PLUTO-OLT, spol. s r. o. testovací verze pro administrativní cenu. popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLUTO-OLT, spol. s r. o. testovací verze pro administrativní cenu. popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000"

Transkript

1 , spol. s r. o. NemExpress testovací verze pro administrativní cenu popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000 určeno výhradně pro potřeby testerů programu NemExpress verze 1.2 srpen 2010 Autor: František Kvíčala

2 Obsah 1.Základní rozvržení programu Seznam a popis hlavních karet a)Titulní strana b)Poloha nemovitosti c)Úvod d)Nález e)Ocenění f)Závěr g)Podklady a přílohy h)Poznámky Možností přepnutí do starého NEM3000 zobrazení, rozdíly při načítání z NEM3000 a NemExpress Karta poloha nemovitosti s jednoznačnou identifikací katastru a s centrálním nastavením ceny stavebního i zemědělského pozemku Databáze objednatelů Ocenění Studna samostatné opotřebení pro čerpadla Přepracovaná kontrola konzistence dat Seznamy podlaží a obestavěného prostoru Specifikace koeficientů inflace Ki Přístavby a nástavby Ocenění bytů Kombinace ocenění nákladovým a výnosovým způsobem Stavba z více konstrukčních systémů Stavba s různými účely užití Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů Seznamy posun položek Automatické ukládání, obnova při havárii Automatické otevírání správného programu NemExpress Průvodce úpravy stáří Šablony popis, úprava, vytváření a správa Popis nástroje Správa profilů Základní úpravy šablon a)Úpravy mezer před a za odstavcem b)Orámování tabulek Popis speciálně vyvinutého programovacího pseudojazyka a)Datové pole b)Přípona (koncovka) c)zaškrtávací políčko d)Podmínka e)Smyčka f)Volání funkce g)Vložení další šablony h)Speciální symboly i)Ukončení šablony Závěr Kontakty

3 1. Základní rozvržení programu Hlavní změnou oproti programu NEM3000 je nový levý panel místo původních karet, a s tím spojené přeskupení zadávaných údajů. Ilustrace 1: Karta Titulní strana 1.1. Seznam a popis hlavních karet 1.1.a) Titulní strana Zobrazení titulní strany je viz: Ilustrace 1: Karta Titulní strana. Zde se volí metodika, zadává se adresa nemovitosti, objednavatel, části a vlastníci stavby. -2-

4 1.1.b) Poloha nemovitosti Ilustrace 2: Karta Poloha nemovitosti Na této kartě se zatřídí poloha nemovitosti na konkrétní katastrální území. Dále se zde centrálně pro celý odhad nastavuje základní cena stavebních a zemědělských pozemků. Je-li posudek rozdělen na části ve více katastrálních územích, tato karta je skryta. Místo ní se na titulní straně objeví seznam částí. Zde každá část obsahuje kromě vlastní specifikace části i údaje pro konkrétní katastrální území. -3-

5 1.1.c) Úvod Ilustrace 3: Karta úvod, datová pole Karta Úvod představuje titulní stranu výstupního dokumentu. Dříve byla tato stránka generována automaticky. Nyní si uživatelé mohou tuto úvodní stánku libovolně editovat přímo v zadávání dat, Nikoliv tedy až v textovém výstupu, jak tomu bylo dříve v programu NEM3000. Na úvodní stránce se vyskytují speciální datová pole. Ta představují údaje, které jsou zadané jinde ([Číslo odhadu]), nebo je program sám dodá ([Město a datum]). Pro přehlednost titulní stránky je možné přepínat mezi režimy zobrazení těchto polí (např. mezi zobrazením [Datum] a ) Toto přepnutí zobrazení polí se provádí kliknutím na ikonu: Ilustrace 4: Detail ikony Tato ikona je v levém dolním rohu informační liště (StatusBaru) -4-

6 Po přepnutí bude text vypadat takto: Ilustrace 5: Karta Úvod, data -5-

7 1.1.d) Nález Zde se zadávají rozsáhlejší textová pole potřebná v ocenění. Ve starém programu NEM3000 byly tyto texty každý na vlastní kartě. Nyní byly pro přehlednost a jednoduchost sdruženy na jedno místo. -6-

8 1.1.e) Ocenění Ilustrace 6: Karta ocenění s daty Změn doznala i karta ocenění. Všechny typy staveby byly sloučeny do jednoho seznamu a u každého objektu se nyní objevuje přímo vypočtená cena. 1.1.f) Závěr Karta Závěr je jediným celostránkovým textovým polem který zůstal na vlastní kartě. A to z důvodu rozsáhlosti závěrečného textu, který kartu většinou zcela zaplní. -7-

9 1.1.g) Podklady a přílohy Na kartě podklady a přílohy je možné nyní elegantně spravovat přikládané dokumenty, fotografie, výpisy, apod. Ilustrace 7: Karta Podklady a přílohy 1.1.h) Poznámky Slouží pro zadávání poznámek, které ale nebudou vytisknuty. Občas je třeba si k odhadu něco poznamenat, připomínku, vysvětlení, kontakt či cokoliv jiného. Tyto údaje nejsou určené pro tisk vlastního posudku nebo odhadu, ale slouží jenom jako pomocné informace pro znalce či odhadce. -8-

10 1.2. Možností přepnutí do starého NEM3000 zobrazení, rozdíly při načítání z NEM3000 a NemExpress Odpůrci bočního ovládacího panelu mohou přepnout v Programových volbách zobrazení do starého NEM3000 stylu. Zruší tím levý boční panel, který se nahradí kartami s horními záložkami. Další změnou pak je to, že se nepoužije editovatelná titulní stránka, ale potřebné údaje (např text o ceně) se zadávají jednotlivě, na pro tento účel přidaných, nových kartách Účel posudku a O ceně. Ilustrace 8: Titulní strana, vzhled NEM3000 Obdobný mechanismus je použit, načítá-li se posudek z programu NEM3000, kde uživatelsky editovatelná titulní strana nebyla. Proto se takto načtené posudky zobrazí v obou režimech (s bočním panelem i bez něj) právě bez editovatelné titulní strany. Místo ní jsou použity již zmiňované karty pro zadání potřebných textů - Účel posudku a O ceně. Dále se zobrazí karta Přílohy (text) která obsahuje původní textový popis příloh. Doporučujeme tyto texty přepracovat na kartě Podklady a přílohy, která je na toto přímo navržena viz kapitola 1.1.g) -9-

11 2. Karta poloha nemovitosti s jednoznačnou identifikací katastru a s centrálním nastavením ceny stavebního i zemědělského pozemku Navolit katastrální území bylo možné již v předchozím programu. Nyní je ale konečně dořešeno centrální zadávání základní ceny stavebních pozemků dle 28 a základní ceny nebonitonovaných pozemků dle příslušné vyhlášky Ministerstva zemědělství. Na kartě Poloha nemovitosti se také nastavuje kromě vlastních cen i případná přirážka u zemědělských pozemků a případně i úprava koeficientu prodejnosti (ve smyslu vyhl. č. 460/2009 Sb. 44 odst. 11)) Ceny a přirážky lze nastavit buď automaticky, podle programu dostupných údajů z interní databáze Lexikonu měst a obcí, nebo toto může uživatel nastavit kompletně manuálně. 3. Databáze objednatelů Program nově obsahuje nástroj pro správu zadávaných objednatelů odhadů Databázi objednatelů. Jakmile vytvoříte posudek či odhad, tak při zavírání dokumentu (v režimu automatického ukládání) nebo při manuálním ukládání si program zkontroluje, je-li již uvedený objednatel evidován v interní databázi objednatelů. Pokud program nenalezne shodu dotáže se, chcete-li tohoto nového objednatele do databáze přidat. V menu Nástroje je pak možné spustit nástroj na správu této databáze Databáze objednatelů, kde je možné jednotlivé záznamy upravovat. Ilustrace 9: Databáze objednatelů Ilustrace 10: Detail objednatele

12 4. Ocenění Následuje popis nejvýraznějších změn v ocenění oproti modelu použitém v programu NEM Studna samostatné opotřebení pro čerpadla Pro ocenění studny jsme na častou žádost od znalců doplnili možnost zadávat jiné opotřebení pro čerpadla než je opotřebení vlastní studny. Typický příklad je starší kopaná studna vybavená novým elektrickým čerpadlem, případně ještě manuálním čerpadlem Přepracovaná kontrola konzistence dat Při ocenění je potřeba zkontrolovat, jsou-li zadány všechny údaje, případně obsahují-li validní data. K tomu slouží interní, uživatelem neovlivnitelný, nástroj - kontrola konzistence. V původním programu NEM3000 program kontroloval zadaná data, a pokud byla nalezena nějaká nesrovnalost, program na ni ihned upozornil. Pokud ale odhad obsahoval vícero chyb, byl postup při opravách těchto chyb zdlouhavý. Program ohlásil chybu, znalec ji opravil, program ohlásil další chybu, znalec ji opravil, atd. Nyní byl navržen jiný systém. Program zkontroluje celý posudek najednou, a rovnou ohlásí všechny chyby které nalezl. Znalec tak může na opravách či doplnění dat pracovat efektivněji po celých blocích. Ilustrace 11: Ukázka kontroly konzistence dat v odhadu

13 4.3. Seznamy podlaží a obestavěného prostoru Do seznamu podlaží byla přidána ikona pro specifikaci, kde se daný prostor nachází. Kliknutím na příslušnou ikonu lze nastavit, jedná-li se o zastřešení (červená střecha), nadzemní část stavby (žlutý střed domu), nebo o podzemní část stavby (zelené podsklepení) Toto zadání kromě přehlednosti může sloužit ke zjištění největší zastavěné plochy, zastavěné plochy 1. NP, nebo třeba pro dělení objemových podílů jednotlivých konstrukcí např. podle poměru zastavěných ploch nebo obestavěných prostor, kde se nemusí počítat se zastřešením nebo podsklepením. Ilustrace 12: Ukázka zadání výměr Nově bylo umožněno rozdělení jednotlivých podlaží na vícero řádek. Ve starších programech platilo, že každý řádek seznamu představoval jedno celé podlaží. To bylo nutné např. u budov pro korektní výpočet koeficientů K2 a K3. Nyní je možné rozdělit podlaží na libovolný počet řádek Specifikace koeficientů inflace Ki V několika posledních vyhláškách vyvstala potřeba u některých staveb dospecifikovat koeficient inflace Ki. Například pro byty oceněné nákladovým způsobem je možné zvolit Ki pro budovy dvoubytové nebo koeficient Ki pro budovy tří a vícebytové. Proto jsme do každé stavby přidali možnost výběru příslušného koeficientu Ki. Tato volba se pro přehlednost objevuje i v případě že je koeficient inflace pro daný typ stavby povolen jen jeden

14 4.5. Přístavby a nástavby V programu byl změněn systém zadávání přístaveb a nástaveb. Po zaškrtnutí volby pro použití Přístaveb a nástaveb se rozkryje seznam s možností upravovat přístavby a nástavby. U každé přístavby jde zadat název, popis a případně i základní údaje o opotřebení. Ilustrace 13: Zadávání přístaveb a nástaveb Poté v seznamu podlaží a obestavěného prostoru přibude kolonka pro zadání kam který jednotlivý údaj patří, jestli do části původní stavby nebo se jedná o přístavbu a nástavbu. Pro správné zadání a následné korektní stanovení koeficientů K2 (PZP) a K3 (PVP) u budov a hal je nutné rozdělení jednotlivých podlaží, jak je vidět na příkladu viz Ilustrace 14. Ilustrace 14: Ukázka zadání výměr s přístavbou a rozdělenými podlažími

15 4.6. Ocenění bytů Další výraznou změnou je ocenění bytových jednotek a nebytových prostor, a to jak nákladově podle 13 tak porovnávacím způsobem dle 25. V programu NEM3000 bylo nutné pro ocenění jednotek oceňovaných nákladovým způsobem volit speciální metodiku, protože bylo potřeba nejprve spočítat cenu příslušenství a společných částí domu a teprve potom cenu vlastní jednotky, a k ní příslušný podíl připočítat. Problémy nastávaly v případě, že se oceňovalo vícero bytů, různé příslušenství a podobné kombinace. Proto byl kompletně změněn princip zadávání příslušenství. Pro každou jednotku, nebo i skupinu jednotek je možné navolit vlastní příslušenství. Základní dělení ocenění bylo pro přehlednost rozšířeno na několik možností nákladové ocenění bytové jednotky v budově 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v budově 13 - nákladové ocenění bytové jednotky v hale 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v hale 13 - nákladové ocenění bytové jednotky v rodinném domě 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v rodinném domě 25 ocenění dokončené bytové jednotky v budově typu J a K skupina dvou a více jednotek Nový objekt Skupina dvou a více jednotek bylo nutné zařadit, protože nyní je případné příslušenství součástí vlastního ocenění jednotky. Pokud by se oceňovalo například 5 bytů v jednom domě se stejným příslušenstvím, a oceňovalo by se to po jednotlivých jednotkách, bylo by potom nutné u každé této jednotky uvést v seznamu příslušenství tytéž stavby, pozemky, porosty či věcná břemena. Pro usnadnění manipulace se seznamem příslušenství, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznamem příslušenství je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů 4.7. Kombinace ocenění nákladovým a výnosovým způsobem Obdobnou úpravou jako ocenění jednotek s příslušenstvím prošlo i oceňování kombinací nákladového a výnosového způsobu dle 22 a 33. Každý objekt oceněný výnosovým způsobem nově obsahuje seznam staveb oceněných nákladovým způsobem a případně pozemky včetně porostů. Pro usnadnění manipulace se seznamem staveb nákladového ocenění případně, pozemků s porosty, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam nákladového ocenění je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

16 4.8. Stavba z více konstrukčních systémů 19 Nově přibyla v seznamu staveb možnost ocenit stavbu z více konstrukčních systémů dle 19 oceňovací vyhlášky. Vlastní ocenění obsahuje pouze název, popis celku a seznam jednotlivých částí. Každá část pak obsahuje vlastní ocenění příslušné části stavby dle příslušného paragrafu budova, hala, rodinný dům, atd. Ilustrace 15: Ukázka ocenění stavby sestávající se z více konstrukčních systémů dle 19 Pro usnadnění manipulace se seznamem částí staveb skládajících se z různých konstrukčních systémů, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam částí stavby je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

17 4.9. Stavba s různými účely užití 20 Nově přibyla v seznamu staveb možnost ocenit stavbu s různými účely užití dle 20 oceňovací vyhlášky. Vlastní ocenění obsahuje pouze název popis celku a seznam jednotlivých částí. Každá část pak obsahuje vlastní ocenění příslušné části stavby dle příslušného paragrafu budova, hala, rodinný dům, atd. Ilustrace 16: Ukázka ocenění stavby sestávající se z různých účelů užití dle 20 Pro usnadnění manipulace se seznamem částí staveb skládajících se z různých účelů užití, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam částí stavby je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

18 4.10. Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů V programu NemExpress se na několika místech používá podseznamů s vnořenými stavbami. Je to například seznam příslušenství u ocenění bytů a nebytových prostor, seznam nákladového ocenění při kombinaci ocenění nákladového a výnosového způsobu, seznam částí u staveb s více konstrukčních systémů nebo s různými účely užití. V hlavním seznamu objektů na kartě Ocenění pak figuruje pouze např. jediný objekt například byt. Tato stavba může mít v sobě klidně i několik desítek dalších staveb. Většinou samozřejmě bude takto vnořených staveb méně, řádově jedna až dvě. Pro snadnou manipulaci s jednotlivými objekty slouží nástroj Manažer objektů. Příkladem může být hromadný přesun staveb ze seznamu ocenění do seznamu příslušenství jednotky či naopak. Každý formulář, který pracuje s podseznamy staveb, pozemků, porostů či věcných břemen obsahuje tlačítko pro zobrazení tohoto nástroje: Ilustrace 17: Detail tlačítka Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář pro manipulaci se seznamy. Ilustrace 18: Manažer objektů - formulář pro manipulaci s podseznamy objektů V levém sloupci jsou objekty z podseznamů oceňované stavby (v tomto případě bytu) a v pravé části jsou další objekty z posudku. Pro přesunutí jednoho konkrétního objektu slouží ikony se třemi černými šipkami >>> nebo <<< vedle každého objektu. Pro přesun všech objektů najednou slouží tlačítka se dvěma modrými šipkami, která jsou umístěna uprostřed mezi jednotlivými seznamy

19 4.11. Seznamy posun položek V programu je potřeba zadávat různé seznamy porosty, pozemky, stavby, výnosy, atd. K těmto seznamům byla přidána funkce pro přesunutí řádku o jedno místo nahoru či dolů. Pro přesun řádky seznamu slouží kombinace kláves Ctrl+šipka nahoru a Ctrl+šipka dolů. Funkce je také dostupná z kontextového menu, které můžete vyvolat např. stisknutím pravého tlačítka myši na příslušné řádce. 5. Automatické ukládání, obnova při havárii Program NemExpress má implementován několik možností jak zálohovat rozpracované soubory při nějaké chybě pád programu, výpadek proudu. Základní funkcí je automaticky vytvořený záložní soubor aktuálně zpracovávaného odhadu, který je uložen v adresáři TEMP (vlastní umístění závisí na verzi operačního systému Windows). Program po přesně definovaném časovém úseku (nastaveno ve volbách) uloží do TEMPu kopii rozpracovaného odhadu. Pokud při práci dojde neočekávaně k ukončení programu, měl by se po startu programu automaticky otevřít příslušný dokument jako obnovený. Další možností je zvolit v nastavení programu Automatické ukládání posudku. V tomto režimu je uživatel ušetřen jakékoliv manipulace s ukládáním odhadů. Při vytvoření nového odhadu se tento okamžitě automaticky uloží na disk, či jiné médium, a všechny úpravy odhadu jsou automaticky ukládány. Odpadají tedy jakékoli hlášky typu: Posudek není uložen, chcete ho uložit? apod. Nyní je tedy automatické ukládání tedy konečně 100% automatické. Drobnou nevýhodou tohoto režimu je, že se uloží opravdu každá úprava. Není to tedy vhodné pro pokusy kdy si znalec otevře stávající ocenění a zkouší různé varianty. Veškeré změny se ihned uloží a nevratně přepíšou úvodní údaje. Ale jak už z názvu této volby vyplývá automatické ukládání prostě všechno automaticky uloží. 6. Automatické otevírání správného programu NemExpress V současné době je na trhu několik programů z řady NemExpress. Je to kromě betaverze pro administrativní cenu například program pro Hypoteční Banku (skupina ČSOB), pro Českou spořitelnu, LBBW Banku nebo Raiffeisen Banku. Všechny tyto programy vytvářejí, stejně jako původní program NEM3000, soubory s koncovkou *.POS. Na počítačích s OS Windows lze koncovku souboru zaregistrovat pouze k jednou konkrétnímu programu. Pokud takovýto soubor spustíte přes asociaci kliknete na něj dvakrát v průzkumníku, nebo na něm stisknete klávesu Enter v nějakém souborovém manažeru (WinCommander, TotalCommander, aj) systém podle registrace pozná jaký program se má spustit (např. soubor s koncovkou.doc se otevírá v programu MS Word). A tady nastává problém. Soubor s koncovkou *.pos by mohl obsahovat data pro kterýkoliv z výše popisovaných programů. Proto byl do programu NemExpress pro administrativní cenu dodělán nástroj který toto automaticky řeší. Součástí instalace je pomocný program, který si automaticky na sebe při instalaci zaregistruje soubory s koncovkou *.pos. Pokud pak tedy kliknete na jakýkoliv posudek, spustí se nejprve tento program (NXPLoader.exe). Ten požadovaný soubor otevře, zjistí pro který konkrétní program (NEM3000, NemExpress HB, CS, LBBW, RB, AC,...) je posudek vytvořen, tento správný program případně spustí a posudek v tomto programu i zobrazí. Toto se děje samozřejmě automaticky, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu ze strany uživatele

20 7. Průvodce úpravy stáří V menu nástroje je možné nalézt Průvodce hromadnou úpravou stáří. Pomocí tohoto nástroje je možné u aktuálně otevřeného posudku či odhadu hromadně změnit stáří pro výpočet opotřebení. To je potřeba např. při přepracování několik let starého odhadu. Ilustrace 19: Průvodce hrom. úpravou stáří Pomocí tohoto nástroje je možné centrálně upravit stáří všech objektů o konkrétní počet let, nebo nastavit jedno konkrétní stáří všem objektům v ocenění (např. pro novostavby)

21 8. Šablony popis, úprava, vytváření a správa Dalším velice mocným nástrojem programu NemExpress je vytváření výstupních dokumentů. Ty se skládají z menších kousků dokumentů tzv. šablon. Tyto šablony obsahují jednak texty, které pak tvoří výstupní dokument, a dále speciální programovací kód Popis nástroje Správa profilů Pro správu jednotlivých šablon slouží nástroj Správa profilů, dostupný v menu Nástroje. Ilustrace 20: Správa profilů, ukázka ocenění rybníků Formulář pro Správu profilů obsahuje spoustu nastavení. Pro zjednodušení jsou zde popsány jen hlavní bloky a funkce. Celý formulář je rozdělen na několik částí. Horní a dolní panely s ovládacími prvky, vlevo je kompletní seznam šablon, vpravo seznam použitelných stylů (kliknutím se nastaví) a uprostřed jsou zobrazovány vlastní šablony. Základní jednotkou pro sestavování dokumentu je ŠABLONA. Jedná se o část textu, ze kterého se sestavuje tiskový výstup. Každá šablona může obsahovat více tzv. VARIANT. Kompletní seznam

22 šablon s nastavenými příslušnými variantami se nazývá PROFIL. Standardně po instalaci program obsahuje pouze jeden profil pojmenovaný Standard a každá šablona má většinou jen jednu variantu tabulkovou (data jsou uvedena v tabulkách s rámečky). Do budoucna bude připravena i druhá kompletní sada variant šablon, a to bezrámečkových tabulek. Pokud tedy budete chtít šablony upravovat, doporučujeme vytvořit si vlastní profil a tam pak příslušné úpravy provádět. Pro vytváření a úpravu profilů slouží blok v horním panelu (na obrázku označen tyrkysově) Pro vlastní editaci šablony je nejlepší vytvořit vlastní variantu šablony. Na stávající variantu se klikne LEVÝM tlačítkem myši. Tím by se mělo objevit malé menu. Tam si zvolíte možnost Nová varianta. Tuto variantu si vhodně pojmenujte. Poté je nutné tuto novou variantu nastavit jako výchozí. Po kliknutí na variantě levým tlačítkem myši by se mělo objevit podobné menu jako předtím, ale rozšířené o několik dalších položek. Jedna z těchto položek by měla být Nastavit variantu. Tím se v daném profilu nastaví konkrétní varianta k použití. Nyní máte vlastní variantu k libovolným úpravám. Doporučuji si do této nové varianty zkopírovat obsah původní varianty, ušetří to pak spoustu času. Kopírování lze mezi šablonami provádět standardními metodami, například přes schránku. Označíte jeden text (myší nebo Ctrl+a) zkopírujete do schránky (Ctrl+c nebo Ctrl+Insert), přepnete na novou variantu a vložíte na místo (Ctrl+v nebo Shift+Insert). Zde pak můžete šablonu libovolně upravovat. Pro nastaveni a odlišení příkazů od prostého textu slouží tlačítka na horním panelu (na obrázku označen červeně) nebo klávesová zkratka Ctrl+q. Pro vyhledávání textových řetězců v jedné variantě šablony slouží standardní klávesová zkratka Ctrl+f. Pro vyhledávání ve všech variantách všech šablon slouží tlačítka Najít a Najít další ve spodním panelu (na obrázku označeno modře) Pro uložení / uzavření / ukončení tohoto nástroje slouží tlačítka ve spodmín panelu (na obrázku označen zeleně) Popis a použití dalších ovládacích prvků bude součástí kompletního manuálu, který bude součástí distribuce programu (v testovací verzi zatím není) Základní úpravy šablon Mezi nejpoužívanější úpravy šablon patří upravování základních parametrů textů změna barvy, stylu, fontu, odsazení a dalších znakových nebo odstavcových formátů. Základní nastavení jsou přístupná přímo z panelu nástrojů v horní části formuláře. Většinou stačí příslušnou část textu označit do bloku a prostým kliknutím na danou volbu se provede konkrétní úprava. Další nastavení jsou k dispozici v menu Formát. Zde se dají nastavit formáty písma, odstavce, stránky, odrážek a číslování, tabulátorů, jednotlivých stylů a vkládat či upravovat tabulky

23 8.2.a) Úpravy mezer před a za odstavcem Pro zvýraznění některých odstavců, nadpisů a pro zpřehlednění výstupního textu jsou jednotlivé odstavce od sebe odděleny mezerami. Z častých dotazů vyplývá, že úprava těchto mezer může činit některým znalcům problémy. V historických dobách, kdy byl výstup vytvářen pro zpracování českým textovým editorem T602, byly tyto mezery tvořeny prázdnými odstavci. Stačilo stisknout několikrát klávesu Enter. Pokud pak bylo potřeba tuto mezeru zmenšit či zrušit, jednoduše se např. pomocí klávesy Delete vložené prázdné odstavce odmazaly a tím se mezera zmenšila. Dnes, v době moderních textových editorů, se tímto způsobem mezery kolem odstavců již nevytvářejí. Na to slouží nastavení tzv. stylu odstavce. V menu formát je na to nástroj Odstavec... Ilustrace 21: Formát odstavce Zde je možné měnit veškeré nastavení pro tento odstavec. Výhodou tohoto nástroje je, že jakákoliv provedená změna je ukázána na malém náhledu v pravém dolním kvadrantu formuláře, takže je hned a přehledně vidět, jak bude výsledná úprava vypadat

24 8.2.b) Orámování tabulek Textový editor obsažený v programu NemExpress umožňuje použití tabulek v textu. Většina voleb a nastavení parametrů tabulek (stínování, zarovnání, dělení a slučování buněk,...) odpovídá standardům všech textových editorů. Jedinou drobnou odchylkou je systém orámování buněk v tabulkách. Pokud jsou v tabulce dvě buňky vedle sebe orámovány, pak je třeba vyřešit jejich společnou hranu. Pokud se nastaví v obou buňkách orámování na společné hraně, tak může dojít ke zdvojení (zesílení) čáry. Viz Ilustrace 22:Ukázka orámování tabulek mezi buňkami AAA a BBB. V praxi se to řeší tak, že se v jedné z těchto buněk toto orámování nenastaví, viz příklad buňka CCC. AAA BBB CCC AAA BBB CCC Ilustrace 22: Ukázka orámování tabulek 8.3. Popis speciálně vyvinutého programovacího pseudojazyka Aby bylo možné do výstupního textu vkládat zadané údaje, a aby bylo možné tvorbu výstupních šablon vůbec řídit, byl firmou vyvinut speciální programovací pseudojazyk. Ten umožňuje vkládat do textu data, speciální symboly (krát děleno, ) Pro zřetězení jednotlivých datových referencí slouží tečka. Pokud je v referenci potřeba uvést číslo, musí před ním být uveden znak #. Jinak je číslo chápáno jako znakový řetězec. Pokud je kdekoliv v šablonách použit nějaký příkaz nebo data z tohoto jazyka, je tento kód označen podtrhnutím fialovou barvou. (nezaměňovat s červeným vlnovkovým podtržením kontroly pravopisu) Ilustrace 23: Ukázka šablony

25 8.3.a) Datové pole Jedná se o přímou datovou položku například [Název]. Při zpracování výstupu se přímo přepíše daty, a to fontem, jakým byl tento příkaz napsán. Zobrazovaná data je možné různě formátovat pomocí dalších parametrů. U řetězců lze text převést na všechna malá či velká písmena, nebo první písmeno převede na velké. U reálných čísel lze například nastavit počet zobrazovaných desetinných míst. U celočíselných položek lze nastavit číslo slovy, číslování pomocí písmen, zobrazení jen znaménka, případné doplnění jednotky (Kč, %,...), doplnění na určitý počet číslic nulami a spoustu dalších variant. Většinu těchto možností lze samozřejmě kombinovat. Formátovací značky se od reference oddělují pomocí čárky a jsou případně zřetězené pomocí znaku. Prefixové značky pro čísla: Formátovací popis funkce značka z netisknout, pokud je nula a absolutní hodnota čísla t netisknout oddělovač tisíců Infixové značky: (v kombinaci funguje jen jedna, NEKOMBINOVAT s ostatními!) Formátovací popis funkce značka l tisknout místo čísel znaky a, b,... z, aa, ab,... L tisknout místo čísel znaky A, B,... Z, AA, AB,... - měna, zobrazí na 2 des. místa a doplní Kč. Pokud nejspu desetiny, tak doplní spec. symbol z voleb (15 450,-- Kč) c textový řetězec s prvním Velkým znakem C textový řetězec s VELKÝMI PÍSMENY w číslo slovy (patnácttisícčtyřistapadesát) W číslo slovy s prvním velkým písmenem (Patnácttisícčtyřistapadesát) s znaménko čísla n opačné znaménko číslice 0-9 pro celá čísla počet zobrazených míst pro desetinná čísla počet desetinných čísel za čárkou Postfixové značky: Formátovací popis funkce značka j jednotka, přidá na konec jednotku (s mezerou) znak pro zřetězení jednotlivých příznaků

26 8.3.b) Přípona (koncovka) Je to položka pro úpravu textu v závislosti na počtu. Pokud text pojednává například o pozemcích, potřebujeme nějakým způsobem vyřešit, jedná li se o jeden pozemek, dva či vícero pozemků. Je potřeba slovo pozemek zobrazovat v těchto variantách: pro počet jedna POZEM + EK, pro počet dva až pět POZEM + KY, a pro nulu a šest a více POZEM + KŮ. Proto do šablony uvedeme následující příkaz [reference,ek,ky,ků]. Př.: posudek obsahuje [Počet] pozem[počet,ek,ky,ků]. 8.3.c) zaškrtávací políčko Pokud je ve výstupu potřeba použít zaškrtávací políčko nebo, použijeme příkaz check(reference), kde reference ukazuje do dat. Pokud jsou data booleovská proměnná, je výstup jasný. Pokud je datem číslo, pak zaškrtnuté políčko značí nenulovou hodnotu, u řetězce neprázdný řetězec. U celočíselných dat je možné použít bitovou mapu. Proto je pak potřeba doplnit další parametr, který určuje jaký bit se má testovat Př.: check(reference, nr) 8.3.d) Podmínka Je-li zobrazení nějaké části textu podmíněno daty, je možné uzavřít takový kus dokumentu do konstrukce if(parametr)... else... endif. Parametrem může být buď přímo reference na data, nebo speciální funkce. Pro výrazy zadané přímo referencí pro booleovské proměnné je výsledek jasný. Pokud je datem číslo pak výraz představuje nenulovou hodnotu, u řetězce neprázdný řetězec. Speciální funkcí je například funkce neg(reference), která provede negaci výsledku výrazu podle dat z reference. 8.3.e) Smyčka Pro práci s vícepoložkovými seznamy a vektory je implementována konstrukce for(řídící proměnná,reference). Referencí se zde představuje reference na seznam. Řídící proměnnou je možné použít v textu jako jakákoliv jiná data, například pro číslování položek. 8.3.f) Volání funkce Je-li potřeba během sestavení dokumentů doplnit data (dopočítat), zavolá se z dokumentu přímo funkce příkazem func(name). Tuto funkci je nutné naprogramovat, a nejde proto tyto funkce uživatelsky přidávat. 8.3.g) Vložení další šablony Výsledný dokument není samozřejmě tvořen jen jedinou šablonou a je tedy potřeba tyto šablony do výsledného dokumentu různě kombinovat. Pro vložení další šablony slouží příkaz include(name)

27 8.3.h) Speciální symboly Jedná se o symboly pro děleno ( / ), krát ( * ), desetinnou tečku a znak vynechání odstavce ( # ). Každý uživatel má jiný vkus, a proto i formát výstupních dokumentů by měly jít nastavit podle individuálních nastavení. Pro dělení se většinou vyskytuje požadavek na symbol ( / ) nebo ( ), pro násobení jsou to znaky ( * ), ( x ) a ( ). Pro desetinnou čárku se používá buď čárka, nebo tečka. Zvláštním případem je znak pro vynechání odstavce. Tento znak je v šablonách hojně využíván zejména pro přehlednější zápis jednotlivých příkazů. 8.3.i) Ukončení šablony Každá šablona je zakončena klíčovým slovem endtemplate. 9. Závěr Děkujeme všem testerů a spolupracovníkům za jejich zájem o případné testování nového oceňovacího programu a za přínos pro tvorbu programu NemExpress pro administrativní cenu prostřednictvím jejich návrhů a připomínek. V případě jakýchkoliv dalších dotazů, připomínek či námětů nás můžete kdykoliv kontaktovat. 10. Kontakty www: tel: mobil: skype:

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v tabulkovém procesoru Microsoft Excel Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Prostředí tabulkového editoru... 3 2. Soubor otevření,

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing.

únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. únor 2002 verze 6.x PASPORT Evidence zařizovacích předmětů autor programu: Jiří Mosz autoři příručky: Jiří Mosz ing. Vlastimil Rybola distributor 2002 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa 2 PASPORT - Uživatelská

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více