Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci v Kč , ,42 100,18 z toho: Třída l Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Daňové příjmy celkem v Kč , ,87 101,19 -daň z příjmů FO ze záv. činnosti , ,96 104,02 -daň z příjmů OSVČ , ,45 107,38 -daň z příjmů FO z kapitál. výnosů , ,22 114,79 -daň z příjmů právnických osob , ,11 102,60 -daň z příjmů práv. osob za obce , ,00 89,25 -daň z přidané hodnoty , ,00 101,06 -poplatek za odnětí les. pozemků 2.400, ,00 96,29 -poplatek za likvidaci PDO , ,00 99,17 -poplatek ze psů 9.000, ,00 101,11 -poplatek za užívání veřej.prostr ,00 810,00 81,00 -odvod výtěžku z provoz. VHP 1.500, ,00 98,53 -správní poplatky , ,00 111,07 -daň z nemovitostí , , Třída 2 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Nedaňové příjmy celkem v Kč , ,55 97,20 -pronájem pozemků , ,00 99,84 -činnost v ob.lesích - prodej dřeva , ,00 100,55 -obchodní služby-nájmy , ,00 100,07 -dar Nadace ČEZ komunikace , ,00 100,00 -vodovod - pronájem , ,00 100,00 -kanalizace - pronájem , ,00 100,24 -pronájem obecních rybníků , ,00 99,67 -obec. knihovna-půjčovné + MR 2.500, ,00 82,00 -příjem z kulturní činnosti , ,00 100,00 -veřejné koupaliště -vstupné + nájem , ,00 100,00 -veřej. koupaliště prodej majetku , ,00 100,00 -bytové hospodářství-příjmy , ,00 82,05 -pronájem ostat. nemovitostí , ,00 100,03 -příjem činnost OÚ , ,00 98,70 -příjem z reklamy - ČEZ , ,00 90,00 -příjmy z finančních operací , ,55 113,82 1

2 Třída 3 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Kapitálové příjmy celkem v Kč , ,00 99,99 - prodej pozemků , ,00 100,00 - prodej vodovodu Zliv-Olešník , ,00 99,99 -invest.dar-nadace ČEZ-chodník , ,00 100,00 Třída 4 Upravený rozpočet Skutečnost - přiděleno Skutečnost - čerpání dotací Rozdíl-k vrácení při fin. vypořád. roku 2007 /mimo vlastní převody/ Přijaté dotace celkem v Kč , , , z toho ze SR a SF celkem , , , neinv. dotace v rámci SFV , , , účel.inv.dotace-kanal +ČOV-Mze ČR , , , pro potřeby SDH ze SR bez UZ 700,00 680,00 680, inv.dotace ze SFŽP-dopl.- UZ , , , Přijaté neinv. dotace z rozp. Jč.kraje , , , neinv. dotace POV UZ , , ,00 - inv.dotace-grant-opr.kanaliz.-uz , , , Neinvest. dotace od obce Dívčice na provoz mateřské školy , , , Třída 5 6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Celkové výdaje po konsolidaci , ,84 96,48 v Kč z toho: Třída 5 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Běžné / neinvestiční / výdaje , ,64 93,69 Třída 6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Kapitálové /investiční/ výdaje , ,20 99,75 2

3 Celkové výdaje - Třída 5-6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání po paragrafech: lesní hospodářství , ,00 97,78 obchodní činnost pohostinství , ,00 44,06 místní komunikace + chodníky , ,15 96,54 obecní vodovod , ,90 89,38 obecní kanalizace , ,30 99,58 ZŠ a MŠ - PO obce , ,50 99,15 ZŠ příspěvky jiným obcím , ,00 99,10 knihovna+kronika+oranž.rok-kultura , ,50 97,25 místní rozhlas 4.000, ,00 85,35 kultura- KD+činnost SPOZ , ,50 79,19 provoz bazénu+tenis+činnost TJ , ,28 bytové hospodářství , ,40 67,53 veřejné osvětlení , ,00 91,22 územní rozvoj obce , ,00 81,61 svoz+ukládání komunál. odpadu , ,00 97,11 péče o vzhled obce a veřej. zeleň , ,00 89,90 požární ochrana - SDH , ,00 60,42 zastupitel. orgány , ,00 99,21 činnost místní správy , ,47 89,58 finanční operace, platba daní , ,12 91,68 + pojištění ostatní činn.-fin.vypoř. min. let , ,50 99,56 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v Kč Třída 8 Financování celkem v Kč po konsolidaci -/skutečnost=přebytek hospodaření běžného roku bez splátky půjčky ze SFŽP ve výši ,- Kč/ Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání , ,58 141, , ,58 141,13 V roce 2007 byla zahájena výstavba kanalizace a ČOV Olešník a oprava kanalizace za MŠ. Byla zahájena výstavba chodníku na návsi. Finanční prostředky získané nad schválený rozpočet tj. příjem z reklamy a finanč. dary od Nadace ČEZ včetně dotací z Mze ČR, KÚ-Jč. kraje byly použity na výše uvedené investiční akce a dále na opravu budovy MŠ, chodníku, obecní komunikace a na kulturní akce. Hospodaření obce bylo v r zatíženo návratnou půjčkou ve výši ,- Kč, poskytnutou SFŽP na plynofikaci kotelen v obecních budovách. Tato půjčka je úročena 1,5 % a její splatnost je 5 let. Dle smlouvy byla i v roce 2007 splacena část této půjčky ve výši ,- Kč. Zůstatek nesplacené návratné půjčky činil k ,- Kč. Jiné úvěry ani půjčky obec nemá. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Kč - zůstatek účtu 933 z předchozích let ,87 - stav účtu 933 za rok 2007 / změna stavu ZBÚ bez spl. půjčky / ,48 - stav účtu 933 celkem - / ZBÚ ,- Kč tj. nespl. půjčka k / ,35 z toho dlouhodobě přijaté zálohy - stav k ,00 - ZBÚ k ,35 3

4 Stav sociálního fondu k Kč - zůstatek účtu účet SF k ,80 - příjmy SF dle platných zásad fondu ,00 - výdaje SF - dle platných zásad fondu ,90 - zůstatek účtu 917 celkem - účet SF k ,90 - změna stavu SF za r ,10 Vratka nevyčerpaných dotací do SR prostřednictvím rozpočtu Jč. kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2007 Kč 0,00 Hospodaření PO ZŠ a MŠ Olešník za rok 2007 celkový zisk Kč - hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ 4.805,01 Veřejná finanční podpora poskytnutá obcí v roce 2007 Kč na činnost sportovním klubům působícím v obci TJ ZD Olešník ,00 HC Olešník 5.000,00 Přílohy: 1/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2 12 M za období 12/2007 k nahlédnutí na OÚ 2/ Rozvaha /bilance/ územních samosprávných celků za období 12/2007 k nahlédnutí na OÚ 3/ Hodnotící zpráva o hospodaření obce Olešník za rok k nahlédnutí na OÚ 4/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ za r vyúčtování příspěvku obce - k nahlédnutí na OÚ 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešník za rok 2007 Krajským úřadem Jč. kraje Zpracovala: Hajná Jana Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Píchová Jana starostka obce 4

5

6

7

8

9

10

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOSTELNÍ LHOTA ZA ROK 2010 Rozpočet obce Kostelní Lhota na rok 2010 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 24. 02. 2010 jako schodkový. Schodek ve výši 3.546.380,00 Kč byl krytý finančními

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Závěrečný účet pro rok 2005

Závěrečný účet pro rok 2005 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok 2005 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 281 557,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 388. 704,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více