Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/ Tělesná výchova pro 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049. Tělesná výchova pro 2."

Transkript

1 Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ..07/..06/ Tělesná výchova pro 2. stupeň listopad 202

2 SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: Roman Kotlář PŘEDMĚT: Tělesná výchova 2. stupeň Poř. číslo Tv2_ Tv2_2 Tv2_3 Tv2_4 Tv2_5 Tv2_6 Tv2_7 Tv2_8 Tv2_9 Tv2_0 Tv2_ Tv2_2 Tv2_3 Tv2_4 Tv2_5 Téma (česky) Základní pravidla basketbalu Koordinace pohybu paží semafor Basketbal herní činnosti jednotlivce Překážková dráha Základní pravidla rozcvičky Polohy celého těla Atletické disciplíny Lavička jako kladina Skok vysoký Cvičení na hrazdě Abeceda běhu Volejbal herní činnosti jednotlivce Základy posilování Pohybový rozsah cvičení ve dvojicích Hod X vrh Tv2_6 Tv2_7 Tv2_8 Tv2_9 Tv2_20 Tv2_2 Tv2_22 Štafetová předávka Hra s tenisovými míčky Seznámení s nejpopulárnějšími hrami Cvičení se změnou zátěže Rozvíjíme týmovou spolupráci Cvičíme s míčem - dvojice Tichá pošta rozvoj pohybových schopností Štafetová cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti Rozvíjíme pohybové schopnosti Upevňuje základní pravidla rozcvičení Tv2_23 Tv2_24 Tv2_25 Tv2_26 Tv2_27 Tv2_28 Tv2_29 Tv2_30 Tv2_3 Tv2_32 Štafetová cvičení rozvíjíme rychlost a koordinaci Vnímáme rozdílnost tělesných předpokladů pro různé sporty Člunkový běh trochu jinak Atletická obuv Balanční cvičení na lavičce Rozvíjíme vnímání vlastního těla Orientační běh Téma (anglicky) Basic basketball rules Coordination exercise for arms Basketball skills Obstacles course Basic rules for warm-up Basic positions of my body Athletic disciplines Balance beam High jump Horizontal bar exercises Step by step to running Volleyball training Strengthening Stretching with partner Differences between shot put and long distance ball Relay track Game with tennis balls Popular sports Different jumps and speeds Team communication Ball exercises (partner) Broken phone game Stran Typ 2 Relay game All-around training Rules for warm-up (we are improving present continuous) Relay game (coordination and speed) 2 Different sport different body 2 Present and past game Track and field shoes Balance exercises on the bench Improving balance Orientation race 2 strana 2

3 Tematický slovník Anglický termín a palm an arm ball basket basketball court (wooden surface) baton (stick) beam behind between block circle defender discus throw elbow exercise Český překlad dlaň paže míč koš basketbalové hřiště Anglický termín pole vault pull-up referee relay right Český překlad skok o tyči shyb rozhodčí štafeta vpravo štafetový kolík kladina za mezi blok toč obránce hod diskem loket cvičení running ABC run-up second second time service short shorter the shortest shot put sitting (position) skipping (backward) slow slower the slowest fast faster the fastest rychlý rychlejší nejrychlejší prst první flop poprvé útočník vzpor vis vysoký vyšší nejvyšší skok vysoký bok předkopávání hrazda překážka předávka předávkové území v před hod oštěpem přeskok rozskok zakopávání podřep žebřiny doskočiště vlevo lifting daleký delší nejdelší skok daleký nízký nižší nejnižší leh krk vedle na jedna jednou hráč smash běžecká ABC rozběh druhý podruhé podání krátký kratší nejkratší vrh koulí sed skipping (pozpátku) pomalý pomalejší nejpomalejší smeč sprint squat stand standing on tiptoe take-off third third time three three times to catch to climb down to climb over to climb up to dribble to go under to hold arms close to the body to jump across to loosen up joints to make ten press-ups to make ten sit-ups to pass to run there and back to shoot to stretch arms back to stretch arms forward to stretch arms out sideways to stretch arms upward to stretch muscules to throw two two times (twice) under upswing volley warm up my body wrist sprint dřep stoj výpon odraz třetí potřetí tři třikrát chytit slézt přelézt přes vylézt driblovat podlézt připažit přeskočit rozhýbat klouby udělat 0 kliků udělat 0 sedů-lehů přihrát běžet tam a zpět vystřelit zapažit předpažit upažit vzpažit protáhnout svaly hodit dva dvakrát pod výmyk odbití zahřát tělo zápěstí finger first flop for the first time forward front support hanging position high higher the highest high jump hip hitch kick horisontal bar hurdle changeover (handover) changeover box in in front of javelin throw jump over jumpball kick in back knee bend ladder landing area left lifting long longer the longest long jump low lower the lowest lying (position) neck next to on one one time (once) player strana 3

4 Základní pravidla basketbalu Metodické pokyny pro Tv2_0 Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zná nejzákladnější pravidla basketbalu Aj rozšiřuje slovní zásobu o slovíčka nutná k popisu basketbalu Forma: žáci pracují samostatně, cvičí rozděleni na 2 družstva Pomůcky: basketbalové hřiště, nakopírovaná tajenka, psací potřeby Další pokyny: Učitel vyloží žákům základní znění basketbalových pravidel nejprve česky (může mít delší rozsah než v aj), potom anglicky. Rozdá žákům každému jednu nevyplněnou tajenku. Žáci ji vyplní za pomoci jednoduchých českých vět, které podávají rozšiřující informace o dané hře. Slovní zásoba:. basketbalové hřiště basketball court (wooden surface) 2. rozskok jumpball 3. koš basket 4. míč ball 5. rozhodčí referees 6. hráč - player Tajenka: REFEREES.Basketbal rozhodují 3-4? JUMPBALL Čím je zahájen každý zápas? BALL Pro hru je vedle koše nejdůležitější? PLAYERS..Každé družstvo má ve hře maximálně pět? BASKET 3,06 m nad hrací plochou je na každé straně? řešení RULES Cvičení: Žáci hrají basketbal pět na pět (dle prostorových možností). Učitel vybere 3-4 nehrající žáky pro roli rozhodčích. Basketbal rozhodují 3-4? Čím je zahájen každý zápas? Pro hru je s košem nejdůležitější? Každé družstvo má ve hře maximálně pět? 3,06 m nad hrací plochou je na každé straně? strana 4

5 Koordinace pohybu paží semafor Metodické pokyny pro Tv2_02 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pojmenovat a pohybově vyjádřit základní polohy rukou - rozvíjí koordinaci Aj dokáže anglicky pojmenovat základní polohy rukou Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Předvede žákům základní polohy rukou. Žáci je česky pojmenují. Učitel překládá. Ve cvičení učitel dává anglické povely v daném pořadí, žáci je předvedou oběma rukama najednou. Po zautomatizování pohybu cvičí jedna ruka o polohu opožděná. Slovní zásoba:. připažit hold arms close to the body 2. předpažit stretch arms forward 3. upažit stretch arms out sideways 4. vzpažit stretch arms upward (5. zapažit stretch arms back) Cvičení: Semafor připažit (výchozí poloha) - předpažit upažit vzpažit připažit strana 5

6 Basketbal - herní činnosti jednotlivce Metodické pokyny pro Tv2_03 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pohybově vyjádřit základní herní činnosti jednotlivce nutné pro basketbal Aj rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka a dokáže je použít v krátkých větách Forma: žáci cvičí jednotlivě a ve dvojicích Pomůcky: míč, kužele, basketbalový koš Další pokyny: Učitel vyznačí kuželem začátek dráhy. Její konec je vymezen košem. Vzdálenost kužele od koše by měla být min. 5m. Žáci se postaví do zástupu čelem ke koši, první je na úrovni kužele. Žáci se společně pokusí vyjmenovat basketbalové herní činnosti jednotlivce česky, učitel případně doplní, potom přeloží do anglického jazyka. Cvičení učitel předvede a jednoduše anglicky popíše. Žáci opakují. Herní činnosti jednotlivce (slovní zásoba):. Driblovat dribble 2. Přihrát míč pass the ball 3. Chytit míč catch the ball 4. Vystřelit shoot 5. Hodit throw 6. Obránce defender 7. Útočník forward strana 6

7 Cvičení:. Hráč dribluje a hodí na koš. The player dribbles and throw to the basket. 2. Hráč běží s míčem, přihraje, potom chytí míč a střílí. The player runs with the ball, passes, than catches the ball and shoots. 3. Jeden je obránce, jeden je útočník. One is defender, the other is forward strana 7

8 Překážková dráha Metodické pokyny pro TV2_04 Vytvořeno: Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci, obratnost a týmovou komunikaci Aj rozšiřuje slovní zásobu popisuje jednoduchá cvičení na základním vybavení v tělocvičně Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: medicinbal, žíněnka, žebřiny, koza, švédská bedna Další pokyny: Učitel postaví překážkovou dráhu. Anglicky popíše jednotlivé překážky (viz. pomůcky). Poté předvede a jednoduchými anglickými větami žákům popíše, jakým způsobem překážky překonat. Žáci opakují. Cvičení:. Přelézt přes švédskou bednu. Climb over the swedish box. 2. Podlézt kozu. Go under the vaulting buck (goat). 3. Přeskočit žíněnku. Jump across the mattress. 4. Vylézt a slézt po žebřinách. Climb up and down on the ladder. 5. Přejít po medicinbalech. alk on the heavy balls. Překážková dráha: strana 8

9 Základní pravidla rozcvičky Metodické pokyny pro Tv2_05 Vytvořeno: Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozumí principu rozcvičení - žák se dokáže rozcvičit Aj rozvíjí slovní zásobu, nová slovíčka dokáže aktivně použít Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Jednotlivé fáze rozcvičení učitel anglicky pojmenuje a vede celou rozcvičku. Slovní zásoba: zahřát tělo warm up my body protáhnout svaly stretch muscules rozhýbat klouby loosen up joints běžecká ABC - running ABC cvičení exercise Cvičení: Po rozcvičení: žák (jeden po druhém) si volí jeden cvik zařadí ho do kategorie nahlas ji anglicky řekne cvik předvede ostatním žáci provedou daný cvik (Z pohledu tv už není nutné, žáci jsou již rozcvičení. Z pohledu aj je zde zařazeno, ale je možné provést v příští hodině.) Kategorie, jak jdou postupně:. zahřát tělo warm up my body 2. rozhýbat klouby loosen up joints 3. protáhnout svaly stretch muscules 4. běžecká ABC - running ABC strana 9

10 Polohy celého těla Metodické pokyny pro Tv2_06 Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pojmenovat a předvést základní polohy celého těla Aj dokáže anglicky pojmenovat základní polohy celého těla Forma: žáci cvičí ve skupinkách Pomůcky: papír, tužka Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Předvede jednotlivé polohy, pojmenuje je a přidá anglický překlad. Pro cvičení učitel napíše anglicky polohy na papír v jakémkoli počtu a pořadí. Ukáže ho skupině žáků. Žáci v připravené skupině soutěží, kdo polohami projde rychleji a správně. Učitel zápis cviků, resp. jejich pořadí mění pro každou skupinu. Výchozí polohou je stoj. Slovní zásoba:. výpon standing on tiptoe 2. stoj - stand 3. podřep knee bend 4. dřep - squat 5. sed sitting (position) 6. leh lying (position) Cvičení: Příklad pořadí:. standing on tiptoe 2. lying 3. knee bend 4. lying strana 0

11 Atletické disciplíny Metodické pokyny pro Tv2_07 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zná základní lehkoatletické disciplíny Aj rozšiřuje slovní zásobu, dokáže aktivně pracovat s novými slovíčky Forma: žáci pracují jednotlivě Pomůcky: nakopírovaná samostatná práce Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Slovní zásoba: sprint (00 m) sprint (00 metres) skok daleký long jump vrh koulí shot put skok vysoký high jump 400 m 400 metres 0 m překážek 0 metres hurdles hod diskem discus throw skok o tyči pole vault hod oštěpem javelin throw 500 m 500 metres 200 m 200 metres 800 m metres Cvičení: Samostatná práce hurdles.. Pro muže jsou vysoké 06,7 cm pro a na0 m trati je jich 0 400mEtres. Běh na jeden atletický ovál discus... Hmotnost tohoto náčiní pro M 2kg, pro kg polevault.. Světový rekord M 6,4 m, 5,06 m shotput.. V této disciplíně je pro M náčiní těžké 7,26 kg, pro 4 kg Highjump. Světový rekord M 2,45 m, 2,09 m javelin... Hmotnost tohoto náčiní pro M 800 g, pro 600 g longjump.. Světový rekord M 8,95m, 7,52 m sprint. Nejkratší běžecká disciplína tajenka: dacathlon strana

12 Pracovní list Dekathlon (men) sprint (00 m) sprint (00 metres) skok daleký long jump vrh koulí shot put skok vysoký high jump 400 m 400 metres 0 m překážek 0 metres hurdles hod diskem discus throw skok o tyči pole vault hod oštěpem javelin throw 500 m 500 metres Heptathlon (women) 00 m překážek 00 metres hurdles skok vysoký high jump vrh koulí shot put 200 m 200 metres skok daleký long jump hod oštěpem javelin throw 800 m metres. Pro muže jsou vysoké 06,7 cm a na0 m trati je jich 0 2. Běh na jeden atletický ovál 3. Hmotnost tohoto náčiní pro M 2kg, pro kg 4. Světový rekord M 6,4 m, 5,06 m 5. V této disciplíně je pro M náčiní těžké 7,26 kg, pro 4 kg 6. Světový rekord M 2,45 m, 2,09 m 7. Hmotnost tohoto náčiní pro M 800 g, pro 600 g 8. Světový rekord M 8,95m, 7,52 m 9. Nejkratší běžecká disciplína Tajenka je.. strana 2

13 Lavička jako kladina Metodické pokyny pro Tv2_08 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinační schopnosti, vnímání vlastního těla - rozvíjí týmovou komunikaci a spolupráci Aj rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka - komunikuje v Aj Forma: žáci cvičí ve dvou družstvech Pomůcky: 2 lavičky, 2 kužely Další pokyny: Učitel rozdělí žáky do dvou družstev. Oba týmy dostanou jednu lavičku. Učitel vymezí nebezpečné území (s ohledem na délku lavičky) dvěma kužely. Učitel žáky seznámí s novými slovíčky. Poté předvede a zároveň anglicky popíše úkol. Pokud žáci nerozumí, doptávají se anglicky. Slovní zásoba: kladina - beam pořadí order opačné pořadí reverse order překonat get over použít lavičku use the bench nebezpečný prostor unsafe area bezpečný prostor safe area Cvičení: Prostor je rozdělený do tří území - území mezi kužely ( nebezpečné území ), před kužely a za kužely ( bezpečná území ). Přičemž cílem hry je, aby se všichni členové družstva dostali přes nebezpečné území dříve než soupeřovo družstvo a to za těchto podmínek: A) V nebezpečném území se nikdo nesmí dotknout země ani stěny, v zbylých ano. B) Využije-li družstvo k překonání nebezpečného území lavičku, ta musí být širší stranou na zemi. C) Pořadí, v jakém jednotliví členové družstva vstoupili na lavičku, musí být při sestupu na úsek za kužely právě opačné (tzn. kdo vstoupil na lavičku jako první, odchází z ní jako poslední). Poruší-li tým na své cestě jakékoli z pravidel, všichni členové družstva se vrací zpět před kužely. Odtud tým může pokračovat znovu. strana 3

14 Skok vysoký Metodické pokyny pro Tv2_09 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí odrazové schopnosti, techniku odrazu Aj rozvíjí slovní zásobu o nová slovíčka Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: doskočiště pro skok vysoký (duchny), guma, stojany Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. V anglickém jazyce žáky jednoduše seznámí se sektorem skoku vysokého společně s různými technikami překonání laťky (gumy) a jednotlivými fázemi pohybu (viz slovní zásoba). Pro zajímavost může učitel žákům ukázat hodnotu světového rekordu. Slovní zásoba: skok vysoký high jump doskočiště landing area flop - flop stredl - straddle nůžky scissors (jump) rozběh run-up odraz take-off přeskok jump over Cvičení: Žáci nacvičují jednotlivé techniky skoku vysokého. Techniky:. nůžky scissors (jump) 2. stredl - straddle 3. flop - flop strana 4

15 Cvičení na hrazdě Metodické pokyny pro Tv2_0 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí sílu a obratnost, orientaci v prostoru Aj rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: žíněnky, hrazda Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Složení sestav učitel žákům anglicky popíše a předvede. Slovní zásoba: hrazda horisontal bar výmyk - upswing toč circle vzpor front support vis hanging position shyb pull-up Cvičení:. Cvičení na hrazdě Žáci cvičí sestavu složenou ze tří prvků na polovysoké hrazdě. výmyk vzpor toč (dané prvky je možné nacvičovat nejprve jednotlivě) 2. Základy posilování Žáci cvičí na vysoké hrazdě. A) vis shyb B) vis shyb - vzpor strana 5

16 Běžecká ABC Metodické pokyny pro Tv2_ Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci a rychlost, zdokonaluje techniku běhu Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci cvičí najednou (je možné i jednotlivě) Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Abych mohl začít psát, musím nejdřív umět jednotlivá písmenka abecedy! Pro jednotlivé fáze běhu má běžecká ABC cvičení pro celkové zvýšení efektivity běhu. Jednotlivá cvičení učitel anglicky pojmenuje a dále pokyny sděluje v AJ. Slovní zásoba: lifting - lifting skipping - skipping skipping pozpátku skipping backward zakopávání kick in back zakopávání pozpátku kick in back backward předkopávání hitch kick předkopávání pozpátku hitch kick backward Cvičení: Běžecká ABC Cvičení je možné rozdělit do několika úrovní co do obtížnosti provedení A) v chůzi B) na místě ve vyšší frekvenci C) ABC pozadu D) cvičení z ABC dělá pouze jedna noha, druhá kluše E) každá noha dělá jiné cvičení z běžecké ABC strana 6

17 Volejbal herní činnosti jednotlivce Metodické pokyny pro Tv2_2 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí herní činnosti jednotlivce Aj rozvíjí slovní zásobu a schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci jsou rozděleni do družstev Pomůcky: volejbalové míče, kužele Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Před každým cvičením učitel žákům zopakuje techniku správného provedení pro jednotlivé volejbalové dovednosti a pojmenuje je anglickým výrazem. Žáci se rozdělí do družstev a učitel vymezí prostor, odkud kam se budou žáci pohybovat. Jednotlivá cvičení učitel žákům popisuje anglicky. Slovní zásoba: odbití vrchem volley odbití spodem - volley podání vrchem overhand service podání spodem underhand service smeč - smash blok - block přihrát pass Cvičení:. Nesoutěžní nácvik techniky správného provedení 2. Soutěžní rychlost provedení a) odbití vrchem tam i zpět odbíjet vrchem, oběhnout kužel b) odbití vrchem plus odbití spodem ke kuželu odbíjet vrchem, u kuželu míč chytit, nadhodit si ho a odbitím spodem přihrát spoluhráči c) odbití spodem plus podání vrchem ke kuželu odbíjet spodem, u kuželu míč chytit, nadhodit si ho a podáním vrchem přihrát spoluhráči Jednotlivá cvičení se bodují, za špatné porozumění zadanému úkolu je chybujícímu družstvu odečten bod. strana 7

18 Základy posilování Metodické pokyny pro Tv2_3 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí silové schopnosti - rozvíjí schopnost spolupracovat - rozvíjí vnímání vlastního těla a jeho správné držení Aj rozšiřuje slovní zásobu - rozvíjí schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: žíněnky Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci si vytvoří dvojice. Každá má svoji žíněnku, na které žáci cvičí. Učitel anglicky cvičení popisuje. Nutnost dbát na správné dýchání při cvičeních, správné držení těla a bezpečný průběh pohybu. Slovní zásoba: viz cvičení Cvičení: Exercise a) Standing back to back with your partner, stretch your arms simulating a T, and pass them over your partner's arms, then bend your elbows and put your hands on your waist. b) Bend your knees and lower your body as if you want to sit on a chair. c) Stand up strana 8

19 Exercise 2 a) Lay down facing the floor while your partner is holding up your feet. b) Push up your body and start walking with your hands simulating a wheelbarrow. Exercise 3 a) Lying on the floor stretch your forearms, and hold your partner s b) Then push hard trying to lift him/her. weight on them. Exercise 4 a) Lay on the floor parallel to your partner with your head in the opposite direction. b) Lift your right leg and twist it around your partner s leg. c) Push your partner as hard as you can, the strongest wins. strana 9

20 Pohybový rozsah cvičení ve dvojicích Metodické pokyny pro Tv2_4 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zvětšuje pohybový rozsah - rozvíjí vnímání vlastního těla - rozvíjí skupinovou komunikaci Aj rozvíjí slovní zásobu a schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Upozorní žáky na kritické momenty cvičení (správnost dýchání, správné držení těla a průběh pohybu, pohyby pomalé a plynulé, cvičení nesmí bolet důležitost komunikace ve dvojici) Slovní zásoba: viz popis cvičení Cvičení: Anglický popis cvičení Exercise a) Sit down on the floor facing your partner. b) Spreading your legs in a V angle, hold your partner's hands and pull, then relax and your partner will pull you in the opposite direction. strana 20

21 Exercise 2 a) Standing back to back with your partner, stretch your arms simulating a T, and pass them over your partner's arms, then bring your elbows close to the side of your body. b) Bend your waist forward until you lift your partner from the floor. c) Try the same exercise but holding your partner's hands extended over your head. Exercise 3 a) Standing side by side with your partner, bend your waist in his/her direction. b) Hold his/her lower hand, and try to reach the other. Exercise 4 a) Standing in front of your partner, stretch your arms and put your hands on his/her shoulders. b) Bend your waist and lower your chest forming a 90 angle. strana 2

22 Hod X vrh Metodické pokyny pro Tv2_5 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv seznamuje se se sektorem vrhu koulí - osvojuje si techniku vrhu koulí - rozlišuje hod a vrh Aj rozvíjí a upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: koule (3kg, 4kg), pásmo Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Po anglickém výkladu se učitel žáků ptá, o jakých částech těla v něm žáci mohli slyšet a v jakém smyslu. Slovní zásoba: prsty - fingers dlaň - palm loket - elbow krk neck noha foot paže arm bok hip zápěstí - wrist vrh koulí shot put míček long distance ball Cvičení: Grip Place the shot on the base of your fingers NOT IN THE PALM and spread your fingers slightly. Then press it against your neck, under the chin. Your throwing elbow should be pointing outward, and not to the front as in the long distance ball, away from your body. Position Stand at the back of the circle, facing away from the direction of your target, opposite to the long distance ball where your face is in the same direction of your target. A right-handed thrower should place the right foot near the back edge of the circle, with the left leg extended forward. Power up Keeping most of your weight on your right foot, bend your knees as if you were moving into a seating position, extend your left leg toward the target area and push off with your right foot to the front of the circle rotating your hips. Your feet should land simultaneously, your left foot in the front of the circle, and your right foot in the middle of the circle. strana 22

23 Throwing Keeping your left side firm, punch your arm upwards and complete the throw with a flip of your wrist. Tip Your throw s power begins in your legs and flows upwards through your hips back and arm strana 23

24 Štafetová předávka Metodické pokyny pro Tv2_6 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv poznává štafetový běh a samotnou techniku předání štafetového kolíku - rozvíjí koordinaci a týmovou spolupráci Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: štafetové kolíky, křídu nebo kužele na vymezení prostoru (4) Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci k obrázkům přiřazují správná anglická slovíčka. Slovní zásoba: štafeta relay štafetový kolík baton (stick) předávka changeover (handover) předávkové území changeover box Cvičení: strana 24

25 Pracovní list a) changeover b) baton (stick) c) relay d) changeover box strana 25

26 Hra s tenisovými míčky Metodické pokyny pro Tv2_7 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci, přesnost hodu, kvalitu chytání, smysl pro týmovou spolupráci Aj rozvíjí slovní zásobu - orientuje se v anglicky psaném textu Forma: žáci cvičí ve skupině Pomůcky: tenisové míčky, slovní zásoba Další pokyny: Učitel rozdá žákům slovní zásobu (viz slovní zásoba). Potom žákům anglicky popíše hru. Úkolem žáků je s pomocí slovní zásoby pochopit hru. Slovní zásoba: ve dvojicích in pairs stát v řadě stand in line přihrát pass směr direction způsob - manner Cvičení:. orking in pairs. One group stands in line facing the others as shown below. 2. Player A will pass the ball to D, player D will pass to E, player E will pass the ball to F, who will close the cycle, by passing the ball in the same manner, but in the opposite direction. 3. Add players and balls. strana 26

27 Seznámení s nejpopulárnějšími hrami Metodické pokyny pro Tv2_8 Vytvořeno: Určeno: 8. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže popsat prostředí a základní pravidla populárních míčových her Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci pracují ve skupinách po 3-4 Pomůcky: v závislosti na hře Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem a rozdělí žáky do pracovních skupin. Každá skupina má za úkol přiblížit ostatním vybranou hru z několika pohledů. Každý člen skupiny by měl mít jednu oblast. Domácí příprava žáků. Slovní zásoba: rámcově viz cvičení Cvičení: Hry fotbal, basketbal, volejbal, házená, nohejbal, tenis Připravená skupina žáků představí hru ostatním ze tří základních pohledů. Poté dojde na samotné hraní hry, kdy jeden nebo více členů skupiny plní roli rozhodčího. Oblasti:. Hřiště anglický výraz - základní popis 2. Účastníci hry hráči (počet), rozhodčí - anglické výrazy pro jednotlivé posty hráčů 3. Pomůcky vybavení hráčů (výstroj, výzbroj), rozhodčích 4. oblast číslo 4 je zvládnout roli rozhodčího anglicky nazvat přestupek - anglicky nahlásit skóre Po ukončení hraní zopakovat slovní zásobu ústně nebo písemným testem. strana 27

28 Cvičení se změnou zátěže Metodické pokyny pro Tv2_9 Vytvořeno: Určeno: 8. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí vnímání vlastního těla Aj dokáže stupňovat pravidelná přídavná jména Forma: žáci cvičí samostatně Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Během rozcvičení si žáci zopakují pravidla pro stupňování pravidelných přídavných jmen v anglickém jazyce. Na závěr rozcvičky učitel zařadí několik výkonnostně stupňovaných cvičení, jejichž intenzitu reguluje anglickými výrazy, žáci reagují. Slovní zásoba: rychlý rychlejší nejrychlejší fast faster the fastest vysoký vyšší nejvyšší high higher the highest pomalý pomalejší nejpomalejší slow slower the slowest daleký delší nejdelší long longer the longest krátký kratší nejkratší short shorter the shortest nízký nižší nejnižší low lower the lowest Cvičení: Po rozcvičení. běh the slowest slower slow - fast faster the fastest 0% - 30% - 50% - 70% - 80% - 00% z maximální rychlosti běhu 2. výskok levou, pravou, snožmo - the lowest lower low - high higher the highest 3. odraz do dálky levou, pravou, snožmo - the shortest shorter - short - long longer the longest strana 28

29 Rozvíjíme týmovou spolupráci Metodické pokyny pro Tv2_20 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí týmovou spolupráci - rozvíjí sílu Aj upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí ve 2 družstvech Pomůcky: 4 medicinbaly, 2 lavičky, švédská bedna, 2 kužele, 2 žíněnky, popis rozmístění, předmětů, kužely pro vymezení prostoru Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Rozdělí žáky do 2 družstev a každému dá díl ze švédské bedny, 2 medicinbaly, lavičku, 2 kužely a vymezí družstvům prostor pro skládání. Úkolem družstev je poskládat předměty podle popisu v daném prostoru. Rychlejší vyhrává. Slovní zásoba: vedle next to pod under v in mezi between vlevo left vpravo right na on před in front of za - behind Cvičení: Srovnej správně předměty Např: The first medicin ball is left, the second is right on your area. The bench is on medicin balls. The part of the swedich box is in front of the bench. The part of swedish box is between cones. Someone of your team lays under the bench and others stand in the segment of the box. strana 29

30 Cvičení s míčem - dvojice Metodické pokyny pro Tv2_2 Vytvořeno: Určeno: 2. stupeň Předmět: Tělesná výchova Tv rozvíjí dovednost chycení míče a způsob jeho odhodu Aj dokáže stupňovat pravidelná přídavná jména Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: míče v závislosti na počtu dvojic, 6 kuželů na vyznačení vzdáleností Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Učitel postaví řadu kuželů tak, aby prostřední dva byly od sebe vzdálené cca 5m, ostatní za ně po m (z každé strany dva). Vznikne tak řada 6 kuželů (m m 5m - m m). Žáci vytvoří dvojice. Každá dvojice stojí čelem proti sobě na úrovni prostředních kuželů (tzn. 5m od sebe), ostatní dvojice se řídí dvojicí vedle sebe základní postavení dvojic. Ze základního postavení si žáci začnou házet míč. Podle pokynů učitele, který anglicky určuje výšku hodu, délku hodu, frekvenci přihrávek a jejich četnost, žáci reagují. Dále viz cvičení. Slovní zásoba: vysoko, výše, nejvýše high, higher, the highest daleko, dál, nejdál far, farther, the farthest nízko, nížeji, nejnížeji low, lower, the lowest rychle, rychleji, nejrychleji fast, faster, the fastest pomalu, pomaleji, nejpomaleji slowly, slower, the slowest Cvičení: Házení a chytání míče ve dvojicích Všechny dvojice stojí v základním postavení. Učitel zvolá stupeň, žáci tomu přizpůsobí vzdálenost mezi sebou nebo dráhu hozeného míče. Pro snazší určení vzdálenosti při stupňování žákům pomáhají kužele. Doporučuji změnit způsob odhodu (levá/pravá ruka, obouruč spodem/vrchem, zády/čelem ve směru hodu, hod/vrh). strana 30

31 Tichá pošta rozvoj pohybových schopností Metodické pokyny pro Tv2_22 Vytvořeno: Určeno: 2. stupeň Předmět: Tělesná výchova Tv rozvíjí pohybovou všestrannost s důrazem na pohybový rozsah Aj dokáže porozumět mluvenému slovu - aktivně používá anglický jazyk Forma: žáci cvičí skupinově Pomůcky: papír se slovní zásobou a překladem Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci si stoupnou do kruhu. Dále viz cvičení. Slovní zásoba: udělej 0 kliků make ten press-ups běž tam a zpět run there and back běž jedno kolo run one lap udělej 0 sedů-lehů make ten sit-ups udělej hvězdu make cartwheel once poskakuj na pravé/levé noze 0x skip on your right/left leg ten times skákej do výšky do high jumps třepej rukama i nohama shake your hands and legs Cvičení: Tichá pošta Učitel stojí na začátku tiché pošty. Než pošle zprávu, která se musí předávat šeptem a anglicky, určí protahovací cvik, který žáci provádějí, než dojde zpráva k poslednímu. Poslední řekne zprávu nahlas a splní úkol, obsažený ve zprávě. Pokud se poště nepodaří zprávu správně předat, cvičí všichni. Pokud je adresát zprávě nerozumí, najde pomoc na papíře. strana 3

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová

Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně. Lenka Kronesová Zimní příprava orientačních běžců v tělocvičně Lenka Kronesová 1994 1. Úvod Pohybová aktivita patří od nejstarších dob lidstva k nejrozšířenějšímu způsobu spotřeby času. Zpočátku ryze účelová činnost přinesla

Více

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce)

Roční plán atletické přípravy pro děti. mladšího školního věku. (bakalářská práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Roční plán atletické přípravy pro děti mladšího školního věku (bakalářská práce) Autor práce: Bohuslava

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol MŠ Mozaika Jihlava 2012 ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Mozaika inspirací pro pedagogy mateřských škol Autoři Ivona Nováčková Karolína

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 19. ročník březen 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA 69 HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Mgr. Martina Mlýnková, vedoucí Komise žactva a mládeže

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.

Sportovní kroužky. metodický materiál. Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27. Strana 1 (celkem 55) Sportovní kroužky metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 KA - 1 Vytváření vhodných podmínek pro zájmové vzdělávání

Více

Hry ve výuce angličtiny

Hry ve výuce angličtiny Klaudia Eibenová Mojmír Vavrečka Hana Foltová Irena Eibenová Hry ve výuce angličtiny Jazykové hry, hádanky k rozvoji řeči, dramatizace pohádek, tematické slovníčky A1 B2 Edika Brno 2013 Hry ve výuce angličtiny

Více

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností

Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Základní informace o tréninku mládeže rozvoj pohybových schopností a dovedností Obsahem tréninku mládeže by měl být především všestranný systematický pohybový rozvoj. Pohybové schopnosti se dělí na rychlostní,

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 18. ročník září 2014 METODICKÁ PŘÍLOHA 67 POHYBOVÉ HRY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Autor: Dagmar Kolandová, cvičitelka odboru SPV SK Hala Lužiny www.caspv.cz

Více

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 4-6 let Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Pavel Vacenovský Brno, 2009 Vypracoval: Petr

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník

Metodická příručka pro učitele AJ. 2.ročník Metodická příručka pro učitele AJ 2.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku angličtiny v 1.a 2.ročníku vytvořených v grantovém

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER

HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER HAVE FUN ZÁSOBNÍK HER ÚVOD Have Fun 1 Pro žáky na prvním stupni je velmi vhodnou formou práce při studiu cizího jazyka hra. Při hře žáci vlastně nevnímají činnost jako učení, jde jim o hru samotnou, a

Více

Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou

Zásobník her. Hry pro seznámení s vodou. Drobné hry pro seznámení s vodou Zásobník her Hry pro seznámení s vodou Drobné hry pro seznámení s vodou " Na rybáře", " Červení a bílí", "Zaháněná", různé honičky jednotlivců nebo vázaných dvojic, trojic bez omezení i s omezením. ( Babu

Více

Florbal pro mládež. Původ florbalu. Florbal ve zkratce. sportovní metodika. Mezinárodní rozvoj

Florbal pro mládež. Původ florbalu. Florbal ve zkratce. sportovní metodika. Mezinárodní rozvoj ilustrační foto: archiv ústředí Orla Florbal pro mládež sportovní metodika (příručka Mezinárodní florbalové federace IFF pro trenéry mládeže) Původ florbalu Sportovní odvětví florbal se vyvinulo původně

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140

Obsah. 1.31 Taneční hry... 131 1.32 Umělecké hry... 133 1.33 Úpolové hry... 135 1.34 Vědomostní hry... 140 Velká kniha HER Tento dokument byl sestaven z údajů soustředěných na serveru Informačník do 26. dubna 2001. Kniha se stále rozrůstá, její nejaktuálnější podobu naleznete vždy na http://www.informacnik.cz.

Více

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky

TĚLOVÝCHOVA A SPORT. 1. Základy didaktiky atletiky TĚLOVÝCHOVA A SPORT 1. Základy didaktiky atletiky Atletika skladbou disciplín přispívá k všestrannému a harmonickému rozvoji, který je základem lidského zdraví. Základní atletiku můţeme provozovat kdekoliv,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více