O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3"

Transkript

1 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce Projektové aktivity v roce Výhledy na rok IV. Hospodaření v roce Zpráva nezávislého auditora 24 Výrok auditora 25 Účetní závěrka k 31. prosinci Příloha účetní závěrky k 31. prosinci V. Základní informace 51 Identifikační údaje a kontakty 51 Struktura organizace 52 VI. Výběr z mediálních ohlasů 57

2 I. O SPOLEČNOSTI Impulsem pro vznik Evropského institutu odkazu šoa (ESLI) se stala mezinárodní konference K osudu majetku obětí holocaustu, kterou Česká republika uspořádala na závěr svého předsednictví v Radě EU ve dnech v Praze a Terezíně. Cílem této konference bylo především zhodnotit, jakého pokroku bylo dosaženo od stejnojmenné konference pořádané v roce 1998 ve Washingtonu v oblasti restitucí uloupených uměleckých děl a předmětů kulturní, historické a náboženské hodnoty, majetkových restitucí a systému finančního odškodnění, dále přezkoumat dosavadní praxi v provenienčním výzkumu, restitučních a kompenzačních procesech a v neposlední řadě diskutovat o inovativních postupech v oblasti vzdělávání, o sociálních programech a kulturních iniciativách spojených s připomínkou holocaustu a dalších zločinů národního socialismu a dále přispět k posílení náboženské a etnické tolerance ve společnosti. Institut, jehož jediným zakladatelem se dle Usnesení Vlády České republiky č ze dne 21. září 2009 stalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, byl založen k 20. lednu 2010 podle českého práva jako obecně prospěšná společnost. Jeho správní a dozorčí rada jsou složeny ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Úřadu vlády České republiky, Federace židovských obcí v České republice, Terezínské iniciativy a Židovského muzea v Praze. Významné mezinárodní zastoupení charakterizuje jeho čestnou radu i poradní sbor. S přistoupením Spojených států ke kofinancování aktivit ESLI dochází k adaptaci grémií tak, že podle daných pravidel dozorčí rady se zvýší počet členů o reprezentanta z USA, jakož výhledově i státu Izrael. V souladu se Společným prohlášením předsednictví České republiky v Radě EU a Evropské komise ze dne 29. června 2009 i s Terezínskou deklarací ze dne 30. června 2009, kterou dosud podpořilo 47 účastnických států konference, je pole působnosti institutu mezinárodní, se silným akcentem na Evropskou unii a evropské země, jež nejsou jejími členy, ale i na mimoevropské státy, především USA a Izrael. Hlavní sféry zájmu institutu se nacházejí v pěti oblastech, které byly tématem výše uvedené konference: Péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce; Vzdělávání, připomínání a výzkum v oblasti historie holocaustu; Soukromý a obecní nemovitý majetek; Kulturní statky konfiskované a uloupené nacisty; Judaika a židovské kulturní statky. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 II. ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI INSTITUTU Vyvíjení úsilí směřujícího k vypracování doporučení a nejlepších postupů na mezinárodní úrovni a k přípravě návrhů vhodných opatření vládám a Evropské komisi v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Podpora mezinárodní spolupráce, sdílení zkušeností a výměna informací s cílem umožnit aplikaci a propojení nejkvalitnějších postupů a programů v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Spolupráce s vládami, orgány Evropské unie, mezinárodními, vládními i nevládními organizacemi a nezávislými experty při monitoringu stávající situace a provádění tematických analýz, jakož i zveřejňování jejich výsledků v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty V součinnosti se stávajícími projekty a iniciativami formulace nových podnětů a napomáhání rozvoji dalšího výzkumu a potřebných aktivit v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Aktivní účast na systematickém shromažďování, zaznamenávání, výměně a šíření relevantních a ověřených dat a usnadňování přístupu k nim v podobě webových portálů, internetových stránek, tematických metadatabází, přehledů a zpráv v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Podíl na mezinárodních i tuzemských tematických konferencích, seminářích a podobných akcích Podpora prezentace a propagace výsledků činnosti spolupracujících organizací 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 III. AKTIVITY V ROCE 2013 PROJEKTOVÉ AKTIVITY V ROCE 2013 Plakátový projekt k Mezinárodnímu dni památky obětí holocaustu Po úspěšném prvním ročníku plakátové soutěže pro studenty grafických oborů vysokých škol v České republice, Izraeli a Francii se institut rozhodl v tomto projektu pokračovat i v roce Druhý ročník plakátové soutěž Keeping the Memory Alive je společným projektem Yad Vashem (IL), Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s. (CZ), The London Jewish Cultural Center (UK), kanadského předsednictví v organizaci International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) a The Holocaust and United Nations Outreach Programme (OSN). Zadáním tohoto ročníku bylo Keeping the Memory Alive Journeys through the Holocaust. Jedním z hlavních cílů zůstává podnícení zájmu mladších generací o toto palčivé a stále bolestivé téma. Tento projekt slouží nejen jako připomínka, ale i jako vzdělávací nástroj, zvláště pro studenty, kteří se soutěže účastnili. Studenti umění a designu z Kanady, Velké Británie, České republiky, Izraele, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Rakouska, Ruska a Indonésie zaslali do soutěže stovky návrhů. Navzdory tomu, že většina studentů se předtím nikdy osobně s tématem holocaustu nesetkala, mnoho návrhů překvapilo hloubkou myšlenky a ukazovalo na opravdové zaujetí tématem. Součástí plakátové soutěže byla odborná přednáška s názvem Umění v mezních situacích, kterou vedla lektorka Eva Kuželová z Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze. Odborné přednášky probíhaly na vysokých školách, které potvrdily účast na plakátovém projektu. Jednalo se o Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav umění a designu při Západočeské univerzitě v Plzni, dále Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a o Technickou univerzitu v Liberci. V květnu 2013 vybrala porota ve složení Leo Pavlát (ředitel Židovského muzea v Praze), Helga Weiss-Hošková (malířka, grafička, přeživší holocaustu) a Ondřej Zámiš (profesionální grafik) dvacet nejlepších návrhů plakátů studentů grafických oborů. Přestože v tomto ročníku žádný z českých studentů nedosáhl na vítězné tři příčky, i v letošním ročníku se českým zástupcům podařilo dostat do finálové šestnáctky: návrhy čtyř českých studentů budou tvořit součást výstavy, která proběhne opět na celosvětové úrovni. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA

5 Finalisty soutěže byli: Caitlin McGinn Kanada (celkové 1. místo) Carling Hind Kanada (celkové 2. místo) James Alonso Velká Británie (celkové 3. místo) Caroline Leger Velká Británie Denisa Avuková Česká republika Derek Michael Wasylyshen Kanada Ekaterina Zhorzh Rusko Ellie Maskell Velká Británie Joakim Sundal Kanada Karolína Bořánková Česká republika Ksenia Grinka Rusko Lenka Štukhejlová Česká republika Marko Watt Kunst Slovinsko Ofer Shemesh Izrael Návazné aktivity k Immovable Property Review Conference V roce 2012 se uskutečnila mezinárodní konference Immovable Property Review Conference (IPRC 2012). Pokračováním konference by měl být průběžný sběr a aktualizace údajů týkajících se stavu restitucí a kompenzací ve střední, východní, ale i západní Evropě, a to i nadále ve formě tzv. Zelené knihy, která je k dispozici veřejnosti na webových stránkách ESLI. Účelem průběžné aktualizace a doplňování relevantních dat je umožnit přístup k informacím všem, kteří budou pátrat po specifických právních normách týkajících se této problematiky v aktuální podobě. V roce 2013 byl aktualizován seznam kontaktů zemí, které přispěly k IPRC 2012 a tzv. Zelené knize (Green Paper). Institut znovu oslovil státy, které přijaly Terezínskou deklaraci, s žádostí o příspěvek do Zelené knihy s ohledem na vývoj v oblasti restitucí movitého a nemovitého majetku. Koncert pro přeživší oběti holocaustu Virtuální výstava Přípravné setkání Ve dnech se v Mnichově uskutečnilo první oficiální setkání členů pracovní skupiny V Judaika a židovské kulturní statky Evropského institutu odkazu šoa, která navrhla vytvoření virtuální výstavy s cílem zvýšení povědomí o problematice uloupených předmětů židovské hmotné kultury. Tento projekt, jemuž Evropský institut odkazu šoa přislíbil podporu, by měl být realizován v letech Při jednání s pracovní skupinou vedenou F. Heimann-Jelinek, kterého se zúčastnila i ředitelka institutu Tereza Maříková, došlo k předběžnému příslibu na finanční spolupráci ze strany Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Provenance Research Training Program Program Provenance Research Training Program (PRTP) je projektem Evropského institutu odkazu šoa zaměřujícím se na provenienční výzkum a s ním spojené otázky týkající se uměleckých děl a kulturních statků zcizených nacisty. Poskytuje odborné školení pro současné i budoucí mezinárodní odborníky, kteří se zabývají problematikou kulturního plenění v období Třetí říše, holocaustu a druhé světové války. Program PRTP byl zahájen v roce 2011 a řídí jej společně pražská kancelář Evropského institutu odkazu šoa, newyorská Conference on Jewish Material Claims Against Germany a instituce zemí, v nichž se workshopy programu konají. PRTP je modulárním programem, který napomáhá zrodu projektů provenienčního výzkumu a zlepšení metodik a přístupů provenienčního výzkumu v jednotlivých zemích a regionech. Jakožto vzdělávací program pro odborníky a akademiky klade PRTP důraz na provenienční výzkum jako mezioborovou problematiku, kterou společně řeší odborníci a akademici z různých oborů a s různými zkušenostmi. Jedním z mnoha úspěchů, kterých se podařilo dosáhnout, je spojení se zkušenými odborníky, profesionály a vědci, kteří jsou nezbytní pro vybudování mezinárodní sítě. Tato stále se rozšiřující síť umožňuje pokročit s provenienčním výzkumem a pomocnými disciplínami a zároveň dopomáhá Evropskému institutu odkazu šoa ve sledování stavu celosvětového provenienčního výzkumu. PRTP dále nabízí mezioborovou infrastrukturu pro pořádání seminářů a konferencí, které umožňují strukturovanou diskuzi na nejvyšší úrovni o tématech týkajících se kulturního plenění, genocidy a majetkových otázek. Evropský institut odkazu šoa se finančně podílel na uspořádání koncertu pro přeživší holocaustu, který pořádala Živá paměť, o. p. s. Institut tím splnil svůj závazek, který pramenil z předpokladu, že koncert bude součástí kulturního programu k Social Welfare Conference, která byla z důvodu nestabilní politické situace přesunuta na rok VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 PRTP Záhřeb, Chorvatsko Od 10. do 15. března 2013 se v chorvatském městě Záhřeb uskutečnil druhý workshop PRTP. Sponzorem programu bylo Ministerstvo kultury Chorvatské republiky. Program spolupořádaly Chorvatský státní archiv, Centrum pro dokumentaci muzejních sbírek, Pamětní místo Jasenovac a organizace Documenta středisko pro vypořádání se s minulostí. Workshop oficiálně zahájil pan Sanja Šaban, asistent Ministra kultury Chorvatské republiky. Do programu PRTP byly začleněny návrhy vznesené v závěru prvního workshopu, který se konal v červnu 2012 v německém městě Magdeburg. Sem patří zejména: 1. případové studie o objektech, které jsou předmětem restitučních nároků 2. důraz na judaiku 3. diskuse o postupech náležité pečlivosti (due dilligence) v muzeích 4. více praktických informací 5. větší strukturovanost Workshop v Záhřebu se tak zaměřil na čtyři oblasti: 1. historie kulturního plenění a jeho poválečných následků 2. případové studie a archivní výzkum 3. náležitá pečlivost (due dilligence) a provenienční výzkum v amerických muzeích 4. učebnice o judaice Pro každou oblast bylo vyčleněno osm hodin na kombinaci přednášek a diskusí pod vedením školitelů PRTP. Na workshop byli rovněž pozváni odborníci, kteří účastníkům poskytli specifický obsah ve formě případových studií o osobách či událostech na konkrétních místech nebo v konkrétních regionech. Victoria Reed vysvětluje jeden z případů, kterým se zabývala v bostonském Muzeu výtvarných umění Předávání certifikátů o absolvování Představení účastníků Marc Masurovky, ředitel programu Součástí záhřebského workshopu byl tzv. round table archivářů z oblasti Balkánského poloostrova a východní Evropy, na jehož přípravě spolupracoval ředitel PRTP Marc Masurovsky s nově jmenovaným ředitelem Chorvatského státního archivu Vlatkem Lemičem. Tento round table poskytl příležitost k diskusi o sbírkách, jež byly během holocaustu a druhé světové války předmětem kulturní krádeže, a dále o problémech spojených se zpřístupněním takových dokumentů veřejnosti. K diskuzi u kulatého stolu se sešli archiváři ze Slovinska, Makedonie, Chorvatska a Bosny a další mezinárodní odborníci. Výběr účastníků workshopu programu PRTP v Záhřebu Členy výběrové komise byli ředitel programu (Marc Masurovsky), členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa (Michaela Sidenberg), ředitelka Centra pro dokumentaci muzejních sbírek a zástupkyně pořádající organizace (Višnja Zgaga) a školitelé workshopu (Willi Korte, Agnes Peresztegi a Victoria Reed). Materiály zasílané do přijímacího řízení zahrnovaly formulář, životopis, prohlášení o zázemí a původu, dvě doporučení a esej vysvětlující motivaci k účasti na workshopu. Konečný výběr byl učiněn rovnoměrným zhodnocením žádostí všech uchazečů. S cílem přilákat co nejvíce účastníků z Chorvatska a sousedních zemí nabídl PRTP všem úspěšným uchazečům z těchto zemí zápisné zdarma. Celková účast na workshopu čítala 48 osob z 18 zemí: Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Chorvatska, České republiky, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Izraele, Makedonie, Nizozemska, Polska, Slovinska, Španělska, Ukrajiny a Spojených států. Poznatky získané v Záhřebu 1. Archiv: Kromě Chorvatského státního archivu, který disponuje dostatečnými prostředky, není situace archivů v okolních zemích uspokojující a tyto archivy musí využívat dobrovolníky pro tvorbu pomocných materiálů a získání pomocníků k práci se sbírkami. Snahy o rychlou digitalizaci a umístění odkazů a informací o dokumentech na internet představují velkou zátěž na již tak omezené finanční prostředky, jimiž tyto historické a státní archivy disponují. Zvýšení kvality služeb pro uživatele a poskytnutí lepšího obrazu o exponátech pro budoucí výzkumné pracovníky z domova i ze zahraničí je možné zajistit pouze prostřednictvím mezinárodní spolupráce a podpory. Pro zajištění udržitelnosti těchto archivů nechybí v těchto zemích odbornost, chybí však lidské a kapitálové zdroje. 2. Muzea v Chorvatsku: Situace státních sbírek v Chorvatsku se nijak zásadně neliší od řady jiných zemí. Výkonná ředitelka Centra pro dokumentaci muzejních sbírek Višnja Zgaga seznámila účastníky s bohatstvím kulturních zdrojů v Chorvatsku, ale zároveň je informovala o zá- 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

7 važném nedostatku dokumentace a inventářů kulturních statků v těchto ústavech. Přijímání a inventura u zhruba poloviny všech exponátů v chorvatských muzeích probíhají jen základním způsobem. Vytvoření centrální databáze kulturních statků v Chorvatsku by mohlo představovat příležitost pro vytvoření systematické registrace a katalogů těchto objektů, avšak stejně jako v případě státních a historických archivů znatelně chybí lidské zdroje a kapitál. 3. Provenienční výzkum v Chorvatsku: Jedním z cílů PRTP v Záhřebu bylo zvýšit povědomí místních odborníků o významu historie vlastnictví a řádné péči při spravování státních a soukromých sbírek. Sem patří i porozumění historii složité cesty, kterou podstupovaly kulturní statky poté, co byly během druhé světové války, holocaustu a následných poválečných konfliktech násilně odcizeny. Představené případové studie mimo jiné umožnily porozumět způsobu, jakým Ustašovci plenili kulturní statky a jak se země fašistické osy dostaly k poválečným státním sbírkám Chorvatska a ke sbírkám národů, jejichž vojska v Jugoslávii v době války plenila kulturní statky. Představitelé pořadatelských organizací připustili, že je nezbytně nutné vypracovat podrobnou studii o původu uměleckých děl a předmětů s cílem podnícení politické diskuze a nalezení právoplatných majitelů těchto předmětů a vyřešení jejich konečného umístění. Provenienční výzkum v Chorvatsku tedy může pokročit pouze s poskytnutím dlouhodobého poradenství ze strany PRTP a dalších mezinárodních projektů, které mohou navázat na výsledky týdenního workshopu v Záhřebu. 4. Otázka judaik a židovské komunity v Záhřebu: Návštěva vedení jedné z hlavních židovských organizací se ukázala být pro řadu účastníků velmi obohacující. Při setkáních a rozhovorech s místními představiteli židovské komunity a akademiky, z nichž někteří jsou přeživšími holocaustu, byly zdůrazněny složité otázky týkající se restituce a dokumentace kulturních zločinů v bývalé Jugoslávii a následně Chorvatsku. Zpětná vazba od účastníků workshopu Očekávání účastníků byla naplněna, celková kvalita workshopu byla zhodnocena jako vynikající. Většina účastníků uvedla, že si díky workshopu zlepšili teoretické znalosti o provenienčním výzkumu a s ním spojených otázkách. PRTP Vilnius, Litva Výběr lokality Třetí workshop PRTP se konal v litevském Vilniusu od 1. do 6. prosince 2013 v rámci litevského předsednictví Rady Evropské unie v roce Workshop hostilo Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí a Státní židovské muzeum Vilna Gaon. Vilnius, hlavní město Litvy, bývalo domovem prosperující židovské komunity, dokud nebyla během německé okupace téměř zcela vyhlazena. Ohromná ztráta způsobená odstraněním židovské kulturní, sociální, náboženské, politické, umělecké a komunitní aktivity z litevské občanské společnosti zanechala trvalou a citelnou stopu v těch částech Vilniusu, kde Židé žili a pracovali. V tomto smyslu tvořila tato nepřítomnost jakési duchovní pozadí průběhu třetího workshopu PRTP. Jedním z nejdůležitějších témat zkoumaných během vilniuského workshopu byla otázka institutu YIVO a osudu jeho kulturních sbírek v průběhu druhé světové války a po ní. Doplňujícím bodem byla přítomnost celé řady předmětů s málo známou historií ve Státním židovském muzeu Vilna Gaon, dějišti workshopu PRTP, jež poskytla příležitost prozkoumat přímo na místě některé základní body týkající se výzkumu původu a pátrání po informacích o historii předmětů v muzejní sbírce. Program workshopu ve Vilniusu byl zaměřen na: 1. základní program PRTP 2. aféru Cornelia Gurlitta 3. tematické diskusní skupiny Na individuálních večerních studentských sezeních pak pedagogičtí pracovníci studentům názorně předvedli konkrétní výzkumné metody. V průběhu workshopu se střídaly přednášky, skupinové diskuze, prezentace hostů a skupinové prezentace. Výběr účastníků workshopu PRTP ve Vilniusu Výběrová komise se skládala z ředitele PRTP (Marc Masurovsky) a lektorů workshopu (Irina Tarsis a Agnes Peresztegi). Celkem se workshopu PRTP ve Vilniusu zúčastnilo 32 osob z 12 zemí: Austrálie, Bulharska, Kanady, Německa, Řecka, Maďarska, Izraele, Litvy, Moldavska, Polska, Velké Británie a Spojených států. 1. Základní program Základní program workshopu ve Vilniusu nabídl historický přehled o kulturním rabování během Třetí říše, holocaustu a druhé světové války, dopad těchto zločinů a zpronevěr na poválečnou společnost a způsoby, jakými je nakládáno s pojmy, jako je spravedlnost, etika, restituce, odškodnění a due diligence (náležitá pečlivost) v důsledku rabování či navzdory rabování zaměřenému na skupiny obětí a jejich sbírky uměleckých a kulturních předmětů. Základní program se také zabýval právní a morální problematikou pramenící z historických i stávajících žádostí jednotlivců nebo subjektů o navrácení ztraceného majetku, který je nyní v rukou jednotlivců nebo jiných organizací nebo dokonce i vládních úřadů. V neposlední řadě je součástí základního programu otázka židovského kulturního majetku. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 2. Aféra Cornelia Gurlitta Vzhledem k pozornosti, kterou aféře Cornelia Gurlitta 1 věnoval mezinárodní tisk, a vzhledem k dopadu této aféry na otázky spojené s výzkumem původu, národními a mezinárodními politikami v oblasti restitucí a praxí due diligence, souhlasil vedoucí programu po konzultaci s lektory, aby se pozornost v průběhu workshopu zaměřila i na aféru Gurlitt. Díky ní mohli účastníci workshopu diskutovat o roli zapojení veřejnosti do konfiskací a zadržování uměleckých děl kdysi vlastněných soukromými majiteli a o problému, který nyní řeší německá vláda s ohledem na trvalý zákaz uvažovat o zrušení zákona z roku 1938, jenž oficiálně umožnil vyřazování závadných uměleckých děl z veřejných sbírek. 3. Diskusní skupiny Pro účely diskuze byli účastníci workshopu rozděleni do pěti skupin: vláda, současní vlastníci, aukční domy a galerie, muzea (soukromá a veřejná) a žadatelé. Pro každou skupinu vypracovali lektoři odlišné výzkumné úkoly (scénáře) vycházející ze skutečných případů. Každá diskusní skupina vyhodnotila podle své funkce scénář týkající se předmětu nebo možnosti, kterou bylo třeba zvážit. Podstatou tohoto rozdělení je vštípit každému účastníkovi smysl pro celý proces, jenž zahrnuje zvažování otázek restituce, výzkumu, due diligence a souvisejících záležitostí týkajících se kulturního majetku, který se ocitl v něčím vlastnictví či správě. PRTP Atény, Řecko V roce 2013 proběhla oficiální jednání mezi Evropským institutem odkazu šoa a ministrem kultury a turistiky Řecké republiky Panosem P. Panagiotopoulosem. V průběhu těchto jednání bylo dohodnuto, že program PRTP bude zařazen jako oficiální součást řeckého předsednictví v Radě EU. Workshop by se měl konat na začátku června Přípravné práce spojené s organizací PRTP v Řecku začnou začátkem roku 2014 opět ve spolupráci s Conference on Jewish Material Claims Against Germany, ředitelem programu Marcem Masurovskym a představiteli řecké vlády, která tento projekt podporuje. Edukační publikace Abychom nezapomněli Výpověď o totalitě v Evropě Evropský institut odkazu šoa se v roce 2013 podílel na financování edukační publikace Lest We Forget Memory of Totalitarianism in Europe. Tato publikace byla vydána také v českém jazyce pod názvem Abychom nezapomněli Výpověď o totalitě v Evropě, na jejímž financování se institut taktéž podílel. Čítanka určená především studentům obsahuje třicet příběhů lidí z šestnácti evropských zemí, jejichž životy ovlivnily totalitní režimy. Účelem publikace je seznámit dnešní mladou generaci s tragickou evropskou totalitní minulostí a připomenout důležitost dodržování základních lidských práv, svobod a demokratických hodnot. Čítanka je primárně určena pro studenty středních škol, ale její forma je vhodná pro širokou veřejnost, jelikož jasně a přehledně osvětluje na pozadí příběhů definice důležitých pojmů a řazení historických dat. Tento soubor tak přispívá k celkovému pochopení tragédie totalitních režimů. Anglická, francouzská a německá verze čítanky byly zdarma distribuovány na střední školy po celé Evropě. K české verzi čítanky bylo uspořádáno množství edukačních seminářů včetně čtení z čítanky známými českými osobnostmi, např. hercem Ondřejem Vetchým. Dokončení odborné studie Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce na území Itálie 1. Cornelius Gurlitt byl synem obchodníka s uměním Hildebranda Gurlitta, jenž pracoval pro hitlerovský nacistický režim. V březnu 2012 byly v jeho bytě objeveny a zabaveny stovky děl. Jeho sbírka zahrnovala malby, kresby a grafiky od Canaletta, Eugena Delacroixe, Henriho Matisse, Marka Chagalla a dalších slavných umělců, jejichž celková hodnota je odhadována na miliardu eur. V roce 2013 byla dokončena odborná studie s názvem Situace v oblasti péče poskytované přeživším holocaustu a ostatním obětem nacistické perzekuce na území Itálie. Tato studie vznikla v návaznosti na studii mapující situaci přeživších holocaustu a ostatních obětí nacistické perzekuce v České republice. Pro vypracování této studie oslovil Evropský institut odkazu 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 šoa specialistku na danou problematiku na území Itálie Miroslavu Ludvíkovou, která při zpracování této studie spolupracovala s experty z neziskových i vládních organizací v Itálii. Snahou Evropského institutu odkazu šoa je zmapování situace přeživších nejen v České republice ale také v dalších zemí, kde je tato problematika aktuální, mezi něž Itálie bezesporu patří. Studie bude prezentována v roce 2014 v rámci aktivit institutu na poli sociální péče o přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce. Social Welfare Workshop Hagibor Ukrajině a navázat cenné kontakty pro případnou budoucí spolupráci. Účastníci se shodli na tom, že odpovědnost za péči o přeživší leží především na bedrech národních států, ale že role soukromého a neziskového sektoru je nezanedbatelná. Stát by měl mít na paměti fyzické a mentální utrpení, kterým byli přeživší vystaveni, a zejména dalekosáhlé následky tohoto traumatu, které zásadně ovlivnily kvalitu jejich osobního a mnohdy i profesního života. Dagmar Lieblová (Terezínská Iniciativa), Dr. Radek Roule (DSP Hagibor) Ve dnech uspořádal Evropský institut odkazu šoa expertní workshop zaměřený na oblast sociální péče o přeživší holocaustu a ostatní oběti nacistické perzekuce se zvláštním zaměřením na středoevropské a východoevropské země. Workshop se konal v prostorech Domova sociální péče Hagibor, který patří k největším sociálním projektům Židovské obce Praha. Kromě zástupců domácích organizací (Živá paměť, o.p.s., Národní Fond Obětem Holocaustu, Český svaz bojovníků za svobodu a Terezínská iniciativa) se účastnili i organizace či vládní reprezentanti Belgie, Švýcarska, Izraele, USA, Polska, Ruské federace, Rumunska a Ukrajiny. Byly zastoupeny i mezinárodní organizace jako Evropská komise, Mezinárodní organizace pro migraci či OSCE. Účastníci workshopu ve svých příspěvcích obsáhli témata týkající se současné situace v péči o přeživší a příklady její dobré praxe, dále otázku finančního zajištění adekvátní péče v následujících letech a roli multilaterálních organizací v zajištění adekvátní péče pro tuto velmi specifickou skupinu seniorů. Vzhledem k tomu, že se organizátorům podařilo získat přednášející ze zemí východní Evropy, měli účastníci výjimečnou příležitost obeznámit se s aktuální situací v Rumunsku, Ruské federaci, Polsku a na Úvodní slovo ředitelky ESLI Terezy Knapové a projektové manažerky Kláry Váradi. Z příspěvků přednášejících a následných diskuzí dále vyplynulo, že je nutný systematický přístup k problematice péče o přeživší holocaustu, zejména s ohledem na současnou sociální situaci přeživších a jejich zhoršující se zdravotní stav, a to na úrovni stávajících orgánů EU či prostřednictvím založení příslušného orgánu/odboru, prozatím na úrovni dokumentu. Dále bylo doporučeno, aby byla ze zdrojů již existujících programů Evropské unie poskytnuta finanční podpora nevládním organizacím poskytujícím zdravotní a sociální péči přeživším. Tato podpora by byla dle potřeby navyšována a byla by podmíněna zejména prosazováním mezigeneračního dialogu a dalšími aktivitami zajišťujícími zachování památky obětí holocaustu a dalších oběti nacistické perzekuce pro příští generace. Klíčovými otázkami, jimiž se bude nutné zabývat v navazujících aktivitách Evropského institutu odkazu šoa na poli prosazování zlepšování sociální péče o přeživší, jsou finanční zdroje a změny v legislativách jednotlivých států. Evropský institut odkazu šoa se zavázal v následujícím roce pokračovat v úsilí zlepšit situaci přeživších obětí holocaustu a dalších obětí nacistické perzekuce. Olivia Rusandu (Ministry of Labor, Family, Social Protection and Elderly People, Rumunsko), Avi Weber (Minstry for Senior Citizens, Izrael) 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 Cyklus vzdělávacích seminářů Pochopením minulosti ke zvýšení kvality poskytování sociálních služeb O projektu Preživší nacistické perzekuce žijí se vzpomínkami, které i po letech zraňují: internace v koncentračních táborech, výslechy, ukrývání, hladovění a další útrapy mající za následek nejen fyzické, ale také psychické následky, které se v seniorském věku mohou projevovat často nepochopitelnými reakcemi (pro rodinu a ošetřující personál) na všednodenní aktivity a úkony. Přeživší židovského původu mají možnost obrátit se na Židovskou obec ve svém městě a zde požádat o sociální služby, které jsou poskytovány profesionály, kteří mají povědomí o tom, jakou historii mohou jejich klienti a klientky mít. V běžných domovech seniorů, domovech důchodců, domovech s pečovatelskou službou a dalších zařízeních poskytujících služby seniorům není při poskytování péče zohledněno, že by některý klient mohl mít takovouto traumatizující životní zkušenost za sebou. Je tedy namístě obeznámit pracovníky pečující o tyto klienty s možnostmi identifikovat a následně správně vyhodnotit situace, které mohou v komunikaci s takovým klientem a v každodenní péči o něj nastat. Primární cílová skupina Primární cílovou skupinou jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří při výkonu své práce přicházejí do přímého kontaktu s přeživšími nacistické perzekuce, tj. seniory, již v době svého dětství, dospívání či dospělosti zažili nacistickou perzekuci. Jedná se v první řadě o sociální pracovníky a další pracovníky v sociálních službách, tj. ošetřovatele, pečovatele a osobní asistenty, administrativní personál a management poskytovatelů sociálních služeb včetně poradenských center, agentur domácí péče a všech typů pobytových zařízeních pro seniory, v nichž jsou poskytovány sociální služby (zejména Domovy pro seniory, Domovy s pečovatelskou péčí, denní stacionáře, léčebny dlouhodobě nemocných, hospice apod.). Sekundární cílová skupina Sekundární cílovou skupinou jsou senioři, kteří byli v době svého dětství, dospívání či dospělosti vystaveni pronásledování nacistickým režimem a dnes jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, často podlomenému prožitým utrpením během nacistické perzekuce, uživateli sociálních služeb. Dále sem patří blízcí rodinní příslušníci přeživších obětí nacismu žijící s nimi ve společné domácnosti, zejména jejich manželé, manželky a děti (2. generace trans generační přenos traumatu) a pozůstalí po obětech nacistické perzekuce. Příprava projektu (2013) Prvním krokem v realizaci tohoto projektu bylo vytvoření pracovní skupiny složené z expertů a expertek z různých neziskových i státních organizací a institucí. Osloveni byli experti a expertky zabývající se prací s přeživšími a seniory obecně, jejichž úkolem bylo vytvořit koncepci a programovou náplň semináře. Jedná se o zástupkyně a zástupce neziskového i státního sektoru (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rafael Institut, o.p.s., Živá Paměť, o.p.s., Charita ČR, Diakonie ČCE). Od září 2013 do ledna 2014 se pracovní skupina pravidelně setkávala v sídle institutu za vedení projektové manažerky Kláry Váradi a vytvořila program i podklady pro žádost k akreditační komisi MPSV umožňující zařazení programu do oficiální nabídky navazujícího vzdělání pro pracovníky v oblasti sociálních služeb. Finalizace a realizace projektu (2014) V roce 2014 podal Evropský institut odkazu šoa žádost o akreditaci tohoto semináře u MPSV ČR. Akreditační komise MPSV zasedala , přičemž sekretariát informuje žadatele do 30 dnů po obdržení stanoviska akreditační komise. Pilotní cyklus seminářů by měl být započat v průběhu druhé poloviny roku Institut byl vyrozuměn o stanovisku akreditační komise, která akreditaci Evropskému institutu odkazu šoa udělila. Monitoring a správa sociálních médií Institut v průběhu celého roku poskytoval mezinárodní monitoring médií ve všech pěti oblastech definovaných Terezínskou deklarací a začal vytvářet i skupinu zainteresovaných osob a institucí v rámci sociálního média Facebook. Návštěvnost stránek institutu v roce 2013 dosáhla počtu návštěvnosti V rámci těchto návštěv bylo shlédnuto jednotlivých stránek webu, tj. průměrně si 1 návštěvník prohlédl 3 stránky za návštěvu. Největší jazykové zastoupení je z anglicky hovořících zemí, dále z České republiky, německy hovořících zemí a uživatelů, jejichž primárním jazykem je slovenština, polština a francouzština. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 VÝHLEDY NA ROK 2014 V roce 2014 se institut zaměří zejména na témata restituce movitého a nemovitého majetku, sociální péči o přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce a dále provenienční výzkum jakožto klíčovou aktivitu pro restituce uloupených uměleckých předmětů. Důvodem pro zaměření se na tři klíčová témata je snaha zamezit konkurenci s dalšími mezivládními a nevládními organizacemi zejména v oblasti podpory vzdělávání, výzkumu a připomínky holocaustu. Hlavní cíle institutu pro rok 2014 Restituce a náhrada nemovitého a movitého majetku V roce 2012 byla uspořádaná mezinárodní konference Immovable Property Review Conference. ESLI plánuje představení výsledků této konference v podobě uživatelsky jednoduché databáze. Tato databáze bude zahrnovat informace o legislativě týkající se restitucí a náhrad a jejich zavádění ve všech zemích, které přijaly Terezínskou deklaraci, dále informace o majetku, který může být restituován či za něj může být zaplaceno odškodné, o tom, kdo má jaké právní postavení, které orgány se podílejí na rozhodování, o průměrné délce procesu rozhodování, kolik bylo vyplaceno konkrétní vládou jako náhrada do dnešního dne atd. Mezi hlavní výzvy pro institut patří zejména zajištění financování pro rok 2015, vybudování reputace institutu jakožto schopné a efektivní mezinárodní organizace, zachování neutrality institutu, vybudování široké koalice na podporu nezávislého a vysoce odborného provenienčního výzkumu v Evropě a v USA a přizpůsobení programu PRTP tomuto účelu a rozšíření cílových skupin institutu o přeživší romské genocidy. Provenienční výzkum (výzkum původu) ESLI bude prosazovat silnou profesní etiku a nezávislost pracovníků zkoumajících původ uměleckých děl. Za tímto účelem budou vypracovány osnovy pro pracovníky zkoumající původ odcizených uměleckých děl a vytvoří se systém certifikace těchto pracovníků. ESLI bude dále hájit výzkum původu jako povinnou činnost pro muzea v zemích, které přijaly Terezínskou deklaraci. Sociální péče ESLI, ve spolupráci s hlavními poskytovateli pomoci přeživším holocaustu a jiným obětem nacistické perzekuce ve světě Conference on Jewish Material Claims Against Germany a Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) vytvoří databázi v oblasti sociální péče o přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce v zemích, které přijaly Terezínskou deklaraci. Tato databáze zajistí mezinárodní referenční výzkum, který v tomto oboru dosud nebyl proveden, čímž se umožní prosazování myšlenky posílené sociální péče na mezivládní úrovni (OBSE, Evropský parlament, Rada Evropy). Databáze a úspěchy z praxe budou představeny na mezinárodní, mezivládní konferenci. V ideálním případě bude tato databáze obsahovat informace o základní sociální péči dostupné ve zkoumaných zemích, o veškerých doplňkových příspěvcích pro přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce, zdroje těchto příspěvků, množství peněz vynaložených na státní podpůrnou politiku na poskytování dalších dávek pro přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce a přibližné náklady na lékařskou podporu či domácí péči pro přeživší holocaustu a další oběti nacistické perzekuce v jednotlivých zemích. 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 IV. HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 Údaje o hospodaření společnosti v roce 2013 jsou obsaženy v účetní závěrce společnosti k a v její příloze. 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2013 ROZVAHA (BILANCE) K AKTIVA (v celých tis. Kč) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek ř I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Dlouhodobý Software (013) nehmotný majetek Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) Nedokončený dlouhodobý nehmotný (041) majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný (051) majetek Součet ř. 2 až II. Pozemky (031) Dlouhodobý Umělecká díla, předměty a sbírky (032) hmotný majetek Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých (022) věcí Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný (052) majetek Součet ř. 10 až III. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Dlouhodobý Podíly v osobách pod podstatných vlivem (062) finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Součet ř. 21 až AKTIVA (v celých tis. Kč) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 IV. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu (072) Oprávky a vývoje k dlouho- Oprávky k softwaru (073) dobému majetku Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému (078) nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému (079) nehmotnému majetku Oprávky k stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem (082) a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých (085) porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným (086) zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému (088) hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému (089) hmotnému majetku Součet ř. 29 až B. Krátkodobý majetek ř I. Materiál na skladě (112) Zásoby Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) Součet ř. 42 až II. Odběratelé (311) Pohledávky Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314 ř. 50) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 AKTIVA (v celých tis. Kč) II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek IV. Jiná aktiva celkem Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b 1 2 Pohledávky za institucemi sociálního (336) zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. (346) rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování (348) s rozpočtem ÚSC Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) Součet ř. 52 až 69 minus Pokladna (211) Ceniny (213) Bankovní účty (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (+/- 261) Součet ř. 72 až Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) Součet ř. 81 až ÚHRN AKTIV ř Kontrolní číslo ř. 1 až PASIVA (v celých tis. Kč) Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 A. Vlastní zdroje č Vlastní jmění (901) Jmění Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního (921) majetku a závazků Součet ř. 87 až II. Účet výsledku hospodáření (+/-963) 91 X -387 Výsledek Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 92 X X hospodaření Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) Součet ř. 91 až B. Cizí zdroje ř Rezervy (941) Dlouhodobé bankovní úvěry (953) Dlouhodobé Vydané dluhopisy (953) závazky Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Součet ř. 97 až Dodavatelé (321) Krátkodobé Směnky k úhradě (322) závazky Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. (336) pojištění Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků (348) VÝROČNÍ ZPRÁVA

15 PASIVA (v celých tis. Kč) 5. Jiná pasiva Číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období c d 3 4 Závazky z upsaných nespl.cenných papírů (367) a vkladů Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) a opcí Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané kratkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) Součet ř.105 až Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) Součet ř. 129 až ÚHRN PASIV ř Kontrolní číslo (ř. 86 až 133) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K Číslo Název ukazatele Číslo Činnosti účtu řádku hlavní hospodářská celkem A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku VÝROČNÍ ZPRÁVA

16 Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská celkem Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 582 Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem celkem Dodatečné odvody daně z příjmů Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursovné zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Číslo účtu Název ukazatele Číslo řádku Činnosti hlavní hospodářská celkem V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 684 Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM Daň z příjmů D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM Kontrolní číslo VÝROČNÍ ZPRÁVA

17 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2013 Název účetní jednotky: Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Sídlo: Žižkova 155, Terezín, PSČ IČ: Vyhotoveno v Praze dne 27. února 2014 OBSAH 1 Obecné údaje Založení a charakteristika společnosti Zakladatel obecně prospěšné společnosti Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období Významné události nastalé ve správní a dozorčí radě společnosti v r Správní a dozorčí rada 40 2 Účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky z titulu vkladu do vlastního jmění Úvěry Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Daně Formát zveřejnění rozvahy a výkazu zisku a ztráty 42 3 Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zásoby Pohledávky Krátkodobé pohledávky Stát daňové pohledávky a pohledávky vůči institucím SZ a ZP Dohadné účty aktivní Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Vlastní zdroje Pohyby vlastních zdrojů Závazky Krátkodobé závazky Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP Dohadné účty pasivní Bankovní úvěry a dluhopisy Časové rozlišení Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb dle jednotlivých druhů činností Výsledek hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností 47 4 Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány Osobní náklady a počet zaměstnanců Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění 48 5 Informace o odměnách za audit 48 6 Dary poskytnuté společnosti a veřejné sbírky 49 7 Závazky neuvedené v účetnictví 49 8 Události, které nastaly po datu účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum vzniku společnosti: 20. ledna 2010 Sídlo účetní jednotky: Žižkova 155, Terezín IČ: Evropský institut odkazu šoa, o. p. s., byl založen k 20. lednu 2010 v návaznosti na výsledky mezinárodní konference K osudu majetku obětí holocaustu 2009, organizované předsednictvím České republiky v Radě EU. Institut, jehož jediným zakladatelem se dle Usnesení Vlády ČR č ze dne 21. září 2009 stalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, byl založen podle českého práva jako obecně prospěšná společnost. Jeho správní a dozorčí rada je složena ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR, Federace židovských obcí v ČR, Terezínské iniciativy a Židovského muzea v Praze a v budoucnu též zemí, které na institut finančně přispějí. Významné zahraniční zastoupení na vládní i nevládní úrovni se dále předpokládá v jeho poradním sboru institutu i čestné radě. V souladu s Terezínskou deklarací, kterou dosud podepsalo 47 účastnických států výše uvedené konference, i se Společným prohlášením předsednictví České republiky v Radě EU a Evropské komise, je pole působnosti institutu mezinárodní, se silným akcentem jak na Evropskou unii a evropské země, které nejsou členy EU, tak na mimoevropské státy, především USA a Izrael. Hlavní sféry zájmu institutu se v souladu s výše uvedenou deklarací nacházejí v pěti oblastech, jež byly tématem konference K osudu majetku obětí holocaustu: Péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce; Vzdělávání, připomínání a výzkum v oblasti historie holocaustu; Soukromý a obecní nemovitý majetek; Kulturní statky konfiskované a uloupené nacisty; Judaika a židovské kulturní statky. Cílem institutu má v této souvislosti být především vytvoření dobrovolné komunikační platformy pro státy, mezinárodní a nevládní organizace i nezávislé experty za účelem podpory rozvoje a sdílení zkušeností a nejlepších postupů ve všech výše uvedených oblastech a dále snaha o dosažení synergie disponibilních finančních prostředků, koordinace lidských zdrojů a stávajících i plánovaných aktivit, jakož i šíření úspěšných iniciativ, aniž by z jeho strany docházelo k nahrazování či zdvojování činnosti jednotlivých spolupracujících organizací a odborných institucí. V souvislosti se změnou zákona o obecně prospěšných službách došlo rovněž ke změně zakládací listiny společnosti a jejího statutu. Statutárním orgánem, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem, se stal ředitel společnosti. V případech, kdy je nutné, aby jménem společnosti jednala a podepisovala správní rada, podepisují vždy dva členové správní rady společně, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda. Rozhodující předmět činnosti charakteristika obecně prospěšných služeb: Vyvíjení úsilí směřujícího k vypracování doporučení a nejlepších postupů na mezinárodní úrovni a k přípravě návrhů vhodných opatření vládám a Evropské komisi v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Podpora mezinárodní spolupráce, sdílení zkušeností a výměna informací s cílem umožnit aplikaci a propojení nejkvalitnějších postupů a programů v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Spolupráce s vládami, orgány Evropské unie, mezinárodními, vládními i nevládními organizacemi a nezávislými experty při monitoringu stávající situace a provádění tematických analýz, jakož i zveřejňování jejich výsledků v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty V součinnosti se stávajícími projekty a iniciativami formulace nových podnětů a napomáhání rozvoji dalšího výzkumu a potřebných aktivit v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu historie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Aktivní účast na systematickém shromažďování, zaznamenávání, výměně a šíření relevantních a ověřených dat a usnadňování přístupu k nim v podobě webových portálů, internetových stránek, tematických metadatabází, přehledů a zpráv v oblastech péče o přeživší holocaustu a o ostatní oběti nacistické perzekuce, vzdělávání, připomínání a výzkumu histo- 36 VÝROČNÍ ZPRÁVA

19 rie holocaustu a dále v oblastech soukromého a obecního nemovitého majetku, kulturních statků, judaik a židovských kulturních statků konfiskovaných či jinak zcizených nacisty, fašisty a kolaboranty Podíl na mezinárodních i tuzemských tematických konferencích, seminářích a podobných akcích Podpora prezentace a propagace výsledků činnosti spolupracujících organizací 1.2 Zakladatel obecně prospěšné společnosti Zakladatel obecně prospěšné společnosti Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Česká republika Ministerstvo zahraničních věcí ČR Praha 1, Loretánské náměstí 5/101 IČ: Vklad zakladatele: peněžitý vklad , Kč 1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V kalendářním roce 2013 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku z titulu činnosti poskytovaných služeb. 1.4 Významné události nastalé ve správní a dozorčí radě společnosti v r V kalendářním roce 2013 došlo k následujícím změnám ve správní radě: Vypršelo členství členky správní rady Evy Lorencové, Praha 10 Vinohrady, Chorvatská 2316/12. Z Obchodního rejstříku byl vymazán jako Statutární orgán ředitel pan Jaroslav Šonka, dat. nar , Berlin, Bornstedter Str. 8, Spolková republika Německo. Do Obchodního rejstříku byla zapsána jako Statutární orgán ředitelka paní Tereza Knapová, dat. nar. 5. srpna 1978, Verdunská 720/33, Bubeneč, Praha 6 Z Obchodního rejstříku byla vymazána jako Statutární orgán ředitelka paní Tereza Knapová, dat. nar. 5. srpna 1978, Verdunská 720/33, Bubeneč, Praha 6 Do Obchodního rejstříku byla jako Statutární orgán ředitel zapsaná paní Tereza Maříková, dat. nar. 5. srpna 1978, Verdunská 720/33, Bubeneč, Praha 6 Do Obchodního rejstříku byl zapsán jako předseda správní rady pan Tomáš Kosta, dat. nar. 19. dubna 1925, Ke Dvoru 780/10 Vokovice, Praha 6 Do Obchodního rejstříku byl jako místopředseda správní rady zapsán pan Jiří Čistecký, dat. nar. 18. února 1971, Boleslavská 1905/7, Praha 3 Z Obchodního rejstříku byl jako člen správní rady vymazán pan Jiří Kuděla, dat. nar. 2. února 1960, Augustinova 2071/1, Praha 4 Z Obchodního rejstříku byl jako člen správní rady vymazán pan Petr Papoušek, dat. nar. 21. března 1977, Grégrova 677/7, Olomouc Nová ulice Do Obchodního rejstříku byla zapsána jako členka správní rady paní Michaela Sidenberg, dat. nar. 6. května 1970, Havelská 499/27, Praha 1 Do Obchodního rejstříku byla zapsána jako členka správní rady paní Eliška Žigová, dat. nar. 4. srpna 1960, Marie Cibulkové 404/25, Nusle, Praha 4 Do Obchodního rejstříku byl zapsán jako člen správní rady pan František Bányai, dat. nar. 16. srpna 1947, Jilmová 1433/1, Žižkov, Praha 3 Do obchodního rejstříku byl zapsán jako člen správní rady pan Peter Györi, dat. nar. 10. června 1969, Rohová 836, Horoměřice V kalendářním roce 2013 došlo k následujícím změnám v dozorčí radě: Vypršela funkce předsedy dozorčí rady Tomáši Krausovi, dat. nar. 19. března 1954, Protivínská 79, Letňany, Praha 9 Pan Tomáš Kraus byl do Obchodního rejstříku zapsán jako předseda dozorčí rady, dat. nar. 19. března 1954, Protivínská 79, Letňany, Praha 9 na základě hlasování dozorčí rady a zápisu o této změně do OR. Pan Tomáš Kryl byl vymazán z Obchodního rejstříku jako člen dozorčí rady, dat. nar. 21 června 1969, Řetízková 3200/14, Jablonec nad Nisou VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 Pan Tomáš Kryl byl zapsán do Obchodního rejstříku jako místopředseda dozorčí rady, dat. nar. 21. června 1969, Řetízková 3200/14, Jablonec na Nisou Pan Vojtěch Belling byl zapsán do Obchodního rejstříku jako člen dozorčí rady, dat. nar. 31. března 1981, Prokopská 625/3, Malá Strana, Praha Správní a dozorčí rada K bylo složení správní a dozorčí rady následující: Správní rada Statutární orgán ředitel: Tereza Maříková Předseda: Tomáš Kosta Místopředseda: Jiří Čistecký Členové: František Bányai, Peter Györi, Michaela Sidenberg, Eliška Žigová V případech, kdy je nutné, aby jménem společnosti jednala a podepisovala správní rada, podepisují vždy dva členové správní rady společně, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada Předseda: Tomáš Kraus Místopředseda: Tomáš Kryl Členové: Vojtěch Belling Účetnictví společnosti je vedeno kontinuálně od 20. ledna Účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavována za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince Údaje přílohy jsou uvedeny v celých tis. Kč. 2.1 Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Společnost nemá k 31. prosinci 2013 dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Společnost nemá k 31. prosinci 2013 dlouhodobý finanční majetek Zásoby Společnost (účetní jednotka) nenakupovala v roce materiál ani zboží, které by evidovala na skladě k 31. prosinci Pohledávky Společnost k 31. prosinci 2013 již neeviduje pohledávku za zakladatelem z titulu peněžitého vkladu do vlastního jmění ve jmenovité hodnotě 8 milionů Kč. Vlastní jmění bylo zakladatelem plně splaceno v průběhu roku Úvěry Společnost nemá úvěry. 2 ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb, o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku a závazků historickými cenami a vybraných složek aktiv a závazků reálnou hodnotou případně ekvivalenční hodnotou k rozvahovému dni, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2.2 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Společnost v roce 2013 evidovala valutové pokladny v EUR a USD. Přepočet cizích měn na českou měnu byl prováděn použitím denního kursu České národní banky, a to průběžně během roku 2013 a k rozvahovému dni, kdy byly přepočítány valutové pokladny USD a EUR kursem platným k 31. prosinci Společnost v roce 2013 evidovala přijatý US Grant od US Department of State číslo grantu: S-LMAQ-11 GR-1019 v hodnotě 200 tis USD, přijatý Grant DRL také od US Department of State číslo grantu: S-LMAQM-13 CA-1227 v hodnotě 62 tis USD, přijatý příspěvek na činnosti z Izraele od Ministry for Senior Citizens v hodnotě 75 tis EUR. Nevyčerpané poměrné části těchto grantů a izraelského příspěvku byly taktéž k 31. prosinci 2013 přepočítána denním kursem České národní banky. 40 VÝROČNÍ ZPRÁVA

21 2.3 Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Účetní jednotka neuzavřela žádnou smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. 2.4 Daně Vzhledem k tomu, že společnost neprováděla v roce 2013 žádnou doplňkovou činnost a vykázala ztrátu ve výši 387 tisíc Kč, nebylo potřeba propočítat daň z příjmů. 2.5 Formát zveřejnění rozvahy a výkazu zisku a ztráty Pro větší přehlednost byly výkazy vytvořeny i s nulovými řádky. 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Společnost nemá k 31. prosinci 2013 žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Společnost eviduje k 31. prosinci 2013 pouze drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený úplatně v operativní evidenci ve výši 54 tisíc Kč. Zůstatková cena a oprávky Společnost neeviduje k 31. prosinci 2013 oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Pořizovací ceny tohoto majetku nabytého úplatně byly účtovány na příslušné nákladové účty a to v návaznosti na Směrnici o pořízení a evidenci majetku Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Společnost nemá k 31. prosinci 2013 žádný dlouhodobý hmotný majetek. Společnost eviduje k 31. prosinci 2013 pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený úplatně v operativní evidenci ve výši tisíc Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízený úplatně v operativní evidenci vy výši 54 tisíc Kč. vypůjčiteli část majetku eviduje k 31. prosinci 2013 v samostatně vedené operativní evidenci majetek ve výši 227 tisíc Kč. V tomto případě je vypůjčitelem Česká republika Ministerstvo zahraničních věcí se sídlem Loretánské nám. 5, Praha 1, IČ: Zůstatková cena a oprávky Společnost neeviduje k 31. prosinci 2013 oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Pořizovací ceny tohoto majetku nabytého úplatně byly účtovány na příslušné nákladové účty, a to v návaznosti na Směrnici o pořízení a evidenci majetku Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Společnost nemá k 31. prosinci 2013 žádný najatý majetek Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek zatížený zástavním právem účetní jednotka nemá. 3.2 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka nemá Podíly v ovládaných a řízených osobách Účetní jednotka nemá podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Účetní jednotka nemá podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Společnost nevlastní cenné papíry ani podíly. 3.3 Zásoby Společnost neevidovala v roce 2013 zásoby. Společnost dále na základě Smlouvy o výpůjčce č.j.: /2010 OSM a Smlouvy o výpůjčce č.j.: 98291/2010 OCST a na základě Předávacího protokolu ze dne , kterým vrátila 42 VÝROČNÍ ZPRÁVA

22 3.4 Pohledávky Krátkodobé pohledávky Společnost eviduje krátkodobé pohledávky v následujícím členění: Krátkodobé pohledávky Poskytnuté krátkodobé zálohy 0 58 Jiné pohledávky Pohledávka z titulu vkladu jmění 0 0 CELKEM Vlastní zdroje Pohyby vlastních zdrojů Změny / zůstatky Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření Neuhrazený zisk/ ztráta minulých let Vlastní zdroje celkem Zůstatek k Přírůstky (+) / Úbytky (-) Zůstatek k Stát daňové pohledávky a pohledávky vůči institucím SZ a ZP Společnost neeviduje k 31. prosinci 2013 ke státu a institucím sociálního a zdravotního pojištění žádné pohledávky Dohadné účty aktivní Společnost v průběhu roku 2013 neúčtovala na těchto účtech žádné skutečnosti. 3.5 Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách CELKEM Časové rozlišení Ostatní aktiva Náklady příštích období 10 3 CELKEM 10 3 V nákladech příštích období bylo v roce 2013 zaúčtováno vyúčtování pojistného od Allianz pojišťovny za období Závazky Krátkodobé závazky Závazky Krátkodobé závazky celkem Dodavatelé Přijaté zálohy 0 0 Zaměstnanci 0 0 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zúčtování dotace Jiné závazky Společnost eviduje v účetnictví na účtu Jiné krátkodobé závazky částku 109 tisíc Kč, což je Platební výměr č. 153/P/2013 od Finančního úřadu pro Ústecký kraj na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období od do Tento platební výměr byl vytvořen na základě kontroly Finančního úřadu za období roku Společnost se zároveň k tomuto Platebnímu výměru odvolala. Finální rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj k odvolání společnost k 31. prosinci neobdržela. 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA

23 Závazky vůči státu a institucím SZ a ZP Závazek k k Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění celkem Daň z příjmů 0 0 Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty 0 0 Daňové nedoplatky celkem CELKEM Závazky z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců odpovídají odvodům za prosinec Dohadné účty pasivní Konečný zůstatek dohadných účtů pasivních k 31. prosinci 2013 činí 675 tis. Kč. Jedná se o zaúčtované dohadné položky za vyúčtování energií, hovorné a účetní služby a zůstatek US Grantu ve výši 635 tisíc Kč, což představuje 32 tisíc USD, přepočteno kursem ČNB ke dni 31. prosince Bankovní úvěry a dluhopisy Účetní jednotka nemá ani bankovní úvěry, ani dluhopisy Časové rozlišení Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období CELKEM K 31. prosinci 2013 eviduje společnost částku tisíc Kč. Jedná se o přijaté peněžní prostředky ve výši tisíc Kč (v cizí měně 37 tisíc EUR) dle členského příspěvku od Ministry for Senior Cizitens v Izraeli. Tento příspěvek byl účelově vázán na uspořádání konference s názvem Social Welfare Conference, která se měla konat v roce Z důvodu nestabilní politické situace byla konference přesunuta do roku Původní konferenci předcházelo 1. před konferenční jednání, které bylo hrazeno právě z toho- to příspěvku. Dle vyjádření Ministry for Senior Citizens v Izraeli, může být nevyčerpaná část příspěvku převedena do roku 2014 se stejnými podmínkami příspěvek je určen pouze na úhradu nákladů spojených s přípravou Social Welfare Conference v roce Dále se jedná o přijaté peněžní prostředky dle US Grantu DRL ve výši tisíc Kč (v cizí měně 62 tisíc USD). V roce 2013 Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. získal tzv. Cooperational Agreement z US Department of State. Z tohoto příspěvku byly v roce 2013 hrazeny pouze náklady spojené s výběrem ředitele na pozici Executive Director. V roce 2014 bude z tohoto příspěvku hrazeno zejména 50% platu ředitele Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s., dále 25% platu zaměstnanců institutu a dále také projekty institutu. Dále společnost eviduje k částku tisíc Kč dle US Grantu (v cizí měně 200 tis USD), které k 31. prosinci 2013 společnost dosud nevyčerpala. Tyto prostředky jsou čerpány postupně od 1. ledna 2012 a to takto: Immovable Property Review Conference 2012 Evropskému institutu odkazu šoa, o. p. s. byl v roce 2011 přidělen grant od US Department of State číslo grantu: S-LMAQ-11 GR-1019, který je účelově vázán na přípravu a pořádání konference Immovable Property Review Conference 2012 a všechny činnosti k tomu směřující. Konference má sloužit jako návazný prostředek k revizi výsledků v oblasti restitucí nemovitého majetku uloupeného či zkonfiskovaného nacistickým režimem či kolaboranty během 2. Světové války. Finanční prostředky byly použity zejména na přípravu a organizační zajištění prvních dvou předkonferenčních setkání, které proběhly v červnu a říjnu 2012, dále na provozní náklady Evropského institutu odkazu šoa, o.p.s. spojené s pořádáním konference a organizační zajištění samotné konference, která se uskutečnila ve dnech listopadu 2012 a následné činnosti spojené s ukončením US Grantu k , a dále monitoring změn v této oblasti. Nevyčerpaná část z tohoto grantu bude poukázána na účet US Department of State a byla z hlediska opatrnosti přeúčtována na dohadné účty pasivní (účet ) Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb dle jednotlivých druhů činností Společnost neměla žádné tržby Výsledek hospodaření v členění dle jednotlivých druhů činností Výkaz zisku a ztráty je členěn na hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost. Výsledek hospodaření za hlavní činnost před zdaněním: -387 tis. Kč Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost před zdaněním: 0 tis. Kč 46 VÝROČNÍ ZPRÁVA

24 4 ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY 4.1 Osobní náklady a počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za účetní období 2013 jsou následující: 2013 Počet Mzdové náklady Pojistné na SZ a ZP Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel společnosti. Součástí mzdových nákladů společnosti za rok 2013 jsou i odměny dle Smlouvy o výkonu funkce ředitele společnosti. V průběhu období 2013 plnil na základě jmenování správní radou funkci ředitele společnosti pan Jaroslav Šonka, a to od do Dále od do plnila tuto funkci paní Tereza Maříková. 4.2 Poskytnuté půjčky, úvěry a ostatní plnění Zaměstnancům, managementu, členům dozorčí rady a správní rady nebyly v roce 2013 poskytnuty žádné půjčky, úvěry či jiná plnění. 5 INFORMACE O ODMĚNÁCH ZA AUDIT Auditorská společnost (jméno auditora): BDO Audit, s. r. o. Odměny členům orgánů Zákonné pojištění mezd Osobní náklady celkem Zaměstnanci Vedení společnosti CELKEM Titul 2013 Povinný audit 35 Jiné ověřovací služby 0 Jiné neauditorské služby 0 CELKEM 35 6 DARY POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTI A VEŘEJNÉ SBÍRKY V roce 2013 nepřijala společnost žádné dary. Veřejné sbírky nebyly v roce 2013 organizovány. 7 ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ Společnost neeviduje k 31. prosinci 2013 žádné závazky neuvedené v účetnictví, ani se nezúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na finanční situaci společnosti a její aktivity. 8 UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V roce 2013 se také podařilo získat tzv. Cooperational Agreement z US State Department. Jedná se o příspěvek ve výši USD. Z tohoto příspěvku bude zejména hrazeno 50 % platu ředitele ESLI, dále 25 % platu zaměstnanců ESLI a dále také projekty ESLI. Z tohoto příspěvku byla v roce 2013 uhrazena částka ve výši Kč personální agentuře Stanton Chase, která zajištovala výběr ředitele na pozici Executive Director. Výběrové řízení bylo vypsáno ve druhé polovině roku Dne byla Halyna Senyk jednomyslně zvolena všemi členy správní rady ESLI, jako ředitelka institutu. Předpokládaný nástup paní Senyk je Dne byla podepsána smlouva o výkonu funkce ředitelky Evropského institutu odkazu šoa, o. p. s. s paní Halynou Senyk. Smlouva o výkonu funkce byla podepsána místopředsedou správní rady Jiří Čistecký a členem správní rady František Bányai. Institut v roce 2013 prodloužil s MZV ČR smlouvu o nájmu prostor v Rytířské ulici 31, Praha 1, do konce roku Zároveň byly prodlouženy smlouvy o výpůjčkách vybavení kanceláře a techniky, jež MZV ČR poskytlo institutu jako podporu jeho činnosti. Institut v rámci roku odevzdal MZV zpět téměř celý inventář nábytkový i technický na základě nákupu vlastního vybavení. 48 VÝROČNÍ ZPRÁVA

25 V. ZÁKLADNÍ INFORMACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Název: Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Právní forma: obecně prospěšná společnost IČ: , DIČ: CZ Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 281. Den zápisu: Sídlo a fakturační adresa: Žižkova 155, Terezín, PSČ Kontaktní adresa: Rytířská 31, Praha 1, PSČ Telefon: , Fax: Internet: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s, OP Praha Západ, Štefánikova 17/247, Praha 5, č. ú /0800, IBAN: CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA

26 STRUKTURA ORGANIZACE 2013 Správní rada Tomáš Kosta Jiří Čistecký Michaela Sidenberg Eliška Žigová František Bányai Peter Györi Dozorčí rada Tomáš Kraus Tomáš Kryl Vojtěch Belling Zvláštní poradci předsedy správní rady Felix Kolmer Reuven Merhav Christian J. Kennedy Ředitel Jaroslav Šonka, Tereza Maříková Čestná rada Stuart Eizenstat Elie Wiesel Simone Veil Yehuda Bauer Poradní sbor: Pracovní skupina I Péče o přeživší holocaustu a ostatní oběti nacistické perzekuce David Amar, The Foundation for the Memory of the Shoah Jarmila Balážová, Český rozhlas Sorel Harlev, Ministry for Senior Citizens, Izrael Ellen Heller, American Jewish Joint Distribution Committee Roman Kent, International Auschwitz Committee Ihor Mykolayovych Lushnikov, International Foundation Mutual Understanding and Tolerance Jost Rebentisch, Federal Association for Providing Information and Consultations to Victims of National Socialism Martin Salm, Foundation EVZ, Remembrance, Responsibility and Future Darina Sedláčková, Živá paměť Tatyana Schlychkova, Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace Gregory Schneider, Conference Jewish Material Claims Against Germany Pracovní skupina II Vzdělávání, připomínka a výzkum v oblasti historie holocaustu Shmuel Ben Shmuel, Ministry of Foreign Affairs of Israel Oded Breda, Beit Theresienstadt Richelle Budd Caplan, Yad Vashem; International School for Holocaust Studies Diana Larisa Cindea, Ministry of Foreign Affairs of Romania Michal Frankl, Židovské museum v Praze Christoph Heubner, International Auschwitz Committee Zvi Inbar, Conference on Jewish Material Claims Against Germany Robert Kirkpatrick, Department of Education and Skills of Ireland Marek Lauermann, Terezínská iniciativa Kathrin Meyer, International Task Force for Holocaust Education, Remembrance and Research Jan Munk, Památník Terezín Günter Saathoff, Foundation EVZ, Remembrance, Responsibility and Future Cecilie Felicia Stokholm Banke, Danish Institute for International Studies Monika Vrzguľová, Holocaust Documentation Center Mark Weitzman, Simon Wiesenthal Center 52 VÝROČNÍ ZPRÁVA

27 Pracovní skupina III Soukromý a obecní nemovitý majetek Andrew Baker, American Jewish Committee Herbert Block, American Jewish Joint Distribution Committee Bobby Brown, Project HEART Arie Bucheister, Conference on Jewish Material Claims Against Germany Mordechay Hareli, Organization of Forced Laborers under the Nazi Occupation Vlasta Kovačević, Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky Hannah Lessing, National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism Daniel S. Mariaschin, B nai B rith International Einārs Miķelsons, Ministerstvo zahraničních věcí Litevské republiky Aharon Mor, Ministry for Senior Citizens, Izrael Igor Rintel, Central Union of Jewish Religious Communities in the Slovak Republic Nigel Ross, World Jewish Relief David Ruzié, Commission for the Compensation of Victims of Spoliation Pracovní skupina V Judaika a židovské kulturní statky Inka Bertz, Jewish Museum Berlin Julie-Marthe Cohen, Jewish Historical Museum Daniel Dratwa, Musée Juif de Belgique Wesley Fisher, Conference on Jewish Material Claims Against Germany Karen Franklin, Museum of Jewish Heritage Felicitas Heimann-Jelinek, Jewish Museum Vienna Rhoda Rosen, School of the Art Institute Hila Tene-Gilad, Ministry of Justice of the State of Israel Photini Tomai-Constantopoulou, Helenic Ministry of Foreign Affairs Magda Veselská, Židovské muzeum v Praze Pracovní skupina IV Kulturní statky konfiskované a uloupené nacisty Thierry Bajou, Ministry for Culture and Communication of France Shoshana Berman, soudkyně Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, historik umění a provenienční expert Mary Kate Cleary, The Art Loss Register Monica Dugot, Christie s Michael Franz, Koordinierungstelle Magdeburg Shauna Isaac, Sage Recovery Willi Korte, historik, právník Renata Košťálová, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války Marc Masurovsky, historik Lynn Nicholas, Independent Researcher Agnes Peresztegi, Commission for Art Recovery Elizabeth Royer, historička umění Anne Webber, Commission for Looted Art in Europe Nancy Yeide, National Gallery of Art 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA

28 VI. Číslo VÝBĚR Z MEDIÁLNÍCH OHLASŮ Název Datace Zdroj 1 Provenance Research Training Program Zagreb 10 lostart.de Announcement European Shoah Legacy Institute 15/3/2013 THE PROVENANCE RESEARCH TRAINING PROGRAM WORKSHOP IN ZAGREB, CROATIA, MARCH 10 15, 2013 The European Shoah Legacy Institute is pleased to announce the next workshop of the Provenance Research Training Program, which will take place in Zagreb, Croatia, in March 2013 and will be hosted under the auspices of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia by the Museum Documentation Center and the Croatian State Archives. The Provenance Research Training Program provides advanced training in provenance research and related issues concerning Nazi-looted art, Judaica, and other cultural property. Intensive five-day workshops repeated several times a year in different locations across Europe and the Americas provide advanced training for the international community of current and future experts engaged in dealing with issues concerning cultural plunder during the Third Reich, the Holocaust and World War II. The inaugural intensive workshop took place in Magdeburg, Germany, hosted by the Coordination Office for Lost Cultural Assets (Koordinierungsstelle Magdeburg), in June Taught by internationally known specialists who have developed their expertise in provenance research and restitution matters since the late 1980 s, each workshop is articulated around research, history, and law. The workshop will focus on: analytical and methodological tools that can serve to apprehend the complexity of the topics under study, to visualize patterns, and to compare these processes and their international impact; the impact of cultural plunder on collection management practices in museums and other cultural institutions; core understanding of displacements of cultural objects in pre-war Europe, wartime plunder and its impact on collecting practices and the international art market, and postwar efforts to recover looted cultural assets; the legal and ethical implications of cultural plunder during the Nazi era, current international policies, and art trade practices. 56 VÝROČNÍ ZPRÁVA

29 Číslo Název Datace Zdroj 7 European Network Remembrance and Solidarity was a co- eurojewcong.org -publisher of English version EUROPEAN NETWORK REMEMBRANCE AND SOLIDARITY WAS A CO- PUBLISHER OF ENGLISH VERSION Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe was thought as a reader for older secondary school students anywhere in Europe It is a selection of 30 remarkable life stories of people affected by totalitarianism from 16 countries. There are stories of brave people, many of whom perished, the stories of children and adults from different walks of life, the stories of people of different faiths and cultures. There is a Polish chapter dedicated to Witold Pilecki, the man who volunteered for Auschwitz written by Jacek Pawłowicz and Danuta Inka Siedzik, a paramedin in an anti-communist resistance unit, sentenced to death after the war and executed before she reached 18 years of age, written by Dr hab. Grzegorz Berendt. Platform of European Memory and Conscience together with the Konrad-Adenauer-Stiftung published the Czech language version of Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe in September Between October December 2013, the Platform is now presenting the book in secondary schools across the Czech Republic VÝROČNÍ ZPRÁVA

30 68 Evropský institut odkazu šoa, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Redakce: Barbora Němcová, Tereza Maříková, Klára Váradi, Barbora Běhounková, Halyna Senyk, Marc Masurovsky Grafická úprava: Ondřej Zámiš Fotografie: Archiv

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více