5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici"

Transkript

1 Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně a postupně se dostávají do těsné blízkosti apexů dočasných řezáků. Z tohoto důvodu je při poranění dočasných zubů nutné vždy myslet na možnost poškození zárodků stálých zubů. K poranění dočasných řezáků dochází v převážné většině mezi 1. až 3. rokem věku dítěte, kdy dítě většinou nespolupracuje. Způsob vyšetření dítěte s úrazem je znázorněn na obrázku (viz FOTO 240) lékař a rodič sedí naproti sobě, dítě má hlavu na klíně vyšetřujícího a rodič fixuje paže a ruce dítěte. I přes spolupráci rodičů je ošetření úrazu zubů (fixace dlahou, endodontické ošetření) v tomto věku velice obtížné a většinou poraněný zub extrahujeme nebo jej ponecháme bez ošetření. K extrakci je dočasný zub indikován vždy, pokud existuje nebezpečí poškození zárodku stálého nástupce. Fraktura skloviny a fraktura skloviny a dentinu Většina poranění zubní korunky postihuje sklovinu nebo sklovinu a část dentinu. V obou případech provedeme zábrus ostrých okrajů tvrdých zubních tkání. Ve výjimečných případech, pokud dítě dobře spolupracuje, můžeme ztracené zubní tkáně dostavět kompozitním materiálem.

2 5/8.3 str. 2 Praktický rádce zubního lékaře Úrazy zubů u dětí Komplikovaná fraktura zubní korunky Ve většině případů je poraněný zub extrahován. V případě, že zub má dokončený vývoj kořene a nenastala ještě jeho resorpce, a pokud dítě spolupracuje, je možné ošetřit kořenový kanálek zubu (viz FOTO 241, 242) a následně dostavět ztracené zubní tkáně kompozitním materiálem. Fraktura korunky a kořene zubu Lomná linie u těchto úrazů probíhá sklovinou, dentinem a cementem a většinou je poraněná také zubní dřeň. Ošetření je velmi obtížné a téměř vždy takto poraněné zuby extrahujeme. Fraktura kořene Pokud je zlomenina lokalizovaná v gingivální třetině zubní korunky a koronární fragment je výrazně dislokován, je metodou volby při ošetření extrakce zubu. Apikální fragment ponecháváme in situ, revize apikální oblasti by s největší pravděpodobností vedla k poškození zárodku stálého zubu (viz FOTO 243). Ve většině případů dojde k resorpci apexu kořene zubu. Pokud koronární fragment není dislokován, pouze jeví mírný stupeň pohyblivosti, ponecháváme stav bez ošetření a pacienta pravidelně kontrolujeme, nejlépe každé 3 měsíce. Někdy dojde k nekróze zubní dřeně koronárního fragmentu, avšak v apikální části zůstává pulpa vitální. Kontuze Kontuze zubu společně se subluxací a luxačními poraněními zubů představují v dočasné dentici největší procento úrazů zubů. Velmi často jsou tyto stavy provázeny poraněním měkkých tkání (otoky rtů, lacerace a krvácení ústní sliznice a gingivy), které buď nevyžaduje žádné ošetření, nebo je ošetřeno suturou (viz FOTO 244). Otok většinou do týdne odezní a doma rodiče ošetřují měkké tkáně pomocí tamponů a 0,1 % roztoku chlorhexidinu, dvakrát denně po dobu jednoho týdne. Při kontuzi zubu rodiče často zubního lékaře ani nenavštíví a znepokojeni začnou být až v případě diskolorace zubní korunky postiženého zubu. Subluxace Při subluxaci dočasných zubů dochází k různému stupni pohyblivosti postižených zubů. K ošetření přistupujeme konzervativně, rodičům doporučujeme čistit poraněnou

3 Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 3 oblast dutiny ústní. Dítě má několik dní kašovitou dietu. K upevnění poraněných zubů dochází během 1 2 týdnů. Extruzivní luxace Při extruzivní luxaci je dočasný zub značně pohyblivý a nejvhodnějším způsobem ošetření takového poranění je extrakce postiženého zubu. Laterální luxace Nejčastěji dochází k dislokaci zubu směrem palatinálním. V tom případě je kořen postiženého zubů daleko od zárodku stálého nástupce a stav ponecháváme většinou bez ošetření. Dislokovaný zub bývá zaklíněn v nové poloze relativně pevně. Během 1 2 měsíců tlak jazyka často posune postižený zub do původní polohy. V případě, že dočasný zub je dislokován bukálně a je jakoby vyvrácen ven z dutiny ústní, často jej extrahujeme pro nebezpečí další traumatizace zárodku stálého zubu. Intruzivní luxace Intrudovaný dočasný zub je většinou značně dislokován. Intruze může být buď částečná, kdy postižený zub je v infrapozici a v ústech je vidět pouze část zubní korunky (viz FOTO 245), nebo úplná, kdy zub v ústech vidět není a často je mylně považován za avuldovaný (viz FOTO 246). Diagnózu potom stanovíme až na základě zhotovení rentgenového snímku. U všech typů intruze je zásadní určení směru intruze, zda je palatinální či bukální. Diagnóza by měla být stanovena na základě jak klinického, tak rentgenového vyšetření. Při klinickém vyšetření pátráme, zda nelze hmatat apex intrudovaného zubu vestibulárně. Pokud intruze není úplná, pomůže nám směr dlouhé osy korunky zubu. Na rentgenovém snímku můžeme vidět, že intrudovaný zub je jakoby zkrácený, což svědčí pro intruzi směrem bukálním (apex jde mimo zárodek stálého zubu) nebo je naopak jeho stín prodloužený, a to znamená, že intruze je směrem palatinálním s pravděpodobným poškozením zárodku stálého zubu. Pokud je dočasný zub dislokován palatinálně (směrem k zárodku stálého zubu), je nutné poraněný dočasný zub ihned extrahovat. Minimalizujeme tak další traumatizaci zárodku stálého zubu. Při tomto výkonu nikdy nepoužíváme páky, ale vždy pouze extrakční kleště, jejichž branže umisťujeme meziodistálně a zub vybavujeme v axiálním směru. V případě dislokace dočasného zubu bukálním směrem ponecháváme stav bez terapie a vyčkáme sponsrpen 2008

4 5/8.3 str. 4 Praktický rádce zubního lékaře Úrazy zubů u dětí tánní re-erupce, ke které dochází v průběhu 2 6 měsíců. Rodiče čistí poraněnou oblast roztokem 0,1 % chlorhexidinu. V průběhu re-erupce existuje riziko infekce poraněného zubu, proto dětského pacienta sledujeme jedenkrát týdně po dobu 2 3 týdnů a dále po 3 6 měsících. Rodiče upozorníme na možnost otoku postižené oblasti, krvácení nebo vytvoření píštěle. V tom případě je nutné zub ihned extrahovat. Pokud k re-erupci do půl roku nedojde, příčinou je pravděpodobně ankylóza intrudovaného dočasného zubu, a ten pak může být překážkou při prořezávání stálého nástupce. Proto dočasný zub postižený ankylózou extrahujeme. Avulze Při avulzi zub zcela opustí zubní lůžko (viz FOTO 247). V některých případech může dojít k záměně intruzivní luxace a avulze, a to zejména v těch případech, kdy je intruze úplná a zub v ústech není vidět. Pokud si nejsme jisti, je nutné zhotovit rentgenový snímek. Avuldované dočasné zuby nereplantujeme. Jednak pro obtížnost zhotovení dlahy k fixaci poraněného zubu či zubů a jednak pro nebezpečí poškození zárodku stálého zubu.

5 str. 49 FOTO 161 Výřez z ortopantomogramu. Semiretinovaný zub 48, meziálně skloněný. Přerušovaná čára naznačuje průběh předpokládané částečné dekapitace. FOTO 162 Instrumentarium. Zleva skalpel (velikost 15), raspatorium, srpek, Beinova páka, exkochleační lžička, chirurgická pinzeta, nůžky, Burianův plastický jehelec. Nahoře zanořovací hák. Dole vrtáčky shora kuličkový vrtáček, fisurový vrtáček, fréza na egalizaci. FOTO 163 Semiretinovaný zub 48. Šipka označuje drobnou komunikaci s perikoronárním prostorem zubu 48.

6 str. 50 FOTO 164 Trujúhelníkovitá incize. FOTO 165 Odklopení mukoperiostálního laloku.

7 str. 51 FOTO 166 Odklopení mukoperiostu linguálně. Raspatorium chrání linguální nerv při preparaci kosti distálně za zubem 48. FOTO 167 Po odstranění kosti vestibulárně a distálně za zubem 48.

8 str. 52 FOTO 168 Částečná dekapitace zubu 48. FOTO 169 Extrahovaný zub 48.

9 str. 53 FOTO 170 Egalizované lůžko po extrahovaném zubu 48. FOTO 171 Sutura rány.

10 str. 54 FOTO 172 Rána ošetřená suturou. FOTO 173 Rozdílná morfologie kořenů dolních molárů. FOTO 174 Morfologie kořenů M1 a M2. Regio M1 kořeny divergentní, M2 konvergentní. RTG obraz vertikální destrukce alveolu. Nedokonalá endodontická terapie.

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

Kraniotrauma v přednemocniční péči

Kraniotrauma v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Kraniotrauma v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. Michal Koutek Vypracovala:

Více

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta UK v Plzni Atlas histologie tvrdých tkání příručka pro studenty Lukáš Nedorost, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana

Více

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ

JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ JAK SE VYPOŘÁDAT S BOLESTMI KLOUBŮ V lidském těle najdeme 206 kostí a některé jsou v místech, kde se spolu setkávají, důmyslně pospojovány pohyblivými klouby. S jejich občasnou bolestí či únavou se setká

Více

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči

Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči Imobilizace a transport v přednemocniční a nemocniční péči SOBALÍK TOMÁŠ VILÍMKOVÁ ANDREA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ

Více

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči

Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Vyšší odborná škola a střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Poranění páteře v akutní péči Obor: Diplomovaný zdravotnický záchranář dálkové studium Vypracovala: Klára Rozmarová Vedoucí práce: MUDr. Josef

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXV V Praze dne 29. června 2007 částka 7 Cena 50 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 6/T/2007, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Zuzana Čučková Vedoucí

Více

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26

Náhlé příhody břišní. Obsah. Část obecná. Část speciální. Předmluva... 7. 5.7 Torakofrenolaparotomie... 26 Náhlé příhody břišní Obsah Předmluva... 7 I Část obecná 1 Zobrazovací metody při NPB... 9 1.1 RTG... 9 1.2 UZ... 10 1.3 CT... 10 1.4 RTG kontrast... 11 1.5 ERCP... 11 1.6 PTC... 11 1.7 Angiografické vyšetření

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Bureš Jiří FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Jiří Bureš Studijní obor:

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí oznámených pojistiteli od 1. 1. 2014 ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci

Více

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí

OCEŇOVACÍ TABULKY. pro likvidaci pojistných událostí OCEŇOVACÍ TABULKY pro likvidaci pojistných událostí ze samostatného i doplňkového úrazového pojištění a pojištění pro případ pracovní neschopnosti sjednaného v rámci životního pojištění nebo komerčního

Více

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE

35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE 35. TYPY ZLOMENIN A JEJICH DISLOKACE zlomenina porušení kontinuity kosti (úplné i neúplné) vznikající mechanismem přímým (působení sil přímo v místě zlomeniny) nepřímým (síla působí v oblasti vzdálené

Více

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR?

2/3 KOMU JE URČENA TATO BROŽURA? CO JE ZHOUBNÝ NÁDOR? OBSAH Komu je určena tato brožura?... 2 Co je zhoubný nádor?... 2 Mozek... 3 Nádory mozku... 7 Obtíže... 9 Vyšetření... 10 Další vyšetření... 11 Léčba... 13 Léčba průvodních potíží... 16 Vědecký výzkum...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Stanislava Matějková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Stanislava Matějková Studijní

Více

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014.

TABULKA. pro oceňování tělesného poškození úrazem. Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. TABULKA pro oceňování tělesného poškození úrazem Platné pro pojistné smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014. Tabulka pro oceňování tělesného poškození úrazem Stránka 1 Zásady pro hodnocení tělesného poškození

Více

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 FIRST STEPS 1 2 OBSAH PŘEDMLUVA Strana 4 ÚVOD Strana 5 A A:1 Základní vyšetření Strana 8 B B:1 Srdeční zástava

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 177 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů zubní instrumentářka, ošetřovatel,

Více

Poučení pro pacienty před operací čelistí

Poučení pro pacienty před operací čelistí MUDr. René Foltán Poučení pro pacienty před operací čelistí Jako ve všech chirurgických oborech vyskytují se i v ortognátní chirurgii komplikace. Naší snahou je jim preventivně předejít a minimalizovat

Více

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění Šárka Michalíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění

Více