Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008"

Transkript

1 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu práce v podmínkách Karlovarského kraje 30.září.2010 Kulatý stůl je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

2 Projekt: Aftercare v sociálním podnikání Cíl projektu: vytvoření/zdokonalení originálního know-how pro sociální podniky/podnikatele a družstva, které by jim pomohlo překonat nekritičtější momenty a křižovatky, které je čekají a kterým musí čelit po zahájení a při rozvoji svého (sociálního) podnikání OP Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory Mezinárodní spolupráce

3 Jaký je obraz, jaké principy a znaky má sociální podnik Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu ekonomického, sociálního a environmentálního.

4 Jaké principy a znaky má sociální podnik Sociální prospěch Provozuje aktivity prospívajících společnosti či specifické skupině v obecném zájmu Založen ve prospěch občanů nebo z jejich iniciativy (přímo nebo nepřímo) Demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně manažerské rovině)

5 Jaké principy a znaky má sociální podnik Ekonomický prospěch Není závislý na veřejných a soukromých institucích Vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce Nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika Případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise) Může využívat vícezdrojového financování

6 Jaké principy a znaky má sociální podnik Enviro a místní prospěch Spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje Podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů Podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni Využívá inovativní přístupy Zohledňuje ekologické aspekty

7 Často diskutované otázky Rovnováha balance podnikatelského chování (konkurenceschopnost, soutěž, profesionalita, růst) a plnění sociální mise (nejen intenzita, ale i časování) Potřeba vymezení se oproti jiným, čemu a jak? Legislativní pravidla analogie trávníku na sídlišti budoucí legislativa musí podporovat iniciativu a nezávislost ne svazovat ruce Sociální podnik a dotace, resp. granty

8 Často diskutované otázky Právní forma (není lhostejná, ale není klíčová pro kvalitu SP, ukvapené rozhodnutí se projeví teprve s odstupem): vliv má charakter podnikatelského záměru, potřeba spoluzodpovědnosti, struktura stakeholderů, předpokládaný další rozvoj, způsob financování a finanční a investiční náročnost podnikání, výše základního vkladu, další faktory individuálně, včetně historie podnikatelského záměru. Jednotlivec fyzická osoba Společnost s ručením omezeným Družstvo Jiné typy obchodních společností Obecně prospěšná společnost

9 Specifický typ sociálního podniku Sociální družstvo Družstvo zajímavé svojí variabilitou Neuzavřené společenství fyzických nebo právnických osob i kombinace Umožňuje nejtěsnější vztah stakeholderů k soc. podnikání Členové s pracovněprávním vztahem i bez něj (družstvo přivýdělku, inkubátor, dobrovolníci apod.) Vztah na místo a region družstvo obcí nebo obcemi iniciované Družstvo právnických osob: podnikatelské subjekty i např. NNO

10 Sociální firma Specifický typ sociálního podniku Zaměstnává těžce znevýhodněné cílové skupiny a poskytuje jim vyšší míru podpory Jedná se o podnikatelský subjekt, který usiluje o ekonomickou soběstačnost a konkurenceschopnost Není legislativně ukotvená Lidé pracující v sociální firmě jsou zaměstnanci (již ne klienti chráněné dílny) Vyšší pracovní tempo a náročnější pracovní podmínky než v chráněné dílně

11 Pojmy nebo dojmy? aneb: uvědomujeme si, co je právní forma, co jsou nástroje podpory a co je firemní hodnotový žebříček? Sociálně terapeut. chráněná dílna NNO 67 zák. 108/2006 Chráněná pracovní dílna 60% OZP Zák. 435/ 2004 Zaměstnavatel více než 50% OZP 81 zák. 435/2004 Sociální firma Nelegisl. Sociální podnik nespecifikovaný Nelegisl. Sociálně odpovědný podnik Nelegisl. Běžný podnik Nelegisl. XXXX XXXXX XXX XXXX

12 Chráněná dílna nebo sociální podnik, firma, družstvo? Je nutno si uvědomit, co je označením právní formy = občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, družstvo, obchodní společnost. Co je označením legislativní formy pomoci a podpory včetně finanční = druh sociální služby hrazené z veřejných financí (např. soc.terapeut.chd), chráněná pracovní dílna (nástroj podpory nikoli typ subjektu), zaměstnavatel převážně osob se ZP (specificky podporovaný jakýkoliv zaměstnavatel), projekt (podporovaný z národních nebo evropských zdrojů) apod. Co je označení typu podniku z hlediska jeho vztahu k hodnotám a udržitelnému rozvoji, vnitřních a vnějších vztahů k zaměstnancům a k jeho zákazníkům a prostředí (SF, SP, CSR)

13 Co je základem sociálního podnikání Nikoli dotace a podpora, nikoli označení na vstupních dveřích Základem je rovnovážná kombinace konkurenceschopné podnikavosti a podnikání na profesionální úrovni a současně jeho (sociální) funkce ve vztahu k okolí i účastníkům (nejen zaměstnancům), daná firemní kulturou Je srozumitelně deklarován obecně prospěšný účel, pozitivní externalita, mluví se o byznysu NOT-FOR-PROFIT (zisk je žádoucí, ale využitý pro společné cíle), demokratické principy řízení a účasti zaměstnanců (nikoli v operativním řízení), většinou lokální a regionální rozměr podnikání Využívá sociálního kapitálu (vztahy, image, dlouhodobý přínos)

14 Zpět k projektu Aftercare v sociálním podnikání - co projektu předcházelo Úspěchy a neúspěchy projektu Equal: Sociální družstva a podniky - zástupci cílových skupin osloveni - zájemci o založení sociálního podniku podpořeni - založeno 17 sociálních podniků Mezi nimi družstva: SENZA, Prostějov AKSTA, Brno Podané ruce, Zubří

15 Už víme, že sociální podnikatelé v ČR: Nezpracovávají podnikatelský plán Neprovádí marketingový průzkum Nedefinují sociální cíle a parametry výkonnosti firmy Neprovádí marketing neumí se prodat Nekomunikují a nevyužívají stakeholdery pro vlastní podnikání Neměří vlastní sociální přidanou hodnotu Chceme to změnit

16 Výstupy projektu Manuál pro přežití sociálního podnikatele I. Proč jsou sociální podniky zakládány II. III. IV. Podnikatelský plán sociálního podniku Praktická provozní témata Finanční otázky vícezdrojové financování V. Nejčastější chyby při založení a provozu sociálního podniku Příručka Základy sociálního auditingu Měření sociální přidané hodnoty podnikání ve vztahu k jednotlivým stakeholderům

17 Již proběhlo: na závěrečný workshop projektu Aftercare s mezinárodní účastí. Praha, SČMVD Exkurze u sociálních podnikatelů v Irsku, školení k sociálnímu auditingu, kulaté stoly a workshopy po celé ČR, návštěva českých sociálních podnikatelů v Irsku Unikátní dotazníkový průzkum u 16 sociálních podnikatelů Zveme vás:

18 Děkuji vám za pozornost Ing. Lucie Brančíková expert projektu Svaz českých a moravských výrobních družstev Kancelář projektu v Brně, Kozí 4, 4. patro Václavské nám. 21, Praha 1, 4. patro Tel

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE Individuální projekt Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH NÁMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU UPLATNITELNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM

Více

České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti

České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti ČESKÉ POJETÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ široké, důraz kladen na podnikání zaměstnávání znevýhodněných osob poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012

Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová. Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Jak začít v ČR sociálně podnikat Petra Francová Evropské dny handicapu Ostrava 4.10.2012 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev

Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít. Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít Ing. Lucie Brančíková Svaz českých a moravských výrobních družstev Na cestě k úspěchu leží překážky. Jak je překonat. vyhnout

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Metodika vzniku sociální firmy

Metodika vzniku sociální firmy Sociální firma Hračkotéka Metodika vzniku sociální firmy Obchod s hračkami jako sociální firma zaměstnávající osoby se zdravotním znevýhodněním Tato metodika vznikla jako jeden z výstupů klíčové aktivity

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce

Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodická příručka pro zaměstnavatele v oblasti asistenčních činností Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. AUTOŘI:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - DEFINICE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Neziskovéorganizace vjmk a jejich samo/financování 6. prosince 2011, Brno

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - DEFINICE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Neziskovéorganizace vjmk a jejich samo/financování 6. prosince 2011, Brno PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ - DEFINICE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ Neziskovéorganizace vjmk a jejich samo/financování 6. prosince 2011, Brno Obsah semináře 1) Historie sociálního podnikání(sp) 2) Definice sociálního

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více