Technická specifikace pro část 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část 4"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný popis Informační systém pro cestující ve vozidle je soubor elektronických zařízení, který slouží k podávání vizuálních a akustických informací cestujícím. Jde o informace dopravního charakteru vztahující se k aktuálnímu spoji (číslo linky, cílová zastávka, následující zastávka, nácestné zastávky), k mimořádnostem v dopravě (výluková činnost), ale tímto způsobem lze podávat i informace přímo nesouvisející s dopravou (upozornění na nebezpečí krádeží, sdělení místních orgánů při mimořádných událostech). Cílem řešení je odstranit vysokou časovou náročnost současného způsobu přenosu dat do jednotlivých zařízení ve všech vozidlech. Úspora času umožní provádět operativní změny databází těchto zařízení a tím zkvalitnit informovanost cestujících. 2. Popis současného stavu Dopravní podnik města Olomouce, a.s. v současné době provozuje 78 autobusů MHD. Seznam autobusů a jejich vybavení prvky informačního systému je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zařízení, která jsou součástí informačního systému pro cestující, u nichž je požadován automatický přenos dat: - Palubní počítač - Digitální akustický hlásič - Informační panely - Přijímač GPS Následuje popis jednotlivých prvků informačního systému pro cestující a současný způsob přenosu dat do (popř. z) těchto zařízení. 1/10

2 2.1. Palubní počítač Palubní počítač je řídícím prvkem odbavovacího systému vozidla (master) a z této pozice odesílá prostřednictvím datových sběrnic (IBIS, RS485, RS232) ostatním periferiím (slave) povely, na základě kterých jsou cestujícím předávány potřebné informace. Vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy palubních počítačů firmy JKZ spol. s r.o.: a) FPP-U (s terminálem řidiče RT-1) b) KPP-1 Oba typy palubních počítačů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě jsou do palubních počítačů přenášeny tyto datové balíky: a) jízdní řády (stejný formát dat pro oba typy palubních počítačů) b) reklamy (konfigurační soubor s texty pro vnitřní panely upozornění na výluky, jiná sdělení cestujícím) c) řídící program palubního počítače (firmware) 2.2. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič je používán k předávání akustických informací cestujícím ve vozidle i mimo vozidlo. Především jsou hlášeny informace o aktuální a následující zastávce a doplňková hlášení k zastávkám. Využíván je často při výlukových akcích k hlášení o mimořádnostech v dopravě. Bývá využíván při bezpečnostních akcích Policie ČR, lze jej využít pro sdělení místních orgánů. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy digitálních hlásičů firmy JKZ spol. s r.o.: a) DH-1 (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu pcm 11 khz) b) DHRD1-M (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu mp3 22 khz) Oba typy digitálních hlásičů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě je do digitálních hlásičů přenášena databáze hlasových vzorků Informační panely Informační panely slouží k předávání vizuálních informací cestujícím. Zobrazuje se číslo linky, název cílové zastávky spoje a nácestné zastávky spoje, případně doplňkové informace (zvláštní linka, pouze nástup apod.). Vnitřní panely jsou navíc často využívány k podávání textových informací cestujícím, například o aktuálních i chystaných výlukách. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou osazena informačními panely: a) vnějšími (zobrazují informace cestujícím mimo vozidlo) b) vnitřními (zobrazují informace cestujícím ve vozidle). 2/10

3 Vnější informační panely Vnější panely obsahují kompletní databázi zobrazovaných linek a cílů. Jsou ovládány kódově, tedy zasláním číselného kódu příslušné linky a cíle z palubního počítače, na základě kterého vybere panel ve své databázi příslušný nápis. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnějších informačních panelů: a) BUSE b) EMTEST Vnější informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnější panely řady BS 110 (DOT) a BS 210 (DOT-LED) v provedení přední, boční a zadní panel. Databáze linek, cílů a fontů je do všech panelů přenášena z notebooku po sběrnici IBIS z jednoho přípojného místa ve vozidle. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnější informační panely EMTEST Ve výbavě vozidel jsou ledkové vnější panely řady EM 3TG, 2.5TG, 2TG a 0.5TG. Ve vozidle je vždy jeden řídící panel (boční 2.5TG) spojený s palubním počítačem sběrnicí IBIS a s ostatními panely EMTEST sběrnicí RS485. Pro přenos dat je řídící panel vybaven WiFi zařízením (2,4 GHz). Připravená data jsou po připojení počítače (notebooku) do sítě WiFi postupně přenesena do všech dostupných řídících panelů. Řídící panel má rovněž port RJ- 45 (Ethernet) pro komunikaci po kabelu (využíváno v případě nemožnosti navázání bezdrátového spojení). Distribuci dat do ostatních panelů zajistí řídící panel Vnitřní informační panely Vnitřní panely jsou ovládány textově, tedy zasláním konkrétního textového řetězce, který má být zobrazen, z palubního počítače do panelu. Panel proto nemusí obsahovat vlastní databázi cílů a přenos dat do panelu se provádí pouze v případě potřeby změny označení linek nebo změny fontů. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnitřních informačních panelů: a) BUSE b) JKZ 3/10

4 Vnitřní informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely řady BS 120 (LED). Konfigurační soubor linek a fontů je do panelu přenášen z notebooku po sběrnici IBIS z přípojného místa společného s vnějšími panely BUSE. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely ITT-1 (LED). Uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů u tohoto panelu není prováděna Přijímač GPS Ve všech vozidlech MHD je umístěn přijímač GPS typu ELTODO VRJ GPS-01MHD, který slouží k lokalizaci polohy vozidla. Je připojen na sběrnici IBIS, po níž předává palubnímu počítači informaci o dosažení virtuálního bodu. Průjezd virtuálním bodem je využíván k vyžádání preference vozidla na řízených křižovatkách zařazených do systému preference vozidel MHD a bude využíván i k aktualizaci odchylky vozidla od jízdního řádu a jejího zobrazení na zastávkových informačních panelech. Do paměti (flash) přijímače GPS je po připojení notebooku (po sériové lince RS232) nahrávána databáze virtuálních bodů. Z notebooku je prováděna také konfigurace přijímače. Z přijímače GPS do notebooku jsou přenášeny seznamy událostí (logy). 3. Požadovaný stav Předmětem soutěže je vybudovat v areálu odstavné plochy autobusů DPMO, a.s. na ulici Dolní Hejčínské v Olomouci a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské v Olomouci systém obousměrné datové komunikace mezi autobusy a dispečerským pracovištěm. Podmínkou je, aby systém zajistil přeprogramování databází níže uvedených zařízení informačního systému ve dni a v čase určeném uživatelem. Datová komunikace bude realizována radiovou sítí s technologií WiFi. Součástí řešení je i dodávka software dispečerského pracoviště, který zajistí automatickou komunikaci s vozidly a bude řídit datové přenosy. Seznam autobusů, které mají být vybaveny systémem pro přenos dat je uveden v příloze č. 1. Seznam autobusů a jejich vybavení, která je součástí zadávací dokumentace Komunikační zařízení na vozidle Na 78 autobusů bude instalováno komunikační zařízení zajišťující příjem dat z dispečerského pracoviště a jeho distribuci do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. V opačném směru bude zajišťovat odeslání dat z vozidla na dispečerské pracoviště. 4/10

5 Komunikační zařízení bude schopno data přijatá z dispečerského pracoviště uložit ve své paměti a zajistit jeho distribuci do jednotlivých zařízení v den a hodinu určenou obsluhou dispečerského pracoviště. Tato funkce umožní provádět s dostatečným časovým předstihem přípravu přechodu na nové jízdní řády. Komunikační zařízení (nebo některá z jeho součástí) bude pod stálým napětím, aby bylo zajištěno, že v libovolnou denní dobu (na základě požadavku dispečerského SW) může dojít k oživení informačního systému a přenosu dat do vozidla nebo k distribuci dat do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. Komunikační zařízení musí být vybaveno dostatečným počtem výstupních portů (sériové porty, RJ-45, IBIS popř. další), aby bylo možné obsloužit všechna níže uvedená zařízení, přičemž musí být vytvořena rezerva pro další rozvoj informačních a odbavovacích systémů ve vozidle Palubní počítač Radiovým přenosem budou z dispečerského pracoviště do palubního počítače přenášena tato data: a) Jízdní řády Přenášen bude soubor balik.bin připravený zadavatelem obsahující všechny jízdní řády. Velikost souboru minimálně 500 kb. b) Reklamy Přenášen bude soubor reklamy.bin připravený zadavatelem, který obsahuje reklamní texty pro vnitřní informační panely včetně konfigurace podmínek jejich zobrazování. Velikost souboru minimálně 1 kb. c) Řídící program Přenášen bude soubor data.bnd připravený zadavatelem. Velikost souboru minimálně 50 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z palubního počítače na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do palubního počítače. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a palubním počítačem bude realizováno komunikační linkou RS485. Z důvodu nemožnosti rozšíření používaných palubních počítačů JKZ o další sériový port bude k palubnímu počítači připojen komunikační adaptér JKZ CARS21, který umožní spojení s komunikačním zařízením dodavatele linkou RS485. Vybavení (dodání a montáž) vozů tímto adaptérem zajistí dodavatel systému. 5/10

6 3.3. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič JKZ DHRD1-M Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do digitálního akustického hlásiče přenášena databáze hlasových vzorků (soubor *.dcb) připravená zadavatelem. Velikost souboru minimálně 2,5 MB. V opačném směru budou radiovým přenosem z digitálního hlásiče na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do digitálního hlásiče. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a digitálním hlásičem bude realizováno komunikační linkou RS485. Digitální hlásič DHRD1-M je nutné doplnit o sériové rozhraní RS485, které zajistí dodavatel systému Digitální hlásič JKZ DH-1 Z důvodu nemožnosti rozšíření digitálního hlásiče DH-1 o sériový port a jeho celkové technické zastaralosti nebude tento typ zařízení zahrnut do systému automatického přenosu dat Informační panely Vnější informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do všech informačních panelů na vozidle (přední, boční, zadní) přenášena databáze linek, cílů a fontů připravená zadavatelem (soubory panel1.hex, panel2.hex, panel3.hex). Celková velikost souborů minimálně 300 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS (pro přenos dat do panelů zadavatel požaduje verzi s rychlostí min Baud) Vnější informační panely EMTEST Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do řídícího informačního panelu na vozidle (boční EM 2,5TG) přenášen souhrn databází nutných pro funkci informačních panelů (bindat.xml, tabemtest.zip, tabule_cp1_xxxxxx.zip, tabule_nast1_xxxxxx.zip, tabule_tab.zip, tabule_trf1_xxxxxx.zip, tabule_vzz1_xxxxxx.zip). Celková velikost souborů minimálně 200kB. 6/10

7 V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a řídícím panelem EMTEST může být realizováno sítí typu Ethernet, jelikož řídící panel je osazen zásuvkou RJ-45. Kromě toho je každý řídící panel vybaven WiFi zařízením pracujícím na frekvenci 2,4 GHz. Distribuci do ostatních vnějších informačních panelů na vozidle obstarává řídící panel. Spojení mezi řídícím a ostatními panely je realizováno linkou RS Vnitřní informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do informačních panelů ve vozidle přenášena databáze linek a fontů připravená zadavatelem (soubor dispa.hex). Velikost souboru minimálně 15 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Jelikož uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů není u tohoto typu panelů podporována, nebudou vnitřní panely JKZ zahrnuty do systému automatického přenosu dat Přijímač GPS Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do přijímače GPS přenášen a) Seznam virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb b) Konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb V opačném směru budou radiovým přenosem z přijímače na dispečerské pracoviště přenášeny a) Seznam událostí velikost souboru kb b) Načtení aktuálního seznamu virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb c) Načtení aktuální konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb d) Zprávy o úspěšnosti přenosu dat přijímače GPS Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a přijímačem GPS bude realizováno po sběrnici IBIS. 7/10

8 3.6. Přenosová soustava Dodavatel systému vybuduje v areálu odstavné plochy autobusů na ulici Dolní Hejčínské a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské pro potřeby komunikace s vozidly zabezpečenou radiovou síť s garantovaným dostatečným pokrytím. Pokrytí bude realizováno na bázi WiFi 2,4 GHz a na technologii Cisco, která odpovídá použitým prvkům sítě v struktuře DPMO, a.s. Radiová síť bude připojena do infrastruktury LAN DPMO, a.s. Obě lokality jsou propojeny optickou sítí LAN. Při realizaci systému bude dodavatel úzce spolupracovat se správcem sítě Řídící software Veškerá komunikace mezi dispečerským pracovištěm a vozidly bude řízena řídícím softwarem, který musí splňovat následující požadavky: - databáze systému bude umístěna na datovém serveru, který bude v případě rozšíření systému společný i pro další provozy zadavatele (tramvajový provoz) - server bude připojen do sítě LAN zadavatele a bude možné jej umístit v kterémkoliv místě této sítě - řídící software (klient) bude možné instalovat na více PC sítě LAN zadavatele (umožní současný provoz ve více lokalitách) - program umožní režim provozu o automatický obvolávání vozidel, navazování spojení přenos dat bez zásahu obsluhy o manuální navázání spojení s vybraným vozem nebo skupinou vozů a přenos dat provede obsluha - v programu bude možné vytvářet seznamy vozidel pro přenos - v automatickém režimu musí být data přenášená bezprostředně po příjezdu autobusu do areálu odstavné plochy nebo v době jeho odstavení na základě zařazení do seznamu vozidel pro přenos - program zajistí, aby nebyla přenášena data do vozidel, která pouze projíždějí okolím areálu odstavné plochy - program umožní nastavení časového limitu pro přenos dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle - program umožní nastavení časového limitu (od do nebo jenom od) pro přenos dat z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 8/10

9 - program bude obsluze předávat zprávy o úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) přenosu dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle a z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 4. Ostatní požadavky 4.1. Otevřenost systému Dodaný systém bude otevřený pro další rozvoj odbavovacího a informačního systému na vozidle umožní přenos dat do a z nových zařízení. Bude tedy dostatečně dimenzován pro připojení dalších zařízení a to jak dostatečným počtem komunikačních portů (resp. možností jejich přidání), tak dostatečnou kapacitou paměti (resp. možností jejího rozšíření). Novými zařízeními mohou být: - elektronický odbavovací systém - nový typ palubního počítače (na bázi PC) - elektronické záznamové zařízení (tachograf) - reklamní systém (obrazovky) - kamerový systém 4.2. Vztah k zařízením třetích stran Dodavatel garantuje propojení již existujících zařízení informačního systému na vozidle se svým komunikačním systémem včetně případného získání komunikačních protokolů a schémat zapojení od třetích stran nebo úpravy firmware zařízení třetích stran. Dodavatel garantuje úpravu software třetích stran používaného zadavatelem, je-li to nezbytné pro fungování dodávaného komunikačního systému Požadavky na montáž systému Dodavatel provede vzorovou montáž zařízení u každého typu vozidla. U montáží zařízení do dalších vozidel stejného typu bude využito pracovníků zadavatele. Zařízení systému musí splňovat legislativní a technické normy platné pro silniční dopravu. Veškerá instalace zařízení systému nebude negativním způsobem ovlivňovat stávající vozové komponenty (způsobovat nežádoucí rušení, napěťové a proudové špičky atd.). Umístění jednotlivých zařízení systému nebude svými rozměry omezovat výkon funkce řidiče a volný pohyb cestujících ve všech typech autobusů používaných u zadavatele. Veškeré kabeláže budou v maximální možné míře vedeny v krytech, podhledech apod. Při montáži bude v maximální míře využito již nainstalovaných komponent, svorkovnic, kabeláží apod. 9/10

10 Pro každý typ autobusu bude před započetím všech dalších montáží provedena tzv. vzorová montáž, při které budou ze strany zadavatele odsouhlaseny navrhovaná rozmístění jednotlivých komponent, provedené úpravy na stávajícím vybavení autobusů, způsob vedení a krytí kabeláže, způsob uchycení apod. Pro každý typ autobusu bude na základě zadavatelem schválené vzorové montáže zkreslena a předána dokumentace zapojení komponent s jednoznačným označením vodičů. V případě atypického zapojení pro konkrétní vůz bude uveden seznam změn v jeho zapojení Dokumentace a školení Dokumentace Součástí dodávky budou 4 sady uživatelské a technické dokumentace k systému. V rámci dokumentace bude zpracován katalog potřebných náhradních dílů v počtu výtisků 4 ks a servisní dokumentace pro vyškolené pracovníky zadavatele provádějící diagnostiku, servis a opravy. Rozsah servisní dokumentace bude v maximální možné míře pokrývat činnosti, které je schopen zadavatel realizovat vlastními prostředky Školení Před uvedením systému do provozu provede dodavatel zaškolení pracovníků zadavatele v rozsahu odpovídajícím potřebám zadavatele. Školení bude prováděno v prostorách zadavatele, všechny školící materiály a SW budou v českém jazyce. Příloha č. 1: Seznam autobusů a jejich vybavení 10/10

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě

Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Řídicí systém vozidla ve veřejné dopravě Příspěvek se zabývá významem palubního počítače ve vozidle pro veřejnou dopravu a způsoby propojení na vnitřní i návazné systémy (dispečink, vozovny, zastávky,

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013

Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Pracoviště pro ověřování shody zařízení a systémů 14.11.2013 Obsah Úvod Výběr rozhraní Návrh pracovišť Metody testování Další plánovaná činnost Úvod OIS vazby: EMT MEL CCL Centrální clearing Centrální

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD

Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD 6. ročník středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, garážové a servisní techniky CZECHBUS 22-24.11.2016 Analýza datové komunikace ve vozidlech MHD Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009. Vážený pane,

Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009. Vážený pane, STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Ing. Vlastimil Vozka primátor města Mostu Most dne 12. října 2009 Č.j.: MmM/23328/2009 Vážený pane, v souvislosti s Vašimi dotazy vznesenými na zasedání Zastupitelstva města Mostu

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky 1. Server a příslušenství Počet kusů 1 Specifikace Procesor: minimálně čtyř jádrový, 2.40 GHz, 12 MB cache Pevný disk:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona ) Předmět veřejné zakázky Dodávka městského nízkopodlažního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18. Solaris Days 2016

Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18. Solaris Days 2016 Prezentace výrobků firmy ve vozidle Solaris Urbino 18 Solaris Days 2016 20 let výroby systémů pro veřejnou dopravu Historie firmy Takto jsme začínali v roce 1996 EPIS 2.01 - Zahájení vývoje pro dopravní

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Technická dokumentace TRBOdata

Technická dokumentace TRBOdata Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace TRBOdata OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Režimy přenosu dat...4 transparentní režim...4 pseudotransparentní režim...4 řízený režim...4 Topologie

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity a 1.4.3 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Životní prostředí, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 Digitální povodňové plány (dpp), lokální výstražné systémy (LVS) a varovné a informační

Více

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje:

Zadavateli byly doručeny níže uvedené dotazy a zadavatel k nim poskytuje dále uvedené odpovědi a dodatečné informace, které současně uveřejňuje: - vymezení ŽADOST O DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 Zadavatel: Veolia Transport Morava a.s. se sídlem Vítkovická 3 133/5, PSČ 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava ič: ič: 25827405 DIČ: CZ699001947 zapsaný v obchodním

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

CAT5 systém videovrátných

CAT5 systém videovrátných CAT5 systém videovrátných Vlastnosti systému RJ-5 konektor a kabel kategorie 5 Použití standardního konektoru RJ-5 umožňuje snadnou instalaci a údržbu. Použitím síťového kabelu CAT-5 výrazně snižujete

Více

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015

Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Základní požadavky na projekty ze specifického cíle 1.4, aktivity 1.4.2 a 1.4.3 OPŽP podané v rámci výzev v r. 2015 Digitální povodňové plány, lokální výstražné systémy (LVS) a varovné informační systémy

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy

Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy DYNAMICKÝ DISPEČINK Představení nového dispečerského systému pro řízení veřejné dopravy v Plzni Ing. Jiří Kohout, Ph. D. projektový manažer dopravy 15. 4. 2010 111 let děláme Plzeň městem Tramvaje (od

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva na podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka 2 ks serveru a 1 ks diskového pole pro virtuální desktopy ID zakázky: P16V00000464 Datum: 22.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Radek Vojkůvka, Odbor

Více

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice. Technické informace pro montáž a provoz econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice LOGOaktiv Systém umožňující vzdálené řízení, konfiguraci a dohled bytových stanic LOGOaktiv včetně vzdálených

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Autonomní snímací jednotky řady SU104*

Autonomní snímací jednotky řady SU104* Autonomní snímací jednotky SU104* představují novou designovou a technologickou řadu hardware určeného k řízení přístupových práv do vyhrazených prostor bez požadavku na sledování jejich historie. Zcela

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

Informační systém ViSl

Informační systém ViSl Informační systém ViSl Matěj Pavlík kontakt: matej.pavlik@outlook.cz Úvod Program má dva základní funkční režimy: Editace grafikonu v tomto režimu se tvoří grafikon, který se dále použije v režimu řízení

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH

KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH Nové moduly 2 Hlavní vlastnosti nové generace KTS 1/3 Spolupracují, stejně jako současná generace KTS, se SW ESI 2.0 (od verze 2016/2) Vysoce výkonný Bluetooth třídy

Více

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR

VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR VaV projekt TA02030435 je řešen s finanční podporou TA ČR OIS vazby: XTC CCL Centrální clearing Centrální úroveň CIS CDIS Centrální dispečink 3 18 20 Kartové systémy PL - Personalizační linka funkce SW

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další

OBSAH & ÚVOD. KEY Nástroje pro práci s klíči a dálkovými ovladači. příprava a učení klíčů, učení dálkových ovladačů, diagnostické funkce a další PRŮVODCE INSTALACÍ OBSAH & ÚVOD Obsah & úvod... strana 1 SuperVAG sada... strana 2 SuperVAG sada... strana 3 I. AKTIVACE... strana 4 II. INSTALACE... strana 5 III. PŘIPOJENÍ... strana 6 IV. KONFIGURACE...

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3 Název veřejné zakázky: UniMeC - dodávky a instalace ICT Název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze Dotčená součást Lékařská fakulta v Plzni sídlo: Ovocný

Více

Technická specifikace a další podmínky

Technická specifikace a další podmínky Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávku autobusů Technická specifikace Nákup autobusů pro rok 2009 Technická specifikace a další podmínky Způsob zpracování přílohy nabídky: Uchazeč je povinen

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů

Více

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o.

pro otevřen Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. Řešení EMTEST pro otevřen ené kartové systémy Elektronické platby v dopravě,, 21.2. 2008 Ing. Radek Orság ředitel EM TEST ČR spol. s r.o. EMTEST dodavatel komplexního řešení pro odbavování a informování

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Revize FW jednotek RTU7

Revize FW jednotek RTU7 1 Obsah Obsah 2 Revize FW pro (typ 175) od roku 2008 3 Revize FW pro (typ 176) pro komunikační karty COMIO4 a COMIO-PC 4 Revize FW komunikační karty COMIO4 5 Revize FW komunikační karty COMIO-PC 6 2 Revize

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC.

SIMATIC S7-200 - GPRS. Micro Automation. Promoters Meeting October 2005. Aplikace pro GPRS. Vzdálená stanice. Server SINAUT MICRO SC. SIMATIC S7-200 - GPRS 2005, Page 1 WORKSHOP S7-200 Program workshopu Začátek: 9.00 GPRS - aplikace pro GPRS, základy - jak nastavit vzdálenou stanici, knihovna instrukcí pro GPRS - jak nastavit server

Více

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel )

Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) Zadavatel veřejné zakázky: KORDIS JMK, a.s. Brno, Nové sady č.946/30, PSČ 602 00 IČ: 26298465 (dále jen zadavatel ) MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH Evidenční

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Mobilní focení, snímání čárového kódu a NFC s automatickým ukládáním dat

Mobilní focení, snímání čárového kódu a NFC s automatickým ukládáním dat Mobilní focení, snímání čárového kódu a NFC s automatickým ukládáním dat LG Systems nabízí zařízení, které slouží pro pořizování fotodokumentace, přičemž jsou snímané scény automaticky ukládány i s informacemi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákona ) Předmět veřejné zakázky Dodávka

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Provozní řád datové sítě MiloviceFree

Provozní řád datové sítě MiloviceFree Provozní řád datové sítě MiloviceFree Občanského sdružení "MiloviceFree" se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23 1. ÚVOD 1.1. Občanské sdružení MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23, IČO:

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

Vana RC0001R1 RC0001R1

Vana RC0001R1 RC0001R1 Vana RC0001R1 Vana RC0001R1 má celkem 21 pozic o šířce čelního panelu 4 moduly. Je určena pro obecné použití s deskami systému Z102, který používá pro komunikaci mezi procesorovou deskou a obecnými I/O

Více

Software pro vzdálenou laboratoř

Software pro vzdálenou laboratoř Software pro vzdálenou laboratoř Autor: Vladimír Hamada, Petr Sadovský Typ: Software Rok: 2012 Samostatnou část vzdálených laboratoří tvoří programové vybavené, které je oživuje HW část vzdáleného experimentu

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Modulární mixážní pulty Řady 52. Digitální broadcast technologie

Modulární mixážní pulty Řady 52. Digitální broadcast technologie Modulární mixážní pulty Řady 52 Digitální broadcast technologie Základní vlastnosti Modularita jako základ Všechny řídicí moduly jsou propojeny pomocí standardní CAT 5/6 kabeláže s využitím napájení Power

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU SX-7161 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000

QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka. Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo na USB port PC Uživatelská příručka Řízení jakosti podle norem ISO 9000 QTREE-DUMX4 Vícekanálový multiplexer pro připojení měřidel Mitutoyo

Více

Envis LIMS Klient distribučního portálu

Envis LIMS Klient distribučního portálu LIMS - Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Envis LIMS Klient distribučního portálu Stručný návod k obsluze Tento stručný návod k obsluze je zkrácenou verzí návodu k obsluze Klienta distribučního

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice

Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích. Pardubice Řízení a organizace dopravy v městských aglomeracích Pardubice 20.10.2016 2 Propojení jednotlivých částí do jednoho celku Algoritmizace a řízení bez hranic jednotlivých subsystémů Analýza veškerých dat

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ

Příloha č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zajištění komunikační kampaně k otevření nové části science centra Techmania, a to outdoorové kampaně, rozhlasové a internetové kampaně. Součástí plnění

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více