Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich"

Transkript

1 Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

2

3 Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU Student Studium Studijní průměr Sdružené informace matrik studentů SIMS Základní pojmy studijního systému Co je to studijní období? Katalog předmětů Role vyučujícího Aplikace části Moje studium Portál studenta E-index E-osnovy předmětů Evaluace předmětů studenty Financování studia Harmonogram výuky (přehled týdnů) Hodnocení úspěšnosti předmětů Informace o mém studiu Kontrola plánu List záznamníku učitele Mapa mých studií Mimosemestrální kurzy Moje omluvenky Moji spolužáci Odevzdávárny prací a projektů Osobní rozvrh Podání elektronické žádosti na studijní oddělení Potvrzení o studiu Prohlídka státních zkoušek Přihláška do kurzu Přihláška ke státní zkoušce Přihlašování na zkoušky Registrace, zápisy a změny po zápisech Rozpisy témat Sociální stipendia Tisk žádostí Ubytovací stipendia Vyplacená stipendia Závěrečná práce

4 4 Zahraniční studium Podání přihlášky na výměnný pobyt Evidence přihlášek Bankovní spojení pro zahraniční výjezd Checklist Zahraniční studijní plán Výsledky výběrového řízení Hodnocení zahraničního pobytu Hodnocení stáže Doktorské studium Téma disertační práce Individuální studijní plán Výsledky Ph.D. studia Státní závěrečná zkouška elearning Testy a zkoušení Studijní opory Absolvent Sekce Absolvent Celouniverzitní agendy 129 Rejstřík 131 4

5 Seznam obrázků 1: Příklad sylabu předmětu : Ukázka vzhledu Osobní administrativa studenta s aktivním studiem : Portál studenta : Portál studenta doktorského studia : Portálové menu : Aktuální podrobný přehled studovaných předmětů : Základní přehled studovaných předmětů za celé studium : Seznam elearningových osnov : Časová osa e-osnovy : Evaluace předmětů studenty : Příklad předmětů nabízených k evaluaci : Příklad ECTS evaluace předmětu : Financování studia : Harmonogram výuky (přehled týdnů) : Hodnocení úspěšnosti předmětů : Příklad plnění studijního plánu : List záznamníku učitele : Hodnocení e-testů : Mapa mých studií : Mimosemestrální kurzy : Moje omluvenky : Seznam mých spolužáků : Odevzdávání prací a projektů : Vložení souboru a odevzdání práce : Podání elektronické žádosti na studijní oddělení : Prohlídka státních zkoušek : Přihláška do kurzu první část : Přihláška do kurzu druhá část : Fakturační údaje přihlášky do kurzu : Přihláška ke státní zkoušce : Podaná přihláška ke státní zkoušce : Přidělená komise státní zkoušky : Zrušit přihlášku ke státní zkoušce : Podaná přihláška termín podání přihlášek ukončen : Informace o termínu : Nastavení zasílání ů v přihlašování na zkoušky : Kde jsem přihlášen : Kam se mohu přihlásit : Přihlášení na termín zkoušky : Kam se přihlásit nemohu : Seznam historických termínů : Kam se ještě nemohu přihlásit : Registrace : Zápisy první část stránky : Zápisy druhá část stránky

6 6 46: Stav předmětu po podané žádosti : Stav předmětu po schválení žádosti : Výběr cvičení : Výběr předmětu : Pole pro výběr předmětu s požadavkem na mezifakultní výběr : Výběr předmětu podle tematických skupin předmětů : Změny po zápisech : Příklad zápisového archu studenta připraveného k e-zápisu : Část zápisového archu pro e-zápis, který obsahuje chyby : Část zápisového archu studenta připraveného k e-změnám v zápisech : Příklad zobrazení aplikace po skončení registrací a zápisů : Předmětová témata prací : Volba tématu práce : Seznam volných témat závěrečných prací : Navrhnout téma : Moje téma : Žádost o ubytovací stipendium : Zamítnutá žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia : Výběr období pro zobrazení vyplacených stipendií : Úvodní stránka aplikace Závěrečná práce : Informace o závěrečné práci : Vložit doplňující informace závěrečné práce : Vložit práci a přílohy : Odevzdání závěrečné práce : Podání přihlášky na výměnný pobyt : Rozpracovaná přihláška na výměnný pobyt : Přihláška podaná na výměnný pobyt : Bankovní spojení pro zahraniční výjezd : Příklad checklistu : Zahraniční studijní plán : Výsledky výběrového řízení : Příklad formuláře pro hodnocení studijního pobytu : Individuální studijní plán : Zařazení publikací do výsledků studia : Zařazení konferencí do výsledků studia : Seznam vypsaných testů : Vypsaný test : Náhled na otázku typu výběrová 1 z N : Náhled na otázku typu dichotomická : Náhled na otázku typu výběrová 1 z N s neurčitou možností : Náhled na otázku typu výběrová 1 z N s otevřenou možností : Náhled na otázku typu výběrová M z N : Náhled na otázku typu výběrová M z N rozšířená : Náhled na otázku typu nucená volba : Náhled na otázku typu slovní : Náhled na otázku typu spojovací : Náhled na otázku typu přiřazovací : Náhled na otázku typu seřazovací : Náhled na otázku typu doplňovací

7 95: Náhled na otázku typu otevřená : Seznam odevzdaných testů : Příklad odevzdaného testu : Příklad studijní opory : Příklad studijní opory s umístěnou otázkou a příkladem : Registrace zájmu o vstup do Klubu absolventů

8

9 Vážené studentky, vážení studenti, přátelé UIS, druhý svazek příručky Univerzitního informačního systému je věnován studiu na Mendelově univerzitě v Brně (MENDELU) a studentské části Osobní administrativy s příznačným označením Moje studium. Univerzitní informační systém zpřístupňuje studentovi informace týkající se dat studijních (zapsané předměty, vložené známky, přihlašování na zkoušky, podávání žádostí o ubytovací stipendia atd.) a osobních, která o něm eviduje studijní oddělení fakulty, na níž právě probíhá jeho studium. Umožňuje tak každému studentovi jejich kontrolu a případně i včasnou nápravu zjištěných chyb. Cílem příručky je seznámit studenty: ve stručnosti se studiem na Mendelově univerzitě v Brně; s pojmy Studijního systému, se kterými se budou setkávat při studiu, a které byly zmíněny jen okrajově nebo vůbec v prvním svazku dokumentace Všichni uživatelé; podrobně s použitím jednotlivých aplikací sekce Moje studium. Přečtení příručky by mělo přispět k pochopení významu jednotlivých aplikací a k jejich snadnějšímu využití. Pro radu týkající se studií nebo evidence osobních dat se studenti mohou obrátit na své studijní oddělení. S dotazy týkajícími se UIS, ať již ohledně funkce aplikací, nebo obsahu zveřejněných studijních informací, se lze obrátit na systémového integrátora, jehož kontakt je uveden na stránkách UIS pod odkazem Systémoví integrátoři, nebo je možné zaslat dotaz na ovou konferenci kterou neustále sledují všichni integrátoři a kde bude poskytnuta odborná pomoc. Ing. Jitka Šedá, Ing. Martin Tyllich a kolektiv autorů 9

10

11 1 Studium na MENDELU Pravidla studia ve studijních programech univerzity stanovuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně (dále jen SZŘ). Plné znění SZŘ je uvedeno na webových stránkách MENDELU pod odkazem nebo ve veřejné části Dokumentového serveru Univerzitního informačního systému MENDELU v podsložce Studijní předpisy složky Základní předpisy. 1.1 Student Studentem MENDELU se uchazeč stává v den zápisu do studia, a to po splnění všech podmínek přijímacího řízení, které stanovuje děkan příslušné fakulty. Podrobnosti pravidel přijímacího řízení a zápisů jsou součástí SZŘ. Před nástupem do prvního semestru studia složí všichni studenti imatrikulační slib a obdrží imatrikulační list, index, aktivovaný průkaz studenta, informace o studiu na fakultě a informační kartičku s přístupovými údaji a prvními pokyny k přihlášení do Univerzitního informačního systému Mendelovy univerzity v Brně. Současně se zápisem do studia je uchazeči založena studijní evidence v UIS. Student v UIS získá roli studenta, která jej opravňuje k využívání neveřejných aplikací UIS. Jsou to aplikace části Moje studium, např. zobrazení průchodu studiem, elektronické přihlašování na zkoušky, registrace předmětů na příští období, tvorba individuálního rozvrhu, a některé další aplikace pro podporu studia, nastavení a přizpůsobení informačního systému, jež jsou přístupné jen přihlášeným uživatelům. Jistě zajímavou aplikací pro studenty se zájmem o ubytování na kolejích je i aplikace Kolejní administrativa, umožňující elektronické podávání žádostí. Základní aplikace jako poštovní schránka k elektronické korespondenci, dokumentový server, kontrola osobních údajů atp. jsou popsány v 11. svazku dokumentace UIS Osobní management. Práva a povinnosti studenta Práva a povinnosti studenta vyplývají ze zákona o vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb.). Mimo jiné mezi práva a povinnosti patří: Práva výběr učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli; návrh tématu své bakalářské a diplomové práce; používání zařízení a informačních technologií potřebných pro studium ve studijním programu v souladu s pravidly určenými univerzitou. Tato pravidla stanovuje Směrnice pro využívání informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně (k dohledání na Povinnosti plnit studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu a SZŘ; 11

12 1 STUDIUM NA MENDELU dodržovat vnitřní předpisy univerzity; hradit poplatky spojené se studiem; hlásit adresu určenou k doručování. Pozor! Dovršením 26 let věku ztrácejí studenti mnoho studentských výhod, např. stát za ně přestává platit zdravotní pojištění, na což by si studenti měli dávat pozor vzhledem k účtovanému penále, a to i za opožděnou platbu. Doklady o studiu Základní doklady o studiu, kterými se student prokazuje na studijním oddělení a případně i při uplatňování studentských slev, jsou index a karta studenta (většinou ISIC). Výkaz o studiu na vysoké škole index Index studenta je výkazem o jeho studiu na MENDELU. V indexu jsou evidovány předměty, které si student zapsal při zápise do semestru, i s příslušným ukončením a počty kreditů. Zkoušející do něj zaznamenávají známky ze složených zkoušek. Záznamy o průběhu studia jsou studentovi vkládány průběžně do Univerzitního informačního systému. Záznamy v UIS jsou prvotní a závazné. Ke všem svým záznamům, které jsou vloženy do UIS, mají studenti přístup. Protože záznamy v UIS jsou závazné, je důležité při změně osobních údajů (kontaktní adresa apod.) upozornit studijní oddělení, při nepřesnosti v hodnocení studia kontaktovat zkoušejícího, případně cvičícího, který známky nebo zápočty vložil. Studentská karta MENDELU vydává studentům prezenční formy studia mezinárodní studentskou kartu ISIC, která poskytuje mnoho výhod i mimo území univerzity. Studentům kombinovaného (distančního) studia, kteří nemají nárok na získání karty ISIC, a studentům, kteří o kartu ISIC nemají zájem, je vystavována Karta studenta MENDELU. Platnost ISIC karty je časově omezená a prodlužuje se prodlužovací známkou, kterou získáte na studijním oddělení při zápisu do zimního semestru (výše poplatku za prodlužovací známku ISIC karty je stanovována pro každý akademický rok rektorem univerzity). Takto označená karta potvrzuje zápis do aktuálního akademického roku. Karta ISIC studenty také opravňuje k využívání studentských slev. Karta studenta je aktivována pro následující akademický rok automaticky zápisem provedeným v UIS. Není-li karta aktivní, nelze ji využít v místech, kde je nutné kartou pípnout. V případě vydání neaktivní karty se studenti obracejí na své studijní oddělení. 12 Příklady využití studentské karty

13 V rámci univerzity: 1 STUDIUM NA MENDELU při stravování v menze k objednání menu a po vložení finanční částky na kartu i k úhradě stravy; k půjčování knih v univerzitní knihovně kartu je nutné v knihovně aktivovat; ke vstupu do prostor (učeben) chráněných přístupovým systémem, do kterých mají studenti oprávněn přístup. Mimo univerzitu: k zakoupení zlevněného jízdného nejen v městské a vnitrostátní dopravě, ale i ve světě; k uplatnění slev, jejichž soupis je na stránkách GTS International Ztráta studentské karty se oznamuje na studijním oddělení kvůli možnému zneužití, například ke vstupu do vymezených prostor univerzity. Studijní oddělení kartu deaktivuje, a znemožní tak její využití v prostorách celé Mendelovy univerzity v Brně. Kontakt se studijním oddělením Veškeré písemné žádosti týkající se studia student odevzdává pouze studijní referentce, která má na starosti studijní obor, jejž student studuje. Žádosti budou poté předloženy proděkanovi pro studijní záležitosti oboru, ten je posoudí a vydá rozhodnutí. Výsledek může být sdělen dle závažnosti obsahu žádosti ústní nebo písemnou formou. Jakákoliv potvrzení o studiu se vydávají a potvrzují pouze v úředních hodinách. V případě, že student nemá na potvrzení vlastní tiskopis, může použít tiskopis, který je dostupný na studijním oddělení. Za každé potvrzení vydané mimo období zápisů je nutné zaplatit poplatek, který stanovuje rektor pro každý akademický rok. Na zaplacenou částku vydávají studijní referentky doklad. Je vhodné, aby si student připravil potvrzení pomocí Univerzitního informačního systému a nechal si je na studijním oddělení pouze potvrdit. Šetří tak především svůj čas. Při návštěvě studijního oddělení by studenti u sebe měli mít průkaz studenta ISIC kartu, případně výkaz o studiu index. 1.2 Studium Jak již bylo řečeno, studium na MENDELU je řízeno Studijním a zkušebním řádem. Na tomto místě budou přiblíženy některé podstatné náležitosti studia na MENDELU, jako jsou: doba studia, přerušení a ukončení studia, uznání a ukončení předmětu. Forma studia Na MENDELU jsou v současné době akreditovány následující formy studia: 13

14 1 STUDIUM NA MENDELU prezenční student navštěvuje výuku prezenční formou (denně) a současně využívá veškerých výhod poskytovaných studentům (například do dovršení určitého věku je mu státem placeno zdravotní a sociální pojištění, má nárok na zvýhodněné stravování v menze atp.); kombinovaná student studuje při zaměstnání, nejsou mu poskytovány téměř žádné studentské výhody kromě těch, které studentům nabízí univerzita (například přístup na školní počítače, internet, do knihovny). Stav studia Stav studia určuje vztah studenta k jeho studiu na fakultě. Stav je evidován ve studijní evidenci UIS a ovlivňuje chování některých aplikací. Rozlišujeme tyto základní stavy studia studentů: aktivní řádně zapsaní studenti; přerušené studenti s přerušeným studiem; vyřazené studenti, kteří byli ve studiu úspěšní a ukončili je státní závěrečnou nebo státní bakalářskou zkouškou, nebo naopak neúspěšní a studium jim bylo ukončeno předčasně. Standardní doba studia Standardní doba studia je dána dobou studia programu stanovenou studijním plánem. U bakalářského studia činí tato doba šest semestrů, u navazujícího magisterského čtyři semestry a u magisterského deset semestrů. Do doby studia se započítávají i předchozí neúspěšně ukončená studia, na což je třeba si dávat pozor. Při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok je podle zákona stanoven poplatek za další studium, a to za každých započatých šest měsíců. Do celkové doby studia se nezapočítává tzv. uznaná doba mateřství. Přerušení studia Studentovi může být na základě jím podané a děkanem nebo rektorem (podle toho, kde se studijní program uskutečňuje) kladně vyřízené žádosti přerušeno studium. Přerušení může být opakované, avšak nesmí přesáhnout polovinu standardní doby studia. Doba přerušení se nezapočítává do standardní délky studia. Součástí žádosti o přerušení studia by měl být termín předpokládaného ukončení přerušení. V době přerušení studia přestává být osoba studentem a nemá právo využívat poskytovaných studentských výhod. Studentem se opět stává v den ukončení přerušení, kdy jej studijní referentka zapíše do studia. Při zápisu se přenášejí neúspěšné pokusy o ukončení předmětů. Například student v předmětu Matematika vyčerpal dva pokusy ke splnění zkoušky. Po ukončení přerušení má už jen jeden pokus. Student může požádat o předčasné ukončení přerušení. V době přerušení studia je studentovi pozastavena platnost ISIC karty, a tím i vstupy přes přístupové body v rámci MENDELU, do Informačního centra, knihovny, jídelny, a dále pozastavena práva k využívání studentských serverů. O zrušení účtů je student informován elektronickou poštou. Po tomto oznámení plyne ochranná lhůta (délka je uvedena v informačním u), ve které má student možnost přesunout si svá 14

15 1 STUDIUM NA MENDELU data. Účet je dnem opětovného zápisu do studia aktivován, stejně tak i karta ISIC. Podmínky přerušení jsou podrobně popsány ve Studijním a zkušebním řádu MEN- DELU. Ukončení studia Jestliže je studentovi ukončeno studium, ať už na základě vlastní žádosti, nebo z důvodů uvedených ve Studijním a zkušebním řádu, může opět začít studovat pouze v případě, že znovu projde přijímacím řízením a vyhoví jeho podmínkám. Příklady možného ukončení studia: řádné splněním všech studijních povinností a vykonáním státní zkoušky; zanecháním studia ve vlastním zájmu by o tomto měl student co nejdříve informovat studijní oddělení. V případě dalšího studia se mu započítávají dny, měsíce a roky předchozích vysokoškolských studií. Tato skutečnost neplatí, studuje-li absolvent bakalářského studia v navazujícím magisterském studiu; nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu; odnětím nebo zánikem akreditace studijního programu; vyloučením ze studia. Pokud student ukončí studium, je povinen vypořádat své závazky na fakultě i univerzitě a odevzdat průkaz a kartu studenta. Student, jemuž bylo ukončeno studium na univerzitě, nemá možnost využívat výhod poskytovaných nejen univerzitou. Je mu ukončena platnost studentské karty a zrušena práva k využívání studentských serverů. O tomto je student informován přes univerzitní , kde se dozví více o ochranné lhůtě jednotlivých serverů pro přesun dat. Pokud je student (kterému bylo studium na na MENDELU ukončeno) v následujícím roce (semestru) opět přijat do studia, jsou mu na studentských serverech založeny nové účty. Má-li student důvod ponechat si stávající účty, může se obrátit na správce serverů Odložené vyřazení ze studia O odložené vyřazení se jedná v případě ukončení studia kódy 73 (nesplnění studijních požadavků), 76 (vyloučení ze studia podle paragrafu 65). Aplikace UIS se ke studentovi chovají, jako by byl ze studia vyřazen. Studentovi běží odvolací lhůta. Pokud se student v daném termínu odvolá a návrh na vyřazení ze studia není potvrzen, vrátí se aplikace UIS do původního stavu. Pokud je návrh na vyřazení potvrzen nebo se student neodvolá do stanovené lhůty, je ze studijní evidence vyřazen. Uznání předmětu Předměty studované v předchozích studiích (do pěti let od jejich ukončení) nebo na jiných univerzitách (i v zahraničí) může studentovi na jeho žádost uznatděkan fakulty. Žádost je třeba doložit potvrzeným výpisem odstudovaných předmětů s počtem kreditů a osnovou předmětů. Podle rozhodnutí děkana může být předmět, a tím i počet kreditů, uznán následujícím dvojím způsobem. Kredity uznané: 15

16 1 STUDIUM NA MENDELU Za studium kredity se nezapočítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou započítány do součtu kreditů získaných za celé studium. Jedná se většinou o uznané předměty z předchozího studia. V období kredity se započítávají do součtu kreditů potřebných k zápisu studenta do dalšího období studia. Jsou to předměty studované v rámci studijního pobytu nebo předměty studované současně na jiné fakultě či univerzitě. Počet kreditů uznaného předmětu může být děkanem upraven podle kreditové hodnoty předmětu akreditovaného studijního programu, který uskutečňuje univerzita nebo její fakulta. Více o uznání předmětu ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Úspěšné a neúspěšné ukončení předmětu Předmět může být ukončen zkouškou nebo zápočtem. Každému ukončení odpovídá kreditová hodnota zveřejněná v katalogu předmětů fakulty. Po splnění všech požadavků pro úspěšné ukončení předmětu je studentovi zapsána známka (zápočet) do indexu a současně i do UIS a je mu započítána příslušná kreditová hodnota. Vlastní záznamy jsou přístupné každému studentovi. V případě, že se student nemůže na daný termín dostavit a neodhlásí se, ani se zkoušejícímu do 5 dnů po termínu (podle SZŘ) uspokojivě neomluví, je mu termín hodnocen jako neúspěšně ukončený, tedy známkou F nevyhověl. Pokud student předmět podruhé ukončí neúspěšně, jeho studium na fakultě končí. Hrozí-li studentovi, že předmět úspěšně neukončí, má možnost dvakrát za studium požádat děkana o zrušení zápisu předmětu, a využít tak možnosti třetího zápisu předmětu. Žádost o zrušení zápisu lze podat nejpozději poslední den zkouškového období, a to prostřednictvím písemné žádosti, kterou je nutné odevzdat na studijním oddělení. 1.3 Studijní průměr Průběžně během studia jsou počítány různé varianty průměrů, které jsou využívány například při zápisech do dalšího období studia, k postupu z bakalářského do navazujícího typu studia, k výpočtu prospěchových stipendií, vyhodnocování žádostí o koleje. Dohledat je lze v aplikacích Průběh studia, V7, Seznamy studentů apod. Studenti mohou svůj aktuální průměr zobrazit zejména v aplikaci E-index. Společné charakteristiky všech průměrů počítaných v UIS z prospěchu studentů jsou: Průměr je počítán jako aritmetický průměr hodnot známek ze zkoušek získaných v období, za které je průměr získán. Průměr je počítán jako prostý, tj. kreditová hodnota jednotlivých předmětů nemá na výsledek vliv. 16

17 1 STUDIUM NA MENDELU Známkám jsou pro účely výpočtu průměru přiděleny následující hodnoty: A 1, B 1.5, C 2, D 2.5, E 3. Známka F a hodnocení nedostavil se mají hodnotu 4. V některých případech (viz níže) je s hodnotou 4 započten předmět, který nebyl ukončen žádným hodnocením (student nebyl na žádném termínu). U zapsaného předmětu je pro výpočet průměru relevantní pouze známka z posledního pokusu. Na výsledný průměr nemá žádný vliv, na kolikátý pokus student předmět ukončil. Předměty ukončené zápočtem nejsou do výpočtu průměru zahrnovány. Do průměru je zahrnováno celkové hodnocení státní závěrečné (bakalářské) zkoušky jako jeden samostatný předmět. Zrušené předměty nejsou do žádného průměru počítány. Používané průměry dělíme podle rozsahu započtených období na: Průměr za vybraná období (varianty za jeden semestr, za celý akademický rok, za minulý semestr, za poslední dva uzavřené semestry) započteny jsou pouze předměty zapsané v určitých obdobích, nejsou počítány předměty uznané bez započtení kreditů do průběhu, předměty uznané se započtením kreditů jsou počítány normálně. Průměr za celé studium jsou započteny všechny předměty v celé historii studia, včetně všech předmětů uznaných. Podle způsobu započtení neukončených (dosud žádný pokus) a neúspěšně ukončených předmětů se průměry dělí na: Průměr se započtením pouze úspěšně ukončených předmětů předměty neukončené a neúspěšně ukončené do výpočtu průměru vůbec nevstupují. Průměr se započtením všech předmětů do průměru vstupují všechny předměty, předměty neukončené a neúspěšně ukončené jsou započteny hodnotou 4. Průměr bývá označen popisem včetně neúspěšně ukončených předmětů. Konkrétní varianty průměrů používané v aplikacích jsou: průměr za jedno období (semestr) za úspěšně ukončené předměty k dohledání v aplikaci E-index; průměr za jedno období, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů k dohledání v aplikacích E-index, V7, a v žádosti o koleje; průměr za akademický rok, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů k dohledání v aplikaci E-index; průměr celého studia za úspěšně ukončené předměty k dohledání v aplikaci E- index; průměr celého studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů k dohledání v aplikacích V7, E-index, tiskne se na dodatek k diplomu; průměr celého studia, včetně neúspěšně ukončených a neukončených předmětů, bez započtení předmětů v posledním období studia používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia (průměr stanovován za předchozí Bc. studium pro potřebu případných extrabodových kriterií); vážený průměr za akademický rok, včetně včetně neúspěšně ukončených předmětů a neukončených předmětů k dohledání v aplikaci E-index; průměr celého studia, bez započtení předmětů v posledním období studia používá se v přijímacím řízení do navazujícího studia; další varianty průměrů jsou používány fakultami individuálně, např. dostupné v aplikaci Seznamy studentů a jsou používány fakultami individuálně, např. pro vyhodnocení nároků na prospěchové stipendium. 17

18 1 STUDIUM NA MENDELU 1.4 Sdružené informace matrik studentů SIMS SIMS je centrální matrikou vysokých škol České republiky. Zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách), ukládá vysokým školám vést matriku, která slouží k evidenci studentů a k rozpočtovým a statistickým účelům. Údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi, kterou si vytvořila příslušná vysoká škola, a její obsah pravidelně zasílá do SIMS. Z matriky může vysoká škola získat například informace o studentech, kteří překročili standardní délku studia. 18

19 2 Základní pojmy studijního systému V kapitole Základní pojmy studijního systému jsou uživatelé seznámeni se studijním obdobím a jeho klasickým průběhem. Jednotlivé části období jsou podrobně popsány z pohledu studenta MENDELU. Vysvětleny jsou také pojmy studijní evidence, jako například katalog předmětů, předmět a jeho významné atributy (kód, sylabus, návaznost atd.). Poslední kapitola Role vyučujícího se studijním systémem přímo nesouvisí, ale protože se v některých aplikacích UIS (např. pro zápisy a registrace, přihlašování na zkoušky) studenti setkávají s označením jednotlivých rolí vyučujících, je na místě je zde přiblížit. 2.1 Co je to studijní období? Studijní období lze označit za měrnou jednotku studia. Období má podle SZŘ délku jednoho semestru (ZS zimního nebo LS letního) prodlouženého o registraci předmětů, která probíhá ke konci předchozího období (období se tudíž částečně překrývají). Charakter období je řízen harmonogramem, jehož základ je sestavován jednou ročně vedením univerzity a v návaznosti dopracován jednotlivými fakultami. Harmonogram období Harmonogram období, který je součástí harmonogramu pedagogické činnosti zveřejňovaného na každé fakultě počátkem akademického roku, rozděluje období na několik akcí, z nichž ty základní (registrace, tvorba rozvrhů, zápisy, studijní část, zkouškové období) jsou popsány v následujících odstavcích. Harmonogram pedagogické činnosti Harmonogram pedagogické činnosti je podrobným rozpisem akcí konaných na univerzitě a jejích fakultách v jednom akademickém roce. Plánovány jsou termíny registrací, zápisů do jednotlivých studijních programů a ročníků, období výukové části a zkouškového období, termíny týkající se diplomových prací a státních zkoušek atd. Registrace Registracemi je vždy zahájeno období studia. Každý student evidovaný v UIS provádí registraci předmětů sám za svoji osobu. Při registracích se studentům odečítají registrační poukázky ve výši počtu kreditů předmětů, pokud není v katalogu předmětů nastaveno jinak. Registrace jsou povinné. Popis a použití aplikace je uvedeno na straně 68. Výjimkou jsou studenti prvního semestru bakalářského studia, kteří registraci neprovádějí, povinné předměty jsou jim při zápisu automaticky zapsány studijním oddělením. Studenti navazujícího studia si mohou, ale nemusí, registraci předmětů provést v posledním semestru bakalářského studia, ve kterém skládají bakalářskou zkoušku. Těm studentům, kteří si na konci bakalářského studia registraci předmětů provedli, se registrované předměty převedou vždy, tedy i při změně formy studia. I při registraci do 19

20 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU navazujícího studia se odečítají registrační poukázky, nyní je však možné počet registračních poukázek přečerpat poukázky budou odečteny po zápisu do studia. Za studenty navazujícího studia, kteří neprovedli registraci na konci posledního semestru bakalářského studia nebo kteří přestupují na navazující studium z jiné univerzity, provede registraci předmětů studijní oddělení příslušné fakulty. Zápis provedou studenti sami formou e-zápisu. Registraci neprovádějí studenti končící magisterské a magisterské navazující studium a studenti meziuniverzitních studií. Registrací vyjadřuje každý student zájem o studium předmětů vypsaných v katalogu předmětů jak na jeho fakultě, tak i na ostatních fakultách MENDELU. Současně s registrací je provedena rezervace místa v příslušných předmětech. Studijní oddělení těsně před spuštěním aplikace pro registrace studentů Registrace, zápisy a změny po zápisech vloží všem studentům studijní plán, který může sestávat ze všech povinných předmětů následujícího semestru, jež jsou určeny pro daný program nebo obor. Systém vkládání studijních plánů před Registracemi je pro každou fakultu MENDELU individuální. Studijní plán sestavený studijním oddělením pro každý ročník, program a obor zvlášť zajišťuje (při plnění studijních povinností kladených na studenty) ukončení studia za standardní dobu studia (viz strana 14). Předregistrované předměty si mohou studenti odebírat a podle vlastního uvážení je nahrazovat jinými předměty. Pozor však, na konci studia jsou každému studentovi kontrolovány všechny předměty, které jsou pro úspěšné ukončení dány studijním plánem. Je kontrolován také počet kreditů, který je rovněž nutné získat k úspěšnému ukončení studia. Studenti mohou během svého studia sledovat plnění studijního plánu v aplikaci Kontrola plánu (viz strana 44). Aby byla registrace úplná, volí si studenti k předregistrovaným předmětům další předměty: Povinné jsou dány studijním plánem. Seznam předmětů, které měli ve studijním plánu v minulém období a neodstudovali je, je uveden v aplikaci pro registrace a zápis i s informací, zda je předmět pro následující studijní období v nabídce ke studiu. Povinně volitelné jsou dány studijním plánem, stejně jako počet předmětů, který musí být z dané skupiny splněn, případně i počet kreditů, jež je nutné za danou skupinu povinně volitelných předmětů získat. Studijní oddělení může sestavit skupiny povinně volitelných předmětů. Volitelné mohou být dány studijním plánem a může být stanoven počet kreditů, které je nutné získat studiem volitelných předmětů za celé studium (bakalářské, magisterské nebo magisterské navazující). Během registrace předmětů jsou hlídány návaznosti (tzv. prerekvizity předmětu, viz strana 25) a kapacita předmětu (určuje, kolik studentů si může předmět zaregistrovat). Na nesplnění těchto podmínek jsou studenti již během registrace předmětů upozorněni červenou značkou umístěnou před názvem předmětu. Červená značka signalizuje problém, který může být vyřešen následujícími způsoby: předmět se odebere a zapíše v některém z příštích období (semestrů); podá se písemná žádost garantovi předmětu. Tato žádost může být vyřízena: kladně (značka změní barvu na zelenou) předmět lze zaregistrovat a následně zapsat ke studiu; záporně (značka zůstane červená) předmět se ze zápočtového archu odebere a podle potřeby se nahradí jiným, nejlépe ze studijního plánu. 20

21 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU U předmětů vypsaných ke studiu ve více jazycích je možné jazyk zvolit. Některé předměty jsou vypsány ke konzultačnímu způsobu studia, zapsat si je ke studiu lze pouze v případě, že se jedná o opakovaný zápis v rámci jednoho studia a za absolvování cvičení byl udělen zápočet. V případě předmětu bez cvičení není zápočet podmínkou registrace a zápisu. Z podkladů registrací vychází rozvrhová komise fakulty při tvorbě rozvrhových akcí přednášek a cvičení. Registrační poukázky Za registrační poukázky si studenti v době registrací registrují předměty. Smyslem zavedení registračních poukázek je omezení počtu předmětů, které si studenti mohou během svého studia zaregistrovat. Má zamezit nadměrnému registrování předmětů, které si studenti ke studiu nakonec nezapíší. Omezení má zpřesnit plánování výuky pro další období. Počet registračních poukázek je dán předem a je odvozen od délky studia. Představuje 1,2násobek nutného počtu kreditů k úspěšnému ukončení studia. Cena předmětu v registračních poukázkách odpovídá jeho kreditové hodnotě. Předměty s nulovou hodnotou kreditu mohou mít stanoven nenulový počet poukázek při jejich registraci také dojde ke snížení počtu poukázek. Při registraci předmětů se odečte tolik poukázek, kolika kredity je předmět ohodnocen (registrací předmětu za 6 kreditů bude odečteno 6 registračních poukázek). Počet poukázek se dále snižuje při automatickém doplnění studijního plánu před registracemi, uznáním předmětu (studijní pobyty, přestupy) nebo ručním přidáním předmětu. Při zápisu nebo při registraci opakovaného předmětu se poukázky neodečítají. Poukázky za zrušený registrovaný předmět se vracejí pouze během období registrace předmětu. Po zrušení předmětu během zápisu se poukázky nevracejí. Nedostatek poukázek studentům brání v provedení registrace. Vyčerpání počtu poukázek může mít v krajním případě za následek i ukončení studia. Aktuální výši registračních poukázek a seznam všech navýšení ze strany studijního oddělení lze dohledat v aplikaci Informace o mém studiu. V případě potřeby zvýšení počtu registračních poukázek lze na studijní oddělení podat žádost. Studentům prvního ročníku jsou z přiděleného počtu kreditních poukázek odečteny poukázky za automaticky zapsané předměty. Tvorba individuálních rozvrhů Rozvrhové akce vkládá do UIS studijní oddělení. Z registrací jsou známy počty studentů, kteří mají zájem o studium jednotlivých předmětů. Podle počtu studentů, požadovaného počtu osob na jednotlivých cvičeních a známých hodinových dotací cvičení a přednášek jsou vytvořeny počty cvičení a přednášek jednotlivých předmětů. 21

22 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Každé rozvrhové akci je garantem předmětu přidělen přednášející a cvičící. Rozvrhy přednášek a cvičení i se jmény vyučujících se zveřejňují v UIS ještě před zápisy do následujícího období. Studentům nastupujícím do prvního semestru studia přiděluje rozvrhové akce studijní oddělení. Ostatní studenti si před zápisy sestavují svůj individuální rozvrh prostřednictvím zápisové aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech, ve které jsou nabídnuta všechna cvičení každého předmětu zařazená do rozvrhu. Způsob tvorby rozvrhů je popsán v podkapitole Zápisy na straně 70. Studijní oddělení může část rozvrhových akcí přidělit striktně, pak požadovanou změnu rozvrhové akce může provést pouze studijní referentka, a to v rámci možné kapacity cvičení. Zápisy Zápisy slouží k postupu studentů, kteří splnili podmínky pro další studium stanovené studijním řádem, do následujícího období (semestru). Zápisy v současné době probíhají dvakrát do roka, studenti se zapisují do zimního (ZS) a letního semestru (LS). Při zápisech se jednotlivým studentům vkládají do studijní evidence UIS předměty, které budou studovat v následujícím období. Tyto předměty si studenti zaznamenávají i do indexu. Zápis je studijním oddělením potvrzen jak v UIS, tak v indexu. V případě elektronických zápisů (e-zápisy) se studenti zapisují sami a na studijní oddělení se dostaví až později podle pokynů studijního oddělení. V rámci zápisů (v období, které stanoví studijní oddělení) získají studenti na požádání zdarma veškerá potvrzení o studiu a za poplatek známku prodlužující platnost studentské karty na jeden akademický rok. Popis a použití aplikace pro zápis je uveden na straně 70. Informace o studentech zapsaných do studia se hromadně zasílají do celostátní matriky, ve které se kromě dalších údajů evidují studia osob v České republice. Podmínky zápisu studenta do dalšího období Pro úspěšný zápis do dalšího studijního období musí každý student splnit podmínku v podobě čtyřiceti kreditů získaných za studium v předchozích dvou obdobích, stanovenou pro studium zaregistrovaných předmětů. V případě zápisu do druhého semestru studia je podmínkou získání dvanácti kreditů za první semestr studia. Pro zápis vybraných předmětů mohou být stejně jako pro registraci stanoveny podmínky v podobě: kapacitního omezení; návaznosti na jiný předmět, tzv prerekvizity předmětu (viz strana 25). U předmětů, které je možné studovat konzultační formou (vypisují se ke studiu, ale nemají v daném období vypsaný rozvrh přednášek a cvičení), je stanovena podmínka splnění tzv. malého zápočtu a jeho zaevidování v UIS. U předmětů, které mají nulovou dotaci pro cvičení, se malý zápočet ukládá automaticky. Studentům pak nic nebrání v zápisu předmětu vypsaného ke studiu konzultační formou. 22

23 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Aby mohl být student zapsán například do období ZS 2004/05 a za studium v ZS 2003/04 získal 22 kreditů, musí v období LS 2003/04 získat neméně 18 kreditů. Pro zápis do dalšího období LS 2004/05 musí pak tento student za ZS 2004/05 získat nejméně 22 kreditů. Podmínky zápisu jsou informačním systémem automaticky kontrolovány a studenti jsou o jejich splnění, respektive nesplnění informováni v zápisové aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech a v průběhu studia i v aplikaci Kontrola plánu (viz strana 44). Při zápisu na studijním oddělení studijní referentka studentům ještě jednou zkontroluje podmínky zápisu, tj. potřebný počet kreditů k zápisu, kapacitu, splněné prerekvizity zapisovaných předmětů apod. V zájmu úspěšného ukončení studia ve standardní době doporučujeme studentům zapisovat si neúspěšně ukončené předměty ihned, jakmile se objeví v nabídce katalogu předmětů fakulty na následující období. Tyto informace poskytuje i zápisová aplikace. Studijní část období Studijní část období zahrnuje výuky s přednáškami, cvičeními, laboratořemi, semináři, případně s exkurzemi a odbornými praxemi apod. Studijní část období má zpravidla čtrnáct týdnů výuky s přednáškami, cvičeními, laboratořemi, semináři, případně s exkurzemi a odbornými praxemi. První dva týdny v semestru může každý student požádat o změnu zápisu předmětu, a to prostřednictvím písemné žádosti, kterou v této době odevzdá na studijním oddělení. Případná změna zápisu předmětu bude provedena v indexu i ve studijní evidenci UIS. Změnu cvičení si může každý student provést sám v zápisové aplikaci. Jeho volba je omezena především kapacitou cvičení. Zkouškové období Během doby zkoušek, která je předem stanovena harmonogramem fakulty, se student elektronicky zapisuje na zkoušky vypsané v UIS a zde rovněž nalézá výsledky svého snažení. Na každou zkoušku má student nejvýše tři pokusy (jeden řádný a dva opravné), které musí absolvovat do konce zkouškového období. Student musí sám zkontrolovat, zda je známka ze zkoušky zapsána jak v indexu, tak v UIS, a případně u zkoušejícího učitele zjednat nápravu do konce zkouškového období, aby předešel problémům, které by mohly vzniknout při následných zápisech. Stupeň nevyhověl se do indexu nezapisuje. Popis časového průběhu celého semestru a také základní pojmy týkající se studia a studijní evidence je uveden i v úvodní příručce UIS Všichni uživatelé. 2.2 Katalog předmětů Katalog předmětů je souhrnem všech předmětů vyučovaných na fakultě. Každá fakulta i každé studijní období má svůj vlastní katalog předmětů. Katalog předmětů příslušného období plní studijní oddělení v dostatečném předstihu před registracemi podle schválených studijních plánů. 23

24 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU V aplikacích UIS jsou zveřejňovány katalogy předmětů všech fakult současně a ve většině případů jsou zobrazovány předměty aktuálního období (případně s předměty období, které se se současným překrývá). Fakulty zveřejňují i všechny doporučené plány následujícího období. Katalogy minulých období jsou neveřejné. Jejich předměty lze však vyhledat ve veřejném Katalogu předmětů (tato aplikace je popsána ve dvanáctém svazku dokumentace UIS Portál veřejných informací). Předměty, které se kdy na fakultě vyučovaly, jsou uloženy v jednom velkém neveřejném katalogu předmětů označovaném jako sklad předmětů. Předmět Každý předmět nabízený ke studiu je charakterizován řadou atributů, z nichž pro studenty jsou důležité následující: název a kód předmětu; typ ukončení a počet kreditů za jednotlivé typy ukončení; prerekvizity; jméno garanta, který určuje přednášejícího, cvičícího a zkoušejícího každého předmětu; sylabus. Dalšími atributy řídí studijní oddělení (podle schválených studijních plánů, podkladů garantů, zájmu studentů atp.) například limity pro zápis a registraci studentů, počty hodin a množství přednášek a cvičení určené pro tvorbu rozvrhů. Kód předmětu Kód předmětu je jeho identifikačním prvkem (tzv. identem) a je jedinečný v rámci celé fakulty. Dva stejné kódy předmětů různých fakult neoznačují stejný předmět. Kód předmětu je tvořen několika alfanumerickými znaky. Jedná-li se o stejný předmět, neměl by se kód v následujících obdobích měnit. Kódem předmětu nebo kombinací kódů vyjadřuje garant předmětu požadovanou návaznost na jiné předměty, tzv. prerekvizita předmětu (viz strana 25). Atributy předmětu, jako jsou jméno garanta, název předmětu, ukončení, počty kreditů, se mohou měnit, ale pokud zůstane zachován kód předmětu, jsou předměty pro různá období považovány za ekvivalentní. Ukončení předmětu a počet kreditů Jak již bylo řečeno, ukončení a počet kreditů patří k atributům předmětu. Převážná většina předmětů je ukončena zkouškou nebo zápočtem. Každému typu ukončení je přiřazena určitá kreditová hodnota (mimo tělocviku), která vychází z náročnosti a hodinové dotace předmětu. Některé předměty mohou mít alternativní ukončení (tj. zápočtem i zkouškou). U takových předmětů je definováno standardní ukončení s možností volby jiného ukončení. Počet kreditů je pro každé ukončení stanovován zvlášť. Způsob ukončení předmětu si studenti mohou měnit pouze v období zápisů. Zvláštní ukončení (např. státní bakalářská zkouška, státní závěrečná zkouška, postupová zkouška) mají některé speciální předměty. 24

25 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Způsob výuky předmětu Způsob výuky předmětu je dalším atributem, který charakterizuje, jak a pro koho je předmět vypsán. Rozlišujeme následující způsoby výuky: Normálně předmět je vypsán pro všechny studenty (samozřejmě s ohledem na prerekvizity a kapacitní omezení) a má definovány rozvrhové akce. Konzultačně předmět nemá definován rozvrh, student během studia takového předmětu nenavštěvuje cvičení ani přednášky, složí pouze zkoušku. Takový předmět si mohou zapsat studenti, kteří jej opakují a získali malý zápočet. Normálně s možností konzultačně je kombinací dvou předchozích způsobů výuky předmětu. Mimosemestrálně výuka předmětu se řídí samostatným harmonogramem, nezávisí na harmonogramu výuky běžných předmětů. Sylabus předmětu Sylabus předmětu popisuje kromě jeho názvu, období výuky, jména garanta a garantujícího pracoviště také vlastní náplň vyučovaného předmětu. V sylabu jsou uvedeny předpoklady pro zápis předmětu, hodinové dotace, způsob ukončení a počet kreditů za zkoušku nebo zápočet, cíl a obsah předmětu, metody jeho výuky, seznam doporučené literatury, ukončení, požadované znalosti k ukončení předmětu a seznam vyučujících seřazený podle důležitosti role v předmětu. Dále jsou zde evidována všechna období, ve kterých byl předmět vyučován. Kliknutím na název období v dolní části stránky se zobrazí sylabus vztahující se k vybranému období. Prerekvizity Prerekvizity slouží ke specifikaci nutných předpokladů, tj. úspěšně absolvovaných nebo současně studovaných předmětů, aby si student mohl do dalšího období zaregistrovat nebo zapsat vybraný předmět. Prekvizity mohou pracovat ve dvou režimech. První režim umožňuje zobrazování doporučených předpokladů ke studiu předmětu, což studenta nijak neomezuje při registracích a zápisech. Druhý režim vyžaduje striktní dodržení prerekvizit, což znamená, že pokud nejsou prerekvizity splněny (nebo nejsou splněny jiné podmínky), není studentovi dovoleno zaregistrovat nebo zapsat zvolený předmět. Na nesplněné podmínky je student upozorněn červenou značkou v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech. Student má možnost prostřednictvím aplikace sloužící k registraci a zápisům (viz strana 68) požádat garanta předmětu o výjimku pro registraci nebo zápis. Rozhodnutí o udělení výjimky záleží potom na garantovi. Prerekvizity jsou vyjádřeny kódem jednoho předmětu nebo kombinací kódů několika předmětů a následujících značek. Význam značek používaných při tvorbě prerekvizit: & a zároveň; nebo;! negace; FAKULTA fakulta, pro jejichž studenty je předmět určen; NOW(kód předmětu) studium předmětu v aktuálním období. Například prerekvizita předmětu Daňová soustava je: ((ZUC USU) & (FU1 NOW(FU1)) &!NDA &!PDA). 25

26 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Obrázek 1 Příklad sylabu předmětu 26

27 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Prerekvizita studentovi oznamuje, že pro zapsání tohoto předmětu je nutné mít ukončený předmět Základy účetnictví (ZUC) nebo Úvod do studia účetnictví (USU) a zároveň mít ukončený předmět Finanční účetnictví I (FU1) nebo jej právě studovat a současně nesmí mít ukončený předmět Nepřímé daně (NDA) ani Přímé daně (PDA). 2.3 Role vyučujícího Podle přidělené role vyučujícího jsou učitelům udělena práva k aplikacím portálu Záznamník učitele a tím i k seznamům studentů, zkušebním zprávám, hodnocení studentů apod. Role přiděluje garant předmětu, který je definován studijním oddělením podle schválených studijních plánů při vložení předmětu do katalogu předmětů. Může stanovit osobu s rolí administrativa předmětu a pak tato osoba může v UIS role vyučujících přidělovat. Garant předmětu Garant předmětu je osoba, jež zodpovídá za obsahovou náplň předmětu a jeho odbornou úroveň, za formu a metody výuky a stanovení osob, které se na výuce podílejí. V Záznamníku učitele lze garanta předmětu považovat za správce dat, a proto má ke garantovanému předmětu nejvyšší práva a může vidět veškeré záznamy provedené ostatními vyučujícími. Jako jediná osoba (pokud jinému uživateli nepřidělí roli Administrativy předmětu, která jej pak opravňuje ke stejným činnostem jako garanta předmětu) řeší žádosti podávané studenty při registracích a zápisech. V období před zápisy přiděluje garant učitelům příslušné role a také přiřazuje jednotlivým rozvrhovým akcím konkrétní vyučující, tj. přednášející, cvičící, příp. zkoušející. Role přednášejícího, cvičícího, zkoušejícího Přednášející je osoba, která vede přednášky. Jméno přednášejícího je uvedeno v rozvrhu u přednášek předmětů, které povede. Každý přednášející může v Záznamníku učitele číst evaluace předmětů (více o evaluacích předmětů viz strana 39), ve kterých figuruje jako přednášející. Také si může zobrazit seznam studentů, kteří mají jeho předmět zapsaný. Cvičící je učitel, který vede cvičení předmětu určená garantem předmětu. Každý předmět může mít evidováno více cvičících. V rozvrhové akci jednoho cvičení se však zobrazuje jen jedna osoba, výčet ostatních cvičících je uveden v poznámce rozvrhu. Cvičícímu se zobrazuje seznam studentů, kteří si při zápise vybrali jeho cvičení. Přestup mezi cvičeními předmětu se musí zaznamenat v zápisovém archu, jinak se změna nepromítne v seznamech cvičícího ani v zápočtovém archu. Cvičící může prostřednictvím příslušných aplikací UIS pracovat se studenty svého cvičení, například je hromadně obesílat y na univerzitní adresu v aplikaci List záznamníku učitele je seznamovat s jejich docházkou, zadanými úkoly, bodovým zhodnocením testů. Cvičící také může vypisovat studentům svého cvičení termíny průběžných testů, které se zobrazují společně s termíny zkoušek v aplikaci Přihlašování na zkoušky. 27

28 2 ZÁKLADNÍ POJMY STUDIJNÍHO SYSTÉMU Zkoušející je osoba, která je pověřena zkoušením a ověřováním znalostí studentů a jejich ohodnocením za výkony podané u zkoušky. Výsledek zkoušky pak zaznamenává do zkušební zprávy v UIS. Údaj o zkoušce se ihned projeví u referentek ve studijní evidenci i ve studentské aplikaci E-index. Garant, přednášející, zkoušející a cvičící může být jedna osoba. 28

29 3 Aplikace části Moje studium Vzhled stránky Osobní administrativy studenta s aktivním studiem je uveden na obrázku 2. Část Moje studium, která obsahuje většinu studentských aplikací, je přístupná všem studentům MENDELU, i těm, kteří mají studium přerušeno nebo ukončeno. Funkčnost některých aplikací studentů s přerušeným nebo ukončeným studiem je omezena, některé se nenabízejí vůbec. Většina aplikací týkající se studia je umístěna v Portálu studenta. 3.1 Portál studenta Portál studenta (obr. 5) zahrnuje studentské aplikace k administraci aktuálních a ukončených studií na MENDELU. Aplikace jsou rozmístěny podle účelu, použití a možnosti zvolení studia a jeho období. Studenti s aktivním studiem je mohou plně využívat, studentům s přerušeným studiem je poskytnuta jen jejich část stejně jako absolventům MENDELU. V Portálu studenta jsou zobrazena všechna studia, která student má nebo měl zapsané na MENDELU. Studium a studijní období, se kterým se pracuje, je uvedeno nad portálovým menu, zde je lze měnit. Některé aplikace zasílají informace o provedených změnách prostřednictvím univerzitního u, proto doporučujeme sledovat doručenou poštu v aplikaci Poštovní schránka. Pro úspěšný tisk dokumentů z aplikací UIS je nutné mít nainstalován vhodný software nebo tiskárnu. Portálové menu sdružuje odkazy na aplikace a umožňuje jejich rychlé použití. Základem Portálu studenta je portálové menu (obr. 5), které zahrnuje aplikace vztahující se ke zvolenému studiu. Studium a studijní období lze během práce měnit přes nabídku nad portálovým menu. Úvodní aplikací Portálu studenta je Moje studium (obr. 3), její stránka je rozdělena na několik částí: portálové menu, seznam studií, aplikace vztahující se ke zvolenému studiu a aplikace vztahující se ke všem studiím. Volba studia se provede kliknutím na značku ve sloupci Zvolit. Aktuální studium je označeno zelenou značkou. Pro aktivní studium jsou zobrazeny ikony: ikona umožňuje přihlášení na vypsané termíny zkoušek ze studovaných předmětů. Více o aplikaci na straně 60. ikona slouží k registraci a zápisu předmětů na následující semestr, případně na změnu v zápisech. Více o aplikaci na straně 68. ikona slouží k zápisu speciálních předmětů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů. Více o mimosemestrálních kurzech na straně 48. ikona umožňuje podání přihlášky ke státní zkoušce (bakalářské, závěrečné, doktorské apod.). Je zobrazena v případě, že je mezi studovanými předměty zapsán předmět typu státní zkouška. Více o aplikaci na straně 56. ikona slouží k odevzdání bakalářské, diplomové nebo jiné závěrečné práce. Je zobrazena v případě, že student má založeno zadání závěrečné práce nebo zapsán předmět bakalářská, diplomová nebo jiná závěrečná práce. Více o aplikaci na straně

30 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 2 Ukázka vzhledu Osobní administrativa studenta s aktivním studiem ikona se zobrazuje pouze studentům doktorského studia a slouží k přiřazování výsledků doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, ve kterém pak budou tyto výsledky vyhodnocovány a bude z nich sestavena Zpráva o průběhu doktorského studia za daný akademický rok. Více o aplikaci na straně 114. Seznam studentských aplikací Aplikace Portálu studenta, které mohou studenti během svého studia využívat, jsou: E-index různé varianty zobrazení zapsaných předmětů s vloženými ukončeními předmětů i s potřebnými statistikami pro všechna odstudovaná období. E-osnovy předmětů aplikace nabízí osnovy předmětů a souhrn jejich aktivit, které by měli studenti během studia předmětu absolvovat. Harmonogram akademického roku aplikace zobrazuje harmonogram fakulty, kde je uskutečňováno studium, aktuálního období. V levé části osy harmonogramu jsou uvedeny termínu začátku a konce období a aktuální den, v pravé části osy jsou pak termíny akcí a doba jejich trvání. 30

31 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 3 Portál studenta Harmonogram výuky (přehled týdnů) aplikace zobrazuje přehled týdnů v aktuálním studijním období s označením sudosti a lichosti týdne. Individuální plán aplikace (obr. 4) poskytuje studentům doktorského studia výtisk studijního plánu v aktuálním stavu. Informace o mém studiu aplikace poskytuje základní přehled o studiu, mimo jiné je zde uvedena standardní délka studia, číslo studijní skupiny, počet kreditů (nutných k ukončení studia, doposud získaných, zapsaných), aktuální stav studia a financování, přehled přerušení studia, přehled studijních výjezdů, aktuální stav registračních poukázek. Kolejní administrativa popis aplikace pro podání elektronické žádosti o ubytování na vysokoškolských kolejích je součástí 7. svazku dokumentace UIS Koleje a menzy. Kontrola plánu plán studia s indikací jeho plnění. List záznamníku učitele přehledně studentům zobrazuje informace o průběhu studia zapsaných předmětů, které vložili a zveřejnili vyučující předmětů. Mapa mých studií aplikace zobrazuje grafický přehled všech studií studenta. Moje omluvenky aplikace zobrazuje nahlášené a zaevidované omluvenky na studijním oddělení. 31

32 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Moji spolužáci aplikace poskytuje seznam spolužáků studovaných nebo ukončených předmětů. Odevzdávárny aplikace, která umožňuje odevzdávání domácích úkolů, případových studií, projektů nebo jiných samostatných prací. Osobní rozvrh aplikace během semestru zobrazuje všechny přednášky zapsaných předmětů a zvolená cvičení. Ph.D. výsledky aplikace slouží k přiřazování výsledků doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, ve kterém pak budou tyto výsledky vyhodnocovány a bude z nich sestavena Zpráva o průběhu doktorského studia za daný akademický rok. Nabízena je pouze studentům doktorského studia (obr. 4). Více na straně 114. Obrázek 4 Portál studenta doktorského studia Obrázek 5 Portálové menu 32

33 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Podání elektronické žádosti na studijní oddělení umožňuje studentům podat žádost na studijní oddělení a sledovat průběh jejího zpracování. Portál pracovních příležitostí aplikace umožňuje podávání přihlášek na odborné praxe. Více informací k Portálu pracovních příležitostí naleznete v 9. svazku dokumentace UIS Ostatní portálové aplikace. Potvrzení o studiu aplikací lze vytisknout potvrzení o studiu s veškerými náležitostmi. Potvrzení je nutné potvrdit studijním oddělením. Prohlídka státních zkoušek aplikace zobrazuje chronologicky seřazené události, které se váží k ukončení studia závěrečnou zkouškou, například, v jakém stavu se nachází závěrečná práce, na který termín byla podána přihláška ke státní zkoušce. Přihláška ke státní zkoušce aplikace umožňuje podat elektronickou přihlášku ke státní zkoušce, případně dílčí státní zkoušce a volbu předmětů státní zkoušky. Přihlašování na zkoušky aplikace zobrazuje všechny vypsané termíny zkoušek pro jednotlivé předměty, které mají studenti zapsány v aktuálním období, s možností přihlášení (odhlášení) na vhodný aktuální termín. Registrace, zápisy a změny po zápisech společná aplikace pro registrace, zápisy a změny po zápisech umožňuje výběr předmětů a rozvrhu. Způsob použití aplikace je řízen systémovým integrátorem podle harmonogramu fakulty. Rozpisy témat aplikace poskytuje možnost vybrat si témata seminárních a jiných prací v předmětech nebo si zvolit nabízené téma závěrečné práce či navrhnout vlastní téma závěrečné práce. Studijní oddělení aplikace zobrazuje informace o studijním oddělení, jako jsou kontaktní údaje, úřední hodiny, kontakty na studijní referentky a proděkany. Je odkazem do aplikace Úřední hodiny stud. oddělení, jež je součástí portálu veřejných informací. Tisk žádostí aplikace pro tisk různých žádostí, které se po vyplnění důvodu vytisknou se všemi náležitostmi, avšak nejsou automaticky zaslány na studijní oddělení. Závěrečná práce rozsáhlá aplikace k elektronickému odevzdání závěrečných prací. Součástí jsou i aplikace vedoucího práce a oponenta. Žádost o ubytovací stipendium aplikace umožňuje podání žádosti o ubytovací stipendium a poskytuje přehled o rozhodnutí a vyplacení ubytovacích stipendií. Aplikace financování studia a stipendií Financování studia aplikace zobrazuje požadované poplatky za studium, jejich odůvodnění a údaje nezbytné pro jejich úhradu. Vyplacená stipendia umožňuje studentům zobrazit jejich vyplacená stipendia. Žádost o ubytovací stipendium umožňuje studentům podání žádosti o ubytovací stipendium. Aplikace pro podporu studijních výjezdů Podání přihlášky na výměnný pobyt aplikace umožňuje podat přihlášku do výběrového řízení na studijní výměnný pobyt (viz strana 103). Evidence přihlášek aplikace pro kontrolu a správu podané přihlášky (viz strana 104). Výsledky výběrového řízení aplikace nabízí seznam studentů vybraných na výměnný studijní program (viz strana 108). Bankovní spojení pro zahraniční výjezd aplikace pro zadání bankovního spojení (pouze pro evidenci) (viz strana 107). 33

34 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Zahraniční plán studia aplikace umožňuje vytvořit studijní plán a vytisknout Learning agreement (viz strana 108). Checklist aplikace umožňuje kontrolu doručených dokumentů vyžadovaných druhem dohody, na který je podána přihláška do výběrového řízení (viz strana 107). Hodnocení zahraničního pobytu formulář pro sestavení zprávy ze studijního pobytu (viz strana 108). Aplikace pro podporu stáží Bankovní spojení pro zahraniční výjezd aplikace pro zadání bankovního spojení (pouze pro evidenci) (viz strana 107). Checklist aplikace umožňuje kontrolu doručených dokumentů vyžadovaných druhem dohody, na který je podána přihláška do výběrového řízení (viz strana 107). Hodnocení stáže formulář pro sestavení zprávy ze studijního pobytu (viz strana 110). Studenti kombinované formy studia mají přístupné všechny aplikace jako studenti prezenčního studia s výjimkou aplikace Kolejní administrativa. Studenti s přerušeným studiem mají přístupné jen některé aplikace. Zpřístupněny nemají například Přihlašování na zkoušky a Registrace, zápisy a změny po zápisech zpřístupněny nemají. Absolventům MENDELU není po ukončení jejich studia ukončen přístup do jejich Osobní administrativy. Přihlašují se přes původní heslo a identifikační číslo, které jim bylo na počátku studia přiděleno. Absolventi mohou i nadále využívat některé služby UIS. Ze studijních aplikací jsou jim přístupné: E-index, Moji spolužáci, Potvrzení o ukončení studia, Hodnocení stáže a Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU. Z dalších nástrojů mají přístupnou Poštovní schránku, ve které se zprávy uchovávají pouze jeden měsíc, a Dokumentový server. Další aplikace umístěné v Osobní administrativě v sekci Moje studium jsou: Hodnocení úspěšnosti předmětů aplikace poskytuje přehled o úspěšnosti ukončení předmětů v daném období. Zahrnut je statistický i grafický přehled. Elektronická přihláška ke studiu na MENDELU aplikace pro podání a správu elektronických přihlášek ke studiu. Podrobnější popis aplikací pro podání elektronické přihlášky naleznete ve 20. svazku dokumentace, nazvaném Uchazeč. Evaluace předmětů studenty aplikace umožňuje studentům prostřednictvím dotazníků anonymně hodnotit kvalitu výuky předmětů zapsaných v aktuálním období. 3.2 E-index V aplikaci E-index je podle výběru zobrazen celý průběh studia na fakultě MENDELU, jejíž studijní program studenti navštěvují. Uváděné informace o studiu musí souhlasit s údaji v indexu (pokud je zaveden). Za tento stav jsou zodpovědni sami studenti. Pokud se informace zobrazované v UIS rozcházejí s informacemi uvedenými v indexu, je třeba zjednat v nejbližší době nápravu. Požadované změny lze provést pouze na studijním oddělení fakulty, na které probíhá studium. Doplnění známek (zápočtů) v aktuálním zkouškovém období provádí zkoušející předmětu. Informace o průběhu studia lze zobrazovat několika způsoby. Možné varianty zobrazení jsou dostupné v portálovém menu a jsou popsány v následujících podkapitolách. 34

35 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 6 Aktuální podrobný přehled studovaných předmětů Aktuální základní a podrobný přehled Po vstupu do aplikace je zobrazen podrobný aktuální přehled studovaných předmětů Aktuální podrobný přehled (obr. 6). Během práce v aplikaci se lze přepínat mezi studijními obdobími, případně studii, pomocí nabídky umístěné nad portálovým menu (obr. 5). Volba se musí vždy potvrdit tlačítkem Vybrat. Tabulka základního přehledu obsahuje seznam aktuálně studovaných předmětů s jejich výsledky a počty kreditů. Uveden je získaný počet kreditů. V rozšířeném podrobném přehledu jsou informace o termínu a osobě, která hodnocení předmětu zadala, a další statistické údaje, jako různé typy průměrů (aritmetický, vážený) apod. Základní přehled za celé studium V tabulce na obrázku 7 jsou vyjmenovány všechny zapsané předměty podle jednotlivých období. U každého předmětu jsou zobrazeny údaje o ukončení předmětu, známce, počtu získaných kreditů za studium daného předmětu a o počtu pokusů využitých k jeho úspěšnému ukončení. Kliknutím na číslo pokusu je možné prohlédnout si historii pokusů nutných k úspěšnému ukončení předmětu. Pod tabulkou je pak informace o počtu kre- 35

36 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 7 Základní přehled studovaných předmětů za celé studium ditů získaných úspěšným ukončením předmětů jednotlivých období a nakonec celkový počet získaných kreditů. Podrobný přehled za celé studium Tabulka je rozšířena o další informace vztahující se ke každému předmětu. Jsou to údaje o tom, kdo a kdy vložil ukončení předmětu (jedná se většinou o jméno zkoušejícího) a kdo a kdy provedl změnu v zapsaném předmětu (většinou bývá uvedeno jméno studijní referentky, která potvrzovala zápis předmětů, v případě elektronických zápisů je uvedeno jméno studenta). Pro jednotlivá období je uveden přehled se statistickými údaji o studiu, v závěru pak souhrnné statistické údaje. Statistika za celé studium Zde jsou vypsány veškeré statistické informace o studiu za jednotlivá období. Na konci výpisu je zobrazen souhrnný přehled za celé studium. 36

37 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek E-osnovy předmětů Seznam elearningových osnov elearningová osnova předmětu (zkráceně e-osnova) představuje souhrn aktivit, které by měli studenti daného předmětu během studia řešit nebo absolvovat. E-osnovu si lze představit také jako plán studia. Aktivitou může být například e-opora (studijní materiál), průběžný test, odevzdávárna, téma diskuze. Každý předmět může obsahovat jednu nebo více e-osnov. Každá skupina studentů předmětu může mít přístupnou jinou e-osnovu. 37

38 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM E-osnova může být rozdělena na tzv. moduly, jejichž obsahem jsou jednotlivé aktivity. Moduly s aktivitami e-osnovy může vyučující zpřístupňovat následujícími způsoby: po celou dobu aktuálnosti předmětu obsah e-osnovy je přístupný po celou dobu výuky předmětu (celý semestr); podle rozvrhu (pro jedno nebo dvě cvičení) modul s aktivitami může být zpřístupněn pro dané cvičení. Návaznost a zveřejňování modulů je závislé na rozvrhových akcích předmětu; podle tématu počet a časovou dostupnost modulů určuje vyučující. Obrázek 9 Časová osa e-osnovy Aplikace E-osnovy předmětů obsahuje všechny dostupné e-osnovy právě studovaných předmětů. Obsah e-osnovy se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup (obr. 8). Zobrazení e-osnovy lze ovlivnit následujícími filtry: Vybrat modul umožňuje zobrazit aktivity konkrétního modulu, všech modulů, všech aktivních nebo všech ukončených modulů. Omezit na aktivity umožňuje zobrazit aktivity všechny, všechny aktivní nebo všechny ukončené. 38

39 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Typ zobrazení umožňuje zobrazit e-osnovu v podobě: seznamu modulů v seznamu je vždy uveden název modulu, termín jeho dostupnosti a pak seznam aktivit, které jsou rozlišeny ikonami. Pod názvem aktivity mohou být uvedeny stručné podrobnosti o aktivitě, které vkládá vyučující. Kliknutím na název aktivity se podle typu aktivity může otevřít soubor (např. PPT prezentace umístěná v Dokumentovém serveru), příslušná aplikace (např. odevzdávárna, diskuze); časové osy v levé části časové osy jsou vyznačeny moduly a začátky jejich platnosti (obr. 9). V pravé části osy jsou uvedeny aktivity. Kliknutím na název se otevře zvolená aktivita. Moduly a aktivity bez zadaného časového omezení nejsou umístěny v těsné blízkosti osy. Obsah osnovy je možné vytisknout tlačítkem Vytisknout osnovu. Obrázek 10 Evaluace předmětů studenty 3.4 Evaluace předmětů studenty Evaluace předmětu je zhodnocení vyučovaného předmětu z hlediska jeho náplně, přínosu studentům, stylu výuky, přístupu učitele k výuce apod. Aplikace Evaluace předmětů studenty umožňuje studentům vyjádřit se přes dotazník k výuce právě studovaných předmětů a prohlížet výsledky anket. Pro jedno studijní období může být vypsána pouze jedna anketa, která má stejné znění pro všechny předměty. Příslušnost předmětu ke zveřejněné anketě se určuje podle toho, která fakulta má předmět ve svém katalogu předmětů. 39

40 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 11 Příklad předmětů nabízených k evaluaci Všechny odpovědi studentů jsou anonymní, je pouze zaznamenáno, pro který předmět studenti anketu vyplnili. Tento údaj není v systému nikde jinde zobrazen a není přístupný ani vyhodnocovatelům ankety. Slouží pouze pro vnitřní potřebu, aby studenti nemohli vyplnit anketní lístek pro jeden předmět vícekrát. Po spuštění aplikace kliknutím na ikonu je nutné v zobrazené tabulce na obrázku 10 nejprve vybrat období a fakultu. Následně se zobrazí tabulka (obr. 11) se seznamem předmětů, které ve vybraném období a na jaké fakultě studujete. Názvy jednotlivých předmětů jsou aktivní, kliknutím na ně se zobrazí sylabus předmětu. Číslo ve sloupci Odpovědělo označuje počet osob, které dotazník pro daný předmět již vyplnily. Za lomítkem je uveden celkový počet osob, které mohou dotazník pro daný předmět vyplnit (je to počet studentů, kteří mají v tomto období předmět zapsán). Studenti, kteří vyplní anketu alespoň pro 50 % studovaných předmětů v daném období, získávají možnost přes odkaz Prohlížení výsledků anket prohlížet výsledky ankety pro všechny předměty vyučované v tomto období. Výsledky anket jsou zpřístupněny až po ukončení ankety. Po uložení dotazníku stisknutím tlačítka Odeslat není možné odpovědi měnit ani doplňovat, neboť u odpovědí není ukládán údaj o respondentovi. ECTS evaluace ECTS evaluace slouží k získání zpětné vazby o deklarované náročnosti předmětu a kompetencích, které by měl předmět rozvíjet. Náročnost předmětu představuje hodinovou zátěž, kterou by měl student věnovat v průběhu roku různým aktivitám, které jsou u předmětu definované. Kompetence představují postupy či vlastnosti, které by měly být v předmětu rozvíjeny. Jednotlivé otázky ankety se hodnotí počtem označených hvězdiček (obr. 12). Jedna hvězdička je nejhorší hodnocení, pět hvězdiček je nejlepší hodnocení. 3.5 Financování studia Aplikace Financování studia pod ikonou zobrazuje požadované poplatky za studium a jejich odůvodnění. Výši poplatků stanovuje univerzita a zveřejňuje je na webových stránkách univerzity 40

41 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 12 Příklad ECTS evaluace předmětu Obrázek 13 Financování studia Stanovení poplatku spojeného se studiem je v souladu s ustanovením 58 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Zákon o vysokých školách je uložen ve Veřejném dokumentovém serveru ve složce Základní předpisy Studijní předpisy. Statut MENDELU a Rozhodnutí rektora jsou zveřejněny na webových stránkách univerzity 41

42 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Financování studia se týká studentů, kteří po absolvování jednoho typu studijního programu následně studují další studijní program stejného typu na MENDELU nebo jiné univerzitě nebo překročili standardní dobu studia o více než jeden rok. Do výpočtu financování jsou zahrnována studia započatá na MENDELU i na jiné vysoké škole. Data o studiu na jiné škole jsou pravidelně stahována z databáze SIMS. Všechny vysoké školy mají povinnost je do databáze SIMS dodávat. Korekci těchto dat je vhodné učinit na škole, kde probíhá nebo probíhalo dané studium. Není-li možné takto učinit, může korekci provést referentka studijního oddělení, ale jen v UIS. V matrice se oprava neprojeví. Aplikace nabízí přehled financování studia v aktuálním období a další podrobnosti (obr. 13). Je-li stanoven poplatek za studium, je jeho výše uvedena pod přehledem financování spolu s variabilním symbolem a dalšími údaji. Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail je možné zobrazit další podrobnosti (obr. 13). Ve sloupci Částka je vypočítaná částka. Tato mohla být ručně upravena na jinou hodnotu částka ve sloupci Ručně. Byla-li částka prominuta, je ve sloupci Prominuto uvedeno ano. Částka, kterou je nutné uhradit, je uvedena ve vystaveném rozhodnutí o platbě současně s údaji, kdo a kdy rozhodnutí vydal, s jakým variabilním symbolem se má platba provést, a s dalšími podrobnostmi o studiu. Období financování, případně studium, lze změnit v nabídce umístěné nad portálovým menu. Sloupec Stav zobrazuje stav rozhodnutí o platbě. Ikona označuje nově vytvořené rozhodnutí, které je předepsáno studentovi k úhradě. Při následné úhradě je nutné, aby student v platebním příkazu správně vyplnil platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje). Při chybném nebo nedostatečném vyplnění platebního příkazu nebude možné platbu automaticky dohledat a přiřadit studentovi a rozhodnutí bude nadále považováno za neuhrazené. Jakmile je rozhodnutí řádně uhrazeno, je označeno ikonou. Ikona označuje vytvořené rozhodnutí, které bylo později zrušeno (např. na žádost studenta). Obrázek 14 Harmonogram výuky (přehled týdnů) 3.6 Harmonogram výuky (přehled týdnů) Harmonogram výuky zobrazuje jednotlivé týdny výukové části aktuálního studijního období s vyjádřením sudosti a lichosti týdne (obr. 14). Lichost a sudost týdne se odvozujez ISO normy. Aplikace se zobrazuje všem studentům s aktivním studiem a učitelům, kteří mají v daném období výuku. 42 Harmonogram akcí konaných během semestru lze dohledat v Osobní ad-

43 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM ministrativě v části Portál veřejných informací v aplikaci Harmonogram akademického roku. Obrázek 15 Hodnocení úspěšnosti předmětů 3.7 Hodnocení úspěšnosti předmětů Aplikace zobrazuje úspěšnost studia jednotlivých předmětů vybraného období na fakultách a dalších pracovištích univerzity, na kterých jsou poskytovány předměty ke studiu (obr. 15). Zobrazeny jsou všechny předměty daného období s počtem vložených ukončení (zápočtů nebo známek). Aplikace Hodnocení úspěšnosti je přístupná všem studentům s aktivním studiem a učitelům v Osobní administrativě v části Moje studium, resp. Moje výuka. Kliknutím na ikonu se zobrazí statistika všech ukončení předmětu. Grafy znázorňující úspěšnost studentů v předmětu jsou rozděleny podle jednotlivých typů termínů. Zvlášť je zobrazen sloupcový graf pro řádný termín, 1. a 2. opravný termín zkoušky. 3.8 Informace o mém studiu Aplikace Informace o mém studiu zobrazuje základní přehled studia. Součástí jsou informace o standardní délce studia, o počtu kreditů nutných k ukončení studia a stavu registračních poukázek, o titulu, který lze získat úspěšným absolvováním studia, o stavu studia, o aktuálním stavu financování (zda je studium plně hrazeno nebo byla překročena standardní doba studia apod.), téma závěrečné práce atd. V samostatných tabulkách 43

44 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM jsou evidována přerušení studia, výjezdy do zahraničí a studia na jiných školách a jejich stav. 3.9 Kontrola plánu Aplikace Kontrola plánu je seznamem všech studijních povinností studenta, tedy předmětů, které musí do konce svého studia splnit (obr. 16). Je přístupná všem studentům s aktivním studiem. V úvodním textu je uveden odkaz katalog studijních programů, který vede na stránku s předběžnou podobou státní závěrečné zkoušky, tj. studenti si zde mohou prohlédnout předběžnou skladbu předmětů závěrečné zkoušky. Studijní povinnosti jsou sledovány podle akreditovaných studijních plánů vložených do UIS pro všechna období studia, tedy pro předešlá i následující období. Následující období bývají označena jako neaktivní. Studijní plány spravuje systémový integrátor fakulty. Studijní plán je rozdělen podle jednotlivých studijních období a podle povinnosti předmětů. Tyto části studijních plánů jsou nazývány skupiny předmětů a jsou naplněny předměty. Studijní plán může být složen z více částí podplánů. V takovém případě jsou v úvodu zobrazeny záložky umožňující řazení skupin předmětů podle studijních plánů nebo po obdobích. Skupiny předmětů se dělí na: Povinné student musí splnit všechny předměty této skupiny. Povinně volitelné tato skupina je opatřena podmínkou v podobě minimálního počtu předmětů, které je pro splnění skupiny nutné odstudovat, nebo podmínkou minimálního počtu kreditů za odstudované předměty. Volitelné do skupiny jsou započítány všechny předměty, které student odstuduje nad rámec svého studijního plánu. Podmínkou splnění je minimální počet kreditů. Volitelné předměty za celé období daného studia tato skupina se v plánu zobrazuje studentům, kteří mají zapsané předměty, jež nejsou zařazeny v žádné skupině plánu. Takové předměty by měla studijní referentka zařadit do správné skupiny. Každá skupina předmětů má indikaci jejího splnění v podobě značky: splněno a nesplněno. U každého předmětu skupiny je evidován jeho kód, název, ukončení, kredity, počet zapsání a stav. U uznaných předmětů může být v závorce uveden skutečný název studovaného předmětu. Kód předmětu a jeho název slouží jako odkaz pro zobrazení sylabu předmětu. U předmětů neaktivního období není sylabus dostupný. Údaj ve sloupci Stav poskytuje informaci stavu o ukončení předmětu: Splněný u předmětu, který měl student zapsán a řádně jej předepsaným způsobem ukončil. Nesplněný u předmětu, který měl student zapsán, ale doposud jej řádně neukončil. Takto jsou označeny všechny předměty aktuálního období ihned po zápisech. Nezapsaný u předmětů, které si student dosud nezapsal. Typicky se jedná o předměty následujících období. Nesplněné předměty jsou také zobrazovány v průběhu registrací a zápisů prostřednictvím aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech. Jedná se však jen o předměty, které jsou fakultou právě vypsány ke studiu v následujícím období. Součástí nesplněných studijních povinností je i neukončený výjezd studentů do zahraničí. 44

45 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 16 Příklad plnění studijního plánu 45

46 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM 3.10 List záznamníku učitele Aplikace List záznamníku učitele zobrazuje studentům informace evidované a zpřístupňované vyučujícími o jejich docházce, aktivitách ve výuce, vyhodnocení e-testů a o tzv. malém zápočtu (zápočet, který není ukončením předmětu, ale je udělován cvičícím jako informace zkoušejícímu). Dále mohou být zveřejněny podrobnosti automatického hodnocení cvičení a předmětu. Záleží jen na vyučujících, zda budou možnosti elektronické docházky a poskytnutých archů k hodnocení prací studentů a jejich aktivity na cvičeních využívat a údaje zveřejňovat. Předměty, které byly studentovi v daném období zrušeny, jsou označeny křížkem vedle jejich názvu. Ikony pro zobrazení jednotlivých informací se zobrazují v případě, že jsou tyto informace evidovány a zveřejněny. Ve sloupci Nastavení lze kliknutím na ikonu, resp. nastavit, resp. zrušit zasílání ů s informacemi o změnách v hodnoticích arších, o udělení zápočtu nebo výsledku z e-testu. Údaje o předmětech nabízené aplikací List záznamníku učitele: Docházka (obr. 17) evidence docházky do cvičení jednotlivých předmětů. Obrázek 17 List záznamníku učitele Další kliknutím na ikonu se zobrazí: Archy průběžného hodnocení studentů archy slouží vyučujícímu k zadávání a zveřejňování různých forem informací týkajících se průběžného hodnocení 46

47 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM studentů (např. zadání semestrální práce, body za aktivitu, hodnocení testu apod.). Varianty archů, které mohou být studentům zveřejněny: bodovací vyučující v archu evidují výsledky prací a testů, které byly ohodnoceny body. Studenti pak mohou například kontrolovat, kolik bodů jim chybí k udělení zápočtu; hodnoticí může vyučujícím posloužit ke zhodnocení práce jednotlivých studentů; poznámkový většinou není studentům zveřejňován, vyučujícím slouží k uchování vlastních poznámek k aktivitě studentů při výuce; úkolový přes tento arch mohou vyučující zadávat studentům různé úkoly související s výukou předmětu, například seminární práce; zápočtový obsahuje údaje o zápočtu. Výsledek automatického hodnocení cvičení uveden je přehled kritérií, které cvičící použil v automatickém hodnocení studentů, zahrnuta může být například docházka, body za práce odevzdané do odevzdávárny, výsledky hodnotících archů. Na základě těchto kritérií je generováno hodnocení započteno, nezapočteno. Výsledek automatického hodnocení předmětu pod ikonou je uveden průběh automatického hodnocení předmětu podle nejrůznějších kritérií, mohou jimi být například výsledky z automatického hodnocení cvičení, odevzdávárny, body z průběžného hodnocení. Kritéria stanovuje zkoušející a na jejich základě se vygeneruje výsledná známka nebo zápočet. Obrázek 18 Hodnocení e-testů Hodnocení e-testů pod ikonou je uveden seznam všech absolvovaných a odevzdaných elektronických testů, jejich bodové hodnocení a další podrobnosti testu. V podrobnostech je uveden celý test s odpověďmi, včetně správných odpovědí vložených vyučujícím, dále pak body získané za jednotlivé otázky a způsob vyhodnocení testu. Opět záleží na vyučujícím, zda tyto informace zveřejní. Dokumenty kliknutím na ikonu se zobrazí předmětová složka Dokumentového serveru, kde lze očekávat další materiály spojené se studiem zvoleného předmětu Mapa mých studií Aplikace Mapa mých studií (obr. 19) na časové ose zobrazuje přehled všech studií studenta na vysokých školách evidovaných v UIS a jejich stavů (přerušení, přestupy, apod). Přerušení studia je vyjádřeno vodorovnou přerušovanou čarou, předpokládané pokračování studia šedou barvou, přestup je označen šedou šipkou. Aktuální měsíc je vyznačen svislou čarou. Pomocí ukazatele myši je možné zobrazit označení studia v případech, kdy příliš krátká délka studijního úseku znemožnila označení příslušné školy. Podrobnosti o studiu je možné zobrazit pod časovou osou kliknutím na odkaz Legenda. 47

48 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 19 Mapa mých studií Obrázek Mimosemestrální kurzy Mimosemestrální kurzy Aplikace Mimosemestrální kurzy slouží k zápisu speciálních předmětů kurzů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů. V nabídce pro zápis mohou být kurzy aktuálního, budoucího a teoreticky i minulého studijního období. Období pro zápis kurzu se vybírá z menu, volbu je nutné vždy potvrdit tlačítkem Zvolit. Implicitně je zobrazena nabídka kurzů aktuálního období. Kurzy jsou rozděleny do několika tabulek: 48

49 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Zapsané mimosemestrální kurzy tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy zapsané v tomto období. Pokud ještě neskončilo období zápisu daného kurzu, je možné kurz odebrat. V době zápisu lze také měnit ukončení a jazyk studia kurzu v případě, že to daný kurz nabízí. Mimosemestrální kurzy, které si právě můžete zapsat tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy, do kterých právě probíhá zápis. Kurz zvolený ke studiu se označí a přidá tlačítkem Přidat označené kurzy. Při zápisu se kontrolují prerekvizity, tj. splněné studijní návaznosti, jako u ostatních předmětů. Pokud prerekvizity nejsou splněny, není možné si kurz zapsat. Není-li kurz ukončen v semestru, ve kterém je zapsán, a nejsou vyčerpány všechny pokusy u zkoušky, je automaticky převeden do dalšího semestru. Mimosemestrální kurzy, kterým už zápis proběhl tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy tohoto období, do kterých už zápis proběhl, tj. nelze si je zvolit ke studiu. V případě potřeby lze kontaktovat studijní oddělení. Mimosemestrální kurzy, které si můžete zapsat v budoucnu tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy tohoto období, u nichž termín zápisu ještě nenastal. Vždy je možné zapsat si ke studiu kurz, který je vypsán ve stejném období, jako je období studia, například nelze si zapsat předmět vypsaný v období ZS 2008/9, pokud se studium nachází v období LS 2007/8. Obrázek 21 Moje omluvenky 3.13 Moje omluvenky Aplikace Moje omluvenky je umístěna pod ikonou a zobrazuje omluvenky, které student doručil na studijní oddělení a které studijní referentka vložila studentovi do jeho studijní evidence v UIS. Omluvenky se zobrazují nejen studentovi a pracovníkům studijního oddělení, ale i vyučujícím zapsaných předmětů. Nemusí pak v případě nepřítomnosti na cvičeních a přednáškách obcházet s neschopenkou všechny vyučující. V tabulce, jako je na obrázku 21, jsou uvedeny všechny aktuální omluvenky, dřívější lze zobrazit po označení položky Zobrazit i historické záznamy a kliknutí na Provést. Přes evidenci omluvenek jsou o absencích studentů informováni vyučující jejich předmětů. 49

50 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM 3.14 Moji spolužáci Obrázek 22 Seznam mých spolužáků Aplikace Moji spolužáci umožňuje zobrazit přehled spolužáků studovaného předmětu s fotografií a odkazem na jejich univerzitní . Prvním krokem k získání seznamu spolužáků je případná volba studia a správného studijního období, kdy byl předmět zapsán. Studium a období se zvolí v nabídce umístěné nad portálovým menu (obr. 5). Dalším krokem je zvolení seznamu spolužáků předmětu kliknutím na ikonu Studenti předmětu, Studenti vyučujícího nebo Studenti ze cvičení. Seznam lze omezit podle oboru, ve kterém studují. Z menu se vybere jeden obor a klikne se na tlačítko Omezit. Kliknutím na Zobrazit seznam s fotografiemi lze zobrazit seznam spolužáků s jejich fotografiemi. Pro zobrazení fotografií je nutné mít povoleno zobrazování vlastní fotografie v UIS alespoň přihlášeným uživatelům (nastavuje se v aplikaci Nastavení preferencí uživatele). 50

51 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Z aplikace Moji spolužáci lze individuálně nebo hromadně zaslat na univerzitní adresu. Hledaný spolužák je součástí seznamu (obr. 22) jen v případě, má-li zapsán daný předmět, resp. jeho cvičení. U jmen spolužáků je uvedena identifikace jeho studia. První znaky jsou zkratkou fakulty, další udávají studijní program, obor, formu, semestr a odvozený ročník, ve kterém studují. Kliknutím na jméno se zobrazí stránka v aplikaci Lidé na MENDELU, kde je možné získat další informace, které o sobě spolužák zveřejnil. Obrázek 23 Odevzdávání prací a projektů 3.15 Odevzdávárny prací a projektů Aplikace Odevzdávárny slouží k odevzdávání prací a projektů řešených v jednotlivých předmětech. V terminologii UIS se místo pro odevzdávání prací nazývá odevzdávárna. Odevzdávárny zakládají a zpřístupňují vyučující studovaných předmětů. Platnost odevzdávárny je dána termínem, dokdy lze práce odevzdávat. O otevření dané odevzdávárny je studentům zaslána automatická ová zpráva, jejíž součástí jsou i pokyny k odevzdání práce, které vyučující do odevzdávárny vložil. Rozlišujeme dva typy odevzdáváren: 51

52 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Individuální odevzdávárna používá se k odevzdávání prací, jako je například semestrální projekt předmětu. Individuální odevzdávárna není vázána na rozpisy témat v UIS a jejich volbu. Rozpisová odevzdávárna odevzdávárna je napojena na rozpisy témat a slouží k odevzdávání prací ke konkrétnímu tématu, které si studenti elektronicky zvolili v aplikaci Vybrat si témata v rozpisech témat Předmětová témata (více na straně 82). Obrázek 24 Vložení souboru a odevzdání práce Odevzdání práce Práce se odevzdávají ve formě souborů. Odevzdávárny jsou časově omezené, proto není možné po vypršení termínu práci odevzdat. Práci lze odevzdat pouze do otevřené odevzdávárny je signalizováno ikonou. Před odevzdáním práce je vhodné přečíst si pokyny. Prostor pro odevzdání práce je omezen kvótou, která je pro všechny práce v dané odevzdávárně stejná. Velikost kvóty do jisté míry ovlivňuje vyučující. Formulář pro odevzdání práce se otevře kliknutím na ikonu ve sloupci Vkládat soubory (obr. 23). Odevzdání práce zahrnuje vložení souboru do připravené otevřené odevzdávárny a potvrzení odevzdání souboru tlačítkem Odevzdat soubory (obr. 24). Červený nápis informuje o korektním vložení souboru. Pokud je soubor pouze vložen a jeho vložení není potvrzeno, není práce odevzdána, vyučující soubor s prací nevidí. Vložený soubor lze smazat až do okamžiku potvrzení jeho odevzdání. Odevzdanou práci může vyučující přijmout a ohodnotit body, nebo vrátit k dopracování; v aplikaci je pak možné 52

53 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM soubory smazat, nahradit novými a následně znovu potvrdit jejich odevzdání. O vrácení práce je zaslána automatická ová zpráva. Odevzdat je možné pouze soubor, jehož název obsahuje malá a velká písmena, číslice, podtržítko, pomlčku a kulaté závorky. Systém umožní vložit i soubor, který obsahuje diakritiku (znaky s diakritikou se automaticky převedou na znaky bez diakritiky) nebo mezery (budou převedeny na podtržítka). Dále je limitována délka názvu souboru na 100 znaků včetně přípony Osobní rozvrh Aplikace Osobní rozvrh během semestru zobrazuje všechny přednášky zapsaných předmětů a zvolená cvičení. Dokud není v zápisové aplikaci zvolen rozvrh, jsou zobrazovány všechny připravené rozvrhové akce všech předmětů v zápisovém archu, jež nemají upřesněný rozvrh. Ihned po volbě rozvrhu aplikace zobrazuje pouze tento rozvrh. Rozvrh se zobrazí kliknutím na ikonu Podání elektronické žádosti na studijní oddělení Elektronická žádost nahrazuje současné podávání tištěných žádostí na studijní oddělení. Žádost lze podat pouze v době aktivního studia. Dokud je žádost v rozpracovaném stavu (tj. než ji studijní oddělení přijme ke zpracování) je možné upravovat její znění, přidávat a upravovat přílohy. Pracovníci studijního oddělení jsou o podané žádosti informováni ovou zprávou. Během zpracování žádosti lze sledovat její stav (převzata, schválena, zamítnuta). Aplikace Podání elektronické žádosti na studijní oddělení (obr. 25) je umístěna v Portálu studenta v záložce Moje studium. Kliknutím na ikonu (obr. 3) se zobrazí formulář pro vyplnění obsahu žádosti. Stisknutím tlačítka Podat žádost je žádost odeslána na studijní oddělení. Nad formulářem je uveden seznam doposud podaných žádostí Potvrzení o studiu Aplikace Potvrzení o studiu umožňuje pro aktivní studia vytisknout Potvrzení o studiu v českém i anglickém jazyce, pro ukončená studia Potvrzení o ukončení studia. Studentům, kteří mají evidováno pouze jedno studium, se po kliknutí na ikonu zobrazí osobní údaje a údaje o studiu, které před tiskem doporučujeme zkontrolovat. Neshodujíli se některé údaje se skutečností, je třeba navštívit studijní oddělení a požádat o opravu. Studenti, jež mají v UIS evidováno více studií, musí nejprve kliknutím na ikonu zvolit studium, pro které se má potvrzení vytisknout. Kliknutím na Tisknout potvrzení se pak příslušné potvrzení vytiskne. Na jednom listu A4 jsou vytištěny čtyři exempláře potvrzení. Vytištěný formulář je platný až po jeho potvrzení referentkou studijního oddělení. Potvrzení o studiu obdrží studenti při zápisech zdarma. Během semestru jsou potvrzení o studiu vydávána za stanovený poplatek. Potvrzení o ukončení studia vyžaduje především Úřad práce při zaevidování uchazeče o práci a studijní oddělení je pro tuto instituci poskytuje zdarma. Potvrzení je vydáváno na požádání. 53

54 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek Prohlídka státních zkoušek Podání elektronické žádosti na studijní oddělení Aplikace Prohlídka státních zkoušek (obr. 26) zobrazuje chronologicky seřazené proběhlé události související se závěrečnou zkouškou, jako například podání přihlášky k SZ, závěrečná práce, komise státních zkoušek, speciální předměty, vystavení vysvědčení. Údaje se zobrazí kliknutím na ikonu umístěnou v záložce Moje studium, jsou poskytovány po proběhnutím komise závěrečné zkoušky Přihláška do kurzu Aplikace Přihláška do kurzu umožňuje přihlásit se ke studiu kurzu. Kurzy jsou vypisovány v průběhu akademického roku. Jejich začátek a délka nemusí odpovídat výuce běžných předmětů. Odkaz na aplikaci je dostupný všem uživatelům UIS ve veřejné části systému. To umožňuje přihlášení i osobám, které dosud nejsou v UIS evidovány. Dále je aplikace dostupná po přihlášení do UIS v Osobní administrativě v sekci Osobní management. 54

55 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 26 Prohlídka státních zkoušek Obrázek 27 Přihláška do kurzu první část V první obrazovce přihlášky (obr. 27) se volí státní příslušnost a v případě příslušnosti k České nebo Slovenské republice se vyplňuje rodné číslo (deset číslic bez mezer a lomítka). Po kontrole rodného čísla se postoupí dále do přihlášky. V případě jiné národnosti není rodné číslo vyžadováno a postupuje se dále do přihlášky bez kontroly. Formulář přihlášky (obr. 28) je rozdělen na několik částí: Kurzy seznam kurzů, do kterých je možné se aktuálně přihlásit. Seznam nabízených kurzů je omezen pouze na kurzy aktuálního období. U každého kurzu je ve sloupci Zápis uvedeno období, kdy je možné se do kurzu přihlašovat. Sylabus kurzu lze zobrazit kliknutím na ikonu. V rámci jedné přihlášky lze zvolit pouze jeden kurz. Po uložení vyplněného formuláře je možné se přihlásit na další kurz. Výběr studijního programu a oboru v závislosti na volbě kurzu se mění nabídka studijních programů a oborů, ve kterých je možné kurz studovat. Z nabídky lze zvolit pouze jeden program a v rámci programu jeden obor. Osobní údaje je nutné je vyplnit, zejména žlutě podbarvená pole. Na zde uvedenou ovou adresu budou všem novým uživatelům zapsaným do kurzu zaslány přihlašovací údaje do UIS. Kontaktní adresa obec ČR se dohledává přes PSČ. Kontaktní adresa je důležitá pro doručování dokumentů souvisejících s přijetím do studia. Fakturační údaje není povinné je vyplnit, vyplňuje se pouze pokud kurz bude financovat zaměstnavatel. Po označení položky ANO, se zobrazí formulář, ve kterém je možné vyplnit název společnosti, IČO, DIČ, adresa, stát, případně poznámka. 55

56 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 28 Přihláška do kurzu druhá část Po vyplnění formuláře je stisknutím tlačítka Přihlásit na kurz přihláška podána Přihláška ke státní zkoušce Aplikace Přihláška ke státní zkoušce je umístěna v Portálu studenta na stránce Moje studium pod ikonou. Slouží pro přihlášení k dílčí státní zkoušce, ke státní bakalářské, státní závěrečné zkoušce a i k ostatním typům závěrečných zkoušek. Součástí přihlášky je seznam povinných a případně povinně volitelných předmětů. Povinné předměty jsou přiděleny automaticky, povinně volitelné předměty se volí, kolik jich je nutné zvolit, je 56

57 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 29 Fakturační údaje přihlášky do kurzu uvedeno nad seznamem (obr. 30). Pro každý předmět se kontroluje splnění prerekvizit a jejich splnění je vyjádřeno ikonou. Studenti některých fakult mají přiděleny pouze předměty povinné. Pak aplikaci Přihláška ke státní zkoušce použijí pouze k přihlášení ke státní zkoušce musí se stisknout tlačítko Přihlásit se ke státní zkoušce. Studenti jiných fakult mohou mít kromě předmětů povinných i povinně volitelné předměty. Z povinně volitelných předmětů jsou sestaveny skupiny, z nichž se musí zvolit minimálně množství uvedené ve sloupci Nutno vybrat. Zvolené předměty se označí a kliknutím na tlačítko Přihlásit se ke státní zkoušce se potvrdí jejich výběr (obr. 30). Tímto tlačítkem se současně podá přihláška ke státní zkoušce. Pokud není označen potřebný počet povinně volitelných předmětů a toto tlačítko je stisknuto, nebude přihláška podána. Aplikace na tento fakt ihned upozorní. Přihlášku lze podat na jeden nebo více aktuálně otevřených termínů. Jsou-li využívány i dílčí státní zkoušky, rozlišuje se navíc typ termínu. Na každý termín lze podat pouze jednu přihlášku. Přihlášku mohou podat studenti s aktivním studiem. Za studenty s přerušeným studiem nebo odloženou státní zkouškou podává přihlášku studijní referentka.řihlášku na uzavřený termín může podat pouze studijní referentka. V případě, že student bude v rámci jednoho období absolvovat dílčí státní zkoušku společně se závěrečnou, musí přihláška k dílčí státní zkoušce předcházet přihlášce k závěrečné zkoušce. Po stisknutí přihlašovacího tlačítka je zobrazena stránka s informací o úspěšném přihlášení a odkazem k prohlídce podané přihlášky, kde je možné zobrazit: Předměty státní zkoušky v období, kdy ještě probíhá přihlašování na státní zkoušky je možné změnit skladbu povinně volitelných předmětů zkoušky. Při změně povinně volitelných předmětů se přihláška ke státnicím neruší, pouze se tlačítkem Uložit změny (obr. 31) uloží nově označené předměty. Dále je možné zobrazit tematické celky ke každému předmětu zkoušky, včetně všech povinně volitelných. Komise státní zkoušky jakmile jsou studenti přiřazeni do komise, zobrazuje aplikace datum, čas a místo konání zkoušky, zvolené předměty, členy komise a seznam ostatních přidělených studentů. Zobrazení jednotlivých informací je řízeno studij- 57

58 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 30 Přihláška ke státní zkoušce ním oddělením. Dále aplikace poskytuje možnost si informace o komisi vytisknout nebo zaslat studentům přiděleným do této komise. Zrušit přihlášku ke státní zkoušce v období, kdy ještě probíhá přihlašování na státní zkoušky a kdy nejsou studenti přiděleni do komise SZ je možné přihlášku zrušit stisknutím tlačítka Zrušit přihlášku ke státní zkoušce. Je-li student přiřazen ke komisi, je nutné nejprve zrušit toto přiřazení, aby bylo možné přihlášku zrušit. Ikona pro přihlášení k závěrečné zkoušce se v Portálu studenta se zobrazuje studentům, kteří mají zapsán předmět Státní bakalářská zkouška, Státní závěrečná zkouška, Závěrečná zkouška apod., a jakmile je aktuální termín pro přihlašování na státní zkoušky. Předměty státní zkoušky i s okruhy otázek jsou přístupné všem uživatelům v aplikaci Prohlídka studijních programů/oborů a doporučených plánů. 58

59 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 31 Podaná přihláška ke státní zkoušce Obrázek 32 Přidělená komise státní zkoušky Výše uvedené údaje lze po podání přihlášky opakovaně zobrazit v úvodní stránce přihlášky k závěrečné zkoušce kliknutím na ikonu ve sloupci Přihláška (obr. 34). Události související se závěrečnou zkouškou zobrazuje aplikace Prohlídka 59

60 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 33 Zrušit přihlášku ke státní zkoušce Obrázek 34 Podaná přihláška termín podání přihlášek ukončen státních zkoušek (viz strana 54) Přihlašování na zkoušky Elektronické přihlašování na zkoušky usnadňuje a urychluje přihlašování studentů na termíny zkoušek, průběžných písemek, zápočtových testů apod. Studenti se mohou přihlásit ke zkoušce nejen z naší republiky, ale z kteréhokoliv místa na světě, kde je k dispozici internet. Všechny vypsané termíny předmětů, které studenti studují (mají je zapsány), jsou seřazeny v jedné tabulce v aplikaci Přihlašování na zkoušky. Stejně tak termíny, na které se studenti již přihlásili nebo je absolvovali, jsou přehledně uspořádány v tabulkách. Z každé uvedené tabulky si studenti mohou vytisknout seznam termínů. Tisk se provede tlačítkem umístěným pod příslušnou tabulkou, například Tisk termínů, na které se mohu přihlásit. Termíny zkoušek předmětů vyučovaných v aktuálním období vypisují učitelé. Studentům se zobrazují vypsané termíny předmětů, které mají v aktuálním období zapsány. Lze zobrazit i termíny jen pro konkrétní předmět. Nemůže-li se student z nějakého důvodu na zkoušku přihlásit, je u termínu zobrazena ikona. Kliknutím na ni se zobrazí důvody, proč se student nemůže na termín zkoušky přihlásit. Je-li důvodem překročení kapacity termínu zkoušky, je možné aktivovat funkci tzv. Hlídacího psa, který hlídá uvolnění místa na termínu. Tato funkce zašle studentovi do univerzitní poštovní schránky informaci o uvolnění místa na požadovaném termínu zkoušky. Jestliže se student nestihne na uvolněné místo přihlásit, je mu po obsazení tohoto místa zaslán o této skutečnosti další informační . Funkce se aktivuje kliknutím na ikonu, která je umístěna u každého termínu, na nějž se není možné přihlásit z kapacitních důvodů. Opětovným kliknutím na ikonu se funkce deak- 60

61 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 35 Informace o termínu tivuje. Student si může termíny hlídat, i když je přihlášený na jiném termínu daného předmětu. Součástí vypsaných termínů jsou podrobné informace o termínu umístěné pod ikonou, která se nachází ve sloupci Info u každého předmětu v každé tabulce (obr. 37). Náhled na informaci o termínu, která je také součástí formuláře pro přihlašování a odhlašování ze zkoušky, je na obrázku 35. Seznam údajů evidovaných u vypsaných termínů zkoušek: Název předmětu kliknutím na něj se otevře sylabus předmětu (příklad sylabu je uveden na obrázku 1). Počet studentů, kteří tento předmět studují. Druh termínu například: zkouška; zápočet; ústní zkouška; písemná zkouška; průběžný test. Doba trvání termínu uvádí se v minutách. Ochranná lhůta termínu doba, po kterou se studenti od počátku termínu nemohou přihlásit na další termín; pokud student termín vzdá, na další se může přihlásit až po uplynutí této doby. 61

62 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Typ termínu pro běžné předměty může být vypsán řádný nebo povinný termín. Význam jednotlivých typů termínů je následující: řádný na tento termín se mohou přihlásit všichni studenti, kteří ještě neabsolvovali ve zvoleném předmětu řádný termín vybraného druhu (zkoušky, zápočtu); 1. opravný termín vypsaný pro studenty, kteří již vyčerpali první pokus (řádný typ termínu); 2. opravný termín je určen studentům, kteří neúspěšně absolvovali již dva pokusy (řádný a 1. opravný typ termínu); povinný takto označený termín je učitelem striktně přidělen vybrané skupině studentů (podle rozvrhových skupin nebo všem); různé kombinace typu řádného, 1. a 2. opravného. Typ omezuje přihlašování studentů na termín. Kontroluje se úspěšnost na předchozích termínech stejného předmětu a druhu, přičemž termín může mít vloženu jakoukoliv kombinaci výše uvedených typů (vyjma povinného). Není-li možné se na zvolený termín přihlásit, může to být právě pro jeho typ. Datum a čas den a hodina konání akce. Místo konání většinou je vyjádřeno označením místnosti. Kliknutím na označení místnosti lze získat podrobnější informace o jejím umístění a vybavení. Lze nastavit automatické informování o změně v časovém údaji nebo místě konání akce prostřednictvím univerzitního u (viz nastavení na obr. 36). Studenti se přihlašují do doba, dokdy se studenti přihlašují, po vypršení této doby se již na termín nemůže nikdo přihlásit. Studenti se odhlašují do doba, dokdy se studenti mohou z termínu odhlásit, po vypršení této doby se studenti nemohou z termínu sami odhlásit. Pokud se studenti přihlásili na termín a nemohou jej absolvovat ani nemají přístup k odhlášení, mají možnost oslovit a požádat správce termínu (učitele, který termín vypsal), aby je z termínu odebral. Kapacita termínu udává počet studentů, kteří se na termín mohou přihlásit. Počet studentů přihlášených na tento termín. Rezerva počet volných míst, který si vyučující v termínu ponechává pro zvláštní případy. Pokud je rezerva stejná jako kapacita termínu, pak studenty přihlašuje zkoušející. Forma forma studia (prezenční, kombinovaná), pro kterou je termín vypsán. Rozvrhová skupina, pro kterou je termín vypsán (přihlášení je pak umožněno jen studentům zapsaným do dané rozvrhové akce). Požadován zápočet určuje, zda je k přihlášení na termín vyžadován zápočet. Zápočet musí být zapsaný v archu Zápočet v Průběžném hodnocení. Možnosti nastavení jsou: 62 Ano na termín se mohou přihlásit pouze studenti se zadanou hodnotou tzv. malého zápočtu započteno. Studenti bez zadaného zápočtu nebo se zadanou hodnotou nezapočteno se na termín nemohou přihlásit;

63 Ne na termín se mohou přihlásit všichni studenti. 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Poznámka informace týkající se termínu, kterou sděluje vyučující. Kdo byl se mnou na termínu kliknutím na ikonu se zobrazí seznam studentů, kteří také absolvovali daný termín. Výpis informací o termínu je zobrazován vždy při přihlašování na termín a při odhlašování z termínu. Základní informace o termínech jsou součástí všech tabulek aplikace pro přihlašování na zkoušky (viz obr ). Nastavení zasílání ů o událostech na termínu Aplikace slouží studentům k nastavení zasílání zpráv o změnách termínů zkoušek, na které jsou přihlášeni, a o nově vypsaných termínech. Zprávy jsou studentům zasílány na univerzitní Odkaz změnit nastavení se nachází v úvodní části stránky Přihlašování na zkoušky. Nastavení se provádí ve dvou roletkových menu (obr. 36): zasílání informací o termínech, na které jsem přihlášen zpráva je zaslána v případě, že dojde ke změně atributu termínu (např. datum, hodina, místnost); zasílání informací o nově vypsaných termínech bude-li vypsán termín akce, na kterou se studenti mohou v případě zájmu přihlásit, budou o jejím vypsání informováni em. Pro výše uvedená nastavení je možné zvolit jednu z následujících možností: nezasílat; zasílat ihned po události; zasílat jedenkrát denně. Spolužáci na termínu Seznam spolužáků, kteří se na termín přihlásili nebo jej absolvovali, lze dohledat pod ikonou ve sloupci Info, která je umístěná ve všech tabulkách s vypsanými termíny zkoušek. Kromě podrobných informací je zde u budoucích termínů umístěna ikona Kdo jde se mnou na termín a u proběhlých termínů Kdo byl se mnou na termínu (obr. 35). Pod touto ikonou je seznam všech studentů přihlášených na termín. Seznam lze seřadit podle oboru, který studenti studují, zobrazit jej s fotografiemi a zaslat jednotlivým studentům . Průběh elektronického přihlašování na zkoušky Po spuštění aplikace Přihlašování na zkoušky se zobrazí záložky, ve kterých jsou umístěny tabulky s vypsanými termíny zkoušek. Každá tabulka je pojmenována podle toho, o jaké termíny se jedná (například na které se mohu přihlásit, kde jsem přihlášen). Výpis v tabulkách je možné pro přehlednost omezit na konkrétní předmět zapsaný v aktuálním studijním období, podle druhu termínu a učitele, který termín vypsal. Omezení se provede prostřednictvím menu v úvodní části stránky. Výběr je potvrzen po stisknutí tlačítka Omezit (obr. 36). Přihlásit se lze pouze na termín předmětu zapsaného ke studiu. 63

64 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 36 Nastavení zasílání ů v přihlašování na zkoušky Seznam aktuálních termínů Seznam obsahuje všechny termínu, které ještě neproběhly: Kde jsem přihlášen v tabulce na obrázku 37 se studentům vypisují termíny, na které jsou přihlášeni, ale také ty, které jsou pro ně vypsány jako povinné (z těch se nelze odhlásit ve sloupci Odhlásit chybí ikona ). Kliknutím na ve sloupci Odhlásit se zobrazí podrobné informace o termínu (popsané na straně 61) a tlačítko Odhlásit z termínu, jehož stisknutím se studenti z vybraného termínu odhlásí. Stránka je téměř stejná jako stránka pro přihlašování na termín na obrázku 39. Základní informace o termínu jsou součástí tabulky obsahující vypsané termíny. Prostřednictvím portletu Přehled zapsaných termínů lze ve stránkách UIS zobrazovat neproběhlé termíny s podanou přihláškou. Portlety se vkládají přes aplikaci Umísťování portletů do stránky UIS, která je k dohledání v Osobní administrativě a je podrobně popsána v prvním svazku dokumentace Všichni uživatelé. Kam se mohu přihlásit na obrázku 38 jsou zobrazeny termíny akcí, jejichž datum konání ani datum dokdy se lze přihlásit ještě neproběhlo. Význam ikon ve sloupcích Operace a Přihlásit: Podrobnosti kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o zvoleném termínu. Zobrazit důvod kliknutím na ikonu se zobrazí seznam důvodů, proč se na termín nelze přihlásit. Důvodem může být například naplněná kapacita termínu, 64

65 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 37 Kde jsem přihlášen podaná přihláška na stejný typ termínu na stejný předmět, datum a hodina, od které se mohou studenti na termín přihlašovat. Obrázek 38 Kam se mohu přihlásit Hlídat termín ikona se zobrazuje u termínů, u kterých je překročena kapacita a žádný jiný důvod nebrání se na termín přihlásit. Kliknutím na ikonu se aktivuje funkce (tzv. hlídací pes), která hlídá uvolnění místa na termínu. O uvolněném místě je automaticky zaslán do poštovní schránky UIS. Více na straně 60. Deaktivovat kliknutím na ikonu se deaktivuje funkce hlídacího psa. Přihlásit přes ikonu lze podat přihlášku ke zkoušce. Přihlásit se lze pouze na termíny, u kterých se ikona ve sloupci Přihlásit zobrazuje. Kliknutím na ikonu u vybraného termínu se vypíší podrobné informace o termínu. Stisknutím tlačítka Přihlásit na termín umístěným v dolní části stránky (obr. 39) se studenti 65

66 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 39 Přihlášení na termín zkoušky na akci přihlásí. Pokud jsou na termín zkoušky z daného předmětu již přihlášeni, je zobrazeno upozornění a možnost přehlásit se na zvolený termín, jak jsou studenti z původního termínu automaticky odhlášeni. O každé změně (např. změna času konání zkoušky), která u termínu nastane, mohou být studenti informováni zprávou přes univerzitní (popis nastavení je na straně 63). Čekárna ikona je dostupná u termínu, kam se nelze přihlásit z důvodu, který brzy pomine (např. není aktuální termín pro přihlášení). Zde lze aktualizovat obsah stránky a sledovat, zda již pominuly důvody bránící přihlášení na termín. U každého předmětu je možné se přihlásit jen na jeden druh termínu (zkoušku, zápočet). Kam se přihlásit nemohu tabulka na obrázku 40 obsahuje termíny, které ještě neproběhly, ale na které se studenti již přihlásit nemohou. Důvodem může být vypršení doby, dokdy se bylo možno na akci přihlašovat, nevyhovuje druh či typ vypsaného termínu (termín byl vypsán jako řádný a studenti už řádný termín zkoušky absolvovali). Konkrétní důvod, proč není možné se na termín přihlásit lze získat přes ikonu ve sloupci Operace. Seznam historických termínů Seznam obsahuje všechny termínu, které již proběhly (obr. 41): Moje absolvované termíny termíny, které byly absolvovány, v informacích o termínu lze zobrazit seznam spolužáků, kteří se termínu také zúčastnili. Co už všechno proběhlo seznam všech termínů akcí, které již v tomto období proběhly. 66

67 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 40 Kam se přihlásit nemohu Obrázek 41 Seznam historických termínů Obrázek 42 Kam se ještě nemohu přihlásit Seznam předmětů bez termínu Seznam pojmenovaný Kam se ještě nemohu přihlásit obsahuje všechny předměty (s jejich kódy a jmény garantů), pro které v tomto období ještě nebyl vypsán žádný termín akce, je v tabulce na obrázku

68 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM 3.23 Registrace, zápisy a změny po zápisech Tato aplikace se dvakrát do roka stává nejžádanější aplikací celého Univerzitního informačního systému. Slouží k registraci předmětů, zápisu předmětů a ke změnám po zápisech. Zmíněné akce jsou postupně spouštěny studijním oddělením podle schváleného harmonogramu, který je přístupný všem uživatelům UIS v aplikaci Harmonogram akademického roku v části Osobní administrativy Portál veřejných informací. O konkrétních termínech akcí jsou studenti informováni studijním oddělením na úředních vývěskách fakult, elektronickou poštou, v zásadních informacích umístěných v UIS atp. Aplikace může být využita k elektronickým zápisům a elektronickým změnám po zápisech (viz strana 79). Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech studentům obecně umožňuje: V průběhu registrací rezervaci míst v předmětech, které chtějí studovat v následujícím období. Ty, které jsou pro ně povinné, předregistruje Studijní oddělení, ostatní předměty si musí vybrat a připravit sami. V období mezi registracemi a zápisem zobrazuje seznam zaregistrovaných předmětů a informace o termínech zápisů a změn po zápisech na jednotlivých fakultách. Přípravu zápisových archů v průběhu zápisů, jež nepřímo navazují na registrace. Mezi zmiňované přípravy u zápisů je zahrnut výběr předmětů a jejich kontrola, zda je studentovi podle omezení nastavených garantem předmětu (prerekvizity, kapacita) umožněno studium vybraného předmětu, a dále volba rozvrhu, který připravilo studijní oddělení na základě registrací studentů. Přípravu změn po zápisech, což může zahrnovat změnu předmětu a rozvrhu, ale zde pozor, změna předmětu a jeho ukončení musí být opětovně potvrzeny studijní referentkou (pokud nejsou na fakultě spuštěny elektronické zápisy). Zobrazuje předměty zapsané při posledním zápisu, informace o zapsaném ukončení jednotlivých předmětů, později jsou zde vedeny výsledky zkoušek apod. Po vypršení termínu všech předchozích akcí se aplikace všem studentům pro editaci a veškeré změny uzavře. Je-li studentům povolen pozdější zápis do studia (po uzavření aplikace), může přípravu předmětů zvolených ke studiu a výběr rozvrhu provést referentka na studijním oddělení současně se zápisem studentů do následujícího semestru. Základní uživatelské kroky v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech jsou stejné jak pro registrace, tak pro zápisy a změny v zápisech. Snad jediný rozdíl je v možnosti výběru rozvrhu cvičení v období zápisů a změn po zápisech. Použití aplikace pro jednotlivé akce je popsáno v následujících podkapitolách Registrace, Zápisy, Změny po zápisech a Období po zápisech. Do aplikací je vstup přes stejnou ikonu z Portálu studenta ze sekce Osobní administrativy Moje studium (obr. 3). Registrace Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období registrací by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi, které pro ně připravilo studijní oddělení. Dále je zde provozním týmem UIS připraven stručný návod k použití aplikace. V aplikaci je studentům zobrazena tabulka se seznamem předmětů (obr. 43), které předregistrovalo studijní oddělení. Význam jednotlivých sloupců tabulky je popsán níže v následující podkapitole Zápisy strana 71. Stránka je velmi podobná jako v průběhu zápisů (obr. 44). Totéž platí i pro studenty prvního semestru navazujícího studia. Předměty, které si studenti přejí zaregistrovat, si mohou vybírat jednotlivě podle jejich kódu nebo názvu z katalogu předmětů vlastní fakulty nebo katalogů předmětů 68

69 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 43 Registrace ostatních fakult MENDELU. Pro výběr předmětu (i jazykového) z jiné fakulty je nutné před dohledáním předmětu zatrhnout políčko Výběr předmětů ze všech fakult, které je umístěno vedle vyhledávacího pole viz obr. 43, 49 a 50. Pro zobrazení podrobností o dohledaných předmětech (prerekvizity a limit předmětu) je nutné označit pole Detaily. Dále je možné přidat předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, které jsou dané studijním plánem, nebo je vyhledat přes tematické skupiny předmětů. Tlačítkem Přidat povinné předměty se provede výběr všech předmětů, které jsou pro dané období určeny studijním plánem jako povinné. Mohou se zde objevit i předměty jako Státní závěrečná zkouška (SZZ), Státní bakalářská zkouška (SBZ), Diplomová práce (DP) 69

70 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM apod. Budou-li se chtít studenti v následujícím období těchto státních zkoušek zúčastnit, musí mít zapsanou dvojici předmětů Státní bakalářská zkouška a Bakalářská práce nebo Státní závěrečná zkouška a Diplomová práce. Ostatní a volitelné předměty si studenti musí vybrat přes vyhledávací pole nebo přes tematické skupiny předmětů, které jsou rozděleny podle fakult. Podrobnější postup výběru předmětů je stejný jako u aplikace Zápisy a je uveden na straně 74. Pokud studenti nemají správně nastaven obor studia, může se stát, že tlačítkem Přidat povinné předměty budou přiděleny jiné předměty, než jsou uvedeny v tištěných studijních plánech nebo nebudou přiděleny předměty žádné. Předměty lze odebírat po jejich označení kliknutím na Odebrat označené předměty. Předměty je nutné odebírat s rozvahou, protože jejich odebráním se ztrácí registrované pořadové místo. Týká se zejména žádaných předmětů s omezenou kapacitou. Aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období mezi registracemi a zápisy zobrazuje zaregistrované předměty a termíny zápisů a změn po zápisech jednotlivých fakult. Zápisy Po spuštění aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech v období zápisů se studentům zobrazuje jejich zápisový arch. Zápisový arch obsahuje informaci o termínech zápisů na jednotlivých fakultách, seznam předmětů z předchozích registrací, předměty, které měli studenti během studia zapsány, úspěšně je neukončili a nyní jsou nabízeny ke studiu, dále pole pro dohledání a přiřazení dalších předmětů a ikony s aktuálním studijním plánem a tematickými skupinami předmětů. Zaregistrovaný předmět, který se z nějakého důvodu ke studiu neotevře, si studenti nemohou zapsat a musí si ho ze zápisového archu odebrat (v některých případech je odebrán automaticky). Studenti jsou o tomto úkonu informováni em. Při prvním vstupu do aplikace by se studenti měli nejprve seznámit s informacemi a pokyny studijního oddělení fakulty. Je připraven také stručný návod k použití této aplikace. Informace studijního oddělení a návod k použití jsou umístěny pod odkazy vedle ikon (obr. 44). Po opakovaném vstupu je možné tyto informace zobrazit kliknutím na odkaz zde, který je umístěn v úvodní části stránky. Nesplněné předměty a předměty z registrací jsou seřazeny v tabulkách: První obsahuje předměty, které měli studenti již dříve zapsány, ale dosud je řádně neukončili. Předměty se zatrhávacím políčkem nabízí fakulta ke studiu pro následující období (obr. 44). Studentům jsou doporučeny k zápisu. Označením předmětů a stisknutím tlačítka Přidat označené předměty budou přiřazeny k předmětům v následující zápisové tabulce. Druhá je tabulka pro přípravu zápisu (obr. 44). Je podobná tabulce pro registraci předmětů a tabulce pro změny po zápisech. Obsahuje seznam předmětů, které si studenti vybrali ke studiu během registrací a které si nyní budou zapisovat. Oproti registracím přibyl v tabulce sloupec Cvičení s nabídkou cvičení pro jednotlivé předměty jejich výběrem si studenti tvoří svůj rozvrh. Předměty v tabulce je nutné upravit tak, aby značka u všech předmětů byla zelená. Pak je zápisový arch v pořádku a je připraven k zápisu na studijním oddělení, případně k e-zápisu (viz strana 79). 70

71 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 44 Zápisy první část stránky Pod tabulkami je vedle ikony umístěn odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období, ve kterém si každý student může zkontrolovat svůj studijní plán a seznam povinně volitelných předmětů doporučených ke studiu. Pod tabulkami jsou umístěny statistiky předmětů vybraných ke studiu s počtem kreditů, zapsaných předmětů, předmětů s ukončením zkouška a zápočet. Jsou-li v zápisu chyby, je zobrazena tabulka s jejich vysvětlením Přehled chyb. U každého předmětu je uveden důvod, proč si je nelze zapsat. Mezi těmito předměty jsou i neukončené a podruhé zapsané předměty, pokud u nich nebyl zrušen zápis, jsou důvodem k ukončení studia. O nesplnění podmínek k dalšímu studiu je vypsáno upozorněni pod seznamem chyb v zápisovém archu. Význam jednotlivých sloupců tabulky s předměty, které jsou společné pro registrace, zápisy a změny po zápisech: Ozn. označením vybraného předmětu a kliknutím na Odebrat označené předměty předmět ze zápisového archu odebrán. je 71

72 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 45 Zápisy druhá část stránky Stav barvou značky (puntíku) je vyznačen stav předmětu vzhledem k možnosti studovat jej v následujícím období: 72 Červená informuje studenta o tom, že nejsou splněny podmínky pro studium předmětu buď z důvodu překročené kapacity, nebo nesplnění některé z prerekvizit (informace jsou uvedeny v příslušných sloupcích tabulky a bližší popis problémů je uveden pod tabulkou). V takovém případě může student podat žádost o studium předmětu přes ikonu, která je umístěna v řádku označeného předmětu (obr. 44). Pokud byl předmět uvedený v prerekvizitě úspěšně odstudován pod jinou zkratkou, pak je nutné kontaktovat garanta předmětu, studijní oddělení nebo svého systémového integrátora. Modrá oznamuje studentovi, že podal žádost o povolení studia garantovi předmětu a čeká na jeho vyjádření (obr. 46). Kladným vyjádřením se barva značky změní na zelenou, zamítnutím na červenou. Zelená značí, že jsou splněny všechny podmínky studia předmětu a jeho zápis tak proběhne bez problémů (obr. 47).

73 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 46 Stav předmětu po podané žádosti Obrázek 47 Stav předmětu po schválení žádosti Kód je jednoznačným identifikačním prvkem předmětu (podrobněji na straně 24), podle kterého jej lze vyhledat. Předmět plný název předmětu. Kliknutím na něj se zobrazí sylabus předmětu. Fak. zkratka názvu fakulty, která předmět ke studiu vypsala a má jej ve svém katalogu předmětů. Pov. vyjadřuje povinnost studia předmětu, která vychází ze studijního plánu. Uk. ukončení předmětu. Většina předmětů je ukončena zápočtem nebo zkouškou. Některé předměty mají ukončení dvojí, zápočtem i zkouškou, a studenti si mohou před zápisem vybrat, s jakým ukončením budou předmět studovat (samozřejmě by se měli v tomto případě řídit především svým studijním plánem). Výběr ukončení se provede kliknutím na zkratku ukončení a označením zvoleného ukončení v otevřeném okně. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem Uložit. Způsob st. způsob studia předmětu je většinou normální, někdy může být nabízen konzultační formou studia (viz strana 25). Jazyk jazyk, ve kterém je předmět vyučován. U některých předmětů je možnost volby kliknutím na označení jazykové varianty, volbou jazyka a uložením změny. Kr. počet kreditů za úspěšné ukončení předmětu. Rozvrh prostřednictvím tohoto sloupce si studenti vybírají rozvrhové akce jednotlivých předmětů, a sestavují si tak svůj osobní rozvrh. Je-li ve sloupci Rozvrh zobrazen vykřičník, znamená to, že kapacita všech rozvrhových akcí je již zcela naplněna. Kliknutím na položku vyberte se zobrazí seznam všech vypsaných rozvrhových akcí předmětu. Požadovaná rozvrhová akce se označí a volba se potvrdí tlačítkem Uložit (obr. 48). Chybí-li u rozvrhové akce možnost označení, znamená to, že takovou akci není možné zapsat (např. z důvodu naplnění její kapacity). 73

74 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Cvičení si mohou volit pouze studenti prezenčního studia. Výběr rozvrhových akcí je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia. Rozvrhová akce může být vložena napevno v případě, že je pro předmět vypsána jen jedna akce nebo pokud byla rozvrhová akce striktně přidělena. Obrázek 48 Výběr cvičení Zaregistrováno přesný časový údaj o době registrace předmětu. Limit garantem stanovená podmínka omezující počet studentů k zápisu, resp. k registraci. V závorce je uveden počet zbývajících míst. Pořadí dvě čísla oddělená lomítkem podávají informaci o pořadí zápisu z celkového počtu studentů, kteří si předmět k zápisu (registraci) vybrali. Návaznosti jsou vyjádřeny prerekvizitou nebo souborem prerekvizit (vysvětlení pojmu je na straně 25). Žádost v případě nesplnění studijních podmínek předmětu se v tomto sloupci zobrazí ikona, pod kterou je formulář pro podání žádosti (obr. 46) o povolení studia předmětu. Do něj studenti vepíší odůvodnění žádosti a stiskem tlačítka Podat žádost ji odešlou garantovi předmětu. Žádost je možné podávat v průběhu registrací a zápisů. Žádost se garantovi předmětu zobrazí v učitelské aplikaci Záznamník učitele, přes kterou se k požadavku vyjádří. Informace o vložení požadavku a rozhodnutí jsou automaticky rozeslány příslušným uživatelům přes univerzitní poštu. V zápisové aplikaci se rozhodnutí garanta předmětu projeví změnou barvy značky ve sloupci Stav (více na straně 72). Žádost se podává pouze v nutných případech. Povolí-li garant studentům studium předmětu, objeví se ve sloupcích Stav i Žádost zelený puntík. V opačném případě se zobrazí puntík červený. V tomto případě si student předmět odebere a místo něj si může zvolit jiný. Vložení předmětu do zápisového archu Předměty je možné přidat do zápisového archu několika způsoby: Dohledáním jednotlivých předmětů ve vyhledávacím okně (obr. 49) výběr se provádí z katalogu předmětů vlastní fakulty nebo všech fakult univerzity. K výběru předmětu z jiných fakult MENDELU je nutné před stisknutím tlačítka Dohledat 74

75 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 49 Výběr předmětu označit pole Výběr předmětů ze všech fakult umístěné vedle vyhledávacího pole (obr. 50). Obrázek 50 Pole pro výběr předmětu s požadavkem na mezifakultní výběr Výběrem podle přiděleného studijního plánu (obr. 51) kliknutím na ikonu ve sloupci Zobrazit se vypíší všechny předměty, které jsou pro daný plán v aktuálním období vypsány jako povinné. Označením jednoho nebo více předmětů a tlačítkem Přidat označené předměty se přidají do zápisového archu. Stejně funguje i odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod tabulkou. Výběrem předmětu podle tematických skupin předmětů (obr. 51) skupiny předmětů sestavuje studijní oddělení jednotlivých fakult. Podle témat je pak jednotlivé fakulty nabízejí všem studentům. Rozčlenění šablon předmětů do skupin výrazně pomáhá při orientaci v jejich velkém množství a urychluje fázi hledání předmětu s požadovanými vlastnostmi. Kliknutím na ikonu u vybrané fakulty se zobrazí seznam tematických skupin předmětů. Nabízené předměty se opět zobrazí kliknutím na ikonu. Výběr se provede označením jednoho nebo více předmětů a stisknutím tlačítka Přidat označené předměty, tlačítko Zpět na výběr skupin předmětů umožňuje návrat o jednu obrazovku zpět na přehled tematických skupin. Tlačítkem Zpět na výběr období skupin o dva kroky zpět na nabídku období všech fakult. Tlačítkem Přidat povinné předměty jeho stisknutím se zobrazí povinné předměty aktuálního období. Tabulky pod zápisovým archem informují studenty o statistice zápisu, a případně popisují chyby, které se v zápisu vyskytují. Odebrání předmětu ze zápisového archu Odebrání předmětu ze zápisového archu je snadné. Předmět se označí a jeho smazání se potvrdí tlačítkem Odebrat označené předměty. Smazaný předmět lze do zápisového archu 75

76 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 51 Výběr předmětu podle tematických skupin předmětů opět vložit podle předcházejících možností. Není-li odebírání předmětů povoleno, není zobrazeno zaškrtávací pole. Zobrazení osobního rozvrhu studenta Během semestru se v osobním rozvrhu studenta zobrazují všechny přednášky zapsaných předmětů a cvičení zvolená studentem. V období zápisů se zobrazují přednášky předmětů zvolených k zápisu a jejich vybraná cvičení. To studentům usnadňuje přípravu rozvrhu následujícího studijního období. Stejně tak v období změn v zápisech se zobrazují rozvrhové akce nezapsaných, ale přidaných předmětů. Studenti si svůj osobní rozvrh zobrazují nebo tisknou z veřejné aplikace Zobrazení a tisk rozvrhů. Všem studentům se po výběru období rozvrhu (zde pozor na termín začátku a konce zobrazení rozvrhů) nebo fakulty a jejích rozvrhů zobrazí formulář pro výběr kritérií pro zobrazení rozvrhu. V jeho horní části je umístěno menu pro zobrazení Osobního rozvrhu studenta. Po volbě formátu zobrazení a kliknutí na tlačítko Provést se zobrazí přehled rozvrhových akcí studenta Rozvrh podle provedených zápisů. Pro kompletní zobrazení rozvrhu v případě studia předmětů i z jiných fakult MENDELU (například světové jazyky) doporučujeme využít výběr 76

77 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM rozvrhů podle období jejich platnosti a zvolit rozvrh všech fakult. Výběrem pouze vlastní fakulty budou v rozvrhu zobrazeny jen rozvrhové akce vybrané fakulty. Podrobný popis výběru rozvrhů pro zobrazení osobního rozvrhu je uveden ve 12. svazku dokumentace Portál veřejných informací. Zápisy studentů navazujících studií Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, avšak předměty mají pouze zaregistrované. To znamená, že si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e- zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech. Zápisy studentů prvních ročníků bakalářských studijních programů Studenti bakalářského studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů s registrací Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří na konci bakalářského studia provedli registraci předmětů prvního semestru navazujícího studia. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia, ale předměty mají jen zaregistrované. Studentům se předměty přenesou do zápisové aplikace, kde si je musí zapsat stejně jako ostatní studenti po spuštění zápisové aplikace, případně e-zápisů. Provedou kontrolu zaregistrovaných předmětů, eventuálně upraví jejich skladbu, vyberou si rozvrh a potvrdí zápis podle pokynů studijního oddělení. Stejně jako ostatní studenti mohou po zapsání předmětů provádět změny po zápisech. Zápisy studentů prvních ročníků navazujících studijních programů bez registrace Tento způsob zápisu předmětů se týká studentů, kteří neprovedli registraci předmětů. Studenti navazujícího studia jsou do studia zapsáni přes aplikaci Přijímací řízení jako studenti bakalářského studia. Povinné předměty prvního semestru jsou studentům zapsány podle studijního plánu. Povinně volitelné předměty zadává podle volby studentů studijní referentka současně s docházkou k zápisu a následně jsou při zápisech překlopeny do průběhu studia společně s povinnými předměty. Změny po zápisech Období Změn po zápisech probíhá podle studijního a zkušebního řádu v prvních čtrnácti dnech výukové části semestru. Aplikace je většinou spuštěna současně se Zápisy, 77

78 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 52 Změny po zápisech 78

79 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM aby studenti s požadovanými změnami v zápisových arších nemuseli čekat na období po zápisech. Zprovoznění aplikace Změny po zápisech se pozná podle možnosti provádět změny u zapsaných předmětů. Otevřením aplikace se studentům zobrazí tabulka se zapsanými předměty a jejich kódem, ukončením, kredity, vybraným rozvrhem a pořadím při zápisu (obr. 52). Druhá tabulka je označena jako Zvolené předměty. V této tabulce provádějí studenti požadované změny (změnu ukončení předmětu, změnu rozvrhu cvičení, změnu celého předmětu po předchozím schválení studijním oddělením) stejným postupem jako při zápisech podkapitola zápisy je na straně 70. Současně se smazáním předmětu ve změnách po zápisech bude automaticky smazáno i zapsané cvičení tohoto předmětu. Veškeré změny v zápisové aplikaci je nutné nechat potvrdit referentkou studijního oddělení, výjimkou jsou e-změny v zápisech (viz strana 80). Změna rozvrhu cvičení se na studijním oddělení nepotvrzuje. E-zápisy studentů Pojem e-zápis znamená elektronický zápis studenta do dalšího studijního období, aniž by musel navštívit své studijní oddělení. E-zápis může provést pouze student, který má připravený svůj zápisový arch, tedy vybrané všechny předměty, jež chce v následujícím období studovat, vybrané rozvrhové akce a nemá ve svém zápisovém archu žádný problém (např. s prerekvizitami, kapacitou předmětu). Pak je v dolní části zápisového archu zobrazeno tlačítko Provést e-zápis. Příklad zápisového archu připraveného k e-zápisu je na obrázku 53. V případě jakéhokoliv nedostatku v zápisu se místo tlačítka objeví informace o chybě v zápisovém archu (obr. 54) a výzva k opravě vybraných předmětů. V případě závažnějších problémů (nesplněný počet kreditů k postupu apod.) si student připraví svůj zápisový arch, jak je uvedeno v předchozím odstavci, a ve stanoveném termínu se dostaví na své studijní oddělení. Veškeré úpravy v aplikaci jsou automaticky ihned ukládány, proto je možné do zápisové aplikace vstupovat opakovaně až do okamžiku potvrzení zápisu. Student zápis potvrdí stisknutím tlačítka Provést e-zápis, a tak je zapsán do dalšího období studia. Zápis musí být potvrzen v termínu, který je stanoven studijním oddělením. Studenti, kteří nepotvrdí svůj e-zápis v aplikaci Registrace, zápisy a změny po zápisech nebo se fyzicky nedostaví ve stanoveném termínu na studijní oddělení, mohou být vyřazeni ze studia z důvodu nedostavení se k zápisu. E-zápis nemohou provádět studenti samoplátci. Ti musí zápis do dalšího období provést prostřednictvím studijního oddělení. Během zápisu si studenti mohou zkontrolovat doporučený studijní plán například v zápisovém archu kliknutím na odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod seznamem zapisovaných předmětů. 79

80 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 53 Příklad zápisového archu studenta připraveného k e-zápisu E-změny po zápisech Elektronické změny po zápisech mohou provádět studenti, kteří nemají ve svém zápisovém archu žádný problém. Ostatní studenti si v aplikaci provedou pouze přípravu změn 80

81 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 54 Část zápisového archu pro e-zápis, který obsahuje chyby Obrázek 55 Část zápisového archu studenta připraveného k e-změnám v zápisech a poté musí navštívit studijní oddělení (netýká se změn v rozvrhu). Aplikace umožňuje provést změnu v zápisovém archu v termínu stanoveném SZŘ bez účasti studenta na studijním oddělení. Zmíněnou změnou může být odebrání předmětu ze zápisového archu, přidání dalšího předmětu, změna cvičení, a to vše v rámci pravidel pro zápisy a změny v zápisu dodržení kapacity, prerekvizit předmětů nebo dalších limitních podmínek zápisu daných SZŘ. Současně je při změnách nutné dávat pozor na plnění studijního plánu daného studijního programu a oboru, který je možné zobrazit v zápisovém archu kliknutím na odkaz Zobrazit studijní plán pro aktuální období umístěný pod seznamem zapisovaných předmětů. E-změny v zápisu se provádějí v dolní části zápisového archu v sekci E-zápis kliknutím na tlačítko Provést změny v zápisu (obr. 55). Období po zápisech Po skončení období registrací, zápisů a změn po zápisech zobrazuje aplikace Registrace, zápisy a změny po zápisech pouze informace o předmětech zapsaných v aktuálním období. 81

82 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 56 Příklad zobrazení aplikace po skončení registrací a zápisů Ve zkouškovém období zde budou průběžně přibývat zápočty a známky ze zkoušek zaznamenané cvičícími a zkoušejícími. Příklad zobrazení aplikace ihned po skončení všech výše jmenovaných akcí je na obrázku Rozpisy témat Aplikace Rozpisy témat je určena pro volbu témat prací vypsaných vyučujícími pro daný předmět, volbu témat závěrečných prací, které vypisují vedoucí závěrečných prací, nebo si zde studenti sami mohou navrhnout své téma bakalářské, diplomové či jiné závěrečné práce. Předmětová témata V záložce Předmětová témata jsou k dohledání témata prací daného předmětu, na která se mohou studenti přihlašovat. Související témata jsou sdružována v tzv. balíku témat. Pro jeden předmět může být vypsáno několik balíků témat a jeden balík témat může obsahovat několik témat prací. Témata jsou charakterizována svým názvem, abstraktem, počtem řešitelů, dále předmětem, pro který byla vypsána, skladem témat a jménem autora. Součástí tématu práce může být soubor s podrobným zadáním, který si studenti mohou stáhnout. Témata prací mohou být vícenásobná, což znamená, že se na dané téma může přihlásit více studentů. Množství je udáno u každého tématu zvlášť. Studenti pak na zpracování tématu spolupracují a mají možnost každý sám za sebe odevzdat výsledek v podobě souboru. Jeden ze studentů musí na závěr potvrdit odevzdání všech odevzdaných souborů. Témata mohou být také potvrzovaná, což znamená, že přihlášení studenta na vybrané téma musí ještě potvrdit učitel, který téma práce vypsal. Volba tématu práce Po vstupu do aplikace Předmětová témata se zobrazí několik tabulek s balíky témat prací. Změnu období, případně studia, lze provést v nabídce nad portálovým menu (obr. 5). Kde jsem přihlášen tabulka obsahuje seznam balíků témat s přihláškou alespoň na jedno téma práce. Kam se mohu přihlásit tabulka obsahuje seznam balíků témat, ve kterých jsou nabízena témata práce, na která je možné se přihlásit. Co mi bylo zamítnuto tabulka obsahuje seznam balíků témat, ve kterých vyučující zamítnul přihlášku na téma práce, je nutné zvolit si jiné téma. 82

83 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 57 Předmětová témata prací Co už všechno proběhlo tabulka obsahuje seznam uzavřených balíků témat. V případě podání přihlášky se u balíku zobrazuje i zvolené téma. Obsah tabulek lze omezit filtrem podle jednotlivých předmětů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti v tabulce Kam se mohu přihlásit se vypíše seznam témat prací zvoleného balíku. Kliknutím na ve sloupci Podrobnosti v seznamu témat se zobrazí podrobnosti o tématu a je zde možné tlačítkem Přihlásit se na téma potvrdit přihlášení na dané téma (obr. 58). U potvrzovaného tématu, musí volbu potvrdit i vyučující. Přihlašování je omezeno kapacitou studentů, kteří na dané téma mohou práci zpracovávat, a termínem dokdy se lze přihlašovat. Z tématu je možné se odhlásit tlačítkem Odhlásit se z tématu zobrazeným místo přihlašovacího tlačítka a to ve stejném termínu, jako je termín pro přihlášení. O přihlášení na téma a o jeho potvrzení učitelem je informován učitel i student prostřednictvím univerzitního u. 83

84 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 58 Volba tématu práce Odevzdání práce Práce zpracovaná na dané téma se odevzdává ve formě jednoho nebo více souborů (dáno zadáním práce) přes příslušnou rozpisovou odevzdávárnu (obr. 23). Její název si lze ověřit v místě přihlášení na téma, kde jsou uvedeny podrobnosti (obr. 58). Více o odevzdávání prací na straně

85 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 59 Seznam volných témat závěrečných prací Témata k závěrečným pracím V záložce Témata k závěrečným pracím jsou nabízena volná témata závěrečných prací, nebo je zde možné navrhnout vlastní téma. Volit nebo navrhovat témata mohou všichni studenti, kteří nemají založeno téma závěrečné práce. Zvolené nebo navržené téma musí schválit vedoucí ústavu. Po schválení tématu může přihlášku zrušit pouze vedoucí práce. Seznam volných témat závěrečných prací Aplikace Seznam témat zobrazuje témata, která navrhli učitelé vedoucí závěrečných prací a na která se doposud nepřihlásili žádní studenti. V seznamu jsou uvedena pouze témata, u kterých jsou splněny podmínky k přihlášení. Podmínkou k přihlášení je typ studia (bakalářské, magisterské, navazující atd.), další podmínkou může být studium (program, obor, specializace) a/nebo odstudovaný předmět. Hodnoty ve sloupci Schvá- 85

86 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM leno/max udávají počet studentů přihlášených na téma a maximální počet studentů, kteří mohou být na tématu schváleni. Obrázek 60 Navrhnout téma Přihlášení na téma závěrečné práce Seznam volných témat lze omezit podle vedoucího tématu nebo podle garantujícího pracoviště. Informace o vypsaném tématu závěrečné práce se zobrazí kliknutím na ikonu (obr. 59). Zde je také umístěno tlačítko Přihlásit se na téma pro přihlášení na téma. Přihlásit se lze pouze na jedno téma. Jakmile je přihláška na téma podána, zobrazí se v menu další záložka Moje téma (viz strana 87). Přihlášení na některá témata musí potvrdit autor tématu, informace o potvrzení je automaticky zaslána na univerzitní ovou adresu. Pokud téma vypsal školitel z jiné fakulty, pak je v podrobnostech tématu uveden odkaz na vyhlášku o závěrečných pracích fakulty, kde jsou studenti zapsáni. 86

87 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Z tématu se lze odhlašovat až do okamžiku jeho schválení. Odhlašovací tlačítko Odhlásit se z tématu je umístěno na stejné stránce, jako bylo přihlašovací. Po zrušení přihlášky si lze zvolit jiné téma nebo navrhnout vlastní. Jak navrhnout vlastní téma závěrečné práce Vlastní téma závěrečné práce se navrhuje v aplikaci Navrhnout téma. To lze jen v případě, kdy ještě není podána přihláška na žádné z nabízených témat. V připraveném formuláři (obr. 60) se vyplní název tématu a abstrakt, který má téma co nejlépe popsat a vystihnout. Další povinnou položkou je garantující pracoviště nebo vedoucí práce. Garantující pracoviště se vybere z menu, vedoucí práce se vyhledá přes dohledávací pole. Pokud se uvede jméno vedoucího práce, nabídne se mu téma ke schválení může jej potvrdit nebo zamítnout. Pokud se uvede garantující pracoviště, může se jako vedoucí práce přihlásit kterýkoliv učitel daného pracoviště a téma schválit; pak může téma zamítnout vedoucí garantujícího pracoviště a téma se nebude zobrazovat žádnému učiteli na daném pracovišti. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem Přidat téma. V tomto okamžiku se navrhovanému vedoucímu práce nebo osobám na garantujícím pracovišti zašle s upozorněním, že byl založen návrh tématu závěrečné práce. Po založení tématu práce se v menu zobrazí nová záložka Moje téma (viz strana 87). Moje téma Aplikace Moje téma se zobrazuje studentům, kteří se přihlásili na téma závěrečné práce nebo navrhli vlastní. Aplikace zobrazuje podrobnosti o tématu, kde je možné kontrolovat stav schválení tématu práce. Pokud zadání není ještě schváleno, lze se z něj odhlásit kliknutím na tlačítko Smazat téma. Zamítnutá témata Aplikace se zobrazuje studentům, kterým bylo vedoucím práce zamítnuto alespoň jedno téma závěrečné práce, na kterém byli přihlášeni nebo které navrhli Sociální stipendia Žádost o sociální stipendium si studenti podávají přes referentku studijního oddělení. Součástí žádosti jsou dokumenty, kterými studenti dokládají nárok na sociální stipendium (informace sdělí studijní oddělení). Na sociální stipendium nemají nárok studenti, kteří překročili standardní délku studia ve studijním programu nebo kteří dovršili 26 let. Poslední stipendium může být vyplaceno za měsíc, kdy student dovrší 26 let. Na základě vyhodnocení podané žádosti a kladného rozhodnutí fakulty vloží studijní referentky interval nároku na sociální stipendium do UIS a na jeho základě je pak stipendium vyplaceno. Za měsíce červenec a srpen nelze výplatu sociálního stipendia zadat Tisk žádostí V aplikaci Tisk žádostí pod ikonou jsou umístěny odkazy pro tisk žádostí, které studenti v tištěné podobě doručují na studijní oddělení. 87

88 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 61 Moje téma Tisk žádosti na studijní oddělení Pod odkazem je uložen formulář, do nějž se vypíše jen předmět podávané žádosti a její důvod. Vytištěný formulář obsahuje veškeré potřebné náležitosti: jméno a příjmení, datum narození, ID, adresu, studijní program, obor, specializaci, ročník, vlastní text a název žádosti, datum podání žádosti, místo pro podpis žadatele. Pozor! Aplikace žádosti neodesílá na studijní oddělení. Tisk žádosti o sociální stipendium V připraveném formuláři ses vyplní aktuální bankovní spojení, na které se má přiznaná částka poukázat, a místo a datum vydání dokladu, který prokazuje nárok na poskytnutí sociálního stipendia. Stisknutím tlačítka Tisk žádosti se vytiskne žádost opatřená veškerými náležitostmi, které studijní oddělení požaduje. Žádost i s dokladem, který prokazuje nárok na sociální stipendium, se musí doručit na studijní oddělení. O přiznání sociálního stipendia bude rozhodnuto v souladu se stipendijním řádem MENDELU. 88

89 3.27 Ubytovací stipendia 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Od začátku akademického roku 2005/06 mají studenti vysokých škol podle zákona o vysokých školách nárok na ubytovací stipendium. Týká se to studentů ubytovaných na kolejích i privátech. Podmínky přidělení ubytovacího stipendia studentům MENDELU upravuje Stipendijní řád MENDELU, který mimo jiné říká, že ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi bakalářského, magisterského, magisterského navazujícího nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia, který nemá trvalý pobyt v okrese svého studia (například Brno-město, studuje-li v Brně, Břeclav, studuje-li v daném akademickém roce v Lednici). Další podmínky přiznání stipendia jsou uvedeny v již zmíněném Stipendijním řádu. Aby student mohl vůbec nárok na stipendium získat, musí si sám podat žádost o ubytovací stipendium (studijní referentka ani jiná osoba nemůže žádost za studenty podávat) a uvést bankovní spojení. Jinou cestou než bezhotovostním bankovním stykem nelze ubytovací stipendium poukázat. Žádost o ubytovací stipendium může podat pouze student aktivního prezenčního studia. Žádost o ubytovací stipendium se nemusí podávat opakovaně, stačí ji podat na začátku studia. Žádosti se mohou podávat vždy do konce čtvrtletí, pak se možnost podávání žádostí zablokuje do doby vyhodnocení ubytovacích stipendií (cca na první tři týdny následujícího čtvrtletí) s udáním důvodu blokace. Pokud byla žádost před přerušením studia aktivní, bude aktivní i po ukončení přerušení. Pokud vznikne mezi ukončením magisterského studia a zápisem do doktorského studia časová prodleva (např. dva měsíce), doporučujeme zkontrolovat, zda je žádost aktivní a v případě potřeby ji znovu aktivovat. Na pozdě podanou žádost nelze vzhledem ke způsobu výpočtu stipendií brát ohled. Ubytovací stipendia se vyhodnocují a vyplácejí několikrát ročně, a to zpětně. Bližší informace o měsících nároků a výplat jsou uvedeny v aplikaci Podklady pro vyhodnocení údajů pro získání ubytovacího stipendia jsou získávány z matriky studentů (SIMS) a z Univerzitního informačního systému. Proto doporučujeme každou změnu osobních údajů neprodleně nahlásit studijnímu oddělení. Údaje o předchozích studiích na vysokých školách evidované v SIMS, je možné zkontrolovat v aplikaci Kontrola osobních údajů umístění v Osobní administrativě v části Nastavení informačního systému. Tyto informace jsou poskytovány o studentech, kteří jsou již za MENDELU zaneseni v SIMS (v minulém sběru), proto typicky u prvních ročníků před prvním sběrem tyto informace neznáme. Chyby v těchto údajích je nutné opravit na mateřské vysoké škole (tj. tam, kde jsou údaje primárně evidovány), studijní oddělení MENDELU je nemůže opravit. Údaje jsou podstatné i pro výpočet financování studia na vysoké škole. Podání žádosti o ubytovací stipendium Studenti podávají žádost o ubytovací stipendium přes aplikaci Žádost o ubytovací stipendium, která je umístěna v Portálu studenta v záložce Moje studium. Doporučujeme 89

90 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 62 Žádost o ubytovací stipendium přečíst si ještě před podáním žádosti informace o ubytovacích stipendiích, které jsou pod odkazem zde. Ten je umístěn na konci prvního odstavce nápovědného textu (obr. 62). Nemá-li student v UIS evidován bankovní účet, je nutné jej do žádosti vyplnit. Název banky se vybere z nabídky, která obsahuje kompletní číselník českých bankovních ústavů. Účet, na který se bude ubytovací stipendium vyplácet, musí být veden v českých korunách. Podmínkou podání žádosti je správně vyplněné číslo účtu. Správný tvar je systémem hlídán a špatně vložené číslo bankovního účtu znemožní uložení a podání žádosti. Po zadání čísla účtu, výběru banky a kliknutí na tlačítko Podat žádost je žádost uložena a zařazena mezi ostatní žádosti o ubytovací stipendia na dané období. Formát čísla účtu příjemce obsahuje maximálně 16 číselných znaků ve členění na tzv. předčíslí a číslo účtu. Předčíslí obsahuje maximálně šest číselných znaků. Číslo účtu obsahuje maximálně 10 číselných znaků, které většinou vyjadřují pořadí klienta v bance. Předčíslí a číslo účtu musí být odděleno pomlčkou. Některé peněžní ústavy oddělují 90

91 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM v čísle účtu jeho poslední tři číslice pomlčkou, která však při zpracování nesmí být v čísle účtu uvedena. Příklad správného formátu čísel účtů: , , nebo Podanou žádost lze deaktivovat (zneplatnit) tlačítkem Deaktivovat žádost. Tímto nedojde k jejímu úplnému odmazání, což umožní žádost později opět aktivovat. Deaktivace žádosti se vztahuje na všechny následující měsíce, o čemž jsou studenti informováni ve výpisu okamžitě po deaktivaci. Deaktivovaná žádost nemá nárok na vyhodnocení. V případě dvou studií začínajících ve stejný den a majících nárok na ubytovací stipendium dostává přednost to studium, které je vedeno na fakultě s nižším kódem v celostátním číselníku tam je nutné o nárok žádat. Obrázek 63 Zamítnutá žádost o poskytnutí ubytovacího stipendia Stav žádosti o ubytovací stipendium Stav žádosti o ubytovací stipendium studentům oznamuje, jakým způsobem bylo doposud se žádostí naloženo. Studenti mohou stav průběžně kontrolovat. Dozví se, zda má na stipendium nárok, jaká částka mu bude za jednotlivé měsíce poskytnuta a zda stipendium bylo, či nebylo vyplaceno. Vyhodnocení žádosti Vyhodnocení žádostí studentů probíhá hromadně za celou univerzitu. K vyhodnocení patří zjištění, zda mají studenti na stipendium nárok, a výpočet poskytnuté částky na jednotlivé měsíce. Rozhodnutí o nároku na ubytovací stipendium předá studentům na jejich žádost do vlastních rukou studijní oddělení. Po vyhodnocení žádostí jsou ubytovací stipendia připravena k vyplacení. Mezi rozhodnutím o poskytnutí částky a jejím skutečným vyplacením je přiměřeně dlouhý časový interval nutný ke zpracování stipendií a jejich odeslání do banky. 91

92 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek Vyplacená stipendia Výběr období pro zobrazení vyplacených stipendií Stipendia mohou být vyplácena pouze studentům s aktivním studiem a ještě jeden měsíc studentům po ukončení studia. U studentů s ukončeným studiem se stipendia vyplácí pouze za měsíce, ve kterých byli alespoň jeden den studentem. Studenti mají možnost nechat si vyplácet stipendia na pokladnu nebo přímo do banky. Vyplácena mohou být stipendia ubytovací, sociální, prospěchová, doktorská a další. Druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení stanovuje Stipendijní řád MENDELU. Aplikace Vyplacená stipendia umožňuje zobrazit přehled vyplacených stipendií ve vybraném časovém úseku. Podmínkou zobrazení je vyplacení stipendií a jejich vložení do UIS studijním oddělením (obr. 64). Má-li student na MENDELU evidováno více studií, na které mu bylo vyplaceno nějaké stipendium, provede volbu studia v nabídce umístěné nad portálovým menu Portálu studenta a následně zvolí časové období podle měsíce a roku Závěrečná práce Podle českého zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 47b je vysoká škola povinna nevýdělečně zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, včetně posudků oponentů, prostřednictvím vlastní databáze závěrečných prací. Způsob, jakým se budou závěrečné práce zveřejňovat, si stanovuje sama vysoká škola. Elektronické verze závěrečných prací jsou přístupné v samostatné aplikaci UIS Závěrečné práce na MENDELU a v aplikaci Lidé na MENDELU v části Portál veřejných informací a dále v celostátní databázi Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Aplikace pro evidenci závěrečných prací je rozsáhlou aplikací, která umožňuje vytvořit zadání závěrečné práce a vložit soubory s vlastní prací studentů a posudky prací. Aplikace je rozdělena na studentskou část a část pro vedoucí prací a oponenty. 92

93 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 65 Úvodní stránka aplikace Závěrečná práce Odkaz na aplikaci Závěrečná práce je pro studenty umístěn pod ikonou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Ikona se zobrazuje pouze u studií, u kterých bylo vloženo zadání závěrečné práce. Elektronické verze závěrečných prací jsou přístupné v samostatné aplikaci UIS Závěrečné práce na MENDELU a v aplikaci Lidé na MENDELU v části Portál veřejných informací. Pokud se bakalantům nebo diplomantům v Portálu studenta v záložce Moje studium nezobrazuje ikona, může to být způsobeno tím, že nemají zapsán předmět Bakalářská nebo Diplomová práce nebo že vedoucí závěrečné práce do UIS nevložil zadání závěrečné práce. Studentům s přerušeným studiem se aplikace zobrazí jen v případě, že mají vloženo zadání závěrečné práce. Aplikace studentům umožňuje: zobrazit si zadání závěrečné práce; zobrazit si informace, resp. operace, které mají v aplikaci provést nebo provedli a které má provést vedoucí práce a oponent; vložit povinné doplňující informace k závěrečné práci; 93

94 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM vložit soubor s vypracovanou závěrečnou prací a její přílohy; elektronicky odevzdat závěrečnou práci. Aplikace Závěrečná práce obsahuje sadu ikon k prohlížení a editaci jednotlivých částí práce (obr. 65). Některé ikony se zobrazují v závislosti na provedených úkonech, například po vložení příloh se zobrazí ikona pro zobrazení příloh práce. Součástí editačních ikon je indikace stavu vyplnění údajů ( splněno, nesplněno). Jakmile je závěrečné práce odevzdána, nelze již ze strany studenta provádět některé zejména editační operace. Proto je vhodné včas zkontrolovat, zda byly provedeny veškeré kroky vedoucí k úspěšnému odevzdání práce (vložen soubor s prací, doplňující údaje, atd.). Základní informace o závěrečné práci Aplikace poskytuje základní informace o vloženém zadání práce, jako jsou typ práce (diplomová, bakalářská apod.), název práce, jméno autora, odpovědný ústav, jméno vedoucího práce a oponenta (až jeho jméno vedoucí práce vloží) a o stavu práce (aktuální, historická). Dále obsahuje sadu ikon pro další operace, které je nutné provést k úspěšnému odevzdání práce: nejprve vyplnit doplňující informace, pak vložit soubor s vlastní prací a případné přílohy a na závěr ještě potvrdit odevzdání práce. Vše, co je ještě nutné provést pro elektronické odevzdání práce, je uvedeno pod odkazem Kontrola stavu. Pro odevzdání závěrečné práce může být studijním oddělením stanoven termín, do kterého musí student práci do UIS vložit a provést její odevzdání. Po uplynutí tohoto termínu již není možná jakákoli manipulace s odevzdáním, vloženou prací či doplňujícími údaji. Je-li termín studijním oddělením stanoven, je o něm student v základních údajích informován. Zobrazit zadání Aplikace Zobrazit zadání zobrazuje obsah zadání práce, tak jak bylo v UIS sestaveno vedoucím práce Zadání tiskne vedoucí práce a předává jej studentovi, který jej vloží do tištěné verze závěrečné práce. V závislosti na nastavení systému může tisk provádět i sám student. V okamžiku výtisku se obsah zadání zafixuje, tzn., že název ústavu, jména a tituly osob se nezmění, i když v evidenci UIS dojde ke změně. Změny v zobrazeném zadání závěrečné práce může provádět vedoucí závěrečné práce, případně studijní referentka. Postup odevzdání závěrečné práce Aplikace znázorňuje postup odevzdání závěrečné práce a umožňuje sledování průchodu práce jednotlivými stavy. Odevzdání závěrečné práce musí projít všemi stavy uvedenými v aplikaci. Pokud během provádění kteréhokoliv kroku dojde k chybě, aplikace vypíše její příčinu a způsob řešení. Současně se vznikem problému bude autorovi práce automaticky odeslán . Splnění jednotlivých kroků odevzdání práce se zde ihned promítá. Jednotlivé stavy práce jsou: 94

95 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 66 Informace o závěrečné práci Vložení doplňujících informací do informačního systému ze strany autora doplňující informace nejsou kompletně vloženy, je nutné přes ikonu vložit jazyk závěrečné práce a doplnit informace (název práce, abstrakt, právní doložku) v jednotlivých jazykových variantách. Vložení souboru (případně přílohy, prezentace) do informačního systému ze strany autora autor práce dosud nevložil elektronickou verzi práce do UIS. Soubor se závěrečnou prací je nutné vložit přes ikonu Odevzdání vložené práce ze strany autora autor práce dosud nepotvrdil odevzdání vložené práce. Odevzdání je nutné potvrdit přes ikonu. Práce čeká na převod do PDF elektronická verze závěrečné práce byla vložena a odevzdána. Práce již nemůže být autorem měněna a čeká na převod do PDF. Práce je převedena do PDF elektronická verze závěrečné práce byla převedena do PDF. Práci nelze převést do formátu PDF závěrečnou práci není možné převést do formátu PDF. Je nutné práci smazat a vložit znovu do informačního systému. V této chvíli není považována za odevzdanou. 95

96 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Převedení práce do textu ze strany IS práce byla autorem odevzdána a nyní čeká na převod do textu. Převod probíhá automaticky na straně UIS. Práce je připravena ke kontrole ze strany IS práce je v UIS připravena k předání do software pro srovnávání prací. Potvrzení odevzdání vložené práce ze strany IS, tímto je proces odevzdání ukončen práce splnila všechny podmínky pro odevzdání a byla systémem označena jako kompletní. Kontrola stavu Aplikace poskytuje informace o stavu závěrečné práce a její kompletnosti (obr. 66). Červeně jsou vypsána upozornění na dosud neprovedené kroky k úspěšnému odevzdání elektronické verze závěrečné práce. Typy upozornění: Doplňující informace nejsou dosud kompletně vloženy je nutné přes ikonu vložit jazyk závěrečné práce a doplnit informace (název práce, abstrakt, právní doložku) v jednotlivých jazykových variantách. Elektronická verze závěrečné práce nebyla vložena do informačního systému soubor se závěrečnou prací se vloží přes ikonu. V informačním systému není vložen posudek vedoucího práce student je informován o tom, že vedoucí práce dosud nevložil posudek. Oponenti závěrečné práce nebyli stanoveni informuje studenta o tom, že vedoucí závěrečné práce zatím nestanovil oponenty závěrečné práce, nebo tito oponenti doposud nebyli schváleni. Rozhodnutí o podobnosti Aplikace se nabízí v případě, že byla práce v systému Theses.cz vyhodnocena jako podezřelá. Pokud taková situace nastane, je úkolem vedoucího práce posoudit, zda je srovnávaná práce potvrzeným plagiátem či nikoliv vůči každé zjištěné podobnostosti. Studentovi aplikace poskytuje seznam nalezených shod a rovněž vyjádření vedoucího práce k jednotlivým podobnostem. Seznam všech zjištěných podobností je zobrazen v přehledové tabulce. Hodnota uvedená ve sloupci Podobnost určuje míru podobnosti závěrečné práce s porovnávaným zdrojem. Ve sloupci Rozhodnutí je pomocí ikon rozlišen stav udělení rozhodnutí vedoucím práce. Je-li rozhodnutí uděleno, zobrazuje se zde rovněž jméno osoby, která rozhodnutí udělila a datum udělení. Jakmile je alespoň jedna shoda označena jako potvrzený plagiát, je jako plagiát označena celá práce a další zdroje již nelze kontrolovat (k další kontrole již není důvod). Kliknutím na ikonu ve sloupci Protokol lze stáhnout soubor ve formátu PDF, který obsahuje protokol o vyhodnocení podobnosti obou dokumentů. Zobrazit doplňující informace Aplikace zobrazuje doplňující informace uložené k závěreční práci a název práce, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. 96

97 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Závěrečná práce Ikona se zobrazuje po odevzdání závěrečné práce a umožňuje zobrazení a stažení souboru se závěrečnou prací. Posudek vedoucího Ikona je zobrazena, jakmile je dostupný posudek vedoucího práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit. Posudek oponenta Ikona je zobrazena, jakmile je dostupný posudek oponenta práce. Kliknutím na ni se stáhne soubor s posudkem, který lze otevřít a uložit Obrázek 67 Vložit doplňující informace závěrečné práce Vložit doplňující informace Za doplňující informace se považují: jazyk práce, název práce, abstrakt, právní doložka a klíčová slova. Povinnou položkou ve všech jazykových variantách jsou název práce, její abstrakt a klíčová slova. Právní doložka slouží k uvedení veškerých omezení, která 97

98 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM se vztahují na šíření vlastní práce nad rámec autorského a vysokoškolského zákona. Na jejím základě posoudí vedoucí práce způsob utajení práce. Většina studentů však ponechá pole Právní doložka prázdné. Ke každé jazykové variantě je nutné vložit alespoň tři klíčová slova. Pole pro vložení dalšího klíčového slova se zobrazí kliknutím na Přidat více klíčových slov. Jazyk závěrečné práce je jazyk, ve kterém je vlastní práce vypracována. Volí se ze zobrazené nabídky. Volbu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka Zvolit. Jazykové varianty zobrazuje tabulka na obrázku 67 i s informacemi o vyplnění jednotlivých položek. Ty se vyplňují přes ikonu. Každá vyplněná položka, včetně klíčových slov, musí být přeložena do všech uvedených jazykových variant. Jakmile je práce odevzdána, může doplňující informace editovat pouze studijní referentka, stejně jako u historických prací. Vložit práci a přílohy Závěrečná práce se odevzdává jak v tištěné, tak elektronické podobě. Elektronickou verzi práce lze spolu s přílohami odevzdat přes aplikaci Vložit práci a přílohy. Termín odevzdávání závěrečné práce stanovuje milník Uzávěrka závěrečných prací v harmonogramu aktuálního období. Po překročení tohoto termínu již není možné závěrečnou práci vložit ani odevzdat. Není-li milník v aktuálním období nastaven, je možné práci vložit a odevzdat až do momentu udělení výsledku z obhajoby závěrečné práce nebo ukončení studia. Aplikace obsahuje formulář pro vložení souboru s prací a formulář pro vložení příloh. Závěrečnou prací může být soubor ve formátu DOC nebo PDF, jehož velikost by neměla přesáhnout 50 MiB. Se zmenšením může poradit například systémový integrátor. Soubory vložené ve formátu DOC budou automaticky převedeny do formátu PDF. Přes první formulář na obrázku 68 se vloží soubor s prací a případně heslo. Pokud má vložený dokument zapnutou ochranu proti kopírování textu, je povinností zadat toto heslo do informačního systému, aby bylo možné práci převést do textové podoby a testovat softwarem na kontrolu plagiátů. Heslo se vkládá současně se souborem nebo jej lze vložit dodatečně. Stávající heslo se smaže tak, že se tlačítkem Uložit heslo uloží prázdný formulář. Přílohy, které souvisejí s prací, se vkládají přes druhý formulář. Vložit lze jeden nebo více souborů, přičemž jeden soubor nesmí být větší než 200 MiB a celková velikost příloh nesmí přesáhnout 200 MiB. Odevzdání práce není podmíněno vložením příloh. Jednu z příloh lze označit za prezentaci obhajoby. Jedná se o soubor, který se bude prezentovat při obhajobě práce. Nastavení se provede následovně: nejprve se pomocí formuláře v části Přílohy práce nahraje soubor přílohy, případně je možné nahrát i více souborů; po vložení souborů s přílohami je zpřístupněno výběrové políčko v části Prezentace obhajoby. Ze seznamu souborů je zapotřebí vybrat soubor s prezentací a následně stisknout tlačítko Nastavit prezentaci obhajoby. 98 Jak zmenšit velikost DOC souboru: Někdy postačuje uložit soubor v MS Word pod jiným názvem a ve formátu RTF, ten pak otevřít opět v MS Word a uložit ve formátu DOC. Velikost lze ovlivnit i zmenšením fotografií. Úpravami lze někdy soubor zmenšit i na zlomek jeho původní velikosti.

99 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Obrázek 68 Vložit práci a přílohy 99

100 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Jednotlivé soubory lze mazat a přidávat až do doby, než je práce zcela odevzdána, tj. do potvrzení vložení práce pod ikonou nebo v případě, že vedoucí práci vrátí k přepracování. Odevzdání závěrečné práce Aplikace Odevzdání závěrečné práce slouží k potvrzení vložení a správnosti elektronické verze závěrečné práce a všech údajů souvisejících se závěrečnou prací. V případě, že jsou vyplněny všechny informace a je vložen soubor se závěrečnou prací, zobrazí se v aplikaci tlačítko Odevzdat závěrečnou práci. Kliknutím na tlačítko se potvrdí shodnost elektronické verze práce s tištěnou verzí. Po stisknutí tlačítka již nelze s vloženou prací, přílohami ani s doplňujícími údaji manipulovat. Obrázek 69 Odevzdání závěrečné práce Nejsou-li všechny potřebné informace vloženy, je vypsán jejich soupis a není nabízeno tlačítko k potvrzení. Typy upozornění: 100

101 3 APLIKACE ČÁSTI MOJE STUDIUM Doplňující informace nejsou kompletně zadány nejsou vyplněny některé informace pod ikonou. Je třeba zkontrolovat vyplnění stejných údajů ve všech jazykových variantách a volbu jazyka závěrečné práce. Elektronická verze závěrečné práce nebyla vložena do informačního systému přes ikonu je nutné vložit soubor se závěrečnou prací ve formátu DOC nebo PDF. Bez elektronického odevzdání závěrečné práce nemusí být studenti připuštěni ke státní zkoušce a ani jim nemohou být vytištěny doklady o úspěšném ukončení studia. Aby byla závěrečná práce kompletně odevzdána, musí vedoucí závěrečné práce vložit zadání závěrečné práce, posudek a zajistit vložení oponentského posudku. Odevzdané práce se převádí z formátu DOC do formátu PDF, ve kterém jsou prezentovány v aplikaci Závěrečné práce na MENDELU. Soubory odevzdané ve formátu PDF jsou převáděny do prostého textu (pokud se převod nezdaří, je autorovi práce zaslána ová zpráva s požadavkem na nové vložení souboru, současně se v aplikaci zpřístupní odevzdání práce). Jakmile se převod povede, je práce v systému označena jako odevzdaná. Automatický převod se spouští každou hodinu. Textový soubor se po úpravě stává vstupním textem softwaru pro srovnávání závěrečných prací. Pokud je na fakultě tento software spuštěn, pak se odevzdaná práce porovnává s ostatními odevzdanými pracemi na fakultě a vyhodnocuje se, zda je originálem nebo prací podezřelou z kopírování. Je-li práce originální, je v systému označena za odevzdanou. Vložit errata Aplikace Vložit errata umožňuje vložení souboru s erraty. Tvůrcem souboru je student. Soubor obsahuje opravy k seznamu připomínek, který na základě obhajoby práce studenta sestavila komise. K vložení souboru mohou být vyzváni studenti, kteří mají obhajobu práce v jiný den než závěrečnou zkoušku. Soubor se vkládá ve formátu DOC nebo PDF. Přes pole spojené s tlačítkem Procházet se dohledá soubor s erraty v počítači a kliknutím na Vložit errata se uloží v informačním systému. Soubor lze odebrat kliknutím na Smazat errata. 101

102

103 4 Zahraniční studium Kapitola se věnuje aplikacím podporujících evidenci studijních pobytů a pracovních stáží studentů MENDELU. K dohledání jsou v Portálu studenta v záložce Moje studium. Aplikace se nabízejí v případě, že je studijní pobyt zaevidován a že jsou vyžadovány údaje evidované v těchto aplikacích. 4.1 Podání přihlášky na výměnný pobyt Přes aplikaci Podání přihlášky na výměnný pobyt podávají studenti přihlášky do výběrového řízení na výměnný pobyt. Aplikace nabízí seznam výběrových řízení s termíny začátku a konce sběru přihlášek. Přihlásit se lze do výběrového řízení, které má ve sloupci Vybrat umístěnu ikonu. Kliknutím na ikonu se otevře formulář pro podání přihlášky (obr. 70), který obsahuje výběrové položky: Obrázek 70 Podání přihlášky na výměnný pobyt 103

104 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Preferovaný semestr semestr, kdy student požaduje studovat na partnerské škole. Zvolit lze zimní semestr, letní semestr nebo celý akademický rok. Preferovaná škola musí být zvolena alespoň jedna škola. Součástí názvu školy je údaj o jazyku, ve kterém bude studium probíhat, typ studia a výjezdní kapacita. Ve výběrovém menu jsou školy seřazeny podle jazyka výuky. Pořadí zvolených škol hraje roli při přidělování škol po ukončení výběrového řízení. V každém výběrovém řízení je stanoven počet škol, ze kterých lze vybírat, a počet studijních jazyků. Certifikát volba certifikátu musí odpovídat jazyku zvolených škol. Za certifikát jsou přidělovány body zahrnuté do celkového počtu bodů k vyhodnocení výběrového řízení. V nabídce mohou být uvedeny certifikáty konkrétních jazyků nebo obecné certifikáty, u nichž je nutné zvolit jazyk. U certifikátu nebo jazyka je vždy uveden počet bodů. Na konci formuláře přihlášky je uveden text vložený zahraničním oddělením. Tiskne se do přihlášky. Vyplněná přihláška se musí uložit tlačítkem Uložit zadané údaje (obr. 70). Po uložení je přihláška ve stavu rozpracovaná, což znamená, že je možné ji stále upravovat. Dále lze sledovat přidělené body za kritéria výběrového řízení (Zobrazená editační pole a checkboxy nejsou aktivní). Tlačítkem Zrušit přihlášku je možné přihlášku zrušit, fyzicky se však nesmaže. Dokud nebude ukončen sběr žádostí, může ji zahraniční oddělení obnovit. Přihláška bude zahrnuta do výběrového řízení až po jejím uzavření, což se provede tlačítkem Uzavřít přihlášku (obr. 71). Aby k uzavření nedošlo omylem, vyžaduje aplikace ještě potvrzení tlačítkem Opravdu uzavřít přihlášku. Uzavřenou přihlášku je možné vytisknout (obr. 72) a dále trvá možnost ji zrušit. Uzavřené přihlášky jsou zařazeny do výběrového řízení. Informace o dalším postupu podá zahraniční oddělení. 4.2 Evidence přihlášek Aplikace Evidence přihlášek na výměnný pobyt se nabízí pouze v případě, že je podána přihláška do některého výběrového řízení. Podanou přihlášku je zde možné zobrazit, zrušit a vytisknout. Uvedené operace lze provádět podle aktuálního stavu přihlášky, podle kterého se řídí nabídka aplikace a ovládacích tlačítek. Například zrušit lze pouze rozpracovanou přihlášku do doby, než skončí doba pro podávání žádostí. S uzavřenou nebo zrušenou přihláškou již nelze pracovat vůbec, změny může provádět pouze referentka zahraničního oddělení. Zobrazení přihlášky je podobné jako na obrázcích 71 (rozpracovaná přihláška) a 72 (uzavřená přihláška). V podané přihlášce je uveden seznam extrabodových kritérií, na jejichž základě byly body přiděleny, včetně jazykových předmětů. Možné stavy přihlášky: rozpracovaná do konce termínu sběru přihlášek ji lze editovat nebo zrušit, jakmile je kompletní, je možné ji uzavřít; uzavřená přihlášku lze pouze tisknout, pokud je přihláška současně kompletní (s přihláškou byly na zahraniční oddělení předány i dokumenty požadované daným výběrovým řízením, například životopis), je postoupena do výběrového řízení; zrušená přihlášku může obnovit pouze referentka zahraničního oddělení, a to do konce sběru žádostí; nedostavil se student se nedostavil na testy nebo pohovor požadovaný v rámci výběrového řízení, stav nastavuje referentka zahraničního oddělení. 104

105 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Obrázek 71 Rozpracovaná přihláška na výměnný pobyt 105

106 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Obrázek 72 Přihláška podaná na výměnný pobyt 106

107 4.3 Bankovní spojení pro zahraniční výjezd 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Aplikace Bankovní spojení pro zahraniční výjezd je zobrazena v případě, že je ve výběrovém řízení vyžadována evidence bankovního spojení. Bankovní spojení v této aplikaci slouží pouze pro evidenční účely zahraničního oddělení. Prostřednictvím UIS na ně nebudou vyplaceny žádné peněžní prostředky. Formulář k vložení bankovního spojení je uveden na obrázku 73. Podbarvené položky jsou povinné. Obrázek 73 Bankovní spojení pro zahraniční výjezd 4.4 Checklist V aplikaci je zobrazen seznam požadovaných dokumentů (obr. 74), které je nutné odevzdat před odjezdem a které je nutné odevzdat po návratu ze studijního pobytu nebo stáže. U každého dokumentu je uveden příznak odevzdání, případně poznámka, kterou uvedlo zahraniční oddělení. 107

108 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Obrázek Zahraniční studijní plán Příklad checklistu Aplikace Zahraniční studijní plán se zobrazí, jakmile je studentovi v rámci výběrového řízení přiřazena alespoň jedna škola. Umožňuje sestavit studijní plán pro studijní pobyt a následně vytisknout Learning agreement. Předměty zahraničního studijního plánu se s příslušným počtem kreditů se vkládají jednotlivě přes zobrazený formulář (obr. 75). Evidované předměty jsou zobrazeny v přehledové tabulce, odkud je lze v případě potřeby smazat. Vytištěný Learning agreement se odevzdá na Zahraničním oddělení, kde zaevidují jeho příjem. Nyní aplikace umožňuje provádět pouze změny (odebírat nebo přidávat předměty) v plánu a tisknout dokument s těmito změnami. Provedené změny jsou zobrazeny v samostatné tabulce (obr. 75). 4.6 Výsledky výběrového řízení Zobrazení aplikace Výsledky výběrového řízení řídí zahraniční oddělení. Aplikace zobrazuje abecední seznam studentů s přidělenou školou, resp. vybraných na výměnný program (obr. 76). Seznam lze omezit podle přiřazené školy nebo podle počátečního jména studenta v pořadníku. Seznam je možné vytisknout a exportovat do MS Excel. 4.7 Hodnocení zahraničního pobytu Aplikace Hodnocení zahraničního pobytu obsahuje formulář závěrečné zprávy. Pokud zahraniční oddělení jeho vyplnění požaduje, musí jej vyplnit každý student po návratu ze studijního výjezdu. Zobrazuje se studentům, kteří mají pobyt zaznamenán studijní referentkou ve své studijní evidenci. Obsah formuláře pro vložení hodnocení studijního pobytu může být rozdílný. Je sestaven z několika částí s tematicky členěnými otázkami. Otázky, jejichž vyplnění je povinné, jsou vypsány tučným písmem a dokud nejsou vyplněny, zpráva není považována za kompletní. Vyplněný formulář je nutné uložit tlačítkem Uložit hodnocení (obr. 77). Po uložení neúplně vyplněného formuláře je v jeho úvodu v bodech vypsáno, co není vyplněno. Hodnocení se zobrazuje v portálu veřejných informací v aplikaci Přehled dohod se zahraničními partnery a Lidé na MENDELU v záložce Stáže. 108 Nově se hodnocení studijního pobytu Erasmus vkládá do databáze Národ-

109 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Obrázek 75 Zahraniční studijní plán ní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) NAEP jako součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. 109

110 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM Obrázek 76 Výsledky výběrového řízení Obrázek Hodnocení stáže Příklad formuláře pro hodnocení studijního pobytu Aplikace Hodnocení stáže obsahuje formulář závěrečné zprávy. Pokud zahraniční oddělení jeho vyplnění požaduje, musí jej vyplnit každý student po návratu ze stáže (pracovní i absolventské). Zobrazuje se studentům a absolventům, kteří mají pobyt zaznamenán 110

111 4 ZAHRANIČNÍ STUDIUM studijní referentkou ve své studijní evidenci. Hodnocení se vyplňuje stejně, jako hodnocení ze studijního pobytu. 111

112

113 5 Doktorské studium Kapitola se věnuje aplikacím Portálu studenta, které využívají studenti doktorského studia. Aplikace umožňují editovat a zobrazit individuální studijní plán a zaznamenat výsledky studia, na kterých závisí postup do dalšího studijního období. 5.1 Téma disertační práce Téma disertační práce si studenti volí již v přihlášce do doktorského studia v části Údaje o přihlášce. Témata vypisuje školitel přes aplikaci pro elektronické vypisování témat. V přihlášce se nabízí pouze témata, která schválil vedoucí ústavu. Obrázek 78 Individuální studijní plán 113

114 5 DOKTORSKÉ STUDIUM 5.2 Individuální studijní plán Studenti DSP (doktorského studijního programu) studují podle individuálního studijního plánu (ISP). Individuální studijní plán sestavuje na začátku studia student společně se svým školitelem. Školitel následně postupuje studijní plán ke schválení. Individuální studijní plán schvaluje vedoucí pracoviště a předseda oborové rady. Studenti se na tvorbě studijního plánu mohou aktivně podílet v aplikaci Individuální studijní plán umístěné v Portálu studenta. ISP obsahuje předměty pro jednotlivá období studia a termíny jejich splnění, další úkoly vyplývající ze studia, případně stáže, název a stručnou charakteristiku disertační práce, časový plán studia, případně další činnosti a aktivity. Aplikace Individuální studijní plán umožňuje editaci studijního plánu studentem a poskytuje tiskový výstup individuálního studijního plánu. Plán lze editovat do doby, než ho školitel schválí a postoupí k dalšímu posouzení. Individuální studijní plán je možné editovat pouze do data stanoveného milníkem Editace ISP doktorandem. Není-li milník nastaven, je doba neomezená. Při editaci studijního plánu vráceného k dopracování se již kontrola milníku neprovádí. Více o editaci ISP ve 3. svazku dokumentace Učitel. ISP lze vytisknout kliknutím na ikonu. Plán lze tisknout i v nekompletním stavu. O aktuálním stavu informují následující ikony: Kompletní studijní plán plán obsahuje všechny předepsané náležitosti a je schválen příslušnými osobami. Nekompletní studijní plán plán je neúplný, není vyplněna některá z jeho částí nebo není schválen. 5.3 Výsledky Ph.D. studia Výsledky studentů doktorského studia jsou jednou ročně hodnoceny prostřednictvím Zprávy o průběhu doktorského studia. Hodnocení sestavuje školitel studenta vždy za celý akademický rok. K tomu jsou v UIS připraveny příslušné aplikace. Vyplněné hodnocení schvaluje předseda oborové rady. Aplikace Výsledky Ph.D. studia slouží k přiřazení publikací a konferencí doktorského studia ke konkrétnímu univerzitnímu období, k zobrazení evidovaných účastí na projektech a absolvovaných stáží. Zobrazení je vždy platné ke zvolenému univerzitnímu období. Volba období se musí potvrdit tlačítkem Zvolit. Před přiřazováním údajů je vhodné zkontrolovat, pro jaké období se údaje zobrazují. Údaje jsou automaticky doplňovány do Zprávy o průběhu doktorského studia pro zvolený akademický rok. Oblasti, které se do zprávy vyplňují: Není možné přidělovat výsledky studia do uplynulých let ani je tam rušit. Pedagogika vyučované předměty uvedené v Záznamníku učitele, ve kterých studentovi byla přidělena role vyučujícího (roli přiděluje zpravidla garant předmětu). Publikace aplikace slouží k přiřazení publikací studenta do správného roku studia (obr. 79). Zobrazeny jsou publikace, které podle roku publikování mohou spadat do zvoleného akademického roku (publikace roku 2007 může logicky patřit do akademického roku 2006/07 nebo 2007/08). Nezobrazují se publikace bez zadaného roku publikování. V seznamu je u každé publikace uveden rok publikování a případně 114

115 5 DOKTORSKÉ STUDIUM akademický rok, do kterého byla publikace zařazena. Pokud je uvedena pomlčka, je možné publikaci k výsledkům studia zařadit. Zařadit publikaci lze dvěma způsoby: články ve sbornících lze přerozdělit podle data konání konference stisknutím tlačítka Přerozdělit články dle dat konání konferencí. Pokud je u konference uveden pouze rok, pak přerozdělení nebude provedeno; v seznamu se označí publikace, které mají být ve zvoleném akademickém roce zahrnuty do výsledků studia, a následně se stiskne tlačítko Uložit zařazení. Podobným způsobem lze zařazení publikace zrušit tlačítkem Zrušit zařazení. Přerozdělení publikací v minulých letech studia není možné. Publikace se zadávají nebo upravují přes aplikaci Vědecko-výzkumného systému Moje publikace (více o aplikaci ve 4. svazku Věda a výzkum). Obrázek 79 Zařazení publikací do výsledků studia Projekty aplikace zobrazuje projekty, které probíhaly ve zvoleném univerzitním období a v nichž byla studentovi přidělena jakákoliv role. Pokud je pracovníkem na hlavním projektu i jeho podprojektech, je vypsán pouze hlavní projekt. Projekty se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Záznamník výzkumníka (více o aplikaci ve 4. svazku Věda a výzkum). Konference aplikace zobrazuje účast na konferencích ve zvoleném univerzitním období. U konferencí, které mají evidováno přesné datum ukončení a zahájení, je jejich příslušnost ke konkrétnímu období daná. Z toho důvodu se příslušnost k určitému univerzitnímu období zjišťuje pouze u konferencí, u kterých je uveden jen rok konání. Účast na vybraných konferencích se zařadí do aktuálně vybraného akademického roku studia stiskem tlačítka Uložit zařazení. Přiřazení označených konferencí se zruší tlačítkem Zrušit zařazení. 115

116 5 DOKTORSKÉ STUDIUM Obrázek 80 Zařazení konferencí do výsledků studia Konference se zadávají nebo upravují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje Vědecko-výzkumné aktivity Účast na konferencích. Stáže aplikace zobrazuje stáže, kterých se student zúčastnil. Stáže se evidují v aplikaci Vědecko-výzkumného systému Životopisné údaje Pedagogické aktivity Akademické stáže. Zpráva o průběhu doktorského studia aplikace zpřístupňuje studentovi Zprávu o průběhu doktorského studia. Ve sloupci Stav je zobrazen stav vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia jednotlivými osobami (předseda oborové rady). Ikona umožňuje zobrazit zadané údaje. Kliknutím na ikonu se vytiskne zpráva o průběhu studia. Ikona je zobrazena vždy. Zprávu je možné tisknout i v případě, že nejsou vloženy veškeré údaje. Proto je nutné sledovat stav vyplnění údajů jednotlivými osobami, resp. kompletnost vyplnění. 5.4 Státní závěrečná zkouška K disertační zkoušce se studenti přihlašují přes aplikaci Přihláška ke státní zkoušce stejně jako studenti bakalářských a magisterských studií. Přihlášku mohou podávat studenti s aktivním studiem a se zapsaným speciálním předmětem Státní doktorská zkouška. Po zpracování přihlášky je student zařazen do komise státní zkoušky, jejíž složení může zobrazit, stejně může v aplikaci Prohlídka státních zkoušek sledovat průběh událostí spojených s ukončením studia. Více o podávání přihlášek ke státní zkoušce na straně

117 6 elearning Elektronický způsob výuky (elearning) je novým a moderním stylem v oblasti vzdělávání. Jeho úkolem je usnadnit studentům přístup ke studijním materiálům, umožnit ověření nově nabytých znalostí a nabídnout interaktivní nástroje komunikace. elearning tedy zahrnuje nejen elektronické studijní materiály prezentované prostřednictvím webového prohlížeče, ale i nástroje pro průběžné hodnocení studentů s automatickým vyhodnocováním. V případě eleraningu integrovaného do UIS je umožněno absolvování testu a výsledky testu provázat s podmínkami zápisu do předmětu. S úspěchem bylo této podmínky využito při rozřazení studentů do různých pokročilostí jazykových předmětů. Obecně je elearning určen zejména dvěma nejširším skupinám uživatelů učitelům a studentům. Učitelé vytvářejí testy a studijní opory pro studenty, studenti testy plní a čerpají znalosti ze zveřejněných studijních materiálů. Studentská část elearningu zahrnuje aplikace Testy a zkoušení a Studijní opory. 6.1 Testy a zkoušení Testy se generují automaticky pro každého studenta. Učitel sestaví databázi otázek a jejich možných odpovědí. Studentům se pak mohou nabízet například testy sestavené z otázek ze stejných, předem definovaných oblastí nebo různé obtížnosti (jiná obtížnost může být u zápočtového testu, jiná u zkouškového testu). Protože jsou ke každé otázce předem dány odpovědi, mohou se studenti výsledek testu dozvědět ihned po jeho ukončení. Testy mohou sloužit jak ke zkoušení, tak i průběžnému prověřování znalostí během výuky daného předmětu. Zkoušení prostřednictvím testů elearningu může probíhat v předem určené počítačové učebně nebo z jakéhokoliv místa, kde je umístěn počítač a je přístupný internet (v internetové kavárně, kanceláři, doma apod.). Místo, odkud může být test zpracován, určuje zkoušející předem. Test může být časově omezen, tedy musí být ukončen a odeslán ke zpracování do určité doby. Pokud se tak nestane a časový limit během testu vyprší, je test ukončen a student ho musí odeslat k vyhodnocení. Toto omezení opět nastavuje vyučující. V průběhu zpracování testu se studentům zobrazuje doba do vypršení časového limitu, na počítači musí být podporován Javascript. Vyučující také určuje, zda se studenti na termín zkoušky, průběžného testu apod. musí přihlásit přes aplikaci Přihlašování na zkoušky nebo si test mohou zpracovat ve svém volném čase a s použitím dalších materiálů. Pokud je test určen vymezené skupině uživatelů nebo je vypsán do určité místnosti, je tato informace uvedena po vstupu do e-testu. Zpracovaný a odeslaný test je opraven automaticky a jeho výsledek je ihned zobrazen. U slovních odpovědí je uvedena informace o maximálním počtu bodů, které lze za správnou odpověď získat a zda zkoušející otázku opravil. Vyhodnocení testu i s jeho původním zněním, získané body za jednotlivé otázky a případné komentáře může zkoušející také zveřejnit. Body z testů může zkoušející zobrazit v aplikaci List záznamníku učitele. 117

118 6 ELEARNING Obrázek 81 Seznam vypsaných testů Testy k vypracování V aplikaci Testy k vypracování lze otevřít připravený test. Test, který je omezen místem, je možné vypracovat jen v určené počítačové učebně, v jiné místnosti se test nezobrazí. Test se otevře a spustí kliknutím na ikonu (obr. 81). U testu, který je časově omezen a otevřen z počítače v určené místnosti, začíná běžet odpočítávání času. U každé otázky je uveden způsob, jak se na ni má odpovědět, např. jedním slovem, označením správné odpovědi, výběrem z možných odpovědí. Uveden je i maximální počet bodů, které lze za správnou odpověď získat. Vyplněný test se odevzdá kliknutím na tlačítko Odeslat test. Protože po jeho odeslání nelze test editovat, zobrazí se ještě dotaz, zda se má test skutečně odeslat. Po vypršení limitu u časově omezeného testu je vypsáno upozornění a test již nelze upravovat a student je vyzván k odeslání testu k jeho kontrole. Vypadne-li během práce síťové připojení nebo dojde k jiné technické závadě, je možné se k práci vrátit. Při psaní testu dochází k automatickému ukládání, které umožňuje obnovit zvolené odpovědi do posledního automatického uložení. Může se stát, že používaný prohlížeč nemá implementovánu dostatečnou podporu Javascriptu nebo ji má vypnutou. Pak při psaní testu nelze průběžně ukládat odpovědi. Pro psaní testu není nutné, aby bylo automatické ukládání v provozu, test lze při korektním použití aplikace po vyplnění odeslat stisknutím příslušného tlačítka. V případě, že automatické ukládání nelze spustit, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, nainstalovat novou verzi nebo použít jiný typ prohlížeče. Pokud student omylem test odevzdá chvíli po jeho otevření, vyučující může test na jeho žádost opět zpřístupnit. Typy otázek a jak na ně odpovídat Otázka je dána svým typem, který určuje způsob zobrazení v testovém formuláři a systém volby možných odpovědí. Doplňkem otázky může být multimediální objekt (obrázek, video apod.), který může představovat i zadání otázky. Typ otázky: Výběrová 1 z N (obr. 83) z n nabízených odpovědí je právě jedna správná. Dichotomická (obr. 84) je zvláštním případem otázky výběrové 1 z N. Odpověď se volí ze dvou možností (například ano/ne). 118

119 6 ELEARNING Obrázek 82 Vypsaný test 119

120 6 ELEARNING Obrázek 83 Náhled na otázku typu výběrová 1 z N Obrázek 84 Náhled na otázku typu dichotomická Výběrová 1 z N s neurčitou možností (obr. 85) rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Žádná z uvedených možností. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem řešitele je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost žádná z nabízených možností. Obrázek 85 Náhled na otázku typu výběrová 1 z N s neurčitou možností Výběrová 1 z N s otevřenou možností (obr. 86) rozšířená otázka výběrová 1 z N, kde poslední nabízená možnost je tvaru Jiný napište jaký. Mezi nabízenými možnostmi se správná odpověď může a nemusí objevit. Úkolem řešitele je zaškrtnout správnou možnost, pokud je mezi nabízenými, nebo zaškrtnout poslední možnost a napsat správnou odpověď. Obrázek 86 Náhled na otázku typu výběrová 1 z N s otevřenou možností Obrázek 87 Náhled na otázku typu výběrová M z N Výběrová M z N (obr. 87) z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Na základě bodového hodnocení otázek lze určit míru správnosti jednotlivých odpovědí, 120

121 6 ELEARNING u špatných odpovědí může být bodové hodnocení záporné (závisí na nastavení testu). Úkolem řešitele je označit všechny správné odpovědi. Výběrová M z N (rozšířená) z n nabízených odpovědí je 0 až n správných. Úkolem řešitele je označit jak správné, tak špatné odpovědi. Každé nezvolení se bere jako chyba. Obrázek 88 Náhled na otázku typu výběrová M z N rozšířená Nucená volba (obr. 89) svým způsobem se jedná o speciální případ předchozího typu, kdy je sděleno, kolik odpovědí je správných. Úkolem řešitele je z daných možností vybrat n-tici správných možností. Obrázek 89 Náhled na otázku typu nucená volba Slovní (obr. 90) odpověď na otázku je realizována pomocí textového pole. Úkolem řešitele je vepsání slovní odpovědi (jediné slovo, sousloví), která se kontroluje proti možným odpovědím vložených autorem. Kontroluje se řetězec proti řetězci a každý rozdíl (mezera, velké písmeno apod.) je chybou. Obrázek 90 Náhled na otázku typu slovní Obrázek 91 Náhled na otázku typu spojovací Spojovací odpovědi jsou realizovány pomocí dvou množin několika prvků, prvky druhé množiny jsou očíslovány, u prvků první množiny jsou textová pole pro zapsání čísla. Úkolem řešitele je nalézt správné dvojice mezi dvěma n-prvkovými množinami. 121

122 6 ELEARNING Obrázek 92 Náhled na otázku typu přiřazovací Obrázek 93 Náhled na otázku typu seřazovací Obrázek 94 Náhled na otázku typu doplňovací Obrázek 95 Náhled na otázku typu otevřená Přiřazovací jedná se o zobecnění předcházející možnosti. Úkolem řešitele je k zadaným návěstím vybrat hodnoty. V testovém formuláři jsou otázky tohoto typu stejně jako v případě předcházející možnosti realizovány pomocí dvou sloupců, v jednom jsou náhodně seřazené prvky jedné množiny (návěstí), ve druhém pak náhodně seřazené prvky druhé množiny (hodnot). Prvky druhé množiny jsou očíslovány, u prvků první množiny jsou malá textová pole pro zapsání čísla. Seřazovací realizace je podobná předchozí otázce. Úkolem řešitele je seřadit dané možnosti podle zadaného kritéria. Doplňovací (obr. 94) otázka je tvořena textem s vynechanými slovy. Úkolem řešitele je dopsat vynechaná slova nebo je doplnit z nabídky. Otevřená otázka vyžadující slovní odpověď (celou větou nebo větami). Vyhodnocení těchto otázek je práce učitele. Úkolem řešitele je vepsat odpověď do textového pole. 122

123 6 ELEARNING Odevzdané testy Aplikace Odevzdané testy obsahuje seznam testů, které student vypracoval a odevzdal (obr. 96). Uveden je počet získaných bodů za celý test, maximální počet bodů, které bylo možné za test získat, úspěšnost studenta v testu vyjádřená procenty, čas odevzdání testu a jméno správce testu. V posledním sloupci tabulky může být zobrazena ikona, přes kterou lze test otevřít v původním tvaru i s body za jednotlivé otázky (obr. 97). Vyučující má možnost se vyjádřit k odpovědím jednotlivých otázek. Odpovědi jsou hodnoceny body, hodnoty bodů za správné odpovědi určuje zkoušející. Vyhodnocení testu je uvedeno u každé otázky v podobě počtu bodů z maximálních možných. Je-li uvedeno slovní vyjádření nevyhodnoceno, znamená to, že tato otázka se nevyhodnocuje automaticky, ale že ji zkoušející hodnotí individuálně a ještě tak neučinil. Obrázek 96 Seznam odevzdaných testů 6.2 Studijní opory Studijní opora představuje v oblasti elearningu interaktivní studijní materiál, který může být dostupný studentům daného kurzu nebo i veřejnosti na webových stránkách univerzity. Může zahrnovat nejen texty provázené obrázky, videem nebo audiovizuálními nahrávkami, ale i kontrolní otázky určené studentům pro ověření jejich znalostí nabytých studiem opory. Studijní opory lze prohlížet: v aplikaci Elektronické studijní materiály na stránce kde jsou umístěny studijní opory zpřístupněné všem uživatelům UIS; v aplikaci E-osnovy předmětů v Portálu studenta, kde jsou vyučujícími zveřejňovány materiály ke studovaným předmětům. Prohlížení studijní opory Příklad studijní opory je na obrázku 98. Obrazovka je rozdělena na dvě části: obsah a vlastní text jednotlivých částí. Zobrazení opory lze upravit ovládacími ikonami na konci stránky: kliknutím na ikonu lze skrýt nebo obnovit zobrazení obsahu opory; kliknutím na ikonou lze skrýt nebo obnovit zobrazení designu UIS. Oporu lze procházet prostřednictvím obsahu, a to postupným klikáním na názvy jednotlivých částí, nebo s použitím následujících ikon umístěných na stránce vpravo dole: a ikona slouží k posunu ve studijním materiálu o jednu část vzad, resp. vpřed; 123

124 6 ELEARNING Obrázek 97 Příklad odevzdaného testu a ikona slouží k posunu ve studijním materiálu na začátek úrovně, resp. na další úroveň; kliknutím na ikonu se zobrazí obsah opory. Opora se skládá z několika částí, které mohou mít více úrovní. Všechny části jsou pojmenovány a zahrnuty do obsahu opory v levé části stránky. Kliknutím na název části v obsahu studijní opory se otevře její obsah. Ten nemusí být sestaven pouze z ho- 124

125 6 ELEARNING Obrázek 98 Příklad studijní opory lého textu, ale může zahrnovat objekty (obrázky, videa, zvukové nahrávky), odkazy na externí stránky, úkoly, pojmy, důležité informace, příklady, kontrolní otázky atd., které jsou v textu zvýrazněny rámečkem a ikonou. Na některé ikony a odkazy lze kliknout a zobrazit další podrobnosti k textu. Například kliknutím na ikonu se otevře okno s poznámkou ke čtenému textu. Kliknutím na odkaz v textu se otevře webová stránka zabývající se problematikou zmiňovanou v textu. Obrázek 99 Příklad studijní opory s umístěnou otázkou a příkladem Příklad části textu opory s vloženou otázkou a příkladem je na obrázku

126

127 7 Absolvent Absolvent je osoba, která úspěšně ukončila studium na MENDELU. Ukončením studia nekončí platnost účtu v UIS, absolventi jej mohou nadále používat, a zůstat tak v kontaktu s MENDELU. Přístupové údaje do UIS zůstávají nezměněny, resp. login je nahrazen identifikačním číslem (ID) přiděleným na počátku studia. Nabídka aplikací je omezená, některé mají zredukovanou funkci. Přístupné zůstávají aplikace portálu veřejných informací, některé studijní aplikace, komunikační nástroje atd. Přes Poštovní schránku a Dokumentový server mohou být zasílány informace například ze studijního oddělení. Moje studium přístupné jsou aplikace poskytující informace o absolvovaném studiu, včetně elektronického indexu, dále aplikace pro stažení odevzdaných prací a souborů závěrečné práce, je možné zobrazit vyplacená stipendia, vytisknout potvrzení o ukončení studia, které je platné po ověření na studijním oddělení. Dále lze zjistit jména a univerzitní ové kontakty spolužáků studovaných předmětů. Věda a výzkum v této části je asi nejzajímavější možnost získání přehledu citací a možnost sestavení profesního životopisu. Osobní management zde lze sledovat novinky v podobě dokumentů zveřejňovaných studijním oddělením a dalšími pracovišti univerzity. Dále je v omezené míře přístupná Poštovní schránka ová adresa již neobsahuje login, ale identifikační číslo Zprávy je možné číst a odesílat, zůstaly evidované kontakty a původní nastavení aplikace. Zprávy zůstávají v poštovní schránce uchovány po dobu jednoho měsíce. Přizpůsobení a nastavení informačního systému možné je změnit si design, nastavit si preference systému, profily apod., stejně jako provést si změnu hesla. Obrázek 100 Registrace zájmu o vstup do Klubu absolventů 127

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na ŠAVŠ 9 1.1 Student.....................................

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním roce 2013. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2012/2013 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku a zároveň prvním v novém kalendářním

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

PRŮVODCE PRVÁKA. Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity PRŮVODCE PRVÁKA Autorský kolektiv studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity Jan Kolář Lucie Schmiedová Eva Šarešová Iveta Vidová pod supervizí doc. RNDr. Heleny Binterové, Ph.D., proděkanky pro

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Student. Univerzitní informační systém. Svazek 2. Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Student. Univerzitní informační systém. Svazek 2. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Univerzitní informační systém Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 8. listopadu 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na VŠPP 9 1.1

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Student. Univerzitní informační systém. Svazek 2. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Student. Univerzitní informační systém. Svazek 2. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na SPU 9 1.1

Více

Student. Akademický informační systém. Svazek 2. Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Student. Akademický informační systém. Svazek 2. Slovenská technická univerzita v Bratislavě Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na STU 11

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2014 PRO AKADEMICKÝ ROK 2014/2015 PLATNÁ OD 1. ŘÍJNA 2014 DO 30. ZÁŘÍ 2015 Směrnice děkana o studiu na Hudební fakultě JAMU konkretizuje pravidla daná Studijním a

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory VOŠS Zelená 40A, Ostrava-Moravská Ostrava ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola

Všichni uživatelé. Univerzitní informační systém. Svazek 1. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Všichni uživatelé Svazek 1 Verze: 5.55 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod 11 2 První přihlášení

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD. FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ŘÁD FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s. r. o. (dále jen FARMEKO VOŠZ a SOŠ) Znojemská 76, Jihlava VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA denní forma vzdělávání Obsah: Školní řád...

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Informace pro nové studenty navazujícího magisterského studijního programu Akademický rok 2014/2015 Fakulta

Více

Základy práce s Informačním systémem MU

Základy práce s Informačním systémem MU Základy práce s Informačním systémem MU Veškeré činnosti související se studiem probíhají na Masarykově univerzitě přes Informační systém (IS MU). Níže najdete soubor základních informací, které potřebujete

Více

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320

VSA ŠKOLNÍ ŘÁD. Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o. Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 VSA ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie vyšší odborná škola, s.r.o Filipínského 1, 615 00 Brno IČ: 25341901 IZO: 110030320 Platný od 01. 09. 2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Veřejně správní akademie-vyšší odborné školy,

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010

Prázdninový provoz. studijního oddělení (červenec srpen 2010) 03 2009/2010. Cena Milana Sojky. vydání 03 - akademický rok 2009/2010 Prázdninový provoz Cena Milana Sojky Cena rektora VŠEM Elektronický zápis 2010/2011 Elektronické zkouškové testy Administrativní zápis 2010/2011 Harmonogram zkouškových soustředění Postup do vyššího ročníku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Strana: 1/18 Vydání č.: 7_0 Platnost od: 1. 2. 2011 QP-03. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Schválil: PhDr.Mgr. M. Organizace: AHOL - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, O. P. S. Správce dokumentace: Zpracoval: Zdenka Ulmanová PhDr.Mgr. Miloslav Kovář Schválil: PhDr.Mgr. M. Kovář Čl. 1 Obecná ustanovení.. 2 Čl. 2 Organizace vzdělávání..

Více

Pondělník 12. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014

Pondělník 12. Studijní záležitosti. Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Pondělník 12 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 12. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014, o plnění studijních povinností 1 Úvodní ustanovení 1. Tato vyhláška v souladu se Studijním

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 3. 11. 1998 Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Lébl, Mrozek Malátek, Kroupová doc.

Více

Průvodce prváka na FEI

Průvodce prváka na FEI Průvodce prváka na FEI Motto: Když nevíš, zeptej se Vážení mladí přátelé, ve vašem životě dochází k významné změně začínáte studovat na vysoké škole. Jsme rádi, že jste zvolili naši Fakultu elektrotechniky

Více

INFORMACE O STUDIU 2013 2014

INFORMACE O STUDIU 2013 2014 INFORMACE O STUDIU 2013 2014 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2013 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE PRŮVODCE STUDIEM 2014/15 Průvodce studiem 2014/15 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 2014 Vypracovaly: Mgr. Iveta Schwarzová,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013

SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 31. října 2013 Čj.: 118/90111/13 Za věcnou stránku odpovídá: ICV, Odbor vysokoškolského poradenství Za oblast právní odpovídá: Správní odbor rektorátu Účinnost:

Více

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ X. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ze dne 27. března 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborná škola Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborná škola Školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INFORMACE O STUDIU 2014 2015

INFORMACE O STUDIU 2014 2015 INFORMACE O STUDIU 2014 2015 c Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Přírodovědecká fakulta Ústí nad Labem 2014 Obsah Úvod 6 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 7 2 Přírodovědecká fakulta UJEP 7 2.1 Akademický

Více

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007

10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 10/2005 Sb., Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání, ve znění účinném k 1.1.2007 č. 10/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 o vyšším odborném vzdělávání Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 470/2006

Více

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Masarykovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13. července

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Naposledy vytištěno 13.1.2016 11:24 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Pravidla

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2016/2017 PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení

Více

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA KRÁTKODOBÉ STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ FINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ FAKULTNÍCH STIPENDIÍ/ STIPENDIÍ IP 2016 V KALENDÁŘNÍM ROCE 2016 Vypisuji výběrové řízení na následující

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 323/2008

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU

METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU CERTIFIKOVANÉHO KURZU METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO KURZU ZN.: MZDR 38934/2008 REF.: Mgr. Marcela Šuleková METODICKÝ POKYN K PŘÍPRAVĚ A REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CERTIFIKOVANÉHO

Více

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci

Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci Stručný průvodce uživatele pro externí organizaci únor 2010 Radek Maca Obsah Obsah... 2 1. Filosofie práce... 3 Účel aplikace... 3 Možnosti využití... 3 Základní funkcionality... 4 Výstupy... 4 Výstupy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012

Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 Novela školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2012/2013 Níže

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TRENÉRŮ FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté

ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz ŠKOLNÍ ŘÁD praktické školy jednoleté Číslo dokumentu

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Školní řád vyšší odborné školy

Školní řád vyšší odborné školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád vyšší odborné školy Číslo jednací: SZSOs/2610/2015 Působnost: všichni zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou Školní 698, IČ: 71340939 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 34/2015 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1.4.4.

Více

Kolejní řád Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Kolejní řád Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Kolejní řád Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Čl. 1 - Základní ustanovení Vysokoškolské koleje (dále jen koleje ) jsou zařízením vysoké školy a zřizují se jako účelová

Více

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014

XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 XVI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A T U TU MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ZE DNE 12. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace

Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace Doporučená forma podkladů pro posuzování žádostí o akreditaci vzdělávacích programů VOV, změnu akreditace nebo prodloužení platnosti akreditace V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů

Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů Číslo dokumentu: VP 03-0 Číslo jednací: Vypracoval: Mgr. Luděk Svoboda, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013... Vnitřní

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 dodatek č. 1

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA STUDIA V CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Fakulta stavební VUT v Brně Datum vydání: 13.6. 2012 Účinnost od: 1. 9. 2012 Počet stran: 7 Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing. Jan Jandora, Ph.D. (část I, část III),

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace sídlo: Charbulova 106, 618 00 Brno. Školní řád SŠ Brno, Charbulova, p. o. Charbulova 106 618 00 Brno Školní řád Klasifikace: interní Počet stran: 29 Počet příloh: 0 Stran příloh: 0 Verze: D Rozsah platnosti dokumentu: Typ dokumentu: Základní identifikační

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+ 28.4.2016 Brno Mgr. Hana Kuzdasová Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v zimním semestru 2016/2017 strana 2 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU Směrnice č. 46 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Alena Lorenzová, ředitelka školy Schválila:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2016/2017 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014

IX. Úplné znění Statutu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 10. června 2014 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD O B S A H 1. Základní ustanovení 2. Pojmy 3. Systém soutěží 4. Soutěže a její organizace 5. Příprava soutěží 6. Průběh soutěží 7. Zdravotní zabezpečení

Více

Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU

Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU Směrnice děkana č. 3/2015 Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU (ve znění účinném od 1. 9. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval/a: Datum vystavení: Schválil: se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2015/2016 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 Ing. Jiří Štindl,

Více