Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léto je fajn ČERVENEC, SRPEN 2007"

Transkript

1 Cena 5, Kè ČERVENEC, SRPEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 182 Léto je fajn A s ním i dny prázdnin a volných dnů. Celý rok se těšíme, až nastane ta správná chvíle a my vyrazíme na chaty, chalupy, za příbuznými, k moři, někam ven do přírody, užít si krásných míst, nebo třeba bezva přátel. Je prostě fajn dopřát si chvíle relaxace a pohody. Jen tak si posedět pod modrou oblohou obklopeni svěží zelení a sytými vůněmi vrcholného léta. Je jedno, zda se chystáte na dovolenou do dalekých zemí, nebo se už konečně těšíte na příjemný rybník za chalupou. Každý máme jiný vkus a každému vyhovuje něco jiného brázdit řeku v kánoi, jen tak lenošit na prosluněné terase, houpat se na lehátku a ochutnávat místní kuchyni, či třeba šplhat po horách. Konečně jsme se dočkali vytoužené dovolené a po dlouhé době zase máme čas jen tak posedět na zahradě, vyrazit s rodinou na výlet či na piknik do přírody, nebo uspořádat pro přátele malou odpolední párty. Hoďte každodenní starosti za hlavu a pěkně si to užijte! Krásné léto, a protože i redakční rada Našich novin má své prázdniny, na shledanou v září. Zdena Lédlová Pranostiky Červenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojný na bouřky a vichřice. V červenci déšť a slunečná pohoda hojná bude v příštím roce úroda. Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš. Co červenec neuvaří srpen nedopeče. V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Městský úřad informuje... Počet obyvatel města k Ždírec 2105 Studenec 392 Kohoutov 75 Benátky 168 Stružinec 50 Údavy 117 Nové Ransko 110 Město celkem 3017 Chcete mě? V městském útulku u ČOV se nachází již delší dobu dva odložení psi, kteří netrpělivě vyhlížejí své nové pány. Zájemci o tyto pejsky se na ně mohou přijít kdykoliv podívat po dohodě s p. Janáčkem. Případné zájemce upozorňujeme, že při převzetí psa do vlastnictví budou po dobu 3 let osvobozeni od poplatků za držení psa. Ztráty a nálezy Sbírku nalezených předmětů, které jsou i několik let uloženy na MÚ, obohatily další nalezené klíče. Mezi nalezenými předměty je také jízdní kolo. Všichni, kdo pohřešují klíče, případně jízdní kolo, se mohou informovat o nálezech na MÚ.

2 Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města 5. prázdninové zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 26. července 2007 v malém sále restaurace Na křižovatce, začátek zasedání je v hod. Výběr z usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomni: 14 členů zastupitelstva města, 24 hostů Zastupitelstvo města upravuje rozpočet města na straně příjmů a výdajů podle návrhu finančního výboru. Upravený rozpočet tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled příjmů a výdajů rozpočtu města v letech 2007 až Rozpočtový výhled tvoří přílohu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje: 1) zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí Podoubraví za rok ) závěrečný účet svazku za rok 2006 v oblasti příjmů a výdajů v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Zastupitelstvo města: 1) uzavírá 11. výběrové řízení na čerpání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.d. 2) poskytuje dle návrhu rady města 8 ža datelům celkem částku ,- Kč. Seznam žadatelů o půjčku s přidělenou finanční částkou tvoří přílohu zápisu z 4. zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo města rozhoduje: 1) o prodeji geometricky oddělené části pozemku p.č. 51/5, ostatní plocha, k.ú. Stružinec o výměře cca 500 m 2 manželům Františku a Kateřině D., bytem Dražkovice 2) kupní cena pozemku je stanovena na částku 30,- Kč/m 2 3) náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a převodem vlastnictví v katastru nemovitostí hradí kupující, daň z převodu nemovitosti hradí prodávající. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků: 1) p.č. st. 702 zastavěná plocha o výměře 22 m 2, k.ú. Ždírec n.d. (pozemek pod čekárnou u DIPP), kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem 2) p.č. PK 451/2 o výměře 456 m 2, k.ú. Staré Ransko. (část komunikace od řeky Doubravy k Pobočnému rybníku), kupní cena 9.120,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene: 1) smlouvy č. IV /VB/ P/1 mezi městem Ždírec n.d. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na uložení kabelových rozvodů NN v části ulice Na Balkáně, k.ú. Ždírec n.d., na pozemku ve vlastnictví města p.č. PK 65/1; jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 720,- Kč 2) smlouvy č. EP /VB/ 1 mezi městem Ždírec n.d. a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na zřízení a provoz zařízení distribuční soustavy v k.ú. Horní Studenec na pozemku ve vlastnictví města p.č. 550/22; jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 1.020,- Kč. Zastupitelstvo města rozhoduje o majetkově rovnocenné směně pozemků ve spoluvlastnictví města Ždírec nad Doubravou za pozemky ve vlastnictví České republiky: 1) směňované pozemky ve spoluvlastnictví města Ždírec n.d., spoluvlastnický podíl města 30/710 k.ú. Obyčtov, k.ú. Hodíškov, k.ú. Suky 2) směňované pozemky ve vlastnictví České republiky k.ú. Radostín u Vojnova Městce, k.ú. Račín u Polničky, k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou, k.ú. Vepřová, k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, k.ú. Světnov, k.ú. Hluboká u Krucemburku. Zastupitelstvo města: 1) projednalo žádost J. M., bytem Ždírec n.d. č.j. 823/07 o prodej pozemků ve vlastnictví města: 1. pozemek p.č. PK 486 a p.č. PK 422, k.ú. Sobíňov 2. pozemek p.č. PK 324/4 a p.č. PK 324/1, k.ú. Ždírec n.d. 2) souhlasí s prodejem pozemků ve smyslu podané žádosti. Zastupitelstvo města: 1) projednalo žádost M. B., bytem Horní Studenec o prodej části pozemku 2 ve vlastnictví města p.č. 203, k.ú. Horní Studenec o výměře cca 600 m 2 2) ukládá městskému úřadu dojednat podmínky prodeje s ohledem na možnou směnu pozemků za pozemky pod místní komunikací v lokalitě Vyhnálov. Zastupitelstvo města: 1) projednalo žádost manželů V., bytem Horní Studenec o prodej části pozemků ve vlastnictví města p.č. 708/2 a 708/10, k.ú. Horní Studenec o výměře cca 520 m 2 2) souhlasí s prodejem pozemků ve smyslu podané žádosti. Zastupitelstvo města přijímá dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou. Předmětem dodatku č. 3 je doplnění článku 5. smlouvy Hlavní účel o bod 7. provozování školní jídelny výdejny. Ostatní ustanovení zřizovací smlouvy se nemění. Zastupitelstvo města ukládá starostovi svolat v termínu do 30. června 2007 společnou schůzku rady města se zástupci Římskokatolické farnosti Krucemburk ve věci projednání možností a podmínek výstavby kostela ve Ždírci n.d. Výběr ze zápisu ze 14. schůze rady města, konané Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Vypsání veřejné soutěže č. 8/2007 Rada města rozhodla o zveřejnění výzvy k podání cenových nabídek v poptávkovém řízení, které není hodnoceno dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu: výzva č. 8/2007 TI V ÚDOLÍ, příjezdová komunikace. Souhlas se stavebními úpravami budovy MÚ Rada města souhlasí se stavebními úpravami budovy čp. 500 zazdění okna, související s instalací bankomatu České spořitelny, a.s. v prostorách pobočky ČS, a.s. Stavební úpravy budou provedeny dle předložené projektové dokumentace. Úpravy provede na svoje náklady Česká spořitelna a.s.

3 Zasedání zastupitelstva a rady města Zvýšení nájemného v DPS Mírová 119 Rada města rozhodla, že město Ždírec nad Doubravou zvýší s platností od nájemné z bytových prostor dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, ve smyslu znění Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb. v Domě s pečovatelskou službou ve Ždírci nad Doubravou, Mírová 119 v bytech č. 6, 8 a 9. Zvýšení nájemného bude upraveno do maximálně přípustné výše ve smyslu znění zákona. Projednání žádosti o prodej nemovitosti Rada města projednala žádost manželů K. o prodej staré hasičské zbrojnice. Rada konstatovala, že žádost o prodej zbrojnice projednávalo zastupitelstvo již v roce 2003 a podmínky pro uvolnění této dřevostavby se prozatím nezměnily. Rada předloží žádost k projednání 4. zasedání zastupitelstva města, rozhodující pro uvolnění stavby bude přesun materiálu a zařízení SDH do nově budovaných prostor. Žádost o povolení stavby Rada města souhlasí s tím, aby Sportovní klub DEKORA Ždírec n.d. vybudoval v areálu stadionu na pozemku p.č. 356/44 pergolu dle předložené dokumentace. Projednání žádostí o umístění v DPS Rada města se seznámila se žádostmi o přidělení bytu v DPS ve Ždírci n.d., které podali žadatelé v období od ledna 2006 doposud. MÚ vyzval všechny žadatele, aby doložili doklady potřebné k rozhodnutí o přijetí do DPS ve smyslu Pravidel přijatých radou města v roce Rada města: 1) se seznámila s doplněnými žádostmi o umístění v DPS Nad Řekou a Mírová 2) vyřazuje ze seznamu žadatelů ty žádosti, které nesplňují stanovené náležitosti nebo které žadatelé nedoplnili v požadovaném termínu 3) rozhoduje o pronájmu bytu č. 7 v DPS Nad Řekou 560 4) rozhoduje o pronájmu bytu č. 5 v DPS Mírová 119 Příspěvek na činnost SK DE- KORA Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč SK DEKO- RA Ždírec n.d. na činnost v II. čtvrtletí Příspěvek je v souladu s rozpočtem města na rok Pronájem pozemků v PZ II Rada města pronajala na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce a s platností od společnosti Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. pozemky vedené ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr v průmyslové zóně II SEVER: a) pozemek PK 566/23 o výměře 3547 m 2 b) pozemek PK 566/22 o výměře 2995 m 2 c) pozemek PK 560/1 o výměře 1331 m 2 d) pozemek PK 566/11 o výměře 3884 m 2. Projednání žádosti o prodej pozemků v průmyslové zóně Rada města projednala žádosti o prodej pozemků v průmyslové zóně a to žádost firmy Václav Med Humpolec a společnosti Harcross s.r.o. Hlinsko. Rada doporučí zastupitelstvu města jednat o prodeji pozemků v PZ II SE- VER. Informace o návštěvě Velkých Pavlovic Starosta a místostarosta informovali radu o návštěvě Velkých Pavlovic. Město V. Pavlovice má zájem o navázání vztahů zejména mezi dobrovolnými hasiči, sportovními kluby a v oblasti kultury. Pavlovičtí projevili zájem o zkušenosti Ždírce z výstavby průmyslové zóny. Uzavření smlouvy o dílo Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností LOCK Žďár nad Sázavou spol. s r.o. na výrobu a instalaci 9 oken v pavilonu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Cena za kompletní dílo činí ,- Kč. Na aktuální téma Mohu do toho mluvit? Žádám obecní referendum! Nevím, do jaké míry je veřejnost informována, ale soudě podle sebe, v této záležitosti minimálně. Ve Ždírci se totiž připravuje výstavba katolického kostela. Než se přikročí k samotné stavbě, která by mohla být chloubou, případně 3 Informace o nákladech na údržbu veřejné zeleně Rada města se seznámila s rozborem nákladů na údržbu veřejné zeleně za období duben a červen 2007 v porovnání s náklady ve stejném období roku Náklady na údržbu zeleně v místních částech Údavy a Stružinec jsou díky využití práce firmy Mühlfait autodoprava nižší až o 30 %, což je dáno tím, že některé plochy zejména ve Stružinci jsou udržovány mulčováním. Kvalita travnatých ploch ošetřených mulčováním je horší, než-li ploch udržovaných zahradním traktorem s následným odvozem trávy, ale cenový rozdíl je podstatný. Projednání žádosti Fondu ohrožených dětí Rada města schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku na činnost Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 6, Praha 1 ve výši 2.000,- Kč. Projednání žádosti Římskokatolické farnosti Krucemburk Rada města za účasti zástupců farnosti a dalších členů zastupitelstva města projednala žádost o schválení výstavby kostela na pozemku p.č. 355/39 k.ú. Ždírec n.d. K problematice se postupně vyjádřili zástupci farnosti Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci n.d. a jednotliví zastupitelé. Diskuze byla vedena zejména o vhodnosti umístění stavby kostela s prostorami pro farnost (kancelář, ubytování) do lokality Pomník, ve které územní plán umožňuje výstavbu objektů občanské vybavenosti. Další diskuze byla vedena o nákladech stavby a jejím financování. Účastníci jednání se dohodli, že o záměrech spolku bude podrobně informována veřejnost. Spolek pro výstavbu kaple zveřejní údaje o připravované stavbě v červencovém vydání Našich novin tak, aby občané města získali základní informace o rozsahu stavby, plánovaném umístění a jejím účelu. Městský úřad doplní informaci o základní údaje z územního plánu. Jan Martinec též ostudou obce, mám za to, že by si věc zasloužila širší publicitu. Když před lety vznikl z iniciativy několika místních obětavých nadšenců Spolek pro výstavbu kaple a začaly se k tomu účelu vybírat finanční prostředky, přispěl (pokračování na str. 4)

4 Na aktuální téma (pokračování ze str. 3) jsem také. Tehdy se ovšem připravovala stavba ekumenického objektu, tedy takového, který by sloužil všem občanům, věřícím i nevěřícím v Boha, v případě těch věřících pak věřícím všech vyznání, do důsledku vzato jak křesťanům, tak i židům a muslimům. Hlavním účelem kaple bylo vybudovat důstojné místo pro nejrůznější obřady, z těch pak hlavně pro rozloučení se zesnulými, aby se v případě občanských pohřbů nemuselo zajíždět do Pardubic či do Havlíčkova Brodu. Nyní je na kontě pro tento účel tuším přes 600 tisíc korun. Byly získány převážně od dárců i značnými příspěvky od ždírecké obce. Znamená to tedy, že jsou to příspěvky od soukromých dárců a v případě příspěvků obce jde o peníze všech občanů. Katolická církev, pokud se nemýlím, přispěla tím způsobem, že si bývalý pan farář Brychta vypůjčil od spolku peníze a dodnes větší část z nich nevrátil. Královehradecká diecéze přispěla tak, že si přivlastnila pozemek zčásti darovaný zesnulou paní Ondráčkovou a zčásti vykoupený Spolkem. Nyní tedy, alespoň podle šeptandy, protože v Našich novinách jsem se o tom zatím nedočetl, se má stavět katolický kostel. Tedy stavba pro hrstku místních praktikujících katolických věřících. Ostatní občané, kteří přispěli v dobré víře na kapli pro všechny občany a pro všechna vyznání buď soukromými dary nebo tím, že přispěli z obecních prostředků, budou muset za pohřbem svých zesnulých dál dojíždět do Brodu či do Pardubic. Navrhuji proto uspořádat v této věci obecní referendum se třemi otázkami: 1. Jsem pro výstavbu ekumenického objektu pro všechny občany. 2. Jsem pro výstavbu katolického kostela 3. Jsem proti jakékoli výstavbě podobného objektu ve Ždírci. Václav Fidler Poznámka redakční rady: Obnovený záměr výstavby katolického kostela je velmi nová věc zástupci farnosti záměr představili zastupitelům a rada města s přizvanými zastupiteli poprvé záležitost projednala. Většina přítomných zastupitelů se vyslovila pro zjištění názoru spoluobčanů předtím, než se město do projektu aktivně zapojí. Kostel V poslední době se objevila v mé diích a mezi občany informace o záměru výstavby kostela v prostoru pomníku padlých a s tím spojené zbourání pomníku. Je pravdou, že Spolek pro výstavbu kaple a Římskokatolická farnost Krucemburk požádaly město o vyslovení souhlasu ke stavbě kostela v prostoru pomníku. S výstavbou budovy občanské vybavenosti v prostoru stávajícího pomníku (ekumenický objekt, kaple, rozlučková síň) počítá platný územní plán města (ÚP), tzn. že záměr rekonstrukce areálu podpořilo zastupitelstvo města. Po dobu přípravy změny územního plánu v letech i při jeho schvalování na jaře 2006 bylo zřejmé, že při jakékoliv výstavbě na uvedeném pozemku bude nutné stávající pomník přemístit. Přemístit, nikoliv zrušit! A to je ten podstatný rozdíl. Architekt Jiří Marek, který spolupracoval na návrhu změny ÚP, navrhl přemístit pomník do prostoru náměstí, které by bylo nově upraveno s cílem jeho většímu zpřístupnění veřejnosti. Stavbou na pozemku dnešního pomníku navrhoval architekt Marek vytvořit a dotvořit ve Ždírci náměstí, které se tak nyní sice nazývá, ale jako náměstí příliš nevypadá. Záměrem přemístění pomníku bylo uvolnění stávajícího pozemku, ale dalším důležitým cílem byla skutečně nová parková úprava středu náměstí, kde pomník padlých bude jedním z určujících prvků nové architektury náměstí. O návrhu změny ÚP a novém řešení náměstí byli čtenáři NN informováni ve více číslech novin (září 2004, listopad 2004, březen 2006). V této chvíli není úplně zřejmé, jak záměr výstavby kostela dopadne, zda budou k dispozici peníze na stavbu, zda stavba není příliš objemná do dané lokality atd. Další vývoj a osud stavby na pozemku města je tak závislý na rozhodnutí zastupitelů města. Tímto příspěvkem jsem chtěl pouze veřejnost upozornit na to, že platný územní plán s výstavbou budovy občanské vybavenosti v lokalitě Pomník padlých počítá a není to tudíž žádný momentální výmysl Spolku pro výstavbu kaple. Na obrázku je náčrt umístění pomníku od architekta Marka v podobě, v jaké byl zveřejněn ve 150. čísle NN září 2004, tj. v průběhu pořizování změny ÚP. Jan Martinec 4

5 Na aktuální téma Občané Ždírce sami sobě Dovolte mi, abych Vás touto cestou krátce informoval o akci pod názvem Občané města sami sobě. Od roku 1993 se snaží určitá skupina lidí v našem městě vystavět sakrální stavbu, ale bohužel bez toho, aby bylo dílo dokončeno. Důvodem bylo mnoho příčin, hlavně zakladatelé této myšlenky zestárli a nedokázali svoji myšlenku zrealizovat. V minulém roce, po příchodu nového správce farnosti P. Gabriela Burdeje a nových členů spolku, se našla síla a podpora proto, dokončit tuto myšlenku a postavit ve Ždírci n. Doubravou římsko katolický kostel. Tato příprava trvala několik měsíců, proběhla řada jednání. Záměrem je od samého počátku zakomponována myšlenka dát příležitost a možnost využívat toto důstojné zázemí, na základě dohodnutých a následně stanovených podmínek a pravidel ostatními církvemi a společenstvími. Chceme, aby se zde uskutečňovaly akce pro děti, mládež, a také vytvořit prostor pro pořádání besed a setkání se zajímavými lidmi. Kromě bohoslužeb, jako jsou mše, křty, svatby, pohřby a rozloučení, bude dán prostor i kulturním akcím, jako jsou koncerty, besídky apod. Římsko katolická církev hledá nové formy pastorace, novým směrům je otevřená a nebrání se jim. Věřte, že tuto stavbu nechceme jenom nazvat, Občané Ždírce sami sobě, ale využitím tohoto stánku v budoucnu tento slogan naplnit. Jsme přesvědčeni, že se tato stavba může stát dominantou města. Architektonickým řešením oživí náměstí a stane se místem pro návštěvu, a tímto způsobem přispěje k jeho dobré prezentaci. Lesní družstvo obcí Přibyslav bilancovalo 19. června se konala členská schůze Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi. Schůze bilancovala činnost družstva v uplynulém roce. Lesní družstvo tvoří 44 obcí ze žďárského a havlíčkobrodského okresu a svoji činnost obnovilo po 37 letech v roce Majetek družstva je rozdělen na 710 vlastnických podílů (historicky 711, město Chotěboř svůj 1 podíl v r prodalo ostatním obcím). Město Ždírec nad Doubravou je držitelem 30/710 spoluvlastnického podílu. Ve společném vlastnictví obcí je 5685 ha lesů, 15 ha orné půdy, 16 ha luk, 3 ha zahrad, 125 ha vodních ploch, 1,24 ha staveb a 26 ha ostatní plochy. Správu majetku vykonávají 3 lesní správy Staré Ransko, Račín a Nové Veselí. Orgány družstva mimo členskou schůzi tvoří 9 členné představenstvo a 5 členná kontrolní komise. Město Ždírec n.d. je členem představenstva. V představenstvu zastupuje město z pověření zastupitelstva starosta. Hospodářská činnost družstva je úspěšná a všichni členové získávají příjmy z činnosti družstva formou nájemného, které v případě Ždírce n.d. tvoří významnou položku příjmů města. Víme, že sakrální (ekumenická) stavba ve Ždírci sama nic neřeší, bude-li zde stát nevyužitá. Ti, kteří se roky snažili a snaží naplnit tuto vizi, v případě, že se jim to podaří, slibují tomuto městu, že bude žít, dodá městu novou tvář a osloví spoustu našich spoluobčanů, ať už jsou to věřící nebo nevěřící. Nechceme z našeho pohledu nic uspěchat, ani pouze započít. Naším cílem je vše ve spolupráci s městem zahájit, ale i zdárně dokončit. Věnovali jsme tomuto projektu dostatek času, jezdili jsme po naší zemi i po sousedním Slovensku a navštívili desítky sakrálních staveb, abychom načerpali zkušenosti, poznatky a mohli pro naše město vybrat to nejlepší a vyhovující podmínkám takové lokality, jakou je oblast Ždírce nad Doubravou. Za Spolek pro výstavbu kaple Josef Musil předseda spolku Vývoj těžby dřeva v m 3 : r , r , r a rok Vývoj nájemného vyplaceného členským obcím v tis. Kč: r , r , r , Za rok 2006 bylo vyplaceno na nájemném 21,560 mil. Kč, tzn. že Ždírec obdržel za 30 podílů nájemné ve výši 910 tis. Kč. S výroční zprávou o činnosti lesního družstva se mohou zájemci seznámit na MÚ. Jan Martinec Oprava chyb ve Ždíreckém deníku (Den s deníkem. Středa 13. června od 14 hodin. Ždírec nad Doubravou zvláštní vydání) vydáno redakcí havlíčkobrodského deníku Všímavý čtenář tohoto propagačního vydání si jistě všiml, že šéf španělské firmy by se u nás na Vysočině měl cítit skoro jako doma v Baskicku, nikoli v Baskitsku, jak je to uvedeno v popisku pod fotografií na třetí straně. Zde evidentně nejde o překlep, ale o základní neznalost buď autora, sazeče nebo korektora. Případně všech tří dohromady. Na pravou míru musím uvést také údaje v článku Archiv spálila vdova po starostovi : čtvrtý starosta Ždírce se jmenoval Antonín Frühbauer, nikoli František Frubauer; při náletu ve Ždírci 9. května 1945 nezahynulo více než 20 dospělých, ale 16 dospělých a 7 dětí. 40 lidí bylo vážně zraněno. Nevěř číslům v novinách. Jsou skoro vždycky špatně! radíval mi můj otec. Já k tomu dodávám: V současných novinách nevěř raději vůbec ničemu, co si sám nemůžeš ověřit. Václav Fidler Partnerství s dolnorakouským Michelhausenem se úspěšně rozvíjí Na začátku června navštívili starosta a místostarosta města na pozvání pana starosty Rudolfa Friewalda partnerský městys Michelhausen. Účelem návštěvy bylo zejména dojednat další výměny delegací partnerských obcí v roce letošním a roce příštím. Po úspěšném vystoupení školního pěveckého 5 (pokračování na str. 6)

6 (pokračování ze str. 5) Na aktuální téma sboru na festivalu školních sborů v Rakousku letos na jaře vyjeli za poznáním činnosti dobrovolných hasičů v Michel - hausenu naši ždírečtí hasiči. Hasiči z Michelhausenu ve dnech 30. června a 1. července na oplátku zavítají k nám do Ždírce, aby se seznámili s činností místních dobrovolných i profesionálních hasičů. Pro naše hosty je připraven bohatý program, který jim přiblíží činnost dobrovolných hasičů, město, Centrum hasičského hnutí Přibyslav i naše nejbližší okolí. V neděli 8. července odjíždí ždírečtí fotbalisté do Michelhausenu, kde se zúčastní fotbalového turnaje, který je součástí oslav 75 let trvání místního fotbalového klubu SV Viktoria Rust (Rust je druhou největší místní částí městysu Michelhausen). Jan Martinec Otevření WC na nádraží Ždírec n.d. Kolaudací stavby otevřely České dráhy ve stanici Ždírec nad Doubravou nové veřejné záchodky. Otevření WC na nádraží možná pro někoho bezvýznamná věc. V železniční stanici Ždírec n.d. se ovšem jedná o první splachovací toalety pro cestující veřejnost v celé dlouhé historii stanice. K výstavbě WC spojilo síly a peníze město a ČD, Správa dopravní cesty Jihlava. Spolu s dalšími již dříve Českými drahami realizovanými stavbami a úpravami (nástupiště, zastřešení prostoru u nádražní budovy, demolice nepotřebných staveb) se vzhled a úroveň služeb nádraží pro cestující významně zlepšila, za což vedení SDC Jihlava patří poděkování. Jan Martinec Příčný práh na cyklostezce Ždírec Krucemburk V průběhu června instalovali zaměstnanci TS města příčný práh u areálu firmy Dřevovýroba HK. Ze strany některých uživatelů stezky se ozvaly protesty proti instalaci prahů. Co vedlo město k znepříjemnění pohodlného cestování a sportování na tomto úseku stezky? Odpověď je jednoduchá. Bezpečnost právě těchto uživatelů stezky! Nákladní automobily z firmy p. Koláře přes část stezky vyjíždějí na silnici I/37. Výjezd z firmy (tehdy společnost DaS) existoval v této podobě daleko dříve, než-li byla vybudována cyklostezka. Je třeba dodat, že díky ochotě tehdejšího majitele areálu Ing. Václava Dvořáka mohla cyklostezka vůbec v této podobě vzniknout, jelikož on povolil určitý zábor areálu na úkor stezky. Jestliže má nynější provozovatel firmy obavu o zdraví cyklistů a bruslařů, tak věřte, že oprávněnou. Sám má zkušenost s tím, že do jeho automobilu narazila nepozorná cyklistka jedoucí od Krucemburku. Srážce nezabránilo žádné dopravní značení Konec stezky pro pěší a cyklisty. Pokud vyjíždí nákladní automobil na silnici I. třídy, má sám dost starostí se sledováním provozu a rychle jedoucí cyklista nebo bruslař je v této situaci bezprostředně ohrožen. Jan Martinec 6 Ždírec nad Doubravou v TOP 10 soutěže o Křišťálovou popelnici Společnost EKO KOM uspořádala další ročník soutěže obcí o Křišťálovou popelnici, tj. hodnocení obcí, zapojených do systému třídění domovního odpadu v roce Cílem soutěže bylo vyhodnotit obce, které mají nejlépe propracovaný systém třídění odpadů. Obce byly hodnoceny podle následujících kritérií: zavedený sběr čtyř komodit (papír, sklo, plast, nápojový karton) výtěžnost tříděného sběru využitelných komunálních odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, bez kovů) na jednoho občana za kalendářní rok 2006 nad celostátní průměr (28,0 kg/obyv./rok 2006) hustota sběrné sítě (obsloužený objem) na jednoho občana nad průměrnou hodnotu za 4. čtvrtletí 2006 (157 l/obyv./4. čtvrtletí 2006) sběr bílého skla v obci v roce 2006 včasnost dodávek výkazů, dotazníků a plnění ostatních povinností vůči systému EKO KOM komplexní nakládání s komunálními odpady v obci včetně vybavenosti obce propagace a informování obyvatel v oblasti nakládání s komunálními odpady.

7 Na aktuální téma Ždírec nad Doubravou uspěl v soutěži, které se zúčastnilo měst a obcí s celkem obyvateli (tedy prakticky celá ČR) výborně. Za výsledky na poli nakládání s domovními odpady byl na základě splněných kritérií zařazen do tzv. TOP 10, tedy mezi nejlepších 10 města a obcí z celé České republiky. Je to vynikající úspěch, za který patří poděkování všem občanům, kteří poctivě třídí odpad. Pro pořádek je nutné dodat, že vítězem soutěže je Horšovský Týn a na druhém místě se umístil Žďár nad Sázavou. Ždírec n.d. a Žďár n.s. jsou jedinými zástupci kraje Vysočina v TOP 10. Co nového na Vysočině červen 2007 Opravy silnic probíhají naplno Více než 700 miliónů korun vydá kraj Vysočina v tomto roce na opravy silnic druhé a třetí třídy. Vyjmenované akce lze nalézt na http: //www.ksusv.cz/akceeib.php. Právě poměrně masivní investice kraje do oprav krajských silnic společně s investičními akcemi na krajské silniční síti, které jsou v této době současně realizovány obcemi, městy a státem, způsobují vznik řady problémů pro řidiče. Je nám jasné, že dopravní prostupnost Vysočiny je opravami silnic omezená, ale chceme-li efektivně využít úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou a především chceme-li alespoň částečně snížit obrovskou zanedbanost naší krajské silniční sítě, nemáme jinou možnost, než intenzivně opravovat, rekonstruovat a investovat. Samozřejmě, věci se mají dělat promyšleně a s rozmyslem. Stejně jako ostatní řidiče i mě zlobí čas od času nekvalitně označená objízdná trasa nebo existující značka, která nemá žádný smysl, protože oprava ještě nezačala nebo neprobíhá nebo již dávno skončila. Všechny tyto věci se stávají. Proto prosím nejen řidiče, ale i starosty a vůbec zaměstnance obecních úřadů a samozřejmě i další občany, aby na nedostatky Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny upozorňovali (krajský dispečer ). Zároveň je však nutné si uvědomit, že zhotovitelů staveb jsou desítky a rovněž se u různých staveb mohou lišit i investoři (kraj, obec, město, stát apod.), proto nemusí být vždy jednoduché nápravu oznámené závady rychle zajistit. Vzdělávání seniorů Možná si toho spousta občanů ani nevšimla, ale na začátku června proběhla v Rančířově u Jihlavy pod patronací Vysoké školy polytechnické Jihlava mezinárodní konference s názvem Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě. Konference se konala u příležitosti 20. výročí založení seniorského vzdělávání u nás. Účastníky byli zástupci všech vysokých škol v České republice a také zástupci z Francie a Holandska. O konání této akce se zmiňuji zejména ze dvou důvodů. Tím první důvodem je, že považuji za důležité upozornit, že se naší veřejné Vysoké škole polytechnické v Jihlavě podařilo velmi rychle zaujmout významné místo v oblasti vzdělávání seniorů. Univerzita třetího věku se stává 7 Sběrný dvůr Ždírec n.d. Oznamujeme Vám, že od zvyšujeme ceny u vykupovaných surovin a to: Barevné kovy měď 95,- Kč/kg mosaz 65,- Kč/kg hliník 35,- Kč/kg Žel. šrot lehký 3,- Kč/kg těžký a litina 3,50 Kč/kg Papír vlnitá lepenka 0,50 Kč/kg Na sběrný dvůr je možno uložit všechny druhy odpadů včetně nebezpečných. Zachová, ODAS ODPADY s.r.o. Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek: 18:00 neděle: 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: 18:00 neděle: 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: 16:30 velmi úspěšným projektem a já věřím, že se postupně bude rozšiřovat do oblasti celé Vysočiny. Tím druhým důvodem mého zájmu o tuto konferenci je potom vlastní smysl a důležitost realizace projektu vzdělávání seniorů na Vysočině. Je jasné, že ke spokojenému životu patří nejen fyzická, ale také duševní svěžest. Právě Univerzita třetího věku skvělým způsobem umožňuje seniorům nejen získávat další znalosti, ale také zúročit a zhodnotit své životní zkušenosti. Některé závěrečné práce z oblasti historie, umění nebo sesbírání statistických údajů jsou totiž velmi cenné a to buď dalším obohacením naší historie nebo i možností jejich praktického využití. Co je již dnes zřejmé, je skutečnost, že kapacita Univerzity třetího věku přestává stačit poptávce zájemců a rovněž tak je zřejmá i obtížnější dostupnost studia pro seniory ze vzdálenějších míst kraje. Na druhé straně nic nebrání konání výjezdních přednášek a kurzů. Za sebe si dovedu představit, že kraj by takovéto aktivity třeba i různých vysokých škol na základě dopředu domluveného systému a pravidel podpořil. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny

8 Na aktuální téma Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Vladimír Mottl Dobrovského 2023, Havl. Brod tel , MUDr. Milena Staňková Dobrovského 2023, Havl. Brod tel , MUDr. Kazimír Swaczyna Okrouhlice 186 tel , MUDr. Jan Maštálka Habrecká 450, Ledeč n.s. tel , MUDr. Helena Novotná Kalinovo n. 605, Havl. Brod tel , MUDr. Romana Pumprová Hrnčířská 2925, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Sloupek pamětníků Pohádka o novodobém Českém Honzovi Babičky nám začínaly vyprávět pohádky většinou průpovídkou: Bylo, nebylo, dávno tomu já bych tuto pohádku začal bez toho nebylo. Protože to bude pohádka o novodobém Českém Honzovi, který skutečně existoval. Narodil se v nedaleké vesničce na Železných horách v Rovném, rodičům Novákovým. Tenkrát byly tři rodiny ve vsi. Přišel do druhé rodiny Nováků od kříže. Narodil se 27. prosince 1891 a jmenoval se Jan. Dávno tomu Byl to bratranec otce Viléma Nováka, také rodáka z Rovného, který napsal paměti o životě lidí v Železných horách před více než 100 lety. Vzpomíná: Tehdy v Rovném vymíraly celé rody na hroznou metlu Vysočiny souchotiny. Sotva mladí dospěli do věku let, zmírali v nejkrásnějším věku. Jako zázrakem se udrželi na živu někteří jedinci a v příští generaci se historie opakovala. Rodiny odevzdaly jako daň suché smrti mnohdy polovinu svých dětí. Tak tomu bylo i v jiných vesnicích na horách. Rodiny bývaly početné, bývalo v nich šest, deset, a někdy i více dětí. Starší děti pomáhaly živit mladší, hygienické poměry bývaly strašné, celá početná rodina se tísnila někdy v jedné jediné místnosti, horské půdy dávaly malý výtěžek. Časté hospodářské krize zmítaly státem, býval nedostatek práce a výdělku. Lidé z tohoto pekla utíkali do velkých měst. Vídně, Prahy a do Ameriky. Tak z Málkovy rodiny odešli všichni chlapci, jeden z nich se stal v USA československým konsulem. Vrátil se do Čech jako stařec. Tatínkův bratranec Jan Novák obrátil své kroky na jih, do Srbska. Že jej tam jako novodobého Českého Honzu ctili na víc než den a rok svědčí to, že vystudoval na náklad královské rodiny Karaďorděvičů inženýrství, přivábil za sebou bratra Josefa a Pavlínu, nejmladší sestru a stali se tak Alexandrovými spolupracovníky. Josef se stal královým osobním tajemníkem, Pavla komornou královny. Jeník později zastával úřad vyslance. Druhou světovou válku prožili ve vyhnanství v Anglii. Stáří prožil Jeník v Praze a po smrti se dal pohřbít na studeneckém hřbitově se všemi vyznamenáními a řádem rytíře Božího hrobu v Jeruzalémě. Ing. Jan Novák zemřel 12. března Novodobý Český Honza spí svůj věčný sen na Hornostudeneckém hřbitově při východním okraji u hřbitovní zdi. Na hrobě je hustě popsaná náhrobní deska: Zde v Pánu odpočívá Ing. Jan Novák nar , zem Ministerský rada M. Z. V., bývalý gen. konzul v Jeruzalémě, dobrovolník v srbské armádě za první světové války, nositel čsl. Voj. Medaile a medaile 8 Ze soluňské fronty Srbský následník trůnu, nynější jihoslovanský král Alexander I. pozoruje se svými generály postup východní armády. Z knihy Naše vojsko, ročník V. (XIX.), , vydalo nakladatelství Za svobodu Praha II. (z archivu Miloslava Boušky) vítězství, rytíř řádu libanonských cedrů, majitel vyznamenání jihoslovanských, rumunských atd. Byl synem Jana Nováka rolníka z Rovného. Až někdy půjdete procházkou po hornostudeneckém hřbitově, zastavte se u hrobu novodobého Českého Honzy. Miloslav Bouška, kronikář

9 Sloupek pamětníků Krucemburské příběhy Tři kříže V neděli 26. května 1778 byly vztyčeny Tři kříže nad městečkem Krucemburk. Stalo se tomu, jak nám dokládá starý záznam, za času dvojctihodného faráře krucemburského Josefa Vrby a kaplana Václava Heřmana. Kříže byly postaveny nad městečkem pod kopcem zvaný Křížový, který od starodávna Křížový kopec se jmenuje. Kříže mimo dřeva a díla kovářského stály 11 zlatých 44 krejcarů hotových peněz. Tyto peníze na kříže složili tito dobrodinci: Josef Skřivan daroval dříví, Václav Ferbl zdarma odvedl dílo kovářské. Hotové peníze dali Melichar Skřivan, který dal i olej. Dále Markéta manželka Maurice Vondráčka z Černého mlýna u Vortové, František Mastný, Václav Zvolánek a Dobiáš Zvolánek. Zbytek peněz byl přidán od obce. Kříže stavěl mistr tesařský Josef Vilímek se svými tovaryši. Plechař německobrodský poskytl plech na krucifix. Malíř za 4 zlaté vymaloval Krista. Kříže byly několikrát v průběhu doby vyměněny za nové a na svém místě stojí dodnes ku chvále a slávě městečka Krucemburku a jeho obyvatel. Napoleonské války a výpalné Stalo se tomu 1. prosince Do krucemburské fary přijeli dva francouzští vojáci, jeden důstojník a kaprál. Na silnici k Vojnovu Městci bylo dalších čtyřicet napoleonských vojáků. Důstojník na faře nařídil, že do hodiny musí být složeno výpalné 500 rýnských. Když jim do hodiny tyto peníze nesložíme, že nechají Krucemburk rabovat a následně jej zapálí. To bylo neuvěřitelné, co musel zdejší rychtář vytrpět strachu a úzkosti, než se peníze podařilo sehnat. Když byly peníze pohromadě, požadoval důstojník jednoho koně rejtarského. Protože však žádný kůň nevyhovoval jeho požadavkům, nařídil do půl hodiny složit dalších sto rýnských, a tak se výpalné zvýšilo na 600 rýnských. Mimo to nařídil panu faráři Killarovi za sebe složit 100 rýnských, a tak výpalné v Krucemburku dosáhlo výše 700 rýnských. Sbírky na výpalné se zúčastnilo 5 sousedů. Rychtář svůj zápis zakončil slovy: Bože, rač nás chránit, aby takové neštěstí nikdy více na nás ani na naše potomky nepřišlo neboť v tom roce byla velká bída v městečku Kruzborku, a to skrze tři léta špatné úrody jsme měli. Obdobně se Francouzi chovali v okolí, svědčí o tom doklad, že i ve Vojnově Městci měli platit Francouzům výpalné. Svobodní zednáři v Krucemburku Koncem 18. století se za panování císaře Františka I. podle Kroniky české vydané nakladatelstvím Paseka rozšířilo v Čechách hnutí svobodných zednářů. Z počátku bylo rakouskou vládou tolerováno, později tvrdě pronásledováno. Dle této knihy se ohniska zednářského hnutí vyskytovala v Praze, Brně, v Krucemburku kolem faráře Karla Killara (působil zde v letech ) a na Novoměstsku. Zde se hnutí mělo zabývat zpěvem protestních a revolučních písní. Všude jinde bylo toto hnutí trestáno vězením, bylo i několik jedinců popraveno. Zde nebylo ani nijak těžce potrestáno, alespoň o tom neexistují záznamy. Zřejmě šlo o lidi zaměstnané v panských službách, možná úředníky ranských hutí. Také farář Killar nebyl nijak postižen, neboť v roce 1806 odešel do Polné dělat děkana. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Záhy po akademii už začaly jednotlivé třídy jezdit na výlety. Spolu se svými učiteli si žáci vybrali buď putování pěšky, nebo kousek vlakem, zbytek po svých, či použili autobus. V každém případě jim letos počasí přálo a tak se dá říci, že se všechny výlety vydařily. A kam že se žáci vypravili? Byla to Kunětická hora a perníková chaloupka v její blízkosti, Český ráj, Horní Bradlo, údolí řeky Doubravy, Praha, Svratouch, Vranov nad Dyjí, ale i Škrdlovice, Velké Dářko, Radostín, Stvořidla, Havlíčkova Borová nebo Havlíčkův Brod. Výlety byly pěkná věc, ale školní rok ještě nekončil, a tak i přes hezké zážitky se do hlav muselo vejít i nějaké to učení. Teď už to je za námi, v tuto chvíli si všichni užívají (užíváme) zasloužené prázdniny (dovolené) a z výletů zbyly jen fotky. (pokračování na str. 10) 9

10 Naše škola (pokračování ze str. 9) Základní škola Ždírec n.d. informuje: ÚŘEDNÍ HODINY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN ZÁKLADNÍ ŠKOLA: MATEŘSKÁ ŠKOLA: Od do je MŠ uzavřena. V měsících květen a červen probíhal školní fotbalový turnaj. Vzájemně se utkalo šest družstev, bylo tedy odehráno 15 zápasů, ve kterých padly 102 branky. Zvítězili chlapci 9. A, na druhém místě skončili hráči 8. A, třetí byli kluci ze 7. A +7. B. Čtvrtou příčku obsadili hráči z 9. B, pátí byli kluci 8. B a na posledním místě skončili chlapci ze 6. A + 6. B. Nejlepším střelcem byl Michael Pilař (7. B), který vstřelil 14 branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jakub Novák (9. A). Naši fotbalisté si zahráli i na turnaji v Chotěboři. V prvním utkání vyhráli proti ZŠ Maleč 2:0. Druhý zápas se ZŠ Smetanova Chotěboř skončil naší prohrou 0:5, ale v závěrečném utkání o 3. místo porazili naši kluci po bojovém výkonu ZŠ Krucemburk 1:0. Pořadí: 1. ZŠ Smetanova Chotěboř, 2. ZŠ Wolkerova Havl. Brod, 3. ZŠ Ždírec n.d., dále Krucemburk, Maleč, Vilémov. Naši školu reprezentovali Miloslav Černý, Aleš Pešek (oba 9. A), Martin Štěpánek (9. B), Martin Krejza, Petr Beran (oba 8. A), Lukáš Pátek, Michael Pilař (oba 7. B), Lukáš Cimpl byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje, Daniel Novotný (oba 7. A) a Pavel Pátek (6. B). V pondělí 4. června proběhlo v malé tělocvičně jarní finále 1. ligy ve stolním tenisu. Osm nejlepších hráčů ze základní části se utkalo vyřazovacím způsobem o diplomy a věcné ceny. V boji o 3. místo porazil Radek Šupita (7. B) Jana Němce (9. B). Ve finále se střetl obhájce 1. místa z podzimního turnaje a hlavní favorit celé soutěže Petr Pelda (8. B) s Lukášem Pátkem (7. B). Petr Pelda po vynikající hře zvítězil a získal tak opět 1. místo. Roztančené střevíčky 11 to byl název pořadu Tanečního klubu TKG Hlinsko a Taneční školy Gradus Dr. Jany Malinové, na který se jeli podívat žáci 8. A. Zážitek to byl o to větší, že viděli tančit i svou spolužačku Veroniku Klepetkovou (8. A). 10 Z výletu 1. A a 1. B V pátek 15. června vyjel přírodovědný kroužek již po druhé do Krkonoš. Členové kroužku si vyzkoušeli, jaké to je starat se o sebe, vařit si, uklízet na chalupě ve Velké Úpě. Svoji kondici si ověřili při túře na Sněžku. Nepohrdli ani dobrodružnou nocí z pátku na sobotu na chalupě Novotných v Hluboké. Touto akcí zakončili celoroční práci přírodovědného kroužku. Florbalové utkání mladších žáků s Krucemburkem se uskutečnilo ve středu 20. června. Naši chlapci zpočátku soupeře podcenili, prohrávali jsme 3:5, ale včas se vzpamatovali a hlavně zásluhou několika žáků z 5. třídy utkání skončilo v náš prospěch 24:14. Reprezentovali nás: Petr Fajt, Josef Havlíček, Daniel Hojný, David Dvořák, Stanislav Trochta, Radim Fousek (5. A), Lukáš Plíhal (4. A), Tomáš Machovec, Stanislav Slezák a Michael Hojný (3. A). Anna Horáková 6. června se zúčastnili žáci ze školní družiny krajského kola lehkoatletických závodů školních družin v Havlíčkově Brodě. Sjelo se zde na sto dětí. Naším největším úspěchem bylo 2. místo Michaely Culkové v běhu na 50 m. Kromě ní závodilo ještě 14 dětí, které obsadily několik 4., 5. a 6. míst. Dana Pleskačová DĚTSKÝ DEN 5. června jsme ve škole slavili Dětský den. Deváté třídy připravily pro děti prvních až šestých ročníků dopoledne plné soutěží sportovních, dovednostních i vědomostních, ale především zajímavých a zábavných. Na své si mohl přijít každý, kdo měl chuť užít si na školním hřišti sluníčka a dobré nálady. Program byl opravdu pestrý a nápaditý. Hod na cíl, poznávání druhů ryb a také lov rybiček na udičku, zkouška chuťových buněk, skákání v pytli, stavba věže nebo puzzle, poznávání předmětů hmatem nebo třeba hlavolamy to je jen výběr z disciplín, které deváťáci připravili, přinesli pro ně vše potřebné a namalovali plakáty soutěžního stanoviště. Atmosféru perfektně dokreslovala hudba, o kterou se rovněž postarali pořadatelé. Komu bylo moc velké horko, mohl se schovat do stínu a napít se dobrého džusu (a že se ho při tom soutěžním klání vypilo opravdu hodně). Děti soutěžily ve čtyřčlenných skupinkách a sbíraly body, které vedly k vítězství. Skupinka, která splnila všechny disciplíny, mohla odpočívat, znovu si zasoutěžit v oblíbené disciplíně nebo si zahrát na hřišti s míčem. Na závěr proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších skupinek. Vítězové byli odměněni diplomy, dobrůtkami, fanfárou a velikým potleskem.

11 Naše škola Po skončení akce se soutěžící rozešli do tříd a na oběd a pořadatelé se dali do uklízení. Za půl hodinky náhodný kolemjdoucí vůbec nepoznal, že na hřišti ještě před chvílí dovádělo více než sto dětí. Oslava Dětského dne se opravdu vydařila a žáci 9. ročníků znovu ukázali, že když táhnou za jeden provaz, dokáží připravit přínosnou a zajímavou akci. Blanka Křivohlavá PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ Ve čtvrtek 21. června proběhla na II. stupni přírodovědná soutěž. Každá třída si vytvořila družstva, která mezi sebou soutěžila ve čtyřech oblastech. První část bylo poznávání 30 druhů rostlin a živočichů, další část byl vědomostní přírodopisný test. Další část tvořilo rozluštění šifrovaného zápisu, kde se žáci dozvěděli, kam mají jít na vycházku a co mají vyrábět z přírodnin. Poslední částí byla výroba ptačího hnízda s ptákem. Žáci měli zároveň vymyslet jeho jméno a popsat způsob života. Soutěž byla vyhodnocena v rámci třídy a navíc byly vybrány 3 nejlepší výrobky za celý II. stupeň. Vítězná družstva: 6. A Dravci Miroslav Dočekal, František Novotný, Ondřej Doležal, Michael Nentwich 6. B Amíci Zuzana Stehnová, Aneta Sedláková, Lucie Kafková, Martin Ondráček, Tomáš Uchytil 7. A Lilie Klára Jeřábková, Tereza Culková, Kamila Bénová, Lucie Kosařová 7. B Flákači Pavla Vališová, Roman a Radek Šupitovi, Jiří a Ota Vápeníkovi 8. A Grinčíci Barbora Fidlerová, Michaela Glosrová, Monika Dymáčková Bohužel tato třída měla družstvo, které bylo diskvalifikováno kvůli Josefu Havlíčkovi, který vzal řešení poznávacího testu, opsal ho a zlikvidoval. 8. B Dredaříci Dominika Michalová, Tereza Štěrbová, Alžběta Křivská, Libuše Vašková 9. A Karlíci Veronika Jirková, Anna Culková, Veronika Marešová, Hana Ježková 9. B Gorily Tomáš Bula, Radek Michalica, Jan Vápeník, Tomáš Vondráček Jako nejlepší výrobky byly vybrány: 1. místo: Krekenus Dredaříci z 8. B 2. místo: Plachťák Sbíječky z 8. B 3. místo: Paní Modrovláska Dravci z 6. A Téměř všichni žáci se zapojili do soutěží s nadšením a elánem a prokázali dobré přírodovědné znalosti a svoji šikovnost. Věříme, že to bylo vydařené školní dopoledne. Renata Jarošová, Věra Josková Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Konec školního roku se přiblížil. Předškolní děti, jež v září zasednou do lavic třídy ZŠ, se s mateřskou školou loučí. Jedná se o důležitý krok v životě zatím malého človíčka. Na hlavách promoční čepice se střapcem, šerpy to je slavnostní nástup. Děti se rozloučily básničkami a písničkami. Paní učitelky jim předaly první vysvědčení a drobné dárky. A pak vzhůru do radovánek. Rodiče připravili slavnostní pohoštění a tak se mlsalo a tancovalo. Naši školáci si snad jednou vzpomenou, že jsme je měli ve školce rádi jsme oslavili MDD. Do školky tentokrát nepřišly děti, ale nejrůznější pohádkové postavy. Každý si je mohl prohlédnout při vycházce městem. A pak už na nás čekaly různé soutěže na zahradě. Sluníčko nám přálo, takže to byl krásný pohádkový den přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O koťátku, které zapomnělo mňoukat jely mladší děti na výlet do ZOO v Jihlavě. Jelikož by nás všechny autobus nepobral, vypravili jsme se s předškoláky do údolí Doubravky. Užili jsme si to určitě všichni. (pokračování na str. 12)

12 (pokračování ze str. 11) Naše škola Po celý červen dvakrát týdně dojížděly děti na plavecký výcvik do bazénu v Hlinsku v Č. Přihlásilo se 43 dětí. Instruktorky se dětem maximálně věnovaly. Voda je určitě náš kamarád a výlety do bazénu nám budou chybět. Moc bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří svým bezvadným přístupem dokázali, že naši práci dokážou ocenit. Přeji dospělým krásnou dovolenou a dětem báječné prázdniny. Jiřina Novotná Mateřská škola Horní Studenec Školní rok jsme v MŠ v Horním Studenci zahájili 4. září O děti se starala pí. uč. Daniela Zvolánková. Pí. Eva Josková se starala o úklid, připravovala svačiny a vydávala obědy, které dováží pečovatelská služba ze školní jídelny ve Ždírci nad Doubravou. Údržbu budovy provádí p. Jaroslav Klepetko. Třída MŠ je vzhledem k počtu dětí prostorná, na svačiny a obědy chodíme do jídelny. Za nepříznivého počasí chodíme do školní tělocvičny, která je součástí budovy. U MŠ se nachází menší zahrada se zabudovaným pískovištěm a dřevěným autobusem. MŠ je s celodenním provozem, který letos udržovaly pouze dvě děti, což je velká škoda. V září nastoupilo do MŠ 17 dětí, v říjnu klesl jejich počet na 15 dětí a od prosince do června bylo zapsáno 16 dětí (6 chlapců a 10 dívek). V průběhu roku uskutečnila MŠ několik akcí: jsme navštívili divadlo Úsměv v MŠ ve Ždírci n.d., které zahrálo pohádku Krakonošovo spadlé listí a pohádku O myslivci Martinovi navštívil děti Mikuláš, anděl a čerti. Děti jim zazpívaly písně a řekly několik básní. Za odměnu dostaly balíčky s cukrovinkami nadělil dětem Ježíšek spoustu nových hraček Od do jsme s dětmi oslavovali masopustní týden jsem uspořádala v tělocvičně karnevalový rej děti sportovaly, soutěžily, zatančily si a byly odměněny sladkostmi proběhla v dopoledních hodinách besídka ke Dni matek. Děti se pro své maminky naučily pásmo básní, písní, písní s doprovodem na dřívka a tanečků. Maminkám rozdaly vyrobená srdíčka a květiny jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Cvičili jsme v tělocvičně, hráli hry, soutěžili a tančili. Děti jsem ocenila cukrovinkami a medailemi proběhla ukázka karate pod vedením pana Rakušana a jeho žáků ze ZŠ ve Ždírci nad Doubravou Aleše Culka a Rudolfa Culka jsme navštívili Zoologickou zahradu v Jihlavě společně s dětmi z MŠ ve Ždírci n.d. Výletu se zúčastnilo 47 dětí, z toho 6 dětí bylo z MŠ v Horním Studenci. Jako dozor jela s námi pí. Marie Josková. V průběhu roku nám pí. Bičíková udělala několik krásných fotografií, za které jí touto cestou děkuji. Dvě děti se účastnily plaveckého výcviku v Hlinsku v Čechách. Školní rok jsme ukončili v pátek 29. června Protože do školy odchází pouze Michal Bičík, fotografii na table má společně s dětmi z MŠ ve Ždírci n.d. Všem rodičům bych touto cestou chtěla poděkovat za velmi dobrou spolupráci. Daniela Zvolánková Myslivost Co možná nevíte? Myslivecké zvyky Myslivci se běžně zdraví podáním ruky a pozdravem lovu zdar nebo při slavnostnějších příležitostech pozdravem myslivosti zdar. Na tyto pozdravy se odpovídá buď jejich opakováním nebo jen zdar. Při slavnostním přípitku na lovu zdar nebo myslivosti zdar všichni účastníci povstanou a drží číše v levé ruce. Provinění proti této tradici se trestá. Při společném lovu je každá leč ukončena výloží. Na ní se v leči ulovená zvěř eviduje a ošetří. Každý společný hon je ukončen výřadem, kde je vyložena veškerá ulovená zvěř. Místo výřadu je ohraničeno větvičkami, ulovená zvěř je kladena do řady na pravý bok a zvláště škodná, pernatá a srstnatá. Při větším počtu ulovené zvěře se každý 10. kus povytáhne z řady, střelci stojí v čele, za nimi honci a po pravé straně trubači a vedoucí honu. Výřad zahájí trubači slavnostní fanfá-

13 Myslivost rou, potom vedoucí honu podá hlášení o počtu ulovené zvěře, poděkuje střelcům za ukázněné chování, honcům za dobré vyhánění zvěře a po provolání lovu a myslivosti zdar střelci odpoví zdar. Fanfáry ukončí celý akt výřadu. Výřadem, při kterém mají myslivci obnaženy hlavy, vzdávají čest přírodě, lesu a zvěři. Úlomky symbolizují spojení myslivce s přírodou. V podstatě jsou tři druhy úlomků a to třívýhonkový, jednovýhonkový a pětivýhonkový. Jde o ulomenou nikoliv uříznutou jehličnatou nebo listnatou větvičku. Úlomky se předávají po úspěšném ulovení jakékoliv spárkaté zvěře obojího pohlaví, ze zvěře pernaté po ulovení tetřeva, tetřívka, bažanta královského a dropa a ze škodné ulovením lišky. Zhaslou zvěř položíme podle tradice na pravý bok. Jeden třívýhonkový úlomek vsune lovec lícem vzhůru a ulomeným koncem zvěři do svíráku. Symbolizuje to poslední hryz u pernaté do klovce poslední zob, jako pozdrav rodné honitby. Druhý třívýhonkový úlomek lehce smočený v barvě vstřelu si lovec zasune na pravou stranu klobouku a nosí až do konce toho dne. Je to znamení úspěšného lovu. Úlomek jednovýhonkový a pětivýhonkový se používá ponejvíce v jelenářských oblastech. Jednovýhonkový tzv. vstřelový se vsune do vstřelné rány. Pětivýhonkový úlomek se pokládá na komoru zastřelené zvěře na znamení řádného mysliveckého ulovení. Ulomená část snítky směřuje k paroží u samčí zvěře a u samičí zvěře k vrcholové části hlavy. Třívýhonkovými úlomky se mohou myslivci zdobit při různých mysliveckých podnicích. Poslední úlomek si dávají myslivci na levou stranu klobouku, když doprovázejí zemřelého druha. Potom své úlomky vhazují do hrobu jako poslední pozdrav nebo kladou na katafalk při kremaci. Zálomky se lovci dorozumívali jako němou mluvou již v dávných dobách. Zálomky odlišujeme od úlomků, i když to jsou rovněž větvičky, kterými označujeme určitá místa nebo situace a používají se jak při lovech osamělých, tak i společných. Rozlišujeme směrový zálomek, nástřelový zálomek, stopový zálomek s označením odskoku zvěře, stanovištní zálomek, výstražný zálomek a čekací zálomek. Při společných honech platí zásada první kule, poslední brok. Např. při honu na divoké prase, kdy střílí více lovců, je kus přiřčen tomu lovci, který zvěř smrtelné zasáhl jako první, i když kus nepadl v ráně a musel být proveden dosled. Další rány jsou dostřelné. Při honech na drobnou zvěř poslední brok znamená, že lovcem ulovené zvěře je poslední střelec, který na kus střílel a po jehož ráně kus zhasl. Nepočítá se ovšem tzv. střílení do hrobu. K dobré myslivecké tradici patří pasování na lovce mladých začínajících myslivců při ulovení prvního kusu zvěře. Pasování provádí hospodář za účasti všech přítomných myslivců. Před první zastřelenou zvěř (zajíc, liška, srnčí, divočák, vysoká), která se položí na pravý bok, poklekne pasovaný myslivec na pravé koleno a hospodář třemi údery tesákem na rameno pronese pasovací formuli. Následně přítomní myslivci stvrzují sukovicí pasování a přejí mladému střelci lovu zdar. Myslivecké soudy patří rovněž k dobrým tradicím. I když jsou obyčejně vedeny v humornějším stylu a nadsázce, mají svůj morální a výchovný význam. Poslední lečí se zpravidla uzavírá lovecká sezóna. Je to přátelské posezení myslivců a přátel myslivosti a nikdy nechybí dobré jídlo, dobré pití a veselá družná pohoda. Josef Ressl, MS Ždírec nad Doubravou Sportovní okénko Z oddílu kopané... A mužstvo SK Vrch. Nové Město n.m. SK Dekora 1:1 Domácí se brzy ujali vedení, hosté ve druhém poločase vyrovnali brankou Blažka. SK Dekora Spartak Pelhřimov 3:0 Domácí mužstvo bylo výrazně lepší, po celé utkání mělo převahu. Nejlepším hráčem na hřišti byl Blažek, autor všech tří branek. Spartak Velká Bíteš SK Dekora 4:2 Hráči Dekory chybami svého brankáře i obrany umožnili soupeři vítězství a tím i záchranu v soutěži. Smejkal a Púčala pouze snižovali nepříznivý stav nevydařeného utkání. SK Dekora FK Borovina-Opatov 3:2 V posledním utkání krajského přeboru domácí přehráli svého soupeře v boji o konečné 4. místo v soutěži. Po dobrém výkonu zvítězili brankami Kysilka, Koloucha z pokutového kopu a Cardy. Podzimní a jarní výsledky vynesly naše mužstvo na čtvrté místo krajského přeboru. Jan Marek B mužstvo Dekora SK Tis 0:0 Lipnice Dekora 0:1 br.: Jan Matějka Dekora Keřkov 2:0 br.: Plíšek, Bříza Přibyslav Dekora 2:2 br.: Sklenář 2x Zdeněk Pleva Dorost Dekora Chotěboř mladší 0:2 starší 1:4 br. Černý V Pelhřimov Dekora mladší 8:1 br. Černý M. starší 5: Dekora Štěpánov n.s. mladší 1:5 br. Štěrba David starší 0: Bedřichov Dekora mladší 13:0 starší 5:0 Miroslav Švanda Žáci Ve dnech se Pátek Pavel zúčastnil celostátního turnaje výběrů okresů v Hluku. Po výsledcích H. Brod - Vsetín 0:1, - Chru dim 1:2, - Bruntál 1:0, - Přerov 3:0 (branka: Pátek P. 1x), - H. Králové 0:0 obsadil tento výběr 5. místo Dlouhá Ves Dekora 0:14 (0:6) Jednoznačné utkání, ve kterém žáci Dekory navyšovali skóre. Branky: Pilař M. 4x, Nevole A. 3x, Pátek P. 2x, Krejza M. 2x, Novák T. 1x, Novotný D. 1x, Beran P. 1x Dekora Staré Ransko 1:1 (1:0) Kvalitní a bojovné utkání, ve kterém žáci Dekory byli lepší v prvním poločase a zaslouženě se ujali vedení. Ve druhém poločase byl lepší soupeř a 5 minut před koncem utkání z přímého kopu vyrovnal. Branka: Beran P. (pokračování na str. 14)

14 Sportovní okénko (pokračování ze str. 13) Rváčov Dekora 4:0 (2:0) V přípravném utkání dostali příležitost žáci Dekory, kteří stabilně nehrají v základní sestavě Dekora Šmolovy 6:2 (3:1) Žáci Dekory se těžko prosazovali proti bránícímu se soupeři, který dokázal 2x snížit skóre po hrubých individuál ních chybách obrany. Branky: Krejza M. 2x, Pilař M. 1x, Malínský L. 1x, Nevole A. 1x, Beran P. 1x Dne proběhlo ukončení sezóny s vyhodnocením nejlepších žáků v sezóně Starší žáci (ročník ): Nejlepší účast na trénincích a utkáních: 1. Beran P. 86x, 2. Pátek L. 76x, 3. Nevole A. 75x Nejlepší střelec: 1. Krejza M. 23x, 2. Malínský D. 17x, 3. Nevole A. 16x Nejlepší hráč: 1. Beran P., 2. Krejza M., 3. Pilař M. Mladší žáci (ročník ): Nejlepší účast na trénincích a utkáních: 1. Pátek P. 102x, 2. Kolář M. 86x, 3. Ondráček M. 76x Nejlepší střelec: 1. Pátek P. 18x, 2. Malínský L. 7x, 3. Kratochvil V. 6x Nejepší hráč: 1. Pátek P., 2. Cimpl L., 3. Malínský L. Pavel Pátek Starší přípravka Výsledky starší přípravky v jarních utkáních: Dekora Ledeč n.s. 1:3 br. Dvořák Dekora Ledeč n.s. 1:4 Dekora Habry 2:1 br. Dvořák 2x Dekora Habry 0:1 Dekora Přibyslav 0:3 Dekora Přibyslav 1:5 br. Slezák Dekora Havl. Brod 0:3 Dekora Havl. Brod 0:5 Dekora Lípa 3:2 br. Dvořák, Klement, Veselský J. Dekora Lípa 0:6 Dekora St. Ransko 0:2 Dekora St. Ransko 2:2 br. Dvořák, Slezák Dekora Golčův Jeníkov 6:1 br. Dvořák 6x Dekora Golčův Jeníkov 2:6 br. Dvořák, Klement Dekora Vel. Losenice 8:0 br. Dvořák 4x, Klement 2x, Fajt, Machovec Dekora Vel. Losenice 13:3 br. Dvořák 3x, Klement 3x, Fousek 2x, Fajt 2x, Veselský J., Jaroš, Slezák Dekora Tis 4:0 br. Křivohlavý 2x, Dvořák, Veselský J. Dekora Tis 8:1 br. Dvořák 2x, Křivohlavý, Fousek, Klement, Jaroš, Veselský J., Culek M. Fotbalový turnaj nejmenších fotbalistů o pohár SK DEKORA 2007 Pořadatel: SK DEKORA ŽDÍREC N.D. Místo konání: letní stadion SK DEKORA, umělá tráva Termín: července 2007 PROGRAM TURNAJE: Pátek 9.00 začátek turnaje mladších přípravek ukázka hasičské techniky SDH Ždírec nad Doubravou 14.?? finále turnaje mladších přípravek (slavnostní výkop provede pan Ondráček) slavnostní vyhlášení nejlepších družstev a jednotlivců turnaje zásah SDH Ždírec nad Doubravou fotbalový zápas,, A,, B týmů SK DEKORA exhibiční volejbalový zápas žen mezi SK DEKORA a účastníkem KP táborák pro nejmenší účastníky turnaje a diváky Sobota 9.00 začátek turnaje starších přípravek ukázka hasičské techniky SDH Ždírec nad Doubravou 14.?? finále turnaje starších přípravek (slavnostní výkop provede pan Starý) slavnostní vyhlášení nejlepších družstev a jednotlivců turnaje zásah SDH Ždírec nad Doubravou fotbalový zápas stávající trenéři SK DEKORA vs. osobnosti SK DEKORA večerní program u restaurace (hudba, opékání, grilování atd.) Neděle 9.00 začátek turnaje mladších žáků ukázka hasičské techniky SDH Ždírec nad Doubravou 14.?? finále turnaje mladších žáků (slavnostní výkop provede pan Veselský) slavnostní vyhlášení nejlepších družstev a jednotlivců turnaje zápas starších pánů Ždírec nad Doubravou vs. 40? 14 Hráči starší přípravky ukončili sezónu z 10 účastníků na 6. místě s 50 body s aktivním skóre 98:83. Sezónu odehráli v sestavě: Fousek, Dvořák, Fajt, Vomela M., Vomela R., Klement, Slezák, Plíhal, Jaroš, Křivohlavý, Veselský J., Beran, Machovec, Bureš, Culek L., Culek M., Horák, Veselský M., Blažek. Po odchodu Havlíčka na hostování do Havl. Brodu se snažili hráči udržet výkonnostní růst z podzimní části se střídavými úspěchy. Vůdčími osobnostmi se stali brankář Fousek a hráč Dvořák, kteří tlačili celé mužstvo. Přípravku opouštějí hráči: Fousek, Dvořák, Fajt, Vomela M., Beran přejeme jim ať se jim daří i ve starší kategorii. Nahradit by je měli Klement, Křivohlavý a Veselský, který ač ročník 2000, již zvládá nastupovat s hráči o 4 roky staršími. Střelci jarní části: Dvořák 23br., Klement 8, Veselský 4, Fajt 3, Fousek 3, Slezák 3, Křivohlavý 3, Jaroš 2, Machovec 1, Culek M. 1. Nejlepší střelec celé sezóny: Dvořák 41 branek (23+18). Pavel Dvořák

15 Sportovní okénko Mladší přípravka Konečná tabulka sezony Rk. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Přibyslav :12 32 (14) 2. Ledeč n.s :26 15 (-3) 3. Havl. Brod B :44 13 (-5) 4. Ždírec n.d :44 8 (-10) Zdeněk Pleva Tréninky mladších, starších přípravek a mladších žáků začínají v hod. (čtvrtek) na hřišti Dekory Ždírec. Miroslav Švanda Z odboru SPV MEDVĚDÍ STEZKA Již v minulém čísle jsem se zmínila, že jsme pořádali III. ročník okresní Medvědí stezky. Zmiňuji tuto informaci záměrně, neboť naše úspěchy v krajském a posléze i republikovém kole se dají kvalifikovat jako velmi dobré, a to i přes krátké působení v této oblasti. Začneme tedy popořadě: Ve Ždírci nad Doubravou se 5. května konalo kolo okresní. První dvě hlídky z každé kategorie se zúčastnily 19. května kola krajského pořádaného ve Zhoři u Jihlavy. Za ml. žákyně II. to byly Glancová Tereza a Novotná Martina, ml. žáci II. Tuška Filip a Klátil Marek, st. žákyně I. Vavroušková Jana a Janáčková Iveta, st. žákyně II. Sedláková Veronika a Tonarová Andrea, Zlámalová Monika a Stará Kateřina, st. žáci I. Doležal Ondřej a Dymáček Petr, Nentwich Michal se závodníkem z Malče a za dorostenky Šorfová Julie a Kujanová Lucie. Už v této chvíli je možné se pochlubit tím, že družstva v tomto složení obhájila prvenství i ve vícekonkurenčním krajském kole, a tak jim nic nebránilo se vydat na víkendové republikové kolo pořádané v Malém Ratmírově u Jindřichova Hradce června. Tam už byla konkurence hodně velká, ale letošní rok nám byl příznivě nakloněn, a tak nás úspěch neminul. Dymáček Petr a Doležal Ondřej si vybojovali 5. místo, 3. místo obsadily Šorfová Julie a Kujanová Lucie ve svých kategoriích. Ostatní členové výpravy se umístili zhruba v polovině výsledkové listiny, což není úspěch malý. Největším úspěchem výpravy však byl pohár za umístění 2. nejlepšího kraje v republice. Všem účastníkům jsme gratulovali a samozřejmě nás jejich úspěch moc těší. Vždyť i my cvičitelé na tom máme podíl viny a je vidět, že naše práce nese ovoce. Na závěr snad už jen výrok Jen tak dál, jen tak dál! ATLETIKA V pondělí se konaly na fotbalovém hřišti TJ Jiskra v Havl. Brodě každoroční okresní atletické závody. Cvičitelé mají vše za léta konání velmi dobře zorganizované, a tak mělo vše rychlý spád. Účast už není tak hojná jako v jiných letech, přesto je stále komu konkurovat. Naši závodníci opět podali velmi dobré výkony. Ml. žákyně II. Pochopová Lucie 1. místo Šulcová Aneta 4. místo Novotná Martina 5. místo St. žákyně I. Danielová Aneta 8. místo Vavroušková Jana 10. místo Novotná Karolína 14. místo St. žákyně II. Tonarová Andrea 1. místo Bartoňová Aneta 2. místo Chlapci se tentokrát závodů nezúčastnili, což je jistě velká škoda. V sobotu se konalo kolo krajské, a to tentokrát v Třebíči. Naše barvy tam hájily pouze Bartoňová Aneta a Tonarová Andrea a získaly 2. místo ve družstvech. Všem zúčastněným patří velká gratulace za odvedené výkony. 15 DĚTSKÝ DEN Mílovými kroky se nám opět přiblížil červen a s ním den dětí a každoroční dětský den. Tentokrát jsme použili prachobyčejný podtitul dětský ráj. V sobotu 2. června se už od ranních hodin hemžili na hřišti SK Dekora různí lidičkové. Cvičitelé (po ránu ještě v civilu), členky Svazu žen, ostatní organizátoři, lidé od kolotoče, muzikanti, hospodský a jiní. Do 14 hod. si každý hleděl příprav a co chvíli se někdo podíval k nebi, zda se na nás nežene nějaký ošklivý mrak, který by nám všem zkazil týdny práce. Chvílemi se zvedl hrozivý vítr, ale nikoho z nás neodradil. Když už nastal den D, musela nastat také hodina H. Vše stálo na svém místě a návštěvníci procházeli vstupní branou s dobrou náladou a velkými úsměvy na rtech svých dětí. Hned u vstupu dostaly děti první dárek, dva žetony na pití a párek. Po pár krocích dorazily k prvním atrakcím. Prvním stanovištěm byl potok s přenosnými kameny. Kdo zvládl dostat se na opačný břeh suchou nohou? Doufám, že všichni. I když nevím, když vám za zády stála krásná tanečnice. Hned vedle si děti mohly vyzkoušet jak se cítil kocour v bo- (pokračování na str. 16)

16 (pokračování ze str. 15) Sportovní okénko tách, o kousek dál jaké to je zdrhat v pytli, pro nejmenší tu opět bylo kolo štěstí, ale ani tam se nedostalo nic zadarmo. Kdo si oblíbil spíše vědomostní činnosti, měl možnost si poskládat puzzle, dominovou řadu či různé dřevěné hlavolamy u Vochomůrky. Hod na koš bylo možné vyzkoušet u Křemílka, vodník hledal dušičky, a tak lákal děti na hod kamínků do rybníčku. Cestou od rybníčku jste se mohli dostat na zasněženou pláň, kde jste si mohli v horské boudě zapůjčit lyže pro dva, a vydat se na vytyčenou trasu ke smrku a zpět. Kdo se chtěl vrátit do tepla, mohl se stavit u dvou šašků a zaskákat si obyčejného panáka, ovšem pouze za sladkost. Od šašků vedla cesta do koutku pro dospělé, kde si mohli tatínkové a maminky zastřílet na terč z pistole či pušky. Doufám, že až poté, co posadili své ratolesti na kolotoč či je vehnaly na trampolínu, neboť O NEJŠIKOVNĚJŠÍHO PRVŇÁČKA V úterý 12. června se na hřišti ZŠ Ždírec n.d. konala soutěž o nejšikovnějšího prvňáčka. V letošním školním roce to je již IV. ročník. Opět se zaplnilo hřiště dětmi prvňáčci jako závodníci a deváťáci (i když ti už přece nejsou děti) jako organizátoři. Každý se snažil být ještě lepší než v září a vítězové obhajovali zářijové umístění. 1. místo obhájila pouze Jirková Aneta, 2. místo Redlichová Lenka, 3. místo Tlustá Kristýna. i tyto atrakce zde byly zdarma. No a nad tím vším se linula hudba, o kterou se postarala opět skupina VÍKEND z Ledče nad Sázavou. Co víc dodat? Den jak malovaný a účast? Tak trochu čísel. Během odpoledne se na hřišti pohybovalo kolem 1000 návštěvníků, z toho 300 dětí a rozdalo se na pár tisíc sušenek, drobných dárků, bonbónů, pitíček a jiné. Teď už jen velký dík VŠEM organizátorům. Dana Vavroušková Touto cestou bychom chtěli poděkovat i všem zúčastněným sponzorům, kteří přispěli jak finančním, tak věcným darem na tuto akci. Poděkování patří také Českému svazu žen a Mateřské škole Ždírec n.d. za pomoc při soutěžích a hrách, dále cvičitelům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci tohoto dne. Mirka Ligmajerová 1. místo Navrátil Jan, na 2. místo si polepšil Tuška Vojtěch, 3. místo Málek Ludvík. Nejlepší závodníci v jednotlivých disciplínách: Běh na 200 m: Břízová Eliška, Adámek Jan, Málek Ludvík, Navrátil Jan, Málek Jaroslav, Pospíšil Ondřej, Tuška Vojtěch všichni se stejným počtem bodů 50 Běh na 50 m: Jirková Aneta, Navrátil Jan Skok do dálky: Jirková Aneta, Navrátil Jan 16

17 Sportovní okénko Dřepy: Jirková Aneta, Navrátil Jan, Málek Jaroslav, Málek Lukáš Hod do dálky: Jirková Aneta, Titzová Michaela, Málek Lukáš Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. Dana Vavroušková Z oddílu karate Je to již deset let, co byl oficiálně založen oddíl karate a registrován pod ministerstvem vnitra jako TJ Karate Ždírec nad Doubravou. Rok 1997 je sice oficiální, ale cvičení karate zde probíhalo již několik let předtím z iniciativy několika nadšenců pro toto bojové umění. Blíží se konec školního roku a s ním zkouškové období pro členy oddílu. Někteří z nich začali trénovat teprve letos, ale jiní trénují po celou dobu fungování tohoto oddílu. Všichni se připravovali pravidelným trénováním na to, aby úspěšně absolvovali zkoušky na technické stupně, které koncem školního roku proběhnou. Se získaným technickým stupněm získají právo nosit pás s barvou, která je ke stupni přiřazena. Je velice potěšující, že poprvé v historii oddílu budou ve Ždírci uděleny dva technické stupně 1. kyu (třetí hnědý pás). Nezasvěcenému to asi moc neřekne, ale 1. kyu je poslední stupeň před získáním mistrovského černého pásu, což je konkrétně v našem systému Shotokan karate cesta na dlouhou trať, kterou ne každý projde proběhl v Hlinsku seminář karate pod vedením experta na karate pana Ing. Václava Lišky*, kterého se členové našeho oddílu zúčastnili. Přednáška spojená se cvičením byla velice zajímavá a každému dala něco, co se mu bude hodit pro cvičení karate. Malou zajímavostí je, že člen našeho oddílu David Vavroušek studující v Kutné Hoře, založil a vede oddíl karate a někteří jeho žáci jsou připraveni na složení zkoušky k získání bílého pásu. Dovoluji si vás pozvat k návštěvě našich nově zhotovených WWW stránek, kde najdete téměř vše, co vás o našem oddíle a karate zajímá včetně fotek i zajímavých odkazů. Adresa je: nad doubravou.blog.cz/ O prázdninách proběhne pro členy oddílu týdenní sportovní soustředění v Horním Bradle s bohatým programem. Očekáváme akce a ukázky ze strany policistů, profesionálních vojáků, hasičů a psovodů. Oddíl KARATE Ždírec nad Doubravou přijímá nové členy Každý, kdo se chce naučit bránit a chce si zlepšit fyzickou kondici, je vítán. Přijímáme děti od 6 let do 15 let, dorostence i dospělé neomezeně. Chlapce i děvčata, muže i ženy. Informace: na trénincích v tělocvičně ZŠ Ždírec nad Doubravou od hod. do hod. vždy ve středu a pátek, nebo mobil a Tréninky vede kvalifikovaný trenér a zkušební komisař ČSKe pan M. Zdražil 4. dan. * Václav Liška, ing., 1953, mistr bojových umění, 6. dan karate, autor odborných publikací, působí jako pedagog v Č. Budějovicích Za oddíl karate Pavel Rakušan 17

18 Sportovní okénko Volejbaloví superveteráni Ždírce n.d. po čtvrté ve finále mistrovství ČR O posledním jarním víkendu se naše družstvo volejbalistů nad 50 let zúčastnilo pátého kvalifikačního turnaje ve východočeských Chlenech u Kostelce n.o. Před posledním turnajem ztrácela Vysočina Ždírec n.d. v tabulce jediný bod na 8. poslední postupové místo do finále MČR. Cíl pro tento turnaj byl tedy jasný. V konečném pořadí turnaje se umístit nejméně o dvě místa před dosud 8. Čakovicemi. Nalosováni jsme byli do skupiny s družstvy Zlíchov Praha (po 4 turnajích na 6. místě) a Slávii H. Králové (4.). První zápas jsme odehráli se Zlíchovem a po dramatické koncovce jsme zvítězili 2:1. Ve druhém utkání základní skupiny jsme nastupovali proti hradecké Slávii, kterou jsme dosud za celou dobu účinkování v MČR neporazili. Mimořádně soustředěnou hrou jsme Slávii hladce přehráli 2:0 (25:19; 25:14). Vítězství nás posunulo do skupiny o 1. až 3. místo, a protože Čakovice v základní skupině prohrály obě utkání, mohli jsme slavit postup do finále MČR Ve finálové skupině jsme ještě svedli třísetovou bitvu s pozdějším vítězem Třincem a podlehli jsme 1:2. V posledním zápase s vítězem dlouhodobé části Libercem jsme již nenašli síly k zopakování předvedené hry a prohráli jsme hladce 0:2. Vysočina tak v posledním turnaji obsadila 3. místo. O výborný výsledek v turnaji a vybojovaný postup do finále se zasloužili Smetánka, Chládek, Záruba, Jakeš, Horní, Čejka, Rousek a Půža. Poděkování patří i hráčům Havlisovi a Hodačovi, kteří se nemohli posledního turnaje zúčastnit. Finále MČR superveteránů se bude konat 6. a 7. října v Brně za účasti Č. Budějovic, Liberce, Třince, Ústí n.l., H. Králové, Zlíchova, Ždírce n.d. a domácího Brna. Ing. Jiří Půža SDH Ždírec nad Doubravou Ždírečtí hasiči v partnerském Michelhausenu V sobotu a neděli navštívila 12-členná skupina ždíreckých hasičů + Ing. Kyncl, překladatel, partnerské městečko Michelhausen, přesněji řečeno partnerské hasiče tohoto městyse. Rakouští hostitelé provedli ždírecké areálem hasičského školícího zařízení v okresním městě Tulln, dále nám ukázali 4 hasičské zbrojnice v Michelhausenu a místních částech a firmu Bauernkompost, což je velká kompostárna zajišťující svoz a následné zpracování bioodpadů z celého okresu Tulln. Následovala prohlídka sta- dionu v Rustu (druhá největší místní část střediskové obce) a dalších zajímavostí. Večer jsme strávili společně s hostiteli na hasičské slavnosti v areálu zbrojnice Michelhausen na Florianově louce. V neděli návštěva pokračovala účastí na dopolední mši a společným obědem. Na oplátku přijedou michelhausenští hasiči do Ždírce a zúčastní se po povinné prohlídce hasičské zbrojnice, města a okolí nedělní okresní ligy hasičů ve sportovním areálu hasičů Kopanina. Radek Culek a Stanislav Hanč 18 Kultura Změna otvírací doby v Informačním centru V době turistické sezóny (od 30. června do 8. září) bude informační centrum otevřeno i v sobotu hodin (v tuto dobu mohou občané využívat i služeb internetu). Městská knihovna a Informační centrum bude mít během celých prázdnin otevřeno! Informační centrum: PO-PÁ ; hodin SO hodin Městská knihovna: ÚT-PÁ ; hodin a Státní svátky ZAVŘENO!! Tip na dobrou knihu... Josef Fousek: Buďme k sobě vlídní. Myšlenky, historky, básně a texty písní v pořadech Českého rozhlasu 2 Praha nedělní Dobré jitro. Praha, Nakladatelství Brána 2006 Známý spisovatel, vypravěč, písničkář, textař a básník uspořádal do nové knížky to nejlepší ze svých vystoupení v nedělních Dobrých jitrech, aby se mohl podělit se čtenáři stejně jako předtím s posluchači o kousek svého života, o naději i pochyby, a především o víru v člověka a lásku k životu. S laskavým humorem sobě vlastním nás provází svými vzpomínkami a v jeho historkách, úvahách a textech se odráží motto celé knížky, že vlídnost a láska jsou nade vše. Vybrala Zdena Lédlová

19 Kultura JOSEF FOUSEK v hodin v Městském kině vystoupí se svým programem písničkář, spisovatel, básník, textař, humorista a fotograf Josef FOUSEK. Předprodej vstupenek bude zahájen 10. září v Městské knihovně a Informačním centru. Cena vstupenek: 120,- Kč, v předprodeji 100,- Kč Jste srdečně zváni!! VEČER S VÁCLAVEM VYDROU V pátek 15. června v hodin se v Městském kině uskutečnila beseda se známým hercem VÁCLAVEM VYD- ROU. Pan Vydra vyprávěl o své umělecké práci, práci před televizní a filmovou kamerou a o svém životě. S diváky se také podělil o vzpomínku na maminku Danu Medřickou a otce Václava Vydru. Velice poutavě vyprávěl o své lásce ke koním a zvířatům vůbec. Svědčí o tom i to, že ho k nám do Ždírce doprovázel jeho čtyřnohý kamarád, pes boxer Ferda. Domníváme se, že se beseda vydařila a téměř plný sál odcházel spokojen. Slavnostní otevření GALERIE DOUBRAVKA V pondělí 18. června 2007 byla v patře nad Městskou knihovnou a Informačním centrem slavnostně otevřena Galerie Doubravka. Úvodní řeč při otevření galerie přednesl spisovatel, novinář, publicista, knihkupec, malíř pan Jaroslav Kreibich. Prvním vystavovatelem je malíř a brusič skla, náš rodák pan Milan Pátek z Kohoutova. V galerii si můžete prohlédnout nejenom některé jeho obrazy, ale i ukázky z jeho sklářského umění. Galerie je otevřena: PO PÁ hodin SO hodin (od 30. června do 8. září 2007) Vstupné dobrovolné. Jste srdečně zváni! Za knihovnu a IC Zdena Lédlová a Dana Josková 19 Strojírna Benc hledá kandidáta/ku na pozici účetního ekonoma. Požadavky: podvojné účetnictví, práce na PC, ŘP B, základy NJ. Platební podmínky dohodou. Tel.č.: , Mikuláše Střely 122, Krucemburk. HLEDÁM pronájem bytu ve Ždírci nad Doubravou. Prosím nabídněte. Tel.: KOUPÍME byt 4+1 nebo rodinný dům ve Ždírci, případně v blízkém okolí. Tel.: PRODÁM obývací stěnu, křišťálový lustr, myčku Whirlpoole. Vše levně. Důvod: rekonstrukce bytu. Dále prodám větší množství akvárií pro chovatele ryb. Tel.:

20 Kultura LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ od hodin Jágr team v Chotěboři aneb letní slavnosti proti drogám Bohatý program. Vstupné fotbal 60,-; celodenní + fotbal 150,- Kč CHOTĚBOŘ SVINNÝ (areál u školy parket) od hodin 5. CHOTĚBOŘSKÁ ZAHRADA POSLEDNÍ KOVBOJ Revival Michala Tučného a skupina Drobek & Live Vstupné 110,- Kč, v předprodeji 80,- (IC Chotěboř ) CHOTĚBOŘ SOKOLOVNA od hodin Koncert hudebních skupin ČESKÉ SRDCE a K2 Vstupné 220,- Kč, v předprodeji 180,- Kč (IC Chotěboř ) od hodin EVA A VAŠEK Vstupné 150,- Kč, v předprodeji 130,- Kč (IC Chotěboř ) VESELÝ KOPEC 14., VESELOKOPECKÝ JARMARK Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 16 hodin. PIVOVAR HLINSKO od hodin RYCHTÁŘ OPEN AIR (WOHNOUT, VYPSANÁ FIXA, HORKÝŽE SLÍŽE) Vstupné 220,- Kč, v předprodeji 180,- Kč (IC Hlinsko) DIVOKEJ BILL Koncert FOTBALOVÝ STADION FC HLINSKO 5., HEY PROFIL CUP 2007 XV. ročník turnaje v kopané, bohatý program SUDOKU Snadný rébus Těžký rébus Pravidla sudoku: v žádném sloupci, řádku ani čtverci 3x3 se nesmí opakovat žádná čísla od 1 9 každý rébus má pouze jedno řešení Více informací, sudoku a zábavy naleznete na: Výsledek snadného rébusu Výsledek těžkého rébusu

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň

HISTORIE TJ Sokol Oudoleň HISTORIE TJ Sokol Oudoleň 1988 2. 1. Novoroční turnaj ve stolním tenise 22 soutěžících kategorie: muži dorostenky děti (chlapci společně s dětmi) 19. 1. Výroční členská schůze volba mandátové a volební

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 I Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 13. ledna 2011 Přítomen: Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr.Hájek Otto.Bc.Janáček Jakub, evole František, Ing. Šmíd Karel, Štukhejl

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více