ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL"

Transkript

1 Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol (APUL) ZMĚNY V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ APUL APUL SE NEUSTÁLE SNAŽÍ UDRŽOVAT KVA- LITU VZDĚLÁVÁNÍ INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGU A TELEMARKU NA ÚROV- NI SROVNATELNÉ SE SVĚTOVOU ŠPIČKOU V TOMTO OBORU. METODICKÁ KOMISE APUL VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRANIČNÍMI ODBOR- NÍKY PROTO PŘIPRAVILA ZMĚNY V SYSTÉ- MU VZDĚLÁVÁNÍ. Text: Jiří Nohejl ve spolupráci s metodickou komisí APUL Vážení členové APUL, rádi bychom vás, ještě před tím než se sezóna 2014/15 rozběhne na plné obrátky, seznámili se změnami ve vzdělávání APUL, které se dotknou struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému jejich hodnocení, ale také vzdělávání lektorů. Tento Newsletter je stručným přehledem systému vzdělávání APUL včetně změn, které budou v platnosti od nadcházející sezóny. ÚVOD Pracovní trh pro instruktory lyžování se neustále mění a tyto změny se dotýkají jak domácího, tak i zahraničního prostředí. Nejen, že české lyžařské školy požadují univerzální instruktory s pozitivním přístupem ke klientovi, ale stále více českých instruktorů má zájem vycestovat do zahraničí a uplatnit tak získané dovednosti z kurzů a zkušenosti z práce v členských lyžařských školách. Možností je mnoho, ale dvě nejvýznamnější se nabízí díky otevřenému pracovnímu trhu v Evropské Unii a díky možnosti žádat o takzvaná working holiday víza, která jsou pro české občany otevřena do Kanady a na Nový Zéland. První možnost vyžaduje hlubší spolupráci v rámci EU. Druhá poté rozšíření spolupráce se zámořskými organizacemi. struktury kurzů, zkouškových požadavků a systému hodnocení, ale také vzdělávání lektorů a struktury lektorského sboru. STRUKTURA A NÁPLŇ KURZŮ Doma i v zahraničí sledujeme rostoucí poptávku po kvalitních instruktorech, kteří jsou schopni pracovat se specifickými potřebami, nároky, představami a cíli klientů. Je proto nutné, aby instruktor uměl nejen výborně lyžovat, ale také aby rozuměl technice lyžování, byl schopen analyzovat pohyb, najít příčinu chyb a vše efektivně předat během výuky svým studentům. Příjemný dojem z výuky a zážitek, který si klient odnáší, závisí na přístupu, komunikaci a chování instruktora v průběhu lekce. Anglický termín Guest Centered Teaching vyjadřuje velmi přesně, že klient je nejdůležitější součástí výukového procesu, a poukazuje na nutnost kombinace služeb pro zákazníka s výukou orientovanou na studenta. Tento přístup lze shrnout jako soubor dovedností, které umožňují vést výuku tak, aby klient získal dlouhodobý zájem o tento sport. Ve snaze udržet krok s tímto světovým trendem a poskytnout prestižní vzdělávání, klade do budoucnosti vzdělání APUL důraz na rovnováhu tří základních dovednostních oblastí u instruktorů lyžování: (a) technika lyžování, (b) výuka lyžování, (c) analýza a technické porozumění. Tyto dovednostní oblasti se poté prolínají instruktorským vzděláváním od základních kurzů až po vzdělávání lektorů. APUL je dlouhodobě nejkvalitnějším poskytovatelem vzdělávání pro instruktory lyžování v České republice a patří rovněž mezi špičku ve střední a východní Evropě. Cílem APUL je však neustále zvyšovat kvalitu vzdělávání a nabízet tak kvalifikace, které jsou na úrovni západoevropských a zámořských standardů. Z tohoto důvodu pracovala metodická komise v minulém roce na změnách systému vzdělávání a veškeré návrhy konzultovala nejen s výkonným výborem a lektorským sborem, ale také s mnoha odborníky na vzdělávání instruktorů v EU, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Cílem úprav systému vzdělávání je zvýšení kvality vzdělávání APUL a širší možnosti uplatnění pro absolventy kurzů, jak na domácím, tak na světovém trhu. Změny se dotknou nejen Každá z těchto dovednostních oblastí je základem pro zkouškové požadavky na kurzech APUL. Na každé z několika kvalifikačních úrovní je nutné zvládnout nejen požadovanou techniku lyžování, ale zároveň je nutné získat znalosti a praktické dovednosti k vedení výuky a osvojit si technické znalosti a metody analýzy pohybu. Vzdě-

2 lání APUL tak klade důraz na univerzalitu schopností a dovedností. Absolvent je poté nejen velmi dobrý lyžař, ale hlavně komplexní instruktor lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni ke zdokonalení techniky lyžování směrem k lyžování ve větší rychlosti, změně poloměru oblouků a aplikaci techniky na proměnlivé podmínky volného terénu. Vedle pokročilé techniky je jeden den věnován dovednostem pro výuku základů freestylu (jízda na switch, skok, otočky a boxy) a pravidlům pohybu ve freestyle parku. Kandidáti si během kurzu prohloubí znalosti a dovednosti získané během kurzu C a rozšíří si tyto znalosti o interaktivní přístupy k výuce s využitím komplexních metod vedení výuky (řízené objevování, řízená diskuse, řešení problému). Důraz je kladen na propojení lyžařských dovedností s technickým porozuměním. Kandidáti si v průběhu kurzu osvojí dovednosti spojené s aktivním analyzováním lyžování a sebehodnocením. ISIA ZNÁMKA Vzdělání APUL lze rozdělit do pěti základních kvalifikačních úrovní. Licence APUL C odpovídá licenci úrovně Level 1 ve většině zahraničních organizací. Licence APUL B sama o sobě odpovídá licenci úrovně Level 2. Po absolvování kurzu druhého nástroje, úvodu do závodního lyžování včetně základního testu v obřím slalomu a úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky získá absolvent licenci APUL ISIA a obdrží ISIA známku. Tato licence poté odpovídá úrovni Level 3 v těch zemích, kde je ISIA známka udělována před ukončením celého vzdělání. Licence APUL A spolu s absolvováním ISIA testu v obřím slalomu odpovídá světově uznávané licenci ISIA Card a je vnímaná jako kompletní vzdělání lyžařského instruktora, takzvaný Full-Cert/Level 4. Posledním stupněm je poté licence APUL L, která odpovídá lektorské úrovni a je v některých zemích a lyžařských školách uznávána jako ekvivalentní licenci Trainer/Examiner. KURZ LICENCE APUL C Vzdělání na úrovni APUL C se zaměřuje na vedení skupinové výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Na kurzu C pokládáme základní stavební kameny pro další stupně vzdělávání. Klademe důraz na pochopení základních principů techniky lyžování, analýzy a výuky začátečníků a mírně pokročilých lyžařů. Držitel ISIA známky je instruktor nejen se světově uznávanou licencí, ale hlavně s dovednostmi na úrovni, které ho předurčují k práci po celém světě. Vedle kurzu APUL B obsahuje licence na úrovni ISIA známky také úvod do závodního lyžování, základní kurz druhého nástroje a úvod do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky. Kurz úvodu do závodního lyžování je zaměřen na pochopení základů problematiky závodního lyžování se zaměřením na techniku jízdy v obřím slalomu. Kandidáti získají dovednosti potřebné pro jízdu v obřím slalomu a osvojí si základy závodní techniky a taktiky pro jízdu v branách. Současně si osvojí znalosti týkající se tréninku závodních lyžařů. Kurz je ukončen APUL testem v obřím slalomu. Kurz úvodu do lyžování ve volném terénu a lavinové problematiky je pořádán ve spolupráci s horskými vůdci v alpském středisku. Kandidáti se seznámí se základy vedení skupiny ve volném terénu a rovněž se základy používání lavinové výbavy a zhodnocení rizik lavinového nebezpečí. Kurz je ukončen zkouškou vyhledávání zasypaného pomocí lavinového vyhledávače. V průběhu kurzu jsou kandidáti seznámeni s lyžařskou technikou od úplných základů, přes oblouky v pluhu až po paralelní oblouk o středním a dlouhém poloměru se zapíchnutím hole. Program kurzu je zaměřen na výuku lyžařů všech věkových kategorií a jeden den je věnován specifickému programu zaměřenému na výuku dětí. Kandidáti si během kurzu osvojí dovednosti související s organizací výuky, prezentací informací a komunikací s klientem, a získají základní znalosti o technice lyžování, jejích biomechanických základech a metodách používaných při analýze pohybu. KURZ LICENCE APUL B Vzdělání na úrovni APUL B se zaměřuje na výuku pokročilých lyžařů s důrazem na vedení privátní výuky. Na kurzu B rozšiřujeme dovednosti získané v základní úrovni vzdělávání a doplňujeme je o detailnější pochopení konceptu výuky a jeho kreativní aplikaci na konkrétní situaci a požadavky klienta. KURZ LICENCE APUL A Vzdělání na úrovni APUL A se zaměřuje na zdokonalování zkušených lyžařů a vylepšování jejich technických dovedností včetně propojení těchto dovedností s technickými znalostmi. Na kurzu A aplikujeme lyžařskou techniku na náročné a variabilní situace a zároveň

3 klademe důraz na velmi precizní provedení technického lyžování. V průběhu kurzu jsou kandidáti vedeni k vlastní iniciativě a k diskusi o jednotlivých technických prvcích lyžování. Cílem je vytvořit prostředí sebehodnocení a vzájemného učení, které je postavené na spolupráci mezi lektorem a kandidáty. Mezi hlavní témata kurzu A patří dovednosti spojené s vedením privátní výuky velmi pokročilých lyžařů v cizím jazyce a vedením technické kliniky pro instruktory lyžování. Kandidáti si během kurzu osvojí schopnosti spojené s tvořivým uplatněním znalostí a jejich přetvoření ve vedení pokročilé výuky lyžování a tréninku lyžařských instruktorů. Absolvent kurzu A je instruktorem lyžování na světové úrovni, mezi jehož dovednosti patří precizní ukázky techniky, sportovní lyžování ve variabilních podmínkách, ale zároveň také schopnost analyzovat, argumentovat a vést odbornou diskusi o technice, fyzice a biomechanice lyžování. Vzdělání APUL A otevírá mnoho směrů rozvoje kariéry. A to směrem k nejvyšší světové licenci ISIA Card, v EU uznávanému standardu MoU či práci v lektorském sboru. ISIA CARD Pro získání mezinárodně uznávané licence ISIA Card je nutné vedle absolvování celého vzdělání APUL a získání licence APUL A absolvovat i takzvaný ISIA Speedtest, který je náročnější variantou APUL testu v obřím slalomu. Nový systém hodnocení přináší řadu výhod a to zvláště pro kandidáty a absolventy jednotlivých vzdělávacích stupňů. Výhodami nového systému jsou především zvýšení transparentnosti hodnocení, porovnatelné hodnocení mezi jednotlivými kurzy a hlavně zvýšení informační hodnoty výsledného hodnocení. Hodnocení, které kandidát na konci kurzu obdrží, vyjadřuje nejen to, zda daný kandidát u zkoušky uspěl či nikoli, ale zároveň poskytuje informaci, na jaké úrovni se jeho dovednosti nacházejí. 0 bodů bod body úroveň instruktor lyžování C 3 body body úroveň instruktor lyžování B 5 bodů bodů úroveň instruktor lyžování A 7 bodů úroveň lektor lyžování L1 8 bodů úroveň lektor lyžování L2 9 bodů úroveň lektor lyžování L3 10 bodů --- Hodnocení 0 bodů odpovídá úrovni dovedností, která je nedostatečná pro výkon povolání lyžařského instruktora na jakékoli úrovni. Naproti tomu hodnocení 10 bodů odpovídá úrovni dovedností, která odpovídá požadavkům kladeným na lektory nejvyšší úrovně vzdělávání lyžařských instruktorů. Hodnocení 2 body, 4 body a 6 bodů jsou poté hranice pro úspěšné absolvování kurzu APUL C, resp. APUL B, resp. APUL A. Vzdělávání lektorů je hodnoceno na stejné škále a dosažení úrovně dovedností s hodnocením 7 bodů na lektorském kurzu zakládá možnost přihlásit se na konkurz do lektorského sboru. Na této desetibodové škále se hodnotí všechny tři dovednostní oblasti a kandidát tak v hodnocení vidí úroveň a relativní kvalitu svých dovedností. Díky této informaci má kandidát možnost zjistit na jaké úrovni ve vzdělání APUL se jeho momentální dovednosti nachází. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY Základní filosofií zkouškových požadavků je rovnoměrný důraz na tři dovednostní oblasti: lyžování, výuku a analýzu. Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno úspěšným absolvováním zkoušky z lyžování, výuky a analýzy spolu s absolvováním požadované jazykové zkoušky. SYSTÉM HODNOCENÍ Nadcházející sezóna přináší také významnou změnu v systému hodnocení na většině kurzů. Vzdělání APUL opouští školní hodnocení známkami na škále od jedné do pěti a místo školních známek zavádí novou škálu hodnocení 0 10 bodů. Desetibodová škála se prolíná celým vzděláním od základního kurzu APUL C až po vzdělávání lektorů. KURZ LICENCE APUL C Zkoušky na úrovni APUL C obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Kandidát může úspěšně absolvovat kurz APUL C i v případě nesplnění požadavků kladených na úroveň cizího jazyka, ale s licencí bez cizího jazyka nemůže dále pokračovat ve vzdělávání APUL. Zkouška z lyžování obsahuje na kurzu APUL C pouze blok ukázky techniky ve které jsou hodnoceny tři jízdy: (1) oblouk v pluhu, (2) oblouk z přívratu vyšší lyží a (3) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 6 bodů v součtu z celého bloku a minimálně 1 bod z každé jízdy. Zkouška z výuky je zaměřena na výuku malé skupiny. Vlastní zkouš-

4 ka probíhá jako simulovaná výuka, při které kandidát musí vedle technických znalostí prokázat také dovednosti komunikace s klientem, využití modelu výuky a odpovídajícího výukového postupu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 2 body. Zkouška z analýzy a technických znalostí probíhá formou testu, který obsahuje vedle teoretických otázek také videa začátečníků a středně pokročilých lyžařů spolu se sérií otázek zaměřujících se na analýzu techniky těchto lyžařů. Na kurzu C jsou požadovány pasivní analytické dovednosti. Úspěšné absolvování testu je hodnoceno 2 body. KURZ LICENCE APUL B Zkoušky na úrovni APUL B obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je na kurzu APUL B rozdělena na dvě části a to část ukázky techniky a část sportovní lyžování. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) paralelní oblouk o krátkém poloměru a (3) carvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) krátký oblouk, (2) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při sportovní jízdě a (3) jízda v neupraveném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 12 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 3 body z každé jízdy. Zkouška z výuky je na rozdíl od kurzů APUL C a APUL B rozdělena na dva bloky: (1) privátní výuka klienta v cizím jazyce a (2) zlepšovací workshop pro instruktory. Kandidát musí prokázat schopnost vést logicky strukturovanou výuku s využitím výukového konceptu APUL. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 6 bodů z každého bloku. Zkouška z analýzy je vedena jako diskuse o technice lyžování, při které musí kandidát vedle znalostí technického konceptu APUL prokázat rovněž i schopnost analyzovat techniku lyžování na velmi pokročilé úrovni. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 6 bodů. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ STRUKTURA A NÁPLŇ KURZU APUL L Pro ty z vás, kteří absolvovali celé vzdělání APUL a jsou tak držiteli licencí APUL A či ISIA Card, se nabízí možnost absolvovat kurz APUL L, který je prvním krokem k lektorské činnosti v oblasti vzdělávání instruktorů lyžování. Cílem tohoto nového kurzu je poskytnout kandidátům dovednosti, které jsou třeba při lektorování kurzu APUL C. Každý úspěšný absolvent se stává držitelem lektorské licence APUL L, která opravňuje držitele k podání přihlášky do lektorského sboru a k lektorování na kurzu APUL C. Držitelům licence APUL L se nabízí možnost účasti na lektorských seminářích, dalším vzdělávání lektorů a také na konkurzu do lektorského sboru. Zkouška z výuky je koncipována jako privátní výuka, při které lektor simuluje chování klienta, klade kandidátovi simulované klientské požadavky a simuluje v průběhu výuky běžné klientské chyby. Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky musí kandidát získat minimálně 4 body. Zkouška z analýzy probíhá formou ústní zkoušky. Nejdříve mají kandidáti 20 minut na sledování několika videí s různou úrovní lyžařské techniky, během kterých si mohou dělat poznámky. Následuje ústní pohovor s lektorem, jehož hlavní částí je aktivní analýza daných lyžařů na základě připravených poznámek. Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy musí kandidát získat minimálně 4 body. KURZ LICENCE APUL A Zkoušky na úrovni APUL A obsahují vedle tří dovednostních oblastí i zkoušku ze dvou světových jazyků (angličtina, němčina). Zkouška z lyžování je stejně jako u kurzu APUL B rozdělena na dvě části. V části ukázky techniky jsou hodnoceny tři jízdy: (1) paralelní oblouk o středním až dlouhém poloměru, (2) carvingový oblouk o krátkém poloměru a (3) racecarvingový oblouk o středním až dlouhém poloměru. V části sportovní lyžování jsou hodnoceny rovněž tři jízdy a to: (1) přechod z dlouhého do krátkého poloměru při dynamické sportovní jízdě, (2) jízda v boulích a (3) jízda ve volném terénu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování musí kandidát získat minimálně 18 bodů v součtu z každého bloku a minimálně 5 bodů z každé jízdy. Vzorem tohoto kurzu jsou podobné kurzy pořádané ve světě například u NZSIA (Nový Zéland), PSIA (USA), CSIA (Kanada) či APSI (Austrálie). Absolventům kurzu APUL L se tak otevírá nejen cesta do lektorského sboru APUL, ale také možnost prezentovat se prestižním vzděláním srovnatelným se světovými licencemi typu Trainer/ Examiner. Tato licence poskytuje výhodu při snaze získat práci v lyžařských školách po celém světě a otevírá možnost ucházet se o práci interního lektora v těchto školách. Kurz trvá 3 dny, obsahuje dvoudenní workshop zaměřený na lektorskou činnost a je zakončený zkouškami ze všech tří dovednostních oblastí. Během dvoudenního workshopu se kandidáti seznámí s tím, jak je organizován kurz APUL C a jakým způsobem jsou na kurzu APUL C hodnoceny závěrečné zkoušky. V oblasti techniky lyžování se kurz zaměřuje na precizní provedení prvků, které jsou zkouškovými požadavky na kurzu APUL C s důrazem na precizní provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle ukázek techniky se kurz zaměřuje i na zdokonalení sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kurz prohlubuje analytické

5 dovednosti a propojuje je se systémem hodnocení APUL. Kurz dále prohlubuje znalosti technického a výukového konceptu APUL se zaměřením na lektorování lyžařských a výukových dovedností. ZKOUŠKOVÉ POŽADAVKY LICENCE APUL L Důraz je kladen na dovednosti související s lektorskou činností na základní úrovni vzdělávání lyžařských instruktorů. Zkouška z analýzy probíhá formou diskuse nad technikou lyžování s využitím videosekvencí a obsahuje také využití systému hodnocení APUL na úrovni hodnocení kandidátů kurzu APUL C. Zkouška z výuky je zaměřena na lektorskou činnost, ať již s důrazem na prezentaci výukových postupů pro výuku klientů na úrovni začátečníků a mírně pokročilých či na zdokonalování techniky lyžování instruktorů na úrovni APUL C. Zkouška z lyžování se zaměřuje na technické provedení pluhového oblouku a paralelního oblouku se zapíchnutím hole. Vedle těchto dvou ukázek techniky se zkouška z lyžování zaměřuje i na schop- nost sportovního lyžování na upravené sjezdovce. Kandidáti jsou hodnoceni na základě závěrečné zkoušky, ale také průběžně během celého kurzu. Vedle detailních znalostí technického a výukového konceptu APUL doporučujeme pro úspěšné absolvování zkoušek na úrovni APUL L i znalosti doplňkové literatury. Základní doplňkovou literaturou může být například Ron LeMaster: Ultimate Skiing či materiály zahraničních vzdělávacích organizací. První kurz pro získání licence APUL L proběhne na podzim na rakouském ledovci v termínu od do , tedy ve stejném termínu jako již tradiční akce rozlyžování s APULem. Rádi bychom vás pozvali na valnou hromadu APUL, která se koná v Praze na Vysoké škole ekonomické, kde bude možnost prodiskutovat některé otázky, které vás v souvislosti se změnami v systému vzdělávání zajímají.

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

WORKSHOPY. Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů.

WORKSHOPY. Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů. WORKSHOPY Know how basic, střihy a modelace, nauka o materiálech, kreativní šití, odborné semináře a řada hostů program: Listopad Workshopy pořádá: Fashion studio a oděvní designerka Klára Haunerová Místo:

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Jaro Léto Podzim Zima

Jaro Léto Podzim Zima číslo 2/2011 MODRÁK Informační občasník pro členy lyžařského oddílu a příznivce Modrého dolu Lyžařská školka a škola únor - březen 2012 V MODRÉM DOLE Lyžařky a lyžaři, s postupujícím podzimem vrcholí i

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 30.1.2013 Systém trenérských tříd Stránka 1 z 8 SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD Trenérská třída definuje stupeň dosaženého odborného vzdělání v daném sportu. Použité

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky

Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky Směrnice o vzdělávání trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky ÚVOD: Tato směrnice stanoví základní podmínky vyškolení nových trenérů v rámci Svazu zápasu České republiky (dále jen SZČR) a jejich dalšího

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT

ZOH SOČI ČT SPORT. XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ČT SPORT XXII. zimní olympijské hry 2014 Soči programové schéma ČT SPORT ZOH SOČI DATUM ČAS DISCIPLÍNA AKCE ČT 6. 2. 2014 15:00 JÍZDA V BOULÍCH kvalifikace 15:45 SNOWBOARDING, KVALIFIKACE SLOPESTYLE 16:30

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY ČINOVNÍKŮ MOTOCYKLOVÉHO SPORTU CAMS PLATNÉ PRO 2013 Všichni držitelé licencí včetně držitelů mezinárodních licencí FIM (mají zpravidla platnost tři roky) se musí zúčastnit každoročně

Více

Zkouškové požadavky sjezd

Zkouškové požadavky sjezd Zkouškové požadavky Ing. Michael Turek PhDr. Soňa Vodičková Zkouškové požadavky sjezd Recenzenti: Ing. Jan Novák Ing. Bohumil Konopásek ČSLŠ srpen 2007-2 - Prvek SPRÁVNÉ provedení prvku Hodnocení NEPROSPĚL

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Trenérsko - metodická komise Lektorská rada. Směrnice ČBaS TRENÉRŮ BADMINTONU KVALIFIKAČNÍ ŘÁD TRENÉRŮ BADMINTONU Trenérsko - metodická komise Lektorská rada Směrnice ČBaS 2009 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní VV ČBaS vzdělávají trenéry

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka

Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka Komplexní vzdělávací systém pro tlumočníky českého znakového jazyka představuje Primární modulový program pro tlumočníky českého znakového jazyka Popis programu: Institut uvádí nový dlouhodobý program

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Trenérsko-metodická komise SKFČR

Trenérsko-metodická komise SKFČR Trenérsko-metodická komise SKFČR Směrnice pro získání, zvýšení a obnovu trenérských kvalifikací ve SKFČR Zpracoval a předkládá Robert Lukáš, předseda TMK SKFČR Zdůvodnění návrhu Po svém zvolení do vedení

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary vyhlašuje 2. kolo

Více

o náležitostech pro získání trenérské licence

o náležitostech pro získání trenérské licence Směrnice výkonného výboru ČSRU o náležitostech pro získání trenérské licence schválená výkonným výborem dne 2. června 2015 Vyhotovil dne 27. června 2015 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil

Více

STRANA 6 z 27 100 LET LYŽOVÁNÍ

STRANA 6 z 27 100 LET LYŽOVÁNÍ 1 STRANA 6 z 27 100 LET LYŽOVÁNÍ ČÍSLO 10 / 2003 SNOW APUL NEWS 74 APULNEWS SNOW ČÍSLO 15 / 2004 Úvodník prezidenta Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu začít jinak, než pár slovy o mírné změně ve

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 Termíny: 15. 2. - 22. 2. 2014 22. 2. - 1. 3. 2014 Věk dětí: Cena zahrnuje: Cena: 5 350,- Kč (možnost čerpání příspěvku FKSP) 6 17 let 7x ubytování s plnou penzí, 5

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek II. PŘEHLED TRENÉRSKÝCH KVALIFIKACÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 2009 aktualizace 2013 Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Český badmintonový svaz (ČBaS) a oblastní svazy ČBaS vzdělávají trenéry badmintonu. 2. Fakulty tělesné výchovy a sportu v součinnosti s ČBaS vzdělávají

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha

K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha K O M O R A TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY = STAVOVSKÝ ŘÁD = 8. ledna 2011, Praha I. Přihláška ke členství v komoře a rozhodnutí o ní 1.1 Uchazeč o členství požádá o přijetí za člena přihláškou na formuláři

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Lyžování. pohybová příprava. Jitka Machová, Josef Treml

Lyžování. pohybová příprava. Jitka Machová, Josef Treml Jitka Machová, Josef Treml Lyžování pohybová příprava Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 3128.

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 plánuje ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a vyšší odborné školy

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Závěrečná zpráva 2012/13

Závěrečná zpráva 2012/13 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek Dušek Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně www.monoski.info 2. historie Centra handicapovaných lyžařů Centrum handicapovaných

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA VÝUKOVÝ PROGRAM KOMUNIKACE A RÉTORIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Koučink - bohatství v lidech

Koučink - bohatství v lidech Koučink - bohatství v lidech Coaching Wealth in People (CWIP) 1 Výcvik v koučinku Koučink bohatství v lidech Kurz koučinku Koučink bohatství v lidech ( Coaching Wealth in People, CWIP) je ucelený výcvik

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením

Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Název vzdělávacího programu: Náčelnické zkoušky se všeobecným zaměřením Minimální kompetenční profil: Samostatný vedoucí dětí a mládeže všeobecné záměření Organizace: Liga lesní moudrosti (LLM) A. Cíl

Více

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ - EFEKTIVNÍ NÁKUP Výběrové řízení je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání

Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Ruština pro podnikání, obchod základní informace o programu dalšího vzdělávání Vzdělávací akci budeme ve školním roce 2012/2013 organizovat jako večerní školu ruského jazyka, tj. jedenkrát týdně odpoledne

Více

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY

METODIKA PRO PROVEDENÍ KONTROLY TECHNICKÉ KAPACITY Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění jazykové výuky na Ministerstvu zemědělství pro období září 2015 červen 2018 Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu

Adaptační program. Adaptační kurz. Program adaptačního kurzu Adaptační kurz Adaptační kurz je velmi propracovaný pobyt, který kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků či studentů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více