Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/ Tělesná výchova pro 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049. Tělesná výchova pro 2."

Transkript

1 Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ..07/..06/ Tělesná výchova pro 2. stupeň listopad 202

2 SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: Roman Kotlář PŘEDMĚT: Tělesná výchova 2. stupeň Poř. číslo Tv2_ Tv2_2 Tv2_3 Tv2_4 Tv2_5 Tv2_6 Tv2_7 Tv2_8 Tv2_9 Tv2_0 Tv2_ Tv2_2 Tv2_3 Tv2_4 Tv2_5 Téma (česky) Základní pravidla basketbalu Koordinace pohybu paží semafor Basketbal herní činnosti jednotlivce Překážková dráha Základní pravidla rozcvičky Polohy celého těla Atletické disciplíny Lavička jako kladina Skok vysoký Cvičení na hrazdě Abeceda běhu Volejbal herní činnosti jednotlivce Základy posilování Pohybový rozsah cvičení ve dvojicích Hod X vrh Tv2_6 Tv2_7 Tv2_8 Tv2_9 Tv2_20 Tv2_2 Tv2_22 Štafetová předávka Hra s tenisovými míčky Seznámení s nejpopulárnějšími hrami Cvičení se změnou zátěže Rozvíjíme týmovou spolupráci Cvičíme s míčem - dvojice Tichá pošta rozvoj pohybových schopností Štafetová cvičení rozvíjíme pohybové schopnosti Rozvíjíme pohybové schopnosti Upevňuje základní pravidla rozcvičení Tv2_23 Tv2_24 Tv2_25 Tv2_26 Tv2_27 Tv2_28 Tv2_29 Tv2_30 Tv2_3 Tv2_32 Štafetová cvičení rozvíjíme rychlost a koordinaci Vnímáme rozdílnost tělesných předpokladů pro různé sporty Člunkový běh trochu jinak Atletická obuv Balanční cvičení na lavičce Rozvíjíme vnímání vlastního těla Orientační běh Téma (anglicky) Basic basketball rules Coordination exercise for arms Basketball skills Obstacles course Basic rules for warm-up Basic positions of my body Athletic disciplines Balance beam High jump Horizontal bar exercises Step by step to running Volleyball training Strengthening Stretching with partner Differences between shot put and long distance ball Relay track Game with tennis balls Popular sports Different jumps and speeds Team communication Ball exercises (partner) Broken phone game Stran Typ 2 Relay game All-around training Rules for warm-up (we are improving present continuous) Relay game (coordination and speed) 2 Different sport different body 2 Present and past game Track and field shoes Balance exercises on the bench Improving balance Orientation race 2 strana 2

3 Tematický slovník Anglický termín a palm an arm ball basket basketball court (wooden surface) baton (stick) beam behind between block circle defender discus throw elbow exercise Český překlad dlaň paže míč koš basketbalové hřiště Anglický termín pole vault pull-up referee relay right Český překlad skok o tyči shyb rozhodčí štafeta vpravo štafetový kolík kladina za mezi blok toč obránce hod diskem loket cvičení running ABC run-up second second time service short shorter the shortest shot put sitting (position) skipping (backward) slow slower the slowest fast faster the fastest rychlý rychlejší nejrychlejší prst první flop poprvé útočník vzpor vis vysoký vyšší nejvyšší skok vysoký bok předkopávání hrazda překážka předávka předávkové území v před hod oštěpem přeskok rozskok zakopávání podřep žebřiny doskočiště vlevo lifting daleký delší nejdelší skok daleký nízký nižší nejnižší leh krk vedle na jedna jednou hráč smash běžecká ABC rozběh druhý podruhé podání krátký kratší nejkratší vrh koulí sed skipping (pozpátku) pomalý pomalejší nejpomalejší smeč sprint squat stand standing on tiptoe take-off third third time three three times to catch to climb down to climb over to climb up to dribble to go under to hold arms close to the body to jump across to loosen up joints to make ten press-ups to make ten sit-ups to pass to run there and back to shoot to stretch arms back to stretch arms forward to stretch arms out sideways to stretch arms upward to stretch muscules to throw two two times (twice) under upswing volley warm up my body wrist sprint dřep stoj výpon odraz třetí potřetí tři třikrát chytit slézt přelézt přes vylézt driblovat podlézt připažit přeskočit rozhýbat klouby udělat 0 kliků udělat 0 sedů-lehů přihrát běžet tam a zpět vystřelit zapažit předpažit upažit vzpažit protáhnout svaly hodit dva dvakrát pod výmyk odbití zahřát tělo zápěstí finger first flop for the first time forward front support hanging position high higher the highest high jump hip hitch kick horisontal bar hurdle changeover (handover) changeover box in in front of javelin throw jump over jumpball kick in back knee bend ladder landing area left lifting long longer the longest long jump low lower the lowest lying (position) neck next to on one one time (once) player strana 3

4 Základní pravidla basketbalu Metodické pokyny pro Tv2_0 Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zná nejzákladnější pravidla basketbalu Aj rozšiřuje slovní zásobu o slovíčka nutná k popisu basketbalu Forma: žáci pracují samostatně, cvičí rozděleni na 2 družstva Pomůcky: basketbalové hřiště, nakopírovaná tajenka, psací potřeby Další pokyny: Učitel vyloží žákům základní znění basketbalových pravidel nejprve česky (může mít delší rozsah než v aj), potom anglicky. Rozdá žákům každému jednu nevyplněnou tajenku. Žáci ji vyplní za pomoci jednoduchých českých vět, které podávají rozšiřující informace o dané hře. Slovní zásoba:. basketbalové hřiště basketball court (wooden surface) 2. rozskok jumpball 3. koš basket 4. míč ball 5. rozhodčí referees 6. hráč - player Tajenka: REFEREES.Basketbal rozhodují 3-4? JUMPBALL Čím je zahájen každý zápas? BALL Pro hru je vedle koše nejdůležitější? PLAYERS..Každé družstvo má ve hře maximálně pět? BASKET 3,06 m nad hrací plochou je na každé straně? řešení RULES Cvičení: Žáci hrají basketbal pět na pět (dle prostorových možností). Učitel vybere 3-4 nehrající žáky pro roli rozhodčích. Basketbal rozhodují 3-4? Čím je zahájen každý zápas? Pro hru je s košem nejdůležitější? Každé družstvo má ve hře maximálně pět? 3,06 m nad hrací plochou je na každé straně? strana 4

5 Koordinace pohybu paží semafor Metodické pokyny pro Tv2_02 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pojmenovat a pohybově vyjádřit základní polohy rukou - rozvíjí koordinaci Aj dokáže anglicky pojmenovat základní polohy rukou Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Předvede žákům základní polohy rukou. Žáci je česky pojmenují. Učitel překládá. Ve cvičení učitel dává anglické povely v daném pořadí, žáci je předvedou oběma rukama najednou. Po zautomatizování pohybu cvičí jedna ruka o polohu opožděná. Slovní zásoba:. připažit hold arms close to the body 2. předpažit stretch arms forward 3. upažit stretch arms out sideways 4. vzpažit stretch arms upward (5. zapažit stretch arms back) Cvičení: Semafor připažit (výchozí poloha) - předpažit upažit vzpažit připažit strana 5

6 Basketbal - herní činnosti jednotlivce Metodické pokyny pro Tv2_03 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pohybově vyjádřit základní herní činnosti jednotlivce nutné pro basketbal Aj rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka a dokáže je použít v krátkých větách Forma: žáci cvičí jednotlivě a ve dvojicích Pomůcky: míč, kužele, basketbalový koš Další pokyny: Učitel vyznačí kuželem začátek dráhy. Její konec je vymezen košem. Vzdálenost kužele od koše by měla být min. 5m. Žáci se postaví do zástupu čelem ke koši, první je na úrovni kužele. Žáci se společně pokusí vyjmenovat basketbalové herní činnosti jednotlivce česky, učitel případně doplní, potom přeloží do anglického jazyka. Cvičení učitel předvede a jednoduše anglicky popíše. Žáci opakují. Herní činnosti jednotlivce (slovní zásoba):. Driblovat dribble 2. Přihrát míč pass the ball 3. Chytit míč catch the ball 4. Vystřelit shoot 5. Hodit throw 6. Obránce defender 7. Útočník forward strana 6

7 Cvičení:. Hráč dribluje a hodí na koš. The player dribbles and throw to the basket. 2. Hráč běží s míčem, přihraje, potom chytí míč a střílí. The player runs with the ball, passes, than catches the ball and shoots. 3. Jeden je obránce, jeden je útočník. One is defender, the other is forward strana 7

8 Překážková dráha Metodické pokyny pro TV2_04 Vytvořeno: Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci, obratnost a týmovou komunikaci Aj rozšiřuje slovní zásobu popisuje jednoduchá cvičení na základním vybavení v tělocvičně Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: medicinbal, žíněnka, žebřiny, koza, švédská bedna Další pokyny: Učitel postaví překážkovou dráhu. Anglicky popíše jednotlivé překážky (viz. pomůcky). Poté předvede a jednoduchými anglickými větami žákům popíše, jakým způsobem překážky překonat. Žáci opakují. Cvičení:. Přelézt přes švédskou bednu. Climb over the swedish box. 2. Podlézt kozu. Go under the vaulting buck (goat). 3. Přeskočit žíněnku. Jump across the mattress. 4. Vylézt a slézt po žebřinách. Climb up and down on the ladder. 5. Přejít po medicinbalech. alk on the heavy balls. Překážková dráha: strana 8

9 Základní pravidla rozcvičky Metodické pokyny pro Tv2_05 Vytvořeno: Určeno: 7. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozumí principu rozcvičení - žák se dokáže rozcvičit Aj rozvíjí slovní zásobu, nová slovíčka dokáže aktivně použít Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Jednotlivé fáze rozcvičení učitel anglicky pojmenuje a vede celou rozcvičku. Slovní zásoba: zahřát tělo warm up my body protáhnout svaly stretch muscules rozhýbat klouby loosen up joints běžecká ABC - running ABC cvičení exercise Cvičení: Po rozcvičení: žák (jeden po druhém) si volí jeden cvik zařadí ho do kategorie nahlas ji anglicky řekne cvik předvede ostatním žáci provedou daný cvik (Z pohledu tv už není nutné, žáci jsou již rozcvičení. Z pohledu aj je zde zařazeno, ale je možné provést v příští hodině.) Kategorie, jak jdou postupně:. zahřát tělo warm up my body 2. rozhýbat klouby loosen up joints 3. protáhnout svaly stretch muscules 4. běžecká ABC - running ABC strana 9

10 Polohy celého těla Metodické pokyny pro Tv2_06 Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže pojmenovat a předvést základní polohy celého těla Aj dokáže anglicky pojmenovat základní polohy celého těla Forma: žáci cvičí ve skupinkách Pomůcky: papír, tužka Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Předvede jednotlivé polohy, pojmenuje je a přidá anglický překlad. Pro cvičení učitel napíše anglicky polohy na papír v jakémkoli počtu a pořadí. Ukáže ho skupině žáků. Žáci v připravené skupině soutěží, kdo polohami projde rychleji a správně. Učitel zápis cviků, resp. jejich pořadí mění pro každou skupinu. Výchozí polohou je stoj. Slovní zásoba:. výpon standing on tiptoe 2. stoj - stand 3. podřep knee bend 4. dřep - squat 5. sed sitting (position) 6. leh lying (position) Cvičení: Příklad pořadí:. standing on tiptoe 2. lying 3. knee bend 4. lying strana 0

11 Atletické disciplíny Metodické pokyny pro Tv2_07 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zná základní lehkoatletické disciplíny Aj rozšiřuje slovní zásobu, dokáže aktivně pracovat s novými slovíčky Forma: žáci pracují jednotlivě Pomůcky: nakopírovaná samostatná práce Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Slovní zásoba: sprint (00 m) sprint (00 metres) skok daleký long jump vrh koulí shot put skok vysoký high jump 400 m 400 metres 0 m překážek 0 metres hurdles hod diskem discus throw skok o tyči pole vault hod oštěpem javelin throw 500 m 500 metres 200 m 200 metres 800 m metres Cvičení: Samostatná práce hurdles.. Pro muže jsou vysoké 06,7 cm pro a na0 m trati je jich 0 400mEtres. Běh na jeden atletický ovál discus... Hmotnost tohoto náčiní pro M 2kg, pro kg polevault.. Světový rekord M 6,4 m, 5,06 m shotput.. V této disciplíně je pro M náčiní těžké 7,26 kg, pro 4 kg Highjump. Světový rekord M 2,45 m, 2,09 m javelin... Hmotnost tohoto náčiní pro M 800 g, pro 600 g longjump.. Světový rekord M 8,95m, 7,52 m sprint. Nejkratší běžecká disciplína tajenka: dacathlon strana

12 Pracovní list Dekathlon (men) sprint (00 m) sprint (00 metres) skok daleký long jump vrh koulí shot put skok vysoký high jump 400 m 400 metres 0 m překážek 0 metres hurdles hod diskem discus throw skok o tyči pole vault hod oštěpem javelin throw 500 m 500 metres Heptathlon (women) 00 m překážek 00 metres hurdles skok vysoký high jump vrh koulí shot put 200 m 200 metres skok daleký long jump hod oštěpem javelin throw 800 m metres. Pro muže jsou vysoké 06,7 cm a na0 m trati je jich 0 2. Běh na jeden atletický ovál 3. Hmotnost tohoto náčiní pro M 2kg, pro kg 4. Světový rekord M 6,4 m, 5,06 m 5. V této disciplíně je pro M náčiní těžké 7,26 kg, pro 4 kg 6. Světový rekord M 2,45 m, 2,09 m 7. Hmotnost tohoto náčiní pro M 800 g, pro 600 g 8. Světový rekord M 8,95m, 7,52 m 9. Nejkratší běžecká disciplína Tajenka je.. strana 2

13 Lavička jako kladina Metodické pokyny pro Tv2_08 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinační schopnosti, vnímání vlastního těla - rozvíjí týmovou komunikaci a spolupráci Aj rozšiřuje slovní zásobu o nová slovíčka - komunikuje v Aj Forma: žáci cvičí ve dvou družstvech Pomůcky: 2 lavičky, 2 kužely Další pokyny: Učitel rozdělí žáky do dvou družstev. Oba týmy dostanou jednu lavičku. Učitel vymezí nebezpečné území (s ohledem na délku lavičky) dvěma kužely. Učitel žáky seznámí s novými slovíčky. Poté předvede a zároveň anglicky popíše úkol. Pokud žáci nerozumí, doptávají se anglicky. Slovní zásoba: kladina - beam pořadí order opačné pořadí reverse order překonat get over použít lavičku use the bench nebezpečný prostor unsafe area bezpečný prostor safe area Cvičení: Prostor je rozdělený do tří území - území mezi kužely ( nebezpečné území ), před kužely a za kužely ( bezpečná území ). Přičemž cílem hry je, aby se všichni členové družstva dostali přes nebezpečné území dříve než soupeřovo družstvo a to za těchto podmínek: A) V nebezpečném území se nikdo nesmí dotknout země ani stěny, v zbylých ano. B) Využije-li družstvo k překonání nebezpečného území lavičku, ta musí být širší stranou na zemi. C) Pořadí, v jakém jednotliví členové družstva vstoupili na lavičku, musí být při sestupu na úsek za kužely právě opačné (tzn. kdo vstoupil na lavičku jako první, odchází z ní jako poslední). Poruší-li tým na své cestě jakékoli z pravidel, všichni členové družstva se vrací zpět před kužely. Odtud tým může pokračovat znovu. strana 3

14 Skok vysoký Metodické pokyny pro Tv2_09 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí odrazové schopnosti, techniku odrazu Aj rozvíjí slovní zásobu o nová slovíčka Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: doskočiště pro skok vysoký (duchny), guma, stojany Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. V anglickém jazyce žáky jednoduše seznámí se sektorem skoku vysokého společně s různými technikami překonání laťky (gumy) a jednotlivými fázemi pohybu (viz slovní zásoba). Pro zajímavost může učitel žákům ukázat hodnotu světového rekordu. Slovní zásoba: skok vysoký high jump doskočiště landing area flop - flop stredl - straddle nůžky scissors (jump) rozběh run-up odraz take-off přeskok jump over Cvičení: Žáci nacvičují jednotlivé techniky skoku vysokého. Techniky:. nůžky scissors (jump) 2. stredl - straddle 3. flop - flop strana 4

15 Cvičení na hrazdě Metodické pokyny pro Tv2_0 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí sílu a obratnost, orientaci v prostoru Aj rozšiřuje a upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: žíněnky, hrazda Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Složení sestav učitel žákům anglicky popíše a předvede. Slovní zásoba: hrazda horisontal bar výmyk - upswing toč circle vzpor front support vis hanging position shyb pull-up Cvičení:. Cvičení na hrazdě Žáci cvičí sestavu složenou ze tří prvků na polovysoké hrazdě. výmyk vzpor toč (dané prvky je možné nacvičovat nejprve jednotlivě) 2. Základy posilování Žáci cvičí na vysoké hrazdě. A) vis shyb B) vis shyb - vzpor strana 5

16 Běžecká ABC Metodické pokyny pro Tv2_ Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci a rychlost, zdokonaluje techniku běhu Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci cvičí najednou (je možné i jednotlivě) Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Abych mohl začít psát, musím nejdřív umět jednotlivá písmenka abecedy! Pro jednotlivé fáze běhu má běžecká ABC cvičení pro celkové zvýšení efektivity běhu. Jednotlivá cvičení učitel anglicky pojmenuje a dále pokyny sděluje v AJ. Slovní zásoba: lifting - lifting skipping - skipping skipping pozpátku skipping backward zakopávání kick in back zakopávání pozpátku kick in back backward předkopávání hitch kick předkopávání pozpátku hitch kick backward Cvičení: Běžecká ABC Cvičení je možné rozdělit do několika úrovní co do obtížnosti provedení A) v chůzi B) na místě ve vyšší frekvenci C) ABC pozadu D) cvičení z ABC dělá pouze jedna noha, druhá kluše E) každá noha dělá jiné cvičení z běžecké ABC strana 6

17 Volejbal herní činnosti jednotlivce Metodické pokyny pro Tv2_2 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí herní činnosti jednotlivce Aj rozvíjí slovní zásobu a schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci jsou rozděleni do družstev Pomůcky: volejbalové míče, kužele Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Před každým cvičením učitel žákům zopakuje techniku správného provedení pro jednotlivé volejbalové dovednosti a pojmenuje je anglickým výrazem. Žáci se rozdělí do družstev a učitel vymezí prostor, odkud kam se budou žáci pohybovat. Jednotlivá cvičení učitel žákům popisuje anglicky. Slovní zásoba: odbití vrchem volley odbití spodem - volley podání vrchem overhand service podání spodem underhand service smeč - smash blok - block přihrát pass Cvičení:. Nesoutěžní nácvik techniky správného provedení 2. Soutěžní rychlost provedení a) odbití vrchem tam i zpět odbíjet vrchem, oběhnout kužel b) odbití vrchem plus odbití spodem ke kuželu odbíjet vrchem, u kuželu míč chytit, nadhodit si ho a odbitím spodem přihrát spoluhráči c) odbití spodem plus podání vrchem ke kuželu odbíjet spodem, u kuželu míč chytit, nadhodit si ho a podáním vrchem přihrát spoluhráči Jednotlivá cvičení se bodují, za špatné porozumění zadanému úkolu je chybujícímu družstvu odečten bod. strana 7

18 Základy posilování Metodické pokyny pro Tv2_3 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí silové schopnosti - rozvíjí schopnost spolupracovat - rozvíjí vnímání vlastního těla a jeho správné držení Aj rozšiřuje slovní zásobu - rozvíjí schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: žíněnky Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci si vytvoří dvojice. Každá má svoji žíněnku, na které žáci cvičí. Učitel anglicky cvičení popisuje. Nutnost dbát na správné dýchání při cvičeních, správné držení těla a bezpečný průběh pohybu. Slovní zásoba: viz cvičení Cvičení: Exercise a) Standing back to back with your partner, stretch your arms simulating a T, and pass them over your partner's arms, then bend your elbows and put your hands on your waist. b) Bend your knees and lower your body as if you want to sit on a chair. c) Stand up strana 8

19 Exercise 2 a) Lay down facing the floor while your partner is holding up your feet. b) Push up your body and start walking with your hands simulating a wheelbarrow. Exercise 3 a) Lying on the floor stretch your forearms, and hold your partner s b) Then push hard trying to lift him/her. weight on them. Exercise 4 a) Lay on the floor parallel to your partner with your head in the opposite direction. b) Lift your right leg and twist it around your partner s leg. c) Push your partner as hard as you can, the strongest wins. strana 9

20 Pohybový rozsah cvičení ve dvojicích Metodické pokyny pro Tv2_4 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv zvětšuje pohybový rozsah - rozvíjí vnímání vlastního těla - rozvíjí skupinovou komunikaci Aj rozvíjí slovní zásobu a schopnost porozumět mluvenému slovu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Upozorní žáky na kritické momenty cvičení (správnost dýchání, správné držení těla a průběh pohybu, pohyby pomalé a plynulé, cvičení nesmí bolet důležitost komunikace ve dvojici) Slovní zásoba: viz popis cvičení Cvičení: Anglický popis cvičení Exercise a) Sit down on the floor facing your partner. b) Spreading your legs in a V angle, hold your partner's hands and pull, then relax and your partner will pull you in the opposite direction. strana 20

21 Exercise 2 a) Standing back to back with your partner, stretch your arms simulating a T, and pass them over your partner's arms, then bring your elbows close to the side of your body. b) Bend your waist forward until you lift your partner from the floor. c) Try the same exercise but holding your partner's hands extended over your head. Exercise 3 a) Standing side by side with your partner, bend your waist in his/her direction. b) Hold his/her lower hand, and try to reach the other. Exercise 4 a) Standing in front of your partner, stretch your arms and put your hands on his/her shoulders. b) Bend your waist and lower your chest forming a 90 angle. strana 2

22 Hod X vrh Metodické pokyny pro Tv2_5 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv seznamuje se se sektorem vrhu koulí - osvojuje si techniku vrhu koulí - rozlišuje hod a vrh Aj rozvíjí a upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí jednotlivě Pomůcky: koule (3kg, 4kg), pásmo Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Po anglickém výkladu se učitel žáků ptá, o jakých částech těla v něm žáci mohli slyšet a v jakém smyslu. Slovní zásoba: prsty - fingers dlaň - palm loket - elbow krk neck noha foot paže arm bok hip zápěstí - wrist vrh koulí shot put míček long distance ball Cvičení: Grip Place the shot on the base of your fingers NOT IN THE PALM and spread your fingers slightly. Then press it against your neck, under the chin. Your throwing elbow should be pointing outward, and not to the front as in the long distance ball, away from your body. Position Stand at the back of the circle, facing away from the direction of your target, opposite to the long distance ball where your face is in the same direction of your target. A right-handed thrower should place the right foot near the back edge of the circle, with the left leg extended forward. Power up Keeping most of your weight on your right foot, bend your knees as if you were moving into a seating position, extend your left leg toward the target area and push off with your right foot to the front of the circle rotating your hips. Your feet should land simultaneously, your left foot in the front of the circle, and your right foot in the middle of the circle. strana 22

23 Throwing Keeping your left side firm, punch your arm upwards and complete the throw with a flip of your wrist. Tip Your throw s power begins in your legs and flows upwards through your hips back and arm strana 23

24 Štafetová předávka Metodické pokyny pro Tv2_6 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv poznává štafetový běh a samotnou techniku předání štafetového kolíku - rozvíjí koordinaci a týmovou spolupráci Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: štafetové kolíky, křídu nebo kužele na vymezení prostoru (4) Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci k obrázkům přiřazují správná anglická slovíčka. Slovní zásoba: štafeta relay štafetový kolík baton (stick) předávka changeover (handover) předávkové území changeover box Cvičení: strana 24

25 Pracovní list a) changeover b) baton (stick) c) relay d) changeover box strana 25

26 Hra s tenisovými míčky Metodické pokyny pro Tv2_7 Vytvořeno: Určeno: 6. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí koordinaci, přesnost hodu, kvalitu chytání, smysl pro týmovou spolupráci Aj rozvíjí slovní zásobu - orientuje se v anglicky psaném textu Forma: žáci cvičí ve skupině Pomůcky: tenisové míčky, slovní zásoba Další pokyny: Učitel rozdá žákům slovní zásobu (viz slovní zásoba). Potom žákům anglicky popíše hru. Úkolem žáků je s pomocí slovní zásoby pochopit hru. Slovní zásoba: ve dvojicích in pairs stát v řadě stand in line přihrát pass směr direction způsob - manner Cvičení:. orking in pairs. One group stands in line facing the others as shown below. 2. Player A will pass the ball to D, player D will pass to E, player E will pass the ball to F, who will close the cycle, by passing the ball in the same manner, but in the opposite direction. 3. Add players and balls. strana 26

27 Seznámení s nejpopulárnějšími hrami Metodické pokyny pro Tv2_8 Vytvořeno: Určeno: 8. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv dokáže popsat prostředí a základní pravidla populárních míčových her Aj rozvíjí slovní zásobu Forma: žáci pracují ve skupinách po 3-4 Pomůcky: v závislosti na hře Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem a rozdělí žáky do pracovních skupin. Každá skupina má za úkol přiblížit ostatním vybranou hru z několika pohledů. Každý člen skupiny by měl mít jednu oblast. Domácí příprava žáků. Slovní zásoba: rámcově viz cvičení Cvičení: Hry fotbal, basketbal, volejbal, házená, nohejbal, tenis Připravená skupina žáků představí hru ostatním ze tří základních pohledů. Poté dojde na samotné hraní hry, kdy jeden nebo více členů skupiny plní roli rozhodčího. Oblasti:. Hřiště anglický výraz - základní popis 2. Účastníci hry hráči (počet), rozhodčí - anglické výrazy pro jednotlivé posty hráčů 3. Pomůcky vybavení hráčů (výstroj, výzbroj), rozhodčích 4. oblast číslo 4 je zvládnout roli rozhodčího anglicky nazvat přestupek - anglicky nahlásit skóre Po ukončení hraní zopakovat slovní zásobu ústně nebo písemným testem. strana 27

28 Cvičení se změnou zátěže Metodické pokyny pro Tv2_9 Vytvořeno: Určeno: 8. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí vnímání vlastního těla Aj dokáže stupňovat pravidelná přídavná jména Forma: žáci cvičí samostatně Pomůcky: Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Během rozcvičení si žáci zopakují pravidla pro stupňování pravidelných přídavných jmen v anglickém jazyce. Na závěr rozcvičky učitel zařadí několik výkonnostně stupňovaných cvičení, jejichž intenzitu reguluje anglickými výrazy, žáci reagují. Slovní zásoba: rychlý rychlejší nejrychlejší fast faster the fastest vysoký vyšší nejvyšší high higher the highest pomalý pomalejší nejpomalejší slow slower the slowest daleký delší nejdelší long longer the longest krátký kratší nejkratší short shorter the shortest nízký nižší nejnižší low lower the lowest Cvičení: Po rozcvičení. běh the slowest slower slow - fast faster the fastest 0% - 30% - 50% - 70% - 80% - 00% z maximální rychlosti běhu 2. výskok levou, pravou, snožmo - the lowest lower low - high higher the highest 3. odraz do dálky levou, pravou, snožmo - the shortest shorter - short - long longer the longest strana 28

29 Rozvíjíme týmovou spolupráci Metodické pokyny pro Tv2_20 Vytvořeno: Určeno: 9. ročník Předmět: Tělesná výchova 2. stupeň Tv rozvíjí týmovou spolupráci - rozvíjí sílu Aj upevňuje slovní zásobu Forma: žáci cvičí ve 2 družstvech Pomůcky: 4 medicinbaly, 2 lavičky, švédská bedna, 2 kužele, 2 žíněnky, popis rozmístění, předmětů, kužely pro vymezení prostoru Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Rozdělí žáky do 2 družstev a každému dá díl ze švédské bedny, 2 medicinbaly, lavičku, 2 kužely a vymezí družstvům prostor pro skládání. Úkolem družstev je poskládat předměty podle popisu v daném prostoru. Rychlejší vyhrává. Slovní zásoba: vedle next to pod under v in mezi between vlevo left vpravo right na on před in front of za - behind Cvičení: Srovnej správně předměty Např: The first medicin ball is left, the second is right on your area. The bench is on medicin balls. The part of the swedich box is in front of the bench. The part of swedish box is between cones. Someone of your team lays under the bench and others stand in the segment of the box. strana 29

30 Cvičení s míčem - dvojice Metodické pokyny pro Tv2_2 Vytvořeno: Určeno: 2. stupeň Předmět: Tělesná výchova Tv rozvíjí dovednost chycení míče a způsob jeho odhodu Aj dokáže stupňovat pravidelná přídavná jména Forma: žáci cvičí ve dvojicích Pomůcky: míče v závislosti na počtu dvojic, 6 kuželů na vyznačení vzdáleností Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Učitel postaví řadu kuželů tak, aby prostřední dva byly od sebe vzdálené cca 5m, ostatní za ně po m (z každé strany dva). Vznikne tak řada 6 kuželů (m m 5m - m m). Žáci vytvoří dvojice. Každá dvojice stojí čelem proti sobě na úrovni prostředních kuželů (tzn. 5m od sebe), ostatní dvojice se řídí dvojicí vedle sebe základní postavení dvojic. Ze základního postavení si žáci začnou házet míč. Podle pokynů učitele, který anglicky určuje výšku hodu, délku hodu, frekvenci přihrávek a jejich četnost, žáci reagují. Dále viz cvičení. Slovní zásoba: vysoko, výše, nejvýše high, higher, the highest daleko, dál, nejdál far, farther, the farthest nízko, nížeji, nejnížeji low, lower, the lowest rychle, rychleji, nejrychleji fast, faster, the fastest pomalu, pomaleji, nejpomaleji slowly, slower, the slowest Cvičení: Házení a chytání míče ve dvojicích Všechny dvojice stojí v základním postavení. Učitel zvolá stupeň, žáci tomu přizpůsobí vzdálenost mezi sebou nebo dráhu hozeného míče. Pro snazší určení vzdálenosti při stupňování žákům pomáhají kužele. Doporučuji změnit způsob odhodu (levá/pravá ruka, obouruč spodem/vrchem, zády/čelem ve směru hodu, hod/vrh). strana 30

31 Tichá pošta rozvoj pohybových schopností Metodické pokyny pro Tv2_22 Vytvořeno: Určeno: 2. stupeň Předmět: Tělesná výchova Tv rozvíjí pohybovou všestrannost s důrazem na pohybový rozsah Aj dokáže porozumět mluvenému slovu - aktivně používá anglický jazyk Forma: žáci cvičí skupinově Pomůcky: papír se slovní zásobou a překladem Další pokyny: Učitel seznámí žáky s tématem. Žáci si stoupnou do kruhu. Dále viz cvičení. Slovní zásoba: udělej 0 kliků make ten press-ups běž tam a zpět run there and back běž jedno kolo run one lap udělej 0 sedů-lehů make ten sit-ups udělej hvězdu make cartwheel once poskakuj na pravé/levé noze 0x skip on your right/left leg ten times skákej do výšky do high jumps třepej rukama i nohama shake your hands and legs Cvičení: Tichá pošta Učitel stojí na začátku tiché pošty. Než pošle zprávu, která se musí předávat šeptem a anglicky, určí protahovací cvik, který žáci provádějí, než dojde zpráva k poslednímu. Poslední řekne zprávu nahlas a splní úkol, obsažený ve zprávě. Pokud se poště nepodaří zprávu správně předat, cvičí všichni. Pokud je adresát zprávě nerozumí, najde pomoc na papíře. strana 3

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy

Lifting, skiping, zakopávání, křížení nohou, odpichy Příprava do Didaktiky sportovních her (házená - přihrávání) didaktický výstup 4min Honička s míčem Vymezené území: 9m a branková čára. Na začátku se snaží dotekem míče jeden hráč dotknout dalšího hráče.

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

ON YOUR MARK, GET SET, GO!

ON YOUR MARK, GET SET, GO! Autor: Mgr. Jakub Vilánek Škola: ZŠ a MŠ Vacov ON YOUR MARK, GET SET, GO! Mezipředmětové vztahy: TV, AJ Časová dotace: 45 min Ročník: 6. - 7. Cíle: IKT: hlavním cílem hodiny je zopakovat nízký start z

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni)

1. Sprint na 60 m (jeden pokus v jednom dni) 2. Skok do dálky z rozběhu (tři pokusy v jednom dni) 1. Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1. 1. 2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být varováni všichni závodníci v daném běhu. Kdo zaviní

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049. Tělesná výchova pro 1.

Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ.1.07/1.1.06/03.0049. Tělesná výchova pro 1. Plán na podporu a zvýšení kvality cizojazyčného vzdělávání v ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice CZ..07/..06/03.0049 Tělesná výchova pro. stupeň listopad 202 SEZNAM UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JMÉNO: Roman Kotlář

Více

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing

fotbalové hřiště poločas (období) cíl half-time ochranné mountain climbing Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: leden 2013 Ročník: 1. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: tennis, ice-hockey, skiing, football, athletics, climbing Cíl práce a způsob

Více

A human body - Don t lose your head!

A human body - Don t lose your head! Jméno autora práce: Dana Lambertová Název práce: A human body - Don t lose your head! Zaměření, cíle práce: Naučit se anglicky správně pojmenovat části lidského těla +správná výslovnost, správný pravopis,

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

ŽS/16 Rozvoj koordinace

ŽS/16 Rozvoj koordinace Obsah: Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 1) Specifická volejbalová cvičení pro rozvoj koordinačních schopností (KK 2) 475 Nespecifická volejbalová cvičení pro rozvoj

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013/2014 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava

Více

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol

Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol Požadavky zkoušky z předmětu Základy pohybových dovedností - PXVP studijní program Učitelství 1. stupeň základních škol I. Plavání 1.40 m znak se startem a obrátkou (hodnocena technika plaveckého způsobu,

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 8. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus)

OKRESNÍ KOLA 2014. Sprint na 60 m (jeden pokus) PRAVIDLA DISCIPLÍN PRAVIDLA DISCIPLÍN OKRESNÍ KOLA 2014 Sprint na 60 m Z nízkého startu, podle pravidel atletiky platných od 1.1.2010, startování jako ve vícebojích, tj. po prvním chybném startu musí být

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 6. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani

ATLETIKA. Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký. Klokaní skoky. POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani ATLETIKA Průpravná cvičení zaměřená na skok daleký Klokaní skoky POMŮCKY: obruče, šátek. MOTIVACE: Skáčeme jako klokani POPIS ČINNOSTI: žáci provádějí rozmanité typy odrazových cvičení se záměrem získat

Více

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy

Uplatňuje správné držení těla v různých polohách a pracovních činnostech. Správné provedení. duševní zdraví. cvičební polohy Předmět: Tělesná výchova Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Činnosti ovlivňující zdraví Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu.

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

LEHKÉ!INKY SOFT & BASEBALL

LEHKÉ!INKY SOFT & BASEBALL Tato cvi!ení slou"í k posílení a zlep#ení rotace pa"í p$i házení a nadhazování. K cvi!ení pou"ij "inky 0.5.5 kg maximáln%. Místo!inek se dají pou"ít vodou napln%né 0.5 l PET láhve. Cvi! pravideln% (nejlépe

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN

volitelný předmět ročník zodpovídá SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA ATLETICKÉ TŘÍDY 9. ŠULC MARTIN Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE

12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 12. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu (kvalifikační internetové kolo) PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži (internetové kolo) Datum konání: od 20. ledna 2015

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 4 8.5.2011, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 30.4.2011 1. DEN středa 17:00 - společný sraz v Harrachově 17:30

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk

Více

11. ročník 2009 / 2010

11. ročník 2009 / 2010 Místo : Moravský Beroun Datum : 5.6.2010 SO v 8:00 Výsledková listina sedmého hracího dne 17. disciplína Střelba ze vzduchovky Hodnocení : Jednotlivci Pravidla : Střílí se na klasické terče ze vzdálenosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená; gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova

9.3.16. Člověk a zdraví Tělesná výchova Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník ČINNOSTI Dovede se orientovat ve IX. Zásady bezpečnosti

Více

Minibasketbal v školní TV

Minibasketbal v školní TV Minibasketbal v školní TV Osnova přednášky Základní pravidla minibasketbalu: Výška košů hraje se na snížené koše, výška obroučky je 260cm nad zemí Velikost míčů hraje se s míčem velikosti č. 5 Hrací doba

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Vzdělávací obsah Tělesná výchova, 1.-3.ročník, 3 hodiny týdně Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Činnosti ovlivňující zdraví Bezpečnost při pohybových činnostech. Hygiena při TV, osobní hygiena,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

O projektu. Příklady soutěží

O projektu. Příklady soutěží O projektu AMOS TOUR je sportovně dovedostní soutěž ZŠ. V školním roce 2010/2011 probíhá jako II. ročník v MČ Prahy 1,2 a 3. Soutěž se liší proti ostatním sportovním soutěžím v tom, že zapojuje do dění

Více

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků)

Doporučený čas: 45 min. (dle schopností žáků) Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6.03 Procvičujeme slovesa a předložky (pro 6. ročník) Tento pracovní list slouží k procvičování

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy,

Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, Seminář pro trenéry volejbalových přípravek při ZŠ, učitele TV a učitele 1. stupně ZŠ Svitavy, 5. 12. 2011 Program: 1. Představení projektu Barevný minivolejbal (pravidla, videoukázky, vyuţití v hodinách

Více

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Tělesná výchova. Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Tělesná výchova - 6. a 7. ročník Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu, předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost organizace

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová

PSANÍ. My room is a mess. Anglický jazyk. Hana Vavřenová PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : My room is a mess M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e

Více

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE

9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 9. ročník mistrovské soutěže České republiky o nejzdatnější mládež a střední školu PROPOZICE 1. Základní údaje o soutěži Datum konání: středa 13. červen 2012 Místo konání: Čelákovice, budova Základní školy,

Více

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví

Učivo předmětu. Činnosti ovlivňující zdraví Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Battle Of Brno Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit soutěžícího anebo tým z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel.

Battle Of Brno Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli vyloučit soutěžícího anebo tým z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel. Battle Of Brno 2016 Každý atlet, který závodí na soutěži Battle of Brno 2016, svým startem potvrzuje, že bude závodit v duchu fair-play, bude se chovat slušně ke svým soupeřům, členům svého týmu, k organizátorům

Více

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník prosinec 2009 METODICKÁ PŘÍLOHA 49. GYMNASTICKÉ SESTAVY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (4-5 a 6-7 let) DOPORUČENÉ PRO ODDÍLY VŠEOBECNÉ GYMNASTIKY

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t :

POSLECH. Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček. Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu. Z á k l a d o v ý t e x t : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-20 Z á k l a d o v ý t e x t : Caren: High Wings, Caren speaking, how can I help you? John: Hello,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

DRILLY Catcherů. Zpracoval DAVID WINKLER Brněnská Baseballová Akademie

DRILLY Catcherů. Zpracoval DAVID WINKLER Brněnská Baseballová Akademie Zpracoval DAVID WINKLER Brněnská Baseballová Akademie Dovednosti Catchera Catcher Rutinér Catcher Hardest worker Catcher Leader týmu Chytání Blokování Vedení týmu Házení Postavení na HP Vztah s UMP a P

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

My body DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-17_AJ-3. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My body

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit.

S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit. 10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

- pořadová cvičení. - povely - nastoupit, končit, pozor, pohov... - orientační běh v terénu. - rozcvička s míči

- pořadová cvičení. - povely - nastoupit, končit, pozor, pohov... - orientační běh v terénu. - rozcvička s míči Měsíc Týden Rušná část Průpravná část Hlavní část Závěrečná část Září - seznámení s řádem v tělocvičně, bezpečností, chováním v ní i mimo - oděv a obuv do TV - seznamovací hry - nástup - jednořad - pořadová

Více

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější.

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější. 18. OBSAZENÍ PRÁZDNÉ BRANKY Tato činnost je něco jako verze hokejové hry škatulata, hejbejte se ", hry, kterou většina dětí již zná. Vyznačte kruh, asi 15 metrů v průměru, s využitím cca 10 kuželů, které

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

EASTER. Mezipředmětové vztahy: Člověk a svět. Časová dotace: 2 x 45 minut. Ročník: ročník. Cíle: Cílová slovní zásoba a fráze:

EASTER. Mezipředmětové vztahy: Člověk a svět. Časová dotace: 2 x 45 minut. Ročník: ročník. Cíle: Cílová slovní zásoba a fráze: Autor: Mgr. Lenka Burešová Škola: ZŠ Čeperka, okres Pardubice EASTER Mezipředmětové vztahy: Člověk a svět Časová dotace: 2 x 45 minut Ročník: 3. 4. ročník Cíle: Člověk a svět: poznat a pojmenovat základní

Více