Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011"

Transkript

1 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné období předchozího roku = 100 Tab. 2 Index cen zemědělství - průměr roku 2005 = 100 Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ - CPA Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ - CPA Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2010 Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč Grafická část Graf 1 Vývoj indexů cen Graf 2 Indexy cen potravin Graf 3 Indexy cen masa a masných výrobků Graf 4 Indexy cen mléka a mléčných výrobků Graf 5 Průměrné ceny: rostlinná výroba Graf 6 Průměrné ceny: živočišná výroba

2 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Publikace umožňuje srovnání indexů cen zemědělských a průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen. U indexů cen průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen se jedná o srovnání indexů cen výrobků průmyslu potravin a pochutin a cen potravinářského zboží na vnitřním trhu. Ceny zemědělských výrobců jsou zjišťovány státním statistickým výkazem Ceny Zem Pro indexové sledování cen je vybráno 95 rozhodujících zemědělských výrobků, u většiny živočišných výrobků jsou určeny jakostní třídy u dané komodity. Ve výběru je zahrnuto 62 rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny a 33 živočišných výrobků. Dále bylo rozšířeno sledování cen o dalších 29 reprezentantů mimo jiné i s cílem vytvoření databáze nutné pro možné rozšíření indexového zpracování. Jejich ceny do výpočtu indexů nevstupují. Ceny se sledují v měsíční periodicitě bez daně z přidané hodnoty. Ceny průmyslových výrobců jsou sledovány ve státním statistickém výkazu Ceny Prům 1-12 ve vybraných podnicích. Od ledna 2009 se přešlo na sledování podle klasifikace CZ CPA, která nahradila doposud publikovanou SKP. Do výběru je zahrnuto kolem výrobků, patřících do průmyslové výroby. Ceny za Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky zastupuje kolem 1080 výrobků reprezentantů. Spotřebitelské ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou sledovány ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb pracovníky oblastních orgánů ČSÚ. Pro zjišťování cen je vybráno 721 reprezentantů, z toho za potraviny a nealkoholické nápoje 164 výrobků. Informace o cenách jsou využívány pro výpočet indexu spotřebitelských cen zboží a služeb ve stanovených spotřebních koších (indexních schématech). V publikaci jsou kromě indexů cen uváděny průměrné ceny zemědělských výrobků (za Českou republiku i podle oblastí), průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a ceny vybraných výrobků potravinářského průmyslu (průmyslových výrobců). V průběhu roku 2004 byla provedena revize průměrných cen průmyslových výrobců. Cílem bylo odstranění orientačního charakteru publikovaných průměrů. Byla provedena aktualizace souboru výrobků a výrobců, zajištění reprezentativnosti z hlediska současné struktury tržeb a zejména zavedení výpočtu váženého aritmetického průměru. Aktualizace váhového schématu je prováděna na podkladě tržeb v tuzemsku vždy v lednu. Tabulka " Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč " umožňuje rychlé porovnání cen srovnatelných výrobků ve sledovaných cenových okruzích v příslušném i. Pozn. Od roku 2010 se u indexů spotřebitelských cen sledují indexy se základem Průměr roku 2005 = 100 místo základu Prosinec 2005 = 100

3 KOMENTÁŘ Ceny výrobců v zemědělství se za říjen 2011 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 7,3 %; přitom byl vykázán schodný nárůst cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny i cen živočišných výrobků o 7,3 %. Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v říjnu 2011 významně ovlivnil růst cen obilovin o 13,2 %. U zeleniny bylo vykázáno snížení cen o 35,5 % a ovoce vykázalo zvýšení cen o 6,8 %. V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečního skotu vykázaly vzestup o 6,6 %. Zvýšení cen bylo vykázáno u býků jatečních o 5,5 %, u krav jatečních o 8,5 %, u jalovic jatečních o 5,2 %, u telat jatečních o 9,6 %, u prasat jatečních o 4,3 % a u mléka o 9,1 %. U potravinářské pšenice byla průměrná cena v říjnu Kč/t a proti říjnu roku 2010 se zvýšila o 17 Kč/t, cena krmné pšenice se proti stejnému období loňského roku zvýšila o 471 Kč/t a dosáhla v říjnu 2011 výše Kč/t. V říjnu 2011 průměrná cena jatečních býků v živém tř. j. SEU dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t), u telat jatečních tř. j. SEU v živém dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t) a u jatečních prasat v živém tř. j. SEU průměrná cena dosáhla Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t). V říjnu 2011 byla průměrná cena mléka Q. jakosti Kč/tis.l a proti stejnému i předchozího roku se zvýšila o 694 Kč/tis.l. Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku proti stejnému období předchozího roku vykázaly nárůst o 9,8 %. Ceny stouply u mléčných výrobků o 4,1 %, u uprav. a konzerv. ovoce, zeleniny o 6,1 %,, u rostl. a živočiš. olejů a tuků o 11,0 %, u mlýnských a škrobárenských výrobků a škrobů o 19,1 %, u pekářských výrobků a těstovin o 25,4 %, u konzerv. masa a masných výrobků o 2,2 % a u zprac. a konzerv. ryb, korýšů a měkkýšů o 6,7 %. Zvýšení spotřebitelských cen potravinářského zboží ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je 4,7 %. K vzestupu cen došlo u masa o 1,5 %, u pekárenských výrobků; u obilovin o 19,4 %, u olejů a tuků o 9,7 %, u ovoce o 6,1 % a u ryb o 2,3 %. Naopak pokles cen byl vykázán u zeleniny o 16,7 % a u brambor o 35,8 %. Významnější rozdíl mezi vývojem cen výrobců potravin a pochutin a spotřebitelských cen potravinářského zboží je u pekářských výrobků a těstovin o 25,4 %, proti vykázanému růstu spotřebitelských cen u pekárenských výrobků, obilovin o 19,4 %.

4 Index cen zemědělství Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 Kód průměr průměr od za III poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí čtvrtletí Zemědělská výroba celkem 123,4 123,6 105,4 123,0 129,7 131,0 131,8 131,5 127,1 123,6 116,4 109,9 107,3 122,5 127,8 130,2 116,6 TAB. 1 za IV. čtvrtletí Zemědělská výroba celkem bez ryb 123,4 123,7 105,4 123,0 129,7 131,0 131,9 131,8 127,1 123,7 116,5 109,9 107,4 122,5 127,8 130,2 116,6 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 122,8 123,1 104,6 122,2 129,9 131,6 131,9 132,1 128,2 124,7 117,5 110,4 108,1 123,2 128,0 130,7 117,4 Rostlinná výroba 139,0 139,4 106,3 138,2 153,1 156,1 157,2 155,1 145,7 140,7 124,7 111,9 107,3 137,0 149,0 152,6 125,2 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 138,2 139,6 105,0 137,8 155,0 159,3 159,2 157,3 149,0 144,3 127,6 113,0 108,7 139,8 150,7 155,1 127,6 Obiloviny 148,5 154,6 108,4 158,3 172,1 178,9 183,0 185,4 182,8 173,0 144,4 122,2 113,2 158,5 169,8 183,7 144,5 Pšenice 161,0 163,4 115,4 167,0 185,7 193,5 195,0 197,8 192,0 177,7 134,0 111,2 106,7 160,9 182,2 194,9 137, Pšenice potravinářská 174,4 174,6 117,5 181,1 193,1 203,5 205,4 208,2 200,4 183,4 140,3 107,9 100,4 164,7 192,6 204,6 139, Pšenice krmná 148,8 152,9 113,6 154,6 179,0 184,4 185,9 188,5 184,5 172,4 128,3 114,6 113,7 157,3 172,8 186,3 136,1 Ječmen 122,8 133,2 94,7 137,1 148,4 150,2 162,1 167,8 168,4 164,7 156,6 142,3 132,2 152,3 145,3 166,1 154, Ječmen sladovnický 114,3 124,3 88,6 126,8 137,7 136,5 147,3 155,7 159,5 158,7 157,6 145,8 138,4 146,0 133,7 154,1 153, Ječmen potravinářský 117,5 168,7 104,1 145,3 111,7 140,7 146,7 197,1 191,0 188,9 158,4 136,2 126,2 151,2 130,8 175,2 159, Ječmen krmný 139,1 147,6 106,3 155,2 169,1 175,0 187,9 186,6 181,7 173,3 155,1 137,3 123,4 162,5 166,5 185,5 154,0 Oves 124,2 139,9 94,2 143,2 143,9 160,1 160,1 154,7 151,6 154,5 151,0 129,7 122,3 146,6 149,3 155,6 144, Oves potravinářský 188,9 221,5 96,2 151,2 172,1 162,7 164,2 197,0 197,3 210,6 203,2 189,0 160,1 180,2 162,4 185,7 200, Oves krmný 121,3 135,9 94,1 143,0 142,4 159,8 159,8 152,5 149,2 151,7 148,0 126,3 120,1 144,8 148,5 153,8 141,7 Kukuřice 166,6 168,0 117,2 171,0 168,1 176,4 172,0 167,6 170,8 167,5 171,5 136,2 99,0 157,3 171,9 170,1 157, Kukuřice krmná 166,6 168,0 117,2 171,0 168,1 176,4 172,0 167,6 170,8 167,5 171,5 136,2 99,0 157,3 171,9 170,1 157,2 Žito 166,2 186,8 107,8 191,4 196,5 244,6 228,2 222,2 215,7 199,7 160,6 125,7 123,6 184,2 210,9 222,2 157, Žito potravinářské 166,2 186,8 107,8 191,4 196,5 244,6 228,2 222,2 215,7 199,7 160,6 125,7 123,6 184,2 210,9 222,2 157,8 Průmyslové plodiny 117,7 112,0 99,3 108,3 128,2 123,9 119,0 114,7 117,2 110,3 111,1 112,5 114,3 115,8 119,8 117,0 111,3 Olejniny celkem 140,7 137,2 107,3 153,6 164,2 160,2 156,0 154,3 148,9 144,9 141,6 131,3 117,7 146,2 159,4 153,0 139,0 Olejniny základní 137,6 133,9 108,2 153,5 167,3 162,4 157,0 157,0 152,0 145,7 143,0 137,3 127,8 149,8 161,1 155,4 142, Semeno řepky olejné 137,2 131,5 108,9 151,6 166,1 162,8 159,0 158,2 151,0 143,7 140,9 138,9 128,9 149,6 160,3 156,0 141, Semeno slunečnice 141,2 168,0 100,9 179,3 183,5 157,9 137,5 144,4 163,7 169,1 167,4 120,0 115,3 151,8 172,5 148,0 151,4 Ostatní olejniny 158,5 158,3 101,9 153,8 142,8 143,7 146,8 130,5 121,1 137,0 130,0 96,2 72,1 121,2 146,7 132,6 116, Semeno máku 183,9 171,6 114,0 175,8 174,7 162,2 162,2 145,9 135,2 144,9 150,7 95,2 68,6 131,2 170,9 148,0 123, Semeno lnu pro technické zpracování 55,6 86,7 74,9 94,5 93,5 97,4 90,8 92,1 99,1 99,9 124,0 166,6 138,0 107,1 95,2 93,9 127, Semeno hořčice bílé a černé 68,0 106,2 66,9 70,7 46,5 66,0 84,1 78,8 74,3 107,9 66,4 91,2 94,5 76,0 59,6 78,5 85,1 Proteinové plodiny 128,9 127,6 83,5 133,5 114,5 121,5 103,8 104,1 111,7 91,2 89,5 87,3 115,1 105,5 122,8 106,4 89,4 Hrách 128,9 127,6 83,5 133,5 114,5 121,5 103,8 104,1 111,7 91,2 89,5 87,3 115,1 105,5 122,8 106,4 89, Hrách krmný 133,6 126,9 83,3 116,4 137,3 151,9 133,0 127,4 140,1 145,1 132,2 113,1 93,4 127,8 134,9 133,4 128, Hrách jedlý 127,6 127,8 83,6 138,9 108,1 112,9 95,9 97,4 103,6 81,0 81,3 80,6 123,7 99,6 119,2 98,9 81,0 Cukrovka 91,4 95,4 92,9 98,1 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 67,6 106,9 82,9 86,0 79,9 75, Cukrovka technická 91,4 95,4 92,9 98,1 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 67,6 106,9 82,9 86,0 79,9 75,8 Ostatní prům. plodiny 80,3 55,6 88,1 35,0 73,0 66,8 61,9 53,7 65,1 56,9 64,7 101,1 106,2 63,8 54,1 59,9 70,3 Textilní plodiny 61,5 61,5 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Stonky lnu odsem.rosené 61,5 61,5 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Chmel 80,5 55,5 88,3 34,9 73,0 66,6 61,9 53,6 65,0 56,8 64,6 101,1 106,1 63,7 54,0 59,8 70, Chmel sušený 80,5 55,5 88,3 34,9 73,0 66,6 61,9 53,6 65,0 56,8 64,6 101,1 106,1 63,7 54,0 59,8 70,1 Brambory (včetně sadby) 168,9 187,6 105,3 165,7 178,8 216,9 219,6 206,4 113,2 131,3 100,1 63,0 60,6 132,8 186,2 164,4 96,9 Konzumní brambory 190,4 212,3 126,5 204,3 224,3 216,8 211,5 195,6 96,5 113,0 85,4 54,1 53,2 124,6 215,1 148,4 83, Konzumní brambory 190,4 212,3 126,5 204,3 224,3 216,8 211,5 195,6 96,5 113,0 85,4 54,1 53,2 124,6 215,1 148,4 83,7 Ostatní brambory 102,2 124,9 60,4 93,0 103,8 217,4 250,1 250,1 250,1 250,1 309,5 102,5 97,9 168,0 126,2 250,1 185, Brambory průmyslové 102,2 124,9 60,4 93,0 103,8 217,4 250,1 250,1 250,1 250,1 309,5 102,5 97,9 168,0 126,2 250,1 185,2

5 Index cen zemědělství Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 Kód průměr průměr od za III poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí čtvrtletí Víno 121,6 102,0 120,2 99,9 101,1 102,2 103,4 101,2 101,4 102,8 103,6 99,1 101,5 101,7 101,1 101,9 101,9 TAB. 1 za IV. čtvrtletí Vinné hrozny moštové 140,7 103,4 153,1 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 96,3 99,8 102,4 103,4 103,4 101, Čerstvé vinné hrozny 140,7 103,4 153,1 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 96,3 99,8 102,4 103,4 103,4 101,1 Víno jakostní 108,2 100,9 101,3 97,0 99,2 101,3 103,5 99,5 99,5 102,4 103,9 101,6 103,0 101,1 99,1 100,9 102, Víno bílé (sudové) 114,2 100,0 102,3 95,1 105,4 97,7 102,4 97,6 102,4 102,4 104,9 102,6 105,0 101,4 99,2 100,8 103, Víno červené (sudové) 100,0 102,5 99,7 100,0 91,3 107,4 105,1 102,5 95,2 102,5 102,5 100,0 100,0 100,5 99,2 100,8 101,7 Ovoce a zelenina 153,4 136,3 129,2 145,7 126,4 115,6 129,6 120,3 96,6 90,4 85,4 95,1 85,6 97,1 127,1 114,9 91,0 Zelenina a květiny 136,3 150,3 131,7 160,9 129,5 106,4 115,8 95,0 76,1 68,7 69,0 68,4 64,5 77,6 126,0 91,7 68,7 Čerstvá zelenina 136,3 150,3 131,7 160,9 129,5 106,4 115,8 95,0 76,1 68,7 69,0 68,4 64,5 77,6 126,0 91,7 68,7 Květák 116,3 129,5 96,1 72,3 72,8 82,5 76,4 76,7 96,1 74, Květák 116,3 129,5 96,1 72,3 72,8 82,5 76,4 76,7 96,1 74,3 Rajčata 159,8 159,4 118,3 89,4 62,8 55,0 49,9 73,2 75,4 70,3 78,4 58, Rajčata 159,8 159,4 118,3 89,4 62,8 55,0 49,9 73,2 75,4 70,3 78,4 58,0 Ostatní zelenina 133,4 150,2 136,1 160,9 129,5 106,4 115,8 104,5 90,1 77,6 72,0 67,0 62,6 79,9 126,0 104,2 70,7 Zelí 142,2 153,4 153,9 174,3 112,5 125,1 144,8 107,3 62,5 47,2 58,8 62,9 65,5 134,1 117,5 54, Zelí bílé hlávkové 145,4 156,1 153,8 179,5 105,1 144,8 144,8 107,3 61,2 46,8 59,3 62,4 64,3 139,9 117,5 53, Zelí červené hlávkové 121,4 127,5 153,3 162,5 152,2 92,8 71,8 54,0 55,3 70,3 75,6 120,6 57,7 Salát 114,3 133,3 100,7 78,8 82,8 62,5 95,8 83,4 85,1 100,0 82,0 100,7 75,3 86, Salát hlávkový 114,3 133,3 100,7 78,8 82,8 62,5 95,8 83,4 85,1 100,0 82,0 100,7 75,3 86,8 Špenát 100,0 101,3 101,1 100,0 100,5 100, Špenát listový 100,0 101,3 101,1 100,0 100,5 100,5 Okurky 131,1 105,6 102,1 117,2 96,2 88,2 84,8 88,3 85,7 94,8 100,2 102,1 104,0 86, Okurky salátové 131,1 105,6 102,1 117,2 96,2 88,2 84,8 88,3 85,7 94,8 100,2 102,1 104,0 86, Okurky nakládačky 98,8 92,9 92,9 92,9 Mrkev 111,9 122,9 139,7 116,7 112,2 102,9 95,5 136,2 81,4 72,4 61,8 84,8 109,2 95,5 91, Mrkev 111,9 122,9 139,7 116,7 112,2 102,9 95,5 136,2 81,4 72,4 61,8 84,8 109,2 95,5 91,7 Cibule 120,2 154,2 130,0 177,7 127,6 90,9 117,7 220,3 100,0 92,5 94,2 75,4 62,6 89,8 119,7 124,4 85, Cibule kuchyńská 120,2 154,2 130,0 177,7 127,6 90,9 117,7 220,3 100,0 92,5 94,2 75,4 62,6 89,8 119,7 124,4 85,5 Ostatní zelenina: ostatní 138,8 130,0 136,8 161,2 154,5 138,8 126,0 112,2 76,8 76,5 90,4 67,2 59,3 79,4 153,3 103,8 78, Kapusta hlávková 130,8 107,0 136,8 215,9 147,7 71,1 61,5 62,6 70,5 71,8 73,0 205,3 71,1 65, Žampiony 94,0 98,2 98,7 97,9 100,0 96,9 100,6 100,3 101,5 102,7 95,3 101,4 102,8 99,9 98,2 100,8 99, Pór 122,6 128,9 122,0 115,4 115, Paprika zeleninová 144,0 132,6 132,0 79,7 83,5 87,7 69,3 77,9 82,5 104,1 80, Celer 152,0 160,3 146,2 164,2 164,9 150,0 143,3 59,1 48,3 54,2 69,1 160,8 143,3 48, Česnek 100,1 101,5 189,6 189,6 196,3 191,4 189, Kedlubny 112,7 106,8 72,0 79,1 94,6 85,7 83,3 88,6 92,4 84, Ředkvičky 104,5 97,3 104,2 72,8 98,6 98, Petržel 100,0 100,0 172,6 120,4 117,2 120,1 100,0 65,0 67,6 90,3 119,0 120,1 87,4 Ovoce 172,5 125,5 127,0 132,5 123,2 127,3 145,8 143,5 111,8 113,6 101,4 125,6 106,8 116,8 128,3 136,0 115,0 Čerstvé ovoce 172,5 125,5 127,0 132,5 123,2 127,3 145,8 143,5 111,8 113,6 101,4 125,6 106,8 116,8 128,3 136,0 115,0 Jablka konzumní 124,0 119,9 110,3 132,5 123,2 127,3 145,8 143,5 122,3 139,6 114,2 123,4 100,6 119,5 128,3 140,7 121, Jablka konzumní 124,0 119,9 110,3 132,5 123,2 127,3 145,8 143,5 122,3 139,6 114,2 123,4 100,6 119,5 128,3 140,7 121,6 Hrušky konzumní 175,0 164,1 139,9 127,3 94,4 104,0 101,1 98, Hrušky 175,0 164,1 139,9 127,3 94,4 104,0 101,1 98,7 Broskve 130,0 118,1 98,9 113,2 101,1 101, Broskve 130,0 118,1 98,9 113,2 101,1 101,1 Ostatní ovoce 282,3 243,2 171,4 100,0 112,4 96,1 131,0 115,7 113,5 100,0 112,8 Třešně 114,5 100,0 101,4 101,1 100,0 101, Třešně 114,5 100,0 101,4 101,1 100,0 101,4 Švestky 130,1 77,4 83,8 80,3 80, Švestky 130,1 77,4 83,8 80,3 80,3

6 Index cen zemědělství Kód Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr průměr od poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Jahody 110,5 100,0 84,8 99,8 100,0 84, Jahody zahradní tříděné 110,5 100,0 84,8 99,8 100,0 84,8 Ostatní ovoce:ostatní 284,7 243,2 181,5 116,1 100,1 139,9 115,8 117,1 118, Jablka průmyslová 284,7 243,2 205,4 159,6 139,9 115,8 121,5 140, Rybíz černý 100,0 105,3 105,3 105, Rybíz červený a bílý 105,6 142,9 114,5 122,6 122, Meruňky 136,2 112,1 88,7 101,3 101,3 Ořechy a suché ovoce 111,4 110,1 105,3 105, Ořechy vlašské suché 111,4 110,1 105,3 105,3 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 108,9 108,6 104,4 107,5 106,9 106,4 107,2 108,5 107,8 106,3 107,6 107,8 107,3 107,3 106,9 107,8 107,3 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 109,0 108,6 104,2 107,5 106,9 106,3 107,1 108,5 108,0 106,3 107,6 107,8 107,3 107,4 106,9 107,9 107,3 Hosp. zvířata 98,5 99,9 95,0 99,9 102,0 102,4 104,1 106,9 105,7 103,4 104,3 105,4 105,9 104,0 101,5 105,7 104,3 Skot 102,3 101,6 99,2 102,7 104,4 103,8 102,8 104,6 103,8 104,1 105,1 105,2 106,6 104,4 103,7 103,7 104,8 Jatečný skot bez telat 102,7 101,7 99,3 103,0 104,5 103,8 102,9 104,6 103,7 104,1 105,0 105,0 106,5 104,3 103,8 103,7 104,7 Býci jateční 103,2 103,6 100,5 104,7 105,5 105,3 104,3 104,6 103,5 103,7 104,6 104,3 105,5 104,5 105,2 104,1 104,2 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 103,3 103,5 100,3 105,1 105,9 105,5 104,5 105,2 103,8 104,0 104,7 104,6 106,8 105,0 105,5 104,6 104, Býci jateční tř.j. SEU v živém 104,0 104,5 99,2 107,7 107,3 105,8 105,6 105,7 103,9 104,6 105,5 105,6 107,9 105,9 106,9 105,2 105, Býci jateční tř.j. ROP v živém 102,5 102,1 102,1 101,2 103,6 105,2 102,6 104,5 103,7 103,2 103,6 103,0 105,0 103,6 103,3 103,5 103,3 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 102,0 103,7 101,7 103,3 104,4 104,3 103,5 102,0 102,3 102,5 103,7 103,5 100,6 103,0 104,1 102,6 103, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 102,2 104,9 101,8 105,4 104,7 102,2 103,6 102,1 101,2 100,9 102,1 102,8 100,9 102,5 104,0 102,2 102, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 101,9 101,8 101,6 100,1 104,1 107,6 103,3 102,0 104,1 104,8 106,1 104,6 100,2 103,7 103,9 103,1 105,2 Jalovice 102,7 101,7 98,2 102,8 102,3 99,6 101,1 104,3 102,8 104,4 101,9 105,1 105,2 103,0 101,5 102,8 103,8 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 103,1 101,4 100,0 103,2 101,9 100,7 102,8 105,7 104,2 104,3 102,1 104,6 107,0 103,6 101,9 104,2 103, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 101,7 98,6 99,5 101,7 100,9 100,6 103,5 103,6 105,0 104,5 101,9 107,6 106,4 103,5 101,1 104,0 104, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 105,1 105,5 100,4 105,2 103,3 100,8 101,8 108,6 103,0 103,9 102,5 100,5 107,7 103,7 103,0 104,4 102,2 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 101,7 102,2 94,8 102,0 103,2 97,3 97,5 101,5 100,1 104,3 101,4 106,0 101,6 101,4 100,8 99,7 103, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 100,5 102,8 95,1 98,3 101,6 98,6 99,6 102,0 99,3 103,3 97,2 104,1 96,1 100,0 99,5 100,3 101, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 103,1 101,5 94,3 107,0 105,4 95,7 94,9 101,0 101,1 105,5 107,4 108,5 110,0 103,6 102,7 99,1 107,1 Krávy 101,7 98,6 97,3 99,6 103,2 102,1 100,5 104,7 104,3 104,6 106,7 106,3 108,5 104,1 101,6 103,1 105,9 Krávy tř.j. EUROP v živém 105,4 100,8 98,8 99,8 103,6 102,9 98,9 103,8 102,3 102,0 104,9 103,8 107,6 102,9 102,1 101,6 103, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 103,2 101,3 98,2 102,6 103,9 101,1 102,9 106,1 107,2 105,8 106,0 107,9 108,9 105,3 102,5 105,3 106, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 106,5 100,7 99,1 98,3 103,5 103,8 96,8 102,8 99,7 100,0 104,3 101,6 106,9 101,7 101,8 99,7 102,0 Krávy EUROP v JUT 95,5 94,7 94,4 99,5 102,5 100,6 103,5 106,0 108,1 109,5 109,8 111,3 110,2 106,0 100,8 105,8 110, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 95,0 91,7 93,2 98,3 101,9 103,5 101,5 105,4 106,4 108,2 112,1 112,9 110,4 106,1 101,2 104,4 111, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 96,0 97,7 95,7 100,5 102,8 97,9 105,6 106,5 109,8 110,8 107,5 109,5 109,9 106,1 100,3 107,4 109,3 Telata 93,3 92,6 95,7 92,8 99,8 100,3 101,7 103,1 105,0 103,9 107,7 113,9 109,6 103,6 97,5 103,3 108,4 Telata jateční savá tř.j.europživém 93,3 92,6 95,7 92,8 99,8 100,3 101,7 103,1 105,0 103,9 107,7 113,9 109,6 103,6 97,5 103,3 108, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 97,9 98,3 105,9 97,4 96,7 94,9 98,1 99,1 100,4 99,4 100,6 100,6 103,1 99,0 96,3 99,2 100, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 89,9 88,2 88,2 88,9 102,5 105,5 104,8 106,6 109,1 107,9 114,5 127,3 115,3 107,9 98,7 106,7 116,3 Prasata a selata 96,1 97,5 91,3 97,4 99,0 98,8 101,5 105,9 103,4 98,2 100,2 102,0 104,2 101,0 98,3 103,6 100,1 Prasata 96,0 97,5 91,2 97,5 99,0 99,4 101,9 106,8 104,3 99,2 101,1 102,6 104,3 101,6 98,7 104,3 100,9 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 95,3 96,3 91,2 96,9 98,8 97,8 100,7 105,9 105,7 100,0 100,9 102,8 105,3 101,4 97,8 104,1 101, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 96,7 97,1 91,0 98,2 99,8 100,7 104,3 109,4 106,1 100,0 102,3 103,6 106,3 103,1 99,5 106,5 102, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 90,8 94,2 92,1 92,8 95,6 88,2 88,8 93,8 103,7 99,9 95,4 99,7 101,8 95,8 92,2 95,3 98,3 Prasata jatečná EUROP v JUT 97,2 99,4 91,1 98,7 99,6 102,4 104,5 108,6 101,8 97,9 101,8 102,1 102,3 102,0 100,2 104,9 100, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 96,8 99,4 90,7 98,5 100,4 103,0 105,6 110,0 102,4 99,5 103,3 102,8 105,5 103,1 100,6 105,9 101, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 98,8 99,2 92,9 99,5 96,7 99,6 101,2 103,1 99,5 92,7 95,8 99,8 90,9 97,7 98,6 101,3 96,0 Selata 95,9 98,0 93,4 93,7 98,5 90,4 91,8 88,0 85,0 79,5 81,9 89,7 102,6 89,7 94,1 88,2 83, Odstavená selata v živém 95,9 98,0 93,4 93,7 98,5 90,4 91,8 88,0 85,0 79,5 81,9 89,7 102,6 89,7 94,1 88,2 83,7 za III. čtvrtletí TAB. 1 za IV. čtvrtletí

7 Index cen zemědělství Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 Kód průměr průměr od za III poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí čtvrtletí Ovce a jehňata 41,7 119,3 95,0 60,6 46,9 74,2 113,0 103,2 102,3 121,4 152,9 150,0 74,9 94,1 59,7 106,2 141,5 TAB. 1 za IV. čtvrtletí Jehňata 41,7 119,5 94,7 61,1 47,5 75,9 117,1 106,9 105,9 124,2 156,9 153,7 75,0 96,2 60,6 110,0 144, Jehňata jat.výkrm v živém 41,7 119,5 94,7 61,1 47,5 75,9 117,1 106,9 105,9 124,2 156,9 153,7 75,0 96,2 60,6 110,0 144,9 Ovce 41,3 103,2 106,1 41,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 37,9 37,9 37,9 66,7 33,6 32,1 27,5 37, Ovce,berani,skopci jateční v živém 41,3 103,2 106,1 41,3 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 37,9 37,9 37,9 66,7 33,6 32,1 27,5 37,9 Drůbež 101,5 102,2 98,2 102,8 105,8 107,0 109,2 110,6 111,6 111,9 110,2 110,7 108,9 108,9 105,2 110,4 111,0 Kuřata 102,1 102,1 98,7 103,2 106,7 107,5 109,4 110,2 111,1 111,2 109,1 109,8 107,8 108,7 105,8 110,2 110, Kuřata jatečná I.tř.j. 102,1 102,1 98,7 103,2 106,7 107,5 109,4 110,2 111,1 111,2 109,1 109,8 107,8 108,7 105,8 110,2 110,1 Ostatní drůbež 96,4 103,0 94,2 99,7 98,8 103,7 106,9 114,2 115,1 118,1 121,3 119,4 119,0 111,4 100,7 112,1 119, Slepice jatečné v živém 144,8 144,8 127,9 147,6 58,3 82,3 69,6 115,8 80,3 90,5 79,6 172,3 111,9 96,7 96,0 87,0 104, Krůty brojlerové v živém 94,5 102,5 92,7 97,7 102,4 105,9 111,2 115,4 119,2 122,2 127,4 119,4 121,7 114,1 101,8 115,3 123, Kachny jatečné v živém 92,9 92,9 93,1 94,5 92,9 100,0 100,0 106,4 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8 102,1 95,8 104,0 105,8 Ostatní zvířata 96,5 98,0 97,6 102,9 115,9 116,2 106,3 101,6 103,0 99,7 102,7 99,6 98,3 104,5 111,4 103,6 100,7 Králíci 100,0 100,0 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Králíci jateční v živém 100,0 100,0 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ryby 96,4 97,9 97,6 102,9 116,2 116,4 106,4 101,6 103,1 99,7 102,7 99,6 98,3 104,5 111,5 103,7 100, Kapr tř. I. v živém 96,4 97,9 97,6 102,9 116,2 116,4 106,4 101,6 103,1 99,7 102,7 99,6 98,3 104,5 111,5 103,7 100,7 Živočišné výrobky 121,1 118,1 115,8 115,7 112,0 110,2 110,1 110,1 110,0 109,3 111,0 110,1 108,7 110,7 112,6 110,1 110,1 Mléko 126,8 123,8 118,6 120,7 117,2 115,3 115,1 114,2 113,3 112,3 112,1 110,8 109,1 113,9 117,8 114,1 111, Mléko kravské Q.tř.j. 126,8 123,8 118,6 120,7 117,2 115,3 115,1 114,2 113,3 112,3 112,1 110,8 109,1 113,9 117,8 114,1 111,6 Vejce 81,8 78,0 94,5 77,7 72,1 72,6 73,7 74,2 78,0 79,2 98,2 104,2 105,0 82,4 74,1 75,2 93, Vejce slepičí konzumní netříděná 90,5 89,1 98,5 86,4 79,3 78,6 69,9 89,4 81,7 88,2 94,3 107,8 103,0 87,2 81,5 80,1 96, Vejce slepičí konzumní tříděná 81,6 77,8 94,4 77,5 72,0 72,6 73,8 73,9 78,0 79,1 98,4 104,2 105,1 82,4 74,0 75,1 93, Vejce slepičí násadová 99,2 100,0 99,3 101,2 106,3 89,4 75,4 75,4 75,4 75,4 75,4 104,4 98,0 87,4 98,8 75,4 84,9 Ostatní živočišné výr. 175,0 175,0 195,8 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 108,4 108,4 108,4 98,9 98,9 107,0 109,7 109,2 105, Med včelí 175,0 175,0 195,8 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 108,4 108,4 108,4 98,9 98,9 107,0 109,7 109,2 105,0

8 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 10/11 Zemědělská výroba celkem 1000, ,1 112,6 101,8 116,7 122,7 125,5 126,5 127,2 126,6 123,7 120,0 117,3 117,2 122,1 121,7 126,7 120,4 122,9 Zemědělská výroba celkem bez ryb 998, ,1 112,7 101,8 116,7 122,7 125,5 126,6 127,3 126,6 123,8 120,1 117,3 117,3 122,1 121,7 126,7 120,4 122,9 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 969, ,0 112,3 101,5 116,0 122,5 125,4 126,4 127,7 127,4 124,6 120,6 117,8 118,0 122,6 121,3 127,2 121,0 123,2 Rostlinná výroba 458, ,3 135,1 114,5 143,2 156,0 161,4 162,1 162,5 160,7 154,2 145,0 138,4 138,0 151,5 153,6 161,6 145,9 137,9 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 427, ,5 136,0 114,9 143,6 157,8 163,8 164,5 166,0 165,1 158,4 148,1 141,0 141,2 155,0 155,1 165,2 149,2 139,6 Obiloviny 227, ,6 152,3 117,7 158,5 177,1 186,2 187,9 190,2 189,4 182,3 167,9 163,2 160,8 176,4 173,9 189,2 171,1 157,4 Pšenice 124, ,4 162,7 124,2 169,5 194,2 203,0 204,6 205,7 205,8 195,6 172,6 165,0 164,9 188,1 188,9 205,4 177,7 161, Pšenice potravinářská 61, ,9 169,2 123,5 175,3 192,1 204,1 204,8 207,0 205,0 194,6 175,0 165,6 164,7 188,8 190,5 205,6 178,4 166, Pšenice krmná 63, ,2 156,3 124,9 163,9 196,2 201,9 204,3 204,5 206,6 196,5 170,2 164,5 165,0 187,4 187,3 205,1 177,1 156,4 Ječmen 70, ,0 132,0 105,9 136,7 148,3 154,0 158,7 164,9 159,8 156,0 152,8 155,8 156,4 154,3 146,3 161,1 154,9 148, Ječmen sladovnický 44, ,5 125,4 103,1 128,2 136,6 140,7 142,4 153,1 148,7 147,4 145,6 149,3 152,8 144,5 135,2 148,1 147,4 141, Ječmen potravinářský 1, ,0 157,1 111,5 133,8 145,6 157,9 177,8 179,2 179,2 177,9 151,1 149,8 156,7 160,9 145,8 178,7 159,6 149, Ječmen krmný 25, ,2 142,3 110,7 151,6 168,6 176,9 185,8 184,4 177,9 169,7 165,3 167,1 162,4 171,0 165,7 182,7 167,4 159,6 Oves 3, ,3 133,9 111,4 140,8 151,8 170,8 171,9 162,9 160,7 166,5 151,0 144,1 151,7 157,2 154,5 165,2 153,9 144, Oves potravinářský 0, ,3 190,5 115,6 133,4 173,1 166,6 172,7 196,4 196,9 196,9 212,1 212,1 212,1 187,2 157,7 188,7 207,0 183, Oves krmný 3, ,7 130,7 111,1 141,3 150,7 171,0 171,8 161,0 158,6 164,8 147,6 140,3 148,3 155,5 154,3 163,8 150,9 142,2 Kukuřice 22, ,6 152,5 119,1 163,1 174,1 185,6 180,9 183,0 191,5 190,1 189,3 176,2 145,4 177,9 174,3 185,1 185,2 158, Kukuřice krmná 22, ,6 152,5 119,1 163,1 174,1 185,6 180,9 183,0 191,5 190,1 189,3 176,2 145,4 177,9 174,3 185,1 185,2 158,7 Žito 5, ,0 191,1 121,0 182,2 191,6 236,8 229,3 216,2 210,3 199,5 180,0 176,8 198,9 202,2 203,5 218,6 185,4 182, Žito potravinářské 5, ,0 191,1 121,0 182,2 191,6 236,8 229,3 216,2 210,3 199,5 180,0 176,8 198,9 202,2 203,5 218,6 185,4 182,9 Průmyslové plodiny 162, ,8 107,2 105,8 117,5 125,6 125,5 124,0 125,3 123,8 118,1 119,8 117,1 122,5 121,9 122,9 124,4 118,3 115,6 Olejniny celkem 79, ,6 148,5 126,6 168,5 188,8 187,7 184,1 186,8 183,3 171,9 172,6 172,9 173,2 179,0 181,7 184,7 172,5 145,2 Olejniny základní 65, ,6 150,8 132,6 176,7 202,6 202,8 199,9 204,0 202,0 188,5 187,8 185,8 185,4 193,6 194,0 202,0 187,4 147, Semeno řepky olejné 59, ,4 152,8 134,8 179,7 206,1 206,1 203,8 208,3 205,1 189,0 188,4 190,6 189,8 196,7 197,3 205,7 189,3 147, Semeno slunečnice 6, ,9 131,9 110,9 148,6 169,0 171,5 162,8 162,9 172,7 183,6 181,8 139,7 143,4 163,6 163,0 166,1 168,4 152,0 Ostatní olejniny 13, ,7 137,4 97,7 128,1 121,2 113,5 106,9 102,2 91,3 90,3 98,3 109,8 113,5 107,5 120,9 100,1 99,5 127, Semeno máku 11, ,5 138,5 92,3 131,5 125,6 116,8 108,7 100,2 88,0 87,2 95,4 104,9 110,8 106,9 124,6 99,0 95,8 139, Semeno lnu pro technické zpracování 0, ,1 91,6 93,3 99,8 97,2 98,7 96,0 97,2 97,8 99,5 107,9 128,3 114,8 103,7 98,6 97,0 111,9 100, Semeno hořčice bílé a černé 1, ,7 142,5 146,6 107,1 90,2 88,7 95,0 121,9 118,6 114,2 120,8 147,1 137,2 114,1 95,3 111,8 127,4 77,5 Proteinové plodiny 4, ,0 145,8 131,6 144,0 136,1 136,4 133,5 136,1 141,8 139,2 136,4 127,7 131,0 136,2 138,8 137,1 134,4 108,9 Hrách 4, ,0 145,8 131,6 144,0 136,1 136,4 133,5 136,1 141,8 139,2 136,4 127,7 131,0 136,2 138,8 137,1 134,4 108, Hrách krmný 1, ,8 136,0 118,0 128,2 147,5 157,7 153,5 158,2 163,1 148,7 134,7 141,8 125,6 145,9 144,5 158,3 141,7 128, Hrách jedlý 3, ,3 148,9 135,9 148,9 132,4 129,8 127,2 129,2 135,1 136,3 136,9 123,3 132,7 133,2 137,0 130,5 132,2 103,7 Cukrovka 54, ,3 61,8 61,7 61,1 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 42,9 61,7 51,4 53,6 49,8 47,5 84, Cukrovka technická 54, ,3 61,8 61,7 61,1 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 42,9 61,7 51,4 53,6 49,8 47,5 84,8 Ostatní prům. plodiny 24, ,8 66,7 131,3 72,5 86,3 89,4 91,4 91,4 91,4 91,4 100,4 98,5 91,2 90,4 82,7 91,4 96,8 64,4 Textilní plodiny 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 90, Stonky lnu odsem.rosené 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 90,5 Chmel 24, ,2 67,6 133,4 73,5 87,6 90,7 92,8 92,8 92,8 92,8 101,9 100,0 92,5 91,7 83,9 92,8 98,2 64, Chmel sušený 24, ,2 67,6 133,4 73,5 87,6 90,7 92,8 92,8 92,8 92,8 101,9 100,0 92,5 91,7 83,9 92,8 98,2 64,3 Brambory (včetně sadby) 28, ,0 180,1 147,4 185,9 204,7 220,4 226,4 222,5 225,5 212,6 165,1 113,5 103,3 188,0 203,7 224,8 163,7 138,3 Konzumní brambory 20, ,2 207,6 170,7 212,3 226,8 235,9 244,5 239,0 243,2 224,8 186,7 112,6 107,7 203,4 225,0 242,2 174,7 133, Konzumní brambory 20, ,2 207,6 170,7 212,3 226,8 235,9 244,5 239,0 243,2 224,8 186,7 112,6 107,7 203,4 225,0 242,2 174,7 133,2 Ostatní brambory 8, ,4 114,7 91,8 122,8 152,1 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 113,6 115,8 92,7 151,4 152,7 183,3 137,6 159, Brambory průmyslové 8, ,4 114,7 91,8 122,8 152,1 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 113,6 115,8 92,7 151,4 152,7 183,3 137,6 159,2

9 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 10/11 Víno 9, ,6 105,2 103,0 103,0 103,5 106,2 105,5 106,0 104,5 106,0 106,8 98,4 104,0 104,4 104,2 105,3 103,7 103,1 Vinné hrozny moštové 4, ,8 106,3 102,9 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 92,9 103,2 104,7 106,3 106,3 101,8 104, Čerstvé vinné hrozny 4, ,8 106,3 102,9 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 92,9 103,2 104,7 106,3 106,3 101,8 104,9 Víno jakostní 4, ,7 104,2 103,1 100,2 101,2 106,2 104,8 105,8 102,8 105,8 107,3 103,3 104,8 104,2 102,5 104,5 105,5 101, Víno bílé (sudové) 2, ,9 104,5 103,6 99,4 99,4 104,5 107,0 107,0 107,0 107,0 109,6 104,5 107,0 105,2 101,1 107,0 107,0 102, Víno červené (sudové) 1, ,4 103,9 102,2 101,4 103,9 108,9 101,4 103,9 96,5 103,9 103,9 101,4 101,4 102,7 104,7 100,6 103,1 100,6 Ovoce a zelenina 30, ,2 122,8 108,8 138,4 130,2 128,4 129,5 113,8 100,1 96,5 102,0 102,4 94,2 103,7 132,7 111,6 101,1 112,9 Zelenina a květiny 14, ,6 120,4 111,4 146,4 140,0 137,3 129,2 89,0 69,6 78,4 84,9 81,3 73,5 86,1 140,9 87,7 81,9 100,4 Čerstvá zelenina 14, ,6 120,4 111,4 146,4 140,0 137,3 129,2 89,0 69,6 78,4 84,9 81,3 73,5 86,1 140,9 87,7 81,9 Květák 0, ,4 131,6 116,4 99,0 97,1 94,7 109,6 101,0 116,4 97, Květák 0, ,4 131,6 116,4 99,0 97,1 94,7 109,6 101,0 116,4 97,6 Rajčata 1, ,9 88,6 85,4 81,1 50,5 46,5 36,5 63,4 73,1 60,0 67,5 47, Rajčata 1, ,9 88,6 85,4 81,1 50,5 46,5 36,5 63,4 73,1 60,0 67,5 47,2 Ostatní zelenina 12, ,1 122,1 120,2 146,4 140,0 137,3 129,2 103,7 95,8 109,9 99,1 84,2 72,4 96,3 140,9 110,1 93,9 Zelí 5, ,3 124,4 118,2 143,8 128,2 128,0 130,0 133,6 97,0 69,5 69,1 64,3 77,5 132,9 132,4 72, Zelí bílé hlávkové 5, ,7 126,6 118,0 141,3 124,1 130,0 130,0 133,6 95,7 68,7 68,3 63,8 75,7 131,8 132,4 71, Zelí červené hlávkové 0, ,3 103,8 119,7 150,5 146,1 123,1 105,3 81,6 74,8 70,6 93,7 136,2 81,6 Salát 0, ,3 87,2 82,2 79,2 73,1 60,9 70,0 67,0 73,1 73,1 71,5 82,2 70,8 70, Salát hlávkový 0, ,3 87,2 82,2 79,2 73,1 60,9 70,0 67,0 73,1 73,1 71,5 82,2 70,8 70,3 Špenát 86,8 87,9 91,7 86,3 88,3 88, Špenát listový 86,8 87,9 91,7 86,3 88,3 88,3 Okurky 0, ,5 95,4 127,0 124,0 107,4 69,8 59,3 65,0 59,3 85,9 95,6 127,0 106,0 61, Okurky salátové 0, ,5 95,4 127,0 124,0 107,4 69,8 59,3 64,8 59,3 85,9 95,6 127,0 106,0 61, Okurky nakládačky 140,0 130,0 130,0 130,0 Mrkev 0, ,2 127,7 114,7 154,2 154,2 154,2 151,5 122,4 100,4 82,2 64,6 100,5 154,2 151,5 101, Mrkev 0, ,2 127,7 114,7 154,2 154,2 154,2 151,5 122,4 100,4 82,2 64,6 100,5 154,2 151,5 101,3 Cibule 1, ,8 122,1 142,0 150,0 131,2 148,7 138,5 164,8 222,1 178,1 152,0 123,7 83,3 131,3 145,3 165,3 142, Cibule kuchyńská 1, ,8 122,1 142,0 150,0 131,2 148,7 138,5 164,8 222,1 178,1 152,0 123,7 83,3 131,3 145,3 165,3 142,3 Ostatní zelenina: ostatní 3, ,8 111,9 126,1 139,8 162,8 163,2 166,1 100,8 97,7 115,4 114,5 87,9 80,4 101,5 153,1 115,7 103, Kapusta hlávková 0, ,5 91,6 117,0 129,1 115,8 96,7 86,0 80,5 80,0 78,5 86,2 127,5 96,7 81, Žampiony 0, ,8 96,9 97,9 96,8 98,3 94,8 98,3 98,3 98,3 99,5 98,3 98,3 99,5 98,0 96,5 98,3 98, Pór 0, ,3 108,9 101,4 112,6 112, Paprika zeleninová 0, ,8 120,7 214,1 186,1 145,5 91,2 83,5 89,3 99,7 201,7 94, Celer 2, ,0 111,7 136,1 153,9 175,6 186,4 254,5 153,9 82,9 76,9 97,8 170,8 254,5 85, Česnek 0, ,3 139,1 267,0 267,0 267,0 267,0 267, Kedlubny 0, ,2 73,4 56,2 59,3 68,7 75,0 62,5 66,6 66,8 69, Ředkvičky 83,3 88,6 82,0 66,3 82,1 82, Petržel 0, ,3 137,3 224,9 149,4 145,4 145,4 484,6 105,0 101,0 219,2 147,7 145,4 246,4 Ovoce 15, ,5 124,9 106,4 130,8 121,0 120,0 129,8 136,9 128,6 113,4 117,9 122,2 113,5 120,2 125,1 133,8 119,1 125,4 Čerstvé ovoce 15, ,5 124,9 106,4 130,8 121,0 120,0 129,8 136,9 128,6 113,4 117,9 122,2 113,5 120,2 125,1 133,8 119,1 Jablka konzumní 8, ,5 124,5 110,5 130,8 121,0 120,0 129,8 136,9 124,4 148,8 147,5 138,3 121,6 128,7 125,1 133,7 140, Jablka konzumní 8, ,5 124,5 110,5 130,8 121,0 120,0 129,8 136,9 124,4 148,8 147,5 138,3 121,6 128,7 125,1 133,7 140,4 Hrušky konzumní 0, ,9 125,4 117,5 140,0 118,6 107,6 114,9 121, Hrušky 0, ,9 125,4 117,5 140,0 118,6 107,6 114,9 121,7 Broskve 109,6 110,8 110,9 106,4 110,8 110, Broskve 109,6 110,8 110,9 106,4 110,8 110,8 Ostatní ovoce 7, ,7 131,1 99,4 135,0 112,3 108,3 104,5 105,1 107,6 135,0 108,1 Třešně 111,4 143,4 104,4 112,6 143,4 104, Třešně 111,4 143,4 104,4 112,6 143,4 104,4 Švestky 92,1 74,7 73,3 74,0 74, Švestky 92,1 74,7 73,3 74,0 74,0

10 Index cen zemědělství Kód Stálé váhy akt. e v Průměr roku 2005 = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr od poč. roku průměr od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí za III. čtvrtletí Jahody 131,9 132,1 102,3 131,7 132,1 102, Jahody zahradní tříděné 131,9 132,1 102,3 131,7 132,1 102,3 Ostatní ovoce:ostatní 7, ,6 131,1 98,4 114,8 117,0 109,8 105,0 108,7 113, Jablka průmyslová 7, ,6 131,1 95,7 100,2 109,8 105,0 106,1 109, Rybíz černý 79,3 83,5 83,5 83, Rybíz červený a bílý 134,9 134,6 186,6 165,4 165, Meruňky 104,5 112,2 97,7 105,9 105,9 Ořechy a suché ovoce 0, ,2 128,7 133,6 133, Ořechy vlašské suché 0, ,2 128,7 133,6 133,6 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 541, ,2 93,6 91,0 94,2 94,5 95,1 96,4 97,4 97,6 97,9 98,9 99,5 99,6 97,1 94,6 97,1 98,8 107,6 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 539, ,2 93,6 90,9 94,1 94,5 95,0 96,3 97,3 97,6 97,9 98,9 99,5 99,6 97,1 94,5 97,1 98,8 107,6 Hosp. zvířata 272, ,6 90,2 90,9 90,2 91,0 91,2 92,9 95,5 96,2 96,8 97,5 97,7 97,2 94,6 90,8 94,9 97,3 103,2 Skot 59, ,1 96,2 95,8 97,3 99,6 100,1 99,5 100,2 100,1 99,7 100,3 100,4 101,6 99,9 99,0 99,9 100,1 103,9 Jatečný skot bez telat 57, ,2 96,2 95,9 97,5 99,8 100,3 99,6 100,3 100,2 99,8 100,4 100,4 101,7 100,0 99,2 100,0 100,2 104,0 Býci jateční 34, ,8 97,9 97,0 99,6 101,8 102,6 102,4 102,3 101,3 100,5 101,0 100,8 101,8 101,4 101,3 102,0 100,8 104,4 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 28, ,0 97,1 96,0 99,0 100,9 101,7 101,3 101,4 100,5 99,6 100,3 100,0 101,7 100,6 100,5 101,1 100,0 104, Býci jateční tř.j. SEU v živém 17, ,3 97,9 96,1 101,1 103,0 102,8 102,9 102,1 100,6 99,9 100,6 100,5 102,6 101,6 102,3 101,9 100,3 105, Býci jateční tř.j. ROP v živém 10, ,6 95,8 95,7 95,7 97,7 100,0 98,8 100,4 100,3 99,2 99,8 99,2 100,2 99,1 97,8 99,8 99,4 103,4 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 6, ,1 101,5 101,6 102,3 105,9 106,4 107,1 106,0 105,2 104,1 104,1 104,4 102,5 104,8 104,9 106,1 104,2 103, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 3, ,9 102,2 102,2 104,0 106,9 105,3 107,7 106,1 104,9 103,2 103,9 103,9 103,3 104,9 105,4 106,2 103,7 102, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 2, ,9 100,4 100,7 99,6 104,4 108,1 106,3 105,9 105,6 105,4 104,4 105,1 101,3 104,6 104,0 105,9 105,0 103,4 Jalovice 3, ,9 97,8 97,9 99,9 98,8 98,5 98,9 101,9 101,3 102,3 101,8 101,7 102,6 100,8 99,1 100,7 101,9 102,8 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 2, ,3 98,1 98,2 100,6 99,7 100,3 100,8 102,5 101,7 102,4 101,8 103,1 104,4 101,7 100,2 101,7 102,4 103, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 1, ,9 98,6 99,4 100,8 100,9 101,6 103,2 103,4 102,7 103,5 103,1 105,8 104,9 103,0 101,1 103,1 104,1 103, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 0, ,1 97,4 96,5 100,3 98,0 98,5 97,7 101,2 100,2 100,9 100,0 99,5 103,6 100,0 98,9 99,7 100,1 104,0 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 1, ,1 97,3 97,3 98,5 97,0 94,8 94,8 100,7 100,6 102,0 101,8 98,7 98,9 98,8 96,8 98,7 100,8 101, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 0, ,7 97,9 99,1 97,0 96,3 98,5 96,9 102,8 103,2 102,1 101,3 98,6 98,9 99,6 97,3 101,0 100,7 100, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 0, ,9 96,5 94,9 100,4 98,0 90,0 92,1 98,0 97,2 101,7 102,5 98,8 99,0 97,8 96,1 95,8 101,0 103,4 Krávy 19, ,9 93,1 93,7 93,2 96,5 96,6 94,7 96,6 97,9 98,2 99,2 99,5 101,2 97,4 95,4 96,4 99,0 103,4 Krávy tř.j. EUROP v živém 12, ,8 92,6 93,1 93,3 97,0 96,7 92,8 95,4 95,3 95,4 95,8 96,8 99,4 95,8 95,7 94,5 96,0 103, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 4, ,9 94,2 95,5 96,1 97,8 97,9 98,7 100,9 102,6 101,9 102,3 103,5 103,8 100,6 97,3 100,7 102,6 104, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 8, ,8 91,9 91,9 91,9 96,6 96,0 89,8 92,7 91,7 92,2 92,6 93,5 97,3 93,4 94,8 91,4 92,8 102,0 Krávy EUROP v JUT 6, ,9 93,9 94,7 93,1 95,6 96,4 98,3 98,7 102,8 103,5 105,6 104,7 104,7 100,3 95,0 99,9 104,6 104, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 3, ,2 94,2 95,3 94,1 96,6 96,5 97,0 99,6 101,3 103,5 108,0 106,0 106,9 101,0 95,7 99,3 105,8 103, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 3, ,6 93,6 94,1 92,1 94,5 96,3 99,7 97,8 104,3 103,5 103,3 103,3 102,4 99,7 94,3 100,6 103,4 104,5 Telata 1, ,1 92,1 90,9 88,8 90,5 91,6 95,8 93,0 94,7 93,5 94,2 97,6 99,0 93,9 90,3 94,5 95,1 101,7 Telata jateční savá tř.j.europživém 1, ,1 92,1 90,9 88,8 90,5 91,6 95,8 93,0 94,7 93,5 94,2 97,6 99,0 93,9 90,3 94,5 95,1 101, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 0, ,9 88,3 89,4 88,3 87,5 87,3 87,6 88,8 89,4 89,9 90,0 90,2 89,8 88,9 87,7 88,6 90,0 98, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 0, ,8 95,6 92,3 89,2 93,2 95,6 103,4 96,8 99,6 96,8 98,2 104,4 107,5 98,5 92,7 99,9 99,8 104,2 Prasata a selata 136, ,9 82,6 85,5 82,5 81,9 81,1 83,9 87,9 89,0 89,7 90,9 91,0 90,3 86,8 81,8 86,9 90,5 100,3 Prasata 130, ,7 82,4 85,2 82,5 81,8 81,3 84,1 88,4 89,4 90,1 91,3 91,1 90,6 87,1 81,9 87,3 90,8 100,8 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 86, ,4 81,6 85,1 82,5 82,0 80,8 83,5 87,8 89,7 90,0 90,9 91,1 91,1 86,9 81,8 87,0 90,7 100, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 68, ,8 81,0 84,3 82,0 81,3 81,2 84,7 89,5 90,5 90,6 91,9 91,1 91,3 87,4 81,5 88,2 91,2 102, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 18, ,7 83,9 88,2 84,4 84,4 79,5 79,1 81,7 86,9 87,7 87,2 90,9 90,4 85,2 82,8 82,6 88,6 95,3 Prasata jatečná EUROP v JUT 44, ,3 83,8 85,4 82,5 81,4 82,1 85,3 89,5 88,9 90,3 92,1 91,0 89,6 87,3 82,0 87,9 91,1 101, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 35, ,9 82,8 84,6 81,5 81,0 81,9 85,3 90,2 90,0 91,1 92,8 90,5 90,6 87,5 81,5 88,5 91,5 102, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 8, ,9 87,9 88,5 86,8 83,1 82,8 85,4 86,6 84,5 87,3 89,4 93,1 85,7 86,5 84,2 85,5 89,9 98,0 Selata 6, ,5 87,1 90,6 81,6 83,5 78,9 80,4 78,4 80,1 81,0 81,7 88,6 85,4 82,0 81,3 79,6 83,8 90, Odstavená selata v živém 6, ,5 87,1 90,6 81,6 83,5 78,9 80,4 78,4 80,1 81,0 81,7 88,6 85,4 82,0 81,3 79,6 83,8 90,9 za IV. čtvrtletí TAB. 2 klouzavý průměr za 10/11

11 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 10/11 Ovce a jehňata 0, ,8 136,6 132,1 111,8 86,6 112,0 130,3 119,0 118,0 138,1 174,0 174,0 102,3 126,6 103,5 122,4 162,0 88,2 Jehňata 0, ,1 137,7 131,1 112,3 87,2 113,3 132,0 120,5 119,4 140,0 176,8 176,8 103,3 128,2 104,3 124,0 164,5 89, Jehňata jat.výkrm v živém 0, ,1 137,7 131,1 112,3 87,2 113,3 132,0 120,5 119,4 140,0 176,8 176,8 103,3 128,2 104,3 124,0 164,5 89,8 Ovce 0, ,6 90,6 172,3 90,6 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 63,4 70,5 60,4 60,4 37, Ovce,berani,skopci jateční v živém 0, ,6 90,6 172,3 90,6 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 63,4 70,5 60,4 60,4 37,2 Drůbež 73, ,4 98,7 96,3 98,3 100,7 102,1 103,4 105,3 106,1 107,2 106,7 107,0 106,3 104,3 100,4 104,9 107,0 107,7 Kuřata 66, ,5 98,2 96,2 97,8 101,0 102,4 103,5 105,0 105,7 106,5 105,6 106,5 105,5 104,0 100,4 104,7 106,2 107, Kuřata jatečná I.tř.j. 66, ,5 98,2 96,2 97,8 101,0 102,4 103,5 105,0 105,7 106,5 105,6 106,5 105,5 104,0 100,4 104,7 106,2 107,5 Ostatní drůbež 7, ,4 103,0 97,1 102,6 98,1 99,9 102,9 107,8 109,6 113,1 116,3 112,0 112,9 107,5 100,2 106,8 113,8 109, Slepice jatečné v živém 0, ,9 201,9 164,4 233,7 93,0 131,2 130,1 175,3 132,8 158,6 158,6 184,0 119,5 151,7 152,6 146,1 167,1 104, Krůty brojlerové v živém 6, ,3 101,1 95,1 99,4 99,4 99,5 102,9 107,0 110,9 114,1 118,0 111,8 115,5 107,9 99,4 106,9 114,6 111, Kachny jatečné v živém 1, ,8 91,8 93,5 91,8 91,8 95,3 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 95,9 93,0 97,1 97,1 100,5 Ostatní zvířata 1, ,6 98,5 98,1 102,9 103,7 107,1 103,5 105,7 104,9 102,2 101,7 100,8 96,1 102,9 104,6 104,7 101,6 103,2 Králíci 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 100, Králíci jateční v živém 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 100,0 Ryby 1, ,2 98,2 97,9 102,7 103,5 107,0 103,3 105,5 104,7 102,0 101,5 100,6 95,8 102,7 104,4 104,5 101,4 103, Kapr tř. I. v živém 1, ,2 98,2 97,9 102,7 103,5 107,0 103,3 105,5 104,7 102,0 101,5 100,6 95,8 102,7 104,4 104,5 101,4 103,2 Živočišné výrobky 269, ,8 97,0 91,1 98,2 98,1 99,0 99,9 99,3 99,0 99,0 100,2 101,2 102,1 99,6 98,4 99,4 100,1 112,0 Mléko 247, ,2 96,8 89,2 98,5 98,6 99,3 100,0 100,4 100,6 100,5 100,8 100,9 101,2 100,1 98,8 100,3 100,7 115, Mléko kravské Q.tř.j. 247, ,2 96,8 89,2 98,5 98,6 99,3 100,0 100,4 100,6 100,5 100,8 100,9 101,2 100,1 98,8 100,3 100,7 115,6 Vejce 21, ,6 98,6 110,9 93,9 91,6 95,0 97,5 85,9 79,9 81,1 92,1 104,1 110,8 93,2 93,5 87,8 92,4 82, Vejce slepičí konzumní netříděná 0, ,8 115,0 124,5 119,3 103,7 107,7 97,3 115,5 102,9 104,3 108,7 122,3 121,2 110,3 110,2 105,2 111,8 87, Vejce slepičí konzumní tříděná 21, ,4 98,3 110,7 93,5 91,4 94,9 97,6 85,5 79,6 80,8 91,9 103,9 110,7 93,0 93,3 87,6 92,2 81, Vejce slepičí násadová 0, ,5 119,5 112,1 113,8 113,6 99,4 83,8 83,8 83,8 83,8 83,8 114,8 107,8 96,8 108,9 83,8 94,1 89,7 Ostatní živočišné výr. 0, ,5 179,5 169,0 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 178,5 179,5 178,8 177,5 114, Med včelí 0, ,5 179,5 169,0 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 177,5 177,5 177,5 177,5 177,5 178,5 179,5 178,8 177,5 114,4

12 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 3 průměr od počátku roku * Ú H R N 105,7 105,6 105,6 105,7 115,1 115,3 115,3 114,6 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 106,0 105,8 106,0 105,9 110,2 110,4 110,5 109,6 CA POTR.VÝR., NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 109,4 108,4 108,1 107,7 114,5 114,4 114,7 112,9 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 111,5 110,3 109,8 109,8 114,7 114,5 114,9 112,9 CA 101 KONZERV.MASO A MASNÉ VÝROBKY 101,2 101,7 102,2 100,5 96,7 96,8 97,1 95,8 CA 102 ZPRAC. A KONZERV.RYBY,KORÝŠI A MĚKKÝŠI 106,5 106,5 106,7 103,5 107,6 107,6 107,8 104,1 CA 103 UPRAV. A KONZERV.OVOCE A ZELENINA 104,4 105,0 106,1 105,0 113,7 113,9 115,8 113,9 CA 104 ROSTL. A ŽIVOČIŠ. OLEJE A TUKY 114,4 114,1 111,0 122,2 127,2 128,4 128,3 134,5 CA 105 MLÉČNÉ VÝROBKY 106,1 105,0 104,1 106,8 112,5 111,6 112,0 111,4 CA 106 MLÝNSKÉ A ŠKROB.VÝROBKY A ŠKROBY 140,4 130,6 119,1 135,1 144,5 142,0 137,3 141,7 CA 107 PEKAŘSKÉ VÝR. A TĚSTOVINY 124,4 124,3 125,4 117,7 135,4 135,2 136,2 128,8 CA 1071 CHLÉB;PEKAŘ. A CUKRÁŘ.VÝR.ČERSTVÉ 128,2 128,0 129,2 120,2 138,2 137,9 139,1 130,6 CA 108 OSTATNÍ POTRAVINY 107,7 108,7 110,9 105,5 106,9 107,6 110,2 105,1 CA 1081 CUKR 122,3 124,0 129,1 115,0 87,8 89,4 94,4 84,1 CA 109 PRŮMYSLOVÁ KRMIVA 120,4 111,0 108,4 116,9 130,5 129,8 128,2 128,8 CA 11 NÁPOJE 101,8 101,2 101,3 100,0 112,5 112,6 112,6 111,9 CA 110 NÁPOJE 101,8 101,2 101,3 100,0 112,5 112,6 112,6 111,9

13 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 4 průměr od počátku roku * Ú H R N 105,7 105,6 105,6 105,7 115,1 115,3 115,3 114,6 B TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 107,5 105,9 104,1 107,7 136,0 135,6 132,5 134,6 B 05 UHLÍ A LIGNIT 106,1 106,1 100,6 108,3 146,4 147,1 139,6 145,2 B 06 SUROVÁ ROPA A ZEMNÍ PLYN 152,7 122,5 148,8 128,8 147,2 136,8 154,0 141,4 B 08 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY 100,0 100,9 100,9 100,3 109,7 109,7 109,5 109,2 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 106,0 105,8 106,0 105,9 110,2 110,4 110,5 109,6 CA POTR.VÝR.,NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 109,4 108,4 108,1 107,7 114,5 114,4 114,7 112,9 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 111,5 110,3 109,8 109,8 114,7 114,5 114,9 112,9 CA 11 NÁPOJE 101,8 101,2 101,3 100,0 112,5 112,6 112,6 111,9 CB TEXTIL,ODĚVY,USEŇ A PODOB.VÝR. 106,1 105,6 104,6 105,6 107,1 106,7 106,1 106,0 CB 13 TEXTIL 109,2 108,2 106,5 108,4 109,4 108,7 107,8 107,8 CB 14 ODĚVY 100,4 101,0 101,0 100,3 101,2 101,3 101,3 101,0 CB 15 USEŇ A PODOB.VÝROBKY 102,7 102,8 102,6 102,4 108,1 108,3 108,0 107,6 CC DŘEVO A VÝR.ZE DŘEVA,PAPÍR,TISK 104,7 104,0 104,0 104,5 103,5 103,5 103,6 102,9 CC 16 DŘEVO A DŘEV. A KORK.VÝR. 106,0 105,7 105,7 107,2 110,7 110,5 110,7 109,8 CC 17 PAPÍR A VÝR. Z PAPÍRU 104,6 103,0 103,2 105,0 103,6 103,7 103,8 102,8 CC 18 TISKAŘ. A NAHR.SLUŽBY 102,2 102,3 102,2 99,1 92,4 92,4 92,4 92,2 CD KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 122,1 124,0 126,4 123,3 137,8 140,2 141,9 138,4 CD 19 KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 122,1 124,0 126,4 123,3 137,8 140,2 141,9 138,4 CE CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 112,2 109,7 108,0 109,3 133,1 131,6 128,9 132,1 CE 20 CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 112,2 109,7 108,0 109,3 133,1 131,6 128,9 132,1 CF ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 102,0 101,4 101,5 102,0 106,8 106,5 106,6 107,1 CF 21 ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 102,0 101,4 101,5 102,0 106,8 106,5 106,6 107,1 CG PRYŽ. A PLAST.VÝR.,OST.NEKOV.MIN.VÝR. 102,2 102,7 102,8 101,6 101,2 101,2 101,4 100,6 CG 22 PRYŽOVÉ A PLAST.VÝROBKY 104,8 105,2 105,5 103,6 98,2 98,7 98,9 97,2 CG 23 OST.NEKOVOVÉ MINER.VÝR. 99,7 100,4 100,3 99,5 104,4 104,0 104,1 104,2

14 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 4 průměr od počátku roku CH OBECNÉ KOVY,KOVODĚL.VÝR. 105,3 105,9 105,9 109,2 114,0 114,9 114,7 113,2 CH 24 OBECNÉ KOVY 107,6 108,4 108,6 114,9 119,7 121,0 120,4 118,2 CH 25 KOVODĚL.VÝR.,KROMĚ STROJŮ A ZAŘ. 102,3 102,8 102,8 102,7 107,4 107,9 108,2 107,5 CI POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 97,5 98,5 99,2 97,3 91,8 92,3 92,6 92,1 CI 26 POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 97,5 98,5 99,2 97,3 91,8 92,3 92,6 92,1 CJ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 102,8 101,6 100,4 101,8 107,5 107,2 105,9 107,4 CJ 27 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 102,8 101,6 100,4 101,8 107,5 107,2 105,9 107,4 CK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 100,5 100,7 100,8 100,1 106,4 106,5 106,6 106,3 CK 28 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 100,5 100,7 100,8 100,1 106,4 106,5 106,6 106,3 CL MOTOR.VOZ.,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY,OST.DOPR.PR. 98,7 99,2 100,6 97,5 85,6 85,9 86,5 85,8 CL 29 MOTOR.VOZIDLA,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY 98,6 99,2 100,7 97,4 84,3 84,6 85,3 84,5 CL 30 OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘ. A ZAŘÍZ. 99,4 99,4 99,4 99,6 108,1 108,1 108,1 107,9 CM NÁBYTEK,OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 101,6 101,6 101,6 101,5 116,3 116,4 116,5 116,1 CM 31 NÁBYTEK 100,9 101,0 100,9 100,7 106,1 106,2 106,2 106,1 CM 32 OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 100,8 100,9 100,9 100,8 108,9 109,0 109,0 108,9 CM 33 OPR. A INSTAL. STROJŮ A ZAŘ. 102,1 102,0 102,1 102,1 122,4 122,5 122,7 122,1 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 104,0 104,0 103,7 103,9 141,8 141,8 141,8 141,9 D 35 ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 104,0 104,0 103,7 103,9 141,8 141,8 141,8 141,9 E ROZVOD VODY; KANALIZACE 106,3 106,3 106,3 106,2 135,2 135,2 135,2 135,1 E 36 PŘÍR.VODA,ÚPRAVA A ROZVOD VODY 106,3 106,3 106,3 106,2 135,2 135,2 135,2 135,1

15 INDEXY SPOTŘEBITELSKÝCH CEN V ROCE 2011 TAB. 5 Stejné období předchozího roku = 100 Průměr roku 2005 = 100 COICOP průměr od průměr od počátku počátku roku roku 0 ÚHRN 101,7 101,8 102,3 101,8 117,2 117,0 117,3 117,0 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 103,8 103,9 105,4 104,5 114,8 115,0 116,0 115,9 011 POTRAVINY 103,2 103,3 104,7 104,4 114,5 114,6 115,5 116, PEKÁRENSKÉ VÝROBKY; OBILOVINY 119,2 120,7 119,4 113,9 139,6 140,8 140,6 134, MASO 101,1 101,0 101,5 100,9 104,6 104,7 105,5 104, RYBY 101,5 101,5 102,3 100,7 114,4 115,0 114,4 113, MLÉKO, SÝRY A VEJCE 104,8 104,6 104,6 104,8 116,8 116,7 117,5 116, OLEJE A TUKY 113,5 110,8 109,7 114,7 130,2 129,5 130,6 128, OVOCE 92,7 93,6 106,1 103,3 94,0 94,1 101,5 104, ZELENINA 81,8 81,7 83,3 95,2 102,6 102,5 100,1 126, BRAMBORY 74,9 69,5 64,2 111,8 142,1 134,3 119,4 201, CUKR, MARMELÁDA, MED, ČOKOLÁDA, CUKR 105,4 105,2 107,7 103,8 115,7 115,2 117,1 113,7 012 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 108,8 109,5 112,0 105,4 117,6 118,8 120,2 114,0 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 102,9 102,8 103,3 103,2 141,6 141,7 141,6 140,6 021 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102,7 102,2 103,3 102,4 115,9 115,8 115,7 115,5 022 TABÁK 103,2 103,2 103,2 103,9 166,9 167,1 167,1 165,0 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 98,2 98,7 99,0 97,7 83,7 85,4 87,0 85,4 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102,8 102,7 102,8 102,6 136,3 136,2 136,3 135,5 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI 98,3 98,2 98,7 98,5 96,2 96,0 96,1 96,6 06 ZDRAVÍ 102,0 102,0 102,0 102,6 150,1 150,5 150,3 148,8 07 DOPRAVA 103,1 103,5 104,1 102,7 104,0 103,9 104,2 103,6 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 99,5 99,5 99,5 99,1 96,1 96,1 96,1 96,3 09 REKREACE A KULTURA 97,5 97,6 98,2 97,9 101,4 97,4 97,3 98,8 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102,3 102,1 102,1 102,2 115,4 117,5 117,5 115,8 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 101,4 101,9 101,9 101,4 120,4 121,0 121,0 120,0 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101,0 100,3 100,5 101,0 113,0 113,1 113,3 113,2

16 Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Měrná jednotka TAB. 6 Měsíc/rok Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Býci jateční tř.j. EU v živém Z kg 42,10 41,46 41,20 41,46 41,45 42,32 Býci jateční tř.j. EU v JUT Z kg 79,22 78,35 36,71 77,60 77,56 77,11 Hovězí maso zadní bez kosti P kg 145,75 145,60 144,66 144,44 144,65 147,67 Hovězí maso zadní bez kosti S kg 178,78 176,63 180,54 181,12 178,13 182,57 Prasata jatečná tř.j. EU v živém Z kg 28,89 29,20 29,26 29,66 29,41 29,45 Prasata jatečná tř.j. EU v JUT Z kg 37,41 37,33 37,78 38,50 37,54 37,58 Vepřová pečeně s kostí P kg 74,47 74,74 75,67 75,70 76,00 74,96 Vepřová pečeně s kostí S kg 98,00 101,27 100,69 101,29 98,68 100,72 Vepřová kýta bez kosti P kg 74,11 74,32 73,89 73,11 73,82 71,66 Vepřová kýta bez kosti S kg 102,10 104,30 103,39 104,08 103,14 101,01 Kuřata jatečná I.tř.j. Z kg 22,24 22,40 22,56 22,37 22,56 22,36 Kuře kuchané i.tř. P kg 40,14 40,40 40,93 40,19 41,12 40,17 Kuřata kuchaná celá S kg 59,95 58,47 57,37 56,47 57,26 57,11 Mléko kravské Q.tř.j. Z l 8,27 8,29 8,28 8,31 8,31 8,34 Mléko polotučné P l 12,71 0,00 12,72 12,81 12,77 12,96 Mléko polotučné pasterované S l 17,95 17,50 17,94 17,81 17,48 17,82 Máslo čerstvé P kg 101,49 101,30 102,75 102,82 102,78 102,44 Máslo čerstvé S kg 138,62 139,09 140,62 139,34 141,49 143,46 Eidamská cihla P kg 93,94 95,16 94,93 95,05 94,82 93,36 Eidamská cihla S kg 124,92 123,47 122,10 123,78 122,39 120,51 Vejce slepičí konzumní tříděná Z ks 1,26 1,18 1,19 1,36 1,53 1,63 Vejce slepičí čerstvá S ks 2,33 2,24 2,12 2,12 2,33 2,51 Pšenice potravinářská Z kg 5,69 5,63 5,35 4,81 4,55 4,53 Pšeničná mouka hladká 00 extra P kg 8,93 9,50 9,24 9,16 8,79 8,63 Pšeničná mouka chlebová P kg 7,89 7,95 7,96 7,86 7,82 7,43 Pšeničná mouka hladká S kg 11,83 11,79 11,62 11,04 11,24 11,30 Brambory pozdní konzumní(bez sadby Z kg 6,75 6,34 0,00 0,00 3,18 3,04 Konzumní brambory S kg 18,63 16,12 12,97 10,12 9,54 8,47 Brambory rané (bez sadby) Z kg 0,00 6,87 6,35 5,27 0,00 0,00 Jablka konzumní S kg 30,39 32,59 32,46 31,76 29,84 27,14 Jablka konzumní Z kg 10,67 9,69 11,59 11,49 10,77 9,47 Z = ceny výrobců zemědělských výrobků P = ceny průmyslových výrobců S = spotřebitelské ceny Do průměrných spotřebitelských cen (S) jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny.

17 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ ROSTLINNÉ VÝROBKY Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2010 Rok Pšenice potravinářská t Pšenice krmná t Ječmen sladovnický t Ječmen potravinářský t Ječmen krmný t Žito potravinářské t Žitovec (tritikale) t Oves potravinářský t 3447 Oves krmný t Kukuřice krmná t Hrách jedlý t 4527 Hrách krmný t Semeno řepky olejné t Semeno máku t Semeno slunečnice t Semeno hořčice bílé a černé t Chmel sušený t Cukrovka technická t Brambory rané (bez sadby) t Brambory pozdní konzumní(bez sadby) t Brambory průmyslové t Čerstvé vinné hrozny t Víno bílé (sudové) l Víno červené (sudové) l žampiony t

18 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ OVOCE Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2010 Rok Jablka konzumní t Jablka průmyslová t Hrušky t Broskve t Meruňky t Švestky t Třešně t Višně t ZELENINA Celer bez natě t Mrkev bez natě t Petržel bez natě t Kapusta hlávková t Květák t Zelí bílé hlávkové t Zelí červené hlávkové t Okurky salátové t Paprika zeleninová t Rajčata t Cibule suchá t Salát hlávkový t 28200

19 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2010 Rok Býci jateční tř.j. SEU v živém t Býci jateční tř.j. ROP v živém t Býci jateční tř.j. SEU v JUT t Býci jateční tř.j. ROP v JUT t Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém t Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém t Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT t Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT t Krávy jatečné tř.j. SEU v živém t Krávy jatečné tř.j. ROP v živém t Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT t Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT t Telata jateční savá tř.j. SEU v živém t Telata jateční savá tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v živém t Prasata jatečná tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT t Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT t Mléko kravské Q.tř.j. tis. l Kuřata jatečná I.tř.j. t Krůty brojlerové v živém t Vejce slepičí konzumní netříděná tis. ks Vejce slepičí konzumní tříděná tis. ks Odstavená selata v živém t

20 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ TAB. 7 Rok 2010 Rok 2011 Měrná jednotka Kapr tř. I. v živém t Pstruh v živém t Jabloň ks 73 Seno 1. jakost (telecí) t 1486 Seno 2. Jakost t 1138 Mladý skot jalovice kg Mladý skot býčci (masných plemen) kg Mladý skot býčci (ostatní) kg Vysokobřezí jalovice ks Sláma stelivová t Senáž (35 % a více sušiny) t 616 Siláž (pod 35% sušiny) t

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

Rostlinná výroba. VY_32_INOVACE_Z.2.12 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY (01) Tvarohový krém s tomaty, bylinkovým olejem, 125,- Kč parmskou šunkou a opečeným světlým chlebem (02) Marinované krevety s citrónovou omáčkou na 175,- Kč salátovém lůžku, ochucené

Více

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU

EKONOMIKA VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECONOMICS AFTER ACCESSION OF THE CR TO THE EU EKOOMIKA VYBRAÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT PO VSTUPU ČR DO EU AGRICULTURAL COMMODITIES ECOOMICS AFTER ACCESSIO OF THE CR TO THE EU Ivan Foltýn, Ida Zedníčková, Petr Kopeček, Jan Kubát Anotace: Změnu podmínek

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 č.j.: 25439/2010-10000 Část A. Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále

Více

gastro platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou Bramborák s uzeným masem 150 g/80 ks 10 90 /1 ks SPAK Průmyslová majonéza 50 % Box

gastro platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou Bramborák s uzeným masem 150 g/80 ks 10 90 /1 ks SPAK Průmyslová majonéza 50 % Box 2 platnost 2. - 28. 2. 2015 LW Americké brambory se slupkou NZ Polévková směs jemná s DPH 42 44 36 90 s DPH 22 89 19 90 složení: celer, hrášek, kapusta růžičková, kedlubna, květák, mrkev, pórek Bramborák

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech

Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech Jídelní lístek s vyznačením alergenů v jednotlivých pokrmech (Směrnice ES 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene

Jídelní lístek. Speciality bowlingu U Solného pramene Jídelní lístek Speciality bowlingu U Solného pramene 150 g Vepřová líčka s bramborovým pyré a grilovanou sezónní zeleninou ( alergeny lepek pšenice, mléčné výrobky, celer, oxid siřičitý ) 400 g Pečené

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

topinka, vepřový plátek, sázené vejce kotleta bez kosti, sojová omáčka, worchester

topinka, vepřový plátek, sázené vejce kotleta bez kosti, sojová omáčka, worchester Složení jídel Vepřové maso Frydušova kýta Lužský rošťák Zapečená kotleta Brněnský řízek Táborská bašta Vepřové Kung-pao Vepřový kotlet pašerácký Vepřové medailonky klubovní Vepřový měšec po kaplicku Vepřová

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 363 150g Omeleta se šunkou a sýrem 70 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 517 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 80 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek 758 80g Domácí paštika

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant

jídla připravil tým kuchařů Après restaurant NAŠE DOMÁCÍ KUCHYNĚ Dáváme si záležet na tom, aby naše pokrmy byly jednoduché a chutné. Vyhýbáme se polotovarům a snažíme se připravovat všechny pokrmy kompletně sami. prostor je 100 % nekuřácký bezvodé

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou.

Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. Vážení, Dovolte nám nabídnout cateringové služby hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou. V naší hotelové restauraci můžete strávit příjemné chvíle při obědu či večeři, společenské nebo obchodní schůzce, pracovním

Více

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás

KATALOG VÝROBKŮ. ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY KATALOG VÝROBKŮ... s radostí vyrábíme pro vás ZNAČKA VYSOKÉ KVALITY Představení chráněné dílny PZP Merlin PZP Merlin s r.o. byla založena v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje

Více

Pomazánky Na přesnídávky a svačiny (recepty jsou normovány na 10 porcí) Celerová pomazánka celer 150 120 máslo pomazánkové 250 zakysaná smetana 100 ananas (jablka) 70 pórek 50 30 citrón 20 10 Celer nastrouháme

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek

2.08 Kyseliny. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.08 Kyseliny. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Jídelní lístek Předkrmy:

Jídelní lístek Předkrmy: Předkrmy: 1140 70g Domácí zvěřinová paštika s cibulovou marmeládou, 71,- chléb 2 ks 1141 100g Grilovaná cuketa zapečná kozím sýrem, 77,- čerstvě rozpečená bagetka 1142 2 ks Bruschetta s bylinkami, čerstvými

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.mládeže 5/9, příspěvková organizace Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední zdravotnická škola, Děčín,

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7

Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7 Zemědělství 2010 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz email: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-963-7 Produkce a tisk: MS Polygrafie s.r.o. Bělá pod Bezdězem zemědělství

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec IČO:00031879 DIČ: CZ 00031879 Výrobek: HUSPENINA Popis: Masný výrobek tepelně opracovaný, určený k přímé spotřebě za studena. Uvařené maso a kůže hruběji umeleme v řezačce a smícháme s kořením a ostatními surovinami. Dílo je ručně

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Rautové menu (300,-Kč na osobu)

Rautové menu (300,-Kč na osobu) (300,-Kč na osobu) 60g Nářezová mísa šunková (vepřová šunka, uzená krkovice, vysočina) 50g Míchaný zeleninový salát (rajčata, okurka, paprika) 100g Sýrová paleta zdobená ořechy (eidam, hermelín, niva)

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod

Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Příloha č. 6. Úvod Příloha č. 6 Úvod Dodavatel bude připravovat obědy v souladu s touto knihou receptur dle článku II. bodu 3.2 písm. a) smlouvy o zajištění stravovacích služeb (dále jen "smlouva"). V kapitole "Seznam zkratek

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 2. října 2014 Cena Kč 27, O B S A H : 211. Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,-

100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 150g. Obložený talíř ( šunka, salám, slanina, eidam ), pečivo 60,- Restaurace kulturní dům Jistebnice Studené předkrmy 100g. Gothaj s cibulí a octem 20,- 100g. Šunka, okurka 29,- 1ks. Utopenec 28,- 100g. Nakládaný romadúr, feferonka, cibule 38,- 100g. Nakládaný hermelín,

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více