Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015"

Transkript

1 HLAVNÍ TÉMA Vyúčtování služeb. Jak na pohledávky (2-3 str.) Změna technologie tepla v České Lípě (6 str.) upozornění Nelegální instalace a stavební úpravy (4 str.) Bezpečný a čistý domov (5 str.) Deratizace na náklady nájemníka (5 str) PORADNA Péče o plynové spotřebiče a komíny (8-9 str.) Příspěvek na bydlení (10-11 str.) Magazín pro nájemníky společnosti CPI BYTY 1 / 2015 Jsme vám blíž! Přestože léto je v mnoha ohledech považováno za okurkovou sezónu, naši pracovníci rozhodně nebudou ležet u vody. Připravujeme pro vás totiž několik novinek, které opět rozšíří naše služby, a zároveň vám pomohou rychleji a pohodlněji komunikovat s naší společností. Více služeb na jedné adrese Přestože nájemníci a noví zájemci o bydlení mohou mít odlišné požadavky a dotazy, objevuje se stále více situací, kdy společná adresa klientského centra pro nájemníky a obchodní pobočky pro žadatele o nové bydlení může být ku prospěchu všech. Proto jsme po sestěhování pobočky v Třinci a v České Lípě rozhodli o spojení pracovníků také v Ústí nad Labem. Od 1. srpna 2015 najdete všechna oddělení CPI BYTY v přízemních kancelářích ve vnitrobloku komplexu CPI CITY CENTER na Špitálském náměstí, vedle hotelu Clarion. Pod jednou střechou lze tedy nově navštívit Centrum pronájmu bytů, vyřizující nové pronájmy; Klientské centrum a správu nemovitostí, starající se o vaše požadavky stran technického stavu bytů a nájemních vztahů, i pokladnu. Kontaktní místo ve Slaném Pro nájemníky ve Slaném bude od srpna 2015 zřízeno nové kontaktní místo přímo ve městě, a to na ulici Tomanova 1639 v přízemí domu. Fungovat bude dvakrát měsíčně (vždy 1. a 3. středu v měsíci, od do hod.) a nájemníci zde mohou vyřizovat běžné požadavky, včetně pohledávek na nájemném a službách. Moderní doba si žádá i moderní formy komunikace. Kromě osobních návštěv na pobočkách a standardní telefonické a ové komunikace lze využít také internetovou aplikaci Domy online v podobě intranetu. Intranet lze najít na stránkách společnosti CPI BYTY v části Pro nájemníky. Má podobu elektronické kartotéky, kde jsou umístěny všechny byty společnosti CPI BYTY, včetně technických parametrů, nájemníků, potřebných dokumentů a činností s nájemním vztahem souvisejících. Kromě základních informací a možnosti zaslat dotaz či požadavek elektronickým formulářem na konkrétní oddělení máte možnost on-line a 24 hodin denně sledovat stav svého účtu, tedy zda máte uhrazeno nájemné, veškeré služby, či další závazky. Od roku 2015 byla spuštěna novější verze intranetu, která veškeré nabízené služby zpřehlednila. Pokud stále nemáte přístup do svého účtu, navštivte prosím nejbližší pobočku CPI BYTY a nechte si vygenerovat své unikátní jméno a heslo. Elektronické formuláře Abychom vám usnadnili vyplňování různých formulářů, které jsou dostupné na našich internetových stránkách v části Pro nájemníky Formuláře ke stažení, převedli jsme je do elektronické formy, kterou bude možné vyplnit rovnou na webu a případně vytisknout nebo odeslat em rovnou z webu. Zavolejte kdykoliv! Společnost CPI BYTY se rozhodla zřídit Call centrum, kde budou moci všichni nájemníci telefonicky nahlásit havárie či případné opravy kdykoliv bude potřeba. V následujících týdnech se tak budeme věnovat právě přípravě zázemí pro operátory, technickému vybavení a testování všech provázaných systémů. Jde o zcela novou službu, kde mohou nájemníci, v případě, že nechtějí využít některou z forem komunikace výše, nahlásit své požadavky na opravu v domě či bytě. Na jednotném čísle se ozve operátor telefonního centra, který požadavek vyslechne a ihned jej zaznamená do systému CPI BYTY. Tato nové služba garantuje, že se nájemník s požadavkem vždy dovolá a požadavek bude řešen. O termínu spuštění a podmínkách vás budeme včas informovat. další informace: kontakt na redakci:

2 BYDLENÍ Vyúčtování služeb Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2014 rozesílala společnost CPI BYTY do konce dubna, jak jí ukládá zákon. S tématem služeb souvisí řada vašich dotazů, proto jsme se na vyúčtování služeb, řešení nedoplatků a dluhů z nich plynoucích zaměřili. Často kladené dotazy Kdo a jak nastavuje výši záloh na služby? Legislativa umožňuje pronajímateli, který zprostředkovává dodávku energií a služeb (teplo, voda, plyn, atd.) mezi dodavateli a nájemcem a na základě záloh také jejich vzájemné platby, aby výši záloh nastavil jednostranně dle spotřeby každé domácnosti. S ohledem na vysoké nedoplatky a přeplatky z loňského roku společnost CPI BYTY pro tento rok stanoví jednostranně novou výši záloh. Budeme přiměřeně upravovat zálohy zejména těm nájemníkům, kteří měli i v průběhu loňské teplé zimy nedoplatky na teple i spotřebě vody. Tento krok pomůže i samotným nájemníkům, aby si úpravou měsíčních záloh na svou spotřebu uspořili a nemuseli po ročním zúčtování řešit vysoké nedoplatky, vysvětluje obchodní ředitel CPI BYTY Daniel Bacík. V případě nájemníků, kteří mívají pravidelně přeplatky v řádech desetitisíců korun, budeme výši záloh naopak snižovat, dodává Bacík. Jak byla stanovena spotřeba vody v bytě, kde nebyl umožněn odečet vodoměrů? Spotřeba vody byla stanovena v souladu s Přílohou č. 12 Vyhlášky 428/2001, která řeší směrná čísla roční spotřeby vody dle vybavenosti jednotlivých bytů. Může být pro vyúčtování použit konečný stav dálkových odečtů tepla z nových digitálních indikátorů, přestože jsem ho neodsouhlasil/a? Současná legislativa nenařizuje mít písemně odsouhlasené stavy (stejně tak postupuje ČEZ, RWE, SČVK a další), pouze je třeba nájemníka s naměřeným stavem seznámit odečty jednotlivých měřidel jsou součástí vyúčtování (výrobní číslo, počáteční stav a koncový stav). Tyto hodnoty jsou uvedené v rozúčtování samotném. Kontrolu naměřené a odečtené hodnoty je možné provést kdykoliv v průběhu roku. Indikátory mají nastavené datum překlopení a veškeré údaje ukládají do paměti a dále zálohují, nikdo ani společnost CPI BYTY tak nemůže do způsobu měření zasahovat nebo ho nějak ovlivňovat. Rádiové odečty probíhají vždy v termínu od do Je pravda, že náklady na vytápění neobsazených bytů se rozpočítávají mezi ostatní nájemníky? Pravda to není. Náklady za vytápění neobsazených bytů hradí vlastník objektu, Splatnost přeplatků a nedoplatků za rok 2014 končí tedy společnost CPI BYTY, a.s. Kdo hradí náklady na elektřinu případně vodu, která je odebírána ze společných prostor např. při opravách volných bytů, výměně oken apod.? V případě jakýchkoli oprav domů nebo volných bytů je před započetím prací vždy zaevidován stav všech médií a po skončení prací zapsán nový stav. Odebíraná elektřina nebo voda ze společných prostor je na základě těchto údajů nájemníkům při každoročním vyúčtování odečtena a hradí ji opět majitel domu, společnost CPI BYTY a.s. Jak řešit reklamace vyúčtování služeb spojených s bydlením? V případě, že se ve vašem vyúčtování služeb objevily nějaké nesrovnalosti, nebo máte pochybnosti o jeho správnosti, obraťte se prosím písemně na svou pobočku ve lhůtě stanovené ve vyúčtování. Reklamace musí obsahovat konkrétní reklamační důvody, pro které je reklamace podávána, a údaje nájemce jako je adresa, kontaktní údaje (telefon, e mail) a podpis. 2 další informace:

3 TÉMA Pohledávky a jak na ně? Pokud se lidé ve spojení s bydlením dostanou do dluhů, je to často důsledkem neuhrazených nedoplatků z vyúčtování služeb. Druhou skupinu příčin tvoří události, jako dlouhodobý pobyt v nemocnici, ztráta zaměstnání, odchod partnera, který se podílel na úhradě nájmu apod. Společnost CPI BYTY sice v posledních letech eviduje nejnižší stav pohledávek u svých nájemníků, důvodem je však především velmi přísný režim jejich vymáhání formou soudních žalob. Bohužel existuje stále velký podíl lidí, kteří své finanční potíže neřeší včas a spoléhají, že problém přejde, říká ředitel CPI BYTY David Štýbr. Vždy nabádáme nájemníky, aby přišli ihned, jakmile problém nastane. Ideálně ještě dříve, pokud cítí, že může něco podobného vzniknout. Na základě takových informací se pak snažíme navrhnout splátkový kalendář, který by umožnil nájemníkovi své závazky dočasně rozložit a přitom mu pomohl s překonáním svízelné situace. Pomoc s finančním plánováním, případně získáním pomoci v podobě příspěvku na bydlení nabízejí speciální referenti CPI BYTY, kteří pomohou nejen s předběžným propočtem, ale poradí jak a kam se s žádostí o doplatek obrátit, případně osobně asistují při jeho vyřizování. Úspěšnost takových žádostí je vysoká a pomoc v podobě doplatku pro řadu domácností nemalá. Také díky těmto nástrojům lze zabránit zbytečným dluhům a jejich narůstání o penále. Kdy vzniká poplatek z prodlení? Pokud jakoukoliv službu využijete, stejně tak užívání bytu, a nezaplatíte za ni, rovná se to krádeži. Nájemníkům, kteří neuhradí nájemné a služby do doby jejich splatnosti, bohužel tyto dluhy navíc narůstají o zákonem dané poplatky z prodlení (penále). Při dlouhodobém neřešení byť poměrně malého dluhu, bohužel poplatek z prodlení několikanásobně tento základ dluhu přeroste. Poplatek z prodlení vzniká následujícím dnem po termínu jeho splatnosti a jeho růst se zastaví až dnem uhrazení základu dluhu (jistiny). I kdyby nájemník neměl do konce roku již dluh žádný, poslední poplatek z prodlení bohužel zůstává na účtu viset. Jeho výši si může nájemce zjistit v intranetové aplikaci Domy online, na pobočce, nebo se zobrazí až v ročním vyúčtování služeb. O přístupové heslo do Domy online je z bezpečnostních důvodů možné požádat pouze osobně na pobočce. formuláře (ke stažení na webu Pro nájemníky Formuláře ke stažení ). Jak lze nájem a služby hradit Společnost CPI BYTY nabízí několik způsobů, jak nájem a zálohy na služby, včetně ročního vyúčtování služeb uhradit. Osobně můžete navštívit svou pobočku Klientského centra a v pracovních hodinách částku v hotovosti nebo kartou zaplatit v pokladně. Platba kartou na pokladně Klientského centra je bez poplatků, navíc snižuje riziko ztráty peněz a eliminuje poplatky za výběr z bankomatu. Platit lze kartami všech běžných společností. Další možností je úhrada převodem z bankovního účtu, kde si lze nastavit také pravidelné platby a zajistit tak bezproblémové úhrady. Nejčastější a nejoblíbenější formou je služba České pošty SIPO, spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o obstarávání SIPO. SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, kabelové televize, předplatného tisku, ale i stavebního spoření, životních i jiných pojistek atd. Výhody pro plátce SIPO jsou jednoznačné, SIPO vám umožní sdružit všechny pravidelné úhrady (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jedné jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis jednotlivých předepsaných plateb, takže máte kontrolu, za co a kolik platíte. Vše lze navíc velmi rychle založit nebo změnit na kterékoliv poště nebo telefonicky. Firma, které nájem či jiné platby zasíláte, si nemůže strhnout více, než je vámi povolený limit. Podrobnosti o založení služby SIPO vám poskytnout na kterékoliv pobočce České pošty. Kdy poplatek z prodlení z dluhu zmizí? Poplatek z prodlení zmizí v případě úhrady. Ve výjimečných případech lze o jeho prominutí požádat písemně prostřednictvím kontakt na redakci: 3

4 BYDLENÍ Na stavební práce a instalace zařízení na domech je třeba povolení majitele Potřebujete v bytě či domě udělat nějakou stavební úpravu? Chcete v rámci bytového domu instalovat anténu, parabolickou anténu nebo jiné zařízení pro příjem TV a radiového signálu? Dejte nám vědět a my vám pomůžeme s odbornou realizací, která nepoškodí fasádu a uchrání Vás od vysoké pokuty. Stavební úpravy Uzavřením nájemní smlouvy přenechává pronajímatel byt k řádnému užívání. Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu nebo k účelu obvyklému. Nájemce tedy provádí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu, aby udržel byt ve stavu k obvyklému užívání. Za drobné opravy však nelze považovat provádění stavebních úprav v bytě jako je vybourání příčky či otvorů ve stěnách místností, instalace plynových otopných těles, instalace krbů a podobně. V nájemní smlouvě, ale i v 2220 Občanského zákoníku, je umožněno nájemci provést změny v bytě pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Stavební úpravy, které nájemce provedl bez souhlasu pronajímatele, jsou tak porušením nájemní smlouvy a důvodem k postihu či ukončení smlouvy. Důvodem je nejen poškození majetku společnosti CPI BYTY, ale také ohrožení ostatních nájemníků nepřiměřenými zásahy do konstrukcí domu nebo neodbornou instalací, která může mít až vážné následky na zdraví nebo životě. takový (neodborný) zásah do fasády domu, balkónového zábradlí, střechy apod. je příčinou zrychlené degradace stavebních materiálů, které má hlavně u fasád a střech za následek zatékání vody do objektu a jeho zvýšenou vlhkost. Podobné následky může mít také vrtání děr pro kabely do rámů nových plastových oken. Jak postupovat V případě jakékoliv úpravy v bytě musí být nájemcem podána písemná žádost k odsouhlasení požadovaných stavebních úprav nebo instalací prostřednictvím na Klientské centrum (formulář k dispozici na webu Požadované instalace nebo stavební úpravy mohou být nájemcem provedeny až po vydání souhlasného stanoviska CPI BYTY (dopis, smlouva o povolení stavebních úprav) při dodržení podmínek souhlasu. Udělení souhlasu na dosud realizované úpravy je možné za předpokladu, že nájemník okamžitě tuto situaci nahlásí oddělení správy nemovitostí a odpovědný pracovních osobně instalaci č stavební změnu zkontroluje a případně si k ní vyžádá další podklady. Instalace Pomineme-li samotný vzhled, kdy několik druhů antén často doslova hyzdí bytové domy, je nelegální instalace takových zařízení především nebezpečím pro samotnou nemovitost, neboť každý Udělení povolení a asistence pracovníka CPI BYTY při instalaci je zcela ZDARMA! V případě, že bude zařízení osazeno bez potřebného povolení, bude se společnost CPI BYTY domáhat svých práv na náhradu škody soudní cestou. 4 další informace:

5 upozornění Bezpečný a čistý domov pro všechny Společnost CPI BYTY se v posledních letech intenzivně věnuje bezpečnosti a pořádku v bytových domech a jejich okolí. Tento cíl však zahrnuje nejen množství aktivit ze strany společnosti, ale také celou řadu úkolů pro nájemníky, kteří mohou ze všech nejvíce ovlivnit, jakou kvalitu bude jejich bydlení mít. V mnoha domech došlo v uplynulých letech k rekonstrukci vchodů, zahrnujících výměny vstupních portálů, zvonkových tabel a schránek a dovybavení společných prostor. Rozeběhly se také generální opravy výtahů, nebo jejich kompletní výměna za nové typy. Společnost také zpřísnila postup proti nežádoucím nájemníkům, kteří svým chováním ohrožují bezpečnost okolí i majetek. V řadě lokalit byly instalovány kamery nebo zřízena bezpečnostní služba. Ve všech uvedených případech se v domech snížil pohyb rizikových osob, tím i ničení majetku, což přispělo k vyšší obydlenosti domů. Velký úspěch má také osazení čipových přístupů do domů, na místo klasických FAB klíčů. Nájemníci mohou k větší bezpečnosti bydlení přispět např. pečlivým dovíráním vchodových dveří, nevpouštět do domu neznámé osoby a více si všímat svého okolí. Uvítáme včasné informace o podezřelých jevech v domě, které zabrání nejen ohrožení majetku, ale možná i životů. zábradlí, schody a schránky plní nejen estetickou roli, ale slouží především lidem ke komunikaci se světem a snadnějšími životu. Stejný význam má čistota a pořádek, které významně ovlivňují celý náš životní prostor. Sklepení, balkony ani chodby neslouží k ukládání odpadu či nepotřebného harampádí. Je nepřípustné skladovat pytle s odpadky za dveřmi bytů. Nejenže přitahují nechtěný hmyz a hlodavce, jejichž odstranění je zdlouhavé a velmi nákladné, ale s ohledem na riziko požáru a pravidla s ním spojená mohou v případě nenadálé živelné události uklizené chodby a společné prostory zachránit nejeden lidský život. Aktivním a zodpovědným přístupem si vytváříme důstojné prostředí pro naše bydlení. Sami jsme těmi, kdo jeho podobu nejvíce ovlivňují a v konečném důsledku i platí. Hlídejme si své investice Na realizaci těchto i dalších kroků se finančně spolupodílejí i nájemníci, je tak v zájmu všech, aby investované prostředky dlouho sloužily svému účelu a pozitivně ovlivňovaly kvalitu života v domech a jejich okolí. A jsou to právě nájemníci, kteří svým chováním mohou nejvíce ovlivnit, jak dlouho nové či opravené věci vydrží. Věnovat péči a pozornost svému okolí, všímat si dění kolem sebe a nepřistupovat k věcem jako k cizím, je základem spokojeného bydlení. Nové vchody je možné zamknout a zamezit tak přístupu nežádoucích osob či vandalů. Opravená zvonková tabla, Deratizace bytu na náklady nájemníka S ohledem na stále častější potřebu deratizace jednotlivých bytů se společnost CPI BYTY rozhodla v konkrétních případech účtovat polovinu nákladů na deratizaci přímo nájemníkovi. Důvodem je především povinnost nájemníka provádět běžnou údržbu bytu včetně čistění jednotky, a pokud tak nečiní a svým jednáním přispěje k zamoření svého i případně okolních bytů obtížným hmyzem, má společnost CPI BYTY právo náklady na deratizaci požadovat. O této situaci bude nájemník informován a požadovaná částka se promítne do celoročního vyúčtování. Tato situace se netýká případné deratizace celého domu (společných prostor) a jeho okolí, která je obvykle nutná, a která jde i nadále k tíži společnosti CPI BYTY. kontakt na redakci: 5

6 BYDLENÍ Změna dodávek tepla přinesla vloni nájemníkům v České Lípě 22% úsporu Když v roce 2013 společnost CPI BYTY, největší pronajímatel bytů v České Lípě, oznámila ve městě ukončení spolupráce s Českolipskou teplárenskou ohledně dodávek tepla pro své byty a rozhodla se centrální dodávku tepla nahradit levnějším zdrojem tepelných plynových čerpadel, vznesla se vlna otázek, zda tato náročná a vysoká investice přinese skutečně očekávaný efekt. Důvodem změny byla především snaha o výraznou úsporu v nákladech na teplo ze strany nájemníků a nezávislost na monopolním dodavateli, uvedl ředitel společnosti David Štýbr. Jednání s původním dodavatelem tepla v České Lípě o snížení cen nikam nevedla, CPI BYTY se tak rozhodla k radikálnímu kroku a v průběhu roku 2013 odpojila zhruba domácností ve městě od centrálních dodávek a nahradila je tepelnými čerpadly. Náklady za takto náročnou investici na sebe vzala společnost Abastor s.r.o., která nejenže financovala celou realizaci, tedy nákup zařízení spolu s instalací čerpadel a rozvodů a také řadu administrativních poplatků včetně vlekoucího se soudního jednání se společností Českolipská teplárenská, ale zavázala se také k nižší ceně za gigajoule tepla. Pro porovnání, ceny tepla u původního dodavatele vzrostly z 680,80 Kč/GJ v roce 2013 na 755,78 Kč/Gj v roce Nájemníci CPI BYTY však v roce 2014 zaplatili za gigajoule pouze 591,68 Kč, tedy o 164,11 Kč/GJ méně. (pozn. Ceny jsou uvedeny s DPH). U průměrně velkého bytu s plochou 60 m2 tak nájemníci CPI BYTY ušetřili téměř 22 % na platbách za teplo a teplou vodu. To odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu. Nájemníci CPI BYTY tak měli v roce 2014 v podstatě jeden měsíc bydlení zdarma, dokresluje výši úspory David Štýbr. Zisk i za cenu vyšší investice Čísla ukazují, že rozhodnutí změnit způsob dodávek tepla bylo správné i za cenu velkých vstupních investic. Věříme, že nájemníci tyto informace ocení, protože energie tvoří obecně největší podíl nákladů bydlení. Pokud není možné dohodnout s dodavatelem lepší cenové podmínky, hledáme jiné varianty řešení, jako tomu bylo v tomto případě, tvrdí Štýbr. Centrální dodávka tepla byla vyměněna za plynová tepelná čerpadla systému vzduch-voda a plynové kondenzační kotle, které jsou umístěné do technického zázemí domů, v některých případech na střechách, vysvětluje Luděk Zelinka, technický ředitel CPI BYTY. Vlastní přepojení na nové zdroje zásobení teplem pro topení a ohřev vody bylo realizováno postupně ve třech etapách. Výhody tohoto řešení jsou jednoznačné. Nezávislost topení a přípravy teplé užitkové vody na centrálním zdroji tepla, regulace podle potřeb jednotlivých domů, transparentnost dodávky a měření, ekologičtější provoz, a především úspora v průměru okolo 20 % oproti cenám původního dodavatele, vyjmenovává Luděk Zelinka. Změna dodavatele a způsobu dodávky tepla v České Lípě představovala v rámci portfolia CPI BYTY pilotní projekt. První rok prokázal jednoznačně pozitivní efekt a očekávanou výši úspory. Z analýz, které si firma udělala v jednotlivých domech napříč Českou republikou, vzešel požadavek nejen na vlastní snížení energetické náročnosti objektů, ale i na snížení jednotkových nákladů dodávaných médií. Společnost CPI BYTY tak zvažuje podobné kroky jako v České Lípě i v dalších městech. 6 další informace:

7 TÉMA Byty k rekonstrukci Společnost CPI BYTY nabízí k pronájmu byty různého standardu. Velká většina bytů, které nabízíme do pronájmu, je určena k okamžitému nastěhování, případně k drobné úpravě podle potřeby nájemníka (např. nová výmalba apod.). Zcela opačnou variantou jsou byty, které po odchodu předchozích nájemníků potřebují větší rekonstrukci, lépe řečeno, nejen estetické vylepšení, ale i technické, aby byt odpovídal bezpečnostním a hygienickým a zajišťoval jeho Jak celý proces probíhá? 1. Zájemce o byt si vybere z naší nabídky bytů ty, které jsou označeny ikonou nářadí. Pokud mu vyhovuje lokalita a velikost bytu, kontaktuje naše obchodní oddělení a se zástupcem společnosti si byt prohlédne. 2. Společně vytvoří seznam potřebných oprav, které jsou pro byt nezbytné a zajistí budoucím nájemcům bezpečné a pohodlné bydlení. 3. Se zástupci Správy nemovitostí CPI BYTY se udělá přesný položkový rozpočet jednotlivých prací a materiálu, včetně finální ceny za rekonstrukci. 4. Každý byt i byt k rekonstrukci má stanoveno obvyklé nájemné pro byt ve standardní kvalitě. Mezi společností CPI BYTY a zájemcem o byt k rekonstrukci se na základě položkového rozpočtu, seznamu oprav a nájemného podepíše Smlouva o smlouvě budoucí nájemní, kde je uveden rozsah i cena rekonstrukce a oproti tomu výše nájemného. Zároveň jsou zde vypsány termíny jednotlivých dílčích oprav a prací, do kdy mají byt dílčí práce hotovy, abychom došli do cíle. Současné se sepíše následná ostrá nájemní smlouva. 5. Kvalita prací kontrolují zástupci Správy nemovitostí spolu s nájemcem. 6. Až se dílo dokončí, sepíše se předávací protokol a v platnost vstoupí samotná Nájemní smlouva. Pro více informací kontaktuje naše technické oddělení nebo Centrum pronájmu bytů. obyvatelům přijatelný standard bydlení. Jelikož poptávka po těchto bytech vzešla od samotných zájemců o pronájem, uvedla společnost CPI BYTY do nabídky také variantu BYTŮ K REKONSTRUKCI, kterou provedou sami nájemníci výměnou za nájemní prázdniny. Jste-li manuálně zruční, máte chuť si zařídit vlastní bydlení na mnoho let, ovšem bez zatížení hypotéčními splátkami, je tato varianta právě pro Vás! 7. Výše investice se vydělí měsíčním holým nájemným a vyjdou měsíce, po které se investice započítává za dané obvyklé měsíční nájemné. Zjednodušeně řečeno si nájemník část nájemného odpracuje a za tuto částku má tzv. nájemní prázdniny, po které nájemné neplatí. Až skončí doba odpisů investice odbydlování nastoupí běžné placení nájemného. 8. Majetek zhodnocení bytu zůstává společnosti CPI BYTY. Z tohoto důvodu se předpokládá, že zájemci o takovou formu bydlení budou usilovat především o dlouhodobý pronájem, který přinese oběma stranám spokojenou spolupráci. kontakt na redakci: 7

8 BYDLENÍ Kontrola a péče o plynové spotřebiče a komíny předcházejí tragédiím Jednou z přísných podmínek umožňujících pronájem bytů je povinnost majitele objektů provádět pravidelné kontroly a revize plynoinstalací v domě, čištění a kontroly komínových průduchů pro odvod spalin ze spotřebičů, a to na tuhá paliva i plynové spotřebiče. Povinnost odstranit závady z kontroly a revizí plynu se však dělí mezi nájemníky a pronajímatele. Pro odstranění závad jsou závazné termíny, které je nutno dodržet. Čištění a roční kontrola plynových spotřebičů je povinností nájemníků. Nedodržením kontrol a čištění následně dochází ke zvýšené spotřebě, ale zejména k nebezpečným situacím, jako je výbuch nebo špatné spalování s následným rizikem otravy. Důležité je také čištění komínů a kouřovodů, které zajišťuje vlastník objektu a pro které existuje povinnost 1 x ročně. Nájemník má v takovém případě povinnost byt zpřístupnit ke kontrole či opravě (ust. 692 odst. 1 Občanského zákoníku). Významnou součástí údržby komínů je vybírání sazí z čisticích otvorů u paty komína. Pokud není nájemníkem umožněn přístup k tomuto prostoru, vystavuje se nájemník možnosti sankce za porušení této povinnosti vyplývající z Občanského zákoníku. V případě škody způsobené porušením této povinnosti se pronajímatel může domáhat takto vzniklé škody. Příčinou vzniku požárů bývá velmi často používání nevhodných paliv a tím poškození komínových cest. Naprosto nevhodné je spalování bio odpadu, PET lahví, nebo používání hořlavých kapalin. Vždy je třeba dodržovat pokyny výrobce a pronajímatele při obsluze kotlů a údržbě a kontrole komínových těles. 8 další informace:

9 PORADNA Následky, které může mít zanedbání bezpečnostních pravidel - Neudržovaný komín zvyšuje riziko výbuchu kamen. - Sebemenší nečistota v komíně může způsobit dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. - K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. - Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě. - Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso. Hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny nejméně jeden metr riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné hořlavé stavební prvky, například konstrukce krovu, stropu, obložení apod. - Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů udělit i desetitisícové pokuty. - Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Povinnost zpřístupnit byt 2219 Občanského zákoníku blíže upřesňuje podmínky provedení oprav. Oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Nájemce, který by nezpřístupnil byt pro odstranění závad z revizí a kontrol plynoinstalace či závad vyplývajících z kontrol a revizí komínových průduchů, tak nejenže porušuje zákon, ale vystavuje v nebezpečí sebe i ostatní nájemníky v domě. Nezpřístupnění bytu bez vážných důvodů je také možné považovat za hrubé porušení povinností nájemce se všemi z toho vyplývajícími důsledky, včetně vyúčtování vzniklých nákladů na řešení situace. Za nového nájemníka šek na Kč do PENNY Marketu Jste-li nájemníkem společnosti CPI BYTY a doporučíte-li své příbuzné, přátele, známé do některého z bytů společnosti CPI BYTY, získáte od nás poukázku na nákup v PENNY Marketu v hodnotě1 000 korun. Podmínky: Doporučující musí být nájemníkem společnosti CPI BYTY Doporučený zájemce musí projít schvalovací procedurou a splnit základní podmínky Doporučený zájemce bez komplikací překlene 3-měsíční zkušební lhůtu a následně s ním bude nájemní vztah prodloužen. Pokud Vámi doporučený nájemník splní výše uvedené standardní podmínky, vystaví Vám vedoucí pobočky šek na korun, který lze použít k nákupu v jakémkoliv obchodě sítě PENNY Market. O odměnu se stávající nájemník musí přihlásit prostřednictvím Doporučeného nového nájemce v době, kdy bude podávat žádost o byt. Zpětně odměny nejsou vypláceny. Další podrobnosti získáte na kterékoliv pobočce společnosti CPI BYTY. kontakt na redakci: 9

10 BYDLENÍ Příspěvek na bydlení komu je určen a jak o něj žádat Příspěvek na bydlení je státem přiznaná dávka, kterou přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Jak žádat o příspěvek U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k trvalému pobytu. Při posuzování nároků na příspěvek se sledují pouze příjmy, nikoliv majetek. Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce dle místa trvalého pobytu. Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV, můžete si je vyzvednout fyzicky na příslušném úřadu práce, stáhnout v elektronické podobě na adrese Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na našich stránkách v sekci Formuláře ke stažení. Pro podání žádosti je nutné doložit tyto dokumenty: 1. Žádost o příspěvek na bydlení jde o základní formulář (4 strany), u něhož se vyplňují základní údaje z občanského průkazu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, atd.). 2. Jednoduchý čtyřstránkový formulář je třeba vyplnit za všechny členy domácnosti a doložit k němu další dokumenty a potvrzení: 3. Doklad o výši čtvrtletního příjmu formulář (4 strany) slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Tento doklad musí podat a vyplnit každá z osob, která je hlášena v bytě k trvalému pobytu a pobírá v příslušném období nejčastěji jeden z těchto příjmů: důchod, podporu v nezaměstnanosti, příjem ze závislé činnosti, výživné atd. V případě seniorů, kteří pobírají jen důchod a navíc si nepřivydělávají, občanů pobírajících podporu v nezaměstnanosti a jiné dávky, nevypisují do formuláře konkrétní částky. Ty budou automaticky zjištěny od příslušných subjektů. 4. Doklad o výši nákladů na bydlení tento formulář (2 strany) také slouží jako příloha k žádosti o příspěvek na bydlení. Uvádějí se zde náklady spojené s bydlením v konkrétním bytě. Jedná se o platby nájemného, záloh plynu, záloh elektřiny, vodného a stočného, odvoz odpadu, centrálního vytápění. Pro ověření uvedených částek je nutné doložit originály dokladů (SIPO, složenku, výpis z účtu atd.). Po obdržení celkového vyúčtování energií (přeplatek nebo nedoplatek) je potřeba tyto doklady opět doručit na příslušnou pobočku Úřadu práce. 5. Originál nájemní smlouvy pokud nemůžete dohledat, za poplatek 100 Kč Vám ho vystaví v příslušném klientském centru. 6. Průkaz totožnosti platný občanský průkaz nebo pas. Každé čtvrtletí je nutné znovu doložit: doklad o výši nákladů na bydlení doklad o výši čtvrtletního příjmu Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Výše částek normativních nákladů na bydlení podle 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 pro: Počet osob v rodině Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od do podle počtu obyvatel obce v Kč měsíčně Praha více než do jedna dvě tři čtyři a více Při kladném rozhodnutí jsou dávky vypláceny způsobem uvedeném ve formuláři, tedy bankovním převodem nebo v hotovosti prostřednictvím peněžní poukázky. 10 další informace:

11 poradna Jak řešit příspěvek v rámci CPI BYTY? Pro žádost o příspěvek na bydlení je třeba mít v bytě od společnosti CPI BYTY trvalý pobyt! Nájemník má možnost posílat příspěvek na účet CPI Byty, a.s. V případě dlužného nájemného má společnost nárok si zažádat o to, aby příspěvek chodil na náš účet a to na základě písemné žádosti a podepsaného uznání dluhu, tímto má nájemník jistotu, že část nájemného je uhrazena a nehrozí mu tak vystěhování. Při zaplacení nájmu přímo na pobočce (neplatí pro platbu SIPO, výpisem z účtu), se nájemník musí dostavit s formulářem (doklad o výši nákladů na bydlení) na pobočku CPI Byty, a.s., kde mu budou vyplněné částky za nájem, které nájemník uhradil v daném čtvrtletí, dále k tomu úředník pobočky přidá razítko a podpis. Pokud takto nájemník neučiní, ztrácí nárok na příspěvek na bydlení. Nájemník má také nově nárok zažádat si o příspěvek na bydlení ihned při nastěhování, i když ještě neuhradil náklady na bydlení, úřad práce započítá 80% normativních nákladů na bydlení. Např. Nájemník dostane smlouvu od (jeho nájem vč. Služeb bude činí 6500, ), může si tedy zažádat o příspěvek na bydlení ihned v daném měsíci. Ale náklady se budou počítat pouze 80% z normativních nákladu stanovených pro daný rok. Tedy 4913 * 80%. (4913, jsou normativní náklady stanovené pro jednu osobu od ). kontakt na redakci: 11

12 BYDLENÍ Kontakty na klientská centra společnosti CPI BYTY Klientské centrum Třinec (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: Klientské centrum Ústí nad Labem (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L. Tel.: Klientské centrum Česká Lípa (pro Českou Lípu) Havířská ul sídliště, Česká Lípa Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Třinec a Český Těšín) Palackého 396, Třinec Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Ústí nad Labem, Děčín, Most, Slaný, Teplice) Špitálské náměstí 3517, Ústí n. L. Tel.: CENTRUM PRONÁJMU BYTŮ (pro Českou Lípu) Tržní ul. 163, Česká Lípa Tel.: Kontaktní místo Slaný Tomanova 1639 Slaný Klientské centrum Nové Město pod Smrkem (pro Nové Město p. S., Jablonec, n. N., Liberec) Uhelná 934, Nové Město pod Smrkem Tel: Klientské centrum Litvínov (pro Litvínov a Janov) Podkrušnohorská u prodejny BILLA, Litvínov Tel: BYDLENÍ Provozní dobu jednotlivých kanceláří a další potřebná telefonní čísla najdete na webových stránkách pod jednotlivými městy v záložce Klientské centrum. BYDLENÍ. Vydává společnost CPI BYTY, a.s., Václavské náměstí 1601/47, Praha 1. IČ: , DIČ: CZ Číslo 1/2015. Redakční rada: Michaela Winklerová, Daniel Bacík, Luděk Zelinka. Kontakt na redakci: Grafika a zlom, tisk: Tisk Horák, a.s. Magazín BYDLENÍ je zapsán do evidence periodického tisku vedeného Ministerstvem kultury pod evidenčním číslem MK ČR E

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování

Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Směrnice č. 2/2006 Strana 1 (celkem 5) Směrnice pro služby spojené s užíváním bytu a jejich vyúčtování Obecné pojmy: 1. Pověřený pracovník (k odečtům poměrových měřidel vody a indikátorů topných nákladů)

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení

Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Právo na sociální pomoc v oblasti bydlení Dávky na bydlení Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Obsah příspěvku: Na jaké formy bydlení lze získat dávky? Dávky na bydlení a trvalý

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

speciál informační magazín pro naše nájemníky

speciál informační magazín pro naše nájemníky informační magazín pro naše nájemníky speciál Vážení nájemníci, dostává se vám do rukou speciální vydání informačního magazínu Bydlíme, který je tentokrát věnován výhradně problematice nájemného a nákladů

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:...

Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016. složenkou sporožirem(inkaso) z běž. Účtu č.:... Základní škola a Mateřská škola, Jižní 1903, Česká Lípa Přihláška ke stravování školní rok 2015/2016 Jméno žáka/ů společná platba datum narození třída Družina:150,- Kč ano (částka za družinu je součástí

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY

NABÍZENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY Městská část Praha 10 vyhlašuje výzvu k podání přihlášek na uzavření nájemních smluv k 99 bytovým jednotkám situovaným v BD Malešice, Počernická 824/64, Praha 10 Pronájem bytů zařazených na základě výzvy

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor

Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Smlouva o nájmu družstevního bytu vzor Uzavřená dle ustanovení 2235 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) a stanov BDU Radnice Ostrava-Jih 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Postup při změně v žádosti o podporu

Postup při změně v žádosti o podporu Postup při změně v žádosti o podporu V případě, že chcete změnit některý z údajů ve své žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám, je třeba podat na předepsaném formuláři žádost o změnu. Vyplněný, vytištěný

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Rozšiřujeme své produktové řady

Rozšiřujeme své produktové řady Rozšiřujeme své produktové řady vyberte si přesně podle svých potřeb SKUPINA ČEZ vyberte si přesně podle svých potřeb domácnosti jak si vybrat nejvhodnější produktovou řadu Dobře víme, že si sami chcete

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Příručka pro žadatele. Společný program na podporu výměny kotlů. www.sfzp.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Příručka pro žadatele. Společný program na podporu výměny kotlů. www.sfzp. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Příručka pro žadatele Společný program na podporu výměny kotlů www.sfzp.cz/kotlikovedotace kotlikova dotace.indd 1 09/12/15 16:23 Obsah: Základní

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků

Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků Organizační směrnice č. 4/12 - včetně dodatků STANOVENÍ VÝŠE POPLATKŮ ZA NEBĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÉ ÚKONY Směrnice stanovuje výše poplatků, které nejsou řešeny Stanovami OSBD a jinými předpisy.

Více

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice

Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice Zásady k provádění instalace zařízení pro elektronický přenos dat a připojení k internetu na nemovitostech v majetku Města Strakonice I. Obecná ustanovení 1. Instalovaná zařízení : Distribuční bod - soubor

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více