Hedvábná Kolekce Dove

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hedvábná Kolekce Dove"

Transkript

1 Hedvábná Kolekce Dove Analýza účinnosti internetové kampaně Vzorová zpráva z výzkumu gemiusdirecteffect Červenec - srpen

2 Obsah Úvod... 3 Shrnutí... 7 O výzkumu...10 Výsledky výzkumu Účinnost kampaně Vytváření dosahu kampaně Hodnocení účinnosti reklam Hodnocení účinnosti internetových stránek Dosah a účinnost kampaně Polsko/zahraničí Dosah a účinnost kampaně kraje Počet kontaktů s reklamou Počet kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Vliv kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazovala Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu Definice pojmů používaných ve zprávě

3 Úvod 3

4 Úvod (1 z 3) Reklamní kampaň Hedvábná Kolekce Dove (31. července 19. srpna 2003), reprezentovaná výzkumem gemiusdirecteffect, byla jedním ze třech modulů internetové kampaně Dove (modul C). Této části kampaně předcházela reklamní (modul A) a mailingová kampaň (modul B) Vzorky Dove, která proběhla 22. července Cílem reklamní a malingové kampaně Vzorky Dove (modul A a B) byla propagace nové řady produktů značky Dove. Emitované reklamy vybízely k vyplnění formuláře, díky kterému bylo možné získat reklamní vzorky kosmetických přípravků. Modul A zahrnoval reklamy na Internetu reklamy odkazovaly na stránku s formulářem, po jehož vyplnění byly uživatelům poštou odeslány vzorky kosmetických přípravků. Modul B byl koncipován jako určený ženám ve věku let (prostřednictvím kliknutí na odkaz v reklamním mailu se internetové uživatelky dostaly na stránku s registračním formulářem, po jehož vyplnění jim byly odeslány vzorky kosmetických přípravků). Program kampaně Vzorky Dove (rozdání vzorků produktů Dove) byl zrealizován již během prvního dne, proto byla doba trvání této části kampaně stanovena na jeden den. Modul C Hedvábná Kolekce Dove, popsaný v této zprávě, je internetová reklamní kampaň, jejíž cílem bylo posílení image novéřady kosmetiky Dove (brandingová kampaň). 4

5 Úvod (2 z 3) Navíc pro ověření, zda kampaň splnila svůj účel byl proveden výzkum gemiusbrandingeffect. Ten se skládal z části pre-test, provedené před zahájením internetové reklamní kampaně ( července 2003) a z vlastního výzkumu, který proběhl v posledním týdnu průběhu reklamní kampaně ( srpna 2003). Bylo také analyzováno, zda se kampaň dostala ke správné cílové skupině, která byla definována jako ženy ve věku let. Zde byl použit výzkum gemiusprofileeffect. Tato zpráva gemiusdirecteffect hodnotí bezprostřední efekt kampaně Hedvábná Kolekce Dove. 5

6 Úvod (3 z 3) gemiusbrandingeffect Před zahájen jením kampaně (pre test) Vlastní výzkum gemiusprofileeffect gemiusdirecteffect Reklamní kampaň Vzorky Dove Modul A a B Hedvábná Kolekce Dove Modul C

7 Shrnutí 7

8 Shrnutí (1 z 2) Během kampaně bylo zobrazeno téměř 355 tis. reklam, z toho 15 tis. 4,3% (koeficient CTR-V) bylo ukončeno kliknutím. Kontakt s kampaní mělo skoro 142 tis. uživatelů (cookies). Z nich na reklamy kliknulo 11 tis. 7,8% (koeficient CTR-U) uživatelů (cookies). To je poměrně vysoká hodnota koeficientu CTR-U. Z 11 tis. uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, 43,5% (koeficient CR-U) během 5ti minut po kliknutí navštívilo stránku, na kterou reklama odkazovala. Koeficient CR-U byl na dost nízké úrovni 4 z 10ti uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu, navštívilo (bezprostředně po kliknutí) cílovou stránku. Počet emisí reklam, které připadají na jednoho uživatele (cookie), se pohyboval na střední úrovni jeden internetový uživatel (cookie) viděl 2,5 zobrazení reklamy. Reklama, která vykazovala nejvyšší hodnoty koeficientu CTR-U, byla Brandmark+Billboard 12,0%. Pro tuto formu reklamy bylo zaznamenáno 23% z celkového dosahu kampaně. Rovněž frekvence kontaktů s reklamou pro tuto formu reklamy byla spíše nižší (1,6). 8

9 Shrnutí (2 z 2) Pozornost zasluhuje internetová stránka WP-Polki (nejvyšší dosah v kampani 12,7%). Pro tuto stránku byly zaznamenány dost vysoké hodnoty koeficientů CTR-U (10,8%) a CR-U (59,1%). Naprostá většina uživatelů (cookies) 92% kliknula na reklamu po prvním, druhém nebo třetím zobrazení reklamy. Průměrná doba, která uplynula mezi zobrazením reklamy a kliknutím na ni byla 6 minut 6 sekund. Kampaň měla velký vliv na návštěvnost cílové stránky. Z téměř 5,3 tis. uživatelů (cookies), kteří během analyzovaného období navštívili tuto stránku, bylo 93,5% uživatelů (cookies), kteří již dříve měli kontakt s kampaní. Z toho 91,8% uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu a dostali se tak na stránku (ze skupiny post-click), a 1,7% uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, nekliknuli na ni, ale přesto navštívili uvedenou stránku (ze skupiny post-view). V případě serveru, na který reklama odkazovala - jakobieta.pl - byl podíl uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (zároveň ze skupiny post-click i post-view), nižší než u cílové stránky - 46% z 18,8 tis. uživatelů (cookies), kteří navštívili internetovou stránku v analyzovaném období. 9

10 O výzkumu 10

11 Metodologie výzkumu gemiusdirecteffect GemiusDirectEffect je výzkum bezprostředního/behaviorálního efektu reklamní kampaně. Výzkum gemiusdirecteffect byl proveden kvantitativní metodou. V kódech zobrazených reklam byly umístěny sčítací skripty. S jejich pomocí byly monitorovány jak emise reklam, tak i kliknutí na reklamy. Ve výzkumu byl použit mechanismus cookies, který umožňuje rozlišování jednotlivých uživatelů (cookies). Díky tomu bylo možné zjistit informace nejen o počtu emisí reklam a počtu kliknutí na reklamy, ale také o počtu uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila a kteří kliknuli na reklamu. Další informace prezentované ve zprávě (zakládající se na mechanismu cookies), jsou analýzou návštěv na internetové stránce, na kterou reklama odkazovala, po kontaktu s reklamou shromáždění těchto údajů bylo možné díky umístění sčítacích skriptů monitorujících návštěvy v kódu internetové stránky, na kterou odkazovaly reklamy. Zeměpisná lokalizace je uvedena na základě IP adres. 11

12 Cíl výzkumu gemiusdirecteffect Cílem výzkumu bylo zhodnotit účinnost internetové reklamní kampaně s názvem Hedvábná Kolekce Dove, analyzované pro období od 31. července do 19. srpna Účinnost kampaně je popsána následujícím způsobem: Hodnocení dosahu kampaně podávána je informace o tom, ke kolika uživatelům (cookies) se dostala reklamní informace. Dosah je vytvořen pomocí sečtení nových uživatelů (cookies), kteří měli první kontakt s kampaní v období jejího průběhu. Hodnocení zájmu uživatelů (cookies) o reklamu s pomocí koeficientu CTR-U informujeme o tom, kolik uživatelů (cookies) kliknulo na zobrazenou reklamu. Hodnocení zájmu uživatelů (cookies) o cílovou stránku uvádíme, kolik uživatelů (cookies) bezprostředně po kliknutí na reklamu navštívilo stránku, na kterou reklamy odkazovaly (koeficient CR-U). Hodnocení vlivu frekvence emisí reklam na výši jiných koeficientů, které popisují účinnost kampaně. Popis vlivu kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazuje. Popis vlivu kampaně na návštěvnost serveru, ke kterému patří cílová stránka zde jsou navíc uváděny informace o stránkách, které nejčastěji navštěvovali uživatelů (cookies), kteří se objevili na serveru. Ve zprávě navíc uvádíme informace o zeměpisné lokalizaci uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, a o účinnosti kampaně v jednotlivých krajích v Polsku. 12

13 Podrobný popis kampaně (1 z 3) Cíl kampaně Cílem kampaně Hedvábná Kolekce Dove bylo posílení image nové řady kosmetiky Dove. Období průběhu reklamní kampaně Kampaň Hedvábná Kolekce Dove byla analyzována pro období 31. července 19. srpna Početnost analyzované skupiny N = N je počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah). 13

14 Podrobný popis kampaně (2 z 3) Formy reklam V rámci kampaně byly zobrazovány následující reklamy: Brandmark Skyscraper Brandmark+Billboard Brandmark+Banner 14

15 Umístění emisí Podrobný popis kampaně (3 z 3) Analyzovaná umístění reklam: WP-Polki (Brandmark) Interia-Kobieta (Skyscrapper) Gazeta.pl-Kobieta (Brandmark) Gazeta.pl-Zdrowie (Skyscrapper) Wizaz (Brandmark) VipNews (Brandmark) ZyjZdrowo (Brandmark) TwojStyl (Brandmark) FTV (Brandmark+Billboard) Dziecko-Info (Brandmark) Gazeta.pl-Edziecko (Brandmark) Naj (Brandmark+Billboard) Claudia (Brandmark+Billboard) Gala (Brandmark+Billboard) Potomek (Brandmark) Grubasy (Brandmark) Kobiety.pl (Brandmark+Billboard) Onet-Gala (Skyscraper) Uroda (Brandmark+Banner) RodziceOnline (Brandmark+Billboard) Puella (Brandmark+Billboard) DzieckoOK (Brandmark+Billboard) WP-Zdrowie (Brandmark) Zdrowo (Brandmark) DlaZdrowia (Brandmark) Moda.net.pl (Brandmark) V kampani byl na většině stránek použit capping na úrovni 1 nebo 2 na uživatele (cookie). 15

16 Specifické parametry analyzované kampaně Cílová stránka jako cílová stránka, na kterou v rámci kampaně odkazovaly reklamy, byla uvedena stránka: Server analyzovaným serverem v této zprávě je internetová stránka Statistiky, které informují o vlivu kampaně na návštěvnost internetové stránky obsahují údaje, které se týkají nejen cílové stránky, ale také ostatních podstránek serveru. 16

17 Výsledky výzkumu 17

18 Účinnost kampaně Během průběhu kampaně bylo vyemitováno téměř 355 tis. reklam. 15 tis. z nich bylo ukončeno kliknutím, koeficient CTR-V byl 4,3%. Kontakt s reklamní kampaní mělo skoro 142 tis. uživatelů (cookies). Z těch skoro 11 tis. kliknulo na zobrazenou reklamu. Koeficient CTR-U se pohyboval na vysoké úrovni - 7,8%. Z 11 tis. uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, navštívilo 43,5% (CR-U) bezprostředně po kliknutí stránku, na kterou reklama odkazovala. Koeficient CR-U nebyl příliš vysoký 4 z 10ti uživatelů (cookies) bezprostředně po kliknutí navštívili stránku, na kterou reklama odkazovala. Počet emisí reklam, které připadají na jednoho uživatele (cookie), byl na střední úrovni jeden internetový uživatel (cookie) viděl 2,5 zobrazení reklamy. Mezi emisí reklamy a kliknutím na ni uběhlo průměrně 6 minut 6 sekund. Datum zahájení Datum ukončení Počet emisí Dosah Počet kliknutí UC CTR-V CTR-U CR-U Frekvence Shrnutí kampaně Průměrná doba, která uplyne mezi emisí a kliknutím ,3% 7,8% 43,5% 2,5 6 min 6 s 18 Zdroj: gemiusdirecteffect,

19 Vytváření dosahu kampaně Celkový počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, byl Dosah kampaně (nárůst počtu nových uživatelů (cookies) během následujících dnů) byl vytvářen nerovnoměrně a na dvě etapy. První etapa připadá na období 31. července 10. srpna, v tomto období byl zaznamenán velký počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. Od 11. srpna se intenzita kampaně zmenšovala a dosah kampaně byl oslaben: Nejvíce uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní 31. července (první den průběhu kampaně) uživatelů (cookies). Ve dnech od 31. července do 10. srpna mělo denně kontakt s kampaní průměrně uživatelů (cookies), z toho nových uživatelů (cookies) každý den průměrně 86%. Nejméně uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní 11. srpna 495 uživatelů (cookies). Ve dnech od 11. do 19. srpna mělo kontakt s kampaní denně v průměru uživatelů (cookies), z toho nových uživatelů (cookies) každý den průměrně 73%. Polovina celkového dosahu kampaně (50,4%) byla zaznamenána do 5. srpna včetně. 19

20 Nárůst počtu nových uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní srpna srpna mělo mělo pouze pouze nových nových uživatelů uživatelů (cookies) (cookies) kontakt kontakt s reklamou, s reklamou, což což se se ukazuje ukazuje v míře v míře vychýlení vychýlení křivky. křivky. Červenou barvou jsou jsou vyjádřeny kumulativníúdaje pro pro nové nové uživatele (cookies). Číslo Číslo dosažené posledního dne dne průběhu kampaněje je celkový počet počet uživatelů (cookies), kteří kteří měli měli kontakt s kampaní (dosah) Zdroj: gemiusdirecteffect,

21 Uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní v dalších dnech. Rozdělení na nové a ostatní. Dosah kampaně tvoří pouze noví uživatelé (cookies), kteří jsou označeni tmavomodrou barvou. Během prvníčásti kampaně mělo již dříve kontakt s kampaní za den průměrně 14% uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama. U druhéčásti kampaně to bylo 27%. Je to výsledek zamýšleného efektu kampaně posílení image Hedvábné Kolekce Dove. 21 Zdroj: gemiusdirecteffect,

22 Vytváření dosahu kampaně podrobné informace 22 Zdroj: gemiusdirecteffect,

23 Hodnocení účinnosti reklam Dosah reklamy Největší dosah v kampani vykazovaly reklamy Brandmark (64%). Kontakt s touto formou reklamy mělo uživatelů (cookies). Nejmenší dosah byl naopak zaznamenán pro reklamy Brandmark+Banner - 2%. Zájem o reklamu koeficient CTR-U Uživatelé (cookies) nejčastěji klikali na reklamu Brandmark+Billboard. Pro tuto reklamu představoval koeficient CTR-U 12,0% a byl o 4 procentní body vyšší něž průměr kampaně. Nejnižší koeficient CTR-U byl zaznamenán pro reklamu Skyscraper 0,8% (CTR -U). Zajímavé také je, že byly zaznamenány dost vysoké hodnoty koeficientu CTR-U pro všechny reklamy typu Brandmark (reklama jednoduchá nebo složená). Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Nejvyšší koeficient CR-U byl zjištěn u reklamy Skyscraper 75,7%, ačkoli tato reklama vykazovala nejnižší hodnoty koeficientu CTR-U. Z uživatelů (cookies), kteří kliknuli na tuto reklamu, 75,7% bezprostředně po kliknutí navštívilo cílovou stránku. Reklama s nejvyšším koeficientem CTR-U (Brandmark+Billboard) měla jeden z nižších koeficientů CR-U 36,1%. 23

24 Hodnocení účinnosti reklam Frekvence emisí Pro reklamy zobrazené v kampani se frekvence emisí pohybovala v rozmezí od 1,5 pro reklamu Skyscraper do 2,8 pro reklamu Brandmark. Doba od emise do kliknutí Uživatelé (cookies) nejrychleji klikali na reklamu Brandmark+Banner průměrně mezi emisí reklamy a kliknutím uplynula 1 minuta a 2 sekundy. Naopak nejpozději klikali na Brandmark+Billboard průměrně po 6 minutách a 55 sekundách. 24

25 Reklamy - dosah Reklama Brandmark byla emitována na 14ti z 26ti stránek. Hodnoty nepředstavují 100%, protože uživatelé (cookies) mohli mít kontakt s více než jednou reklamou. 25 Zdroj: gemiusdirecteffect,

26 Reklamy koeficient CTR-U Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. Na reklamu s největším koeficientem CTR-U připadalo 23% dosahu kampaně. Pro reklamu s největším dosahem byl zaznamenán koeficient CTR-U na nižší úrovni, než je průměr pro celou kampaň. 26 Zdroj: gemiusdirecteffect,

27 Reklamy koeficient CR-U Pro reklamu s největším dosahem byl zaznamenán koeficient CR-U na vyšší úrovni, než je průměr pro celou kampaň. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. Pro reklamu s nejvyšším koeficientem CR-U byla zaznamenána nejnižší hodnota koeficientu CTR-U. 27 Zdroj: gemiusdirecteffect,

28 Reklamy dosah a CTR-U Tento graf ukazuje závislost mezi dosahem a koeficientem CTR-U pro jednotlivé reklamy. Optimální forma reklamy by měla mít vysoký dosah a zároveň vysoký koeficient CTR-U. Nejvyšší hodnoty koeficientu CTR-U byly zaznamenány Nejvyšší hodnoty pro dvě reklamy koeficientu s nejmenším CTR-U byly dosahem zaznamenány v kampani. pro dvě reklamy s nejmenším dosahem v kampani. 28 Zdroj: gemiusdirecteffect,

29 Reklamy CTR-U a frekvence Tento graf ukazuje, zdačasté emise reklam způsobovaly růst koeficientu CTR-U. Optimálním řešením je dosažení vysokého CTR-U při nízké frekvenci emisí. 29 Zdroj: gemiusdirecteffect,

30 Reklamy podrobné informace Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 30 Zdroj: gemiusdirecteffect,

31 Hodnocení účinnosti internetových stránek (1 z 3) Dosah Nejvíce uživatelů (cookies) mělo kontakt s kampaní na stránkách WP-Polki a Interia-Kobieta (12,7% dosahu kampaně) a (12,6% dosahu) uživatelů (cookies). Zájem o reklamu koeficient CTR-U V následující analýze nebereme v úvahu internetové stránky Moda.net.pl. Největší zájem o reklamy vykazovali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na internetové stránce Gala koeficient CTR-U byl v tom případě nezvykle vysoký (o 22 procentních bodů vyšší než průměr pro kampaň) - 30,6%. Vysoké hodnoty koeficientu CTR-U byly zaznamenány také u stránek Claudia, WP-Polki a Uroda, tedy 12,7%, 10,8% a 10,1%. 31

32 Hodnocení účinnosti internetových stránek (2 z 3) Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U V následující analýze jsou brány v úvahu pouze ty stránky, u kterých byl počet uživatelů (cookies), kteří klikali na reklamy (UC), nejméně 100. Největší zájem o cílovou stránku vykazovali uživatelé (cookies), kteří klikali na reklamy na internetové stránce Interia-Kobieta. Koeficient CR-U byl v tomto případě 84,9% a byl také o 41 procentních bodů vyšší než průměr. Vysoké koeficienty CR-U byly také charakteristické pro internetovou stránku TwojStyl, WP-Zdrowie a WP-Polki tedy 62,0%, 61,3% a 59,1%. Frekvence emisí V této analýze také nebereme v úvahu internetovou stránku Moda.net.pl. Nejvíce kontaktů s reklamou měli uživatelé (cookies), kteří navštěvovali stránky WP-Polki a WP- Zdrowie. Zde na jednoho uživatele (cookies) připadalo průměrně 7,6 a 7,2 emisí reklam. Velký počet kontaktů s reklamou měl pozitivní vliv na velikost koeficientu CTR-U, který byl vyšší než průměr kampaně. V případě WP-Polki a WP-Zdrowie se pohyboval na průměrné úrovni. Nejnižší frekvence emisí (1,0) byla zaznamenána pro TwojStyl a Interia-Kobieta. 32

33 Hodnocení účinnosti internetových stránek (3 z 3) Doba od kliknutí do emise V této analýze nebereme v úvahu internetové stránky Moda.net.pl. Nejrychleji na reklamy klikali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na WP-Zdrowie. Zde uplynulo mezi emisí reklamy a kliknutím průměrně 13 sekund. Naopak nejpozději klikali uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní na stránce Grubasy mezi emisí reklamy a kliknutím na ni uplynulo průměrně 21 minut a 27 sekund. 33

34 Internetové stránky - dosah Hodnoty nepředstavují 100%, protože uživatelé (cookies) mohli mít kontakt s reklamou na více než jedné internetové stránce. 34 Zdroj: gemiusdirecteffect,

35 Internetové stránky koeficient CTR-U Na stránku s nejvyšším koeficientem CTR-U připadalo 4,3% dosahu kampaně. Stránky s největším dosahem v kampani dosáhly jedné z vyšších (WP-Polki) a jedné z nižších (Interia- Kobieta) hodnot koeficientu CTR-U. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. 35 Zdroj: gemiusdirecteffect,

36 Internetové stránky koeficient CR-U Nejvyšší hodnota koeficientu CR-U byla zaznamenána pro server, který měl spíše nižší hodnotu koeficientu CTR-U a nejvyšší dosah v kampani. Bod protnutí osy odpovídá průměru pro kampaň. U stránky s druhým nejvyšším dosahem v kampani byly zaznamenány vyšší hodnoty koeficientu CR-U než je průměr kampaně. V grafu nejsou uvedeny ty stránky, kde byl počet uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy (UC), nižší než Zdroj: gemiusdirecteffect,

37 Internetové stránky dosah a CTR-U U internetových stránek Gala byl zjištěn nezvykle vysoký koeficient CTR-U, který byl o 22 procentní body vyšší než průměr kampaně. Tento graf ukazuje závislost mezi dosahem a koeficientem CTR-U u jednotlivých stránek. Optimální umístění reklam by mělo vykazovat vysoký dosah, a zároveň by mělo mít vysoký koeficient CTR-U. grafu nejsou uvedeny údaje pro stránky V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. Moda.net.pl. 37 Zdroj: gemiusdirecteffect,

38 Internetové stránky CTR-U a frekvence Tento graf ukazuje, zdačastá emise reklam způsobila u jednotlivých stránek nárůst koeficientu CTR-U. Optimálním řešením je dosažení vysokého CTR-U při nízké frekvenci emisí. Internetová stránka Gala dosáhla nezvykle vysokých hodnot koeficientu CTR-U při dost nízké frekvenci emisí (1,5). V grafu nejsou uvedeny údaje pro stránku Moda.net.pl. 38 Zdroj: gemiusdirecteffect,

39 Internetové stránky podrobné informace Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 39 Zdroj: gemiusdirecteffect,

40 Dosah a účinnost kampaně Polsko/zahraničí Dosah reklamy Z uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama, bylo 10% (14 315) uživatelů (cookies) registrováno ze zahraničí. U z nich byl určen stát, ze kterého se připojovali k Internetu. Zájem o reklamu koeficient CTR-U Zahraniční návštěvníci klikali na zobrazenou reklamu o něco méně častěji CTR-U byl v jejich případě 7,7%*. U polských uživatelů (cookies) se tento koeficient pohyboval na úrovni 7,8%. Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Zahraniční návštěvníci měli o cílovou stránku větší zájem CR-U 46,2%*). U polských uživatelů (cookies) byl koeficient CR-U na úrovni 43,2%. * Údaje se týkají uživatelů (cookies) ze zahraničí, u kterých byl určen stát, ze kterého se připojovali k Internetu. 40 Zdroj: gemiusdirecteffect,

41 Dosah a účinnost kampaně kraje Dosah reklamy Největší počet uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, byl zaznamenán v Mazovském kraji: uživatelů (cookies), tedy 21% uživatelů (cookies), u kterých byl určen kraj, ze kterého se připojovali k Internetu. Vysoký počet uživatelů (cookies) z tohoto kraje je ovšem pravidlem existuje zde totiž silná komunita internetových uživatelů. Na dalších pozicích se umístily kraje: Slezský a Dolnoslezský každý 11% uživatelů (cookies). Zájem o reklamu koeficient CTR-U Nejvyšší koeficient CTR-U byl zaznamenán u kraje Západopomořanského 9,2%. Nejméně často na reklamy klikali uživatelé, kteří se připojovali z Opolského kraje CTR-U 6,3%. Zájem o cílovou stránku koeficient CR-U Největší zájem o cílovou stránku vykazovali uživatelé (cookies), kteří se připojovali z Opolského kraje (CR-U 47,8%), naopak nejmenší zájem měli uživatelé (cookies), kteří se připojovali z kraje Svatokřížského (CR-U 35,9%). 41

42 Zeměpisná lokalizace Polsko-kraje 42 Zdroj: gemiusdirecteffect,

43 Zeměpisná lokalizace Polsko-kraje Údaje třídíme podle dosahu, čili podle počtu uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní. 43 Zdroj: gemiusdirecteffect,

44 Počet kontaktů s reklamou V následující analýze bereme v úvahu všechny uživatele (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah = ). Uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s reklamou pouze jednou, bylo 66% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kteří měli dva nebo tři kontakty s reklamou, bylo 21% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila čtyřikrát nebo pětkrát, bylo 5% ze všech uživatelů, ke kterým se kampaň dostala. Uživatelů (cookies), kterým se reklama zobrazila šestkrát a více, bylo 8% ze všech, ke kterým se kampaň dostala. 44

45 Procentuální rozdělení uživatelů (cookies) vzhledem k počtu kontaktů s reklamou Základ pro výpočet procent tvoří počet všech uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní (dosah). N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

46 Počet kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Zde bereme v úvahu pouze ty uživatele (cookies), kteří kliknuli na reklamy. Takových uživatelů (cookies) bylo v rámci celé kampaně zaznamenáno % uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu již po jejím prvním zobrazení. uživatelé (cookies), kteří kliknuli na reklamu po druhém nebo třetím zobrazení, tvořili 22% všech uživatelů, kteří kliknuli na reklamu. 4% uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu po jejím 4. nebo 5. zobrazení. 4% uživatelů (cookies) kliknulo na reklamu po jejím 6. nebo pozdějším zobrazení. 46

47 Procentuální rozdělení uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamy, vzhledem k počtu kontaktů s reklamou před prvním kliknutím Základ pro výpočet procent tvoří počet všech uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu (UC). N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

48 Rozdělení uživatelů (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, vzhledem k počtu emisí reklam a uživatelů, kteří kliknuli na reklamy, vzhledem k počtu emisí reklam před prvním kliknutím N = % uživatelů (cookies) vidělo jedno nebo dvě zobrazení reklamy. Většina uživatelů (cookies) (87%) kliknulo na reklamu po jednom nebo dvou zobrazeních reklamy. N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

49 Vliv kampaně na návštěvnost stránky, na kterou reklama odkazovala V analyzovaném časovém intervalu byla na cílové stránce zaznamenána přítomnost celkem uživatelů (cookies), z toho: (91,8%) uživatelů (cookies), kteří navštívili tuto stránku po kliknutí na reklamu (z skupiny post-click), 89 (1,7%) uživatelů (cookies), kteří nekliknuli na zobrazenou reklamu, ale po jejím zobrazení navštívili cílovou stránku (ze skupiny post-view), 345 (6,5%) uživatelů (cookies), kteří neměli kontakt s internetovou kampaní. Kromě toho bylo nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-click zaznamenáno na cílové stránce 8. srpna 704 uživatelů (cookies). Tito uživatelé (cookies) tvořili 96% návštěvníků, kteří se v tento den objevili se na cílové stránce. V tento den bylo také na cílové stránce zaznamenáno nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-view 12 uživatelů (cookies), 1,6% uživatelů, kteří ten den navštívili internetovou stránku. 49

50 Vliv kampaně na návštěvnost cílové stránky analýza po dnech Kampaň měla velký vliv na cílovou stránku. Počet uživatelů (cookies) post-click závisí na počtu uživatelů (cookies), kteří v daný den měli kontakt s kampaní (viz. str. 21). 50 Zdroj: gemiusdirecteffect,

51 Vliv kampaně na návštěvnost cílové stránky podrobné informace 51 Zdroj: gemiusdirecteffect,

52 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky Během kampaně na serveru jakobieta.pl bylo zaznamenáno celkem uživatelů (cookies), z toho: (29,3%) uživatelů (cookies), kteří zahájili návštěvu na internetové stránce po kliknutí na reklamu (ze skupiny post-click) (16,7%) uživatelů (cookies), kteří nekliknuli na zobrazenou reklamu, ale po emisi navštívili analyzovanou internetovou stránku (ze skupiny post-view), (54,0%) uživatelů (cookies), kteří neměli kontakt s internetovou kampaní. Největší počet uživatelů (cookies) ze skupiny post-click byl na serveru zaznamenán 8. srpna (podobně jako v případě cílové stránky) 726 uživatelů (cookies). Tito uživatelé (cookies) představovali 43% návštěvníků, kteří se v tento den objevili na serveru. V tento den bylo také na serveru zaznamenáno nejvíce uživatelů (cookies) ze skupiny post-view 415 uživatelů (cookies) (25% uživatelů, kteří v ten den navštívili server). 52

53 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky analýza po dnech 53 Zdroj: gemiusdirecteffect,

54 Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky podrobné informace 54 Zdroj: gemiusdirecteffect,

55 Vliv kampaně na návštěvnost serveru a cílové stránky N = N = Více než 90% uživatelů (cookies), kteří navštívili cílovou stránku, mělo kontakt s kampaní. Znamená to, že cílová stránka byla vytvořena pro potřeby kampaně a/nebo byla jednou ze stránek umístěných dále na serveru, na kterou bylo obtížné dostat se jinak než prostřednictvím kliknutí na reklamu. Vliv kampaně na návštěvnost internetové stránky byl menší (46% všech, kteří navštívili server). Server navštěvovali nejen uživatelé (cookies), kteří měli kontakt s kampaní, o čemž svědčí 54% uživatelů (cookies), kteří navštívili server, aniž by měli kontakt s kampaní. 55 Zdroj: gemiusdirecteffect,

56 Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu* Celkem bylo na internetové stránce zaznamenáno návštěv, které byly zahájeny po 5ti minutách od kliknutí na reklamu. 62% zobrazení tvořily návštěvy, během kterých uživatel navštívil pouze jednu stránku serveru, tzn. návštěvy s jedním zobrazením. Během návštěv byla provedena průměrně 2,3 zobrazení a průměrná doba průběhu návštěv delších než s jedním zobrazením byla 3 minuty a 16 sekund. Během 67% návštěv otevřeli uživatelé pouze cílovou stránku hedvabna_kolekce. Po návštěvě cílové stránky se uživatelé zajímali také o obsah stránek: nabídka a hlavní strana. *Zde analyzujeme pouze návštěvy na serveru které byly zahájeny bezprostředně během 5ti minut po kliknutí na reklamu. Tyto návštěvy označujeme termínem návštěvy post-click s 5ti minutovým limitem. 56

57 Profily návštěv provedených bezprostředně po kliknutí na reklamu Ve většině případů navštěvovali uživatelé bezprostředně po kliknutí na reklamu cílovou stránku hedvabna_kolekce. Během 67% návštěv provedených během 5ti minut od kliknutí navštívili uživatelé pouze tuto stránku. Základ pro výpočet procent tvoří počet návštěv celkem na serveru, které byly provedeny bezprostředně po kliknutí na reklamu. N = Zdroj: gemiusdirecteffect,

58 Definice pojmů používaných ve zprávě 58

59 Definice (1 z 2) Internetový uživatel (cookie) - Osoba, která využívá zdroje www sítě, identifikovaná díky cookie, které je připsáno profilu internetového prohlížeče, který uživatel používá. Zobrazení Událost, která spočívá v otevření stránky, v jejíž kódu je umístěn skript výzkumu gemiustraffic. Návštěva Řada po sobě následujících zobrazení stránky uvedeného serveru, provedených uživatelem (cookie). Bereme je jako uzavřený celek. Interval mezi dalšími zobrazeními nemůže překročit 30 minut. Profil návštěvy - Soubor stránek prohlédnutých během jedné návštěvy. V úvahu nebereme pořadí, v jakém byly jednotlivé stránky navštíveny, ani opakované otevření stránky v rámci jedné návštěvy. Délka návštěvy - Počet zobrazení provedených během jedné návštěvy. 59

60 Definice (2 z 2) Délka trvání návštěvy Součet časů trvání jednotlivých zobrazení v rámci návštěvy, měřena v minutách a sekundách. Doba trvání návštěvy je počítána od momentu provedení prvního zobrazení do momentu provedení posledního zobrazení v rámci návštěvy. Po provedení posledního zobrazení si může internetový uživatel (cookie) ještě nějakou dobu prohlížet načtenou stránku. Tento čas nebude započítán do doby trvání návštěvy. Doba trvání návštěvy s jedním zobrazením čili sestávající z jednoho zobrazení není (shodně s přijatými pravidly) omezena. Dosah - Počet uživatelů (cookies), kterým se zobrazila reklama. UC - Počet uživatelů (cookies), kteří kliknuli na reklamu. Frekvence emisí reklam Průměrný počet kontaktů s reklamou, který připadal na jednoho uživatele (cookie), který se setkal s kampaní. Cílová stránka - Stránka, na kterou odkazovaly reklamy. 60

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Reklama na serveru Ronnie.cz

Reklama na serveru Ronnie.cz Reklama na serveru Ronnie.cz Nabídka platná od 1. července 2008 do 31. prosince 2008 Následující dokument shrnuje základní reklamní možnosti serveru Ronnie.cz. Tato nabídka platí pro stávající i nově zavedené

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

Využití Oborové brány TECH

Využití Oborové brány TECH Využití Oborové brány TECH 1.1.29 31.12.29 Vypracováno v Oddělení speciálních služeb NTK kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové brány TECH... 3 Návštěvníci...

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010

Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Využití Oborové brány TECH 1.1.2010 31.12.2010 Národní technická knihovna, oddělení speciálních služeb kontakt: reference@techlib.cz - 1 - Obsah Obsah... 2 Kvantitativní ukazatele návštěvnosti Oborové

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

DOPRODEJ MODELŮ ADIDAS V PRODEJNÁCH A3 SPORT 09-11/2013

DOPRODEJ MODELŮ ADIDAS V PRODEJNÁCH A3 SPORT 09-11/2013 2013 DOPRODEJ MODELŮ ADIDAS V PRODEJNÁCH A3 SPORT 09-11/2013 DOPORUČENÝ KOMUNIKAČNÍ MIX Behaviorální bannerová reklama Bannerová reklama s kreativními prvky (většinou flash) Vybrané sportovní servery Konkrétní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu A Step Ahead Sociodemografie českého internetu Irena Wintrová, Ředitelka PR &Marketingu MEDIARESEARCH, a.s. konference Internet a technologie 08 20. 5. 2008 Obsah prezentace 1 2 3 Mediaresearch a Gemius

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o.

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. www.potrubi.cz Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Více

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace

KDO JSME. Na našem portálu najdete. Naše publikace PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU KDO JSME FXstreet.cz je první nezávislý server o FOREX tradingu v České republice i na Slovensku. Jsme největší komunitní portál v ČR a Sk se zaměřením na obchodníky na finančních trzích

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011

Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Závěrečná zpráva Internetová komunikace Květen 2010 Leden 2011 Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism Květen 21 Leden 211 Průběh plnění MediaCom Praha zajistil realizaci internetové komunikace v zemích EU, a to v souladu s nabídkou veřejné zakázky. Konkrétní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 1/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 1/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Produktový list Ulož.to

Produktový list Ulož.to Produktový list Ulož.to Představení služby na Ulož.to Ulož.to je nejnavštěvovanější česká datová úschovna. Svým uživatelům umožňuje nahrávat, stahovat, přehrávat, sdílet a zálohovat soubory libovolné velikosti

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Server Sreality.cz (červenec 2013)

Server Sreality.cz (červenec 2013) Server Sreality.cz (červenec 213) Sreality.cz jsou internetový server, který nabízí prostor pro všechny, kdo prodávají, pronajímají či kupují nemovitost. Databáze všech regionů zahrnuje aktuálně okolo

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE

INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU: INOVATIVNÍ BUSINESS INTELLIGENCE E-LEARNING Jan Novák 15. července 2014 Obsah Proč mít data? Zdroje dat (externí a interní) Typy dat tvrdá a měkká Nejčastější chyby při přípravě

Více

SUBSTITUCE NEJDRAŽŠÍCH ZÁSAHOVÝCH BODŮ V TV REKLAMĚ POMOCÍ ONLINE VIDEA

SUBSTITUCE NEJDRAŽŠÍCH ZÁSAHOVÝCH BODŮ V TV REKLAMĚ POMOCÍ ONLINE VIDEA SUBSTITUCE NEJDRAŽŠÍCH ZÁSAHOVÝCH BODŮ V TV REKLAMĚ POMOCÍ ONLINE VIDEA PROČ? Online video je jednotkově přibližně 3 x dražší, než spotová reklama v TV Morpheus základní informace Systém Morpheus slouží

Více

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR

Jízdomat.cz. Media Kit 2014. Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Jízdomat.cz Media Kit 2014 Největší portál pro spolujízdu autem v ČR Představení projektu Jízdomat Největší český portál pro spolujízdu autem, spuštěn v říjnu 2010 Regionální působnost a silně rostoucí

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2007 únor 2009 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Polovina české populace je na internetu a počet lidí

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Analýza návštěvnosti a efektivity webu

Analýza návštěvnosti a efektivity webu Analýza návštěvnosti a efektivity webu Jan Tichý, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz Obsah prezentace Měření Pojmy Metody měření Příprava měření Měřitelnost Nástroje Vyhodnocování Dostatek informací

Více

3mg427 - Marketnig na internetu. Internetová reklama. Reklamní systémy a způsob prodeje

3mg427 - Marketnig na internetu. Internetová reklama. Reklamní systémy a způsob prodeje Internetová reklama Reklamní systémy a způsob prodeje Reklamní systémy Uzavřené Otevřené Systémy pro výměnu reklamních proužků Systémy pro Affiliate marketing Návštěvník reklamní systém - provozovatel

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM

WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM WEBMARKETING K VÝSLEDKŮM STATISTIKY 5,7 millionu uživatelů (10+) 7 miliard Pageviews 500+ Joined Websites (Site Centric) 100 minutes Daily Average Time Spent (ATS) 60 % Internet Penetration CZK 9 miliard

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

mediakit www.dušecz.com

mediakit www.dušecz.com Dusecz.com je informační server zaměřený na duchovní rozvoj a osobní růst člověka. Obsahuje množství informací pro zdraví životní styl, alternativní léčbu a v neposlední řadě vzdělání. Inzerent může na

Více

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ

Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Nabídka služeb portálu BYDLENI.CZ Bydlínek zve vaši společnost na oborový portál BYDLENI.CZ Jsme nezávislý internetový magazín pro nejširší veřejnost. Orientujeme a inspirujeme návštěvníky v široké problematice

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Aktualizováno 1. 4. 2015

Aktualizováno 1. 4. 2015 Ceník Aktualizováno 1. 4. 2015 Zobrazení ALL web Megaboard 990x100 Megaboard 990x200 Bent 80x80/380x425 Square 250x250 Square 250x250 Footerboard 990x200 2 PR článek SEO nadpis H1 Fotografie Ilustrační

Více

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU

VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU ČTENÁŘI IDNES.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho návštěvníků

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Můžete nám věřit. VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz. prezentace pro klienty

Můžete nám věřit. VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz. prezentace pro klienty VÝZKUM ČTENÁŘSKÉHO CHOVÁNÍ A VNÍMÁNÍ REKLAMY NA SERVERU idnes.cz prezentace pro klienty PROJEKT CÍLE VÝZKUMU: - zjistit, jak pravidelní návštěvníci idnes.cz přistupují ke svému serveru a jak ho čtou -

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz

Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Ceník inzertních pozic na hudebním portálu Bandzone.cz Inzerce vlastníků aktivních kapelních profilů Kapely, DJs, MCs, sóloví muzikanti, atd. Server Bandzone.cz je jedním z nejrychleji rostoucích komunitních

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace. 6/2015, update 7/2016

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace. 6/2015, update 7/2016 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015, update 7/2016 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti

Více

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz

vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz vinegret.cz / 2015 Možnosti propagace na portálu Vinegret.cz Co je Vinegret.cz Vinegret.cz je mladý portál, který přináší různorodé informace o České republice v ruském jazyce. Našimi čtenáři jsou cizinci

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

1. crossmediální video produkt

1. crossmediální video produkt 1. crossmediální video produkt a jak se mu vede Petr Miláček Petr Jelínek ANO: Videoreklama Šířeji cílená reklama Zásah napříč platformami Oslovující i mladé a nadějné + Model + case NE: Nezavádíme nové

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 18 18.11.2003 Ambulantní péče v oboru psychiatrie v Jihomoravském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Prezentace internetového projektu

Prezentace internetového projektu golf-score.cz Prezentace internetového projektu Kontakt E Michal Morávek info@golf-score.cz T +420 773631955 W www.golf-score.cz PREZENTACE INTERNETOVÉHO PROJEKTU golf-score.cz Obsah Základní informace...2

Více