Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2 Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky Popis předmětu zakázky Předmět Veřejné zakázky Cíl projektu Současný stav Cílové technické řešení, rozsah projektu Popis nové funkcionality EOS pro cestující Technické podmínky a nároky na EOS pro cestující Bezpečnostní infrastruktura EOS pro cestující Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce Rozmístění ve vozidle Základní řídící jednotka EOS Odpojovač Komunikační modul Kabeláž Vybavení prvních dveří Vybavení druhých a dalších dveří Kontrola SMS jízdenek Tiskárna Čtečka EMV karet Požadavky na kombivalidátor Požadavky na validátor E-shop na prodej jízdních dokladů a dobití kreditu na čipovou kartu Clearingové centrum

3 4.9. Přenos dat Datové výstupy obecné, ekonomické, provozní, statistické Datové výstupy ekonomika Datové výstupy provozní Další výstupy ze systému - statistika Akustický informační systém a vnitřní informační panely Kompletní vybavení pracoviště pro kontrolu jízdních dokladů Informační systém pro nevidomé Vybavení pracoviště pro školení řidičů Vybudování serverovny dopravce Závazek uchazeče o spolupráci se zhotovitelem dalšího projektu IPRM Mobilita na Systém inteligentní zastávek

4 1. Název zakázky Elektronický odbavovací systém pro cestující. 2. Popis předmětu zakázky 2.1. Předmět Veřejné zakázky Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem naplňuje potřeby svých obyvatel. V rámci programu IPRM Mobilita bude obnovován vozový park trolejbusů MHD, který je v současné době již značně zastaralý. Staré vozy budou nahrazeny novými trolejbusy splňujícími požadavky pro bezbariérová vozidla. Jednou z priorit IPRM Mobilita je i rozvoj doprovodné infrastruktury pro trolejbusovou dopravu. V souvislosti s významným podílem zavedení vozidel nového typu je potřeba pořídit nový hardware a software odbavovacího systému. Zároveň tato změna umožní kvalitnější odbavení (nástup a výstup) cestující veřejnosti Cíl projektu Pořízení hardware, ale i software odbavovacího systému. Jeho instalaci do veřejně přístupných prostor současného dopravce. Instalaci odbavovacího systému do vozidel MHD současného dopravce MHD v Ústí nad Labem, včetně Lanové dráhy na Větruši. Poskytnutí software a hardware při odbavení všem cestujícím i těm, kteří jsou vybaveni cestovními doklady jiného dopravce, které jsou kompatibilní s odbavovacím systémem města Ústí nad Labem. Poskytnutí SW pro využití jednotných bezkontaktních čipových karet pro další neziskové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. Dále bude software poskytnut pro využití jednotných bezkontaktních čipových karet neziskových organizací Statutárního města Ústí nad Labem. Jednotné bezkontaktní čipové karty budou využity na akceptačních terminálech dodaných v rámci této veřejné zakázky. Současně bude nabídnuto klíčování tržeb (clearingového centra) v členění na dopravce a jednotlivé městské neziskové organizace. Realizace bude zajištěna v jedné etapě. Mimo jiné realizace předpokládá i zajištění přenosu dat z odbavovacího systému do informačních systémů všech dopravců a neziskových organizací Statutárního města Ústí nad Labem napojených do systému jednotných bezkontaktních čipových karet. Údaje o počtu cestujících, přepravních proudech a datovou informační návaznost na další projekty IPRM Mobilita jako systém inteligentních zastávek. 3. Současný stav Pro zadavatele provozuje městskou hromadnou dopravu provozovatel - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen dopravce ), který provozuje současný elektronický odbavovací systém od roku Odbavovací a informační systém (dále jen OIS ) pomocí sběrnice komunikující na protokolu IBIS (IPIS) sdružuje všechna zařízení podílející se na odbavovacím systému. Palubní počítač BS BUSE, spol. s. r.o., Blansko. Sběrnice IBIS/RS 232/ RS

5 Elektronický označovač jízdenek NJ24C ke znehodnocení (označení) jízdenek o šíři 34 mm - Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Elektronický označovač jízdenek NJ 24 CO (Camel Combi) - ke znehodnocení (označení) jízdenek o šíři 52 mm použita záslepka pro označení jízdenek o šíři 34 mm - Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Digitální hlásič ICU 06-IBP + držák ICU 06-IBP a ICU 08-IBP + držák ICU 08-IBP (dochází k postupné demontáži z vozidel) - APEX, spol. s.r.o. Venkovní reproduktor SPC 8. Povelový přijímač pro nevidomé s anténou PPN 24A + anténa ANT PPN - APEX, spol. s.r.o. Vnější informační panely BS 210 Buse, spol. s r.o., Blansko. Vnitřní informační panel BS Buse, spol. s r.o., Blansko. Oboustranný panel BS 170 Buse, spol. s r.o., Blansko. Zobrazovač času a pásma GTC 24B Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Vnitřní informační LCD panel BT /10.1M Bustec, spol. s r.o. Vnitřní informační LCD panel BT /10.MS Bustec, spol. s r.o. Vnější informační panel BS 519 Bustec, spol. s r.o. Dopravce dále vydává personifikované časové předplatní jízdenky, které jsou složené z průkazky opatřené fotografií držitele s uvedením osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození a dále je na průkazce uvedený datum, do kdy je průkazka platná (platnost 5 let). Průkazky se tepelně laminují. K průkazkám jsou vydávány časové kupóny, které se tisknou jehličkovou tiskárnou na ceninový papír. Osobní údaje držitelů předplatních časových jízdenek, údaje o průkazkách a vydaných časových kupónů, údaje o rozsahu a přiznaných nárocích na slevy a datum souhlasu s vedením osobních údajů jsou vedeny v elektronické databázi provozovatele. Dále dopravce od roku 2008 umožňuje cestujícím nákup jednorázové jízdenky využitím služby SMS (SMS jízdenka), od června 2013 je umožněn nákup 3 druhů SMS jízdenek a od listopadu 2013 je umožněn nákup jízdenek prostřednictvím aplikace SEJF. Kontrola platnosti SMS jízdenky je zajištěna softwarem společnosti Erika, a.s. instalovaným v PDA zařízeních v majetku dopravce. Prodej jízdních dokladů je zajištěn na dvou prodejních místech dopravce, u jeho smluvních distributorů a ve 20 jízdenkových automatech AVJG, které jsou již za hranicí životnosti. Pohyb dopravních prostředků provozovatele je monitorován pomocí GPS, přenos datových souborů mezi dopravními prostředky a dopravním dispečinkem zajišťuje firma KonekTel, a.s., Pardubice rádiovou cestou. Dopravce v současné době využívá ucelený systém pro plánování, řízení a statistiku dopravy SKELETON dodávaný firmou FS Software, s.r.o., Olomouc a obsahuje moduly: Graf, Jízdní řády, Služby, Dispečink, Technické prohlídky, Statistiky, Průzkum, Mapa a přepravní kontrola. 5

6 V době zavedení nového OIS zůstane systém firmy KonekTel s.r.o. a FS software s.r.o. u dopravce v provozu. Modifikace v rámci tohoto projektu se bude týkat systému SKELETON od firmy FS Software, s.r.o. v oblasti výstupů z jednotlivých modulů do softwarů dodavatele OIS pro palubní systémy vozidel a ostatní informační systémy a dále pak formátu vstupních dat z OIS do SKELETONU. Stávající přenosový systém zabezpečovaný firmou KonekTel, a.s., Pardubice bude zachován. K jeho modifikaci nedojde, přestože rádiová cesta není výkonná. Vzhledem k tomu, že stávající OIS brání dalšímu rozvoji MHD, především zapojení provozovatele do připravovaného zónově relačního Integrovaného tarifu Ústeckého kraje a neumožňuje řádnou kontrolu jízdních dokladů řidičem provozovatele u linek s nástupem předními dveřmi, rozhodl se majitel dopravce nahradit stávající odbavovací a informační systém novým, který bude splňovat všechny dále uvedené podmínky. Celý projekt realizuje Statutární město Ústí nad Labem za finanční podpory prostředků z EU, bude v jeho majetku a bude provozován vybraným dopravcem. Seznam stávajícího vybavení vozidel je uveden v Priloha_A_Vybava_vozidel_IPRM. 6

7 4. Cílové technické řešení, rozsah projektu Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla Elektronický odbavovací systém pro cestující. Základním principem bude pořízení nového elektronického odbavovacího systému (vybavení vozidel i provozně-technického zázemí dopravce odpovídajícím softwarem i hardwarem) umožní dopravci integraci do plánovaného regionálního integrovaného dopravního/tarifního systému. Projekt předpokládá přechod z papírových jízdních dokladů na systém elektronického jízdného (čipová karta umožňuje vysokou úroveň uživatelského komfortu i zabezpečení). Nový systém umožní získávat cenná data z přepravy a dovolí tak řešit další provozní problémy (rozdělení tržeb mezi trakce, mezi dopravní oblasti, určení přepravních proudů, vytvoření dopravní návaznosti MHD na další druhy dopravy a zajištění užitečných statistických dat). Předmět veřejné zakázky je: Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce. Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy. Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce pro akceptaci čipových karet, bankovních karet, kontrolu SMS jízdenek, kontrolu jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace SEJF, pro označení jednorázových jízdenek o šíři 52 mm a pro tisk jednorázových jízdenek u řidiče vozidla. Pořízení HW a SW včetně vybavení vozidel informačním systémem pro cestující. Pořízení HW a SW pro bezdotykový přenos dat mezi vozidly dopravců a centrálním systémem odbavovacího systému (klíčování tržeb a přepravních proudů). Pořízení obslužného SW všech částí odbavovacího systému vč. centrálního systému, který bude zajišťovat klíčování tržeb a přepravních proudů. Veškerý SW a HW přenositelný mezi vozidly různých dopravců. E-shop na prodej jízdních dokladů (časových kupónů) a dobití kreditu na čipovou kartu. Dále objednání čipové karty a její výroba v bezpečném prostředí. Přenos dat v provozu pomocí GPRS a v provozovnách (celkem 3 provozovny) dopravce města Ústí nad Labem a na stanici lanové dráhy pomocí WIFI. Datové výstupy obecné, ekonomické, provozní, statistické dle požadavku dopravce. Akustický informační systém a vnitřní informační panely. Kompletní vybavení pracoviště a zaměstnanců pro kontrolu jízdních dokladů. Informační systém pro nevidomé. Pořízení HW a SW a vybavení prodejen provozovatele. Vybavení pracoviště pro školení řidičů. 7

8 Vybudování serverovny dopravce. Závazek zhotovitele o spolupráci se zhotovitelem dalšího projektu IPRM Mobilita na Systém inteligentní zastávek Popis nové funkcionality EOS pro cestující Základním přínosem poptávaného díla by měla být interoperabilita (vzájemná uznatelnost) karet v systému. Z hlediska předpokládaného budování integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje se předpokládá interoperabilita s dalšími kartovými systémy (In- Karta ČD, karta ostatních příměstských a městských dopravců) pro veřejnou dopravu s totožnou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti. Dále se počítá s využitím bezkontaktních čipových karet pro neziskové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. Nový EOS musí umožnit rychlé a jednoduché odbavení cestujících, a to: odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet nosič předplatného jízdného, odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet - elektronická peněženka umožňující úhradu jednorázového jízdného v dopravních prostředcích dopravce, odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet - elektronická peněženka umožňující úhradu jednorázového jízdného na lanové dráze, odbavení cestujících na SMS jízdenku, jízdenku zakoupenou pomocí aplikace SEJF a na jízdenku zakoupenou u řidiče dopravního prostředku, elektronické označení papírových jízdních dokladů; aplikace širších jízdenek IDS formátu ze současných 34 mm na 52 mm, nákup jednorázových papírových jízdenek u řidiče dopravního prostředku, možnost nákupu / uznávání dalších jízdních dokladů (papírových i elektronických) používaných v rámci zónově relačního tarifu IDS Ústeckého kraje. Zavedení moderní technologie odbavení cestujících u dopravce s návazným využitím dat pro řízení a optimalizaci celého systému. Rychlé a jednoduché odbavení cestujících. Variabilitu a uživatelské nastavení tarifního systému, zejména: stanovení ceny podle zónové a časové platnosti u jednorázových plnocenných a zlevněných jízdenek, stanovení ceny podle zónové a časové platnosti u předplatních časových jízdenek personifikovaných a nepersonifikovaných, stanovení počtu jednotlivých druhů jednorázových a předplatních časových jízdenek personifikovaných a nepersonifikovaných, stanovení počtu druhů jednorázových a předplatních časových jízdenek dle jejich zónové platnosti, stanovení počtu a rozsahu slev u jednotlivých kategorií cestujících, 8

9 evidenci jednotlivých druhů poskytovaných slev provozovatelem a možnost přiznání nároku na slevu u předplatních jízdenek dle potřeb provozovatele, stanovení počtu nároků na bezplatnou přepravu, umožnění aplikace systému CHECK IN, CHECK OUT, Akceptace více typů tarifních systémů a zónově-relační Integrovaný tarifní systém Ústeckého kraje dle Priloha_B_Smlouva-Příloha_04, v platnosti pro EOS provozovaný v rámci MHD Ústí nad Labem. Rychlou a jednoduchou kontrolu platnosti jízdních dokladů přepravním kontrolorem a řidičem vozidla dopravce (zvukovou a světelnou signalizaci včetně informace o nároku na slevu). Zefektivnění činnosti dopravce a přesné dokladování provozní ztráty dle požadavku zadavatele. Úsporu nákladů na straně dopravce v oblasti provozu, tisku a distribuce jízdních dokladů. Zastavení odlivu cestujících z MHD a získání nových cestujících prostřednictvím progresivních tarifních nástrojů a internetového prodeje jízdních dokladů. Využití provozních informací pro řízení a optimalizaci dopravy; vyšší kvalita, integrace a rozvoj dopravní obslužnosti v regionu a eliminace neekologické individuální dopravy. Podporu technologie NFC. Umožnění nabíjení karet na bankomatech. Akceptace mikro plateb z bezkontaktních bankovních karet VISA/MasterCard. Možnost nákupu upomínkových předmětů a propagačních materiálů přes čipovou kartu (elektronická peněženka) v informačním centru zadavatele a dopravce. Podporu bezkontaktního platebního styku. Přenos provozních dat dle požadavku a uživatelského nastavení dopravce (např. aktuální poloha vozidel, předjetí popř. podjetí oproti jízdnímu řádu, příjezd a odjezd vozidla ze zastávky, snímání provozních dat vozidel). Přenos dat a komunikaci se systémem inteligentních zastávek, např. modem GSM, 3G. Příprava na preferenci MHD na světelných křižovatkách. Systém musí splňovat podmínky Nařízení vlády č. 295/2010 ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících. Nový odbavovací systém musí být systémově otevřený, tzn. musí umožnit jeho rozšíření o další technologie, jejichž implementaci lze očekávat v následném období např. v rámci zavedení Integrovaného zónově relačního tarifu Ústeckého kraje, vybudování tzv. inteligentních zastávek, zajištění preference MHD na světelných křižovatkách, nebo jako jednotné identifikační, autorizační a platební médium pro čerpání služeb poskytovaných jak veřejnou správou, tak i komerčními subjekty. Přechod na nový odbavovací systém bude realizován v jedné etapě a to bez omezení plynulého provozu 9

10 MHD Technické podmínky a nároky na EOS pro cestující Je kladen důraz na jeho bezpečnost, funkčnost, spolehlivost, jeho další rozvoj a implementaci již používaných technologií a technických zařízení. Systém musí být modulární, otevřený a umožňující rozšíření o užívání systému dalšími dopravci v rámci IDS Ústeckého kraje a rozšíření o dalších technologie v závislosti na budoucích potřebách provozovatele, v souladu Priloha_B_Smlouva-Příloha_04, v platnosti pro MHD Ústí nad Labem. Všechna zařízení musí splňovat standardy EU a dané evropské normy. Zařízení musí vykazovat spolehlivost provozu a musí být vysoce odolná proti klimatickým vlivům, zvýšené prašnosti, vibracím a prudkým rázům. Důraz je kladen i na jejich elektrickou odolnost vůči vnějším vlivům jako např. el - magnetickému vlnění, statické elektřině a i vůči kolísání a rušení v palubní síti vozidla. Jmenovité napájecí napětí 24 V. Všechny komponenty systému musí odpovídat platné legislativě a musí mít schválené Technické podmínky pro instalaci do drážních vozidel typu Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Technické podmínky vypracuje dodavatel systému, schvaluje provozovatel a musí vlastnit certifikaci (schválení) Drážního úřadu Praha. Dodavatel systému předloží rozhodnutí o schválení změny montáže EOS na trolejbusech typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Dodavatel předloží Zprávu o Výchozí revizi elektrického zařízení provedené změny. K provedení revize předloží: protokol o provedení napěťové zkoušky kabeláže po instalaci, prohlášení o shodě jednotlivých zařízení včetně doložky, že splňují platné normy pro montáž na drážní vozidla (ČSN en ; ČSN en ; ČSN en 50155). Dodavatel předloží Protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení dle 47 zákona č. 266/1994Sb., o drahách v platném znění pro jednotlivé typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Dodavatel předloží protokol o provedení technické kontroly drážního vozidla v rozsahu technickobezpečnostní zkoušky pro typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Náklady na provedení všech potřebných a požadovaných revizí nese dodavatel EOS. Zařízení musí být vysoce odolná proti vandalismu. Zařízení musí poskytovat snadnou obsluhu a manipulaci jak cestujícím, tak i zaměstnancům dopravce, a proto je žádoucí, aby ovládací prvky (tlačítka, dotykový displej) byly dostatečně velké a zřetelné. Všechny komponenty budou vybaveny dostatečným počtem slotů SAM pro umístění SAM modulů. Za minimální počet zadavatel požaduje 4 SAM sloty. Součástí systému musí být samostatné provozní HSM a samostatné záložní HSM. 10

11 Zařízení musí mít schopnost pracovat v rámci tolerancí napájení palubní soustavy vozidel, svojí činností nesmí negativně ovlivňovat funkcionalitu dalších subsystémů. Umístění komponentů nesmí svojí velikostí ani provedením omezovat jak řidiče v práci a výhledu, tak i v pohybu cestujících vozidlem městské hromadné dopravy. Zařízení musí poskytovat on-line monitoring stavu zařízení a aktuálnosti nahraného software. Validátory a kontrolní zařízení musí umožnit nahrát zakoupený časový kupón nebo vklad do elektronické peněženky. Zařízení bude přenášet data pomocí WIFI, GSM (GPRS, 3G), Ethernet, LAN. Zařízení musí umožnit akceptaci bezkontaktních čipových karet MIRAFE DESFire EV1 8k (MF3 IC D81) nebo novější a akceptaci bezkontaktních čipových karet ostatních provozovatelů zapojených do zónově relačního tarifu Ústeckého kraje (In-Karta ČD). Výroba bezkontaktních čipových karet MIRAFE DESFire EV1 8k musí probíhat v souladu s pravidly uvedené v Priloha_C_Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou. Zařízení musí umožnit akceptaci bezkontaktních bankovních karet VISA/MasterCard. Úspěšný dodavatel je povinen předložit před zpracováním projektu EOS pro cestující všechny schválené certifikáty na jednotlivé komponenty EOS pro cestující, popř. prokazatelně doloží, že včas podal žádost o jejich certifikaci. V případě, že do 60 dnů před spuštěním zkušebního provozu nedoloží všechny certifikáty nezbytné pro spuštění EOS pro cestující a žadateli z tohoto důvodů budou kráceny finanční prostředky z IPRM nebo odejmuty v plné výši, je uchazeč povinen zadavateli a provozovateli nahradit vzniklou škodu v plné výši, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zadavatel tuto skutečnost úspěšnému uchazeči prokazatelně doloží. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby všechny komponenty byly vybaveny dostatečným počtem SAM slotů, pro umístění SAM modulů. Za minimální počet zadavatel požaduje 4 SAM sloty. Přechod na nový odbavovací systém bude realizován v jedné etapě a musí být realizován bez omezení plynulého provozu MHD. Další technické požadavky: náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení kratším než 9 hodin: bez aktualizace dat do 3 vteřin; náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení delším než 9 hodin: bez aktualizace dat do 30 vteřin, udržení SAM modulu v odemčeném - autentizovaném stavu při výpadku napájení kratším než 9 hodin, úložiště dat paměť na desce s trvalým el. spojením (bez rozpojitelných částí) minimálně 512MB, RAM minimálně 64MB, aktualizace dat terminálu na pozadí - průběžná aktualizace green listu, grafický informativní displej svítivost minimálně 520 cd/m2, automatická regulace svítivosti, 11

12 odbavení v čase. 1,5-2 sekundy, jednoduchá a rychlá údržba, snadná výměna v případě poruchy, signalizace nefunkčnosti zařízení pro cestující a pro řidiče Bezpečnostní infrastruktura EOS pro cestující Jednotný koncept bezpečnostní infrastruktury musí splňovat níže uvedené kritéria: zabezpečení diversifikovanými klíči, detekcí podvodů v zúčtovacím systému, použitím seznamu zakázaných karet blacklistu, použitím podpisu obsahu karty MAC, použitím SAM v terminálech. Technicko-bezpečnostním jádrem systému budou HSM moduly, SAM moduly a jejich spolupráce. SAM moduly v terminálech a čtečkách budou sloužit jako úložiště klíčů k jednotlivým aplikacím. Jejich nahrání do SAMů bude zajištěno prostřednictvím zabezpečené komunikace s HSM. Předpokládá se možnost použití flexibilních čipů s operačním systémem v souladu se standardy GlobalPlatform a JavaCard, které umožňují v bezpečném prostředí čipu uchovávat data, klíče i aplikační kódy (Java aplety). Bezpečnostní vlastnosti dostupných JavaSAM vyžadují zřízení jednoho důvěryhodného centrálního subjektu, který bude spravovat SAM moduly a jejich obsah. Použití SAM modulů typu MIFARE SAM nebo ekvivalentních v zařízeních očekává zadavatel pouze z důvodu zajištění kompatibility se staršími systémy na bázi karet MIFARE Classic. Centrální bezpečnostní infrastruktura bude uchovávat kryptografické klíče v kryptografických HW modulech (HSM), zajišťuje inicializaci (odemykání) SAM ve čtecích terminálech (např. po zapnutí čtečky nebo po vyčerpání limitu transakcí) a přímo on-line provádí některé citlivé operace s kartou. Standard bude upravovat: SAM: požadavky na HSM (certifikace, stupeň bezpečnosti), rozdělení kompetencí HSM (provozní, personalizační), požadavky na použití HSM jiných subjektů (jako úložiště hesel). Modul SAM bude personalizován výrobcem SAM, ten pak bude předán dopravci, který provede inicializaci SAM modulu (autentizuje k HSM, nahrají se transportní a aplikační klíče), tj. jeho zavedení do systému (HSM) a následně provádí jeho správu a případné zneplatnění (rušení SAM). Každý SAM musí být identifikován evidenčním číslem a musí existovat jejich evidence. Evidence SAM bude probíhat v databázi certifikační autority systému. Databáze bude obsahovat informace o všech zařízeních, pracujících s kartou, která jsou ve správě dopravce (příp. svěřené ostatním subjektům, tj. 12

13 dopravcům k využití na prodejních místech, na speciálních pracovištích, a prodejních terminálech). O každém takovém zařízení je evidován typ (číselník), jednoznačná identifikace (číslo), informace o tom, kdy bylo zařazeno do evidence resp. vyřazeno z evidence a popisné údaje (např. umístění). SAM moduly určitého typu mohou být přiřazeny ke konkrétnímu zařízení, a to vždy na určité časové období, vazba mezi SAM modulem a zařízením obsahuje informaci o časové platnosti tohoto přiřazení. To, zda má být SAM modul přiřazen k určitému zařízení či nikoliv, závisí na funkcionalitě SAM modulu (je tedy dáno z výroby) a v databázi se nastavuje u příslušného typu SAM modulu. Do databáze se pak zpětně musí zaznamenávat informace o provedené customizaci příslušného SAM modulu a případně se nastavuje přiřazení SAM modulu k zařízení (číslo zařízení je pak jedním z parametrů, které se do SAM modulu při customizaci nahrávají). Všechny takto vyrobené SAM moduly budou mít v sobě všechny applety, tedy veškeré funkce, ale nebudou mít k dispozici žádné klíče k aplikacím dopravce, ty budou dohrány až před prvním použitím. Údaje pro výrobu SAM, tj. jednotlivé applety a klíče potřebné pro výrobu a komunikaci se SAM, jsou předávány z HSM bezpečným způsobem (šifrovaně). V případě ztráty nebo zcizení SAM nebo zařízení obsahující SAM dojde k zablokování příslušného SAM a informace o zablokování se objeví v Black-listu SAM certifikační autority. Informace podepsané takovým SAM v době po umístění na Black-list SAM bude považována za podvodnou. Proto je požadována funkce pravidelné aktualizace Black-listů pro všechny akceptační zařízení. Na BČK bude vymezen prostor pro dopravní aplikaci IDS, která bude mít pro všechny dopravce jednotnou strukturu definovanou Ústeckým krajem a která bude ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pro každé pracoviště inicializace bude dopravce disponovat alespoň jedním SAM modulem s algoritmy a klíči k zabezpečení a přístupu k vnitřní struktuře dopravní aplikace. Inicializace bude provedena dle algoritmů a principů dodaných Ústeckým krajem. Zadavatel požaduje zajistit ověření každého zařízení s instalovaným modulem SAM IDS Ústeckého kraje vůči HSM IDS Ústeckého kraje. Tento požadavek se vztahuje pracoviště pro personalizaci karty, předprodeje jízdenek dopravce, terminálů a terminálů pro odbavení cestujících umístěných ve vozidlech dopravce. HSM: HSM (Hardware Security Module) pro zajištění bezpečné správy a fungování systému budou u certifikační autority implementovány v provedeních: Root Servisní HSM HSM pro správu klíčů celého systému. Personalizační HSM HSM pro podporu bezpečné personalizace karty. Provozní HSM HSM sloužící ke vzdálené správě kryptografických komponent systému a verifikaci transakcí realizovaných kartami s elektronickou peněženkou. Vlastnosti a hlavní funkce požadované na HSM: 13

14 Generování klíčů ke kartám na kartě MIFARE DesFire EV1 (8K) a jejich bezpečné uložení. Podpora operací s kartami MIFARE DesFire, možnost rozšíření na vyšší typy. Generování a předání jednorázových klíčů. Podpora bezpečné komunikace pro komunikaci s příslušným HSM. o Import klíčů z jiných HSM nebo systémů o Export klíčů do jiných HSM nebo systémů Generování PIN. Autentizace HSM vůči SAM za účelem inicializace SAM modulu. Mechanismy pro generování náhodných klíčů. Mechanismy pro sdílení klíčů mezi HSM. Bezpečná záloha klíčů pro HSM. Podpora pro import a export klíčů třetích stran. Podpora symetrické kryptografie DES, 3DES, AES. Podpora asymetrické kryptografie ECDSA (ověření podpisu veřejným klíčem). Podpora pro bezpečný dálkový upgrade aplikací. Podpora pro bezpečný dálkový upgrade klíčů Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce Dodavatel zajistí vybavení min. 2 (slovy dvou) prodejních míst provozovatele příslušným softwarem a hardwarem pro správu životního cyklu čipové karty tj. od vydání karty, přes její výrobu, vydání k používání až po likvidaci karet. Systém musí umožnit napojení terminálových prodejen dalších smluvních partnerů provozovatele. Technické vybavení prodejen provozovatele: 8 ks tiskáren pro tisk daňových dokladů, 8 ks čteček bezkontaktních čipových karet (komunikační modul) obousměrná komunikace mezi kartou a PC, zápis a čtení dat bezkontaktních karet podle ISO A/B; připojení k PC přes USB, příprava na akceptaci bezkontaktních bankovních karet VISA PaWave a MC PayPass, 4 ks retransferových tiskáren pro oboustranný digitální barevný dotisk karet, ve kterém jsou text, grafika a obrázky fyzicky vytištěny na kartu přímo z počítačového systému bez jakéhokoliv zásahu uživatele, s vysokým stupněm odolnosti karty proti oděru, UV záření, poškození vodou a vlivu chemikálií, součástí je i dodávka barvící pásky na 500 ks karet, 8 ks scanneru formátu A4, schopný naskenovat fotografii o rozměru 35 x 45 mm, 14

15 8 ks koncových počítačových stanic standardního výkonu, záložní zdroje a 8 ks LCD monitorů min. 22, 8 ks infoterminálů pro kontrolu obsahu bezkontaktní čipové karty a to včetně držáku a zdroje, 1 ks digitální fotoaparát včetně fotostativu, který je primárně určen pro pořízení fotografie držitele karty včetně software, 1 ks kopírka + scanner pro digitalizaci žádostí o vydání čipové karty a software pro správu žádostí v digitální podobě, 5000 ks bezkontaktních čipových karet včetně pouzdra, 2 x centrální UPS min. zátěž 14 kw a více s minimální dobou provozu 10 minut (SW příslušenství, které umožňuje dálkový dohled pomocí TCP/IT a Lan). Aplikační software bude mít minimálně následující vlastnosti: Software musí zajistit správu databází držitelů čipových karet na nezbytně nutnou dobu, správu čipových karet dle evidenčních čísel a čárového kódu, dobíjení kreditu na čipové karty, prodej časových kupónů na čipové karty, prodej a skladovou evidenci jednorázových jízdenek a propagačních a upomínkových předmětů. Dále musí umožnit výdej náhradních karet na dobu určitou. Celý systém musí být nastaven takovým způsobem, aby: o splňoval v plném rozsahu podmínky ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o uchovával u personifikovaných BČK osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo BČK, datum vydání BČK, datum platnosti BČK, druh poskytované slevy; u nepersonifikovaných BČK bude systém vydávat certifikát držitele BČK, obsahoval kontrolní mechanismy a vylučoval možnost jakéhokoliv neoprávněného snížení tržeb ze strany pracovníků prodejny, identifikoval čipové karty ISIC, o byl zajištěn export dat držitelů předplatných časových jízdenek ze stávajícího softwaru dopravce do nového software. o Software musí dále umožnit: o komplexní správu celého odbavovacího systému; veškerá data a jejich přenos, budou spravována a řízena tímto SW, o přehled o počtu prodaných jízdních dokladů nebo dobití kreditu pro jiného dopravce, o dobíjení časových kupónů, o dobíjení elektronické peněženky, o zablokování bezkontaktní čipové karty proti neoprávněnému použití v případě její ztráty či 15

16 odcizení, o správu black-listu, o systém pro reklamační řízení, o konfiguraci provozních vlastností odbavovacích zařízení dle požadavků a potřeb dopravce (např. ceníky, tarify, formuláře pro tisk jízdenek apod.), o vytváření statistik a přehledů o odbavených cestujících, o organizovat přenosy jednotlivých souborů pro jednotlivá zařízení s možností načasování data a času přenosu, o poskytovat obsluze přehled o tom, které soubory se přenesly do kterých vozidel a zařízení a jaké verze software a dat jsou v daných vozidlech a zařízeních, o přehled o datech přenesených z jednotlivých zařízení na server centrálního zpracování dat, o operativní dobíjení všech typů předplatného časového jízdného, bezplatného jízdného a dobíjení kreditu elektronické peněženky, o evidenci a prodej jednorázových jízdenek, propagačních a upomínkových předmětů, o samostatné uživatelské a neomezené definování jednotlivých typů časového jízdného, bezplatného jízdného, nároků na slevy, jednorázových jízdenek a propagačních předmětů, o uživatelské neomezené definování počtu jednotlivých pokladních a přístupových práv, o uživatelskou definici jednotlivých typů nároků (dětský, studentský, občanský důchodcovský atd.) s možností časového vymezení nároku platnosti (od-do a podle věku cestujícího), o uživatelskou definici platnosti jízdních dokladů dle jednotlivých zón, o zamezení opakovaného prodeje časových kuponů podle data platnosti, o možnost zamezení prodeje časových kuponů černým pasažérům po zjištění jejich totožnosti vazba na software FS Black od firmy FS software, s.r.o., o možnost blokace a odblokování karty v případě jejího odebrání přepravní kontrolou a zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, o operace s kartami zneplatnění, ztráta, storno včetně zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, o operace s časovými kupóny zneplatnění, ztráta, storno včetně zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, reklamace zpětný výkup časového lístku, o logování celého systému v souladu s 13 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o archivaci dat neplatných, ztracených, stornovaných čipových karet včetně historie o nákupu 16

17 časových kupónů, o jedinečný přístup každého uživatele (operátora), o možnost tisku potvrzení o každé pokladní operaci dle požadavku cestujícího (daňový doklad dle 28 odst. 4 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), o uživatelské nadefinování libovolnému počtu operátorů prodejny a jejich číselné označení pro další jejich evidenci, o možnost kdykoliv provést uzávěrku pokladny realizovaných tržeb u jednotlivých operátorů, která musí obsahovat tyto položky: číslo operátora a číslo prodejního místa, datum a čas zahájení prodeje, datum a čas provedení účetní uzávěrky, výše nabití kreditu u jednotlivých čipových karet (číslo karty, datum, čas a zaplacená částka), druh prodaných časových kupónů k jednotlivým čipovým kartám (druh kupónu, číslo karty, čas a zaplacená částka), počet a druh prodaných jednorázových jízdenek (počet, cena za kus, zaplacená částka celkem), počet prodaných propagačních a upomínkových předmětů (počet, cena za kus, zaplacená částka celkem), počet zneplatněných čipových karet (číslo karty, datum, čas a důvod zneplatnění), počet vydaných a vrácených náhradních čipových karet, počet stornovaných čipových karet (číslo karty, datum, čas a důvod storna), převedení kreditu z jedné čipové karty na druhou (výše kreditu, čas, datum, číslo karty, z které byl převod uskutečněn a číslo karty, na kterou byl kredit převeden), převedení časového kupónu z jedné čipové karty na druhou (druh kupónu a jeho platnost, čas, datum, číslo karty, z které byl převod uskutečněn a číslo karty, na kterou byl kupón převeden), celkový součet všech účetních operací a celková tržba za operátora. o provést uzávěrku realizovaných tržeb za jednotlivé pokladny nebo prodejního místa a podle zadaného období, o v jakémkoliv okamžiku možnost vygenerovat množství vybraných informací, které mohou být sumarizovány pro daný okamžik, za den, týden, měsíc nebo rok, o poskytnout informace: 17

18 počtu a druhu prodaných časových kupónů, počtu nabití kreditu el. peněženek, počtu prodaných jednotlivých jízdenek a prodávaných předmětech, množství spotřebovaných jízdenek, čipových karet, obalů a jiných prodávaných předmětů, o tržbách a stavu skladových zásob. o jednoduchým způsobem evidovat činnosti jednotlivých pokladních od přihlášení do systému do odhlášení, o získání informace o prodeji jednotlivých druhů jízdních dokladů v relacích (hodiny během dne, dny v týdnu), o uživatelský náhled do dat, o plánování nákupů jízdenek, čipových karet a ostatních prodávaných předmětů, o evidence odvodu finanční hotovosti do banky a aktuální výše hotovosti v pokladně, o různé stupně přístupu do programu přístupová práva, o automatické zasílání informací o ukončení platnosti předplatní časové jízdenky nebo nízkého kreditu na čipové kartě na ovou adresu klienta uživatelné nastavení počtu dní nebo výše finančního limitu pro odeslání zprávy, o možnost poskytovat držitelům časových předplatních jízdenek uložených na čipových kartách bonifikaci v Kč při nákupu dalšího předplatního kupónu za označování čipové karty při nástupu do dopravního prostředku a při výstupu z něj včetně statistických výstupů. V rámci IDS ÚK budou vydávána jednotná data pro odbavovací systémy, obsahující definice IDS (čísla zón, přiřazení zastávek do zón, tarifní jednice, seznam všech jízdních dokladů IDS); software musí zajistit import těchto dat do systému pro přípravu dat pro odbavovací systém. Software musí dále generovat výpis přehledů a tisk podrobných sestav o prodeji za volitelné období, seznamu držitelů čipových karet podle místa trvalého pobytu, navštěvované školy, přiznání nároku na slevu atd.: o číslo jízdenky, o datum a čas prodeje jízdenky, o číslo čipové karty, o jméno a adresa zákazníka, o název navštěvované školy, o druh jízdenky slevy, o druh nároku, o zóna, o údaje o prodeji (datum, čas, číslo prodejce - zaměstnance prodejny), 18

19 o platnost od do, o cena, o údaj o stornu, vrácení nevyužité jízdenky včetně data změny, o id zákazníka. Vyúčtování za určité období musí obsahovat tyto informace: o název dopravce, o období, za které je vyúčtování provedeno, o číslo, jméno a příjmení pokladní, o kdo vyúčtování zpracoval, o prodej a storno čipových karet (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej, storno a vrácení časových kupónů (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej jednotlivých jízdenek (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej ostatní zboží (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o celková tržba za karty, kupóny, jízdenky a ostatní zboží, o nulové položky se ve vyúčtování nezobrazují, Možnost uživatelské změny položek ve vyúčtování podle potřeby, mimo pokladní Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy Technické vybavení stanic lanové dráhy provozovatele: 2 ks odbavovacího zařízení, HW včetně obslužného SW, 2 ks napájecího zdroje, zařízení musí být plně kompatibilní vozidlovým informačním systémem Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce Rozmístění ve vozidle Nový odbavovací systém musí funkčně navazovat na technologie a technická zařízení provozované ve vozidlech provozovatele., tzn. vnitřní informační panely BS 120, BS 170, vnější informační panely BS 210, BT 519 BUSTEC (výrobce BUSE Blansko, BUSTEC). Zadavatel výslovně požaduje, že uchazeč musí čestným prohlášením garantovat zachování funkčnosti těchto zařízení v novém systému. Po přechodné období (v době montážních prací a instalaci nového systému) a do doby uvedení do zkušebního provozu zavedení EOS musí být zajištěno odbavení cestujících stávajícími papírovými jízdenkami o šíři 34 mm na zařízení NJ 24C. Uchazeč zajistí a bude garantovat, že všechna zařízení instalovaná do všech vozidel budou splňovat 19

20 české a evropské právní a technické normy. Pro cestující musí být zachován současný nástup a výstup všemi dveřmi. Zařízení musí být umístěna tak, aby každý cestující s bezkontaktní čipovou kartou, bankovní kartou, SMS jízdenkou, časovou jízdenkou SEJF nebo s papírovým jízdním dokladem, který nastoupí do vozidla, se mohl pohodlně a rychle odbavit. Maximální délka odbavení na čipovou kartu nebo SMS jízdenku je max. 1,5 2 sekundy. Zadavatel požaduje, aby uchycení komponentů odbavovacího zařízení bylo v provedení, které zabraňuje jejich odcizení a zároveň umožňuje jejich snadnou výměnu v případě závady nebo poškození. Uchazeč zajistí vydání souhlasu s montáží jednotlivých komponent EOS s dodavatelem vozidel provozovatele, které jsou v záruční lhůtě. V rámci IDS ÚK budou vydávána jednotná data pro odbavovací systémy, obsahující definice IDS (čísla zón, přiřazení zastávek do zón, tarifní jednice, seznam všech jízdních dokladů IDS); tato data musí být implementována do odbavovacích zařízení v kompletní podobě. Kontrola platnosti jízdního dokladu IDS v MHD musí být zabezpečena pouze ve vztahu k aktuální poloze vozidla v okamžiku kontroly dokladu (nástupu) a není řešena relační platnost při jízdě mimo aktuálně platnou zónu. Zadavatel požaduje, aby na displeji všech zařízení vozidla umožňující odbavení na BČK měl cestující možnost získat informaci o všech jízdních dokladech uložených na BČK; při odbavení na terminálu u řidiče vozidla nebo při přepravní kontrole požaduje zadavatel, aby zařízení automaticky zobrazilo ten jízdní doklad, na který byl odbaven. Systém musí umožnit řidiči vozidla nebo přepravnímu kontrolorovi listovat ve všech jízdních dokladech uložených na BČK Základní řídící jednotka EOS výkonná řídící jednotka, dostatečný paměťový prostor, sběrnice - rozhraní IBIS, TIA/EIA-485, CAN, RS232), konektivita Ethernet, programové vybavení pro tvorbu a příjem dat na PC; ovládání informačního systému principem automatických funkcí dle zadaných dat, vybavení barevným grafickým displejem s celoplošnou dotykovou obrazovkou s rozlišením nejméně 800 x 480 bodů, min. svítivost min. 500 cd/m2, LED-transflective, snadné ovládání uživatelských operací, rychlá reakce, počítač umožňující provoz obecně operačního systému s dostatečnou kapacitou procesoru k zajištění okamžité reakce a potřebný výkon, počítač musí disponovat vstupy a výstupy pro detekci stavu spínačů, jejich spínání či případnou blokaci, využití technologie WIFI pro přenos dat zadavatel požaduje možnost zapnutí palubního počítače bez přítomnosti obsluhy, proto požaduje řešit WiFi přenos dat samostatně, ne integrovaný 20

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR OIS vazby: XTC CCL Centrální clearing Centrální úroveň CIS CDIS Centrální dispečink 3 18 20 Kartové systémy PL - Personalizační linka funkce SW

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Elektronické odbavování cestujících v IDS

Elektronické odbavování cestujících v IDS VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 3. 11. 2011 Elektronické odbavování cestujících v IDS Česká asociace organizátorů veřejné dopravy Jan Šimůnek ROPID ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, zaloţený

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE Elektronické odbavovací systémy v ČR očima dodavatelů III RNDr. Jan Kotík, obchodní ředitel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele ČSAD SVT Praha s.r.o. Obsah prezentace Clearingový

Více

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou

Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou Obsah: 1. Obsah 2. Seznam použitých zkratek 3. Úvod a cíl dokumentu 4. Certifikovaný dodavatel 5. Postup certifikace výroby BČK 6. Popis technologií 7.

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Představení systému MAP

Představení systému MAP Představení systému MAP 22.11.2013 1 Obsah prezentace Důvod vzniku systému MAP Nové prvky systému MAP Kde lze MAP kartu použít? Bezpečnost systému MAP karty Architektura systému Centrální MAP autorita

Více

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Obsah Úvod Výběr rozhraní Návrh pracovišť Metody testování Další plánovaná činnost Úvod OIS vazby: EMT MEL CCL Centrální clearing Centrální

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA TELMAX Představení TELMAX Založena 2006 Realizace komplexních systémů zejména

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

Projekt - Plzeňská karta Představení systému

Projekt - Plzeňská karta Představení systému Projekt - Plzeňská karta Představení systému Zbyněk Proška Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Strana 1 Co je Plzeňská karta? Bezkontaktní čipová karta vybavená čipem firmy Philips typu Mifare standard

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

Samoobslužné odbavení čipových karet

Samoobslužné odbavení čipových karet Samoobslužné odbavení čipových karet Odbavovací a informační systém samoobslužných zón projektu Plzeňská karta Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 2: INTEROPERABILITA S MORAVSKOSLEZSKOU KARTOU Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Závazné

Více

Certifikační laboratoř OIS

Certifikační laboratoř OIS České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Certifikační laboratoř OIS nástroj pro certifikaci zařízení OIS Ing. Milan Sliacky Fakulta dopravní ČVUT v Praze Workshop v rámci VDO 2014, Praha,

Více

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE" 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel

Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality. Veřejná doprava ON-LINE 2015. Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Aktuální informace o rozvoji EOC na bázi konceptu MAP a další aktuality Veřejná doprava ON-LINE" 2015 Ing. Vladimír Matoušek, technický ředitel Pokladní systémy pro odbavení cestujících a mobilní prodej

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 18.11.2014 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o.

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. Řešení EMTEST pro otevřen ené kartové systémy Elektronické platby v dopravě,, 21.2. 2008 Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. EMTEST dodavatel komplexního řešení pro odbavování a informování

Více

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky

Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Zadávací řízení na dodávku výpočetní a audiovizuální techniky Projekt: Učíme se, abychom se v životě uplatnili

Více

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Profil společnosti. systems for easy life

Profil společnosti. systems for easy life Profil společnosti systems for easy life O společnosti Odbavovací systém Aktuální projekty Obsah O společnosti Kdo jsme jsme jednou z vedoucích společnostní v oblasti odbavovacích systémů pro veřejnou

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.

Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

ČÁST DRUHÁ Obchodní podmínky vydavatele

ČÁST DRUHÁ Obchodní podmínky vydavatele OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO ÚHRADU JÍZDNÉHO Platí pro elektronické peněžní prostředky vydané společností Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o. (dále

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

AGENDA. Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr

AGENDA. Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr AGENDA Představení společnosti XT-Card Partneři společnosti XT-Card a.s. Významné realizované/běžící projekty Realizované zakázky v roce 2012 Závěr 2 Představení společnosti XT-Card Založena v roce 2005

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

Odbavovací systémy v IDS

Odbavovací systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 13.11.2012 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní

Více

Telematika jako nástroj integrace IDS. Jan Šimůnek

Telematika jako nástroj integrace IDS. Jan Šimůnek Telematika jako nástroj integrace IDS Jan Šimůnek STANDARDY Stanovení standardu Vyhlášením uznávanou autoritou Společnou dohodou, živelně Standard - norma, měřítko, něco obvyklého, očekávaného, přiměřeného.

Více

Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje

Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje Dobíjení Plzeňské karty na ATM České spořitelny v rámci Plzeňského kraje Ve spolupráci se společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. připravila Česká spořitelna novou službu, která bude nabízet

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Technické podmínky POPIS ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ Uvedené požadavky na technickou specifikaci jsou chápány jako minimální přípustné. Technická specifikace je nastavena níže uvedeným způsobem z důvodu zajištění

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Inspirace systémem. Princip fungování

Inspirace systémem. Princip fungování Inspirace systémem Inspirací pro princip fungování komunitní měny byly především systémy postavené na využívání multifunkčních čipových karet s možností rozšiřování jejich funkčnosti díky nahrávání dalších

Více

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky,

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ

Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Příloha č.1 - Krycí list k podání nabídky do VŘ Zadavatel: Registrační číslo projektu: Název projektu: Střední škola Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice CZ.1.07/1.5.00/34.0613 Moderní škola Identifikační

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. DEFINICE POJMŮ III. ZLEVNĚNÁ A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH IV. DALŠÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH V. DRUHY PARDUBICKÉ KARTY VI. VRÁCENÍ JÍZDNÉHO

Více

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Konference 10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 23. dubna 2014 Výstaviště Brno Pracovní skupina pro použití bezkontaktních

Více

platební systémy samoobslužné platební terminály

platební systémy samoobslužné platební terminály platební systémy samoobslužné platební terminály CroSS aptm, aptl CroSS Citypoint UNIVERZÁLNÍ PLATEBNÍ TERMINÁLY PLATEBNÍ TERMINÁLY PRO MĚSTSKÉ ÚŘADY A INSTITUCE Parkovné Cross platební terminály Poplatky

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Rozvoj Door-to-Door mobility a elektronického odbavení v České republice

Rozvoj Door-to-Door mobility a elektronického odbavení v České republice Rozvoj Door-to-Door mobility a elektronického odbavení v České republice Veřejná doprava ON-LINE 25.11.2015 Praha Roman Srp, Jan Kotík Sdružení pro dopravní telematiku Strana 1 Sdružení pro dopravní telematiku.

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Projekt č. TA02030435

Projekt č. TA02030435 Projekt č. TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě Funkční vzorek SW platformy pro ověřování datových rozhraní IS ve

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

Proč si mám ODISku pořídit?

Proč si mám ODISku pořídit? Proč si mám ODISku pořídit? Mohu výhodněji cestovat. S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě TNICEN ISO/TR 14806 Inteligentní dopravní systémy Požadavky veřejné dopravy osob na

Více

JIKORD s.r.o. Okružní 517/10 370 01 České Budějovice

JIKORD s.r.o. Okružní 517/10 370 01 České Budějovice V ý z v a k p ř e d l o ž e n í n a b í d k y k v e ř e j n é z a k á z c e JIKORD s.r.o. Okružní 517/10 370 01 České Budějovice IČ: 281 17 018 č.ú.: 234868910/0300 ČSOB České Budějovice podle Zásad pro

Více

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS

Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS Monitorovací centrum PCO Orlan GSM/SMS zajišťuje příjem, zpracování a vyhodnocování informace z elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) připojených střežených

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů

Více

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis základní funkcionality systému Stávající stav: Tarifní systém IREDO je Integrovaný dopravní systém se společnými jízdenkami pro všechny autobusové

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Verze NET 1.3 Platné ke dni 1.9.2011 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více