Hedvábná Kolekce Dove

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hedvábná Kolekce Dove"

Transkript

1 Hedvábná Kolekce Dove Analýza účinnosti internetové kampaně Vzorová zpráva z výzkumu gemiusdirecteffect Červenec - srpen

2 Obsah Úvod... 3 Shrnutí... 7 O výzkumu...10 Výsledky výzkumu Účinnost kampaně Vytváření dosahu kampaně Hodnocení účinnosti reklam Hodnocení účinnosti internetových stránek Dosah a účinnost kampaně Polsko/zahraničí Dosah a účinnost kampaně kraje Počet kontaktů s reklamou Počet kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Vliv kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazovala Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu Definice pojmů používaných ve zprávě

3 Úvod 3

4 Úvod (1 z 3) Reklamní kampaň Hedvábná Kolekce Dove (31. července 19. srpna 2003), reprezentovaná výzkumem gemiusdirecteffect, byla jedním ze třech modulů internetové kampaně Dove (modul C). Této části kampaně předcházela reklamní (modul A) a mailingová kampaň (modul B) Vzorky Dove, která proběhla 22. července Cílem reklamní a malingové kampaně Vzorky Dove (modul A a B) byla propagace nové řady produktů značky Dove. Emitované reklamy vybízely k vyplnění formuláře, díky kterému bylo možné získat reklamní vzorky kosmetických přípravků. Modul A zahrnoval reklamy na Internetu reklamy odkazovaly na stránku s formulářem, po jehož vyplnění byly uživatelům poštou odeslány vzorky kosmetických přípravků. Modul B byl koncipován jako určený ženám ve věku let (prostřednictvím kliknutí na odkaz v reklamním mailu se internetové uživatelky dostaly na stránku s registračním formulářem, po jehož vyplnění jim byly odeslány vzorky kosmetických přípravků). Program kampaně Vzorky Dove (rozdání vzorků produktů Dove) byl zrealizován již během prvního dne, proto byla doba trvání této části kampaně stanovena na jeden den. Modul C Hedvábná Kolekce Dove, popsaný v této zprávě, je internetová reklamní kampaň, jejíž cílem bylo posílení image novéřady kosmetiky Dove (brandingová kampaň). 4

5 Úvod (2 z 3) Navíc pro ověření, zda kampaň splnila svůj účel byl proveden výzkum gemiusbrandingeffect. Ten se skládal z části pre-test, provedené před zahájením internetové reklamní kampaně ( července 2003) a z vlastního výzkumu, který proběhl v posledním týdnu průběhu reklamní kampaně ( srpna 2003). Bylo také analyzováno, zda se kampaň dostala ke správné cílové skupině, která byla definována jako ženy ve věku let. Zde byl použit výzkum gemiusprofileeffect. Tato zpráva gemiusdirecteffect hodnotí bezprostřední efekt kampaně Hedvábná Kolekce Dove. 5

6 Úvod (3 z 3) gemiusbrandingeffect Před zahájen jením kampaně (pre test) Vlastní výzkum gemiusprofileeffect gemiusdirecteffect Reklamní kampaň Vzorky Dove Modul A a B Hedvábná Kolekce Dove Modul C

7 Shrnutí 7

8 Shrnutí (1 z 2) Během kampaně bylo zobrazeno téměř 355 tis. reklam, z toho 15 tis. 4,3% (koeficient CTR-V) bylo ukončeno kliknutím. Kontakt s kampaní mělo skoro 142 tis. uživatelů (cookies). Z nich na reklamy kliknulo 11 tis. 7,8% (koeficient CTR-U) uživatelů (cookies). To je poměrně vysoká hodnota koeficientu CTR-U. Z 11 tis. uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, 43,5% (koeficient CR-U) během 5ti minut po kliknutí navštívilo stránku, na kterou reklama odkazovala. Koeficient CR-U byl na dost nízké úrovni 4 z 10ti uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu, navštívilo (bezprostředně po kliknutí) cílovou stránku. Počet emisí reklam, které připadají na jednoho uživatele (cookie), se pohyboval na střední úrovni jeden internetový uživatel (cookie) viděl 2,5 zobrazení reklamy. Reklama, která vykazovala nejvyšší hodnoty koeficientu CTR-U, byla Brandmark+Billboard 12,0%. Pro tuto formu reklamy bylo zaznamenáno 23% z celkového dosahu kampaně. Rovněž frekvence kontaktů s reklamou pro tuto formu reklamy byla spíše nižší (1,6). 8

9 Shrnutí (2 z 2) Pozornost zasluhuje internetová stránka WP-Polki (nejvyšší dosah v kampani 12,7%). Pro tuto stránku byly zaznamenány dost vysoké hodnoty koeficientů CTR-U (10,8%) a CR-U (59,1%). Naprostá většina uživatelů (cookies) 92% kliknula na reklamu po prvním, druhém nebo třetím zobrazení reklamy. Průměrná doba, která uplynula mezi zobrazením reklamy a kliknutím na ni byla 6 minut 6 sekund. Kampaň měla velký vliv na návštěvnost cílové stránky. Z téměř 5,3 tis. uživatelů (cookies), kteří během analyzovaného období navštívili tuto stránku, bylo 93,5% uživatelů (cookies), kteří již dříve měli kontakt s kampaní. Z toho 91,8% uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu a dostali se tak na stránku (ze skupiny post-click), a 1,7% uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, nekliknuli na ni, ale přesto navštívili uvedenou stránku (ze skupiny post-view). V případě serveru, na který reklama odkazovala - jakobieta.pl - byl podíl uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (zároveň ze skupiny post-click i post-view), nižší než u cílové stránky - 46% z 18,8 tis. uživatelů (cookies), kteří navštívili internetovou stránku v analyzovaném období. 9

10 O výzkumu 10

11 Metodologie výzkumu gemiusdirecteffect GemiusDirectEffect je výzkum bezprostředního/behaviorálního efektu reklamní kampaně. Výzkum gemiusdirecteffect byl proveden kvantitativní metodou. V kódech zobrazených reklam byly umístěny sčítací skripty. S jejich pomocí byly monitorovány jak emise reklam, tak i kliknutí na reklamy. Ve výzkumu byl použit mechanismus cookies, který umožňuje rozlišování jednotlivých uživatelů (cookies). Díky tomu bylo možné zjistit informace nejen o počtu emisí reklam a počtu kliknutí na reklamy, ale také o počtu uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila a kteří kliknuli na reklamu. Další informace prezentované ve zprávě (zakládající se na mechanismu cookies), jsou analýzou návštěv na internetové stránce, na kterou reklama odkazovala, po kontaktu s reklamou shromáždění těchto údajů bylo možné díky umístění sčítacích skriptů monitorujících návštěvy v kódu internetové stránky, na kterou odkazovaly reklamy. Zeměpisná lokalizace je uvedena na základě IP adres. 11

12 Cíl výzkumu gemiusdirecteffect Cílem výzkumu bylo zhodnotit účinnost internetové reklamní kampaně s názvem Hedvábná Kolekce Dove, analyzované pro období od 31. července do 19. srpna Účinnost kampaně je popsána následujícím způsobem: Hodnocení dosahu kampaně podávána je informace o tom, ke kolika uživatelům (cookies) se dostala reklamní informace. Dosah je vytvořen pomocí sečtení nových uživatelů (cookies), kteří měli první kontakt s kampaní v období jejího průběhu. Hodnocení zájmu uživatelů (cookies) o reklamu s pomocí koeficientu CTR-U informujeme o tom, kolik uživatelů (cookies) kliknulo na zobrazenou reklamu. Hodnocení zájmu uživatelů (cookies) o cílovou stránku uvádíme, kolik uživatelů (cookies) bezprostředně po kliknutí na reklamu navštívilo stránku, na kterou reklamy odkazovaly (koeficient CR-U). Hodnocení vlivu frekvence emisí reklam na výši jiných koeficientů, které popisují účinnost kampaně. Popis vlivu kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazuje. Popis vlivu kampaně na návštěvnost serveru, ke kterému patří cílová stránka zde jsou navíc uváděny informace o stránkách, které nejčastěji navštěvovali uživatelů (cookies), kteří se objevili na serveru. Ve zprávě navíc uvádíme informace o zeměpisné lokalizaci uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, a o účinnosti kampaně v jednotlivých krajích v Polsku. 12

13 Podrobný popis kampaně (1 z 3) Cíl kampaně Cílem kampaně Hedvábná Kolekce Dove bylo posílení image nové řady kosmetiky Dove. Období průběhu reklamní kampaně Kampaň Hedvábná Kolekce Dove byla analyzována pro období 31. července 19. srpna Početnost analyzované skupiny N = N je počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah). 13

14 Podrobný popis kampaně (2 z 3) Formy reklam V rámci kampaně byly zobrazovány následující reklamy: Brandmark Skyscraper Brandmark+Billboard Brandmark+Banner 14

15 Umístění emisí Podrobný popis kampaně (3 z 3) Analyzovaná umístění reklam: WP-Polki (Brandmark) Interia-Kobieta (Skyscrapper) Gazeta.pl-Kobieta (Brandmark) Gazeta.pl-Zdrowie (Skyscrapper) Wizaz (Brandmark) VipNews (Brandmark) ZyjZdrowo (Brandmark) TwojStyl (Brandmark) FTV (Brandmark+Billboard) Dziecko-Info (Brandmark) Gazeta.pl-Edziecko (Brandmark) Naj (Brandmark+Billboard) Claudia (Brandmark+Billboard) Gala (Brandmark+Billboard) Potomek (Brandmark) Grubasy (Brandmark) Kobiety.pl (Brandmark+Billboard) Onet-Gala (Skyscraper) Uroda (Brandmark+Banner) RodziceOnline (Brandmark+Billboard) Puella (Brandmark+Billboard) DzieckoOK (Brandmark+Billboard) WP-Zdrowie (Brandmark) Zdrowo (Brandmark) DlaZdrowia (Brandmark) Moda.net.pl (Brandmark) V kampani byl na většině stránek použit capping na úrovni 1 nebo 2 na uživatele (cookie). 15

16 Specifické parametry analyzované kampaně Cílová stránka jako cílová stránka, na kterou v rámci kampaně odkazovaly reklamy, byla uvedena stránka: Server analyzovaným serverem v této zprávě je internetová stránka Statistiky, které informují o vlivu kampaně na návštěvnost internetové stránky obsahují údaje, které se týkají nejen cílové stránky, ale také ostatních podstránek serveru. 16

17 Výsledky výzkumu 17

18 Účinnost kampaně Během průběhu kampaně bylo vyemitováno téměř 355 tis. reklam. 15 tis. z nich bylo ukončeno kliknutím, koeficient CTR-V byl 4,3%. Kontakt s reklamní kampaní mělo skoro 142 tis. uživatelů (cookies). Z těch skoro 11 tis. kliknulo na zobrazenou reklamu. Koeficient CTR-U se pohyboval na vysoké úrovni - 7,8%. Z 11 tis. uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, navštívilo 43,5% (CR-U) bezprostředně po kliknutí stránku, na kterou reklama odkazovala. Koeficient CR-U nebyl příliš vysoký 4 z 10ti uživatelů (cookies) bezprostředně po kliknutí navštívili stránku, na kterou reklama odkazovala. Počet emisí reklam, které připadají na jednoho uživatele (cookie), byl na střední úrovni jeden internetový uživatel (cookie) viděl 2,5 zobrazení reklamy. Mezi emisí reklamy a kliknutím na ni uběhlo průměrně 6 minut 6 sekund. Datum zahájení Datum ukončení Počet emisí Dosah Počet kliknutí UC CTR-V CTR-U CR-U Frekvence Shrnutí kampaně Průměrná doba, která uplyne mezi emisí a kliknutím ,3% 7,8% 43,5% 2,5 6 min 6 s 18 Zdroj: gemiusdirecteffect,

19 Vytváření dosahu kampaně Celkový počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, byl Dosah kampaně (nárůst počtu nových uživatelů (cookies) během následujících dnů) byl vytvářen nerovnoměrně a na dvě etapy. První etapa připadá na období 31. července 10. srpna, v tomto období byl zaznamenán velký počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. Od 11. srpna se intenzita kampaně zmenšovala a dosah kampaně byl oslaben: Nejvíce uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní 31. července (první den průběhu kampaně) uživatelů (cookies). Ve dnech od 31. července do 10. srpna mělo denně kontakt s kampaní průměrně uživatelů (cookies), z toho nových uživatelů (cookies) každý den průměrně 86%. Nejméně uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní 11. srpna 495 uživatelů (cookies). Ve dnech od 11. do 19. srpna mělo kontakt s kampaní denně v průměru uživatelů (cookies), z toho nových uživatelů (cookies) každý den průměrně 73%. Polovina celkového dosahu kampaně (50,4%) byla zaznamenána do 5. srpna včetně. 19

20 Nárůst počtu nových uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní srpna srpna mělo mělo pouze pouze nových nových uživatelů uživatelů (cookies) (cookies) kontakt kontakt s reklamou, s reklamou, což což se se ukazuje ukazuje v míře v míře vychýlení vychýlení křivky. křivky. Červenou barvou jsou jsou vyjádřeny kumulativníúdaje pro pro nové nové uživatele (cookies). Číslo Číslo dosažené posledního dne dne průběhu kampaněje je celkový počet počet uživatelů (cookies), kteří kteří měli měli kontakt s kampaní (dosah) Zdroj: gemiusdirecteffect,

21 Uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní v dalších dnech. Rozdělení na nové a ostatní. Dosah kampaně tvoří pouze noví uživatelé (cookies), kteří jsou označeni tmavomodrou barvou. Během prvníčásti kampaně mělo již dříve kontakt s kampaní za den průměrně 14% uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama. U druhéčásti kampaně to bylo 27%. Je to výsledek zamýšleného efektu kampaně posílení image Hedvábné Kolekce Dove. 21 Zdroj: gemiusdirecteffect,

22 Vytváření dosahu kampaně podrobné informace 22 Zdroj: gemiusdirecteffect,

23 Hodnocení účinnosti reklam Dosah reklamy Největší dosah v kampani vykazovaly reklamy Brandmark (64%). Kontakt s touto formou reklamy mělo uživatelů (cookies). Nejmenší dosah byl naopak zaznamenán pro reklamy Brandmark+Banner - 2%. Zájem o reklamu koeficient CTR-U Uživatelé (cookies) nejčastěji klikali na reklamu Brandmark+Billboard. Pro tuto reklamu představoval koeficient CTR-U 12,0% a byl o 4 procentní body vyšší něž průměr kampaně. Nejnižší koeficient CTR-U byl zaznamenán pro reklamu Skyscraper 0,8% (CTR -U). Zajímavé také je, že byly zaznamenány dost vysoké hodnoty koeficientu CTR-U pro všechny reklamy typu Brandmark (reklama jednoduchá nebo složená). Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Nejvyšší koeficient CR-U byl zjištěn u reklamy Skyscraper 75,7%, ačkoli tato reklama vykazovala nejnižší hodnoty koeficientu CTR-U. Z uživatelů (cookies), kteří kliknuli na tuto reklamu, 75,7% bezprostředně po kliknutí navštívilo cílovou stránku. Reklama s nejvyšším koeficientem CTR-U (Brandmark+Billboard) měla jeden z nižších koeficientů CR-U 36,1%. 23

24 Hodnocení účinnosti reklam Frekvence emisí Pro reklamy zobrazené v kampani se frekvence emisí pohybovala v rozmezí od 1,5 pro reklamu Skyscraper do 2,8 pro reklamu Brandmark. Doba od emise do kliknutí Uživatelé (cookies) nejrychleji klikali na reklamu Brandmark+Banner průměrně mezi emisí reklamy a kliknutím uplynula 1 minuta a 2 sekundy. Naopak nejpozději klikali na Brandmark+Billboard průměrně po 6 minutách a 55 sekundách. 24

25 Reklamy - dosah Reklama Brandmark byla emitována na 14ti z 26ti stránek. Hodnoty nepředstavují 100%, protože uživatelé (cookies) mohli mít kontakt s více než jednou reklamou. 25 Zdroj: gemiusdirecteffect,

26 Reklamy koeficient CTR-U Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. Na reklamu s největším koeficientem CTR-U připadalo 23% dosahu kampaně. Pro reklamu s největším dosahem byl zaznamenán koeficient CTR-U na nižší úrovni, než je průměr pro celou kampaň. 26 Zdroj: gemiusdirecteffect,

27 Reklamy koeficient CR-U Pro reklamu s největším dosahem byl zaznamenán koeficient CR-U na vyšší úrovni, než je průměr pro celou kampaň. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. Pro reklamu s nejvyšším koeficientem CR-U byla zaznamenána nejnižší hodnota koeficientu CTR-U. 27 Zdroj: gemiusdirecteffect,

28 Reklamy dosah a CTR-U Tento graf ukazuje závislost mezi dosahem a koeficientem CTR-U pro jednotlivé reklamy. Optimální forma reklamy by měla mít vysoký dosah a zároveň vysoký koeficient CTR-U. Nejvyšší hodnoty koeficientu CTR-U byly zaznamenány Nejvyšší hodnoty pro dvě reklamy koeficientu s nejmenším CTR-U byly dosahem zaznamenány v kampani. pro dvě reklamy s nejmenším dosahem v kampani. 28 Zdroj: gemiusdirecteffect,

29 Reklamy CTR-U a frekvence Tento graf ukazuje, zdačasté emise reklam způsobovaly růst koeficientu CTR-U. Optimálním řešením je dosažení vysokého CTR-U při nízké frekvenci emisí. 29 Zdroj: gemiusdirecteffect,

30 Reklamy podrobné informace Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 30 Zdroj: gemiusdirecteffect,

31 Hodnocení účinnosti internetových stránek (1 z 3) Dosah Nejvíce uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní na stránkách WP-Polki a Interia-Kobieta (12,7% dosahu kampaně) a (12,6% dosahu) uživatelů (cookies). Zájem o reklamu koeficient CTR-U V následující analýze nebereme v úvahu internetové stránky Moda.net.pl. Největší zájem o reklamy vykazovali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na internetové stránce Gala koeficient CTR-U byl v tom případě nezvykle vysoký (o 22 procentních bodů vyšší než průměr pro kampaň) - 30,6%. Vysoké hodnoty koeficientu CTR-U byly zaznamenány také u stránek Claudia, WP-Polki a Uroda, tedy 12,7%, 10,8% a 10,1%. 31

32 Hodnocení účinnosti internetových stránek (2 z 3) Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U V následující analýze jsou brány v úvahu pouze ty stránky, u kterých byl počet uživatelů (cookies), kteří klikali na reklamy (UC), nejméně 100. Největší zájem o cílovou stránku vykazovali uživatelé (cookies), kteří klikali na reklamy na internetové stránce Interia-Kobieta. Koeficient CR-U byl v tomto případě 84,9% a byl také o 41 procentních bodů vyšší než průměr. Vysoké koeficienty CR-U byly také charakteristické pro internetovou stránku TwojStyl, WP-Zdrowie a WP-Polki tedy 62,0%, 61,3% a 59,1%. Frekvence emisí V této analýze také nebereme v úvahu internetovou stránku Moda.net.pl. Nejvíce kontaktů s reklamou měli uživatelé (cookies), kteří navštěvovali stránky WP-Polki a WP- Zdrowie. Zde na jednoho uživatele (cookies) připadalo průměrně 7,6 a 7,2 emisí reklam. Velký počet kontaktů s reklamou měl pozitivní vliv na velikost koeficientu CTR-U, který byl vyšší než průměr kampaně. V případě WP-Polki a WP-Zdrowie se pohyboval na průměrné úrovni. Nejnižší frekvence emisí (1,0) byla zaznamenána pro TwojStyl a Interia-Kobieta. 32

33 Hodnocení účinnosti internetových stránek (3 z 3) Doba od kliknutí do emise V této analýze nebereme v úvahu internetové stránky Moda.net.pl. Nejrychleji na reklamy klikali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na WP-Zdrowie. Zde uplynulo mezi emisí reklamy a kliknutím průměrně 13 sekund. Naopak nejpozději klikali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na stránce Grubasy mezi emisí reklamy a kliknutím na ni uplynulo průměrně 21 minut a 27 sekund. 33

34 Internetové stránky - dosah Hodnoty nepředstavují 100%, protože uživatelé (cookies) mohli mít kontakt s reklamou na více než jedné internetové stránce. 34 Zdroj: gemiusdirecteffect,

35 Internetové stránky koeficient CTR-U Na stránku s nejvyšším koeficientem CTR-U připadalo 4,3% dosahu kampaně. Stránky s největším dosahem v kampani dosáhly jedné z vyšších (WP-Polki) a jedné z nižších (Interia- Kobieta) hodnot koeficientu CTR-U. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. 35 Zdroj: gemiusdirecteffect,

36 Internetové stránky koeficient CR-U Nejvyšší hodnota koeficientu CR-U byla zaznamenána pro server, který měl spíše nižší hodnotu koeficientu CTR-U a nejvyšší dosah v kampani. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. U stránky s druhým nejvyšším dosahem v kampani byly zaznamenány vyšší hodnoty koeficientu CR-U než je průměr kampaně. V grafu nejsou uvedeny ty stránky, kde byl počet uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy (UC), nižší než Zdroj: gemiusdirecteffect,

37 Internetové stránky dosah a CTR-U U internetových stránek Gala byl zjištěn nezvykle vysoký koeficient CTR-U, který byl o 22 procentní body vyšší než průměr kampaně. Tento graf ukazuje závislost mezi dosahem a koeficientem CTR-U u jednotlivých stránek. Optimální umístění reklam by mělo vykazovat vysoký dosah, a zároveň by mělo mít vysoký koeficient CTR-U. grafu nejsou uvedeny údaje pro stránky V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. Moda.net.pl. 37 Zdroj: gemiusdirecteffect,

38 Internetové stránky CTR-U a frekvence Tento graf ukazuje, zdačastá emise reklam způsobila u jednotlivých stránek nárůst koeficientu CTR-U. Optimálním řešením je dosažení vysokého CTR-U při nízké frekvenci emisí. Internetová stránka Gala dosáhla nezvykle vysokých hodnot koeficientu CTR-U při dost nízké frekvenci emisí (1,5). V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. 38 Zdroj: gemiusdirecteffect,

39 Internetové stránky podrobné informace Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 39 Zdroj: gemiusdirecteffect,

40 Dosah a účinnost kampaně Polsko/zahraničí Dosah reklamy Z uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, bylo 10% (14 315) uživatelů (cookies) registrováno ze zahraničí. U z nich byl určen stát, ze kterého se připojovali k Internetu. Zájem o reklamu koeficient CTR-U Zahraniční návštěvníci klikali na zobrazenou reklamu o něco méně častěji CTR-U byl v jejich případě 7,7%*. U polských uživatelů (cookies) se tento koeficient pohyboval na úrovni 7,8%. Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Zahraniční návštěvníci měli o cílovou stránku větší zájem CR-U 46,2%*). U polských uživatelů (cookies) byl koeficient CR-U na úrovni 43,2%. * Údaje se týkají uživatelů (cookies) ze zahraničí, u kterých byl určen stát, ze kterého se připojovali k Internetu. 40 Zdroj: gemiusdirecteffect,

41 Dosah a účinnost kampaně kraje Dosah reklamy Největší počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, byl zaznamenán v Mazovském kraji: uživatelů (cookies), tedy 21% uživatelů (cookies), u kterých byl určen kraj, ze kterého se připojovali k Internetu. Vysoký počet uživatelů (cookies) z tohoto kraje je ovšem pravidlem existuje zde totiž silná komunita internetových uživatelů. Na dalších pozicích se umístily kraje: Slezský a Dolnoslezský každý 11% uživatelů (cookies). Zájem o reklamu koeficient CTR-U Nejvyšší koeficient CTR-U byl zaznamenán u kraje Západopomořanského 9,2%. Nejméně často na reklamy klikali uživatelé, kteří se připojovali z Opolského kraje CTR-U 6,3%. Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Největší zájem o cílovou stránku vykazovali uživatelé (cookies), kteří se připojovali z Opolského kraje (CR-U 47,8%), naopak nejmenší zájem měli uživatelé (cookies), kteří se připojovali z kraje Svatokřížského (CR-U 35,9%). 41

42 Zeměpisná lokalizace Polsko-kraje 42 Zdroj: gemiusdirecteffect,

43 Zeměpisná lokalizace Polsko-kraje Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 43 Zdroj: gemiusdirecteffect,

44 Počet kontaktů s reklamou V následující analýze bereme v úvahu všechny uživatele (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah = ). Uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s reklamou pouze jednou, bylo 66% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kteří měli dva nebo tři kontakty s reklamou, bylo 21% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila čtyřikrát nebo pětkrát, bylo 5% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila šestkrát a více, bylo 8% ze všech, ke kterým se kampaň dostala. 44

45 Procentuální rozdělení uživatelů (cookies) vzhledem k počtu kontaktů s reklamou Základ pro výpočet procent tvoří počet všech uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah). N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

46 Počet kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Zde bereme v úvahu pouze ty uživatele (cookies), kteří kliknuli na reklamy. Takových uživatelů (cookies) bylo v rámci celé kampaně zaznamenáno % uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu již po jejím prvním zobrazení. uživatelé (cookies), kteří kliknuli na reklamu po druhém nebo třetím zobrazení, tvořili 22% všech uživatelů, kteří kliknuli na reklamu. 4% uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu po jejím 4. nebo 5. zobrazení. 4% uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu po jejím 6. nebo pozdějším zobrazení. 46

47 Procentuální rozdělení uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, vzhledem k počtu kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Základ pro výpočet procent tvoří počet všech uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu (UC). N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

48 Rozdělení uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, vzhledem k počtu emisí reklam a uživatelů, kteří kliknuli na reklamy, vzhledem k počtu emisí reklam před prvním kliknutím N = % uživatelů (cookies) vidělo jedno nebo dvě zobrazení reklamy. Většina uživatelů (cookies) (87%) kliknulo na reklamu po jednom nebo dvou zobrazeních reklamy. N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

49 Vliv kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazovala V analyzovaném časovém intervalu byla na cílové stránce zaznamenána přítomnost celkem uživatelů (cookies), z toho: (91,8%) uživatelů (cookies), kteří navštívili tuto stránku po kliknutí na reklamu (z skupiny post-click), 89 (1,7%) uživatelů (cookies), kteří nekliknuli na zobrazenou reklamu, ale po jejím zobrazení navštívili cílovou stránku (ze skupiny post-view), 345 (6,5%) uživatelů (cookies), kteří neměli kontakt s internetovou kampaní. Kromě toho bylo nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-click zaznamenáno na cílové stránce 8. srpna 704 uživatelů (cookies). Tito uživatelé (cookies) tvořili 96% návštěvníků, kteří se v tento den objevili se na cílové stránce. V tento den bylo také na cílové stránce zaznamenáno nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-view 12 uživatelů (cookies), 1,6% uživatelů, kteří ten den navštívili internetovou stránku. 49

50 Vliv kampaně na návštěvnost cílové stránky analýza po dnech Kampaň měla velký vliv na cílovou stránku. Počet uživatelů (cookies) post-click závisí na počtu uživatelů (cookies), kteří v daný den měli kontakt s kampaní (viz. str. 21). 50 Zdroj: gemiusdirecteffect,

51 Vliv kampaně na návštěvnost cílové stránky podrobné informace 51 Zdroj: gemiusdirecteffect,

52 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky Během kampaně na serveru jakobieta.pl bylo zaznamenáno celkem uživatelů (cookies), z toho: (29,3%) uživatelů (cookies), kteří zahájili návštěvu na internetové stránce po kliknutí na reklamu (ze skupiny post-click) (16,7%) uživatelů (cookies), kteří nekliknuli na zobrazenou reklamu, ale po emisi navštívili analyzovanou internetovou stránku (ze skupiny post-view), (54,0%) uživatelů (cookies), kteří neměli kontakt s internetovou kampaní. Největší počet uživatelů (cookies) ze skupiny post-click byl na serveru zaznamenán 8. srpna (podobně jako v případě cílové stránky) 726 uživatelů (cookies). Tito uživatelé (cookies) představovali 43% návštěvníků, kteří se v tento den objevili na serveru. V tento den bylo také na serveru zaznamenáno nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-view 415 uživatelů (cookies) (25% uživatelů, kteří v ten den navštívili server). 52

53 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky analýza po dnech 53 Zdroj: gemiusdirecteffect,

54 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky podrobné informace 54 Zdroj: gemiusdirecteffect,

55 Vliv kampaně na návštěvnost serveru a cílové stránky N = N = Více než 90% uživatelů (cookies), kteří navštívili cílovou stránku, mělo kontakt s kampaní. Znamená to, že cílová stránka byla vytvořena pro potřeby kampaně a/nebo byla jednou ze stránek umístěných dále na serveru, na kterou bylo obtížné dostat se jinak než prostřednictvím kliknutí na reklamu. Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky byl menší (46% všech, kteří navštívili server). Server navštěvovali nejen uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, o čemž svědčí 54% uživatelů (cookies), kteří navštívili server, aniž by měli kontakt s kampaní. 55 Zdroj: gemiusdirecteffect,

56 Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu* Celkem bylo na internetové stránce zaznamenáno návštěv, které byly zahájeny po 5ti minutách od kliknutí na reklamu. 62% zobrazení tvořily návštěvy, během kterých uživatel navštívil pouze jednu stránku serveru, tzn. návštěvy s jedním zobrazením. Během návštěv byla provedena průměrně 2,3 zobrazení a průměrná doba průběhu návštěv delších než s jedním zobrazením byla 3 minuty a 16 sekund. Během 67% návštěv otevřeli uživatelé pouze cílovou stránku hedvabna_kolekce. Po návštěvě cílové stránky se uživatelé zajímali také o obsah stránek: nabídka a hlavní strana. *Zde analyzujeme pouze návštěvy na serveru které byly zahájeny bezprostředně během 5ti minut po kliknutí na reklamu. Tyto návštěvy označujeme termínem návštěvy post-click s 5ti minutovým limitem. 56

57 Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu Ve většině případů navštěvovali uživatelé bezprostředně po kliknutí na reklamu cílovou stránku hedvabna_kolekce. Během 67% návštěv provedených během 5ti minut od kliknutí navštívili uživatelé pouze tuto stránku. Základ pro výpočet procent tvoří počet návštěv celkem na serveru, které byly provedeny bezprostředně po kliknutí na reklamu. N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

58 Definice pojmů používaných ve zprávě 58

59 Definice (1 z 2) Internetový uživatel (cookie) - Osoba, která využívá zdroje www sítě, identifikovaná díky cookie, které je připsáno profilu internetového prohlížeče, který uživatel používá. Zobrazení Událost, která spočívá v otevření stránky, v jejíž kódu je umístěn skript výzkumu gemiustraffic. Návštěva Řada po sobě následujících zobrazení stránky uvedeného serveru, provedených uživatelem (cookie). Bereme je jako uzavřený celek. Interval mezi dalšími zobrazeními nemůže překročit 30 minut. Profil návštěvy - Soubor stránek prohlédnutých během jedné návštěvy. V úvahu nebereme pořadí, v jakém byly jednotlivé stránky navštíveny, ani opakované otevření stránky v rámci jedné návštěvy. Délka návštěvy - Počet zobrazení provedených během jedné návštěvy. 59

60 Definice (2 z 2) Délka trvání návštěvy Součet časů trvání jednotlivých zobrazení v rámci návštěvy, měřena v minutách a sekundách. Doba trvání návštěvy je počítána od momentu provedení prvního zobrazení do momentu provedení posledního zobrazení v rámci návštěvy. Po provedení posledního zobrazení si může internetový uživatel (cookie) ještě nějakou dobu prohlížet načtenou stránku. Tento čas nebude započítán do doby trvání návštěvy. Doba trvání návštěvy s jedním zobrazením čili sestávající z jednoho zobrazení není (shodně s přijatými pravidly) omezena. Dosah - Počet uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama. UC - Počet uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu. Frekvence emisí reklam Průměrný počet kontaktů s reklamou, který připadal na jednoho uživatele (cookie), který se setkal s kampaní. Cílová stránka - Stránka, na kterou odkazovaly reklamy. 60

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A.

Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS, S.A. 1 NetMonitor Výzkum návštěvnosti internetu Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Základní metodika Verze s platností od 08/2013 Vypracovala společnost MEDIARESEARCH, a.s. ve spolupráci s GEMIUS,

Více

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM

OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM METOD SEO A SEM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku OPTIMALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK PRO VYHLEDÁVAČE S VYUŢITÍM

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) ŘÍJEN 14 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 17 PRAHA 7 Tel.: +4 2 19 58 Fax: +4 2 19 59 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je společnost

Více

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES

INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES INTERNATIONALIZED DOMAIN NAMES (VLASTNÍCI DOMÉNY) LISTOPAD 12 PŘIPRAVENO PRO MARKENT s.r.o. Heřmanova 22 CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +4 2 190 80 Fax: +4 2 190 90 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Markent, s.r.o., je

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Využití informačních technologií a marketingu PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07)

ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) ZS 2005/2006 IT_530 - semestrální práce Michal Hauzírek (xhaum07) S určováním počtu uživatelů Internetu a jeho služeb (zejména WWW) se vyskytuje celá řada problémů. Jeho otevřenost, anonymita a minimální

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

Monitoring internetové reklamy v ČR

Monitoring internetové reklamy v ČR 1 Monitoring internetové reklamy v ČR metodika projektu 1. 2. 2011 2 Obsah 1. Pozadí metodiky... 4 2. Pilíře AdMonitoringu... 4 3. Definice... 4 Spolupracující subjekt... 4 Nespolupracující médium... 4

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Metodika měření multimediálního obsahu

Metodika měření multimediálního obsahu Metodika měření multimediálního obsahu MEDIARESEARCH, a. s. 15. 6. 2010 0. OBSAH 0. OBSAH 2 1. MODUL MĚŘENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU 3 2. METODIKA 3 2.1. SBĚR DAT 3 2.2. MĚŘENÍ 4 2.2.1. KATEGORIZACE 4 2.2.2.

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z rodin ohrožených sociální exkluzí se zapojením OSPOD (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s.

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více