NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU"

Transkript

1 NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU Tomáš Brabec Článek se věnuje diskusi negativních důsledků víry, že nemovitosti jsou nejlepším prostředkem na investování volných peněz. Investice do nemovitostí samozřejmě přináší mnoho pozitivních věcí. Nese to s sebou ale přinejmenším tři negativní důsledky: budování realitní bubliny, vytváření liduprázdných lokalit, kde nikdo nežije, a posilování rezidenční segregace vytvářením objektů uzavřených rezidenčních oblastí, tzv. gated communities. Podle výzkumů je patrné, že koupě nemovitosti na investici není v Česku a především v Praze, marginálním jevem. Všechny tyto negativní důsledky se tedy v posledních letech začínají projevovat také v Česku. Úvod Dnešní ekonomická situace ve vyspělých státech Evropy či Severní Ameriky se nachází v poněkud paradoxním stavu. Na jedné straně zde dochází k tomu, že stále více lidí nemůže dlouhodobě sehnat práci či plnohodnotný pracovní poměr, reálné mzdy rostou pomalu a přibývá i počet lidí bez domova. Na druhé straně ovšem existuje čím dál více lidí, bank, firem a penzijních fondů disponujících přebytkem volných peněž (kapitálu) [např. Harvey 2012]. Jelikož není příliš výhodné nechávat peníze na bankovním účtu, všichni se snaží volné prostředky investovat tak, aby peníze dále vydělávaly, nebo aby alespoň neztrácely na hodnotě. Je několik možností, jak s volnými prostředky naložit. Investice do dluhopisů přináší sice nižší míru rizika, ale zároveň i nižší zhodnocení. Vyšší zhodnocení nabízejí především investice do akcií. Důvěru ve výnosnost akcií ovšem značně pošramotilo splasknutí takzvané internetové bubliny v roce 2001, kdy došlo k výraznému poklesu akcií firem zabývajících se internetem. Jelikož drtivá většina investorů vyšla z této krize se značnými ztrátami, utrpěl tento typ investování značnou ránu. Hledaly se proto další možnosti, kam stále více volných finančních prostředků investovat a jako vhodný produkt se ukázaly být nemovitosti. Investice do nemovitostí se staly velmi populární prakticky po celém světě. Investovat do nemovitostí je možné jednak vlastní koupí nemovitosti nebo prostřednictvím specializované firmy, která bude spravovat fond, do kterého investor vloží určitý obnos. Popularita investování má pochopitelně výrazný vliv na výstavbu nových rezidenčních nemovitostí. Např. v roce 2008 byla podle odhadů více než jedna třetina prodaných bytů v Praze koupena pouze jako investice buďto za účelem pronájmu, či jen spekulativně držena jako investice [Lux a kol. 2008]. V některých městech a lokalitách se dají předpokládat odhady podílu investičních nákupů ještě vyšší. Investice do nemovitostí pochopitelně přináší celou řadu pozitivních prvků, jakými jsou např. modernizace bytového fondu či rozšíření nabídky nájemního bydlení. Víra v investiční potenciál nemovitostí ale také může přinést přinejmenším tři negativní důsledky, které následně dopadají na celou společnost a ekonomiku. Nejčastěji zmiňovaným důsledkem je především budování realitní bubliny [např. Lux a kol. 2008], jejíž splasknutí často vede k znehodnocení investice a velkým socioekonomickým problémům, mezi něž patří i poslední velká ekonomická krize z roku Když si někdo koupí nemovitost pouze jako investici, je zcela logické, že v bytě nebude trávit mnoho času. V důsledku toho pak vznikají rezidence, ve kterých většina bytů není trvale obydlena, a tak se vytvářejí velké liduprázdné rezidenční lokality, jakási města duchů, ve kterých téměř nikdo nežije. Když si člověk koupí nemovitost na investici, tak jeho prvořadým zájmem je, aby neztrácela na hodnotě. Podle výzkumů jsou nejlepšími investicemi objekty tzv. gated communities [Atkinson, Blandy 2005]. Jde o oplocené rezidenční objekty, do kterých mají vstup zakázán všichni, kdo zde nežijí, a které jsou střeženy a spravovány soukromými agenturami [Blakely, Snyder 1997]. Jedním z důsledků je proto posilování rezidenční separace v uzavřených objektech gated communities. V tomto článku se budeme věnovat těmto třem negativním dopadům, které přinesla idea, že právě nemovitosti jsou výhodným prostředkem na investování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, sociální i ekonomickou stabilitu oblasti. Je proto důležité, abychom si při tvorbě územních plánů byli vědomi i těchto negativních důsledků. Budování realitní bubliny Trh s rezidenčními nemovitostmi je, i přes svá specifika (např. zásahy státu, komplexita), řízen stejnými principy jako u každé jiné komodity. Cena nemovitosti je proto určována nabídkou a poptávkou. Poptávka po bydlení je ovlivněna především demografickou a ekonomickou situací, kdy rostoucí počet obyvatel a růst příjmů domácností zvyšuje cenu nemovitostí [Lux, Sunega 2006]. Vyšší poptávka se logicky projevuje ve vyšší stavební aktivitě developerů a tato stavební aktivita má následně pozitivní vliv na ekonomický růst a podpořit může i růst populační. Jestliže ekonomika bude v dobré kondici, dá se předpokládat, že ceny nemovitostí budou v čase spíše růst než klesat. Ale zároveň právě 61

2 vyšší nabídka bytů může být tím rozhodujícím činitelem, který bude ceny nemovitostí snižovat. Investice do nemovitostí je často vnímána jako velmi bezpečná. Je zde vysoká míra zhodnocení jak v krátkodobé (možnost byt pronajímat), tak v dlouhodobé perspektivě. Zvyšující se ceny nemovitostí přitahují nejen množství spekulantů, ale i drobných investorů, kteří sázejí na to, že když ceny nemovitostí v současnosti rostou, budou růst i výhledově. Když však všichni přistoupí na tuto logiku, začne docházet k budování bubliny, kdy tržní cena komodity neodpovídá její reálné hodnotě. Takováto bublina ovšem jednoho dne bude muset nevyhnutelně prasknout. Typickým příkladem budování bubliny na realitním trhu byly USA mezi lety 2001 a V této době začalo docházet k prudkému růstu cen nemovitostí, přestože to neodpovídalo tehdejším ekonomickým podmínkám [Lux, Sunega 2012, Harvey 2012]. Úrokové sazby se v tomto období pohybovaly rekordně nízko a bylo proto mnohem snazší získat od banky hypotéku. Docházelo k masivnímu růstu objemu prodaných domů. Růst ceny vyvolal následně v mnoha lidech pocit, že pokud si nekoupí nemovitost nyní, v budoucnu již na ni nebudou mít peníze. Docházelo také k prudkému nárůstu koupě nemovitosti ne pro vlastní bydlení, ale pouze jako investice, kdy nemovitost byla buď pronajímána či jen zakoupena s předpokladem budoucího zisku díky dalšímu růstu cen. Koupě byly realizovány jak profesionálními spekulanty, kteří např. stihli koupit a prodat dům ještě předtím než byl vystavěn, tak i drobnými investory, kteří věřili v investiční sílu nemovitostí. Předpoklad dalšího růstu cen nemovitostí přiměl banky, aby poskytovaly hypotéky i nepříliš solventním rodinám, které ručily domem, jehož cena se měla potencionálně zvyšovat. Přebytky volného kapitálu do nemovitostí neinvestovali pouze lidé, ale i banky, různé podílové fondy či firmy. Ceny nemovitostí ovšem pochopitelně nemohly růst donekonečna. Již v roce 2005 začalo mít velké množství lidí problémy se splácením své hypotéky. Úrokové sazby se začaly zvyšovat a banky poskytující hypotéky se Graf 1: Vývoj výstavby a průměrných cen nemovitostí v Praze v letech dostávaly do problémů. Poté došlo k prasknutí realitní bubliny, k velkému poklesu cen bytů, krachu bank či firem a následně i k největší globální ekonomické krizi po druhé světové válce [více např. Harvey 2012]. I když vypuknutí ekonomické krize mělo pochopitelně více příčin, spekulace na trhu s nemovitostmi byly příčinou prvotní. Splasknutí bubliny na akciových či komoditních trzích způsobilo jen finanční ztráty investorům. Budování realitní bubliny přineslo mnohá další rizika, např. odebrání nemovitosti v důsledku neschopnosti splácet hypotéku. Také v Česku došlo na trhu s rezidenčními byty k vytvoření realitní bubliny. V Praze se během let 2002 až 2008 zvýšila průměrná cena za m 2 o více než 50 % (graf 1). Rychlý růst cen nemovitostí se tak pochopitelně stal velkým lákadlem pro spekulativní nákupy. Realitní bublina nebyla v Česku tak mohutná, jako např. v USA, Irsku či Španělsku, protože zvýšená poptávka zde nebyla podmíněna pouhou vidinou růstu cen nemovitostí, ale také rychle rostoucí ekonomikou a populačním růstem (jak přirozenou měnou, tak mezinárodní migrací) [Lux, Sunega, Kadlecová 2012]. Důsledkem splasknutí bubliny byl především pokles poptávky po novém bydlení, který s sebou nesl pokles počtu dokončených bytových jednotek (graf 1), pokles celkového množství obchodů na realitním trhu a pokles průměrných cen nemovitostí (především bytů na sídlištích a nekvalitních rezidenčních projektů). Útlum stavební aktivity se poté začal negativně projevovat na ekonomické situaci státu. Někteří developeři se také dostali do vážných finančních problémů a museli své projekty výrazně zlevnit. Vytváření liduprázdných lokalit I když ekonomická krize otřásla důvěrou v investice do nemovitostí, výstavba, i když v menším měřítku, pokračuje dál. Každá krize totiž přináší nové příležitosti k investování. Nově hraje hlavní roli při koupi nemovitosti atraktivita lokalit, ve kterých je vysoký předpoklad dalšího růstu cen. Takovými lokalitami jsou jednak významná města (New York, Londýn, Paříž), ale také turisticky atraktivní místa (Dubaj, Azurové pobřeží či Alpy). V posledních letech jsou spekulativní nákupy nemovitostí velmi populární v Číně. Bouřlivá výstavba dala vzniknout různě velkým územním celkům, kde nikdo nežije, protože nemovitosti se zde nekupují primárně kvůli bydlení. Tyto liduprázdné lokality mají pochopitelně negativní vliv na své nejbližší okolí. Kromě absence běžného každodenního života zde dochází k růstu kriminality, odlivu běžných služeb a postupnému odstěhování se zbylých obyvatel. Zdroj: ČSÚ bytová výstavba, ceny nemovitostí 62

3 Také české nemovitosti se staly velmi populární a jako investici si je začalo kupovat stále více zahraničních investorů, především z Ruska a Velké Británie. Rusové a další postsovětské národy bezesporu patří mezi nejvýznamnější investory do nemovitostí na světě. Nejen tzv. Noví Rusové, kteří zbohatli především z privatizace ruského průmyslu a vyšších cen komodit, ale i Rusové středních vrstev jsou dost skeptičtí k ukládání peněz do banky a raději vyhledávají jiné prostředky na investování. Ne náhodou jsou proto ceny nemovitostí v Moskvě jedny z nejvyšších na celém světě. Rusové ovšem skupují také nemovitosti v zahraničí, Česko nevyjímaje. Populární jsou především Praha a Karlovy Vary, které mají v ruské společnosti dobré jméno již od dob návštěvy cara Petra Velikého. Bohatí Rusové začali kupovat nemovitosti v lázeňském území města již v devadesátých letech minulého století. Díky ruskému kapitálu došlo sice k rekonstrukci zanedbaných domů, došlo ovšem také k vystěhování původního obyvatelstva a jeho nahrazení obyvateli, kteří v lokalitě nežijí po celý rok [Sýkora a kol. 2010]. Praha, jakožto místo, kde se staví nejvíce rezidenčních projektů, je samozřejmě velmi populární také pro zahraniční investory. Nalezneme zde proto několik projektů, kde velkou část majitelů představují cizinci, kteří nemovitost dále pronajímají nebo v objektu nebydlí, byt drží jako investici či v objektu tráví jen několik dní v roce. Je sice problematické kvantifikovat přesný počet lidí, kteří si kupují nemovitost pouze na investici či jako druhé bydlení, nicméně tento počet můžeme indikovat pomocí struktury vlastníků, kterou nalezneme v katastru nemovitostí, přičemž podíl kupujících nemovitosti na investici můžeme indikovat podle vlastnického podílu firem, osob s jinou trvalou adresou a podílem cizinců (především těch z postsovětských států). Vybrali jsme proto patnáct rezidenčních projektů, u kterých jsme analyzovali vlastnickou strukturu (tabulka 1). Byly vybírány tak, aby reprezentovaly pražské rezidenční projekty (aby zde byly jak projekty luxusní, tak i méně luxusní, starší i novější, větší i menší). Podle údajů z katastru je jasně patrné, že koupě nemovitostí na investici není u vybraných rezidenčních projektů vůbec marginální. Prakticky ve všech sledovaných projektech vlastní většinu nemovitostí lidé, kteří mají trvalou adresu odlišnou od adresy nemovitosti, kterou vlastní. Ve všech projektech je patrné, že část nemovitostí je ve vlastnictví cizinců. Průměrný podíl vlastnictví cizinců se pohybuje kolem %. Nejedná se tedy o zanedbatelný počet. U některých projektů více než 60 % koupených bytů vlastní osoby z postsovětských států, přičemž drtivá většina z nich má trvalou adresu mimo Česko. Ze struktury vlastníků samozřejmě nemůžeme jednoznačně zjistit, zda se jedná o liduprázdnou, neobydlenou lokalitu. Prostým pozorováním, ale i podle vyjádření kvalifikovaných odborníků je ovšem jisté, že některé projekty takový rys mají. Zdroj: katastr nemovitostí Název projektu Katastr Firmy Podíl vlastnictví nemovitostí (%) Osoby s jinou trvalou adresou Ze všech fyzických osob Češi Cizinci celkem Cizinci z postsovětského prostoru Bělohorské zahrady Řepy 6,2 49,3 88,0 12,0 4,7 Bytové domy v ulicích Paříkova a Podnádražní Vysočany 17,4 66,2 95,5 4,5 3,2 Bytové domy Volutová Stodůlky 20,3 56,9 78,9 21,1 20,2 Central Park Praha Žižkov 51,7 97,8 32,6 67,4 59,0 Kejřův Mlýn Hloubětín 9,1 73,8 84,4 15,6 6,4 Nová Liboc Liboc 10,5 63,9 76,4 23,6 10,3 Nový Anděl Smíchov 13,8 59,2 86,5 13,5 8,9 Obytný soubor Na Krutci Dejvice 15,2 67,9 85,2 14,8 6,7 Panorama Barrandov Hlubočeby 17,5 59,0 99,6 0,4 0,4 Podvinný Mlýn Libeň 2,5 44,7 96,6 3,4 0,4 Rezidence Prokopova Žižkov 53,9 96,6 44,5 55,5 19,1 River Diamond Karlín 29,3 90,1 61,2 38,7 20,0 Trinity Garden Smíchov 41,3 81,1 72,5 27,5 0,0 U Zámeckého parku Čakovice 0,5 33,6 97,5 2,5 1,0 Villa Bianca Bubeneč 38,8 77,4 68,9 31,1 12,4 Tab. 1: Podíl vlastnické struktury ve vybraných pražských rezidenčních projektech v roce

4 Posilování rezidenční segregace Rezidenční segregace je komplexním procesem, na jehož vzniku se podílí mnoho různých faktorů [Sýkora 2010]. Vliv investic do nemovitostí může mít také vliv na posilování rezidenční segregace, a to ve dvojím smyslu, na straně nabídky a poptávky. Extrémním případem rezidenční separace (dobrovolné segregace) jsou objekty nesoucí znaky gated communities, tedy rezidenční objekty, které jsou uzavřené, oplocené a střežené soukromou bezpečnostní agenturou. Gated communities rostou bouřlivým tempem prakticky po celém světě. Tento typ bydlení vznikl v USA, odkud se rozšířil do zbytku světa. Dnes nalezneme tyto rezidenční objekty kromě USA především v Latinské Americe, Jihoafrické republice, východní Asii, ale také ve státech střední a východní Evropy [Glasze, Webster, Frantz 2006]. V Praze takových objektů nalezneme více než 70 a jejich počet stále narůstá [Brabec, Machala 2013]. Rezidenční výstavba je kromě ekonomického a populačního růstu tažena také nákupy nemovitostí na investici a pochopitelně přitahuje množství nových, ale i etablovaných developerů, kteří musejí získávat svoji konkurenční výhodu např. prostřednictvím inovací. Uzavření a střežení areálu je jednou z takových inovací. Gated communities v Česku vznikají spíše na straně nabídky developerů, kteří se prostřednictvím nových produktů snaží proniknout na realitní trh [Brabec, Machala 2013]. Graf 2: Průměrný podíl vlastnictví fyzických osob podle typu rezidenčního objektu (uzavřené jsou objekty gated communities) ve vybraných rezidenčních projektech v Praze v roce 2013 Vznik gated communities je ovšem patrný i na straně poptávky, přičemž důležitou roli hraje fakt, že tyto rezidenční objekty jsou lépe chráněny proti znehodnocení [Atkinson, Blandy 2005]. V objektech gated communities se sice musí platit správcovský poplatek, nicméně díky hlídání a práci správcovské firmy je byt lépe zabezpečen. Pokud v bytě lidé nežijí a zakoupí si ho především jako vhodné uložení peněz, je jejich zájem o větší zabezpečení pomocí ostrahy, správcovské služby a fyzických bariér logický. Ze zápisů v katastru nemovitostí jednoznačně vyplývá, že v objektech nesoucích rysy gated communities je vyšší počet vlastníků cizinců a osob s jinou trvalou adresou, u kterých můžeme předpokládat nákup nemovitostí především na investici (graf 2). Závěr Víra, že nemovitosti jsou tou nejlepší volbou na investování, přináší mnohá pozitiva. Mezi nejvýraznější patří modernizace bytového fondu, rozšíření nabídky nájemního bydlení, ekonomický stimul díky bytové výstavbě či v případě kvalitních investic též výhodné zabezpečení na budoucnost. Existují zde však také minimálně tři negativní důsledky. Prvním je budování realitní bubliny, jejíž prasknutí vede k ekonomickým krizím a dalším (nejen ekonomickým) problémům. Dalším je vytváření liduprázdných lokalit, ve kterých byly nemovitosti primárně zakoupeny na investici a nikoliv k bydlení. Posledním negativem je posilování rezidenční separace jako důsledek výstavby uzavřených a střežených rezidenčních objektů (gated communities), které vznikají jednak jako výsledek inovačních aktivit developerů, jednak na základě požadavků poptávajících, kteří doufají, že uzavření objektu lépe investici ochrání. Existuje několik možností, jak tyto negativní důsledky omezovat. Vhodným nástrojem může být také územní plán, který stanovuje funkční a prostorovou regulaci území. Územní plánování umožňuje zahájit diskusi veřejnosti a investorů o budoucím využití území, umožňuje také veřejnosti kontrolovat rozhodování o budoucích investicích. Konkrétně se může jednat o nepodporování další rezidenční výstavby v oblastech, kde je již bytů dostatek. Jak již bylo řečeno, cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Víra v investiční potenciál nicméně může přinést do území problémy, které udržitelnému rozvoji mohou bránit. Použité zdroje: ATKINSON, R. BLANDY, S. Introduction: International Perspectives on The New Enclavism and the Rise of Gated Communities. Housing Studies, 20, 2005, č. 2, s BRABEC, T. MACHALA, B. Hybné síly vzniku gated communities v Česku. In: SVO- BODOVÁ, H. (ed.) Nové výzvy pro geografi i. Masarykova univerzita, Brno, 2013, s BLAKELY, E. J. SNYDER, M. G. Fortress America: Gated Residential Communities in the United States. Brookings/John Hopkins Press, Washington, D. C., 1997, 209 s. HARVEY, D. Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? Rybka Publishers, Praha, 2012, 263 s. Zdroj: katastr nemovitostí 64

5 GLASZE, G. WEBSTER, C. FRANTZ, K. Private cities: global and local perspectives. Routledge, London, 2006, 242 s. LUX. M. SUNEGA, P. Jak dobře investovat do bydlení. Sociologické nakladatelství, Praha, 2006, 161 s. LUX, M. SUNEGA, P. KADLECOVÁ, M. Bydlení a trh. In LUX, M. KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Sociologické nakladatelství, Praha, 2011, s. LUX, M. SUNEGA, P. MIKESZOVÁ, M. KOSTELECKÝ, T. Standardy bydlení 2007/2008. Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2008, 208 s. SÝKORA, L. (ed.) Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2010, 144 s. Poděkování Příspěvek vznikl s podporou GAUK, projektu č : Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku a GAČR, projektu č. P404/12/0648: Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací a globalizace. Mgr. Tomáš Brabec Katedra sociální geografi e a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK ENGLISH ABSTRACT Some negative consequences of investment in real estate in the world and the Czech Republic, by Tomáš Brabec This article discusses the negative consequences of the belief that real estate is the best way of investing free money. Of course, investment in real estate brings a lot of positive results. However, there are at least three negative consequences: a bubble of real estate, deserted locations and residential segregation augmented by buildings in closed residential zones, so-called gated communities. Research studies show that the acquisition of a piece of real estate for investment in the Czech Republic, particularly Prague, is not a marginal phenomenon. All these negative consequences have thus recently started appearing in the Czech Republic. 65

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams

REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA. Prokop Svoboda Svoboda & Williams REZIDENČNÍ PRAHA A ZAHRANIČNÍ KLIENTELA Prokop Svoboda Svoboda & Williams PŘEDSTAVENÍ SVOBODA & WILLIAMS Během 20 let svého působení jsme se pevně zařadili mezi respektovaná jména na pražském realitním

Více

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení

Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Ekonomické faktory a rezidenční bydlení Roman Hauptfleisch Relace mezi úrokovými sazbami, cenami nemovitostí a hospodářským vývojem Demografické ukazatele Nízké hypoteční úrokové sazby Nárůst objemu hypoték

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Tržní cena bydlení v prostoru a čase

Tržní cena bydlení v prostoru a čase Diskusní setkání Stavebního fóra, f FOR ARCH 2008, PVA Letňany, 25.9.2008 Tržní cena bydlení v prostoru a čase Ing. Mgr. Martin LUX Jilská 1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Tržní

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Realitní trh v ČR 2008

Realitní trh v ČR 2008 Realitní trh v ČR 2008 Přehled vývoje realitního trhu v České republice Logistika Kanceláře Maloobchod Byty Investice Hotely 2 Průmyslový a logistický trh 1997 První budovy střední velikosti pro logistiku

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ LUXUSNÍ SEGMENT DNES: RENESANCE NÁJEMNÍHO BYDLENÍ SVOBODA & WILLIAMS SEGMENT DATA 1 2 NADSTANDARDNÍ A PRÉMIOVÉ NEMOVITOSTI Prémiové nemovitosti prodej: 85.000 120.000 Kč/m2 Luxusní nemovitosti prodej:

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A DOSTUPNOST BYDLENÍ V PRAZE Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář analýz a prognóz Tomáš Brabec, Michal Němec 20. 10. 2016 Obsah prezentace Demografický

Více

Quo vadis, Praho? Trh nového bydlení v roce z pohledu největšího rezidenčního developera. Diskusní setkání

Quo vadis, Praho? Trh nového bydlení v roce z pohledu největšího rezidenčního developera. Diskusní setkání Quo vadis, Praho? Trh nového bydlení v roce 2016 z pohledu největšího rezidenčního developera 2.3.2016 Vývoj poptávky a cen na rezidenčním trhu Od vypuknutí krize v roce 2008 se ceny postupně snižovaly

Více

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty

Setkání nad Prahou. Připravované developerské projekty Setkání nad Prahou Připravované developerské projekty 8. 6. 2016 V Praze se připravuje přes 70 tisíc bytů V různé fázi připravenosti v Praze je minimálně 71 tisíc bytů Během 5 let se jich ale pravděpodobně

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

N_MF_A Mezinárodní finance A 12.Měnové a finanční krize 1. Hospodářský cyklus 2. Finanční krize, podstata a vznik 3. Měnová krize, předpoklady vzniku a vývoj FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Expanze a recese Expanze

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY

UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY GEOGRAFIE ROK 2014 ČÍSLO 3 ROČNÍK 119 TOMÁŠ BRABEC UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY BRABEC, T. (2014): Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Expertní přednáška pro DigiPárty

Expertní přednáška pro DigiPárty Expertní přednáška pro DigiPárty 23.3.2017. Obsah přednášky & Jak na černé zlato chytře a jednoduše? 1. Globální trh s ropou, jeho hráči a fundamenty 2. Ropa jako burzovní aktivum co vlastně obchodujeme?

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno.

Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Dobré místo pro život, skvělé pro investici. Kladno. Proč investovat do bytů na Kladně?» Kladno se může pochlubit minulostí, která je ve 20. století proměnila ve světoznámou průmyslovou metropoli.» Prudký

Více

Trh s byty Aktuální stav a předpokládaný vývoj. Petr Hána Real Estate Market, Spring března 2013

Trh s byty Aktuální stav a předpokládaný vývoj. Petr Hána Real Estate Market, Spring března 2013 Aktuální stav a předpokládaný vývoj Petr Hána Real Estate Market, Spring 2014 20. března 2013 Makroekonomický vývoj 20% 15% 10% 5% 0% Vývoj vybraných makroekonomických veličin Vleklá recese české ekonomiky

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka

Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci. Martin Polívka Hospodářská krize v Rakousku-Uhersku 1873 a její paralely k současné situaci Martin Polívka Základní fakta Existuje minimum kvantitativních ukazatelů, nicméně je zřejmé že: se jednalo o první cyklickou

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

Nedostatek nových bytů žene ceny nahoru a celý trh posouvá do velké krize. Co dál? Setkání nad Prahou

Nedostatek nových bytů žene ceny nahoru a celý trh posouvá do velké krize. Co dál? Setkání nad Prahou Nedostatek nových bytů žene ceny nahoru a celý trh posouvá do velké krize. Co dál? Jaká je skutečná situace na pražském trhu? Vloni se v Praze prodalo 6 200 bytů s vydaným územním rozhodnutím za 22 miliard

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu ¾ roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování Finančnítrhy Kolektivníinvestování Princip kolektivního investování Podstatou podnikání formou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčeného a neomezeného počtu osob

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010. Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 20.9.-1.10. 2010 Ing. Milan Tomášek 4.10.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 13,55% OPF Nových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 24. února 2017 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Martin Řezáč, místopředseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Petr

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více