5/8.5 Úrazy stálých zubů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/8.5 Úrazy stálých zubů"

Transkript

1 Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Úrazy stálých zubů MUDr. Romana Ivančaková, CSc. 1 Úvod 2 Ošetření úrazů stálých zubů 2.1 Zlomenina zubní korunky Infrakce skloviny Zlomenina skloviny Zlomenina skloviny a dentinu Komplikovaná zlomenina zubní korunky 2.2 Zlomenina korunky a kořene zubu 2.3 Zlomenina kořene 2.4 Kontuze 2.5 Subluxace 2.6 Extruzivní luxace 2.7 Laterální luxace 2.8 Intruzivní luxace 2.9 Avulze 3 Komplikace a prognóza poranění zubů ve stálé dentici 3.1 Infrakce a nekomplikovaná zlomenina zubní korunky 3.2 Komplikovaná zlomenina zubní korunky 3.3 Zlomenina kořene 3.4 Luxační poranění Nekróza zubní dřeně Resorpce kořene

2 str. 2 Praktický rádce zubního lékaře 1. Úvod K úrazům stálých zubů dochází nejčastěji mezi rokem věku dítěte. Z toho vyplývá, že většina poraněných zubů nemá dokončený vývoj kořene, kořenový kanálek zubu je široký a jeho stěny jsou v apikální oblasti tenké. Pokud dojde k nekróze zubní dřeně poraněného zubu, nepokračuje apozice sekundárního dentinu s rizikem zlomeniny kořene zubu v apikální třetině a následné ztráty zubu. Základním principem ošetření úrazů stálých zubů je tedy zachování vitality zubní dřeně, která umožňuje pokračování vývoje kořene včetně fyziologické apozice dentinu. 2. Ošetření úrazů stálých zubů 2.1 Zlomenina zubní korunky Při poranění zubní korunky je důležité diagnostikovat případné současné poranění závěsného aparátu zubu, protože riziko komplikací se s přidruženými luxačními poraněními zvyšuje Infrakce skloviny Infrakce skloviny je poranění zubní korunky, kdy nedochází ke ztrátě tvrdých zubních tkání. Lomná linie většinou končí v oblasti dentino-sklovinné hranice a je nejlépe vidět, pokud je světelný paprsek při osvícení zubu paralelní s dlouhou osou zubní korunky. Poranění nevyžaduje léčbu, následné kontroly pacienta jsou ale nutné, protože při nárazu mohlo dojít k poškození závěsného aparátu zubu a nervově-cévního zásobení zubní dřeně v oblasti apexu zubu Zlomenina skloviny Ztráta zubních tkání je minimální. Ošetření spočívá buď v ohlazení ostrých sklovinných okrajů a aplikaci fluoridového preparátu (nejlépe laku), a nebo v doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem Zlomenina skloviny a dentinu Jedná se o poranění zubní korunky, kdy lomná linie prochází sklovinou a dentinem a došlo k otevření dentinových tubulů (viz FOTO 272). Neošetřená dentinová rána může být vstupní branou infekce a následně zánětu zubní dřeně, případně její nekrózy. Ošetření obnaže-

3 Praktický rádce zubního lékaře str. 3 ného dentinu je nutné provést co možná nejdříve. Následuje doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem. Provizorní ošetření zubní korunky spočívá v překrytí obnažených dentinových tubulů preparátem s hydroxidem vápenatým a zhotovení provizorní výplně (obvazu) z kompozitní pryskyřice nebo pryskyřicí modifikovaného skloionomerního cementu (kompomeru) na lomné ploše zubu. Toto ošetření je indikováno v případě, že celkový zdravotní stav pacienta neumožňuje definitivní estetické doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem nebo pokud je zlomenina zubní korunky spojena s luxačními typy poranění zubu a je nutné zhotovení dlahy (viz FOTO 273, 274). Fixace odlomeného fragmentu zubní korunky patří k méně častým způsobům ošetření zlomeniny zubní korunky, protože odlomená část se většinou nenajde. Pokud ano, je tento způsob ošetření z estetického hlediska nejlepší. Důležité je, aby byl úlomek uchován ve vlhkém prostředí (např. ve sklenici s vodou) a ošetření provedeno co možná nejdříve. Fixace se provádí kombinací leptací techniky poraněného zubu a úlomku a fixací pomocí vazebného systému (sklovinného a dentinového adheziva) Komplikovaná zlomenina zubní korunky Lomná linie prochází sklovinou, dentinem a současně je poraněna zubní dřeň (viz FOTO 275, 276). Cílem ošetření je uchování vitality zubní dřeně. Zubní dřeň musí být izolována od zevního prostředí (bakteriální invaze), aby nedošlo k jejímu infikování. Ošetření spočívá v přímém překrytí zubní dřeně nebo v provedení parciální pulpotomie. Oba postupy jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. Pokud váháme, který způsob ošetření zvolit, provedeme raději parciální pulpotomii, která zajišťuje lepší ochranu exponované zubní dřeně vůči bakteriální kontaminaci (viz FOTO 277, 278).

4 str. 4 Praktický rádce zubního lékaře Tab. 1 Přímé překrytí zubní dřeně Indikace Postup zubní dřeň je zdravá, poranění není spojeno s poruchou cévního zásobení zubní dřeně (luxační poranění), pulpa je otevřená max. 1 mm, doba mezi poraněním a ošetření je max. 24 hodin. izolace zubu pomocí koferdamu, očištění lomné plošky sterilním vatovým smotkem namočeným ve fyziologickém roztoku nebo chlorhexidinu (0,1 %), osušení lomné plošky suchým sterilním vatovým smotkem, překrytí perforace pastou s hydroxidem vápenatým (Dentbalsam, Calci-line), zhotovení hermetické výplně doplnění zubní tkáně. Tab. 2 Parciální pulpotomie Parciální pulpotomie Ošetření spočívá v odstranění částečně infikované zubní dřeně. Raná plocha je obvykle 2 mm pod úrovní perforace (hloubka amputace). Parciální pulpotomie je indikována zejména u zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene. Prognóza není limitována velikostí perforace ani dobou mezi úrazem a ošetřením. Technika aplikace lokální anestezie, izolace zubu pomocí koferdamu a očištění lomné plošky sterilním vatovým smotkem namočeným ve fyziologickém roztoku nebo chlorhexidinu (0,1 %), preparace skříňkovité kavity v okolí perforace, odstranění zubní dřeně sterilním exkavátorem do hloubky 2 mm, kontrola krvácení (nesmí dojít k vytvoření krevní sraženiny mezi ránou pulpy a obvazem z hydroxidu kalcia) pomocí vatového smotku namočeného ve fyziologickém roztoku nebo anestetiku s vazokonstrikční přísadou, překrytí rány pulpy pastou s hydroxidem kalcia (Dentbalsam, Calci-line), přes pastu vrstva tuhnoucího cementu, zhotovení hermetické výplně doplnění zubní tkáně.

5 Praktický rádce zubního lékaře str Zlomenina korunky a kořene zubu Tento typ poranění postihuje sklovinu, dentin, zubní cement a často bývá poraněna také zubní dřeň. Lomná linie může být vertikální, častěji ale bývá šikmá nebo obloukovitá, lokalizovaná několik milimetrů nad okrajem gingivy na labiální plošce zubu, palatinálně pak může zasahovat různě hluboko pod cemento-sklovinnou hranici. U zlomenin, které komunikují s ústní dutinou, bývá poraněn závěsný aparát zubu. Prognóza těchto poranění je obvykle špatná, zejména pokud je poraněna také zubní dřeň. Ošetření obvykle spočívá v odstranění koronárního fragmentu a další postup záleží na tom, jak hluboko lomná linie zasahuje intraalveolárně. Pokud zub nemá dokončený vývoj kořene, často dochází k jeho ztrátě (extrakce). Pokud vývoj kořene je dokončen a foramen apicale uzavřeno, můžeme poranění korunky a kořene ošetřit několika způsoby: a) odstranění gingiválního fragmentu a re-attachment gingiválního úponu gingiva spontánně vytvoří re-attachment k dentinu (pomocí dlouhého spojovacího epitelu), b) odstranění koronárního fragmentu a gingivektomie následuje rekonstrukce zubní korunky, c) odstranění koronárního fragmentu a ortodontická extrutze koronární fragment je nejprve provizorně fixován k sousednímu zubu (prevence přerůstání gingivy přes okraj lomné linie), kořenový kanálek je endodonticky ošetřen a zub extrudován pomocí fixního ortodontického aparátu asi v rozsahu 0,5 mm, koronární fragment následně odstraněn a ošetření dokončeno rekonstrukcí zubní korunky, d) odstranění koronárního fragmentu a chirurgická extruze v nové poloze je kořen fixován většinou suturou, následuje provizorní endodontické ošetření kořenového kanálku zubu. Po 4 týdnech je kořenový kanálek ošetřen definitivně (kondenzační metodou) a za další 4 týdny může dojít k rekonstrukci zubní korunky. 2.3 Zlomenina kořene Zlomenina kořene postihuje dentin, zubní cement a zubní dřeň (viz FOTO 279). Koronární fragment může být dislokován, většinou palatinálně, pokud lomná linie probíhá v gingivální třetině zubního kořene. Léčba spočívá v okamžité repozici koronárního fragmentu (pokud je to nutné) a fixaci poraněného zubu pomocí semirigidní dlahy. Fixaci je nutné provést vždy, aby byl zajištěn optimální kontakt fragmentů, který je důležitý zejména v prvních týdnech hojení.

6 str. 6 Praktický rádce zubního lékaře Zhotovení dlahy dlaha musí zajistit dobrou stabilitu poraněného zubu a být jednoduchá na zhotovení, nesmí překážet v okluzi, musí umožnit provádět testy vitality a v případě potřeby umožnit přístup do kořenového kanálku zubu. Technika zhotovení dlahy je uvedena v tabulce 3. Tab. 3 Zlomenina kořene fixace aplikace lokální anestezie, repozice koronárního fragmentu (pokud to je nutné) tlakem prstů, zhotovení rentgenového snímku, zda je repozice optimální, zhotovení dlahy kombinací krouceného ortodontického drátu a kompozitní pryskyřice v rozsahu alespoň 2 sousedních zubů, doba fixace je alespoň 2 3 měsíce, výplachy dutiny ústní 0,1 % roztokem chlorhexidinu 2x denně po dobu 7 10 dnů, 2.4 Kontuze Pojem kontuze označuje poranění závěsného aparátu zubu, kdy nedochází k dislokaci nebo uvolnění zubu ze zubního lůžka. Typickým příznakem je pocit brnění až bolesti při poklepu na poraněný zub. Stav nevyžaduje ošetření, pacienta však dlouhodobě kontrolujeme pro možnost následných komplikací (nekróza zubní dřeně). 2.5 Subluxace Postižené zuby vykazují různý stupeň pohyblivosti, který může být doprovázen krvácením v oblasti marginální gingivy (viz FOTO 280, 281). Pokud je příčinný zub pohyblivý v horizontálním i vertikálním směru, měla by se provést jeho fixace na 1 2 týdny pomocí kombinované dlahy z kompozitní pryskyřice a ortodontického drátu nebo dlahy typu fibre-splint (viz tab. 3). V ostatních případech pacientovi doporučíme měkkou stravu na 1 2 týdny a pro kontrolu hygienických poměrů v dutině ústní výplachy 0,1 % chlorhexidinem. 2.6 Extruzivní luxace Při tomto poranění dochází k vysunutí zubu ven ze zubního lůžka v axiálním směru. Zub je potom jakoby delší a extrémně pohyblivý. Objevit se může také krvácení z periodontální štěrbiny.

7 Praktický rádce zubního lékaře str. 7 Ošetření spočívá v okamžité repozici a fixaci poraněného zubu na dobu 2 3 týdnů, aby mohlo dojít ke zhojení poškozených tkání závěsného aparátu zubu. U zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene je repozice důležitá pro revaskularizaci pulpy a dokončení vývoje zubního kořene. 2.7 Laterální luxace Laterální luxace znamená, že postižený zub je dislokován palatinálně, bukálně, meziálně nebo distálně. Často dochází současně ke zhmoždění nebo zlomenině zubního lůžka. Léčba spočívá opět v repozici a fixaci poraněného zubu kombinovanou dlahou na 3 4 týdny. Před zhotovením dlahy je vhodné provést kontrolu postavení zubu na rentgenovém snímku. 2.8 Intruzivní luxace Intruze je nejzávažnější typ luxačních poranění. Postižený zub je dislokován v axiálním směru do zubního lůžka (viz FOTO 282). Většinou dochází současně k poranění alveolární kosti, závěsného aparátu zubu a zubní dřeně. Neexistuje zcela jednotný názor, jak takové poranění ošetřit. Možností je několik: vyčkat na spontánní re-erupci (viz FOTO 283), provést ortodontickou repozici (viz FOTO 284) nebo chirurgickou repozici. Každý případ by měl být posuzován individuálně. Určitý standard ošetření intrudovaného zubu je uveden v tabulce 4. Tab. 4 Intruzivní luxace ošetření Vpřípadě okamžité chirurgické repozice existuje značné riziko zevní resorpce kořene a ztráta alveolární kosti. Chirurgické repozici se proto raději vyhýbáme. Indikovaná je pouze v případě, že zub pronikne skrz nosní spodinu do apertura piriformis nebo skrz měkké tkáně do vestibulum oris. Většinu intrudovaných zubů reponujeme ortodonticky nebo čekáme na spontánní re-erupci. Volba závisí na závažnosti intruze. Zevní zánětlivá resorpce kořene je obvyklou komplikací intruzivních luxací, a proto by mělo následovat endodontické ošetření kořenového kanálku postiženého zubu nejpozději 3 týdny po úrazu. Pokud je možné získat přístup do kořenového kanálku zubu v jeho intrudované poloze, provedeme endodontické ošetření a počkáme, zda dojde ke spontánní re-erupci. V opačném případě provedeme nejprve ortodontickou repozici a následně endodontické ošetření kořenového kanálku postiženého zubu.

8 str. 8 Praktický rádce zubního lékaře 2.9 Avulze Avulze je stav, kdy zub zcela opustí zubní lůžko. Poraněnými tkáněmi jsou alveolární kost, zubní cement, parodontální vazy, gingiva a zubní dřeň (viz FOTO 285, 286, 287). Pokud pacient zub zachrání a přinese ho s sebou na ošetření, měli bychom se téměř vždy pokusit o jeho replantaci. Replantace se neprovádí v těchto případech: pokud to nedovoluje celkový zdravotní stav pacienta, pokud je roztříštěno zubní lůžko, pokud je avuldovaný zub mechanicky poškozen, nereplantujeme dočasné zuby. Pokud pacient zub s sebou nepřinese a neví, kde zub je, zejména, pokud byl krátce v bezvědomí, je zcela nezbytné zhotovit rentgenový snímek plic, zda nedošlo k zapadnutí zubu do dýchacích cest. Při tomto poranění vždy dochází k přerušení nervově cévního svazku a prognóza závisí na tom, zda se jedná o zub s dokončeným vývojem kořene nebo nedokončeným vývojem kořene. Pokud je kořen zubu vývojově dokončen a foramen apicale uzavřeno, není prakticky žádná naděje, že by došlo k revaskularizaci zubní dřeně. Výsledkem je nekróza zubní dřeně s následným rozvojem zevní zánětlivé resorpce. Proto je nutné pohlížet na replantaci vždy jako na dočasné řešení a pacienta s touto skutečností seznámit. V případě, že zub nemá dokončený vývoj kořene a ten je ve stadiu, kdy stěny kořenového kanálku jsou alespoň paralelní, existuje možnost revaskularizace zubní dřeně díky otevřenému foramen apicale a komunikaci s okolními tkáněmi periodoncia. Replantace se doporučuje proto, že i přes četné komplikace zub přežívá v zubním oblouku několik let a slouží jako ideální mezerník. Replantát také minimalizuje horizontální i vertikální resorpci alveolární kosti, což je výhodné pro budoucí způsoby ošetření uzavření mezery pomocí ortodontického aparátu, dentální implantát. Komplikace, ke kterým po replantaci dochází, ovlivňuje řada faktorů. V první řadě to je extraalveolární perioda, tedy čas, který uplyne od ztráty zubu po jeho opětovné vložení do zubního lůžka. Nejvhodnější je, pokud je zub replantován zpět do zubního lůžka okamžitě po úrazu. V případě, že to nelze provést, je důležité uchovat zub ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k vysušení parodontálních vláken, jejichž buňky přežijí v suchém prostředí maximálně minut.

9 Praktický rádce zubního lékaře str. 9 Po této době se výrazně zvyšuje riziko zánětlivé resorpce zubního kořene. Poraněný zub lze uchovat a transportovat ve fyziologickém roztoku, mléce, kultivačním médiu nebo slině. V terénu je obvykle vždy k dispozici pouze slina. Nevhodným transportním médiem je voda. Doporučení k okamžitému ošetření po avulzi jsou uvedena v tabulkách 5 a 6. Tab. 5 Replantace na místě úrazu O první pomoci při avulzi zubu by měla být informována také laická veřejnost. Doporučení č. 1 Vložte zub co možná nejdříve zpět do zubního lůžka. Doporučení č. 2 Vložte zub do úst dítěte mezi dolní ret a zuby, pokud to nelze provést, vložte zub do sklenice s mlékem. Ihned vyhledejte ošetření u zubního lékaře. Tab. 6 Replantace v ordinaci aplikace lokální anestezie, opláchnout zub fyziologickým roztokem pomocí injekční stříkačky, zub uchopit za zubní korunku, minimálně se dotýkat kořene zubu, vypláchnout šetrně zubní lůžko fyziologickým roztokem, vložit zub do zubního lůžka a provést šetrnou repozici prsty, postavení zubu zkontrolovat pomocí rentgenového vyšetření, fixace zubu pomocí dlahy (kompozitní pryskyřice nebo kombinovaná dlaha kompozitní pryskyřice + ortodontický drát), celkově podat antibiotika Tetracyklin po dobu 5 7 dní u dětí starších 6 let, pokud byl avuldovaný zub znečištěn hlínou, aplikovat profylaktickou dávku tetanického anatoxinu (TAT 0,5 ml), doporučit pacientovi výplachy dutiny ústní 0,1 % roztokem chlorhexidinu 2x denně po dobu 1 týdne, dlahu ponechat 7 10 dní, před sejmutím dlahy provést provizorní endodontické ošetření kořenového kanálku avuldovaného zubu, pokud poraněný zub má dokončený vývoj kořene.

10 str. 10 Praktický rádce zubního lékaře V případě, že poraněný zub má dokončený vývoj kořene, endodontické ošetření kořenového kanálku je nezbytnou součástí následného ošetření poraněného zubu. Důležitým krokem je správný tvar trepanačního otvoru, který koresponduje s tvarem pulpální dutiny ošetřovaného zubu. Trepanační otvor musí být dostatečně velký, abychom odstranili veškerou zubní dřeň z korunkové části pulpy. Po odstranění kořenové části zubní dřeně vypláchneme kořenový kanálek sterilním fyziologickým roztokem a po vysušení jej plníme pastou s hydroxidem vápenatým, kterou vkořenovém kanálku ponecháváme maximálně 1 měsíc. V současné době se ukazuje, že lepší výsledky než hydroxid vápenatý vykazuje lokální aplikace kortikosteroidů přímo do kořenového kanálku na dobu 4 týdnů, např. Ledermix pasta (protizánětlivý účinek). Po této době dokončíme endodontické ošetření kořenového kanálku poraněného zubu některou z doporučovaných kondenzačních metod. Pokud avuldovaný zub nemá dokončený vývoj kořene, lze očekávat revaskularizaci zubní dřeně a endodontické ošetření odložit. Před replantací je vhodné zub namočit do roztoku doxycylinu a po té ihned replantovat. Pacienta pak kontrolujeme klinicky a rentgenologicky každé 2 týdny, přičemž buď prokážeme pokračující vývoj zubního kořene, nebo nekrózu zubní dřeně. Pokud dojde k nekróze pulpy avuldovaného zubu, co nejdříve provedeme trepanaci dřeňové dutiny a endodontické ošetření kořenového kanálku (apexifikace). 3. Komplikace a prognóza poranění stálých zubů Po iniciální léčebné fázi následuje u stálých zubů jejich dlouhodobé sledování. Protože při úrazu zubu mohou být poraněny jak tvrdé zubní tkáně, tak závěsný aparát zubu, má každé poranění svoji specifickou prognózu. Případné komplikace je nutné odhalit co možná nejdříve. Intervaly, ve kterých provádíme kontroly, závisí na závažnosti poranění a věku pacienta. Většina komplikací se objeví do 12 měsíců po úrazu, mohou však vzniknout kdykoli později. Kontroly provádíme obvykle v těchto časových intervalech: 1 týden, 3 týdny, 6 týdnů, 3, 6, a 12 měsíců a dále 1x ročně po dobu 5 let od úrazu. Jejich součástí je vyšetření vitality zubní dřeně, poklepové citlivosti a pohyblivosti poraněného zubu a jeho případná diskolorace. Rentgenový snímek slouží ke zjištění periapikálních změn a změn v zubní dřeni.

11 Praktický rádce zubního lékaře str Infrakce a nekomplikovaná zlomenina zubní korunky Komplikace u těchto poranění nebývají časté. Nejčastěji dochází k nekróze zubní dřeně (negativní odpověď na test vitality, periapikální patologie, šedá diskolorace zubní korunky) během prvních 3 měsíců po poranění. 3.2 Komplikovaná zlomenina zubní korunky Nejčastější komplikací je opět nekróza zubní dřeně. Důležité je diagnostikovat patologii zubní pulpy co možná nejdříve. Ošetření závisí na stupni vývoje kořene poraněného zubu (viz výše). 3.3 Zlomenina kořene Uzhruba 80 % zlomenin zubního kořene zůstává zubní dřeň vitální. Zlomenina zubního kořene se může zhojit 4 různými způsoby (viz FOTO 288): a) kalcifikovanou tkání úlomky jsou spojené pevnou tkání, lomná linie na rentgenovém snímku je nezřetelná nebo jen málo zřetelná, poraněný zub je pevný, b) vazivem (vlákna závěsného aparátu) na rentgenovém snímku je patrná úzká, radiolucentní linie se zaoblenými okraji v místě zlomeniny, poraněný zub zůstává mírně pohyblivý, c) kostí a vazivem oba fragmenty jsou odděleny kostěným můstkem, lomná linie na rentgenovém snímku zůstává patrná, poraněný zub je mírně pohyblivý, d) granulační tkání odděluje oba fragmenty, pokud dojde k nekróze zubní dřeně, lomná linie je dobře vidět na rentgenovém snímku spolu se známkami zánětlivé resorpce na okrajích, zub je zvýšeně pohyblivý. Nejčastější komplikací zlomeniny kořene je nekróza zubní dřeně (infekce koronárního fragmentu), ke které zpravidla dochází během prvních 3 měsíců po poranění. V apikálním fragmentu zůstává pulpa většinou vitální, zejména u zlomenin v apikální, případně ve střední třetině kořene. Endodonticky pak ošetříme pouze koronární fragment a část kořene pod lomnou linií. Oba fragmenty se obvykle spojí vazivem. 3.4 Luxační poranění Nejčastějšími komplikacemi luxačních poranění jsou obliterace kořenového kanálku zubu v důsledku bakteriální invaze a nekróza zubní dřeně.

12 str. 12 Praktický rádce zubního lékaře Obliterace kořenového kanálku zubní dřeň se postupně zmenšuje (kalcifikovaná, tvrdá tkáň) a kořenový kanálek není na rentgenovém snímku patrný nebo jen málo, zub může na test vitality reagovat negativně, zubní korunka má většinou nažloutlou barvu. Ačkoli se zdá, že na rentgenovém snímku je kořenový kanálek zcela obliterován, vždy zde zůstává tenký proužek pulpální tkáně. Pokud dojde později k nekróze zubní dřeně, bývá endodontické ošetření technicky velmi obtížné, proto se někdy doporučuje provést preventivně endodontické ošetření kořenového kanálku poraněného zubu, a předejít tak jeho případné kalcifikaci Nekróza zubní dřeně nejčastější poúrazová komplikace. U zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene se nekróza zubní dřeně vyskytuje méně často než u zubů vývojově dokončených. Široce otevřený apex a komunikace s okolními tkáněmi periodoncia jsou pro případnou revaskularizaci příznivé. Diagnostika nekrózy zubní dřeně: test vitality (negativní), diskolorace zubní korunky šedé zbarvení zubní korunky, periapikální patologie (periapikální projasnění), zastavení vývoje kořene. Nekrózu zubní dřeně nejčastěji diagnostikujeme v rozmezí 3 měsíců až 2 let po poranění. Diagnostika se opírá o alespoň 2 z výše uvedených příznaků Resorpce kořene vyskytuje se nejčastěji u poranění, při kterých dochází kdislokaci zubu v zubním lůžku. Zánětlivá resorpce je progresivní typ resorpce kořene zejména po intruzivní luxaci a replantaci (viz FOTO 289). Příčinou je poškození buněk parodontálních vláken a zubního cementu úrazem a přítomnost infikované, nekrotické tkáně pulpy. Bakteriální produkty z infikovaného kořenového kanálku pronikají skrze dentinové tubuly do periodoncia, což je impulz pro další resorpci povrchu zubního kořene a cementu. Diagnóza se opírá o rentgenové vyšetření, na snímku vidíme miskovité okrsky resorbované tkáně zubního koře-

13 Praktický rádce zubního lékaře str. 13 ne, které navazují na obdobné okrsky resorpce přilehlé alveolární kosti, nejčastěji ve střední nebo koronární třetině zubního kořene. Ošetření spočívá v odstranění nekrotické zubní dřeně a dlouhodobé léčbě kořenového kanálku preparátem s hydroxidem vápenatým. Definitivní endodontické ošetření se provede některou z kondenzačních metod. Ve většině případů se proces zastaví a okrsky resorpce vyplní nově vytvořený zubní cement. Ankylóza je nejzávažnější typ zevní resorpce kořene. Nejčastěji vzniká po intruzivních luxacích a avulzích (dlouhá extraalveolární perioda). Příčinou je těžké poškození buněk parodontálních vláken a zubního cementu. Mezi povrchem zubního kořene a alveolární kostí se vytvoří kostní spojení, následuje postupná resorpce cementu a dentinu. Na rentgenovém snímku vymizí periodontální štěrbina a zubní tkáně jsou postupně nahrazovány kostí. Dříve než na rentgenovém snímku můžeme ankylózu diagnostikovat klinicky. Postižený zub charakterizuje typický vysoký, kovový zvuk při poklepu. Většina ankylóz vzniká v rozmezí 2 měsíců až 1 roku po úrazu. Účinná léčba bohužel neexistuje. Postižený zub se postupně dostává do infrapozice (okolní kost alveolárního výběžku roste) a většinou musí být chirurgicky odstraněn.

14 str. 14 Praktický rádce zubního lékaře

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika

Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni Stomatologická klinika Diagnostika a terapie následků úrazů stálých zubů Disertační práce Plzeň 2010 MUDr. Hana Hecová 1 1. Úvod Obsah 2. Současný stav

Více

Otázky pro SZZ 1. 1. Estetická výplň v konzervačním zubním lékařství 2. Pulpodentinový orgán, morfologie a funkce, pulpoperiodontální komplex 3. Erupce zubu procesy erupce, onemocnění spojená s erupcí

Více

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Úrazy orofaciální soustavy. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Úrazy orofaciální soustavy doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Anatomické poznámky Anatomické krajiny obličeje a přilehlých oblastí 1 regio frontalis 2 regio parietalis 3 regio temporalis 4 regio occipitalis

Více

Úrazy dočasných zubů

Úrazy dočasných zubů 1 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Úrazy dočasných zubů disertační práce MUDr. Helena Jaklová Olomouc 2009 2 Obsah 1. Úvod 5 2. Vývoj zubů.7 2.1. Vývoj dočasných zubů 9 2.2. Vývoj stálých

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje

ENDODONCIE. Základní anatomické a fyziologické údaje ENDODONCIE Cílem endodontického ošetření je zachránit zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout. Díky škodlivým látkám z bakterií, které způsobují kaz, dojde k zánětu nervu uvnitř zubu. Tento zub pak zpočátku

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná

Nejčastější je chronická kataráílní gingivitida plakem indukovaná Parodontologické minimum pro prekliniku Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. Parodontologie Obor zubního lékařství, který se zabývá onemocněním parodontu Onemocnění parodontu = parodontopatie Parodont =

Více

2/1.6. Endodontické procedurální nehody 2/1.6. MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová. Praktický rádce zubního lékaře. str.

2/1.6. Endodontické procedurální nehody 2/1.6. MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová. Praktický rádce zubního lékaře. str. Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Endodontické procedurální nehody MUDr. Daniel Černý MUDr. Petr Bednář MUDr. Simona Ságlová Poučení z chyb druhých je považováno za moudré. Nabízíme sbírku vlastních

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Maximální výkon proti bakteriím a virům

Maximální výkon proti bakteriím a virům Maximální výkon proti bakteriím a virům Síla ozónu pro vaše pacienty Využijte sílu přístroje Prozone S novým generátorem ozónu Prozone od společnosti W&H objevíte netušené možnosti v oblasti dezinfekce.

Více

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.01

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242

GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 GIT 2b Orgány dutiny ústní - zub Ústav histologie a embryologie MUDr. Jana Šrajerová Předmět: Praktická mikroskopie B02242 1 Mikroskopování preparátů: (B 1: ret - viz GIT 2a) B 2: zub (B 3: hrot jazyka

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Bělení zubů. lenka.roubalikova@tiscali.cz 1

Bělení zubů. lenka.roubalikova@tiscali.cz 1 Bělení zubů lenka.roubalikova@tiscali.cz 1 Podstata bělení Bělení zubů je v základě chemický proces, při kterém se látky vyvolávající zbarvení zubu mění v látky světlejší až bezbarvé, používají se oxidační

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

3/14 Periapikální chirurgie

3/14 Periapikální chirurgie Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Periapikální chirurgie MUDr. Martin Záhořík Úvod Patogeneze Apikální periodontitida je jednou z nejčastějších příčin extrakce zubu. Konzervativní léčba tohoto onemocnění

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví Dentální traumatologie Dental traumatology Michaela Pospíšilová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra výchovy ke zdraví souborný referát Summary The paper deals with

Více

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva

zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Zařízen zení stomatologické ordinace Přístroje Nástroje Materiály Léčiva Přístroje Stomatologická souprava Stomatologické křeslo Sterilizátor Přístroje k přípravě výplňových materiálů Přístroje k přípravě

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7.

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). 0.0 237.0 0 0 0.30 7. 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Výše úhrad zdravotní péče podle 7

Výše úhrad zdravotní péče podle 7 VYHLÁŠKA č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou Dodatek č. CU/1/2011 smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče Dohoda o ceně - varianta 60 (dále jen Dohoda o ceně) uzavřený mezi smluvními stranami Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou se sídlem

Více

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled Přednáška odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled retní val vestibulum dentogingivální val + dentální lišta Vývoj dočasné dentice orgán skloviny

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka pobytu dosáhne

případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře), pokud délka pobytu dosáhne Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Výše úhrad hrazených služeb podle 8 odst. 2

Výše úhrad hrazených služeb podle 8 odst. 2 Výše úhrad hrazených služeb podle 8 odst. 2 Příloha č. 11 k vyhlášce č.273/2015 Sb. Kód Výkon Regulační omezení Výše úhrady 00900 Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce Vyšetření

Více

obor: Parodontologie

obor: Parodontologie obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení, stanovení diagnózy, nutná

Více

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie).

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie). obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem a základní charakteristiky bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení,

Více

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava)

Kompozity SUPER-COR. Univerzální světlem polymerující mikrohybridní kompozitní systém 1.2. Standardní balení: Kit (souprava) Výplňové materiály 1 SUPER-COR 1.2 OPTICOR FLOW 1.3 EVICROL 1.3 RETENSIN PLUS 1.4 ADHESOR 1.5 ADHESOR FINE 1.5 ADHESOR CARBOFINE 1.5 KAVITAN LC 1.6 KAVITAN PRO 1.6 KAVITAN PLUS 1.7 KAVITAN CEM 1.7 CARYOSAN

Více

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání

Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Icon inovativní léčba zubního kazu bez vrtání Naše priorita: Zachování zdravé tvrdé tkáně! Vstupte do nové éry dentální léčby. Od této chvíle máte příležitost zastavit zubní kaz včas s naprosto novou a

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad V životě jsou to jen maličkosti. 1 Průvodce dlouhodobou stabilizací zubní protézy. Obsah Důsledky používání zubní protézy... 4 5 Možnosti stabilizace Vaší protézy...6

Více

Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha odborné sdělení Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu Kazuistika Lukáš Comba, Michal Dudek Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní

Více

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku.

MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava. SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. MUDr. Tomáš Vaněk, Jihlava SonicFill systém pro přímé kompozitní výplně v postranním úseku. Stále častěji řešíme přání pacientů zhotovit bílé výplně v postranním úseku chrupu. Amalgám, sebelépe zhotovený,

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286

Číselník VYKONY 796. Stránka 1 z 286 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000 Y 00319 000 Y 00320 000 D 00321 000 D 00322 000 D 00323 000 D

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Příloha č. 1 Cenového ujednání S 2011

Příloha č. 1 Cenového ujednání S 2011 Příloha č. 1 Cenového ujednání S 2011 Další podmínky úhrady zdravotní péče ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení odbornosti, která jsou podkladem pro možnost nasmlouvání další péče nad rámec Základního

Více

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Chrup člověka EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.19 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová Datum vytvoření:

Více

Hygiena zubů a dutiny ústní

Hygiena zubů a dutiny ústní Hygiena zubů a dutiny ústní Zdraví vs orální zdraví Orální zdraví a zdraví celého organizmu spolu úzce souvisí Infekce v dutině ústní mohou vést k rozvoji zánětu zubů nebo dásní. Lidské zdraví je nedělitelné,

Více

Standardní čepy a dostavby

Standardní čepy a dostavby Konzervativní rekonstrukce zhotovené pomocí nové sady čepů, cementu a dostavbového materiálu. Zprávy o klinických případech. Marcin Aluchna, DMD, PhD Tento článek byl vydán v časopisu Magazyn Stomatologiczny,

Více

- 1 - Smluvní strany:

- 1 - Smluvní strany: Smluvní strany: Zdravotní pojišťovna zdravotnické zařízení I. Smluvní strany se v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dohodly

Více

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava 2.se v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dohodly o způsobu a výši úhrady a regulačních omezeních zdravotní péče hrazené

Více

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů

ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů 1 ZX-27 Protetický systém skleněných pilířů Stomatoprotetická metoda dalšího tisíciletí a obrovský pokrok ve stomatoprotetice jako možný nástroj a nová alternativa pro pokrokově myslící stomatology a zubní

Více

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Tepelná poranění. Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Tepelná poranění Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Prevence Zdroj: www.urazydeti.cz Zdroj: www.zachranny-kruh.cz Poškození výsledek působení

Více

VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ

VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ VÝVOJOVÉ PORUCHY ZUBŮ A JEJICH DIAGNOSTIKA POMOCÍ RTG Kaplová E., Krejčí P., Tománková K., Kolářová H. Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc Ústav Lékařské biofyziky LF UP Olomouc ÚVOD VÝVOJ ZUBU

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII TERAPEUTICKÁ SADA SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A 7. ŘADA TERAPEUTICKÁ SADA PRO STOMATOLOGY SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A Tato terapeutická sada se používá

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3:

AKCE. 2.438 Kč. 8.533 Kč. 1.219 Kč. 1.093 Kč. Futurabond U: Nové univerzální adhezivum 14 % Akce 4: Vococid. Akce 2: Akce 1: Akce 3: AKCE Maxdent s.r.o. Bc.Ondračka Martin Tel: 608 243 383 Email: ondracka@max-dent.cz Platnost od 0.0.203-3.03.204 Odesílatel, razítko praxe 70784 Zákazník číslo Datum Podpis Zeptejte se svého dentálního

Více

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302 DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi IČ: 46354182 bankovní spojení:

Více

Příloha č. 27 D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. «cissml» (dále jen Smlouva ) (ambulantní stomatologické zařízení)

Příloha č. 27 D o d a t e k č... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. «cissml» (dále jen Smlouva ) (ambulantní stomatologické zařízení) Příloha č. 27 D o d a t e k č.... ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče č. «cissml» (dále jen Smlouva ) (ambulantní stomatologické zařízení) uzavřený mezi: «nazzar1»«nazzar2»«nazzar3» Zdravotnickým

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Text Dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro segment stomatologie pro rok 2011

Text Dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro segment stomatologie pro rok 2011 ZP MV ČR úhradový dodatek 2011 Text Dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro segment stomatologie pro rok 2011 Shora označené smluvní strany

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji

Stomatologická péče v Jihomoravském kraji Stomatologická péče v Jihomoravském kraji porovnání s ČR a ostatními moravskými kraji ÚZIS ČR Jihomoravský krajský odbor MUDr. Jaroslava Pazourková Úvodem Péče poskytovaná praktickým zubním lékařem patří

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Ceník stomatologických výrobků

Ceník stomatologických výrobků Pavla Drábková DiS. Dana Horáková DiS. Jana Sigmunda 87 Lutín 783 49 Tel.: 585 652 588 777 817 287 Pavla 608 622 828 Dana www.profi-lab.cz e-mail: profi-lab@centrum.cz Skype: Profi-lab zubní laboratoř

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace Návod k použití Dyract Cem Plus Chemicky tuhnoucí kompomerní fixační cement Dyract Cem Plus - fixační cement pro použití ve stomatologii - spojuje hlavní výhody skloionomerních cementů - vazbu k zubní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat

Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Přední pozice ve 3D dentálních zobrazovacích systémech Možnost chirurgického plánování a precizní ortodontická analýza prostřednictvím jedinečného 3D zobrazovacího systému i-cat Chirurgické předpoklady:

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika

Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika Regenerace vestibulárního defektu po extrakci v estetické oblasti. Kazuistika John Lupovici, DDS* K ošetření se dostavil 62letý pacient s beznadějnou prognózou frontálních zubů v horní čelisti v důsledku

Více

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172

1525, Kč. 5618 Kč. 11 874, Kč. Dyract XP. SDR Eco Refill. Palodent Plus Intro Kit DENTSPLY REPORT X. XII. 2014 CEEP172 Restorative Dyract XP CEEP172 Dyract XP je nejrozšířenější kompomerní materiál pro výplně všech tříd anteriorního a posteriorního úseku. Je vhodný i pro rizikové skupiny pacientů (geriatričtí pacienti,

Více

Co byste měli vědět o čištění zubů

Co byste měli vědět o čištění zubů Co byste měli vědět o čištění zubů Jaký je správný způsob čištění zubů? Čistěte si zuby nejméně 2 minuty, tzn. 30 vteřin každý kvadrant úst každé ráno a večer. Opřete kartáček o zuby tak, aby kónické štětinky

Více

Číselník VYKONY 903 (platnost od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 903 (platnost od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 903 (platnost od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem

METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem Aplikace exponovaná pulpa při překrývání pulpy a pulpotomii průsak kanálků apexifikace formace tvrdotkáňové bariéry výplňový materiál pro kořenové kanálky po příprave

Více

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach

Poranění šlach. Léčba poraněných šlach Poranění šlach Šlachy ruky jsou struktury, které jsou pokračováním příslušných svalů horní končetiny a jsou napojeny na konce prstů a zápěstí. Tvoří tak na přední a zadní straně předloktí a ruky poměrně

Více

C-3. Úprava odhaleného kovového povrchu Na kovový povrch naneste primer pro zvýšení adheze ke kovům (např. ALLOY PRIMER) podle návodu výrobce.

C-3. Úprava odhaleného kovového povrchu Na kovový povrch naneste primer pro zvýšení adheze ke kovům (např. ALLOY PRIMER) podle návodu výrobce. B-7c. Pečetění povrchu kavity a ošetření obnažených povrchů v krčkové oblasti zubů Na zubní tkáň aplikujte tenkou vrstvu tekuté světlem tuhnoucí kompozitní pryskyřice (např. CLEARFIL MAJESTY Flow) a polymerujte

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7).

Vykazuje se na akutních lůžkách interních oborů (1_1, 1_6, 1_7, 1_9, 2_1, 2_2, 2_5, 2_7, 2_9, 4_2, 4_3, 4_4, 4_7). Číselník VYKONY v. 991 (platnost od 1. 4. 2014) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány

Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN. Roztoky. LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran. LAVANiD - gel na rány Základní stavební kameny pro systematické HOJENÍ RAN Roztoky LAVANiD 1/2 - roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - Roztoky k oplachu ran LAVANiD - gel na rány LAVANiD 1/2 - roztoky k

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více