Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak?"

Transkript

1 Veřejný ochránce práv kdo, proč a jak? veřejný ochránce práv VOP ombudsman ochránce KDO Kdo se jím může stát? Kdo jím už byl a kdo je jím aktuálně? Jak se může osoba stát ochráncem? Na jak dlouho jím může být navždy? Kde sídlí? Úkol č. 1: Napiš cokoli, co se ti vybaví, když se řekne veřejný ochránce práv. 1) 6) 2) 7) 3) 8) 4) 9) 5) 10) Postavení, působnost, činnost a veškerá oprávnění a povinnosti ochránce musí být stanovena zákonem, v tomto případě se jedná o zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Můžeme zjednodušeně říci, že ochránce je člověk nestranný a nezávislý, který šetří docela neformálně protiprávnost nebo jiná pochybení, která se dějí při jednání veřejné správy.

2 Historie českých ochránců : JUDr. Otakar.. funkční období JUDr. Pavel. funkční období doposud Předpoklady pro výkon funkce: Zákon o ochránci stanovuje podmínky pro výkon této funkce nepřímo. Říká, že se musí jednat o osobu volitelnou do Senátu. Nicméně tyto podmínky není těžké zjistit. Podmínky pro výkon této funkce tedy jsou: Každý, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ochránce, se jím však v některých případech stát nemůže. Ochráncem nemůže být například osoba, která je zároveň: prezident republiky, poslanec, senátor nebo soudce. Další omezení, která jsou na ochránce kladena, jsou například ta, že ochránce nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí.

3 Kdo vybírá osobu, která se stane ochráncem? Ochránce je volen Poslaneckou sněmovnou. Dva kandidáty navrhne prezident a dva Senát. Poslanecká sněmovna vybírá maximálně ze 4 kandidátů. Ochránce se ujme výkonu své funkce až poté, co složí slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Ochránce je poté odpovědný při výkonu své funkce právě Poslanecké sněmovně, která ho zvolila a která má předsedu, do jehož rukou složil nově zvolený ochránce slib. Slib ochránce zní: Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony a že budu chránit neporušitelnost práv. Období, na které je ochránce volen neboli funkční období ochránce Funkční období je.. Ochránce může být zvolen za sebou maximálně na dvě bezprostředně po sobě jdoucí funkční období, tedy maximálně 12 let nepřetržitě po sobě. Co se děje v případě nepřítomnosti ochránce? V případě nepřítomnosti ochránce jej zastupuje v plném rozsahu jeho zástupce; pokud je ochránce přítomen, může pověřit svého zástupce výkonem některých svých úkolů. Sídlo ochránce Zákon stanoví jako sídlo ochránce Brno. Konkrétně se jedná v praxi aktuálně o tuto adresu: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

4 2. PROČ Z jakého důvodu ochránce máme? Veřejná správa (různé úřady) někdy neuspokojivě nebo chybně vyřizují stížnosti a podněty občanů. Může se jednat například o postup úředníka, který je v rozporu s právem, anebo se také může jednat o postup, který není v rozporu s právem, ale trpí jinými vadami např. se může jednat o diskriminační přístup úředníka, jeho arogantnost, nezdvořilost nebo necitlivé jednání. Ochránce tedy působí k ochraně osob před jednáním úřadů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Existují však instituce, kde ochránce své úkoly a poslání nemůže plnit. Jedná se např. o: Parlament (tedy Poslaneckou sněmovnu i Senát), prezidenta republiky, vládu, Nejvyšší kontrolní úřad, státní zastupitelství či soudy. 3. JAK? Na základě čeho začne ochránce jednat? A jak tedy jedná? Kdy může ochránce začít v daném případě jednat? Ochránce jedná vždy: 1) na základě podnětu (fyzické nebo právnické osoby) 2) z vlastní iniciativy

5 Poté, co ochránce získá podnět k činnosti, začne jeho činnost tím, že si zjistí předběžné informace k dané věci odborně lze říci, učiní předběžnou analýzu věci. V této fázi zjišťuje, jestli má podnět všechny náležitosti, které má mít, např. jestli je odůvodněný. Zkoumá i, zda se podnět netýká instituce, vůči které on nemůže své úkoly plnit. Pokud by tomu tak bylo, nemůže se takovým podnětem zabývat. Jakmile však ochránce zjistí, že není důvod, proč by se podnětem neměl zabývat, začne jeho vlastní šetření. Ochránce tedy vyšetřuje podnět. Ze své pozice může vstupovat do různých úřadů ( jde do terénu ), může po úřadech chtít důležité písemné dokumenty, různé informace a stanoviska. Výsledek šetření ochránce může být jak negativní, tak pozitivní. Pokud ochránce zjistí protiprávní jednání úřadu, sdělí mu to. Úřad se k tomu vyjádří a sdělí, jestli se děje náprava, nebo se náprava dít nebude. Pokud je náprava nedostatečná nebo není žádná, vydá ochránce závěrečné stanovisko. Toto stanovisko však není závazné rozhodnutí, je to jen určité doporučení. Není to rozkaz od ochránce úřadu, ale je to spíše přátelská rada. Každý rok vydává ochránce souhrnnou zprávu o své činnosti. Souhrnné zprávy a jiné zajímavé informace o ochránci je možno na internetové stránce

6 Vědomostní čtyřlístek

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu

Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Návrh EPS na paragrafované znění zákona o lobbingu Ekologický právní servis (EPS) připomínkoval návrh zákona o lobbingu, který byl předložen v únoru 2010 Poslanecké sněmovně poslanci B. Sobotkou (ČSSD),

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Působnost veřejného ochránce práv

Působnost veřejného ochránce práv VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 1 Kdo je veřejný ochránce práv? Veřejný ochránce práv je nezávislý orgán, jehož postavení a působnost upravuje Ústava Slovenské republiky a zákon č. 564/2001 Sb.. o veřejném ochránci

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Střet zájmů. Česká republika. Transparency International Česká republika

Střet zájmů. Česká republika. Transparency International Česká republika Střet zájmů Česká republika Transparency International Česká republika Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Zákonná úprava střetu zájmů v České republice... 3 Veřejný funkcionář... 4 Povinnosti veřejných funkcionářů...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky

Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Právní stát a jeho principy v ústavním pořádku České republiky Moderní stát vyjadřuje přívlastkem moderní svoji odlišnost od starověkého a středověkého státu a je výsledkem dlouhého vývoje, který postupně

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů Základní principy fungování obce a jejích orgánů Mgr. Petr Schlesinger Mgr. Ludmila Němcová Mgr. František Lukl Mgr. Pavel Drahovzal Označíme-li některé informace za klíčové, což je případ této kapitoly,

Více

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. z vlastní iniciativy veřejného ochránce práv ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezl. J.G. A Obsah podnětu OSPOD je povinen doporučit osobám, jež fakticky převzaly dítě do péče, nejen právně vhodnou formou náhradní rodinné péče, ale rovněž je upozornit na souvislosti týkající se sociálních dávek (v daném případě

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

PRÁVEM PROTI KORUPCI

PRÁVEM PROTI KORUPCI PRÁVEM PROTI KORUPCI Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici Kolektiv autorů Transparency International-Česká republika Praha, 2005 Tento dokument byl vytvořen za finanční

Více

Získávání informací z evidencí

Získávání informací z evidencí Platné znění části zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. /2011 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 66 Získávání

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí

Návrh ústavy pro stát ve třetím tisíciletí Ústava království [republiky Y] I. hlava Království X [republika Y] Čl. 1 1) Království X [republika Y] je státem založeným na demokratických a parlamentárních základech, jenž má ve svých hranicích lidem

Více

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři:

Otázky, na něž si má student připravit odpověď před výukou na semináři: Čtěte nejdříve to, co je červeně!!! Případ, který budeme řešit na semináři a který budete muset nastudovat: Jsou povinni platit státní příslušníci EU (Francie) pojistné na sociální zabezpečení v ČR, i

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Smyslem právní úpravy ochrany osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 851 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - tschechische Protokolle und Anhänge (Normativer Teil) 1 von 381 OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních

Více

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

OBSAH. A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. 4. Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky OBSAH A. Protokoly připojené ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii 2. Protokol o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 3. Protokol o statutu

Více

Zákon č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb. Zákon č. 159/2006 Sb. ZÁKON ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STŘET ZÁJMŮ A NESLUČITELNOST NĚKTERÝCH FUNKCÍ Tento zákon upravuje HLAVA

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více