19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi)"

Transkript

1 Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 19. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI Onkologie v mammologii, gynekologii a urologii (onkologie v praxi) a 9. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo Koordinátor: prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Ve spolupráci s OSL ČLK Brno-venkov Občanským sdružením SOVA SEKCAMA SOS SLS Odbornou záštitu poskytla ČOS ČLS JEP ČUS ČLS JEP SROBF ČLS JEP ČAS, o.s. SRLA ČR Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

2 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 26. ÚNORA 2014# STR. 2 I. BLOK 18,00 19,45 hod. Paliativní a symptomatická péče 1) Přínos chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 2) Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie Válek V. (Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně) 3) Nutriční podpora u onkologických pacientů Tomíška M. (IHOK FN Brno a LF MU v Brně) 4) Dermatitida v onkologické praxi. Slavíček L. (Onkologické oddělení, Jihlava) 20 min. 20 min. 30 min. 20 min. Večeře 19,45 21,00 hod.

3 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 3 Slavnostní zahájení 8,50 hod. I. BLOK 9,00 10,40 hod. Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu Předsednictvo: Bartoňková H., Skovajsová M., Jandáková E., Nenutil R., Hyža P., Coufal O., Pieranová L. 1) Hraniční a diskordantní výsledky testování HER2 a steroidních receptorů. Aktuální zkušenosti a recentní pravidla hodnocení. Nenutil R. (Oddělení onkologické patologie, MOÚ Brno) 2) Diagnostika včasných stadií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno v letech Dvořák K. 1, Němcová E. 1, Jandáková E. 2, Vomela J. 3, Brančíková D. 4 (Radiologická klinika FN Brno, mammodiagnostické oddělení 1, Oddělení patologie gynekologicko porodnické kliniky, Brno 2, Chirurgické oddělení gynekologicko porodnické kliniky, Brno 3, Interní hematoonkologická klinika FN Brno 4 ) 3) Karcinomy prsu ve fertilním věku: data, fakta, výstupy Skovajsová M. (BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje, Praha) 4) Kosmetický efekt parciální mastektomie naše zkušenosti Mergancová Jin., Mergancová Ja. (Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice a.s.) 5) Rekonstrukce prsu u onkologických pacientek z pohledu onkochirurga Coufal O., Gabrielová L., Zapletal O., Krsička P., Justan I. (Oddělení chirurgické onkologie MOÚ Brno) 6) Okamžité a odložené rekonstrukce prsu z pohledu plastického chirurga. Hýža P., Dražan L., Veselý J., Šín P., Kubek T., Streit L. (Klinika plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně) 7) Obraz prsu po plastických a rekonstrukčních operacích v zobrazovacích diagnostických metodách. Schneiderová M. (Radiologické oddělení MOÚ Brno) 13 min. 7 min. Přestávka: 10,40 11,00 hod.

4 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 4 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Panelová diskuze na téma neoadjuvantní chemoterapie karcinomu prsu a její dopad na další terapeutické modality Panel expertů: Gatěk J., Kubala O., Jandík P., Jelínek P. Petera J., Neumanová R., Svoboda T., Fínek J. 1) Konzervativní výkony na prsu po neoadjuvantní chemoterapii Gatěk J. 1, Vrána D. 2 (Chirurgické oddělení, Nemocnice Atlas, Zlín 1,Onkologická klinika FN Olomouc 2 ) 2) Výkony v axile před a po neoadjuvantní chemoterapii: výhody, nevýhody, kontroverze Kubala O., Jelínek P. (Chirurgická klinika FN Ostrava) 3) Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu a její vliv na indikaci adjuvantní systémové terapie Neumanová R. 1, Petera J. 2 (ORKO Nemocnice Znojmo 1, Klinika onkologie a radioterapie FNHK 2 ) 4) Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu a její vliv na indikaci adjuvantní radioterapie Petera J. 1, Neumanová R. 2 (Klinika onkologie a radioterapie FNHK 1, ORKO Nemocnice Znojmo 2 ) 5) Kasuistiky 4x + hlasovací zařízení 20 min. Oběd 12,30 13,30 hod.

5 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 5 III. BLOK 13,30 15,30 hod. Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu Předsednictvo: Petera J., Roztočil A., Petráková K., Tesařová P., Chvátal R., Špaček J., Bendová M. 1) Dva u jednoho stolu APBI Petera J. 1, Jandík P. 2, Motyčka P. 2, Asqar A. 2, Sirák I. 1, Urmínská H. 3, Kohoutová J. 3 (Klinika onkologie a radioterapie 1, Chirurgická klinika 2, Radiologická klinika FNHK 3 ) 2) 3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku časné klinické výsledky. Doležel M., Vaňásek J., Odrážka K., Kroulík T., Kudelka K., Tichý M., Košťal M., Vocásek Z. (Pardubice) 3) S těhotenstvím spojený karcinom prsu Tesařová P., Zimovjanová M., Přibylová J. (VFN Praha) 4) Zhoubné nádory a gravidita Roztočil A. (GPO Nemocnice Jihlava) 5) Hormonální manipulace a gynekologické výkony (kastrační x fertilitu zachovávající) u pacientek s karcinomem prsu Bendová M. (GPK 3.LF UK a FNKV Praha) 6) Důležitost sledování hladin folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a estradiolu při hormonální léčbě pacientek s karcinomem prsu problémy klinického onkologa Petráková K. (KKOP MOÚ Brno) 7) Exogénne hormóny u mladých žien a riziko vzniku karcinómu prsníka Bella V., Zámečníková E., Mináriková E. (Onkologicko-mammologická ambulancia OUSA Bratislava) Přestávka 15,30 15,50 hod.

6 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 6 IV. BLOK 15,50 17,45 hod. Systémová léčba u karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Prausová J., Fínek J., Neumanová R., Kubala E., Jurga L. Brančíková D. 1) Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Úloha Vinorelbinu. Abrahámová J. (FTN Praha) 2) Subkutánní herceptin Prausová J. (Onkologická klinika 2. LF UK, FN v Motole) 3) Trvalé pokroky v léčbě karcinomu prsu - San Antonio Kubala E. (Klinika radioterapie a klinické onkologie FNHK) 4) Nové pohledy na léčbu BMA prepráty - Denosumab Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Model úhrady nákladné péče Fínek J. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Vakulárna toxickosť Jurga L. (Onkologická klinika FN Trnava) 7) Video - Byl jednou jeden dům II Motyčka P. (Chirurgická klinika FNHK) 3 min. Společenský večer s živou hudbou 19,30 01,30 hod.

7 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 7 I. BLOK 8,30 10,10 hod. ZN ledvinného parenchymu Předsednictvo: Büchler T., Broďák M., Macek P., Fínek J., Kocák I., Čermák A. 1) Zhoubné nádory ledvinného parenchymu prognostické faktory Vít V. (Urologická klinika FN Brno) 2) RCC aktivní sledování a miniinvazivní možnosti léčby Čermák A. (Urologická klinika FN Brno) 3) Indikace parciální nefrektomie a miniinvazivní postupy v léčbě renálního karcinomu. Matoušková M. (Urocentrum Praha) 4) Výsledky operační léčby karcinomu ledviny s trombem v dolní duté žíle Broďák M. (Urologická klinika FNHK) 5) Indikace chirurgické léčby u generalizovaného karcinomu ledviny Macek P., Hanuš T. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 6) Axitinib v sekvenční léčbě metastatického renálního karcinomu Büchler T. (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha) 7) Léčba mrcc v I. linii, výsledky studie COMPARZ a PISCES Kocák I. (KKOP MOÚ Brno) Přestávka: 10,10 10,30 hod.

8 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 8 II. BLOK 10,30 12,20 hod. Diagnostika a léčba karcinomu prostaty Předsednictvo: Pacík D., Čapoun O., Holubec L., Odrážka K., Hanuš M., Svoboda T., Matoušková M. 1) Screening a časná diagnostika karcinomu prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 2) Nádorové markery u karcinomu prostaty a nádorů ledvin Čapoun O., Sobotka R., Hanuš T. (Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze) 3) Morfologický podklad efektivity intraprostatické anestezie při biopsii prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) 4) Pečlivé sledování vs. aktivní léčba lokalizovaného karcinomu prostaty u muže ve věku let. 10 leté výsledky primárně konzervativního postupu ve skupině 141 mužů s karcinomem prostaty Hanuš M., Matoušková M., Dušek L. (Urocentrum Praha) 5) Algoritmus léčby CaP Svoboda T. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Nežádoucí účinky hormonální léčby? Jak jim předcházet. Matoušková M. (Urocentrum Praha) 7) Léčba polyneuropatické bolesti u nemocného s generalizovaným, kastračně rezistentním karcinomem prostaty klinická kazuistika Holubec L., Deus M., Lejčko J., Fínek J. 8) X geva přehled aktuálních klinických dat u pacientů s diseminovaným onemocněním karcinomu prostaty Pacík D. (Urologická klinika FN Brno) Přestávka přesnídávková polévka 12,20 13,00 hod.

9 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 9 III. BLOK 13,00 14,00 hod. Předsednictvo: Odrážka K., Vít V., Záleský M., Fínek J., Svoboda T., Petera J., Katolická J. 1) Radioterapie karcinomu prostaty Odrážka K. (Oddělení klinické a radiační onkologie, Multiscan s.r.o., Pardubická krajská nemocnice a.s) 2) Radioterapie vs radikální operace u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty u koho a kdy je která léčba optimální? Vít V. (Urologická klinika FN Brno) 3) Radioterapie po radikální prostatektomii: adjuvantní či salvage přístup? Záleský M. (Urologické oddělení Thomayerova nemocnice, Praha 4) 4) Permanentná brachyterapia prostaty, súčasné možnosti Molárová A., Obšitník B., Lukačko P., Grežďo J., Poláková K. (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 5) Permanentná brachyterapia prostaty, naše 6-ročné skúsenosti Lukačko P., Obšitník B., Molárová A., Grežďo J., Poláková K. (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava) 8 min. 7 min.

10 PROGRAM - LÉKAŘSKÁ SEKCE PÁTEK 28. ÚNORA 2014# STR. 10 IV. BLOK 14,00 15,15 hod. Panelová diskuze: Optimalizace léčebného algoritmu u karcinomu prostaty po selhání primární hormonální terapie Moderátor: Katolická J., Pacík D. Panel expertů: Kocák I., Holubec L., Odrážka K., Záleský M., Svoboda T., Fínek J., Macek P., Čapoun O. 1) Přínos hormonální terapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 2) Chemoterapie kastračně rezistentního karcinomu prostaty, přehled, kazuistika. Kocák I. (KKOP MOÚ Brno) 3) Nové možnosti v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Holubec L. 1, Katolická J. 2, Fínek J. 1 (Onkologická a radioterapeutická klinika, FN Plzeň 1 FN USA Brno 2 ) Závěrečný raut 15,15 16,00 hod.

11 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE STŘEDA 26. ÚNORA 2014# STR. 11 I. BLOK 18,00 19,45 hod. Paliativní a symptomatická péče 1) Přínos chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře. Katolická J. (Onkologicko chirurgické oddělení, FN USA Brno) 3) Metastázy jater a možnosti intervenční radiologie Válek V. (Radiologická klinika FN Brno a LF MU v Brně) 2) Nutriční podpora u onkologických pacientů Tomíška M. (IHOK FN Brno a LF MU v Brně) 4) Dermatitida v onkologické praxi. Slavíček L. (Onkologické oddělení, Jihlava) 20 min. 20 min. 30 min. 20 min. Večeře 19,45 21,00 hod.

12 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 12 I. BLOK 9,00 10,45 hod. Předsednictvo: Vacková J., Pokorná Š., Tluková M., Ptáčková Z. 1) Novinky ve screeningu karcinomu prsu Pokorná Š. (Brest Unit Prague, Mamma centrum Háje) 2) Stereotaktická vakuová biopsie prsu z pohledu radiologického asistenta Scheuerová J., Syrovátková N. (Radiologická klinika, FN Hradec Králové) 3) Rodinné prokletí??? Tluková M. (Radiologická klinika, FN Hradec Králové) 4) Etické aspekty ošetřovatelské péče u akutních stavů z pohledu etických a právních norem. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 5) Ošetřovatelská dokumentace Vacková J. (hlavní sestra Nemocnice Znojmo) 6) Práce studijní sestry Ptáčková Z. (Klinika onkologie a radioterapie, FNHK) 7) Komunikácia sestry s pacientom v bezvedomí s využitím bazálnej stimulácie. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) Přestávka: 10,45 11,00 hod.

13 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 13 II. BLOK 11,00 12,30 hod. Předsednictvo: Zámečníková E., Gulášová I., Švecová D., Vacková J. 1) Komunikácia zdravotníckeho personálu s pacientkou pri novo diagnostikovanom karcinóme prsníka a uprednostnení neštandardnej liečby, výsledný efekt Zámečníková E., Bella V. (OÚSA Bratislava) 2) Halový systém ošetřovatelské péče a stud pacienta Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 3) Psychologická podpora onkologického pacienta a jeho rodiny ze strany středně zdravotnického personálu Plháková O., Hoduláková D., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 4) Asertivita nebo nasertivita? Jiroušová Z., Baldyňáková D. (Radiologická klinika, FNHK) 5) Etika a přístup k nemocnému na JIP Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 6) Nevyslovené otázky pacientov s onkologickým ochorením. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4, Breza J. st. 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) Oběd: 13,00 14,00 hod.

14 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 14 III. BLOK 14,00 15,45 hod. Předsednictvo: Švecová D., Hoduláková D., Jelečková M., Mináriková E., Macharová R. 1) Asistence radiologického asistenta při uterovaginální aplikaci u karcinomu čípku děložního Macharová R., Paulasová V., Čaňová M., (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno) 2) Ošetřování poradiačních reakcí a chronických ran u onkologicky nemocných Hoduláková D. (Oddělení radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo) 3) Flexiseal a jeho využití v praxi Jelečková M. (Chirurgické oddělení, Nemocnice Znojmo) 4) Nutriční podpora onkologických pacientů Švecová D. (Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové) 5) Léčba lymfedému u onkologicky nemocných Třímalová M. (Lymfologická ambulance kožního oddělení Nemocnice Znojmo) 6) Lymfedém - technika bandážování horní končetiny Procházková D.(Lymfologická ambulance kožního oddělení Nemocnice Znojmo) 7) Možnosti rehabilitace u onkologicky nemocných Juhaňáková L. (Rehabilitační oddělení, ambulance Nemocnice Znojmo) 8) Sexuální život nemocných po onkologické léčbě Macharová R. 1, Čaňová M. 1, Paulasová R. 1, Neumanová R. 2 (Klinika radiační onkologie, MOÚ Brno 1, Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 2 ) Přestávka: 15,30 15,50 hod.

15 PROGRAM - NELÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2014# STR. 15 IV. BLOK 15,50 17,45 hod. Systémová léčba u karcinomu prsu Předsednictvo: Abrahámová J., Prausová J., Fínek J., Neumanová R., Kubala E., Jurga L. Brančíková D. 1) Nové perspektivy v léčbě HER2 pozitivního pokročilého karcinomu prsu. Úloha Vinorelbinu. Abrahámová J. (FTN Praha) 2) Subkutánní herceptin Prausová J. (Onkologická klinika 2. LF UK, FN v Motole) 3) Trvalé pokroky v léčbě karcinomu prsu - San Antonio Kubala E. (Klinika radioterapie a klinické onkologie FNHK) 4) Nové pohledy na léčbu BMA prepráty - Denosumab Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Model úhrady nákladné péče Fínek J. (Onkologické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň) 6) Závěrečné video na rozloučenou - Byl jednou jeden dům II Motyčka P. (Chirurgická klinika FNHK) 3 min.

16 PROGRAM SYMPÓZIA ÚNORA 2014# STR. 16 POSTERY 1) Vliv intersticiálního boostu na lokální kontrolu tumoru a kosmetické výsledky časných stadií karcinomu prsu Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 2) Úloha radioterapie v managementu léčby karcinomu vulvy Neumanová R, Holoubek J., Polášek M., Střihavková E. (ORKO Nemocnice Znojmo) 3) Expandující role bisfosfonátů a jejich nástupců patří jen do managementu léčby kostních metastáz? Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 4) Nutriční podpora v podobě sippingu u onkologických pacientů Smejkalová B., Kalčíková M., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo) 5) Novinky v terapii bolesti u onkologicky nemocných pacientů. Kalčíková M., Smejkalová B., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p.o.) 6) Aplikace pro automatické vyhodnocení DVH parametrů v radioterapii Střihavková E., Polášek M., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p.o.) 7) Význam spolupráce sestry a lékaře v prevenci nežádoucích účinků bisfosfonátů Hadrabová D., Bořil A., Holoubek J., Neumanová R. (ORKO Nemocnice Znojmo, p. o.) 8) Spolupráce radiologického asistenta a lékaře při plánování léčby a v průběhu radioterapie u pacientek s karcinomem prsu Koukalová B., Kovalovská E., Čiberová J., Neumanová R., Holoubek J., Križan K., Coufalová J., Bětíková L. (ORKO Nemocnice Znojmo, p. o.) 9) Lymfedém hornej končatiny pri karcinóme prsníka Mináriková E., Bella V. (OÚSA Bratislava) 10) Psychické zmeny u nevyliečiteĺne chorých pacientov Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Hruška J. 4,Breza J. ml. 5,Breza J. st., 5,6 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Zdravstar, Ružomberok 4, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 5, SZU Bratislava 6 ) 11) Etické aspekty a specifika ošetřovatelské starostlivosti u pacienta muslimského vyznání Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Cetlová L. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 12) Komunikácia na operačnej sále Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 ) 13) Náročnosť komunikácie s pacientkou po abdominálnej hysterektómii. Gulášová I. 1,2, Hruška J, 3, Justhová N. 4, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2,Cetlová L. 2 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Zdravstar, Ružomberok 3, Kúpele Trenčianske Teplice 4 ) 14) Komunikace s depresivním pacientem. Gulášová I. 1,2, Justhová N. 3, Gornerová L. 2, Dvořáková V. 2, Breza J. ml. 4,Breza J. st., 4,5 (VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 1, VŠPJ 2, Kúpele Trenčianske Teplice 3, Urologická klinika FNsP Kramáre, Bratislava, LFUK, Bratislava 4, SZU Bratislava 5 )

17 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# Přihlášky k pasivní účasti posílejte mailem na adresu Registrace: v místě konání přednášek od 16,30 do 19,00 hod od 08,00 do 18,00 hod od 09,00 do 11,00 hod. Registrační poplatek po a na místě činí pro: číslo účtu: /0100 variabilní symbol: (datum konání kongresu) specifický symbol: vaše rodné číslo nebo údaj o plátci (jméno) lékaře a VŠ NLZP NLZP 1400,- Kč 500,- Kč Bez těchto údajů není možné identifikovat Vaši platbu! Platí to zejména v případě hromadných plateb a plateb, které provádí Vaše nemocnice, upozorněte je na to, prosím. Neuvedete-li tyto identifikační údaje, vezměte si prosím doklad o zaplacení s sebou. Registrační poplatek zahrnuje: Vstup na přednášky a satelitní sympózia Tašku s materiály a CD sborníkem Obědy a občerstvení během sympózia Společenská část sympózia Ve čtvrtek dne proběhne společenský večer v místě konání kongresu tj. v hotelu Sladovna v areálu pivovaru Černá Hora. Vstup na společenský večer je zpoplatněn samostatně částkou 300,- Kč pro lékaře a NLZP vysokoškoláky a částkou 200,- Kč pro ostatní NLZP. V případě, že potřebujete vystavit daňový doklad, pište na Registrační poplatek se netýká aktivně přednášejících a předsedajících a je snížený na 50 % základní ceny pro prvního autora posteru (snížení poplatku se netýká spoluautorů prezentací). Prosíme všechny, kteří zaplatili a neidentifikovali se jednoznačně jménem či rodným číslem, aby doklad o zaplacení vzali s sebou!!!

18 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# Přednášející mají vymezený čas na prezentaci, uvedený u své přednášky, prosíme o dodržování tohoto času!!! Aktivní účastníky, včetně autorů posterů žádáme o zaslání plného znění příspěvku v elektronické podobě do Forma prezentací - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl písma Times New Roman, formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12) Struktura: Jména autorů velké tiskací, Název práce velké tiskací, tučně, Název pracoviště malé tiskací. Pro přednášející bude k dispozici: promítání z počítače přes dataprojektor v programu PowerPoint 2x, na požádání je možné zajistit video postery na plochu 150 x 80 cm (výška x šířka) prezentace budou opatřeny číslem ISBN Doprava: doprava ze společenského večera bude do místa ubytování v blízkosti Černé Hory zajištěna. Informace budou poskytnuty v Hotelu Sladovna Černá Hora. Ubytovací možnosti jsou součástí pozvánky, která je ke stažení na nebo PS. Děkuji tímto všem osobám a organizacím, které převzaly záštitu nad naší akcí, dále zúčastněným firmám za finanční pomoc, všem aktivně přednášejícím a předsedajícím za jejich soukromý čas, který této akci věnovali a v neposlední řadě všem pasivním účastníkům za jejich účast. Velmi též děkuji těm, kteří mi s organizací tohoto sympózia pomáhají. S přáním všeho dobrého do nového roku se těšíme na Vaši účast na Onkologickém sympóziu v roce 2014 Prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, která bude eventuálně uvedena na stránkách ČOS

19 PROGRAM SYMPÓZIA - INFORMACE# AKCE JE SPONZOROVÁNA PŘEDNÍMI FARMACEUTICKÝMI FIRMAMI GENERÁLNÍ SPONZOR AstraZeneca s.r.o. HLAVNÍ SPONZOŘI Sanofi s.r.o Pierre Fabre Medicament s.r.o. OSTATNÍ SPONZOŘI Astellas Pharma, s.r.o. Bayer s.r.o. Elekta Services s.r.o. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. G.L.Pharma Czechia s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Ipsen Pharma, o.s. Nordic Pharma s.r.o. Novartis s.r.o. Nutricia, a. s. Pfizer spol. s r.o. Roche s.r.o. Stada Pharma s.r.o. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. NEFARMACEUTICKÉ FIRMY OS SOVA Hotel Černá Hora, a.s.

20 MAPA# Ubytování Ubytování Místo konání a ubytování Ubytování Hotel Sladovna Černá Hora místo konání kongresu i společenského večera Mail: Tel.: , Stránky:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem

18. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 8. ročník pro nelékaře s názvem Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 18. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 11.1. - 12.1. 2013 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 11.1. 2013 Onkologie v gynekologii a mammologii a 8. ročník

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ

17. ROČNÍK SYMPÓZIA. a 7. ročník pro nelékaře s názvem SPOLUPRÁCE NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ PŘI LÉČBĚ ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice ZNOJMO 17. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 6.1. - 7.1. 2012 Kongresové centrum Výstaviště Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno NELÉKAŘI 6.1. 2012 Onkologie v gynekologii

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOM AYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

PROGRAM XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU. Český Krumlov 17. 19. října 2013 ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XX. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 7. 9. října 0 PROGRAM PARTNEŘI REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 7. 0. 0 4.00 0.00:

Více

Onkologická sympozia Program

Onkologická sympozia Program Česká společnost komplexní onkologické péče, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Fakultní Thomayerova nemocnice onkologické oddělení, KOC, FN Bulovka, FTN a VFN Nadační fond onkologie pro 21. století

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE. Český Krumlov ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ PRSU Český Krumlov 17. 19. října 2013 PROGRAM REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 17. 10. 2013 14. 00-20. 00: Hotel Růţe, Horní ulice

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků

Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků Česká lékařská společnost JEP Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s Ardeapharma a.s. Ševětín pořádají ve

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace PREZIDENT SYMPOZIA: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. přednosta Urologická klinika

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM - PROBLÉM NÁS VŠECH Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni pořádají ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Onkologickou sekcí České asociace

Více

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program

XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program Anesteziologicko - resuscitační oddělení XII. setkání jihočeských anesteziologů a sester České Budějovice 24. duben 2015 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 24. 4. 2015 / 9.00 hod. 17. 00 hod. České

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na Pelhřimovský chirurgický den Stránka č. 1 z 6 příspěvková organizace vítejte Oddělení Ambulance Ekonomicko-technická oblast Vedení nemocnice Aktuality Veřejné zakázky Pelhřimovský chirurgický den Chirurgické

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011

Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Celostátní konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi Plzeň 2011 Pod záštitou doc. MUDr. B. Kreuzberga, CSc., děkana LFUK v Plzni a MUDr. P. Tomašuka, ředitele KHS v Plzni Doba konání:

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA

ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XVIII. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU ZAJÍMAVÉ KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 29. 29. listopadu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE ODBORNÝ PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 204 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Onkologická

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD Konference sekce fyziky, elektroniky a výpočetní techniky České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP pořádaná Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP ve spolupráci s městem

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY

ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY STOMATOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Oblastní stomatologická komora České Budějovice ČESKOBUDĚJOVICKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ VZNIKU STOMATOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ

Více

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program kolokvia. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Kolín. Humpolec. Jihlava

Kolín. Humpolec. Jihlava Kolín Humpolec Jihlava Finální informace Ortopedicko - traumatologické oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pořádá ODBORNÉ SYMPOZIUM CHIRURGIE RUKY A NOHY u příležitosti 50.výročí založení Ortopedického oddělení

Více

Český Krumlov 9. 11. října 2008

Český Krumlov 9. 11. října 2008 SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ XV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka Český

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin ODBORNÝ PROGRAM 20. - 21. 11. 2014 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL

Více

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají

SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI. pořádají SOUKROMÁ CHIRURGICKÁ A CÉVNÍ ORDINACE CENTRUM ŽILNÍ CHIRURGIE OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČLK V KROMĚŘÍŽI pořádají XIX. LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM S POSTGRADUÁLNÍ TÉMATIKOU KAZUISTIKY - VARIA Kojetín 27. 28. listopadu 2015

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7

Odborný program. Neděle 9. ledna 2011. Pondělí 10. ledna 2011. Ces Urol 2011; 15(Suppl 1): 3 7 Odborný program Neděle 9. ledna 2011 SEKCE I. ANDRO-UROLOGIE Koordinátor: L. Zámečník, M. Chocholatý J. Breza: Rehabilitace penisu po radikální prostatektomii L. Zámečník: Induratio penis plastica praktické

Více

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Pražská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 23. 24. 5. 2013 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Aktualizace k 23.září 08 s výhradou dalších změn a úprav Středa 1. října 18:00 22:00 Registrace 17:00 22:00 Instalace doprovodné výstavy konference 17:30 Schůze výboru Sekce gynekologické

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE

XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE XXI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE ČESKÉ BUDĚJOVICE ART IGY Praţská 24, České Budějovice (Společenský sál 3. patro) 17. 18. 5. 2012 1 NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

XI. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více