Aktuální nabídka slev publikací pouze pro valné hromady ČKAIT až

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální nabídka slev publikací pouze pro valné hromady ČKAIT 7. 1. až 3. 2. 2011"

Transkript

1 Aktuální nabídka slev publikací pouze pro valné hromady ČKAIT až Informační centrum ČKAIT připravilo mimořádný výprodej starších zásob odborných publikací. Mimořádné slevy platí pro členy ČKAIT, kteří mohou publikace nakoupit na valných hromadách ČKAIT v jednotlivých oblastech v rozmezí 7. ledna až 3. února Do této nabídky jsou zařazeny i některé nové knihy, které se na valných hromadách ČKAIT prodávají za nesnížené ceny. Ediční řada A: Základní knižnice odborných činností ve výstavbě Autorizační zákon s komentářem. Úplné znění podle stavu k , 2003, A 5, str. 96 Zákon o veřejné zakázce a koncesní zákon s komentářem, 2006,8 A 5, str. 344 Živnostenský zákon, a prováděcí nařízení vlády s komentářem. Úplné znění k , A5, str. 248 Hygienické předpisy ve výstavbě, 2010, A5, str. 80 Stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy (podle stavu k ) 66Kč 80 Kč 320 Kč Ediční řada B: Doporučené standardy metodické obchodní (DOS M, VOP) Označení DOS M Slovník pojmů ve výstavbě, 2000, zúž. B 5, str Kč DOS ZEM Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, 2001, zúž. B 5, str Kč DOS BVT Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, 2004, zúž. B 5, str Kč DOS GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, 2006, zúž. B 5, str Kč DOS M Převzetí a provoz. staveb při realizaci projektů spojených s výstavbou, 2002, A 5, str. 156 DOS M Smluvní vztahy ve výstavbě,2003, A5, str. 248 DOS M Nákupy pro výstavbu, 2000, A 5, str Kč DOS M 20 Pracovní úrazy ve výstavbě, 2000, A 5, str Kč DOS M Rizika a škody ve výstavbě, 2000, A 5, str Kč VOP/VZS ING Všerob. obchodní podmínky a vzory smluv pro inženýring ve výstavbě, 2003, A 4, str. 100 VOP/VZS DOK Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro zhotovení dokumentace projektu a související výkony ve výstavbě, 2005, A 4, str. 96 Ediční řada C: Technická knižnice autorizovaného inženýra a technika Označení TK 4 Životnost betonových staveb, 1999, A 5, str Kč TK 10 Řízení jakosti ve stavebnictví, 2002, A 5, str Kč TK 15 Zdravotní nezávadnost staveb, 1999, A 5, str Kč TK 16 Hydromeliorace, 2000, A 5, str Kč TK 18 Provizória dopravních staveb, 1999, A 5, str Kč TK 21 Betonové mosty, 2001, A 5, str Kč 4x E o tepelné izolaci budov, 2004, B 5, str Kč Navrhování hydromelioračních staveb, 2009, B, str Kč Ploché střechy, 2005, B 5, str. 360 Přírodní způsoby čistění znečištěných povrchových a odpadních vod, 2005, B5, str Kč Stavby pro plnění funkcí lesa, 2009, B5, 304 str. 300 Kč Tepelná akumulace budov 2002, B 5, str. 220 Tesařské konstrukce, 2. vydání, 2008, B 5, str Kč Zatížení staveb větrem, 2003, B, str Kč Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990, 2007, B5, str Kč

2 Metodické, informační, technické a obchodní pomůcky k činnosti autorizovaných osob Označení A 3.6 Správní řízení ve výstavbě a vazba na stavební zákon, A4, str Kč A 3.7 Státní památková péče a vazba na stavební zákon, A4, str Kč MP 0 Základ systému podpory profese ČKAIT, A 4, str. 64 MP 1 Projektová činnost, A 4, str. 36 IP 1 Univerzální přílohy, A 4, str. 72 IP 3 Stavební software dostupný na Internetu, A 4, str Kč MP Projektová činnost. Pozemní stavby. Zásady organizace výstavby, A 4, str. 46 MP Projektová činnost. Pozemní stavby. Ochrana proti radonu, A 4, str. 16 MP Projektová činnost. Pozemní stavby. AO a program oprav panelových domů, A 4, str. 76 MP 1.3 Projektová činnost. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, A 4, str. 68 MP 1.5 Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Obecné zásady činnosti AO, A 4, str. 44 MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb.plynárenská a plynová zařízení, A 4, str. 48 MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení, A 4, str. 46 MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Elektronická komunikační zařízení, A 4, str Kč MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Zdroje tepel. energie a rozvodná tepel. zařízení, A 4, str. 50 MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Zdvihací zařízení, A 4, str. 48 MP Projektová činnost. Technol. zařízení staveb. Stavby na poddolovaném území, A 4, str. 34 MP 1.6 Projektová činnost. TPS. Obecné zásady činnosti AO, A 4, str. 68 MP Projektová činnost. TPS. Zařízení pro vytápění, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení pro ochlazování, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení vzduchotechniky, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení pro měření a regulaci, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zdravotně technické instalace, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Plynová zařízení, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení silnoproudé elektrotechniky, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení slaboproudé elektrotechniky, A 4, str Kč MP Projektová činnost. TPS. Zařízení horizontální a vertikální dopravy, A 4, str Kč MP Projektová činnost. Statika. Spolupráce autorizovaných osob, A 4, str Kč MP Projektová činnost. Statika a dynamika staveb. Navrhování základových konstrukcí, A 4, str Kč MP Projektová činnost. Městské inženýrství. Územní plánování v městském inženýrství, A4, str Kč MP Projektová činnost. Geotechnika. Zemní práce, A4, str. 40 MP 2.1 Realizace staveb. Pozemní stavby. Vedení realizace pozemních staveb, A 4, str Kč MP Provádění staveb. Vodní stavby. Vodohospodářské stavby AO, A 4, str Kč MP Provádění staveb. Bezpečnost práce a ochrana zdraví. Bezpečnost při provádění prací na staveništi, A4, str. 152 MP 3.2 AO v pozici zaměstnance, A4, str.16 MP 4.1 Smluvní vztahy v projektové výstavbě, A 4, str. 44 MP 4.2 Odpovědnost za vady. Záruky, A 4, str Kč MP 4.3 Autorské právo, A 4, str Kč MP 4.4 Smluvní vztahy v provádění staveb, A4, str Kč MP 5 Nakupování, A 4, str. 40 MP 5.1 Veřejná zakázka v projektové a stavební praxi, A 4, str Kč MP 6 Spisová agenda, A 4, str. 44 MP 9.1 Inženýrská činnost, A4, str Kč MP 9.3 Autorizovaný inspektor, A4, str. 22 MP 10.3 Finanční analýza projektu a úvěrování, A 4, str. 50 TP 1.4 Navrhování a provádění staveb. Bezbariérové užívání staveb. Zákl. principy přístupnosti, A4, str. 56 TP 1.7 Navrhování a provádění staveb. Požární bezpečnost jednoduchých staveb, A4, str Kč 2

3 PS 3.2 Podmínky podnikání AO v EU, A4, str. 46 PS 3.3 Investiční projekty spolufinancované z prostředků EU, A4, str Kč PS 3.4 Investiční projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru, A4, str. 36 PS 4.1 Vybavení pracovny počítačem, A4, str. 16 PS 5.1 Chybné postupy AO v pojištění, A4, str. 20 PS 7.1 Systémy integrovaného managementu ČKAIT, A4, str Kč Ediční řada D: Doporučené standardy technické (DOS T) Označení titulů 1. souboru DOS T 1.1 Optická inspekce kanalizace, 1998, A 4, str Používání stavebních výtahů ve stavební praxi, 1998, A 4, str Rozměrové požadavky na lešení, 1998, A 4, str Kotvení hmoždinkami, 1998, A 4, str Podmínky bezpečnosti techn. zařízení pro výpočet ocelových konstrukcí vyhrazených zdvihacích zařízení, 1998, A 4, str Bezpečnost nádrží a přehrad za povodní, 1998, A 4, str Vegetace na nízkých sypaných hrázích, 1998, A 4, str Kogenerační výroba tepla a elektrické energie, 1998, A 4, str Zásady provedení ochrany před úrazem el. obecná část, 1998, A 4, str Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 1998, A 4, str Uzemnění a ochranné vodiče, 1998, A 4, str Elektroinstalace v koupelnách a umývárnách, 1998, A 4, str Domovní plynovodní přípojky, 1998, A 4, str Výtahy, 1998, A 4, str Projektování výtahů, 1998, A 4, str Montáž výtahů, 1998, A 4, str Přečerpávání odpadních vod v objektech, 1998, A 4, str Vzduchové clony a zádveří v občan. budovách, 1998, A 4, str Požadavky na požární bezpečnost staveb požární prevence, 1998, A 4, str Požární vodovody, 1998, A 4, str. 4 0 Označení titulů 2. souboru DOS T 2.1 Sanace ocelových konstrukcí pozemního stavitelství, 1998, A 4, str Navrhování kanálů pro odkliz kejdy z bezstelivových stájí pro hosp. zvířata, 1998, A 4, str Sanace betonových mostů, 1998, A 4, str Sanace a rekonstrukce podzemních vedení a staveb, 1998, A 4, str Odhad pravděpodobné maximální povodně, 1998, A 4, str Úpravy toků a ochrana přírody, 1998, A 4, str Hrazení bystřin, 1998, A 4, str Revitalizace potoků a bystřin, 1998, A 4, str Bezpečnost a spolehlivost přehrad za provozu, 1998, A 4, str Asanace malých vodních nádrží, 1998, A 4, str Digitální pasport kanalizace, 1998, A 4, str Použití taveného čediče pro vodohosp. účely, 1998, A 4, str Kondenzační technika, 1998, A 4, str Využití biomasy pro výrobu tepla, 1998, A 4, str Techn. zařízení pro spalování biomasy, 1998, A 4, str Eskalátory a pohyblivé chodníky, 1998, A 4, str Projektování a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků, 1998, A 4, str Telekomunikační sítě optických kabelů, 1998, A 4, str Zásady provozu a údržby technických zařízení budov, 1998, A 4, str Větrání obytných budov, 1998, A 4, str Teplovzdušné vytápění rodin. domů a bytů, 1998, A 4, str Elektrická instalace v budovách s ohledem na požární bezpečnost, 1998, A 4, str Problematika vnějších vlivů při navrhování a volbě el. zařízení, 1998, A 4, str Základní světelné technické veličiny a pojmy, 1998, A 4, str

4 2.27 Sdružené osvětlení budov, 1998, A 4, str Umělé osvětlení v zemědělských provozech, 1998, A 4, str Umělé osvětlení v průmyslu, 1998, A 4, str Nouzové, náhradní a hlídací osvětlení, 1998, A 4, str Sanace skládek, 1998, A 4, str Základní veličiny a kritéria hodnocení hluku v budovách, 1998, A 4, str Zdravotní aspekty při výběru stavebních materiálů, 1998, A 4, str Požadavky na požární bezpečnost staveb, 1998, A 4, str Označení titulů 3. souboru DOS T 3.5 Ocelové konstrukce s polotuhými styčníky podle ENV , 2000, A 4, str Referenční podmínky při hodnocení energetické náročnosti staveb, 2000, A 4, str Tepelně technický návrh a posouzení výplní otvorů, 2000, A 4, str Sanace betonových nádrží na vodu, 2000, A 4, 2000, A 4, str Spolehlivá funkce uzávěrových zařízení spodních výpustí přehrad, 2000, A 4, str Bezpečnost a provozní spolehlivost malých vodních nádrží, 2000, A 4, str Používání manipulačních prostředků ve stavební praxi, 2000, A 4, str Instalační rozvody ve vysokých budovách z hlediska volby technických podlaží, 2000, A 4, str Optimalizace vytápění průmysl. a skladových hal, 2000, A 4, str Provoz a údržba osvětlení, 2000, A 4, str Optimalizace řešení denního a umělého osvětlení z hlediska zdravé pohody prostředí a úspor energie, 2000, A 4, str Vliv mikroorganismů na kvalitu vnitřního prostředí, 2000, A 4, str. 6 0 Označení titulů 4. souboru DOS T 4.1 Rejstřík mimosoustavových jednotek, 2001, A 4, str Zděné klenby a jejich průzkum, 2001, A 4, str Přehled hodnot součinitelů prostupu tepla konstrukcí typiz. bytových staveb, 2001, A 4, str Výměna vzduchu v budovách, 2001, A 4, str Zateplení panelových domů G 40/G 57, 2001, A 4, str Označení titulů 4. souboru DOS T Hydrolog. výpočty v protierozní ochraně půdy, 2001, A 4, str Systémy lešení a jejich využití, 2001, A 4, str Připojování spotřebičů a předávajících stanic tepla, 2001, A 4, str Výtahy bez strojovny, 2001, A 4, str Větrání kuchyní, 2001, A 4, str Kuchyně pro společné stravování, 2001, A 4, str Vzduté vody v systémech vnitřní kanalizace, 2001, A 4, str Ochrana kanalizačních systému před nežádoucími látkami, 2001, A 4, str Měření osvětlení, 2001, A 4, str Hygienické požadavky na kvalitu ovzduší v obytných budovách, 2001, A 4, str Komunikace pro cyklisty, 2001, A 4, str Označení titulů 5. souboru DOS T 5.2 Ochrana proti radonu v příkladech, 2002, A 4, str Postup výpočtu součinitele prostupu tepla podlahy na zemině, 2002, A 4, str Způsob výpočtu tepel. zisků ze slun. záření jako součást energet. bilance budovy, 2002, A 4, str Domovní schránky a dodávací schránky, 2002, A 4, str Aplikace univerzální rovnice pro výpočet prům. dlouhodobé ztráty půdy vodní erozí, 2002, A 4, str Stlačený vzduch v průmyslové výrobě, 2002, A 4, str Výkresová dokumentace ve vytápění, 2002, A 4, str Statický výpočet, 2002, A 4, str Poruchy staveb v místech tepelně nedostatečných plášťů budov, 2002, A 4, str

5 Publikace ČKAIT vydané mimo ediční řady a ve spolupráci s dalšími vydavateli Drátkobetonové konstrukce, 1999, B 5, str. 107 Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. Století, 1999, B5, str. 328 Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Čes. Krumlově, 2008, A 4, str. 96 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných kontrukcí. Komentář k ČSN :2007, 2008, A4 Normalizovaná úprava dokumentů, 2006, A 5, str. 137 Nový beton, edice Betonové stavitelství, překlad Praktický rádce stavebníka. Příprava a provádění staveb podle nového stavebního zákona, 2008, A 5, str. 124 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě, 2006, A 5, str. 88 Příprava vápenných malt v péči o stavební památky, 2006, A 5, barva, str. 76 Sanace obvodových plášťů panelových bytových domů, 2001, A 4, str. 144 Stavební kniha III Panelové domy, 2000, A 4, str. 180 Stavební kniha IV Vnitřní prostředí budov, 2001, A 4, str. 138 Stavební kniha VIII Meziválečná průmyslová architektura, 2005, A 4, str. 124 Stavební kniha IX Systémové řízení budov, ExpoData 2006, A 4, str. 108 Stavební kniha X České a moravské pivovary, 2007, A 4 Stavební kniha XII Připravujeme stavbu rodinného domu, 2009, A 4, str. 124 Systémová technika budov, 1998, A 5, str. 87 Tvář průmyslové doby, 2007, A 4, str. 144 Vyztužování svařovanými sítěmi, 2001, B 5, str Kč 162 Kč 385 Kč 385 Kč 55 Kč 22 Kč 110 Kč 132 Kč Odborné publikace MPO ČR program PANEL Označení I/1 Charakteristické vady a poruchy nosných konstrukcí panelových domů, 2000, A 4, str. 84 I/2 Sanace a rekonstrukce nosných konstrukcí panelových domů, 2000, A 4, str Kč I/3 Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu panelových domů, 2000, A 4, str. 136 I/4 Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy G 40 a G 57, 2000, A 4, str. 206 I/5 Kompl.regenerace nosné konstrukce panelových domů stav. soustavy T 06 B středočes. varianta, 2000, A 4, str. 112 I/6 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stav. soustavy T 06 B severočes. varianta, 2000,A 4, str.95 I/7 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 08 B, 2000, A 4, str. 115 I/8 Komplexní regenerace stavební soustavy HK, 2000, A 4, str. 130 I/10 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA, 2000, A 4, str. 88 I/11 K. regenerace PD stavební soustavy T 06 B z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a TZB, 2000, A 4, str. 172 I/12 Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy T 08 B z hlediska tepelné techn., staveb. akustiky, PB a TZB, 2000, A 4, str. 128 I/13 Komplexní regenerace panelových domů stavební soustavy VVÚ ETA z hlediska tepelné techniky, stavební akustiky, požární bezpečnosti a TZB, 2000, A 4, str. 174 II/8 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy G 57 severočeská varianta, 2004, A 4, str. 88 II/9 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 severočeská varianta, 2004, A4, str. 72 II/10 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BANKS severočeská varianta, 2005, A4, str. 82 II/11 Komplexní regenerace PD stav. soustavy Larsen Nielsen z hlediska stav. fyziky, energetiky, PB a TZB, 2001, A 4, str. 175 II/14 Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy B 70 OS, 2005, A 4. str. 101 CD Komplexní regenerace panelových domů publikace č. I/1 až I/14 (DPH 20 %) Kč 5

6 Převzaté publikace jiných vydavatelů Kdo je kdo ve stavebnictví, Agentura Kdo je kdo 2000, A 5, str Kč Laserové skenovací systémy ve stavebnictví, 2003, B 5, str Kč Moderní beton 300 Kč Praktický rádce stavebníka 60 Kč Technický slovník A Ž 800 Kč Stavební kniha 2010 Kontrolujeme provádění staveb 360 Kč Studie budov a kcí ve větrných tunelech 385 Kč Tepelná ochrana historických budov 2010 a zelená úsporám sborník odborných příspěvků z konference 200 Kč Navrhování a provádění staveb oslunění (proslunění) budov 95 Kč ČSN ve výstavbě 2. vydání 200 Příručka PAVUS 220 Kč Navrhování zděných konstrukcí 290 Kč Zatížení stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN Kč Navrhování ocelových konstrukcí příručka k ČSN EN a ČSN EN , navrhování hliníkových konstrukcí, příručka k ČSN EN Kč Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí příručka k ČSN EN Kč Stavební kniha Dřevěné stavby 185 Kč Dotčené orgány ve výstavbě 75 Kč Statistika organizace, pojmy a veličiny 75 Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě 120 Kč Vyjednávání v procesu výstavby 95 Navrhování a provádění staveb diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov 110 Kč Elektroročenka Kč Navrhování dřevěných konstrukcí příručka k ČSN EN Kč Navrhování konstrukcí na zatížení větrem,příručka k ČSN EN Kč Rozsah požadavků 10. vydání 185 Kč Ceny jsou uvedeny vč. DPH 6

Aktuální nabídka publikací pouze pro valné hromady ČKAIT až

Aktuální nabídka publikací pouze pro valné hromady ČKAIT až Aktuální nabídka publikací pouze pro valné hromady ČKAIT 3. 1. až 28. 1. 2017 Informační centrum ČKAIT připravilo mimořádný výprodej starších zásob odborných publikací. Mimořádné slevy platí do vyprodání

Více

Do této nabídky jsou zařazeny i některé nové knihy, které se na valných hromadách ČKAIT prodávají za nesnížené ceny.

Do této nabídky jsou zařazeny i některé nové knihy, které se na valných hromadách ČKAIT prodávají za nesnížené ceny. Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel. 227 090 211, fax 227 090 222, e -mail info@ckait.cz, www.ice-ckait.cz A k t u á l n í n a b í d k a p u b l i k a c í p o u z e p r o v a l n é h r o m a d y Č K A I T

Více

OBORY AUTORIZACE ČKAIT

OBORY AUTORIZACE ČKAIT OBORY AUTORIZACE ČKAIT Pozemní stavby (PS) Autorizovaný inženýr, technik a stavitel (IP00, TP00, SP00) Dopravní stavby (DS) Autorizovaný inženýr (ID00); technik a stavitel doprava kolejová a nekolejová

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU STAVEBNÍ PROVOZ 36-44-L/51 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 2SPN Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška

Více

Ediční řada A: Základní knižnice odborných činností ve výstavbě

Ediční řada A: Základní knižnice odborných činností ve výstavbě Sokolská 15, 120 00 Praha 2, tel.: +420 227 090 211, fax: +420 227 090 222, e-mail: info@ckait.cz, www.ice-ckait.cz Aktuální nabídka publikací 2011 I n f o r m a č n í c e n t r u m Č K A I T v y d á v

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ A K FINANČNÍM ÚSPORÁM PROVÁDĚNÍ, ÚDRŽBA A OPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dům techniky Pardubice, 1.3.2011, Prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. Kvalita stavebního díla je zajištěna: Všechny

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA SUBORDINAČNÍ NAHRAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY_VZOR V souladu s ustanovením 78 odst. 1 a 5, 78a a 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Oravská č.p. 1895-1896, Praha 10 září 2015 Průkaz energetické náročnosti budovy

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 268/2009 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 Základní pojmy 3 ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY Žumpy 4 Rozptylové plochy

Více

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE ZNALECKÉ PRAXI Darja Kubečková Skulinová 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou posuzování projektové dokumentace v oblasti stavebnictví a jejím vlivem na vady

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2015 2003 pilotní CD ROM PROFESIS 2003 2004 CD ROM PROFESIS 2004 2005 CD PROFESIS 2005 2006 CD PROFESIS 2006 2007 CD PROFESIS 2007 2008

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům Ohradní 1357/41, 140 00 Praha PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014

DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 EUROREVIT TIMES DOTAČNÍ PROGRAMY 2014 Programy Státního fondu rozvoje bydlení jsou nově ve formě nízkoúročených úvěrů, jejich návratnost zajistí nikoliv pro stát zisk, ale možnost poskytování podpory dalším

Více

118/2013 Sb. VYHLÁKA

118/2013 Sb. VYHLÁKA 118/2013 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech Změna: 234/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Revitalizace bytových domů

Revitalizace bytových domů Revitalizace bytových domů Ing. Pavel Zteiskar obchodní ředitel Program Představení skupiny Dům plný úspor Dotace pro bytové domy v ČR Nová zelená úsporám 2016 Případová studie Kdy začít s přípravou Jak

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Doba Amortizace Opatření

Doba Amortizace Opatření Doba Amortizace Opatření Amortizace jednotlivých opatření u Objektů V energetickém auditu jsou hodnocena jednotlivá opatření i jednotlivě. To nám dává možnost udělat si přehled o návratnosti opatření jako

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Mařenice č.p. 16, č.p. 21 (okr. Česká Lípa) parc. č. st. 128/1, 128/2 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Vypracoval: František Eis Dubická 1804, Česká Lípa,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96

iisel Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech www.iisel.com (třetí aktualizované vydání) Ing. Karel Dvořáček KNIŽNICE SVAZEK 96 KNIŽNICE Ing. Karel Dvořáček Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí aktualizované vydání) SVAZEK 96 www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel 22

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus.

Portfolio návrhu. Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE AUTORSKY POPIS PROJEKTU. a) urbanisticko-architektonické řešení. Urbanismus. Portfolio návrhu Nová radnice pro Prahu 7 ANOT ACE Návrh přetváří stávající administrativní budovu na moderního reprezentanta transparentní státní správy. Dominantu radnici vtiskne symbolika nárožní věže

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU

PÍSEMNÁ ZPRÁVA O ENERGETICKÉM AUDITU PÍSMNÁ PRÁVA O NRGTICKÉM AUDITU MATŘSKÁ ŠKOLA DUBIC DUBIC 79, 4 2 DUBIC Vypracoval: PRO KO-POINT, s.r.o.; Ing. Jaromír Štancl Číslo oprávnění: 765 PRO KO POINT, s.r.o. Datum: 1/213 PRO KO-POINT s.r.o.

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. Rodinný dům č.p. 252, 35708 Krajková Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 0855

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

zpracovaná v rozsahu ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty

MěÚ Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 Vejprty 1. Úvodní část 1.1 Identifikační údaje Zadavatel Obchodní jméno: Statutární zástupce: Identifikační číslo: Bankovní spojení: Číslo účtu: MěÚ Vejprty, Tylova 87/6, 431 91 Vejprty Gavdunová Jitka, starostka

Více

a. Územní stude "Rodinné domy Nové Ráby " v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka

a. Územní stude Rodinné domy Nové Ráby  v katastrálním území Ráby. b. Objednatel: Obec Ráby zastoupena - Zdena Morchová starostka 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 62 z února 2013 Změna zákona čs. 499/2006 Sb bezplatně pro Obec Ráby architekty Josefem a Soběslavem

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY

EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Stavebně technický ústav-e a.s. 24 EKONOMIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PŘI UVAŽOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ ZANEDBANÉ ÚDRŽBY Řešitel:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Třeboc 83, 270 54 parc. č. 103 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Lukáš Kubín, Žerotínova 1144/40, Praha 3, 130 00 Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK,

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A, B Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 TEXTOVÁ ČÁST A. Průvodní

Více

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu

Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu Co je VELOX? VELOX patentované spojení dřeva a betonu stavební systém ze ztraceného bednění se skvělými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (tepelný izolant integrovaný ve stěně) základem systému

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY

DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY program ERGETIKA verze 2.0.2 DOPLŇUJÍCÍ PROTOKOL HODNOCENÉ BUDOVY Způsob výpočtu: - Identifikační číslo průkazu: 19-2013 Identifikační údaje o zpracovateli průkazu - energetickém specialistovi: název zpracovatele:

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením. SEKCE F STAVEBNICTVÍ Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba

Více

268/2009 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

268/2009 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 268/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Změna: 20/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

SEMINÁRNÍ CENTRUM HOSTĚTÍN Pasivní dům jako veřejná zakázka Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica

SEMINÁRNÍ CENTRUM HOSTĚTÍN Pasivní dům jako veřejná zakázka Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica SEMINÁRNÍ CENTRUM HOSTĚTÍN Pasivní dům jako veřejná zakázka Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Praha, 2.6.2008 Architekturbüro REINBERG 1 1 Obecní úřad 2 Obecní výtopna na biomasu 3 Moštárna

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

Požární odolnost a pasivní zabezpečení proti požáru

Požární odolnost a pasivní zabezpečení proti požáru 04.09.08, list 1/16 Požární odolnost a pasivní zabezpečení proti Hlavní cíle: snížení rizika destrukce vnitřního vybavení rozvoden, ochrana vnitřních prvků před tepelnou degradací vznikající při. První

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu

Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu Program Dotace z rozpočtu města Hradec Králové na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové číslo ZM/2016/1026 dne 29.03.2016

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Machuldova 597/12, 142 00 Praha 4 Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Hraničná parc. č. 12/4 (67) dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří a Markéta Matějovic Energetický auditor: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický auditor

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553

Průkaz energetické náročnosti budovy. Bytový dům Dolákova 551 553 Průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. Bytový dům Dolákova 551 553 Dolákova 551 553, 181 00 Praha 8 Doložení stávajícího stavu energetické náročnosti

Více

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M

S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M S E Z N A M T E C H N I C K Ý C H N O R E M V O D N Í H O S P O D Á Ř S T V Í KVALITA PŮDY O D P A D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í stav k 1.1.2016 Sweco Hydroprojekt a.s. Centrum technické normalizace

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Metodický pokyn pro návrh větrání škol

Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodický pokyn pro návrh větrání škol Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je určen žadatelům o podporu z Operačního programu životní prostředí

Více