Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0"

Transkript

1 Závěrečná zpráva výpočtu obecných tarifů 5.0 Verze dokumentu V5.0 Autor: Ing. Petr Mašek, IBM ČR RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., Západočeská univerzita Datum:

2 1 Obsah 1 OBSAH ÚVOD DATA PRO VÝPOČET OBECNÝCH TARIFŮ NEMOCNICE SKUPINY I NEMOCNICE SKUPINY II STATISTICKÁ ODLIŠNOST TARIFŮ NEMOCNIC VÝPOČET PILOTNÍCH OBECNÝCH TARIFŮ A HRANIČNÍCH HODNOT PILOTNÍ OBECNÉ TARIFY HRANIČNÍ HODNOTY VÝPOČET CÍLOVÝCH OBECNÝCH TARIFŮ CÍLOVÉ OBECNÉ TARIFY PŘÍLOHA Č.1 - PILOTNÍ OBECNÉ TARIFY A HRANIČNÍ MEZE TARIF PRÁCE LÉKAŘE TARIF PRÁCE OŠETŘ. PERSONÁLU TARIF PAUŠÁLNÍ MATERIÁL TARIF PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY TARIF REŽIE PŘÍLOHA Č.2 CÍLOVÉ OBECNÉ TARIFY TARIF PRÁCE LÉKAŘE TARIF PRÁCE OŠETŘ. PERSONÁLU TARIF PAUŠÁLNÍ MATERIÁL TARIF PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY TARIF REŽIE...20

3 2 Úvod Cílem této závěrečné zprávy je popsat postup výpočtu obecných tarifů. Obecné tarify byly spočtené za jednotlivé agregované odbornosti a typ péče A ambulance/ komplement, L lůžko, O operační sál.

4 3 Data pro výpočet obecných tarifů Pro výpočet obecných tarifů byly použity tarify nemonicnic skupiny I a II 3.1 Nemocnice skupiny I V rámci skupiny nemocnic I byly použity tarify těchto nemocnic Fakultní nemocnice Plzeň Nemocnice Čáslav Fakultní nemocnice Hradec Králové Karlovarská krajská nemocnice 3.2 Nemocnice skupiny II V rámci skupiny nemocnic II byly použity tarify těchto nemocnic Nemocnice Jihlava Oblastní nemocnice Náchod a.s. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Krajská zdravotní, a.s. Fakultní nemocnice Brno Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace Nemocnice Znojmo Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pozn. Data u nemocnic Mělník a Třinec nebyla kompletní umožňující plnohodnotné zpracování tarifů 3.3 Statistická odlišnost tarifů nemocnic Vzhledem k předpokládané odlišné kvalitě datových zdrojů jednotlivých nemocnic (zejména mezi skupinami I a II) byl spočten koeficient vyjadřující statistickou odlišnost tarifů jednotlivých nemocnic tzv. vážená absolutní hodnota z skóre Pro každou nemocnici byl spočten jeden koeficent pro všechny odbornosti a pro všechny typy tarifů. Odlišnost nemocnice A je počítána jako, kde je tarif dané nemocnice pro dané oddělení, je průměrná hodnota tarifu pro dané oddělení a všechny nemocnice skupiny I, je

5 směrodatná odchylka tarifů pro danou odbornost a všechny nemocnice a je váha odchylky dané nemocnice a dané odbornosti podle vlivu sledované odbornosti. Tento postup eliminuje případy, kdy je vypočten nesmyslně vysoký tarif, ale příslušné skutečné náklady jsou malé vzhledem k celkovým nákladům vynaložené nemocnice. Takovýto jednorázový exces pak neovlivní výrazným způsobem celkovou důvěryhodnost nemocnice, pokud objem nákladů je relativně malý. Výsledné koeficienty za jednotlivé nemocnice: 01. FN Plzeň 0, Čáslav 0, FN HK 0, KV 0, Jihlava 39, Nachod 5, Pelhřimov 2, MNUL 13, FN Brno 3, Benešov 5, Frýdek Místek 1, Znojmo 13, FNUSA 2,3536

6 4 Výpočet pilotních obecných tarifů a hraničních hodnot Na základě dat skupiny nemocnic I byly spočteny pilotní obecné tarify a hraniční hodnoty pro zpracování tarifů skupiny nemocnic II. 4.1 Pilotní obecné tarify Pilotní obecné tarify byly spočtené jako vážený průměr tarifů jednotlivých nemocnic za jednotlivé odbornosti a typ péče. Váha daného tarifu byla dána převrácenou hodnotou koeficentu statistické odlišnosti tarifů dané nemocnice viz kapitola 3.3 Statistická odlišnost tarifů Před výpočtem byly korigovány ty extrémní a záporné hodnoty tarifů: Záporné hodnody tarifů byly odstraněny Extrémní hodnoty (>10) byly zalimitovány hodnotou 9,9, s výjimkou tarifů, kde všechny hodnoty byly >10 Výsledné pilotní obecné tarify jsou uvedeny v příloze č 1. Pilotní obecné tarify a hraniční meze 4.2 Hraniční hodnoty Hraniční hodnoty byl určeny jako referenční intervaly tarifů (v případech, že existují hodnoty pro dvě a více nemocnic) podle vztahů, kde je vážená průměrná hodnota tarifu pro danou odbornost a všechny nemocnice skupiny I, s je směrodatná odchylka tarifů pro danou odbornost a všechny nemocnice skupiny I. Konst je obvykle volena v rozmezí 1-3, pro výpočet hraničních hodnot tarifů byla zvolena 1,5. Pokud by dolní hranice byla menší než minimum tarifů nemocnic skupiny I, byla dolní hranice určina jako minimum z tarifů nemocnic skupiny I. Pokud by horní hranice byla větší než maximum z tarifů nemocnic skupiny I, byla horní hranici stanovena jako maximum z tarifů nemocnic skupiny I. Pro odbornost, kde je k dispozici pouze jedno pozorování, byla dolní mez určena jako hodnota tarifu ponížena o 0,5 (minimum dolní mez 0,01), horní mez byla určena jako hodnota tarifu navýšena o 0,5. Výsledné hraniční hodnoty jsou uvedeny v příloze č 1. Pilotní obecné tarify a hraniční meze

7 5 Výpočet cílových obecných tarifů Na základě dat skupin nemocnic I a II byly spočteny cílové obecné tarify. 5.1 Cílové obecné tarify Cílové obecné tarify byly spočtené jako vážený průměr tarifů jednotlivých nemocnic za jednotlivé odbornosti a typ péče nemocnic skupiny I a II. Váha daného tarifu je dána převrácenou hdnotou koeficentu vyjadřující statistickou odlišnost tarifů dané nemocnice viz kapitola 3.3 Statistická odlišnost tarifů Výsledné hodnoty cílových obecných tarifů jsou uvedeny v příloze č 2. Cílové obecné tarify

8 6 Příloha č.1 - Pilotní obecné tarify a hraniční meze 6.1 Tarif práce lékaře Agr. odbornost Typ péče II Pilotní OT Dolní mez Horní Mez ALERGOLOGIE A 1,37 0,87 1,87 ARO A 3,19 2,18 4,38 ARO L 0,65 0,48 0,76 BIOCHEMIE A 1,27 0,22 2,44 GENETIKA A 0,59 0,46 0,73 GYNEKOLOGIE A 1,17 0,69 1,72 GYNEKOLOGIE L 2,02 1,51 2,74 GYNEKOLOGIE O 2,81 1,85 5,07 HEMATOLOGIE A 1,49 1,22 1,74 HEMATOLOGIE L 0,67 0,62 0,73 CHIRURGIE A 1,06 0,53 1,94 CHIRURGIE L 1,19 1,02 1,60 CHIRURGIE O 2,58 2,20 2,84 IMUNOLOGIE A 2,92 2,14 3,68 INFEKCE A 2,17 0,15 2,67 INFEKCE L 1,27 1,06 1,61 INTERNA A 1,13 0,76 1,50 INTERNA L 1,05 0,82 1,44 KARDIOCHIRUR A 1,57 1,07 2,07 KARDIOCHIRUR L 0,75 0,69 0,81 KARDIOCHIRUR O 1,35 1,06 1,66 KARDIOLOGIE A 1,09 0,77 1,26 KARDIOLOGIE L 1,00 0,69 1,66 KOZNI A 1,14 0,22 1,71 KOZNI L 1,74 0,95 2,09 MIKROBIOLOGIE A 1,80 1,48 2,11 NEONATOLOGIE A 4,97 0,72 9,90 NEONATOLOGIE L 0,53 0,41 0,63 NEUROCHIRURG A 2,20 2,12 2,28 NEUROCHIRURG L 0,94 0,75 1,14 NEUROCHIRURG O 1,40 1,33 1,47 NEUROLOGIE A 0,80 0,21 1,21 NEUROLOGIE L 1,30 0,98 1,45 NM A 1,12 0,34 1,80 OCNI A 1,30 0,17 1,38 OCNI L 1,88 1,51 2,24 OCNI O 1,33 0,94 1,75 ONKOLOGIE A 1,19 1,06 1,32 ONKOLOGIE L 1,45 1,18 1,71 ORL A 0,78 0,27 1,03 ORL L 2,03 1,37 3,50 ORL O 2,43 2,23 2,72 ORTOPEDIE A 1,03 0,58 1,49 ORTOPEDIE L 1,32 1,13 1,45 ORTOPEDIE O 2,28 0,91 2,94 PATOLOGIE A 0,59 0,50 0,70 PEDIATRIE A 0,96 0,57 1,55 PEDIATRIE L 1,49 1,00 2,19

9 PLAST A 2,95 2,45 3,45 PLAST L 2,22 2,05 2,40 PLAST O 2,42 1,51 3,36 PSYCH A 0,94 0,51 1,40 PSYCH L 0,98 0,73 1,25 RADIOTERAPIE A 0,56 0,29 0,85 RDG A 1,23 0,89 1,42 REHABILITACE A 0,27 0,24 0,37 REHABILITACE L 1,71 1,54 1,89 STOMATOLOGIE L 4,49 3,99 4,99 STOMATOLOGIE O 6,64 6,14 7,14 TBC A 0,98 0,53 1,25 TBC L 1,34 0,94 1,61 TELOVYCHOVNE A 1,31 0,81 1,81 TO A 9,35 8,36 9,90 UROLOGIE A 1,92 0,79 2,85 UROLOGIE L 2,03 1,13 2,65 UROLOGIE O 2,54 1,47 3,13 VSEOBECNA A 1,72 1,22 2, Tarif práce ošetř. personálu Agr. odbornost Typ péče II Pilotní OT Dolní mez Horní Mez ALERGOLOGIE A ARO A ARO L 2,84 2,25 3,60 BIOCHEMIE A GENETIKA A GYNEKOLOGIE A GYNEKOLOGIE L 3,21 2,28 4,24 GYNEKOLOGIE O 3,05 1,99 3,93 HEMATOLOGIE A HEMATOLOGIE L 3,08 2,80 3,37 CHIRURGIE A CHIRURGIE L 3,18 2,80 3,60 CHIRURGIE O 2,51 0,75 3,86 IMUNOLOGIE A INFEKCE A INFEKCE L 4,46 3,52 5,27 INTERNA A INTERNA L 3,05 2,71 3,45 KARDIOCHIRUR A KARDIOCHIRUR L 2,75 2,42 3,09 KARDIOCHIRUR O 1,48 1,18 1,79 KARDIOLOGIE A KARDIOLOGIE L 3,35 2,56 4,71 KOZNI A KOZNI L 2,21 1,89 2,65 MIKROBIOLOGIE A NEONATOLOGIE A NEONATOLOGIE L 2,43 1,46 3,51 NEUROCHIRURG A NEUROCHIRURG L 3,39 3,12 3,67 NEUROCHIRURG O 1,12 0,62 1,62 NEUROLOGIE A NEUROLOGIE L 4,01 3,07 4,63 NM A

10 OCNI A OCNI L 4,76 4,20 5,31 OCNI O 2,16 1,50 2,84 ONKOLOGIE A ONKOLOGIE L 4,81 4,75 4,87 ORL A ORL L 3,72 3,19 4,46 ORL O 1,70 1,37 1,98 ORTOPEDIE A ORTOPEDIE L 3,09 2,42 3,60 ORTOPEDIE O 1,61 0,28 2,71 PATOLOGIE A PEDIATRIE A PEDIATRIE L 4,09 3,02 4,87 PLAST A PLAST L 4,48 3,87 5,11 PLAST O 1,00 0,25 1,72 PSYCH A PSYCH L 3,63 3,18 4,06 RADIOTERAPIE A RDG A REHABILITACE A REHABILITACE L 2,99 2,35 3,60 STOMATOLOGIE L 8,63 8,13 9,13 STOMATOLOGIE O 3,47 2,97 3,97 TBC A TBC L 3,54 3,14 4,19 TELOVYCHOVNE A TO A UROLOGIE A UROLOGIE L 4,35 3,04 5,45 UROLOGIE O 1,83 0,67 2,37 VSEOBECNA A 6.3 Tarif paušální materiál Agr. odbornost Typ péče II Pilotní OT Dolní mez Horní Mez ALERGOLOGIE A 1,62 1,12 2,12 ARO A 0,41 0,34 0,46 ARO L 0,38 0,33 0,43 BIOCHEMIE A 0,37 0,28 0,44 GENETIKA A 0,16 0,15 0,16 GYNEKOLOGIE A 0,49 0,18 1,03 GYNEKOLOGIE L 0,77 0,44 1,32 GYNEKOLOGIE O 0,63 0,16 0,89 HEMATOLOGIE A 0,33 0,24 0,41 HEMATOLOGIE L 0,24 0,13 0,35 CHIRURGIE A 0,42 0,35 0,53 CHIRURGIE L 1,06 0,46 2,65 CHIRURGIE O 0,45 0,08 0,67 IMUNOLOGIE A 0,35 0,31 0,39 INFEKCE A 6,83 3,87 9,90 INFEKCE L 0,93 0,39 1,45 INTERNA A 0,31 0,10 0,52 INTERNA L 0,85 0,54 1,17 KARDIOCHIRUR A 0,37 0,01 0,87 KARDIOCHIRUR L 0,28 0,19 0,36

11 KARDIOCHIRUR O 0,72 0,04 1,38 KARDIOLOGIE A 0,16 0,04 0,47 KARDIOLOGIE L 0,58 0,23 1,11 KOZNI A 0,27 0,01 0,58 KOZNI L 0,46 0,06 0,78 MIKROBIOLOGIE A 0,31 0,27 0,35 NEONATOLOGIE A 1,95 0,00 1,95 NEONATOLOGIE L 0,27 0,06 0,64 NEUROCHIRURG A 0,62 0,35 0,88 NEUROCHIRURG L 0,38 0,35 0,41 NEUROCHIRURG O 0,62 0,19 1,04 NEUROLOGIE A 1,82 0,50 3,98 NEUROLOGIE L 1,38 0,79 2,12 NM A 0,31 0,21 0,38 OCNI A 1,76 0,68 2,88 OCNI L 1,20 0,94 1,46 OCNI O 0,24 0,19 0,29 ONKOLOGIE A 3,26 2,28 4,20 ONKOLOGIE L 0,55 0,02 1,05 ORL A 1,47 0,52 1,87 ORL L 0,85 0,69 1,14 ORL O 0,67 0,12 1,11 ORTOPEDIE A 0,46 0,06 0,88 ORTOPEDIE L 1,11 0,96 1,26 ORTOPEDIE O 0,37 0,07 0,67 PATOLOGIE A 0,40 0,14 0,80 PEDIATRIE A 1,11 0,18 2,57 PEDIATRIE L 0,39 0,23 0,64 PLAST A 0,18 0,01 0,68 PLAST L 0,79 0,67 0,91 PLAST O 0,70 0,30 1,11 PSYCH A 1,61 0,16 4,34 PSYCH L 1,44 0,73 2,19 RADIOTERAPIE A 0,07 0,04 0,10 RDG A 0,15 0,03 0,34 REHABILITACE A 0,29 0,05 0,56 REHABILITACE L 0,92 0,85 0,99 STOMATOLOGIE L 2,65 2,15 3,15 STOMATOLOGIE O 3,75 3,25 4,25 TBC A 2,69 0,68 5,79 TBC L 0,99 0,61 1,51 TELOVYCHOVNE A 0,51 0,01 1,01 TO A 3,31 0,26 9,90 UROLOGIE A 0,41 0,16 0,66 UROLOGIE L 1,25 0,97 1,44 UROLOGIE O 0,57 0,12 0,99 VSEOBECNA A 3,00 2,00 4,00

12 6.4 Tarif přístrojové techniky Agr. odbornost Typ péče II Pilotní OT Dolní mez Horní Mez ALERGOLOGIE A 1,53 1,03 2,03 ARO A 1,60 0,93 2,55 ARO L 1,04 0,73 1,29 BIOCHEMIE A 0,19 0,08 0,44 GENETIKA A 0,18 0,18 0,19 GYNEKOLOGIE A 0,67 0,52 0,80 GYNEKOLOGIE L 1,12 0,17 1,98 GYNEKOLOGIE O 4,40 1,21 7,26 HEMATOLOGIE A 0,35 0,15 0,46 HEMATOLOGIE L 0,40 0,35 0,44 CHIRURGIE A 4,49 0,50 9,90 CHIRURGIE L 0,89 0,54 1,27 CHIRURGIE O 5,43 1,48 9,90 IMUNOLOGIE A 0,24 0,19 0,30 INFEKCE A 9,90 9,90 9,90 INFEKCE L 5,55 1,36 9,90 INTERNA A 0,80 0,40 1,18 INTERNA L 1,25 0,72 2,26 KARDIOCHIRUR A 0,44 0,01 0,94 KARDIOCHIRUR L 1,08 0,92 1,24 KARDIOCHIRUR O 0,86 0,68 1,04 KARDIOLOGIE A 0,25 0,04 0,36 KARDIOLOGIE L 0,41 0,05 0,62 KOZNI A 1,00 0,35 1,88 KOZNI L 5,48 0,34 9,90 MIKROBIOLOGIE A 0,63 0,40 1,15 NEONATOLOGIE A 1,40 0,90 1,90 NEONATOLOGIE L 0,77 0,58 0,94 NEUROCHIRURG A 5,26 0,45 9,90 NEUROCHIRURG L 0,52 0,42 0,62 NEUROCHIRURG O 2,08 1,58 2,58 NEUROLOGIE A 0,65 0,32 1,12 NEUROLOGIE L 1,17 0,37 2,51 NM A 0,36 0,24 0,58 OCNI A 0,71 0,39 1,05 OCNI L 1,18 1,07 1,29 OCNI O 0,54 0,37 0,71 ONKOLOGIE A 2,31 1,16 3,42 ONKOLOGIE L 5,63 1,20 9,90 ORL A 1,26 0,77 2,18 ORL L 5,03 2,12 8,57 ORL O 3,47 1,42 6,84 ORTOPEDIE A 0,44 0,25 0,64 ORTOPEDIE L 0,66 0,34 1,08 ORTOPEDIE O 1,14 0,00 2,23 PATOLOGIE A 3,27 0,40 9,90 PEDIATRIE A 0,65 0,28 1,14 PEDIATRIE L 3,27 0,60 9,90 PLAST A 1,33 0,83 1,83 PLAST L 9,90 9,40 10,40 PLAST O 5,71 5,21 6,21 PSYCH A 2,60 0,18 4,81 PSYCH L 6,44 2,85 9,90 RADIOTERAPIE A 0,49 0,44 0,55 RDG A 0,50 0,41 0,64

13 REHABILITACE A 3,11 0,91 8,20 REHABILITACE L 9,90 9,40 10,40 STOMATOLOGIE L 9,90 9,40 10,40 STOMATOLOGIE O 9,90 9,40 10,40 TBC A 1,35 0,93 1,98 TBC L 0,99 0,71 1,16 TELOVYCHOVNE A 0,43 0,03 0,83 TO A 3,25 0,20 9,90 UROLOGIE A 1,26 0,63 2,44 UROLOGIE L 9,90 9,40 10,40 UROLOGIE O 2,49 0,80 4,12 VSEOBECNA A 5,00 4,50 5, Tarif režie Agr. odbornost Typ péče II Pilotní OT Dolní mez Horní Mez ALERGOLOGIE A 4,34 3,84 4,84 ARO A 4,23 2,70 5,92 ARO L 44,41 33,10 52,75 BIOCHEMIE A 2,24 1,94 2,61 GENETIKA A 1,13 0,92 1,33 GYNEKOLOGIE A 2,59 1,25 4,18 GYNEKOLOGIE L 2,68 2,20 2,87 GYNEKOLOGIE O 4,05 2,00 8,92 HEMATOLOGIE A 3,97 2,53 5,37 HEMATOLOGIE L 5,52 5,01 6,01 CHIRURGIE A 5,67 2,14 8,72 CHIRURGIE L 4,95 2,92 6,46 CHIRURGIE O 4,32 3,16 5,82 IMUNOLOGIE A 3,39 2,36 4,45 INFEKCE A 3,99 0,30 7,02 INFEKCE L 4,79 3,81 5,75 INTERNA A 3,31 1,53 5,15 INTERNA L 4,31 2,28 6,20 KARDIOCHIRUR A 4,05 3,55 4,55 KARDIOCHIRUR L 13,96 10,26 17,79 KARDIOCHIRUR O 3,89 2,90 4,84 KARDIOLOGIE A 5,05 1,52 6,57 KARDIOLOGIE L 4,40 2,32 5,80 KOZNI A 2,97 2,15 3,61 KOZNI L 1,89 1,44 2,39 MIKROBIOLOGIE A 1,67 1,51 2,01 NEONATOLOGIE A 6,73 2,18 12,02 NEONATOLOGIE L 6,48 2,14 8,78 NEUROCHIRURG A 5,30 4,69 5,88 NEUROCHIRURG L 7,49 6,52 8,50 NEUROCHIRURG O 1,29 0,70 1,86 NEUROLOGIE A 3,46 1,20 5,88 NEUROLOGIE L 6,25 4,69 8,93 NM A 4,38 3,89 5,25 OCNI A 2,76 0,98 4,44 OCNI L 4,35 2,94 5,71 OCNI O 3,03 2,66 3,41 ONKOLOGIE A 4,91 3,94 5,91 ONKOLOGIE L 3,21 2,34 4,04

14 ORL A 2,31 1,85 2,63 ORL L 3,03 2,46 3,37 ORL O 2,18 1,43 2,62 ORTOPEDIE A 3,17 1,77 4,95 ORTOPEDIE L 4,10 3,40 4,80 ORTOPEDIE O 3,22 1,53 4,85 PATOLOGIE A 0,87 0,79 1,01 PEDIATRIE A 3,70 0,72 6,16 PEDIATRIE L 5,56 2,39 9,90 PLAST A 6,03 5,53 6,53 PLAST L 4,95 4,62 5,30 PLAST O 2,49 2,09 2,90 PSYCH A 2,01 0,79 3,45 PSYCH L 2,83 2,56 3,11 RADIOTERAPIE A 7,35 4,89 9,90 RDG A 5,05 3,88 6,26 REHABILITACE A 2,14 1,72 2,41 REHABILITACE L 2,94 2,60 3,26 STOMATOLOGIE L 8,68 8,18 9,18 STOMATOLOGIE O 9,90 9,40 10,40 TBC A 3,29 2,79 4,11 TBC L 4,62 3,22 5,44 TELOVYCHOVNE A 4,17 3,67 4,67 TO A 5,68 2,33 9,90 UROLOGIE A 4,25 2,96 5,60 UROLOGIE L 3,95 3,70 4,29 UROLOGIE O 3,83 1,13 5,13 VSEOBECNA A 4,94 4,44 5,44

15 7 Příloha č.2 Cílové obecné tarify 7.1 Tarif práce lékaře Agr. odbornost Typ péče II Cílové OT ALERGOLOGIE A 1,46 ARO A 3,18 ARO L 0,66 BIOCHEMIE A 1,16 GENETIKA A 0,59 GYNEKOLOGIE A 1,19 GYNEKOLOGIE L 2,04 GYNEKOLOGIE O 3,07 HEMATOLOGIE A 1,49 HEMATOLOGIE L 0,67 CHIRURGIE A 1,06 CHIRURGIE L 1,19 CHIRURGIE O 2,57 IMUNOLOGIE A 2,92 INFEKCE A 2,05 INFEKCE L 1,25 INTERNA A 1,14 INTERNA L 1,06 KARDIOCHIRUR A 1,57 KARDIOCHIRUR L 0,75 KARDIOCHIRUR O 1,35 KARDIOLOGIE A 1,09 KARDIOLOGIE L 1,02 KOZNI A 1,06 KOZNI L 1,74 MIKROBIOLOGIE A 1,77 NEONATOLOGIE A 4,97 NEONATOLOGIE L 0,53 NEUROCHIRURG A 2,20 NEUROCHIRURG L 0,91 NEUROCHIRURG O 1,40 NEUROLOGIE A 0,80 NEUROLOGIE L 1,29 NM A 1,03 OCNI A 1,18 OCNI L 1,85 OCNI O 1,33 ONKOLOGIE A 1,19 ONKOLOGIE L 1,44 ORL A 0,78 ORL L 2,03 ORL O 2,43 ORTOPEDIE A 1,03 ORTOPEDIE L 1,32 ORTOPEDIE O 2,05 PATOLOGIE A 0,60 PEDIATRIE A 0,96 PEDIATRIE L 1,44

16 PLAST A 2,95 PLAST L 2,24 PLAST O 2,42 PSYCH A 0,93 PSYCH L 0,95 RADIOTERAPIE A 0,57 RDG A 1,19 REHABILITACE A 0,28 REHABILITACE L 1,71 STOMATOLOGIE L 4,49 STOMATOLOGIE O 6,64 TBC A 0,97 TBC L 1,35 TELOVYCHOVNE A 1,31 TO A 9,34 UROLOGIE A 1,79 UROLOGIE L 1,95 UROLOGIE O 2,49 VSEOBECNA A 1, Tarif práce ošetř. personálu Agr. odbornost Typ péče II Cílové OT ALERGOLOGIE A ARO A ARO L 2,90 BIOCHEMIE A GENETIKA A GYNEKOLOGIE A GYNEKOLOGIE L 3,16 GYNEKOLOGIE O 3,01 HEMATOLOGIE A HEMATOLOGIE L 3,08 CHIRURGIE A CHIRURGIE L 3,22 CHIRURGIE O 2,41 IMUNOLOGIE A INFEKCE A INFEKCE L 4,55 INTERNA A INTERNA L 3,07 KARDIOCHIRUR A KARDIOCHIRUR L 2,75 KARDIOCHIRUR O 1,48 KARDIOLOGIE A KARDIOLOGIE L 3,37 KOZNI A KOZNI L 2,24 MIKROBIOLOGIE A NEONATOLOGIE A NEONATOLOGIE L 2,53 NEUROCHIRURG A NEUROCHIRURG L 3,37 NEUROCHIRURG O 1,13 NEUROLOGIE A

17 NEUROLOGIE L 4,02 NM A OCNI A OCNI L 4,83 OCNI O 2,13 ONKOLOGIE A ONKOLOGIE L 4,81 ORL A ORL L 3,79 ORL O 1,70 ORTOPEDIE A ORTOPEDIE L 3,08 ORTOPEDIE O 1,52 PATOLOGIE A PEDIATRIE A PEDIATRIE L 4,01 PLAST A PLAST L 4,44 PLAST O 1,06 PSYCH A PSYCH L 3,63 RADIOTERAPIE A RDG A REHABILITACE A REHABILITACE L 2,99 STOMATOLOGIE L 8,63 STOMATOLOGIE O 3,47 TBC A TBC L 3,54 TELOVYCHOVNE A TO A UROLOGIE A UROLOGIE L 4,08 UROLOGIE O 1,80 VSEOBECNA A 7.3 Tarif paušální materiál Typ péče Agr. odbornost II ALERGOLOGIE A 1,70 ARO A 0,41 ARO L 0,38 BIOCHEMIE A 0,37 GENETIKA A 0,16 GYNEKOLOGIE A 0,47 GYNEKOLOGIE L 0,77 GYNEKOLOGIE O 0,64 HEMATOLOGIE A 0,32 HEMATOLOGIE L 0,24 CHIRURGIE A 0,43 CHIRURGIE L 1,09 CHIRURGIE O 0,46 IMUNOLOGIE A 0,35 INFEKCE A 6,83 INFEKCE L 0,91 INTERNA A 0,35 INTERNA L 0,86

18 KARDIOCHIRUR A 0,37 KARDIOCHIRUR L 0,28 KARDIOCHIRUR O 0,72 KARDIOLOGIE A 0,16 KARDIOLOGIE L 0,62 KOZNI A 0,27 KOZNI L 0,48 MIKROBIOLOGIE A 0,31 NEONATOLOGIE A 1,95 NEONATOLOGIE L 0,29 NEUROCHIRURG A 0,62 NEUROCHIRURG L 0,38 NEUROCHIRURG O 0,65 NEUROLOGIE A 1,70 NEUROLOGIE L 1,34 NM A 0,30 OCNI A 1,73 OCNI L 1,20 OCNI O 0,24 ONKOLOGIE A 3,26 ONKOLOGIE L 0,55 ORL A 1,42 ORL L 0,86 ORL O 0,72 ORTOPEDIE A 0,43 ORTOPEDIE L 1,10 ORTOPEDIE O 0,38 PATOLOGIE A 0,42 PEDIATRIE A 1,02 PEDIATRIE L 0,39 PLAST A 0,24 PLAST L 0,80 PLAST O 0,63 PSYCH A 1,51 PSYCH L 1,44 RADIOTERAPIE A 0,07 RDG A 0,16 REHABILITACE A 0,29 REHABILITACE L 0,92 STOMATOLOGIE L 2,65 STOMATOLOGIE O 3,75 TBC A 2,35 TBC L 0,99 TELOVYCHOVNE A 0,51 TO A 3,00 UROLOGIE A 0,40 UROLOGIE L 1,25 UROLOGIE O 0,60 VSEOBECNA A 3, Tarif přístrojové techniky Agr. odbornost Typ péče II Cílové OT ALERGOLOGIE A 1,52 ARO A 1,64 ARO L 1,05 BIOCHEMIE A 0,17

19 GENETIKA A 0,18 GYNEKOLOGIE A 0,66 GYNEKOLOGIE L 1,02 GYNEKOLOGIE O 4,40 HEMATOLOGIE A 0,35 HEMATOLOGIE L 0,40 CHIRURGIE A 4,01 CHIRURGIE L 0,88 CHIRURGIE O 5,19 IMUNOLOGIE A 0,24 INFEKCE A 9,90 INFEKCE L 5,55 INTERNA A 0,81 INTERNA L 1,25 KARDIOCHIRUR A 0,44 KARDIOCHIRUR L 1,08 KARDIOCHIRUR O 0,86 KARDIOLOGIE A 0,24 KARDIOLOGIE L 0,39 KOZNI A 1,04 KOZNI L 5,67 MIKROBIOLOGIE A 0,66 NEONATOLOGIE A 1,40 NEONATOLOGIE L 0,78 NEUROCHIRURG A 5,47 NEUROCHIRURG L 0,52 NEUROCHIRURG O 2,08 NEUROLOGIE A 0,62 NEUROLOGIE L 1,23 NM A 0,36 OCNI A 0,67 OCNI L 1,21 OCNI O 0,53 ONKOLOGIE A 2,22 ONKOLOGIE L 5,47 ORL A 1,28 ORL L 5,00 ORL O 3,52 ORTOPEDIE A 0,43 ORTOPEDIE L 0,67 ORTOPEDIE O 1,11 PATOLOGIE A 2,76 PEDIATRIE A 0,63 PEDIATRIE L 3,05 PLAST A 1,24 PLAST L 9,90 PLAST O 5,71 PSYCH A 2,54 PSYCH L 6,44 RADIOTERAPIE A 0,49 RDG A 0,50 REHABILITACE A 2,83 REHABILITACE L 9,90 STOMATOLOGIE L 9,90 STOMATOLOGIE O 9,90 TBC A 1,43 TBC L 0,99 TELOVYCHOVNE A 0,43 TO A 2,59 UROLOGIE A 1,19

20 UROLOGIE L 9,90 UROLOGIE O 2,33 VSEOBECNA A 5, Tarif režie Agr. odbornost Typ péče II Cílové OT ALERGOLOGIE A 4,34 ARO A 4,34 ARO L 44,07 BIOCHEMIE A 2,27 GENETIKA A 1,14 GYNEKOLOGIE A 2,52 GYNEKOLOGIE L 2,68 GYNEKOLOGIE O 4,03 HEMATOLOGIE A 3,94 HEMATOLOGIE L 5,50 CHIRURGIE A 5,31 CHIRURGIE L 5,05 CHIRURGIE O 4,40 IMUNOLOGIE A 3,48 INFEKCE A 4,01 INFEKCE L 4,84 INTERNA A 3,06 INTERNA L 4,26 KARDIOCHIRUR A 4,05 KARDIOCHIRUR L 13,96 KARDIOCHIRUR O 3,89 KARDIOLOGIE A 4,94 KARDIOLOGIE L 4,41 KOZNI A 3,00 KOZNI L 1,89 MIKROBIOLOGIE A 1,71 NEONATOLOGIE A 6,73 NEONATOLOGIE L 6,09 NEUROCHIRURG A 5,30 NEUROCHIRURG L 7,59 NEUROCHIRURG O 1,29 NEUROLOGIE A 3,23 NEUROLOGIE L 6,15 NM A 4,38 OCNI A 2,62 OCNI L 4,56 OCNI O 3,03 ONKOLOGIE A 4,91 ONKOLOGIE L 3,21 ORL A 2,31 ORL L 3,03 ORL O 2,18 ORTOPEDIE A 3,18 ORTOPEDIE L 4,09 ORTOPEDIE O 3,00 PATOLOGIE A 0,87 PEDIATRIE A 3,29 PEDIATRIE L 5,56 PLAST A 6,10

21 PLAST L 4,95 PLAST O 2,49 PSYCH A 2,13 PSYCH L 2,81 RADIOTERAPIE A 7,48 RDG A 5,09 REHABILITACE A 2,13 REHABILITACE L 2,91 STOMATOLOGIE L 8,68 STOMATOLOGIE O 9,90 TBC A 3,28 TBC L 4,60 TELOVYCHOVNE A 4,17 TO A 5,55 UROLOGIE A 4,34 UROLOGIE L 3,95 UROLOGIE O 3,54 VSEOBECNA A 4,94

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001

Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Závěrečná zpráva výpočtu relativních vah IR-DRG 1.2, rev. 012.001 Národní referenční centrum Autor: RNDr. Ing. Jiří Němec CSc., Bc. Martin Mejzr Datum: 17.9.2014 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HISTORIE DOKUMENTU...

Více

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti

Příloha č. 2 Tabulky spádovosti STŘEDOČESKÝ KRAJ Počet obyvatel kraje 1 291 816 Počet lůžek v kraji 5 871 přijatých z jiných Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ano 0,01 0,03 Oblastní nemocnice Kladno,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Zpráva o modifikovaném ocenění případů

Zpráva o modifikovaném ocenění případů Zpráva o modifikovaném ocenění případů Národní referenční centrum Datum: 7. 5. 2014 Obsah Použité zkratky... 2 Exekutivní shrnutí... 3 1. Úvod... 4 2. Výběr nemocnic pro pilotní výpočet... 5 3. Určení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Střednědobá smlouva se změnou struktury

Střednědobá smlouva se změnou struktury Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, Nemocnice Jindřichův Hradec Nemocnice Písek, Nemocnice Prachatice Nemocnice Strakonice Nemocnice Tábor

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

8 5 3 2x kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. 8 4 4 interna, neurologie, RHB. Počet oddělení dohoda v jednání. Oddělení v jednání

8 5 3 2x kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. 8 4 4 interna, neurologie, RHB. Počet oddělení dohoda v jednání. Oddělení v jednání Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Počet oddělení dohoda v jednání Oddělení v jednání Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva 46 46 0 0 Jihočeský Nemocnice Český Krumlov,

Více

Klinická laborato ON Kladno, a.s., nemocnice St edočeského kraje

Klinická laborato ON Kladno, a.s., nemocnice St edočeského kraje nemocnice St edočeského kraje Konsolidovaná laborato Zajištění služeb ON Kladno Praktičtí léka i Ambulantní specialisté Laboratorní odbornosti Klinická biochemie 801 Léka ská mikrobiologie 802 Hematologie

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie, Chirurgie plastická, Nukleární medicína, Rehabilitace a Onkologie, radiologie Podprůměrná spokojenost se

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Spokojenost se sestrami

Spokojenost se sestrami Spokojenost se sestrami Nadprůměrná spokojenost se sestrami je na těchto oborech: Oftalmologie; Nukleární medicína; Hematologie; Chirurgie plastická; Kardiochirurgie; Infekční lékařství, Neurochirurgie,

Více

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové

Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Vznik NEKUŘÁCKÉ NEMOCNICE ve FN Hradec Králové Jana Kudelová, Michal Poddaný - studenti LF UK HK Michal Uher IBA LF MUNI Brno Vladimír Koblížek Plicní klinika FN HK Pozor - kouření není pouhý zlozvyk Agenda

Více

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy

Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy I. Moravskoslezský kraj počet obyvatel: 1 247 373 řadí se mezi nejlidnatější regiony, strukturou obyvatelstva patří spíše mezi stárnoucí regiony, kdy index stáří je 101,2 ( průměr ČR je 105,2). V MSK je

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Ministerstvo zdravotnictví 2015 Ministerstvo zdravotnictví 2015 Obsah 1. Shrnutí...

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 1 23.4.2002 Lůžkový fond nemocnic a OLÚ k 31.12.2002 Podkladem prezentovaných dat jsou

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace lékařů.

šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace lékařů. 1. Poliklinika KOLF Adresa: Masarykovo náměstí 2667 530 02 Pardubice Telefon: +420 466 753 111 Web: www.poliklinika-pardubice.cz šestipodlažní budova (1.PP 5. NP) V těchto podlažích jsou převážně ordinace

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Kapitola 5 Ošetřovací dny

Kapitola 5 Ošetřovací dny Kapitola 5 Ošetřovací dny Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči

Více

Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2014

Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2014 Zpráva o činnosti SAK, o.p.s. v roce 2014 Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Akreditace... 3 3. Konzultační činnost... 5 4. Vzdělávací akce a publikační činnost... 5 5. Mezinárodní spolupráce... 6 6. Spolupráce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

4.12. Vinohrady Maruska a Dáda 9.12. Motol Marka a Hanka a Granka a Dada 10.12. Brno Radka a Janka a Granka a Tornado

4.12. Vinohrady Maruska a Dáda 9.12. Motol Marka a Hanka a Granka a Dada 10.12. Brno Radka a Janka a Granka a Tornado PROSINEC 2013 2.12. Motol Radka a Fumas 3.12. Plzeň Granka a Fumas 4.12. Vinohrady Maruska a Dáda 9.12. Motol Marka a Hanka a Granka a Dada 10.12. Brno Radka a Janka a Granka a Tornado 11.12. Thomayerka

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000 143 USNESENÍ ze 38. schůze dne 15. listopadu 2000 k návrhu státního rozpočtu České republiky

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Komplexní zdravotní péče

Komplexní zdravotní péče Komplexní zdravotní péče MED POINT s.r.o. Stroupežnického 522/18 150 00 Praha 5 telefon: 277 779 747 mobil: 776 649 949 MED POINT s.r.o. - Stroupežnického 522/18-150 00 Praha 5 - tel: 277 779 747 776 649

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Ing. Milan Burša, MBA Ing. Aleš Varga IV. Zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 2006 Definice controllingu (encyklopedie wikipedia) Controlling

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Zajištění komplexních úklidových služeb Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. s. r. o. společnost pro zadávání veřejných zakázek a organizaci výběrových řízení Všem zájemcům Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec CC/OŘ/NJBC1/14 Hujerová/481 030 368 01.08.2014

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury

Stránka 1 z 6. Jihočeský Nemocnice České Budějovice Dlouhodobá smlouva s částečnou změnou struktury Stránka 1 z 6 Jihočeský Nemocnice České Budějovice Jihočeský Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeský Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Jihočeský Nemocnice Písek, a.s. Jihočeský Nemocnice Prachatice a.s.

Více

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016 seznam stížností za rok 2016 leden 2016- prosinec 2016 předmět oddělení výsledek leden stížnost na zdr. péči neurologie nevyřízeno celkem 5 stížnost na lékaře gynekologie část. oprávněná stížnost na chování

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku

Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku MĚSTO RÝMAŘOV Zpráva o stavu zdravotnických služeb na Rýmařovsku 2016 N Á M Ě S T Í M Í R U 1 OBSAH ÚVOD... 3 1 Role hlavních účastníků veřejného zdravotního pojištění... 3 1.1 Pojištěnec:... 3 1.2 Stát:...

Více