19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) a 9. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS Odbornou záštitu poskytla ČOS ČLS JEP ČUS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČAS, o.s. SRLA ČR Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 26. ÚNORA 2014# STR. 2 I. BLOK 18,00 19,45 hod. Paliativní a symptomatická péče 1) Přínos chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 2) Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie Válek V. (Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně) 3) Nutriční podpora u onkologických pacientů Tomíška M. (IHOK FN Brno a LF MU v Brně) 4) Dermatitida v onkologické praxi. Slavíček L. (Onkologické oddělení, Jihlava) 20 min. 20 min. 30 min. 20 min. Večeře 19,45 21,00 hod.

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 3 Slavnostní zahájení 8,50 hod. I. BLOK 9,00 10,40 hod. Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Jandáková E., Nenutil R., Hyža P., Coufal O., Pieranová L. 1) Hraniční a diskordantní výsledky testování HER2 a steroidních receptorů. Aktuální zkušenosti a recentní pravidla hodnocení. Nenutil R. (Oddělení onkologické patologie, MOÚ Brno) 2) Diagnostika včasných stadií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno v letech Dvořák K. 1, Němcová E. 1, Jandáková E. 2, Vomela J. 3, Brančíková D. 4 (Radiologická klinika FN Brno, mammodiagnostické oddělení 1, Oddělení patologie gynekologicko porodnické kliniky, Brno 2, Chirurgické oddělení gynekologicko porodnické kliniky, Brno 3, Interní hematoonkologická klinika FN Brno 4 ) 3) Karcinomy prsu ve fertilním věku: data, fakta, výstupy Skovajsová M. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje, Praha) 4) Kosmetický efekt parciální mastektomie naše zkušenosti Mergancová Jin., Mergancová Ja. (Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.) 5) Rekonstrukce prsu u onkologických pacientek z pohledu onkochirurga Coufal O., Gabrielová L., Zapletal O., Krsička P., Justan I. (Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno) 6) Okamžité a odložené rekonstrukce prsu z pohledu plastického chirurga. Hýža P., Dražan L., Veselý J., Šín P., Kubek T., Streit L. (Klinika plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 7) Obraz prsu po plastických a rekonstrukčních operacích v zobrazovacích diagnostických metodách. Schneiderová M. (Radiologické oddělení MOÚ Brno) 13 min. 7 min. Přestávka: 10,40 11,00 hod.

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 4 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Panelová diskuze na téma neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu a její dopad na další terapeutické modality Panel expertů: Gatěk J., Kubala O., Jandík P., Jelínek P. Petera J., Neumanová R., Svoboda T., Fínek J. 1) Konzervativní výkony na prsu po neoadjuvantní chemoterapii Gatěk J. 1, Vrána D. 2 (Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín 1,Onkologická klinika FN Olomouc 2 ) 2) Výkony v axile před a po neoadjuvantní chemoterapii: výhody, nevýhody, kontroverze Kubala O., Jelínek P. (Chirurgická klinika FN Ostrava) 3) Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu a její vliv na indikaci adjuvantní systémové terapie Neumanová R. 1, Petera J. 2 (ORKO Nemocnice Znojmo 1, Klinika onkologie a radioterapie FNHK 2 ) 4) Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu a její vliv na indikaci adjuvantní radioterapie Petera J. 1, Neumanová R. 2 (Klinika onkologie a radioterapie FNHK 1, ORKO Nemocnice Znojmo 2 ) 5) Kasuistiky 4x + hlasovací zařízení 20 min. Oběd 12,30 13,30 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 5 III. BLOK 13,30 15,30 hod. Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu Předsednictvo: Petera J., Roztočil A., Petráková K., Tesařová P., Chvátal R., Špaček J., Bendová M. 1) Dva u jednoho stolu APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Sirák I. 1, Urmínská H. 3, Kohoutová J. 3 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika 2, Radiologická klinika FNHK 3 ) 2) 3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku časné klinické výsledky. Doležel M., Vaňásek J., Odrážka K., Kroulík T., Kudelka K., Tichý M., Košťal M., Vocásek Z. (Pardubice) 3) S těhotenstvím spojený karcinom prsu Tesařová P., Zimovjanová M., Přibylová J. (VFN Praha) 4) Zhoubné nádory a gravidita Roztočil A. (GPO Nemocnice Jihlava) 5) Hormonální manipulace a gynekologické výkony (kastrační x fertilitu zachovávající) u pacientek s karcinomem prsu Bendová M. (GPK 3.LF UK a FNKV Praha) 6) Důležitost sledování hladin folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a estradiolu při hormonální léčbě pacientek s karcinomem prsu problémy klinického onkologa Petráková K. (KKOP MOÚ Brno) 7) Exogénne hormóny u mladých žien a riziko vzniku karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E., Mináriková E. (Onkologicko-mammologická ambulancia OUSA Bratislava) Přestávka 15,30 15,50 hod.

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 6 IV. BLOK 15,50 17,45 hod. Systémová léčba u karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Prausová J., Fínek J., Neumanová R., Kubala E., Jurga L. Brančíková D. 1) Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Úloha Vinorelbinu. Abrahámová J. (FTN Praha) 2) Subkutánní herceptin Prausová J. (Onkologická klinika 2. LF UK, FN v Motole) 3) Trvalé pokroky v léčbě karcinomu prsu - San Antonio Kubala E. (Klinika radioterapie a klinické onkologie FNHK) 4) Nové pohledy na léčbu BMA prepráty - Denosumab Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Model úhrady nákladné péče Fínek J. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Vakulárna toxickosť Jurga L. (Onkologická klinika FN Trnava) 7) Video - Byl jednou jeden dům II Motyčka P. (Chirurgická klinika FNHK) 3 min. Společenský večer s živou hudbou 19,30 01,30 hod.

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 7 I. BLOK 8,30 10,10 hod. ZN ledvinného parenchymu Předsednictvo: Büchler T., Broďák M., Macek P., Fínek J., Kocák I., Čermák A. 1) Zhoubné nádory ledvinného parenchymu prognostické faktory Vít V. (Urologická klinika FN Brno) 2) RCC aktivní sledování a miniinvazivní možnosti léčby Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) 3) Indikace parciální nefrektomie a miniinvazivní postupy v léčbě renálního karcinomu. Matoušková M. (Urocentrum Praha) 4) Výsledky operační léčby karcinomu ledviny s trombem v dolní duté žíle Broďák M. (Urologická klinika FNHK) 5) Indikace chirurgické léčby u generalizovaného karcinomu ledviny Macek P., Hanuš T. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 6) Axitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu Büchler T. (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha) 7) Léčba mrcc v I. linii, výsledky studie COMPARZ a PISCES Kocák I. (KKOP MOÚ Brno) Přestávka: 10,10 10,30 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 8 II. BLOK 10,30 12,20 hod. Diagnostika a léčba karcinomu prostaty Předsednictvo: Pacík D., Čapoun O., Holubec L., Odrážka K., Hanuš M., Svoboda T., Matoušková M. 1) Screening a časná diagnostika karcinomu prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Nádorové markery u karcinomu prostaty a nádorů ledvin Čapoun O., Sobotka R., Hanuš T. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 3) Morfologický podklad efektivity intraprostatické anestezie při biopsii prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 4) Pečlivé sledování vs. aktivní léčba lokalizovaného karcinomu prostaty u muže ve věku let. 10 leté výsledky primárně konzervativního postupu ve skupině 141 mužů s karcinomem prostaty Hanuš M., Matoušková M., Dušek L. (Urocentrum Praha) 5) Algoritmus léčby CaP Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Nežádoucí účinky hormonální léčby? Jak jim předcházet. Matoušková M. (Urocentrum Praha) 7) Léčba polyneuropatické bolesti u nemocného s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty klinická kazuistika Holubec L., Deus M., Lejčko J., Fínek J. 8) X geva přehled aktuálních klinických dat u pacientů s diseminovaným onemocněním karcinomu prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) Přestávka přesnídávková polévka 12,20 13,00 hod.

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 9 III. BLOK 13,00 14,00 hod. Předsednictvo: Odrážka K., Vít V., Záleský M., Fínek J., Svoboda T., Petera J., Katolická J. 1) Radioterapie karcinomu prostaty Odrážka K. (Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s) 2) Radioterapie vs radikální operace u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty u koho a kdy je která léčba optimální? Vít V. (Urologická klinika FN Brno) 3) Radioterapie po radikální prostatektomii: adjuvantní či salvage přístup? Záleský M. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha 4) 4) Permanentná brachyterapia prostaty, súčasné možnosti Molárová A., Obšitník B., Lukačko P., Grežďo J., Poláková K. (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Permanentná brachyterapia prostaty, naše 6-ročné skúsenosti Lukačko P., Obšitník B., Molárová A., Grežďo J., Poláková K. (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 8 min. 7 min.

10 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 10 IV. BLOK 14,00 15,15 hod. Panelová diskuze: Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie Moderátor: Katolická J., Pacík D. Panel expertů: Kocák I., Holubec L., Odrážka K., Záleský M., Svoboda T., Fínek J., Macek P., Čapoun O. 1) Přínos hormonální terapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 2) Chemoterapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty, přehled, kazuistika. Kocák I. (KKOP MOÚ Brno) 3) Nové možnosti v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Holubec L. 1, Katolická J. 2, Fínek J. 1 (Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň 1 FN USA Brno 2 ) Závěrečný raut 15,15 16,00 hod.

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 26. ÚNORA 2014# STR. 11 I. BLOK 18,00 19,45 hod. Paliativní a symptomatická péče 1) Přínos chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 3) Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie Válek V. (Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně) 2) Nutriční podpora u onkologických pacientů Tomíška M. (IHOK FN Brno a LF MU v Brně) 4) Dermatitida v onkologické praxi. Slavíček L. (Onkologické oddělení, Jihlava) 20 min. 20 min. 30 min. 20 min. Večeře 19,45 21,00 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 12 I. BLOK 9,00 10,45 hod. Předsednictvo: Vacková J., Pokorná Š., Tluková M., Ptáčková Z. 1) Novinky ve screeningu karcinomu prsu Pokorná Š. (Brest Unit Prague, Mamma centrum Háje) 2) Stereotaktická vakuová biopsie prsu z pohledu radiologického asistenta Scheuerová J., Syrovátková N. (Radiologická klinika, FN Hradec Králové) 3) Rodinné prokletí??? Tluková M. (Radiologická klinika, FN Hradec Králové) 4) Etické aspekty ošetřovatelské péče u akutních stavů z pohledu etických a právních norem. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 5) Ošetřovatelská dokumentace Vacková J. (hlavní sestra Nemocnice Znojmo) 6) Práce studijní sestry Ptáčková Z. (Klinika onkologie a radioterapie, FNHK) 7) Komunikácia sestry s pacientom v bezvedomí s využitím bazálnej stimulácie. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) Přestávka: 10,45 11,00 hod.

13 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 13 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Předsednictvo: Zámečníková E., Gulášová I., Švecová D., Vacková J. 1) Komunikácia zdravotníckeho personálu s pacientkou pri novo diagnostikovanom karcinóme prsníka a uprednostnení neštandardnej liečby, výsledný efekt Zámečníková E., Bella V. (OÚSA Bratislava) 2) Halový systém ošetřovatelské péče a stud pacienta Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 3) Psychologická podpora onkologického pacienta a jeho rodiny ze strany středně zdravotnického personálu Plháková O., Hoduláková D., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 4) Asertivita nebo nasertivita? Jiroušová Z., Baldyňáková D. (Radiologická klinika, FNHK) 5) Etika a přístup k nemocnému na JIP Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 6) Nevyslovené otázky pacientov s onkologickým ochorením. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) Oběd: 13,00 14,00 hod.

14 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 14 III. BLOK 14,00 15,45 hod. Předsednictvo: Švecová D., Hoduláková D., Jelečková M., Mináriková E., Macharová R. 1) Asistence radiologického asistenta při uterovaginální aplikaci u karcinomu čípku děložního Macharová R., Paulasová V., Čaňová M., (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Ošetřování poradiačních reakcí a chronických ran u onkologicky nemocných Hoduláková D. (Oddělení radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo) 3) Flexiseal a jeho využití v praxi Jelečková M. (Chirurgické oddělení, Nemocnice Znojmo) 4) Nutriční podpora onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 5) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných Třímalová M. (Lymfologická ambulance kožního oddělení Nemocnice Znojmo) 6) Lymfedém - technika bandážování horní končetiny Procházková D.(Lymfologická ambulance kožního oddělení Nemocnice Znojmo) 7) Možnosti rehabilitace u onkologicky nemocných Juhaňáková L. (Rehabilitační oddělení, ambulance Nemocnice Znojmo) 8) Sexuální život nemocných po onkologické léčbě Macharová R. 1, Čaňová M. 1, Paulasová R. 1, Neumanová R. 2 (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno 1, Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 2 ) Přestávka: 15,30 15,50 hod.

15 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 15 IV. BLOK 15,50 17,45 hod. Systémová léčba u karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Prausová J., Fínek J., Neumanová R., Kubala E., Jurga L. Brančíková D. 1) Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Úloha Vinorelbinu. Abrahámová J. (FTN Praha) 2) Subkutánní herceptin Prausová J. (Onkologická klinika 2. LF UK, FN v Motole) 3) Trvalé pokroky v léčbě karcinomu prsu - San Antonio Kubala E. (Klinika radioterapie a klinické onkologie FNHK) 4) Nové pohledy na léčbu BMA prepráty - Denosumab Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Model úhrady nákladné péče Fínek J. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Závěrečné video na rozloučenou - Byl jednou jeden dům II Motyčka P. (Chirurgická klinika FNHK) 3 min.

16 PROGRAM SYMPÓZIA ÚNORA 2014# STR. 16 POSTERY 1) Vliv intersticiálního boostu na lokální kontrolu tumoru a kosmetické výsledky časných stadií karcinomu prsu Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Úloha radioterapie v managementu léčby karcinomu vulvy Neumanová R, Holoubek J., Polášek M., Střihavková E. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Expandující role bisfosfonátů a jejich nástupců patří jen do managementu léčby kostních metastáz? Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 4) Nutriční podpora v podobě sippingu u onkologických pacientů Smejkalová B., Kalčíková M., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Novinky v terapii bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Kalčíková M., Smejkalová B., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p.o.) 6) Aplikace pro automatické vyhodnocení DVH parametrů v radioterapii Střihavková E., Polášek M., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p.o.) 7) Význam spolupráce sestry a lékaře v prevenci nežádoucích účinků bisfosfonátů Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p. o.) 8) Spolupráce radiologického asistenta a lékaře při plánování léčby a v průběhu radioterapie u pacientek s karcinomem prsu Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Križan K., Coufalová J., Bětíková L. (ORKO Nemocnice Znojmo, p. o.) 9) Lymfedém hornej končatiny pri karcinóme prsníka Mináriková E., Bella V. (OÚSA Bratislava) 10) Psychické zmeny u nevyliečiteĺne chorých pacientov Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Hruška J. 4,Breza J. ml. 5,Breza J. st., 5,6 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Zdravstar, Ružomberok 4, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 5, SZU Bratislava 6 ) 11) Etické aspekty a specifika ošetřovatelské starostlivosti u pacienta muslimského vyznání Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Cetlová L. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 12) Komunikácia na operačnej sále Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 13) Náročnosť komunikácie s pacientkou po abdominálnej hysterektómii. Gulášová I. 1,2, Hruška J, 3, Justhová N. 4, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2,Cetlová L. 2 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Zdravstar, Ružomberok 3, Kúpele Trenčianske Teplice 4 ) 14) Komunikace s depresivním pacientem. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 )

17 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# Přihlášky k pasivní účasti posílejte mailem na adresu Registrace: v místě konání přednášek od 16,30 do 19,00 hod od 08,00 do 18,00 hod od 09,00 do 11,00 hod. Registrační poplatek po a na místě činí pro: číslo účtu: /0100 variabilní symbol: (datum konání kongresu) specifický symbol: vaše rodné číslo nebo údaj o plátci (jméno) lékaře a VŠ NLZP NLZP 1400,- Kč 500,- Kč Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne společenský večer v místě konání kongresu tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora. Vstup na společenský večer je zpoplatněn samostatně částkou 300,- Kč pro lékaře a NLZP vysokoškoláky a částkou 200,- Kč pro ostatní NLZP. V případě, že potřebujete vystavit daňový doklad, pište na Registrační poplatek se netýká aktivně přednášejících a předsedajících a je snížený na 50 % základní ceny pro prvního autora posteru (snížení poplatku se netýká spoluautorů prezentací). Prosíme všechny, kteří zaplatili a neidentifikovali se jednoznačně jménem či rodným číslem, aby doklad o zaplacení vzali s sebou!!!

18 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# Přednášející mají vymezený čas na prezentaci, uvedený u své přednášky, prosíme o dodržování tohoto času!!! Aktivní účastníky, včetně autorů posterů žádáme o zaslání plného znění příspěvku v elektronické podobě do Forma prezentací - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl písma Times New Roman, formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12) Struktura: Jména autorů velké tiskací, Název práce velké tiskací, tučně, Název pracoviště malé tiskací. Pro přednášející bude k dispozici: promítání z počítače přes dataprojektor v programu PowerPoint 2x, na požádání je možné zajistit video postery na plochu 150 x 80 cm (výška x šířka) prezentace budou opatřeny číslem ISBN Doprava: doprava ze společenského večera bude do místa ubytování v blízkosti Černé Hory zajištěna. Informace budou poskytnuty v Hotelu Sladovna Černá Hora. Ubytovací možnosti jsou součástí pozvánky, která je ke stažení na nebo PS. Děkuji tímto všem osobám a organizacím, které převzaly záštitu nad naší akcí, dále zúčastněným firmám za finanční pomoc, všem aktivně přednášejícím a předsedajícím za jejich soukromý čas, který této akci věnovali a v neposlední řadě všem pasivním účastníkům za jejich účast. Velmi též děkuji těm, kteří mi s organizací tohoto sympózia pomáhají. S přáním všeho dobrého do nového roku se těšíme na Vaši účast na Onkologickém sympóziu v roce 2014 Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, která bude eventuálně uvedena na stránkách ČOS

19 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# AKCE JE SPONZOROVÁNA PŘEDNÍMI FARMACEUTICKÝMI FIRMAMI GENERÁLNÍ SPONZOR AstraZeneca s.r.o. HLAVNÍ SPONZOŘI Sanofi s.r.o Pierre Fabre Medicament s.r.o. OSTATNÍ SPONZOŘI Astellas Pharma, s.r.o. Bayer s.r.o. Elekta Services s.r.o. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. G.L.Pharma Czechia s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Ipsen Pharma, o.s. Nordic Pharma s.r.o. Novartis s.r.o. Nutricia, a. s. Pfizer spol. s r.o. Roche s.r.o. Stada Pharma s.r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. NEFARMACEUTICKÉ FIRMY OS SOVA Hotel Černá Hora, a.s.

20 MAPA# Ubytování Ubytování Místo konání a ubytování Ubytování Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu i společenského večera Mail: Tel.: , Stránky:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

8. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky PÁTEK 9.00 9.15 zahájení Prostata a ORL (9.15 10.30) Předsednictvo: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., MUDr. Jiří Kubeš 9.15 9.30 Krupa P., Komínek L., Kazda T., Procházka T.: Hypofrakcionovaná akcelerovaná

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08

Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 Kurs kontinuální ho v zdě lává ní I X. roční k EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ Velké Losiny, 22. 25. k větna 20 08 w w w.c o n fe r e n c e.c z / E PO2 0 0 8 VÁ ŽENÍ PŘ ÁTELÉ, přijměte naše srdečné pozvání

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015

ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 verze: 8.1.2015 ODBORNÝ PROGRAM ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM Špindlerův Mlýn, 11. 15.1.2015 16.00 18.00 SEKCE I. Andrologie moderace L. Zámečník / M. Chocholatý Neděle 11/1/2015 úvod M. Chocholatý J. Breza

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie

XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie a gynekologie Česká pediatrická společnost ČLS JEP Masarykova univerzita Lékařská fakulta MU Brno ČLK Zlín a Lázně Luhačovice a.s. si Vás dovolují pozvat na XXI. LUHAČOVICKÉ PEDIATRICKÉ DNY na téma Dětská neurologie

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU. Český Krumlov 18. 20. října 2012 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XIX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ HLAVY A KRKU Český Krumlov 8. 0. října 0 PROGRAM PARTNEŘI ČTVRTEK 8. 0. 0 SATELITNÍ SYMPÓZIA

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více