosti na poli, na zahradě,v lese, sběr přírodnin a tvoření s nimi osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejích proměnách Paprsek Hnědý Časové období listopad Motto: Stýská se nám po sluníčku, ať vysvitne na chviličku! Téma:Zdravé sluníčko Zdravé potraviny Sluníčko má rýmu 18

20 Když kamarád stůně I Sluníčko potřebuje deštník Co umí vítr a déšť Projekt: Sluníčko barví listy Charakteristika integrovaného bloku Pozorování změny počasí, naše tělo a zdraví, osvojovat si poznatky o lidském těle a jeho zdraví Paprsek zlatý Časové období prosinec Motto: Těšíme se na Vánoce, na nejhezčí svátky v roce. Téma:Čertovský týden Půjdem spolu do Betléma Projekt: Mikulášská nadílka Vánoce s mámou a tátou Charakteristika integrovaného bloku Vycházíme z českých lidových tradic Mikuláš, Ježíšek, pečení cukroví. Rozvíjíme povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcty, pokory, obdarování, sdílení), seznamování s kulturou v našem městě, rozvíjení kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební i receptivní (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti) Paprsek žlutý Časové období leden Motto: Sluníčko má čepici, čeká asi vánici. Téma: Paní Zima jede Zimní hry a sporty Půjdu k zápisu Masopust Projekt: Dětský masopustní karneval 19

21 Charakteristika integrovaného bloku Prožívání zimních radovánek a sportů přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu, zimní příroda pozorování změn počasí, zvířat a ptáků v zimě uvědomovat si jak o ně pečovat, lidové tradice-karneval, masopust Paprsek růžový Časové období únor Motto: Sluníčko se schovalo za veliké mraky, chybí ptáčkům, zvířátkům a dětem taky. Téma: Kdo přiveze Sluníčko? Vlak, letadlo, autíčko? Čím cestujeme? Labyrinty Zdrobněliny Studí mě nohy, zebe mě nos, Sluníčko pojď na pomoc! Ptáci a zvířátka v zimě Projekt: Závody autíček na dálkové ovládání Charakteristika integrovaného bloku Poznávání světa a života kolem nás: co děláme celý den, připravujeme se k zápisu do školy, práce lidí kolem nás, čím cestujeme, pozor svítí červená, osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem Paprsek zelený Časové období březen Motto:V dešti i sluníčku,z louže do bláta,od zrnka k zrníčku běhají kuřata. Téma: Jak se rodí jaro? Když jaro zaťuká Jaro na zahradě a v trávě Motto: Nebezpečí odolám, vždyť já už to dobře znám. Téma: Nebezpečí úrazů 20

22 Projekt: Dny bez úrazů Motto: Když mě šlehneš maličko, dám ti jedno vajíčko, když mě šlehneš víc, nedostaneš nic. Téma: Velikonoce svátky jara Projekt: Nejkrásnější vajíčko Charakteristika integrovaného bloku Východiskem pro tento celek jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, poznávání jarní přírody, květin, experimentování s klíčením semen, Velikonoce zmapování základní charakteristiky jarního ročního období upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou.ochrana zdraví, nebezpečí úrazu, poučení o prevenci, první pomoc Paprsek - červený Časové období duben Motto: Sluníčko nám zahlásí pozor aprílové počasí! Téma: Moje zvířátko kde má domov? Domácí zvířata a jejich mláďata. Živočichové u potoků, řek a rybníků Volně žijící zvířata Charakteristika integrovaného bloku Získání znalostí o domácích zvířatech a jejich mláďatech a ptáků na jaře, hmyzu, poznávání života ve vodě upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, znát jak a kde žijí Paprsek fialový Časové období květen Motto: Sluníčko má plno práce v sadě, v lese, na zahrádce! Téma: Sluníčko na návštěvě v ZOO Cizokrajná zvířata Čím jsem, ptá se Sluníčko? Řemesla a povolání Co děláme celý den a celý rok? 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Odloučené pracoviště Šumavská 15 Mateřská škola Šumavská 15 je 3 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3 do 6 let,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více