Co se povedlo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se povedlo 1998-2015"

Transkript

1 Co se povedlo

2 1998 Neexistovala koncepce organizace a jejího rozvoje 18 milionová ztráta vrozpočtu Starý dispečink v budově na Dukelských hrdinů Nový dispečink v budově na Korunní 2 roky bez využití 16 výjezdových stanovišť Základna DRNR ve Vltavské Opuštěný a zdevastovaný areál bývalé Nemocnice Na Malvazinkách budované oddělení soudního lékařství vtomto areálu RIAPS na Praze 3 Vysoká fluktuace zaměstnanců (cca 140 nástupů a výstupů za rok) Spojové oddělení vpronajatém bytě v ulici Korunovační Provozování ústavní pohotovosti ve FN Motol

3 Průměrná dojezdová doba nebyla vůbec sledována Dojezdy nad 15 minut nebyly sledovány Neexistence kontroly na všech stupních Počty tísňových volání nebyly sledovány Za rok bylo ošetřeno necelých 60 tisíc pacientů Analýzy a statistiky provozu nebyly sledovány Nesoulad svyhláškou o ZZS Starý a nevyhovující Organizační řád vč. vnitřních předpisů a popisů práce Neexistence hygienického a protiepidemického režimu Zastaralý a nevyhovující Traumatologický plán Nákupy vozidel, techniky a dalších komodit bez výběrových řízení a vrozporu se zákonem Neexistence přesné evidence spotřeby pohonných hmot Nedostatky vbezpečnosti práce

4 Ekonomicky výhodné činnosti organizace přenechala privátním subjektům, které si založili bývalí vedoucí zaměstnanci organizace Vzdělávání zaměstnanců neexistovalo Spotřeba léků a zdravotnického materiálu bez kontroly ztráta cca 1 milion Kč/rok Pohledávky narůstaly, vymáhání stagnovalo výše byla 9,3 milionu Kč Na úseku DRNR nevyhovující zázemí (Vltavská rozpor shygienickými předpisy) a sanitní vozy (Škoda 1203) Nedostatečné osobní ochranné pomůcky kritika při požáru H Olympik Neexistence archivu organizace ztráta a znehodnocení celé řady dokumentů a materiálů historické hodnoty vč. zdravotnické dokumentace Závodní preventivní péče neexistovala Nedostatky ve zdravotnické dokumentaci

5 Úkoly pro nový management Audit celého provozu vč. důkladné inventarizace Vyřešit postavení organizace vsystému zajištění PNP duplicita ÚSZS Reorganizace a restrukturalizace organizace Nové IAŘ, Nový Organizační řád, pracovní náplně, popisy prací Zlepšení kvality a dostupnosti poskytované PNP Přemístit ředitelství do budovy na Korunní Zprovoznit nový 2 roky hotový dispečink v budově na Korunní Snížit náklady a zefektivnit celý provoz organizace Maximálně využít výpočetní techniku a nové technologie internet, intranet, elektronickou poštu atd. Restrukturalizace sítě výjezdových stanovišť Vyřešit opuštěný areál bývalé Nemocnice Na Malvazinkách Změnit složení výjezdových skupin snížení ze 3 na 2 a zajistit ve všech kvalifikované zaměstnance Zlepšit vybavení stanovišť Zlepšit vozový park Zlepšit vybavení členů výjezdových skupin telekomunikační prostředky, OOPP a ostatní pomůcky Odstranit nedostatky bývalého vedení

6 1999 Poprvé udělány Analýzy celého provozu organizace Předložen návrh reorganizace organizace zřizovateli Náprava nedostatků zjištěných audity za dobu bývalého vedení organizace Vypsání výběrových řízení na veškeré nákupy Zavedení do všech výjezdových skupin kvalifikované zaměstnance (SZP) Zaveden systém GPS vč. sledování provozu vozidel a spotřeby PHM. Zavedení všech opatření vede k úsporám 18 milionů korun/rok Odtržení nepotřebných a neefektivních provozů úspora 450 tisíc Kč/měsíc Vyřešení areálu Malvazinky a vrácení zřizovateli úspora 290 tisíc Kč/měsíc Pokles dojezdů nad 15 minut z 10% na 5%. Zavedení nových IAŘ vč. Organizačního řádu

7 Zahájen provoz nového ZOS na Korunní změna činností ZOS. Zkrácení průměrné dojezdové doby o 1 minutu. Přestěhování ředitelství a administrativy organizace na Korunní. Zajištění výpočetní techniky vč. sítě, Internetu a Intranetu a webu organizace Zaveden nový systém likvidace infekčního a toxického odpadu Sejmutí ochranných rámů zvozidel Zlepšení podmínek DRNR nové vozy a stanoviště Vyčíslena škoda bývalého vedení organizace na 11 milionů Kč Vznik více odborových organizací (postupně až na 5), které dehonestují nové vedení a ředitele i jeho rodinu na veřejnosti Organizace již první rok po nástupu nového vedení skončila vzisku

8 2000 Spory s ÚSZS Praha (zřizovatel MZ), kde ředitelem byl jmenován bývalý ředitel ZZSHMP. Ten blokuje naplnění vyhlášky č. 434/1992 Sb., o ZZS. Odmítá předat do gesce ZZSHMP funkci ÚSZS vč. zabezpečení a stanoviště LZZS. Zabezpečení MMF a SSB (září). Získání akreditace ČLK pro školení vceloživotním vzdělávání lékařů pro obor UM + MK. Ředitel předložil návrh Koncepce rozvoje ZZSHMP ke schválení zřizovateli. Ředitel předložil návrh Koncepce LSPP vpraze ke schválení zřizovateli. Ředitel byl MZ jmenován do komise MZ pro audity TC Provedena řada kontrol organizace na podkladě anonymních udání.

9 Zavedeny nové OOPP v provedení reflexní oranžové a modré barvy vč. ochranných přileb a bezpečnostní obuvi Slibovaný růst platů zaměstnanců o 10% splněn. Zavedení radiostanic systému MATRA a TETRA do provozu. Pořízení nového modelu Ambu Mega Code se simulací zástavy oběhu a srdečních poruch rytmu a jeho zavedení do systému vzdělávání Příprava na převzetí LZZS příprava technologií na ZOS Otevřen nový archiv organizace Přesun stanoviště do ulice 28. pluku uvolnění prostor pro nový soudní dvůr. Nový ZP omezení počtu přesčasových hodin.

10 2001 Září 2001 teroristický útok na USA změnil celý svět i pohled na terorismus a ovlivnil opatření pro krizové situace Nedostatečná úhrada setkávacího systému ze ZP nehradí obě posádky Vznik on line databáze kapacity akutních lůžek vpraze na ZOS Vznik Traumacenter nepřipravená koncepce ze strany MZ Vznik nové spádovosti zdravotnických zařízení (rajonizace) nepřipraveno, zdravotnická zařízení zneužívají vůči ZZS jako argument proč pacienta nepřijmout Rada i Zastupitelstvo HMP schválily předloženou Koncepci rozvoje ZZSHMP na 5 let obsahuje požadavek nové budovy organizace a síť nových výjezdových stanovišť Vlna protestů lékařů podporována ČLK (prezident Rath) 500, Kč/hod Zahájena spolupráce s Českou televizí na pořadu o první pomoci

11 ZZSHMP = územním střediskem ZZS pro Prahu i Středočeský kraj ( ) Úspory po převzetí ÚSZS v řádech milionů jen za LZZS byla 7 milionů Kč Nárůst platů o 1/3 a odměn o 100% Všechny vozy vybaveny ochrannými maskami svíceúčelovými filtry Otevřeno nové výjezdové stanoviště vnové hasičárně v Jinonicích Rostoucí počet výjezdů navýšení provozu o 2 RZP Zaveden systém pohotovostí mimo pracoviště všech členů výjezdových skupin Zavedena pravidelná kontrola všech pitevních protokolů sparere Zavedena pravidelná kontrola a analýza všech resuscitací Zahájen zkušební provoz přístupu ke kamerovému systému Prahy na ZOS Zaveden nový systém objednávání požadavků na DRNR

12 2002 Zřízeno Tiskové oddělení a zaveden tiskový mluvčí Nově zavedeno pravidelné vydávání Ročenky organizace Povodně vpraze srpen Summit NATO listopad 145. výročí vzniku organizace 15. výročí LZZS 15. výročí RVS 10ks nových sanitek Mercedes bedny získaly Zlatou medaili Autotecu Zvýšení mezd o 17% Přečíslování všech telefonních stanic Telecomu září 2002 Zavedení příjmu SMS tísňových výzev na ZOS (pro postižené) Nový systém práce ZOS klasifikace výzev

13 Zavedení krizových mobilních telefonů K ukončena činnost ÚSZS pro Středočeský kraj Počet výjezdů nad 15 minut nepřevýšil 3 % celkového počtu výjezdů Celkově bylo ošetřeno a transportováno cca 151 tisíc pacientů/rok (vč. DRNR) Počet telefonátů na linku 155 cca 270 tisíc/rok nárůst o 44% za 3roky Objem ujetých kilometrů klesl za rok o 7,4% Spotřeba PHM klesla o 28% Úspora za zrušená neefektivní stanoviště 4,5 milionu Kč Úspora za léky a materiál ve výši 0,5 milionu Kč

14 2003 SARS vybavení posádek ochrannými pomůckami proti infekčnímu agens. Napadání posádek ZZS (kauza Chuchle) iniciuje změnu legislativy Zahájena úzká spolupráce skatedrou UM + MK (IPVZ). Zahájena studie DIRECT vliv TANR na NZO. Zahájen systém přenosu a evidence elektronických křivek zekgdo PC. Převzetí 10 ks nových sanitních vozidel skříňového typu. Přestěhování výjezdového stanoviště na Praze 7 demolice objektu. Navýšení počtu výjezdových skupin ve směně o 2 4 RZP Schválen požadavek na 2 nová výjezdová stanoviště Prosek a Uhříněves Nákup nových vozidel pro transplantační program. Zavedena norma ISO 9001

15 2004 Otevření Sazka Arény zdravotnické zabezpečení MS v ledním hokeji ZZSHMP upozornila na nedostatečné značení ulic a domů Reorganizace LSPP (redukce) nárůst požadavků na ZZS Předložení návrhu na zavedení call centra pro DRNR Zavedení výuky v sebeobranném chování vč. vybavení obrannými spreji předán certifikát normy ISO CQS a IQNet 10 ks nových sanitních vozidel, která jsou vybavena klimatizačními jednotkami Všechny vozy vybaveny alarmováni tlačítky a systémem GPS

16 VBrožíkově sále Radnice HMP byli slavnostně oceněni nejlepší zaměstnanci Předložen návrh projektu nové administrativně technické budovy organizace Od byla dle zákona zřízena funkce Interního auditora Zřízena funkce Referent nákupu pro veřejné zakázky Zaveden nový systém elektronické Spisové služby Další posílení provozu o 2 RZP (Kundratka a Černý Most) otevřeno nové výjezdové stanoviště Prosek zrušeno stanoviště DRNR vnádražní Ukončena slaňovací činnost záchranářů na LZZS

17 2005 Zahájena částečná reorganizace činnosti DRNR návrhy na call centrum DRNR pro Prahu nebo na zrušení DRNR u ZZSHMP nebyly schváleny. Schválen projekt modulu pro likvidaci následků hromadných neštěstí a mimořádných událostí jméno bude vybráno veřejnou anketou občanů. Zaveden nový systém směn a pohotovostí. Zavedena nová funkce Inspektora provozu. Nový systém GPS sprojekcí na mapu na ZOS. Zavedení standardních protokolů pro KPR vč. vyhodnocování všech KPR. Vytvořen a do provozu zaveden Atlas karet rizikových míst vpraze. Zavedeny nové třídící karty. Přestěhování archivu organizace zbraníka na Prosek. Zřízena nová učebna na Nádražní.

18 2006 Návrh na redukci až zrušení DRNR u ZZSHMP neuspěl. Zaveden nový regulační systém příjmu objednávek a požadavků na DRNR. Nebyla pořízena žádná nová sanitka. Gemma nový sw pro evidenci výkonů, statistiky, analýzy Nový modul pro likvidaci následků hromadných neštěstí a pro mimořádné události, který byl pokřtěn na návrh veřejnosti jménem Golem. Zaveden systém oboustranné datové komunikace mezi ZOS a výjezdovými skupinami. Zahájen Grant Inovace systému profesního rozvoje záchranářů ZZSHMP. Do praxe uvedeny nové zákony č. 95 a 96/2004 Sb. Zavedeny nové platové tarify zvýšení mezd o cca 1 3 tisíce/měsíc. Ředitel předložil zřizovateli novou koncepci rozvoje organizace a zabezpečení PNP vpraze (2 nová výjezdová stanoviště, nová budova organizace atd.).

19 výročí založení organizace Nákup 10 ks nových sanitních vozidel a 1 speciálu XXL pro obézní pacienty. Zrušení DRNR u ZZSHMP (k ). Zahájení pravidelných tiskových konferencí. Zavedení funkce interního auditora. Natočen seriál ČT snázvem Dětská sanitka. Ředitel předložil Koncepci LSPP pod ZZSHMP. Zavedení tísňové linky 112. Zavedeny dispečerky PVS vnepřetržitém provozu (od ). Zrušen dopravní servis transplantačního programu IKEM (k ). Zrušení 3 výjezdových stanovišť (Modřany, Stodůlky a Italská).

20 Zřízeno zadávací středisko pro elektronizaci zdravotnické dokumentace. Nový ZP zrušení povinných přestávek na oddych. Zavedeny infekční sety nákup zajistilo MZ. Staženy radiostanice ZZSHMP znemocnic. Všechny vozy byly vybaveny dětskými autosedačkami. Autopulse do plného provozu vozidlo IP

21 ks nových vozidel 4x4 pro RLP vrvs pojmenovány podle osobností české medicíny Výrazný pokles všech sledovaných negativních parametrů fluktuace, pracovní úrazy, napadení posádek Ukončení programu zfondů EU Profesní rozvoj záchranářů Zavedení hypotermie po KPCR do standardního provozu Zahájení projektu psychosociální péče o zaměstnance PIS(peerů) Do provozu zavedeny hračky pro děti Ukončení pilotního projektu Mobilní řešení elektronická dokumentace Jedinečný úspěch v soutěži Rallye Rejvíz zlaté medaile Účast na přehlídce složek u příležitosti 90. výročí vzniku samostatného státu

22 Zavedení do provozu visaček Nezamykejte, vobjektu zasahujeme Zřízena nová výjezdová stanoviště vuhřiněvsi a na Jižním Městě Nový koncept kontejnerového stanoviště (Markušova) Získána akreditace pro certifikovaný kurz Operátorka ZOS Zavedení vedoucích směn na ZOS Všechny vozy vybaveny ochrannými sety pro zásah u infekčního pacienta Ředitel Schwarz byl zvolen senátorem.

23 ks nových sanitních vozidel 7 ks nových referentských vozidel Pořízení modelu člověka Sim Man pro výuku zaměstnanců Zakoupen pilotní projekt Mobilního řešení + Car PC Obousměrný datový přenos mezi ZOS a VS Do všech vozidel pořízeny Road Scany Certifikovaný kurz ZOS

24 2010 Účast organizace na mezinárodních soutěží ZZS Izrael, Polsko, Slovensko Kalamitní zima s bohatou sněhovou nadílkou prověřila techniku (vozy 4x4) Trvalé problémy vnávaznosti NNP na PNP jednání na úrovni zřizovatele Opakované cvičení v tunelech Prahy Upgrade technologií ZOS Zmapování cyklostezek vpraze Interní noviny pro zaměstnance

25 2011 Zavedení elektrovozu Smart do provozu 5ks nových sanitních vozidel Na ZOS implemenována lokalizace a identifikace volajících + DISPEČER Otevřeno nové výjezdové stanoviště na Proseku Redukce administrativy snížení počtu o 8 zaměstnanců ZZSHMP podpořila vládu a MZ Děkujeme, odejdeme! Pořízen nový sanitní speciál do terénu 4x4 pro mimořádné události Obměna přístrojového vybavení defibrilátory, odsávačky, dýchací přístroje Memorandum MZ nedodrželo slib Nový vůz IP Nový zákon o ZZS E learnig výuka zahájena

26 ks nových sanitních vozidel Dokončení obměny defibrilátorů a dýchacích přístrojů Zastřešení parkoviště u stanoviště na Černém Mostě Pilotní projekt cyklohlídky na elektrokole pro letní sezonu Zahájení studie Prag OHCA Vybavení všech vozidel RLP přístroji Lukas a Rhino Chill Pražská 155 námětové cvičení a setkání ZZS (soutěž) 1. ročník Systém koronera pro HMP Cyklohlídky v provozu ZOS evidence AED v HMP ZOS zavedení systému SMS výzev + paging pouze výjezd

27 výročí organizace výstava, prezentace, oslava Pražská ročník úspěšného metodického cvičení + konference Recertifikace normy ISO CQS(od r. 2004) Ve všech vozech RLP Lukas a RhinoChill Prague OHCA Study (VFN a LF UK) Nejvyšší úspěšnost resuscitací = 50,94 %! Ve voze IP INVOS 5100 cerebrální monitor Sestra roku 2012 vedoucí VC (Management a vzdělávání) VZ Stodůlky 2. kontejnerový systém (MČ Praha 13) 2. elektrovůz Smart 10 Ks nových sanitek RZP Seriál ČT Sanitka 2 Ročenka elektronicky na flash disku kreditka

28 2014 Pražská ročník Feedbando 8ks nových sanitních vozidel RZP Nový odtahový vůz Nový vůz koronera Cyklohlídky v provozu na 2 elektrokolech Cvičení Metro, Blackout, Svobodná Evropa Nejnižší počet úrazů a napadení Nejnižší fluktuace za 15 let Vysoká úspěšnost resuscitací = 42,65%

29 1.Q 2015 Nejnižší fluktuace za 17 let Nejméně pracovních úrazů Rozpočet organizace zajištěn dle požadavků Návrat stravenek Pokračování v cyklohlídkách Navýšení počtu VS

30 A co se stále nedaří Budova ZZSHMP Nové ZOS Nové výjezdové základny Zlepšení návaznosti NNP na PNP Omezení překážek v dopravě v Praze Zlepšení značení ulic a domů Plná elektronická podpora VS zdravotnická dokumentace Zlepšení postavení zaměstnanců ZZS ve společnosti Zvýšení prestiže ZZS obecně ve společnosti Dostatek lékařů pro ZZS (PNP, UM) Postavení zaměstnanců ZZS na roveň složek IZS (výsluha, důchod, příplatky )

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku. - je vám k dispozici 24 hodin denně.

Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku. - je vám k dispozici 24 hodin denně. Při ohrožení zdraví či života volejte bezplatnou linku - je vám k dispozici 24 hodin denně. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy - územní středisko záchranné služby (ZZS HMP ÚSZS) je nejstarší

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

lidské, tak i majetek spoluobčanů

lidské, tak i majetek spoluobčanů Obsah Nejstarší záchranná služba ve střední Evropě 2 Současnost 3 Zdravotnické operační středisko (ZOS) 4 Rok 2011 očima záchranářů 5 Posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 6 Posádky rychlé lékařské

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA hlavního města Prahy-územní středisko záchranné služby RO ENKA 2009

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA hlavního města Prahy-územní středisko záchranné služby RO ENKA 2009 1 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA hlavního města Prahy-územní středisko záchranné služby RO ENKA 2009 Úvodní slovo primátora Nejméně kolem sebe vnímáme ty, jejichž práci pokládáme za každodenní samozřejmost.

Více

Generální partner ZZS Jčk

Generální partner ZZS Jčk ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Jihočeského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Generální partner ZZS Jčk OBSAH Slovo úvodem 3 Profil Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje 4 Vedení organizace 4 Základní

Více

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji

Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín Č.j.: HSZL-527-1/Ř-2010 Zlín, 19. února 2010 Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji Zpráva o činnosti Hasičského záchranného

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Absolventská práce. 2011 Michal Půlpán

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Absolventská práce. 2011 Michal Půlpán Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Absolventská práce 2011 Michal Půlpán Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Zdravotnická záchranná

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Prohlášení k otázkám Pražského deníku

Prohlášení k otázkám Pražského deníku Prohlášení k otázkám Pražského deníku Ve čtvrtek v 15:50 jsme do mailové pošty obdrželi mail od šéfredaktora Pražského deníku s požadavkem na odpověď do 19 hod téhož dne. Protože již bylo těsně před koncem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167 Vybrané ukazatele Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Ústecký Jihočeský Olomoucký 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE KRAJŮ ČR ZA ROK 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 O ASOCIACI KRAJŮ ČR 5 Úvod 6 Poslání 6 Struktura 6 KRAJE ČR 8 Hlavní město Praha 9 Středočeský kraj 13 Jihočeský kraj 18 Plzeňský kraj

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny:

Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Katedra urgentnej medicíny: Limbová 12 833 03 Bratislava 37 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Katedra urgentnej medicíny Špecializovaná urgentná starostlivosť ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HROMADNÁ RADIOVÁ SÍŤ PEGAS MINISTERSTVA

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012 PŘÍLOHA č. 5/2012 Ročník 65 (146) Obsah: Upozornění 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV o. s., k 31. prosinci 2011 3 Změna chovatelského řádu 20 Prodej medu do výkupu a povinnost registrace zájmového

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více