Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015"

Transkript

1 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace na náklady nájemníka (5 str) PORADNA Péče o plynové spotřebiče a komíny (8-9 str.) Příspěvek na bydlení (10-11 str.) Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 Jsme vám blíž! Přestože léto je v mnoha ohledech považováno za okurkovou sezónu, naši pracovníci rozhodně nebudou ležet u vody. Připravujeme pro vás totiž několik novinek, které opět rozšíří naše služby, a zároveň vám pomohou rychleji a pohodlněji komunikovat s naší společností. Více služeb na jedné adrese Přestože nájemníci a noví zájemci o bydlení mohou mít odlišné požadavky a dotazy, objevuje se stále více situací, kdy společná adresa klientského centra pro nájemníky a obchodní pobočky pro žadatele o nové bydlení může být ku prospěchu všech. Proto jsme po sestěhování pobočky v Třinci a v České Lípě rozhodli o spojení pracovníků také v Ústí nad Labem. Od 1. srpna 2015 najdete všechna oddělení CPI BYTY v přízemních kancelářích ve vnitrobloku komplexu CPI CITY CENTER na Špitálském náměstí, vedle hotelu Clarion. Pod jednou střechou lze tedy nově navštívit Centrum pronájmu bytů, vyřizující nové pronájmy; Klientské centrum a správu nemovitostí, starající se o vaše požadavky stran technického stavu bytů a nájemních vztahů, i pokladnu. Kontaktní místo ve Slaném Pro nájemníky ve Slaném bude od srpna 2015 zřízeno nové kontaktní místo přímo ve městě, a to na ulici Tomanova 1639 v přízemí domu. Fungovat bude dvakrát měsíčně (vždy 1. a 3. středu v měsíci, od do hod.) a nájemníci zde mohou vyřizovat běžné požadavky, včetně pohledávek na nájemném a službách. Moderní doba si žádá i moderní formy komunikace. Kromě osobních návštěv na pobočkách a standardní telefonické a ové komunikace lze využít také internetovou aplikaci Domy online v podobě intranetu. Intranet lze najít na stránkách společnosti CPI BYTY v části Pro nájemníky. Má podobu elektronické kartotéky, kde jsou umístěny všechny byty společnosti CPI BYTY, včetně technických parametrů, nájemníků, potřebných dokumentů a činností s nájemním vztahem souvisejících. Kromě základních informací a možnosti zaslat dotaz či požadavek elektronickým formulářem na konkrétní oddělení máte možnost on-line a 24 hodin denně sledovat stav svého účtu, tedy zda máte uhrazeno nájemné, veškeré služby, či další závazky. Od roku 2015 byla spuštěna novější verze intranetu, která veškeré nabízené služby zpřehlednila. Pokud stále nemáte přístup do svého účtu, navštivte prosím nejbližší pobočku CPI BYTY a nechte si vygenerovat své unikátní jméno a heslo. Elektronické formuláře Abychom vám usnadnili vyplňování různých formulářů, které jsou dostupné na našich internetových stránkách v části Pro nájemníky Formuláře ke stažení, převedli jsme je do elektronické formy, kterou bude možné vyplnit rovnou na webu a případně vytisknout nebo odeslat em rovnou z webu. Zavolejte kdykoliv! Společnost CPI BYTY se rozhodla zřídit Call centrum, kde budou moci všichni nájemníci telefonicky nahlásit havárie či případné opravy kdykoliv bude potřeba. V následujících týdnech se tak budeme věnovat právě přípravě zázemí pro operátory, technickému vybavení a testování všech provázaných systémů. Jde o zcela novou službu, kde mohou nájemníci, v případě, že nechtějí využít některou z forem komunikace výše, nahlásit své požadavky na opravu v domě či bytě. Na jednotném čísle se ozve operátor telefonního centra, který požadavek vyslechne a ihned jej zaznamená do systému CPI BYTY. Tato nové služba garantuje, že se nájemník s požadavkem vždy dovolá a požadavek bude řešen. O termínu spuštění a podmínkách vás budeme včas informovat. další informace: kontakt na redakci:

2 BYDLENÍ Vyúčtování služeb Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2014 rozesílala společnost CPI BYTY do konce dubna, jak jí ukládá zákon. S tématem služeb souvisí řada vašich dotazů, proto jsme se na vyúčtování služeb, řešení nedoplatků a dluhů z nich plynoucích zaměřili. Často kladené dotazy Kdo a jak nastavuje výši záloh na služby? Legislativa umožňuje pronajímateli, který zprostředkovává dodávku energií a služeb (teplo, voda, plyn, atd.) mezi dodavateli a nájemcem a na základě záloh také jejich vzájemné platby, aby výši záloh nastavil jednostranně dle spotřeby každé domácnosti. S ohledem na vysoké nedoplatky a přeplatky z loňského roku společnost CPI BYTY pro tento rok stanoví jednostranně novou výši záloh. Budeme přiměřeně upravovat zálohy zejména těm nájemníkům, kteří měli i v průběhu loňské teplé zimy nedoplatky na teple i spotřebě vody. Tento krok pomůže i samotným nájemníkům, aby si úpravou měsíčních záloh na svou spotřebu uspořili a nemuseli po ročním zúčtování řešit vysoké nedoplatky, vysvětluje obchodní ředitel CPI BYTY Daniel Bacík. V případě nájemníků, kteří mívají pravidelně přeplatky v řádech desetitisíců korun, budeme výši záloh naopak snižovat, dodává Bacík. Jak byla stanovena spotřeba vody v bytě, kde nebyl umožněn odečet vodoměrů? Spotřeba vody byla stanovena v souladu s Přílohou č. 12 Vyhlášky 428/2001, která řeší směrná čísla roční spotřeby vody dle vybavenosti jednotlivých bytů. Může být pro vyúčtování použit konečný stav dálkových odečtů tepla z nových digitálních indikátorů, přestože jsem ho neodsouhlasil/a? Současná legislativa nenařizuje mít písemně odsouhlasené stavy (stejně tak postupuje ČEZ, RWE, SČVK a další), pouze je třeba nájemníka s naměřeným stavem seznámit odečty jednotlivých měřidel jsou součástí vyúčtování (výrobní číslo, počáteční stav a koncový stav). Tyto hodnoty jsou uvedené v rozúčtování samotném. Kontrolu naměřené a odečtené hodnoty je možné provést kdykoliv v průběhu roku. Indikátory mají nastavené datum překlopení a veškeré údaje ukládají do paměti a dále zálohují, nikdo ani společnost CPI BYTY tak nemůže do způsobu měření zasahovat nebo ho nějak ovlivňovat. Rádiové odečty probíhají vždy v termínu od do Je pravda, že náklady na vytápění neobsazených bytů se rozpočítávají mezi ostatní nájemníky? Pravda to není. Náklady za vytápění neobsazených bytů hradí vlastník objektu, Splatnost přeplatků a nedoplatků za rok 2014 končí tedy společnost CPI BYTY, a.s. Kdo hradí náklady na elektřinu případně vodu, která je odebírána ze společných prostor např. při opravách volných bytů, výměně oken apod.? V případě jakýchkoli oprav domů nebo volných bytů je před započetím prací vždy zaevidován stav všech médií a po skončení prací zapsán nový stav. Odebíraná elektřina nebo voda ze společných prostor je na základě těchto údajů nájemníkům při každoročním vyúčtování odečtena a hradí ji opět majitel domu, společnost CPI BYTY a.s. Jak řešit reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením? V případě, že se ve vašem vyúčtování služeb objevily nějaké nesrovnalosti, nebo máte pochybnosti o jeho správnosti, obraťte se prosím písemně na svou pobočku ve lhůtě stanovené ve vyúčtování. Reklamace musí obsahovat konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace podávána, a údaje nájemce jako je adresa, kontaktní údaje (telefon, e mail) a podpis. 2 další informace:

3 TÉMA Pohledávky a jak na ně? Pokud se lidé ve spojení s bydlením dostanou do dluhů, je to často důsledkem neuhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb. Druhou skupinu příčin tvoří události, jako dlouhodobý pobyt v nemocnici, ztráta zaměstnání, odchod partnera, který se podílel na úhradě nájmu apod. Společnost CPI BYTY sice v posledních letech eviduje nejnižší stav pohledávek u svých nájemníků, důvodem je však především velmi přísný režim jejich vymáhání formou soudních žalob. Bohužel existuje stále velký podíl lidí, kteří své finanční potíže neřeší včas a spoléhají, že problém přejde, říká ředitel CPI BYTY David Štýbr. Vždy nabádáme nájemníky, aby přišli ihned, jakmile problém nastane. Ideálně ještě dříve, pokud cítí, že může něco podobného vzniknout. Na základě takových informací se pak snažíme navrhnout splátkový kalendář, který by umožnil nájemníkovi své závazky dočasně rozložit a přitom mu pomohl s překonáním svízelné situace. Pomoc s finančním plánováním, případně získáním pomoci v podobě příspěvku na bydlení nabízejí speciální referenti CPI BYTY, kteří pomohou nejen s předběžným propočtem, ale poradí jak a kam se s žádostí o doplatek obrátit, případně osobně asistují při jeho vyřizování. Úspěšnost takových žádostí je vysoká a pomoc v podobě doplatku pro řadu domácností nemalá. Také díky těmto nástrojům lze zabránit zbytečným dluhům a jejich narůstání o penále. Kdy vzniká poplatek z prodlení? Pokud jakoukoliv službu využijete, stejně tak užívání bytu, a nezaplatíte za ni, rovná se to krádeži. Nájemníkům, kteří neuhradí nájemné a služby do doby jejich splatnosti, bohužel tyto dluhy navíc narůstají o zákonem dané poplatky z prodlení (penále). Při dlouhodobém neřešení byť poměrně malého dluhu, bohužel poplatek z prodlení několikanásobně tento základ dluhu přeroste. Poplatek z prodlení vzniká následujícím dnem po termínu jeho splatnosti a jeho růst se zastaví až dnem uhrazení základu dluhu (jistiny). I kdyby nájemník neměl do konce roku již dluh žádný, poslední poplatek z prodlení bohužel zůstává na účtu viset. Jeho výši si může nájemce zjistit v intranetové aplikaci Domy online, na pobočce, nebo se zobrazí až v ročním vyúčtování služeb. O přístupové heslo do Domy online je z bezpečnostních důvodů možné požádat pouze osobně na pobočce. formuláře (ke stažení na webu Pro nájemníky Formuláře ke stažení ). Jak lze nájem a služby hradit Společnost CPI BYTY nabízí několik způsobů, jak nájem a zálohy na služby, včetně ročního vyúčtování služeb uhradit. Osobně můžete navštívit svou pobočku Klientského centra a v pracovních hodinách částku v hotovosti nebo kartou zaplatit v pokladně. Platba kartou na pokladně Klientského centra je bez poplatků, navíc snižuje riziko ztráty peněz a eliminuje poplatky za výběr z bankomatu. Platit lze kartami všech běžných společností. Další možností je úhrada převodem z bankovního účtu, kde si lze nastavit také pravidelné platby a zajistit tak bezproblémové úhrady. Nejčastější a nejoblíbenější formou je služba České pošty SIPO, spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd. Výhody pro plátce SIPO jsou jednoznačné, SIPO vám umožní sdružit všechny pravidelné úhrady (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. Vše lze navíc velmi rychle založit nebo změnit na kterékoliv poště nebo telefonicky. Firma, které nájem či jiné platby zasíláte, si nemůže strhnout více, než je vámi povolený limit. Podrobnosti o založení služby SIPO vám poskytnout na kterékoliv pobočce České pošty. Kdy poplatek z prodlení z dluhu zmizí? Poplatek z prodlení zmizí v případě úhrady. Ve výjimečných případech lze o jeho prominutí požádat písemně prostřednictvím kontakt na redakci: 3

4 BYDLENÍ Na stavební práce a instalace zařízení na domech je třeba povolení majitele Potřebujete v bytě či domě udělat nějakou stavební úpravu? Chcete v rámci bytového domu instalovat anténu, parabolickou anténu nebo jiné zařízení pro příjem TV a radiového signálu? Dejte nám vědět a my vám pomůžeme s odbornou realizací, která nepoškodí fasádu a uchrání Vás od vysoké pokuty. Stavební úpravy Uzavřením nájemní smlouvy přenechává pronajímatel byt k řádnému užívání. Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu nebo k účelu obvyklému. Nájemce tedy provádí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, aby udržel byt ve stavu k obvyklému užívání. Za drobné opravy však nelze považovat provádění stavebních úprav v bytě jako je vybourání příčky či otvorů ve stěnách místností, instalace plynových otopných těles, instalace krbů a podobně. V nájemní smlouvě, ale i v 2220 Občanského zákoníku, je umožněno nájemci provést změny v bytě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Stavební úpravy, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, jsou tak porušením nájemní smlouvy a důvodem k postihu či ukončení smlouvy. Důvodem je nejen poškození majetku společnosti CPI BYTY, ale také ohrožení ostatních nájemníků nepřiměřenými zásahy do konstrukcí domu nebo neodbornou instalací, která může mít až vážné následky na zdraví nebo životě. takový (neodborný) zásah do fasády domu, balkónového zábradlí, střechy apod. je příčinou zrychlené degradace stavebních materiálů, které má hlavně u fasád a střech za následek zatékání vody do objektu a jeho zvýšenou vlhkost. Podobné následky může mít také vrtání děr pro kabely do rámů nových plastových oken. Jak postupovat V případě jakékoliv úpravy v bytě musí být nájemcem podána písemná žádost k odsouhlasení požadovaných stavebních úprav nebo instalací prostřednictvím na Klientské centrum (formulář k dispozici na webu Požadované instalace nebo stavební úpravy mohou být nájemcem provedeny až po vydání souhlasného stanoviska CPI BYTY (dopis, smlouva o povolení stavebních úprav) při dodržení podmínek souhlasu. Udělení souhlasu na dosud realizované úpravy je možné za předpokladu, že nájemník okamžitě tuto situaci nahlásí oddělení správy nemovitostí a odpovědný pracovních osobně instalaci č stavební změnu zkontroluje a případně si k ní vyžádá další podklady. Instalace Pomineme-li samotný vzhled, kdy několik druhů antén často doslova hyzdí bytové domy, je nelegální instalace takových zařízení především nebezpečím pro samotnou nemovitost, neboť každý Udělení povolení a asistence pracovníka CPI BYTY při instalaci je zcela ZDARMA! V případě, že bude zařízení osazeno bez potřebného povolení, bude se společnost CPI BYTY domáhat svých práv na náhradu škody soudní cestou. 4 další informace:

5 upozornění Bezpečný a čistý domov pro všechny Společnost CPI BYTY se v posledních letech intenzivně věnuje bezpečnosti a pořádku v bytových domech a jejich okolí. Tento cíl však zahrnuje nejen množství aktivit ze strany společnosti, ale také celou řadu úkolů pro nájemníky, kteří mohou ze všech nejvíce ovlivnit, jakou kvalitu bude jejich bydlení mít. V mnoha domech došlo v uplynulých letech k rekonstrukci vchodů, zahrnujících výměny vstupních portálů, zvonkových tabel a schránek a dovybavení společných prostor. Rozeběhly se také generální opravy výtahů, nebo jejich kompletní výměna za nové typy. Společnost také zpřísnila postup proti nežádoucím nájemníkům, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost okolí i majetek. V řadě lokalit byly instalovány kamery nebo zřízena bezpečnostní služba. Ve všech uvedených případech se v domech snížil pohyb rizikových osob, tím i ničení majetku, což přispělo k vyšší obydlenosti domů. Velký úspěch má také osazení čipových přístupů do domů, na místo klasických FAB klíčů. Nájemníci mohou k větší bezpečnosti bydlení přispět např. pečlivým dovíráním vchodových dveří, nevpouštět do domu neznámé osoby a více si všímat svého okolí. Uvítáme včasné informace o podezřelých jevech v domě, které zabrání nejen ohrožení majetku, ale možná i životů. zábradlí, schody a schránky plní nejen estetickou roli, ale slouží především lidem ke komunikaci se světem a snadnějšími životu. Stejný význam má čistota a pořádek, které významně ovlivňují celý náš životní prostor. Sklepení, balkony ani chodby neslouží k ukládání odpadu či nepotřebného harampádí. Je nepřípustné skladovat pytle s odpadky za dveřmi bytů. Nejenže přitahují nechtěný hmyz a hlodavce, jejichž odstranění je zdlouhavé a velmi nákladné, ale s ohledem na riziko požáru a pravidla s ním spojená mohou v případě nenadálé živelné události uklizené chodby a společné prostory zachránit nejeden lidský život. Aktivním a zodpovědným přístupem si vytváříme důstojné prostředí pro naše bydlení. Sami jsme těmi, kdo jeho podobu nejvíce ovlivňují a v konečném důsledku i platí. Hlídejme si své investice Na realizaci těchto i dalších kroků se finančně spolupodílejí i nájemníci, je tak v zájmu všech, aby investované prostředky dlouho sloužily svému účelu a pozitivně ovlivňovaly kvalitu života v domech a jejich okolí. A jsou to právě nájemníci, kteří svým chováním mohou nejvíce ovlivnit, jak dlouho nové či opravené věci vydrží. Věnovat péči a pozornost svému okolí, všímat si dění kolem sebe a nepřistupovat k věcem jako k cizím, je základem spokojeného bydlení. Nové vchody je možné zamknout a zamezit tak přístupu nežádoucích osob či vandalů. Opravená zvonková tabla, Deratizace bytu na náklady nájemníka S ohledem na stále častější potřebu deratizace jednotlivých bytů se společnost CPI BYTY rozhodla v konkrétních případech účtovat polovinu nákladů na deratizaci přímo nájemníkovi. Důvodem je především povinnost nájemníka provádět běžnou údržbu bytu včetně čistění jednotky, a pokud tak nečiní a svým jednáním přispěje k zamoření svého i případně okolních bytů obtížným hmyzem, má společnost CPI BYTY právo náklady na deratizaci požadovat. O této situaci bude nájemník informován a požadovaná částka se promítne do celoročního vyúčtování. Tato situace se netýká případné deratizace celého domu (společných prostor) a jeho okolí, která je obvykle nutná, a která jde i nadále k tíži společnosti CPI BYTY. kontakt na redakci: 5

6 BYDLENÍ Změna dodávek tepla přinesla vloni nájemníkům v České Lípě 22% úsporu Když v roce 2013 společnost CPI BYTY, největší pronajímatel bytů v České Lípě, oznámila ve městě ukončení spolupráce s Českolipskou teplárenskou ohledně dodávek tepla pro své byty a rozhodla se centrální dodávku tepla nahradit levnějším zdrojem tepelných plynových čerpadel, vznesla se vlna otázek, zda tato náročná a vysoká investice přinese skutečně očekávaný efekt. Důvodem změny byla především snaha o výraznou úsporu v nákladech na teplo ze strany nájemníků a nezávislost na monopolním dodavateli, uvedl ředitel společnosti David Štýbr. Jednání s původním dodavatelem tepla v České Lípě o snížení cen nikam nevedla, CPI BYTY se tak rozhodla k radikálnímu kroku a v průběhu roku 2013 odpojila zhruba domácností ve městě od centrálních dodávek a nahradila je tepelnými čerpadly. Náklady za takto náročnou investici na sebe vzala společnost Abastor s.r.o., která nejenže financovala celou realizaci, tedy nákup zařízení spolu s instalací čerpadel a rozvodů a také řadu administrativních poplatků včetně vlekoucího se soudního jednání se společností Českolipská teplárenská, ale zavázala se také k nižší ceně za gigajoule tepla. Pro porovnání, ceny tepla u původního dodavatele vzrostly z 680,80 Kč/GJ v roce 2013 na 755,78 Kč/Gj v roce Nájemníci CPI BYTY však v roce 2014 zaplatili za gigajoule pouze 591,68 Kč, tedy o 164,11 Kč/GJ méně. (pozn. Ceny jsou uvedeny s DPH). U průměrně velkého bytu s plochou 60 m2 tak nájemníci CPI BYTY ušetřili téměř 22 % na platbách za teplo a teplou vodu. To odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu. Nájemníci CPI BYTY tak měli v roce 2014 v podstatě jeden měsíc bydlení zdarma, dokresluje výši úspory David Štýbr. Zisk i za cenu vyšší investice Čísla ukazují, že rozhodnutí změnit způsob dodávek tepla bylo správné i za cenu velkých vstupních investic. Věříme, že nájemníci tyto informace ocení, protože energie tvoří obecně největší podíl nákladů bydlení. Pokud není možné dohodnout s dodavatelem lepší cenové podmínky, hledáme jiné varianty řešení, jako tomu bylo v tomto případě, tvrdí Štýbr. Centrální dodávka tepla byla vyměněna za plynová tepelná čerpadla systému vzduch-voda a plynové kondenzační kotle, které jsou umístěné do technického zázemí domů, v některých případech na střechách, vysvětluje Luděk Zelinka, technický ředitel CPI BYTY. Vlastní přepojení na nové zdroje zásobení teplem pro topení a ohřev vody bylo realizováno postupně ve třech etapách. Výhody tohoto řešení jsou jednoznačné. Nezávislost topení a přípravy teplé užitkové vody na centrálním zdroji tepla, regulace podle potřeb jednotlivých domů, transparentnost dodávky a měření, ekologičtější provoz, a především úspora v průměru okolo 20 % oproti cenám původního dodavatele, vyjmenovává Luděk Zelinka. Změna dodavatele a způsobu dodávky tepla v České Lípě představovala v rámci portfolia CPI BYTY pilotní projekt. První rok prokázal jednoznačně pozitivní efekt a očekávanou výši úspory. Z analýz, které si firma udělala v jednotlivých domech napříč Českou republikou, vzešel požadavek nejen na vlastní snížení energetické náročnosti objektů, ale i na snížení jednotkových nákladů dodávaných médií. Společnost CPI BYTY tak zvažuje podobné kroky jako v České Lípě i v dalších městech. 6 další informace:

7 TÉMA Byty k rekonstrukci Společnost CPI BYTY nabízí k pronájmu byty různého standardu. Velká většina bytů, které nabízíme do pronájmu, je určena k okamžitému nastěhování, případně k drobné úpravě podle potřeby nájemníka (např. nová výmalba apod.). Zcela opačnou variantou jsou byty, které po odchodu předchozích nájemníků potřebují větší rekonstrukci, lépe řečeno, nejen estetické vylepšení, ale i technické, aby byt odpovídal bezpečnostním a hygienickým a zajišťoval jeho Jak celý proces probíhá? 1. Zájemce o byt si vybere z naší nabídky bytů ty, které jsou označeny ikonou nářadí. Pokud mu vyhovuje lokalita a velikost bytu, kontaktuje naše obchodní oddělení a se zástupcem společnosti si byt prohlédne. 2. Společně vytvoří seznam potřebných oprav, které jsou pro byt nezbytné a zajistí budoucím nájemcům bezpečné a pohodlné bydlení. 3. Se zástupci Správy nemovitostí CPI BYTY se udělá přesný položkový rozpočet jednotlivých prací a materiálu, včetně finální ceny za rekonstrukci. 4. Každý byt i byt k rekonstrukci má stanoveno obvyklé nájemné pro byt ve standardní kvalitě. Mezi společností CPI BYTY a zájemcem o byt k rekonstrukci se na základě položkového rozpočtu, seznamu oprav a nájemného podepíše Smlouva o smlouvě budoucí nájemní, kde je uveden rozsah i cena rekonstrukce a oproti tomu výše nájemného. Zároveň jsou zde vypsány termíny jednotlivých dílčích oprav a prací, do kdy mají byt dílčí práce hotovy, abychom došli do cíle. Současné se sepíše následná ostrá nájemní smlouva. 5. Kvalita prací kontrolují zástupci Správy nemovitostí spolu s nájemcem. 6. Až se dílo dokončí, sepíše se předávací protokol a v platnost vstoupí samotná Nájemní smlouva. Pro více informací kontaktuje naše technické oddělení nebo Centrum pronájmu bytů. obyvatelům přijatelný standard bydlení. Jelikož poptávka po těchto bytech vzešla od samotných zájemců o pronájem, uvedla společnost CPI BYTY do nabídky také variantu BYTŮ K REKONSTRUKCI, kterou provedou sami nájemníci výměnou za nájemní prázdniny. Jste-li manuálně zruční, máte chuť si zařídit vlastní bydlení na mnoho let, ovšem bez zatížení hypotéčními splátkami, je tato varianta právě pro Vás! 7. Výše investice se vydělí měsíčním holým nájemným a vyjdou měsíce, po které se investice započítává za dané obvyklé měsíční nájemné. Zjednodušeně řečeno si nájemník část nájemného odpracuje a za tuto částku má tzv. nájemní prázdniny, po které nájemné neplatí. Až skončí doba odpisů investice odbydlování nastoupí běžné placení nájemného. 8. Majetek zhodnocení bytu zůstává společnosti CPI BYTY. Z tohoto důvodu se předpokládá, že zájemci o takovou formu bydlení budou usilovat především o dlouhodobý pronájem, který přinese oběma stranám spokojenou spolupráci. kontakt na redakci: 7

8 BYDLENÍ Kontrola a péče o plynové spotřebiče a komíny předcházejí tragédiím Jednou z přísných podmínek umožňujících pronájem bytů je povinnost majitele objektů provádět pravidelné kontroly a revize plynoinstalací v domě, čištění a kontroly komínových průduchů pro odvod spalin ze spotřebičů, a to na tuhá paliva i plynové spotřebiče. Povinnost odstranit závady z kontroly a revizí plynu se však dělí mezi nájemníky a pronajímatele. Pro odstranění závad jsou závazné termíny, které je nutno dodržet. Čištění a roční kontrola plynových spotřebičů je povinností nájemníků. Nedodržením kontrol a čištění následně dochází ke zvýšené spotřebě, ale zejména k nebezpečným situacím, jako je výbuch nebo špatné spalování s následným rizikem otravy. Důležité je také čištění komínů a kouřovodů, které zajišťuje vlastník objektu a pro které existuje povinnost 1 x ročně. Nájemník má v takovém případě povinnost byt zpřístupnit ke kontrole či opravě (ust. 692 odst. 1 Občanského zákoníku). Významnou součástí údržby komínů je vybírání sazí z čisticích otvorů u paty komína. Pokud není nájemníkem umožněn přístup k tomuto prostoru, vystavuje se nájemník možnosti sankce za porušení této povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku. V případě škody způsobené porušením této povinnosti se pronajímatel může domáhat takto vzniklé škody. Příčinou vzniku požárů bývá velmi často používání nevhodných paliv a tím poškození komínových cest. Naprosto nevhodné je spalování bio odpadu, PET lahví, nebo používání hořlavých kapalin. Vždy je třeba dodržovat pokyny výrobce a pronajímatele při obsluze kotlů a údržbě a kontrole komínových těles. 8 další informace:

9 PORADNA Následky, které může mít zanedbání bezpečnostních pravidel - Neudržovaný komín zvyšuje riziko výbuchu kamen. - Sebemenší nečistota v komíně může způsobit dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. - K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. - Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě. - Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso. Hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně jeden metr riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky, například konstrukce krovu, stropu, obložení apod. - Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty. - Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Povinnost zpřístupnit byt 2219 Občanského zákoníku blíže upřesňuje podmínky provedení oprav. Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Nájemce, který by nezpřístupnil byt pro odstranění závad z revizí a kontrol plynoinstalace či závad vyplývajících z kontrol a revizí komínových průduchů, tak nejenže porušuje zákon, ale vystavuje v nebezpečí sebe i ostatní nájemníky v domě. Nezpřístupnění bytu bez vážných důvodů je také možné považovat za hrubé porušení povinností nájemce se všemi z toho vyplývajícími důsledky, včetně vyúčtování vzniklých nákladů na řešení situace. Za nového nájemníka šek na Kč do PENNY Marketu Jste-li nájemníkem společnosti CPI BYTY a doporučíte-li své příbuzné, přátele, známé do některého z bytů společnosti CPI BYTY, získáte od nás poukázku na nákup v PENNY Marketu v hodnotě1 000 korun. Podmínky: Doporučující musí být nájemníkem společnosti CPI BYTY Doporučený zájemce musí projít schvalovací procedurou a splnit základní podmínky Doporučený zájemce bez komplikací překlene 3-měsíční zkušební lhůtu a následně s ním bude nájemní vztah prodloužen. Pokud Vámi doporučený nájemník splní výše uvedené standardní podmínky, vystaví Vám vedoucí pobočky šek na korun, který lze použít k nákupu v jakémkoliv obchodě sítě PENNY Market. O odměnu se stávající nájemník musí přihlásit prostřednictvím Doporučeného nového nájemce v době, kdy bude podávat žádost o byt. Zpětně odměny nejsou vypláceny. Další podrobnosti získáte na kterékoliv pobočce společnosti CPI BYTY. kontakt na redakci: 9

10 BYDLENÍ Příspěvek na bydlení komu je určen a jak o něj žádat Příspěvek na bydlení je státem přiznaná dávka, kterou přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Jak žádat o příspěvek U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování nároků na příspěvek se sledují pouze příjmy, nikoliv majetek. Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, můžete si je vyzvednout fyzicky na příslušném úřadu práce, stáhnout v elektronické podobě na adrese Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na našich stránkách v sekci Formuláře ke stažení. Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: 1. Žádost o příspěvek na bydlení jde o základní formulář (4 strany), u něhož se vyplňují základní údaje z občanského průkazu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, atd.). 2. Jednoduchý čtyřstránkový formulář je třeba vyplnit za všechny členy domácnosti a doložit k němu další dokumenty a potvrzení: 3. Doklad o výši čtvrtletního příjmu formulář (4 strany) slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí podat a vyplnit každá z osob, která je hlášena v bytě k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen důchod a navíc si nepřivydělávají, občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky, nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných subjektů. 4. Doklad o výši nákladů na bydlení tento formulář (2 strany) také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné doložit originály dokladů (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.). Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo nedoplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce. 5. Originál nájemní smlouvy pokud nemůžete dohledat, za poplatek 100 Kč Vám ho vystaví v příslušném klientském centru. 6. Průkaz totožnosti platný občanský průkaz nebo pas. Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit: doklad o výši nákladů na bydlení doklad o výši čtvrtletního příjmu Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro: Počet osob v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně Praha více než do jedna dvě tři čtyři a více Při kladném rozhodnutí jsou dávky vypláceny způsobem uvedeném ve formuláři, tedy bankovním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky. 10 další informace:

11 poradna Jak řešit příspěvek v rámci CPI BYTY? Pro žádost o příspěvek na bydlení je třeba mít v bytě od společnosti CPI BYTY trvalý pobyt! Nájemník má možnost posílat příspěvek na účet CPI Byty, a.s. V případě dlužného nájemného má společnost nárok si zažádat o to, aby příspěvek chodil na náš účet a to na základě písemné žádosti a podepsaného uznání dluhu, tímto má nájemník jistotu, že část nájemného je uhrazena a nehrozí mu tak vystěhování. Při zaplacení nájmu přímo na pobočce (neplatí pro platbu SIPO, výpisem z účtu), se nájemník musí dostavit s formulářem (doklad o výši nákladů na bydlení) na pobočku CPI Byty, a.s., kde mu budou vyplněné částky za nájem, které nájemník uhradil v daném čtvrtletí, dále k tomu úředník pobočky přidá razítko a podpis. Pokud takto nájemník neučiní, ztrácí nárok na příspěvek na bydlení. Nájemník má také nově nárok zažádat si o příspěvek na bydlení ihned při nastěhování, i když ještě neuhradil náklady na bydlení, úřad práce započítá 80% normativních nákladů na bydlení. Např. Nájemník dostane smlouvu od (jeho nájem vč. Služeb bude činí 6500, ), může si tedy zažádat o příspěvek na bydlení ihned v daném měsíci. Ale náklady se budou počítat pouze 80% z normativních nákladu stanovených pro daný rok. Tedy 4913 * 80%. (4913, jsou normativní náklady stanovené pro jednu osobu od ). kontakt na redakci: 11

12 BYDLENÍ Kontakty na klientská centra společnosti CPI BYTY Klientské centrum Třinec (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: Klientské centrum Ústí nad Labem (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L. Tel.: Klientské centrum Česká Lípa (pro Českou Lípu) Havířská ul sídliště, Česká Lípa Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L. Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Českou Lípu) Tržní ul. 163, Česká Lípa Tel.: Kontaktní místo Slaný Tomanova 1639 Slaný Klientské centrum Nové Město pod Smrkem (pro Nové Město p. S., Jablonec, n. N., Liberec) Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem Tel: Klientské centrum Litvínov (pro Litvínov a Janov) Podkrušnohorská u prodejny BILLA, Litvínov Tel: BYDLENÍ Provozní dobu jednotlivých kanceláří a další potřebná telefonní čísla najdete na webových stránkách pod jednotlivými městy v záložce Klientské centrum. BYDLENÍ. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1. IČ: , DIČ: CZ Číslo 1/2015. Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Luděk Zelinka. Kontakt na redakci: Grafika a zlom, tisk: Tisk Horák, a.s. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením

Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Bydlíme č. 1 / DUBEN 2014 Informace o vyúčtování služeb spojených s bydlením Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2013 bude doručeno do schránek nájemníků a uživatelů bytů RPG v souladu s legislativou

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informační brožura pro cizince Tato publikace vznikla ve spolupráci Poradny pro integraci, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců.

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince

BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Informativní brožura pro cizince BYDLENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Informativní brožura pro cizince Obsah Úvod... 4 I. VLASTNÍCI DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1. Obce města...5 2. Bytová družstva...5 3. Byty ve vlastnictví...6 4. Ostatní

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21

květen 2004 Energetický audit a jeho význam KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST SPRÁVA DRUŽSTVA, Bedřichovická 21 1 květen 2004 KONTROLOVAT BYTY JE POVINNOST Nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu, jsou povinni

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

Rázněji proti neplatičům

Rázněji proti neplatičům informační magazín pro naše nájemníky 02 červen 2009 Vážení nájemníci, je tady polovina roku a vám se do rukou dostává letošní druhé číslo informačního magazínu Bydlíme. I tentokrát jsme se snažili, abyste

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

informační magazín pro naše nájemníky 02

informační magazín pro naše nájemníky 02 informační magazín pro naše nájemníky 02 červenec 2010 Léto je v plném proudu, ale ani o prázdninách jsme na vás nezapomněli s dalším číslem magazínu Bydlíme, ve kterém se vám snažíme přinášet užitečné

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ

POUZE SILNÍ MOHOU BÝT STABILNÍ A LEVNÍ Úsek 07 správa domů Mgr. Martin Matouš, MATY Sokolská 63 370 05 České Budějovice IČ: 10267425 DIČ: CZ6411172383 Tel: 385 3486 06, 9 Fax: 385 348 607 GSM brána: 603 490 069 E-mail: maty@maty.cz Url: http://www.maty.cz

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více