Nová léčebná metoda hluboká oscilace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová léčebná metoda hluboká oscilace"

Transkript

1 Postgraduální měsíčník pro lékaře PR prezentace Nová léčebná metoda hluboká oscilace DEEP OSCILLATION je jedinečná, mezinárodně patentovaná léčebná metoda. Její speciální struktura umožňuje vytvoření biologicky efektivních oscilací v léčené tkáni za pomoci elektrostatické přitažlivosti a tření. Na rozdíl od jiných terapeutických metod mají tyto oscilace příjemný a hluboko působící efekt na všechny složky tkáně (kůži, vazivo, podkožní tuk, svaly, krevní a lymfatické řečiště) a jsou díky neinvazivnímu působení bez traumatického účinku vysoce efektivní v různých oblastech aplikace. Pomocí DEEP OSCILLATION mohou být před a pooperačně léčeny edémy a hematomy podstatně rychleji než konvenčními metodami. Metodu lze použít velice brzy, a proto je proces léčby ran stimulován a urychlen. Hluboká oscilace potlačuje také lokální záněty, významně snižuje bolest po danou dobu a zlepšuje kvalitu jizev. Je ideální doplněk k péči po rutinních chirurgických výkonech, například v onkologii, neurologii a traumatologii. Díky šetrnému účinku se používá jako terapie první volby například po amputaci prsu, císařském řezu, osteosyntéze, endoprotéze atd. PŘED A POOPERAČNI TERAPIE TRAUMATOLOGICKÁ ZRANĚNÍ A NEUROLOGICKA POŠKOZENÍ Pro traumatologická a neurologická poranění a poškození má DEEP OSCILLATION významný vliv na redukci otoků, zlepšuje výživu a přímo stimuluje a aktivuje bolestivé oblasti, což snižuje bolest a umožňuje tak dřívější návrat k aktivním formám terapie a činnostem každodenního života. V rehabilitaci po mozkové mrtvici, nebo cévní mozkové příhodě se tato metoda používá pro jemnou a efektivní lymfodrenáž, a to zejména v oblasti hlavy nebo pro zlepšení výživy v hemiplegických oblastech. SYNDROMY BOLESTI V indikacích, jako syndrom fi bromyalgie, Sudeckova dystrofi e atd., které jsou doprovázeny chronickou bolestí, má DEEP OSCILLATION silný protibolestivý účinek, který často umožňuje snížení příjmu léků. Léčba podporuje mobilizaci a do značné míry snižuje ztuhlost svalů a řeší postižení ovlivňující činnosti denního života, s následným pozitivním vlivem na únavu, strach a depresi. 34

2 PR prezentace Postgraduální měsíčník pro lékaře KLINICKÉ POTVRZENÍ ÚČINKŮ PODPORUJE HOJENÍ RAN DEEP OSCILLATION pomáhá při urychlení a zlepšení procesů hojení. Vzhledem k redukci otoků a protizánětlivému účinku jsou zlepšeny lokální metabolické funkce a také zánětlivé procesy ve všech vrstvách tkáně. Podporuje se tím v mnoha ohledech regenerace tkání a hojení ran. To dokládá výrazné zlepšení plochy rány a biochemických parametrů hojení ran. REDUKCE BOLESTI DEEP OSCILLATION zmírňuje bolest přemístěním a vyplavením substancí přenášejících a zprostředkujících bolest. Kromě toho dochází ke zmírnění bolesti v důsledku protizánětlivých účinků a snížení otoku. 35

3 Postgraduální měsíčník pro lékaře PR prezentace REDUKCE OTOKŮ Na úrovni mezibuněčné tekutiny aktivuje DEEP OSCILLATION promíchání základní hmoty, čímž se podpoří odstranění intersticiální tekutiny a dalšího obsahu. Intersticiální septa a štěrbiny zůstanou vlivem mechanické aktivace otevřené, což napomáhá intersticiálnímu odvodnění. To významně snižuje jak místní otok, tak aseptický zánět. Jako výsledek léčby bylo také prokázáno výrazné snížení otoků v oblasti rány. U chronických onemocnění omezuje léčba fi brózu a snižuje tuhnutí tkáně. PROTIZÁNĚTLIVÝ DEEP OSCILLATION potlačuje akutní i chronické záněty omezením pohybu prozánětlivých buněk do poškozené oblasti, omezením uvolňování prozánětlivých mediátorů a zabraňuje unikání vody a proteinu z krevního a lymfatického systému. 36

4 PR prezentace Postgraduální měsíčník pro lékaře MOBILIZACE U chronických syndromů bolesti a poúrazových stavů je snížená pohyblivost často způsobena omezením mikrocirkulace vlivem zvýšeného svalového tonu omezujícího kapilární cévy. DEEP OSCILLATION uvolňuje svalové napětí, tím se zlepšuje metabolismus a normalizuje poškozené nervové funkce. V důsledku léčby snižující bolest je bezprostředně podpořena vlastní mobilizace. Měřitelné zlepšení se projeví v rozsahu pohyblivosti, které může být dosaženo. Fyziologická efektivita DEEP OSCILLATION byla dokumentována v řadě publikací založených na experimentálních a klinických studiích. LITERATURA Aliyev, R., Mikus, E.W.J., Reinhold, J.G (2008): Hochsignifi kante Therapieerfolge mit DEEP OSCILLATIONR in der orthopadischen Rehabilitation. Orthopadische Praxis 44, 9, Brenke R., Siems. W. (1996): Adjuvante Therapie beim Lymphodem. Akt. Lymphol. 20, Gasbarro, V., Bartoletti, R., Tsolaki, E., et al. (2006): Role of HIVAMAT (DEEP OSCILLATIONR) in the treatment for the lymphedema of the limbs. The European Journal of Lymphology 16, Jahr, S., Schoppe, B., Reisshauer, A. (2008): Effect of treatment with low-intensity and extremely low-frequency electrostatic fi elds (DEEP OSCILLATIONR) on breast tissue and pain in patients with secondary breast lymphedema. J Rehabil Med 40, Johanning-Csik, F. (1994): Behandlung postpartaler Brustschmerzen und spannungen mit dem Intensivierungssystem Hivamat. Medizinische Dissertation. Erlangen - Nurnberg. Korkina, L. (2005): Biological effects of low intensity electromagnetic fi elds and electrostatic massage in the model of quartz-induced acute lung infl ammation. Publication in progress. Korkina, L., Reinhold, J., Rota, L., Primavera, G., Raskovic, D. (2007): Treatment of Gynoid Lipodystrophy (Cellulite) with Deep OscillationR: A Pilot Clinical Study. 29th. Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society, Kanazawa, Japan. Mikhalchik E., Titkova S., Anurov. M., Suprun M., Ivanova A., Trakhtman I., Reinhold, J. (2005a): Effects on blood parameters of Deep Oscillation. 1st. International Conference on Skin and Environment, Moscow- St. Petersburg, 59. Mikhalchik E., Titkova S., Anurov. M., Suprun M., Ivanova A., Trakhtman I., Reinhold, J. (2005b): Wound Healing Effects of Deep Oscillation. 1st. International Conference on Skin and Environment, Moscow- St. Petersburg, 71. Reißhauer, A., Schoppe, B., Jahr, S. (2007): Evaluation of the effect of Deep Oscillation (HIVAMATR) on tissue changes of the breast in patients with secondary breast lymphedema. European Journal of Lymphology 51 Vol. 17, 30. Sänger, H-F. (1995): Der Einfl us von HIVAMAT (histologisch-variable Technik) auf die Entstehung der radiogenen Fibrose bei brusterhaltend therapierten Patientinnen mit Mammakarzinom. Medizinische Dissertation. Erlangen - Nurnberg. Schönfelder G., Berg. D. (1991): Nebenwirkungen nach brusterhaltender Therapie des Mammakarzinoms. Erste Ergebnisse mit Hivamat. Gynakol. Prax. 15, Seidl, H. (2006): Das Verfahren HIVAMAT im Rahmen der Entstauungstherapie. In: Bringezu, G., Schreiner, O.: Lehrbuch der Entstauungstherapie. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, Trybulski, R. (2008): Using the hivamat 200 system in the treatment of wounds. Rehabilitatcja w Praktyce 1, Wehner, H., Wehner, W. (2005a): Physiologische Zusatzhilfe gegen Lymphstau, Odem und Schmerzen. HIVAMATR 200: Aus dem Klinik- und Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Die Naturheilkunde 4, Wehner, H., Wehner, W. (2005b): HIVAMATR 200 Erfahrungen mit der apparativen Lymphdrainage und Tiefenmassage bei onkologischem Krankengut in einer Spezialklinik fur integrative Medizin. Die Naturheilkunde 6,

5 Postgraduální měsíčník pro lékaře PR prezentace Zapůjčení Deep Oscilation do Nemocnice Jessenia v Berouně. Autor článku PhDr. Helena Božková Ph.D. V době od do byl zapůjčen přístroj Deep Oscillation fi rmou Hospimed na Oddělení včasné léčebné rehabilitace Rehabilitačního centra nemocnice Beroun v budově C. Přístroj jsme vyzkoušeli celkem na 20 probandech, z toho bylo 8 pacientů lůžkového oddělení, 3 ambulantní a 9 zaměstnanců. U 8 pacientů lůžkového oddělení byly tyto diagnózy a celkový počet aplikací během hospitalizace: 2 UNI EP kolenního kloubu 5x a 3x (program endoprotéza) 1 TEP kolenního kloubu 2x (program endoprotéza) 2 TEP kyčle 5x a 5x (program endoprotéza) 1 TEP ramenního kloubu 7x (program otok, program hematom) 1 stp CMP 2x (program uvolnění cereb. otoku, program apoplexie) 1 stp OS trimalleolární zlomeniny z x (program otok, program fi bromyalgia, prog. OS) Vesměs se jednalo (kromě pacienta s CMP a pacienta po OS) o rané stadium po operaci, respektivě v rozmezí od 4. dne po operaci po 3. týden po operaci. U ambulantních pacientek byly následující diagnózy: 1 stp zlomenině proximální části humeru bil. (vpravo 3/11, vlevo 2/12) - 9x, prog. uvolňující léčba paže 1 CB sy, tenisový loket vpravo - obtíže ½ roku 8x program fi bromyalgia a uvolňující léčba paže 1 stp ASK ramenního kloubu týden po operaci 3x program po ASK Aplikaci Deep Oscillation jsme vyzkoušeli i v řadách zaměstnanců, abychom si mohli ověřit účinek přístroje sami na sobě. Z 9 zaměstnanců byli: 2 po ASK operaci kolenního kloubu (3/12-8x a druhý 5 let po operaci - 10x), ti využili přístrojového programu po artroskopii a programu - fi bromyalgia 2 s dorzalgií, ti použili přístrojový program myalgia 9x a z toho jeden proband ještě pro tendinózu m. supraspinatus použil program fi bromyalgia - 10x 1 proband použil program hematom pro stp odstranění bradavice na patě - 1x 2 probandi použli program face lifting 1x a 1x, z toho jeden proband použil program myalgia pro premigrenozní stav - 1x 1 proband použil program pro celulitidu - 3x 1 proband použil program hematom pro nález hematomu v gluteální krajině po 1 den starém pádu z kola 1x 38

6 PR prezentace Postgraduální měsíčník pro lékaře Závěr: Po aplikaci Deep Oscilation došlo u 1 probanda ke zhoršení stavu (zvětšila se bolest v ASK operovaném ramenním kloubu). U 1 probanda (tenisový loket) docházelo ke střídavému zlepšení a zhoršení stavu od jedné aplikace ke druhé. Za zvláštní pozornost stojí případ analgetického účinku u probanda po čerstvém pádu z kola. Po aplikaci došlo k úlevě během 1 hodiny. U probandky po TEP ram. kl.došlo k výraznému snížení otoku, urychlení vstřebání hematomu v oblasti celé paže i levého boku. To pacientce přineslo celkovou úlevu. U 2 probandů s dorzalgií lze konstatovat úlevu, snížení bolesti a svalového napětí do 1 hod. U probanda s OS trimalleolární zlomeniny došlo ke snížení otoku, zvýšení kloubního rozsahu a zlepšení prokrvení v oblasti nohy. K použití Deep Oscillation v oblasti kosmetiky se nelze relevantně vyjádřit pro nízký počet aplikací. Závěrem lze konstatovat, že použití Deep Oscillation jako podpůrného, léčebného prostředku se nám osvědčilo u pacientů v raném stadiu po operaci, kdy je přítomný otok, hematom a bolest. Nejčastěji jsme používali program hematom, otok, myalgia, fibromyalgia, endoprotéza, ASK, OS, uvolňující léčba paže. Pacienti kromě aplikace Deep Oscillation byli léčeni medikamentózně a dále prostředky fyzikální terapie a fyzioterapie. 39

SEZNAM A POPIS PROCEDUR

SEZNAM A POPIS PROCEDUR LÁZNĚ BĚ LOHRAD A.S. MEDICAL SPA SEZNAM A POPIS PROCEDUR Lázeňská rehabilitační klinika Lázeňská rehabilitační klinika OBSAH I. Diagnostika........................................... 4 II. Slatinné procedury.....................................

Více

Luxury Spa Book CZECH VERSION

Luxury Spa Book CZECH VERSION Luxury Spa Book CZECH VERSION LÉKAŘSKÝ TÝM Vedoucí lékař Alexandr Lukovnikov, M.D. Helena Urbancová, M.D. Prof. Rafael Gurevič, M.D., D. Sc. Natalia Lapina, M.D. Tomáš Martykán, M.D. Miloš Starý, M.D.

Více

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary

Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary Průvodce lázeňského hosta nabídkou společnosti Imperial Karlovy Vary 2 Obsah Proč jet do lázní? 4 Proč jet do Karlových Varů? 4 A proč právě společnost Imperial Karlovy Vary? 5 Co určuje kvalitu lázeňského

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

SPA & WELLNESS BROCHURE

SPA & WELLNESS BROCHURE SPA & WELLNESS BROCHURE 2012 / 2013 Czech version Vážení hosté Tradice lázeňství, v podobě v jaké ho známe dnes, sahá až do dob dávného starověku. Již slavní Římané, a před nimi i staří Řekové a Egypťané,

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY

XIX. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČESKÁ SPOLEČNOST HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY ČLS JEP RÚ REHABILITAČNÍ ÚSTAV Ho H O S T I N N É KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Česká společnost hyperbarické a letecké

Více

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče

Magnetoterapie pro ženy Krása a péče Magnetoterapie pro ženy Krása a péče MASKY NA OBLIČEJ relaxační, detoxikační, proti vráskám Aplikovat magnetoterapii před anebo po aplikaci masky? Lépe po aplikaci masky, buňky zintenzivní, regeneraci

Více

Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití

Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití Pro praxi Med Sport Boh Slov 2014; 23(2):76 85 Kinesiotaping podstata metody a možnosti využití Marie Bulíčková Oddělení tělovýchovného lékařství, Oblastní nemocnice Kolín a.s. Klíčová slova: kinesiotaping,

Více

Magnetoterapie - zahraniční klinické studie

Magnetoterapie - zahraniční klinické studie Magnetoterapie - zahraniční klinické studie Účinky nízkofrekvenčních elektromagnetických polí, zkráceně magnetoterapie. ÚČINNOST MAGNETOTERAPIE NA LÉČBU CHRONICKÉ BOLESTI ZAD randomizovaná, dvojitě zaslepená,

Více

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA

Manuál pro léčbu zařízením kvantové medicíny RIKTA Stránka 1 z 173 Stránka 2 z 173 OBSAH Předmluva...9 Kvantová terapie. Mechanismus účinku a klinické účinky... 10 Kapitola 1... 14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI KVANTOVÉ TERAPIE RIKTA... 14 Použití zařízení:...

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský

ÚVOD. Autorem grafi ky na straně 3 je Šárka Březinová Autorem kresby novoročního pozdravu je MUDr. Jan Filipinský Spinální jednotka Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy university v Úrazové nemocnici v Brně Příspěvková organizace Statutárního města Brna Výroční zpráva 2010 www.unbr.cz /Spinální jednotka

Více

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory

Czech version 2015 / 2016. Medical SPa centre Directory Czech version 2015 / 2016 Medical SPa centre Directory obsah Vítáme Vás Historie lázeňství Karlovarské minerální prameny Karlovarská pitná kúra Úvod do lázeňské léčby Komplexní lázeňská léčba Lázeňská

Více

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY. Pohladí tělo i duši...

LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY. Pohladí tělo i duši... LÉČEBNÉ A WELLNESS PROCEDURY Pohladí tělo i duši... Program léčby a wellness v Městských slatinných lázních Třeboň Městské slatinné lázně Třeboň se specializací na léčbu pohybového aparátu pro Vás připravily

Více

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA

METODA VOJTOVA METODA BOBATHOVA METODA VOJTOVA Je metoda, kterou vypracoval spolu s týmem spolupracovníků český dětský neurolog Prof. MUDr. Václav Vojta. Kořeny této metody sahají až do 50.let minulého století. Původně byla určena k

Více

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury

Sborník abstraktů. IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 22.-23. 6.2012 v Olomouci Olomouc 2012 Za jazykovou správnost

Více

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše

Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Nechte nás o Vás pečovat MASÁŽE Nechat se unést příjemným pocitem masáže a cítit uvolnění bez hranic, to není luxus, ale požitek z dotyku těla a duše Sportovně rekondiční masáže Ruční masáže prováděné

Více

m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska

m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 dr n. med. Ewa Kucharska 1 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 2 Léč ba lineárně polarizovaným svě tlem 4 m e d i c o l u x p ř í r u č k a 1 Prof. zw. dr hab. n.

Více

Kontraindikace: Indikace:

Kontraindikace: Indikace: SLUŽBY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU REHABILITACE Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. červen 2008 PEDIKÚRA To všichni víme, že péče o nohy je důležitá nejen z estetického hlediska, a to zejména

Více

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve

Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Léčba onemocnění pohybového aparátu s využitím vlastní krve Na našem pracovišti provádíme léčbu pohybového aparátu metodou ACP pomocí injekční aplikace vlastní krevní plazmy obohacené aktivovanými krevními

Více

masážní terapie Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje Manuální lymfodrenáž Masáž lávovými kameny Sportovní masáž

masážní terapie Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje Manuální lymfodrenáž Masáž lávovými kameny Sportovní masáž masážní terapie Relaxační klasická masáž. Čokoládová masáž Medová detoxikační masáž Indická masáž hlavy Champi Havajská masáž Lomi-Lomi Anticelulitidová masáž a ozónový zábal Manuální lifting obličeje

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ, BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY NOVELIZACE 2014 Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU OBECNĚ BOLESTI ZAD, BOLESTI HLAVY MOŽNOSTI LÉČBY Autoři MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného

Více

F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4

F/4. Fyzioterapie po operaci mammy. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/4 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI po operaci mammy str. 1 po operaci mammy Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze

Více

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22.

Wellness. Bazén a whirlpool. Sauny. Bazén + whirlpool + sauny. Fitness + kardiozóna. Turbosolárium. Otevřeno denně od 7.00 do 22. Wellness CZ Wellness Otevřeno denně od 7.00 do 22.00 Bazén a whirlpool otevřeno: 7.00 12.00 a 14.00 21.30, 12.00 14.00 bazén uzavřen (sanitární přestávka) dospělí: 100 Kč (jednorázový vstup) děti do 12

Více

Chronické choroby pohybového aparátu

Chronické choroby pohybového aparátu Chronické choroby pohybového aparátu základní rozdíly mezi zánětlivým a nezánětlivým stavem z hlediska diferenciální diagnostiky a základní léčby Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné

Více

rehabilitační centrum

rehabilitační centrum rehabilitační centrum CEník CEník REHABILITAČNÍHO CENTRA SANTÉ masáže KLASICKÉ MASÁŽE (lze masírovat šíji, záda, horní a dolní končetiny, plosky nohou či celé tělo) Klasická masáž (15 min.) 230 Kč Klasická

Více

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4

čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 čtvrtletník ročník 9 1 4/4 2015 Téma: Onkologie Radioterapie Toto číslo Vám přináší pro prevenci a léčbu strií. 1 4/4 nyní lepší účinek Doprovodná léčba vaginální mykózy + kyselina hyaluronová pro rychlejší

Více