Technická specifikace pro část 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace pro část 4"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný popis Informační systém pro cestující ve vozidle je soubor elektronických zařízení, který slouží k podávání vizuálních a akustických informací cestujícím. Jde o informace dopravního charakteru vztahující se k aktuálnímu spoji (číslo linky, cílová zastávka, následující zastávka, nácestné zastávky), k mimořádnostem v dopravě (výluková činnost), ale tímto způsobem lze podávat i informace přímo nesouvisející s dopravou (upozornění na nebezpečí krádeží, sdělení místních orgánů při mimořádných událostech). Cílem řešení je odstranit vysokou časovou náročnost současného způsobu přenosu dat do jednotlivých zařízení ve všech vozidlech. Úspora času umožní provádět operativní změny databází těchto zařízení a tím zkvalitnit informovanost cestujících. 2. Popis současného stavu Dopravní podnik města Olomouce, a.s. v současné době provozuje 78 autobusů MHD. Seznam autobusů a jejich vybavení prvky informačního systému je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Zařízení, která jsou součástí informačního systému pro cestující, u nichž je požadován automatický přenos dat: - Palubní počítač - Digitální akustický hlásič - Informační panely - Přijímač GPS Následuje popis jednotlivých prvků informačního systému pro cestující a současný způsob přenosu dat do (popř. z) těchto zařízení. 1/10

2 2.1. Palubní počítač Palubní počítač je řídícím prvkem odbavovacího systému vozidla (master) a z této pozice odesílá prostřednictvím datových sběrnic (IBIS, RS485, RS232) ostatním periferiím (slave) povely, na základě kterých jsou cestujícím předávány potřebné informace. Vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy palubních počítačů firmy JKZ spol. s r.o.: a) FPP-U (s terminálem řidiče RT-1) b) KPP-1 Oba typy palubních počítačů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě jsou do palubních počítačů přenášeny tyto datové balíky: a) jízdní řády (stejný formát dat pro oba typy palubních počítačů) b) reklamy (konfigurační soubor s texty pro vnitřní panely upozornění na výluky, jiná sdělení cestujícím) c) řídící program palubního počítače (firmware) 2.2. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič je používán k předávání akustických informací cestujícím ve vozidle i mimo vozidlo. Především jsou hlášeny informace o aktuální a následující zastávce a doplňková hlášení k zastávkám. Využíván je často při výlukových akcích k hlášení o mimořádnostech v dopravě. Bývá využíván při bezpečnostních akcích Policie ČR, lze jej využít pro sdělení místních orgánů. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou vybavena dvěma typy digitálních hlásičů firmy JKZ spol. s r.o.: a) DH-1 (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu pcm 11 khz) b) DHRD1-M (pracuje s hlasovými vzorky ve formátu mp3 22 khz) Oba typy digitálních hlásičů jsou vybaveny slotem pro datovou kartu PCMCIA. Na datové kartě je do digitálních hlásičů přenášena databáze hlasových vzorků Informační panely Informační panely slouží k předávání vizuálních informací cestujícím. Zobrazuje se číslo linky, název cílové zastávky spoje a nácestné zastávky spoje, případně doplňkové informace (zvláštní linka, pouze nástup apod.). Vnitřní panely jsou navíc často využívány k podávání textových informací cestujícím, například o aktuálních i chystaných výlukách. Všechna vozidla MHD v DPMO, a.s. jsou osazena informačními panely: a) vnějšími (zobrazují informace cestujícím mimo vozidlo) b) vnitřními (zobrazují informace cestujícím ve vozidle). 2/10

3 Vnější informační panely Vnější panely obsahují kompletní databázi zobrazovaných linek a cílů. Jsou ovládány kódově, tedy zasláním číselného kódu příslušné linky a cíle z palubního počítače, na základě kterého vybere panel ve své databázi příslušný nápis. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnějších informačních panelů: a) BUSE b) EMTEST Vnější informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnější panely řady BS 110 (DOT) a BS 210 (DOT-LED) v provedení přední, boční a zadní panel. Databáze linek, cílů a fontů je do všech panelů přenášena z notebooku po sběrnici IBIS z jednoho přípojného místa ve vozidle. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnější informační panely EMTEST Ve výbavě vozidel jsou ledkové vnější panely řady EM 3TG, 2.5TG, 2TG a 0.5TG. Ve vozidle je vždy jeden řídící panel (boční 2.5TG) spojený s palubním počítačem sběrnicí IBIS a s ostatními panely EMTEST sběrnicí RS485. Pro přenos dat je řídící panel vybaven WiFi zařízením (2,4 GHz). Připravená data jsou po připojení počítače (notebooku) do sítě WiFi postupně přenesena do všech dostupných řídících panelů. Řídící panel má rovněž port RJ- 45 (Ethernet) pro komunikaci po kabelu (využíváno v případě nemožnosti navázání bezdrátového spojení). Distribuci dat do ostatních panelů zajistí řídící panel Vnitřní informační panely Vnitřní panely jsou ovládány textově, tedy zasláním konkrétního textového řetězce, který má být zobrazen, z palubního počítače do panelu. Panel proto nemusí obsahovat vlastní databázi cílů a přenos dat do panelu se provádí pouze v případě potřeby změny označení linek nebo změny fontů. Ve vozidlech DPMO, a.s. jsou umístěny tyto typy vnitřních informačních panelů: a) BUSE b) JKZ 3/10

4 Vnitřní informační panely BUSE Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely řady BS 120 (LED). Konfigurační soubor linek a fontů je do panelu přenášen z notebooku po sběrnici IBIS z přípojného místa společného s vnějšími panely BUSE. Připojením přes speciální kabel dojde k odpojení palubního počítače a notebook se stává řídícím členem (master) na sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Ve výbavě vozidel jsou vnitřní panely ITT-1 (LED). Uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů u tohoto panelu není prováděna Přijímač GPS Ve všech vozidlech MHD je umístěn přijímač GPS typu ELTODO VRJ GPS-01MHD, který slouží k lokalizaci polohy vozidla. Je připojen na sběrnici IBIS, po níž předává palubnímu počítači informaci o dosažení virtuálního bodu. Průjezd virtuálním bodem je využíván k vyžádání preference vozidla na řízených křižovatkách zařazených do systému preference vozidel MHD a bude využíván i k aktualizaci odchylky vozidla od jízdního řádu a jejího zobrazení na zastávkových informačních panelech. Do paměti (flash) přijímače GPS je po připojení notebooku (po sériové lince RS232) nahrávána databáze virtuálních bodů. Z notebooku je prováděna také konfigurace přijímače. Z přijímače GPS do notebooku jsou přenášeny seznamy událostí (logy). 3. Požadovaný stav Předmětem soutěže je vybudovat v areálu odstavné plochy autobusů DPMO, a.s. na ulici Dolní Hejčínské v Olomouci a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské v Olomouci systém obousměrné datové komunikace mezi autobusy a dispečerským pracovištěm. Podmínkou je, aby systém zajistil přeprogramování databází níže uvedených zařízení informačního systému ve dni a v čase určeném uživatelem. Datová komunikace bude realizována radiovou sítí s technologií WiFi. Součástí řešení je i dodávka software dispečerského pracoviště, který zajistí automatickou komunikaci s vozidly a bude řídit datové přenosy. Seznam autobusů, které mají být vybaveny systémem pro přenos dat je uveden v příloze č. 1. Seznam autobusů a jejich vybavení, která je součástí zadávací dokumentace Komunikační zařízení na vozidle Na 78 autobusů bude instalováno komunikační zařízení zajišťující příjem dat z dispečerského pracoviště a jeho distribuci do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. V opačném směru bude zajišťovat odeslání dat z vozidla na dispečerské pracoviště. 4/10

5 Komunikační zařízení bude schopno data přijatá z dispečerského pracoviště uložit ve své paměti a zajistit jeho distribuci do jednotlivých zařízení v den a hodinu určenou obsluhou dispečerského pracoviště. Tato funkce umožní provádět s dostatečným časovým předstihem přípravu přechodu na nové jízdní řády. Komunikační zařízení (nebo některá z jeho součástí) bude pod stálým napětím, aby bylo zajištěno, že v libovolnou denní dobu (na základě požadavku dispečerského SW) může dojít k oživení informačního systému a přenosu dat do vozidla nebo k distribuci dat do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla. Komunikační zařízení musí být vybaveno dostatečným počtem výstupních portů (sériové porty, RJ-45, IBIS popř. další), aby bylo možné obsloužit všechna níže uvedená zařízení, přičemž musí být vytvořena rezerva pro další rozvoj informačních a odbavovacích systémů ve vozidle Palubní počítač Radiovým přenosem budou z dispečerského pracoviště do palubního počítače přenášena tato data: a) Jízdní řády Přenášen bude soubor balik.bin připravený zadavatelem obsahující všechny jízdní řády. Velikost souboru minimálně 500 kb. b) Reklamy Přenášen bude soubor reklamy.bin připravený zadavatelem, který obsahuje reklamní texty pro vnitřní informační panely včetně konfigurace podmínek jejich zobrazování. Velikost souboru minimálně 1 kb. c) Řídící program Přenášen bude soubor data.bnd připravený zadavatelem. Velikost souboru minimálně 50 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z palubního počítače na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do palubního počítače. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a palubním počítačem bude realizováno komunikační linkou RS485. Z důvodu nemožnosti rozšíření používaných palubních počítačů JKZ o další sériový port bude k palubnímu počítači připojen komunikační adaptér JKZ CARS21, který umožní spojení s komunikačním zařízením dodavatele linkou RS485. Vybavení (dodání a montáž) vozů tímto adaptérem zajistí dodavatel systému. 5/10

6 3.3. Digitální akustický hlásič Digitální hlásič JKZ DHRD1-M Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do digitálního akustického hlásiče přenášena databáze hlasových vzorků (soubor *.dcb) připravená zadavatelem. Velikost souboru minimálně 2,5 MB. V opačném směru budou radiovým přenosem z digitálního hlásiče na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do digitálního hlásiče. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a digitálním hlásičem bude realizováno komunikační linkou RS485. Digitální hlásič DHRD1-M je nutné doplnit o sériové rozhraní RS485, které zajistí dodavatel systému Digitální hlásič JKZ DH-1 Z důvodu nemožnosti rozšíření digitálního hlásiče DH-1 o sériový port a jeho celkové technické zastaralosti nebude tento typ zařízení zahrnut do systému automatického přenosu dat Informační panely Vnější informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do všech informačních panelů na vozidle (přední, boční, zadní) přenášena databáze linek, cílů a fontů připravená zadavatelem (soubory panel1.hex, panel2.hex, panel3.hex). Celková velikost souborů minimálně 300 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS (pro přenos dat do panelů zadavatel požaduje verzi s rychlostí min Baud) Vnější informační panely EMTEST Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do řídícího informačního panelu na vozidle (boční EM 2,5TG) přenášen souhrn databází nutných pro funkci informačních panelů (bindat.xml, tabemtest.zip, tabule_cp1_xxxxxx.zip, tabule_nast1_xxxxxx.zip, tabule_tab.zip, tabule_trf1_xxxxxx.zip, tabule_vzz1_xxxxxx.zip). Celková velikost souborů minimálně 200kB. 6/10

7 V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a řídícím panelem EMTEST může být realizováno sítí typu Ethernet, jelikož řídící panel je osazen zásuvkou RJ-45. Kromě toho je každý řídící panel vybaven WiFi zařízením pracujícím na frekvenci 2,4 GHz. Distribuci do ostatních vnějších informačních panelů na vozidle obstarává řídící panel. Spojení mezi řídícím a ostatními panely je realizováno linkou RS Vnitřní informační panely BUSE Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do informačních panelů ve vozidle přenášena databáze linek a fontů připravená zadavatelem (soubor dispa.hex). Velikost souboru minimálně 15 kb. V opačném směru budou radiovým přenosem z informačních panelů na dispečerské pracoviště přenášeny zprávy o úspěšnosti přenosu dat do informačních panelů. Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a informačními panely bude realizováno po sběrnici IBIS Vnitřní informační panely JKZ Jelikož uživatelská změna konfiguračního souboru linek a fontů není u tohoto typu panelů podporována, nebudou vnitřní panely JKZ zahrnuty do systému automatického přenosu dat Přijímač GPS Radiovým přenosem bude z dispečerského pracoviště do přijímače GPS přenášen a) Seznam virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb b) Konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb V opačném směru budou radiovým přenosem z přijímače na dispečerské pracoviště přenášeny a) Seznam událostí velikost souboru kb b) Načtení aktuálního seznamu virtuálních bodů velikost souboru minimálně 5 kb c) Načtení aktuální konfigurace přijímače GPS velikost souboru minimálně 1 kb d) Zprávy o úspěšnosti přenosu dat přijímače GPS Spojení mezi dodaným komunikačním zařízením a přijímačem GPS bude realizováno po sběrnici IBIS. 7/10

8 3.6. Přenosová soustava Dodavatel systému vybuduje v areálu odstavné plochy autobusů na ulici Dolní Hejčínské a v areálu dílen údržby autobusů na ulici Koželužské pro potřeby komunikace s vozidly zabezpečenou radiovou síť s garantovaným dostatečným pokrytím. Pokrytí bude realizováno na bázi WiFi 2,4 GHz a na technologii Cisco, která odpovídá použitým prvkům sítě v struktuře DPMO, a.s. Radiová síť bude připojena do infrastruktury LAN DPMO, a.s. Obě lokality jsou propojeny optickou sítí LAN. Při realizaci systému bude dodavatel úzce spolupracovat se správcem sítě Řídící software Veškerá komunikace mezi dispečerským pracovištěm a vozidly bude řízena řídícím softwarem, který musí splňovat následující požadavky: - databáze systému bude umístěna na datovém serveru, který bude v případě rozšíření systému společný i pro další provozy zadavatele (tramvajový provoz) - server bude připojen do sítě LAN zadavatele a bude možné jej umístit v kterémkoliv místě této sítě - řídící software (klient) bude možné instalovat na více PC sítě LAN zadavatele (umožní současný provoz ve více lokalitách) - program umožní režim provozu o automatický obvolávání vozidel, navazování spojení přenos dat bez zásahu obsluhy o manuální navázání spojení s vybraným vozem nebo skupinou vozů a přenos dat provede obsluha - v programu bude možné vytvářet seznamy vozidel pro přenos - v automatickém režimu musí být data přenášená bezprostředně po příjezdu autobusu do areálu odstavné plochy nebo v době jeho odstavení na základě zařazení do seznamu vozidel pro přenos - program zajistí, aby nebyla přenášena data do vozidel, která pouze projíždějí okolím areálu odstavné plochy - program umožní nastavení časového limitu pro přenos dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle - program umožní nastavení časového limitu (od do nebo jenom od) pro přenos dat z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 8/10

9 - program bude obsluze předávat zprávy o úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) přenosu dat ze serveru do komunikačního zařízení na vozidle a z komunikačního zařízení na vozidle do jednotlivých zařízení informačního systému vozidla 4. Ostatní požadavky 4.1. Otevřenost systému Dodaný systém bude otevřený pro další rozvoj odbavovacího a informačního systému na vozidle umožní přenos dat do a z nových zařízení. Bude tedy dostatečně dimenzován pro připojení dalších zařízení a to jak dostatečným počtem komunikačních portů (resp. možností jejich přidání), tak dostatečnou kapacitou paměti (resp. možností jejího rozšíření). Novými zařízeními mohou být: - elektronický odbavovací systém - nový typ palubního počítače (na bázi PC) - elektronické záznamové zařízení (tachograf) - reklamní systém (obrazovky) - kamerový systém 4.2. Vztah k zařízením třetích stran Dodavatel garantuje propojení již existujících zařízení informačního systému na vozidle se svým komunikačním systémem včetně případného získání komunikačních protokolů a schémat zapojení od třetích stran nebo úpravy firmware zařízení třetích stran. Dodavatel garantuje úpravu software třetích stran používaného zadavatelem, je-li to nezbytné pro fungování dodávaného komunikačního systému Požadavky na montáž systému Dodavatel provede vzorovou montáž zařízení u každého typu vozidla. U montáží zařízení do dalších vozidel stejného typu bude využito pracovníků zadavatele. Zařízení systému musí splňovat legislativní a technické normy platné pro silniční dopravu. Veškerá instalace zařízení systému nebude negativním způsobem ovlivňovat stávající vozové komponenty (způsobovat nežádoucí rušení, napěťové a proudové špičky atd.). Umístění jednotlivých zařízení systému nebude svými rozměry omezovat výkon funkce řidiče a volný pohyb cestujících ve všech typech autobusů používaných u zadavatele. Veškeré kabeláže budou v maximální možné míře vedeny v krytech, podhledech apod. Při montáži bude v maximální míře využito již nainstalovaných komponent, svorkovnic, kabeláží apod. 9/10

10 Pro každý typ autobusu bude před započetím všech dalších montáží provedena tzv. vzorová montáž, při které budou ze strany zadavatele odsouhlaseny navrhovaná rozmístění jednotlivých komponent, provedené úpravy na stávajícím vybavení autobusů, způsob vedení a krytí kabeláže, způsob uchycení apod. Pro každý typ autobusu bude na základě zadavatelem schválené vzorové montáže zkreslena a předána dokumentace zapojení komponent s jednoznačným označením vodičů. V případě atypického zapojení pro konkrétní vůz bude uveden seznam změn v jeho zapojení Dokumentace a školení Dokumentace Součástí dodávky budou 4 sady uživatelské a technické dokumentace k systému. V rámci dokumentace bude zpracován katalog potřebných náhradních dílů v počtu výtisků 4 ks a servisní dokumentace pro vyškolené pracovníky zadavatele provádějící diagnostiku, servis a opravy. Rozsah servisní dokumentace bude v maximální možné míře pokrývat činnosti, které je schopen zadavatel realizovat vlastními prostředky Školení Před uvedením systému do provozu provede dodavatel zaškolení pracovníků zadavatele v rozsahu odpovídajícím potřebám zadavatele. Školení bude prováděno v prostorách zadavatele, všechny školící materiály a SW budou v českém jazyce. Příloha č. 1: Seznam autobusů a jejich vybavení 10/10

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě

Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2. ročník mezinárodní konference Plzeň 9. 10.4.2013 Komplexní informační systém v městské veřejné dopravě Ing. Ivo Herman, CSc. Příspěvek se zabývá vazbami komplexního

Více

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci

Projekt Rozvoj MHD v Olomouci Cíle projektu A. Systém preference vozidel MHD B. Informační systém pro cestující C. Nákup 3 nízkopodlažních tramvají TRIO Předpokládané celkové náklady projektu Celkové náklady projektu včetně DPH : 155

Více

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.

Projekty pro MHD. Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5. Projekty pro MHD Obsah prezentace: Řešení projektu pro DPO a.s. Palubní počítače MHD Dálkový způsob řízení reklamy Kompaktní počítač MSP 5.0 2. 10. 2014 Představení společnosti Ing. Ivo, CSc. Historie,

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ A TELEMATICKÉ SYSTÉMY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství

IsoMatch Tellus CHYTŘE EFEKTIVNĚ SNADNĚ. Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus Budoucnost zemědělství IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus je nejnovější terminál, vyvinutý společností Kverneland Group. Pomocí rozhraní ISOBUS komunikuje se všemi kompatibilními stroji a

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Palubní řídicí a informační

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť.

Komunikační zařízení. s rozhraním ethernet. Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Komunikační zařízení s rozhraním ethernet Řešení založená na technologii Ethernet. Rozšiřte svoji průmyslovou síť. Neustále se rozšiřující řada výrobků pro datovou komunikaci založenou na technologii Ethernet

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 HCC-07.2 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM HCC-07.2 sestra-pacient Nabízí vysoce komfortní a přehledně uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky

1. Diagnostika kotle prostřednictvím řídící jednotky Diagnostika kotlů KP Pro diagnostiku poruchových a přechodných stavů, které se na kotlích KP mohou vyskytnout jsou k dispozici následující technické prostředky: diagnostika kotle diagnostika kotle diagnostika

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

www.macte.cz www.supplypro.com

www.macte.cz www.supplypro.com AUTOMATIZOVANÉ SKLADOVÉ SYSTÉMY Listopad 2012 Kdo jsme. MACTE, spol. s r.o. Lautnerova 3171/4 787 01 ŠUMPERK CZECH REPUBLIC Naše společnost působí na trhu více než 20 let: Produkty: - distributor ochranných

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel

ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu. Informace Obsah Rozsah. Výbava vozidel. Náhradní díly diesel ESI[tronic] základ moderní diagnostiky vozidel, techniky, údržby a servisu Servisy mohou v budoucnu nabízet veškeré služby pro stále komplikovanější vozidla pouze s profesionálním diagnostickým a informačním

Více

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky: ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Zadavatel: Základní škola Šumperk, 8. května 63, 787 01 Šumperk IČ: 008 52 317 Statutární orgán: Mgr. Radovan Pavelka, ředitel

Více

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely

WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education WiVo Education Software pro školy, školicí střediska, edukační účely WiVo Education snadno a rychle vytváří testy, zkracuje dobu zkoušky a vyhodnocení testů širokého počtu posluchačů na

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Kompletní ceník Netspotů

Kompletní ceník Netspotů Kompletní ceník Netspotů Obsah: Cena zařízení Netspot 2 Provoz Netspotu měsíční paušál 3 Možnosti marketingového využití Netspotu 4 Instalace Netspotu a budování WiFi sítě 5 Cena zařízení Netspot Netspot

Více

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití

DVR0404ME-UE-GC. DVR do auta. Rychlý návod k použití DVR0404ME-UE-GC DVR do auta Rychlý návod k použití Obsah: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Specifikace... 4 Obsah balení... 6 Popis portů a zapojení... 7 Ovládání... 7 Bezpečnostní pokyny... 7 Úvod Celkový

Více

TSC diagnostika. Prezentace programu

TSC diagnostika. Prezentace programu Prezentace programu Na následujících stránkách Vám představíme funkci programu TSC diagnostika, programu zajišťujícího zpětnou diagnostiku a vzdálenou správu digitální rozvodny TSX 48AF modularsystem.

Více

Kamery pro Krajinnou výstavu

Kamery pro Krajinnou výstavu Kamery pro Krajinnou výstavu Tento dokument definuje minimální požadavky na vybudování kamerového systému pro Krajinnou výstavu. Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v prostorách

Více

KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla

KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla KTS 800 Truck a KTS Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla ESI[tronic] for Truck: Všechny informace a funkce pro nákladní vozidla KTS 800 Truck: Profesionální řešení pro nákladní vozidla Kompletní

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:

Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014 Nabídka pro Zákazník Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: 8 srpna 2014 Schneider Electric Úvod Cílem tohoto dokumentu je definovat standardní

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy)

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy) CELOVOZOVÁ REKLAMA Tramvaje 1. rok 2. rok 3. a další roky T3 125 000.- 115 000.- 105 000.- Souprava 2 x T3 220 000.- 208 000.- 195 000.- Astra (nízkopodlažní) 180 000.- 160 000.- 140 000.- Trio (nízkopodlažní)*

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní

KS-VARIOLF Komunikační rozhraní Komunikační rozhraní Programátorská příručka Verze 1.00 ks-variolf_ms_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace Příloha č. 1 - Technická část zadávací dokumentace 1. Dodávka ICT vybavení pro Otevřené informační centrum (OIC), včetně instalace 1.1. Popis současného stavu Poskytování služeb občanům je uskutečňováno

Více