Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook."

Transkript

1 Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina

2 Evropská kontaktní skupina se již více než 10 let věnuje vzdělávání dospělých. Zaměřujeme se především na migranty a migrantky, zástupce veřejné správy a odborníky a odbornice z oblasti migrace. Máme bohaté zkušenosti se vzděláváním jak nově příchozích migrantů a migrantek, tak i těch, kteří v ČR žijí již několik let. Nabídka našich kurzů je široká od výuky češtiny, přes sociokulturní témata, zaměstnávání a podnikání až po rozvoj osobních a profesních dovedností. V roce 2012 jsme za náš komplexní vzdělávací program pro kvalifikované migranty/tky získali první místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství (pořádané centrem Euroguidance). Jsme členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a Asociace institucí vzdělávání dospělých. 1Metody vzdělávání Uplatňujeme vzdělávání založené na interaktivním přístupu a propojení jazykové výuky přímo s obsahem lekcí. Výuku rovněž kombinujeme s prvky kariérové poradenství. Při vzdělávání využíváme různé formy médií a výukových pomůcek (obraz, text, video, audio), kombinujeme skupinové vyučovací metody (rolové hry, případové studie, diskuse apod.) a individuální práci. Přednášky doplňujeme cvičeními zaměřenými na porozumění a zapamatování a nácvikem praktických dovedností. Ve výuce využíváme také námi vydané učebnice pro cizince (Vaše šance jít do práce, Jeden rok v nové zemi) a zpracovanou metodiku nízkoprahových kurzů pro cizince. 2 Naše lektorky Lektorský tým tvoří převážně zaměstnankyně EKS, v případě potřeby spolupracujeme i s externími lektory a lektorkami. Všechny lektorky mají vysokoškolské vzdělání (v oborech sociologie, politologie, antropologie, sociální práce) a disponují dlouholetými zkušenostmi z oblasti vzdělávání. Samy utvářejí metodiky kurzů a intenzivně se účastní pravidelných vzdělávacích aktivit. Přednášky doplňujeme cvičeními zaměřenými na porozumění a zapamatování. 3 Možnost 4 objednávky Vzdělávací aktivity nabízíme na klíč. Obsah i metody přizpůsobujeme potřebám a zájmu klientů. Pokud Vás zaujala naše témata, kontaktujte kancelář EKS, dojednáme s vámi přesně tematické zaměření, časovou dotaci i metody výuky. Místo realizace může být v učebně EKS nebo v prostorách vaší organizace. Vybraná témata nabízíme i v anglickém jazyce, případně je možné dojednat tlumočení do jiných řečí. Ceny Ceny jsou stanoveny individuálně dle vzdělávacích potřeb, počtu osob ve skupině, potřebě tlumočení, hlídání dětí či specifických pomůcek a místě výuky. Minimální počet osob ve skupině je 4. V roce 2012 jsme za náš komplexní vzdělávací program pro kvalifikované migranty/tky získali první místo. 2 3

3 Tematické okruhy A) Praktická čeština pro začátečníky Základní slovíčka a fráze nutná k dorozumění v obchodě či na poště B) Socio-kulturní dovednosti a znalosti 1. Pokročilá orientace v každodenních situacích (pošta, lékař, nakupování, bydlení, doprava, atd.) 2. Česká historie 3. Česká kultura Specifikace nabídky kurzů pro migranty a migrantky C) Orientace na pracovním trhu 1. Podnikání zahájení a průběh živnostenské podnikání v ČR 2. Podnikání- provoz a rozvoj 3. Zaměstnání vstup, průběh a ukončení zaměstnaneckého poměru 4. Jak se uplatnit na trhu práce a) jak najít práci b) jak napsat životopis a motivační dopis c) jak uspět u přijímacího pohovoru d) nácvik přijímacího pohovoru (technika Assessment centra) D) Život v ČR 1. Systém sociálního zabezpečení 2. Zdravotní pojištění a lékařská péče 3. Vzdělávací systém Variabilní nabídka vzdělávání je určena zejména pro poskytovatele služeb pro cizince/ky: veřejnou správu a další poskytovatele sociálních služeb. Vzdělávání může být realizováno jako ucelený kurz (cyklus lekcí, seminářů a workshopů) nebo jako jednotlivé lekce (semináře či workshopy), podle potřeby zadavatele. Máme rozsáhlé zkušenosti jak s organizací otevřených nízkoprahových kurzů (otevřené všem zájemcům), tak s kurzy uzavřenými (dlouhodobá systematická práce s jednou skupinou cizinců/ek). Počet účastníků ve skupině je 4 30 osob, přičemž menší počet osob umožňuje prohloubit interaktivní přístup při vzdělávání. Podmínkou účasti na těchto kurzech je minimální znalost českého jazyka, lze upravit i pro pokročilejší mluvčí. Je možné realizovat i kurzy s tlumočením, zde však vznikají další náklady. Časová dotace dle dohody se zadavatelem, délka jedné lekce je v rozmezí 2 5 hodin. Řadu témat lze podle potřeby rozdělit do několika kratších bloků. Kurzy k tématům B D kombinují obsahovou a jazykovou výuku. Vycházíme z metody Content and Language Integrated Learning (CLIL), která plně integruje obsah s výukou češtiny jako cizího jazyka. E) Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj dovedností potřebných pro řízení vlastní profesní a kariérové dráhy a. Identifikace silných stránek a rezerv, práce s úspěchem b. Přesvědčivá sebeprezentace c. Principy úspěšné komunikace, týmová spolupráce d. Plán dalšího rozvoje 2. Time management 4 5

4 V práci otevřeno (OPPA, 09/10-8/12) se zaměřil na rozvoj kompetencí, vzdělávání a podporu, které migranti potřebují pro získání kvalifikovaného zaměstnání. V tomto projektu jsme již vytvořili metodiku školení v hledání práce a strukturovaného výběrového řízení, upravené pro potřeby migrantů. Projektem prošlo celkem 38 úspěšných absolventů, z nichž se přibližně 40% podařilo po ukončení kurzu získat kvalifikované uplatnění. Navazující projekt Změňte to! (OPPA,07/12-06/2014) nabízí navíc intenzivní kariérové poradenství účastníkům a podporu při hledání pracovního uplatnění. Podnikání - vaše šance (OP LZZ, 3.3, 04/11-03/13, Plzeňský a Středočeský kraj) cílí na integraci migrantů s kombinovaným znevýhodněním (sociální izolace, neznalost jazyka, rodičovství) na trh práce prostřednictvím podpory při založení živnosti (vzdělávání, pracovní stáže, mentoring, pracovní poradenství). Kurzy prošlo již více než 50 osob. Reference a předchozí zkušenosti Realizované kurzy pro cizince a cizinky Integrace znevýhodněných cizinců/ek a jejich uplatnění na trhu práce je jednou z klíčových aktivit EKS, která zrealizovala/realizuje například tyto významné projekty: Od roku 2008 spolupracujeme s Magistrátem v Plzni, kde jsme se podíleli na realizaci emergenčního projektu financovaného Ministerstvem vnitra. V rámci projektu jsme zorganizovali jak školení pro migranty a migrantky (témata zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a pracovněprávní legislativa), tak i školení pro úředníky (zástupci úřadů práce, městských úřadů, cizinecké policie, městské policie, Všeobecné zdravotní pojišťovny, aj). (Reference: Zuzana Slezáková, Magistrát města Plzně) Šance-práce-integrace! (OP LZZ, 3.1., 5/2009-4/2011, Plzeňský kraj) měl za cíl rovnoprávně zapojit znevýhodněné cizince a cizinky na pracovní trh prostřednictvím otevřených interaktivních kurzů sociálních a pracovních dovedností. V projektu bylo proškoleno celkem 167 osob, vyšla učebnice pro migranty (vhodná k samostudiu) a metodika nízkoprahových kurzů originálně kombinujících tematické a jazykové vzdělávání. Navazující projekt Máte šanci zapojit se (OPLZZ, 3.1., 5/2011-4/2014, Plzeňský kraj) kromě nízkoprahových kurzů (zaměřeno na zvládnutí základních životních situací a socio-pracovní semináře) nabízí také uzavřené kurzy osobního rozvoje zaměřené na specifické potřeby žen cizinek související s integrací na trh práce. V současné chvíli kurzy vyškolily více než 150 migrantů/ek. Rovněž spolupracujeme s Centrem pro podporu integrace cizinců v Plzni a v Liberci, pro které jsme školili řadu kurzů na aktuálně poptávaná témata (zdravotní pojištění, založení živnosti, hledání zaměstnání. (Reference: Petra Sovová vedoucí CPIC Liberec, Zuzana Sermešová vedoucí CPIC Plzeň) 6 7

5 Nabídka kurzů pro migranty a migrantky sociokulturní kurzy, pracovní kurzy, osobnostní rozvoj, a život v ČR. Kontakt: Sídlo a adresa kanceláře: Dejvická 28, Praha 6, tel: , Skype: evropska.kontaktni.skupina

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Shrnutí dobré zahraniční praxe - Integrační kurzy. pro migranty. a migrantky. v kontextu přípravy adaptačně - integračních kurzů v České republice

Shrnutí dobré zahraniční praxe - Integrační kurzy. pro migranty. a migrantky. v kontextu přípravy adaptačně - integračních kurzů v České republice Shrnutí dobré zahraniční praxe - Integrační kurzy pro migranty a migrantky v kontextu přípravy adaptačně - integračních kurzů v České republice V současné době se v České republice připravuje realizace

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1

Greater London Enterprise www.gle.cz. Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo. 4. čtvrtletí 2012. Úvodní slovo 1 4. čtvrtletí 2012 Co se dočtete v prosincovém bulletinu? Úvodní slovo 1 Další cyklus pracovních seminářů a job klubů 2 Podnikání nanečisto ve fiktivní firmě 3 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 4 Paní

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

pro migranty a migrantky

pro migranty a migrantky Integrační kurzy pro migranty a migrantky Zahraniční zkušenosti V rámci projektu IOM - Mezinárodní organizace pro migraci Výměna zkušeností zahraniční praxe v oblasti integrace a integračních kurzů Integrační

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R

Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Formování profese interkulturní pracovník/pracovnice: Zahrani ní zku enosti, praxe a vzd lávání v R Interkulturní práce má v naší zemi svou tradici a historii. V současné době prochází procesem odborného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více