Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální stipendia. 1. Spuštění modulu Sociální stipendia"

Transkript

1 Sociální stipendia Modul slouží k evidenci a kontrole sociálních stipendií studentů. Je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění modulu Sociální stipendia 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Sociální stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlý filtr 2.3. Seznam studentů 2.4. Detail Sociálního stipendia 3. Evidence žádosti o sociální stipendium 3.1. Změna platnosti žádosti o sociální stipendium 4. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 4.1. Ubytovací stipendia 4.2. Sociální stipendia 4.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 4.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií 4.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium 1. Spuštění modulu Sociální stipendia Modul Sociální stipendia se spouští z Hlavního menu VUT Sociální stipendia. Následně se vám zobrazí "Seznam studentů" a detailní informace vztahující se k sociálním stipendiím jednotlivých studentů - viz. obr. 1. 1

2 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Sociální stipendia Obr. 1 - Sociální stipendia 2.1. Rozbalovací seznamy (1, 2) V horní části modulu se nachází rozbalovací seznamy, ve kterých volíte, pro jakou součást VUT (1), akademický rok (2) a kalendářní rok (3) se vám mají zobrazovat informace. Po klepnutí myší na šipku na pravé straně rozbalovacího seznamu se vám otevře nabídka, ve které provedete výběr. (V nabídce se zobrazují jen součásti, na které máte přiděleno oprávnění) Rychlý filtr (4) Na levé straně se nachází tzv. "Rychlý filtr" (4), který je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem. Umožňuje jednoduše zobrazovat v "Seznamu studentů" (5) potřebné záznamy podle následujících kritérií: nic - seznam studentů se zobrazí prázdný. Tento výběr je zvolen vždy po otevření modulu, usnadňuje rychlejší načítání modulu vše - v seznamu se zobrazí přehled všech studentů, bez ohledu na to, zda si podali či nepodali žádost o sociální stipendium. Student, který má podáno více žádosti se v "Seznamu studentů" zobrazí vícekrát. 2

3 s žádostí - zobrazí se přehled pouze těch studentů, kteří si podali žádost o sociální stipendium. Pokud si student podal více žádostí, zobrazí se v seznamu vícekrát. bez žádosti - zobrazí se přehled studentů bez žádosti o sociální stipendium období - bude zobrazen přehled studentů podle období, na které si podali žádost o sociální stipendium 2.3. Seznam studentů (5) Modul obsahuje "Seznam studentů" (5), ve kterém se zobrazuje přehled všech studentů dle vybrané součásti VUT (1), akademického roku (2), kalendářního roku (3) a zvoleného "rychlého filtru" (4). Standardně jsou v seznamu zobrazeny následující informace: student (jméno, příjmení, rodné číslo) - osobní údaje studenta žádost o požádal - informace o tom, zda si student podal žádost o sociální stipendium o datum podání žádosti do IS o reklamační kód stipendijní účet o potvrzený účet - informace o tom, zda má student potvrzen stipendijní účet studium - bližší informace o studiu o fakulta o program o typ studia o forma studia o délka studia - nominální délka studia ve stud. programu o obor - název studijního oboru o ročník - ročník, ve kterém se student nachází o stupeň - stupeň, ve kterém se student nachází o rok studia - kolikáty rok už student studuje o ústav Podle potřeby si můžete nechat v seznamu zobrazit / skrýt další sloupce poskytující různé informace. Sloupce si zobrazíte tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na tlačítko v levém horním rohu seznamu. Poté se vám zobrazí lokální nabídka. V této nabídce zatržením / odtržením příslušného zatrhávacího pole provádíte volbu sloupců, které potřebujete zobrazit / skrýt. Pro rychlé vyhledávání potřebných údajů v seznamu můžete využít "Filtry seznamu". Další informace o používání seznamů naleznete zde. Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Po stisknutí tohoto tlačítka se vám zobrazí v modulu "Studenti a jejich studia" informace o studiu studenta, kterého máte označeného kurzorem v "Seznamu studentů" (4). Tlačítko slouží k evidenci žádosti o sociální stipendium. Po stisknutí se vám zobrazí dialogové okno "Evidence žádosti", do kterého zadáte požadované údaje. Tlačítkem je možné změnit platnost žádosti od daného termínu. Tlačítkem je možné změnit platnost žádosti do daného termínu Detail sociálního stipendia (5) Ve spodní části modulu se nachází "Detail sociálního stipendia"(5). "Detail" (5) slouží k zobrazení a editaci údajů vztahujících se k sociálnímu stipendiu studenta vybraného v "Seznamu studentů"(4). Můžete si jej zobrazit / skrýt pomocí tlačítka (6). V "Detailu" (5) se nachází následující záložky: 3

4 Detail studenta a seznam žádostí - detail studenta obsahuje jeho fotografii a přehled podaných žádostí o sociální stipendium za celé studium Obr. 2 - Detail studenta + seznam žádostí Historie žádosti - tato záložka obsahuje informace o průběhu žádosti o sociální stipendium podané ve zvoleném akademickém roce (obr. 1-2) Obr. 3 Historie Sociální stipendia - záložka poskytuje přehled odeslaných ubytovacích stipendií za celé studium Obr. 4 - Sociální stipendia Seznam účtů - zde se zobrazuje přehled účtů studenta s informací o tom, zda je účet potvrzený, a který účet je určen pro zasílání sociálního a ubytovacího stipendia. Na nepotvrzený účet nelze stipendia zasílat. Obr. 5 - Seznam účtů 4

5 Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky (7): Tímto tlačítkem nastavíte účet vybraný v "Seznamu účtů" jako stipendijní. Platí zde, že účet pro vyplácení sociálního a ubytovacího stipendia musí být stejný. (Nastavení účtu se neprojeví v už naplánovaných stipendiích. Funkce tlačítka slouží k potvrzení účtu. Na nepotvrzený účet nelze stipendia vyplácet. Tlačítko slouží k zadání nového účtu. Po jeho stisknutí se otevře dialogové okno "Založení nového účtu studenta", do kterého můžete zadat nový účet. Období - tato záložka obsahuje přehled všech období, na která byla podána žádost o sociální stipendium. Dále obsahuje informaci o tom, na který měsíc bylo stipendium přiznáno, a které podmínky pro přiznání stipendia byly / nebyly splněny. Přehled je tvořen hierarchicky uspořádaným seznamem obsahujícím následující položky: o období - za jaké období je / není stipendium přiznáno. Žádost o sociální stipendium se podává na kalendářní rok. o měsíc - měsíc, na který student splňuje / nesplňuje všechny podmínky o podmínky - informace o tom, které podmínky jsou / nejsou splněny (Podmínky budou blíže popsány v bodě 3.3.) Na pravé straně záložky se nachází panel s tlačítky: Po stisknutí tlačítka se v seznamu rozbalí detaily ke všem obdobím, měsícům a podmínkám. Po stisknutí tlačítka se všechny detaily sbalí. Obr. 6 Období 3. Evidence žádosti o sociální stipendium Žádost o sociální stipendium lze evidovat následujícím způsobem: 1. V modulu "Sociální stipendia" si zvolíte v rozbalovacích seznamech fakultu (obr. 1-1), akademický rok (2) a kalendářní rok (3), pro které má být žádost evidována. 2. Vyberete "Rychlý filtr - Vše". V seznamu se zobrazí přehled všech studentů, bez ohledu na to, zda již mají evidovanou žádost o sociální stipendium. Student, který má podáno více žádosti se v "Seznamu studentů" zobrazí vícekrát. 3. V "Seznamu studentů" (obr. 1-5) vyhledáte pomocí "filtrů seznamu" studenta, jehož žádost má být evidována. 4. Stisknete tlačítko. 5. Zobrazí se vám dialogové okno "Evidence žádosti". 5

6 6. V dialogovém okně je nutné doplnit termín, od kterého je žádost platná (tj. datum uvedené na oznámení o změně výše dávky státní sociální podpory). Položka "žádost je platná do" se neuvádí, pokud má být v příštím kalendářním roce vygenerována žádost automaticky. V jednom roce je možné podat více žádostí, v tomto případě se musí položka "žádost je platná do" nastavit, jinak program neumožní vložení další žádosti. V případě potřeby zde můžete doplnit poznámku. Žádost potvrdíte stisknutím tlačítka "Vytvořit" Změna platnosti žádosti o sociální stipendium Platnost žádosti o sociální stipendium lze změnit následujícím způsobem: 1. V modulu "Sociální stipendia" si zvolíte v rozbalovacích seznamech akademický rok, ročník, stupeň, program a obor, ve kterém je žádost evidována. 2. Vyberete "Rychlý filtr - Období - sociální stipendium za...". V seznamu se zobrazí přehled všech studentů, kteří mají ve vybraném období evidovanou žádost o sociální stipendium. 3. V "Seznamu studentů" vyhledáte pomocí "filtrů seznamu" studenta, u kterého má být změněna platnost žádosti. 4. V případě, že chcete změnit datum "od" (uvedeno na oznámení o výši sociálního příspěvku), stisknete tlačítko. V dialogovém okně "Nastavení platnosti" změníte datum a stisknete tlačítko "změnit". Pokud chcete změnit termín "do" kdy má student nárok na sociální příspěvek ve zvýšené míře, stisknete tlačítko a pokračujete stejným způsobem. 4. Postup při vyřizování reklamací ubytovacích a sociálních stipendií 4.1. Ubytovací stipendia kontrola dotazů (FAQ) na této adrese. Již vytvořené dotazy nezodpovídat, případně vytvořit novou odpověď pokud se nejedná o otázku na obecně dostupné věci (např. kam zaslat potvrzení o změně účtu nebo dotazy k podávání žádosti o ubytovací stipendium), ale o konkrétní reklamaci neuznání ("nemám stipendium, měl bych mít..", "reklamuji nepřidělení stipendia.." apod.), spustit v Apollu z nabídky "VUT" modul "Ubytovací stipendia": 6

7 Obr. 7 - Otevření modulu Ubytovací stipendia V modulu vyhledat pomocí filtru osobu z reklamace lze pomocí jména, příjmení, rodného čísla, VUTID atd. (krok č. 1) V dolní polovině modulu otevřít aktuální období, nebo období, které student reklamuje a zjistit, které podmínky nesplňuje (krok č. 2) Stiskem tlačítka "Přejít na studenta" spustit modul "Studenti" a seznam studií uvedeného studenta (krok č. 3) Zkontrolovat studia, především: i. zda je studium aktivní ii. zda má student trvalé bydliště mimo Brno-město a Brno-venkov iii. zkontrolovat délku studia prostým přičtením délky programu k datu začátku studia iv. zkontrolovat zda je studium v prezenční formě v. zkontrolovat v záložce Matrika studia na jiných VŠ (krok č. 4) Podrobnější popis kontrol k jednotlivým podmínkám je uveden na konci dokumentu. 7

8 Obr. 8 - Práce s modulem Ubytovací stipendia 8

9 Obr. 9 - Práce s modulem Studenti 4.2. Sociální stipendia stejně jako u ubytovacích stipendií nejdříve kontrola na webových stránkách FAQ, zda se tento dotaz již nevyskytl v odpovězených dotazech. V případě nového dotazu na obecně platné záležitosti (termíny podávání, informace o zavádění a změně účtu apod.) zodpovědět do FAQ pokud se jedná o reklamaci nesplnění podmínky spustit v "Apollu" z nabídky "VUT" modul "Sociální stipendia" vybrat správný akademický rok a kalendářní rok (žádost o sociální stipendium se podává na kalendářní rok, na konci roku se automaticky převádí do dalšího roku, pokud student nepodá potvrzení o změně výše přídavku na dítě) vyhledat osobu ve filtru pomocí RČ, VUTID, jména nebo příjmení v záložce "Období" zkontrolovat plnění jednotlivých podmínek za reklamované období a měsíc, zkontrolovat také, zda je "datum do" prázdné nebo je větší než rozhodné datum (měsíc, který student reklamuje) v případě neplnění podmínek (kromě podmínky podané žádosti) stejně jako u ubytovacích stipendií spustit modul "Studenti" tlačítkem "Přejít na studenta" V modulu "Studenti" zkontrolovat následující: i. Délku studia - zda se jedná o studium ve std. době studia (krok č.1) ii. Zda má v reklamovaném měsíci/období nějaké aktivní studium (krok č. 2) iii. Zkontrolovat datum narození v období nesmí přesáhnout věk 26 let (krok č. 3) iv. Vykázání do SIMS (zatím není zapotřebí kontrolovat) Podrobnější popis jednotlivých podmínek je na konci dokumentu. 9

10 Obr Práce s modulem Sociální stipendia 10

11 Obr Kontrola nesplnění podmínky studia ve std. době studia (Soc. stipendium) 11

12 Obr Kontrola plnění podmínky studia ve standardní době studia > pokud začátek studia + délka studijního programu je větší než rozhodné datum, podmínka není splněna a student nemá nárok na stipendium 4.3. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení ubytovacího stipendia (modul Ubytovací stipendia) a. podm. A: je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia najít, ve kterém měsíci nesplňuje podmínku A (viz obr. 13) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat, zda byl/nebyl v daném měsíci studentem prezenčního studijního programu na kterékoliv fakultě VUT (viz obr. 14). Pokud nebyl studentem, nemůže podmínku A splňovat b. podm. B: studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno, nebo studijní program předcházející aktuálnímu studijnímu programu ukončil zanecháním tohoto studia písemným ohlášením do téhož roku, kdy se do něho zapsal. V případě souběžně studovaných programů je studentovi přiznáno stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku B (obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" 12

13 i. pokud má student na VUT více studií, zkontrolovat, zda již nestudoval ve stejném typu studia (B,M,N,D) před začátkem momentálně aktivního studia ii. pokud má student na VUT jedno studium, přejít na záložku "Matrika" a zkontrolovat studia na jiných školách, především studia ve stejném typu studijního programu u těchto studií zjistit začátek studia; pokud existuje/existovalo studium na jiné VŠ (buď neukončené nebo ukončené neúspěšně nebo zanecháním studia) s dřívějším začátkem, než na VUT, student nemá nárok na ubytovací stipendium (obr. 16) c. podm. C: nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů najít, ve kterém měsíci/měsících nesplňuje podmínku C (jako na obr. 15) tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" i. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia není žádné přerušení (obr. 17), lze zjistit přičtením délky programu k začátku studia, zda již přesahuje std. dobu studia pokud ano, nemá nárok (viz př. na obr 18) ii. pokud má pouze jedno studium na VUT a ve výpisu změn studia existuje přerušení je zapotřebí dobu přerušení odečíst a zjistit skutečnou dobu studia, nesmí přesáhnout délku studijního programu (druhá "bublina" v obrázku 18) iii. pokud má více studií na VUT, nebo v záložce "Matrika" existují studia na jiných VŠ, je potřeba jednotlivé časové úseky sečíst a zjistit, zda tato sečtená doba přesahuje délku některého z aktuálně studovaných programů iv. do modulu "Student" bude zabudována záložka zobrazující ke každému studiu celkovou odstudovanou dobu tohoto studia. Po jejím zobrazení bude stačit dosadit do vzorce pro splnění podmínky C: celková odstudovaná doba/365 < délka studijního programu a. podm. D: je státním občanem České republiky, nebo je osobou, která má na území České republiky povolený trvalý pobyt, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Islandu, Norska, Lichtenštejnska) nebo Švýcarské konfederace tlačítkem "Přejít na studenta" přejít do modulu "Student" zkontrolovat státní příslušnost (viz obr. 19): i. pokud je uvedena Česká republika nebo některá ze zemí EU splňuje podmínku D ii. pokud je uvedena odlišná od ČR a zároveň tato země není v EU přejít na záložku "Kontaktní adresy" (viz obr. 20) a zkontrolovat, zda je uveden trvalý pobyt v ČR pokud ano, splňuje podmínku D, pokud ne, nesplňuje podmínku D b. podm. E: není studentem studujícím v rámci: zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendista) a mezinárodních smluv nebo programu AKTION a CEEPUS, přejít do modulu "Student" v části Studium ověřit, zda studuje/nestuduje v programu Aktion nebo CEEPUS. Pokud studuje, nesplňuje podmínku E (obr. 21) c. podm. F: nemá místo trvalého pobytu v okresech Brno-město a Brno-venkov přejít do modulu "Student" v záložce "Kontaktní adresy" najít položku "Adresa trvalého bydliště" (obr. 22) a zjistit, zda se nejedná o bydliště v okresech Brno-město nebo Brno-venkov. Pokud je trvalé bydliště v těchto okresech, nesplňuje podmínku F 13

14 Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 3) Obr. 13 Student nesplňuje podmínku A pro měsíc září 2006 Obr. 14 Začátek studia je od , student tedy nesplňuje podmínku A pro měsíce září a říjen

15 Obr. 15 Student nesplňuje podmínku B v měsíci říjen

16 Obr. 16 Kontrola údajů pro nesplněnou podmínku B student; student má dřívější studium na přírodovědecké fakultě MU ve stejném typu studijního programu, v jakém studuje nyní na VUT podmínku B tedy nesplňuje Obr. 17 Kontrola, zda studium nebylo přerušené pro určení, zda student splňuje nebo nesplňuje podmínku C překročení std. doby studia 16

17 Obr. 18 Jednoduchým součtem zjistíme, že student překročil std. dobu studia ( roky = , toto datum je tedy před datem rozhodného měsíce a student nesplňuje podmínku C) Obr. 19 Podmínka D zjištění státní příslušnosti studenta Obr. 20 Podmínka D zjištění trvalého pobytu pokud je v ČR, splňuje podmínku D, i když má státní příslušnost <> států EU, pokud je trvalý pobyt <> ČR, nesplňuje podm. D 17

18 Obr. 21 Podmínka E ověření studia v programech Aktion a CEEPUS, v zobrazeném případě tento student podmínku E nesplňuje studuje ve výše uvedených programech Obr. 22 Podmínka F student nesmí mít trvalé bydliště v okresech Brno-venkov a Brno-město; na obrázku ověření trvalého bydliště v modulu Student 4.4. Detailní popis kontrol jednotlivých podmínek pro udělení sociálního stipendia (modul Sociální stipendia, viz. obr. 23) a. Aktivní studium student má aktivní studium na VUT stejná kontrola jako v případě podmínky A u ubytovacího stipendia, s tím rozdílem, že stačí existence jakéhokoliv studia na VUT (nezávisí na tom, zda se jedná o prezenční nebo kombinované studium) b. Podaná žádost žádost (resp. potvrzení od úřadu sociálního zabezpečení o přídavcích ve zvýšené míře) podaná na studijní oddělení fakulty, vyplňují studijní referentky na fakultách. Pokud není tato podmínka splněná, student žádost buď nepodal, nebo referentka zapomněla žádost zadat do systému c. Standardní doba studia zjišťování, zda student splňuje tuto podmínku je zcela shodné s testováním podmínky C v části 3 (Ubytovací stipendia) tohoto dokumentu d. Věk < 26 po stisknutí tlačítka "Přejít na studenta" v modulu "Sociální stipendia" na záložce "Os. informace" (viz obr. 24) je zapotřebí zkontrolovat datum narození studenta a spočítat, zda v rozhodném měsíci po celou dobu (tedy celý měsíc) tuto podmínku splňoval e. Vykázáno do SIMS v případě nesplnění této podmínky kontaktovat 18

19 Obrázky k detailnímu popisu kontrol ubytovacích stipendií (část 4) Obr. 23 Práce s modulem Sociální stipendia 19

20 Obr. 24 Kontrola podmínky Věk<26 pro udělení sociálního stipendia 4.5. Kontrola ostatních náležitostí správně podané žádosti Tyto kontroly se provádí v případě, že všechny výše uvedené podmínky jsou v pořádku. Student tedy splňuje podmínky pro přidělení ubytovacího/sociálního stipendia, ale přesto reklamuje nevyplacení stipendia a. Odeslané stipendium -na záložce "Ubytovací/Sociální stipendia" zkontrolovat, zda existuje stipendium za období, které student reklamoval a zda je toto stipendium ve stavu "odeslané" (zelená barva), viz. obr. 25: i. pokud je vše v pořádku - stipendium buď odešlo těsně před studentovou reklamací, případně si zadal chybné, ale existující číslo účtu a peníze tak přišly na cizí účet ii. pokud stipendium neexistuje, zřejmě není v pořádku účet pokračovat podle bodu b) na záložce "Seznam účtů" iii. pokud stipendium existuje, ale není ve stavu odesláno zkontrolovat účet podle bodu b), případně kontaktovat b. Seznam účtů - na záložce "Seznam účtů" zkontrolovat, zda je účet potvrzený (zelená "fajfka") a zda je nastavený na stipendijní ve sloupečku "stipendijní účet" musí být ikonka mincí (viz obr. 26) - pokud není účet potvrzený nebo není nastavený na stipendijní, student buď nedodal papírové potvrzení účtu na studijní oddělení fakulty nebo referentka zapomněla účet potvrdit kontaktovat studijní oddělení fakulty - pokud žádný účet neexistuje chyba studenta, nezadal číslo účtu při zadávání žádosti a stipendium není možné přiznat (směrnice rektora 5/2006, čl. 3, bod 9) 20

21 - pokud účet existuje, všechny náležitosti jsou v pořádku, ale neexistuje stipendium podle bodu a), kontaktovat Obrázky k detailnímu popisu kontrol ostatních náležitostí podané žádosti o stipendium (část 5) Obr. 25 Kontrola správnosti vygenerovaného stipendia 21

22 Obr. 26 Kontrola správnosti potvrzení účtů 22

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia

Ubytovací stipendia. 1. Spuštění modulu Ubytovací stipendia Ubytovací stipendia V modulu jsou evidována ubytovací stipendia. Slouží ke kontrole těchto stipendií a je zde možné zadat či potvrdit účet studenta, na který má být stipendium zasláno. Nápovědu k ostatním

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

Hromadný zápis studentů

Hromadný zápis studentů Hromadný zápis studentů Modul "Hromadný zápis studentů" slouží k hromadnému zápisu studentů do ročníků. Zapisovat lze pouze studenty zařazené do ročníků. 1. Spuštění modulu Hromadný zápis studentů 2. Popis

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Témata pro doktorandské studium

Témata pro doktorandské studium Témata pro doktorandské studium Modul je určen k vypsání témat pro přijímací řízení do doktorandských studijních programů. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Odborná kvalifikace (paragrafy...)

Odborná kvalifikace (paragrafy...) Odborná kvalifikace (paragrafy...) Modul slouží k evidenci odborných kvalifikací studentů - např. paragrafy... 1. Spuštění modulu Odborná kvalifikace 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Záložka

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Externí spolupracovníci

Externí spolupracovníci Externí spolupracovníci Modul obsahuje přehled všech osob, které mají nebo v minulosti měly nějaký vztah k VUT, umožňuje jim přiřadit nový aktuální vztah k VUT nebo k útvaru VUT - "externí spolupracovník".

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty

Zahraniční cesty. 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty Zahraniční cesty 1. Spuštění modulu Zahraniční cesty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zahraniční cesty 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Hlavní záložky 2.3.1 Záložka "Seznam

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium

Poplatky za studium. 1. Spuštění modulu Poplatky za studium Poplatky za studium Modul "Poplatky za studium" slouží k evidenci a plánování poplatků studentů za nadstandardní délku studia a poplatků za další bakalářské nebo magisterské studium. 1. Spuštění modulu

Více

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL

PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL PŘESTUP/HOSTOVÁNÍ HRÁČE MANUÁL Platný od 1. července 2015 17. ČERVNA 2015 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Manuál pro elektronické vyřízení hostování či přestupu hráče. 1. Zájemce

Více

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností

Postup při zápisu údajů do AIS EO. ohlašovnami. změny ve formulářích CzechPOINT. verze 1.00. Zpracoval: odbor správních činností Postup při zápisu údajů do AIS EO ohlašovnami změny ve formulářích CzechPOINT verze 1.00 Zpracoval: odbor správních činností Zápis údajů do AIS evidence obyvatel ohlašovnami prostřednictvím rozhraní CzechPOINT@office

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 12. dubna 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to DAŇOVÝ SPIS 3 1.2 Rozcestník 3 2. Správa spisů 4 2.1 Založení nového

Více

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury

Uživatelská příručka pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny. Projekt DMS modul Faktury S Y C O N I X, a. s. Freyova 12 Telefon: +420 2 83 10 90 10 190 00 Praha 9 Fax: +420 2 83 10 90 11 Česká republika w w w. s y c o n i x. c z pro Účetní / Vedoucí finanční účtárny Projekt DMS modul Faktury

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH). Tento dokument popisuje jednotlivé kroky při generování KH ve formátu XML a jeho podání pomocí daňového portálu

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické poptávky. V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky, další ustanovení,

Více

Studenti a jejich studia

Studenti a jejich studia Studenti a jejich studia Modul Studenti se spouští z Hlavního menu Fakulta Studenti. Následně se vám zobrazí Hlavní seznam studentů (viz. obr. 1), který poskytuje celkový přehled o všech studentech na

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop

Desktop - 1 - 1. Popis modulu Desktop Desktop 1. Popis modulu Desktop 2. Informace o uživateli 3. Co je nového? 4. Přístupová práva 4.1. Práva, role 4. 2. Změna VUT hesla, VUT loginu 5. Přístup do Apolla 5.1. Rychlé filtry 5.2. Seznam přihlášení

Více

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace

1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace Obsah 1. Problematika účetních výkazů a jejich aktualizace...2 1.1. Algoritmy výkazů...2 1.2. Distribuce algoritmů výkazů...4 1.3. Formy prezentace výkazů (formulář)...5 1.4. Katalog výkazů...5 1.5. Příprava

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Ministerstvo vnitra ČR Jindřišská 34, Praha 16, 118 01 Kontakty: Mgr. Ilona Trojanová: +420 974 818 415, Email: trojanovaiss@mvcr.cz, Jolana Marková: +420 974 818 309,

Více

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS

S poděkováním za Váš čas. Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. proděkanka RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. správce SIS Vážení předsedové oborových rad, omlouváme se za odklad začátku ročního hodnocení, ale od minulého akademického roku došlo v aplikaci SIS Individuální studijní plán PhD. studentů k některým závažným změnám,

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

INTERNET SERVIS MANUÁL

INTERNET SERVIS MANUÁL INTERNET SERVIS MANUÁL VÍTÁME VÁS! Právě jste otevřeli manuál Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen RSTS ) pro práci s první aplikací internetového servisu s aktivními operacemi pro stavební spoření

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Dokumentace pro externí uživatele Evidence záruk původu Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE 1 Evidence záruk původu Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VUT Záhlaví Úplné znění ke dni: 1. září 2018 Zapracovává: Dodatek č. 1 Registrace Stipendijní řád VUT registrován: dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Dodatek č. 1

Více

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí

Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Popis úprav SQL verze ProBaze Majetek a Nářadí Karta majetku a nářadí Byla provedena úprava týkající se uživatelského definování sloupců a výběrových seznamů dalších polí k zobrazení. Karta majetku nově

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe?

Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe? Jak začít pracovat s programem BetOptim.exe? A. Stažení a Instalace programu BetOptim Stažení instalačního souboru : www.betoptim.com/files/betoptim_install.exe Popis průběhu instalace je v angličtině,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ

NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ NÁPOVĚDA K SRM - DODAVATELÉ TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: MIRKA PERUTHOVÁ, MAREK NĚMEC DATUM VYHOTOVENÍ: 25. 3. 2010 PLATNOST OD: 25. 3. 2010 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 01 DATUM POSLEDNÍ

Více

Mobilní aplikace docházkového programu

Mobilní aplikace docházkového programu Mobilní aplikace docházkového programu 2010 2014 GACC s.r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 1/17 Obsah 1. Instalace a nastavení... 3 2. Popis funkcí... 7 3. Docházkový terminál... 8 4. Přehled

Více

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší

Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Doplnění kódu adresního místa se provádí na Vašem účtu ISPOP a nesouvisí s hlášením F_OVZ_SPE. Není potřeba posílat nové hlášení

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY ENTIT - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

Popis změn kontrolní hlášení

Popis změn kontrolní hlášení 2G 2015 komplexní ekonomický systém Popis změn kontrolní hlášení Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 33 PRŮVODCE VKLÁDÁNÍ MODELŮ ZE 3D]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 33 PRŮVODCE VKLÁDÁNÍ MODELŮ ZE 3D] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 33 PRŮVODCE VKLÁDÁNÍ MODELŮ ZE 3D] 1 ÚVOD Úloha 33 popisuje oblast programu Solid Edge V20 zabývající se tvorbou výkresu převodem

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Můj účet Uživatelský manuál

Můj účet Uživatelský manuál Můj účet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum............................................................................. 4 2 Zprávy systému..................................................................................................

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Student. Svazek 2. Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Student Svazek 2 Verze: 6.16 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Studium na MENDELU 11 1.1 Student.....................................

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2- modul Hospodářská mobilizace pro Správu státních hmotných rezerv verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Zpracování evidence odpadů za rok 2015

Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Zpracování evidence odpadů za rok 2015 Program: EVI 8 Obec, ESPI 8 Datum: 22.12.2015 Vypracoval: Tomáš Čejchan Obsah 1. Úvod... 2 2. Legislativní změny... 3 2.1. Ohlašování zařízení... 3 2.2. Zpracování

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze

Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Návod na práci s redakčním systémem webu VPŠ a SPŠ MV v Praze Abychom mohli na webu provádět úpravy, je nutné se přihlásit. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do internetového počítače, resp. domény SKOLAMV.

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem

Manuál, jak pracovat s tenkým klientem Manuál, jak pracovat s tenkým klientem zpracováno za spolupráce firmy MÚZO a ekonomického oddělení FSV UK Revidovalo CIVT dne 24.06.2015 1 Obsah Přihlášení... 3 Po přihlášení... 4 Účetní sestavy... 5 Nastavení

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Novinky v programu MSklad 1.36

Novinky v programu MSklad 1.36 Novinky v programu MSklad 1.36 Směrnice pro sledování finanční bilance a tisk grafické FB (K13601/15S) V modulu Finanční bilance je umístěn tisk grafického znázornění finanční bilance, a současně je zde

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více