Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet města na příští rok byl schválen. Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva"

Transkript

1 LEDEN 2012 ROČNÍK 41 12,- KČ Oslavili jsme Vánoce Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor, dramaturg, muzikant, zpěvák a skladatel se narodil se v roce Pracoval jako redaktor časopisů, od roku 1993 působil v jedné soukromé televizní stanici. Je autorem úctyhodného počtu reportáží s rozličnou tématikou. Josef Klíma se s klubovým pořadem Můj život reportéra představí v Kulturním domě v Třešti ve středu 22. února 2012 od 19,30 hod. Pořad je postavený na vyprávění o konkrétních a skutečných událostech, které se staly při natáčení publicistických pořadů. (str. 10) Vánoce jsou za námi, začal nový rok Nastává rok, který vzbuzuje velké obavy. Hospodářské problémy na sebe pravděpodobně nenechají dlouho čekat. Ruku v ruce s nimi přijdou i problémy sociální, mnohé z nich asi nedokážeme nyní ještě plně domyslet. Je tedy obtížné odhadovat, jak budeme hodnotit rok 2012 za rok touto dobou. Ale to je ještě poměrně daleko. Toto číslo Našeho města se ještě krátce vrací k času Vánoc, k tomu, jak jsme nejkrásnější svátky roku prožívali v Třešti. Ať nám ta pozitivní energie, kterou jsme ve sváteční době načerpali, pomůže zvládnout úskalí následujících období. Koncert, který pohladil po duši V pátek 16. prosince a v sobotu 17. prosince se bývalá třešťská židovská synagoga rozezněla vánočními melodiemi. Ty zde zazněly v rámci vánočního koncertu Betlémské světlo, který scénáristicky i režijně připravila Anička Fencíková v hudební spolupráci s Lubošem Vonkou. Posluchači zcela zaplnili synagogu ve všech třech reprízách koncertu. Dramatické pásmo o zrození betlémského dítěte bylo doplněno zpěvy koled a vánočních písní. Průvodní slovo Aničky Fencíkové a Michala Janíčka spojovalo hravé části koncertu s hudebním doprovodem. (str. 2) Rozpočet města na příští rok byl schválen Po předchozím projednání na pracovním jednání zastupitelstva i po doporučení finančním výborem schválili 12. prosince zastupitelé rozpočet města (hlasy 14 přítomných zastupitelů). Rozpočet pro nový rok je sestaven s nižšími příjmy i výdaji než rok předešlý počítá s necelými 75 mil. Kč. Během roku se však toto číslo bude měnit v závislosti na přijatých dotacích, které město v průběhu roku získá. (str. 3 a 7) Nová rubrika: Názvy třešťských ulic Od tohoto čísla Vám budeme pravidelně nabízet článek o názvu jedné ulice v našem městě. Doufám, že výběr bude pro čtenáře překvapením, nebude se řídit dle abecedy, důležitosti, délky či umístění ve městě. V prvním dílu seriálu se podíváme na ulici Ztracenou. (str. 11) Beat-folková Epy de Mye vystoupí v třešťské synagoze Epy de Mye je nevyléčitelná hudební choroba šířící se rychlostí zvuku. Tak se charakterizuje jihočeská, z části i jihlavská kapela, která na hudební scéně vystupuje od ledna roku Její energický akustický koncert se uskuteční v pátek 27. ledna v 19,30 hod. v bývalé židovské synagoze. (str. 13)

2 2 KULTURA Koncert, který pohladil po duši V pátek 16. prosince a v sobotu 17. prosince se bývalá třešťská židovská synagoga rozezněla vánočními melodiemi. Ty zde zazněly v rámci vánočního koncertu Betlémské světlo, který scénáristicky i režijně připravila Anička Fencíková v hudební spolupráci s Lubošem Vonkou. Posluchači zcela zaplnili synagogu ve všech třech reprízách koncertu. Dramatické pásmo o zrození betlémského dítěte bylo doplněno zpěvy koled a vánočních písní. Průvodní slovo Aničky Fencíkové a Michala Janíčka spojovalo hravé části koncertu s hudebním doprovodem. Před očima posluchačů se tak odehrával biblický vánoční příběh putování Josefa a Marie do Betléma, zrození Ježíše, dialogy pastýřů o tom, co se stalo, působivá scéna andílků i příchod darovníků, kteří radostnou zvěst a narození Mesiáše odcházeli zvěstovat ostatním. Jednotlivé scény biblického příběhu komentovali dva vypravěči Zuzana Šmachová a Zdeněk Němec a doplňovaly je desítky koled a vánočních zpěvů. Ty s dvanáctičlenným souborem ve vysoké profesionální kvalitě nastudoval Luboš Vonka, který sbor doprovázel na klávesy. Řadu skladeb doprovázel na housle Martin Vašata. Jednotlivé skladby i dialogy v dramatu narození Ježíše Krista byly často odměňovány dlouhým potleskem. Více jak 200 účastníků koncertů prožívalo v předvánočním čase chvíle radosti z kultivovaného slova, nádherné hudby a zpěvu. V průvodním slovu zaznívala slova o Boží lásce a nejedna výzva, aby i náš každodenní život byl naplněn láskou a porozuměním, aby se svět stal místem radosti a pokoje. Nelze vyjmenovat všechny účinkující i technický personál, který koncert zajišťoval na koncertu spolupracovalo 45 lidí. Je však možno konstatovat, že z jejich vzájemné souhry a spolupráce vzniklo krásné dílo, které potěšilo všechny, kteří na koncert přišli. Je krásným vánočním zvykem dávat svým milým a přátelům dárky. Koncert Aničky Fencíkové a Luboše Vonky takovým dárkem byl. Díky za něj. Každý dar věnovaný druhým z lásky činí svět krásnějším a lepším. Nechť světlo adventních svící, které zazářilo i na tomto koncertu, ozařuje náš život i v celém roce Mgr. František Bukvaj INZERCE AUTO-PNEU CENTRUM DŮVĚŘUJTE PROFESIONÁLŮM Třešť tel.: mobil: Provozní doba: Po - Pá So NEJLEVNĚJŠÍ PNEU A DISKY KOUPÍTE ZDE Děkujeme za důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku přejeme svým zákazníkům hodně zdraví, štěstí a úspěchů. a.s. Jihlava tel.: mobil: Provozní doba: Po - Pá So NEJLEVNĚJŠÍ PNEU A DISKY KOUPÍTE ZDE

3 SLOVO STAROSTY 3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí čtenáři Našeho města! Tak jak jsem Vás v minulých číslech Našeho města informoval, připravovali jsme v závěru roku na městském úřadě, ve vedení města i při jednání rady města rozpočet na rok nový. Po projednání na pracovním jednání zastupitelstva i po doporučení finančním výborem jsme následně 12. prosince 2011 schválili rozpočet města čtrnácti hlasy přítomných členů zastupitelstva. Kompletní rozpočet, včetně komentáře k vybraným položkám, je zveřejněn na webových stránkách města a částečně uveden i v tomto čísle Našeho města. Osobně si myslím, že projednání a následné schválení rozpočtu města je jeden ze stěžejních úkolů zastupitelstva. Proto bych Vás chtěl s některými řádky rozpočtu města podrobněji seznámit. Rozpočet pro nový rok je sestaven s nižšími příjmy i výdaji než rok předešlý počítáme s necelými 75 mil. Kč. Během roku se však toto číslo bude měnit v závislosti na přijatých dotacích, které město v průběhu roku získá. Městské příjmy se skládají z daňových (což představuje daň z nemovitostí, místní a správní poplatky a podíly z daní z přidané hodnoty, fyzických a právnických osob) ve výši 43,1 mil. Kč. Další příjmy jsou nedaňové (u většiny z těchto příjmů je i vlastní výdajová položka), představující příjmy z kulturních akcí, bytového i nebytového hospodářství, pečovatelské služby či domácí ošetřovatelské péče, z pronájmu pozemků v celkové výši 13,3 mil. Kč. Z prodeje pozemků předpokládáme příjem do rozpočtu města ve výši 1,8 mil. Kč. V kapitole dotace počítáme s necelými 7 mil. Kč, zde je ale vše závislé od úspěšnosti v získávání dotací na investiční i neinvestiční potřeby během roku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude v letošním roce kryt částkou ve výši 9,4 mil. Kč z rezervních prostředků města. V této chvíli tak jak je schváleno v rozpočtu pro rok 2012 nepočítáme s přijetím nových úvěrů. A jak je sestavena výdajová stránka? Je rozdělena především na běžné a kapitálové výdaje. V rámci běžných výdajů je vyčleněno 2,8 mil. Kč na místní komunikace (představující údržbu komunikací včetně zimní údržby a opravu i obnovu dopravního značení). Na zajištění dopravní obslužnosti příspěvek na veřejnou autobusovou dopravu počítáme s částkou 310 tis. Kč. 616 tis. Kč je vyhrazeno vodnímu hospodářství na úhradu havárií vodovodů a kanalizací a také na příspěvek jihlavskému magistrátu na realizaci preventivních opatření před povodněmi (jeden z hlavních výstupů je i realizace bezdrátového rozhlasu po městě). Tato akce byla rozpočtována již v roce 2011, ale nebyla čerpána z důvodu nezahájení realizace jihlavským magistrátem. V části věnované školství počítáme s příspěvkem našim příspěvkovým organizacím a to mateřské škole ve výši 1,85 mil. Kč a základní škole 5,4 mil. Kč. Další velkou kapitolou v celkové výši 6,7 mil. Kč je kultura zde najdeme mimo jiné výdaje na provoz kulturního domu, městskou knihovnu, turistické informační centrum i kino. Najdeme zde finanční prostředky na realizaci již tradičních kulturních akcí, ale i takové, které nalezneme ve schváleném rozpočtu poprvé. Příspěvky jsou také na grantové programy ať již na publikační činnost (60 tis. Kč) nebo na kulturní akce (230 tis. Kč). Nově plánujeme 300 tis. Kč podpořit vydání publikace o historii a především současnosti spolkového života v našem městě. Podíl na opravy památek je plánován ve výši 250 tis. Kč. Na podporu sportovních aktivit je vyčleněno 627 tis. Kč. Zde nalezneme další z grantových programů města a to na mládež do 19 let (150 tis. Kč) a na provoz i údržbu (30 tis. Kč). Další finance v této kapitole jsou určeny na opravu dětských hřišť i naučné stezky a příspěvek na provoz objektů v majetku města. V rámci části věnované bytovému a nebytovému hospodářství se počítá především s opravami bytů a výměnou oken. Úhrada elektrické energie a vlastní obnova veřejného osvětlení nás bude stát 1,7 mil. Kč, necelé 2 mil. Kč jsou vyčleněny na údržbu veřejné zeleně. Větší kapitolou jsou podklady pro technický a majetkový odbor a to ať již na budoucí využití školy na náměstí, pasport kanalizace, inventarizaci zeleně ve městě, tak i na studii pro rozvoj další bytové či rodinné výstavby ve městě. Na odstranění komunálních odpadů je vyčleněno 4,7 mil. Kč, údržba městského hřbitova nás bude stát 383 tis. Kč. Příspěvek ve výši 2,3 mil. Kč je určen pro pečovatelskou službu, ve výši 1,2 mil. Kč pro domácí ošetřovatelskou službu. Na provoz městského úřadu je vyčleněno 17,5 mil. Kč, v této částce je zahrnuto 11,1 mil. Kč na mzdy, další prostředky jsou určeny např. na odchyty volně pobíhajících psů, na služby spojené s převodem majetků, s konzultačními a poradenskými službami či na příspěvky za členství v různých sdruženích. Kapitálové výdaje jsou navrženy v cca polovičním plnění, než tomu bylo v roce Zde však počítáme, v případě kladného ohodnocení našich žádostí, s přijetím dotací z evropské unie a s tím souvisejícím navýšením příjmové i výdajové stránky rozpočtu. Jedná se především o akce zateplení mateřské školy (toto se opakuje již několikátým rokem, bohužel jsme zatím úspěšní nebyli) a revitalizaci zeleně na třešťském sídlišti. 3 mil. Kč máme vyčleněny na opravu kanalizace v Selské ulici. Doufám, že se nám podaří realizovat také stavební úprava v ul. Havlíčkova, kde směrem na Batelov jsou chybějící obrubníky na krajnici krajské silnice. Měl by být také Krajskou správou a údržbou silnic Kraje Vysočina zajištěn nový povrch silnice to ale vše závisí na schválení rozpočtu této krajské příspěvkové organizace. V roce 2012 budou zahájeny práce na novém územním plánu. Částka 1,8 mil. Kč je poskytnuta TJ Slavoj na modernizaci kabin na fotbalovém hřišti (900 tis. Kč představuje půjčku této organizaci, která bude do konce roku vrácena zpět městu). Investorem této akce i přesto, že majitelem objektu i celého areálu je Město Třešť je TJ Slavoj, který si mohl požádat o vyšší podíl dotace než Město Třešť. Splátky úvěrů přijatých v minulosti na různé investiční akce, které musí město každoročně platit, je pro rok 2012 téměř 7 mil. Kč. To jsou asi ve stručnosti zásadní parametry rozpočtu města pro rok K lednu v Třešti neodmyslitelně patří Betlémská cesta, která nás opět zavede do téměř dvou desítek domácností, kde nám betlémáři ukáží své betlémy. Chtěl bych jim za tu obětavost, která představuje nespočet hodin, ze srdce poděkovat. A vyzvat nás ostatní, abychom ani v letošním roce nezapomněli na návštěvu tohoto našeho unikátu, který nám mohou závidět kdekoli v naší republice a myslím si, že i v celém světě. Závěrem bych vás chtěl pozvat na plesovou sezónu, kterou v Třešti první lednový týden zahajujeme. Z již tradičních plesů si dovolím upozornit na ten městský, který pořádáme v pátek 20. ledna ve spolupráci se ZUŠ Třešť. Budu se těšit, že se společně na některém z plesů potkáme. Vážení spoluobčané, na začátku nového roku bych nám všem chtěl popřát jenom pár drobností. Mějme stálou úctu k rodině, chtějme vždy maximální svobodu a važme si všeho dobrého, co bylo vykonáno. Přispějme všichni k tomu, aby byl nadcházející rok 2012 rokem ještě lepším než ten minulý. Vladislav Hynk starosta města NAŠE MĚSTO Uzávěrka příštího čísla je 17. ledna Zpravodaj Naše město vydává Město Třešť, Revoluční 20, Třešť, IČ: , schváleno MK ČR E Redakční rada: Vl. Hynk, E. Požárová, M. Marešová, P. Uhlířová, M. Venkrbcová. Adresa redakce: Turistické informační centrum Třešť, Rooseweltova 462/6, Třešť, tel.: , Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem zveřejněných příspěvků. Za obsahovou správnost a původnost příspěvků redakce nezodpovídá. Redakce neodpovídá za obsah placené inzerce. Předplatné a distribuci zajišťuje MěÚ Třešť. Tisk K&M Press, náklad 1000 ks. U příspěvků, které budou dodány po uzávěrce, nezaručujeme jejich otištění, a to ani v případě předplacené inzerce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na

4 4 CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ/ ZPRÁVY ZE SENÁTU Slovo hejtmana Máme po Vánocích. Ještě v nás doznívají sváteční chvíle. Doufám, že jste si je pěkně užili s rodinami a přáteli. To je na každých svátcích a na Vánocích především podle mne to zvláště výjimečné. Setkání a příjemné pobytí v klidu vánoční voňavé atmosféry s blízkými lidmi, na které jindy nemáme čas. Nebo si to namlouváme. Ne kupa drahých dárků, přejídání se hromadou pokrmů a pamlsků, ale množství a kvalita opravdových upřímných přátel to jsou podstatné hodnoty pro život nejen o svátcích. Naše společnost historicky vyrostla na křesťanských tradicích. Ale často v dychtivosti po užívání si konzumu věcí a požitků zapomínáme na slova jako je pokora, úcta k bližním, šetrnost k přírodě, solidarita se slabšími nebo nešťastnějšími. I když právě koncem roku jsme k těmto pojmům vnímavější. Ani po Vánocích bychom neměli myslet jen na své osobní Zprávy ze Senátu: Česká bible v průběhu staletí Valdštejnský palác, který je sídlem Senátu, umožňuje nejen pořádání zasedání Senátu a jeho orgánů, ale i organizaci výstav a dalších kulturních akcí. V souvislosti s nedávným koncem roku 2011, tedy v čase ještě doznívajících svátků vánočních mi připadá vhodné se o jednom svém zážitku z účasti na jedné z výstav zmínit. Přestože slavnostní zahájení výstavy Česká bible v průběhu staletí příběh jeruzalémského překladu bylo pro mě i díky přítomnosti a promluvě arcibiskupa Dominika Duky velkým zážitkem, kdo má zájem může se na fotografie z výstavy na podívat, nejvíce na mě nakonec stejně zapůsobilo osobní vystoupení překladatelů jeruzalémské bible Františka X. a Dagmar Halasové. Pro lepší možnost vnímání následujícího textu je asi ještě dobré poznamenat, že manželé Halasovi se k několik desítek let trvající práci - překladu bible svaté dobrovolně uvolili ještě v době totality a že tedy mohli dopředu počítat pouze s tím, že se za celou svoji ohromnou překladatelskou práci mohou dočkat nikoliv společenského uznání, ale naopak perzekuce. Namísto veškerých dalších slov a popisů a tradičního přání všeho dobrého si nyní na začátku nového roku dovolím doslovně ocitovat slova paní Dagmar Halasové, která na vernisáži přednesla a ze kterých je cítit veliká síla ducha a zároveň hluboká moudrost a pokora. Tedy vlastnosti, kterých není v žádné době dostatek. Můj muž vkládal do díla veškeré své znalosti biblických reálií, své znalosti historie i českého jazyka. A já celá svá léta francouzských studií, každý okamžik nad knihou, kdy jsem si do paměti ukládala význam toho či onoho pojmu. Přinášela jsem Jeruzalémské bibli všechny své znalosti vyvážené z okouzlení usebrání nad krásou slov v jejich neotřelosti; dávala jsem jí veškeré úsilí své paměti od prvních krůčků do země-jazyka, kam jsem si uvykla vcházet bez pasu. I své toulky do jiných jazyků za srovnáním jsem tam vnášela. Teď, tímto dílem nabývalo mé celoživotní snažení smyslu. Teď, kdy se měnilo v uvědomělou službu, kdy službou bylo i to okouzlení Věděla jsem, že má práce má být anonymní a přijímala jsem tento fakt s radostí. Sametová revoluce sametově setřela utajenost našeho počínání. A tak se stalo, že jsme již mnohokrát a mnoha způsoby dílo jeruzalémské školy v českém převodu, v jazyce mé země, představovali veřejnosti. A dnes představujeme svůj překlad na půdě jedné z nejvyšších institucí naší vlasti Navazovali jsme ve svém úsilí na ty, kdo nás předcházeli kdo nám z hloubi času pomáhali, opírali jsme se o jejich snažení. Víme, že po nás přijdou jiní. Říkáme s evangelistou: Jsme služebníci neužiteční. Udělali jsme jen, co jsme udělat měli, jen to, k čemu jsme se zavázali, jen to, co jsme slíbili, že uděláme. Tolik Dagmar Halasová k překladu Jeruzalémské bible. Tolik i ode mě. Přeji šťastný rok Miloš Vystrčil senátor sobecké zájmy. V té lepší části vyspělé společnosti byla vždy na nejvyšších příčkách úctyhodnosti obecně prospěšná činnost. V loňském roce jsme vyhlásili výsledky soutěže pro veřejnost s názvem Skutek roku Chtěli jsme vzbudit zájem veřejnosti o nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty organizací, které nezištně pomohly k rozvoji regionu. Dosud bylo oceněno 44 skutků jednotlivců a 5 projektů organizací. Jde o aktivity v oblasti sociálně-zdravotní, kulturní, dále se soutěží v kategoriích životního prostředí, volného času dětí a mládeže nebo poradenství, osvěty a vzdělávání. I letos můžete navrhnout ocenění dobrých skutků a nominovat je. Budeme rádi, když krajskému úřadu dáte do 15. února vědět o tom, jaké aktivity vašich spoluobčanů vás zaujaly a potěšily. Podrobnosti a nominační formulář najdete na webových stránkách kraje možné další otázky vám rádi sdělí na našem odboru regionálního rozvoje. Nejúspěšnější projekty dokonce postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku ještě v tomto roce. Je dobře o takových záslužných činech vědět, nejde jen o jejich ocenění. Zároveň s propagací dobrých skutků se vytváří pozitivní atmosféra, kdy se budeme dozvídat ne jen o zlodějnách a zločinech, ale také o té druhé příjemněji namazané straně krajíce. Začátek roku bývá i časem předsevzetí. Bylo by dobré zařadit do nich i tento bod více si všímat všeho dobrého kolem nás především těch lidí, co konají dobré skutky. Nebo třeba jen jsou prostě dobří. Do nového roku vám přeji hodně takových setkání. Jiří Běhounek hejtman Vysočiny Informace o výběru poplatků na rok 2012 V lednu 2012 se bude opět vybírat místní poplatek za odpady. Sazba poplatku je stejná jako v minulém roce, tj. 492,-/osobu a je splatná do 31. ledna I v tomto roce je možné platit poplatek dvěma způsoby, a to formou SIPO měsíčně nebo hotově na celý rok. Známky na označení sběrných nádob se budou vydávat při platbě poplatku v prvním patře budovy Městského úřadu v Třešti, dveře č. 5. Poplatek ze psa je splatný do Sazba poplatku je stejná jako v předchozích letech. Pronájem pozemku je splatný také do Petra Soukupová ekonomický odbor

5 ZPRÁVY Z RADNICE Radniční okénko Rada města Třešť 25. zasedání dne v působnosti jediného vlastníka Technických služeb Třešť, spol. s r.o. schválila nákup použitého smykem řízeného nakladače (včetně podkopu) Caterpillar 242B od firmy Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Praha za kupní cenu 530 tis. Kč bez DPH, schválila úpravu vnitřních pravidel poskytovatele pečovatelské služby, prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, platných do , ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , uzavřené s MUDr. Janou Křivánkovou, Třešť, dohodou k , záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP domu Palackého 429/19 v Třešti: kancelář č. I-19 (výměra 14,10 m 2 ), kancelář č. I- 20 (výměra 13,00 m 2 ), kancelář č. I-21 (výměra 16,20 m 2 ), sklad č. I-18 (výměra 3,50 m 2 ) a soc. zařízení (výměra 2,45 m 2 ), ceník půjčovného městského mobiliáře a služeb pro rok 2012, ceník pronájmů nebytových prostor a služeb v KD pro rok 2012, Výroční zprávy o činnosti Mateřské školy Třešť, příspěvkové organizace, Základní školy Třešť, příspěvkové organizace a Základní umělecké školy Třešť, příspěvkové organizace, zřízených Městem Třešť, za školní rok 2010/2011, seznam firem a složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro projektu Základní školy Třešť Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb, změnu termínu vánočního koncertu ženského pěveckého sboru Dam Dam Choir, podpořeného z Grantu III. pro rok 2011, na základě žádosti Města Třešť na , doporučila na základě doporučení Komise životního prostředí Rady města Třešť odstranění stromů dle předložené přílohy, uložila technickému odboru podat žádost o odstranění stromů dle předložené přílohy v termínu do , nedoporučila na základě doporučení Komise životního prostředí Rady města Třešť odstranění stromů dle předložené přílohy. Rada města Třešť 26. zasedání dne schválila vyřazení a prodej knih z knihovny fondu dle přílohy za cenu 5,- Kč/kus, smlouvu o podnájmu nebytových prostor mezi Městem Třešť a DS Karla Čapka, o. s., smlouvu o podnájmu nebytových prostor mezi Městem Třešť a DS Jana Lišky o. s., rozpočtové opatření č. 2/2011 Základní umělecké školy Třešť, příspěvkové organizace, směrnici č. l/2011 k zajištění finančního hospodaření a vedení účetnictví Města Třešť, směrnici č. 2/2011 o inventarizaci majetku a závazků, směrnici č. 3/2011 o odepisování dlouhodobého majetku, Plán činnosti Rady města Třešť na rok 2012, výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Základní školy Třešť Dodávka prezentační techniky a souvisejících služeb a pořadí firem: 1. T E V Pardubice s.r.o., Pardubice, 2. Sharp Centrum Olomouc s.r.o., Olomouc, 3. Profimedia s.r.o., Opava, darovací smlouvu mezi firmou E.ON Česká republika, s.r.o. a Městem Třešť na darování 2 ks kompozitních bezpečnostních branek, vzala na vědomí informaci o vývoji prodeje spoluvlastnických podílů k pozemkům ve vlastnictví města, zastavěných bytovými domy k datu , zprávu o stavu sportovních areálů ve vlastnictví Města Třešť k , přerušení provozu Mateřské školy Třešť, ul. Luční 88 i odloučeného pracoviště v ul. Barvířská 30 od do , pověřila tajemníka Městského úřadu Třešť kontrolou plánu činnosti Rady města Třešť na rok Zastupitelstvo města Třešť 9. zasedání dne schválilo žádost o provedení pozemkových úprav na k.ú. obcí Třešť, Čenkov a Salavice na Pozemkový úřad Jihlava, prodej pozemku par. č. 2108/17, trvalý travní porost, o výměře 275 m 2, v k. ú. Třešť, paní Lence Němcové, bytem Třešť, za cenu 80,- Kč/ m 2 a náklady na vklad do katastru nemovitostí, směnu pozemků par. č (ostatní plocha-ostatní komunikace, výměra 372 m 2 ), par. č (orná půda, výměra 180 m 2 ) a pozemků ve zjednodušené evidenci par. č. PK 2542/12 (o výměře 7 m 2 ) a par. č. PK 3324 (o výměře 64 m 2 ) v k. ú. Jezdovice ve vlastnictví Města Třeště a pozemků par. č. 3735/3 (ostatní plocha-ostatní komunikace, výměra 26 m 2 ) a par. č. 3735/4 (ostatní plocha-ostatní komunikace, výměra 231 m 2 ) v k. ú. Třešť ve vlastnictví Obce Jezdovice, Jezdovice 90, Třešť, IČ , a to bezúplatně, prodej pozemku par. č. 3104/3, zastavěná plocha, o výměře 28 m 2, v k. ú. Třešť, dle geometrického plánu č /2011 ze dne , vyhotoveným firmou GEODET-Metelka s. r. o., Jihlava a potvrzeným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava, dne pod č. 706/2011, kterým byl z pozemku par. č oddělen díl a, o výměře 8 m 2, a z pozemku par. č byl oddělen díl b, o výměře 20 m 2, a tyto díly byly sloučeny a označeny jako pozemek par. č. 3104/3, zastavěná plocha, o výměře 28 m 2, firmě E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, za cenu 400,- Kč/ m 2, prodej pozemku par. č. 3196, trvalý travní porost, o výměře 289 m 2 v k. ú. Třešť Jitce Vávrů, bytem Třešť za cenu 20,- Kč/m 2 a náklady s převodem spojené, prodej pozemků v k. ú. Třešť par. č. 2672/1, zahrada, o výměře 1469 m 2, za účelem výstavby pro bydlení a par. č. 2661/4, ostatní plocha-manipulační plocha, o výměře 814 m 2, dle geometrického plánu č /2011 ze dne vyhotoveného firmou GEODET-Metelka s. r. o., Jihlava a potvrzeného Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava, dne pod č. 1225/2011, kterým byl z pozemku par. č. 2661/4 oddělen díl b, o výměře 110 m 2 a z pozemku par. č. 2672/1 díl a, o výměře 578 m 2, z dílů a a b byl nově označen pozemek par. č. 2672/3, o výměře 688 m 2, Rybářství Vysočina, s. r. o., Třešť, a to pozemek par. č. 2672/1 za cenu 300,- Kč/m 2 a pozemek par. č. 2661/4 za cenu 150,- Kč/m 2 a náklady s převodem spojené, prodej pozemku v k. ú. Třešť par. č. 2660/14, zahrada, o výměře 311 m 2 Josefu a Kateřině Šigutovým, bytem Horní Cerekev, za cenu 150,- Kč/m 2 a náklady s převodem spojené, způsob prodeje pozemků par. č. 3934, ostatní plocha - neplodná půda, o výměře 339 m 2 a par. č. 3933, trvalý travní porost, o výměře 3369 m 2, obálkovou metodou za těchto podmínek: a) minimální cena za pozemek par. č ,- Kč m 2, b) minimální cena za pozemek par. č ,- Kč/ m 2, c) pozemky lze využít pouze k zastavění stavbou pro bydlení, 5 d) kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů od doručení usnesení Zastupitelstva města Třeště, e) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, f) pokud zájemce neuzavře kupní smlouvu ve stanovené lhůtě dle bodu d) nebo vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, vyzve Město Třešť k uzavření kupní smlouvy dalšího v pořadí, g) termín podání nabídek do , do hod., Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení zájemce, datum narození, adresu, nabízenou kupní cenu za 1 m 2 předmětných pozemků, Nabídka musí být podána v zalepené obálce na podatelně MěÚ s označením: NEOTVÍRAT prodej pozemků ul. Vozábova, žádost o bezúplatný převod pozemků podle 5 zákona č. 95/1999 Sb., odst. b) - par. č. 3586/21 (orná půda, výměra 6229 m 2 ), a odst. a) - par. č (trvalý travní porost, výměra 356 m 2 ) od Pozemkového fondu České republiky, Praha 3, žádost o úplatný převod pozemku podle 5 zákona č. 95/1999 Sb., odst. a) - par. č. 2452/15 (ostatní plocha-ostatní komunikace, výměra 182 m 2 ), od Pozemkového fondu České republiky, Praha 3, rozpočet Města Třešť na rok 2012 dle předloženého návrhu, koupi pozemků par. č (trvalý travní porost, výměra 1144 m 2 ), par. č (ostatní plocha-neplodná půda, výměra 729 m 2 ), par. č (ovocný sad, výměra 7126 m 2 ) a par. č (trvalý travní porost, výměra 354 m 2 ) od spoluvlastníků Jany Chalupové, bytem Telč, Aleny Pávkové, bytem Třešť a Jany Pechové, bytem Třešť, za cenu 40,- Kč/m 2 a náklady s převodem spojené, koupi pozemků par. č (zahrada, výměra 395 m 2 ), par. č (trvalý travní porost, výměra 628 m 2 ), par. č (trvalý travní porost,

6 6 ZPRÁVY Z RADNICE/ TŘEŠŤ A MY výměra 533 m 2 ), par. č (trvalý travní porost, výměra 3234 m 2 ) za cenu 40,- Kč/ m 2, par. č (ostatní plocha, výměra 619 m 2 ), par. č (ostatní plocha, výměra 369 m 2 ) za cenu 20,- Kč/m 2 a pozemky par. č (zahrada, výměra 469 m 2 ), 3136 (zahrada, výměra 518 m 2 ) a par. č (zahrada, výměra 517 m 2 ) za cenu 50,- Kč/m 2 a náklady s převodem spojené od Vlasty Černovské, bytem Jihlava, obecně závaznou vyhlášku města Třešť č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Darovací smlouvu a Smlouvu o půjčce mezi Městem Třešť a TJ Slavoj Třešť, cenovou přílohu pro rok 2012 ke smlouvě č. 500D O zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu, uzavřenou mezi Městem Třešť a firmou.a.s.a. Dačice s. r. o. dne , pověřilo radu města prováděním všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních dotací a jejich použití, ostatních rozpočtových opatření do výše 20% ze schválené položky v (řádcích) kapitolách dle přílohy, do celkové výše 1,5 mil. Kč celkem za rozpočtovaný rok, uložilo radě města předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva města celkový přehled radou města přijatých rozpočtových opatření vč. důvodů a celkové bilance, vzalo na vědomí úpravu ceny vodného a stočného na základě změny sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14%, a to pro: město Třešť, místní část Čenkov, místní část Buková a místní část Salavice cenu vodného na 19,10 Kč (cena bez DPH), 2,67 Kč (DPH), 21,77 Kč (vč. DPH) město Třešť cenu stočného na 23,90 Kč (cena bez DPH), 3,35 Kč (DPH), 27,25 Kč (vč. DPH), zamítlo žádost o odkoupení části pozemku par. č. 614/1 v k. ú. Třešť podanou manžely Pavlem a Petrou Maurerovými, Třešť. Kompletní znění schválených usnesení je uveřejněno na Obvodní oddělení Policie České republiky Třešť informuje Mezi prošetřované případy v měsíci listopadu 2011 patřily například tyto trestné činy: Výtržnictví v Třešti V Třešti v blízkosti SOU fyzicky napadl osmnáctiletý mladík mladšího spolužáka, kterého několikrát udeřil pěstí do obličeje a potom ho opakovaně kopl do hlavy, čímž mu způsobil zranění v obličeji. K tomuto napadení došlo v dopoledních hodinách před dalšími osobami. Mladíkovi bylo za toto jednání sděleno podezření pro trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví. Poškození sochy v Batelově V městyse Batelov došlo před místním kostelem u schodiště k poškození sochy sv. Jana Křtitele tím, že jí pachatel urazil levou ruku, čímž tak poškozené Římskokatolické farnosti Batelov způsobil škodu ve výši cca ,- Kč. Vloupání do garáže v Kostelci V Kostelci došlo k vloupání do garáže, kdy pachatel u rekonstruovaného domu po vyražení bočních dřevěných dveří vnikl do garáže a z této garáže následně odcizil míchačku, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 7.500,- Kč. Krádež nafty v Třešti V Třešti neznámý pachatel odcizil za užití násilí po překonání víček palivových nádrží z odstavených vozidel celkem 670 litrů nafty v hodnotě okolo ,- Kč, poškozením nádrží u vozidel způsobil další škodu ve výši 3.200,- Kč. Vloupání do domku ve Stonařově Ve Stonařově se pachatel pokusil vloupat do rodinného domku. K vniknutí do domku nedošlo. Pachatel se do domu pokusil vloupat vypáčením dveří, které poškodil a způsobil na nich škodu za ,- Kč. Pachatele vyrušilo poplašné signalizační zařízení, které měl majitel domu nainstalováno. Zabezpečte si před zimou svoji chatu V roce 2011 vyjížděli policisté na Jihlavsku k několika desítkám případům krádeží vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé vloupáním způsobili škodu téměř za 400 tisíc korun. Objasňování těchto případů je značně složité. Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře. Ke svým činům nejčastěji používají různá páčidla nebo předměty, které se nacházejí v blízkosti chat. Jedná se především o zahradní nářadí nebo jiné kovové předměty, které by mohly být užity k páčení. Nejčastějším cílem pachatelů jsou v rekreačních objektech různá elektrická nářadí, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje. Pachatel odcizí z rekreační chaty veškeré vybavení, které by mohl dále prodat. Někteří pachatelé především v chladném počasí využívají rekreační chaty pouze k přenocování. V těchto případech pak majiteli vznikne škoda především na poškozených dveří popřípadě oknech nebo na zařízení chaty. Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není také dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekery, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení. Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh v okolí chaty budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je důležité si všímat pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech. Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je si pořídit fotodokumentaci cenných věcí v rekreačním objektu. Policisté by v případě odcizení věcí využili tuto dokumentaci při pátrání a identifikaci odcizených věcí. Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou tyto kontroly intenzivnější. Za Obvodní oddělení PČR Třešť npor. Bc. Radomír Budař, Dis Kontaktní tel. na Obvodní oddělení PČR Třešť , ,

7 ZPRÁVY Z RADNICE Město Třešť - schválený rozpočet na rok Kapitola Daňové příjmy Schv. rozpočet 2012 v tis. Kč 1 Daňové příjmy celkem ,00 1a Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 540,00 1b Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 500,00 1c Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou 750,00 1d Daň z příjmů právnických osob 8 290,00 1e Daň z příjmů právnických osob - město 0,00 1f Daň z přídané hodnoty ,00 2 Správní poplatky 700,00 3 Místní poplatky 4 140,00 3a Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 900,00 3b Poplatek ze psů 150,00 3c Pobytové poplatky 60,00 3d Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 3e Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 000,00 4 Daň z nemovitosti 2 500,00 Daňové příjmy celkem ,00 Nedaňové příjmy 5 Kulturní a tělových. činnosti - příjmy 1 339,00 5a Příjmy z knihovny 105,00 5b Příjmy z kina 240,00 5c Příjmy z turistického informačního centra 220,00 5d Příjmy z kulturního domu 524,00 5e Příjmy z časopisu Naše město 200,00 5f Ostatní záležitosti kultury 50,00 6 Bytové a nebytové hospodářství 7 406,00 6a Bytové hospodářství 2 927,00 6b Nebytové hospodářství 4 479,00 7 Místní hospodářství 585,00 7a Pohřebnictví 35,00 7b Příjmy z věcných břemen 100,00 7c Příjmy za odvoz odpadu právnickým osobám 450,00 8 Pečovatelská služba a Dom. oš. péče 1 850,00 8a Pečovatelská služba 650,00 8b Domácí ošetřovatelská péče 1 200,00 9 Správa - činnost místní správy 2 215,00 9a Nájem pozemků 190,00 9b Uhrazené pokuty 100,00 9c Výnosové úroky 150,00 9d Pronájem HDPE trubek pro optickou síť 500,00 9e Ostatní činnost místní správy 1 275,00 Nedaňové příjmy celkem ,00 Kapitálové příjmy 10 Prodej pozemků a nemovitostí 1 810,00 Kapitálové příjmy celkem 1 810,00 Přijaté dotace a převody 11 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 5 493,00 12 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 0,00 13 Neinvestiční transfery od obcí 700,00 14 Neinvestiční transfery od krajů 123,00 15 Neinv. transfery ze státních i ostatních fondů 0,00 16 Inv. transfery ze státních i ostatních fondů 678,00 Přijaté dotace a převody celkem 6 994,00 Financování - příjmové položky 17 Změny na bankovních účtech - čerpání rezervy 9 400,00 Financování - příjmové položky celkem 9 400,00 Příjmy součet ,00 Kapitola Běžné výdaje Schv.rozpočet 2012 v tis. Kč 18 Místní komunikace 2 830,00 18a Údržbu komunikací včetně zimní údržby 2 130,00 18b Oprava i obnova dopravního značení 70,00 18c Oprava chodníků 150,00 18d Oprava komunikace v Salavicích 320,00 18e Ostatní opravy místních komunikací 120,00 18f Oprava propustku u pily 40,00 19 Dopravní obslužnost 310,00 20 Vodní hospodářství 616,00 20a Příspěvek na havárie vodovodů a kanalizací 400,00 20b Čištění kanalizačních vpustí 76,00 20c Ostatní na úseku vodní hospodářství 140,00 Doprava a vodní hospodářství celkem 3 756,00 21 Mateřská škola 1 850,00 22 Základní školství 5 500,00 22a Příspěvek Základní škole v Třešti 5 400,00 22b Příspěvek ostatním obcím za žáky 100,00 23 Základní umělecká škola 0,00 Vzdělávání 7 350,00 24 Kulturní dům 2 587,00 24a Kulturní dům - mzdy, OON, soc. a zdrav. pojištění 853,00 24b Kulturní dům - energie, plyn, voda 530,00 24c Kulturní dům - DHM, nákup zboží do bufetu, materiál 340,00 24d Kulturní dům - služby, telefony, opravy 54,00 24e Akce města a profesilnální akce (zahájení nového roku, 295,00 EHD, Světélkování, Pietní vzpomínka, Běh vítězství, Změna času, Martinská jízda, Hvězda roku, Pořad pro ženy, profes. divadlo,divadlo bez opony, pohádky pro MŠ) 24f TDJ 190,00 24g Ztřeštěné léto v Třešti (Odpoledne pro děti, Made in, 150,00 Dřevořezání, Parní léto, Country babí léto, Divadýlko u Schumpetera, Dechovka na náměstí) 24h Jednorožnění - městská slavnost 80,00 24i Koncerty (novoroční, velikonoční, adventvní, muzikál, 75,00 vokální hudba) 24j Pivní slavnosti 20,00 25 Kino 796,00 26 Knihovna 927,00

8 8 ZPRÁVY Z RADNICE 27 Synagoga, betlémáři - úhrada energií 146,00 28 Obřadníci 45,00 29 Turistické informační centrum 185,00 30 Grant propagace města, TIC 170,00 31 Kulturní činnosti 873,00 31a Propagace města (tisk pozvánek, upomínkové předměty, 110,00 kalendář města, veletrh) 31b Propagace města - potisk vlaků Regio-Shuttle 70,00 31c Časopis Naše město 273,00 31d Grantový program IV. - publikace 60,00 31e Náklady na družební činnost 60,00 31f Spolkový život - vydání publikace 300,00 31g Ostatní kulturní činnosti 0,00 32 Opravy kulturních domů 215,000 32a Oprava KD v Salavicích 145,00 32b Oprava KD v Bukové 50,00 32c Ostatní opravy kulturních domů 20,00 33 Příspěvky na kulturní akce 396,00 33a Grantový program III. - kulturní akce 230,00 33b Tančírna - příspěvek 140,00 33c Kinematograf 26,00 34 Kulturní akce v obcích 54,00 35 Dárky občanům - společenská jubilea 65,00 36 Jazykové kurzy 67,00 37 Opravy památek 250,00 Kultura celkem 6 776,00 38 Grantový program l. - mládež do 19 let 150,00 39 Příspěvky na tělovýchovu a volný čas 402,00 39a Grantový program II. - provoz a údržba 30,00 39b Příspěvek na provoz objektů v majetku města (TJ Slavoj) 180,00 39c Ostatní příspěvky 167,00 39d Splátka zavlažovacího zařízení TJ Slavoj 25,00 40 Opravy dětských a sportovních hřišť 75,00 41 Příspěvek na protidrogovou politiku 0,00 Tělovýchova, volný čas, zdravotn. 627,00 42 Bytové hospodářství 2 643,00 42a Opravy bytů v domě Dr. Richtra ,00 42b Výměna oken - dům č.p. 459 v Rooseweltově ul. 500,00 42c Ostatní opravy a udržování 130,00 42d Ostatní bytové hospodářství 1 263,00 43 Nebytové hospodářství 1 559,50 43a Výměna oken na staré poliklinice (Palackého ul.) 200,00 43b Oprava střechy skladu domu č.p ,00 44c Ostatní opravy a udržování 90,00 44d Ostatní nebytové hospodářství 1 089,50 44 Veřejné osvětlení vč. vánočního 1 700,00 45 Pohřebnictví 383,00 46 Podklady pro techn. a majetkový odbor vč. studií 630,00 46a Studie budoucího využití školy na náměstí 150,00 46b Pasport kanalizace 100,00 46c Studie pro další rozvoj bytové výstavby ve městě 100,00 46d Inventarizace zeleně 150,00 46e Ostatní studie a podklady 40,00 46f Inž.činnost - kabiny TJ Slavoj 90,00 47 Údržba věžních hodin 22,00 48 Komunální odpady 4 700,00 49 Čistota města - mzdy vč. soc. a zdr. 422,00 50 Fontána a veřejné WC 99,00 51 Veřejná zeleň 1 982,00 51a Veřejná zeleň v Třešti 1 587,00 51b Nová výsadba vzrostlé zeleně 50,00 51c Úpravu kolem křížku v Nádražní ulici 180,00 51d Veřejná zeleň v místních částech 145,00 51e Ostatní péče o veřejnou zeleň 20,00 Komunální hospodářství ,50 52 Sociální dávky 0,00 53 Pečovatelská služba 2 379,00 54 Domácí ošetřovatelská péče 1 296,00 55 Sociální výpomoc 32,00 56 Klub důchodců 60,00 Sociální věci 3 767,00 57 Požární ochrana 60,00 58 Funkcionáři 1 979,00 59 Reprefond 140,00 Samospráva 2 119,00 60 Správa - Městský úřad ,00 60a Mzdy, včetně OON a odvodů ,00 60b Opravy inventáře vč. aut 60,00 60c Opravy a udržování stavební 430,00 60d Příspěvek za členství ve sdruženích 204,00 60e Úroky 1 600,00 60f Ostatní náklady správy 4 035,00 61 Volby 0,00 62 Výdaje z finančního vypořádání 190,00 Správa ,00 Běžné výdaje ,50 Kapitola Kapitálové výdaje Schv.rozpočet 2012 v tis. Kč 63 Dokončené akce v roce ,00 64 Zateplení MŠ 3 000,00 65 Podíl na grantech 150,00 66 Územní plán 350,00 67 Havlíčkova ul. - oprava vjezdů a obrubníků 500,00 68 Příspěvek ZUŠ na pořízení baskytary 45,00 69 Dokončení oplocení hřiště Čenkov 50,00 70 Rozšíření skládky Šejby 350,00 71 Výkup pozemků 660,00 72 Kanalizace Selská 3 000,00 73 Hodická RD-aktual.PD a výb.řízení 100,00 74 Barvířská-Nerudova revit. zeleně 500,00 75a Příspěvek kabiny TJ Slavoj - fotbalisté 1 810,00 75b Půjčka TJ Slavoj 900,00 76 MŠ - rekonstrukce sociálního vybavení 65,00 Kapitálové výdaje celkem ,00 Kapitola Financování - výdajové položky Schv.rozpočet 2012 v tis. Kč 77 Splátky úvěrů 6 984,50

9 ZPRÁVY Z RADNICE/ TŘEŠŤ A MY 9 77a Splátka úvěru na zateplení ZŠ 1 039,00 77b Splátka úvěru Vozábova 1 237,50 77c Splátka úvěru Čenkovská 1 584,00 77d Splátka úvěru Smetanova 1 248,00 77e Splátka úvěr Nádražní 1 876,00 Financování - výdajové položky celkem 6 984,50 Výdaje celkem ,00 Dne 2. prosince 2011 nás navždy opustil ve věku 57 let náš kolega pan Jan Koutný. Posledních devět let působil jako zaměstnanec technického odboru Městského úřadu v Třešti a měl na starosti především kontrolu veřejného pořádku. S úctou vzpomíná Město Třešť Od prvního ledna se zvedá DPH, voda mírně podraží Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání vzalo na vědomí úpravu ceny vodného a stočného na základě změny sazby daně z přidané hodnoty z 10% na 14%. Voda v Třešti, v Čenkově, Bukové a Salavicích tak vzroste o 4 procenta a bude stát 21,77 Kč vč. DPH za m 3 (vodné) a 27,25 Kč za m 3 (stočné). Ceny vody se tak zvyšuje pouze v důsledku zvýšení sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny neznamená, že bude nutné provádět znovu odpočet vodoměrů. Odpočet proběhne v tradičním termínu, tedy v září výsledná cena bude stanovena poměrem. Část ceny bude počítána s nižší DPH (září až prosinec), část potom s vyšší sazbou (leden až srpen). (vp) Také obyvatelé Třeště uctili památku Václava Havla Také v našem městě jsme měli krátce před Vánoci možnost vyjádřit soustrast nad umrtím bývalého prezidenta Václava Havla. Do přízemí městského úřadu byla umístěna kondolenční kniha, která se velmi rychle začala plnit podpisy příchozích. A nebylo jich málo. Další skromné pietní místo vzniklo u vánočního stromu. Fotografie prezidenta a zapálené svíčky připomínaly, že odešel člověk a politik, který nebyl lidem lhostejný. Václav Havel byl devátým a posledním prezidentem Československa ( ) a prvním prezidentem České republiky ( ). V 60. letech 20. století působil v Divadle Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní slavnost (1963) a Vyrozumění (1965). Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění. Pietní místo ve vestibulu třešťské radnice Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Měl zásadní vliv na směřování země k parlamentní demokracii a zapojení do politických struktur západní civilizace. V roce 1992 se mu však nepodařilo zabránit rozpadu československého státu na dva samostatné státy, Českou republiku a Slovenskou republiku. Od roku 1993 byl po dvě funkční období prezidentem České republiky. Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabývá tématy moci, byrokracie a jazyka, a také svým esejistickým dílem. V esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabývá filozofickými otázkami svobody, moci či morálky. Vladimír Přech Jízdní řády Vážení čtenáři Našeho města, dne 11. prosince 2011 došlo ke změně jízdních řádů. Město Třešť vydalo nové jízdní řády, a proto bychom vám chtěli tento řád nabídnout. Najdete v něm místní autobusové a vlakové spoje. Jízdní řád zakoupíte za 25,- Kč v infocentru a v novinových stáncích na autobusovém nádraží a u pana Pátka. Autobusové a vlakové spoje vám na požádání také rádi vyhledáme v infocentru nebo v knihovně. TIC Třešť

10 10 KULTURA/ TŘEŠŤ A MY Do Třeště přijede reportér Josef Klíma Je asi málo lidí, kterým jméno Josef Klíma nic neříká. Spisovatel, publicista, scénárista, moderátor, dramaturg, muzikant, zpěvák a skladatel se narodil se v roce Pracoval jako redaktor časopisů, od roku 1993 působil v jedné soukromé televizní stanici. Je autorem úctyhodného počtu reportáží s rozličnou tématikou. Roku 2005 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Je držitelem novinářské ceny E. E. Kische za nejlepší knihu z oboru literatury faktu, publikace se jmenuje Očima Josefa Klímy. Kromě novinářské práce se Josef Klíma věnuje spisovatelské činnosti a scenáristice. Napsal mnoho detektivních románů, cestopisů a scénářů. Podle jeho knihy natočil režisér Filip Renč film Requiem pro panenku. Jeho posledním literárním počinem je kniha, kterou napsal s Jankem Kroupou, Pravda o Kajínkovi. Josef Klíma se s klubovým pořadem Můj život reportéra představí v Kulturním domě v Třešti ve středu 22. února 2012 od 19,30 hod. Pořad je postavený na vyprávění o konkrétních a skutečných událostech, které se staly při natáčení publicistických pořadů. Součástí pořadu je blok odpovědí na otázky posluchačů. Vystoupení populárního novináře bude doplněno vlastními písničkami. Po skončení proběhne autogramiáda a prodej knih. Vstupné je 120 Kč, na místě 140 Kč. Michaela Marešová OKP Společenská kronika listopad 2011 Životního jubilea 80, 85, 90 a více let se dožili: Bohumír Vrátil, Třešť Helena Marková, Třešť Sňatek uzavřeli: František Gregor, Třešť Elena Koutová, Nejdek Jan Biskup, Hodice Věra Brnická, Hodice Vítání dětí dne se zúčastnili: Michal Bártů, Třešť Šimon Beran, Třešť Jiří Kolář, Třešť Petr Jančura, Čenkov Erik Sebastian Kubů, Třešť Opustili nás: Marie Vávrů, Třešť Zdeněk Smrčka, Třešť Ing. Josef Policar, Třešť František Kadlec, Třešť Jana Semseiová, Třešť Michal Podhorský, Třešť Marie Häckelová, rodačka z Třeště Bc. Andrea Šnofláková správní odbor MěÚ Třešť (Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u uvítaných dětí na základě písemného souhlasu rodičů, u životních jubileí na základě souhlasu občana, u sňatků na základě písemného souhlasu obou novomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného rodinou.) Novoroční přání Vše nejlepší hodně štěstí, zdraví a spokojenosti po celý rok 2012 přeje všem čtenářům dobročinný spolek Záchrana OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ A MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEŠŤ VÁS ZVE VE ČTVRTEK 19. LEDNA 2012 V 17 HODIN NA PŘEDNÁŠKU NAŠE VZTAHY A PENÍZE PŘEDNÁŠÍ ALEŠ ZÁSTĚRA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT A ZDRAVÍ SE ZAMĚŘUJE NA OSVĚTOVOU ČINNOST, KTERÁ NAPOMÁHÁ K DOSAŽENÍ CO NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ TĚLESNÉHO, DUŠEVNÍHO, DUCHOVNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZMĚRU ŽIVOTA A ZDRAVÍ. NABÍZÍ PROGRAMY, KTERÉ MAJÍ POMOCI K ZDRAVÝM MEZILIDSKÝM VZTAHŮM, K ROZVOJI OSOBNOSTI ČLOVĚKA, K NALEZENÍ NOVÝCH ROZMĚRŮ ŽIVOTA.

11 TŘEŠŤ A MY Názvy třešťských ulic Od tohoto čísla bych Vám chtěla pravidelně nabídnout článek o názvu jedné ulice v našem městě. Doufám, že výběr bude pro čtenáře překvapením, nebude se řídit dle abecedy, důležitosti, délky či umístění ve městě. Než Vám prozradím tu první, nechám promluvit pár suchých čísel a informací o Třešti, pro většinu z Vás nic nového, ale přesto si to do prvního článku neodpustím Třešť: 4 části - Třešť, Čenkov, Buková, Salavice 10 základních sídelních jednotek - Buková, Čenkov, Na Pískách, Salavice, Špičák, Třešť-střed, U Česalíka, U Váňovského rybníka, Za Tratí, Zámek Počet ulic: 69 Počet obyvatel: 5921 Výměra: 4695,8985 ha Hustota: 126,08 obyvatel/ km 2 Toliko fakta ze statistiky a teď už k mému lednovému výběru. Ulice Ztracená 11 Možná někoho výběr překvapí, ovšem pokud vydržíte číst dál, pochopíte Velikánů a důležitých osob či událostí v názvu ulic se objevuje mnoho, tahle však je tak nějak ztracená a já jí chci konečně dopřát výsadu být alespoň v něčem první. V ulici, která je prakticky ve středu města, je jen pár domů, z nichž jeden bohužel vybydlený. Zdá se, že nikomu nepotřebný a jeho stav se povážlivě zhoršuje. Jistě za to nemůže název ulice. A protože je leden, začátek nového roku, přeji městu, aby nám žádný další takový dům nepřibyl třeba přímo na náměstí. Vám všem pak přeji do roku 2012 hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemného porozumění Přeji si, aby se nám slovo ZTRACENÁ (-ý,-é) objevovalo v životě co nejméně, abychom všichni na svých životních poutích uviděli a dříve či později našli svůj cíl... A pokud se někdo v tuhle chvíli cítí ztracený, přeji mu, aby se brzy našel někdo, pro koho bude jednička jako pro můj článek tahle ulice Pavla Uhlířová Použitý materiál: Územně identifikační registr ČR Poznáte významné osobnosti a rodáky z Třeště a okolí? V tomto a dalších číslech Našeho města naleznete stručné informace o významných osobnostech města Třeště a okolí. Podle daných indicií zkuste osobnost poznat. Správné odpovědi z minulého čísla NM - Leopold Fritz a Jan Evangelista Hořalka.??? Narodil se v rodině soukeníka jako třetí syn. Po studiích se chtěl stát učitelem, ale se získáním místa měl velké těžkosti. Teprve v roce 1836 získal skromné místo na právě zřízeném Vojenském vychovávacím ústavu v Jihlavě. Ústav brzy zanikl a opět nastaly existenční problémy. Proto se svojí ženou, také učitelkou, založil Vyšší soukromou školu pro dospívající dívky, protože poznal nedostatečnost vzdělávání dívek. V roce 1849 se stal učitelem češtiny na jihlavském gymnáziu. Zároveň vedl dívčí školu, ale když mu zemřela žena, byl pro pomluvy nucen školu zrušit. Změnily se i polické poměry, začalo pronásledování stoupenců pokrokových myšlenek, a tak byl pro své názory zbaven místa na gymnáziu. Upadl do bídy. Dovršením jeho osobního neštěstí bylo druhé manželství se sobeckou a lehkomyslnou ženou. S podlomený zdravím se vrací do Třeště. Zanechal po sobě rozsáhlé pedagogické a literární dílo, kterému se alespoň po jeho smrti dostalo jistého ocenění. V každém případě si však život a dílo tohoto spisovatele, národního buditele a pedagoga, který usiloval, aby byl život všech lidí lepší, zaslouží naši pozornost.??? V Praze vystudoval lékařství, v roce 1866 získal doktorát. Krátce působil jako vojenský lékař v armádě a roku 1866 přišel do Třeště jako první český lékař s vysokoškolským vzděláním. Byl předvědčeným Čechem a v Třešti se postavil do čela veřejného života. V letech byl zvolen starostou. Jeho zásluhou byl upraven místní hřbitov a vybudována silnice na Stonařov. Byl zakladatelem první české Vzájemné záložny. Stál u zrodu Měšťanské školy v Třešti, první měšťanské školy na Moravě. Za jeho pomoci vznikl Sbor dobrovolných hasičů a tělovýchovná organizace Sokol. Zemřel na mozkovou mrtvici. Třešť v něm ztratila obětavého lékaře, pracovitého veřejného činitele, vlastence a národního buditele. Další informace o těchto osobnostech naleznete ve vlastivědných sbornících Třeště a okolí a v publikaci Františka Bukvaje Lidé z kraje pod Špičákem. Správné odpovědi na otázky se dozvíte v příštím čísle Našeho města. MK Třešť Rekapitulace za rok 2011 Ve stručnosti: rekondiční týden v Sezimově Ústí spojen s výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Brno návštěva NDB Evžen Oněgin, Turandot, Madame Butterfly. Hudba tisíců Mahler Jihlava. MHF P. Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou. O prázdninách jednodenní výlety na Rokštýn, Křemešník, Pelhřimov, hrad Kámen, Pacov, Žďár a Česká Kanada se zakončením u Budařů na chalupě ještě jednou děkujeme. V září týdenní lázeňský pobyt, týdenní rekondiční pobyt v Horní Bečvě v Beskydech. V říjnu setkání ve Stonařově všech organizací v okrese. Výstava ručních prací našich členů v Jihlavě a následně jen našich členů v Třešti. Prosinec tradičně vánoční koncerty v Jihlavě filharmonie Gustava Mahlera a v Třešti. Návštěva betlémů v Třešti. Kalendář akcí pro rok budeme mít výroční členskou schůzi v kulturním domě od hod. s malým pohoštěním a posléze s hudbou k tanci i poslechu asi do 19 hodin. Srdečně zveme naše členy i nečleny. Na této schůzi budeme vybírat peníze na lázeňské pobyty, které pořádáme v květnu a červnu. Květen týdenní pobyt rekondiční ve Vrbně pod Pradědem. Cena 2.700,- Kč, doprava busem. Červen - Mar. Lázně, cena 4.230,- Kč, doprava vlakem lázeňský pobyt. Oba zájezdy jsou s plnou penzí. Přihlašte se i nečlenové. Další akce se plánují: Mohelenská Hadcova step, Velká skála u Lhanic, zámek Slavkov a Mohyla míru, farma Dáši Havlové a zámek v Loučeni, Macocha a Žďárná u Macochy, Křtiny Santini a Porta Coeli. Z Vrbna se stavíme v Náměšti na Hané a Olomouci, ještě nevíme zda nám vyjde návštěva arcibiskupského paláce. Totéž chceme i v Praze. Na jakoukoli naši akci srdečně zveme i občany našeho města, ne jen naše členy. Za SPCCH Magda Drtinová tel.:

12 12 KULTURA Nové knihy - leden 2012 Petra Hůlová Strážci občanského dobra Hlavní postava nového románu vnímá předlistopadový svět jako sice nedokonalý, ale nejlepší ze všech možných světů, zatímco proměnu společnosti po roce 1989 vnímá jako dobu plnou tolika omylů, že cítí potřebu aktivně a třeba i násilím vnutit ostatním svou představu o společenském dobru. Román je temnou groteskou, která upozorňuje na to, že všechno lze nahlížet ze zcela odlišných úhlů pohledu, a že co pro jednoho člověka znamená nové možnosti a svobodu, může druhému člověku přinášet úzkost, prázdnotu a beznadějný pocit chaosu. Vlastimil Vondruška Přemyslovská epopej. Velký král Přemysl I. Otakar Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církvi a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století. Pavlína Brzáková Ze mě tí, volné asociace a rozmanitá setkání se Skutečností. Lenka Lanczová Vstupenka do ráje Sympatická Laura, hlavní hrdinka románu, má na krku takřka čtyřicítku, manžela, dvě dcery, práci, která ji vysiluje, ale docela baví, a rodinu, která ji baví a občas taky pěkně vysiluje. Martina Formanová Nevěra po americku Dva manželské páry a komunikace přes internet tvoří půdorys nového románu Martiny Formanové, jehož děj nás zavádí do současného New Yorku. U společné večeře se na začátku příběhu setkávají dvě spřátelené manželské dvojice. Obě působí navenek úspěšně a spokojeně, a teprve bližší pohled pod povrch jejich životů ukazuje, kolik vášní, dramat i pochyb tato fasáda skrývá. Stephen King Černočerná tma formou. Kniha, ve které je všechno podstatné, ale zároveň není zahlcena nesrozumitelnými pojmy a letopočty. S její pomocí začnou i malé děti vnímat poznávání dějin jako úžasné dobrodružství.. Anna Novotná Balet nás baví Dvacet nejznámějších, nejhranějších a pro návštěvníky nejmilejších světových i českých baletů, přiblíží dětem i rodičům prostředí tohoto krásného umění. Kromě baletních příběhů se čtenáři seznámí s baletní řečí a také se slavnými jmény světového baletu. Jana Šrámková Putování žabáka Filemona Noc na Karlštejně opět v Třešti Po úspěšné listopadové premiéře divadelního představení Noc na Karlštejně máme pro příznivce třešťského divadla dobrou zprávu repríza tohoto titulu se uskuteční v pátek 13. ledna 2012 v hod. v KD v Třešti. Vstupenky jsou již v předprodeji v TIC Třešť. Cena vstupného 80 Kč (držitel ZTP po předložení průkazu 50 Kč). Vše důležité můžete sledovat i na speciálním webu www. noc-na-karlstejne.eu. Těšíme se na vaši návštěvu za všechny aktéry Zdeněk Havlíček Virtuální univerzita třetího věku VU3V Autorizované povídání známého herce Jaroslava Duška o narození, životě a smrti. Příběhy protkané přítomnos- Ve čtyřech temných příbězích nám mistr napětí připomíná, jak iluzorní je bezpečí známého prostředí a každodenního života. Cynické fantazie Sbírka povídek českých autorů. Renáta Fučíková Historie Evropy Jen jednou za několik desetiletí může vzniknout taková kniha. Původní česká kniha, která si klade veliký cíl: seznámit čtenáře s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale především čtivou Když plyšový žabák Filemon jednoho dne objeví na svém těle přišitou cedulku se jménem továrny, kde ho vyrobili, netuší, jaké dobrodružství tím začíná. MK Třešť V Městské knihovně Třešť bude pokračovat třetím semestrem Virtuální univerzita třetího věku. Pro tento semestr si senioři vybrali téma Vývoj a současnost Evropské unie. Výukový kurz zaměřený na problematiku evropské integrace se skládá ze šesti přednášek, které mají za cíl poskytnout posluchačům základní informace týkající se Evropské unie a jejího fungování. Kurz zahrnuje společně sledované přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na cvičných a zkušebních testech. První přednáška proběhne ve čtvrtek 9. února 2012 v 9 hodin a další budou následovat vždy po čtrnácti dnech. VU3V je i nadále otevřena dalším zájemcům z řad seniorů. Přihlásit se můžete během měsíce ledna osobně v Městské knihovně Třešť na telefonním čísle na elektronické adrese Kurzovné - 300,- Kč

13 KULTURA Ježíškova pošta V prosinci roku 2011 v třešťském informačním centru fugovala opět Ježíškova pošta. Během necelých třech týdnů jsme přijali na stovku dopisů pro Ježíška. Navštívily nás děti ze škol a školek z blízkého či vzdálenějšího okolí. Mezi nejčastější a klasická přání se řadily panenky, autíčka, živé zvířátko nebo pistol. Jako netradiční přání se objevila například svítící mořská panna, plakací miminko, chlamstavý bagr nebo továrna na plastelínu. Doufáme, že děti pod stromečkem našly všechno, co si přály a vyplnily se jim tak vysněné prosby. Dále jsme orazítkovali desítky pohlednic a vánočních přání, která jsme přeposlali konečným adresátům klasickou poštou. Věříme, že všechna přání byla včas doručena do správných rukou. Ježíškova cesta městem TIC Třešť V dnech prosince podruhé v Třešti probíhala Ježíškova cesta městem. Děti si mohly s Ježíškovým zápisníkem projít střed města a plnit deset úkolů. Jednotlivé úkoly byly letošní rok zaměřeny na různé zvyky a tradice týkající se Vánoc. Poté, co děti obešly všechny úkoly a vyplnily své odpovědi do zápisníčků, přinesly je do TIC Třešť, kde se dozvěděly, jestli úkoly vyplnily správně a dostaly sladkou odměnu. Ježíškovy cesty městem se zúčastnilo na 100 dětí. TIC Třešť Do školky zavítali čert, anděl a Mikuláš Třída Koťátek s andělem, Mikulášem a dvěma čerty Čert, anděl a Mikuláš se ani v letošním roce nemohli vyhnout školce v Luční ulici. Četli z knihy hříchů, zajímali se, jak byly děti hodné, poslechli si, jaké písničky se naučily. Čert s vyplazeným jazykem a pytlem přes záda možná někoho vystrašil, ale mikulášská nadílka asi za tu trochu strachu stála Vladimí Přech Beat-folková Epy de Mye vystoupí v třešťské synagoze Vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu Třešť proběhla 26. prosince v Sokolském domě v Třešti. Akce se konala jako vyvrcholení soutěže fotoamatérů s námětem "Třešť a okolí". Výstavu doplňovalo mnoho dalších fotografií od členů fotoklubu. Soutěžící mohli fotit vše, co se nějak dotýká Třeště, například architekturu, kulturní a sportovní akce nebo přírodu. Nakonec převažovaly fotografie především třešťských staveb a budov a také okolní přírody. Jsme rádi, že se soutěž setkala s takový velkým zájmem, bylo do ní zařazeno zhruba 40 fotografií, řekl několika desítkám účastníků vernisáže David Tesař z pořádajícího Fotoklubu a nezapomněl upozornit na další projekt, kterým je tzv. Fotokavárna Republika cestování za dvě pětky. Epy de Mye je nevyléčitelná hudební choroba šířící se rychlostí zvuku. Tak se charakterizuje jihočeská, z části i jihlavská kapela, která na hudební scéně vystupuje od ledna roku Formace před svými sedmými narozeninami pokřtila novou, v pořadí již druhou, desku Maso!. Na třešťském koncertu představí posluchačům převážně autorské písně Honzy Přesličky, zpěváka a kytaristy, dále roztančený kontrabas v rukou Lucie Cíchové, předvede se i kytarista a zpěvák Dušan Vainer a chybět nebude ani Mirek Vlasák, písničkář z Kolína, který obsluhuje perkuse, kytaru a zpívá. Fotokavárna je příležitostí, jak načerpat nové poznatky prostřednictvím fotografií z cestovatelských expedic. První takové setkání se uskutečnilo v Sokolském domě v pátek 2. prosince, kdy se o své fotografie z cest po Novém Zélandě podělila Hana Davidová. Návštěvníci se tak mohli pokochat pohledem na scenérie novozélandských hor, kopců, zelených luk, písčitých pláží, majáků i typických stád ovcí. V nejbližší době 13 Originální kapela, kterou mnozí slyšeli na Prázdninách v Telči nebo na vánočním koncertu v Jihlavě, zavítá i do Třeště. Nenechte si i vy ujít energický akustický koncert a přijďte v pátek 27. ledna v 19,30 hod. do bývalé židovské synagogy. Vstupné je 60,- Kč. MM, OKP Na vernisáži v Sokolském domě byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže se uskuteční v Sokolském domě další promítání, tentokrát z cesty po Patagonii. No a jak dopadla samotná soutěž Třešť a okolí? První cenu - poukaz na nákup fototechniky v hodnotě 5000,- Kč věnovaný městem Třešť získal Michal Ondráček, na druhém místě se umístil Zdeněk Drastich a třetí místo obsadil Jiří Smejkal, všichni z Třeště. (vp)

14 14 Prosinec v DDM ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ Ve třech se to lépe táhne, to se potvrdilo, když SRP při ZŠ Třešť, DDM a OS Kamarád pozvaly děti nejdříve do kina na pásmo pohádek a potom do kulturního domu, kde na ně čekal Mikuláš s andělským doprovodem a nadílkou, ale hlavně sám Lucifer s hejnem 18 čertic juniorek a 3 zkušenými čerticemi, které nedovolily dětem projít k Mikuláši, dokud nesplnily připravené úkoly. A tak se na sále sbíraly brambory, skákalo se v pytlích, podlézaly se čertovské oháňky, bylo to prostě pravé čertovské dovádění. ADVENTNÍ DÍLNA Sobotním ránem jsme se doklouzali do domečku a pustili se do tvoření. Děti a několik maminek si vyzkoušely, jak se zdobí skleněné svícny nebo voňavé perníčky, jak se z měděného drátku a korálků vytváří ozdobná rybka nebo zvoneček, jak se udělá originální vánoční přání, jak navlékat korálky na paměťový drát, až z toho vznikne náramek, jak se dá vykouzlit z obyčejného slaného těsta vánoční svícen. Dopoledne uběhlo jako voda a děti tvořily a tvořily, až jsme museli pár posledních tvůrců vyhánět domů na docela pozdní oběd. Adventní dílna Výlet do vánoční Prahy Čertovské dovádění DO PRAHY ZA HURVÍNKEM Program byl jasný, odjezd z Třeště v 9,00 hod - příjezd do Prahy v 11,00 hod, pokoukání a nasávání vánoční atmosféry na Staroměstském náměstí a v okolních uličkách do 13,00 hod., přesun do Dejvic, ve 14,00 hod. začátek představení Hurvínkův Mikuláš, v 16,00 odjezd z Prahy, příjezd do Třeště v 18,00 hod. Věřte - nevěřte, celkem jsme to trefili. Praha byla kouzelná, divadélko útulné, Hurvínek, Spejbl, Mánička a spol. nezklamali, takže snad pro všechny účastníky byla neděle příjemným dnem. Zápis do prvního ročníku Základní školy v Třešti MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI SE ZMÝLILI Na obvyklou obchůzku se vydala skupinka 3 čertů, anděla a Mikuláše. Navštívili první třídy, školku a školu v Růžené i děti v MŠ. Kupodivu všude potkali jen samé hodné děti!!!! Takže rozdali nadílku a do pytle si mohli čerti dát leda starou botu. No prostě se zmýlili, zlobivých dětí byl tentokrát děsivý nedostatek. Za rok to snad bude lepší! VÁNOČNÍ VÝSTAVA V pondělí vpodvečer se už zastavovali u Vývoje první obdivovatelé originálních vánočních výrobků, které děti vytvořily. Soutěže se zúčastnily ŠKOLSTVÍ Ředitelství Základní školy v Třešti oznamuje, že se v budově Základní školy v Barvířské ulici uskuteční zápis do prvních tříd v pátek 20. ledna 2012 v době od do hodin a v sobotu 21. ledna 2012 v době 9.00 do hodin. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. září 2005 do 31. srpna Při zápisu je nutné předložit rodný list dítěte. AKCE A SOUTĚŽE DDM na měsíc: LEDEN 2012 datum akce PEXESO, soutěž pro děti z 1.-5.tříd, klubovna DDM * ve 14,30 hodin TURNAJ VE VYBÍJENÉ, pro děti ze 4. a 5. tříd, sportovní hala * ve 13,30 hodin do NAMALUJ MI ZIMU, výtvarná soutěž na téma: ZIMA, výkresy mohou děti nosit do do kanceláře DDM do NAROZENINY DDM 1.část Úkol: vymyslete a namalujte logo pro oslavy 50.výročí založení DDM. Své návrhy mohou děti nosit do kanceláře DDM do JÁ, PÍSNIČKA, pěvecká soutěž, soutěžit se bude v kategoriích: jednotlivci, dueta a skupiny TŘEŠŤ HODICE - RŮŽENÁ, zábavná soutěž pro děti 2.-5.tříd ZŠ z Třeště, Hodic a Růžené, 15,00 hodin * sál DDM Kreativní výtvarná dílna: datum název dílny OZDOBNÉ LANKO NA KRK A NÁ- UŠNICE, 16,00 18,00 hodin * klubovna DDM * pro děti i rodiče, lektorka: Mgr. Marta Šťastná Výlet, zájezd: datum místo výletu, zájezdu TELČ + návštěva divadelního představení v DDM ALENKA A DVA ŠAŠCI MŠ Třešť, MŠ Hodice a Růžená, jednotlivé třídy ze ZŠ Třešť, ZŠ Hodice a ZŠ Růžená, výtvarný obor ZUŠ Třešť, kroužky DDM Třešť a také několik jednotlivců. Pokud jste se ještě do Vývoje nestačili podívat, máte nejvyšší čas, výstava končí v pátek 6. ledna Dům dětí a mládeže Třešť OS Kamarád při DDM

15 ŠKOLSTVÍ Co nového ve škole Ukončení plaveckého výcviku Třetí třídy ukončily plavecký výcvik. Na závěr proběhly závody s těmito výsledky: chlapci - 1. Milan Nechvátal (3. C), 2. Eduard Kubelík (3. B), 3. Marek Pecina (3. B) děvčata 1. Ema Šalandová (3. C), 2. Šárka Pavlíková (3. A), 3. Justýna Popovičová (3. B). Výtvarná soutěž Některé z dětí se zúčastnily i výtvarné soutěže. Výkresy s tématikou plavání odevzdalo 12 dětí. Porotě se nejvíce líbil obrázek Adélky Pittnerové z 3. B. Zábavné odpoledne Rádia Vysočina Rádio Vysočina připravilo pro třídy zábavné dopoledne. Děti tancovaly, hrály různé hry, mohly si pohladit hada z jihlavské ZOO, viděly vystoupení taneční skupiny i kouzelníka. Nechyběla ani sladká odměna a pexeso pro všechny děti. Věříš si? Na konci listopadu se žáci pátých tříd zúčastnili natáčení soutěže Věříš si?. Do Brna s sebou vezli soutěžícího Luboše Bočka, kterému se podařilo v této soutěži se značným bodovým náskokem zvítězit a tak úspěšně reprezentovat naši školu. Děti měly možnost vidět na Vánoční povídání pro prvňáčky vlastní oči, jak taková soutěž vzniká, kolik lidí a techniky je při této práci zapotřebí. Dějepisná olympiáda Ve školním kole dějepisné olympiády se na 1. místě umístila Kateřina Zemanová (8. C), o druhé místo se podělily Aneta Bočková (8. C) s Kateřinou Hotařovou (8. A) a 3. místo obsadil Michal David (8. B). Mikuláš u prvňáků V pátek zažili prvňáčci příjemné překvapení v podobě Mikuláše a anděla s čerty. Děti dostaly nadílku a slíbily, že budou hodné. Oblastní turnaj v basketbalu Ve středu 7. prosince se v Městské sportovní hale v Třešti uskutečnil oblastní turnaj starších žákyň v košíkové za účasti mužstev ze 3 základních škol a telečského gymnázia. Děvčata z naší školy obsadila pěkné 2. místo, když zvítězila nad ZŠ Masarykova Telč 36:25 a nad ZŠ Hradecká Telč 40:14, prohrála pouze finálové utkání s Gymnáziem Telč v poměru 13:20. Nejvýraznější osobností týmu byla Gabriela Nováková, která ve třech utkáních vstřelila 23 košů, což představuje 46 bodů z celkového počtu 96. Za mužstvo nastupovaly Švejdová (7. A), Bartušková, Patryová, Jeřábková, Obořilová (všechny 7. B), Vonková (8. C), Šindelářová, Nováková, Procházková, Pokorná (všechny 9. A), Krechlerová, Pospíchalová (obě z 9. B) a Rennerová (9. C). První pomoc pro učitele Ve čtvrtek 8. prosince pracovníci záchranné služby z Telče seznamovali se zásadami první pomoci pedagogické pracovníky školy. Beseda s policisty Pro děti z tříd byla připravena beseda s příslušníky Policie ČR. Děti získaly další nové poznatky o bezpečnosti v dopravě, o dopravních značkách a negativních jevech ve společnosti. Získané vědomosti využijí nejen ve vyučovacích hodinách (prvouka, přírodověda, vlastivěda...), ale zejména v každodenním životě. Regionální kolo v košíkové V úterý proběhlo regionální kolo turnaje v košíkové starších žáků. V konkurenci čtyř týmů naši žáci turnaj s velikým přehledem vyhráli. Sestava týmu Kacafírek Michal (9. C), Šmach Jan (9. A), Smetana Jakub (9. B), Bargl Vojtěch (9. C), Vávrů Jaroslav (9. A), Petr Michal (8. B), Ivan Daniel (9. B), Landa Matěj (9. C), Svoboda Patrik (9. C), Zelinka Patrik (7. B), Pešta Adam (7. B). Vánoční povídání pro prvňáky Jedno prosincové dopoledne bylo pro žáky prvních tříd plné vánočního povídání. Navštívili totiž městskou knihovnu, kde jim paní knihovnice připravily krásný program. Děti se seznámily s Barborkou, Mikulášem, Luckou, povídaly si o vánočních zvycích a nakonec hledaly pod hrníčky svoji budoucnost. Všem se vánoční povídání moc líbilo. Ukončení plaveckého výcviku Vánoční soutěž Kdo s koho? Na závěr roku 2011 připravilo Sdružení rodičů pro děti 2-5. tříd vánoční soutěž pod názvem Kdo s koho? Děti soutěžily ve dvou kategoriích. Náplní zábavného dopoledne bylo několik soutěží - lovení rybiček, skládání puzzle, vytváření nejdelšího řetězu z papíru, zhotovení papírové čepice atd.pro každou třídu byla připravena odměna. Výsledky: kategorie tříd - 1. místo 3. C, 2. místo 3. B, 3. místo 3. A, kategorie tříd - 1. místo 5. A, 2. místo 5. B, 3. místo 4. B. Volejbalový regionální turnaj V úterý proběhl ve sportovní hale naší školy regionální turnaj ve volejbale smíšených družstev. V konkurenci sedmi týmů telečských základních škol a gymnázia, obsadilo naše družstvo první místo. Sestava týmu - Kacafírek Michal, Svoboda Patrik, Herkner Petr, Příhoda Štěpán, Bargl Vojtěch, Lašan Jiří (všichni 9. C), Nováková Gabriela (9. A), Vonková Barbara (8. C), Vonková Kateřina, Voráček Dan (oba 6. C). Ze školních lavic: 15 Najdi slovo příbuzné ke slovu bylina. Je to máta. Najdi 3 slova příbuzná ke slovu učitel. Učitelka, učitelinka a trpělivost. Vyjmenuj tři symboly naší země. Státní hymna, státní vlajka a jednorožec (žák si spletl městský a státní znak). Paní učitelka postupně kontroluje dětem sloupečky příkladů a žák čeká na výsledek své práce. Je velmi netrpělivý a řekne: Paní učitelko, prosím, nezastavujte se tou tužkou, já mám z toho stres. Informace pro rodiče: Ve dnech 7. až 14. ledna proběhne lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších. Termín lyžařského výcvikového kurzu na Řásné bude stanoven podle sněhových podmínek. Zápis do prvního ročníku bude proveden v pátek 20. ledna a v sobotu 21. ledna První pololetí bude ukončené rozdáním výpisů z vysvědčení v úterý 31. ledna Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3. února Jarní prázdniny připadnou na dny od 27. února do 2. března Z natáčení soutěže Věříš si? PaedDr. Václav Trnka ředitel školy

16 16 ŠKOLSTVÍ Píše tužka, co dělá ZUŠka Exkurze do SUPŠ Helenín Žáci výtvarného oboru ZUŠ Třešť se dne zúčastnili exkurze do Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. Na programu byla výtvarná soutěž na téma CESTUJEME PO ČES- KU, kde měli naši žáci možnost poměřit svoji výtvarnou kreativitu s jinými soutěžícími. Celá akce se velmi zdařila. Počasí bylo nádherné a nálada výborná. Naši mladí výtvarníci se vraceli domů s mnoha zážitky z příjemně prožitého dne. Předadventní světélkování Žákyně výtvarného oboru Michaela Kročilová a Lenka Jelínková spolu se svou paní učitelkou Erikou Schoulovou vyráběly s dětmi i dospělými zájemci vánoční přáníčka po celou dobu trvání programu Předadventního světélkování v sobotu dne 19. listopadu V rámci své výtvarné dílny ukázaly lidem, jak si mohou vyrobit jednoduché vánoční přání metodou enkaustika, ke které potřebují pouze starou žehličku, papír a voskovky. Všichni si svá přáníčka a výrobky mohli odnést domů a potěšit své blízké. Soustředění pěveckého sboru v Panenské Rozsíčce Od neděle 20. listopadu do pondělí 21. listopadu 2011 se žáci pěveckého sboru naší školy pod vedením paní učitelky Hany Bydžovské a paní ředitelky Lenky Brázdové zúčastnili soustředění v penzionu Dyje v Panenské Rozsíčce. Za finanční podpory Unie rodičů při ZUŠ Třešť, která svým členům uhradila ubytování, žáci pilně cvičili muzikál Mrazík, který předvedli na Třešťských Vánoční koncert divadlech bez opony ve středu 30. listopadu Nejen prací ale vyplnili dobu soustředění, zbyl jim čas i na pyžamovou párty a spoustu zábavy. Zábavou však žákům bylo i obstarávání jídla a tepla. Žáci si spolu s paní učitelkou a paní ředitelkou sami vařili i topili. První den si připravili sendviče, které mizely z táců rychlostí blesku. K snídani v pondělí ráno měly děti výborné buchty, bábovky a koláče od hodných maminek, kterých se sešlo hned několik. K obědu si pak uvařili s pomocí dospělých výborný bramborový guláš. Není se čemu divit, že se většině účastníků soustředění ani nechtělo domů zpátky ke školním povinnostem. Koncert rodin Báječný večer jsme mohli prožít ve středu 23. listopadu 2011, kdy jsme společně s iniciátorem akce, Centrem pro rodinu a sociální péči Vysočina, uspořádali Koncert rodin, první tohoto druhu v našem městě. Naši pedagogové připravili 24 čísel programu, kdy zapojili celé rodiny i sourozence. V průběhu slavnostního večera došlo i k historicky prvnímu slavnostnímu předání nového ocenění Hvězda roku 2011, které udělilo vedení města Třešť dětem a mládeži za mimořádné úspěchy hned v několika vyhlášených kategoriích, do kterých je mohli nominovat všichni obyvatelé a instituce města. Došlo i k vyhlášení jednoho mimořádného ocenění. Na našem jevišti se během hudebního programu vystřídalo 22 rodin, celkem pak 65 osob. Hrály celé rodiny, rodiče se svými dětmi, některá čísla pak obstaraly i sourozenecké dvojice či trojice. Náš koncert navštívili i vážení hosté, jako pan starosta Ing. Vladislav Hynk, ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina paní Ing. Slavka Dokulilová a například i místostarostka města Třeště paní Ing. Eva Požárová, která se v tento večer nepředstavila jen jako zástupce vedení města, ale vystoupila i s celou svou rodinou se secvičenou skladbou Kdyby tady byla taková panenka. Ačkoliv byl koncert delší, než je v naší škole obvyklé, věříme, že to vůbec nikomu nevadilo, neboť každý okamžik, kdy se sejde rodina, aby spolu něco tvořila nebo jen aby spolu trávila čas je velmi cenný. Mnoha rodinám tento koncert změnil na nějaký čas uspěchaný chod života. Museli se setkávat, spolu cvičit a dohromady připravovat svá vystoupení. Byla to určitě dobrá zkušenost a zároveň potěšení. Z naprosto zaplněného hlediště, kam jsme přidali ještě jednu řadu židlí, lze soudit, že o tento koncert byl velký zájem i ze strany veřejnosti a příbuzných. O dojemné okamžiky nebyla nouze a výsledné zážitky z prožitého večera byly veskrze příjemné. Jako krásná tečka poté působilo výborné pohoštění připravené maminkami z Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina. Na stolech nechyběly slané ani sladké dobroty a po citronové limonádě se jen zaprášilo. Věříme, že ve středu večer dne 23. listopadu 2011 došlo k jedinečné oslavě rodiny jako nesmírně důležité části společnosti ve spojení s oslavou ocenění výjimečných počinů třešťských dětí a mládeže. Doufáme, že akce tohoto druhu nebyla poslední, a že opět podobný večer někdy uspořádáme. Kulisy pro Noc na Karlštejně Žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky Eriky Schoulové se podíleli na tvorbě kulis pro premiéru divadelního představení Noc na Karlštejně DS Karla Čapka, jehož premiéru proběhla dne v Kulturním domě. Zahájení adventu Podvečer dne 27. listopadu 2011 patřil již tradiční akci Zahájení adventu, na kterou se těší dlouho mnoho dětí i dospělých. První adventní neděle se nesla v duchu předzvěsti Vánoc. Plné náměstí lidí netrpělivě očekávalo slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby města. Sváteční řeč v duchu předvánoční blízkosti a souznění přednesli starosta města Třeště pan Ing. Vladislav Hynk, pan Balabán zastupující nemocného faráře Římskokatolické farnosti pana Tomáše Cahu a zástupci DS Karla Čapka. Tento večer žáci pěveckého oddělení vystoupili během celého programu společně s panem Romanem Mikešem, paní ředitelkou Lenkou Brázdovou a paní učitelkou Hanou Bydžovskou s pásmem vánočních písní. O výborný klavírní doprovod se postarala paní učitelka Miluše Havlíková. Pěvecký sbor na Třešťských divadlech bez opony Žáci pěveckého sboru pod vedením paní učitelky Hany Bydžovské a paní ředitelky Lenky Brázdové dne na akci Města Třešť Třešťská divadla bez opony úspěšně předvedli nastudovanou zkrácenou verzi muzikálu Mrazík. Diváci mohli zhlédnout zpola klasické podání v podobě hlavní linie příběhu, chytlavou melodickou hudbu a písně k muzikálu paní učitelky převzaly z představení Mrazík na ledě a část textů jim k tomu napsala hodná paní Jana Semrádová z Třeště, za což jí opět srdečně děkujeme. Bylo na co se dívat. Krásná Nastěnka v podání Natálky Dvořákové si nakonec vzala svého Ivánka, kterého si zahrál Jakub Vostál. Ovšem než došlo ke krásné svatbě, musela se Nastěnka dotknout berly Mrazilky dědečka Mrazíčka, toho hrál Adam Kouba, a usnout. Neodmyslitelnými postavami jistě byly hamižná a houpá Marfuša, v podání Dominiky Příhodové, se svou zlou a stejně hamižnou matkou, kterou ztvárnila Veronika Perničková. Ani dědeček Hříbeček se svým zvoněním nechyběl, a toho hrál David Příhoda. Nádherně pak poslala sáňky Samochodky za Nastěnkou baba Jaga Zuzky Hanákové a celým muzikálkem provázelo laskavé slovo vypravěčky Sabiny Křížové. Nesmíme opomenout ani představit vesničanky, tanečnice a obyvatele naší zimní pohádky, a to Adélu Pittnerovou, Michaelu Vidlákovou, Nikolu Feitlovou, Ondřeje Buriana, Veroniku Vostálovou, Pavlu Požárovou s bráškou Martinem, Barboru Moudrou, Alžbětu Ludmilu Kolbovou, Michaelu a Kateřinu Fiedlerovy, Adrianu Lexovou, Dominiku Olgu Novotnou, Karlu Policarovou, Michaelu Čápovou, Hanele Mirčevu a Petru Šindelářovou. Vystoupení se moc líbilo a my žákům za jejich výkony děkujeme. Hudební vystoupení na vernisáži prací J. Krechlera Pátek dne patřil v třešťské pobočce Muzea Vysočiny zahájení vernisáže prací Jaroslava Krechlera. Na této akci vystoupili také žáci naší školy. Na kytaru a flétnu zahráli sourozenci Dominika a David Příhodovi ze třídy paní učitelky Bc. Martiny Tesařové, flétnové duo Kláry Chalupové a Adély Pittnerové připravil a doprovodil pan učitel Mgr. Antonín Vidlák a se svou žačkou Veronikou Krejčířovou vystoupila s hrou na akordeon paní ředitelka Lenka Brázdová. Naši učitelé na výstavě třešťských betlémů v Praze Ve středu dne dostali naši pedagogové, paní ředitelka Lenka Brázdová, paní učitelky Miluše Havlíková a Hana Bydžovská spolu s bývalým žákem Romanem Mikešem krásnou příležitost vystoupit na slavnostním večeru k příležitosti otevřené výstavy třešťských betlémů v Praze na Jindřišské věži. V krásně zrekonstruovaném interiéru Jindřišské věže zazpívali pásmo vánočních písní za klavírního doprovodu. Všichni se cítili velmi poctěni a potěšeni, že byli hlavními zástupci města Třeště osloveni, aby při takto reprezentativní akci vystoupili. Křest knihy F. Bukvaje V sobotu dne proběhl slavnostní křest knihy

17 ŠKOLSTVÍ/ KULTURA poezie Vyznání lásky. Nádherné básně oslavující lásku a společný manželský život naplněný oddaností a láskou k jedné ženě samotného autora, třešťského spisovatele, bývalého učitele, pana Františka Bukvaje procítěně recitovala za klavírního doprovodu paní učitelky Miluše Havlíkové paní ředitelka Lenka Brázdová. Krásné ilustrace ke knize vytvořila naše paní učitelka výtvarného oboru paní Erika Schoulová. Všem třem dámám bylo velkým potěšením a ctí podílet se na takto krásné a významné akci. Jazzband opět na Tančírně Večer dne proběhla další třešťská Tančírna, tentokrát škrabošková, tradičně za účasti Zatrestbandu a mnoha populárních hostů. Již po několikáté měl možnost mezi profíky vystoupit náš Jazzband pod vedením pana učitele Mgr. Antonína Vidláka. Svou úlohu jako obvykle splnil se ctí a my na ně můžeme být pyšní. Vánoční koncerty 2011 První z Vánočních koncertů naší školy proběhl v podvečer dne Jako již několik let byl první koncert pořádaný zejména pro třešťský Klub seniorů a starší spoluobčany. Nepřišli však jen senioři, ale i spousta rodičů našich žáků. Netradičně rozestavěné hlediště bylo úplně plné. Naši šikovní učitelé připravili pro hosty výborné buchty a paní učitelka Erika Schoulová se svými žáky uvařila báječný a voňavý vánoční čaj, který spolu s buchtičkou a krásně ozdobenými programy s dárečkem, v podobě novoročního přáníčka, rozdávaly naše žákyně každému příchozímu. Za finanční podporu děkujeme Městu Třešť. V programu vystoupli žáci hudebního oboru a na několik čísel tančili žáci a žákyně oboru tanečního pod vedením paní učitelky Miroslavy Svobodníkové. Malí tanečníci a tanečnice v krásných kostýmech předvedli taneček holoubků pomáhajících Popelce a k tomu jim hrál akordeonový soubor. Několik děvčátek ztvárnilo svým tancem prskavky, další skupina pak tančila v rytmu vánočních koled. Ani k závěrečné písni v podání Jazzového souboru mladšího nechyběl taneček. Před závěrem koncertu poděkovala paní Kameníková z Klubu seniorů všem učitelům za jejich práci, účinkujícím dětem za výborné výkony a v nádherné a dojemné řeči popřála všem lidem hodně zdraví a štěstí v dalším roce. V době vydání tohoto čísla Našeho města budou již odehrané i další Vánoční koncerty, a to 18. a Věříme, že se stejným úspěchem. Pro zajímavost si dovolíme uvést počet lidí, kteří si vyzvedli místenky a na koncerty se přišlo podívat, a to je 336. Je nám nesmírným potěšením, že naše Vánoční koncerty navštěvuje stále více návštěvníků a vystoupení našich žáků se těší takovému zájmu veřejnosti. Děkujeme. Poděkování Děkujeme mnohokrát panu Karlu Böhmovi z Třeště za natočení, sestříhání a konečnou úpravu DVD z Koncertu rodin, které všechny účinkují rodiny obdržely od Unie rodičů při ZUŠ Třešť. Poděkování patří paní Jaroslavě Tůmové z Třeště za zprostředkování sponzorských darů (štětců od pana Ing. Březiny za akciovou společnost Spokar, dřevěných desek pro výtvarný obor od paní Ivany Janákové z firmy Amplus pro Object s. r. o. Třešť a dřevěných malířských rámů od pana Tůmy, truhlářství Třešť. Děkujeme i za zprostředkování bezplatného účetního systému od společnosti Stormware s.r.o. Jihlava). Děkujeme za vánoční balíčky rodičům z Unie rodičů při ZUŠ Třešť, zejména pak výboru Unie a paní Veronice Jelínkové z Třeště za upečení a zabalení perníčků pro naše žáky. Slovo ředitelky Slovo ředitelky: Vážení čtenáři měsíčníku Našeho města, dovolte mi, abych na prahu roku 2012 popřála Vám všem samozřejmě hlavně zdraví, to je nejdůležitější, dále pohodu a krásné vztahy ve Vaší rodině, ať máte pěkné i profesní vztahy a v zaměstnání mnoho úspěchů. Dále Vám také přeji, ať se Vám dějí v životě jen samé krásné věci a potkáváte samé úžasné lidi. A já si přeji, abyste naší základní umělecké škole zachovali svou přízeň a stále ji rádi navštěvovali, ať už jako žáci nebo rodiče či hosté. Zdeňka Příhodová ZUŠ Třešť Studentská léta Jiřího Johna Připravovanou výstavu prací Jiřího Johna předchází mini seriál o životě a díle tohoto nejvýznamnějšího třešťského umělce. V tomto vydání stručně shrneme studentská léta a první kroky ve veřejném uměleckém životě. Výstava proběhne v prostorách muzea v Schumpeterově domě ve spolupráci Města Třešť s Muzeem Vysočiny Jihlava a pod záštitou malíře a historika umění Jaromíra Zeminy. Výběr z Johnova díla budou moci příznivci umění zhlédnout v prázdninových měsících v červenci a srpnu. Mladý Jiří John po návratu z Hedvikova, kde až do konce 2. světové války pracoval v Bartošově kovodělné továrně, zamířil obratem do Prahy. S rozhodnutím, že bude studovat malířství, se přihlásil na Státní grafickou školu. John se na přijímacích zkouškách prezentoval velkým souborem kreseb z válečného období. Díky těmto pracem, v nichž se projevil jako vyspělý kreslíř, byl přijat rovnou do třetího ročníku k profesoru Zdeňku Balašovi. Ten Johna jako jeho první výtvarný profesor nejspíše ovlivnil svým smyslovým citem pro barvu. Na Střední grafické škole se John poprvé na podzim roku 1945 setkal s Adrienou Šimotovou, svou budoucí ženou, která jako bývalá studentka přišla navštívit Zdeňka Balaše. V červnu roku 1946 John poslal na Ministerstvo školství a osvěty dopis se žádostí o prominutí čtvrtého ročníku Železniční přejezd (1959) - olej na plátně Havran (1949) - olej na plátně na Státní grafické škole, neboť chtěl ve stejném měsíci složit přijímací zkoušku na VŠUP. To mu bylo povoleno a na podzim roku 1946 nastoupil do ateliéru monumentální malby profesora Josefa Kaplického. Studia v tomto ateliéru byla pro Jiřího Johna velice důležitým životním posláním. Dostával od svého profesora velkou volnost svého uměleckého projevu, ale zároveň nevynechával řemeslo, kterému se měl na škole naučit. Mezi studenty John navázal mnoho přátelství. Z doby studií se především zachovaly práce s uhlem, ale také pro Johna netypické portréty osob. Po ukončení studií na VŠUP v Praze roku 1951 nastoupil Jiří John na dvouletou vojenskou službu v Nových Dvorech u Karlových Varů. Po návratu do Prahy se oženil s Adrienou Šimotovou. Stal se členem 17 svazu Umělecká beseda UB 12, s níž poprvé vystavoval ve Valdštejnském paláci. V roce 1954 dostává možnost realizace veřejné zakázky pro pražské Židovské muzeum. Za společníka si vybral Václava Boštíka a práce na Památníku židovských obětí se protáhla na celých pět let. Díky ní však dostali možnost poprvé vycestovat, a to přímo do Paříže. Židovské muzeum dostalo nabídku na výstavu kreseb dětí z koncentračního tábora v Terezíně v jedné prestižní pařížské galerii a její realizací pověřila právě Johna a Boštíka. Pařížská cesta byla pro oba v době, kdy vše západní bylo nedostupné, zvrhlé a zakázané, nenahraditelným poznáním. Jiří John dychtivě studoval originály Matissovy a Braqueovy. Po návratu ještě dlouho zužitkovává nabyté pařížské zkušenosti. Již roku 1954 při společných malířských výletech s přáteli si uvědomuje, že nemůže malovat přímo v přírodě. Jeho výtvarné zření zaměstnává víc a víc ruch velkoměsta, ve kterém je mu nyní dáno žít. V tomto období vzniká celá řada menších i větších městských krajin a interiérů nesoucích stopy vlivu byť staršího, ale dobrého přítele Václava Bartovského. V průběhu padesátých let Jiří John soustřeďuje svou tvůrčí pozornost především k malbě. Roku 1956 si však nachází cestu k dalšímu oboru grafice. O ní podrobnějí v přístím čísle. Z diplomové práce Dagmar Duškové Jiří John , Praha 1999

18 18 TŘEŠŤ A MY Zakladatelům, podílníkům a členům Jednoty Třešť, dříve Dělnického potravního spolku VZÁJEMNOST, v současnosti Jednoty COOP spotřebního družstva v Třešti, se tam nahoře v klidu neodpočívá! V roce 1898 vzniká Dělnický potravní spolek VZÁJEM- NOST. Toto společenstvo, s ručením omezeným se sídlem u nás v Třešti, realizuje v Třešti a v jejím okolí svoji činnost. Dle původních stanov, schválených na ustavující valné hromadě 26. června 1898 v Třešti, mělo za úkol opatřovat životní potřeby ve velkém i malém, úrokovat peněžní vklady, opatřovat příbytky pro členy společenstva a hlavně vyrábět životní prostředky všeho druhu ve vlastní režii. Výše závodního kapitálu, získaného z podílů členů, případných darů, jiných převodů majetkových, ze zápisného a půjček, byla stanovena na 10 zlatých. Správa společenstva příslušela představenstvu a valné hromadě. Maloobchodní obrat Je až pozoruhodné, co se našim pilným předkům z výše uvedeného kapitálu podařilo postupem času nashromáždit, postavit, zařídit, vybudovat a zprovoznit. Ještě obdivuhodnější je však skutečnost, že se jim tento majetek povedlo po dlouho dobu držet a uchránit. Hodnota těchto statků se tehdy dala vyčíslit do stovek miliónu korun. Kdyby toto družstvo prosperovalo alespoň z poloviny tak, jak před léty, mělo by pro naše město obrovský význam. V první řadě by zde existovalo mnoho pracovních příležitostí, které v současné době v Třešti absentují. Předsedové družstva, které si dovolím nazývat pravými obchodníky, úspěšně vedli Jednotu v posledních letech před revolucí. Byli to především lidé jako p. Kovařík, p. Dvořák, p. Novotný a p. Jaroš. Avšak po roku 1989 začínají pro Jednotu špatná léta, ze kterých se Jednota nevzpamatovala dodnes. Troufnu si tvrdit, že firma vůbec v těchto letech nereaguje na vzniklou konkurenci, na signály z provozoven, rozpisu, skladů a dopravy. Také zde postrádám jakoukoli formu zpětné vazby. V mnoha případech by stačila k záchraně stávajícího majetku úprava cen, pracovní doby a v neposlední řadě malá změna sortimentu. Toto se však vůbec neřeší. Kvůli tomu se pak provozovna, která nemá zisk, zavře a prodá. Kolem roku 1990 odešlo mnoho pracovníků Jednoty do jiných podniků, většinou do Kosteleckých uzenin, Motorpalů a jiných závodů, působících v Jihlavě a okolí Třeště. Podniky tyto zapracované a šikovné lidi bez problémů nadále zaměstnávají. Jsem také jeden z těch, co Jednotu opustili. Našel jsem si práci jinde, avšak družstevník a vkladatel jsem zůstal. Celá naše rodina byla vlastně zaměstnána v Jednotě. Děda s babičkou měli v nedalekém Otíně hospodu, kde jsem se jako malý capart proháněl mezi stoly a sudy na tříkolce. Tehdy byli hosté bráni jak členové rodiny a otevírací doba byla od příchodu prvního do odchodu posledního návštěvníka. V Jednotě jsem se také vyučil a rád na tato léta vzpomínám. Bylo to kolem roku 1980, kdy jsme měli špičkově vybavené učňovské zařízení v Jihlavě na Horním Kosově, které v porovnáním s námi neměl žádný podnik. Družstvo si vychovávalo své učně a také budoucí pracovníky dle svých potřeb a zaměření. V každém ročníku se přibližně učilo prodavačů ve třech třídách. O něco málo učňů, zaměřených na obor kuchař - číšník, se učilo v Batelově. Naši učni měli výhodu, že se vyučili prodavači smíšeného zboží a prošli celým sortimentem zboží, a tudíž mohli nastoupit prakticky v každé obchodní firmě. Po vyučení jsem začínal jako prodavač, dále jsem v rámci družstva prošel prací ve skladu, expedicí na pojízdné prodejně a rozpisu zboží. Také jsem byl vedoucí prodejny v Třešti v ulici B. Smetany, kterou jsme převzali po podniku PRAMEN. Když jsem začínal, tak mi velmi vypomohl předseda dohlížecího výboru pan Miloslav Novotný, který byl jako důchodce stále činný a pořád v kontaktu s Jednotou. Za jeho pomoc jsem mu velmi vděčný, jelikož mi byl vždy nápomocen všude tam, kde bylo potřeba. Miloslav Novotný pro Jednotu žil a pracoval, jako mnozí další družstevníci, co nastoupili do starobního důchodu. Brali to jako poslání a také jako ochranu toho, co dříve vlastními silami vybudovali. Dohlížecí výbor se tehdy nezabýval jen kontrolou provozoven a zásobování, ale hlavně se snažil pomoci tam, kde bylo potřeba. Jeho připomínky jsme vnímali jako neocenitelné rady těch, co v obchodě něco dokázali. Byla to jakási pomocná ruka pro nás mladší a nezkušené, něco jako rodičovský dohled nad námi. Dohlížecí výbory kromě kontrol pořádaly členské schůze, besedy, besídky dětem, přednášky a výstavy. Další družstevník, na kterého nemohu zapomenout a který mi do života dal velmi mnoho, byl pan Josef Píza z inventurního oddělení. V nadsázce říkám,,chodící počítač, jelikož pro něj nebylo problém vypočítat z hlavy to, na co jsme my ostatní potřebovali kalkulačku. Pan Píza byl člověk neobyčejně přesný například když sestava nevyšla do halíře, muselo se začít znovu. K tomuto člověku jsem měl obrovský respekt. V období osmdesátých let se Představenstvo VZÁJEMNOST z roku Stojící zleva: Jan Telčer, František Kopřiva, Karel Kolář. Sedící zleva: Martin Mifka, Jan Bačák, Jan Bock, František Krušandl a Jan Schwarz družstvo zabývalo prodejem potravin, drogerie, masa-uzenin, obuvi, nábytku, stavebnin a v neposlední řadě také lahůdkářskou výrobou, výkupem, provozem restaurací a hospod, činností ubytovací, přepravní. V provozu byly také na vsích oblíbené pojízdné prodejny. Samozřejmostí byla obsluha na různých společenských akcích, plesech, slavnostech a poutích. Na tyto akce jsme byli jako Jednota připraveni a vlastnili jsme veškeré potřebné vybavení. Z doslechu od bývalých družstevníků jsem se také dozvěděl, že Jednota měla kdysi dávno vlastní pekárnu a dokonce i sodovkárnu! Avšak příjem Jednoty nepramenil pouze ze samotného prodeje, například obrovský zisk byl dosáhnut výkupem. V roce nyní to je spíše k pousmání - bylo vykoupeno: 18,1 tuny lesních malin, 28 t šípků, 8,8 t kůzlat a jehňat, 460 t jablek, tis. vajec, dále se vykupovaly brambory, jeřáb jedlý, zvěř, březová košťata, med, atd. V tomto období družstvo disponovalo obrovským majetkem a prosperovalo. Počet členů Jednoty kolem roku 1975 byl , v roce 1978 jsme měli 385 provozoven a roční obrat činil 395 milionů. Z toho významnějšího, co družstvo vlastnilo, mohu zmínit například motoresty u dálnice, velké samoobslužné prodejny a nákupní střediska Jihlava, Luka nad Jihlavou, Brtnice, Kamenice, Vysočan a Společenský dům Třešt, prodejny stavebnin, areál u potoka v Třešti, též nazývaný Malvíny, atd. Když se občas potkám s bývalými,,jednoťáky, kterých je v Třešti opravdu dost, tak zavzpomínáme na staré časy a je nám líto, že takováto zaběhlá a solidní firma s obrovským potenciálem, co tehdy vlastnila, takto dožívá. Další Jednoty, nedaleko od nás například v Táboře nebo Českých Budějovicích, prosperují a jedou vesele dál, zvláště nyní, když se český spotřebitel vrací k našemu domácímu zboží, které nachází především v družstevních obchodech. Závěrem bych chtěl naší třešťské Jednotě popřát hodně štěstí a třeba i nových úspěchů do budoucna. Jiří Štumar

19 Z REDAKČNÍ POŠTY/ KULTURA Finanční úřad v Jihlavě informuje poplatníky daně z nemovitostí na rok 2012 V návaznosti na informace uvedené v prosincovém zpravodaji sdělujeme další skutečnosti. Řádné daňové přiznání je nutno podat Finančnímu úřadu v Jihlavě v lednu 2012, nejpozději Za pozdě podané přiznání vzniká daňovému subjektu dle 250 daňového řádu povinnost uhradit pokutu v nejnižší sazbě 500,- Kč. Poplatník je povinen v daňovém přiznání, na základě listu vlastnictví, sám vyčíslit daň z nemovitostí a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně, např. uplatnit případné osvobození nebo odpočty a vyčíslit jejich výši. Správce daně může pomoci poplatníkovi s výpočtem daně, pokud budou údaje v I., II. a III. oddílu daňového přiznání vyplněny dle následujících pokynů: oddíl- údaje o poplatníkovi, je vhodné uvést kontaktní údaje telefon nebo pro rychlejší řešení nejasností v daňovém přiznání. oddíl - vypsat čísla a výměry parcel dle jednotlivých druhů pozemků (orná půda, trvalý travní porost, apod.) z listu vlastnictví na konkrétní listy označené A, B apod. (ř. 201) oddíl - vypsat druh stavby ř. 301 (obytný dům, ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu, garáž, byt apod.), doplnit číslo popisné, číslo parcely a zastavěnou plochu dle skutečnosti. Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu Ministerstva financí na internetové adrese: Vlastníci pozemků, kteří již podávali daňové přiznání v předchozím období a po obnově katastrálního operátu u nich nedošlo k žádné změně, nemusí daňové přiznání na rok 2012 podávat. Tiskopisy daňových přiznání na daň z nemovitostí na rok 2012 bude možné vyzvednout v lednu 2012 na: Finančním úřadě v Jihlavě, 1. patro, daň z nemovitostí, dveře č , v úřední dny Městském úřadě v Třešti, 1. patro, majetkový odbor, v úřední dny Úřední hodiny v lednu 2012 na Finančním úřadě v Jihlavě, odd. majetkových daní daň z nemovitostí (dveře č. 105, 106, 107, patro) PO, ST od ve všechny dny takto: PO, ST ÚT, ČT PÁ Úřední hodiny Finančního úřadu v Jihlavě (daň z nemovitostí) v lednu 2012 na Městské úřadě v Třešti Údaje k dani z pozemků: Katastrální území kód kú prům. cena zem. půdy Třešť ,59 Buková u Třešti ,64 Čenkov u Třešti ,14 Salavice ,46 Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých katastrálních územích takto: Třešť 1,4 Buková u Třešti 1,0 Čenkov u Třešti 1,0 Salavice 1,0 Vyznání lásky Vydání nové knihy to byl pro mnoho přátel, známých a příznivců Mgr. Františka Bukvaje důvod k setkání v sobotu 10. prosince. Světlo světa totiž spatřila nová sbírka milostné poezie Vyznání lásky, kterou autor věnoval své manželce Janě u příležitosti jejího významného životního jubilea a jako poděkování za 52 společně strávených let. Diváky v zaplněném hudebním sále třešťské ZUŠ přivítala, a odpoledním programem provázela, vnučka pana Bukvaje Jana, která v průběhu akce přítomným přiblížila dosavadní autorovu bibliografii. Na pódiu se pak vystřídala řada hudebních vystoupení v provedení Hany Vysloužilové (housle), Gabriely Vysloužilové (housle), Bohuslava Vysloužila (fagot), Šárky Bartošové (klavír) a Aleše Zástěry (klavír, kontrabas), která byla prokládána recitací básní ze sbírky. Básně za hudebního doprovodu Miluše Havlíkové s citem recitovala Lenka Brázdová. V závěru odpoledne pak kmotři knihy doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, Csc., profesor Karlovy univerzity v Praze, Bohumila Bednaříková, farářka církve československé husitské v Brně 19 a Libuše Zástěrová, manželka pastora církve adventistů v Jihlavě symbolicky pokřtili Vyznání lásky. Své knižní kmotřence popřáli úspěch u čtenářů a panu Bukvajovi pak vyslovili velký obdiv a poděkování za zcela výjimečný počin v době, která knihám a poezii příliš nepřeje. V závěru autor knihy vyjádřil své poděkování všem, kdo se na realizaci vydání knihy podíleli a zejména vyzdvihnul podíl Eriky Schoulové, která je autorkou působivých ilustrací. Prosincový křest knihy básní Mgr. Františka Bukvaje byl milým, příjemným a skvěle připraveným setkáním lidí naladěných na stejnou notu, setkáním přátel, kteří dokáží ocenit to, že mezi námi jsou lidé, snažící se udělat radost druhým a obohatit tak jejich život. Nové knize Vyznání lásky je třeba popřát co nejvíce čtenářů a autorovi, aby byl náklad knihy co nejdříve rozebrán. A pokud jste tuto novou sbírku nestihli někomu věnovat jako pěkný vánoční dárek, tak to určitě učiňte co nejdříve, protože někomu blízkému bezpochyby uděláte radost. J. Vondráková Údaje k dani ze staveb: Koeficient pro obytné domy (H) a ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) je stanoven takto: k. ú. Třešť 1,4 k. ú. Buková u Třešti 1,0 k. ú. Čenkov u Třešti 1,0 k. ú. Salavice 1,0 Na Městském úřadě v Třešti budou k nahlédnutí informace o sazbách daně z nemovitostí, vzory výpočtů jednotlivých předmětů daně a vzor vyplněného daňového přiznání.

20 20 SPORT Zimní fotbalová příprava na počátku Ještě necelé tři měsíce budou hráči a fanoušci čekat na zahájení jarních mistrovských bojů. Tento čas bude u všech týmů vyplněn jistě náročnou zimní přípravou. Většina hráčů mužských týmů, ale i dorostenců, se v různých seskupeních zúčastňuje dlouhodobé futsalové soutěže okresu Jihlava v Městské sportovní hale v Třešti. MUŽI A Tým je tradičním účastníkem zimního turnaje na umělé trávě v Pelhřimově. Přípravu již zahájil v listopadu a prosinci fotbálkem ve sportovní hale, větší dávky přijdou až po novém roce. MUŽI B + C Zimní přípravu budou absolvovat společně hlavně v naší sportovní hale. S přátelskými zápasy trenéři počítají až v závěru přípravy. DOROST + ŽÁCI Se zimní přípravou budou obě kategorie žáků začínat začátkem roku ZÁVĚR S příchodem nového roku a změnou letopočtu mi dovolte popřát jménem oddílu kopané Slavoj PEZAG Třešť, i jménem svým, vám všem hlavně pevné zdraví a úspěchy na všech úrovních života každého z nás. Sportovci na fotbalovém hřišti se mohou těšit v roce 2012 na to, že snad dostanou takový nevýznamný dárek ve formě nástavby kabin. Mělo by tam vzniknout ještě jedno nadzemní podlaží s moderními kabinami, sociálním zařízením, zázemím pro správce areálu a také kvalitní podmínky pro rozhodčí. Naše kabiny patřily v rámci kraje, ale už i okresu, k těm spíše horším. Standard je v dnešní době někde výše (viz. zázemí např. v Pavlově, ve Staré Říši, ve Velkém Beranově, také už v Rohozné). A co je vybudováno na hřišti v Polné se nám může nechat jen zdát. Vždyť několik desetiletí se do našich kabin nic neinvestovalo, řešily se a hasily jen ty nejnutnější provozní záležitosti. Musíme na tomto místě poděkovat těm zastupitelům, kteří pro rekonstrukci kabin zvedli při schvalování městského rozpočtu na rok 2012 ruku. I tím jistě podpořili sportovní aktivity mládeže, neboť i kvalitní zázemí bude lákadlem přivést na sportoviště další zájemce. A nemusí to být jen fotbal. Město tuto akci v rozpočtu podpořilo částkou tis. Kč. A neméně významnou částkou ve výši 900 tis. Kč pomohla i Místní akční skupina Třešť. Tímto sportovci vyslovují veliký dík oběma investorům za podporu. Práce na nástavbě by měly začít hned v začátku roku 2012 tak, aby do konce června stejného roku bylo vše hotovo a předáno. Bude to vyžadovat velké uskromnění při provozu pro všechny aktéry a účastníky sportovních akcí na hřišti. To ale všichni jistě vydrží a zvládnou. za oddíl Slavoj PEZAG Třešť Karel Kříž Muži A - tabulka I. A tř. po podzimní části soutěže: 1. Náměšť n.o.-vícenice : (17) 2. Rantířov : (6) 3. Štěpánov nad S : (7) 4. Kouty : (0) 5. Křoví : (3) 6. Třešť : (-1) 7. Žďár nad S. B : (-2) 8. Rapotice : (-1) 9. Budišov-Nárameč : (-3) 10. Herálec (ZR) : (-6) 11. Třebíč HFK B : (-7) 12. V. Meziřičí B : (-6) 13. Stonařov : (-10) 14. Bohdalov : 40 7 (-11) Muži B - konečná tabulka III. třídy na Jihlavsku: 1. Kněžice : (16) 2. Ždírec : (4) 3. Dobronín B : (6) 4. Dušejov : (7) 5. St. Říše B : (3) 6. Kozlov : (3) 7. Rantířov B : (-3) 8. Brtnice B : (-1) 9. Třešť B : (-5) 10. Luka n. J. B : (-7) 11. Bítovčice B : (2) 12. Puklice B : (-10) 13. Batelov B : (-7) 14. Vysočina Jihl. C : 55 3 (-18) Muži C - konečná podzimní tabulka IV. OFS Pelhřimov: 1. Budíkov B : (4) 2. Jiřice B : (4) 3. Třešť C : (3) 4. Plačkov B : (1) 5. Častrov : (-2) 6. Obrataň B : (-2) 7. Hněvkovice : (-2) 8. Kámen : 22 9 (-3) 9. Horní Ves B : 33 8 (-4) 10. Vyskytná B : 35 6 (-6) Dorost - tabulka po podzimní části soutěže: 1. Ždírec nad D : (18) 2. Třešť : (13) 3. Ledeč nad S : (7) 4. Měřín : (7) 5. Radostín nad O : (4) 6. Světlá nad S : (2) 7. Štoky : (-2) 8. Jeřišno : (-1) 9. V.Beranov : (-2) 10. Žirovnice : (-5) 11. Tis : (-9) 12. Lípa : (-9) 13. Přibyslav : 39 8 (-13) 14. Jiřice : 75 1 (-20)

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více