MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM"

Transkript

1 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD LABEM MM/ORM/143767/13 ORM/OPRI/205/2014 Mgr.Zíka/kl Věc: Elektronický odbavovací systém pro cestující dodatečná informace č. 3 K Vaší žádosti o poskytnutí dodatečné informace ze dne uvádíme následující: 1. Zadávací dokumentace - str. 15, čl (1) výměna terminálu a náběh terminálu do funkčního stavu. DOTAZ: Předmětem nabídky má být několik provedení validátorů. U předních dveří mohou být zařízení samostatné nebo sloučené. Ze zadávací dokumentace není zřejmé u jakého provedení validátoru a jakým způsobem chce zadavatel hodnotit toto kritérium, když uchazeči mohou nabídnout různá řešení, např. provedení validátoru integrovanou s nebo externí tiskárnou? Předpokládáme správně, že pokud některý z uchazečů nabídne validátor s externí tiskárnou, tak se do času výměny a náběhu terminálu bude započítávat čas na výměnu a náběh jak validátoru tak i externí tiskárny? Pro hodnocení tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit rychlost výměny terminálu s tiskárnou na tisk a výdej jízdních dokladů. Za předpokladu, že bude předmětem nabídky terminál s externí tiskárnou, tak se do času výměny a náběhu terminálu bude započítávat i čas na výměnu a náběh externí tiskárny. TELEFON INTERNET: Dle OZV č. 45/1996 o závazných částech územního plánu statutárního města Ústí nad

2 2 2. Zadávací dokumentace - str. 15, čl (2) Doba náběhu celého systému, tj. včetně terminálů pro cestující. Bude posuzována doba náběhu celého systému u plně vybaveného vozidla se 3 dveřmi, dle zadávací dokumentace. Zadavatel bude posuzovat čas od resetu systému po plnou funkcionalitu celého systému, tj. plná funkcionalita všech komponent odbavovacího a informačního systému. Maximální bodové hodnocení získá uchazeč, který nabídne požadovanou bodu náběhu celého systému do 120 sekund či kratší. DOTAZ: Žádáme o upřesnění, jakým způsobem bude probíhat hodnocení tohoto kritéria? Předpokládá se, že uchazeči budu muset předvést plně funkční systém na jednom vozidle? Zástavbu do vozidla zadavatel nevyžaduje. Pro hodnocení toho dílčího kritéria si uchazeči připraví sestavu celého systému, která bude odpovídat zadávacím požadavkům na plně vybavené vozidlo se 3 dveřmi. 3. Zadávací dokumentace - str. 15, čl (3) Předvedení funkčního odbavovacího zařízení s vestavěnou čtečkou bezkontaktních čipových karet a EMV karet. Provedení reálných dopravních transakcí nabízenou bezkontaktní čipovou kartou. Provedení reálných platebních transakcí minimálně 2 ks karet VISA a 2 ks karet MasterCard vydaných alespoň dvěma českými (případně zahraničními) bankami v libovolné kombinaci vydavatel vs. Karetní asociace. DOTAZ: Zadavatel mimo jiné požaduje i provedení reálných dopravních transakcí nabízenou bezkontaktní čipovou kartou. Předpokládáme správně, že pro ověření tohoto kritéria bude využita bezkontaktní čipová karta připravená uchazečem? Pro hodnocení toho dílčího kritéria bude použita bezkontaktní čipová karta připravená uchazečem. 4. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 6, čl. 3. Současný stav Modifikace v rámci tohoto projektu se bude týkat systému SKELETON od firmy FS Software, s.r.o. v oblasti výstupů z jednotlivých modulů do softwarů dodavatele OIS pro palubní systémy vozidel a ostatní informační systémy a dále pak formátu vstupních dat z OIS do SKELETONU DOTAZ: Žádáme o upřesnění jaké výstupy z jednotlivých modulů do sw dodavatele OIS se budou používat. Jaký je požadovaný formát vstupních dat z OIS do SKELETONU? Požadavek byl, přenášet co možná nejvíce parametrů provozu vozidla, tak aby bylo možné přidat či odebrat jednotlivé parametry (např. GPS pozice, otevření-zavření dveří, stav paliva atd.). Data by se měla automaticky ukládat do tabulek DB např. FireBird nebo v případě hostovaného úložiště do mysql či MSSQL.

3 3 5. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 6, čl. 3. Stávající přenosový systém zabezpečovaný firmou KonekTel, a.s., Pardubice bude zachován. DOTAZ: Žádáme o upřesnění, zda je požadována vazba mezi stávajícím přenosovým systém a OIS? Pokud ano, tak prosíme o předání detailního popisu systému, včetně popisu rozhraní a komunikačního protokolu. Žádná vazba mezi stávajícím přenosovým systémem a OIS není požadována, požadujeme zachování radiokomunikace. 6. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 8, čl Z hlediska předpokládaného budování integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje se předpokládá interoperabilita s dalšími kartovými systémy (In- Karta ČD, karta ostatních příměstských a městských dopravců) pro veřejnou dopravu s totožnou úrovní bezpečnosti a důvěryhodnosti. Dále se počítá s využitím bezkontaktních čipových karet pro neziskové organizace Statutárního města Ústí nad Labem. DOTAZ: Žádáme o upřesnění, zda má být akceptace těchto karet předmětem nabídky nebo lze tento požadavek chápat tak, aby systém umožnil pozdější rozvoj o akceptaci těchto karet? Za předpokladu, že má být akceptace karet ostatních příměstských a městských dopravců ostatních příměstských a městských dopravců předmětem nabídky, žádáme o jednoznačné upřesnění o jaké karty se jedná (typ karty, využívá SAM? Pokud ano, tak má být SAM také předmětem plnění?) Prosíme o dodání popisu karet, struktur a jejich aplikací. Implementace dalších kartových systémů není předmětem nabídky. Postačí prohlášení uchazeče, že nabízený systém je dostatečně dimenzován na další rozvoj související s předpokládanou interoperabilitou s dalšími kartovými systémy. 7. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 8, čl odbavení cestujících na SMS jízdenku, jízdenku zakoupenou pomocí aplikace SEJF a na jízdenku zakoupenou u řidiče dopravního prostředku, DOTAZ: Žádáme o upřesnění, jak probíhá odbavení na SMS jízdenku? Jak probíhá kontrola SMS jízdenky (a přes jaké rozhraní)? Jak probíhá kontrola jízdenky zakoupené pomocí aplikace SEJF (přes jaké rozhraní)? Jakými způsoby bude probíhat nákup jízdenky u řidiče (požaduje se odbavení cestujícího s platbou v hotovosti)? Kdo bude volit druh jízdenky (řidič nebo cestující)? Bude požadováno odbavení více cestujících najednou? Kontrola jízdenky probíhá tak, že řidič zadá hash manuálně na terminálu palubního počítače. Platba v hotovosti u řidiče není požadována. Druh jízdenky volí cestující na displeji terminálu. Systém musí umožnit odbavení více cestujících najednou. 8. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 8, čl náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení kratším než 9 hodin: bez aktualizace dat do 3 vteřin; náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení delším než 9

4 4 hodin, bez aktualizace dat do 30 vteřin, udržení SAM modulu v odemčeném - autentizovaném stavu při výpadku napájení kratším než 9 hodin, Stejný požadavek je uveden i v čl a DOTAZ: Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu požaduje udržovat SAM v autentizovaném stavu po tak nestandardně dlouhou dobu (při výpadku napájení kratším než 9 hodin)? Dle našeho odborného názoru je tento požadavek v rozporu s bezpečnostní politikou. V případě krádeže terminálu se SAM modulem v odemčeném stavu se tímto výrazně navyšuje bezpečnostní riziko pro neoprávněnou manipulaci. Doporučujeme omezit tuto dobu na max. 5 min, která plně postačuje pro pokrytí případných krátkodobých výpadků napájení a v případě krádeže přitom není dostatek času na případné zneužití. Dále upozorňujeme zadavatele na rozpor v zadávací dokumentaci, kdy v tomto článku zadavatel požaduje náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení delším než 9 hodin, bez aktualizace dat do 30 vteřin. V hodnotících kritériích však připouští jako vyhovující i náběh terminálu do 70 sekund. Žádáme zadavatele o potvrzení, že bude akceptováno řešení s náběhem terminálu do 70 sekund. Zadavatel upravuje znění Technické specifikace v bodech a takto náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení kratším než 15 min: bez aktualizace dat do 3 vteřin; náběh terminálu do plné funkcionality při výpadku napájení delším než 15 min, bez aktualizace dat do 70 vteřin, udržení SAM modulu v odemčeném - autentizovaném stavu při výpadku napájení kratším než 15 min. 9. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 12, čl Centrální bezpečnostní infrastruktura bude uchovávat kryptografické klíče v kryptografických HW modulech (HSM), zajišťuje inicializaci (odemykání) SAM ve čtecích terminálech (např. po zapnutí čtečky nebo po vyčerpání limitu transakcí) a přímo on-line provádí některé citlivé operace s kartou DOTAZ: Žádáme zadavatele o upřesnění, co se stane, když bude HSM nedostupné? HSM zajišťuje pouze prvotní inicializaci SAM, při nasazení do vozidla se SAM již nemusí autentizovat k HSM? Jaké citlivé operace s kartou provádí on-line? U vozidlového SAM zajišťuje HSM pouze prvotní inicializaci SAM, provozní autentizace po zapnutí čtečky s nastavením počtu transakcí se předpokládá u revizorského SAM. Bude-li HSM nedostupné, nebude možno provádět revizorskou kontrolu (po vyčerpání již nastaveného limitu). Citlivé on-line operace s kartou provádí HSM při personalizaci karty. 10. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 15, čl Aplikační software bude mít minimálně následující vlastnosti: identifikoval čipové karty ISIC DOTAZ: Co je myšleno pod tímto požadavkem? Jak si zadavatel představuje proces identifikace čipové karty ISIC? Co musí aplikační sw číst z této karty? Identifikací karty ISIC je myšleno přečtení UID karty, SW tedy bude z karty ISIC číst pouze UID.

5 5 11. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 15, čl Aplikační software bude mít minimálně následující vlastnosti: - byl zajištěn export dat držitelů předplatných časových jízdenek ze stávajícího softwaru dopravce do nového software. DOTAZ: Žádáme zadavatele o poskytnutí formátu a struktury dat tohoto exportu. Ze stávajícího SW lze na zakázku vytvořit exportní soubor položek požadují nový SW a to ve formátu CSV (oddělovač ;) 12. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 14, čl (dtto str. 31 čl. 4.12) 8 ks čteček bezkontaktních čipových karet (komunikační modul) obousměrná komunikace mezi kartou a PC, zápis a čtení dat bezkontaktních karet podle ISO A/B; připojení k PC přes USB, příprava na akceptaci bezkontaktních bankovních karet VISA PaWave a MC PayPass. DOTAZ: Požaduje zadavatel integrované řešení do jedné čtečky, nebo připouští i oddělené řešení, tedy čtečku bezkontaktních čipových karet ISO a bezkontaktní platební terminál pro práci s bezkontaktními platebními kartami? Zadavatel požaduje funkcionalitu, způsob technického řešení je na uchazeči. 13. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 18, čl V rámci IDS ÚK budou vydávána jednotná data pro odbavovací systémy, obsahující definice IDS (čísla zón, přiřazení zastávek do zón, tarifní jednice, seznam všech jízdních dokladů IDS); software musí zajistit import těchto dat do systému pro přípravu dat pro odbavovací systém. DOTAZ: Jaký bude formát dat? Prosíme o zaslání příkladu struktury těchto dat. Informace, které poskytne Ústecký kraj zadavateli, budou následně (do ) uveřejněny na profilu zadavatele. 14. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 19, čl Pořízení HW a SW pro vybavení 2 stanic lanové dráhy. Zařízení musí být plně kompatibilní vozidlovým informačním systémem DOTAZ: Zadavatel požaduje, že zařízení musí být plně kompatibilní s vozidlovým informačním systémem. Při prohlídce místa plnění však spíše vyplynul požadavek na zajištění kompatibility se stávajícím systémem používaným pro odbavení ve stanici lanové dráhy. Žádáme o upřesnění rozsahu požadované kompatibility s vozidlovým informačním systémem a se stávajícím odbavovacím systémem lanové dráhy. Dále žádáme o podrobnější popis požadovaného způsobu odbavení ve stanici lanové dráhy. Na základě provedeného místního šetření by nebylo vhodné umisťovat do prostorů lanové

6 6 dráhy Větruše odbavovací zařízení stejné jako bude ve vozech, neboť zde odbavení probíhá odlišným způsobem. Požadujeme, aby odbavení probíhalo dle následujících způsobů na obou pokladnách lanové dráhy Větruše: - placení v hotovosti jako dosud - platební terminálem pro běžné platební karty - platební terminál pro elektronickou peněženku Platební terminály umístit u pokladen a s doplněním displeje pro kontrolou výše ceny za jízdné pro cestujícího i staničníka. Na základě těchto plateb obdrží cestující jízdenku s čarovým kódem, která je nutná pro průchod turnikety lanové dráhy. Tyto platby musí být evidovány v sestavách prodejních PC lanové dráhy, tržby musí spadat mezi tržby lanové dráhy. Je to z důvodu evidence prodejů, statistiky přepravených osob atp. Dále pak pro vyhodnocování tržeb z provozu lanové dráhy Větruše. Vše musí spolupracovat se stávajícím nebo popřípadě jiným kompatibilním softwarem a hardwarem. (Pokladní systém, jeho program dodávala firma Aproks s.r.o. Praha). Předpokládá se, že na lanové dráze Větruše se nebudou uznávat žádné časové předplatní jízdenky ani jízdenky pro jednotlivou jízdu. Lanová dráha Větruše má svůj Tarif, kde se jízdenky zakupují přímo ve stanicích lanové dráhy. 15. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 20, čl Maximální délka odbavení na čipovou kartu nebo SMS jízdenku je max. 1,5 2 sekundy. DOTAZ: Jak probíhá odbavení na SMS jízdenku? Jaké rozhraní a protokol se využívá? Je tím myšleno základní odbavení na čipovou kartu, jako je odbavení z elektronické peněženky či kontrola platnosti časového kupónu nebo i dobití e-shopové transakce? V časovém limitu 1,5 2 sekundy musí být provedeno odbavení z elektronické peněženky nebo kontrola platnosti časového kupónu. 16. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 22, čl Odpojovač: Zařízení pro filtrování napájecích špiček v rámci palubní sítě vozidla. DOTAZ: Je výrazem odpojovač míněno zařízení, které filtruje celou síť vozidla, tedy všechny špičky, které vygeneruje elektrický agregát vozu? Pod pojmem filtrace špiček si představujeme zabránění tomu, aby byla potlačena krátkodobá přepětí. Žádáme o podrobnější upřesnění požadovaných funkcionalit tohoto odpojovače. Ano, výrazem odpojovač je míněno zařízení, které filtruje celou síť vozidla, tedy všechny špičky, které vygeneruje elektrický agregát vozu, přičemž pojmem filtrace špiček je myšleno potlačení krátkodobého přepětí. 17. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 22, čl datové přenosy VOICE IP (datové přenosy, přenos hlasu), DOTAZ: Připouští zadavatel řešení obdobnou službou např. PushToTalk? Zadavatel připouští řešení obdobnou službou.

7 7 18. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 23, čl Vybavení druhých a dalších dveří bude jednotné. Je popsaná funkcionalita, která musí být zabezpečená u druhých a dalších dveří - čtečka EMV karet DOTAZ: Jakým způsobem zadavatel zamýšlí přepravní kontrolu odbavených cestujících s EMV kartami, když u druhých a dalších dveří nejsou validátory vybavené tiskárnou pro tisk jízdního dokladu? Zadavatel upřesňuje, že EMV čtečky bezkontaktních bankovních karet u druhých a dalších dveří jsou zamýšleny pro další fáze rozvoje řešení. Zadavatel potvrzuje, že pomocí bezkontaktní bankovní karty je možné odbavení pouze u předních dveří, kde je validátor s tiskárnou, který po uhrazení jízdného bezkontaktní bankovní kartou vydá doklad o zaplacení jízdného. 19. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 26, čl. 4.7 Systém musí umožnit zobrazení SMS jízdenek a časových kupónů (aplikace SEJF), které si cestující zakoupil. DOTAZ: Žádáme o předání specifikace rozhraní a protokolu k systému SMS jízdenek a k aplikaci SEJF Dopravce má uzavřený smluvní vztah s Dodavatelem SMS Jízdenek, datových jízdenek a elektronických časových kuponů se společností Erika, a.s. Na základě tohoto smluvního vztahu jsou zaměstnanci dopravce vybaveni mobilní aplikací pro mobilní telefony na platformě Android (aktuálně Samsung S III), která slouží zaměstnancům dopravce ke kontrole SMS jízdenek a datových jízdenek prostřednictvím kontrolního kódu, Hasch kódu či telefonního čísla a elektronických časových kuponů prostřednictvím QR kódu. Pro kontrolu řidičem vozidla jsou SMS jízdenky a datové jízdenky opatřeny kontrolním kódem, který generuje sám systém. Součástí systému je i webové rozhraní umožňující administraci systému, statistické i finanční výstupy, atd. Celý systém funguje jako proprietární řešení Dodavatele. Zajištění součinnosti je odpovědností dopravce, který má tuto skutečnost ošetřenu smluvně s Dodavatelem těchto systémů. Technické detaily mohou být sděleny až po uzavření NDA s Dodavatelem, protože se jedná o unikátní technické řešení Dodavatele. Pro přípravu nabídky zveřejňujeme relevantní část rozhraní, specifikace rozhraní je neveřejná, jedná se o součást řešení dodaného třetí stranou. Část rozhraní: Komunikace: HTTPS, nutný klientský certifikát typ rozhraní: SOAP nebo RestAPI Dostupné funkce: string VALIDATE(string HASHCode, int Type) funkce zpracovává vstupní parametry HASHCode (kód sejmutý z jízdenky) a Type (typ jízdenky/časového kupónu) dle našeho číselníku. Funkce vrací hodnotu buď VALID nebo INVALID, v případě neplatné jízdenky za pomlčkou následuje důvod neplatnosti.

8 8 20. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 26, čl. 4.7 Zajištění hostingu e-shopu vybraného dopravcem. DOTAZ: Zadavatel v čl požaduje dodání 1 ks centrální server e-shop a zároveň v tomto článku požaduje zajištění hostingu e-shopu vybraného dopravcem. Chápeme to správně tak, že HW bude umístěn k danému hostingu (tedy hosting zajistí pouze rychlé připojení)? Bude zadavatel při výběru hostingu pro e-shop respektovat technické požadavky pro takový systém definované uchazečem Zadavatel zajistí hosting pro e-shop v souladu s technickými požadavky definovanými v nabídce úspěšného uchazeče. 21. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 26, čl. 4.7 E-shop musí umožnit zobrazení transakcí pro cestující, kteří použili bezkontaktní bankovní kartu, vydanou minimálně asociacemi VISA a MasterCard. DOTAZ: Žádáme o upřesnění, zda Zadavatel požaduje zobrazení transakcí z bezkontaktní bankovní karty ve vozidle (anonymní prodej) nebo e-shopových transakcí k danému účtu? Pro případ, že by zadavatel požadoval zobrazení transakcí z bezkontaktní bankovní karty ve vozidle, tak prosíme o upřesnění, jakým způsobem zadavatel zamýšlí tuto realizaci. Dle našich znalostí banka neposkytuje informace o cestujícím v transakci s jeho kartou (bezpečnostní politika banky). V systému E-shop tak nebude možné provádět párování transakce bankovní bezkontaktní kartou a cestujícího. E-shop musí umožnit zobrazení transakce bankovní kartou provedené při nákupu, např. časových kupónů přes e-shop. Transakce pořízené bezkontaktní bankovní kartou na odbavovacím zařízení si držitel bankovní karty může zobrazit v prostředí Internetového bankovnictví, případně v aplikaci Smartbanking na mobilních telefonech. 22. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 27, čl Přenos dat v provozovnách provozovatele bude zajištěn wifi soustavou, minimálně o dvou switch, z toho jeden bude umístěn v prostoru příjezdu vozidel do provozovny dopravce. DOTAZ: Při prohlídce místa plnění nám bylo sděleno, že zadavatel má představu o pokrytí WiFi signálem ve větším rozsahu, než jen v prostoru příjezdu vozidel do provozoven. Žádáme o potvrzení této informace. Za předpokladu požadavku na zajištění většího pokrytí prosíme o předání plánu vozoven s vyznačenými plochami, kde je požadováno zajištění pokrytí WiFi signálem. Ano, zadavatel má požadavek na pokrytí nejen prostoru příjezdu vozidel do provozoven viz plánky. Plánky budou uveřejněny na profilu zadavatele (do ).

9 9 23. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 31, čl ks revizorských čteček včetně příslušenství (pouzdro a nabíječka) s těmito vlastnostmi: o multifunkční zařízení umožňující kontrolu čipových karet, bezkontaktních bankovních karet VISA/MasterCard DOTAZ 1): Upřesněte, prosím, pojem předpokládaný způsob revizorské kontroly při odbavení cestujících pomocí bezkontaktní bankovní karty. Ze zadání není zřejmé, že kontrola odbavení platební bankovní kartou je uvedena v evidenci činností revizora. DOTAZ 2): Chápeme správně pojem multifunkční zařízení revizorské čtečky jako sestavu logických a fyzických komponent, která umožní načítat data z bezkontaktní platební karty, aniž by došlo ke kompromitaci bezpečnostních požadavků karetních asociací (Visa a Mastercard) pro práci s platebními kartami a zejména s číslem karty (standard PCI DSS)? 1) Revizorská kontrola bankovní karty není předmětem tohoto výběrového řízení, ale revizorská čtečka musí být schopna v budoucnu číst číslo bankovní karty. Součastí tohoto výběrového řízení je pouze odbavení cestujícího na jednotlivou jízdu placenou bankovní kartou, při kterém cestující obdrží tištěný doklad, který bude předmětem kontroly v rámci toho výběrového řízení. 2) Uchazeč pojem multifunkční zařízení chápe správně. 24. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 31, čl software na vyhodnocení činnosti PK bude vyhotoven na bázi webovské aplikace, přístupné z internetového prohlížeče DOTAZ: Žádáme o vysvětlení z jakého důvodu je pouze u této části back-office požadován software na bázi webové aplikace (software na vyhodnocení činnosti PK)? Připouští zadavatel možnost nabídnout kvalitativně a technicky obdobné řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu? Zadavatel připouští možnost nabídnout kvalitativně a technicky obdobné řešení. 25. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 32, čl Komunikace s řídící jednotkou odbavovacího systému ve vozidle MHD. DOTAZ: Žádáme o upřesnění jaká data se požadují přenášet mezi řídící jednotkou a kontrolním zařízení? Je na uchazeči, jaká data bude přenášet mezi řídící jednotkou a kontrolním zařízením. Cílem je, aby revizor měl všechny potřebné informace k posouzení, zda má cestující platný jízdní doklad. 26. Zadávací dokumentace - Technická specifikace - str. 33, čl Přístup k aktuální databázi prodaných jízdenek a karet se požaduje prostřednictvím mobilní sítě GSM pro účely mobilní přepravní kontroly.

10 10 DOTAZ: Žádáme o upřesnění jakou databázi má zadavatel na mysli (seznam prodaných jízdenek ve vozidle)? Je tím myšlena databáze bankovních karet, na které byla provedena platba za jízdenku ve vozidle? Ano, jedná se o seznam prodaných jízdenek ve vozidle a platných časových kupónech. Cestující, který si zakoupí jízdní doklad pomocí bankovní karty se bude prokazovat papírovým jízdním dokladem, který při zakoupení dostane. 27. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Smlouva o dílo - str. 10, čl. XI. Prohlášení zhotovitele 1) Zhotovitel garantuje zachování funkčnosti stávajícího technologického a technického zařízení ve vozidlech objednatele v novém systému, tzn. Palubní počítač BS100, informační systém a řídící jednotka ZJ 01 viz "Technické zadání veřejné zakázky" odstavec "Popis rozmístění komponentů odbavovacího zařízení ve vozidlech MHD" po dobu zkušebního provozu s cestujícími. Dále garantuje napojení. Dále garantuje, že nový odbavovací systém musí funkčně navazovat na technologie a technická zařízení provozované ve vozidlech provozovatele., tzn. vnitřní informační panely BS 120, BS 170, vnější informační panely BS 210, BT 519 BUSTEC (výrobce BUSE Blansko, BUSTEC). DOTAZ 1) V požadovaném prohlášení zadavatel požaduje zachování funkčnosti stávajícího technologického a technického zařízení ve vozidlech objednatele v novém systému, tzn. Palubní počítač BS100 informační systém a řídící jednotka ZJ 01. Řídící jednotka ZJ 01 však není uvedena v Technickém zadání veřejné zakázky odstavec "Popis rozmístění komponentů odbavovacího zařízení ve vozidlech MHD" a dle našich znalostí není ve vozech zadavatele instalována. Upraví zadavatel toto prohlášení, aby odpovídalo skutečnému stavu? DOTAZ 2) Žádáme o upřesnění, jakým způsobem bude probíhat zkušební provoz nového systému, když má uchazeč garantovat zachování funkčnosti stávajícího palubního počítače BS100, který by ale měl být v novém systému nahrazen základní řídící jednotkou EOS? 1) Řídící jednotka ZJ 01 je zařízení, které posílá informace do validátorů ve vozech, tedy se jedná o pomocné zařízení zajišťující informace od palubního počítače přes toto zařízení do validátoru. Dnes už by to mělo vše fungovat napřímo i bez tohoto zařízení. Dalo by se upravit, že bylo míněno, že tato jednotka bude nahrazena inteligentní základní řídící jednotkou EOS, a proto není uvedena samostatně v rozmístění komponentů odbavovacího zařízení ve vozidlech MHD. 2) Způsob zkušebního provozu navrhne uchazeč, je to plně v jeho kompetenci. 28. Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Smlouva o dílo - str. 10, čl. XI. Prohlášení zhotovitele 2) Objednatel výslovně požaduje, že zhotovitel musí čestným prohlášením garantovat zachování funkčnosti těchto zařízení v novém systému. Po přechodné období (v době montážních prací, instalaci nového systému a zkušebního provozu) musí být zajištěno odbavení cestujících stávajícími papírovými jízdenkami o šíři 34 mm na zařízení NJ 24C. DOTAZ 1) Při prohlídce místa plnění nám bylo sděleno, že nový odbavovací systém by měl být instalován na tyče a v prostorech u řidiče, kde jsou nyní umístěna zařízení NJ 24C. Žádáme o potvrzení této informace a zároveň o upřesnění, jakým způsobem bude probíhat

11 11 zkušební provoz, když má být zároveň zajištěno odbavení cestujících stávajícími papírovými jízdenkami o šíři 34 mm na zařízení NJ 24C a přitom bez demontáže těchto zařízení není prostor, kam by bylo možné nová zařízení instalovat? DOTAZ 2) Připouští zadavatel možnost, aby zhotovitel při montáži zařízení NJ 24C demontoval, za předpokladu, že nově instalovaná zařízení umožní odbavení cestujících stávajícími papírovými jízdenkami o šíři 34 mm? 1) Způsob zkušebního provozu navrhne uchazeč, je to plně v jeho kompetenci. 2) Způsob zkušebního provozu navrhne uchazeč, je to plně v jeho kompetenci. S pozdravem Ing. Eva Šartnerová vedoucí Odboru rozvoje města Magistrátu města Ústí nad Labem

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na

ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS. Jednotný přepravně - tarifní systém, umožňující. Jednotný regionální dopravní systém, založený na 7.12.2010 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována především jako návazná

Více

Samoobslužné odbavení čipových karet

Samoobslužné odbavení čipových karet Samoobslužné odbavení čipových karet Odbavovací a informační systém samoobslužných zón projektu Plzeňská karta Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 2: INTEROPERABILITA S MORAVSKOSLEZSKOU KARTOU Obsah 1 Úvodní informace... 3 2 Závazné

Více

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK

Architektura odbavovacího systému s použitím BČK Autor: Jindřich Borka, Jiří Matějec Architektura odbavovacího systému s použitím BČK ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 XT-Card a.s., Sokolovská 100, 186 00, Praha 8 Agenda ČD-Telematika

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Technická specifikace zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Obsah technické specifikace: Obsah 1. Název zakázky...

Více

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014

Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 softwarová řešení pro osobní dopravu Nové trendy v odbavení cestujících s využitím aplikací chytrých telefonů 20.5.2014 O společnosti CHAPS Produkty MD ČD DP IDS : CIS JŘ, IDOS : pokladní systém, In-karta,

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

Projekt - Plzeňská karta Představení systému

Projekt - Plzeňská karta Představení systému Projekt - Plzeňská karta Představení systému Zbyněk Proška Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Strana 1 Co je Plzeňská karta? Bezkontaktní čipová karta vybavená čipem firmy Philips typu Mifare standard

Více

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě

Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Bankovní karty Cesta ke zjednodušení plateb ve veřejné dopravě Konference 10 let Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 23. dubna 2014 Výstaviště Brno Pracovní skupina pro použití bezkontaktních

Více

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji

Organizátor REgionální DOpravy. V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Organizátor REgionální DOpravy V Královéhradeckém a Pardubickém kraji Název projektu MODERNIZACE ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU INTEGROVANÉ DOPRAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO KRAJE Realizace projektu (2011-2013)

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA

Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA Štandardizácia kartových systémov v Českej republike a jej dopad na použitie študentskej karty v doprave. Miroslav Slavík, MBA TELMAX Představení TELMAX Založena 2006 Realizace komplexních systémů zejména

Více

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4

URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji zadavatele Plzeňského kraje v E-ZAK: Dodatečné informace č. 4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném zadávacím řízení s názvem Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje URL veřejné zakázky v elektronickém nástroji

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

Odbavovací a informační systémy v IDS

Odbavovací a informační systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Odbavovací a informační systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 26.11.2013 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS

Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Problematika odbavovacích systémů založených na BČK z pohledu organizátorů IDS Standardizace cesta k interoperabilitě Dopravní telematika v praxi Katowice 28. 9. 2010 Aleš Stejskal ČAOVD Čipové karetní

Více

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah

IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah IN-karta, čipová karta ve službách Českých drah Platební karty v dopravě, 1.III. 2007 Agenda 1. představení společnosti ČD-Telematika 2. obecný - uživatelsky příjemný odbavovací systém v IDS svyužitím

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika

Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Integrované dopravní systémy z pohledu Mikroelektronika Ing. Luboš Novotný Marketingový manažer fare collection and parking systems IDS Integrovaný dopravní systém (IDS) je: systém dopravní obsluhy určitého

Více

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě

1. 3. 2013. Akceptace karet v dopravě 1. 3. 2013 Akceptace karet v dopravě Platba v dopravě bezkontaktní kartou ČSOB ve spolupráci s DP města Liberec a Jablonec a DP Brno zprovoznila kiosky na prodej jízdenek pomocí bezkontaktní karty. Každá

Více

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

odůvodnění veřejné zakázky (dále vyhláška ) Plzeňský kraj Centrální nákup, příspěvková organizace NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZVZ ) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008

DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA. Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 DOTYK JAKO JÍZDENKA, VSTUPENKA A MOBILNÍ PLATBA Jan Hřídel Krajský rok informatiky 2008 Co to je NFC? NFC ve zkratce: NFC = Near Field Communication - Bezkontaktní komunikace na krátkou vzdálenost Technologie

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014

Elektronická evidence tržeb. 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 Elektronická evidence tržeb - návrh řešení 14. zasedání Podnikatelské rady 17. října 2014 PROČ? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 137295/2014 Sp. zn.: S-JMK Vyřizuje: Megová Telefon: 541 651 338 Počet listů: 6 Počet příloh/listů : 0/0 Datum: 4. 12.

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Inspirace systémem. Princip fungování

Inspirace systémem. Princip fungování Inspirace systémem Inspirací pro princip fungování komunitní měny byly především systémy postavené na využívání multifunkčních čipových karet s možností rozšiřování jejich funkčnosti díky nahrávání dalších

Více

Zkušenosti z regionálních clearingů

Zkušenosti z regionálních clearingů Zkušenosti z regionálních clearingů pro konferenci Platební karty v dopravě pořádanou SDT na MD 1.3.2007 RNDr. Jan Kotík, jednatel RNDr. Jiří Zdobnický, jednatel Mgr. Bohumír Bartušek, poradce ředitele

Více

MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ

MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ OBSAH 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ... 3 1.1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ... 3 1.2 MINIMÁLNÍ ROZSAH PLNĚNÍ...

Více

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

ČSAD SVT Praha, s.r.o. ČSAD SVT Praha, s.r.o. Budování celostátních informačních a odbavovacích systémů RNDr. Jan Kotík, jednatel Obsah O společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o. Celostátní systém předprodeje autobusových jízdenek

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka

Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Cardforum 05/2014 Hotel Jezerka Seč Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Obsah Proč bankovní karty ve veřejné

Více

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012

DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 DP 95/../2012 Ing. Pejřil/495089200 24.07.2012 Poptávka k předložení nabídky na dodávku revizorských čteček a vozidlových počítačů včetně držáků, softwarového vybavení a dalších případných nutných zásahů

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU

PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU PŘÍLOHA 8.2 - METODIKA PŘÍSTUPU K ORGANIZAČNÍMU A TECHNICKÉMU ZABEZPEČENÍ PROVOZU V tomto formuláři uvede Uchazeč zda, případně v jakém rozsahu, plní nabídka Uchazeče jednotlivá dílčí hodnotící kritéria,

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Online rezervační systémy & e-ticketing

Online rezervační systémy & e-ticketing Online rezervační systémy & e-ticketing současnost a budoucnost Ing. Petr BUCHNÍČEK ČSAD SVT Praha člen ITS&S www.svt.cz Obsah ČSAD SVT Praha, s.r.o. Profil společnosti AMSBUS Rezervační a předprodejní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Zpracoval: KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 602 00 Brno. pracoviště: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. 1 z 80

Zpracoval: KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, 602 00 Brno. pracoviště: Purkyňova 648/125, 612 00 Brno. 1 z 80 Odborný zpracovatel optimalizace dopravní obslužnosti, jednotného tarifu a technické části zadávací dokumentace pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Část B Zpracování přestupního

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji.

platná časová jízdenka na Městské kartě nebo jízdenka zakoupená za hotové u řidiče a papírová jízdenka zakoupená v předprodeji. Jak správně používat městskou elektronickou kartu dotykový displej pro volbu dalších možností čtecí zóna telefon: 495 533 313 www.dpmhk.cz Časová jízdenka v elektronické podobě pouze dobou platnosti, nikoli

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V IDS JMK - ELEKTRONICKÉ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH (EOC) SEŠIT Č. 1: PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAH 1 Výchozí požadavky... 5 1.1 Základní výchozí

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 2 A/ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis základní funkcionality systému Stávající stav: Tarifní systém IREDO je Integrovaný dopravní systém se společnými jízdenkami pro všechny autobusové

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Elektronický odbavovací systém pro cestující ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou v otevřeném řízení podle 27

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0

NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 NEWSLETTER systému PRACANT verze 4.0 Na konec roku 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi plnou novinek, která končí vývojový cyklus stávající aplikace PRACANT. Verze systému 4.0 obsahuje tyto důležité

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Proč elektronické odbavovací systémy a proč z Mikroelektroniky. systems for easy life

Proč elektronické odbavovací systémy a proč z Mikroelektroniky. systems for easy life Proč elektronické odbavovací systémy a proč z Mikroelektroniky systems for easy life Úvod Vývoj odbavovacích systémů Přínosy Co nás opravňuje O společnosti Mikroelektronika Reference ČR a zahraničí Aktuální

Více

Bankovní karty ve veřejné dopravě

Bankovní karty ve veřejné dopravě Budoucnost platebních karet Praha, 22.10.2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Obsah Podmínky použití platebních

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců

AUDIS. strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc. stnanců AUDIS strategický nástroj vzájemné komunikace mezi managementem společnosti, odbornými pracovníky i zástupci zaměstnanc stnanců Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Jednotka Provoz Autobusy odbor Řízení provozu

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ 1. Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál, určený pro nákup jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), uloženého

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace Drážní Úřad Poptává Množství Název Poznámky - specifikace 1 ks Řešení + dodávka software pro: Vytváření a evidenci průkazů způsobilosti -Přesnější specifikace níže v u Při dodávce bude preferován dodavatel,

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM

Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Payment4U platební automat čerpací stanice s PHM Verze NET 1.3 Platné ke dni 1.9.2011 Obchodní jméno Financial Systems Development, s.r.o. Sídlo Sečská 1847 / 7, Praha 10, 100 00 IČO 26181801 DIČ CZ26181801

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Proč si vybrat nás. Oblasti využití našich platebních automatů. Recyklace. Vlastní vývoj HW i SW. Rozsáhlé reference v EU. Certifikace ČNB, ECB

Proč si vybrat nás. Oblasti využití našich platebních automatů. Recyklace. Vlastní vývoj HW i SW. Rozsáhlé reference v EU. Certifikace ČNB, ECB O firmě Společnost Financial Systems Development, s.r.o. byla založena v roce 2000 a za dobu své existence expandovala z ryze vývojářské firmy až do dnešní podoby společnosti, která je dominantní na poli

Více

Projekty a projektové záměry

Projekty a projektové záměry Projekty a projektové záměry 1. ODISka naše vlajková loď Co je ODISka? ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných ejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více