ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL"

Transkript

1 Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL APUL SE NEUSTÁLE SNAŽÍ UDRŽOVAT KVA- LITU VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A TELEMARKU NA ÚROV- NI SROVNATELNÉ SE SVĚTOVOU ŠPIČKOU V TOMTO OBORU. METODICKÁ KOMISE APUL VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI ODBOR- NÍKY PROTO PŘIPRAVILA ZMĚNY V SYSTÉ- MU VZDĚLÁVÁNÍ. Text: Jiří Nohejl ve spolupráci s metodickou komisí APUL Vážení členové APUL, rádi bychom vás, ještě před tím než se sezóna 2014/15 rozběhne na plné obrátky, seznámili se změnami ve vzdělávání APUL, které se dotknou struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému jejich hodnocení, ale také vzdělávání lektorů. Tento Newsletter je stručným přehledem systému vzdělávání APUL včetně změn, které budou v platnosti od nadcházející sezóny. ÚVOD Pracovní trh pro instruktory lyžování se neustále mění a tyto změny se dotýkají jak domácího, tak i zahraničního prostředí. Nejen, že české lyžařské školy požadují univerzální instruktory s pozitivním přístupem ke klientovi, ale stále více českých instruktorů má zájem vycestovat do zahraničí a uplatnit tak získané dovednosti z kurzů a zkušenosti z práce v členských lyžařských školách. Možností je mnoho, ale dvě nejvýznamnější se nabízí díky otevřenému pracovnímu trhu v Evropské Unii a díky možnosti žádat o takzvaná working holiday víza, která jsou pro české občany otevřena do Kanady a na Nový Zéland. První možnost vyžaduje hlubší spolupráci v rámci EU. Druhá poté rozšíření spolupráce se zámořskými organizacemi. struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému hodnocení, ale také vzdělávání lektorů a struktury lektorského sboru. STRUKTURA A NÁPLŇ KURZŮ Doma i v zahraničí sledujeme rostoucí poptávku po kvalitních instruktorech, kteří jsou schopni pracovat se specifickými potřebami, nároky, představami a cíli klientů. Je proto nutné, aby instruktor uměl nejen výborně lyžovat, ale také aby rozuměl technice lyžování, byl schopen analyzovat pohyb, najít příčinu chyb a vše efektivně předat během výuky svým studentům. Příjemný dojem z výuky a zážitek, který si klient odnáší, závisí na přístupu, komunikaci a chování instruktora v průběhu lekce. Anglický termín Guest Centered Teaching vyjadřuje velmi přesně, že klient je nejdůležitější součástí výukového procesu, a poukazuje na nutnost kombinace služeb pro zákazníka s výukou orientovanou na studenta. Tento přístup lze shrnout jako soubor dovedností, které umožňují vést výuku tak, aby klient získal dlouhodobý zájem o tento sport. Ve snaze udržet krok s tímto světovým trendem a poskytnout prestižní vzdělávání, klade do budoucnosti vzdělání APUL důraz na rovnováhu tří základních dovednostních oblastí u instruktorů lyžování: (a) technika lyžování, (b) výuka lyžování, (c) analýza a technické porozumění. Tyto dovednostní oblasti se poté prolínají instruktorským vzděláváním od základních kurzů až po vzdělávání lektorů. APUL je dlouhodobě nejkvalitnějším poskytovatelem vzdělávání pro instruktory lyžování v České republice a patří rovněž mezi špičku ve střední a východní Evropě. Cílem APUL je však neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání a nabízet tak kvalifikace, které jsou na úrovni západoevropských a zámořských standardů. Z tohoto důvodu pracovala metodická komise v minulém roce na změnách systému vzdělávání a veškeré návrhy konzultovala nejen s výkonným výborem a lektorským sborem, ale také s mnoha odborníky na vzdělávání instruktorů v EU, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Cílem úprav systému vzdělávání je zvýšení kvality vzdělávání APUL a širší možnosti uplatnění pro absolventy kurzů, jak na domácím, tak na světovém trhu. Změny se dotknou nejen Každá z těchto dovednostních oblastí je základem pro zkouškové požadavky na kurzech APUL. Na každé z několika kvalifikačních úrovní je nutné zvládnout nejen požadovanou techniku lyžování, ale zároveň je nutné získat znalosti a praktické dovednosti k vedení výuky a osvojit si technické znalosti a metody analýzy pohybu. Vzdě-

2 lání APUL tak klade důraz na univerzalitu schopností a dovedností. Absolvent je poté nejen velmi dobrý lyžař, ale hlavně komplexní instruktor lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni ke zdokonalení techniky lyžování směrem k lyžování ve větší rychlosti, změně poloměru oblouků a aplikaci techniky na proměnlivé podmínky volného terénu. Vedle pokročilé techniky je jeden den věnován dovednostem pro výuku základů freestylu (jízda na switch, skok, otočky a boxy) a pravidlům pohybu ve freestyle parku. Kandidáti si během kurzu prohloubí znalosti a dovednosti získané během kurzu C a rozšíří si tyto znalosti o interaktivní přístupy k výuce s využitím komplexních metod vedení výuky (řízené objevování, řízená diskuse, řešení problému). Důraz je kladen na propojení lyžařských dovedností s technickým porozuměním. Kandidáti si v průběhu kurzu osvojí dovednosti spojené s aktivním analyzováním lyžování a sebehodnocením. ISIA ZNÁMKA Vzdělání APUL lze rozdělit do pěti základních kvalifikačních úrovní. Licence APUL C odpovídá licenci úrovně Level 1 ve většině zahraničních organizací. Licence APUL B sama o sobě odpovídá licenci úrovně Level 2. Po absolvování kurzu druhého nástroje, úvodu do závodního lyžování včetně základního testu v obřím slalomu a úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky získá absolvent licenci APUL ISIA a obdrží ISIA známku. Tato licence poté odpovídá úrovni Level 3 v těch zemích, kde je ISIA známka udělována před ukončením celého vzdělání. Licence APUL A spolu s absolvováním ISIA testu v obřím slalomu odpovídá světově uznávané licenci ISIA Card a je vnímaná jako kompletní vzdělání lyžařského instruktora, takzvaný Full-Cert/Level 4. Posledním stupněm je poté licence APUL L, která odpovídá lektorské úrovni a je v některých zemích a lyžařských školách uznávána jako ekvivalentní licenci Trainer/Examiner. KURZ LICENCE APUL C Vzdělání na úrovni APUL C se zaměřuje na vedení skupinové výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Na kurzu C pokládáme základní stavební kameny pro další stupně vzdělávání. Klademe důraz na pochopení základních principů techniky lyžování, analýzy a výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Držitel ISIA známky je instruktor nejen se světově uznávanou licencí, ale hlavně s dovednostmi na úrovni, které ho předurčují k práci po celém světě. Vedle kurzu APUL B obsahuje licence na úrovni ISIA známky také úvod do závodního lyžování, základní kurz druhého nástroje a úvod do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky. Kurz úvodu do závodního lyžování je zaměřen na pochopení základů problematiky závodního lyžování se zaměřením na techniku jízdy v obřím slalomu. Kandidáti získají dovednosti potřebné pro jízdu v obřím slalomu a osvojí si základy závodní techniky a taktiky pro jízdu v branách. Současně si osvojí znalosti týkající se tréninku závodních lyžařů. Kurz je ukončen APUL testem v obřím slalomu. Kurz úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky je pořádán ve spolupráci s horskými vůdci v alpském středisku. Kandidáti se seznámí se základy vedení skupiny ve volném terénu a rovněž se základy používání lavinové výbavy a zhodnocení rizik lavinového nebezpečí. Kurz je ukončen zkouškou vyhledávání zasypaného pomocí lavinového vyhledávače. V průběhu kurzu jsou kandidáti seznámeni s lyžařskou technikou od úplných základů, přes oblouky v pluhu až po paralelní oblouk o středním a dlouhém poloměru se zapíchnutím hole. Program kurzu je zaměřen na výuku lyžařů všech věkových kategorií a jeden den je věnován specifickému programu zaměřenému na výuku dětí. Kandidáti si během kurzu osvojí dovednosti související s organizací výuky, prezentací informací a komunikací s klientem, a získají základní znalosti o technice lyžování, jejích biomechanických základech a metodách používaných při analýze pohybu. KURZ LICENCE APUL B Vzdělání na úrovni APUL B se zaměřuje na výuku pokročilých lyžařů s důrazem na vedení privátní výuky. Na kurzu B rozšiřujeme dovednosti získané v základní úrovni vzdělávání a doplňujeme je o detailnější pochopení konceptu výuky a jeho kreativní aplikaci na konkrétní situaci a požadavky klienta. KURZ LICENCE APUL A Vzdělání na úrovni APUL A se zaměřuje na zdokonalování zkušených lyžařů a vylepšování jejich technických dovedností včetně propojení těchto dovedností s technickými znalostmi. Na kurzu A aplikujeme lyžařskou techniku na náročné a variabilní situace a zároveň

3 klademe důraz na velmi precizní provedení technického lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni k vlastní iniciativě a k diskusi o jednotlivých technických prvcích lyžování. Cílem je vytvořit prostředí sebehodnocení a vzájemného učení, které je postavené na spolupráci mezi lektorem a kandidáty. Mezi hlavní témata kurzu A patří dovednosti spojené s vedením privátní výuky velmi pokročilých lyžařů v cizím jazyce a vedením technické kliniky pro instruktory lyžování. Kandidáti si během kurzu osvojí schopnosti spojené s tvořivým uplatněním znalostí a jejich přetvoření ve vedení pokročilé výuky lyžování a tréninku lyžařských instruktorů. Absolvent kurzu A je instruktorem lyžování na světové úrovni, mezi jehož dovednosti patří precizní ukázky techniky, sportovní lyžování ve variabilních podmínkách, ale zároveň také schopnost analyzovat, argumentovat a vést odbornou diskusi o technice, fyzice a biomechanice lyžování. Vzdělání APUL A otevírá mnoho směrů rozvoje kariéry. A to směrem k nejvyšší světové licenci ISIA Card, v EU uznávanému standardu MoU či práci v lektorském sboru. ISIA CARD Pro získání mezinárodně uznávané licence ISIA Card je nutné vedle absolvování celého vzdělání APUL a získání licence APUL A absolvovat i takzvaný ISIA Speedtest, který je náročnější variantou APUL testu v obřím slalomu. Nový systém hodnocení přináší řadu výhod a to zvláště pro kandidáty a absolventy jednotlivých vzdělávacích stupňů. Výhodami nového systému jsou především zvýšení transparentnosti hodnocení, porovnatelné hodnocení mezi jednotlivými kurzy a hlavně zvýšení informační hodnoty výsledného hodnocení. Hodnocení, které kandidát na konci kurzu obdrží, vyjadřuje nejen to, zda daný kandidát u zkoušky uspěl či nikoli, ale zároveň poskytuje informaci, na jaké úrovni se jeho dovednosti nacházejí. 0 bodů bod body úroveň instruktor lyžování C 3 body body úroveň instruktor lyžování B 5 bodů bodů úroveň instruktor lyžování A 7 bodů úroveň lektor lyžování L1 8 bodů úroveň lektor lyžování L2 9 bodů úroveň lektor lyžování L3 10 bodů --- Hodnocení 0 bodů odpovídá úrovni dovedností, která je nedostatečná pro výkon povolání lyžařského instruktora na jakékoli úrovni. Naproti tomu hodnocení 10 bodů odpovídá úrovni dovedností, která odpovídá požadavkům kladeným na lektory nejvyšší úrovně vzdělávání lyžařských instruktorů. Hodnocení 2 body, 4 body a 6 bodů jsou poté hranice pro úspěšné absolvování kurzu APUL C, resp. APUL B, resp. APUL A. Vzdělávání lektorů je hodnoceno na stejné škále a dosažení úrovně dovedností s hodnocením 7 bodů na lektorském kurzu zakládá možnost přihlásit se na konkurz do lektorského sboru. Na této desetibodové škále se hodnotí všechny tři dovednostní oblasti a kandidát tak v hodnocení vidí úroveň a relativní kvalitu svých dovedností. Díky této informaci má kandidát možnost zjistit na jaké úrovni ve vzdělání APUL se jeho momentální dovednosti nachází. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY Základní filosofií zkouškových požadavků je rovnoměrný důraz na tři dovednostní oblasti: lyžování, výuku a analýzu. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno úspěšným absolvováním zkoušky z lyžování, výuky a analýzy spolu s absolvováním požadované jazykové zkoušky. SYSTÉM HODNOCENÍ Nadcházející sezóna přináší také významnou změnu v systému hodnocení na většině kurzů. Vzdělání APUL opouští školní hodnocení známkami na škále od jedné do pěti a místo školních známek zavádí novou škálu hodnocení 0 10 bodů. Desetibodová škála se prolíná celým vzděláním od základního kurzu APUL C až po vzdělávání lektorů. KURZ LICENCE APUL C Zkoušky na úrovni APUL C obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Kandidát může úspěšně absolvovat kurz APUL C i v případě nesplnění požadavků kladených na úroveň cizího jazyka, ale s licencí bez cizího jazyka nemůže dále pokračovat ve vzdělávání APUL. Zkouška z lyžování obsahuje na kurzu APUL C pouze blok ukázky techniky ve které jsou hodnoceny tři jízdy: (1) oblouk v pluhu, (2) oblouk z přívratu vyšší lyží a (3) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 6 bodů v součtu z celého bloku a minimálně 1 bod z každé jízdy. Zkouška z výuky je zaměřena na výuku malé skupiny. Vlastní zkouš-

4 ka probíhá jako simulovaná výuka, při které kandidát musí vedle technických znalostí prokázat také dovednosti komunikace s klientem, využití modelu výuky a odpovídajícího výukového postupu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 2 body. Zkouška z analýzy a technických znalostí probíhá formou testu, který obsahuje vedle teoretických otázek také videa začátečníků a středně pokročilých lyžařů spolu se sérií otázek zaměřujících se na analýzu techniky těchto lyžařů. Na kurzu C jsou požadovány pasivní analytické dovednosti. Úspěšné absolvování testu je hodnoceno 2 body. KURZ LICENCE APUL B Zkoušky na úrovni APUL B obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je na kurzu APUL B rozdělena na dvě části a to část ukázky techniky a část sportovní lyžování. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) paralelní oblouk o krátkém poloměru a (3) carvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) krátký oblouk, (2) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při sportovní jízdě a (3) jízda v neupraveném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 12 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 3 body z každé jízdy. Zkouška z výuky je na rozdíl od kurzů APUL C a APUL B rozdělena na dva bloky: (1) privátní výuka klienta v cizím jazyce a (2) zlepšovací workshop pro instruktory. Kandidát musí prokázat schopnost vést logicky strukturovanou výuku s využitím výukového konceptu APUL. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 6 bodů z každého bloku. Zkouška z analýzy je vedena jako diskuse o technice lyžování, při které musí kandidát vedle znalostí technického konceptu APUL prokázat rovněž i schopnost analyzovat techniku lyžování na velmi pokročilé úrovni. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 6 bodů. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ STRUKTURA A NÁPLŇ KURZU APUL L Pro ty z vás, kteří absolvovali celé vzdělání APUL a jsou tak držiteli licencí APUL A či ISIA Card, se nabízí možnost absolvovat kurz APUL L, který je prvním krokem k lektorské činnosti v oblasti vzdělávání instruktorů lyžování. Cílem tohoto nového kurzu je poskytnout kandidátům dovednosti, které jsou třeba při lektorování kurzu APUL C. Každý úspěšný absolvent se stává držitelem lektorské licence APUL L, která opravňuje držitele k podání přihlášky do lektorského sboru a k lektorování na kurzu APUL C. Držitelům licence APUL L se nabízí možnost účasti na lektorských seminářích, dalším vzdělávání lektorů a také na konkurzu do lektorského sboru. Zkouška z výuky je koncipována jako privátní výuka, při které lektor simuluje chování klienta, klade kandidátovi simulované klientské požadavky a simuluje v průběhu výuky běžné klientské chyby. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 4 body. Zkouška z analýzy probíhá formou ústní zkoušky. Nejdříve mají kandidáti 20 minut na sledování několika videí s různou úrovní lyžařské techniky, během kterých si mohou dělat poznámky. Následuje ústní pohovor s lektorem, jehož hlavní částí je aktivní analýza daných lyžařů na základě připravených poznámek. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 4 body. KURZ LICENCE APUL A Zkoušky na úrovni APUL A obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku ze dvou světových jazyků (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je stejně jako u kurzu APUL B rozdělena na dvě části. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) carvingový oblouk o krátkém poloměru a (3) racecarvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při dynamické sportovní jízdě, (2) jízda v boulích a (3) jízda ve volném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 18 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 5 bodů z každé jízdy. Vzorem tohoto kurzu jsou podobné kurzy pořádané ve světě například u NZSIA (Nový Zéland), PSIA (USA), CSIA (Kanada) či APSI (Austrálie). Absolventům kurzu APUL L se tak otevírá nejen cesta do lektorského sboru APUL, ale také možnost prezentovat se prestižním vzděláním srovnatelným se světovými licencemi typu Trainer/ Examiner. Tato licence poskytuje výhodu při snaze získat práci v lyžařských školách po celém světě a otevírá možnost ucházet se o práci interního lektora v těchto školách. Kurz trvá 3 dny, obsahuje dvoudenní workshop zaměřený na lektorskou činnost a je zakončený zkouškami ze všech tří dovednostních oblastí. Během dvoudenního workshopu se kandidáti seznámí s tím, jak je organizován kurz APUL C a jakým způsobem jsou na kurzu APUL C hodnoceny závěrečné zkoušky. V oblasti techniky lyžování se kurz zaměřuje na precizní provedení prvků, které jsou zkouškovými požadavky na kurzu APUL C s důrazem na precizní provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle ukázek techniky se kurz zaměřuje i na zdokonalení sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kurz prohlubuje analytické

5 dovednosti a propojuje je se systémem hodnocení APUL. Kurz dále prohlubuje znalosti technického a výukového konceptu APUL se zaměřením na lektorování lyžařských a výukových dovedností. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY LICENCE APUL L Důraz je kladen na dovednosti související s lektorskou činností na základní úrovni vzdělávání lyžařských instruktorů. Zkouška z analýzy probíhá formou diskuse nad technikou lyžování s využitím videosekvencí a obsahuje také využití systému hodnocení APUL na úrovni hodnocení kandidátů kurzu APUL C. Zkouška z výuky je zaměřena na lektorskou činnost, ať již s důrazem na prezentaci výukových postupů pro výuku klientů na úrovni začátečníků a mírně pokročilých či na zdokonalování techniky lyžování instruktorů na úrovni APUL C. Zkouška z lyžování se zaměřuje na technické provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle těchto dvou ukázek techniky se zkouška z lyžování zaměřuje i na schop- nost sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kandidáti jsou hodnoceni na základě závěrečné zkoušky, ale také průběžně během celého kurzu. Vedle detailních znalostí technického a výukového konceptu APUL doporučujeme pro úspěšné absolvování zkoušek na úrovni APUL L i znalosti doplňkové literatury. Základní doplňkovou literaturou může být například Ron LeMaster: Ultimate Skiing či materiály zahraničních vzdělávacích organizací. První kurz pro získání licence APUL L proběhne na podzim na rakouském ledovci v termínu od do , tedy ve stejném termínu jako již tradiční akce rozlyžování s APULem. Rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu APUL, která se koná v Praze na Vysoké škole ekonomické, kde bude možnost prodiskutovat některé otázky, které vás v souvislosti se změnami v systému vzdělávání zajímají.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium Dodatek č.3 k ŠVP platnému počínaje

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Plán dalšího vzdělávání

Plán dalšího vzdělávání Cílem a smyslem sportovního dění na naší škole je, abychom děti všestranně připravili na pohyb, probudili v nich zájem o sportovní aktivity, které naše město a jeho okolí nabízí, abychom nabídli aktivnějším,

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala

Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství. Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství Autorský kolektiv pod vedením Jiřího Strádala Praha 2013 OBSAH 1. Cíl... 1 2. Vymezení cílových skupin... 1 3. Vymezení požadovaných funkcí

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více