Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika"

Transkript

1 RA-Cert Division Headquarters 65 Millet St. Suite 201 Richmond, VT USA Tel: Fax: Certifikační audit byl vykonán: Lesní hospodářství 2013 Roční audit Zpráva pro: Správa Krkonošského národního parku v Vrchlabí, Česká republika NEPCon ul. Emaus 7/ Kraków, Poland Tel: , Fax: Contact person: Kinga Sułkowska Zpráva dokončena: Datum auditu: Auditoři: Juraj Tužinský, Ondřej Tarabus FM April 2012 Certifikační kód: SW-FM/COC Certifikát vydán: Exspirace certifikace: Kontaktní osoba: Ing. Václav Jansa Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí, Czech Republic

2 OBSAH 1. ÚVOD VÝSLEDKY A NÁLEZY AUDITU ZÁVĚR AUDITU ZMĚNY V HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODNIKU, KTERÉ MAJÍ EFEKT NA SOULAD SE STANDARDEM PLOCHY VYLOUČENÉ Z CERTIFIKACE KONZULTACE SE ZÁJMOVÝMI SKUPINAMI SOULAD S PLATNÝMI SPRÁVAMI O NESHODĚ NOVÉ SPRÁVY O NESHODĚ UDĚLENÉ NA ZÁKLADĚ AUDITU POZOROVÁNÍ PROCES CERTIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ AUDITOŘI A JEJICH KVALIFIKACE: PROGRAM HODNOCENÍ STRATEGIE HODNOCENÍ PROCES KONZULTACÍ SE ZÁJMOVÝMI SKUPINAMI ZMĚNY V STANDARDU POUŽITÉM PRO CERTIFIKACI POSOUZENÍ DOKUMENTACE PODNIKU A POŽADOVANÝCH ZÁZNAMŮ... 8 PŘÍLOHA I: Formulář FSC ročního auditu: (tajné)... 9 PŘÍLOHA II: Seznam všech navštívených míst (tajné)...12 PŘÍLOHA IV: Shoda se standardem lesního hospodaření (tajné)...13 PŘÍLOHA V: Přehled shod se standardem pro zpracovatelský řetězec (tajné)...17 PŘÍLOHA VI: Formulář k aktualizaci databázi Rainforest Alliance...22 FM April 2012 Page 2 of 22

3 1. ÚVOD Cílem této zprávy je zdokumentovat roční kontrolní audit v Správa Krkonošského národního parku (dále jen lesní podnik). Zpráva prezentuje nálezy auditorů Rainforest Alliance, kteří hodnotili, zda systém v lesním podniku zabezpečuje dodržování FSC standardů lesního hospodaření a souvisejících politik. V části 2. této zprávy jsou výsledky auditu a všechny potřebné požadavky na lesní podnik jsou popsané v správách o nesouladu. Rainforest Alliance založil svůj předchozí program v 1989 za účelem certifikace odpovědného lesnického hospodaření a začal poskytovat různé auditorské služby. Rainforest Alliance certifikace a auditorské služby jsou řízeny a prováděny v rámci divize RA-Cert. Všichni příslušní pracovníci odpovědní za provedení auditu, hodnocení a certifikaci jsou pod gesci divize RA-Cert, dále jen Rainforest Alliance nebo RA. Tato správa zahrnuje též informace, které budou určené pro veřejnost. Části 1-3 budou zveřejněné na webové stránce FSC dle požadavků FSC. Všechny přílohy jsou považovány za důvěrné. Kopii veřejného shrnutí této zprávy lze získat na webové stránce FSC Řešení rozporů: Pokud klienti Rainforest Alliance, dotčené organizace, nebo jednotlivci mají připomínky k Rainforest Alliance a jejich službám, doporučujeme přímo kontaktovat regionální nebo hlavní kancelář (viz kontaktní informace na obálce správy). Formální stížnosti musí být zaslané písemnou formou. 2. VÝSLEDKY A NÁLEZY AUDITU 2.1. Závěr auditu Na základě shody s FSC a požadavky Rainforest Alliance, tým auditorů přijal následné doporučení: Požadavky pro certifikaci jsou splněny, je doporučeno zachování certifikátu Nebyly vydány zprávy o neshodě Požadavky pro certifikaci nejsou splněné: Poznámka: Otázky identifikované jako kontroverzní nebo jako těžko identifikovatelné Bez komentáře Jako kontroverzní nebo těžko identifikovatelná se jeví otázka využívaní institutu "omezení využívání funkcí lesa" verzus "dočasného omezení lesa" při výstavbě nových sjezdovek na lesních pozemcích. Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo na období 2010 až 2020 připouští možnost výjimečných úprav v případech tří ze stávajících lyžařských areálů na území KRNAP (Příloha 8: Doporučení expertní skupiny ve věci "Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody ), a to při zachování zákonné povinnosti ve vztahu k zák. 100/2001 Sb. (hodnocení

4 SEA/EIA) a hodnocení vlivu na lokality Natura 2000 ( 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Povolovacím orgánem je Ministerstvo Životního přostrědí (MŽP) které využilo institut "dočasného omezení lesa" namísto "dočasného odnětí lesa" kterou odporoučela Česká Inspekce Životního Prostědí. Auditoři nezjistili porušení legislativy, platného plánu péče o národní park a požadavků FSC. Proti sobě máme dva názory státních orgánů, jak podobné případy řešit a oba jsou v souladu s platnou legislativou. Prozatím je těžké posoudit, které z níže uvedených řešení je to správné: 1. KRNAP a MŽP preferují využívání institutu "omezení využívaných funkcích lesa" a argumentují lepší ochranou pozemku proti prodeji jako při "dočasném omezení lesa" (aby se pozemek nedostal mezi ostatní plochy), lehčí možností opětovného zalesnění a také tím, že poplatek za odnětí se dá vykompenzovat nájemným. 2. ČIŽP která preferuje využívání institutu "dočasné odnětí lesa" a argumentuje, že pro investory se bez poplatku za odnětí lesa může jevit atraktivnějším a cenově výhodnějším budování sjezdovek na území národního parku. Otázka zůstane neuzavřená také v budoucnu budeme sledovat zda na území národního parku opravdu nedochází k větší výstavbě sjezdových areálů, která jde nad rámec "Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo na období 2010 až 2020" (Příloha 8: Doporučení expertní skupiny ve věci "Zajištění Souladu rozvoje sjezdové lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se Zájmy ochrany přírody ") Změny v hospodaření v lesích podniku, které mají efekt na soulad se standardem Lesní podnik aktualizoval svou směrnici (S-7/2011) ohledně použití ochranných známek FSC podle FSC-STD V Plochy vyloučené z certifikace Není aplikované. Zaškrtněte toto pole, pokud lesní podnik nemá plochy vyloučené z rozsahu certifikátu, podle standardu FSC POL Konzultace se zájmovými skupinami Zájmové skupiny byly kontaktovány zejména prostřednictvím u a telefonicky. Nabídnuta byla rovněž možnost zúčastnit se veřejného setkání, případně osobního setkání s auditorským týmem. Zájmové skupiny nevznesli negativní připomínku kromě České Inspekce životního prostředí, která upozornila, že pro výstavbu sjezdovek byl využíván institut "omezení využívání funkcí lesa" namísto "dočasného odnětí lesa". Auditoři nezjistili porušení legislativy, platného plánu péče o národní park a požadavků FSC. Oba názory státních orgánů jsou v souladu s FM April 2012 Page 4 of 22

5 platnou legislativou a proto byla tahle připomínka zahrnuta do sekce kde jsou otázky identifikované jako kontroverzní nebo jako těžko identifikovatelné (viď sekci 2.1) 2.5. Soulad s platnými správami o neshodě Následující část popisuje požadavky na držitele certifikátu týkající se každé platné zprávy o neshodě (NCR). Pro každou správu o neshodě je prezentován nález spolu s popisem a statusem popsaným níže. Nesplnění podmínek bude mít za následek zvýšení klasifikace z menšího na větší, kde je požadavek splnění je maximálně do tří měsíců nebo hrozba pozastavení či ukončení Rainforest Alliance certifikátu. Následující kategorie jsou použity pro indikaci stavu nedostatků: Status správy o neshodě Uzavřená Otevřená Vysvětlení Certifikovaná společnost úspěšně vyřešila správu o neshodě (NCR). Certifikovaná společnost nevyřešila správu o neshodě (NCR), nebo pouze částečně vyřešila správu o neshodě (NCR). Zkontroluj či je aplikovatelné (Nejsou otevřené požadavky na nápravu) 2.6. Nové správy o neshodě udělené na základě auditu Nebyly vydány nové správy o neshodě 2.7. Pozorování Pozorování mohou být vznesena, pokud problémy nebo časné stádia problému nepředstavují nesoulad v současnosti a pokud nejsou řešeny klientem. Pozorování může být varovný signál na konkrétní problém, který, není-li řešen, může vést k neshodě v budoucnu (v podmínkách 5-ti let platnosti certifikace nebo v době recertifikace). Nebyla vydána pozorování 3. PROCES CERTIFIKAČNÍHO HODNOCENÍ 3.1. Auditoři a jejich kvalifikace: Jméno Ing. Juraj Tužinský Funkce Hlavní auditor auditora: auditora Občan Slovenské republiky, absolvent Technické univerzity ve Zvoleně - Lesnické fakulty (1998). Praktické zkušenosti z lesnictví: Štátne lesy SR (Technik pro pěstování a ochranu), Pozemkové Kvalifikace: společenství Nemecká Huta (Předseda a odborný lesní hospodář), Projektový manažer pro FSC Slovensko. Zajímá se o přírodě blízké obhospodařování lesů. Jako hlavní auditor se zúčastnil na auditech certifikace lesů a zpracovatelského řetězce na Slovensku, v České republice, V Maďarsku, v Bulharsku, Ukrajině, Bosně a Hercegovině. FM April 2012 Page 5 of 22

6 Absolvoval kurzy a složil zkoušky na vedoucího auditora spracovatelského řetězce (FSC a PEFC) a vedoucího auditora obhospodařování lesů (FSC). Jméno auditora: Kvalifikace: Ing. Ondřej Tarabus Funkce auditora Místní expert Občan České republiky, - absolvent České Zemědělské Univerzitiy v Praze - Lesnické fakulty. Absolvoval kurzy a složil zkoušky na vedoucího auditora spracovatelského řetězce (FSC a PEFC) Program hodnocení Datum Lokalita /hlavní oblasti Kancelář NEPCon Správa a sídlo KRNAP Územní pracoviště Harrachov Územní pracoviště Černý Důl Správa a sídlo KRNAP Hlavní činnost Notifikace a konzultace se zájmovými skupinami (rozhovory prostřednictvím telefonu) přibližně 4 hodiny Otevření auditu, kontrola dokumentů, rozhovory s pracovníky Kontrola dokumentů a rozhovory s pracovníky na lesní správě, terénní kontrola a pozorování, rozhovory s pracovníky v lese Kontrola dokumentů a rozhovory s pracovníky na lesní správě, terénní kontrola a pozorování, rozhovory s pracovníky v lese Kontrola dokumentů, rozhovory s pracovníky, ukončení auditu a prezentování výsledků auditu Celkový počet osobodní nutných k provedení auditu: 5 = počet zúčastněných auditorů 2 krát celkový počet dní strávených auditem 2, Strategie hodnocení Audit v lesním podniku byl zaměřen na : - vyhodnocení dodržování principu 8 a kriteria 5.4 (tak aby v rámci ročních auditů byli vyhodnoceny všechny aplikovatelné kritéria) a dalších kritérií které jsou hodnoceny každoročně např. 6.2, 6.3, 6.9, vyhodnocení průběžného naplňování požadavků FSC. Za účelem dosažení těchto cílů bylo navštíveno ústředí podniku, dvě územní pracoviště a lesní lokality což pokrylo obě úrovně řízení podniku a reprezentativní vzorek z terénu. Jedna lesní správa nebyla navštívena během předchozího auditu. Výběr zaměstnanců vyplynul z oblastí zaměření auditu uvedených výše. Na ústředí KRNAP byly provedeny rozhovory s příslušeními pracovníky a hodnocení různých dokumentů. Na lesních správách byly hodnoceny aktivity týkající se provádění prací a jejich kontroly. Terénní kontrola byla zaměřena na plánované, provázené a ukončené zásahy v lese. FM April 2012 Page 6 of 22

7 Během návštěvy v terénu byly vedeny rozhovory s terénními pracovníky, s dodavateli a s pracovníky, kteří pracují pro dodavatele a dále byly hodnoceny další aspekty ve vztahu praktického aplikování systému řízení lesního podniku Seznam hospodářských celků vybraných pro hodnocení Hospodářský celek / Zdůvodnění výběru Člen skupiny Správa Krkonošského Podnik je jeden hospodářský celek (v smyslu definice FSC). národního parku Metodika výběru je popsána v bodu 3.3 výše Proces konzultací se zájmovými skupinami Účelem strategie konzultačního procesu pro toto hodnocení je: 1) Zajistit, aby veřejnost byla informována o auditu a jeho cílech; 2) Napomoci auditorskému týmu vymezit potenciální sporné otázky; 3) Poskytnout veřejnosti příležitost k diskusi a projednání nálezů auditorského týmu. Tento proces nezahrnuje pouze informování zájmových skupin, ale, kdykoliv je to možné, také detailní a účelné jednání s nimi. Proces spolupráce se zájmovými skupinami nekončí návštěvou auditorů nebo certifikačním rozhodnutím. Rainforest Alliance kdykoliv uvítá připomínky těchto skupin k certifikované společnosti; na základě těchto připomínek často připravuje podklady pro terénní šetření. Ve spolupráci se s vlastníkem vznikl výchozí seznam zájmových skupin, jimž bylo následně zasláno veřejné oznámení. Zájmové skupiny byly kontaktovány zejména prostřednictvím u a telefonicky. Nabídnuta byla rovněž možnost zúčastnit se veřejného setkání, případně osobního setkání s auditorským týmem. Auditor se během auditu setkal rovněž s pracovníky dodavatelských firem a s pracovníky v lese. Připomínky od zájmových skupin jsou uvedeny v oddílu 2.4 této zprávy. Typ zájmové skupiny (nevládní organizace, státní orgány, místní obyvatelé, dodavatelé atd.) Počet informovaných zájmových skupin Počet odpovědí nebo konzultací se zájmovými skupinami Nevládní organizace 16 1 Státní orgány 2 1 Zástupci místních obyvatel 2 2 Odbory Změny v standardu použitém pro certifikaci FSC standard použitý pro certifikaci: Revize standardu od posledního auditu: Změny v standardu: Pro certifikační hodnocení lesního hospodaření byl použit Český standard FSC akreditovaný Accreditation Services International GmbH v Bonnu dne 30. srpna 2006 FM 35-Standard zpracovatelského řetězce pro lesní podniky Nejsou změny v standardu. Standard byl změněn (detaily jsou níže) FM April 2012 Page 7 of 22

8 Důsledky pro lesní podnik: Neaplikovatelné nejsou změny 3.6. Posouzení dokumentace podniku a požadovaných záznamů a) Pro všechny typy certifikátů Požadované záznamy Stížností obdržené od zájmových skupin, přijatá opatření, následná komunikace Posouzeny Poznámky: Lesní podnik má vypracované postupy, pokud jde o záznamy o stížnostech. Podle těchto postupů jsou stížnosti přiděleny příslušným oddělením (např. interní auditor je odpovědný zabývat stížnostmi na zaměstnance, externí stížnosti řeší oddělení pro styk s veřejností. Oddělení státní správy je zodpovědné za vyřizování stížností týkajících se probíhajících správních řízení apod.). Audit potvrdil, že lesní podnik vede záznamy o stížnostech, přijatých opatřeních a následné komunikaci. Záznamy o úrazech A N Poznámky: Kontrola dokumentace a rozhovory se zaměstnanci potvrdily, že organizace vede záznamy o úrazech (Drobná poranění jsou zaznamenávána na lesních správách a poranění vyžadující ošetření a zaměstnanců ústředí, jsou zaznamenávána bezpečnostním technikem). Záznamy o školeních A N Poznámky: Kontrola potvrdila, že organizace má záznamy o školeních nezbytných pro hospodaření v lese a požadavků na hospodaření podle FSC (např. záznamy o školení pro referenční vozidla jsou archivovány bezpečnostní technikem, školení pro motorové pily - vedoucím územního pracoviště a provozní inšpektorem, školení stráže přírody oddělením péče o les, školení lesní stráže-sekretářkou vedoucího odboru, - školení myslivecké a rybářské stráže - oddělením státní správy a pod.) Roční operační plány A N Poznámky: Kontrola potvrdila, že organizace má připravené roční operační plány které slouží jako podklady pro výběrová řízení. Inventarizační údaje A N Poznámky: Inventarizační údaje jsou uvedené v LHP v popisu porostů a lesní podnik dokončil provozní inventarizace lesa. Oddělení ochrany přírody vede inventarizaci flory, fauny, připadne jiné předměty ochrany přírody ( např. krasové jevy apod.) Záznamy o těžbě A N Poznámky: Organizace má vedeny přesné a aktuální záznamy o těžbě v jednotlivých porostech a porostních skupinách (druh, množství v ha a/anebo m3, způsob převedení, čas, dřevina, ). A N FM April 2012 Page 8 of 22

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systém certifikace PEFC v lesním hospodářství České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Certifikační

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE

PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE PRAVIDLA PROCESU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB SMĚRNICE Dle Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a dalších předpisů ČS legislativy TCert PRAVIDLA

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC

Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC Účast veřejnosti v certifikaci FSC Příručka pro aktivní zapojení zájmových skupin do certifikace lesů systémem FSC 1 Společná práce partnerů v Baltickém projektu 2006/2007 Kontakt na vedení projektu: FSC

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více