Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012"

Transkript

1 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné období předchozího roku = 100 Tab. 2 Index cen zemědělství - průměr roku 2005 = 100 Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ - CPA Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ - CPA Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2012 Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč Grafická část Graf 1 Vývoj indexů cen Graf 2 Indexy cen potravin Graf 3 Indexy cen masa a masných výrobků Graf 4 Indexy cen mléka a mléčných výrobků Graf 5 Průměrné ceny: rostlinná výroba Graf 6 Průměrné ceny: živočišná výroba

2 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Publikace umožňuje srovnání indexů cen zemědělských a průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen. U indexů cen průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen se jedná o srovnání indexů cen výrobků průmyslu potravin a pochutin a cen potravinářského zboží na vnitřním trhu. Ceny zemědělských výrobců jsou zjišťovány státním statistickým výkazem Ceny Zem Pro indexové sledování cen je vybráno 95 rozhodujících zemědělských výrobků, u většiny živočišných výrobků jsou určeny jakostní třídy u dané komodity. Ve výběru je zahrnuto 62 rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny a 33 živočišných výrobků. Dále bylo rozšířeno sledování cen o dalších 29 reprezentantů mimo jiné i s cílem vytvoření databáze nutné pro možné rozšíření indexového zpracování. Jejich ceny do výpočtu indexů nevstupují. Ceny se sledují v měsíční periodicitě bez daně z přidané hodnoty. Ceny průmyslových výrobců jsou sledovány ve státním statistickém výkazu Ceny Prům 1-12 ve vybraných podnicích. Od ledna 2009 se přešlo na sledování podle klasifikace CZ CPA, která nahradila doposud publikovanou SKP. Do výběru je zahrnuto kolem * výrobků, patřících do průmyslové výroby. Ceny za Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky zastupuje kolem * 980 výrobků reprezentantů. * Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2012 indexy cen průmyslových výrobců počítány na nových vahách za rok Cenové indexy dosud vypočítávané k základu prosinec 2005=100 jsou nahrazeny novými technickými cenovými indexy se základem prosinec 2010=100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně klasifikace CPA výše řetězeny ke stávajícímu bazickému základu průměr roku 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování současných časových řad indexů. Spotřebitelské ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou sledovány ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb pracovníky oblastních orgánů ČSÚ. Pro zjišťování cen je vybráno 721 reprezentantů, z toho za potraviny a nealkoholické nápoje 164 výrobků. Informace o cenách jsou využívány pro výpočet indexu spotřebitelských cen zboží a služeb ve stanovených spotřebních koších (indexních schématech). V publikaci jsou kromě indexů cen uváděny průměrné ceny zemědělských výrobků (za Českou republiku i podle oblastí), průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a ceny vybraných výrobků potravinářského průmyslu (průmyslových výrobců). Tabulka " Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč " umožňuje rychlé porovnání cen srovnatelných výrobků ve sledovaných cenových okruzích v příslušném i. * nově v metodických vysvětlivkách

3 KOMENTÁŘ Ceny výrobců v zemědělství se za červen 2012 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 0,2%; přitom byl vykázán pokles cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 1,7%. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 2,8%. Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v červnu 2012 významně ovlivnil pokles cen obilovin o 4,9% a brambor o 12,8%. U zeleniny bylo vykázáno zvýšení cen o 32,9% a u ovoce o 8,3%. V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečného skotu vykázaly vzestup o 10,2%. K růstu cen došlo u prasat jatečných o 13,8%. Zvýšení cen bylo vykázáno dále u býků jatečných o 8,4%, jalovic jatečných o 11,5%, u krav jatečných o 13,9%. U mléka byl naopak vykázán pokles cen o 8,0%. U potravinářské pšenice byla průměrná cena v červnu Kč/t a proti červnu roku 2011 se snížila o 629 Kč/t, cena krmné pšenice se proti stejnému období loňského roku snížila o 327 Kč/t a dosáhla v červnu 2012 výše Kč/t. V červnu 2012 průměrná cena jatečných býků v živém tř. j. SEU dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t), u telat jatečných tř. j. SEU v živém dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t) a u jatečných prasat v živém tř. j. SEU průměrná cena dosáhla Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t). V červnu 2012 byla průměrná cena mléka Q. jakosti 7 626Kč/tis.l a proti stejnému i předchozího roku se snížila o 662Kč/tis.l. Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku proti stejnému období předchozího roku vykázaly nárůst o 0,5%. Ceny stouply u konzervovaného masa a masných výrobků o 4,7%, u upraveného a konzervovaného ovoce, zeleniny o 3,9% a u pekářských výrobků a těstovin o 0,5%. Naopak pokles byl vykázán u mléčných výrobků o 5,1%, u rostlinných a živočišných olejů a tuků o 6,9% a u mlýnských a škrobárenských výrobků a škrobů o 11,2%. Zvýšení spotřebitelských cen potravinářského zboží ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je 8,2%. K vzestupu cen došlo u masa o 7,3%, u mléka, sýrů a vajec o 10,4%, u pekárenských výrobků, obilovin o 1,9%, u brambor o 15,5%, u ovoce o 10,4% a u zeleniny o 18,5% a u ryb o 12,3%. K poklesu cen došlo u olejů a tuků o 2,5%. Významnější rozdíl mezi vývojem cen výrobců potravin a pochutin a spotřebitelských cen potravinářského zboží je u mléčných výrobků (pokles cen výrobců o 5,1%), proti vykázanému růstu spotřebitelských cen u mléka, sýrů a vajec (o 10,4%).

4 Index cen zemědělství (Stejné období předchozího roku = 100) TAB. 1 Stejné období předchozího roku = 100 Kód Rok 2011 Rok 2012 průměr průměr od poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Zemědělská výroba celkem 123,6 116,4 109,9 107,3 105,3 103,6 119,1 100,7 96,4 97,2 97,2 97,4 100,2 98,4 98,0 98,3 Zemědělská výroba celkem bez ryb 123,7 116,5 109,9 107,4 105,3 103,5 119,1 100,7 96,4 97,2 97,1 97,3 100,2 98,5 98,0 98,3 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 124,7 117,5 110,4 108,1 106,1 104,5 120,0 101,9 97,1 97,8 97,6 97,3 99,8 98,6 98,8 98,2 Rostlinná výroba 140,7 124,7 111,9 107,3 103,0 98,8 129,9 93,5 87,3 86,7 88,7 91,7 98,3 91,5 89,0 93,0 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 144,3 127,6 113,0 108,7 104,3 100,1 132,4 95,1 88,1 87,1 89,1 91,2 97,5 91,3 89,9 92,6 Obiloviny 173,0 144,4 122,2 113,2 107,2 101,2 146,9 97,5 90,2 88,0 90,6 92,5 95,1 92,2 91,7 92,7 Pšenice 177,7 134,0 111,2 106,7 102,2 95,8 147,5 91,1 82,7 81,7 84,7 87,7 91,2 86,5 84,9 87, Pšenice potravinářská 183,4 140,3 107,9 100,4 97,1 89,4 148,5 84,2 79,0 77,4 80,5 84,2 88,8 82,3 80,0 84, Pšenice krmná 172,4 128,3 114,6 113,7 107,7 102,6 146,6 98,3 86,3 85,9 88,7 91,1 93,3 90,4 89,7 91,1 Ječmen 164,7 156,6 142,3 132,2 121,7 117,4 145,7 114,8 107,6 104,5 105,2 102,0 105,7 106,4 108,7 104, Ječmen sladovnický 158,7 157,6 145,8 138,4 124,7 121,9 141,4 119,0 114,0 109,7 110,2 101,7 105,9 109,8 114,1 105, Ječmen potravinářský 188,9 158,4 136,2 126,2 125,4 106,9 143,8 127,4 115,2 109,6 100,5 102,1 100,1 108,0 116,9 100, Ječmen krmný 173,3 155,1 137,3 123,4 116,8 111,0 152,4 108,0 98,2 97,1 98,8 102,6 105,7 101,6 100,8 102,3 Oves 154,5 151,0 129,7 122,3 117,6 112,5 140,3 105,7 106,3 96,7 99,9 106,0 102,4 102,6 102,5 102, Oves potravinářský 210,6 203,2 189,0 160,1 115,8 95,4 161,3 147,2 117,8 110,7 113,9 84,2 98,1 109,7 123,6 98, Oves krmný 151,7 148,0 126,3 120,1 117,7 114,0 139,2 103,4 105,4 95,9 99,2 107,6 102,7 102,2 101,3 103,1 Kukuřice 167,5 171,5 136,2 99,0 92,7 88,3 143,3 85,3 82,0 80,7 85,0 90,9 88,8 85,5 82,5 88, Kukuřice krmná 167,5 171,5 136,2 99,0 92,7 88,3 143,3 85,3 82,0 80,7 85,0 90,9 88,8 85,5 82,5 88,3 Žito 199,7 160,6 125,7 123,6 119,3 99,5 165,6 108,9 109,4 91,0 92,7 100,0 101,0 99,9 102,2 97, Žito potravinářské 199,7 160,6 125,7 123,6 119,3 99,5 165,6 108,9 109,4 91,0 92,7 100,0 101,0 99,9 102,2 97,8 Průmyslové plodiny 110,3 111,1 112,5 114,3 113,2 113,8 115,4 103,4 96,2 98,6 100,6 103,1 105,7 101,3 99,3 103,1 Olejniny celkem 144,9 141,6 131,3 117,7 114,4 112,9 140,0 101,6 90,9 94,4 97,4 100,8 104,5 98,2 95,4 100,9 Olejniny základní 145,7 143,0 137,3 127,8 124,4 121,2 144,6 106,1 93,0 96,4 98,9 101,2 102,9 99,6 98,2 101, Semeno řepky olejné 143,7 140,9 138,9 128,9 125,5 122,8 144,9 106,7 93,8 96,6 99,1 101,4 103,8 100,1 98,7 101, Semeno slunečnice 169,1 167,4 120,0 115,3 111,7 103,2 143,3 98,2 83,9 95,0 97,5 98,6 93,3 94,3 92,1 96,4 Ostatní olejniny 137,0 130,0 96,2 72,1 65,1 68,0 107,9 71,9 73,3 76,6 83,4 97,5 121,7 85,6 73,9 99, Semeno máku 144,9 150,7 95,2 68,6 56,8 58,9 111,8 60,9 61,7 64,4 71,1 89,0 117,4 75,0 62,3 90, Semeno lnu pro technické zpracování 99,9 124,0 166,6 138,0 182,2 123,0 112,5 121,0 111,3 115,1 105,5 104,2 93,7 108,5 115,8 101, Semeno hořčice bílé a černé 107,9 66,4 91,2 94,5 143,6 134,9 85,2 176,4 204,5 205,6 201,6 157,4 158,3 181,3 194,4 170,3 Proteinové plodiny 91,2 89,5 87,3 115,1 92,0 91,8 103,0 92,5 96,0 103,5 103,4 102,4 101,1 99,7 97,3 102,3 Hrách 91,2 89,5 87,3 115,1 92,0 91,8 103,0 92,5 96,0 103,5 103,4 102,4 101,1 99,7 97,3 102, Hrách krmný 145,1 132,2 113,1 93,4 91,8 95,6 121,2 104,9 99,3 95,8 100,6 94,1 89,9 97,1 99,7 94, Hrách jedlý 81,0 81,3 80,6 123,7 92,0 90,7 98,1 89,1 94,9 106,4 104,4 105,5 105,3 100,6 96,4 105,1 Cukrovka 79,9 79,9 67,6 106,9 126,0 116,2 89,3 106,5 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 122,1 118,5 125, Cukrovka technická 79,9 79,9 67,6 106,9 126,0 116,2 89,3 106,5 125,9 125,9 125,9 125,9 125,9 122,1 118,5 125,9 Ostatní prům. plodiny 56,9 64,7 101,1 106,2 95,8 124,9 68,3 114,6 96,3 93,0 90,9 90,9 90,9 95,4 100,5 90,9 Textilní plodiny 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Stonky lnu odsem.rosené 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Chmel 56,8 64,6 101,1 106,1 95,8 125,0 68,2 114,7 96,2 92,9 90,8 90,8 90,8 95,4 100,5 90, Chmel sušený 56,8 64,6 101,1 106,1 95,8 125,0 68,2 114,7 96,2 92,9 90,8 90,8 90,8 95,4 100,5 90,8 Brambory (včetně sadby) 131,3 100,1 63,0 60,6 54,6 47,7 116,5 49,9 44,9 43,0 41,8 44,0 87,2 52,1 45,8 57,7 Konzumní brambory 113,0 85,4 54,1 53,2 47,5 43,0 108,5 42,5 37,7 36,6 35,1 36,7 92,8 47,2 38,8 55, Konzumní brambory 113,0 85,4 54,1 53,2 47,5 43,0 108,5 42,5 37,7 36,6 35,1 36,7 92,8 47,2 38,8 55,0 Ostatní brambory 250,1 309,5 102,5 97,9 95,6 67,9 152,0 80,6 70,7 62,7 62,8 66,9 69,4 68,1 70,2 66, Brambory průmyslové 250,1 309,5 102,5 97,9 95,6 67,9 152,0 80,6 70,7 62,7 62,8 66,9 69,4 68,1 70,2 66,4 za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí

5 Index cen zemědělství (Stejné období předchozího roku = 100) TAB. 1 Stejné období předchozího roku = 100 Kód Rok 2011 Rok 2012 průměr průměr od poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Víno 102,8 103,6 99,1 101,5 102,0 94,6 101,1 95,2 96,9 97,6 100,1 97,3 103,1 98,4 96,6 100,2 Vinné hrozny moštové 103,4 103,4 96,3 99,8 101,4 90,1 101,2 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90, Čerstvé vinné hrozny 103,4 103,4 96,3 99,8 101,4 90,1 101,2 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 Víno jakostní 102,4 103,9 101,6 103,0 102,5 98,6 101,0 100,0 103,0 104,0 108,8 103,4 114,9 105,7 102,3 108, Víno bílé (sudové) 102,4 104,9 102,6 105,0 102,6 97,5 101,3 100,0 105,1 109,7 114,3 107,1 119,1 109,3 105,0 113, Víno červené (sudové) 102,5 102,5 100,0 100,0 102,5 100,0 100,7 100,0 100,0 95,4 100,0 97,6 107,7 100,0 98,5 101,6 Ovoce a zelenina 90,4 85,4 95,1 85,6 81,5 78,8 94,1 68,7 73,3 78,7 82,5 101,8 116,6 95,4 73,9 101,7 Zelenina a květiny 68,7 69,0 68,4 64,5 64,6 56,3 75,6 44,1 48,1 57,6 69,1 118,4 132,9 93,4 50,9 111,5 Čerstvá zelenina 68,7 69,0 68,4 64,5 64,6 56,3 75,6 44,1 48,1 57,6 69,1 118,4 132,9 93,4 50,9 111,5 Květák 72,3 72,8 82,5 76,4 90,2 76,9 114,0 114,0 114, Květák 72,3 72,8 82,5 76,4 90,2 76,9 114,0 114,0 114,0 Rajčata 55,0 49,9 73,2 75,4 72,7 72,1 70,5 137,2 164,2 146,2 146, Rajčata 55,0 49,9 73,2 75,4 72,7 72,1 70,5 137,2 164,2 146,2 146,2 Ostatní zelenina 77,6 72,0 67,0 62,6 63,1 55,7 76,9 44,1 48,1 57,6 69,1 91,0 108,1 71,4 50,9 86,7 Zelí 62,5 47,2 58,8 62,9 57,3 48,3 63,3 40,3 45,5 50,2 50,9 128,1 57,3 45,7 102, Zelí bílé hlávkové 61,2 46,8 59,3 62,4 56,0 46,8 62,0 38,7 47,1 48,2 50,9 128,1 59,8 44,8 102, Zelí červené hlávkové 71,8 54,0 55,3 70,3 67,2 65,6 74,0 44,1 39,4 55,2 48,2 48,2 Salát 95,8 83,4 85,1 100,0 85,7 82,0 100,0 107,7 100,0 142,5 111,7 100,0 113, Salát hlávkový 95,8 83,4 85,1 100,0 85,7 82,0 100,0 107,7 100,0 142,5 111,7 100,0 113,1 Špenát 102,6 100,6 100,3 106,0 103,9 103, Špenát listový 102,6 100,6 100,3 106,0 103,9 103,9 Okurky 84,8 88,3 85,7 94,8 100,0 100,3 100,0 81,9 100,7 109,0 93,4 100,0 92, Okurky salátové 84,8 88,3 85,7 94,8 100,0 100,3 100,0 81,9 100,7 109,0 93,4 100,0 92, Okurky nakládačky 92,9 92,9 Mrkev 136,2 81,4 72,4 61,8 78,3 58,7 83,0 54,5 57,1 57,1 69,8 107,0 58,9 55,9 70, Mrkev 136,2 81,4 72,4 61,8 78,3 58,7 83,0 54,5 57,1 57,1 69,8 107,0 58,9 55,9 70,0 Cibule 92,5 94,2 75,4 62,6 52,6 59,0 83,0 35,2 42,3 38,1 34,4 32,9 78,4 42,0 37,9 48, Cibule kuchyńská 92,5 94,2 75,4 62,6 52,6 59,0 83,0 35,2 42,3 38,1 34,4 32,9 78,4 42,0 37,9 48,5 Ostatní zelenina: ostatní 76,5 90,4 67,2 59,3 76,0 70,0 78,9 56,4 55,0 61,5 53,0 90,5 112,0 70,7 56,9 83, Kapusta hlávková 61,5 62,6 70,5 71,8 68,8 83,5 72,9 59,9 68,0 133,3 92,2 60,8 133, Žampiony 102,7 95,3 101,4 102,8 101,5 113,4 100,8 101,5 100,0 105,0 103,6 100,0 95,3 100,8 102,3 99, Pór 115,4 111,2 103,4 111, Paprika zeleninová 83,5 87,7 69,3 77,9 66,7 81,6 100,0 100,0 100,0 100, Celer 59,1 48,3 54,2 63,4 59,0 68,1 46,1 49,4 54,0 32,5 45,1 49,5 32, Česnek 189,6 189,6 196,3 193,1 191, Kedlubny 79,1 94,6 85,7 83,3 88,6 85,1 113,9 94,5 94, Ředkvičky 98,6 89,7 83,0 100,0 86,4 86, Petržel 100,0 65,0 67,6 68,6 76,5 88,7 73,0 80,3 87,5 80,1 76,0 87,5 Ovoce 113,6 101,4 125,6 106,8 96,4 99,1 112,3 94,6 100,7 101,2 94,8 91,7 108,3 96,8 98,0 95,7 Čerstvé ovoce 113,6 101,4 125,6 106,8 96,4 99,1 112,3 94,6 100,7 101,2 94,8 91,7 108,3 96,8 98,0 95,7 Jablka konzumní 139,6 114,2 123,4 100,6 93,8 101,5 114,5 94,6 100,7 101,2 94,8 91,7 107,4 96,1 98,0 94, Jablka konzumní 139,6 114,2 123,4 100,6 93,8 101,5 114,5 94,6 100,7 101,2 94,8 91,7 107,4 96,1 98,0 94,4 Hrušky konzumní 127,3 94,4 104,0 86,6 59,2 85, Hrušky 127,3 94,4 104,0 86,6 59,2 85,5 Broskve 118,1 98,9 113,2 101, Broskve 118,1 98,9 113,2 101,1 Ostatní ovoce 112,4 96,1 131,0 115,7 99,7 96,9 110,3 109,6 109,6 109,6 Třešně 101,4 101,1 74,3 74,3 74, Třešně 101,4 101,1 74,3 74,3 74,3 Švestky 77,4 83,8 80, Švestky 77,4 83,8 80,3 za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí

6 Index cen zemědělství (Stejné období předchozího roku = 100) TAB. 1 Stejné období předchozího roku = 100 Kód Rok 2011 Rok 2012 průměr průměr od poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Jahody 84,8 99,8 122,7 122,7 122, Jahody zahradní tříděné 84,8 99,8 122,7 122,7 122,7 Ostatní ovoce:ostatní 116,1 100,1 139,9 115,8 99,7 96,9 112, Jablka průmyslová 159,6 139,9 115,8 99,7 96,9 114, Rybíz černý 105,3 105, Rybíz červený a bílý 142,9 114,5 122, Meruňky 112,1 88,7 101,3 Ořechy a suché ovoce 105,3 102,6 103, Ořechy vlašské suché 105,3 102,6 103,8 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 106,3 107,6 107,8 107,3 108,0 109,5 107,6 110,0 109,1 112,3 109,0 105,3 102,8 108,0 110,5 105,8 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 106,3 107,6 107,8 107,3 108,0 109,5 107,6 110,1 109,1 112,4 109,2 105,5 102,8 108,1 110,6 105,8 Hosp. zvířata 103,4 104,3 105,4 105,9 108,8 111,6 105,1 113,7 111,5 112,4 111,6 109,2 108,7 111,2 112,6 109,8 Skot 104,1 105,1 105,2 106,6 106,5 107,8 104,8 106,8 106,0 107,0 108,8 108,7 110,2 107,9 106,6 109,3 Jatečný skot bez telat 104,1 105,0 105,0 106,5 106,4 107,9 104,8 106,8 106,1 107,2 109,1 108,8 110,4 108,1 106,7 109,5 Býci jateční 103,7 104,6 104,3 105,5 106,2 105,8 104,8 104,9 104,8 104,1 106,1 106,3 108,4 105,7 104,6 106,9 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 104,0 104,7 104,6 106,8 106,7 106,2 105,2 104,8 105,6 104,2 106,3 106,5 108,8 106,1 104,9 107, Býci jateční tř.j. SEU v živém 104,6 105,5 105,6 107,9 107,4 107,9 106,2 104,8 106,0 107,1 106,6 109,0 112,7 107,7 106,0 109, Býci jateční tř.j. ROP v živém 103,2 103,6 103,0 105,0 105,3 103,4 103,8 105,0 104,8 99,6 105,9 102,3 102,3 103,3 103,1 103,5 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 102,5 103,7 103,5 100,6 104,6 104,4 103,2 105,2 101,6 103,3 104,8 105,8 106,8 104,5 103,3 105, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 100,9 102,1 102,8 100,9 104,1 104,3 102,8 104,8 103,6 104,5 104,3 105,6 107,9 105,1 104,3 105, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 104,8 106,1 104,6 100,2 105,4 104,7 103,9 105,8 98,5 101,5 105,4 105,9 105,4 103,7 101,9 105,6 Jalovice 104,4 101,9 105,1 105,2 106,8 107,1 103,6 105,7 108,6 110,7 111,0 109,8 111,5 109,5 108,3 110,8 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 104,3 102,1 104,6 107,0 107,9 107,8 104,3 103,7 107,0 107,7 108,7 110,3 111,9 108,3 106,1 110, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 104,5 101,9 107,6 106,4 107,4 109,7 104,4 105,2 106,4 108,1 108,0 109,9 112,7 108,4 106,5 110, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 103,9 102,5 100,5 107,7 108,8 105,3 104,2 101,7 108,0 107,2 109,6 111,1 111,1 108,2 105,7 110,6 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 104,3 101,4 106,0 101,6 104,3 105,0 102,1 110,1 112,0 117,1 116,0 108,8 110,4 112,4 112,9 111, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 103,3 97,2 104,1 96,1 107,6 104,1 100,9 111,2 111,7 114,6 113,9 108,1 109,4 111,5 112,5 110, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 105,5 107,4 108,5 110,0 100,1 106,4 103,6 108,6 112,3 120,4 118,9 109,7 111,9 113,4 113,6 113,4 Krávy 104,6 106,7 106,3 108,5 106,6 111,8 104,8 110,5 108,1 112,3 114,8 113,3 113,9 112,2 110,4 114,0 Krávy tř.j. EUROP v živém 102,0 104,9 103,8 107,6 104,2 109,3 103,5 106,8 104,4 109,1 113,9 110,9 113,9 109,8 106,7 112, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 105,8 106,0 107,9 108,9 110,7 113,7 106,4 112,2 112,1 115,1 116,0 113,6 114,7 113,9 113,1 114, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 100,0 104,3 101,6 106,9 100,8 106,9 102,1 103,9 100,6 106,3 112,9 109,4 113,4 107,7 103,6 111,9 Krávy EUROP v JUT 109,5 109,8 111,3 110,2 111,2 116,8 107,4 117,5 115,1 118,5 116,5 117,7 113,9 116,5 117,1 116, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 108,2 112,1 112,9 110,4 111,9 119,5 107,8 121,7 116,3 124,1 122,1 121,8 118,8 120,8 120,7 120, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 110,8 107,5 109,5 109,9 110,5 114,2 107,1 113,4 114,0 112,8 110,8 113,7 109,3 112,2 113,4 111,2 Telata 103,9 107,7 113,9 109,6 108,6 104,8 104,2 109,7 102,2 100,0 94,4 104,1 102,5 102,1 103,9 100,3 Telata jateční savá tř.j.europživém 103,9 107,7 113,9 109,6 108,6 104,8 104,2 109,7 102,2 100,0 94,4 104,1 102,5 102,1 103,9 100, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 99,4 100,6 100,6 103,1 104,1 101,6 99,7 102,8 103,5 104,2 105,5 105,0 105,0 104,3 103,5 105, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 107,9 114,5 127,3 115,3 112,2 107,5 108,2 116,0 101,1 96,4 85,6 103,5 100,6 100,2 104,2 96,4 Prasata a selata 98,2 100,2 102,0 104,2 110,0 116,6 103,0 119,8 117,7 120,2 119,0 114,6 113,8 117,4 119,3 115,8 Prasata 99,2 101,1 102,6 104,3 111,0 117,7 103,8 120,4 118,7 120,5 118,8 114,0 113,3 117,5 119,8 115,3 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 100,0 100,9 102,8 105,3 111,2 118,9 103,8 120,1 117,8 120,9 119,9 113,9 112,7 117,4 119,6 115, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 100,0 102,3 103,6 106,3 112,9 121,1 105,3 121,0 118,2 118,5 117,2 112,0 112,3 116,4 119,3 113, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 99,9 95,4 99,7 101,8 104,6 110,6 97,7 117,2 116,5 129,8 130,0 121,2 114,4 121,3 120,9 121,5 Prasata jatečná EUROP v JUT 97,9 101,8 102,1 102,3 110,7 115,9 103,7 120,7 120,4 120,1 116,8 114,4 114,5 117,6 120,4 115, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 99,5 103,3 102,8 105,5 113,3 117,1 105,0 121,7 118,5 118,6 116,2 112,5 112,7 116,6 119,5 113, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 92,7 95,8 99,8 90,9 101,2 110,9 99,2 116,5 127,2 125,8 118,6 122,6 122,1 122,0 123,2 121,2 Selata 79,5 81,9 89,7 102,6 90,6 92,9 90,1 108,1 98,0 109,6 121,6 125,8 126,0 114,7 105,2 124, Odstavená selata v živém 79,5 81,9 89,7 102,6 90,6 92,9 90,1 108,1 98,0 109,6 121,6 125,8 126,0 114,7 105,2 124,5 za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí

7 Index cen zemědělství (Stejné období předchozího roku = 100) TAB. 1 Stejné období předchozího roku = 100 Kód Rok 2011 Rok 2012 průměr průměr od poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Ovce a jehňata 121,4 152,9 150,0 74,9 85,6 64,0 90,9 118,6 202,3 156,4 135,1 94,2 69,4 125,8 155,6 100,7 Jehňata 124,2 156,9 153,7 75,0 85,9 63,3 92,7 118,6 202,8 156,0 133,9 92,4 67,3 125,0 155,6 99, Jehňata jat.výkrm v živém 124,2 156,9 153,7 75,0 85,9 63,3 92,7 118,6 202,8 156,0 133,9 92,4 67,3 125,0 155,6 99,0 Ovce 37,9 37,9 37,9 66,7 66,7 103,0 38,1 121,2 181,8 181,8 239,2 239,2 239,2 194,5 155,7 239, Ovce,berani,skopci jateční v živém 37,9 37,9 37,9 66,7 66,7 103,0 38,1 121,2 181,8 181,8 239,2 239,2 239,2 194,5 155,7 239,2 Drůbež 111,9 110,2 110,7 108,9 109,6 108,2 108,8 110,3 106,0 104,9 102,9 102,0 100,2 104,3 107,0 101,7 Kuřata 111,2 109,1 109,8 107,8 108,4 108,2 108,5 109,9 104,7 104,1 102,3 102,2 99,8 103,7 106,2 101, Kuřata jatečná I.tř.j. 111,2 109,1 109,8 107,8 108,4 108,2 108,5 109,9 104,7 104,1 102,3 102,2 99,8 103,7 106,2 101,4 Ostatní drůbež 118,1 121,3 119,4 119,0 119,6 108,6 111,8 113,0 117,3 111,2 107,6 100,9 103,1 108,6 113,8 103, Slepice jatečné v živém 90,5 79,6 172,3 111,9 64,0 52,6 88,8 72,9 166,2 108,3 109,2 75,8 100,0 97,6 102,0 93, Krůty brojlerové v živém 122,2 127,4 119,4 121,7 126,6 113,6 115,0 117,7 117,5 113,0 108,7 102,8 103,8 110,4 116,1 105, Kachny jatečné v živém 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 102,8 105,8 105,8 101,9 100,0 100,0 100,0 102,2 104,4 100,0 Ostatní zvířata 99,7 102,7 99,6 98,3 103,6 100,6 104,1 97,9 95,9 94,4 95,2 93,2 97,0 95,6 96,0 95,1 Králíci 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Králíci jateční v živém 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ryby 99,7 102,7 99,6 98,3 103,8 100,6 104,0 97,9 95,7 94,2 95,1 93,1 96,9 95,4 95,9 95, Kapr tř. I. v živém 99,7 102,7 99,6 98,3 103,8 100,6 104,0 97,9 95,7 94,2 95,1 93,1 96,9 95,4 95,9 95,0 Živočišné výrobky 109,3 111,0 110,1 108,7 107,3 107,4 110,1 106,5 106,8 112,2 106,7 101,6 97,0 105,2 108,5 101,8 Mléko 112,3 112,1 110,8 109,1 107,0 106,1 112,7 104,4 103,0 102,1 99,5 95,9 92,0 99,4 103,1 95, Mléko kravské Q.tř.j. 112,3 112,1 110,8 109,1 107,0 106,1 112,7 104,4 103,0 102,1 99,5 95,9 92,0 99,4 103,1 95,8 Vejce 79,2 98,2 104,2 105,0 110,2 121,7 87,5 133,2 152,4 232,9 191,9 177,9 167,2 176,5 173,3 179, Vejce slepičí konzumní netříděná 88,2 94,3 107,8 103,0 106,1 110,1 90,4 111,4 155,1 214,4 214,8 145,5 151,8 163,7 158,7 168, Vejce slepičí konzumní tříděná 79,1 98,4 104,2 105,1 110,4 122,0 87,4 133,8 152,5 233,4 191,7 178,7 167,6 176,9 173,6 180, Vejce slepičí násadová 75,4 75,4 104,4 98,0 96,5 100,6 89,5 103,0 98,2 114,8 94,9 103,8 103,8 103,1 105,0 100,8 Ostatní živočišné výr. 108,4 108,4 98,9 98,9 98,9 98,9 105,5 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 91,2 90,3 90,1 90, Med včelí 108,4 108,4 98,9 98,9 98,9 98,9 105,5 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 91,2 90,3 90,1 90,5 za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí

8 Index cen zemědělství (Průměr roku 2005 = 100) TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Prok 2011 Rok 2012 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 06/12 Zemědělská výroba celkem 1000, ,7 120,0 117,3 117,2 117,0 116,7 121,2 117,5 118,3 122,0 122,9 123,9 126,8 122,0 119,3 124,5 104,0 Zemědělská výroba celkem bez ryb 998, ,8 120,1 117,3 117,3 117,0 116,7 121,2 117,5 118,3 122,0 122,9 123,9 126,8 122,1 119,3 124,6 104,0 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 969, ,6 120,6 117,8 118,0 117,8 117,3 121,8 118,2 119,0 122,6 123,4 124,2 127,1 122,4 119,9 124,9 104,6 Rostlinná výroba 458, ,2 145,0 138,4 138,0 136,3 133,5 148,7 133,9 136,2 139,9 143,8 149,0 158,0 143,8 136,7 150,3 100,9 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 427, ,4 148,1 141,0 141,2 139,3 136,2 152,1 136,6 139,1 142,7 146,5 151,4 161,0 146,2 139,5 153,0 101,8 Obiloviny 227, ,3 167,9 163,2 160,8 157,1 154,1 172,9 154,6 159,7 163,8 170,2 175,9 180,2 167,4 159,4 175,4 105,5 Pšenice 124, ,6 172,6 165,0 164,9 161,9 155,8 183,2 154,4 160,7 165,8 173,2 180,4 187,6 170,4 160,3 180,4 99, Pšenice potravinářská 61, ,6 175,0 165,6 164,7 161,1 151,2 183,4 147,6 151,8 157,9 164,8 174,2 182,1 163,1 152,4 173,7 96, Pšenice krmná 63, ,5 170,2 164,5 165,0 162,8 160,3 183,1 161,1 169,4 173,4 181,3 186,4 192,8 177,4 168,0 186,8 103,1 Ječmen 70, ,0 152,8 155,8 156,4 153,3 155,0 154,3 156,9 159,5 161,0 166,9 168,2 168,9 163,6 159,1 168,0 119, Ječmen sladovnický 44, ,4 145,6 149,3 152,8 151,5 152,9 145,8 152,6 155,7 154,4 156,9 155,7 157,5 155,5 154,2 156,7 122, Ječmen potravinářský 1, ,9 151,1 149,8 156,7 146,7 168,0 160,3 170,4 167,7 173,0 178,7 182,9 179,3 175,3 170,4 180,3 119, Ječmen krmný 25, ,7 165,3 167,1 162,4 156,7 157,9 168,7 163,7 165,6 171,7 183,5 189,2 188,1 177,0 167,0 186,9 114,7 Oves 3, ,5 151,0 144,1 151,7 153,2 150,7 156,3 148,8 161,3 165,1 171,8 172,7 164,5 164,0 158,4 169,7 114, Oves potravinářský 0, ,9 212,1 212,1 212,1 183,3 181,8 186,5 196,3 203,9 184,5 196,7 165,4 193,1 190,0 194,9 185,1 127, Oves krmný 3, ,8 147,6 140,3 148,3 151,5 149,0 154,7 146,1 158,9 164,0 170,4 173,2 162,9 162,6 156,3 168,8 113,3 Kukuřice 22, ,1 189,3 176,2 145,4 134,9 134,6 170,7 139,1 142,7 149,7 153,8 166,4 170,0 153,6 143,8 163,4 100, Kukuřice krmná 22, ,1 189,3 176,2 145,4 134,9 134,6 170,7 139,1 142,7 149,7 153,8 166,4 170,0 153,6 143,8 163,4 100,8 Žito 5, ,5 180,0 176,8 198,9 193,2 190,1 200,4 198,5 209,6 215,6 212,5 216,2 212,3 210,8 207,9 213,7 112, Žito potravinářské 5, ,5 180,0 176,8 198,9 193,2 190,1 200,4 198,5 209,6 215,6 212,5 216,2 212,3 210,8 207,9 213,7 112,7 Průmyslové plodiny 162, ,1 119,8 117,1 122,5 124,3 122,0 122,1 121,5 120,8 123,8 124,8 129,2 130,9 125,2 122,0 128,3 106,5 Olejniny celkem 79, ,9 172,6 172,9 173,2 168,8 167,6 177,2 171,2 171,6 177,2 179,4 188,3 191,5 179,9 173,3 186,4 110,0 Olejniny základní 65, ,5 187,8 185,8 185,4 183,6 182,7 191,8 187,4 188,4 195,6 197,8 206,4 207,9 197,3 190,5 204,0 113, Semeno řepky olejné 59, ,0 188,4 190,6 189,8 188,7 187,6 195,3 191,7 193,3 199,0 201,9 211,2 212,8 201,7 194,7 208,6 113, Semeno slunečnice 6, ,6 181,8 139,7 143,4 135,0 136,1 158,9 145,9 141,8 162,9 158,8 160,7 161,1 155,2 150,2 160,2 109,0 Ostatní olejniny 13, ,3 98,3 109,8 113,5 96,1 93,4 105,4 92,1 88,9 86,9 89,2 99,6 111,1 94,6 89,3 100,0 85, Semeno máku 11, ,2 95,4 104,9 110,8 87,7 81,6 103,2 80,1 77,5 75,2 77,3 89,2 103,3 83,8 77,6 89,9 78, Semeno lnu pro technické zpracování 0, ,5 107,9 128,3 114,8 109,5 112,7 105,0 120,8 108,2 113,6 101,3 101,3 91,6 106,1 114,2 98,1 120, Semeno hořčice bílé a černé 1, ,2 120,8 147,1 137,2 166,2 192,3 124,9 188,9 184,5 182,4 191,5 191,9 187,7 187,8 185,3 190,4 136,0 Proteinové plodiny 4, ,2 136,4 127,7 131,0 131,5 133,9 135,6 133,2 130,6 141,2 138,0 139,3 143,3 137,6 135,0 140,2 96,6 Hrách 4, ,2 136,4 127,7 131,0 131,5 133,9 135,6 133,2 130,6 141,2 138,0 139,3 143,3 137,6 135,0 140,2 96, Hrách krmný 1, ,7 134,7 141,8 125,6 127,4 130,0 143,0 134,5 146,4 151,1 154,4 148,8 146,7 147,0 144,0 150,0 102, Hrách jedlý 3, ,3 136,9 123,3 132,7 132,7 135,1 133,3 132,7 125,6 138,1 132,8 136,3 142,2 134,6 132,1 137,1 94,8 Cukrovka 54, ,8 49,8 42,9 61,7 74,7 71,8 55,1 65,1 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 63,1 63,5 62,7 107, Cukrovka technická 54, ,8 49,8 42,9 61,7 74,7 71,8 55,1 65,1 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 63,1 63,5 62,7 107,7 Ostatní prům. plodiny 24, ,4 100,4 98,5 91,2 88,9 83,3 89,7 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 89,1 Textilní plodiny 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 100, Stonky lnu odsem.rosené 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 100,0 Chmel 24, ,8 101,9 100,0 92,5 90,2 84,5 91,0 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 89, Chmel sušený 24, ,8 101,9 100,0 92,5 90,2 84,5 91,0 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 89,0 Brambory (včetně sadby) 28, ,6 165,1 113,5 103,3 94,4 85,9 171,7 92,8 92,0 94,8 94,6 98,0 196,7 111,5 93,2 129,8 62,3 Konzumní brambory 20, ,8 186,7 112,6 107,7 99,3 89,3 185,2 90,2 85,5 86,4 85,9 87,6 225,7 110,2 87,4 133,1 56, Konzumní brambory 20, ,8 186,7 112,6 107,7 99,3 89,3 185,2 90,2 85,5 86,4 85,9 87,6 225,7 110,2 87,4 133,1 56,0 Ostatní brambory 8, ,3 113,6 115,8 92,7 82,6 77,9 139,5 99,0 107,6 115,0 115,1 122,6 127,3 114,4 107,2 121,7 88, Brambory průmyslové 8, ,3 113,6 115,8 92,7 82,6 77,9 139,5 99,0 107,6 115,0 115,1 122,6 127,3 114,4 107,2 121,7 88,6

9 Index cen zemědělství (Průměr roku 2005 = 100) TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Prok 2011 Rok 2012 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 06/12 Víno 9, ,0 106,8 98,4 104,0 105,7 99,5 104,1 98,1 100,3 103,6 105,6 103,1 107,7 103,1 100,7 105,5 99,5 Vinné hrozny moštové 4, ,3 106,3 92,9 103,2 107,3 95,8 104,1 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 94, Čerstvé vinné hrozny 4, ,3 106,3 92,9 103,2 107,3 95,8 104,1 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 94,5 Víno jakostní 4, ,8 107,3 103,3 104,8 104,2 102,7 104,1 100,2 104,2 110,4 114,0 109,4 118,1 109,4 104,9 113,8 103, Víno bílé (sudové) 2, ,0 109,6 104,5 107,0 104,5 101,9 104,9 99,4 104,5 114,6 122,3 114,6 127,4 113,8 106,2 121,4 105, Víno červené (sudové) 1, ,9 103,9 101,4 101,4 103,9 103,9 102,9 101,4 103,9 103,9 101,4 101,4 103,9 102,7 103,1 102,2 100,6 Ovoce a zelenina 30, ,5 102,0 102,4 94,2 93,9 96,8 102,4 95,1 95,5 101,0 106,8 115,8 116,7 109,5 98,0 113,5 85,5 Zelenina a květiny 14, ,4 84,9 81,3 73,5 72,1 67,8 84,2 64,5 67,3 79,1 89,3 105,4 92,5 92,4 71,7 97,8 67,6 Čerstvá zelenina 14, ,4 84,9 81,3 73,5 72,1 67,8 84,2 64,5 67,3 79,1 89,3 105,4 92,5 92,4 71,7 97,8 Květák 0, ,0 97,1 94,7 109,6 114,9 101,2 132,7 132,7 132, Květák 0, ,0 97,1 94,7 109,6 114,9 101,2 132,7 132,7 132,7 Rajčata 8, ,5 36,5 63,4 73,1 63,9 63,9 60,2 111,3 82,9 98,7 98, Rajčata 8, ,5 36,5 63,4 73,1 63,9 63,9 60,2 111,3 82,9 98,7 98,7 Ostatní zelenina 5, ,9 99,1 84,2 72,4 73,3 68,0 92,4 64,5 67,3 79,1 89,3 94,4 103,6 86,7 71,7 95,5 Zelí 0, ,0 69,5 69,1 64,3 65,5 60,1 74,8 57,9 58,3 64,2 66,2 171,1 76,2 60,8 135, Zelí bílé hlávkové 0, ,7 68,7 68,3 63,8 64,8 59,3 73,2 54,7 58,4 62,7 66,2 171,1 78,9 59,1 135, Zelí červené hlávkové 105,3 81,6 74,8 70,6 70,1 68,1 88,6 66,4 57,6 67,9 65,6 65,6 Salát 0, ,0 67,0 73,1 73,1 73,1 71,5 82,2 85,3 73,1 86,8 80,3 82,2 80, Salát hlávkový 0, ,0 67,0 73,1 73,1 73,1 71,5 82,2 85,3 73,1 86,8 80,3 82,2 80,1 Špenát 1, ,1 88,4 92,0 91,5 91,7 91, Špenát listový 1, ,1 88,4 92,0 91,5 91,7 91,7 Okurky 1, ,3 65,0 59,3 85,9 96,5 95,7 127,0 101,6 108,1 76,1 100,7 127,0 98, Okurky salátové 1, ,3 64,8 59,3 85,9 96,5 95,7 127,0 101,6 108,1 76,1 100,7 127,0 98, Okurky nakládačky 130,0 130,0 Mrkev 0, ,4 100,4 82,2 64,6 72,2 74,9 95,2 84,0 88,1 88,1 105,7 678,3 90,6 86,2 106, Mrkev 0, ,4 100,4 82,2 64,6 72,2 74,9 95,2 84,0 88,1 88,1 105,7 678,3 90,6 86,2 106,7 Cibule 0, ,1 152,0 123,7 83,3 73,0 72,0 117,9 52,8 55,5 56,7 47,6 54,2 174,1 64,1 55,0 80, Cibule kuchyńská 0, ,1 152,0 123,7 83,3 73,0 72,0 117,9 52,8 55,5 56,7 47,6 54,2 174,1 64,1 55,0 80,1 Ostatní zelenina: ostatní 0, ,4 114,5 87,9 80,4 87,2 78,3 99,5 78,8 89,5 100,3 88,1 91,2 109,4 92,4 87,1 96, Kapusta hlávková 0, ,0 80,5 80,0 78,5 79,5 76,5 85,3 77,3 78,8 128,9 103,3 77,5 128, Žampiony 0, ,5 98,3 98,3 99,5 98,3 109,9 98,7 98,3 98,3 99,5 101,8 98,3 93,7 98,3 98,7 98, Pór 112,6 112,6 112,6 112, Paprika zeleninová 0, ,5 91,2 83,5 89,3 77,9 98,5 214,1 186,1 201,7 201, Celer 153,9 82,9 76,9 71,0 65,9 92,7 71,0 86,8 100,6 82,6 84,2 84,6 82, Česnek 267,0 267,0 267,0 267,0 267, Kedlubny 0, ,3 68,7 75,0 62,5 66,6 62,5 64,0 63,1 63, Ředkvičky 0, ,1 79,5 68,1 66,3 70,9 70, Petržel 484,6 105,0 101,0 96,9 105,0 199,5 109,0 116,7 127,2 117,7 112,3 127,2 Ovoce 15, ,4 117,9 122,2 113,5 114,2 123,8 119,5 123,8 121,8 121,4 123,1 125,6 139,3 125,5 122,6 128,0 102,1 Čerstvé ovoce 15, ,4 117,9 122,2 113,5 114,2 123,8 119,5 123,8 121,8 121,4 123,1 125,6 139,3 125,5 122,6 128,0 Jablka konzumní 9, ,8 147,5 138,3 121,6 112,1 126,4 126,5 123,8 121,8 121,4 123,1 125,6 133,6 124,4 122,6 126, Jablka konzumní 9, ,8 147,5 138,3 121,6 112,1 126,4 126,5 123,8 121,8 121,4 123,1 125,6 133,6 124,4 122,6 126,2 Hrušky konzumní 140,0 118,6 107,6 101,2 74,2 100, Hrušky 140,0 118,6 107,6 101,2 74,2 100,5 Broskve 110,8 110,9 106,4 110, Broskve 110,8 110,9 106,4 110,8 Ostatní ovoce 6, ,3 108,3 104,5 105,1 117,3 127,1 109,6 147,9 147,9 147,9 Třešně 1, ,4 112,6 106,5 106,5 106, Třešně 1, ,4 112,6 106,5 106,5 106,5 Švestky 74,7 73,3 74, Švestky 74,7 73,3 74,0

10 Index cen zemědělství (Průměr roku 2005 = 100) TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Kód Stálé váhy akt. e v Prok 2011 Rok 2012 průměr od poč. roku průměr od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Jahody 4, ,3 131,7 162,1 162,1 162, Jahody zahradní tříděné 4, ,3 131,7 162,1 162,1 162,1 Ostatní ovoce:ostatní 114,8 117,0 109,8 105,0 117,2 127,1 110, Jablka průmyslová 100,2 109,8 105,0 117,2 127,1 109, Rybíz černý 83,5 83, Rybíz červený a bílý 134,6 186,6 165, Meruňky 112,2 97,7 105,9 Ořechy a suché ovoce 133,6 133,6 133, Ořechy vlašské suché 133,6 133,6 133,6 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 541, ,9 98,9 99,5 99,6 100,7 102,5 97,9 103,6 103,1 106,8 105,1 102,6 100,3 103,6 104,5 102,7 107,9 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 539, ,9 98,9 99,5 99,6 100,7 102,5 97,8 103,6 103,1 106,8 105,2 102,7 100,3 103,6 104,5 102,7 108,0 Hosp. zvířata 272, ,8 97,5 97,7 97,2 98,6 100,7 95,5 102,6 101,5 102,5 103,7 104,3 104,6 103,2 102,2 104,2 108,9 Skot 59, ,7 100,3 100,4 101,6 102,3 103,7 100,4 103,9 105,6 107,1 108,3 108,9 110,3 107,4 105,5 109,2 106,9 Jatečný skot bez telat 57, ,8 100,4 100,4 101,7 102,4 103,8 100,5 104,1 105,9 107,5 108,7 109,1 110,6 107,7 105,8 109,5 107,0 Býci jateční 34, ,5 101,0 100,8 101,8 102,8 103,6 101,7 104,5 106,7 106,8 108,6 108,7 109,8 107,5 106,0 109,0 105,4 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 28, ,6 100,3 100,0 101,7 102,4 103,1 101,0 103,8 106,5 106,0 107,7 108,0 109,3 106,9 105,4 108,3 105, Býci jateční tř.j. SEU v živém 17, ,9 100,6 100,5 102,6 103,4 105,6 102,1 106,0 109,2 110,1 109,7 111,3 113,4 110,0 108,4 111,5 107, Býci jateční tř.j. ROP v živém 10, ,2 99,8 99,2 100,2 100,7 99,1 99,3 100,5 102,4 99,6 104,6 102,7 102,6 102,1 100,8 103,3 103,6 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 6, ,1 104,1 104,4 102,5 104,7 106,0 104,9 107,6 107,6 109,9 112,2 112,1 112,4 110,3 108,4 112,2 103, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 3, ,2 103,9 103,9 103,3 105,0 106,6 105,1 109,0 110,7 110,0 112,3 112,0 113,2 111,2 109,9 112,5 103, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 2, ,4 104,4 105,1 101,3 104,2 105,1 104,6 105,4 102,8 109,7 112,0 112,2 111,3 108,9 106,0 111,8 104,0 Jalovice 3, ,3 101,8 101,7 102,6 104,6 104,7 101,4 105,6 107,3 109,0 109,8 111,9 113,0 109,4 107,3 111,6 107,3 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 2, ,4 101,8 103,1 104,4 106,1 105,8 102,4 104,3 106,7 108,0 109,6 113,1 113,8 109,3 106,3 112,2 106, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 1, ,5 103,1 105,8 104,9 107,3 108,2 103,8 106,0 107,4 109,8 111,5 113,6 115,7 110,7 107,7 113,6 107, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 0, ,9 100,0 99,5 103,6 104,6 102,6 100,6 102,0 105,8 105,6 107,1 112,4 111,3 107,4 104,5 110,3 106,5 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 1, ,0 101,8 98,7 98,9 101,3 102,2 99,3 108,4 108,6 111,0 110,0 109,6 111,1 109,8 109,3 110,2 108, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 0, ,1 101,3 98,6 98,9 103,0 101,9 100,0 107,9 107,6 112,9 110,4 111,1 112,9 110,5 109,5 111,5 106, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 0, ,7 102,5 98,8 99,0 99,0 102,7 98,3 109,0 110,1 108,4 109,5 107,5 108,8 108,9 109,2 108,6 109,9 Krávy 19, ,2 99,2 99,5 101,2 101,2 104,1 98,2 103,0 104,3 108,5 108,7 109,4 111,5 107,6 105,3 109,9 109,8 Krávy tř.j. EUROP v živém 12, ,4 95,8 96,8 99,4 97,7 101,2 96,4 99,6 101,3 105,5 105,7 105,8 108,5 104,4 102,1 106,7 107, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 4, ,9 102,3 103,5 103,8 106,2 107,1 101,6 107,8 109,6 112,7 114,5 114,6 117,7 112,8 110,0 115,6 111, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 8, ,2 92,6 93,5 97,3 93,5 98,2 93,8 95,5 97,2 102,0 101,4 101,4 104,0 100,3 98,2 102,3 105,5 Krávy EUROP v JUT 6, ,5 105,6 104,7 104,7 107,8 109,7 101,7 109,4 110,0 114,2 114,5 116,2 117,1 113,6 111,2 115,9 114, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 3, ,5 108,0 106,0 106,9 109,9 112,6 102,7 114,5 112,3 119,8 118,4 121,3 120,3 117,8 115,5 120,0 116, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 3, ,5 103,3 103,3 102,4 105,6 106,9 100,8 104,4 107,7 108,6 110,5 111,2 114,0 109,4 106,9 111,9 111,3 Telata 1, ,5 94,2 97,6 99,0 101,1 96,5 94,7 97,4 92,5 91,6 90,4 96,8 97,1 94,3 93,8 94,8 105,0 Telata jateční savá tř.j.europživém 1, ,5 94,2 97,6 99,0 101,1 96,5 94,7 97,4 92,5 91,6 90,4 96,8 97,1 94,3 93,8 94,8 105, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 0, ,9 90,0 90,2 89,8 90,5 89,7 89,1 90,8 90,6 91,0 92,4 93,2 93,9 92,0 90,8 93,2 102, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 0, ,8 98,2 104,4 107,5 110,9 102,8 99,9 103,5 94,2 92,2 88,5 100,2 100,2 96,5 96,6 96,3 106,8 Prasata a selata 136, ,7 90,9 91,0 90,3 92,3 96,3 88,1 98,8 96,4 97,5 99,8 100,7 101,3 99,1 97,6 100,6 111,1 Prasata 130, ,1 91,3 91,1 90,6 92,9 97,0 88,4 99,3 97,1 98,0 99,9 100,8 101,3 99,4 98,1 100,7 111,5 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 86, ,0 90,9 91,1 91,1 92,7 97,0 88,3 99,1 96,6 97,7 100,1 100,0 101,1 99,1 97,8 100,4 111, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 68, ,6 91,9 91,1 91,3 93,5 98,1 88,8 99,2 96,1 96,2 99,3 100,2 101,6 98,8 97,2 100,4 111, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 18, ,7 87,2 90,9 90,4 89,6 92,8 86,2 98,9 98,3 103,2 102,8 99,0 99,4 100,3 100,1 100,4 111,3 Prasata jatečná EUROP v JUT 44, ,3 92,1 91,0 89,6 93,3 97,1 88,6 99,6 98,0 98,6 99,6 102,4 101,8 100,0 98,7 101,3 111, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 35, ,1 92,8 90,5 90,6 93,9 97,0 88,8 99,2 96,0 97,1 99,1 101,5 101,4 99,1 97,4 100,7 111, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 8, ,3 89,4 93,1 85,7 91,0 97,5 87,8 101,1 105,7 104,2 101,3 106,2 103,2 103,6 103,7 103,6 109,8 Selata 6, ,0 81,7 88,6 85,4 78,4 80,9 81,6 88,2 81,8 86,5 97,8 98,6 100,9 92,3 85,5 99,1 100, Odstavená selata v živém 6, ,0 81,7 88,6 85,4 78,4 80,9 81,6 88,2 81,8 86,5 97,8 98,6 100,9 92,3 85,5 99,1 100,9 za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí klouzavý průměr za 06/12

11 Index cen zemědělství (Průměr roku 2005 = 100) TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Prok 2011 Rok 2012 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 06/12 Ovce a jehňata 0, ,1 174,0 174,0 102,3 88,0 87,4 120,1 132,6 175,2 175,2 176,0 112,1 81,9 142,2 161,0 123,3 115,7 Jehňata 0, ,0 176,8 176,8 103,3 88,6 87,2 121,5 133,2 176,8 176,8 176,8 111,3 80,4 142,6 162,3 122,8 116, Jehňata jat.výkrm v živém 0, ,0 176,8 176,8 103,3 88,6 87,2 121,5 133,2 176,8 176,8 176,8 111,3 80,4 142,6 162,3 122,8 116,0 Ovce 0, ,4 60,4 60,4 60,4 60,4 93,3 65,7 109,8 109,8 109,8 144,5 144,5 144,5 127,2 109,8 144,5 101, Ovce,berani,skopci jateční v živém 0, ,4 60,4 60,4 60,4 60,4 93,3 65,7 109,8 109,8 109,8 144,5 144,5 144,5 127,2 109,8 144,5 101,4 Drůbež 73, ,2 106,7 107,0 106,3 107,8 106,8 104,8 108,4 106,7 107,1 106,4 107,4 106,3 107,1 107,4 106,7 107,0 Kuřata 66, ,5 105,6 106,5 105,5 106,8 106,3 104,4 107,5 105,7 106,6 105,9 107,3 105,5 106,4 106,6 106,2 106, Kuřata jatečná I.tř.j. 66, ,5 105,6 106,5 105,5 106,8 106,3 104,4 107,5 105,7 106,6 105,9 107,3 105,5 106,4 106,6 106,2 106,3 Ostatní drůbež 7, ,1 116,3 112,0 112,9 116,5 111,9 108,6 115,9 115,1 111,1 110,7 108,8 113,0 112,4 114,0 110,8 112, Slepice jatečné v živém 0, ,6 158,6 184,0 119,5 129,3 106,2 146,0 170,4 154,6 142,1 142,1 132,8 132,8 145,8 155,7 135,9 91, Krůty brojlerové v živém 6, ,1 118,0 111,8 115,5 119,4 114,8 109,4 117,0 116,8 112,4 111,9 110,0 115,1 113,9 115,4 112,3 115, Kachny jatečné v živém 1, ,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 96,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 103,9 Ostatní zvířata 1, ,2 101,7 100,8 96,1 97,0 99,1 102,1 100,7 99,4 101,1 98,5 98,5 101,8 100,0 100,4 99,6 98,1 Králíci 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 100, Králíci jateční v živém 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 100,0 Ryby 1, ,0 101,5 100,6 95,8 96,7 98,8 101,8 100,5 99,1 100,8 98,2 98,2 101,5 99,7 100,1 99,3 98, Kapr tř. I. v živém 1, ,0 101,5 100,6 95,8 96,7 98,8 101,8 100,5 99,1 100,8 98,2 98,2 101,5 99,7 100,1 99,3 98,0 Živočišné výrobky 269, ,0 100,2 101,2 102,1 102,8 104,2 100,3 104,6 104,8 111,1 106,6 100,9 96,0 104,0 106,8 101,2 107,0 Mléko 247, ,5 100,8 100,9 101,2 101,9 102,7 100,5 102,8 101,6 101,4 99,5 96,3 92,6 99,0 101,9 96,1 104, Mléko kravské Q.tř.j. 247, ,5 100,8 100,9 101,2 101,9 102,7 100,5 102,8 101,6 101,4 99,5 96,3 92,6 99,0 101,9 96,1 104,3 Vejce 21, ,1 92,1 104,1 110,8 112,0 120,0 97,0 125,1 139,6 221,3 187,1 152,8 133,6 159,9 162,0 157,8 137, Vejce slepičí konzumní netříděná 0, ,3 108,7 122,3 121,2 121,8 126,6 112,6 132,9 160,8 230,9 209,0 168,0 156,2 176,3 174,9 177,7 131, Vejce slepičí konzumní tříděná 21, ,8 91,9 103,9 110,7 111,9 119,9 96,8 125,1 139,4 221,5 187,1 152,8 133,4 159,9 162,0 157,8 138, Vejce slepičí násadová 0, ,8 83,8 114,8 107,8 115,3 120,2 100,3 117,2 111,6 114,1 79,5 87,0 87,0 99,4 114,3 84,5 97,0 Ostatní živočišné výr. 0, ,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 178,3 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 96, Med včelí 0, ,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 178,3 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 161,8 96,0

12 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2012 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 3 průměr od počátku roku * Ú H R N 102,2 101,7 101,5 102,7 117,4 117,4 117,0 117,2 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102,4 101,9 101,6 102,9 112,5 112,6 112,1 112,3 CA POTR.VÝR., NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 103,4 101,6 101,2 103,8 116,1 115,9 116,0 116,1 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 103,2 100,9 100,5 103,5 115,6 115,4 115,6 115,6 CA 101 KONZERV.MASO A MASNÉ VÝROBKY 105,3 104,3 104,7 104,9 99,7 100,3 100,9 99,8 CA 103 UPRAV. A KONZERV.OVOCE A ZELENINA 104,3 103,7 103,9 104,2 118,7 118,9 118,2 118,3 CA 104 ROSTL. A ŽIVOČIŠ. OLEJE A TUKY 92,0 93,4 93,1 94,1 128,2 131,5 129,4 129,6 CA 105 MLÉČNÉ VÝROBKY 99,0 96,7 94,9 99,9 110,3 108,0 107,1 110,8 CA 106 MLÝNSKÉ A ŠKROB.VÝROBKY A ŠKROBY 89,4 89,3 88,8 91,6 128,0 128,9 130,2 129,4 CA 107 PEKAŘSKÉ VÝR. A TĚSTOVINY 109,3 102,0 100,5 108,3 134,8 134,3 134,6 134,8 CA 1071 CHLÉB;PEKAŘ. A CUKRÁŘ.VÝR.ČERSTVÉ 109,5 101,2 99,5 108,6 136,3 135,5 136,0 136,3 CA 108 OSTATNÍ POTRAVINY 109,1 107,2 108,2 110,0 114,1 114,3 114,7 113,7 CA 1081 CUKR 124,8 118,1 120,5 129,0 103,2 103,8 104,4 103,7 CA 109 PRŮMYSLOVÁ KRMIVA 99,1 99,6 99,7 100,7 129,9 130,3 130,7 129,0 CA 11 NÁPOJE 104,4 104,1 103,9 104,5 116,4 116,1 116,0 116,4 CA 110 NÁPOJE 104,4 104,1 103,9 104,5 116,4 116,1 116,0 116,4

13 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2012 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 4 průměr od počátku roku * Ú H R N 102,2 101,7 101,5 102,7 117,4 117,4 117,0 117,2 B TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 96,7 94,0 94,2 99,0 131,1 130,8 131,2 132,9 B 05 UHLÍ A LIGNIT 92,3 88,9 89,2 95,4 135,2 135,0 136,1 138,5 B 06 SUROVÁ ROPA A ZEMNÍ PLYN 114,7 111,5 112,7 118,9 168,8 166,9 163,8 164,9 B 08 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY 102,7 101,7 101,1 101,9 111,2 110,7 110,2 110,9 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 102,4 101,9 101,6 102,9 112,5 112,6 112,1 112,3 CA POTR.VÝR.,NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 103,4 101,6 101,2 103,8 116,1 115,9 116,0 116,1 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 103,2 100,9 100,5 103,5 115,6 115,4 115,6 115,6 CA 11 NÁPOJE 104,4 104,1 103,9 104,5 116,4 116,1 116,0 116,4 CB TEXTIL,ODĚVY,USEŇ A PODOB.VÝR. 100,8 100,0 100,1 101,4 106,9 106,7 107,1 107,0 CB 13 TEXTIL 100,6 99,4 99,5 101,5 108,5 108,2 108,9 108,8 CB 14 ODĚVY 100,7 100,9 100,7 100,9 101,9 101,9 101,8 101,9 CB 15 USEŇ A PODOB.VÝROBKY 101,7 101,7 101,9 102,1 109,5 109,5 109,7 109,5 CC DŘEVO A VÝR.ZE DŘEVA,PAPÍR,TISK 99,7 99,3 99,2 100,4 102,5 102,8 103,0 102,8 CC 16 DŘEVO A DŘEV. A KORK.VÝR. 100,4 99,6 99,5 101,2 109,9 110,5 110,7 110,5 CC 17 PAPÍR A VÝR. Z PAPÍRU 98,9 98,4 98,1 99,3 101,2 101,5 101,9 101,5 CC 18 TISKAŘ. A NAHR.SLUŽBY 99,3 99,7 100,0 100,2 92,2 92,3 92,4 92,3 CD KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 110,7 108,8 104,7 112,3 160,9 154,7 146,2 154,3 CD 19 KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 110,7 108,8 104,7 112,3 160,9 154,7 146,2 154,3 CE CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 106,4 106,2 106,6 105,0 141,8 143,1 140,8 139,9 CE 20 CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 106,4 106,2 106,6 105,0 141,8 143,1 140,8 139,9 CF ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 103,3 103,1 102,6 101,6 110,2 110,2 109,7 109,0 CF 21 ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 103,3 103,1 102,6 101,6 110,2 110,2 109,7 109,0 CG PRYŽ. A PLAST.VÝR.,OST.NEKOV.MIN.VÝR. 102,8 103,1 102,6 102,7 102,9 103,3 103,4 102,8 CG 22 PRYŽOVÉ A PLAST.VÝROBKY 104,1 104,3 104,4 104,7 100,9 101,4 101,6 100,8

14 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA TAB. 4 Kód Rok 2012 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od průměr od počátku roku počátku roku CG 23 OST.NEKOVOVÉ MINER.VÝR. 101,7 101,8 100,8 100,7 105,0 105,2 105,2 104,9 CH OBECNÉ KOVY,KOVODĚL.VÝR. 100,1 99,3 100,0 101,5 113,4 114,2 114,5 114,0 CH 24 OBECNÉ KOVY 98,7 97,1 98,1 100,7 116,6 117,5 118,1 117,6 CH 25 KOVODĚL.VÝR.,KROMĚ STROJŮ A ZAŘ. 101,3 101,7 102,0 102,0 109,1 109,7 109,8 109,3 CI POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 99,6 99,9 100,9 100,4 91,5 91,9 92,6 92,5 CI 26 POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 99,6 99,9 100,9 100,4 91,5 91,9 92,6 92,5 CJ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 99,1 99,8 99,5 99,1 106,2 106,6 106,9 106,7 CJ 27 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 99,1 99,8 99,5 99,1 106,2 106,6 106,9 106,7 CK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 100,1 101,1 101,2 100,5 106,5 107,6 107,7 106,8 CK 28 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 100,1 101,1 101,2 100,5 106,5 107,6 107,7 106,8 CL MOTOR.VOZ.,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY,OST.DOPR.PR. 100,3 101,4 102,5 101,2 86,0 87,0 87,5 86,7 CL 29 MOTOR.VOZIDLA,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY 100,1 101,3 102,5 101,1 84,6 85,7 86,3 85,4 CL 30 OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘ. A ZAŘÍZ. 100,5 100,3 100,2 100,3 108,1 107,9 107,9 108,0 CM NÁBYTEK,OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 100,9 100,8 100,9 101,0 117,0 116,9 117,0 117,1 CM 31 NÁBYTEK 99,7 99,8 100,3 100,1 105,9 106,0 106,4 106,2 CM 32 OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 100,6 100,2 100,2 100,5 109,7 109,2 109,2 109,5 CM 33 OPR. A INSTAL. STROJŮ A ZAŘ. 101,2 101,1 101,0 101,3 123,2 123,2 123,3 123,3 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 101,7 101,7 101,7 101,7 144,0 144,0 144,0 144,3 D 35 ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 101,7 101,7 101,7 101,7 144,0 144,0 144,0 144,3 E ROZVOD VODY; KANALIZACE 108,1 108,0 108,0 108,1 146,0 146,0 146,0 145,9 E 36 PŘÍR.VODA,ÚPRAVA A ROZVOD VODY 108,1 108,0 108,0 108,1 146,0 146,0 146,0 145,9

15 INDEXY SPOTŘEBITELSKÝCH CEN V ROCE 2012 TAB. 5 Stejné období předchozího roku = 100 Průměr roku 2005 = 100 COICOP průměr od průměr od počátku počátku roku roku 0 ÚHRN 103,5 103,2 103,5 103,5 120,9 121,1 121,3 120,9 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 106,6 105,3 108,4 107,2 123,8 124,8 126,5 124,5 011 POTRAVINY 105,6 104,4 108,2 106,4 123,4 124,5 126,4 124, PEKÁRENSKÉ VÝROBKY; OBILOVINY 110,0 102,1 101,9 108,6 142,0 141,4 141,8 142, MASO 107,5 106,8 107,3 107,1 111,2 111,2 111,7 110, RYBY 109,5 111,5 112,3 109,6 123,0 125,9 127,5 122, MLÉKO, SÝRY A VEJCE 111,5 109,6 110,4 111,9 130,1 128,3 128,7 129, OLEJE A TUKY 100,9 98,2 97,5 102,7 128,6 128,3 127,6 131, OVOCE 104,6 106,7 110,4 102,5 108,7 114,3 112,5 112, ZELENINA 83,7 88,8 118,5 92,0 122,3 130,1 147,7 127, BRAMBORY 58,0 63,2 115,5 68,9 149,4 163,6 258,7 165, CUKR, MARMELÁDA, MED, ČOKOLÁDA, CUKROVINKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY 107,5 108,2 105,9 108,8 121,9 123,0 121,4 122,0 012 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 116,6 113,7 110,0 113,7 126,5 127,0 126,9 126,2 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102,1 101,3 102,7 102,1 142,0 142,9 144,1 142,8 021 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102,0 100,2 102,4 101,4 116,2 116,5 117,0 116,9 022 TABÁK 102,1 102,2 103,1 102,7 167,3 168,9 171,2 168,2 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 97,3 97,5 97,8 97,1 85,2 85,1 84,1 83,4 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 105,6 105,7 104,9 105,5 142,3 142,5 142,6 142,4 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 99,1 98,8 98,8 98,9 95,9 95,6 95,3 95,8 06 ZDRAVÍ 109,0 108,9 109,1 109,4 161,3 162,1 162,8 161,8 07 DOPRAVA 103,9 103,2 102,4 103,6 107,9 107,3 106,3 107,0 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98,7 98,5 98,4 98,6 95,1 95,0 94,9 95,1 09 REKREACE A KULTURA 99,9 100,0 100,1 99,9 97,9 97,9 98,4 98,2 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102,1 102,2 102,2 102,1 117,8 117,9 117,9 117,8 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 104,2 104,0 104,3 103,9 124,5 124,8 125,1 124,2 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101,9 102,2 101,7 101,7 115,2 115,3 115,1 115,1

16 Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Měrná jednotka TAB. 6 Měsíc/rok Leden Únor Březen Duben Květen Červen Býci jateční tř.j. EU v živém Z kg 43,70 45,02 45,41 45,23 45,88 46,78 Býci jateční tř.j. EU v JUT Z kg 81,36 82,65 82,16 83,87 83,63 84,52 Hovězí maso zadní bez kosti P kg 146,15 147,69 148,09 148,41 149,10 148,99 Hovězí maso zadní bez kosti S kg 192,23 193,63 192,88 199,53 195,52 199,89 Prasata jatečná tř.j. EU v živém Z kg 32,02 31,03 31,06 32,05 32,35 32,79 Prasata jatečná tř.j. EU v JUT Z kg 41,14 39,83 40,28 41,12 42,10 42,07 Vepřová pečeně s kostí P kg 78,84 77,00 77,21 79,17 77,67 78,45 Vepřová pečeně s kostí S kg 106,81 103,66 107,89 106,23 108,01 106,76 Vepřová kýta bez kosti P kg 75,93 77,68 76,18 75,08 75,63 76,52 Vepřová kýta bez kosti S kg 110,65 110,07 108,49 109,06 109,23 110,69 Kuřata jatečná I.tř.j. Z kg 22,78 22,40 22,59 22,44 22,73 22,35 Kuře kuchané i.tř. P kg 39,43 39,97 39,50 39,27 39,76 39,88 Kuřata kuchaná celá S kg 59,64 59,74 58,60 62,46 60,57 60,33 Mléko kravské Q.tř.j. Z l 8,47 8,37 8,35 8,19 7,93 7,63 Mléko polotučné P l 13,25 12,99 13,22 13,20 12,96 13,02 Mléko polotučné pasterované S l 19,00 18,17 19,12 18,75 19,61 18,92 Máslo P kg 102,75 100,03 96,64 92,94 82,15 81,49 Máslo čerstvé S kg 145,46 143,79 141,23 133,60 130,97 129,59 Eidamská cihla P kg 96,08 94,18 94,30 94,48 91,96 91,91 Eidamská cihla S kg 126,56 132,23 131,96 128,73 120,45 126,92 Vejce slepičí konzumní tříděná Z ks 1,85 2,06 3,27 2,76 2,26 1,97 Vejce slepičí čerstvá S ks 2,74 3,06 5,09 4,09 3,70 3,61 Pšenice potravinářská Z kg 4,06 4,17 4,34 4,53 4,79 5,01 Pšeničná mouka hladká 00 extra P kg 8,31 8,15 8,05 7,92 7,91 8,25 Pšeničná mouka chlebová P kg 6,86 6,68 6,63 6,61 6,66 6,73 Pšeničná mouka hladká S kg 11,56 11,33 11,33 10,53 10,63 10,55 Brambory pozdní konzumní(bez sadby Z kg 2,55 2,41 2,44 2,43 2,48 2,16 Konzumní brambory S kg 8,92 10,04 10,60 10,37 10,63 17,00 Brambory rané (bez sadby) Z kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38 Jablka konzumní S kg 28,54 29,71 28,61 29,58 30,23 30,30 Jablka konzumní Z kg 9,65 9,49 9,46 9,59 9,79 10,41 Z = ceny výrobců zemědělských výrobků P = ceny průmyslových výrobců S = spotřebitelské ceny Do průměrných spotřebitelských cen (S) jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny.

17 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ ROSTLINNÉ VÝROBKY Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2011 Rok Pšenice potravinářská t Pšenice krmná t Ječmen sladovnický t Ječmen potravinářský t Ječmen krmný t Žito potravinářské t Žitovec (tritikale) t Oves potravinářský t Oves krmný t Kukuřice krmná t Hrách jedlý t Hrách krmný t Semeno řepky olejné t Semeno máku t Semeno slunečnice t Semeno lnu pro technické zpracování t Semeno hořčice bílé a černé t Brambory rané (bez sadby) t Brambory pozdní konzumní(bez sadby) t Brambory průmyslové t Sadba brambor t Víno bílé (sudové) l Víno červené (sudové) l

18 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ OVOCE Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2011 Rok Jablka konzumní t Jablka průmyslová t Třešně t Jahody zahradní tříděné t ZELENINA Celer bez natě t Ředkvičky t Kedlubny a natí t Zelí bílé hlávkové t Okurky salátové t Rajčata t Cibule suchá t

19 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2011 Rok Býci jateční tř.j. SEU v živém t Býci jateční tř.j. ROP v živém t Býci jateční tř.j. SEU v JUT t Býci jateční tř.j. ROP v JUT t Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém t Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém t Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT t Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT t Krávy jatečné tř.j. SEU v živém t Krávy jatečné tř.j. ROP v živém t Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT t Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT t Telata jateční savá tř.j. SEU v živém t Telata jateční savá tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v živém t Prasata jatečná tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT t Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT t

20 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ TAB. 7 Rok 2011 Rok 2012 Měrná jednotka Jehňata jat.výkrm v živém t Mléko kravské Q.tř.j. tis. l Kuřata jatečná I.tř.j. t Slepice jatečné v živém t Krůty brojlerové v živém t Vejce slepičí konzumní netříděná tis. ks Vejce slepičí konzumní tříděná tis. ks Odstavená selata v živém t Kapr tř. I. v živém t Pstruh v živém t Jabloň ks Hrušeň ks Třešeň ks Broskev ks Okrasné stromky jehličnaté ks Okrasné stromky listnaté ks Seno 1. jakost (telecí) t Seno 2. Jakost t Mladý skot jalovice kg Mladý skot býčci (masných plemen) kg Mladý skot býčci (ostatní) kg Chovné jalovice ks Vysokobřezí jalovice ks

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží prosinec 2010 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2016

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2016 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2016 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2016

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2016 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2016 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2016

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2016 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2016 Od roku 2017 bude měsíční publikace Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg)

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2013 21,80

Více

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin

Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Zpracoval: ČSÚ odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Historický vývoj zemědělské produkce a spotřeby potravin Příspěvek k 2. výročí ustavujícího sněmu Agrární komory České republiky

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,18 24,46 24,58 24,77 24,99 25,61 26,09 26,47

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2019

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2019 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2019 MJ Průměr CZV roku 2017 CZV v říjnu 2018 CZV v listopadu 2018 (poslední známý údaj) Predikce CZV únor 2019 Trend CZV na prosinec

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2018

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2018 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do února 2018 MJ Průměr CZV roku 2016 CZV v říjnu 2017 CZV v listopadu 2017 (poslední známý údaj) Predikce CZV únor 2018 Trend CZV na prosinec

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 18. 1. 216 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 215 a v roce 215 Ceny zemědělských výrobců ve 4. čtvrtletí 215 oproti 3. čtvrtletí 215 vzrostly o 2,7 %, ceny stavebních prací, podle odhadů, o,3 % a

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do ledna 2018

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do ledna 2018 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do ledna 2018 MJ Průměr CZV roku 2016 CZV v září 2017 CZV v říjnu 2017 (poslední známý údaj) Predikce CZV leden 2018 Trend CZV na říjen až leden

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2019

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2019 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2019 MJ Průměr CZV roku 2018 CZV v dubnu 2019 CZV v květnu 2019 (poslední známý údaj) Predikce CZV srpen 2019 Trend CZV na červen až

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do září 2019

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do září 2019 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do září 2019 MJ Průměr CZV roku 2018 CZV v květnu 2018 CZV v červnu 2019 (poslední známý údaj) Predikce CZV září 2019 Trend CZV na červenec až

Více

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do listopadu 2017

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do listopadu 2017 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do listopadu 2017 MJ Průměr CZV roku 2016 CZV v červenci 2017 CZV v srpnu 2017 (poslední známý údaj) Predikce CZV listopad 2017 Trend CZV na

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do dubna 2019

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do dubna 2019 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do dubna 2019 MJ Průměr CZV roku 2018 CZV v prosinci 2018 CZV v lednu 2019 (poslední známý údaj) Predikce CZV duben 2019 Trend CZV na únor až

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do října 2019

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do října 2019 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do října 2019 MJ Průměr CZV roku 2018 CZV v červnu 2018 CZV v červenci 2019 (poslední známý údaj) Predikce CZV říjen 2019 Trend CZV na srpen

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 30. října 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041471/02 Předmět: Generální

Více

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí ve 2. pol a 2014 (v EUR/100 kg) měsíc

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí ve 2. pol a 2014 (v EUR/100 kg) měsíc Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí ve 2. pol. 2013 a 2014 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2014

Více

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2018

Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2018 Komodita Vývoj CZV vybraných komodit v ČR a jejich predikce do srpna 2018 MJ Průměr CZV roku 2017 CZV v dubnu 2018 CZV v květnu 2018 (poslední známý údaj) Predikce CZV srpen 2018 Trend CZV na červen až

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2.

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2. Typ Kódy zboží (KN, 09.0006 Sledi 1011 Nepreferenční 0302 41 00, 0303 51 00, 0304 59 50, 0304 59 90 10, 0304 99 23 09.0007 Treska, solená, sušená nebo ve slaném 1011 Nepreferenční 0305 51 10 10, nálevu

Více

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj polévka gulášová jablkový závin, bílá káva toustový chléb, máslo, šunka, paprika, sirup středa 4.1.2012 Přesnídávka:

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 2. 11. 2015 - pondělí ALERGENY přesnídávka rohlík s perlou, strouhaný sýr mléčný koktejl 1,7 polévka krupicová s vejci 1,3,9 vepřový plátek, hrachová kaše, chléb, kyselý okurek voda, mléko 1,6,7,9 svačina

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 2013 a v roce 2013 15. 1. 214 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí roku 213 a v roce 213 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 213 oproti 3. čtvrtletí 213 snížily o 1,9 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko polévka fazolová Říjen 2014 týden 1.10. až 5.10. kuřecí játra na cibulce, rýže, moučník, čaj toustový chléb, tvarohová pomazánka, paprika, sirup čtvrtek

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4.

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: loupáky, kakao 1, 3, 7 Duben 2015 týden 1.4. až 5.4. Polévka: polévka hrachová s bramborem 1, 9 špagety po milánsku, koktejl, čaj 1, 3, 7 Svačina: toustový chléb, tvarohová

Více

2013 Dostupný z

2013 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.1.217 Vývoj indexů cen výrobců ve 3. čtvrtletí roku 213 Český statistický úřad 213 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-23612

Více

*) průměrné měsíční ceny brambory ranné ČR červenec, srpen

*) průměrné měsíční ceny brambory ranné ČR červenec, srpen Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice -vysoce kvalitní SRN /100kg 1) 2009 2008 17,44 17,58 17,50 17,62 17,71 17,70 17,15

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna >

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna > 1. 10. 2015 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka chléb, sloní papáníčko mléčný nápoj 1,3,7,10 polévka drožďová 1,3,7,9 čočka na kyselo, vařené vejce, kyselý okurek, chléb džus, voda, mléko 1,3 svačina finský

Více

Služby a gastronomie Praktická hra

Služby a gastronomie Praktická hra Služby a gastronomie Praktická hra Vystřihni si jednotlivé recepty a se spolužáky vyber jednotlivé suroviny, které jsou potřeba k uvaření konkrétních receptů. Nápovědu máš vždy na zadní straně receptu.

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

Přesnídáv. chléb, pomazánka drožďová se šunkou, paprika - zelenina příloha, káva bílá, čaj obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. chléb, pomazánka drožďová se šunkou, paprika - zelenina příloha, káva bílá, čaj obsahuje alergeny: 01,03,07 Pondělí 1.2.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka falešný humr, okurka - zelenina příloha, čaj,09,10 Polévka polévka hovězí s rýží a hráškem Oběd 1 omáčka rajská, těstoviny - příloha,09 Svačina ovocná přesnídávka,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Krůtí ragů se žampiony (1, 7), Rýže dušená, Salát, Čaj 3, 7), Paštika (1, 6), Máslo, Ovocný

Více

od 29.02.2016 do 31.03.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016

od 29.02.2016 do 31.03.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Pondělí 29.2.2016 Úterý 1.3.2016 Středa 2.3.2016 Čtvrtek 3.3.2016 Pátek 4.3.2016 Květákový krém Kuře pečené, bramborové knedlíky, zelí kysané Hrášek zadělávaný, brambory, vejce vařené obsahuje alergeny:

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao polévka krupicová špenát, vejce, brambory, sirup chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 2.9.2014 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1 Káva bonno (1b, 1d), Čaj 250ml, Máslo. po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Čaj 250ml

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1 Káva bonno (1b, 1d), Čaj 250ml, Máslo. po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Čaj 250ml JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 18.. 2016 DO 2.. 2016 Po 18.. 3 / porce (7), Paštika ks- 50g (1, 3, 6, 7, Polévka čočková (1, 7,, 1a), Vepřové nudličky 10), po čínsku (1, 7, 1a), Brambory, Polévka kuřecí s

Více

Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Oběd

Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Oběd Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Úterý 5.1.2016 Polévka jáhlová. Čočka na kyselo, vejce, chléb. ZŠ Musli tyčinka, mléko (obsahuje al. : 09,

Více

Závazný obsah smlouvy

Závazný obsah smlouvy SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "smlouva") Smluvní strany: Objednatel: Domov pro seniory Chodov sídlo: Donovalská 2222/31

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ. Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník Název školy: Autor: Název DUM: Název sady: Číslo projektu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Jana Dobrá VY_32_Inovace_1.3.12 Ekosystém pole Člověk a jeho svět 4. ročník CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je

Více

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva týden 3.9. až 9.9. pondělí 3.9.2012 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, mléko polévka bramborová čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 4.9.2012 Přesnídávka:

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5.

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 polévka z rybího filé 4, 9 těstoviny s kuřecím masem, džus1, 7, 9 Svačina: chléb, medové máslo, ovocný

Více

Duben 2016. týden 1.4. až 3.4.

Duben 2016. týden 1.4. až 3.4. týden 1.4. až 3.4. pátek 1.4.2016 Přesnídávka: celozrnné pečivo, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva1, 3, 7 Polévka: polévka rajská s těstovinami 1, 3 Hlavní jídlo: kuře na zelenině a žampionech, rýže,

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

mléčná se strouháním (A: 03,07,09,51) kuřecí čína, brambory, minerálka, (A: 03,09,51) veka s ramou, rajče, mléko (A: 07,51)

mléčná se strouháním (A: 03,07,09,51) kuřecí čína, brambory, minerálka, (A: 03,09,51) veka s ramou, rajče, mléko (A: 07,51) Pondělí 4.1.2016 Přesnídávka rybí pomazánka, veka. mléko, jablko (A: 04,07,51) Úterý 5.1.2016 čočková s uzeným masem (A: 09,51) špagety se sýrovou omáčkou, čaj, mandarinka (A: 07,09,51) vajíčková pomazánka,

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

Červen 2015. týden 1.6. až 7.6.

Červen 2015. týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 chléb s tvarohovou pom., och. mléko (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) gordon blue z tresky, brambor. kaše,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011 Škola Kavčí hory - Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 3.10. - 7.10.2011 PONDĚLÍ chléb polévka gulášová rohlík pomazánka jahodové knedlíky jogurt z tuňáka

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

obsahuje alergeny: 01,10 Svačina slunečnicový chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj, mléko obsahuje alergeny: 01,07

obsahuje alergeny: 01,10 Svačina slunečnicový chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj, mléko obsahuje alergeny: 01,07 Pondělí 1.10.2018 chléb, pomazánka sardinková, mrkev, čaj,04,07,10 zelňačka s cizrnou rybí filé pečené na másle a zelenině, brambory m.m., zeleninová obloha,04,07 houska- celozrnná, bylinkové máslo, jablka

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2015 - úterý ALERGENY přesnídávka chléb, tuňáková pomazánka mléko 1,4,7 polévka drožďová 1,3,7,9 vepřové maso v mrkvi, vařené brambory voda se sirupem, voda 1,7,9 svačina chléb s perlou, cherry rajče

Více

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Škola- červenec do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 7.7.

Škola- červenec do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 7.7. Pondělí 3.7.2017 Polévka polévka kedlubnová s jáhly Oběd 1 vepřová roláda, dušená rýže,03,06,07 Úterý 4.7.2017 Polévka zelňačka s cizrnou Oběd 1 kapustové karbanátky, brambory m.m., zeleninová obloha Středa

Více

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab.

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab. Seznam tabulek Číslo tabulky Obsah tabulky Tab. 1a, 1b Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol. 2015 a 2016 (EUR/100kg; Kč/t) Tab. 2a, 2b Reprezentativní CZV jatečného skotu

Více

Zemědělská půda v České republice

Zemědělská půda v České republice Zemědělská půda v České republice 4700000 4200000 3700000 4279712 4205228 1998 2018 3200000 2700000 3090609 2958603 2200000 1700000 1200000 953267 1006552 700000 zemědělská půda (ha) orná půda (ha) trvalé

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 90 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 453 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 95 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek ( A7) 458 100g Minitataráček

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.1. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.. do 5..208 Den Polévka Hlavní chod Pondělí STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK STÁTNÍ SVÁTEK PRÁZDNINY PRÁZDNINY PRÁZDNINY chléb, pomazánka pikantní sýrová, Čtvrtek chléb, pomazánka tuttifrutti,

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.6.2018 slunečnicový chléb, pomazánka sýrová s celerem, mrkev, mléko, čaj, krém tvarohový- nanuk, vždy tác,09 polévka brokolicovo-květáková s majoránkou rajčatové pečené fazole - kovbojské, slunečnicový

Více