NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU"

Transkript

1 NĚKTERÉ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ VE SVĚTĚ A V ČESKU Tomáš Brabec Článek se věnuje diskusi negativních důsledků víry, že nemovitosti jsou nejlepším prostředkem na investování volných peněz. Investice do nemovitostí samozřejmě přináší mnoho pozitivních věcí. Nese to s sebou ale přinejmenším tři negativní důsledky: budování realitní bubliny, vytváření liduprázdných lokalit, kde nikdo nežije, a posilování rezidenční segregace vytvářením objektů uzavřených rezidenčních oblastí, tzv. gated communities. Podle výzkumů je patrné, že koupě nemovitosti na investici není v Česku a především v Praze, marginálním jevem. Všechny tyto negativní důsledky se tedy v posledních letech začínají projevovat také v Česku. Úvod Dnešní ekonomická situace ve vyspělých státech Evropy či Severní Ameriky se nachází v poněkud paradoxním stavu. Na jedné straně zde dochází k tomu, že stále více lidí nemůže dlouhodobě sehnat práci či plnohodnotný pracovní poměr, reálné mzdy rostou pomalu a přibývá i počet lidí bez domova. Na druhé straně ovšem existuje čím dál více lidí, bank, firem a penzijních fondů disponujících přebytkem volných peněž (kapitálu) [např. Harvey 2012]. Jelikož není příliš výhodné nechávat peníze na bankovním účtu, všichni se snaží volné prostředky investovat tak, aby peníze dále vydělávaly, nebo aby alespoň neztrácely na hodnotě. Je několik možností, jak s volnými prostředky naložit. Investice do dluhopisů přináší sice nižší míru rizika, ale zároveň i nižší zhodnocení. Vyšší zhodnocení nabízejí především investice do akcií. Důvěru ve výnosnost akcií ovšem značně pošramotilo splasknutí takzvané internetové bubliny v roce 2001, kdy došlo k výraznému poklesu akcií firem zabývajících se internetem. Jelikož drtivá většina investorů vyšla z této krize se značnými ztrátami, utrpěl tento typ investování značnou ránu. Hledaly se proto další možnosti, kam stále více volných finančních prostředků investovat a jako vhodný produkt se ukázaly být nemovitosti. Investice do nemovitostí se staly velmi populární prakticky po celém světě. Investovat do nemovitostí je možné jednak vlastní koupí nemovitosti nebo prostřednictvím specializované firmy, která bude spravovat fond, do kterého investor vloží určitý obnos. Popularita investování má pochopitelně výrazný vliv na výstavbu nových rezidenčních nemovitostí. Např. v roce 2008 byla podle odhadů více než jedna třetina prodaných bytů v Praze koupena pouze jako investice buďto za účelem pronájmu, či jen spekulativně držena jako investice [Lux a kol. 2008]. V některých městech a lokalitách se dají předpokládat odhady podílu investičních nákupů ještě vyšší. Investice do nemovitostí pochopitelně přináší celou řadu pozitivních prvků, jakými jsou např. modernizace bytového fondu či rozšíření nabídky nájemního bydlení. Víra v investiční potenciál nemovitostí ale také může přinést přinejmenším tři negativní důsledky, které následně dopadají na celou společnost a ekonomiku. Nejčastěji zmiňovaným důsledkem je především budování realitní bubliny [např. Lux a kol. 2008], jejíž splasknutí často vede k znehodnocení investice a velkým socioekonomickým problémům, mezi něž patří i poslední velká ekonomická krize z roku Když si někdo koupí nemovitost pouze jako investici, je zcela logické, že v bytě nebude trávit mnoho času. V důsledku toho pak vznikají rezidence, ve kterých většina bytů není trvale obydlena, a tak se vytvářejí velké liduprázdné rezidenční lokality, jakási města duchů, ve kterých téměř nikdo nežije. Když si člověk koupí nemovitost na investici, tak jeho prvořadým zájmem je, aby neztrácela na hodnotě. Podle výzkumů jsou nejlepšími investicemi objekty tzv. gated communities [Atkinson, Blandy 2005]. Jde o oplocené rezidenční objekty, do kterých mají vstup zakázán všichni, kdo zde nežijí, a které jsou střeženy a spravovány soukromými agenturami [Blakely, Snyder 1997]. Jedním z důsledků je proto posilování rezidenční separace v uzavřených objektech gated communities. V tomto článku se budeme věnovat těmto třem negativním dopadům, které přinesla idea, že právě nemovitosti jsou výhodným prostředkem na investování. Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, sociální i ekonomickou stabilitu oblasti. Je proto důležité, abychom si při tvorbě územních plánů byli vědomi i těchto negativních důsledků. Budování realitní bubliny Trh s rezidenčními nemovitostmi je, i přes svá specifika (např. zásahy státu, komplexita), řízen stejnými principy jako u každé jiné komodity. Cena nemovitosti je proto určována nabídkou a poptávkou. Poptávka po bydlení je ovlivněna především demografickou a ekonomickou situací, kdy rostoucí počet obyvatel a růst příjmů domácností zvyšuje cenu nemovitostí [Lux, Sunega 2006]. Vyšší poptávka se logicky projevuje ve vyšší stavební aktivitě developerů a tato stavební aktivita má následně pozitivní vliv na ekonomický růst a podpořit může i růst populační. Jestliže ekonomika bude v dobré kondici, dá se předpokládat, že ceny nemovitostí budou v čase spíše růst než klesat. Ale zároveň právě 61

2 vyšší nabídka bytů může být tím rozhodujícím činitelem, který bude ceny nemovitostí snižovat. Investice do nemovitostí je často vnímána jako velmi bezpečná. Je zde vysoká míra zhodnocení jak v krátkodobé (možnost byt pronajímat), tak v dlouhodobé perspektivě. Zvyšující se ceny nemovitostí přitahují nejen množství spekulantů, ale i drobných investorů, kteří sázejí na to, že když ceny nemovitostí v současnosti rostou, budou růst i výhledově. Když však všichni přistoupí na tuto logiku, začne docházet k budování bubliny, kdy tržní cena komodity neodpovídá její reálné hodnotě. Takováto bublina ovšem jednoho dne bude muset nevyhnutelně prasknout. Typickým příkladem budování bubliny na realitním trhu byly USA mezi lety 2001 a V této době začalo docházet k prudkému růstu cen nemovitostí, přestože to neodpovídalo tehdejším ekonomickým podmínkám [Lux, Sunega 2012, Harvey 2012]. Úrokové sazby se v tomto období pohybovaly rekordně nízko a bylo proto mnohem snazší získat od banky hypotéku. Docházelo k masivnímu růstu objemu prodaných domů. Růst ceny vyvolal následně v mnoha lidech pocit, že pokud si nekoupí nemovitost nyní, v budoucnu již na ni nebudou mít peníze. Docházelo také k prudkému nárůstu koupě nemovitosti ne pro vlastní bydlení, ale pouze jako investice, kdy nemovitost byla buď pronajímána či jen zakoupena s předpokladem budoucího zisku díky dalšímu růstu cen. Koupě byly realizovány jak profesionálními spekulanty, kteří např. stihli koupit a prodat dům ještě předtím než byl vystavěn, tak i drobnými investory, kteří věřili v investiční sílu nemovitostí. Předpoklad dalšího růstu cen nemovitostí přiměl banky, aby poskytovaly hypotéky i nepříliš solventním rodinám, které ručily domem, jehož cena se měla potencionálně zvyšovat. Přebytky volného kapitálu do nemovitostí neinvestovali pouze lidé, ale i banky, různé podílové fondy či firmy. Ceny nemovitostí ovšem pochopitelně nemohly růst donekonečna. Již v roce 2005 začalo mít velké množství lidí problémy se splácením své hypotéky. Úrokové sazby se začaly zvyšovat a banky poskytující hypotéky se Graf 1: Vývoj výstavby a průměrných cen nemovitostí v Praze v letech dostávaly do problémů. Poté došlo k prasknutí realitní bubliny, k velkému poklesu cen bytů, krachu bank či firem a následně i k největší globální ekonomické krizi po druhé světové válce [více např. Harvey 2012]. I když vypuknutí ekonomické krize mělo pochopitelně více příčin, spekulace na trhu s nemovitostmi byly příčinou prvotní. Splasknutí bubliny na akciových či komoditních trzích způsobilo jen finanční ztráty investorům. Budování realitní bubliny přineslo mnohá další rizika, např. odebrání nemovitosti v důsledku neschopnosti splácet hypotéku. Také v Česku došlo na trhu s rezidenčními byty k vytvoření realitní bubliny. V Praze se během let 2002 až 2008 zvýšila průměrná cena za m 2 o více než 50 % (graf 1). Rychlý růst cen nemovitostí se tak pochopitelně stal velkým lákadlem pro spekulativní nákupy. Realitní bublina nebyla v Česku tak mohutná, jako např. v USA, Irsku či Španělsku, protože zvýšená poptávka zde nebyla podmíněna pouhou vidinou růstu cen nemovitostí, ale také rychle rostoucí ekonomikou a populačním růstem (jak přirozenou měnou, tak mezinárodní migrací) [Lux, Sunega, Kadlecová 2012]. Důsledkem splasknutí bubliny byl především pokles poptávky po novém bydlení, který s sebou nesl pokles počtu dokončených bytových jednotek (graf 1), pokles celkového množství obchodů na realitním trhu a pokles průměrných cen nemovitostí (především bytů na sídlištích a nekvalitních rezidenčních projektů). Útlum stavební aktivity se poté začal negativně projevovat na ekonomické situaci státu. Někteří developeři se také dostali do vážných finančních problémů a museli své projekty výrazně zlevnit. Vytváření liduprázdných lokalit I když ekonomická krize otřásla důvěrou v investice do nemovitostí, výstavba, i když v menším měřítku, pokračuje dál. Každá krize totiž přináší nové příležitosti k investování. Nově hraje hlavní roli při koupi nemovitosti atraktivita lokalit, ve kterých je vysoký předpoklad dalšího růstu cen. Takovými lokalitami jsou jednak významná města (New York, Londýn, Paříž), ale také turisticky atraktivní místa (Dubaj, Azurové pobřeží či Alpy). V posledních letech jsou spekulativní nákupy nemovitostí velmi populární v Číně. Bouřlivá výstavba dala vzniknout různě velkým územním celkům, kde nikdo nežije, protože nemovitosti se zde nekupují primárně kvůli bydlení. Tyto liduprázdné lokality mají pochopitelně negativní vliv na své nejbližší okolí. Kromě absence běžného každodenního života zde dochází k růstu kriminality, odlivu běžných služeb a postupnému odstěhování se zbylých obyvatel. Zdroj: ČSÚ bytová výstavba, ceny nemovitostí 62

3 Také české nemovitosti se staly velmi populární a jako investici si je začalo kupovat stále více zahraničních investorů, především z Ruska a Velké Británie. Rusové a další postsovětské národy bezesporu patří mezi nejvýznamnější investory do nemovitostí na světě. Nejen tzv. Noví Rusové, kteří zbohatli především z privatizace ruského průmyslu a vyšších cen komodit, ale i Rusové středních vrstev jsou dost skeptičtí k ukládání peněz do banky a raději vyhledávají jiné prostředky na investování. Ne náhodou jsou proto ceny nemovitostí v Moskvě jedny z nejvyšších na celém světě. Rusové ovšem skupují také nemovitosti v zahraničí, Česko nevyjímaje. Populární jsou především Praha a Karlovy Vary, které mají v ruské společnosti dobré jméno již od dob návštěvy cara Petra Velikého. Bohatí Rusové začali kupovat nemovitosti v lázeňském území města již v devadesátých letech minulého století. Díky ruskému kapitálu došlo sice k rekonstrukci zanedbaných domů, došlo ovšem také k vystěhování původního obyvatelstva a jeho nahrazení obyvateli, kteří v lokalitě nežijí po celý rok [Sýkora a kol. 2010]. Praha, jakožto místo, kde se staví nejvíce rezidenčních projektů, je samozřejmě velmi populární také pro zahraniční investory. Nalezneme zde proto několik projektů, kde velkou část majitelů představují cizinci, kteří nemovitost dále pronajímají nebo v objektu nebydlí, byt drží jako investici či v objektu tráví jen několik dní v roce. Je sice problematické kvantifikovat přesný počet lidí, kteří si kupují nemovitost pouze na investici či jako druhé bydlení, nicméně tento počet můžeme indikovat pomocí struktury vlastníků, kterou nalezneme v katastru nemovitostí, přičemž podíl kupujících nemovitosti na investici můžeme indikovat podle vlastnického podílu firem, osob s jinou trvalou adresou a podílem cizinců (především těch z postsovětských států). Vybrali jsme proto patnáct rezidenčních projektů, u kterých jsme analyzovali vlastnickou strukturu (tabulka 1). Byly vybírány tak, aby reprezentovaly pražské rezidenční projekty (aby zde byly jak projekty luxusní, tak i méně luxusní, starší i novější, větší i menší). Podle údajů z katastru je jasně patrné, že koupě nemovitostí na investici není u vybraných rezidenčních projektů vůbec marginální. Prakticky ve všech sledovaných projektech vlastní většinu nemovitostí lidé, kteří mají trvalou adresu odlišnou od adresy nemovitosti, kterou vlastní. Ve všech projektech je patrné, že část nemovitostí je ve vlastnictví cizinců. Průměrný podíl vlastnictví cizinců se pohybuje kolem %. Nejedná se tedy o zanedbatelný počet. U některých projektů více než 60 % koupených bytů vlastní osoby z postsovětských států, přičemž drtivá většina z nich má trvalou adresu mimo Česko. Ze struktury vlastníků samozřejmě nemůžeme jednoznačně zjistit, zda se jedná o liduprázdnou, neobydlenou lokalitu. Prostým pozorováním, ale i podle vyjádření kvalifikovaných odborníků je ovšem jisté, že některé projekty takový rys mají. Zdroj: katastr nemovitostí Název projektu Katastr Firmy Podíl vlastnictví nemovitostí (%) Osoby s jinou trvalou adresou Ze všech fyzických osob Češi Cizinci celkem Cizinci z postsovětského prostoru Bělohorské zahrady Řepy 6,2 49,3 88,0 12,0 4,7 Bytové domy v ulicích Paříkova a Podnádražní Vysočany 17,4 66,2 95,5 4,5 3,2 Bytové domy Volutová Stodůlky 20,3 56,9 78,9 21,1 20,2 Central Park Praha Žižkov 51,7 97,8 32,6 67,4 59,0 Kejřův Mlýn Hloubětín 9,1 73,8 84,4 15,6 6,4 Nová Liboc Liboc 10,5 63,9 76,4 23,6 10,3 Nový Anděl Smíchov 13,8 59,2 86,5 13,5 8,9 Obytný soubor Na Krutci Dejvice 15,2 67,9 85,2 14,8 6,7 Panorama Barrandov Hlubočeby 17,5 59,0 99,6 0,4 0,4 Podvinný Mlýn Libeň 2,5 44,7 96,6 3,4 0,4 Rezidence Prokopova Žižkov 53,9 96,6 44,5 55,5 19,1 River Diamond Karlín 29,3 90,1 61,2 38,7 20,0 Trinity Garden Smíchov 41,3 81,1 72,5 27,5 0,0 U Zámeckého parku Čakovice 0,5 33,6 97,5 2,5 1,0 Villa Bianca Bubeneč 38,8 77,4 68,9 31,1 12,4 Tab. 1: Podíl vlastnické struktury ve vybraných pražských rezidenčních projektech v roce

4 Posilování rezidenční segregace Rezidenční segregace je komplexním procesem, na jehož vzniku se podílí mnoho různých faktorů [Sýkora 2010]. Vliv investic do nemovitostí může mít také vliv na posilování rezidenční segregace, a to ve dvojím smyslu, na straně nabídky a poptávky. Extrémním případem rezidenční separace (dobrovolné segregace) jsou objekty nesoucí znaky gated communities, tedy rezidenční objekty, které jsou uzavřené, oplocené a střežené soukromou bezpečnostní agenturou. Gated communities rostou bouřlivým tempem prakticky po celém světě. Tento typ bydlení vznikl v USA, odkud se rozšířil do zbytku světa. Dnes nalezneme tyto rezidenční objekty kromě USA především v Latinské Americe, Jihoafrické republice, východní Asii, ale také ve státech střední a východní Evropy [Glasze, Webster, Frantz 2006]. V Praze takových objektů nalezneme více než 70 a jejich počet stále narůstá [Brabec, Machala 2013]. Rezidenční výstavba je kromě ekonomického a populačního růstu tažena také nákupy nemovitostí na investici a pochopitelně přitahuje množství nových, ale i etablovaných developerů, kteří musejí získávat svoji konkurenční výhodu např. prostřednictvím inovací. Uzavření a střežení areálu je jednou z takových inovací. Gated communities v Česku vznikají spíše na straně nabídky developerů, kteří se prostřednictvím nových produktů snaží proniknout na realitní trh [Brabec, Machala 2013]. Graf 2: Průměrný podíl vlastnictví fyzických osob podle typu rezidenčního objektu (uzavřené jsou objekty gated communities) ve vybraných rezidenčních projektech v Praze v roce 2013 Vznik gated communities je ovšem patrný i na straně poptávky, přičemž důležitou roli hraje fakt, že tyto rezidenční objekty jsou lépe chráněny proti znehodnocení [Atkinson, Blandy 2005]. V objektech gated communities se sice musí platit správcovský poplatek, nicméně díky hlídání a práci správcovské firmy je byt lépe zabezpečen. Pokud v bytě lidé nežijí a zakoupí si ho především jako vhodné uložení peněz, je jejich zájem o větší zabezpečení pomocí ostrahy, správcovské služby a fyzických bariér logický. Ze zápisů v katastru nemovitostí jednoznačně vyplývá, že v objektech nesoucích rysy gated communities je vyšší počet vlastníků cizinců a osob s jinou trvalou adresou, u kterých můžeme předpokládat nákup nemovitostí především na investici (graf 2). Závěr Víra, že nemovitosti jsou tou nejlepší volbou na investování, přináší mnohá pozitiva. Mezi nejvýraznější patří modernizace bytového fondu, rozšíření nabídky nájemního bydlení, ekonomický stimul díky bytové výstavbě či v případě kvalitních investic též výhodné zabezpečení na budoucnost. Existují zde však také minimálně tři negativní důsledky. Prvním je budování realitní bubliny, jejíž prasknutí vede k ekonomickým krizím a dalším (nejen ekonomickým) problémům. Dalším je vytváření liduprázdných lokalit, ve kterých byly nemovitosti primárně zakoupeny na investici a nikoliv k bydlení. Posledním negativem je posilování rezidenční separace jako důsledek výstavby uzavřených a střežených rezidenčních objektů (gated communities), které vznikají jednak jako výsledek inovačních aktivit developerů, jednak na základě požadavků poptávajících, kteří doufají, že uzavření objektu lépe investici ochrání. Existuje několik možností, jak tyto negativní důsledky omezovat. Vhodným nástrojem může být také územní plán, který stanovuje funkční a prostorovou regulaci území. Územní plánování umožňuje zahájit diskusi veřejnosti a investorů o budoucím využití území, umožňuje také veřejnosti kontrolovat rozhodování o budoucích investicích. Konkrétně se může jednat o nepodporování další rezidenční výstavby v oblastech, kde je již bytů dostatek. Jak již bylo řečeno, cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Víra v investiční potenciál nicméně může přinést do území problémy, které udržitelnému rozvoji mohou bránit. Použité zdroje: ATKINSON, R. BLANDY, S. Introduction: International Perspectives on The New Enclavism and the Rise of Gated Communities. Housing Studies, 20, 2005, č. 2, s BRABEC, T. MACHALA, B. Hybné síly vzniku gated communities v Česku. In: SVO- BODOVÁ, H. (ed.) Nové výzvy pro geografi i. Masarykova univerzita, Brno, 2013, s BLAKELY, E. J. SNYDER, M. G. Fortress America: Gated Residential Communities in the United States. Brookings/John Hopkins Press, Washington, D. C., 1997, 209 s. HARVEY, D. Záhada kapitálu. Přežije kapitalismus svou poslední krizi? Rybka Publishers, Praha, 2012, 263 s. Zdroj: katastr nemovitostí 64

5 GLASZE, G. WEBSTER, C. FRANTZ, K. Private cities: global and local perspectives. Routledge, London, 2006, 242 s. LUX. M. SUNEGA, P. Jak dobře investovat do bydlení. Sociologické nakladatelství, Praha, 2006, 161 s. LUX, M. SUNEGA, P. KADLECOVÁ, M. Bydlení a trh. In LUX, M. KOSTELECKÝ, T. (eds.). Bytová politika: teorie a inovace pro praxi. Sociologické nakladatelství, Praha, 2011, s. LUX, M. SUNEGA, P. MIKESZOVÁ, M. KOSTELECKÝ, T. Standardy bydlení 2007/2008. Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2008, 208 s. SÝKORA, L. (ed.) Rezidenční segregace. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2010, 144 s. Poděkování Příspěvek vznikl s podporou GAUK, projektu č : Život za branou: příčiny vzniku a důsledky gated communities v Česku a GAČR, projektu č. P404/12/0648: Nové sociálně-prostorové formace: segregace v kontextu postkomunistických transformací a globalizace. Mgr. Tomáš Brabec Katedra sociální geografi e a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK ENGLISH ABSTRACT Some negative consequences of investment in real estate in the world and the Czech Republic, by Tomáš Brabec This article discusses the negative consequences of the belief that real estate is the best way of investing free money. Of course, investment in real estate brings a lot of positive results. However, there are at least three negative consequences: a bubble of real estate, deserted locations and residential segregation augmented by buildings in closed residential zones, so-called gated communities. Research studies show that the acquisition of a piece of real estate for investment in the Czech Republic, particularly Prague, is not a marginal phenomenon. All these negative consequences have thus recently started appearing in the Czech Republic. 65

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Fórum českého stavebnictví 2012

Fórum českého stavebnictví 2012 Fórum českého stavebnictví 2012 RNDr. Evžen Korec, CSc. 06.03.2012 Představení EKOSPOL a.s. patří mezi TOP 4 developerské firmy v ČR v oblasti rezidenčního developmentu (dle podílu na trhu) Jediný velký

Více

UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY

UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY GEOGRAFIE ROK 2014 ČÍSLO 3 ROČNÍK 119 TOMÁŠ BRABEC UZAVŘENÉ REZIDENČNÍ AREÁLY JAKO SYMBOL POSTMODERNÍHO MĚSTA: PŘÍKLAD PRAHY BRABEC, T. (2014): Gated communities as a symbol of a postmodern city: the case

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká

9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká 9.1 KVALITA BYTOVÉHO FONDU V PRAZE Zuzana Kopecká Kvalita bytového fondu je ukazatelem, který vypovídá jak o samotné kvalitě bydlení (fyzická stránka), tak o způsobu či stylu bydlení obyvatelstva (sociální

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2

Mánes House. Investiční Memorandum. Václavská 12, Praha 2 Investiční Memorandum Mánes House Václavská 12, Praha 2 Na Perštýně 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Úvod 1 Klíčové

Více

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení)

Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Sídliště a jeho sociálně ekologický význam (text k zamyšlení) Zpracováno dle: MAIER, K. Sídliště: problém

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby Úvod Kvalita, profesionalita, důvěra Díky 15 letům působení v mezinárodních realitních poradenských společnostech máme rozsáhlé zkušeností s investováním do komerčních nemovitostí a s realizací realitních

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová

9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová 9.1 BYTOVÝ FOND V ČESKU Zuzana Kopecká, Jana Jíchová Strukturu a kvalitu bytového fondu lze považovat za jeden z indikátorů kvality života a rozvoje regionu (Baxa 2010). Charakter a způsob bydlení (např.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Sociální struktura společnosti

Sociální struktura společnosti Sociální struktura společnosti 1) Pojmy sociální struktura, sociální stratifikace, sociální 2) Přístupy sociální diferenciace společnosti 3) Teorie sociální stratifikace a mobility (třídní pojetí společnosti,

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

administrativní budova

administrativní budova administrativní budova Římská 14, Praha 2, Vinohrady INVESTIČNÍ MEMORANDUM Investiční příležitost koupit kompletně zrekonstruovanou budovu situovanou v městské části Praha 2 - Vinohrady. Ideální pro kupujícího,

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Platina long. Nákup platiny spekulace na růst ceny. Říjen 2003

Platina long. Nákup platiny spekulace na růst ceny. Říjen 2003 Platina long Nákup platiny spekulace na růst ceny Říjen 2003 1 Platina na vzestup Přestože patří platina mezi drahé kovy, má velké využití také jako kov průmyslový. Právě tato kombinace způsobuje, že poptávka

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8

BUDOVA WRIGLEY. Investiční Memorandum. Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Investiční Memorandum BUDOVA WRIGLEY Sokolovská 270/201, Libeň, Praha 8 Přední světový výrobce žvýkaček Wrigley hledá investora nebo kupce, který by koupil pro vlastní účely budovu v Praze 8, již v současné

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Jak vydělat peníze investováním do bytů a

Jak vydělat peníze investováním do bytů a Nebeinvest s.r.o. Manuál pro začínající investory Jak vydělat peníze investováním do bytů a jiných nemovitostí Nová investiční strategie v ČR po krizi v roce 2008 Jan Ilkov Nebeinvest s.r.o., Pobřežní

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více