Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2 Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky Popis předmětu zakázky Předmět Veřejné zakázky Cíl projektu Současný stav Cílové technické řešení, rozsah projektu Popis nové funkcionality EOS pro cestující Technické podmínky a nároky na EOS pro cestující Bezpečnostní infrastruktura EOS pro cestující Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce Rozmístění ve vozidle Základní řídící jednotka EOS Odpojovač Komunikační modul Kabeláž Vybavení prvních dveří Vybavení druhých a dalších dveří Kontrola SMS jízdenek Tiskárna Čtečka EMV karet Požadavky na kombivalidátor Požadavky na validátor E-shop na prodej jízdních dokladů a dobití kreditu na čipovou kartu Clearingové centrum

3 4.9. Přenos dat Datové výstupy obecné, ekonomické, provozní, statistické Datové výstupy ekonomika Datové výstupy provozní Další výstupy ze systému - statistika Akustický informační systém a vnitřní informační panely Kompletní vybavení pracoviště pro kontrolu jízdních dokladů Informační systém pro nevidomé Vybavení pracoviště pro školení řidičů Vybudování serverovny dopravce Závazek uchazeče o spolupráci se zhotovitelem dalšího projektu IPRM Mobilita na Systém inteligentní zastávek

4 1. Název zakázky Elektronický odbavovací systém pro cestující. 2. Popis předmětu zakázky 2.1. Předmět Veřejné zakázky Zadavatel Statutární město Ústí nad Labem naplňuje potřeby svých obyvatel. V rámci programu IPRM Mobilita bude obnovován vozový park trolejbusů MHD, který je v současné době již značně zastaralý. Staré vozy budou nahrazeny novými trolejbusy splňujícími požadavky pro bezbariérová vozidla. Jednou z priorit IPRM Mobilita je i rozvoj doprovodné infrastruktury pro trolejbusovou dopravu. V souvislosti s významným podílem zavedení vozidel nového typu je potřeba pořídit nový hardware a software odbavovacího systému. Zároveň tato změna umožní kvalitnější odbavení (nástup a výstup) cestující veřejnosti Cíl projektu Pořízení hardware, ale i software odbavovacího systému. Jeho instalaci do veřejně přístupných prostor současného dopravce. Instalaci odbavovacího systému do vozidel MHD současného dopravce MHD v Ústí nad Labem, včetně Lanové dráhy na Větruši. Poskytnutí software a hardware při odbavení všem cestujícím i těm, kteří jsou vybaveni cestovními doklady jiného dopravce, které jsou kompatibilní s odbavovacím systémem města Ústí nad Labem. Poskytnutí SW pro využití jednotných bezkontaktních čipových karet pro další neziskové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. Dále bude software poskytnut pro využití jednotných bezkontaktních čipových karet neziskových organizací Statutárního města Ústí nad Labem. Jednotné bezkontaktní čipové karty budou využity na akceptačních terminálech dodaných v rámci této veřejné zakázky. Současně bude nabídnuto klíčování tržeb (clearingového centra) v členění na dopravce a jednotlivé městské neziskové organizace. Realizace bude zajištěna v jedné etapě. Mimo jiné realizace předpokládá i zajištění přenosu dat z odbavovacího systému do informačních systémů všech dopravců a neziskových organizací Statutárního města Ústí nad Labem napojených do systému jednotných bezkontaktních čipových karet. Údaje o počtu cestujících, přepravních proudech a datovou informační návaznost na další projekty IPRM Mobilita jako systém inteligentních zastávek. 3. Současný stav Pro zadavatele provozuje městskou hromadnou dopravu provozovatel - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen dopravce ), který provozuje současný elektronický odbavovací systém od roku Odbavovací a informační systém (dále jen OIS ) pomocí sběrnice komunikující na protokolu IBIS (IPIS) sdružuje všechna zařízení podílející se na odbavovacím systému. Palubní počítač BS BUSE, spol. s. r.o., Blansko. Sběrnice IBIS/RS 232/ RS

5 Elektronický označovač jízdenek NJ24C ke znehodnocení (označení) jízdenek o šíři 34 mm - Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Elektronický označovač jízdenek NJ 24 CO (Camel Combi) - ke znehodnocení (označení) jízdenek o šíři 52 mm použita záslepka pro označení jízdenek o šíři 34 mm - Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Digitální hlásič ICU 06-IBP + držák ICU 06-IBP a ICU 08-IBP + držák ICU 08-IBP (dochází k postupné demontáži z vozidel) - APEX, spol. s.r.o. Venkovní reproduktor SPC 8. Povelový přijímač pro nevidomé s anténou PPN 24A + anténa ANT PPN - APEX, spol. s.r.o. Vnější informační panely BS 210 Buse, spol. s r.o., Blansko. Vnitřní informační panel BS Buse, spol. s r.o., Blansko. Oboustranný panel BS 170 Buse, spol. s r.o., Blansko. Zobrazovač času a pásma GTC 24B Mikroelektronika, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Vnitřní informační LCD panel BT /10.1M Bustec, spol. s r.o. Vnitřní informační LCD panel BT /10.MS Bustec, spol. s r.o. Vnější informační panel BS 519 Bustec, spol. s r.o. Dopravce dále vydává personifikované časové předplatní jízdenky, které jsou složené z průkazky opatřené fotografií držitele s uvedením osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození a dále je na průkazce uvedený datum, do kdy je průkazka platná (platnost 5 let). Průkazky se tepelně laminují. K průkazkám jsou vydávány časové kupóny, které se tisknou jehličkovou tiskárnou na ceninový papír. Osobní údaje držitelů předplatních časových jízdenek, údaje o průkazkách a vydaných časových kupónů, údaje o rozsahu a přiznaných nárocích na slevy a datum souhlasu s vedením osobních údajů jsou vedeny v elektronické databázi provozovatele. Dále dopravce od roku 2008 umožňuje cestujícím nákup jednorázové jízdenky využitím služby SMS (SMS jízdenka), od června 2013 je umožněn nákup 3 druhů SMS jízdenek a od listopadu 2013 je umožněn nákup jízdenek prostřednictvím aplikace SEJF. Kontrola platnosti SMS jízdenky je zajištěna softwarem společnosti Erika, a.s. instalovaným v PDA zařízeních v majetku dopravce. Prodej jízdních dokladů je zajištěn na dvou prodejních místech dopravce, u jeho smluvních distributorů a ve 20 jízdenkových automatech AVJG, které jsou již za hranicí životnosti. Pohyb dopravních prostředků provozovatele je monitorován pomocí GPS, přenos datových souborů mezi dopravními prostředky a dopravním dispečinkem zajišťuje firma KonekTel, a.s., Pardubice rádiovou cestou. Dopravce v současné době využívá ucelený systém pro plánování, řízení a statistiku dopravy SKELETON dodávaný firmou FS Software, s.r.o., Olomouc a obsahuje moduly: Graf, Jízdní řády, Služby, Dispečink, Technické prohlídky, Statistiky, Průzkum, Mapa a přepravní kontrola. 5

6 V době zavedení nového OIS zůstane systém firmy KonekTel s.r.o. a FS software s.r.o. u dopravce v provozu. Modifikace v rámci tohoto projektu se bude týkat systému SKELETON od firmy FS Software, s.r.o. v oblasti výstupů z jednotlivých modulů do softwarů dodavatele OIS pro palubní systémy vozidel a ostatní informační systémy a dále pak formátu vstupních dat z OIS do SKELETONU. Stávající přenosový systém zabezpečovaný firmou KonekTel, a.s., Pardubice bude zachován. K jeho modifikaci nedojde, přestože rádiová cesta není výkonná. Vzhledem k tomu, že stávající OIS brání dalšímu rozvoji MHD, především zapojení provozovatele do připravovaného zónově relačního Integrovaného tarifu Ústeckého kraje a neumožňuje řádnou kontrolu jízdních dokladů řidičem provozovatele u linek s nástupem předními dveřmi, rozhodl se majitel dopravce nahradit stávající odbavovací a informační systém novým, který bude splňovat všechny dále uvedené podmínky. Celý projekt realizuje Statutární město Ústí nad Labem za finanční podpory prostředků z EU, bude v jeho majetku a bude provozován vybraným dopravcem. Seznam stávajícího vybavení vozidel je uveden v Priloha_A_Vybava_vozidel_IPRM. 6

7 4. Cílové technické řešení, rozsah projektu Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla Elektronický odbavovací systém pro cestující. Základním principem bude pořízení nového elektronického odbavovacího systému (vybavení vozidel i provozně-technického zázemí dopravce odpovídajícím softwarem i hardwarem) umožní dopravci integraci do plánovaného regionálního integrovaného dopravního/tarifního systému. Projekt předpokládá přechod z papírových jízdních dokladů na systém elektronického jízdného (čipová karta umožňuje vysokou úroveň uživatelského komfortu i zabezpečení). Nový systém umožní získávat cenná data z přepravy a dovolí tak řešit další provozní problémy (rozdělení tržeb mezi trakce, mezi dopravní oblasti, určení přepravních proudů, vytvoření dopravní návaznosti MHD na další druhy dopravy a zajištění užitečných statistických dat). Předmět veřejné zakázky je: Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce. Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy. Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce pro akceptaci čipových karet, bankovních karet, kontrolu SMS jízdenek, kontrolu jízdenek zakoupených prostřednictvím aplikace SEJF, pro označení jednorázových jízdenek o šíři 52 mm a pro tisk jednorázových jízdenek u řidiče vozidla. Pořízení HW a SW včetně vybavení vozidel informačním systémem pro cestující. Pořízení HW a SW pro bezdotykový přenos dat mezi vozidly dopravců a centrálním systémem odbavovacího systému (klíčování tržeb a přepravních proudů). Pořízení obslužného SW všech částí odbavovacího systému vč. centrálního systému, který bude zajišťovat klíčování tržeb a přepravních proudů. Veškerý SW a HW přenositelný mezi vozidly různých dopravců. E-shop na prodej jízdních dokladů (časových kupónů) a dobití kreditu na čipovou kartu. Dále objednání čipové karty a její výroba v bezpečném prostředí. Přenos dat v provozu pomocí GPRS a v provozovnách (celkem 3 provozovny) dopravce města Ústí nad Labem a na stanici lanové dráhy pomocí WIFI. Datové výstupy obecné, ekonomické, provozní, statistické dle požadavku dopravce. Akustický informační systém a vnitřní informační panely. Kompletní vybavení pracoviště a zaměstnanců pro kontrolu jízdních dokladů. Informační systém pro nevidomé. Pořízení HW a SW a vybavení prodejen provozovatele. Vybavení pracoviště pro školení řidičů. 7

8 Vybudování serverovny dopravce. Závazek zhotovitele o spolupráci se zhotovitelem dalšího projektu IPRM Mobilita na Systém inteligentní zastávek Popis nové funkcionality EOS pro cestující Základním přínosem poptávaného díla by měla být interoperabilita (vzájemná uznatelnost) karet v systému. Z hlediska předpokládaného budování integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje se předpokládá interoperabilita s dalšími kartovými systémy (In- Karta ČD, karta ostatních příměstských a městských dopravců) pro veřejnou dopravu s totožnou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti. Dále se počítá s využitím bezkontaktních čipových karet pro neziskové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. Nový EOS musí umožnit rychlé a jednoduché odbavení cestujících, a to: odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet nosič předplatného jízdného, odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet - elektronická peněženka umožňující úhradu jednorázového jízdného v dopravních prostředcích dopravce, odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktních čipových karet - elektronická peněženka umožňující úhradu jednorázového jízdného na lanové dráze, odbavení cestujících na SMS jízdenku, jízdenku zakoupenou pomocí aplikace SEJF a na jízdenku zakoupenou u řidiče dopravního prostředku, elektronické označení papírových jízdních dokladů; aplikace širších jízdenek IDS formátu ze současných 34 mm na 52 mm, nákup jednorázových papírových jízdenek u řidiče dopravního prostředku, možnost nákupu / uznávání dalších jízdních dokladů (papírových i elektronických) používaných v rámci zónově relačního tarifu IDS Ústeckého kraje. Zavedení moderní technologie odbavení cestujících u dopravce s návazným využitím dat pro řízení a optimalizaci celého systému. Rychlé a jednoduché odbavení cestujících. Variabilitu a uživatelské nastavení tarifního systému, zejména: stanovení ceny podle zónové a časové platnosti u jednorázových plnocenných a zlevněných jízdenek, stanovení ceny podle zónové a časové platnosti u předplatních časových jízdenek personifikovaných a nepersonifikovaných, stanovení počtu jednotlivých druhů jednorázových a předplatních časových jízdenek personifikovaných a nepersonifikovaných, stanovení počtu druhů jednorázových a předplatních časových jízdenek dle jejich zónové platnosti, stanovení počtu a rozsahu slev u jednotlivých kategorií cestujících, 8

9 evidenci jednotlivých druhů poskytovaných slev provozovatelem a možnost přiznání nároku na slevu u předplatních jízdenek dle potřeb provozovatele, stanovení počtu nároků na bezplatnou přepravu, umožnění aplikace systému CHECK IN, CHECK OUT, Akceptace více typů tarifních systémů a zónově-relační Integrovaný tarifní systém Ústeckého kraje dle Priloha_B_Smlouva-Příloha_04, v platnosti pro EOS provozovaný v rámci MHD Ústí nad Labem. Rychlou a jednoduchou kontrolu platnosti jízdních dokladů přepravním kontrolorem a řidičem vozidla dopravce (zvukovou a světelnou signalizaci včetně informace o nároku na slevu). Zefektivnění činnosti dopravce a přesné dokladování provozní ztráty dle požadavku zadavatele. Úsporu nákladů na straně dopravce v oblasti provozu, tisku a distribuce jízdních dokladů. Zastavení odlivu cestujících z MHD a získání nových cestujících prostřednictvím progresivních tarifních nástrojů a internetového prodeje jízdních dokladů. Využití provozních informací pro řízení a optimalizaci dopravy; vyšší kvalita, integrace a rozvoj dopravní obslužnosti v regionu a eliminace neekologické individuální dopravy. Podporu technologie NFC. Umožnění nabíjení karet na bankomatech. Akceptace mikro plateb z bezkontaktních bankovních karet VISA/MasterCard. Možnost nákupu upomínkových předmětů a propagačních materiálů přes čipovou kartu (elektronická peněženka) v informačním centru zadavatele a dopravce. Podporu bezkontaktního platebního styku. Přenos provozních dat dle požadavku a uživatelského nastavení dopravce (např. aktuální poloha vozidel, předjetí popř. podjetí oproti jízdnímu řádu, příjezd a odjezd vozidla ze zastávky, snímání provozních dat vozidel). Přenos dat a komunikaci se systémem inteligentních zastávek, např. modem GSM, 3G. Příprava na preferenci MHD na světelných křižovatkách. Systém musí splňovat podmínky Nařízení vlády č. 295/2010 ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících. Nový odbavovací systém musí být systémově otevřený, tzn. musí umožnit jeho rozšíření o další technologie, jejichž implementaci lze očekávat v následném období např. v rámci zavedení Integrovaného zónově relačního tarifu Ústeckého kraje, vybudování tzv. inteligentních zastávek, zajištění preference MHD na světelných křižovatkách, nebo jako jednotné identifikační, autorizační a platební médium pro čerpání služeb poskytovaných jak veřejnou správou, tak i komerčními subjekty. Přechod na nový odbavovací systém bude realizován v jedné etapě a to bez omezení plynulého provozu 9

10 MHD Technické podmínky a nároky na EOS pro cestující Je kladen důraz na jeho bezpečnost, funkčnost, spolehlivost, jeho další rozvoj a implementaci již používaných technologií a technických zařízení. Systém musí být modulární, otevřený a umožňující rozšíření o užívání systému dalšími dopravci v rámci IDS Ústeckého kraje a rozšíření o dalších technologie v závislosti na budoucích potřebách provozovatele, v souladu Priloha_B_Smlouva-Příloha_04, v platnosti pro MHD Ústí nad Labem. Všechna zařízení musí splňovat standardy EU a dané evropské normy. Zařízení musí vykazovat spolehlivost provozu a musí být vysoce odolná proti klimatickým vlivům, zvýšené prašnosti, vibracím a prudkým rázům. Důraz je kladen i na jejich elektrickou odolnost vůči vnějším vlivům jako např. el - magnetickému vlnění, statické elektřině a i vůči kolísání a rušení v palubní síti vozidla. Jmenovité napájecí napětí 24 V. Všechny komponenty systému musí odpovídat platné legislativě a musí mít schválené Technické podmínky pro instalaci do drážních vozidel typu Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Technické podmínky vypracuje dodavatel systému, schvaluje provozovatel a musí vlastnit certifikaci (schválení) Drážního úřadu Praha. Dodavatel systému předloží rozhodnutí o schválení změny montáže EOS na trolejbusech typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Dodavatel předloží Zprávu o Výchozí revizi elektrického zařízení provedené změny. K provedení revize předloží: protokol o provedení napěťové zkoušky kabeláže po instalaci, prohlášení o shodě jednotlivých zařízení včetně doložky, že splňují platné normy pro montáž na drážní vozidla (ČSN en ; ČSN en ; ČSN en 50155). Dodavatel předloží Protokol o technické prohlídce a zkoušce technického zařízení dle 47 zákona č. 266/1994Sb., o drahách v platném znění pro jednotlivé typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Dodavatel předloží protokol o provedení technické kontroly drážního vozidla v rozsahu technickobezpečnostní zkoušky pro typové řady Škoda 14Tr, 15Tr, 21Tr, 22Tr, 25Tr, 27Tr, 28Tr. Náklady na provedení všech potřebných a požadovaných revizí nese dodavatel EOS. Zařízení musí být vysoce odolná proti vandalismu. Zařízení musí poskytovat snadnou obsluhu a manipulaci jak cestujícím, tak i zaměstnancům dopravce, a proto je žádoucí, aby ovládací prvky (tlačítka, dotykový displej) byly dostatečně velké a zřetelné. Všechny komponenty budou vybaveny dostatečným počtem slotů SAM pro umístění SAM modulů. Za minimální počet zadavatel požaduje 4 SAM sloty. Součástí systému musí být samostatné provozní HSM a samostatné záložní HSM. 10

11 Zařízení musí mít schopnost pracovat v rámci tolerancí napájení palubní soustavy vozidel, svojí činností nesmí negativně ovlivňovat funkcionalitu dalších subsystémů. Umístění komponentů nesmí svojí velikostí ani provedením omezovat jak řidiče v práci a výhledu, tak i v pohybu cestujících vozidlem městské hromadné dopravy. Zařízení musí poskytovat on-line monitoring stavu zařízení a aktuálnosti nahraného software. Validátory a kontrolní zařízení musí umožnit nahrát zakoupený časový kupón nebo vklad do elektronické peněženky. Zařízení bude přenášet data pomocí WIFI, GSM (GPRS, 3G), Ethernet, LAN. Zařízení musí umožnit akceptaci bezkontaktních čipových karet MIRAFE DESFire EV1 8k (MF3 IC D81) nebo novější a akceptaci bezkontaktních čipových karet ostatních provozovatelů zapojených do zónově relačního tarifu Ústeckého kraje (In-Karta ČD). Výroba bezkontaktních čipových karet MIRAFE DESFire EV1 8k musí probíhat v souladu s pravidly uvedené v Priloha_C_Certifikace pro výrobu čipové karty třetí stranou. Zařízení musí umožnit akceptaci bezkontaktních bankovních karet VISA/MasterCard. Úspěšný dodavatel je povinen předložit před zpracováním projektu EOS pro cestující všechny schválené certifikáty na jednotlivé komponenty EOS pro cestující, popř. prokazatelně doloží, že včas podal žádost o jejich certifikaci. V případě, že do 60 dnů před spuštěním zkušebního provozu nedoloží všechny certifikáty nezbytné pro spuštění EOS pro cestující a žadateli z tohoto důvodů budou kráceny finanční prostředky z IPRM nebo odejmuty v plné výši, je uchazeč povinen zadavateli a provozovateli nahradit vzniklou škodu v plné výši, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy zadavatel tuto skutečnost úspěšnému uchazeči prokazatelně doloží. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby všechny komponenty byly vybaveny dostatečným počtem SAM slotů, pro umístění SAM modulů. Za minimální počet zadavatel požaduje 4 SAM sloty. Přechod na nový odbavovací systém bude realizován v jedné etapě a musí být realizován bez omezení plynulého provozu MHD. Další technické požadavky: náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení kratším než 9 hodin: bez aktualizace dat do 3 vteřin; náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení delším než 9 hodin: bez aktualizace dat do 30 vteřin, udržení SAM modulu v odemčeném - autentizovaném stavu při výpadku napájení kratším než 9 hodin, úložiště dat paměť na desce s trvalým el. spojením (bez rozpojitelných částí) minimálně 512MB, RAM minimálně 64MB, aktualizace dat terminálu na pozadí - průběžná aktualizace green listu, grafický informativní displej svítivost minimálně 520 cd/m2, automatická regulace svítivosti, 11

12 odbavení v čase. 1,5-2 sekundy, jednoduchá a rychlá údržba, snadná výměna v případě poruchy, signalizace nefunkčnosti zařízení pro cestující a pro řidiče Bezpečnostní infrastruktura EOS pro cestující Jednotný koncept bezpečnostní infrastruktury musí splňovat níže uvedené kritéria: zabezpečení diversifikovanými klíči, detekcí podvodů v zúčtovacím systému, použitím seznamu zakázaných karet blacklistu, použitím podpisu obsahu karty MAC, použitím SAM v terminálech. Technicko-bezpečnostním jádrem systému budou HSM moduly, SAM moduly a jejich spolupráce. SAM moduly v terminálech a čtečkách budou sloužit jako úložiště klíčů k jednotlivým aplikacím. Jejich nahrání do SAMů bude zajištěno prostřednictvím zabezpečené komunikace s HSM. Předpokládá se možnost použití flexibilních čipů s operačním systémem v souladu se standardy GlobalPlatform a JavaCard, které umožňují v bezpečném prostředí čipu uchovávat data, klíče i aplikační kódy (Java aplety). Bezpečnostní vlastnosti dostupných JavaSAM vyžadují zřízení jednoho důvěryhodného centrálního subjektu, který bude spravovat SAM moduly a jejich obsah. Použití SAM modulů typu MIFARE SAM nebo ekvivalentních v zařízeních očekává zadavatel pouze z důvodu zajištění kompatibility se staršími systémy na bázi karet MIFARE Classic. Centrální bezpečnostní infrastruktura bude uchovávat kryptografické klíče v kryptografických HW modulech (HSM), zajišťuje inicializaci (odemykání) SAM ve čtecích terminálech (např. po zapnutí čtečky nebo po vyčerpání limitu transakcí) a přímo on-line provádí některé citlivé operace s kartou. Standard bude upravovat: SAM: požadavky na HSM (certifikace, stupeň bezpečnosti), rozdělení kompetencí HSM (provozní, personalizační), požadavky na použití HSM jiných subjektů (jako úložiště hesel). Modul SAM bude personalizován výrobcem SAM, ten pak bude předán dopravci, který provede inicializaci SAM modulu (autentizuje k HSM, nahrají se transportní a aplikační klíče), tj. jeho zavedení do systému (HSM) a následně provádí jeho správu a případné zneplatnění (rušení SAM). Každý SAM musí být identifikován evidenčním číslem a musí existovat jejich evidence. Evidence SAM bude probíhat v databázi certifikační autority systému. Databáze bude obsahovat informace o všech zařízeních, pracujících s kartou, která jsou ve správě dopravce (příp. svěřené ostatním subjektům, tj. 12

13 dopravcům k využití na prodejních místech, na speciálních pracovištích, a prodejních terminálech). O každém takovém zařízení je evidován typ (číselník), jednoznačná identifikace (číslo), informace o tom, kdy bylo zařazeno do evidence resp. vyřazeno z evidence a popisné údaje (např. umístění). SAM moduly určitého typu mohou být přiřazeny ke konkrétnímu zařízení, a to vždy na určité časové období, vazba mezi SAM modulem a zařízením obsahuje informaci o časové platnosti tohoto přiřazení. To, zda má být SAM modul přiřazen k určitému zařízení či nikoliv, závisí na funkcionalitě SAM modulu (je tedy dáno z výroby) a v databázi se nastavuje u příslušného typu SAM modulu. Do databáze se pak zpětně musí zaznamenávat informace o provedené customizaci příslušného SAM modulu a případně se nastavuje přiřazení SAM modulu k zařízení (číslo zařízení je pak jedním z parametrů, které se do SAM modulu při customizaci nahrávají). Všechny takto vyrobené SAM moduly budou mít v sobě všechny applety, tedy veškeré funkce, ale nebudou mít k dispozici žádné klíče k aplikacím dopravce, ty budou dohrány až před prvním použitím. Údaje pro výrobu SAM, tj. jednotlivé applety a klíče potřebné pro výrobu a komunikaci se SAM, jsou předávány z HSM bezpečným způsobem (šifrovaně). V případě ztráty nebo zcizení SAM nebo zařízení obsahující SAM dojde k zablokování příslušného SAM a informace o zablokování se objeví v Black-listu SAM certifikační autority. Informace podepsané takovým SAM v době po umístění na Black-list SAM bude považována za podvodnou. Proto je požadována funkce pravidelné aktualizace Black-listů pro všechny akceptační zařízení. Na BČK bude vymezen prostor pro dopravní aplikaci IDS, která bude mít pro všechny dopravce jednotnou strukturu definovanou Ústeckým krajem a která bude ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pro každé pracoviště inicializace bude dopravce disponovat alespoň jedním SAM modulem s algoritmy a klíči k zabezpečení a přístupu k vnitřní struktuře dopravní aplikace. Inicializace bude provedena dle algoritmů a principů dodaných Ústeckým krajem. Zadavatel požaduje zajistit ověření každého zařízení s instalovaným modulem SAM IDS Ústeckého kraje vůči HSM IDS Ústeckého kraje. Tento požadavek se vztahuje pracoviště pro personalizaci karty, předprodeje jízdenek dopravce, terminálů a terminálů pro odbavení cestujících umístěných ve vozidlech dopravce. HSM: HSM (Hardware Security Module) pro zajištění bezpečné správy a fungování systému budou u certifikační autority implementovány v provedeních: Root Servisní HSM HSM pro správu klíčů celého systému. Personalizační HSM HSM pro podporu bezpečné personalizace karty. Provozní HSM HSM sloužící ke vzdálené správě kryptografických komponent systému a verifikaci transakcí realizovaných kartami s elektronickou peněženkou. Vlastnosti a hlavní funkce požadované na HSM: 13

14 Generování klíčů ke kartám na kartě MIFARE DesFire EV1 (8K) a jejich bezpečné uložení. Podpora operací s kartami MIFARE DesFire, možnost rozšíření na vyšší typy. Generování a předání jednorázových klíčů. Podpora bezpečné komunikace pro komunikaci s příslušným HSM. o Import klíčů z jiných HSM nebo systémů o Export klíčů do jiných HSM nebo systémů Generování PIN. Autentizace HSM vůči SAM za účelem inicializace SAM modulu. Mechanismy pro generování náhodných klíčů. Mechanismy pro sdílení klíčů mezi HSM. Bezpečná záloha klíčů pro HSM. Podpora pro import a export klíčů třetích stran. Podpora symetrické kryptografie DES, 3DES, AES. Podpora asymetrické kryptografie ECDSA (ověření podpisu veřejným klíčem). Podpora pro bezpečný dálkový upgrade aplikací. Podpora pro bezpečný dálkový upgrade klíčů Pořízení HW a SW pro veřejně přístupná předprodejní místa dopravce Dodavatel zajistí vybavení min. 2 (slovy dvou) prodejních míst provozovatele příslušným softwarem a hardwarem pro správu životního cyklu čipové karty tj. od vydání karty, přes její výrobu, vydání k používání až po likvidaci karet. Systém musí umožnit napojení terminálových prodejen dalších smluvních partnerů provozovatele. Technické vybavení prodejen provozovatele: 8 ks tiskáren pro tisk daňových dokladů, 8 ks čteček bezkontaktních čipových karet (komunikační modul) obousměrná komunikace mezi kartou a PC, zápis a čtení dat bezkontaktních karet podle ISO A/B; připojení k PC přes USB, příprava na akceptaci bezkontaktních bankovních karet VISA PaWave a MC PayPass, 4 ks retransferových tiskáren pro oboustranný digitální barevný dotisk karet, ve kterém jsou text, grafika a obrázky fyzicky vytištěny na kartu přímo z počítačového systému bez jakéhokoliv zásahu uživatele, s vysokým stupněm odolnosti karty proti oděru, UV záření, poškození vodou a vlivu chemikálií, součástí je i dodávka barvící pásky na 500 ks karet, 8 ks scanneru formátu A4, schopný naskenovat fotografii o rozměru 35 x 45 mm, 14

15 8 ks koncových počítačových stanic standardního výkonu, záložní zdroje a 8 ks LCD monitorů min. 22, 8 ks infoterminálů pro kontrolu obsahu bezkontaktní čipové karty a to včetně držáku a zdroje, 1 ks digitální fotoaparát včetně fotostativu, který je primárně určen pro pořízení fotografie držitele karty včetně software, 1 ks kopírka + scanner pro digitalizaci žádostí o vydání čipové karty a software pro správu žádostí v digitální podobě, 5000 ks bezkontaktních čipových karet včetně pouzdra, 2 x centrální UPS min. zátěž 14 kw a více s minimální dobou provozu 10 minut (SW příslušenství, které umožňuje dálkový dohled pomocí TCP/IT a Lan). Aplikační software bude mít minimálně následující vlastnosti: Software musí zajistit správu databází držitelů čipových karet na nezbytně nutnou dobu, správu čipových karet dle evidenčních čísel a čárového kódu, dobíjení kreditu na čipové karty, prodej časových kupónů na čipové karty, prodej a skladovou evidenci jednorázových jízdenek a propagačních a upomínkových předmětů. Dále musí umožnit výdej náhradních karet na dobu určitou. Celý systém musí být nastaven takovým způsobem, aby: o splňoval v plném rozsahu podmínky ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o uchovával u personifikovaných BČK osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, číslo BČK, datum vydání BČK, datum platnosti BČK, druh poskytované slevy; u nepersonifikovaných BČK bude systém vydávat certifikát držitele BČK, obsahoval kontrolní mechanismy a vylučoval možnost jakéhokoliv neoprávněného snížení tržeb ze strany pracovníků prodejny, identifikoval čipové karty ISIC, o byl zajištěn export dat držitelů předplatných časových jízdenek ze stávajícího softwaru dopravce do nového software. o Software musí dále umožnit: o komplexní správu celého odbavovacího systému; veškerá data a jejich přenos, budou spravována a řízena tímto SW, o přehled o počtu prodaných jízdních dokladů nebo dobití kreditu pro jiného dopravce, o dobíjení časových kupónů, o dobíjení elektronické peněženky, o zablokování bezkontaktní čipové karty proti neoprávněnému použití v případě její ztráty či 15

16 odcizení, o správu black-listu, o systém pro reklamační řízení, o konfiguraci provozních vlastností odbavovacích zařízení dle požadavků a potřeb dopravce (např. ceníky, tarify, formuláře pro tisk jízdenek apod.), o vytváření statistik a přehledů o odbavených cestujících, o organizovat přenosy jednotlivých souborů pro jednotlivá zařízení s možností načasování data a času přenosu, o poskytovat obsluze přehled o tom, které soubory se přenesly do kterých vozidel a zařízení a jaké verze software a dat jsou v daných vozidlech a zařízeních, o přehled o datech přenesených z jednotlivých zařízení na server centrálního zpracování dat, o operativní dobíjení všech typů předplatného časového jízdného, bezplatného jízdného a dobíjení kreditu elektronické peněženky, o evidenci a prodej jednorázových jízdenek, propagačních a upomínkových předmětů, o samostatné uživatelské a neomezené definování jednotlivých typů časového jízdného, bezplatného jízdného, nároků na slevy, jednorázových jízdenek a propagačních předmětů, o uživatelské neomezené definování počtu jednotlivých pokladních a přístupových práv, o uživatelskou definici jednotlivých typů nároků (dětský, studentský, občanský důchodcovský atd.) s možností časového vymezení nároku platnosti (od-do a podle věku cestujícího), o uživatelskou definici platnosti jízdních dokladů dle jednotlivých zón, o zamezení opakovaného prodeje časových kuponů podle data platnosti, o možnost zamezení prodeje časových kuponů černým pasažérům po zjištění jejich totožnosti vazba na software FS Black od firmy FS software, s.r.o., o možnost blokace a odblokování karty v případě jejího odebrání přepravní kontrolou a zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, o operace s kartami zneplatnění, ztráta, storno včetně zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, o operace s časovými kupóny zneplatnění, ztráta, storno včetně zobrazení stavu na zobrazovací jednotce, reklamace zpětný výkup časového lístku, o logování celého systému v souladu s 13 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o archivaci dat neplatných, ztracených, stornovaných čipových karet včetně historie o nákupu 16

17 časových kupónů, o jedinečný přístup každého uživatele (operátora), o možnost tisku potvrzení o každé pokladní operaci dle požadavku cestujícího (daňový doklad dle 28 odst. 4 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), o uživatelské nadefinování libovolnému počtu operátorů prodejny a jejich číselné označení pro další jejich evidenci, o možnost kdykoliv provést uzávěrku pokladny realizovaných tržeb u jednotlivých operátorů, která musí obsahovat tyto položky: číslo operátora a číslo prodejního místa, datum a čas zahájení prodeje, datum a čas provedení účetní uzávěrky, výše nabití kreditu u jednotlivých čipových karet (číslo karty, datum, čas a zaplacená částka), druh prodaných časových kupónů k jednotlivým čipovým kartám (druh kupónu, číslo karty, čas a zaplacená částka), počet a druh prodaných jednorázových jízdenek (počet, cena za kus, zaplacená částka celkem), počet prodaných propagačních a upomínkových předmětů (počet, cena za kus, zaplacená částka celkem), počet zneplatněných čipových karet (číslo karty, datum, čas a důvod zneplatnění), počet vydaných a vrácených náhradních čipových karet, počet stornovaných čipových karet (číslo karty, datum, čas a důvod storna), převedení kreditu z jedné čipové karty na druhou (výše kreditu, čas, datum, číslo karty, z které byl převod uskutečněn a číslo karty, na kterou byl kredit převeden), převedení časového kupónu z jedné čipové karty na druhou (druh kupónu a jeho platnost, čas, datum, číslo karty, z které byl převod uskutečněn a číslo karty, na kterou byl kupón převeden), celkový součet všech účetních operací a celková tržba za operátora. o provést uzávěrku realizovaných tržeb za jednotlivé pokladny nebo prodejního místa a podle zadaného období, o v jakémkoliv okamžiku možnost vygenerovat množství vybraných informací, které mohou být sumarizovány pro daný okamžik, za den, týden, měsíc nebo rok, o poskytnout informace: 17

18 počtu a druhu prodaných časových kupónů, počtu nabití kreditu el. peněženek, počtu prodaných jednotlivých jízdenek a prodávaných předmětech, množství spotřebovaných jízdenek, čipových karet, obalů a jiných prodávaných předmětů, o tržbách a stavu skladových zásob. o jednoduchým způsobem evidovat činnosti jednotlivých pokladních od přihlášení do systému do odhlášení, o získání informace o prodeji jednotlivých druhů jízdních dokladů v relacích (hodiny během dne, dny v týdnu), o uživatelský náhled do dat, o plánování nákupů jízdenek, čipových karet a ostatních prodávaných předmětů, o evidence odvodu finanční hotovosti do banky a aktuální výše hotovosti v pokladně, o různé stupně přístupu do programu přístupová práva, o automatické zasílání informací o ukončení platnosti předplatní časové jízdenky nebo nízkého kreditu na čipové kartě na ovou adresu klienta uživatelné nastavení počtu dní nebo výše finančního limitu pro odeslání zprávy, o možnost poskytovat držitelům časových předplatních jízdenek uložených na čipových kartách bonifikaci v Kč při nákupu dalšího předplatního kupónu za označování čipové karty při nástupu do dopravního prostředku a při výstupu z něj včetně statistických výstupů. V rámci IDS ÚK budou vydávána jednotná data pro odbavovací systémy, obsahující definice IDS (čísla zón, přiřazení zastávek do zón, tarifní jednice, seznam všech jízdních dokladů IDS); software musí zajistit import těchto dat do systému pro přípravu dat pro odbavovací systém. Software musí dále generovat výpis přehledů a tisk podrobných sestav o prodeji za volitelné období, seznamu držitelů čipových karet podle místa trvalého pobytu, navštěvované školy, přiznání nároku na slevu atd.: o číslo jízdenky, o datum a čas prodeje jízdenky, o číslo čipové karty, o jméno a adresa zákazníka, o název navštěvované školy, o druh jízdenky slevy, o druh nároku, o zóna, o údaje o prodeji (datum, čas, číslo prodejce - zaměstnance prodejny), 18

19 o platnost od do, o cena, o údaj o stornu, vrácení nevyužité jízdenky včetně data změny, o id zákazníka. Vyúčtování za určité období musí obsahovat tyto informace: o název dopravce, o období, za které je vyúčtování provedeno, o číslo, jméno a příjmení pokladní, o kdo vyúčtování zpracoval, o prodej a storno čipových karet (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej, storno a vrácení časových kupónů (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej jednotlivých jízdenek (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o prodej ostatní zboží (počet a tržba - jednotlivě podle typů a celkem), o celková tržba za karty, kupóny, jízdenky a ostatní zboží, o nulové položky se ve vyúčtování nezobrazují, Možnost uživatelské změny položek ve vyúčtování podle potřeby, mimo pokladní Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy Technické vybavení stanic lanové dráhy provozovatele: 2 ks odbavovacího zařízení, HW včetně obslužného SW, 2 ks napájecího zdroje, zařízení musí být plně kompatibilní vozidlovým informačním systémem Pořízení HW a SW odbavovacích jednotek do vozidel dopravce Rozmístění ve vozidle Nový odbavovací systém musí funkčně navazovat na technologie a technická zařízení provozované ve vozidlech provozovatele., tzn. vnitřní informační panely BS 120, BS 170, vnější informační panely BS 210, BT 519 BUSTEC (výrobce BUSE Blansko, BUSTEC). Zadavatel výslovně požaduje, že uchazeč musí čestným prohlášením garantovat zachování funkčnosti těchto zařízení v novém systému. Po přechodné období (v době montážních prací a instalaci nového systému) a do doby uvedení do zkušebního provozu zavedení EOS musí být zajištěno odbavení cestujících stávajícími papírovými jízdenkami o šíři 34 mm na zařízení NJ 24C. Uchazeč zajistí a bude garantovat, že všechna zařízení instalovaná do všech vozidel budou splňovat 19

20 české a evropské právní a technické normy. Pro cestující musí být zachován současný nástup a výstup všemi dveřmi. Zařízení musí být umístěna tak, aby každý cestující s bezkontaktní čipovou kartou, bankovní kartou, SMS jízdenkou, časovou jízdenkou SEJF nebo s papírovým jízdním dokladem, který nastoupí do vozidla, se mohl pohodlně a rychle odbavit. Maximální délka odbavení na čipovou kartu nebo SMS jízdenku je max. 1,5 2 sekundy. Zadavatel požaduje, aby uchycení komponentů odbavovacího zařízení bylo v provedení, které zabraňuje jejich odcizení a zároveň umožňuje jejich snadnou výměnu v případě závady nebo poškození. Uchazeč zajistí vydání souhlasu s montáží jednotlivých komponent EOS s dodavatelem vozidel provozovatele, které jsou v záruční lhůtě. V rámci IDS ÚK budou vydávána jednotná data pro odbavovací systémy, obsahující definice IDS (čísla zón, přiřazení zastávek do zón, tarifní jednice, seznam všech jízdních dokladů IDS); tato data musí být implementována do odbavovacích zařízení v kompletní podobě. Kontrola platnosti jízdního dokladu IDS v MHD musí být zabezpečena pouze ve vztahu k aktuální poloze vozidla v okamžiku kontroly dokladu (nástupu) a není řešena relační platnost při jízdě mimo aktuálně platnou zónu. Zadavatel požaduje, aby na displeji všech zařízení vozidla umožňující odbavení na BČK měl cestující možnost získat informaci o všech jízdních dokladech uložených na BČK; při odbavení na terminálu u řidiče vozidla nebo při přepravní kontrole požaduje zadavatel, aby zařízení automaticky zobrazilo ten jízdní doklad, na který byl odbaven. Systém musí umožnit řidiči vozidla nebo přepravnímu kontrolorovi listovat ve všech jízdních dokladech uložených na BČK Základní řídící jednotka EOS výkonná řídící jednotka, dostatečný paměťový prostor, sběrnice - rozhraní IBIS, TIA/EIA-485, CAN, RS232), konektivita Ethernet, programové vybavení pro tvorbu a příjem dat na PC; ovládání informačního systému principem automatických funkcí dle zadaných dat, vybavení barevným grafickým displejem s celoplošnou dotykovou obrazovkou s rozlišením nejméně 800 x 480 bodů, min. svítivost min. 500 cd/m2, LED-transflective, snadné ovládání uživatelských operací, rychlá reakce, počítač umožňující provoz obecně operačního systému s dostatečnou kapacitou procesoru k zajištění okamžité reakce a potřebný výkon, počítač musí disponovat vstupy a výstupy pro detekci stavu spínačů, jejich spínání či případnou blokaci, využití technologie WIFI pro přenos dat zadavatel požaduje možnost zapnutí palubního počítače bez přítomnosti obsluhy, proto požaduje řešit WiFi přenos dat samostatně, ne integrovaný 20

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno

zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET zařízení je vybaveno rozhraním USB zařízení je připojitelné na sběrnici G-link zařízení je vybaveno Vysvětlivky značek, uváděných u výrobků: Vysvětlivky písmen v označení výrobků: identifikace - kontaktní čipy DALLAS zařízení je vybaveno rozhraním ETHERNET B bezkontaktní technologie EMmarin identifikace

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické

Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické Všechny informace a vyobrazení obsažené v tomto dokumentu mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu sortimentu, technické specifikace nebo designu bez předchozího upozornění. Kopírování

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Návod pro využívání ODISky

Návod pro využívání ODISky Návod pro využívání ODISky ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 1. Smluvní strany Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více