5/8.5 Úrazy stálých zubů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5/8.5 Úrazy stálých zubů"

Transkript

1 Praktický rádce zubního lékaře str. 1 Úrazy stálých zubů MUDr. Romana Ivančaková, CSc. 1 Úvod 2 Ošetření úrazů stálých zubů 2.1 Zlomenina zubní korunky Infrakce skloviny Zlomenina skloviny Zlomenina skloviny a dentinu Komplikovaná zlomenina zubní korunky 2.2 Zlomenina korunky a kořene zubu 2.3 Zlomenina kořene 2.4 Kontuze 2.5 Subluxace 2.6 Extruzivní luxace 2.7 Laterální luxace 2.8 Intruzivní luxace 2.9 Avulze 3 Komplikace a prognóza poranění zubů ve stálé dentici 3.1 Infrakce a nekomplikovaná zlomenina zubní korunky 3.2 Komplikovaná zlomenina zubní korunky 3.3 Zlomenina kořene 3.4 Luxační poranění Nekróza zubní dřeně Resorpce kořene

2 str. 2 Praktický rádce zubního lékaře 1. Úvod K úrazům stálých zubů dochází nejčastěji mezi rokem věku dítěte. Z toho vyplývá, že většina poraněných zubů nemá dokončený vývoj kořene, kořenový kanálek zubu je široký a jeho stěny jsou v apikální oblasti tenké. Pokud dojde k nekróze zubní dřeně poraněného zubu, nepokračuje apozice sekundárního dentinu s rizikem zlomeniny kořene zubu v apikální třetině a následné ztráty zubu. Základním principem ošetření úrazů stálých zubů je tedy zachování vitality zubní dřeně, která umožňuje pokračování vývoje kořene včetně fyziologické apozice dentinu. 2. Ošetření úrazů stálých zubů 2.1 Zlomenina zubní korunky Při poranění zubní korunky je důležité diagnostikovat případné současné poranění závěsného aparátu zubu, protože riziko komplikací se s přidruženými luxačními poraněními zvyšuje Infrakce skloviny Infrakce skloviny je poranění zubní korunky, kdy nedochází ke ztrátě tvrdých zubních tkání. Lomná linie většinou končí v oblasti dentino-sklovinné hranice a je nejlépe vidět, pokud je světelný paprsek při osvícení zubu paralelní s dlouhou osou zubní korunky. Poranění nevyžaduje léčbu, následné kontroly pacienta jsou ale nutné, protože při nárazu mohlo dojít k poškození závěsného aparátu zubu a nervově-cévního zásobení zubní dřeně v oblasti apexu zubu Zlomenina skloviny Ztráta zubních tkání je minimální. Ošetření spočívá buď v ohlazení ostrých sklovinných okrajů a aplikaci fluoridového preparátu (nejlépe laku), a nebo v doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem Zlomenina skloviny a dentinu Jedná se o poranění zubní korunky, kdy lomná linie prochází sklovinou a dentinem a došlo k otevření dentinových tubulů (viz FOTO 272). Neošetřená dentinová rána může být vstupní branou infekce a následně zánětu zubní dřeně, případně její nekrózy. Ošetření obnaže-

3 Praktický rádce zubního lékaře str. 3 ného dentinu je nutné provést co možná nejdříve. Následuje doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem. Provizorní ošetření zubní korunky spočívá v překrytí obnažených dentinových tubulů preparátem s hydroxidem vápenatým a zhotovení provizorní výplně (obvazu) z kompozitní pryskyřice nebo pryskyřicí modifikovaného skloionomerního cementu (kompomeru) na lomné ploše zubu. Toto ošetření je indikováno v případě, že celkový zdravotní stav pacienta neumožňuje definitivní estetické doplnění ztracených zubních tkání kompozitním materiálem nebo pokud je zlomenina zubní korunky spojena s luxačními typy poranění zubu a je nutné zhotovení dlahy (viz FOTO 273, 274). Fixace odlomeného fragmentu zubní korunky patří k méně častým způsobům ošetření zlomeniny zubní korunky, protože odlomená část se většinou nenajde. Pokud ano, je tento způsob ošetření z estetického hlediska nejlepší. Důležité je, aby byl úlomek uchován ve vlhkém prostředí (např. ve sklenici s vodou) a ošetření provedeno co možná nejdříve. Fixace se provádí kombinací leptací techniky poraněného zubu a úlomku a fixací pomocí vazebného systému (sklovinného a dentinového adheziva) Komplikovaná zlomenina zubní korunky Lomná linie prochází sklovinou, dentinem a současně je poraněna zubní dřeň (viz FOTO 275, 276). Cílem ošetření je uchování vitality zubní dřeně. Zubní dřeň musí být izolována od zevního prostředí (bakteriální invaze), aby nedošlo k jejímu infikování. Ošetření spočívá v přímém překrytí zubní dřeně nebo v provedení parciální pulpotomie. Oba postupy jsou uvedeny v tabulce 1 a 2. Pokud váháme, který způsob ošetření zvolit, provedeme raději parciální pulpotomii, která zajišťuje lepší ochranu exponované zubní dřeně vůči bakteriální kontaminaci (viz FOTO 277, 278).

4 str. 4 Praktický rádce zubního lékaře Tab. 1 Přímé překrytí zubní dřeně Indikace Postup zubní dřeň je zdravá, poranění není spojeno s poruchou cévního zásobení zubní dřeně (luxační poranění), pulpa je otevřená max. 1 mm, doba mezi poraněním a ošetření je max. 24 hodin. izolace zubu pomocí koferdamu, očištění lomné plošky sterilním vatovým smotkem namočeným ve fyziologickém roztoku nebo chlorhexidinu (0,1 %), osušení lomné plošky suchým sterilním vatovým smotkem, překrytí perforace pastou s hydroxidem vápenatým (Dentbalsam, Calci-line), zhotovení hermetické výplně doplnění zubní tkáně. Tab. 2 Parciální pulpotomie Parciální pulpotomie Ošetření spočívá v odstranění částečně infikované zubní dřeně. Raná plocha je obvykle 2 mm pod úrovní perforace (hloubka amputace). Parciální pulpotomie je indikována zejména u zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene. Prognóza není limitována velikostí perforace ani dobou mezi úrazem a ošetřením. Technika aplikace lokální anestezie, izolace zubu pomocí koferdamu a očištění lomné plošky sterilním vatovým smotkem namočeným ve fyziologickém roztoku nebo chlorhexidinu (0,1 %), preparace skříňkovité kavity v okolí perforace, odstranění zubní dřeně sterilním exkavátorem do hloubky 2 mm, kontrola krvácení (nesmí dojít k vytvoření krevní sraženiny mezi ránou pulpy a obvazem z hydroxidu kalcia) pomocí vatového smotku namočeného ve fyziologickém roztoku nebo anestetiku s vazokonstrikční přísadou, překrytí rány pulpy pastou s hydroxidem kalcia (Dentbalsam, Calci-line), přes pastu vrstva tuhnoucího cementu, zhotovení hermetické výplně doplnění zubní tkáně.

5 Praktický rádce zubního lékaře str Zlomenina korunky a kořene zubu Tento typ poranění postihuje sklovinu, dentin, zubní cement a často bývá poraněna také zubní dřeň. Lomná linie může být vertikální, častěji ale bývá šikmá nebo obloukovitá, lokalizovaná několik milimetrů nad okrajem gingivy na labiální plošce zubu, palatinálně pak může zasahovat různě hluboko pod cemento-sklovinnou hranici. U zlomenin, které komunikují s ústní dutinou, bývá poraněn závěsný aparát zubu. Prognóza těchto poranění je obvykle špatná, zejména pokud je poraněna také zubní dřeň. Ošetření obvykle spočívá v odstranění koronárního fragmentu a další postup záleží na tom, jak hluboko lomná linie zasahuje intraalveolárně. Pokud zub nemá dokončený vývoj kořene, často dochází k jeho ztrátě (extrakce). Pokud vývoj kořene je dokončen a foramen apicale uzavřeno, můžeme poranění korunky a kořene ošetřit několika způsoby: a) odstranění gingiválního fragmentu a re-attachment gingiválního úponu gingiva spontánně vytvoří re-attachment k dentinu (pomocí dlouhého spojovacího epitelu), b) odstranění koronárního fragmentu a gingivektomie následuje rekonstrukce zubní korunky, c) odstranění koronárního fragmentu a ortodontická extrutze koronární fragment je nejprve provizorně fixován k sousednímu zubu (prevence přerůstání gingivy přes okraj lomné linie), kořenový kanálek je endodonticky ošetřen a zub extrudován pomocí fixního ortodontického aparátu asi v rozsahu 0,5 mm, koronární fragment následně odstraněn a ošetření dokončeno rekonstrukcí zubní korunky, d) odstranění koronárního fragmentu a chirurgická extruze v nové poloze je kořen fixován většinou suturou, následuje provizorní endodontické ošetření kořenového kanálku zubu. Po 4 týdnech je kořenový kanálek ošetřen definitivně (kondenzační metodou) a za další 4 týdny může dojít k rekonstrukci zubní korunky. 2.3 Zlomenina kořene Zlomenina kořene postihuje dentin, zubní cement a zubní dřeň (viz FOTO 279). Koronární fragment může být dislokován, většinou palatinálně, pokud lomná linie probíhá v gingivální třetině zubního kořene. Léčba spočívá v okamžité repozici koronárního fragmentu (pokud je to nutné) a fixaci poraněného zubu pomocí semirigidní dlahy. Fixaci je nutné provést vždy, aby byl zajištěn optimální kontakt fragmentů, který je důležitý zejména v prvních týdnech hojení.

6 str. 6 Praktický rádce zubního lékaře Zhotovení dlahy dlaha musí zajistit dobrou stabilitu poraněného zubu a být jednoduchá na zhotovení, nesmí překážet v okluzi, musí umožnit provádět testy vitality a v případě potřeby umožnit přístup do kořenového kanálku zubu. Technika zhotovení dlahy je uvedena v tabulce 3. Tab. 3 Zlomenina kořene fixace aplikace lokální anestezie, repozice koronárního fragmentu (pokud to je nutné) tlakem prstů, zhotovení rentgenového snímku, zda je repozice optimální, zhotovení dlahy kombinací krouceného ortodontického drátu a kompozitní pryskyřice v rozsahu alespoň 2 sousedních zubů, doba fixace je alespoň 2 3 měsíce, výplachy dutiny ústní 0,1 % roztokem chlorhexidinu 2x denně po dobu 7 10 dnů, 2.4 Kontuze Pojem kontuze označuje poranění závěsného aparátu zubu, kdy nedochází k dislokaci nebo uvolnění zubu ze zubního lůžka. Typickým příznakem je pocit brnění až bolesti při poklepu na poraněný zub. Stav nevyžaduje ošetření, pacienta však dlouhodobě kontrolujeme pro možnost následných komplikací (nekróza zubní dřeně). 2.5 Subluxace Postižené zuby vykazují různý stupeň pohyblivosti, který může být doprovázen krvácením v oblasti marginální gingivy (viz FOTO 280, 281). Pokud je příčinný zub pohyblivý v horizontálním i vertikálním směru, měla by se provést jeho fixace na 1 2 týdny pomocí kombinované dlahy z kompozitní pryskyřice a ortodontického drátu nebo dlahy typu fibre-splint (viz tab. 3). V ostatních případech pacientovi doporučíme měkkou stravu na 1 2 týdny a pro kontrolu hygienických poměrů v dutině ústní výplachy 0,1 % chlorhexidinem. 2.6 Extruzivní luxace Při tomto poranění dochází k vysunutí zubu ven ze zubního lůžka v axiálním směru. Zub je potom jakoby delší a extrémně pohyblivý. Objevit se může také krvácení z periodontální štěrbiny.

7 Praktický rádce zubního lékaře str. 7 Ošetření spočívá v okamžité repozici a fixaci poraněného zubu na dobu 2 3 týdnů, aby mohlo dojít ke zhojení poškozených tkání závěsného aparátu zubu. U zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene je repozice důležitá pro revaskularizaci pulpy a dokončení vývoje zubního kořene. 2.7 Laterální luxace Laterální luxace znamená, že postižený zub je dislokován palatinálně, bukálně, meziálně nebo distálně. Často dochází současně ke zhmoždění nebo zlomenině zubního lůžka. Léčba spočívá opět v repozici a fixaci poraněného zubu kombinovanou dlahou na 3 4 týdny. Před zhotovením dlahy je vhodné provést kontrolu postavení zubu na rentgenovém snímku. 2.8 Intruzivní luxace Intruze je nejzávažnější typ luxačních poranění. Postižený zub je dislokován v axiálním směru do zubního lůžka (viz FOTO 282). Většinou dochází současně k poranění alveolární kosti, závěsného aparátu zubu a zubní dřeně. Neexistuje zcela jednotný názor, jak takové poranění ošetřit. Možností je několik: vyčkat na spontánní re-erupci (viz FOTO 283), provést ortodontickou repozici (viz FOTO 284) nebo chirurgickou repozici. Každý případ by měl být posuzován individuálně. Určitý standard ošetření intrudovaného zubu je uveden v tabulce 4. Tab. 4 Intruzivní luxace ošetření Vpřípadě okamžité chirurgické repozice existuje značné riziko zevní resorpce kořene a ztráta alveolární kosti. Chirurgické repozici se proto raději vyhýbáme. Indikovaná je pouze v případě, že zub pronikne skrz nosní spodinu do apertura piriformis nebo skrz měkké tkáně do vestibulum oris. Většinu intrudovaných zubů reponujeme ortodonticky nebo čekáme na spontánní re-erupci. Volba závisí na závažnosti intruze. Zevní zánětlivá resorpce kořene je obvyklou komplikací intruzivních luxací, a proto by mělo následovat endodontické ošetření kořenového kanálku postiženého zubu nejpozději 3 týdny po úrazu. Pokud je možné získat přístup do kořenového kanálku zubu v jeho intrudované poloze, provedeme endodontické ošetření a počkáme, zda dojde ke spontánní re-erupci. V opačném případě provedeme nejprve ortodontickou repozici a následně endodontické ošetření kořenového kanálku postiženého zubu.

8 str. 8 Praktický rádce zubního lékaře 2.9 Avulze Avulze je stav, kdy zub zcela opustí zubní lůžko. Poraněnými tkáněmi jsou alveolární kost, zubní cement, parodontální vazy, gingiva a zubní dřeň (viz FOTO 285, 286, 287). Pokud pacient zub zachrání a přinese ho s sebou na ošetření, měli bychom se téměř vždy pokusit o jeho replantaci. Replantace se neprovádí v těchto případech: pokud to nedovoluje celkový zdravotní stav pacienta, pokud je roztříštěno zubní lůžko, pokud je avuldovaný zub mechanicky poškozen, nereplantujeme dočasné zuby. Pokud pacient zub s sebou nepřinese a neví, kde zub je, zejména, pokud byl krátce v bezvědomí, je zcela nezbytné zhotovit rentgenový snímek plic, zda nedošlo k zapadnutí zubu do dýchacích cest. Při tomto poranění vždy dochází k přerušení nervově cévního svazku a prognóza závisí na tom, zda se jedná o zub s dokončeným vývojem kořene nebo nedokončeným vývojem kořene. Pokud je kořen zubu vývojově dokončen a foramen apicale uzavřeno, není prakticky žádná naděje, že by došlo k revaskularizaci zubní dřeně. Výsledkem je nekróza zubní dřeně s následným rozvojem zevní zánětlivé resorpce. Proto je nutné pohlížet na replantaci vždy jako na dočasné řešení a pacienta s touto skutečností seznámit. V případě, že zub nemá dokončený vývoj kořene a ten je ve stadiu, kdy stěny kořenového kanálku jsou alespoň paralelní, existuje možnost revaskularizace zubní dřeně díky otevřenému foramen apicale a komunikaci s okolními tkáněmi periodoncia. Replantace se doporučuje proto, že i přes četné komplikace zub přežívá v zubním oblouku několik let a slouží jako ideální mezerník. Replantát také minimalizuje horizontální i vertikální resorpci alveolární kosti, což je výhodné pro budoucí způsoby ošetření uzavření mezery pomocí ortodontického aparátu, dentální implantát. Komplikace, ke kterým po replantaci dochází, ovlivňuje řada faktorů. V první řadě to je extraalveolární perioda, tedy čas, který uplyne od ztráty zubu po jeho opětovné vložení do zubního lůžka. Nejvhodnější je, pokud je zub replantován zpět do zubního lůžka okamžitě po úrazu. V případě, že to nelze provést, je důležité uchovat zub ve vlhkém prostředí, aby nedošlo k vysušení parodontálních vláken, jejichž buňky přežijí v suchém prostředí maximálně minut.

9 Praktický rádce zubního lékaře str. 9 Po této době se výrazně zvyšuje riziko zánětlivé resorpce zubního kořene. Poraněný zub lze uchovat a transportovat ve fyziologickém roztoku, mléce, kultivačním médiu nebo slině. V terénu je obvykle vždy k dispozici pouze slina. Nevhodným transportním médiem je voda. Doporučení k okamžitému ošetření po avulzi jsou uvedena v tabulkách 5 a 6. Tab. 5 Replantace na místě úrazu O první pomoci při avulzi zubu by měla být informována také laická veřejnost. Doporučení č. 1 Vložte zub co možná nejdříve zpět do zubního lůžka. Doporučení č. 2 Vložte zub do úst dítěte mezi dolní ret a zuby, pokud to nelze provést, vložte zub do sklenice s mlékem. Ihned vyhledejte ošetření u zubního lékaře. Tab. 6 Replantace v ordinaci aplikace lokální anestezie, opláchnout zub fyziologickým roztokem pomocí injekční stříkačky, zub uchopit za zubní korunku, minimálně se dotýkat kořene zubu, vypláchnout šetrně zubní lůžko fyziologickým roztokem, vložit zub do zubního lůžka a provést šetrnou repozici prsty, postavení zubu zkontrolovat pomocí rentgenového vyšetření, fixace zubu pomocí dlahy (kompozitní pryskyřice nebo kombinovaná dlaha kompozitní pryskyřice + ortodontický drát), celkově podat antibiotika Tetracyklin po dobu 5 7 dní u dětí starších 6 let, pokud byl avuldovaný zub znečištěn hlínou, aplikovat profylaktickou dávku tetanického anatoxinu (TAT 0,5 ml), doporučit pacientovi výplachy dutiny ústní 0,1 % roztokem chlorhexidinu 2x denně po dobu 1 týdne, dlahu ponechat 7 10 dní, před sejmutím dlahy provést provizorní endodontické ošetření kořenového kanálku avuldovaného zubu, pokud poraněný zub má dokončený vývoj kořene.

10 str. 10 Praktický rádce zubního lékaře V případě, že poraněný zub má dokončený vývoj kořene, endodontické ošetření kořenového kanálku je nezbytnou součástí následného ošetření poraněného zubu. Důležitým krokem je správný tvar trepanačního otvoru, který koresponduje s tvarem pulpální dutiny ošetřovaného zubu. Trepanační otvor musí být dostatečně velký, abychom odstranili veškerou zubní dřeň z korunkové části pulpy. Po odstranění kořenové části zubní dřeně vypláchneme kořenový kanálek sterilním fyziologickým roztokem a po vysušení jej plníme pastou s hydroxidem vápenatým, kterou vkořenovém kanálku ponecháváme maximálně 1 měsíc. V současné době se ukazuje, že lepší výsledky než hydroxid vápenatý vykazuje lokální aplikace kortikosteroidů přímo do kořenového kanálku na dobu 4 týdnů, např. Ledermix pasta (protizánětlivý účinek). Po této době dokončíme endodontické ošetření kořenového kanálku poraněného zubu některou z doporučovaných kondenzačních metod. Pokud avuldovaný zub nemá dokončený vývoj kořene, lze očekávat revaskularizaci zubní dřeně a endodontické ošetření odložit. Před replantací je vhodné zub namočit do roztoku doxycylinu a po té ihned replantovat. Pacienta pak kontrolujeme klinicky a rentgenologicky každé 2 týdny, přičemž buď prokážeme pokračující vývoj zubního kořene, nebo nekrózu zubní dřeně. Pokud dojde k nekróze pulpy avuldovaného zubu, co nejdříve provedeme trepanaci dřeňové dutiny a endodontické ošetření kořenového kanálku (apexifikace). 3. Komplikace a prognóza poranění stálých zubů Po iniciální léčebné fázi následuje u stálých zubů jejich dlouhodobé sledování. Protože při úrazu zubu mohou být poraněny jak tvrdé zubní tkáně, tak závěsný aparát zubu, má každé poranění svoji specifickou prognózu. Případné komplikace je nutné odhalit co možná nejdříve. Intervaly, ve kterých provádíme kontroly, závisí na závažnosti poranění a věku pacienta. Většina komplikací se objeví do 12 měsíců po úrazu, mohou však vzniknout kdykoli později. Kontroly provádíme obvykle v těchto časových intervalech: 1 týden, 3 týdny, 6 týdnů, 3, 6, a 12 měsíců a dále 1x ročně po dobu 5 let od úrazu. Jejich součástí je vyšetření vitality zubní dřeně, poklepové citlivosti a pohyblivosti poraněného zubu a jeho případná diskolorace. Rentgenový snímek slouží ke zjištění periapikálních změn a změn v zubní dřeni.

11 Praktický rádce zubního lékaře str Infrakce a nekomplikovaná zlomenina zubní korunky Komplikace u těchto poranění nebývají časté. Nejčastěji dochází k nekróze zubní dřeně (negativní odpověď na test vitality, periapikální patologie, šedá diskolorace zubní korunky) během prvních 3 měsíců po poranění. 3.2 Komplikovaná zlomenina zubní korunky Nejčastější komplikací je opět nekróza zubní dřeně. Důležité je diagnostikovat patologii zubní pulpy co možná nejdříve. Ošetření závisí na stupni vývoje kořene poraněného zubu (viz výše). 3.3 Zlomenina kořene Uzhruba 80 % zlomenin zubního kořene zůstává zubní dřeň vitální. Zlomenina zubního kořene se může zhojit 4 různými způsoby (viz FOTO 288): a) kalcifikovanou tkání úlomky jsou spojené pevnou tkání, lomná linie na rentgenovém snímku je nezřetelná nebo jen málo zřetelná, poraněný zub je pevný, b) vazivem (vlákna závěsného aparátu) na rentgenovém snímku je patrná úzká, radiolucentní linie se zaoblenými okraji v místě zlomeniny, poraněný zub zůstává mírně pohyblivý, c) kostí a vazivem oba fragmenty jsou odděleny kostěným můstkem, lomná linie na rentgenovém snímku zůstává patrná, poraněný zub je mírně pohyblivý, d) granulační tkání odděluje oba fragmenty, pokud dojde k nekróze zubní dřeně, lomná linie je dobře vidět na rentgenovém snímku spolu se známkami zánětlivé resorpce na okrajích, zub je zvýšeně pohyblivý. Nejčastější komplikací zlomeniny kořene je nekróza zubní dřeně (infekce koronárního fragmentu), ke které zpravidla dochází během prvních 3 měsíců po poranění. V apikálním fragmentu zůstává pulpa většinou vitální, zejména u zlomenin v apikální, případně ve střední třetině kořene. Endodonticky pak ošetříme pouze koronární fragment a část kořene pod lomnou linií. Oba fragmenty se obvykle spojí vazivem. 3.4 Luxační poranění Nejčastějšími komplikacemi luxačních poranění jsou obliterace kořenového kanálku zubu v důsledku bakteriální invaze a nekróza zubní dřeně.

12 str. 12 Praktický rádce zubního lékaře Obliterace kořenového kanálku zubní dřeň se postupně zmenšuje (kalcifikovaná, tvrdá tkáň) a kořenový kanálek není na rentgenovém snímku patrný nebo jen málo, zub může na test vitality reagovat negativně, zubní korunka má většinou nažloutlou barvu. Ačkoli se zdá, že na rentgenovém snímku je kořenový kanálek zcela obliterován, vždy zde zůstává tenký proužek pulpální tkáně. Pokud dojde později k nekróze zubní dřeně, bývá endodontické ošetření technicky velmi obtížné, proto se někdy doporučuje provést preventivně endodontické ošetření kořenového kanálku poraněného zubu, a předejít tak jeho případné kalcifikaci Nekróza zubní dřeně nejčastější poúrazová komplikace. U zubů s nedokončeným vývojem zubního kořene se nekróza zubní dřeně vyskytuje méně často než u zubů vývojově dokončených. Široce otevřený apex a komunikace s okolními tkáněmi periodoncia jsou pro případnou revaskularizaci příznivé. Diagnostika nekrózy zubní dřeně: test vitality (negativní), diskolorace zubní korunky šedé zbarvení zubní korunky, periapikální patologie (periapikální projasnění), zastavení vývoje kořene. Nekrózu zubní dřeně nejčastěji diagnostikujeme v rozmezí 3 měsíců až 2 let po poranění. Diagnostika se opírá o alespoň 2 z výše uvedených příznaků Resorpce kořene vyskytuje se nejčastěji u poranění, při kterých dochází kdislokaci zubu v zubním lůžku. Zánětlivá resorpce je progresivní typ resorpce kořene zejména po intruzivní luxaci a replantaci (viz FOTO 289). Příčinou je poškození buněk parodontálních vláken a zubního cementu úrazem a přítomnost infikované, nekrotické tkáně pulpy. Bakteriální produkty z infikovaného kořenového kanálku pronikají skrze dentinové tubuly do periodoncia, což je impulz pro další resorpci povrchu zubního kořene a cementu. Diagnóza se opírá o rentgenové vyšetření, na snímku vidíme miskovité okrsky resorbované tkáně zubního koře-

13 Praktický rádce zubního lékaře str. 13 ne, které navazují na obdobné okrsky resorpce přilehlé alveolární kosti, nejčastěji ve střední nebo koronární třetině zubního kořene. Ošetření spočívá v odstranění nekrotické zubní dřeně a dlouhodobé léčbě kořenového kanálku preparátem s hydroxidem vápenatým. Definitivní endodontické ošetření se provede některou z kondenzačních metod. Ve většině případů se proces zastaví a okrsky resorpce vyplní nově vytvořený zubní cement. Ankylóza je nejzávažnější typ zevní resorpce kořene. Nejčastěji vzniká po intruzivních luxacích a avulzích (dlouhá extraalveolární perioda). Příčinou je těžké poškození buněk parodontálních vláken a zubního cementu. Mezi povrchem zubního kořene a alveolární kostí se vytvoří kostní spojení, následuje postupná resorpce cementu a dentinu. Na rentgenovém snímku vymizí periodontální štěrbina a zubní tkáně jsou postupně nahrazovány kostí. Dříve než na rentgenovém snímku můžeme ankylózu diagnostikovat klinicky. Postižený zub charakterizuje typický vysoký, kovový zvuk při poklepu. Většina ankylóz vzniká v rozmezí 2 měsíců až 1 roku po úrazu. Účinná léčba bohužel neexistuje. Postižený zub se postupně dostává do infrapozice (okolní kost alveolárního výběžku roste) a většinou musí být chirurgicky odstraněn.

14 str. 14 Praktický rádce zubního lékaře

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici

5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici Úrazy zubů u dětí 5/8.3 str. 1 5/8.3 Úrazy zubů v dočasné dentici MUDr. Romana Ivančaková, CSc. Úvod Ošetření úrazů zubů v dočasné dentici V průběhu vývoje dentice jsou zárodky stálých řezáků uloženy palatinálně

Více

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře

3/Foto str. 79. Praktický rádce zubního lékaře str. 79 FOTO 239 Histotopogram. Apex zubu s periapikálním granulomem, který je tvořen zánětlivým infiltrátem a drobnými cévami. Na okraji vazivové pouzdro. FOTO 240 Detail periapikálního granulomu. Smíšený

Více

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty

Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk. Ceník zubní péče pro pacienty Zubní ordinace Dr. M. Kosteniuk Ceník zubní péče pro pacienty Prohlídky a vyšetření: Vstupní prohlídka (komplexní vyšetření zubů a dásní, včetně zhotovení RTG a vytvoření plánu terapie) První/ druhá prohlídka

Více

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze

Forenzní stomatologie. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze Forenzní stomatologie doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze PČR Vyšetřování trestných činů Forenzní vědy Státní zástupce Forenzní stomatologie Trestní

Více

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření

Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření Kód Text kódu Pojištěný Nepojištěný 900. Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pojištěnce 0,00 Kč 798,00 Kč 00901. Vyšetření a ošetření registrovaného pac. - 1. roční prohlídka 0,00 Kč 798,00

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů

Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Dokumentace pro informovaný souhlas klienta před bělením zubů Zdravotnické zařízení:, Lomená 574/17, Havířov 3 Ošetřující lékař/dh: Vážení klienti, k otázce techniky bělení zubů jsme pro Vás připravili

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015

Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Ceník stomatologických služeb pro rok 2015 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb poskytovaných Poskytovateli v oboru zubní lékařství a

Více

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE

STOMATOLOGIE ENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK CENÍK CENÍK CENÍK STOMATOLOGIE STOMATOLOGIE CENÍK STOMATOLOGIE ENÍK TOMATOLOGIE 2013 Vážení klienti, připravili jsme pro Vás ceník základních stomatologických úkonů poskytovaných na naší klinice. Podrobnější informace Vám o cenách poskytne ošetřující zubní lékař nebo

Více

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub

VÚS Výzkumný ústav stomatologický TMP temporomandibulární poruchy TMK temporomandibulární kloub Příloha č. 1 Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantní zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a příslušná regulační omezení pro rok 2011 ČSK jsou vydávána níže uvedená osvědčení

Více

obor: Parodontologie

obor: Parodontologie obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení, stanovení diagnózy, nutná

Více

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi

DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda se sídlem v Mladé Boleslavi, Husova 302 DODATEK typ A č. 1/2011 ke smlouvě č. o poskytování a úhradě zdravotní péče (dále jen smlouva) mezi IČ: 46354182 bankovní spojení:

Více

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII

ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII ELEKTRONICKÉ METODY VE STOMATOLOGII TERAPEUTICKÁ SADA SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A 7. ŘADA TERAPEUTICKÁ SADA PRO STOMATOLOGY SCORPION DENTAL OPTIMA - model 405-7A Tato terapeutická sada se používá

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie).

8. Parodontální choboty (definice, dělení,, obsah, způsoby vyšetření). Erythema multiforme (etiologie, klinický obraz, diagnostika, terapie). obor: Parodontologie 1. Zubní mikrobiální povlak, vývoj, struktura, produkty plaku, pojem a základní charakteristiky bakteriálního biofilmu, vztah k onemocnění parodontu. Glosodynie a stomatodynie (dělení,

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Obor vzdělání: Asistent zubního technika Maturitní témata Předmět Zhotovování stomatologických protéz Plášťové pryskyřičné korunky Dočasný pryskyřičný můstek Kořenové inlej Korunková inlay MOD, onlej Rebaze přímá Tenchův blok Litá korunka odlehčená, litá korunka

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900

Celokeramika IPS e.max 81115-11 Korunka monolitická 2500 81115-12 Korunka fasetovaná keramikou 2900 Ceník stomatologických výrobků Platný od 1.4. 2012 do 1.4. 2015 KÓD NÁZEV CENA 50001 Gingivální epitéza velká, první 6 a více mezer... 2700 50002 Gingivální epitéza velká, druhá 6 a více mezer... 2300

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental

AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental AKČNÍ NABÍDKY SpofaDental 1 3 2014 Praktické zkušenosti a klinické případy z Vašich ordinací uvnitř letáku! Maxdent s.r.o., Bc.Ondračka Martin, Tel: 608 243 383, Email: ondracka@max-dent.cz Easy System

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU OCEŇOVACÍ TABULKA PRO POJIŠTĚNÍ DOBY NEZBYTNÉ LÉČBY ÚRAZU POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU účinnost od 1. dubna 2015 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury,

Více

Poranění a zlomeniny kostí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny kostí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny kostí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zlomeniny = narušení kontinuity kostní tkáně úrazem nebo onemocněním Mechanické x patofyziologické síly Spontánní x úrazové Kostní tkáň

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Číselník VYKONY 873 (platnost od 1. 1. do 31. 1. 2012) 1/336

Číselník VYKONY 873 (platnost od 1. 1. do 31. 1. 2012) 1/336 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01028 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944

MetLife pojišťovna a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,vložka 1653, IČ 45794944 Tabulka tělesných poškození a maximální doby nezbytné léčby (tzv. oceňovací tabulka) pro pojištění/připojištění doby nezbytné léčby úrazu (DDNL) Platná k 1. 5. 2013 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce,

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii KaVo GENTLEray 980 diodový laser Snadná cesta k laserové terapii NOVINKA! KaVo GENTLEray980 diodový laser KaVo GENTLEray 980 diodový laser Vstup do světa laserové terapie nikdy nebyl tak snadný Nový intuitivní

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411

Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Stránka 1 z 411 KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Číselník VYKONY 919 (platnost od 1. 1. 2013) Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň

Více

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO

Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO Číselník VYKONY v. 01025 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. 00042 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE

Více

Číselník VYKONY v. 01022 (platnost od 1. 1. 2015)

Číselník VYKONY v. 01022 (platnost od 1. 1. 2015) Číselník VYKONY v. 01022 (platnost od 1. 1. 2015) KOD ODB OME NAZ VYS ZUM TVY CTN PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne

Více

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch

Dr. Ihde Dental. BOI Bezvadná Okamžitá Implantace. www.boi.ch Dr. Ihde Dental BOI Bezvadná Okamžitá Implantace www.boi.ch Implantáty pro okamžité zatížení: BOI Úvodem Naše zuby nejsou jen nástrojem pro příjem potravy, ale jsou také důležitou součástí našeho vzhledu

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

«T_DODATEK» Smluvní strany

«T_DODATEK» Smluvní strany «BARCODE39» «T_DODATEK» (dále jen Dodatek) který uzavřely na úhradu zdravotních služeb v roce 2015 níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 1746 občanského zákoníku, ve smyslu 17 odst. 5 zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

V životě jsou to jen maličkosti.

V životě jsou to jen maličkosti. 3M ESPE Stabilizace zubních náhrad 3M Česko, spol. s r.o. V Parku 2343/24 148 00 Praha 4 E-Mail: 3MCesko@3M.cz Internet: www.3mespe.cz Pro více informací navštivte www.3mespe.cz 3M a ESPE jsou registrované

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

Dentální hygiena v parodontologii

Dentální hygiena v parodontologii MARARYKOVA UNIVERZOTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Petra Dundálková Dentální hygiena v parodontologii Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Knechtová Brno 2013 Čestně prohlašuji, že jsem

Více

SONICflex Kniha hrotů.

SONICflex Kniha hrotů. SONICflex Kniha hrotů. Podrobné uživatelské návody k hrotům společnosti KaVo na adrese kavo.com/spitzen NOVINKA Rozmanitost dovedená až na hrot. endo retro micro bevel Díky komplexním možnostem, které

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Vzdělávací akce PODZIM 2014

Vzdělávací akce PODZIM 2014 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011)

Číselník VYKONY 811 (Platnost od 1. 7. 2011) 00041 000 A JEDEN DEN POBYTU PACIENTA VE STACIONÁŘI I. Vykazuje se, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem (jako důvodem k přijetí do stacionáře),

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY

KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY Vzdělávací akce POZIM 2015 2015-02 KOMPLETNÍ PRAKTICKÉ KURZY ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE NA NEJVYŠŠÍ PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE,

Více

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2.

Buďtě chytří. jako liška! Speciální nabídky. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě 1. 1. 2015 28. 2. 3M ESPE - světově nejinovativnější dentální firma již devátý rok v řadě Speciální nabídky 1. 1. 2015 28. 2. 2015 Buďtě chytří jako liška! Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější

Více

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h

V o r z o e z né: Zís í k s a k n a é: n j e č j astě t j ě i j b b u í b n í e n k Ú azy v n v i n t i ř t ní n h í o h o uc u ha h Kochleární implantáty s využitím prezentace p. Antona Lacika Sluch Sluch je po zraku druhým nejdůležitějším smyslem. Umožňuje: vnímání zvuků prostorovou orientaci dorozumívání, tj. styk s ostatními lidmi.

Více

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015

2015-01 Vzdělávací akce JARO 2015 KoMPLetNí PRaKtiCKé KURzy zvyšování odborné KVaLifiKaCe Na NeJVyšší PRofeSioNáLNí úrovni ENDODONCIE, JEDNONÁSTROJOVÁ ENDODONCIE, PROTETIKA, PARODONTOLOGIE, PROFYLAXE, IMPLANTOLOGIE, CHIRURGIE Koplexní

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí

Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí Pohybový aparát a jeho úrazy kloubů a kostí hlavně koleno Karel Boček O b s a h 1. Stavba kolene a některé vlastnosti 4. Nejčastější úrazy kolen 6. Způsoby léčby Stavba kolenního kloubu Stavba kolene 2

Více

Hana Horálková Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno QUIKCLOT VE SPINÁLNÍ CHIRURGII

Hana Horálková Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno QUIKCLOT VE SPINÁLNÍ CHIRURGII Hana Horálková Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno QUIKCLOT VE SPINÁLNÍ CHIRURGII krvácení průvodní jev spondylochirurgických výkonů výkony

Více

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava

Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava PORANĚNÍ CÉV U POLYTRAUMAT Pleva L., *Mayzlík J., Šír M. Traumatologické centrum FNsP Ostrava, *Chirurgická klinika FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí zkušenosti svého pracoviště při ošetřování

Více

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První pomoc SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_PP1 První

Více

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený

3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz. 3M Imobilizace. Funkční, komfortní, prověřený 3M TM Soft Cast Semirigidní fixační obvaz 3M Imobilizace Funkční, komfortní, prověřený 3M Soft Cast jedinečný materiál poskytující alternativní a lepší ošetření Výhody funkčního znehybnění oproti klasické

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou

Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou Příspěvek k vyšetření parodontu jednoduchou screeningovou metodou Úvod U patologicky změněného parodontu vyšetřujeme celou řadu ukazatelů, např. přítomnost pravého chobotu, určitou topografii chobotu,

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333

Číselník VYKONY 874 (platnost od 1. 2. do 31. 3. 2012) 1/333 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

kapitola 30 - tabulková část

kapitola 30 - tabulková část 3000 00 00 00/80 FARMACEUTICKÉ VÝROBKY 3001 00 00 00/80 Žlázy a jiné orgány k organoterapeutickým účelům, sušené, též v prášku; výtažky ze žláz nebo jiných orgánů nebo z jejich výměšků k organoterapeutickým

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 11/2014 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

5. progresivní změny

5. progresivní změny 1. Patologie, uplatnění v praxi, zánik organismu 2. Příčiny nemoci a jejich prevence 3. regresivní a metabolické změny 4. zánět 5. progresivní změny 6. nádory 7. Poruchy oběhu krve a mízy 8. Poruchy dýchání

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu

AEGON Direkt. Oceňovací tabulky pro denní odškodné při úrazu AEGON Direkt AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Oceňovací tabulky pro denní odškodné při

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

Číselník VYKONY 875 (platnost od 1. 4. do 30. 6. 2012) 1/367

Číselník VYKONY 875 (platnost od 1. 4. do 30. 6. 2012) 1/367 KOD ODB OME OMO NAZ VYS ZUM TVY CTN PMZ PMA PJP BOD KAT UMA UBO 00041 000 A 00042 000 A 00130 304 00301 000 D 00302 000 D 00303 000 D 00305 000 D 00306 000 D 00310 000 D 00312 000 D 00317 000 Y 00318 000

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

DENTÁLNÍ HYGIENA - PREVENCE VE STOMATOLOGII A ZÁKLADY DENTÁLNÍ HYGIENY PRO NESLYŠÍCÍ

DENTÁLNÍ HYGIENA - PREVENCE VE STOMATOLOGII A ZÁKLADY DENTÁLNÍ HYGIENY PRO NESLYŠÍCÍ DENTÁLNÍ HYGIENA - PREVENCE VE STOMATOLOGII A ZÁKLADY DENTÁLNÍ HYGIENY PRO NESLYŠÍCÍ Tento studijní text je nedílnou součástí on-line publikace Prevence ve stomatologii a základy dentální hygieny pro neslyšící,

Více

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY

PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY Klinické poznámky k problematice parodontitidy doc. MUDr. Ivo Dřízhal, CSc. Chrup je nejvíce ohrožován dvěma chorobami zubním kazem a parodontitidou, obecně nepřesně označovanou jako parodontóza. Dle studií

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015

3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 3M ESPE Dental Speciální nabídky 1. 6. 31. 8. 2015 Navštivte naše internetové stránky www.3mespe.cz - komplexnější informace, přehlednější struktura. Extra nabídka 3M ESPE Dental Získejte polymerační LED

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády

Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády Continuous Peripheral Nerve Blocks Pokračující periferní nervové blokády -perkutánní inzerce katétru do blízkosti periferního nervu, následována podáním LA, za účelem anestézie / analgézie v průběhu dní

Více