Co přinese rok 2013?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co přinese rok 2013?"

Transkript

1 Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212

2 Proč centrální banky zajímá realitní trh? Faktor ovlivňující cenovou stabilitu v širším pojetí dříve než v jiných sektorech se uvolněné měnové podmínky mohou projevit právě na realitním trhu Makroekonomické dopady prasknutí bublin na realitním trhu (USA, Španělsko, Irsko) Dopady na finanční stabilitu skrze bilance bank (LGD) Vstřebání korekce u bublin na trhu nemovitostí trvá déle než u nerovnováh vzniklých na trzích akcíí 2

3 Makroekonomický vývoj - poptávka I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 Spotřeba domácností Tvorba hrubého fixního kapitálu Změna stavu zásob Čistý vývoz Spotřeba vlády Výdaje neziskových institucí Zdroj: ČSÚ Ekonomiku podporuje pouze čistý vývoz Spotřeba a investice slábnou 3

4 Makroekonomický vývoj - odvětví I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 Zpracovatelský průmysl Peněžnictví a podnikatelské služby Obchod, pohostinství, doprava Ostatní služby Stavebnictví Těžba, výroba a rozvod energií Zemědělství, lesnictví a rybářství Hrubá přidaná hodnota v základních cenách (mzr. změny v %) Zdroj: ČSÚ Stavebnictví má záporný příspěvek k HDP již několik čtvrtletí Stavebnictví vysoce procyklické, silně závislé na domácí poptávce 4

5 Nové úvěry: úrokové sazby Úrokové sazby z nových korunových úvěrů (%) I-7 VII-7 I-8 VII-8 I-9 VII-9 I-1 VII-1 I-11 VII-11 I-12 VII-12 Zdroj: ČNB Úvěry nefinančním podnikům (levá osa) Úvery domácnostem na bydlení (levá osa) 2W repo (levá osa) 3M Pribor (levá osa) Měnová politika uvolnila úrokové sazby na historická minima Zpřísňuje ale neúroková složka úvěrových podmínek Stav úvěrů domácnostem i podnikům potvrdil obrat, nicméně růst mírný Meziroční dynamika růstů úvěrů (v %) 1/7 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 7/11 1/12 7/12 Úvěry celkem Nefinanční podniky Zdroj: ČNB Obyvatelstvo 5 4,% 3,8% 2,3%

6 Vývoj v úvěrové oblasti Meziroční růst úvěrů domácnostem (v%) 3/7 3/8 3/9 3/1 3/11 3/12 Úvěry na bydlení u bank Zdroj: ČNB Nebankovní finanční instituce Spotřebitelské úvěry u bank Celkem Úvěry domácnostem stabilně rostou mírným tempem Meziročně se začal zvyšovat objem nově poskytnutých korunových úvěrů nefinančním podnikům Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (vč. Kontokorentních úvěrů, v %) 4,8% 3,% 1/7 7/7 1/8 7/8 1/9 7/9 1/1 7/1 1/11 7/11 1/12 7/12 Zdroj: ČNB Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6

7 Byty: výstavba a rychlost prodejů 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Zdroj: ČSÚ Bytová výstavba (v tis.) Dokončené byty zahájené byty rozestavěné byty (pravá osa) 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Procento prodaných bytů Odhad postupu prodejů rezidenčních developerských projektů Zdroj: ČSÚ Dní po dokončení Celkově Zpomalení především zahájené, ale i dokončené výstavby po roce 28 pokračuje, rozestavěnost stále vysoká Klesá podíl bytů prodaných před dokončením, stoupá doba od dokončení do prodeje Stoupá variabilita úspěšnosti mezi developery lokalita, kvalita 7

8 USA: Case- Shiller index (2 = 1) Case- Shillerův index Zdroj: Wikipedia Vrchol bubliny 26 nárůst o 9 % oproti roku 2 Ceny dnes pravděpodobně jen mírně pod hladinou při dlouhodobě rovnovážném růstu 8

9 ČR: diferencovaná korekce 4, 35, 3, 25, Ceny nemovitostí realizační ceny (absolutní index; 1Q 1999 = 1) 369, , 15, 1, , 5,, III.99 III. III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 III.1 III.11 III.12 Zdroj: ČNB Rodinné domy Byty Bytové domy Stavební pozemky Index celkem Ceny nemovitostí v současné době odpovídají fundamentům Největší rozsah korekce pozorujeme u klasických bytů Naopak pomalejší ale stabilní vzestup cen pozemků pravděpodobně bude pokračovat 9

10 Korekce cen zvýšila úvěrové riziko Podíly úvěrů v selhání v sektoru developerů (v %; pro ceny bytů meziroční růst) /2 1/4 8/6 6/8 4/1 2/12 Nefinanční podniky celkem Developeři NACE Vybraní developeři Ceny bytů (pravá osa) Zdroj: ČSÚ, ČNB S korekcí cen stoupl v sektoru developerů podíl úvěrů v selhání 8 % versus 14 % i více V sektoru hypotečních úvěrů domácností podíl úvěrů v selhání podstatně nižší (cca 4 %) 1

11 Rozsah korekce: mezinárodní srovnání Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání rozvinuté země (v reálném vyjádření, absolutní index; průměr 25 =1) Ceny nemovitostí v mezinárodním srovnání vybrané země EU (v reálném vyjádření, absolutní index; průměr 25 =1) /5 12/7 12/9 12/11 UK FR IE US ES AT BE DE /5 12/7 12/9 12/11 PL CZ SK HU BG EE LT Zdroj: BIS, ČSÚ, Case-Shiller (US), Nationwide (UK) Zdroj: BIS, národní statistické úřady a centrální banky Rozsah bubliny v USA srovnatelný s Irskem, v GB srovnatelný se Španělskem Německo, Rakousko, Belgie i Francie stabilní vývoj nebo počínající bublina? Vývoj v Česku velmi podobný Slovensku 11

12 Ceny nabídky a poptávky: regionální pohled Realizační a nabídkové ceny bytů (meziroční změny v %) 15, 1, 5,, Praha realizované daně Praha IRI nabídkové Zbytek ČR ČSÚ realizované Zdroj: ČNB III.4 IX.4 III.5 IX.5 III.6 IX.6 III.7 IX.7 III.8 IX.8 III.9 IX.9 III.1 IX.1 III.11 IX.11 III.12 IX.12 Praha ČSÚ nabídkové Praha realiz. -výb. šetření Zbytek ČR ČSÚ nabídkové Praha, 26 28: růst nabídkových cen nižší než růst realizačních cen Praha 212: nabídkové ceny rostou rychleji než realizační? Zbytek ČR: korekce rychlejší sblížení dynamiky realizačních a nabídkových cen -5, -1, -15, -2, Zdroj: ČNB III.9 V.9 VII.9 IX.9 XI.9 Praha (realizační, starší) Zbytek ČR (realiz., starší) Praha (realizační, nové) I.1 III.1 V.1 VII.1 IX.1 XI.1 I.11 III.11 V.11 VII.11 Praha (nabídkové) Zbytek ČR (nabídkové) IX.11 XI.11 I.12 III.12 12

13 Indikátory udržitelnosti cen Ukazatele udržitelnosti cen bytů (průměr 2 27 = 1) I/8 I/9 I/1 I/11 I/12 Poměr ceny bytu a mezd Poměr ceny bytu a tržního nájemného Zdroj: ČNB Ukazatele udržitelnosti vývoje cen bytů poklesly na nejnižší hodnoty za posledních 5 let Indikuje spíše možné statistické podhodnocení než nadhodnocení 13

14 Výnosy z nájemného Výnosy z nájemného (průměry za období, v %, porovnání s výnosy desetiletého vládního dluhopisu a sazeb úvěrů na bydlení) /7 12/7 6/8 12/8 6/9 12/9 6/1 12/1 6/11 12/11 6/12 Zdroj: ČNB, IRI Praha Brno Ostrava Olomouc Výnos 1Y Úrok úvěry na bydlení Ústí nad Labem Výnos z nájemného (inverzní ukazatel Price-to-Rent) aktuálně spíše roste Vzhledem k poklesu úrokových sazeb je ve všech regionech výnos z nájmu vyšší než výnos dluhopisů úroků z úvěrů na bydlení Nové otevření možnosti spekulativních nákupů 14

15 Mezinárodní srovnání: PTI a PTR Ukazatel price-to-income v mezinárodním srovnání (absolutní index, 2=1) Ukazatel price-to-rent v mezinárodním srovnání (absolutní index, 2=1) CZ UK FR IE USA ES DE Zdroj: Thomson Reuters CZ UK FR IE USA ES DE Zdroj: Thomson Reuters Ukazatele udržitelnosti cen bytů klesají aktuálně na nejnižší hodnoty za posledních pět let i v USA, Irsku, Španělsku 15

16 Price-to-income a Price-to-rent Vztah indexů price-to-income a price-to-rent pro různé země (údaje za rok 211, dlouhodobý průměr=1) Price-to-income JP DE IT GR CH IE US KO CA NL FR SE AU SP UK NZ DN FI CZ (211) BE CZ (max) NO Price-to-rent 211 maximum Zdroj: Thomson Reuters, ČSÚ, IRI, výpočet ČNB 16

17 Výhled trhu pro rok 213 ČNB podporuje hospodářskou aktivitu, současně ovšem dohlíží nad fungováním bank a zajišťuje celkovou finanční stabilitu Přetrvávají již nyní vysoká rizika v sektoru developerů, role vysoké nejistoty spojené se změnami daňového systému. Na trhu nemovitostí došlo k materializaci rizik poklesu cen - především z titulu nižší ekonomické aktivity a nižšího růstu reálných mezd Pokles cen nemovitostí může dále pokračovat a jejich předpokládané oživení se odkládá do roku 214 (oživení nabídkových cen v Praze dle ČSÚ chápeme spíše jako statistickou anomálii) Rizika nadále vychýlena směrem dolů - nucené prodeje bytů, další poklesy ekonomické aktivity, vyšší pokles disponibilních příjmů domácností, nárůst nezaměstnanosti Zvýšení výnosů z nájemného - obnovení atraktivity nájemního bydlení jako investiční aktivity 17

18 Děkuji za pozornost Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE ROVNOVÁŽNOST CEN NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE Michal Hlaváček, ČNB a FSV Univerzity Karlovy v Praze; Luboš Komárek, ČNB, VŠE v Praze a VŠB-TU Ostrava* 1. Úvod V roce 2007 došlo k výrazné akceleraci růstu

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

PLATEBNÍ BILANCE 010 2

PLATEBNÍ BILANCE 010 2 PLATEBNÍ BILANCE 2010 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 3 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 3 1.1 OBCHODNÍ BILANCE 3 1.2 BILANCE SLUŽEB 3 1.3 BILANCE VÝNOSŮ 5 1.4 BĚŽNÉ PŘEVODY 5 2. KAPITÁLOVÝ ÚČET

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Duben 2010 2 O B S A H EXECUTIVE SUMMARY...5 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více