Technická specifikace pro část 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část 4"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný popis Informační systém pro cestující ve vozidle je soubor elektronických zařízení, který slouží k podávání vizuálních a akustických informací cestujícím. Jde o informace dopravního charakteru vztahující se k aktuálnímu spoji (číslo linky, cílová zastávka, následující zastávka, nácestné zastávky), k mimořádnostem v dopravě (výluková činnost), ale tímto způsobem lze podávat i informace přímo nesouvisející s dopravou (upozornění na nebezpečí krádeží, sdělení místních orgánů při mimořádných událostech). Cílem řešení je odstranit vysokou časovou náročnost současného způsobu přenosu dat do jednotlivých zařízení ve všech vozidlech. Úspora času umožní provádět operativní změny databází těchto zařízení a tím zkvalitnit informovanost cestujících. 2. Popis současného stavu Dopravní podnik města Olomouce, a.s. v současné době provozuje 78 autobusů MHD. Seznam autobusů a jejich vybavení prvky informačního systému je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zařízení, která jsou součástí informačního systému pro cestující, u nichž je požadován automatický přenos dat: - Palubní počítač - Digitální akustický hlásič - Informační panely - Přijímač GPS Následuje popis jednotlivých prvků informačního systému pro cestující a současný způsob přenosu dat do (popř. z) těchto zařízení. 1/10

2 2.1. Palubní počítač Palubní počítač je řídícím prvkem odbavovacího systému vozidla (master) a z této pozice odesílá prostřednictvím datových sběrnic (IBIS, RS485, RS232) ostatním periferiím (slave) povely, na základě kterých jsou cestujícím předávány potřebné informace. Vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy palubních počítačů firmy JKZ spol. s r.o.: a) FPP-U (s terminálem řidiče RT-1) b) KPP-1 Oba typy palubních počítačů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě jsou do palubních počítačů přenášeny tyto datové balíky: a) jízdní řády (stejný formát dat pro oba typy palubních počítačů) b) reklamy (konfigurační soubor s texty pro vnitřní panely upozornění na výluky, jiná sdělení cestujícím) c) řídící program palubního počítače (firmware) 2.2. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič je používán k předávání akustických informací cestujícím ve vozidle i mimo vozidlo. Především jsou hlášeny informace o aktuální a následující zastávce a doplňková hlášení k zastávkám. Využíván je často při výlukových akcích k hlášení o mimořádnostech v dopravě. Bývá využíván při bezpečnostních akcích Policie ČR, lze jej využít pro sdělení místních orgánů. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy digitálních hlásičů firmy JKZ spol. s r.o.: a) DH-1 (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu pcm 11 khz) b) DHRD1-M (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu mp3 22 khz) Oba typy digitálních hlásičů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě je do digitálních hlásičů přenášena databáze hlasových vzorků Informační panely Informační panely slouží k předávání vizuálních informací cestujícím. Zobrazuje se číslo linky, název cílové zastávky spoje a nácestné zastávky spoje, případně doplňkové informace (zvláštní linka, pouze nástup apod.). Vnitřní panely jsou navíc často využívány k podávání textových informací cestujícím, například o aktuálních i chystaných výlukách. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou osazena informačními panely: a) vnějšími (zobrazují informace cestujícím mimo vozidlo) b) vnitřními (zobrazují informace cestujícím ve vozidle). 2/10

3 Vnější informační panely Vnější panely obsahují kompletní databázi zobrazovaných linek a cílů. Jsou ovládány kódově, tedy zasláním číselného kódu příslušné linky a cíle z palubního počítače, na základě kterého vybere panel ve své databázi příslušný nápis. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnějších informačních panelů: a) BUSE b) EMTEST Vnější informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnější panely řady BS 110 (DOT) a BS 210 (DOT-LED) v provedení přední, boční a zadní panel. Databáze linek, cílů a fontů je do všech panelů přenášena z notebooku po sběrnici IBIS z jednoho přípojného místa ve vozidle. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnější informační panely EMTEST Ve výbavě vozidel jsou ledkové vnější panely řady EM 3TG, 2.5TG, 2TG a 0.5TG. Ve vozidle je vždy jeden řídící panel (boční 2.5TG) spojený s palubním počítačem sběrnicí IBIS a s ostatními panely EMTEST sběrnicí RS485. Pro přenos dat je řídící panel vybaven WiFi zařízením (2,4 GHz). Připravená data jsou po připojení počítače (notebooku) do sítě WiFi postupně přenesena do všech dostupných řídících panelů. Řídící panel má rovněž port RJ- 45 (Ethernet) pro komunikaci po kabelu (využíváno v případě nemožnosti navázání bezdrátového spojení). Distribuci dat do ostatních panelů zajistí řídící panel Vnitřní informační panely Vnitřní panely jsou ovládány textově, tedy zasláním konkrétního textového řetězce, který má být zobrazen, z palubního počítače do panelu. Panel proto nemusí obsahovat vlastní databázi cílů a přenos dat do panelu se provádí pouze v případě potřeby změny označení linek nebo změny fontů. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnitřních informačních panelů: a) BUSE b) JKZ 3/10

4 Vnitřní informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely řady BS 120 (LED). Konfigurační soubor linek a fontů je do panelu přenášen z notebooku po sběrnici IBIS z přípojného místa společného s vnějšími panely BUSE. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely ITT-1 (LED). Uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů u tohoto panelu není prováděna Přijímač GPS Ve všech vozidlech MHD je umístěn přijímač GPS typu ELTODO VRJ GPS-01MHD, který slouží k lokalizaci polohy vozidla. Je připojen na sběrnici IBIS, po níž předává palubnímu počítači informaci o dosažení virtuálního bodu. Průjezd virtuálním bodem je využíván k vyžádání preference vozidla na řízených křižovatkách zařazených do systému preference vozidel MHD a bude využíván i k aktualizaci odchylky vozidla od jízdního řádu a jejího zobrazení na zastávkových informačních panelech. Do paměti (flash) přijímače GPS je po připojení notebooku (po sériové lince RS232) nahrávána databáze virtuálních bodů. Z notebooku je prováděna také konfigurace přijímače. Z přijímače GPS do notebooku jsou přenášeny seznamy událostí (logy). 3. Požadovaný stav Předmětem soutěže je vybudovat v areálu odstavné plochy autobusů DPMO, a.s. na ulici Dolní Hejčínské v Olomouci a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské v Olomouci systém obousměrné datové komunikace mezi autobusy a dispečerským pracovištěm. Podmínkou je, aby systém zajistil přeprogramování databází níže uvedených zařízení informačního systému ve dni a v čase určeném uživatelem. Datová komunikace bude realizována radiovou sítí s technologií WiFi. Součástí řešení je i dodávka software dispečerského pracoviště, který zajistí automatickou komunikaci s vozidly a bude řídit datové přenosy. Seznam autobusů, které mají být vybaveny systémem pro přenos dat je uveden v příloze č. 1. Seznam autobusů a jejich vybavení, která je součástí zadávací dokumentace Komunikační zařízení na vozidle Na 78 autobusů bude instalováno komunikační zařízení zajišťující příjem dat z dispečerského pracoviště a jeho distribuci do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. V opačném směru bude zajišťovat odeslání dat z vozidla na dispečerské pracoviště. 4/10

5 Komunikační zařízení bude schopno data přijatá z dispečerského pracoviště uložit ve své paměti a zajistit jeho distribuci do jednotlivých zařízení v den a hodinu určenou obsluhou dispečerského pracoviště. Tato funkce umožní provádět s dostatečným časovým předstihem přípravu přechodu na nové jízdní řády. Komunikační zařízení (nebo některá z jeho součástí) bude pod stálým napětím, aby bylo zajištěno, že v libovolnou denní dobu (na základě požadavku dispečerského SW) může dojít k oživení informačního systému a přenosu dat do vozidla nebo k distribuci dat do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. Komunikační zařízení musí být vybaveno dostatečným počtem výstupních portů (sériové porty, RJ-45, IBIS popř. další), aby bylo možné obsloužit všechna níže uvedená zařízení, přičemž musí být vytvořena rezerva pro další rozvoj informačních a odbavovacích systémů ve vozidle Palubní počítač Radiovým přenosem budou z dispečerského pracoviště do palubního počítače přenášena tato data: a) Jízdní řády Přenášen bude soubor balik.bin připravený zadavatelem obsahující všechny jízdní řády. Velikost souboru minimálně 500 kb. b) Reklamy Přenášen bude soubor reklamy.bin připravený zadavatelem, který obsahuje reklamní texty pro vnitřní informační panely včetně konfigurace podmínek jejich zobrazování. Velikost souboru minimálně 1 kb. c) Řídící program Přenášen bude soubor data.bnd připravený zadavatelem. Velikost souboru minimálně 50 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z palubního počítače na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do palubního počítače. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a palubním počítačem bude realizováno komunikační linkou RS485. Z důvodu nemožnosti rozšíření používaných palubních počítačů JKZ o další sériový port bude k palubnímu počítači připojen komunikační adaptér JKZ CARS21, který umožní spojení s komunikačním zařízením dodavatele linkou RS485. Vybavení (dodání a montáž) vozů tímto adaptérem zajistí dodavatel systému. 5/10

6 3.3. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič JKZ DHRD1-M Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do digitálního akustického hlásiče přenášena databáze hlasových vzorků (soubor *.dcb) připravená zadavatelem. Velikost souboru minimálně 2,5 MB. V opačném směru budou radiovým přenosem z digitálního hlásiče na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do digitálního hlásiče. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a digitálním hlásičem bude realizováno komunikační linkou RS485. Digitální hlásič DHRD1-M je nutné doplnit o sériové rozhraní RS485, které zajistí dodavatel systému Digitální hlásič JKZ DH-1 Z důvodu nemožnosti rozšíření digitálního hlásiče DH-1 o sériový port a jeho celkové technické zastaralosti nebude tento typ zařízení zahrnut do systému automatického přenosu dat Informační panely Vnější informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do všech informačních panelů na vozidle (přední, boční, zadní) přenášena databáze linek, cílů a fontů připravená zadavatelem (soubory panel1.hex, panel2.hex, panel3.hex). Celková velikost souborů minimálně 300 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS (pro přenos dat do panelů zadavatel požaduje verzi s rychlostí min Baud) Vnější informační panely EMTEST Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do řídícího informačního panelu na vozidle (boční EM 2,5TG) přenášen souhrn databází nutných pro funkci informačních panelů (bindat.xml, tabemtest.zip, tabule_cp1_xxxxxx.zip, tabule_nast1_xxxxxx.zip, tabule_tab.zip, tabule_trf1_xxxxxx.zip, tabule_vzz1_xxxxxx.zip). Celková velikost souborů minimálně 200kB. 6/10

7 V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a řídícím panelem EMTEST může být realizováno sítí typu Ethernet, jelikož řídící panel je osazen zásuvkou RJ-45. Kromě toho je každý řídící panel vybaven WiFi zařízením pracujícím na frekvenci 2,4 GHz. Distribuci do ostatních vnějších informačních panelů na vozidle obstarává řídící panel. Spojení mezi řídícím a ostatními panely je realizováno linkou RS Vnitřní informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do informačních panelů ve vozidle přenášena databáze linek a fontů připravená zadavatelem (soubor dispa.hex). Velikost souboru minimálně 15 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Jelikož uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů není u tohoto typu panelů podporována, nebudou vnitřní panely JKZ zahrnuty do systému automatického přenosu dat Přijímač GPS Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do přijímače GPS přenášen a) Seznam virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb b) Konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb V opačném směru budou radiovým přenosem z přijímače na dispečerské pracoviště přenášeny a) Seznam událostí velikost souboru kb b) Načtení aktuálního seznamu virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb c) Načtení aktuální konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb d) Zprávy o úspěšnosti přenosu dat přijímače GPS Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a přijímačem GPS bude realizováno po sběrnici IBIS. 7/10

8 3.6. Přenosová soustava Dodavatel systému vybuduje v areálu odstavné plochy autobusů na ulici Dolní Hejčínské a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské pro potřeby komunikace s vozidly zabezpečenou radiovou síť s garantovaným dostatečným pokrytím. Pokrytí bude realizováno na bázi WiFi 2,4 GHz a na technologii Cisco, která odpovídá použitým prvkům sítě v struktuře DPMO, a.s. Radiová síť bude připojena do infrastruktury LAN DPMO, a.s. Obě lokality jsou propojeny optickou sítí LAN. Při realizaci systému bude dodavatel úzce spolupracovat se správcem sítě Řídící software Veškerá komunikace mezi dispečerským pracovištěm a vozidly bude řízena řídícím softwarem, který musí splňovat následující požadavky: - databáze systému bude umístěna na datovém serveru, který bude v případě rozšíření systému společný i pro další provozy zadavatele (tramvajový provoz) - server bude připojen do sítě LAN zadavatele a bude možné jej umístit v kterémkoliv místě této sítě - řídící software (klient) bude možné instalovat na více PC sítě LAN zadavatele (umožní současný provoz ve více lokalitách) - program umožní režim provozu o automatický obvolávání vozidel, navazování spojení přenos dat bez zásahu obsluhy o manuální navázání spojení s vybraným vozem nebo skupinou vozů a přenos dat provede obsluha - v programu bude možné vytvářet seznamy vozidel pro přenos - v automatickém režimu musí být data přenášená bezprostředně po příjezdu autobusu do areálu odstavné plochy nebo v době jeho odstavení na základě zařazení do seznamu vozidel pro přenos - program zajistí, aby nebyla přenášena data do vozidel, která pouze projíždějí okolím areálu odstavné plochy - program umožní nastavení časového limitu pro přenos dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle - program umožní nastavení časového limitu (od do nebo jenom od) pro přenos dat z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 8/10

9 - program bude obsluze předávat zprávy o úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) přenosu dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle a z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 4. Ostatní požadavky 4.1. Otevřenost systému Dodaný systém bude otevřený pro další rozvoj odbavovacího a informačního systému na vozidle umožní přenos dat do a z nových zařízení. Bude tedy dostatečně dimenzován pro připojení dalších zařízení a to jak dostatečným počtem komunikačních portů (resp. možností jejich přidání), tak dostatečnou kapacitou paměti (resp. možností jejího rozšíření). Novými zařízeními mohou být: - elektronický odbavovací systém - nový typ palubního počítače (na bázi PC) - elektronické záznamové zařízení (tachograf) - reklamní systém (obrazovky) - kamerový systém 4.2. Vztah k zařízením třetích stran Dodavatel garantuje propojení již existujících zařízení informačního systému na vozidle se svým komunikačním systémem včetně případného získání komunikačních protokolů a schémat zapojení od třetích stran nebo úpravy firmware zařízení třetích stran. Dodavatel garantuje úpravu software třetích stran používaného zadavatelem, je-li to nezbytné pro fungování dodávaného komunikačního systému Požadavky na montáž systému Dodavatel provede vzorovou montáž zařízení u každého typu vozidla. U montáží zařízení do dalších vozidel stejného typu bude využito pracovníků zadavatele. Zařízení systému musí splňovat legislativní a technické normy platné pro silniční dopravu. Veškerá instalace zařízení systému nebude negativním způsobem ovlivňovat stávající vozové komponenty (způsobovat nežádoucí rušení, napěťové a proudové špičky atd.). Umístění jednotlivých zařízení systému nebude svými rozměry omezovat výkon funkce řidiče a volný pohyb cestujících ve všech typech autobusů používaných u zadavatele. Veškeré kabeláže budou v maximální možné míře vedeny v krytech, podhledech apod. Při montáži bude v maximální míře využito již nainstalovaných komponent, svorkovnic, kabeláží apod. 9/10

10 Pro každý typ autobusu bude před započetím všech dalších montáží provedena tzv. vzorová montáž, při které budou ze strany zadavatele odsouhlaseny navrhovaná rozmístění jednotlivých komponent, provedené úpravy na stávajícím vybavení autobusů, způsob vedení a krytí kabeláže, způsob uchycení apod. Pro každý typ autobusu bude na základě zadavatelem schválené vzorové montáže zkreslena a předána dokumentace zapojení komponent s jednoznačným označením vodičů. V případě atypického zapojení pro konkrétní vůz bude uveden seznam změn v jeho zapojení Dokumentace a školení Dokumentace Součástí dodávky budou 4 sady uživatelské a technické dokumentace k systému. V rámci dokumentace bude zpracován katalog potřebných náhradních dílů v počtu výtisků 4 ks a servisní dokumentace pro vyškolené pracovníky zadavatele provádějící diagnostiku, servis a opravy. Rozsah servisní dokumentace bude v maximální možné míře pokrývat činnosti, které je schopen zadavatel realizovat vlastními prostředky Školení Před uvedením systému do provozu provede dodavatel zaškolení pracovníků zadavatele v rozsahu odpovídajícím potřebám zadavatele. Školení bude prováděno v prostorách zadavatele, všechny školící materiály a SW budou v českém jazyce. Příloha č. 1: Seznam autobusů a jejich vybavení 10/10

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

GSM BRÁNA PROFESIONAL

GSM BRÁNA PROFESIONAL GSM BRÁNA PROFESIONAL GB 060 3xx, GB 060 5xx GSM programovatelný automat Univerzální GSM komunikátor Instalace a návod k obsluze LEVEL 2 Vážený zákazníku, zakoupil jste náš výrobek GB 060. Získal jste

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení

Umíme toho daleko víc. Katalog partnerských řešení Umíme toho daleko víc Katalog partnerských řešení 1 Obsah 06 Lokalizace vozidel 14 Lokalizace osob 20 Zabezpečení vozidel 24 Zabezpečení objektů 28 Mobilní sběr dat 34 Vzdálený sběr dat 38 SMS aplikace

Více