Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování"

Transkript

1 Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování do málo rizikových aktiv a zaměřuje se na investice do podílových fondů. Součástí příspěvku je srovnání dlouhodobé pravidelné investice do dluhopisového a akciového fondu. Klíčová slova riziko, investování českých domácností, kolektivní investování, fondy peněžního trhu, dluhopisové fondy, akciové fondy, pravidelné investování. 1. Úvod Čeští investoři již řadu let investují do málo rizikových investic, jako jsou stavební spoření, penzijní připojištění, vklady v bankách nebo fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu. Výsledkem je malý výnos, protože na finančním trhu výše rizika, které investor podstupuje, obecně odpovídá výši výnosu. Domácnosti v České republice dlouhodobě ukládají své úspory do málo rizikových, a tedy málo výnosných instrumentů a nenaučily se investovat do rizikovějších cenných papírů typu akciové fondy a akcie. Řada domácností dokonce stále ukládá své úspory na vkladní knížky, když např. jen v České spořitelně leží na vkladních knížkách přes 78 mld. Kč, přitom úroky se zde pohybují velice nízko. Cílem článku je vysvětlit důsledky obavy podstoupit riziko, tzn. důsledky příliš velkého využívání méně rizikových investic a nedostatečného využívání investic rizikovějších. Graf č. 1: Vývoj majetku ve fondech kolektivního investování v ČR zdroj: AKAT ČR 1 Kateřina Kořená, Ing., Ph.D, Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Karel Kořený, Ing., KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o.,

2 2. Kolektivní investování v České republice Z hlediska celkového množství uložených peněz docházelo v minulých letech ke zvyšování objemu peněz na běžných účtech, objem majetku v penzijních fondech, stavebním spoření a pojišťovnách zůstával přibližně stejný. Ve fondech do první poloviny roku 2008 docházelo k nárůstu vkládaných prostředků, ale po dobu finanční krize celkový objem majetku krátkodobě poklesl. V současnosti došlo ke stabilizaci viz předchozí Graf č. 1. Čeští investoři sice začínají více investovat do fondů a zřejmě budou v těchto investicích pokračovat i po překonání finanční krize, ale struktura jejich investic je odlišná od investování v celosvětovém i evropském měřítku. Averze k riziku se u českých investorů projevuje dlouhodobě (viz Graf č. 2). Ke byla v zahraničních i domácích fondech investována celá polovina do fondů peněžního trhu, v zajištěných fondech bylo 7% a v dluhopisových fondech 20% z celkového objemu majetku ve fondech. Ve více rizikových akciových fondech bylo uloženo 9% majetku. Graf č. 2: Kolektivní investování v ČR k % 7% 1% Fondy peněžního trhu Dluhopisové fondy 13% 50% Smíšené fondy Akciové fondy 20% Zajištěné fondy Fondy fondů Zdroj: AKAT Po pěti letech (viz Graf č. 3) se struktura investování výrazněji neproměnila, když ke bylo ve fondech peněžního trhu 33%, v zajištěných fondech 26% a ve fondech dluhopisových necelých 9%, takže opět větší část investic byla investována méně rizikově. Investice v akciových fondech k tomuto datu tvořily pouze 14%. V současnosti (k ) došlo ve srovnání s koncem roku 2009 pouze k malým změnám - pokud sečteme investice do fondů peněžního trhu, zajištěných fondů a dluhopisových fondů, je celkový majetek v těchto fondech nižší o 1% a investice do akciových fondů vyšší o 1%. 3. Kolektivní investování v zahraničí Struktura investování do fondů v zahraničí vypadá odlišně. Podle ICI do fondů peněžního trhu investoři investují necelých 30%, do dluhopisových fondů necelých 20%, což tvoří méně než 50% méně rizikových investic, zato téměř 45% je investováno do fondů akciových. Vysoké procento akciových investic je ovlivněno vyšším podílem amerických investorů, kteří jsou ochotnější více do akcií investovat. Přesto i pouze evropští investoři se od českých výrazněji liší, když do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů mají investováno 43% majetku a do akciových fondů 34% - viz Graf č. 4. Můžeme tedy konstatovat, že vzhledem k výrazně menším investicím do akciových fondů, jeví se čeští investoři jako investoři konzervativní, kteří dávají přednost méně rizikovým investicím. Tato skutečnost je zvláště z dlouhodobého hlediska pro české investory velice riziková, protože tímto způsobem

3 investování si nebudou schopni zajistit dostatek finančních prostředků na stáří a budou nuceni i nadále spoléhat na stát a státní důchody a dávky. Graf č. 3: Kolektivní investování v ČR k % Fondy peněžního trhu Dluhopisové fondy 26% 34% Smíšené fondy Akciové fondy 14% 11% 9% Zajištěné fondy Fondy fondů Zdroj:AKAT Graf č. 4: Investování do akciových fondů v % k Svět Evropa ČR Zdroj: ICI 4. Srovnání vybrané investice Pro srovnání rizikové a méně rizikové investice byly vybrány dva fondy, akciový fond a dluhopisový fond 2. Do obou těchto fondů bylo pravidelně investováno, časový horizont byl od do současnosti, tj. do Kurz akciového fondu (viz Graf č. 5) se v průběhu 10 let výrazně měnil, jeho volatilita byla vyšší než kurz fondu dluhopisového. Dluhopisový fond v žádném ze 4 období (viz Graf č. 5) neprodělal, jeho kurz postupně v čase s menšími výkyvy stabilně rostl. Vývoj kurzů obou fondů je graficky podle vývoje kurzu rozdělen do 4 období, viz následující Tab. č období období období období Tab.č.1: Období investování 2 Vybranými fondy byly ING International Český akciový fond a ING International Český fond obligací.

4 V prvním období kurz akciového fondu stagnoval, klesal a poté začal mírně růst, kurz dluhopisového fondu celé období postupně rostl. Na konci období kurz akciového fondu vzrostl o 23%, dluhopisového fondu dokonce o 27%. Ve druhém období začal kurz akciového fondu prudce růst, aby na konci období vzrostl o 304%. Kurz dluhopisového fondu v tomto období postupně dále rostl o konečných 10%. Ve třetím období do došlo k výraznému propadu kurzu akciového fondu o celé 2/3, dluhopisový fond v tomto období ani nevydělal, ani neprodělal, jeho zhodnocení bylo 0%. Ve čtvrtém období začal kurz akciového fondu opět růst a celkově v tomto období vzrostl o 88%. Kurz dluhopisového fondu v tomto období vzrostl o 15%. Jestliže budeme srovnávat zhodnocení za celé období, tak kurz akciového fondu od do vzrostl o 219% a kurz dluhopisového fondu o 61%. Graf č. 5: Vývoj kurzu dluhopisového a akciového fondu v Kč 4,5 4 3,5 DF: + 10% AF: + 304% DF: + 15 % AF: + 88 % 3 2,5 2 DF: + 27% AF: + 23% Dluhopisový fond (DF) 1,5 1 0,5 Akciový fond (AF) DF: 0% AF: - 66 % Pokud srovnáme tržní hodnoty pravidelných investic v jednotlivých fondech (viz Graf č. 6), tak investice v akciovém fondu svou tržní hodnotu měnila velmi výrazně, naopak investice v dluhopisovém fondu stabilně rostla, jednak díky postupnému nárůstu kurzu málo rizikového dluhopisového fondu, jednak díky pravidelným vkladům. Srovnáme-li jednotlivá období investování, tak na konci prvního období je tržní hodnota investice v akciovém i dluhopisovém fondu téměř stejná, i když výnosnost investice v akciovém fondu v průběhu tohoto období několikrát klesla pod hodnotu investované částky. Díky pravidelnému investování zde bylo využito vyšší kolísavosti fondu ve prospěch investora. Na konci druhého období byla výnosnost investice v akciovém fondu o 190 % vyšší než investice ve fondu dluhopisovém, aby se po vypuknutí finanční krize do března 2009 propadla vzhledem k investované částce na -5%. Investice v dluhopisovém fondu v tento okamžik vydělávala přes 9%. Na konci čtvrtého období ale situace vypadala jinak, protože díky rostoucímu a kolísavému kurzu akciového fondu celková výnosnost investice v akciovém fondu byla 66,1% nad investovanou částkou. V dluhopisovém fondu to byla výnosnost 23,7%

5 Graf č. 6: Vývoj tržní hodnoty investic v jednotlivých fondech v Kč Vývoj tržníhodnoty investice v akciovém fondu Vývoj tržní hodnoty investice v dluhopisovém fondu 0 5. Závěr Při konečném hodnocení můžeme konstatovat, že pravidelné investování v časovém horizontu cca 10 let bylo do akciového fondu výrazně výnosnější než investování do fondu dluhopisového. Akciová investice sice v průběhu investičního období výrazněji kolísala, toto kolísání ale bylo využito v rámci pravidelného investování ke zvýšení hodnoty investice. Celkově je rozdíl mezi výnosností více rizikové akciové investice a méně rizikové dluhopisové investice 42,4%, pravidelná investice do akciového fondu vydělala téměř třikrát více než investice do fondu dluhopisového. Jestliže tento výsledek zhodnotíme v obecnější rovině, tak investor, který investuje do méně rizikové investice v delším časovém horizontu, pravděpodobně vydělá výrazně méně než investor, který bude investovat rizikověji. Pokud tedy čeští investoři budou i nadále investovat tímto konzervativním způsobem, budou se vzhledem k investorům zahraničním neustále ochuzovat o možný výnos a jejich majetek se bude zhodnocovat pomaleji. Literatura [1] Materiály Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR). Url: [2] Materiály Investment Company Institute (ICI). Url:http://www.ici.org/. Summary The paper deals with the contemporary situation of the Czech collective investment and explains the risk aversion of the Czech investors. The first part deals with the collective investment in the Czech Republic and abroad. In the second part the authors compare regular investments in bond fund and equity fund.

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH

VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÝCH FAKTORECH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VÝNOSNOST PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZÁVISLOSTI NA

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998

VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 Ing. Jindra Čutková VÝVOJ ÚSPOR A FINAČNÍCH AKTIV DOMÁCNOSTÍ V LETECH 1993-1998 VP č. 8 Praha 1999 2 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorů a nemusí nutně odpovídat názorům ČNB. 3 4 Obsah

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Analýza nákladovosti důchodových systémů v České republice. 31. 10. 2014 Kateřina Lhotská

Analýza nákladovosti důchodových systémů v České republice. 31. 10. 2014 Kateřina Lhotská Analýza nákladovosti důchodových systémů v České republice 31. 10. 2014 Kateřina Lhotská Obsah 1. Úvod... 2 1.1 Rozsah a reference... 2 1.2 Pojmy a terminologie... 2 1.3 Metodika hodnocení... 2 2. Hlavní

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA ZADLUŽENOSTI DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Forišková Dana ABSTRAKT Příspěvek se zabývá analýzou zadluženosti domácností v České republice a jejich vlivem na finanční zdraví českého bankovního sektoru.

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Analýza dluhopisových příležitostí CZK

Analýza dluhopisových příležitostí CZK Analýza dluhopisových příležitostí CZK 9. března 2010 Autoři: Mgr. Petr Syrový, Bc. Tomáš Tyl Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH...2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ...2 1. NAŠE DOPORUČENÍ (SOUHRN)...3

Více

Penzijní fondy řízení rizik

Penzijní fondy řízení rizik Penzijní fondy řízení rizik Jaroslav Charouz 1 Abstrakt Příspěvek stručně popisuje právní, ekonomické a finanční aspekty fungování penzijních fondů. Stručně je pojednáno o vývoji fungování penzijních fondů.

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Formy zhodnocování úspor v bankách

Formy zhodnocování úspor v bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Formy zhodnocování úspor v bankách Diplomová práce Autor: Bc. Antonín Dudek Finance Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Holasová, MBA Praha Červen

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková

Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Kamila Derková Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob Kamila Derková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Téma bakalářské práce nese název Možnosti investování a zhodnocení úspor fyzických osob. Cílem práce

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds

Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Kateřina Mačáková Investiční společnosti a fondy Investment Companies and Funds Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více