PLUTO-OLT, spol. s r. o. testovací verze pro administrativní cenu. popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLUTO-OLT, spol. s r. o. testovací verze pro administrativní cenu. popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000"

Transkript

1 , spol. s r. o. NemExpress testovací verze pro administrativní cenu popis nejvýraznějších změn programu NemExpress oproti programu NEM3000 určeno výhradně pro potřeby testerů programu NemExpress verze 1.2 srpen 2010 Autor: František Kvíčala

2 Obsah 1.Základní rozvržení programu Seznam a popis hlavních karet a)Titulní strana b)Poloha nemovitosti c)Úvod d)Nález e)Ocenění f)Závěr g)Podklady a přílohy h)Poznámky Možností přepnutí do starého NEM3000 zobrazení, rozdíly při načítání z NEM3000 a NemExpress Karta poloha nemovitosti s jednoznačnou identifikací katastru a s centrálním nastavením ceny stavebního i zemědělského pozemku Databáze objednatelů Ocenění Studna samostatné opotřebení pro čerpadla Přepracovaná kontrola konzistence dat Seznamy podlaží a obestavěného prostoru Specifikace koeficientů inflace Ki Přístavby a nástavby Ocenění bytů Kombinace ocenění nákladovým a výnosovým způsobem Stavba z více konstrukčních systémů Stavba s různými účely užití Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů Seznamy posun položek Automatické ukládání, obnova při havárii Automatické otevírání správného programu NemExpress Průvodce úpravy stáří Šablony popis, úprava, vytváření a správa Popis nástroje Správa profilů Základní úpravy šablon a)Úpravy mezer před a za odstavcem b)Orámování tabulek Popis speciálně vyvinutého programovacího pseudojazyka a)Datové pole b)Přípona (koncovka) c)zaškrtávací políčko d)Podmínka e)Smyčka f)Volání funkce g)Vložení další šablony h)Speciální symboly i)Ukončení šablony Závěr Kontakty

3 1. Základní rozvržení programu Hlavní změnou oproti programu NEM3000 je nový levý panel místo původních karet, a s tím spojené přeskupení zadávaných údajů. Ilustrace 1: Karta Titulní strana 1.1. Seznam a popis hlavních karet 1.1.a) Titulní strana Zobrazení titulní strany je viz: Ilustrace 1: Karta Titulní strana. Zde se volí metodika, zadává se adresa nemovitosti, objednavatel, části a vlastníci stavby. -2-

4 1.1.b) Poloha nemovitosti Ilustrace 2: Karta Poloha nemovitosti Na této kartě se zatřídí poloha nemovitosti na konkrétní katastrální území. Dále se zde centrálně pro celý odhad nastavuje základní cena stavebních a zemědělských pozemků. Je-li posudek rozdělen na části ve více katastrálních územích, tato karta je skryta. Místo ní se na titulní straně objeví seznam částí. Zde každá část obsahuje kromě vlastní specifikace části i údaje pro konkrétní katastrální území. -3-

5 1.1.c) Úvod Ilustrace 3: Karta úvod, datová pole Karta Úvod představuje titulní stranu výstupního dokumentu. Dříve byla tato stránka generována automaticky. Nyní si uživatelé mohou tuto úvodní stánku libovolně editovat přímo v zadávání dat, Nikoliv tedy až v textovém výstupu, jak tomu bylo dříve v programu NEM3000. Na úvodní stránce se vyskytují speciální datová pole. Ta představují údaje, které jsou zadané jinde ([Číslo odhadu]), nebo je program sám dodá ([Město a datum]). Pro přehlednost titulní stránky je možné přepínat mezi režimy zobrazení těchto polí (např. mezi zobrazením [Datum] a ) Toto přepnutí zobrazení polí se provádí kliknutím na ikonu: Ilustrace 4: Detail ikony Tato ikona je v levém dolním rohu informační liště (StatusBaru) -4-

6 Po přepnutí bude text vypadat takto: Ilustrace 5: Karta Úvod, data -5-

7 1.1.d) Nález Zde se zadávají rozsáhlejší textová pole potřebná v ocenění. Ve starém programu NEM3000 byly tyto texty každý na vlastní kartě. Nyní byly pro přehlednost a jednoduchost sdruženy na jedno místo. -6-

8 1.1.e) Ocenění Ilustrace 6: Karta ocenění s daty Změn doznala i karta ocenění. Všechny typy staveby byly sloučeny do jednoho seznamu a u každého objektu se nyní objevuje přímo vypočtená cena. 1.1.f) Závěr Karta Závěr je jediným celostránkovým textovým polem který zůstal na vlastní kartě. A to z důvodu rozsáhlosti závěrečného textu, který kartu většinou zcela zaplní. -7-

9 1.1.g) Podklady a přílohy Na kartě podklady a přílohy je možné nyní elegantně spravovat přikládané dokumenty, fotografie, výpisy, apod. Ilustrace 7: Karta Podklady a přílohy 1.1.h) Poznámky Slouží pro zadávání poznámek, které ale nebudou vytisknuty. Občas je třeba si k odhadu něco poznamenat, připomínku, vysvětlení, kontakt či cokoliv jiného. Tyto údaje nejsou určené pro tisk vlastního posudku nebo odhadu, ale slouží jenom jako pomocné informace pro znalce či odhadce. -8-

10 1.2. Možností přepnutí do starého NEM3000 zobrazení, rozdíly při načítání z NEM3000 a NemExpress Odpůrci bočního ovládacího panelu mohou přepnout v Programových volbách zobrazení do starého NEM3000 stylu. Zruší tím levý boční panel, který se nahradí kartami s horními záložkami. Další změnou pak je to, že se nepoužije editovatelná titulní stránka, ale potřebné údaje (např text o ceně) se zadávají jednotlivě, na pro tento účel přidaných, nových kartách Účel posudku a O ceně. Ilustrace 8: Titulní strana, vzhled NEM3000 Obdobný mechanismus je použit, načítá-li se posudek z programu NEM3000, kde uživatelsky editovatelná titulní strana nebyla. Proto se takto načtené posudky zobrazí v obou režimech (s bočním panelem i bez něj) právě bez editovatelné titulní strany. Místo ní jsou použity již zmiňované karty pro zadání potřebných textů - Účel posudku a O ceně. Dále se zobrazí karta Přílohy (text) která obsahuje původní textový popis příloh. Doporučujeme tyto texty přepracovat na kartě Podklady a přílohy, která je na toto přímo navržena viz kapitola 1.1.g) -9-

11 2. Karta poloha nemovitosti s jednoznačnou identifikací katastru a s centrálním nastavením ceny stavebního i zemědělského pozemku Navolit katastrální území bylo možné již v předchozím programu. Nyní je ale konečně dořešeno centrální zadávání základní ceny stavebních pozemků dle 28 a základní ceny nebonitonovaných pozemků dle příslušné vyhlášky Ministerstva zemědělství. Na kartě Poloha nemovitosti se také nastavuje kromě vlastních cen i případná přirážka u zemědělských pozemků a případně i úprava koeficientu prodejnosti (ve smyslu vyhl. č. 460/2009 Sb. 44 odst. 11)) Ceny a přirážky lze nastavit buď automaticky, podle programu dostupných údajů z interní databáze Lexikonu měst a obcí, nebo toto může uživatel nastavit kompletně manuálně. 3. Databáze objednatelů Program nově obsahuje nástroj pro správu zadávaných objednatelů odhadů Databázi objednatelů. Jakmile vytvoříte posudek či odhad, tak při zavírání dokumentu (v režimu automatického ukládání) nebo při manuálním ukládání si program zkontroluje, je-li již uvedený objednatel evidován v interní databázi objednatelů. Pokud program nenalezne shodu dotáže se, chcete-li tohoto nového objednatele do databáze přidat. V menu Nástroje je pak možné spustit nástroj na správu této databáze Databáze objednatelů, kde je možné jednotlivé záznamy upravovat. Ilustrace 9: Databáze objednatelů Ilustrace 10: Detail objednatele

12 4. Ocenění Následuje popis nejvýraznějších změn v ocenění oproti modelu použitém v programu NEM Studna samostatné opotřebení pro čerpadla Pro ocenění studny jsme na častou žádost od znalců doplnili možnost zadávat jiné opotřebení pro čerpadla než je opotřebení vlastní studny. Typický příklad je starší kopaná studna vybavená novým elektrickým čerpadlem, případně ještě manuálním čerpadlem Přepracovaná kontrola konzistence dat Při ocenění je potřeba zkontrolovat, jsou-li zadány všechny údaje, případně obsahují-li validní data. K tomu slouží interní, uživatelem neovlivnitelný, nástroj - kontrola konzistence. V původním programu NEM3000 program kontroloval zadaná data, a pokud byla nalezena nějaká nesrovnalost, program na ni ihned upozornil. Pokud ale odhad obsahoval vícero chyb, byl postup při opravách těchto chyb zdlouhavý. Program ohlásil chybu, znalec ji opravil, program ohlásil další chybu, znalec ji opravil, atd. Nyní byl navržen jiný systém. Program zkontroluje celý posudek najednou, a rovnou ohlásí všechny chyby které nalezl. Znalec tak může na opravách či doplnění dat pracovat efektivněji po celých blocích. Ilustrace 11: Ukázka kontroly konzistence dat v odhadu

13 4.3. Seznamy podlaží a obestavěného prostoru Do seznamu podlaží byla přidána ikona pro specifikaci, kde se daný prostor nachází. Kliknutím na příslušnou ikonu lze nastavit, jedná-li se o zastřešení (červená střecha), nadzemní část stavby (žlutý střed domu), nebo o podzemní část stavby (zelené podsklepení) Toto zadání kromě přehlednosti může sloužit ke zjištění největší zastavěné plochy, zastavěné plochy 1. NP, nebo třeba pro dělení objemových podílů jednotlivých konstrukcí např. podle poměru zastavěných ploch nebo obestavěných prostor, kde se nemusí počítat se zastřešením nebo podsklepením. Ilustrace 12: Ukázka zadání výměr Nově bylo umožněno rozdělení jednotlivých podlaží na vícero řádek. Ve starších programech platilo, že každý řádek seznamu představoval jedno celé podlaží. To bylo nutné např. u budov pro korektní výpočet koeficientů K2 a K3. Nyní je možné rozdělit podlaží na libovolný počet řádek Specifikace koeficientů inflace Ki V několika posledních vyhláškách vyvstala potřeba u některých staveb dospecifikovat koeficient inflace Ki. Například pro byty oceněné nákladovým způsobem je možné zvolit Ki pro budovy dvoubytové nebo koeficient Ki pro budovy tří a vícebytové. Proto jsme do každé stavby přidali možnost výběru příslušného koeficientu Ki. Tato volba se pro přehlednost objevuje i v případě že je koeficient inflace pro daný typ stavby povolen jen jeden

14 4.5. Přístavby a nástavby V programu byl změněn systém zadávání přístaveb a nástaveb. Po zaškrtnutí volby pro použití Přístaveb a nástaveb se rozkryje seznam s možností upravovat přístavby a nástavby. U každé přístavby jde zadat název, popis a případně i základní údaje o opotřebení. Ilustrace 13: Zadávání přístaveb a nástaveb Poté v seznamu podlaží a obestavěného prostoru přibude kolonka pro zadání kam který jednotlivý údaj patří, jestli do části původní stavby nebo se jedná o přístavbu a nástavbu. Pro správné zadání a následné korektní stanovení koeficientů K2 (PZP) a K3 (PVP) u budov a hal je nutné rozdělení jednotlivých podlaží, jak je vidět na příkladu viz Ilustrace 14. Ilustrace 14: Ukázka zadání výměr s přístavbou a rozdělenými podlažími

15 4.6. Ocenění bytů Další výraznou změnou je ocenění bytových jednotek a nebytových prostor, a to jak nákladově podle 13 tak porovnávacím způsobem dle 25. V programu NEM3000 bylo nutné pro ocenění jednotek oceňovaných nákladovým způsobem volit speciální metodiku, protože bylo potřeba nejprve spočítat cenu příslušenství a společných částí domu a teprve potom cenu vlastní jednotky, a k ní příslušný podíl připočítat. Problémy nastávaly v případě, že se oceňovalo vícero bytů, různé příslušenství a podobné kombinace. Proto byl kompletně změněn princip zadávání příslušenství. Pro každou jednotku, nebo i skupinu jednotek je možné navolit vlastní příslušenství. Základní dělení ocenění bylo pro přehlednost rozšířeno na několik možností nákladové ocenění bytové jednotky v budově 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v budově 13 - nákladové ocenění bytové jednotky v hale 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v hale 13 - nákladové ocenění bytové jednotky v rodinném domě 13 - nákladové ocenění nebytového prostoru v rodinném domě 25 ocenění dokončené bytové jednotky v budově typu J a K skupina dvou a více jednotek Nový objekt Skupina dvou a více jednotek bylo nutné zařadit, protože nyní je případné příslušenství součástí vlastního ocenění jednotky. Pokud by se oceňovalo například 5 bytů v jednom domě se stejným příslušenstvím, a oceňovalo by se to po jednotlivých jednotkách, bylo by potom nutné u každé této jednotky uvést v seznamu příslušenství tytéž stavby, pozemky, porosty či věcná břemena. Pro usnadnění manipulace se seznamem příslušenství, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznamem příslušenství je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů 4.7. Kombinace ocenění nákladovým a výnosovým způsobem Obdobnou úpravou jako ocenění jednotek s příslušenstvím prošlo i oceňování kombinací nákladového a výnosového způsobu dle 22 a 33. Každý objekt oceněný výnosovým způsobem nově obsahuje seznam staveb oceněných nákladovým způsobem a případně pozemky včetně porostů. Pro usnadnění manipulace se seznamem staveb nákladového ocenění případně, pozemků s porosty, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam nákladového ocenění je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

16 4.8. Stavba z více konstrukčních systémů 19 Nově přibyla v seznamu staveb možnost ocenit stavbu z více konstrukčních systémů dle 19 oceňovací vyhlášky. Vlastní ocenění obsahuje pouze název, popis celku a seznam jednotlivých částí. Každá část pak obsahuje vlastní ocenění příslušné části stavby dle příslušného paragrafu budova, hala, rodinný dům, atd. Ilustrace 15: Ukázka ocenění stavby sestávající se z více konstrukčních systémů dle 19 Pro usnadnění manipulace se seznamem částí staveb skládajících se z různých konstrukčních systémů, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam částí stavby je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

17 4.9. Stavba s různými účely užití 20 Nově přibyla v seznamu staveb možnost ocenit stavbu s různými účely užití dle 20 oceňovací vyhlášky. Vlastní ocenění obsahuje pouze název popis celku a seznam jednotlivých částí. Každá část pak obsahuje vlastní ocenění příslušné části stavby dle příslušného paragrafu budova, hala, rodinný dům, atd. Ilustrace 16: Ukázka ocenění stavby sestávající se z různých účelů užití dle 20 Pro usnadnění manipulace se seznamem částí staveb skládajících se z různých účelů užití, přesněji pro přesun objektů mezi hlavním posudkem a podseznam částí stavby je věnována kapitola 4.10.Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů

18 4.10. Úprava pomocných podseznamů staveb - Manažer objektů V programu NemExpress se na několika místech používá podseznamů s vnořenými stavbami. Je to například seznam příslušenství u ocenění bytů a nebytových prostor, seznam nákladového ocenění při kombinaci ocenění nákladového a výnosového způsobu, seznam částí u staveb s více konstrukčních systémů nebo s různými účely užití. V hlavním seznamu objektů na kartě Ocenění pak figuruje pouze např. jediný objekt například byt. Tato stavba může mít v sobě klidně i několik desítek dalších staveb. Většinou samozřejmě bude takto vnořených staveb méně, řádově jedna až dvě. Pro snadnou manipulaci s jednotlivými objekty slouží nástroj Manažer objektů. Příkladem může být hromadný přesun staveb ze seznamu ocenění do seznamu příslušenství jednotky či naopak. Každý formulář, který pracuje s podseznamy staveb, pozemků, porostů či věcných břemen obsahuje tlačítko pro zobrazení tohoto nástroje: Ilustrace 17: Detail tlačítka Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář pro manipulaci se seznamy. Ilustrace 18: Manažer objektů - formulář pro manipulaci s podseznamy objektů V levém sloupci jsou objekty z podseznamů oceňované stavby (v tomto případě bytu) a v pravé části jsou další objekty z posudku. Pro přesunutí jednoho konkrétního objektu slouží ikony se třemi černými šipkami >>> nebo <<< vedle každého objektu. Pro přesun všech objektů najednou slouží tlačítka se dvěma modrými šipkami, která jsou umístěna uprostřed mezi jednotlivými seznamy

19 4.11. Seznamy posun položek V programu je potřeba zadávat různé seznamy porosty, pozemky, stavby, výnosy, atd. K těmto seznamům byla přidána funkce pro přesunutí řádku o jedno místo nahoru či dolů. Pro přesun řádky seznamu slouží kombinace kláves Ctrl+šipka nahoru a Ctrl+šipka dolů. Funkce je také dostupná z kontextového menu, které můžete vyvolat např. stisknutím pravého tlačítka myši na příslušné řádce. 5. Automatické ukládání, obnova při havárii Program NemExpress má implementován několik možností jak zálohovat rozpracované soubory při nějaké chybě pád programu, výpadek proudu. Základní funkcí je automaticky vytvořený záložní soubor aktuálně zpracovávaného odhadu, který je uložen v adresáři TEMP (vlastní umístění závisí na verzi operačního systému Windows). Program po přesně definovaném časovém úseku (nastaveno ve volbách) uloží do TEMPu kopii rozpracovaného odhadu. Pokud při práci dojde neočekávaně k ukončení programu, měl by se po startu programu automaticky otevřít příslušný dokument jako obnovený. Další možností je zvolit v nastavení programu Automatické ukládání posudku. V tomto režimu je uživatel ušetřen jakékoliv manipulace s ukládáním odhadů. Při vytvoření nového odhadu se tento okamžitě automaticky uloží na disk, či jiné médium, a všechny úpravy odhadu jsou automaticky ukládány. Odpadají tedy jakékoli hlášky typu: Posudek není uložen, chcete ho uložit? apod. Nyní je tedy automatické ukládání tedy konečně 100% automatické. Drobnou nevýhodou tohoto režimu je, že se uloží opravdu každá úprava. Není to tedy vhodné pro pokusy kdy si znalec otevře stávající ocenění a zkouší různé varianty. Veškeré změny se ihned uloží a nevratně přepíšou úvodní údaje. Ale jak už z názvu této volby vyplývá automatické ukládání prostě všechno automaticky uloží. 6. Automatické otevírání správného programu NemExpress V současné době je na trhu několik programů z řady NemExpress. Je to kromě betaverze pro administrativní cenu například program pro Hypoteční Banku (skupina ČSOB), pro Českou spořitelnu, LBBW Banku nebo Raiffeisen Banku. Všechny tyto programy vytvářejí, stejně jako původní program NEM3000, soubory s koncovkou *.POS. Na počítačích s OS Windows lze koncovku souboru zaregistrovat pouze k jednou konkrétnímu programu. Pokud takovýto soubor spustíte přes asociaci kliknete na něj dvakrát v průzkumníku, nebo na něm stisknete klávesu Enter v nějakém souborovém manažeru (WinCommander, TotalCommander, aj) systém podle registrace pozná jaký program se má spustit (např. soubor s koncovkou.doc se otevírá v programu MS Word). A tady nastává problém. Soubor s koncovkou *.pos by mohl obsahovat data pro kterýkoliv z výše popisovaných programů. Proto byl do programu NemExpress pro administrativní cenu dodělán nástroj který toto automaticky řeší. Součástí instalace je pomocný program, který si automaticky na sebe při instalaci zaregistruje soubory s koncovkou *.pos. Pokud pak tedy kliknete na jakýkoliv posudek, spustí se nejprve tento program (NXPLoader.exe). Ten požadovaný soubor otevře, zjistí pro který konkrétní program (NEM3000, NemExpress HB, CS, LBBW, RB, AC,...) je posudek vytvořen, tento správný program případně spustí a posudek v tomto programu i zobrazí. Toto se děje samozřejmě automaticky, bez nutnosti jakéhokoliv zásahu ze strany uživatele

20 7. Průvodce úpravy stáří V menu nástroje je možné nalézt Průvodce hromadnou úpravou stáří. Pomocí tohoto nástroje je možné u aktuálně otevřeného posudku či odhadu hromadně změnit stáří pro výpočet opotřebení. To je potřeba např. při přepracování několik let starého odhadu. Ilustrace 19: Průvodce hrom. úpravou stáří Pomocí tohoto nástroje je možné centrálně upravit stáří všech objektů o konkrétní počet let, nebo nastavit jedno konkrétní stáří všem objektům v ocenění (např. pro novostavby)

21 8. Šablony popis, úprava, vytváření a správa Dalším velice mocným nástrojem programu NemExpress je vytváření výstupních dokumentů. Ty se skládají z menších kousků dokumentů tzv. šablon. Tyto šablony obsahují jednak texty, které pak tvoří výstupní dokument, a dále speciální programovací kód Popis nástroje Správa profilů Pro správu jednotlivých šablon slouží nástroj Správa profilů, dostupný v menu Nástroje. Ilustrace 20: Správa profilů, ukázka ocenění rybníků Formulář pro Správu profilů obsahuje spoustu nastavení. Pro zjednodušení jsou zde popsány jen hlavní bloky a funkce. Celý formulář je rozdělen na několik částí. Horní a dolní panely s ovládacími prvky, vlevo je kompletní seznam šablon, vpravo seznam použitelných stylů (kliknutím se nastaví) a uprostřed jsou zobrazovány vlastní šablony. Základní jednotkou pro sestavování dokumentu je ŠABLONA. Jedná se o část textu, ze kterého se sestavuje tiskový výstup. Každá šablona může obsahovat více tzv. VARIANT. Kompletní seznam

22 šablon s nastavenými příslušnými variantami se nazývá PROFIL. Standardně po instalaci program obsahuje pouze jeden profil pojmenovaný Standard a každá šablona má většinou jen jednu variantu tabulkovou (data jsou uvedena v tabulkách s rámečky). Do budoucna bude připravena i druhá kompletní sada variant šablon, a to bezrámečkových tabulek. Pokud tedy budete chtít šablony upravovat, doporučujeme vytvořit si vlastní profil a tam pak příslušné úpravy provádět. Pro vytváření a úpravu profilů slouží blok v horním panelu (na obrázku označen tyrkysově) Pro vlastní editaci šablony je nejlepší vytvořit vlastní variantu šablony. Na stávající variantu se klikne LEVÝM tlačítkem myši. Tím by se mělo objevit malé menu. Tam si zvolíte možnost Nová varianta. Tuto variantu si vhodně pojmenujte. Poté je nutné tuto novou variantu nastavit jako výchozí. Po kliknutí na variantě levým tlačítkem myši by se mělo objevit podobné menu jako předtím, ale rozšířené o několik dalších položek. Jedna z těchto položek by měla být Nastavit variantu. Tím se v daném profilu nastaví konkrétní varianta k použití. Nyní máte vlastní variantu k libovolným úpravám. Doporučuji si do této nové varianty zkopírovat obsah původní varianty, ušetří to pak spoustu času. Kopírování lze mezi šablonami provádět standardními metodami, například přes schránku. Označíte jeden text (myší nebo Ctrl+a) zkopírujete do schránky (Ctrl+c nebo Ctrl+Insert), přepnete na novou variantu a vložíte na místo (Ctrl+v nebo Shift+Insert). Zde pak můžete šablonu libovolně upravovat. Pro nastaveni a odlišení příkazů od prostého textu slouží tlačítka na horním panelu (na obrázku označen červeně) nebo klávesová zkratka Ctrl+q. Pro vyhledávání textových řetězců v jedné variantě šablony slouží standardní klávesová zkratka Ctrl+f. Pro vyhledávání ve všech variantách všech šablon slouží tlačítka Najít a Najít další ve spodním panelu (na obrázku označeno modře) Pro uložení / uzavření / ukončení tohoto nástroje slouží tlačítka ve spodmín panelu (na obrázku označen zeleně) Popis a použití dalších ovládacích prvků bude součástí kompletního manuálu, který bude součástí distribuce programu (v testovací verzi zatím není) Základní úpravy šablon Mezi nejpoužívanější úpravy šablon patří upravování základních parametrů textů změna barvy, stylu, fontu, odsazení a dalších znakových nebo odstavcových formátů. Základní nastavení jsou přístupná přímo z panelu nástrojů v horní části formuláře. Většinou stačí příslušnou část textu označit do bloku a prostým kliknutím na danou volbu se provede konkrétní úprava. Další nastavení jsou k dispozici v menu Formát. Zde se dají nastavit formáty písma, odstavce, stránky, odrážek a číslování, tabulátorů, jednotlivých stylů a vkládat či upravovat tabulky

23 8.2.a) Úpravy mezer před a za odstavcem Pro zvýraznění některých odstavců, nadpisů a pro zpřehlednění výstupního textu jsou jednotlivé odstavce od sebe odděleny mezerami. Z častých dotazů vyplývá, že úprava těchto mezer může činit některým znalcům problémy. V historických dobách, kdy byl výstup vytvářen pro zpracování českým textovým editorem T602, byly tyto mezery tvořeny prázdnými odstavci. Stačilo stisknout několikrát klávesu Enter. Pokud pak bylo potřeba tuto mezeru zmenšit či zrušit, jednoduše se např. pomocí klávesy Delete vložené prázdné odstavce odmazaly a tím se mezera zmenšila. Dnes, v době moderních textových editorů, se tímto způsobem mezery kolem odstavců již nevytvářejí. Na to slouží nastavení tzv. stylu odstavce. V menu formát je na to nástroj Odstavec... Ilustrace 21: Formát odstavce Zde je možné měnit veškeré nastavení pro tento odstavec. Výhodou tohoto nástroje je, že jakákoliv provedená změna je ukázána na malém náhledu v pravém dolním kvadrantu formuláře, takže je hned a přehledně vidět, jak bude výsledná úprava vypadat

24 8.2.b) Orámování tabulek Textový editor obsažený v programu NemExpress umožňuje použití tabulek v textu. Většina voleb a nastavení parametrů tabulek (stínování, zarovnání, dělení a slučování buněk,...) odpovídá standardům všech textových editorů. Jedinou drobnou odchylkou je systém orámování buněk v tabulkách. Pokud jsou v tabulce dvě buňky vedle sebe orámovány, pak je třeba vyřešit jejich společnou hranu. Pokud se nastaví v obou buňkách orámování na společné hraně, tak může dojít ke zdvojení (zesílení) čáry. Viz Ilustrace 22:Ukázka orámování tabulek mezi buňkami AAA a BBB. V praxi se to řeší tak, že se v jedné z těchto buněk toto orámování nenastaví, viz příklad buňka CCC. AAA BBB CCC AAA BBB CCC Ilustrace 22: Ukázka orámování tabulek 8.3. Popis speciálně vyvinutého programovacího pseudojazyka Aby bylo možné do výstupního textu vkládat zadané údaje, a aby bylo možné tvorbu výstupních šablon vůbec řídit, byl firmou vyvinut speciální programovací pseudojazyk. Ten umožňuje vkládat do textu data, speciální symboly (krát děleno, ) Pro zřetězení jednotlivých datových referencí slouží tečka. Pokud je v referenci potřeba uvést číslo, musí před ním být uveden znak #. Jinak je číslo chápáno jako znakový řetězec. Pokud je kdekoliv v šablonách použit nějaký příkaz nebo data z tohoto jazyka, je tento kód označen podtrhnutím fialovou barvou. (nezaměňovat s červeným vlnovkovým podtržením kontroly pravopisu) Ilustrace 23: Ukázka šablony

25 8.3.a) Datové pole Jedná se o přímou datovou položku například [Název]. Při zpracování výstupu se přímo přepíše daty, a to fontem, jakým byl tento příkaz napsán. Zobrazovaná data je možné různě formátovat pomocí dalších parametrů. U řetězců lze text převést na všechna malá či velká písmena, nebo první písmeno převede na velké. U reálných čísel lze například nastavit počet zobrazovaných desetinných míst. U celočíselných položek lze nastavit číslo slovy, číslování pomocí písmen, zobrazení jen znaménka, případné doplnění jednotky (Kč, %,...), doplnění na určitý počet číslic nulami a spoustu dalších variant. Většinu těchto možností lze samozřejmě kombinovat. Formátovací značky se od reference oddělují pomocí čárky a jsou případně zřetězené pomocí znaku. Prefixové značky pro čísla: Formátovací popis funkce značka z netisknout, pokud je nula a absolutní hodnota čísla t netisknout oddělovač tisíců Infixové značky: (v kombinaci funguje jen jedna, NEKOMBINOVAT s ostatními!) Formátovací popis funkce značka l tisknout místo čísel znaky a, b,... z, aa, ab,... L tisknout místo čísel znaky A, B,... Z, AA, AB,... - měna, zobrazí na 2 des. místa a doplní Kč. Pokud nejspu desetiny, tak doplní spec. symbol z voleb (15 450,-- Kč) c textový řetězec s prvním Velkým znakem C textový řetězec s VELKÝMI PÍSMENY w číslo slovy (patnácttisícčtyřistapadesát) W číslo slovy s prvním velkým písmenem (Patnácttisícčtyřistapadesát) s znaménko čísla n opačné znaménko číslice 0-9 pro celá čísla počet zobrazených míst pro desetinná čísla počet desetinných čísel za čárkou Postfixové značky: Formátovací popis funkce značka j jednotka, přidá na konec jednotku (s mezerou) znak pro zřetězení jednotlivých příznaků

26 8.3.b) Přípona (koncovka) Je to položka pro úpravu textu v závislosti na počtu. Pokud text pojednává například o pozemcích, potřebujeme nějakým způsobem vyřešit, jedná li se o jeden pozemek, dva či vícero pozemků. Je potřeba slovo pozemek zobrazovat v těchto variantách: pro počet jedna POZEM + EK, pro počet dva až pět POZEM + KY, a pro nulu a šest a více POZEM + KŮ. Proto do šablony uvedeme následující příkaz [reference,ek,ky,ků]. Př.: posudek obsahuje [Počet] pozem[počet,ek,ky,ků]. 8.3.c) zaškrtávací políčko Pokud je ve výstupu potřeba použít zaškrtávací políčko nebo, použijeme příkaz check(reference), kde reference ukazuje do dat. Pokud jsou data booleovská proměnná, je výstup jasný. Pokud je datem číslo, pak zaškrtnuté políčko značí nenulovou hodnotu, u řetězce neprázdný řetězec. U celočíselných dat je možné použít bitovou mapu. Proto je pak potřeba doplnit další parametr, který určuje jaký bit se má testovat Př.: check(reference, nr) 8.3.d) Podmínka Je-li zobrazení nějaké části textu podmíněno daty, je možné uzavřít takový kus dokumentu do konstrukce if(parametr)... else... endif. Parametrem může být buď přímo reference na data, nebo speciální funkce. Pro výrazy zadané přímo referencí pro booleovské proměnné je výsledek jasný. Pokud je datem číslo pak výraz představuje nenulovou hodnotu, u řetězce neprázdný řetězec. Speciální funkcí je například funkce neg(reference), která provede negaci výsledku výrazu podle dat z reference. 8.3.e) Smyčka Pro práci s vícepoložkovými seznamy a vektory je implementována konstrukce for(řídící proměnná,reference). Referencí se zde představuje reference na seznam. Řídící proměnnou je možné použít v textu jako jakákoliv jiná data, například pro číslování položek. 8.3.f) Volání funkce Je-li potřeba během sestavení dokumentů doplnit data (dopočítat), zavolá se z dokumentu přímo funkce příkazem func(name). Tuto funkci je nutné naprogramovat, a nejde proto tyto funkce uživatelsky přidávat. 8.3.g) Vložení další šablony Výsledný dokument není samozřejmě tvořen jen jedinou šablonou a je tedy potřeba tyto šablony do výsledného dokumentu různě kombinovat. Pro vložení další šablony slouží příkaz include(name)

27 8.3.h) Speciální symboly Jedná se o symboly pro děleno ( / ), krát ( * ), desetinnou tečku a znak vynechání odstavce ( # ). Každý uživatel má jiný vkus, a proto i formát výstupních dokumentů by měly jít nastavit podle individuálních nastavení. Pro dělení se většinou vyskytuje požadavek na symbol ( / ) nebo ( ), pro násobení jsou to znaky ( * ), ( x ) a ( ). Pro desetinnou čárku se používá buď čárka, nebo tečka. Zvláštním případem je znak pro vynechání odstavce. Tento znak je v šablonách hojně využíván zejména pro přehlednější zápis jednotlivých příkazů. 8.3.i) Ukončení šablony Každá šablona je zakončena klíčovým slovem endtemplate. 9. Závěr Děkujeme všem testerů a spolupracovníkům za jejich zájem o případné testování nového oceňovacího programu a za přínos pro tvorbu programu NemExpress pro administrativní cenu prostřednictvím jejich návrhů a připomínek. V případě jakýchkoliv dalších dotazů, připomínek či námětů nás můžete kdykoliv kontaktovat. 10. Kontakty www: tel: mobil: skype:

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 19 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Formátování obsahu adminweb

Formátování obsahu adminweb Formátování obsahu adminweb verze 24032015 1 Obsah 1. Možnosti formátování textu...3 2. Formátování v editoru...4 3. Tabulka pro pozicování obsahu...5 4. Tabulka se stylem... 6 5. Šablony...7 6. Obrázky

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe.

Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Nová verze aplikace Apstr se spouští prostřednictvím aplikace Isas, v záložce Pracovní stůl moje spisy. Zde se objeví všechny spisy, které má uživatel v ISAS vyznačeny na sebe. Označí si spisy, ve kterých

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS

Vypracoval: Jiří Němeček, produktový manažer KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín a IV. Konfigurátor KNS Konfigurátor KNS Cílem programu je poskytnout zákazníkovi větší komfort při práci s výrobky firmy KOPOS. Program pracuje s výrobky produktového portfolia kabelových nosných systémů. Je velmi intuitivní,

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více