ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL"

Transkript

1 Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL APUL SE NEUSTÁLE SNAŽÍ UDRŽOVAT KVA- LITU VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A TELEMARKU NA ÚROV- NI SROVNATELNÉ SE SVĚTOVOU ŠPIČKOU V TOMTO OBORU. METODICKÁ KOMISE APUL VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI ODBOR- NÍKY PROTO PŘIPRAVILA ZMĚNY V SYSTÉ- MU VZDĚLÁVÁNÍ. Text: Jiří Nohejl ve spolupráci s metodickou komisí APUL Vážení členové APUL, rádi bychom vás, ještě před tím než se sezóna 2014/15 rozběhne na plné obrátky, seznámili se změnami ve vzdělávání APUL, které se dotknou struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému jejich hodnocení, ale také vzdělávání lektorů. Tento Newsletter je stručným přehledem systému vzdělávání APUL včetně změn, které budou v platnosti od nadcházející sezóny. ÚVOD Pracovní trh pro instruktory lyžování se neustále mění a tyto změny se dotýkají jak domácího, tak i zahraničního prostředí. Nejen, že české lyžařské školy požadují univerzální instruktory s pozitivním přístupem ke klientovi, ale stále více českých instruktorů má zájem vycestovat do zahraničí a uplatnit tak získané dovednosti z kurzů a zkušenosti z práce v členských lyžařských školách. Možností je mnoho, ale dvě nejvýznamnější se nabízí díky otevřenému pracovnímu trhu v Evropské Unii a díky možnosti žádat o takzvaná working holiday víza, která jsou pro české občany otevřena do Kanady a na Nový Zéland. První možnost vyžaduje hlubší spolupráci v rámci EU. Druhá poté rozšíření spolupráce se zámořskými organizacemi. struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému hodnocení, ale také vzdělávání lektorů a struktury lektorského sboru. STRUKTURA A NÁPLŇ KURZŮ Doma i v zahraničí sledujeme rostoucí poptávku po kvalitních instruktorech, kteří jsou schopni pracovat se specifickými potřebami, nároky, představami a cíli klientů. Je proto nutné, aby instruktor uměl nejen výborně lyžovat, ale také aby rozuměl technice lyžování, byl schopen analyzovat pohyb, najít příčinu chyb a vše efektivně předat během výuky svým studentům. Příjemný dojem z výuky a zážitek, který si klient odnáší, závisí na přístupu, komunikaci a chování instruktora v průběhu lekce. Anglický termín Guest Centered Teaching vyjadřuje velmi přesně, že klient je nejdůležitější součástí výukového procesu, a poukazuje na nutnost kombinace služeb pro zákazníka s výukou orientovanou na studenta. Tento přístup lze shrnout jako soubor dovedností, které umožňují vést výuku tak, aby klient získal dlouhodobý zájem o tento sport. Ve snaze udržet krok s tímto světovým trendem a poskytnout prestižní vzdělávání, klade do budoucnosti vzdělání APUL důraz na rovnováhu tří základních dovednostních oblastí u instruktorů lyžování: (a) technika lyžování, (b) výuka lyžování, (c) analýza a technické porozumění. Tyto dovednostní oblasti se poté prolínají instruktorským vzděláváním od základních kurzů až po vzdělávání lektorů. APUL je dlouhodobě nejkvalitnějším poskytovatelem vzdělávání pro instruktory lyžování v České republice a patří rovněž mezi špičku ve střední a východní Evropě. Cílem APUL je však neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání a nabízet tak kvalifikace, které jsou na úrovni západoevropských a zámořských standardů. Z tohoto důvodu pracovala metodická komise v minulém roce na změnách systému vzdělávání a veškeré návrhy konzultovala nejen s výkonným výborem a lektorským sborem, ale také s mnoha odborníky na vzdělávání instruktorů v EU, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Cílem úprav systému vzdělávání je zvýšení kvality vzdělávání APUL a širší možnosti uplatnění pro absolventy kurzů, jak na domácím, tak na světovém trhu. Změny se dotknou nejen Každá z těchto dovednostních oblastí je základem pro zkouškové požadavky na kurzech APUL. Na každé z několika kvalifikačních úrovní je nutné zvládnout nejen požadovanou techniku lyžování, ale zároveň je nutné získat znalosti a praktické dovednosti k vedení výuky a osvojit si technické znalosti a metody analýzy pohybu. Vzdě-

2 lání APUL tak klade důraz na univerzalitu schopností a dovedností. Absolvent je poté nejen velmi dobrý lyžař, ale hlavně komplexní instruktor lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni ke zdokonalení techniky lyžování směrem k lyžování ve větší rychlosti, změně poloměru oblouků a aplikaci techniky na proměnlivé podmínky volného terénu. Vedle pokročilé techniky je jeden den věnován dovednostem pro výuku základů freestylu (jízda na switch, skok, otočky a boxy) a pravidlům pohybu ve freestyle parku. Kandidáti si během kurzu prohloubí znalosti a dovednosti získané během kurzu C a rozšíří si tyto znalosti o interaktivní přístupy k výuce s využitím komplexních metod vedení výuky (řízené objevování, řízená diskuse, řešení problému). Důraz je kladen na propojení lyžařských dovedností s technickým porozuměním. Kandidáti si v průběhu kurzu osvojí dovednosti spojené s aktivním analyzováním lyžování a sebehodnocením. ISIA ZNÁMKA Vzdělání APUL lze rozdělit do pěti základních kvalifikačních úrovní. Licence APUL C odpovídá licenci úrovně Level 1 ve většině zahraničních organizací. Licence APUL B sama o sobě odpovídá licenci úrovně Level 2. Po absolvování kurzu druhého nástroje, úvodu do závodního lyžování včetně základního testu v obřím slalomu a úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky získá absolvent licenci APUL ISIA a obdrží ISIA známku. Tato licence poté odpovídá úrovni Level 3 v těch zemích, kde je ISIA známka udělována před ukončením celého vzdělání. Licence APUL A spolu s absolvováním ISIA testu v obřím slalomu odpovídá světově uznávané licenci ISIA Card a je vnímaná jako kompletní vzdělání lyžařského instruktora, takzvaný Full-Cert/Level 4. Posledním stupněm je poté licence APUL L, která odpovídá lektorské úrovni a je v některých zemích a lyžařských školách uznávána jako ekvivalentní licenci Trainer/Examiner. KURZ LICENCE APUL C Vzdělání na úrovni APUL C se zaměřuje na vedení skupinové výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Na kurzu C pokládáme základní stavební kameny pro další stupně vzdělávání. Klademe důraz na pochopení základních principů techniky lyžování, analýzy a výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Držitel ISIA známky je instruktor nejen se světově uznávanou licencí, ale hlavně s dovednostmi na úrovni, které ho předurčují k práci po celém světě. Vedle kurzu APUL B obsahuje licence na úrovni ISIA známky také úvod do závodního lyžování, základní kurz druhého nástroje a úvod do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky. Kurz úvodu do závodního lyžování je zaměřen na pochopení základů problematiky závodního lyžování se zaměřením na techniku jízdy v obřím slalomu. Kandidáti získají dovednosti potřebné pro jízdu v obřím slalomu a osvojí si základy závodní techniky a taktiky pro jízdu v branách. Současně si osvojí znalosti týkající se tréninku závodních lyžařů. Kurz je ukončen APUL testem v obřím slalomu. Kurz úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky je pořádán ve spolupráci s horskými vůdci v alpském středisku. Kandidáti se seznámí se základy vedení skupiny ve volném terénu a rovněž se základy používání lavinové výbavy a zhodnocení rizik lavinového nebezpečí. Kurz je ukončen zkouškou vyhledávání zasypaného pomocí lavinového vyhledávače. V průběhu kurzu jsou kandidáti seznámeni s lyžařskou technikou od úplných základů, přes oblouky v pluhu až po paralelní oblouk o středním a dlouhém poloměru se zapíchnutím hole. Program kurzu je zaměřen na výuku lyžařů všech věkových kategorií a jeden den je věnován specifickému programu zaměřenému na výuku dětí. Kandidáti si během kurzu osvojí dovednosti související s organizací výuky, prezentací informací a komunikací s klientem, a získají základní znalosti o technice lyžování, jejích biomechanických základech a metodách používaných při analýze pohybu. KURZ LICENCE APUL B Vzdělání na úrovni APUL B se zaměřuje na výuku pokročilých lyžařů s důrazem na vedení privátní výuky. Na kurzu B rozšiřujeme dovednosti získané v základní úrovni vzdělávání a doplňujeme je o detailnější pochopení konceptu výuky a jeho kreativní aplikaci na konkrétní situaci a požadavky klienta. KURZ LICENCE APUL A Vzdělání na úrovni APUL A se zaměřuje na zdokonalování zkušených lyžařů a vylepšování jejich technických dovedností včetně propojení těchto dovedností s technickými znalostmi. Na kurzu A aplikujeme lyžařskou techniku na náročné a variabilní situace a zároveň

3 klademe důraz na velmi precizní provedení technického lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni k vlastní iniciativě a k diskusi o jednotlivých technických prvcích lyžování. Cílem je vytvořit prostředí sebehodnocení a vzájemného učení, které je postavené na spolupráci mezi lektorem a kandidáty. Mezi hlavní témata kurzu A patří dovednosti spojené s vedením privátní výuky velmi pokročilých lyžařů v cizím jazyce a vedením technické kliniky pro instruktory lyžování. Kandidáti si během kurzu osvojí schopnosti spojené s tvořivým uplatněním znalostí a jejich přetvoření ve vedení pokročilé výuky lyžování a tréninku lyžařských instruktorů. Absolvent kurzu A je instruktorem lyžování na světové úrovni, mezi jehož dovednosti patří precizní ukázky techniky, sportovní lyžování ve variabilních podmínkách, ale zároveň také schopnost analyzovat, argumentovat a vést odbornou diskusi o technice, fyzice a biomechanice lyžování. Vzdělání APUL A otevírá mnoho směrů rozvoje kariéry. A to směrem k nejvyšší světové licenci ISIA Card, v EU uznávanému standardu MoU či práci v lektorském sboru. ISIA CARD Pro získání mezinárodně uznávané licence ISIA Card je nutné vedle absolvování celého vzdělání APUL a získání licence APUL A absolvovat i takzvaný ISIA Speedtest, který je náročnější variantou APUL testu v obřím slalomu. Nový systém hodnocení přináší řadu výhod a to zvláště pro kandidáty a absolventy jednotlivých vzdělávacích stupňů. Výhodami nového systému jsou především zvýšení transparentnosti hodnocení, porovnatelné hodnocení mezi jednotlivými kurzy a hlavně zvýšení informační hodnoty výsledného hodnocení. Hodnocení, které kandidát na konci kurzu obdrží, vyjadřuje nejen to, zda daný kandidát u zkoušky uspěl či nikoli, ale zároveň poskytuje informaci, na jaké úrovni se jeho dovednosti nacházejí. 0 bodů bod body úroveň instruktor lyžování C 3 body body úroveň instruktor lyžování B 5 bodů bodů úroveň instruktor lyžování A 7 bodů úroveň lektor lyžování L1 8 bodů úroveň lektor lyžování L2 9 bodů úroveň lektor lyžování L3 10 bodů --- Hodnocení 0 bodů odpovídá úrovni dovedností, která je nedostatečná pro výkon povolání lyžařského instruktora na jakékoli úrovni. Naproti tomu hodnocení 10 bodů odpovídá úrovni dovedností, která odpovídá požadavkům kladeným na lektory nejvyšší úrovně vzdělávání lyžařských instruktorů. Hodnocení 2 body, 4 body a 6 bodů jsou poté hranice pro úspěšné absolvování kurzu APUL C, resp. APUL B, resp. APUL A. Vzdělávání lektorů je hodnoceno na stejné škále a dosažení úrovně dovedností s hodnocením 7 bodů na lektorském kurzu zakládá možnost přihlásit se na konkurz do lektorského sboru. Na této desetibodové škále se hodnotí všechny tři dovednostní oblasti a kandidát tak v hodnocení vidí úroveň a relativní kvalitu svých dovedností. Díky této informaci má kandidát možnost zjistit na jaké úrovni ve vzdělání APUL se jeho momentální dovednosti nachází. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY Základní filosofií zkouškových požadavků je rovnoměrný důraz na tři dovednostní oblasti: lyžování, výuku a analýzu. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno úspěšným absolvováním zkoušky z lyžování, výuky a analýzy spolu s absolvováním požadované jazykové zkoušky. SYSTÉM HODNOCENÍ Nadcházející sezóna přináší také významnou změnu v systému hodnocení na většině kurzů. Vzdělání APUL opouští školní hodnocení známkami na škále od jedné do pěti a místo školních známek zavádí novou škálu hodnocení 0 10 bodů. Desetibodová škála se prolíná celým vzděláním od základního kurzu APUL C až po vzdělávání lektorů. KURZ LICENCE APUL C Zkoušky na úrovni APUL C obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Kandidát může úspěšně absolvovat kurz APUL C i v případě nesplnění požadavků kladených na úroveň cizího jazyka, ale s licencí bez cizího jazyka nemůže dále pokračovat ve vzdělávání APUL. Zkouška z lyžování obsahuje na kurzu APUL C pouze blok ukázky techniky ve které jsou hodnoceny tři jízdy: (1) oblouk v pluhu, (2) oblouk z přívratu vyšší lyží a (3) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 6 bodů v součtu z celého bloku a minimálně 1 bod z každé jízdy. Zkouška z výuky je zaměřena na výuku malé skupiny. Vlastní zkouš-

4 ka probíhá jako simulovaná výuka, při které kandidát musí vedle technických znalostí prokázat také dovednosti komunikace s klientem, využití modelu výuky a odpovídajícího výukového postupu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 2 body. Zkouška z analýzy a technických znalostí probíhá formou testu, který obsahuje vedle teoretických otázek také videa začátečníků a středně pokročilých lyžařů spolu se sérií otázek zaměřujících se na analýzu techniky těchto lyžařů. Na kurzu C jsou požadovány pasivní analytické dovednosti. Úspěšné absolvování testu je hodnoceno 2 body. KURZ LICENCE APUL B Zkoušky na úrovni APUL B obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je na kurzu APUL B rozdělena na dvě části a to část ukázky techniky a část sportovní lyžování. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) paralelní oblouk o krátkém poloměru a (3) carvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) krátký oblouk, (2) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při sportovní jízdě a (3) jízda v neupraveném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 12 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 3 body z každé jízdy. Zkouška z výuky je na rozdíl od kurzů APUL C a APUL B rozdělena na dva bloky: (1) privátní výuka klienta v cizím jazyce a (2) zlepšovací workshop pro instruktory. Kandidát musí prokázat schopnost vést logicky strukturovanou výuku s využitím výukového konceptu APUL. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 6 bodů z každého bloku. Zkouška z analýzy je vedena jako diskuse o technice lyžování, při které musí kandidát vedle znalostí technického konceptu APUL prokázat rovněž i schopnost analyzovat techniku lyžování na velmi pokročilé úrovni. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 6 bodů. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ STRUKTURA A NÁPLŇ KURZU APUL L Pro ty z vás, kteří absolvovali celé vzdělání APUL a jsou tak držiteli licencí APUL A či ISIA Card, se nabízí možnost absolvovat kurz APUL L, který je prvním krokem k lektorské činnosti v oblasti vzdělávání instruktorů lyžování. Cílem tohoto nového kurzu je poskytnout kandidátům dovednosti, které jsou třeba při lektorování kurzu APUL C. Každý úspěšný absolvent se stává držitelem lektorské licence APUL L, která opravňuje držitele k podání přihlášky do lektorského sboru a k lektorování na kurzu APUL C. Držitelům licence APUL L se nabízí možnost účasti na lektorských seminářích, dalším vzdělávání lektorů a také na konkurzu do lektorského sboru. Zkouška z výuky je koncipována jako privátní výuka, při které lektor simuluje chování klienta, klade kandidátovi simulované klientské požadavky a simuluje v průběhu výuky běžné klientské chyby. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 4 body. Zkouška z analýzy probíhá formou ústní zkoušky. Nejdříve mají kandidáti 20 minut na sledování několika videí s různou úrovní lyžařské techniky, během kterých si mohou dělat poznámky. Následuje ústní pohovor s lektorem, jehož hlavní částí je aktivní analýza daných lyžařů na základě připravených poznámek. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 4 body. KURZ LICENCE APUL A Zkoušky na úrovni APUL A obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku ze dvou světových jazyků (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je stejně jako u kurzu APUL B rozdělena na dvě části. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) carvingový oblouk o krátkém poloměru a (3) racecarvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při dynamické sportovní jízdě, (2) jízda v boulích a (3) jízda ve volném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 18 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 5 bodů z každé jízdy. Vzorem tohoto kurzu jsou podobné kurzy pořádané ve světě například u NZSIA (Nový Zéland), PSIA (USA), CSIA (Kanada) či APSI (Austrálie). Absolventům kurzu APUL L se tak otevírá nejen cesta do lektorského sboru APUL, ale také možnost prezentovat se prestižním vzděláním srovnatelným se světovými licencemi typu Trainer/ Examiner. Tato licence poskytuje výhodu při snaze získat práci v lyžařských školách po celém světě a otevírá možnost ucházet se o práci interního lektora v těchto školách. Kurz trvá 3 dny, obsahuje dvoudenní workshop zaměřený na lektorskou činnost a je zakončený zkouškami ze všech tří dovednostních oblastí. Během dvoudenního workshopu se kandidáti seznámí s tím, jak je organizován kurz APUL C a jakým způsobem jsou na kurzu APUL C hodnoceny závěrečné zkoušky. V oblasti techniky lyžování se kurz zaměřuje na precizní provedení prvků, které jsou zkouškovými požadavky na kurzu APUL C s důrazem na precizní provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle ukázek techniky se kurz zaměřuje i na zdokonalení sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kurz prohlubuje analytické

5 dovednosti a propojuje je se systémem hodnocení APUL. Kurz dále prohlubuje znalosti technického a výukového konceptu APUL se zaměřením na lektorování lyžařských a výukových dovedností. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY LICENCE APUL L Důraz je kladen na dovednosti související s lektorskou činností na základní úrovni vzdělávání lyžařských instruktorů. Zkouška z analýzy probíhá formou diskuse nad technikou lyžování s využitím videosekvencí a obsahuje také využití systému hodnocení APUL na úrovni hodnocení kandidátů kurzu APUL C. Zkouška z výuky je zaměřena na lektorskou činnost, ať již s důrazem na prezentaci výukových postupů pro výuku klientů na úrovni začátečníků a mírně pokročilých či na zdokonalování techniky lyžování instruktorů na úrovni APUL C. Zkouška z lyžování se zaměřuje na technické provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle těchto dvou ukázek techniky se zkouška z lyžování zaměřuje i na schop- nost sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kandidáti jsou hodnoceni na základě závěrečné zkoušky, ale také průběžně během celého kurzu. Vedle detailních znalostí technického a výukového konceptu APUL doporučujeme pro úspěšné absolvování zkoušek na úrovni APUL L i znalosti doplňkové literatury. Základní doplňkovou literaturou může být například Ron LeMaster: Ultimate Skiing či materiály zahraničních vzdělávacích organizací. První kurz pro získání licence APUL L proběhne na podzim na rakouském ledovci v termínu od do , tedy ve stejném termínu jako již tradiční akce rozlyžování s APULem. Rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu APUL, která se koná v Praze na Vysoké škole ekonomické, kde bude možnost prodiskutovat některé otázky, které vás v souvislosti se změnami v systému vzdělávání zajímají.

Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování.

Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování. Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti výuky lyžování. Vydává Interski ČR v reakci na rozhodnutí AK MŠMT ze dne.5.203 Tyto zásady reagují na rozhodnutí Komise pro akreditaci vzdělávacích programů

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů horolezectví HAL 11. února 2009 Jiří Vogel V1/R3 1 z 14 1 Obsah Vzdělávací standard Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací proces

Více

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů sportovního lezení SCI 21. prosince 2013 Jiří Vogel V1/R4 1 z 12 Vzdělávací standard 1 Obsah Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

WORKSHOPY. Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů.

WORKSHOPY. Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů. WORKSHOPY Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů program: Listopad Workshopy pořádá: Fashion studio a oděvní designerka Klára Haunerová Místo:

Více

instruktor lyžování cvičitel lyžování - učitel lyžování Poznámky k názvům kvalifikací: instruktor lyžování sjezd

instruktor lyžování cvičitel lyžování - učitel lyžování Poznámky k názvům kvalifikací: instruktor lyžování sjezd Zásady činnosti akreditovaných zařízení v oblasti lyžování Vydává odbor sportu a tělovýchovy MŠMT na základě jednání se zástupci VŠ, SL ČR, APUL a ČSLŠ Tyto zásady platí pro výuku lyžování a kvalifikace,

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2011/2012 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu

Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu Článek 1) Profil (Základní ustanovení).f r D es ig n: w w w.g at ta de si gn Trenér Českého horolezeckého svazu je tělovýchovný pedagog. Je odborně

Více

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML vzdělávací program HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků): REKVALIFIKAČNÍ: absolvováním a splněním všech

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244

www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Spolupráce s.r.o. Bělohorská 39 169 00 Praha www.cooperation.cz spoluprace@cooperation.cz +420 222 351 750 +042 607 101 244 Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně Výcvik koučů pro akreditaci 1. stupně V

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_3_49_Čj Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Datum ověření ve výuce: 2.

Více

Evaluace středních škol

Evaluace středních škol Evaluace středních škol v projektu Kvalita II Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II A 1 2: Evaluace středních škol M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Celkový koncept kvality; žák, škola

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poěbradská 2, 360

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Porovnání výukových lyžařských učebních plánů a kvalifikací. v České republice a na Novém Zélandu

Porovnání výukových lyžařských učebních plánů a kvalifikací. v České republice a na Novém Zélandu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Porovnání výukových lyžařských učebních plánů a kvalifikací v České republice a na Novém Zélandu Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zásady školení rozhodčích licence C

Zásady školení rozhodčích licence C Zásady školení rozhodčích licence C Článek I Systém vzdělávání rozhodčích licence C 1. Komise rozhodčích Českého svazu házené na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovídá za realizaci systému

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene

GBR horizontální a vertikální augmentace kostního hřebene GBR horizontální a vertikální augmentace Praktický dvoudenní kurz Lektor: Dr.Daniel Hess Knittelfeld, Rakousko, 6. 7.11. 2015 V Praze dne, 2. července 2015 GBR horizontální a vertikální augmentace Vážená

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Především musíš být bezúhonný(á), mít 18 let, a potřebnou licenci instruktora lyžování / snowboardingu.

Především musíš být bezúhonný(á), mít 18 let, a potřebnou licenci instruktora lyžování / snowboardingu. Nejčastější otázky a odpovědi k akreditovanému kurzu a lš (25.10.2011 - ) Řada z Vás má spoustu otázek, které se často opakují. Na tomto místě si můžete přečíst odpovědi, které Vám jistě trošku pomohou

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

SKIAREÁL 2 SJEZDOVKY I LYŽAŘSKÁ ŠKOLA I SERVIS I PŮJČOVNA SNOW PARK I BUFET I PARKOVIŠTĚ ZDARMA WWW.PEKLAK.CZ

SKIAREÁL 2 SJEZDOVKY I LYŽAŘSKÁ ŠKOLA I SERVIS I PŮJČOVNA SNOW PARK I BUFET I PARKOVIŠTĚ ZDARMA WWW.PEKLAK.CZ SKIAREÁL 2 SJEZDOVKY I LYŽAŘSKÁ ŠKOLA I SERVIS I PŮJČOVNA SNOW PARK I BUFET I PARKOVIŠTĚ ZDARMA WWW.PEKLAK.CZ SKIAREÁL otevřeno denně včetně večerního lyžování hlavní svah Peklák - 800 m dlouhá červená

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2015 Všichni držitelé licencí včetně držitelů mezinárodních licencí FIM (mají zpravidla platnost tři roky) se musí zúčastnit každoročně

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

(závodní) skluznice. Použití: Závodní slalomka vyhovující FIS předpisům určená pro velmi pokročilé lyžaře a závodní lyžování. Lyže

(závodní) skluznice. Použití: Závodní slalomka vyhovující FIS předpisům určená pro velmi pokročilé lyžaře a závodní lyžování. Lyže Přehled lyží LUSTI FIS RT GS (FIS race technologies GS) Sandwichové provedení, dřevěné jádro, 2x titanalové a triaxiální prepregové nosné vrstvy, graphitová (závodní) skluznice. Závodní obřačka vyhovující

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013 Všichni držitelé licencí včetně držitelů mezinárodních licencí FIM (mají zpravidla platnost tři roky) se musí zúčastnit každoročně

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST)

Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Směrnice ČAST č. 2/2013 o podmínkách pro udělování a prodlužování trenérských licencí v České asociaci stolního tenisu (ČAST) Článek I. Úvodní ustanovení Česká asociace stolního tenisu (dále jen ČAST)

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více