Systémy kotvení stromů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy kotvení stromů"

Transkript

1 Systémy kotvení stromů Bezpečnost a systém stabilní šetrný ke kořenům časově nenáročný ekologický cenově výhodný krásně rychle bezpečně

2 Obsah Strana Obsah Ukotvení stromů za bal pomocí upínacího popruhu Instalační pokyny Texty pro výběrová řízení Ukotvení stromů za bal pomocí upínacího lana Instalační pokyny Texty pro výběrová řízení Ukotvení pomocí lana Instalační pokyny Texty pro výběrová řízení Systém ozelenění střech Instalační pokyny - ukotvení stromů za bal Instalační pokyny - ukotvení pomocí lan Texty pro výběrová řízení - ukotvení za bal a ukotvení pomocí lan Přídržné síly zemních kotev Duckbill Instalační časy

3 pro ukotvení stromů za bal pomocí upínacího popruhu 1. Vykopejte jámu cca o 40 cm širší a cca o 5-10 cm hlubší než průměr balu. Bal postavte do středu jámy. 2. Zatloukací tyč zasuňte do těla kotvy a umístěte ve vzdálenosti cca 5 cm od balu. Kladivem zatlučte zemní kotvu pokud možno svisle až do minimální kotvící hloubky (viz tabulka) do rostlé půdy. Nad zemí už by mělo být vidět pouze oko lana. Důležité veličiny systémů ukotvení 40-RBKW 68-RBKW 88-RBKW MR4-RBKW Hloubka zatlučení 0,60 m 0,75 m 1,05 m 1,80 m Zatloukací tyč DR 40 DR 68 DR 88 DR MR4 Kladivo cca 1 kg cca 2 kg nebo cca 5 kg nebo cca 5 kg nebo 3. Zatloukací tyč vytáhněte. Zemní kotvu ukotvěte pomocí háku zatažením za oko lana směrem nahoru. V běžné rostlé půdě činí dráha nutná pro ukotvení kotvy cca 1,5 délky kotvy. V jiných půdách může být tato dráha kratší resp. delší. U měkčích zemin se doporučuje zaháknout hák do oka a zatlouci kousek do země. Krok 2 a 3 opakujte se zbývajícími dvěma kotvami, kotvy umístěte hvězdovitě. 4. Upínací pás veďte střídavě skrze trojúhelníky (D kroužky) kotev a přes bal. Nejprve zaveďte konec popruhu do ráčny a rukou utáhněte. Ráčnový napínák by měl ležet pokud možno shora bočně na balu, aby bylo snadno možné provést dotažení, pokud bude nutné. Dbejte na to, aby byl popruh veden rovně a nebyl přetočený. Poté popruh ráčnou napněte. 5. Dbejte na to, aby strom stál rovně. Stromem případně ještě zakývejte sem a tam a vyrovnejte jej. Popruh případně upravte rukou a znovu napněte. Dbejte na to, aby byl popruh veden ke kotvícím bodům přímo. 6. Jámu zasypte až po ráčnový napínák a systém finálně utáhněte. Přebytečný popruh odřízněte, ponechte jen přesah na cca 20cm. Popruh zakryjte zeminou nebo podobně. 7. Po silném promáčení a/nebo u měkkých zemin se doporučuje zkontrolovat napnutí popruhu a případně dotáhnout. V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifickými klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

4 pro ukotvení stromů za bal pomocí upínacího popruhu Strom postavit do jámy (Instalační pokyny bod 1) Kotvu zatlouci do země (Instalační pokyny bod 2) Kotvu ukotvit (Instalační pokyny bod 3) Přiložit upínací popruh a protáhnout trojúhelníkem (D-kroužkem) (Instalační pokyny bod 4) Upnutí kořenového balu (Instalační pokyny bod 5) Utáhnout upínací popruh (Instalační pokyny bod 6)

5 Texty pro výběrová řízení pro ukotvení stromů za bal pomocí upínacího popruhu 40-RBKW DUCKBILL Ukotvení stromu za bal upínacím popruhem Trojbodové ukotvení balu pro stromy do výšky cca 3,50 m se zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 25 cm (Ø cca 6,0 cm). Sada popruhového systému se skládá z: 3 ks zemních kotev 40 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 0,50 m - druhá strana s okem s D kroužkem 1 ks upínacího popruhu 1-dílného PES, šířka 2,5 cm, délka cca 6,00 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný 68-RBKW DUCKBILL Ukotvení stromu za bal upínacím popruhem Trojbodové ukotvení balu pro stromy do výšky cca 6,00 m se zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 35 cm (Ø cca 11,0 cm). Sada popruhového systému se skládá z: 3 ks zemních kotev 68 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 0,75 m - druhá strana s okem s D kroužkem 1 ks upínacího popruhu 1-dílného, PES, šířka 3,5 cm, délka cca 8,00 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný 88-RBKW DUCKBILL Ukotvení stromu za bal upínacím popruhem Trojbodové ukotvení balu pro stromy do výšky cca 8,00 m se zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 75 cm (Ø cca 23,5 cm). Sada popruhového systému se skládá z: 3 ks zemních kotev 88 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 1,05 m - druhá strana s okem s D kroužkem 1 ks upínacího popruhu 1-dílného, PES šířka 5 cm, délka cca 12,00 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný MR4-RBKW DUCKBILL Ukotvení stromu za bal upínacím popruhem Trojbodové ukotvení balu pro stromy do výšky cca 10,00 m se zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 125 cm (Ø cca 39,5 cm). Sada popruhového systému se skládá z: 3 ks zemních kotev MR4 z pozinkované stříkané litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 1,80 m - druhá strana s vyztuženým okem 1 ks upínacího popruhu 1-dílného, PES šířka 5 cm, délka cca 12,00 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný

6 pro ukotvení kořenových balů pomocí upínacího lana 1. Vykopejte jámu cca o 40 cm širší a cca o 5-10 cm hlubší než průměr balu, bal umístěte doprostřed jámy. 2. Zatloukací tyč zasaďte do těla kotvy a umístěte ve vzdálenosti cca 5 cm od balu. Kladivem zatlučte zemní kotvu pokud možno svisle až do minimální kotvící hloubky (viz tabulka) do rostlé půdy. Nad zemí už by mělo být vidět pouze oko lana. Důležité veličiny kotvících systémů 40-RBK 68-RBK 88-RBK Tloušťka dřevěných hranolů/polokulatin 4 x 4 cm 4 x 6 cm 6 x 6 cm Hloubka zatlučení 0,60 m 0,75 m 1,05 m Zatloukací tyč DR 40 DR 68 DR 88 Kladivo cca 1 kg cca 2 kg nebo cca 5 kg nebo 3. Zatloukací tyč vytáhněte. Zemní kotvu ukotvěte zatažením pomocí Duckbill Pully za oko lana směrem nahoru. V běžné rostlé půdě činí dráha nutná pro ukotvení kotvy cca 1,5 délky kotvy. U měkčích zemin se doporučuje zaháknout Duckbill Pully do oka a zatlouci kousek do země. Krok 2 a 3 opakujte se zbývajícími kotvami. Zemní kotvy umístěte hvězdovitě. 4. Ze tří stejně dlouhých prken (polokulatiny nebo hranoly cca 60x80 mm) vytvořte trojúhelník a dva rohy sbijte pomocí hřebíků. Délka = průměr balu + 5cm. Dřevěný trojúhelník položte na kořenový bal tak, aby se rohy nacházely vždy mezi kotvícími body a sbijte třetí roh. 5. Lanový napínák položte spodní stranou na jeden roh dřevěného trojúhelníku. Dbejte na to, aby čtyřhran směřoval ven a nikoli ke kmeni. Upínací lano protáhněte střídavě skrze oka kotvících lan a přes rohy trojúhelníku. Konec ocelového lana protáhněte skrz otvor napínáku a lano ručně utáhněte. Dbejte na to, aby ocelové lano pokud možno opisovalo přímou dráhu mezi kotvícím bodem a dřevěným trojúhelníkem. Konec ocelového lana protáhněte druhým otvorem ráčnového napínáku. Přebytečný konec ocelového lana odřízněte pokud možno nakrátko a hladce. Poté pootočte ozubené kolo rukou o několik zubů dále, aby se ocelové lano zafixovalo. 6. Stavitelný klíč resp. klíč velikosti 15 nasaďte na čtyřhran a otáčejte. Upínací lano se navine na buben a dřevěný trojúhelník se přitlačí na kořenový bal. Dbejte na to, aby strom stál rovně. Stromem případně kývejte silně sem a tam, znovu vyrovnejte a lano znovu utáhněte. 7. Jámu zasypte až po ráčnový napínák a systém finálně utáhněte. Dřevěný trojúhelník zakryjte zeminou nebo podobně. 8. Po silném promáčení a/nebo u měkkých zemin se doporučuje zkontrolovat ocelové lano a případně dotáhnout.

7 pro ukotvení kořenových balů pomocí upínacího lana Strom postavit do jámy (Instalační pokyny bod 1) Kotvu zatlouci do země (Instalační pokyny bod 2) Kotvu ukotvit (Instalační pokyny bod 3) Přiložit dřevěný trojúhelník (Instalační pokyny bod 4) Upnutí kořenového balu (Instalační pokyny bod 5) Utáhnout upínací lano (Instalační pokyny bod 6) V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifickými klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

8 Texty pro výběrová řízení pro ukotvení stromů za bal pomocí upínacího lana 40-RBK DUCKBILL Sada trojbodového ukotvení balu pro stromy do výšky cca 3,50 m zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 25 cm (Ø cca 6 cm). Sada pro ukotvení stromu za bal se skládá z: 3 ks zemních kotev 40 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 0,50 m - druhá strana s okem 1 ks pozinkovaného ocelového upínacího lana, délka cca 5,50 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný dále je zapotřebí: Trojúhelník z polokulatin nebo hranolů cca 40 x 40 mm Délka ramene: Ø kořenového balu + cca 5 cm 68-RBK DUCKBILL Sada trojbodového ukotvení balu pro stromy do výšky cca 6,00 m zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 35 cm (Ø cca 11,0 cm). Sada pro ukotvení stromu za bal se skládá ze: 3 ks zemních kotev 68 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 0,75 m - druhá strana s okem 1 ks pozinkovaného ocelového upínacího lana, délka cca 5,50 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný dále je zapotřebí: Trojúhelník z polokulatin nebo hranolů cca 40 x 60 mm Délka ramene:: Ø kořenového balu + cca 5 cm 88-RBK DUCKBILL Sada trojbodového ukotvení balu pro stromy do výšky cca 8,00 m zemními kotvami DUCKBILL. Obvod kmene do cca 75 cm (Ø cca 23,5 cm). Sada pro ukotvení stromu za bal se skládá ze: 3 ks zemních kotev 88 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 1,05 m - druhá strana s okem 1 ks pozinkovaného ocelového upínacího lana, délka cca 7,20 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný dále je zapotřebí: Trojúhelník z polokulatin nebo hranolů cca 60 x 60 mm Délka ramene:: Ø kořenového balu + cca 5 cm

9 pro ukotvení pomocí lan do koruny 1. Zemní kotvu zatlučte kladivem pomocí zatloukací tyče v úhlu pozdějšího tahového zatížení do rostlé půdy. Zatloukací tyč vytáhněte. Ocelové lano naviňte na rukojeť kladiva nebo podobně. Důležité veličiny systémů ukotvení Minimální vzdálenost zemních kotev od kmene 40-DTS 68-DTS 88-DTS MR4-DTS cca 0,60-1,00 m cca 0,80-1,50 m cca 1,20-2,00 m cca 3,20-3,90 m Hloubka zatlučení cca 0,60 m cca 0,75 m cca 1,05 m cca 2,0 m Zatloukací tyč DR 40 DR 68 DR 88 DR MR4 Kladivo cca 1 kg cca 2 kg cca 5 kg nebo cca 5 kg nebo 2. Chyťte jej co nejblíže u země a zatáhněte ve směru pozdějšího tahového zatížení. V běžné rostlé půdě činí dráha nutná pro ukotvení kotvy cca 1,5 délky kotvy. V měkčích půdách se doporučuje v bodu ukotvení vyhrabat rýčem malou jamku, aby se zohlednila dráha nutná pro ukotvení. 3. Díru pro zatlučení zaplňte zeminou a přitlačte. 4. Na ocelové lano navlečte označovací hadici. 5. Podle systémových pokynů navlečte na ocelové lano svorky. 6. Lano provlečte skrz návlek pro ochranu kůry a ten umístěte kolem kmene nad větví. 7. Ocelové lano opět provlečte svorkou a upevněte. Dbejte na to, aby byl ochranný návek správně umístěn. 8. Před napínáním se upínací zámky mírně povolí. Napětí se dosáhne pomocí napínacích zámků. Během napínání strom případně srovnejte. Příliš napnuté lano upravte pomocí napínacího zámku. 9. Po dokončení napnutí odřízněte přebytečné lano až na cca 10 cm. 10. Krok 1 až 10 opakujte se zbývajícími dvěma systémovými prvky. Zemní kotvy umístěte hvězdovitě.

10 pro ukotvení pomocí lan do koruny Kotvu zatlouci do země (Instalační pokyny bod 1) Kotvu ukotvit (Instalační pokyny bod 2) Boční pohled Návlek na ochranu kůry Lanové svorky Ocelové lano Napínací šroub Lanové svorky Napínací šroub Zemní kotvy DUCKBILL V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifickými klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

11 Texty pro výběrová řízení pro systémy ukotvení pomocí lan do koruny 40-DTS DUCKBILL Sada pro lanové trojbodové ukotvení pro stromy do výšky cca 6,00 m pomocí zemních kotev DUCKBILL. Obvod kmene do cca 25 cm (Ø cca 7,5 cm). Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks zemních kotev 40 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana, délka cca 5,00 m - druhý konec volný pro vytvoření smyčky 3 ks PE označovací hadice, délka cca 1,00 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 0,30 m 9 ks lanové svorky 68-DTS DUCKBILL Sada pro lanové trojbodové ukotvení pro stromy do výšky cca 8,00 m pomocí zemních kotev DUCKBILL. Obvod kmene do cca 50 cm (Ø cca 15,0 cm). Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks zemních kotev 68 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s jedním kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana a s lisovaným napínacím zámkem, délka cca 9,00 m - druhý konec volný pro vytvoření smyčky 3 ks PE označovací hadice, délka cca 1,00 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 0,60 m 9 ks lanové svorky 88-DTS DUCKBILL Sada pro lanové trojbodové ukotvení pro stromy do výšky cca 10,00 m pomocí zemních kotev DUCKBILL. Obvod kmene do cca 85 cm (Ø cca 27,5 cm). Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks zemních kotev 88 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s jedním kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana a s lisovaným napínacím zámkem, délka cca 10,00 m - druhý konec volný pro vytvoření smyčky 3 ks PE označovací hadice, délka cca 1,50 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 0,90 m 9 ks lanové svorky MR4-DTS DUCKBILL Sada pro lanové trojbodové ukotvení pro stromy do výšky cca 14,00 m pomocí zemních kotev DUCKBILL. Obvod kmene do cca 100 cm (Ø cca 31,5 cm). Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks zemních kotev MR4 DB z hliníkové tlakové litiny - vždy s jedním kotvícím lanem z pozinkovaného ocelového lana a s lisovaným napínacím zámkem, délka cca 11,00 m - druhý konec volný pro vytvoření smyčky 3 ks PE označovací hadice, délka cca 2,00 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 1,30 m 9 ks lanové svorky

12 pro ukotvení kořenového balu na zastavěných plochách A. RBKW Střecha (upínací popruhový systém) 1. Květníky, desky z vymývaného betonu, obrubníky apod. s oky nebo ocelovou mřížovou rohož umístěte na střechu. Případně naneste zeminu. Zvolené body ukotvení by měly být umístěny rovnoměrně hvězdovitě kolem balu. 2. Kořenový bal postavte na ocelovou rohož resp. mezi desky apod. Bal by neměl stát na okách. 3. Karabiny upevněte na ocelové rohoži nebo na třech okách a upínací popruh střídavě protáhněte skrze oka a přes popruh. Nejprve protáhněte konec popruhu ráčnovým napínákem a rukou napněte. Ráčna by měla ležet pokud možno shora bočně na balu, aby bylo snadno možné provést dotažení, pokud bude nutné. Dbejte na to, aby byl popruh napnutý pokud možno v přímé dráze mezi karabinami a balem a nebyl přetočený. Poté popruh ráčnou utáhněte. 4. Dbejte na to, aby strom stál rovně. Stromem případně ještě zakývejte sem a tam a vyrovnejte jej. Popruh případně upravte rukou a znovu upněte. Dbejte na to, aby byl popruh veden k bodu upevnění přímo. 5. Jámu zasypte až po ráčnový napínák a systém finálně utáhněte. Přebytečný popruh odřízněte, ponechte jen přesah cca 20cm. Popruh pak zakryjte zeminou. 6. Po silném promáčení a/nebo u měkkých zemin zkontrolujte napnutí popruhu a případně dotáhněte. Pohled shora V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifické klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

13 pro ukotvení kořenového balu na zastavěných plochách B. RBKW Střecha (upínací lanový systém) 1. Krok jako výše. 2. Ze tří stejně dlouhých prken (polokulatiny nebo hranoly cca 60x80 mm) vytvořte trojúhelník a dva rohy sbijte pomocí hřebíků. Délka = průměr balu + 5cm. Dřevěný trojúhelník položte na kořenový bal tak, aby se rohy nacházely vždy mezi body upevnění a sbijte třetí roh. 3. Napínák lana položte spodní stranou na jeden roh dřevěného trojúhelníku. Dbejte na to, aby čtyřhran směřoval ven a nikoli ke kmeni. Upínací lano veďte střídavě skrze upevňovací oka a přes rohy trojúhelníku. Konec ocelového lana protáhněte skrz otvor napínáku lana a lano rukou utáhněte. Dbejte na to, aby ocelové lano pokud možno opisovalo přímou dráhu mezi upevňovacím bodem a dřevěným trojúhelníkem. Přebytečný konec ocelového lana odřízněte pokud možno nakrátko a hladce. Poté pootočte ozubené kolo rukou o několik zubů dále, aby se ocelové lano zafixovalo. 4. Stavitelný klíč resp. klíč velikosti 15 nasaďte na čtyřhran a otočte. Upínací lano se navine na buben a dřevěný trojúhelník se přitlačí na kořenový bal. Dbejte na to, aby strom stál rovně. Stromem případně silně zakývejte sem a tam, znovu vyrovnejte a lano znovu utáhněte. 5. Jámu zasypte až po ráčnový napínák a systém finálně utáhněte. 6. Po silném promáčení a/nebo u měkkých zemin se doporučuje zkontrolovat ocelové lano a případně dotáhnout. Pohled shora V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifickými klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

14 pro ukotvení kořenového balu na zastavěných plochách Rohož z konstrukční oceli 2x2 m ( Q31 ) položte do jámy Strom postavte do jámy A. RBKW střecha (upínací popruhový systém) Přiložte upínací popruh a protáhněte skrze karabinu Upnutí kořenového balu B. RBK střecha (upínací lanový systém) Dřevěný trojúhelník na bal Upnutí balu Utáhnout upínací lano

15 pro ukotvení kořenového balu na zastavěných plochách 1. Květníky, desky z vymývaného betonu, obrubníky apod. s oky nebo ocelovou mříž umístěte na střechu. Případně naneste zeminu. Zvolené upevňovací body resp. oka musí tvořit rovnostranný trojúhelník. 2. Lanovou svorku mírně otevřete a podle pokynů navlečte na ocelové lano. 3. Jeden konec lana protáhněte skrz návlek na ochranu kůry a podle libosti umístěte v koruně nad některou větví kolem kmene stromu, tak aby se vytvořila smyčka a znovu protáhněte svorkou a rukou napněte. Druhou svorku upevněte s mírným odsazením a obě svorky pevně utáhněte. Dbejte na to, aby byl ochranný návek správně umístěn. 4. Označovací hadici natáhněte na druhý konec lana. 5. Konec lana protáhněte upevňovacím bodem ocelové mřížové rohože resp. oka a napněte zatáhnutím za konec lana. Po požadovaném napnutí upevněte lanovou svorkou. Poté upevněte druhou svorku v mírném odsazení. Nadbytečné lano odstřihněte nůžkami na ocelové lano. Ponechte přesah minimálně cca 10cm lana. 6. Kroky opakujte se zbývajícími systémovými komponenty při zohlednění hvězdovitého uspořádání. Důležitá minimální vzdálenost upevňovacího bodu od kmene: 40-DTSK cca 0,60 1,00 m 68-DTSK cca 0,80 1,50 m Lanové svorky Návlek na ochranu kůry Lanové svorky V případě neodborné manipulace a nevhodných půdních podmínek nemůžeme převzít záruku. Funkčnost, trvanlivost a životnost mohou být negativně ovlivněny nepříznivými vlastnostmi půdy, specifickými klimatickými podmínkami či obecně kontaktem s chemicky agresivními látkami.

16 Texty pro výběrová řízení pro ukotvení kořenového balu na zastavěných plochách RBKW střecha: Systém ozelenění střech pro stromy do výšky cca 8,0 m, obvod kmene do cca 50 cm (Ø cca 15 cm), jako trojbodové kotvení za bal pro květináče/zemní desky/ obrubníky s oky nebo ocelovými mřížovými rošty. Sada Ukotvení stromu za bal se skládá z: 1 ks upínacího popruhu 1-dílného, PES šířka 5,0 cm, délka cca 12,00 m - jeden konec s ráčnovým napínákem - druhý konec volný 3 ks karabin, plochý materiál soustružený, 50 mm, mez. zatížení 2500 kg Návrh upevnění na ocelových rohožích Q31 (2x2m) apod.: 3 ks Fischer Zykon šroubové kotvy FZA 18x80M 12/25 3 ks matice s okem M12 RBK střecha Systém ozelenění střech pro stromy do výšky cca 8,0 m, obvod kmene do cca 50 cm (Ø cca 15 cm), jako trojbodové kotvení za bal pro květináče/zemní desky/ obrubníky s oky nebo ocelovými mřížovými rošty. Sada Ukotvení stromu za bal se skládá z: 1 ks pozinkovaného ocelového upínacího lana - délka cca 7,20 m - jeden konec s ráčnovým napínákem, druhý konec volný Návrh upevnění do skruží apod.: 3 ks Fischer Zykon šroubové kotvy FZA 18x80M 12/25 3 ks matice s okem M12 dále je zapotřebí: Trojúhelník z polokulatin nebo hranolů cca 40 x 60 mm Délka ramene:: Ø kořenového balu + cca 5 cm 40-DTSK Systém ozelenění střech pro stromy do výšky cca 6,0 m, obvod kmene do cca 25 cm (Ø cca 7,5 cm), jako trojbodové lanové kotvení pro květináče/zemní desky/ obrubníky s oky nebo ocelovými mřížovými rošty. Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks pozinkovaného ocelového kotvícího lana - oba konce volné pro upevnění na oko a pro vytvoření smyčky - délka cca 5,00 m 3 ks PE označovací hadice, délka cca 1,00 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 0,30 m 12 ks lanové svorky Návrh upevnění do skruží apod.: 3 ks Fischer Zykon šroubové kotvy FZA 14x60M 10/20 3 ks matice s okem M10 68-DTSK Systém ozelenění střech pro stromy do výšky cca 8,0 m, obvod kmene do cca 50 cm (Ø cca 15 cm), jako trojbodové kotvení pro květináče/zemní desky/ obrubníky s oky nebo ocelovými mřížovými rošty. Sada pro lanové ukotvení se skládá z: 3 ks pozinkovaného ocelového kotvícího lana - oba konce volné pro upevnění na oko a pro vytvoření smyčky - délka cca 6,00 m 3 ks PE označovací hadice, délka cca 1,00 m 3 ks PVC návlek pro ochranu kůry, délka cca 0,60 m 12 ks lanové svorky Návrh upevnění do skruží apod.: 3 ks Fischer Zykon šroubové kotvy FZA 18x80M 12/25 3 ks matice s okem M12

17 Zemní kotvy Přídržné síly (kg) Vlastnosti půdy 40-DB 68-DB 88-DB MR-4 Třída horniny 2 Velmi hutný pískovec; hrubý štěrk 140 (2,3) 500 (2,3) 1365 (2,3) 3360 (1,3) Třída horniny 3 Hutný, jemný písek; velmi tvrdý prachovec, jíl a hlína 140 (2,3) 500 (2,3) 1365 (2,3) 3360 (2,3) Třída horniny 4 Hutný jíl a hlína, písek a štěrk; tvrdý prachovec, jíl a hlína 140 (3) 500 (3) 1365 (3) Třída horniny 5 Středně hutný štěrkopísek; tvrdý až pevný prachovec, jíl a hlína 140 (3) 500 (3) 1365 (3) Třída horniny 6 Středně hutný, hrubý písek a pískový štěrk; tvrdý prachovec, jíl a hlína Třída horniny 7 Málo a ž středně hutný, hrubý písek; kompaktní až tvrdý jíl, hlína a prachovec Třída horniny 8 Málo hutný, jemný písek; měkký jíl a hlína (4,5) Třída horniny 9 Rašelina, močálovitá půda (5) 1 = pro instalaci nutná předvrtaná díra. 2 = instalace může být komplikovaná. Může být nutná navrtaná vodicí díra. 3 = jmenovité mezní zatížení 4 = přídržné síly z důvodu vlastností půdy omezené. 5 = přídržné síly z důvodu velkých výkyvů nepředvídatelné. Doporučuje se provést zkušební ukotvení.

18 Instalační časy Kotvení za bal RBK (s dřevěným trojúhelníkem) Kotvení za bal RBKW (upínací popruh) Čistá doba instalace po vykopání jámy a přípravě stromu (jáma nezasypaná). Sada 40-RBK 40-RBKW 68-RBK 68-RBKW 88-RBK 88-RBKW Obvod kmene do cca Výška do cca Doba instalace v minutách cca 25 cm 3,50 m cm 6,00 m cm 8,00 m MR4-RBKW 125 cm 10,00 m Nástroje DR 40, VHP kladivo, 1 kg DR 68, VHP, DS 7 kladivo, 2 kg DR 88, VHP, kladivo, 5 kg nebo DR MR4, kladivo, 5 kg nebo Dřevěný trojúhelník pro systémy RBK (tloušťka v mm) cca 40 x 40 cca 40 x 60 cca 60 x 60 cca 60 x 80 Pracovní síly 1 osoba 1 osoba 1-2 osoby 2 osoby Lanové ukotvení DTS Čistá doba instalace po zasazení stromů a zásypu jámy. Sada Obvod kmene do cca Výška do cca Doba instalace v minutách cca 40-DTS 25 cm 6,00 m DTS 50 cm 8,00 m DTS 85 cm 10,00 m MR4-DTS 125 cm 14,00 m Nástroje DR 40 kladivo, 1 kg DR 68, kladivo, 2 kg DR 88 kladivo, 5 kg nebo DR MR4 kladivo, 5 kg nebo Pracovní síly 1 osoba 1 osoba 1-2 osoby 2 osoby

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání

Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Seznam náhradních dílů, montážní návod a návod k používání Naviják Multi VIP 1000 smí být uveden do provozu jen při přesném respektování přibaleného montážního návodu a návodu k používání. Obsah

Více

Upevnění na nosníky a trapézový plech

Upevnění na nosníky a trapézový plech Přehled produktů 8.0 Svěrka TCS jako jednoduchý závěs 8.1 Kloub univerzální pro libovolný upevňovací úhel 8.2 Svěrky pro upevnění na válcované nosníky 8.3 Příložka upínací pro upevnění k nosníku / dimenzování

Více

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ s informacemi o údržbě Fourth Edition Second Printing Part No. 82297CZ Čtvrté vydání Druhý tisk Důležité Před zahájením provozu stroje si důkladně přečtěte pravidla bezpečnosti práce a pokyny k obsluze

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM LIC šachty se zajištěním víka Šachty LIC se dodávají s uzávěrem otočnou západkou, ta má několik důležitých výhod oproti běžným sešroubováním: Po otevření víka nejsou žádné díly (šrouby, U-podložky atd.)

Více

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod

Polykarbonátový skleník. Gardentec Classic. Montážní návod Polykarbonátový skleník Gardentec Classic Montážní návod Vážení zákazníci, skleník, který jste si vybrali a zakoupili, byl vyroben s největší důkladností. Jeho zvlášť tuhý skelet sestává z omega profilů

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

Matice pro T-drážky DIN 508 (vodící vložky do T-drážky)

Matice pro T-drážky DIN 508 (vodící vložky do T-drážky) ß 27003 Válcovaný závit, zušlechtěné, třída pevnosti M 6 - M 12 = 109, M 14 - M 30 = 88 Závrtné šrouby DIN 6379 l 3 l 1 l 2 d 1 Upínací technika 27003 d 1 x l 1 l 2 l 3 27003 mm mm mm ZK M 6 x 32 16 9

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX Strana 1 Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER Konstrukční řada KVN DN 10-50 s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX 1 Pouzdro 2 Horní část 3 Ruční kolečko 5

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

PORTABLE COURT SYSTEM MODEL 510

PORTABLE COURT SYSTEM MODEL 510 SURE SHOT PORTABLE COURT SYSTEM MODEL 510 POKYNY K MONTÁŽI OPOMENUTÍ SEZNÁMIT SE V PLNÉM ROZSAHU S POKYNY K MONTÁŹI MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VÁŽNÉ ZRANĚNÍ Před zahájením montáźe se důkladně seznamte s pokyny

Více

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box

Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box Naše komplexní řešení pro spojování vašich stěn: PFEIFER-FS-Box 02/2013 PFEIFER-FS-Systém JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o. BAVORSKÁ 856/14 155 00 PRAHA 5 TELEFON +420 272 700 701 FAX +420 272

Více

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce Symmetry Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI Výrobce fiberondecking.com Symmetry Návod k montáži zábradlí 3,05 m a 3,66 m Rovné Potřebné nářadí a materiál: Horní profil zábradlí

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OSTŘIČKY NOŽŮ OŘEZU

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OSTŘIČKY NOŽŮ OŘEZU NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OSTŘIČKY NOŽŮ OŘEZU 1. Úvod Tento návod slouží jako dodatek k návodu k používání elektrické stolní brusky a omezuje oblast jejího použití pro ostření nožů ořezu průmyslových šicích strojů.

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PÍSKOVÁ FILTRACE S BOČNÍM VÍCE CESTNÝM VENTILEM (Modely: SP450, SP500, SP650, SP700) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce... 3 II. Instalace... 3 III. Hlavní rozměry... 4 IV. Instalace/spuštění

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE

UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE Technické informace UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ RASTER/GE PASCHAL s.r.o. Vyšehradská 23 128 00 Praha 2 Tel. : 221 594 594 Fax : 221 594 593 E-mail : info@paschal.cz www.paschal.cz Seznam Popis, technické údaje

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

Všeobecný návod k použití pro ALPINE UP. Před použitím návod důkladně přečti!

Všeobecný návod k použití pro ALPINE UP. Před použitím návod důkladně přečti! Všeobecný návod k použití pro ALPINE UP. Před použitím návod důkladně přečti! Možnosti použití: Alpine Up je jistící a slaňovací zařízení pro horolezectví a lezení jedné nebo více délek lana a může být

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650)

PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) PÍSKOVÁ FILTRACE S PÁKOVÝM VÍCECESTNÝM VENTILEM (Modely: P350, P450, P500, P650) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah I. Funkce...3 II. Instalace...3 III. Hlavní rozměry...4 IV. Instalace/spuštění filtrace...4

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz FROTT s.r.o Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A Manuál 5. září 2014 frott@frott.cz Obsah 1 Uvedení stroje do provozu 2 1.1 Připojení stroje na elektrickou síť.............................. 2 1.2 Uvedení

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

CENÍK - KRINNER zemní vruty & příslušenství

CENÍK - KRINNER zemní vruty & příslušenství M - Serie Zemní vruty pro dřevostavby, kontainerové stavby, terasy. 25400 KSF M 140x2100-M24 šestihran příruba, Ø 140 mm, 2100mm délka, M24 závit 26,00 5 140 Kč *vrut s montáží 25352 KSF M 114x2100-M24

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29

Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 Fig A 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 21 23 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 29 Fig 1 8 20 26 Fig 2 7 22 27 Fig 3 17 23 17 1 4 Fig 4 29 5 5 Fig 5 16 13 14 6 13 25 9 Fig 6 19 2 17 Fig 7 18 12 10 3 28 Fig

Více

ČESKY. Pro detailní informace týkající se možnosti upevnění Buggy Boardu k různým typům kočárků, navštivte prosím : www.buggyboard.

ČESKY. Pro detailní informace týkající se možnosti upevnění Buggy Boardu k různým typům kočárků, navštivte prosím : www.buggyboard. ČESKY Vážený zákazníku, děkujeme za vaši volbu BuggyBoard Mini výrobce Lascal. Doufáme, že s výrobkem budete spokojeni a výlet s vašimi dětmi a Buggy Boardem bude potěšením. ČTĚTE A ŘIDTE SE TĚMITO POKYNY

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky

Kluzné uložení a prvky pro nastavení výšky Přehled produktů 6.0 Kluzné uložení pro optimální kompenzaci teplotní dilatace 6.1 Sada kluzná H3G 6.2 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.3 Příklady použití sady kluzné H3G a 2G 6.4 Zásady kluzného

Více

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ

Více

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI

POKYNY K INSTALACI R E C Y C L I N G T E C H N O L O G Y OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI POKYNY K INSTALACI OBECNÁ DOPORUČENÍ K INSTALACI 1. Pečlivě si prostudujte pokyny k přípravě výrobku a podkladové vrstvy, záruku a další prohlášení před zahájením instalace. 2. Povrch, na který budete

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní

Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Návod pro vestavbu a údržbu GRAF Univerzální Filtr 3 externí a interní Body popsané v tomto návodu se musí bezpodmínečně zohledňovat. Při nezohlednění, zanikají veškeré nároky na reklamaci. Pro všechna

Více

SYSTÉM PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ Návod na montáž

SYSTÉM PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ Návod na montáž SYSTÉM PŘEDSAZENÉ MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ Návod na montáž Nářadí a nástroje potřebné pro montáž: vrtáky SDS průměru 6, 8 a 10 mm (pro děrované zdící materiály vrták pro vrtání bez příklepu) montážní nástavec

Více

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití KOČÁREK LINOA - NÁVOD K POUŽITÍ Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití UPOZORNĚNÍ Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Pokud je dítě v kočárku, vždy jej mějte na dohled. Před použitím si ověřte,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP VÝROBEK JE Z CITLIVÉHO MATERIÁLU. PŘI NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!!! UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE VÝROBEK ODEŠEL

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky

Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Kyvné převodovky GS 50.3 GS 250.3 vč. stojanu a páky Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní návod! Je určen pouze osobám, které se již obeznámily s provozním

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ. www.preventmorava.cz

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ. www.preventmorava.cz PROSTŘEDKY OCHRANY OSOB PROTI PÁDU KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ 2015 www.preventmorava.cz Prevent Morava s.r.o. Michálkovická 1942/86 710 00 Ostrava Slezská Ostrava Tel / fax: 596 244 693 e- mail: prevent@preventmorava.cz

Více

Obsah balení Bezpečnostní pokyny:

Obsah balení Bezpečnostní pokyny: Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Popis funkce systému... 5 Využití systému... 5 Umístění solárního systému... 6 Popis montáže... 7 Schéma instalace... 14 Zprovoznění topné patrony... 16 Technické specifikace...

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008)

Systém WAGA. WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Systém WAGA WAGA Multi/Joint řada 3000 Výjimečné spojení s jištěním tahových sil WAGA Multi/Joint - XL DN 50-600 (5/2008) Konstrukční řada WAGA, Multi/Joint 3000: Konstrukční řada Waga, Multi/Joint 3000

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Vrtací souprava pro jádrové vrtání NDS 250. Návod k použití

Vrtací souprava pro jádrové vrtání NDS 250. Návod k použití Vrtací souprava pro jádrové vrtání NDS 250 Návod k použití Bezpečná práce s přístrojem je možná pouze tehdy, pokud si úplně přečtete návod k použití a bezpečnostní upozornění a pokyny v nich uvedené

Více

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných

Více

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček

Výměna předních brzdových kotoučů a destiček Výměna předních brzdových kotoučů a destiček Potřebné nářadí a přípravky: - měřicí hodinky s držákem - velká ½ gola sada - sada torx ořechů pro ½ golu - torx bity malé - sika kleště - truhlářská svorka

Více

KOMPENZÁTOR VZTLAKU HYBRID PURE

KOMPENZÁTOR VZTLAKU HYBRID PURE Manuale d istruzioni User s Guide Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruikershandleiding Användarinstruktioner Οδηγίες χρήσης Käyttäjän Opas Instrukcja

Více

Kaskádová vertikální zahrada

Kaskádová vertikální zahrada Kaskádová vertikální zahrada návod na instalaci Komponenty: truhlíky bočnice truhlíků matice samozavlažovací květináče vrut TX 35 s hrubým závitem prodloužení plastový kroužek šroub těsnění Postup montáže:

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština C A S S E F O R M E P E R L E D I L I Z I A - F O R M W O R K Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština Používání zařízení se řídí zákony a platnými normami

Více

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou

DELTA Svratka s.r.o. Montážní návod. Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou Montážní návod Domeček na bazénové technologie se sedlovou střechou DELTA Svratka s.r.o. Partyzánská, 0 Svratka IČ: 0 0, DIČ: CZ 0 0 tel.: +0, tel/fax: +0 e-mail: info@deltasvratka.cz http://www.deltasvratka.cz/

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití Série FSW-40 Průtokový spínač pro kapaliny Návod k použití OBECNÝ POPIS Průtokový spínač OMEGA série FSW-40 je vybaven spínači 15A SPDT, které dovolují pomocí šroubku plynulé nastavení bodu sepnutí i za

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC Cena A Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO Rozměr kód / typ bez DPH vč. DPH Rozdělovače bez ventilu 80050 80051 ø mm kód vývody (455/2) (455/3) rozdělovač 3/4" x 1/2" 80050 2 106,50

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7253 Posilovací stojan insportline Cable Column CC700 1 OBSAH SCHÉMA 1... 3 SCHÉMA 2... 4 SEZNAM DÍLŮ A SPOJOVACÍ MATERIÁL... 5 MONTÁŽ... 9 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 20 2

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru) Hoblíky s nízkým úhlem Veritas, jsou univerzálními a účelnými pomocníky pro práci se dřevem. Uložení želízka výbrusem směrem nahoru (bevel up) umožňuje měnit úhel

Více

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24

Version 1.2 česky. Kompresor BKP1500-24. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Version 1.2 česky Kompresor BKP1500-24 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 104 96 Art.-Bez.: BKP1500-24 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 9.1.1.3 Střihačky STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16 Stříhačka řetězů S 16 (dále jen střihačka) je určena ke stříhání řetězů, kulatiny, resp. jiných průřezově odpovídajících profilů z materiálu o pevnosti do 600 MPa.

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

POKLÁDKA "Snadno a Rychle"

POKLÁDKA Snadno a Rychle .d. 07 07.0 Cembrit CZ, a.s., POKLÁDKA "Snadno a Rychle" Maloplošná st ešní krytina - Anglický a Dánský obdélník Sklon st echy - Klimatická oblast Tabulka p esah krytiny p esah krytiny A () / rozte latí

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

Elektro naviják BESW3000

Elektro naviják BESW3000 Version 1.1 česky Elektro naviják BESW3000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 27835 Art.-Bez.: BESW3000 Obsah: Prohlášení o shodě EU Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

střídavý 180W a více doporučujeme KV730 Střídavý motor 330W z naší nabídky

střídavý 180W a více doporučujeme KV730 Střídavý motor 330W z naší nabídky Děkujeme Vám za zakoupení stavebnice DHC-2 Beawer Vyrábí : ŠAD-Model http://www.sad.okdar.net/modely Stavebnice rádiem řízeného elektroletu s možností paravýsadku. Rozpětí: Délka: Hmotnost bez výbavy:

Více

Montážní návod střešních systémů GERARD

Montážní návod střešních systémů GERARD Montážní návod střešních systémů GERARD Obsah OBSAH... 2 KAPITOLA 1 - ÚVOD... 3 KAPITOLA 2 - POUŽITÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU GERARD... 3 KAPITOLA 3 - KONSTRUKCE KROVU... 3 KAPITOLA 4 - LAŤOVÁNÍ... 4 KAPITOLA

Více

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320 Návod k obsluze Rýhovací stroj DC 320 Obsah 1. Identifikace... 3 2. Specifikace... 3 3. Zakázané činnosti... 3 4. Technické parametry... 3 5. Popis stroje... 4 6. Provozní návody... 5 6.1 Příprava stroje

Více

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING

Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Ruční bezesponkový páskovač na ocelovou pásku Typ BO-7 SWING Páskovač je určen pro páskování těžších plochých předmětů nebo pro paletizaci. Základní technické údaje Hmotnost 3.75 (kg) Rozměry (DxVxŠ) 380x280x110

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70 Montážní návod MAX je ověřený pohon garážových vrat se stále se inovujícími materiály. Nespornou výhodou jsou tuzemské díly a tím pružnější servis a také výhodná cena. Struktura

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 150 a B 25 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 150 a B 25 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.152/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 150 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 150 a B 25 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více