ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012"

Transkript

1 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2012 Praha 2013

2 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2012 Praha 2013

3 Kontaktní pracoviště FADN CZ pod vedením Ing. J. Hanibala Ústav zemědělské ekonomiky a informací ISBN

4 OBSAH Úvod Metodika zpracování publikace Charakteristika výběrového souboru podniků FADN CZ za rok Stručné hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce Závěr Příloha č Metodické postupy EK při zpracování dat FADN Standardní výstup FADN Klasifikační systém zemědělských podniků EU Systém vážení dat FADN Tabulková část A, B, C Tabulková část A - Souhrnné výsledky výběrového šetření.. 31 Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka A10 Tabulka A11 Tabulka A12 Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem v Kč/ha Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha, Výrobní zaměření: Polní výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha, Výrobní zaměření: Produkce mléka Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha, Výrobní zaměření: Chov skotu Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha, Výrobní zaměření: Smíšená výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha, Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha, Ekonomická velikost: Malá (IV.-VI.) Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha, Ekonomická velikost: Střední (VII.-IX.) Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha, Ekonomická velikost: Velká (X.-XI.) Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha, Ekonomická velikost: Největší (XII.-XIV.) Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha, Výrobní oblast: Kukuřičná Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha, Výrobní oblast: Řepařská 3

5 Tabulka A13 Tabulka A14 Tabulka A15 Tabulka A16 Tabulka A17 Tabulka A18 Tabulka A19 Tabulka A20 Tabulka A21 Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha, Výrobní oblast: Bramborářská Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha, Výrobní oblast: Bramborářsko-ovesná Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha, Výrobní oblast: Horská Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha, LFA: Mimo LFA Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha, LFA: Ostatní Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN podle LFA v Kč/ha, LFA: Horská Struktura tržeb v Kč/ha Struktura spotřeby materiálu a energie v Kč/ha Struktura dodavatelských služeb v Kč/ha Tabulka A22 Podíl osevních ploch z orné půdy v % Tabulka A23 Tabulka A24 Tabulka A25 Tabulka A26 Tabulka A27 Hektarové výnosy v t Průměrné stavy zvířat na 100 ha zemědělské půdy v ks Průměrná užitkovost zvířat Ceny zemědělských výrobců - rostlinná výroba Ceny zemědělských výrobců - živočišná výroba Tabulková část B - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti 73 Tabulka B1 Tabulka B2 Tabulka B3 Tabulka B4 Tabulka B5 Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví 4

6 Tabulka B6 Tabulka B7 Tabulka B8 Tabulka B9 Tabulka B10 Tabulka B11 Tabulka B12 Tabulka B13 Tabulka B14 Tabulka B15 Tabulka B16 Tabulka B17 Tabulka B18 Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Zahradnictví Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Produkce mléka Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Chov skotu Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Smíšená výroba Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN právnických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN fyzických osob podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/podnik Výrobní zaměření: Chov prasat a drůbeže 5

7 Tabulková část C Hospodářské výsledky právnických osob dle účetních výkazů ČR v regionálním členění. 111 Tabulka C1 Tabulka C2 Tabulka C3 Tabulka C4 Tabulka C5 Tabulka C6 Tabulka C7 Tabulka C8 Tabulka C9 Tabulka C10 Tabulka C11 Tabulka C12 Tabulka C13 Tabulka C14 Tabulka C15 Tabulka C16 Tabulka C17 Tabulka C18 Tabulka C19 Tabulka C20 Vybrané položky výsledku hospodaření u právnických osob v Kč/ha Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Středočeský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Středočeský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihočeský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihočeský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Plzeňský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Plzeňský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Karlovarský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Karlovarský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Ústecký Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Ústecký Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Liberecký Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Liberecký Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Královéhradecký Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Královéhradecký Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Pardubický Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Pardubický Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Vysočina Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Vysočina 6

8 Tabulka C21 Tabulka C22 Tabulka C23 Tabulka C24 Tabulka C25 Tabulka C26 Tabulka C27 Tabulka C28 Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihomoravský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Jihomoravský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Olomoucký Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Olomoucký Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Zlínský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Zlínský Vybrané položky výsledku hospodaření právnických osob v Kč/ha Kraj: Moravskoslezský Vybrané položky aktiv a pasiv u právnických osob v Kč/ha Kraj: Moravskoslezský 7

9

10 Úvod Kontaktní pracoviště FADN při Ústavu zemědělské ekonomiky a informací je pověřeno Ministerstvem zemědělství ČR provozovat v ČR tzv. Zemědělskou účetní datovou síť FADN, která od svého založení v roce 1965 nařízením Rady EHS č. 79/56 sehrává roli hlavního informačního zdroje Evropské komise o reálné ekonomické situaci zemědělských podniků. Výběrové šetření hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství za rok 2012 v síti FADN zahrnovalo celkem podnikatelských subjektů. Hlavní část zpracovaných výsledků tohoto šetření je prezentována v předkládané publikaci, vydávané jako samostatná příloha Zprávy o stavu zemědělství České republiky za rok Účelem této publikace je poskytnout odborné a podnikatelské veřejnosti detailní údaje a výsledky tohoto šetření uspořádané podle různých hledisek, umožňujících komparace hospodářských výsledků podnikatelských subjektů v zemědělství v odlišných přírodních podmínkách, u podniků různé právní formy, velikosti a různého výrobního zaměření. Těžiště zprávy představují výsledky šetření uspořádané podle metodiky tzv. Standardního výstupu FADN EU, to jest ve formě, v jaké jsou prezentovány oficiální výsledky zemědělských podniků sítě FADN za členské státy EU. Podstatná část zprávy prezentuje výsledky šetření v podobě tzv. vážených dat, to znamená, že se nejedná o průměrné hodnoty výběrového souboru FADN, ale o hodnoty váženého průměru, který je zpracován oficiální procedurou EK pro vážení dat FADN (viz příloha 1.3.). Pro zpracování dat za účetní rok 2012 byl v souladu s metodikou Evropské komise poprvé použit systém vážení vycházející z výsledků strukturálního šetření zemědělství Agrocenzus 2010, které provádí Český statistický úřad. Stejnými vahami byly zpětně přepočteny i výsledky za rok Součástí zprávy je stručná analytická část obsahující souhrnné hodnocení prezentovaných výsledků šetření FADN. Zpráva je k dispozici i v elektronické formě na Kontaktním pracovišti FADN ČR - ÚZEI a na internetové adrese: Na této internetové stránce je také odkaz na interaktivní databázi FADN ČR, která umožňuje zadávání požadavků na výběry a agregace dat z různých hledisek. 9

11 1. Metodika zpracování publikace Těžiště publikace představují výsledky šetření FADN publikované v tabulkové části publikace ve formě tzv. Standardního výstupu FADN EU. Standardní výstup FADN je soubor nejdůležitějších ukazatelů šetření FADN a je základním výstupem šetření FADN, který je veřejně publikován orgány EU. Další zásadní metodický rámec pro prezentované údaje tvoří tzv. Klasifikace (typologie) zemědělských podniků EU, tj. třídění zemědělských podniků podle jejich výrobního zaměření a ekonomické velikosti. V tomto třídění jsou oficiální data FADN zpravidla zveřejňována. Od účetního roku 2010 vstoupila v platnost nová klasifikace zemědělských podniků vycházející z Nařízení komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství. Neméně významná je i metodika vážení dat uplatňovaná při zpracování dat FADN v orgánech EU a také v prezentovaných výsledcích. Tyto tři hlavní metodické koncepty využívané EK je nutné znát pro správnou orientaci v prezentovaných údajích i pro přesnou interpretaci výsledků. Stručný popis těchto metodických postupů je uveden v příloze č. 1 této publikace. Pro výsledky uvedené v tabulkové části zprávy platí několik obecných charakteristik, které je nutné při práci s těmito daty brát v úvahu: s ohledem na srovnatelnost údajů jsou uváděny hodnoty především v podobě relativních ukazatelů přepočtených na 1 ha z.p., v prezentovaných výsledcích, které jsou na l ha z.p., nejsou zahrnuty podniky bez zemědělské půdy, ze statistického hlediska je nutné uváděné hodnoty chápat jako průměrné hodnoty s kladným i záporným rozptylem hodnot kolem tohoto průměru. Zpráva prezentuje v jednotlivých tabulkových částech výsledky šetření zpracované a uspořádané podle různých kritérií a hledisek umožňujících komparaci ekonomické výkonnosti zemědělských subjektů. Tabulková část A - Souhrnné výsledky výběrového šetření Obsahuje celkové výsledky šetření FADN především ve formě Standardního výstupu FADN. Základní členění publikovaných údajů je provedeno z hlediska právní formy podnikatelských subjektů, to znamená za subjekty právnických osob (PO) a subjekty fyzických osob (FO). V této části publikace jsou prezentovány údaje i za předchozí rok a indexy meziročních změn. Výsledky za subjekty PO a FO jsou dále roztříděny podle různých kritérií v následujícím členění. 10

12 Roztřídění podle výrobního zaměření Třídění podle výrobního zaměření je členěno podle výrobní specializace podniků, které v ČR hrají nejdůležitější roli: Polní výroba Smíšená výroba Produkce mléka Chov skotu Chov prasat a drůbeže Výsledky zpracované za podniky výrobního zaměření Chov prasat a drůbeže jsou prezentovány v přepočtu na 1 podnik, nikoliv na 1 ha, neboť většina těchto podniků nemá zemědělskou půdu. Roztřídění podle výrobních oblastí Třídění podle výrobních oblastí reflektuje výsledky zemědělských podniků z hlediska vlivu přírodních podmínek v členění klasických výrobních oblastí: kukuřičná řepařská bramborářská bramborářsko-ovesná horská Roztřídění podniků podle ekonomické velikosti Třídění podniků s využitím typologie EU je dle EV pro účely této publikace vymezeno do čtyř kategorií velikosti podniků: malá (třída ekonomické velikosti IV-VI) střední (třída ekonomické velikosti VII-IX) velká (třída ekonomické velikosti X-XI) největší (třída ekonomické velikosti XII-XIV) Roztřídění podle méně příznivých oblastí (LFA) Pro účely zpracování dat byly definovány tři kategorie oblastí, které odpovídají oficiální klasifikaci podniků z hlediska hospodaření v méně příznivých oblastech uplatňované v síti FADN: mimo LFA (převažující část obhospodařované půdy mimo LFA) ostatní LFA (převažující část obhospodařované půdy v ostatních LFA a specifických LFA) horská LFA (převažující část obhospodařované půdy v horské LFA) 11

13 Tabulková část B Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Základním kritériem zpracování výsledků této části je detailní využití typologie EU pro klasifikaci zemědělských podniků. Výsledky jsou prezentovány ve formě Standardního výstupu FADN v členění podle ekonomické velikosti uvnitř jednotlivých typů výrobního zaměření. Toto třídění zemědělských subjektů, které koresponduje s oficiální formou publikování výsledků FADN v orgánech EU, poskytuje detailní pohled na ekonomické výsledky podniků různé velikosti a specializace. Tabulková část C Hospodářské výsledky právnických osob dle účetních výkazů ČR v regionálním členění Šetření FADN v České republice obsahuje u právnických osob ukazatele ročních účetních výkazů (Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát). Tyto ukazatele poskytují pohled na ekonomické výsledky podniků právnických osob dle účetní legislativy ČR včetně nezemědělských aktivit a mají proto svoji vypovídací schopnost. Výsledky účetních výkazů PO jsou rovněž přepočteny na 1 ha z.p. a jsou uvedeny v členění podle krajů. Výsledky v této části publikace nejsou zpracovány systémem vážení dat a jedná se tudíž o prosté průměrné hodnoty výběrového souboru FADN. 2. Charakteristika výběrového souboru podniků FADN CZ za rok 2012 Výběrového šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN za účetní rok 2012 se zúčastnilo celkem respondentů, z toho 899 zemědělských podniků fyzických osob a 579 zemědělských podniků právnických osob. Výměra obhospodařované zemědělské půdy za soubor podniků FADN činila celkem ha, tj. 24,1 % zemědělského půdního fondu ČR. V rámci skupiny právnických osob je v tomto souboru 220 zemědělských družstev se 45,7 % celkové výměry zemědělské půdy družstev a 346 obchodních společností s 23,7 % celkové výměry zemědělské půdy obchodních společností. Fyzické osoby jsou reprezentovány 389 subjekty o velikosti do 50 ha z.p., 198 subjekty o velikosti ha, 220 subjekty o velikosti ha a 92 subjekty nad 300 ha, přičemž výměra výběrového souboru fyzických osob představuje 10,2 % celkové výměry zemědělské půdy fyzických osob. Skladbu souboru FADN CZ 2012 z hlediska počtu podniků znázorňuje graf č. 1. V grafu č. 2 je vyjádřen podíl výměry jednotlivých právních forem podnikatelských subjektů v síti FADN z celkové výměry obhospodařované půdy dané skupiny. 12

14 Graf č. 1: Struktura souboru FADN CZ v roce zemědělská družstva obchodní společnosti ostatní právnické osoby fyzické osoby do 50 ha fyzické osoby ha fyzické osoby ha 13 fyzické osoby nad 300 ha 389 Graf č. 2: Podíl respondentů FADN CZ dle právní formy na celkové výměře zemědělské půdy ČR v roce 2012 pro danou skupinu zemědělská družstva 45,66 % obchodní společnosti 23,73 % fyzické osoby 10,22 % Zdroj: šetření FADN CZ 13

15 Celý soubor podniků FADN 2012 poskytuje výchozí základnu pro vytvoření oficiálního souboru FADN, který je předáván pracovišti DG Agri. V souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1291/2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků je ČR povinna předat soubor podniků ve skladbě tzv. plánu výběru podniků FADN, který je každoročně schvalován Národní komisí FADN. Za účetní rok 2012 bylo do databáze EU předáno z šetření FADN CZ podniků. Výsledky prezentované v této zprávě za rok 2012 jsou zpracovány pouze z těchto údajů předaných Evropské komisi. Strukturu oficiálního souboru FADN předávaného EK ve srovnání s plánem výběru znázorňuje následující graf. Menší počet podniků zaměřených na smíšenou výrobu v souboru FADN 2012 vychází ze strukturálních změn v zemědělství a reflektuje plán výběru na nadcházející účetní rok. Graf č. 3: Porovnání plánu výběru podniků se souborem FADN CZ 2012 Počet podniků Třídy ekonomické 6 velikosti Plán FADN 2012 Polní výroba Plán FADN 2012 Zahradnictví, vinohradnictví a ostatní trvalé kultury Plán FADN 2012 Plán FADN 2012 Plán Produkce mléka Chov skotu Chov prasat a drůbeže FADN 2012 Plán FADN 2012 Smíšená výroba Zdroj: šetření FADN CZ 14

16 3. Stručné hodnocení výsledků zemědělských podniků v roce 2012 Rok 2012 byl pro české zemědělství ekonomicky příznivý. Meziroční pokles sklizně vlivem méně příznivých klimatických podmínek v některých regionech byl kompenzován růstem hladiny cen zemědělských výrobců. Odhady ukazatelů hospodářského výsledku jsou na úrovni rekordních hodnot roku 2011 a řadí tak tento rok mezi nejlepší od vstupu České republiky do Evropské Unie. Podkladem pro hodnocení výsledků zemědělských podniků jsou především ukazatele Standardního výstupu EU, které vyjadřují výsledky šetření FADN v podobě vážených průměrů z napočtených dat vztažených na hektar zemědělské půdy. Produkce V roce 2012 pokračoval v rámci českého zemědělství příznivý trend, který se odráží v rostoucí hodnotě zemědělské produkce. Zemědělský sektor vykázal 6% nárůst hodnoty celkové produkce. Růst cen zemědělských výrobců (CZV) byl zaznamenán u všech hlavních produktů s výjimkou kravského mléka a brambor (viz tabulka 1). K mírnému nárůstu celkové produkce došlo u všech hlavních skupin výrobních zaměření (VZ). Jedinou výjimku představovaly podniky specializované na chov skotu, u kterých došlo meziročně vlivem snížení rostlinné a ostatní produkce k poklesu celkové produkce o 5,1 %. K největšímu zvýšení hodnoty produkce došlo u VZ polní výroba (10,0 %). Růst produkce byl zaznamenán také u VZ chov prasat a drůbeže (7,2 %) a VZ produkce mléka (6,6 %). Nejpomalejší tempo růstu produkce vykázaly zemědělské podniky zaměřené na smíšenou výrobu (5,8 %). Na tvorbě zemědělské produkce v ČR má dlouhodobě největší podíl rostlinná výroba (59,9 %). Hodnota produkce RV vzrostla oproti předchozímu roku o 3,5 %. Struktura rostlinné výroby nedoznala oproti předchozímu roku významných změn. Nejvýznamnějšími produkty jsou obiloviny a olejniny, které se podílí na produkci RV 47,5 % a 19,6 %. Další významné komodity jsou krmné plodiny (10,2 %), cukrovka (5,9 %), zelenina a okrasné květiny (5,6 %) a brambory (4,0 %). Produkci RV tvoří dále ovoce (2,1 %), průmyslové plodiny (1,2 %), víno (1,1 %) a ostatní produkty rostlinné výroby (2,8 %). Výnos obilovin byl v roce 2012 negativně ovlivněn suchem, což se týkalo zejména produkčních oblastí na jižní Moravě. Průměrný výnos pšenice ozimé činil 4,8 t/ha, tzn. meziroční pokles o 19,4 %. U ječmene jarního bylo zaznamenáno snížení průměrného hektarového výnosu o 10,6 %, z 5,2 t/ha na 4,6 t/ha. K mírnému snížení výnosů došlo také u dalších významných plodin, mezi které patří cukrovka (-3,2 %) a řepka (-0,3 %). Vyšší hodnoty produkce RV ve srovnání s rokem 2011 bylo dosaženo jak u podniků fyzických osob (6,3 %), tak u podniků právnických osob (2,4 %). Nejrychlejší tempo růstu rostlinné produkce zaznamenaly podniky VZ polní výroba (8,3 %), u kterých tvoří obiloviny 15

17 53,8 % produkce RV. U podniků zaměřených na smíšenou výrobu vzrostla produkce RV oproti přechozímu roku o 2,3 %. Na vývoj hodnoty produkce RV měl rozhodující vliv pokračující růst cen zemědělských výrobců. Průměrná cena pšenice ozimé narostla meziročně o 13,9 %. Významně vzrostly také realizační ceny ostatních obilovin a olejnin, včetně řepky (9,8 %). Hodnota produkce živočišné výroby (ŽV) se meziročně zvýšila o 5,5 %. Podíl produkce ŽV na celkové hodnotě zemědělské produkce zůstal prakticky na stejné úrovni jako v roce 2011 (podíl 30,6 %). Na tvorbě produkce ŽV se největší měrou podílí produkce kravského mléka (60,7 %) a produkce hovězího masa (23,5 %). Klíčovou komoditou ovlivňující nárůst produkce ŽV bylo hovězí maso, u kterého bylo vlivem vyšších realizačních cen a užitkovosti zaznamenáno 20,3% meziroční zvýšení produkce. U nejvýznamnějšího produktu ŽV, kravského mléka, zůstala hodnota produkce přibližně na stejné úrovni jako v roce 2011 (meziroční pokles 0,2 %), a to i přes poměrně významné snížení průměrné ceny kravského mléka, která v roce 2012 činila 7,8 Kč/l. Pokles cen byl kompenzován zlepšením mléčné užitkovosti v roce 2012 (7 274 l/ks/rok). Největší objem produkce kravského mléka vykazují zemědělské podniky v rámci VZ smíšená výroba, u kterých byl v roce 2012 zaznamenán pokles mléčné produkce o 1,3 %. Ostatní zemědělská produkce v roce 2012 činila Kč/ha a podílela se tak 9,4 % na celkové hodnotě zemědělské produkce. Ostatní produkci tvoří zejména příjmy za zemědělské služby, výroba elektrické energie, potravinářská výroba a náhrady z pojištění. Tabulka 1: Vývoj cen zemědělských výrobců podle FADN Jedn. Fyzické osoby Právnické osoby Celkem Pšenice ozimá Kč/t Pšenice jarní Kč/t Žito Kč/t Ječmen ozimý Kč/t Ječmen jarní Kč/t Kukuřice na zrno Kč/t Brambory pozdní konz. Kč/t Cukrovka Kč/t Řepka Kč/t Kravské mléko Kč/l 7,4 8,1 7,9 7,4 8,3 7,8 7,4 8,3 7,8 Hovězí maso Kč/kg 41,8 44,5 45,9 37,9 40,7 45,5 38,3 40,9 45,5 Vepřové maso Kč/kg 29,8 31,2 33,2 28,1 29,2 33,1 28,2 29,3 33,1 16

18 Náklady V roce 2012 pokračoval růst cen vstupů do zemědělství, což se odráží v 6,1% meziročním nárůstu celkových nákladů. Průměrná hodnota celkových nákladů činila Kč/ha. Vývoj indikátoru ovlivňují zejména zemědělské podniky právnických osob (PPO), u kterých se celkové náklady zvýšily meziročně o 5,7 %. Tempo růstu celkových nákladů bylo pomalejší u podniků fyzických osob (PFO), které zaznamenaly 4,9% meziroční nárůst tohoto ukazatele. Z důvodu prakticky identického tempa růstu zemědělské produkce a celkových nákladů zůstala nákladovost vyjádřená na jednotku produkce na stejné úrovni jako v předchozím roce. Z hlediska jednotlivých výrobních specializací nastal největší nárůst nákladů u zemědělských podniků zaměřených na polní výrobu, u kterých došlo ke zvýšení hodnoty celkových nákladů oproti předchozímu roku o Kč/ha (9,5 %). Nejvýznamnější složkou celkových nákladů je výrobní spotřeba (podíl 66,0 %). Výrobní spotřeba zemědělských podniků, kterou tvoří přímé náklady a ostatní věcné náklady, vzrostla meziročně o 5,9 %. Meziroční nárůst přímých nákladů (8,4 %) byl ovlivněn především růstem výdajů za nakoupená hnojiva, osiva, prostředky ochrany rostlin a ostatní přímé náklady rostlinné a živočišné výroby. Tempo růstu přímých nákladů bylo ve sledovaném roce u podniků fyzických a právnických osob obdobné. Nákladová skupina ostatní věcné náklady zahrnuje náklady na opravy a údržbu budov a strojů, náklady na služby a energie. Průměrná hodnota ostatních věcných nákladů v roce 2012 činila Kč/ha při mírném meziročním nárůstu o 3,1 %. Růst ostatních věcných nákladů ovlivnily především PPO, u kterých došlo ke zvýšení nákladů budov a strojů (20,1 %) a energie (5,3 %). U PFO nedošlo celkově k výrazné meziroční změně ostatních věcných nákladů. Jedinou významnější změnu představoval u PFO nárůst nákladů na energie o 6,1 %. Náklady na externí faktory se skládají ze mzdových nákladů, nákladových úroků a nájemného půdy a budov. Průměrná hodnota nákladů na externí faktory vzrostla meziročně z Kč/ha na Kč/ha, tj. o 5,9 %. Nejvýznamnější položku této nákladové skupiny představují mzdové náklady, které se podílely na celkové hodnotě nákladů na externí faktory 77,3 %. Mzdové náklady vzrostly meziročně o 4,3 %. Mzdové náklady jsou významnou položkou u zemědělských podniků právnických osob, u kterých je výrazně vyšší podíl placené práce nežli u PFO. Ve vyjádření na jednoho přepočteného placeného pracovníka (AWU) vzrostly mzdové náklady podniků právnických osob o 3,2 % na 323 tis. Kč/AWU. Obdobné tempo růstu vykázaly i PFO s nárůstem mzdových nákladů na placeného pracovníka 4,3 %. Pachtovné a nájemné budov vzrostlo meziročně o 9,0 %. Vyšší podíl připachtované půdy (82,6 %) vykazují podniky právnických osob. Pachtovné za hektar pronajaté půdy se 17

19 u PPO zvýšilo oproti předchozímu roku o 11,8 % na Kč/ha. Výše pachtovného za hektar pronajaté půdy činila u PFO Kč/ha při meziročním nárůstu 4,3 %. V souvislosti s meziročním zvýšením objemu dlouhodobých závazků (14,7 %) došlo i přes mírný pokles úrokových sazeb v roce 2012 k nárůstu nákladových úroků v přepočtu o 97 Kč/ha. Hodnota odpisů vzrostla meziročně o 7,8 %, což odkazuje na investiční aktivitu zemědělských podniků právnických i fyzických osob. Pracovníci I přes pokračující úbytek pracovníků v zemědělském odvětví lze na základě dat FADN odhadovat mírný nárůst pracovníků v přepočtu na zemědělskou půdu (1,3 %). V roce 2011 připadalo na 100 ha z.p. 2,74 pracovníka, v následujícím roce tento ukazatel vzrostl na 2,78 AWU/100 ha z.p. Podíl placených pracovníků zůstal meziročně konstantní. Celkový objem vstupu pracovní síly tvoří ze 79,6 % placení pracovníci. Neplacení pracovníci (tzn. fyzické osoby, které nepobírají mzdu) se podílejí na celkovém počtu pracovníků 20,4 %. Hodnota celkové zemědělské produkce vzrostla ve vyjádření na jednoho pracovníka o 4,8 %. V průměru připadala na pracovníka v zemědělství produkce v hodnotě tis. Kč. U fyzických osob bylo zaznamenáno mírné meziroční zvýšení produkce na pracovníka z 958 tis. Kč/AWU na 969 tis. Kč/AWU (1,1 %). K razantnějšímu nárůstu došlo u PPO, kde produkce na pracovníka vzrostla z tis. Kč/AWU na tis. Kč/AWU (5,7 %). Dotace a podpory Z hlediska vývoje provozních podpor v zemědělství nebyl u podniků fyzických a právnických osob shledán významný rozdíl. Celková hodnota provozních dotací vztažená na ha z.p. vzrostla meziročně o 4,6 % na Kč/ha. V důsledku zvýšení sazby SAPS byl u jednotné platby na plochu, která představuje více než polovinu (58,5 %) z celkových provozních dotací, zaznamenán 14,3% meziroční nárůst. Současně však došlo v souvislosti s modulací plateb Top-Up k meziročnímu poklesu hodnoty národních doplňkových plateb a ostatních dotací na výrobu o 291 Kč/ha (28,7 %). Hodnota dotací na hospodaření v méně příznivých oblastech činila 845 Kč/ha, což představuje ve srovnání s předchozím rokem nepatrný nárůst o 1,2 %. Hodnota environmentálních dotací zůstala meziročně na stejné úrovni (1 352 Kč/ha). V rámci sledovaných výrobních zaměření došlo k mírnému růstu hodnoty provozních dotací u všech skupin VZ kromě produkce mléka, kde byl zaznamenán nepatrný pokles provozních dotací způsobený snížením národních doplňkových plateb. Nejvyšší částka provozních dotací připadá stejně jako v roce 2011 na zemědělské podniky specializované 18

20 na chov skotu ( Kč/ha). Tato výrobní specializace je charakteristická nejvyšším podílem environmentálních dotací a dotací na LFA (celkově za VZ chov skotu 53,5 % z provozních dotací). Průměrná hodnota vyplacených investičních dotací v roce 2012 činila 667 Kč/ha, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 22,7 %. K poklesu hodnoty investičních dotací, který byl ovlivněn omezeným rozpočtem PRV na konci stávajícího programového období a menším počtem podaných žádostí, došlo jak u podniků právnických, tak fyzických osob. Přidaná hodnota a důchod ze zemědělské činnosti (zisk, ztráta) Ekonomický vývoj zemědělství v roce 2012 lze charakterizovat mírným nárůstem hodnoty zemědělské produkce a provozních dotací, stejným tempem však rostly také náklady zemědělských podniků. Klíčovým faktorem byl pokračující růst cen obilovin a olejnin, který měl příznivý dopad na vývoj důchodových ukazatelů (hrubá přidaná hodnota, čistá přidaná hodnota, důchod ze zemědělské činnosti). Hrubá přidaná hodnota (HPH) je primárním ukazatelem hospodářského výsledku, který vyjadřuje hodnotu celkové zemědělské produkce po odečtu výrobní spotřeby a daní. Hrubá přidaná hodnota vzrostla v roce 2012 na Kč/ha, tj. o 5,7 %. Vyšší úrovně HPH dosáhly podniky právnických osob ( Kč/ha). Tempo růstu HPH právnických osob (3,8 %) bylo však pomalejší než u PFO. Hrubá přidaná hodnota fyzických osob se zvýšila o 11,2 % na Kč/ha. Čistá přidaná hodnota (HPH po odečtu odpisů) představuje zdroje na pokrytí výrobních faktorů (práce, půdy a kapitálu). Na úrovni EU je ČPH považována za hlavní indikátor efektivnosti výroby a důchodové situace zemědělských podniků. Průměrná čistá přidaná hodnota vzrostla ve srovnání s rokem 2011 z Kč/ha na Kč/ha, tzn. meziroční zvýšení ČPH 5,1 %. Růst ČPH byl zaznamenán jak u PPO (2,7 %), tak u PFO (12,5 %). Nejvyšší čisté přidané hodnoty vyjádřené na ha z.p. dosáhly v rámci sledovaných specializací zemědělské podniky specializované na produkci mléka ( Kč/ha). Následuje VZ smíšená výroba s ČPH Kč/ha, VZ polní výroba ( Kč/ha) a VZ chov skotu ( Kč/ha). Porovnání průměrných hodnot produkce, nákladů, provozních podpor a ČPH v rámci jednotlivých výrobních zaměření je znázorněno v grafu č. 4. Čistá přidaná hodnota ve vyjádření na pracovníka (AWU) vzrostla oproti předchozímu roku o 3,8 % na 505 tis. Kč/AWU. Výše ČPH/AWU byla u obou sledovaných podnikatelských forem na srovnatelné úrovni, 510 tis. Kč/AWU u PPO, resp. 488 tis. Kč/AWU u PFO. Vyšší tempo růstu ČPH/AWU vykázaly podniky fyzických osob (6,6 %). U podniků právnických osob vzrostla ČPH/AWU meziročně o 2,9 %. Stejně jako v roce 2011 dosáhly nejvyšší čisté přidané hodnoty v přepočtu na pracovníka zemědělské podniky zaměřené na polní výrobu (666 tis. Kč/AWU). 19

21 Finálním ukazatelem hospodářského výsledku dle metodiky FADN EU je důchod ze zemědělské činnosti (DZČ), který je kalkulován jako čistá přidaná hodnota snížená o hodnotu externích faktorů (mzdové náklady, nájemné půdy a budov a nákladové úroky) a navýšená o saldo investičních dotací a daní (investiční dotace mínus investiční daně). Důchod ze zemědělské činnosti představuje zisk (případně ztrátu) ze zemědělské produkce, u fyzických osob však zahrnuje i odměnu neplacených pracovníků. Zemědělské podniky dosáhly v roce 2012 důchodu ze zemědělské činnosti ve výši Kč/ha. Zisk odvětví byl na stejné úrovni jako v předchozím roce. U právnických osob došlo v důsledku vyšších nákladů na externí faktory a nižšího objemu vyplacených investičních dotací k mírnému poklesu DZČ o 6,9 % na Kč/ha. Fyzické osoby vykázaly DZČ ve výši Kč/ha při meziročním nárůstu 10,1 %. Nejziskovější specializací z hlediska dosaženého důchodu ze zemědělské činnosti je v rámci sledovaných výrobních zaměření polní výroba (6 941 Kč/ha). Vysoké úrovně DZČ dosáhla i ostatní výrobní zaměření, VZ produkce mléka (5 757 Kč/ha), VZ chov skotu (5 745 Kč/ha) a VZ smíšená výroba (4 225 Kč/ha). Závěr Výsledky šetření FADN za rok 2012, napočtené prostřednictvím tzv. systému vážení na zemědělské odvětví, korespondují v rámci přijatelné odchylky způsobené odlišnostmi v metodice s výsledky zveřejňovanými Českým statistickým úřadem. Na základě tohoto ověření, včetně dalších testů reprezentativnosti souboru podniků FADN, lze konstatovat, že výběrový soubor FADN je reprezentativní pro hodnocení výsledků zemědělských podniků ČR. 20

22 Grafická část Ukazatele hospodářského výsledku Dotace a podpory provozní

23 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Kč/ha Graf č. 4: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha zemědělské podniky celkem Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem Kč/ha Graf č. 5: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle ekonomické velikosti v Kč/ha zemědělské podniky celkem Malé Střední Velké Největší 22

24 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Kč/ha Graf č. 6: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle oblastí LFA v Kč/ha zemědělské podniky celkem Mimo LFA Ostatní LFA Horské LFA Kč/ha Graf č. 7: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobních oblastí v Kč/ha zemědělské podniky celkem Kukuřičná Řepařská Bramborářská Bramborářsko-ovesná Horská 23

25 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. čin. Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnnosti Kč/ha Graf č. 8: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha právnické osoby Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem Kč/ha Graf č. 9: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha fyzické osoby Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem 24

26 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Kč/ha Graf č. 10: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle ekonomické velikosti v Kč/ha, právnické osoby Malé Střední Velké Největší Graf č. 11: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle ekonomické velikosti Kč/ha, fyzické osoby Kč/ha Malé Střední Velké Největší * * Fyzické osoby s největší ekonomickou velikostí nejsou za rok 2011 a 2012 uvedeny pro nedostatečný počet podniků v souboru 25

27 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Kč/ha Graf č. 12: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle oblastí LFA v Kč/ha právnické osoby Mimo LFA Ostatní LFA Horské LFA Kč/ha Graf č. 13: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle oblastí LFA v Kč/ha fyzické osoby Mimo LFA Ostatní LFA Horské LFA 26

28 Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Celková produkce Celkové náklady Čistá přidaná hodnota Provozní podpory celkem Důchod ze zem. činnosti Kč/ha Graf č. 14: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobních oblastí v Kč/ha právnické osoby Kukuřičná Řepařská Bramborářská Bramborářsko-ovesná Horská Kč/ha Graf č. 15: Ukazatele hospodářského výsledku za rok 2011 a 2012 dle výrobních oblastí v Kč/ha fyzické osoby Kukuřičná Řepařská Bramborářská Bramborářsko-ovesná Horská 27

29 Kč/ha Graf č. 16: Dotace a podpory provozní za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha, zemědělské podniky celkem Jednotná platba na plochu Dotace na externí faktory Dotace na výrobní spotřebu Ostatní platby na rozvoj venkova Dotace na LFA Environmentální dotace TOP UP a ostatní dotace Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem Kč/ha Graf č. 17: Dotace a podpory provozní za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha, právnické osoby Jednotná platba na plochu Dotace na externí faktory Dotace na výrobní spotřebu Ostatní platby na rozvoj venkova Dotace na LFA Environmentální dotace TOP UP a ostatní dotace Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem 28

30 Kč/ha Graf č. 18: Dotace a podpory provozní za rok 2011 a 2012 dle výrobního zaměření v Kč/ha, fyzické osoby Jednotná platba na plochu Dotace na externí faktory Dotace na výrobní spotřebu Ostatní platby na rozvoj venkova Dotace na LFA Environmentální dotace TOP UP a ostatní dotace Polní výroba Produkce mléka Chov skotu Smíšená výroba Soubor FADN celkem 29

31

32 Tabulková část A Souhrnné výsledky výběrového šetření

33 Tabulka A1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem v Kč/ha % % % Počet podniků v souboru , , ,1 Počet reprezentovaných podniků , , ,9 Vstup pracovní síly AWU/100ha 2,52 2,66 105,5 2,83 2,82 99,8 2,74 2,78 101,3 Vstup neplacené pracovní síly FWU/100ha 1,98 2,12 107,0 0,01 0,01 139,7 0,55 0,57 103,1 Vstup placené pracovní síly AWU/100ha 0,54 0,54 99,7 2,82 2,81 99,7 2,20 2,21 100,9 Využívaná zemědělská půda ha/podnik 76,89 72,97 94,9 895,23 904,41 101,0 228,49 226,25 99,0 Využívaná připachtovaná zemědělská půda Výměra: % 64,24 61,58 95,9 91,15 90,06 98,8 83,77 82,57 98,6 Obiloviny % 42,40 40,26 95,0 43,03 42,46 98,7 42,86 41,88 97,7 Ostatní polní plodiny % 16,01 15,01 93,8 17,76 17,55 98,8 17,28 16,88 97,7 Zelenina a květiny % 0,43 0,52 120,0 0,33 0,33 99,9 0,36 0,38 105,9 Vinice % 0,24 0,20 82,6 0,18 0,19 102,2 0,20 0,19 95,6 Trvalé kultury % 0,59 0,70 118,0 0,62 0,71 114,6 0,61 0,71 115,5 Krmné plodiny % 39,15 42,09 107,5 37,59 38,32 101,9 38,02 39,31 103,4 Výměra lesní půdy ha/podnik 0,61 0,50 81,3 2,08 2,14 102,9 0,88 0,80 90,5 Počet dobytčích jednotek (DJ) celkem DJ/100ha 27,06 28,93 106,9 39,27 38,79 98,8 35,92 36,20 100,8 Dojnice DJ/100ha 4,30 4,26 99,1 13,82 13,93 100,8 11,21 11,39 101,6 Ostatní skot DJ/100ha 18,13 19,77 109,1 18,33 18,55 101,2 18,27 18,87 103,3 Ovce a kozy DJ/100ha 1,38 1,42 102,6 0,05 0,12 231,8 0,42 0,46 111,0 Prasata DJ/100ha 2,28 2,38 104,5 5,97 5,06 84,8 4,96 4,36 87,9 Drůbež DJ/100ha 0,19 0,13 68,1 1,09 1,11 101,8 0,84 0,85 101,1 Výnos pšenice t/ha 5,29 4,73 89,4 5,91 4,75 80,4 5,74 4,75 82,7 Výnos kukuřice t/ha 6,93 7,23 104,3 8,57 8,01 93,4 8,25 7,88 95,5 Intenzita chovu přežvýkavců (na ha krmných plodin) Fyzické osoby Právnické osoby Celkem DJ/ha 0,60 0,60 99,4 0,85 0,84 99,1 0,78 0,77 99,2 Roční dojivost l/ks , , ,1 Celková produkce Kč/ha , , ,1 Produkce rostlinné výroby celkem Kč/ha , , ,5 Obiloviny Kč/ha , , ,8 Proteinové plodiny Kč/ha , , ,5 Brambory Kč/ha , , ,9 Cukrovka Kč/ha , , ,3 Olejniny Kč/ha , , ,9 Průmyslové plodiny Kč/ha , , ,5 Zelenina a květiny Kč/ha , , ,9 Ovoce Kč/ha , , ,2 Víno a hrozny Kč/ha , , ,9 Krmné plodiny Kč/ha , , ,2 Ostatní plodiny a výrobky RV Kč/ha , , ,3 Produkce živočišné výroby celkem Kč/ha , , ,5 Mléko a mléčné výrobky Kč/ha , , ,8 Hovězí a telecí maso Kč/ha , , ,3 Vepřové maso Kč/ha , , ,4 Ovce a kozy Kč/ha , , ,2 Drůbeží maso Kč/ha , ,2 Vejce Kč/ha , , ,4 Ovčí a kozí mléko Kč/ha , , ,4 Ostatní zvířata a výrobky ŽV Kč/ha , , ,8 Ostatní produkce Kč/ha , , ,0 32

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2014

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2014 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 214 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 212 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2009 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2015

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2015 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 215 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2013

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2013 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 213 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 1/2012 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Definitivní výsledky zemědělských podniků za rok 2010 podle zjištění Zemědělské účetní datové sítě (FADN CZ) Zpracovali: Ing. Josef Hanibal

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2017

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2017 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 217 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. www.farmprofit.cz FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý

EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION. Zdeňka Kroupová, Michal Malý EFEKTIVNOST CHOVU MASNÉHO SKOTU THE EFFICIENCY OF BEEF CATTLE PRODUCTION Zdeňka Kroupová, Michal Malý Anotace: Příspěvek je zaměřen na analýzu ekonomické efektivnosti v chovu masného skotu, přičemž součástí

Více

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432

Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 Smilkov, a.s. Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89 IČ 46357432 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH A. Údaje o společnosti B. Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky C. Další finanční a nefinanční

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková Hospodářský výsledek a ekonomická situace zemědělských podniků

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více

Souhrnná zpráva 2009

Souhrnná zpráva 2009 Souhrnná zpráva 2009 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-935-4 Vyrobil: MS Polygrafie s.r.o. Souhrnná zpráva 2009 souhrnná zpráva

Více

Studie o využití antropogenně postiženého území Ústeckého kraje k rozvoji zemědělství a venkova

Studie o využití antropogenně postiženého území Ústeckého kraje k rozvoji zemědělství a venkova Studie o využití antropogenně postiženého území Ústeckého kraje k rozvoji zemědělství a venkova Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika antropogenně postižené oblasti 3. Zemědělství důležitý činitel při tvorbě

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

Zemědělská půda v České republice

Zemědělská půda v České republice Zemědělská půda v České republice 4700000 4200000 3700000 4279712 4205228 1998 2018 3200000 2700000 3090609 2958603 2200000 1700000 1200000 953267 1006552 700000 zemědělská půda (ha) orná půda (ha) trvalé

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x

5. EKONOMICKÝ VÝVOJ. HDP na 1 obyvatele (ČR=100) % 84,3 83,1 80,1 82,8 82,2 1) -2,1 x 5. EKONOMICKÝ VÝVOJ 5.1 Makroekonomický rámec Zlínský kraj leží na východě republiky a jeho východní okraj tvoří státní hranici se Slovenskem. Po ekonomické stránce patří dříve hospodářsky progresivní

Více

STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2016

STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2016 STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ 2016 Jiří Hrbek Tisková konference, 24. 8. 2017, České Budějovice ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Strukturální zemědělská šetření

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby

Využití simplexového algoritmu v projektování výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Využití simplexového algoritmu v projektování

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Zpracoval: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. ÚZEI, Praha,

Zpracoval: RNDr. Ivan Foltýn, CSc. ÚZEI, Praha, Matematické modely pro simulace dopadů agrární politiky do zemědělství Matematický důkaz kvality, statistické reprezentativnosti a spolehlivosti Výběrového šetření nákladů zemědělských komodit ÚZEI Zpracoval:

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN

Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN Příloha č. 1 1. Metodické postupy EK při zpracování dat FADN 1.1. Standardní výstup FADN Standardní výstup FADN je soubor vybraných ukazatelů z databáze FADN, které jsou buď přímo šetřeny v dotazníku FADN

Více

Tabulková část D Ekologické zemědělství

Tabulková část D Ekologické zemědělství Tabulková část D D1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství celkem v D2. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství v Výrobní zaměření:

Více

Panorama. potravinářského průmyslu

Panorama. potravinářského průmyslu Panorama potravinářského průmyslu 2014 Panorama potravinářského průmyslu 2014 Praha 2015 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2014 vypracoval pod gescí Odboru potravinářského MZe Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Augusty Šebestové 716 691 10 Kobylí IČ 25532359 www.patriakobyli.cz OBSAH 1 úvodní strana 2-3 obsah 4 základní údaje o společnosti 5-6 majetková struktura a management společnosti 7-12

Více

EKONOMIKA CHOVU KRAV BTPM

EKONOMIKA CHOVU KRAV BTPM ÚSTAV ZEMĚDĚLSK LSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ,, Praha AGROVÝZKUM, s. r. o., Rapotín EKONOMIKA CHOVU KRAV BTPM Petr Kopeček Ivan Foltýn Marek Bjelka Rapotín, 2008 CÍL cílem příspěvku je analýza vlivu SZP na

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2016 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 216 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

České zemědělství po vstupu do EU

České zemědělství po vstupu do EU České zemědělství po vstupu do EU Rok poté Doc. Ing. D. Vaněk, Ph.D. a kolektiv pracovníků VÚZE Upravený text pro týdeník Zemědělec VÚZE, červen 2005 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích.

Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Ekonomická efektivnost podniků v agrárním sektoru, možnosti trvale udržitelného rozvoje v zemědělských podnicích. Eva Rosochatecká Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p.

Zápis. z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v. Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 1 Zápis z řádné valné hromady Osecké zemědělské a obchodní společnosti, a.s. v Oseku u Rokycan, konané dne 23. 6. 2015 od 13 hodin v Oseku č. p. 400 Přítomni: akcionáři a hosté dle prezenční listiny Notář:

Více

BULLETIN VÚZE. č. 1/2004. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

BULLETIN VÚZE. č. 1/2004. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky BULLETIN VÚZE č. 1/2004 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky MODELOVÉ PROPOČTY DOPADŮ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ SZP NA EKONOMICKÉ VÝSLEDKY PODNIKŮ HOSPODAŘÍCÍCH V ROZDÍLNÝCH PODMÍNKÁCH Příklady z okresů Pardubického

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Oceňování zásob vlastní výroby Valuation of inventories of own production Markéta Běhounková Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992

3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ 3.1 Příjmy a vydání průměrné domácnosti v období 1989 až 1992 3. Vývoj příjmů a vydání domácností podle výsledků statistiky RÚ Statistika rodinných účtů podává přehled o hospodaření soukromých domácností prostřednictvím údajů o vývoji spotřeby různého druhu zboží

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah

2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006. Obsah ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 2 ZEMĚDĚLSTVÍ 2006 Obsah Úvodní slovo ministra zemědělství................................................. 3 Použité zkratky................................................................

Více

STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013

STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 STRATEGIE PRO RŮST ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY EU PO ROCE 2013 Praha 12. 12. 2012 Kolektiv autorů: Ing. Martin Hlaváček, vedoucí kolektivu autorů, senior consultant

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Zemědělská produkce v milionech Kč

Zemědělská produkce v milionech Kč Zemědělství ČR v porovnání s některými státy EU (23 28) Ve středu 2. 6. 21 zveřejnil ČSÚ zprávu Analýza zemědělství na základě souhrnného zemědělského účtu, ve které je řada zajímavých údajů. Po doplnění

Více

Diferenciace plateb ANC a faremní systémy v podmínkách ČR

Diferenciace plateb ANC a faremní systémy v podmínkách ČR Diferenciace plateb ANC a faremní systémy v podmínkách ČR Ing. Marie Štolbová,CSc. Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha stolbova.marie@uzei.cz, hlavsa.tomas@uzei.cz Obsah

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2015 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA ÚČETNÍ POJETÍ DLE IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA ÚČETNÍ POJETÍ DLE IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra finančního účetnictví a auditingu Obor účetnictví a finanční řízení podniku ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA ÚČETNÍ POJETÍ DLE IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 F. Zpráva o hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu I. Závěrečné účty státních fondů II. III. IV.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více