Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR"

Transkript

1 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Ing. Ivo Vykydal předseda RV SPMP ČR

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR aktuální kontakty a spojení sídlo sekretariátu SPMP ČR: Praha 8, Karlínské nám. 12 telefon (i fax) : webové stránky: nebo bankovní spojení u KB: / 0100 IČO: DIČ: CZ

3 Úvodní informace o SPMP ČR Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR je nestátní, neziskovou a demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně osob s více vadami (kombinované postižení), a jejich rodinám. Sdružení podporuje všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšování podmínek života občanů s mentálním postižením žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízení a prosazuje jejich rovnoprávné postavení ve společnosti. SPMP ČR bylo založeno v roce 1969 jako dobrovolná rodičovská organizace. V tomto roce jsme již oslavili 36. výročí svého založení, má tedy bohaté dlouholeté zkušenosti v práci s rodinami, které pečují o děti s mentálním postižením. SPMP ČR má více než členů a působí na tzv. národní úrovni (na celém území České republiky) a také na úrovni regionální a lokální, neboť má své organizační jednotky ve všech krajích (KV) a ve všech bývalých okresech (OV, MěV). V současné době Sdružení provozuje téměř 20 zařízení s kapacitou cca 450 osob s mentálním či kombinovaným postižením. Jsou to zařízení poskytující sociální služby a služby vzdělávacího charakteru s denním, celotýdenním nebo celoročním režimem; v menším rozsahu se jedná též o chráněné bydlení, chráněné dílny a speciální domovy mládeže. SPMP ČR rozvíjí svou činnost též ve spolupráci s dalšími celonárodně působícími organizacemi, neboť je členskou organizací Sdružení zdravotně postižených ČR (SZdP ČR), Národní rady zdravotně postižených ČR (NRZP ČR) a České rady humanitárních organizací (ČRHO). Rozvíjíme intenzivní spolupráci na úrovni mezinárodní. Od roku 2000 jsme platným členem evropské zastřešující organizace Inclusion Europe (IE) a od roku 1991 jsme členem celosvětově působící organizace Inclusion International (II), která úzce spolupracuje s OSN. V mezinárodních kontaktech SPMP ČR používá název Inclusion Czech Republic (ICZ). Osobou pana předsedy Ing. Ivo Vykydala jsme zastoupeni též ve výboru IE, která svoji činnost orientuje na podporu lidí s mentálním postižením nejen v členských státech EU, ale i v zemích, které se na vstup do EU teprve připravují. V letošním roce ve spolupráci s Inclusion Europe pokračovaly projekty podporované EU. Kromě toho jsme na mezinárodní úrovni pokračovali ve spolupráci s dalšími organizacemi např. v Rakousku, Německu, Holandsku, Británii, Francii, Itálii, Kanadě a USA, a to především zásluhou bývalé předsedkyně SPMP ČR doc. PhDr. Marie Černé, CSc. Na členské příspěvky ve zmiňovaných mezinárodních organizacích jsme dostali dotaci od ministerstva zdravotnictví (MZ) ve výši Kč což představuje 67,33 % z celkové částky ,58 Kč, kterou Sdružení na mezinárodních členských příspěvcích za rok 2005 zaplatilo. 3

4 Přehled hlavních myšlenkových směrů SPMP ČR SPMP ČR: - poskytuje rodičům, dalším rodinným příslušníkům i odborníkům příležitost ke sdružování a tím i možnost, aby společnou prací přispívali k zajištění a prohloubení péče o osoby s postižením - seznamuje veřejnost s povahou mentálního a kombinovaného postižení a přispívá k odstraňování předsudků a nesprávných představ o vývojových a pracovních možnostech lidí s tímto druhem postižení a provádí v tomto směru osvětovou činnost - spojuje osobní zkušenosti a prožitky rodičů s poznatky, vědomostmi a úsilím našich i zahraničních odborníků - zřizuje nadační fondy pro zlepšování péče o osoby s mentálním postižením - provozuje různé typy sociálních, vzdělávacích a dalších zařízení pro osoby s mentálním postižením, případně pro jejich rodinné příslušníky, včetně chráněných dílen a chráněného bydlení - organizuje a uskutečňuje rehabilitační a rekondiční pobyty, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, vzdělává dospělé osoby s mentálním postižením, pořádá školící akce pro rodiče i pracovníky vlastních zařízení, prosazuje zájmy občanů s postižením ve státní politice a legislativě - organizuje výměnné stáže našich i zahraničních studentů, pořádá odborná setkání a mezinárodní konference za účasti odborníků - rozvíjí vlastní publikační činnost, vydává vlastní časopisy a metodické materiály. V žádném z uvedených směrů Sdružení nenahrazuje činnost veřejnoprávních institucí státních a obecních, ale na principu dobrovolné občanské angažovanosti jejich činnost vhodně doplňuje především v oblastech, které nejsou státní a obecní sociální politikou plně pokryty. 4

5 Přehled hlavních aktivit a činností SPMP ČR Rehabilitační činnost rehabilitační pobyty Rehabilitační pobyty se uskutečňují již od roku 1983 a pořádají je téměř všechny regionální či místní výbory SPMP ČR, některé i několikrát do roka. Pobyty jsou určeny pro lidi s lehkým, středním, těžkým i hlubokým stupněm mentálního postižení, případně pro osoby u nichž je mentální postižení kombinováno ještě s jiným druhem postižení. V případě těžšího mentálního postižení jsou pobyty klientů realizovány s doprovodem. Stát na rehabilitační pobyty přispívá, protože pro mnohé rodiny, které se starají o jedince s mentálním postižením, by rehabilitační pobyty jinak byly finančně nedostupné. Klienti, pro které jsou rehabilitační pobyty určeny, žijí většinou v péči svých rodičů nebo opatrovníků a toto je pro ně často jediná příležitost k setkání s podobně postiženými lidmi a současně se zdravou (intaktní) populací. Rehabilitační pobyty osob s mentálním postižením slouží především k celkovému ozdravení a rozvoji osobnosti každého účastníka. Bohužel poptávka a zájem o rehabilitační pobyty značně převyšují nabídku a kapacitní možnosti. Nezanedbatelný je rovněž výchovný vliv pobytů na zdravou populaci. (Musíme konstatovat, že ne vždy se setkáváme s pochopením v místech, kde se pobyty konají, a to především proto, že lidé často nejsou s problematikou zdravotního (mentálního) postižení dostatečně seznámeni.) V roce 2005 jsme zajistili 98 pobytů, jichž se zúčastnilo dotovaných a 166 nedotovaných osob. Celkové náklady na pobyty dotovaných osob činily ,17 Kč, z toho byly dotace ,- Kč, což je 45,08%. Účastnický příspěvek dotovaných osob byl ,17 Kč, což činí 54,92%. Částka vybraná od nedotovaných osob činila Kč. Celkové náklady na rehabilitační pobyty byly v roce ,17 Kč. Protože na tyto pobyty přispívá MZ, musí být na každý pobyt předem vypracován rehabilitační program, který je konkretizován podle místních podmínek a stupně postižení účastníků. Každého rehabilitačního pobytu se účastní lékař, který nejen že program před jeho uskutečněním schvaluje, ale také ho na konci pobytu vyhodnocuje. Program, až na malé výjimky (pro nepřízeň počasí), se nesmí měnit a musí být zaměřený na celkové zlepšení zdravotního a psychického stavu klientů. Programy jsou většinou založené na zdravotní rehabilitaci a jsou doplněné tělovýchovnou aktivitou a rozvíjením jednotlivých složek osobnosti. Důležitou složkou je také spolupráce rodičů, jak formou skupinovou, tak formou individuální. 5

6 Rehabilitační pobyty, kterých se účastní rodiče s dětmi s těžším stupněm mentálního postižení, jsou velice oblíbené, neboť rodiče si zde vyměňují zkušenosti v péči o osobu s mentálním postižením a zároveň si odpočinou od nelehké celoroční práce. Díky tomu zde nejen účastníci s postižením, ale i jejich rodiče načerpají nové psychické síly. Rehabilitační pobyty pomáhají klientům po stránce zdravotní, fyzické i psychické. Rodiče si na pobytech často uvědomí, že jejich děti dokáží o hodně víc, než si myslí, a po návratu do domácího prostředí se nově nabyté zkušenosti a energii snaží pozitivně využít a zúročit. Rehabilitační pobyty mají jistě kladný vliv na zařazování klientů do běžného života a obohacují tak život rodin s mentálně postiženým členem a v neposlední řadě i všední život zdravé populace. Vedle rehabilitačních pobytů dotovaných ministerstvem zdravotnictví zorganizoval OV SPMP Kladno v průběhu roku 2005 čtyři turnusy psychorehabilitačních pobytů (dva pro Čechy a dva pro Moravu) v Chorvatsku. Jednalo se o pobyty financované Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v celkové částce ,- Kč. Vzdělávací, zájmová a klubová činnost Vzdělávací, zájmová a klubová činnost zahrnuje širokou škálu aktivit organizovaných funkcionáři v jednotlivých krajských, okresních či městských organizacích SPMP ČR především pro mládež a starší osoby s mentálním postižením, které žijí ve svých rodinách. Jsme vedeni snahou pokračovat v opakování, procvičování, doplňování a prohlubování vědomostí a dovedností nejen u těch jedinců, kteří prošli předchozím vzdělávacím procesem, ale i u těch, kterým bylo vzdělávání v minulosti odepřeno. Nejde však jen o vzdělávání v pravém slova smyslu, ale také o upevňování dovedností takovým způsobem, aby se jedinci s mentálním postižením dokázali o sebe co nejlépe postarat tehdy, až to nebudou moci dělat jejich rodiče. Jedná se např. o návyky z oblasti sebeobsluhy nebo o pracovní dovednosti procvičované v zájmových kroužcích (vaření, šití, pletení, háčkování, tkaní, keramika, dřevoobrábění, počítače apod.). Nezanedbatelné jsou snahy o integraci osob s postižením mezi zdravou (intaktní) populaci při návštěvách koncertů, divadel, výstav, restaurací a tanečních, kdy si osvojují správné sociální návyky a základy společenského chování. Jejich kulturní úroveň se navíc rozvíjí i v kroužcích dramatických, pěveckých, hudebních, v kroužcích kreslení, malování a fotokroužcích. Můžeme konstatovat, že se nám práce v loňském roce dařila i na úseku tělovýchovné činnosti. Připravovali jsme různé tělovýchovné aktivity, turistické kroužky, relaxační cvičení s prvky jógy a sportovní soutěže na abylimpiádách. Aktivity v rámci tohoto projektu probíhaly v 46 okresech, přičemž v každém z nich se zapojilo 2 6 kroužků. Výsledky práce v těchto kroužcích téměř všechny organizace SPMP prezentují široké veřejnosti na různých výstavách (někteří opakovaně) - výstavy prací osob s mentálním 6

7 postižením v Modrém Klíči, Kladně, Hradci Králové, Náchodě, Pardubicích, Chomutově; XII. regionální přehlídka prací dětí se zdravotním postižením v České Lípě; 13. ročník výtvarné soutěže v Kolíně. V Hodoníně proběhla aukce prací mentálně postižených. Vedle vyjmenovaných aktivit stojí za zmínku např. uspořádání Abilympiády a letní speciální olympiády za účasti 19. družstev se konala IX. sportovní celorepubliková olympiáda mentálně postižených ve Frýdku - Místku s mezinárodní účastí; za zmínku dále stojí II. zimní hry na Morávce. Havířov uspořádal 2. Krajský přebor v bowlingu a 4. ročník bowlingového turnaje O pohár starosty v Českém Těšíně. 13. ročník plaveckých závodů proběhl v Ostravě, Okresní sportovní olympiáda v lehké atletice v Opavě s účastí z Polska. Vydařená byla akce Sumeček z Polabí a ostatní aktivity Domova Ráček. Širokou činnost rozvíjela také Sekce Downova syndromu v Jablonci nad Nisou. Jednou z důležitých oblastí, kterou se podařilo v roce 2005 výrazně rozšířit, byly kluby sebeobhájců (self advocacy). Celkový počet klientů, kteří se vzdělávací, zájmové a klubové činnosti v roce 2005 zúčastňovali, bylo více než Přímá práce s osobami s mentálním postižením a jejich rodiči představuje hodin. Celkové náklady na projekt činily ,08 Kč, z toho dotace byla Kč, což odpovídá 29,83%. Činnost zařízení SPMP ČR Vedle rozsáhlé činnosti dotované ministerstvem zdravotnictví jsme metodicky řídili zařízení (téměř 20) zřizovaná SPMP ČR. Na jejich činnost v roce 2005 již dotaci ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) neposkytovalo přímo, ale prostřednictvím jednotlivých krajů, kromě kraje Vysočina. Sekretariát SPMP ČR zabezpečil vyúčtování dotací MPSV za rok 2004.usměrňoval a koordinoval podávání žádostí o dotace a důsledně kontroloval dodržování Zásad vlády při čerpání dotačních prostředků při ročním zúčtování. Celková výše dotace MPSV činila ,- Kč, náklady na 5 projektů dotovaných MPSV představují částku ,- Kč, což odpovídá 32,9 %. Na výdaje DM Dana, Sedlec, Chráněné bydlení Sedlec (Nová cesta), Chotěšice, Sluneční domov, Hvozdy, Domov Nouzov, Modrý Klíč a Komunitní a poradenské centrum integrace. přispěl Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), částkou ,- Kč. Na činnost ostatních zařízení pak jednotlivé krajské úřady, ale i okresní orgány státní správy nebo městské úřady v místě působení zařízení. V průběhu roku 2005 vznikl v Třebíči denní stacionář Barevný svět a v Hradci Králové se podařilo plně rozvinout činnost denního centra SKOK s cílem Stavíme se na vlastní nohy. 7

8 Kromě pravidelného poskytování standardních služeb ve speciálních domovech se nám dařilo zabezpečovat ve větší míře chráněné bydlení pro občany s mentálním postižením. Velké úsilí bylo vynaloženo v pracovní terapii s využitím chráněných dílen. Vzdělávací, školicí a informační činnost Činnost sekretariátu Státní dotace Za jeden z hlavních úkolů SPMP ČR považujeme zajišťování široké informovanosti rodin (i veřejnosti) s mentálně postiženými členy, a to ve všech oblastech života, které jsou klíčové pro poskytování kvalitní péče. Jedná se např. o rady a informace metodického charakteru (péče o zdraví, výchova jedince s postižením, psychosociální vývoj u dětí postižením, překonávání důsledků mentálního postižení), informace o různých právních úpravách (legislativa týkající se osob se zdravotním postižením) nebo o informace vyplývající ze vzájemné výměny zkušeností mezi rodiči, pečovateli a odborníky. K tomuto účelu je sekretariátem RV SPMP ČR vydáván časopis Mentální retardace a různé metodické pokyny. Vedle těchto ústředně vydávaných periodik vychází i mnoho dalších publikací na regionální úrovni, přičemž jejich finanční pokrytí je většinou zajišťováno ze sponzorských darů nebo z vlastních finančních prostředků jednotlivých regionálních organizací. Z mnoha jmenujme alespoň některé: Dopisy členům SPMP vydává KV SPMP Praha Střípky OV SPMP Mladá Boleslav vydává společně s Centrum při ÚSP Mladá Boleslav Občasník vydává OV SPMP Trutnov Naše duha vydává OV SPMP Karviná Ostravský zvon vydává MěV SPMP Ostrava Zpravodaj SPMP vydává MěV SPMP Brno Zpravodaj SPMP, Šťastnou cestu + CD vydává sekce Downův syndrom Jablonec n. Nisou Sami za sebe Sebeobhájci z KO Olomouc Naše cíle se nám dařilo plnit také zásluhou dobře fungujícího sekretariátu RV SPMP ČR a jeho zaměstnanců, kteří poskytovali po celý rok celou řadu konkrétních služeb všem organizačním složkám a zařízením SPMP ČR a také všem ostatním, kteří o služby a informace požádali. Rozsáhlá škála služeb mohla být sekretariátem poskytována především díky projektu Organizačně administrativní servis dotovaný částkou ,-Kč Ministerstev zdravotnictví ČR, což představuje 58% z celkových nákladů ve výši ,- Kč. Sekretariát se též velmi snažil o zlepšení znalostí v oblasti kontrolní činnosti, hlavně z důvodu usnadnění kontrol správného a 8

9 efektivního využívání státních dotací, které našemu sdružení poskytují vedle MPSV a MZ také MŠMT, MK a MHMP. Výčet činností Sdružení v roce 2005 by nebyl úplný, kdybychom neuvedli naplnění úkolů v rámci projektů dotovaných MŠMT. Jednalo se o projekt Integrace zdravotně postižených realizovaný OV SPMP Kladno; projekt Porozumění realizovaný jako pravidelná zájmová činnost OV Mladá Boleslav; Škola praktického vyučování mentálně postižených realizované v pražském zařízení Modrý klíč a Aktivity pro volný čas realizované MěV Poděbrady. Celkové náklady na realizaci uvedených projektů činily ,- Kč, poskytnutá dotace činila Kč, což je 22,87%. Na prezentaci umělecké tvorby osob se zdravotním a především mentálním postižením a na zájmové vzdělávání v kulturních oblastech našemu sdružení přispělo MK. Šlo o následující projekty: OV SPMP Praha 5 Fotografujeme: Já a mí blízcí - výstavy fotografií autorů s MP a S fotoaparátem za poznáním učíme se fotografovat OV Mladá Boleslav - Slunce svítí všem 5. ročník přehlídky umělecké a zájmové činnosti v Mladé Boleslavi OV Brno Brno to je príma město - série divadelních představení, kde vedle profesionálních herců hrají i herci s MP OV Přerov -Divadelní Přerov přehlídka dramatických souborů z celé ČR Domov Ráček D*Ráček přehlídka dramatických a tanečních souborů z Prahy a Středočeského kraje Celorepubliková ABILYMPICS 2005 Divadelní happening Brno Středisko pracovní rehabilitace zájmové a vzdělávací aktivity v Ostravě Večerní škola kulturní aktivity v Poděbradech V roce 2005 nám MK přispělo na dopravu účastníků festivalu SOLIS Riga Lotyšsko. Celkové náklady na realizaci těchto projektů činily ,70 Kč, z toho dotace čítala Kč, což je 44,8 %. V rámci mezinárodního projektu Zvyšování kapacity organizace prostřednictvím vzdělávání dospělých ve spolupráci s národními neziskovými organizacemi ve střední a východní Evropě se v roce 2005 uskutečnily třídenní semináře pro sebeobhájce. První z nich se zaměřil na tématiku Co je to sebeobhajování a jak nám může pomoci, druhý proběhl na téma Zakládáme skupinu sebeobhájců, třetí se uskutečnil v rámci přípravy k účasti osob s mentálním postižením na mezinárodní konferenci Evropa v akci 2005, konané v květnu a čtvrtý seminář na téma Jsme sebeobhájci máme práva i povinnosti byl závěrečným seminářem v tomto projektu. Vzdělávání sebeobhájců pokračovalo v projektu Mainstreaming Mental Disability Policy dvěma worshopy v Šumperku pro sebeobhájce a jejich 9

10 asistenty a l. národní konferencí v Praze pro pracovníky úřadů státní správy ČR. Na projekt vzdělávání sebeobhájců, vydání časopisu Mentální retardace, na účastnický poplatek pro české účastníky mezinárodní konference Evropa v akci nám přispěla Nadace Duhová energie částkou ,- Kč. Náklady na uspořádání mezinárodní konference Evropa v akci vedle hlavního pořadatele Inclusion Europe hradilo částkou ,- MPSV jako spolupořadatel. Náklady na aktivity v mezinárodních projektech, spoluúčast k tuzemským projektům a na audit činily 1, ,10 Kč. Smluvně přidělené prostředky státní dotace jsou využívány ve smyslu ustanovení Zásad vlády. Pracovníci sekretariátu RV SPMP ČR důsledně provádí kontrolu oprávněnosti čerpání dotace. Kontrolu oprávněnosti čerpání státní dotace provádí kontrolní a revizní komise jednotlivých organizačních složek a na sekretariátě byla kontrola provedena kontrolní a revizní komisí Republikového výboru SPMP ČR. Kromě toho byl na dotace poskytnuté z prostředků ministerstva zdravotnictví proveden audit hospodaření. Zpráva auditora je k výroční zprávě přiložená spolu s přehlednými grafy. Poděkování patří následujícím našim sponzorům, kteří nás podpořili v činnosti ve prospěch osob s mentálním postižením. Jsou to: NADACE DUHOVÁ ENERGIE ,- Kč HEWLETT-PACKARD ,- Kč EKOZIS-Zábřeh na Moravě ,- Kč SZdP Praha 8 Karlín ,- Kč ISOLIT-BRAVO Jablonné nad Orlicí věcný dar v hodnotě ,- Kč 10

11 Zaměstnanci pracující na sekretariátu SPMP ČR v roce 2005: Jana Lencová pověřená vedením sekretariátu Ing. Soběslav Šimek vedoucí provozů, zařízení a škol sekretariátu Eva Rejková referentka pro rehabilitační, vzdělávací, zájmovou a klubovou činnost Bc.Michaela Cardová koordinátorka projektů s mezinárodní účastí Ing. Jitka Mudrová referentka pro administrativní a informační činnost Sídlo sekretariátu SPMP ČR budova v Karlíně (Praha 8), Karlínské náměstí 12 11

12 12

13 Seznam použitých zkratek SPMP ČR Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Sdružení Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR SZdP ČR Sdružení zdravotně postižených ČR NRZP Národní rada zdravotně postižených ČR ČRHO Česká rada humanitárních organizací OSN Organizace spojených národů EU- Evropská unie IE Inclusion Europe II Inclusion International ICZ Inclusion Czech Republic RV republikový výbor KV krajský výbor OV okresní výbor MěV městský výbor MP mentální postižení DM domov MZ ministerstvo zdravotnictví MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MK ministerstvo kultury MHMP magistrát hlavního města Prahy Přílohy výroční zprávy za rok 2005: Graf dotace poskytnuté SPMP (1 list) Graf - přehled nákladů na projekty SPMP a podíl státní dotace od jednotlivých ministerstev v roce 2005 (1 list) Graf - rehabilitační pobyty (1 list) 13

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Soubor zařízení Slunce

Soubor zařízení Slunce Z p r á v y Soubor zařízení Slunce Unikátní soubor zařízení Slunce poskytuje již od roku 1991 moderní péči o handicapované ve všech oblastech jejich potřeb od nejútlejšího věku až do dospělosti. V současné

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Výroční zpráva za rok 2008 Poslání a cíle asociace Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je celostátní organizace působící v České republice, která sdružuje občany

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2009

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2009 3 Poslání a cíle asociace AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně žených České republiky, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí, CEEGN, TREA-NMD. Asociace

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč

- Hlavní účet č. 0387202319/0800 u Čs. spořitelny 620 062,56 Kč - Podúčet č. ú. 27-0387202319/0800 u čs. spořitelny 18 824,80 Kč Okresní organizace SPMP ČR Kladno Hornická 410, Stochov, 273 03 Z P R Á V A O H O S PO D A Ř E N Í Okresní organizace SPMP ČR Kladno za rok 2005. Okresní organizace SPMP ČR Kladno byla zřízena jako občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS

Úloha SPC pro PAS. Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Úloha SPC pro PAS Možnosti speciálně pedagogické péče o děti s PAS Historie SPC Roku 2001 MŠMT ČR v rámci Projektu AUTISMUS vybralo ze 14 krajů ČR 14 krajských koordinátorů na problematiku dg.pas V každém

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

HISTORIE A SOUČASNOST PFS

HISTORIE A SOUČASNOST PFS HISTORIE A SOUČASNOST PFS Založen v 70. letech minulého století Původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale i Prahy západ a Prahy východ Působnost PFS odpovídá současnému státoprávnímu územnímu uspořádání

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s. OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s. OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o. s. OKRESNÍ ORGANIZACE TŘEBÍČ strana 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE... 3 FUNKCIONÁŘI SPMP ČR, O.S. OKRESNÍ ORGANIZACE

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2012. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Výroční zpráva 2012. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva 2012 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Vážení a milí členové a čtenáři, V roce 2012 došlo ke změně předsednictva a převzala jsem pozici pověřené

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300

APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244. registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R. č. účtu: 153714370/0300 Výroční zpráva 2007 APROPO Chrpová 2a/536 736 01 Havířov-Šumbark IČO: 69206244 DIČ: CZ 69206244 registrace u MV ČR, č: vs/1-139028/ 99-R č. účtu: 153714370/0300 Jsme členem NRZP ČR Poslání Naše organizace

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

STANOVY. SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. 186 03 PRAHA 8, KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 12 IČ: 00443093

STANOVY. SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. 186 03 PRAHA 8, KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 12 IČ: 00443093 STANOVY SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. 186 03 PRAHA 8, KARLÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 12 IČ: 00443093 1 S T A N O V Y SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014

Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Zápis z Valné hromady o. s. Hrádeček - Červený Hrádek 15.10.2014 Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: L. Adamcová, F. Rytina, V. Vítů, J. Vosejpková, H. Žaludová, L. Dočkal, P. Dočkal, I. Karbanová,

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více