1. Úvod Hydromotory Přímočaré hydromotory Rotační hydromotory Hydrogenerátory... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7"

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod Hydromotory Přímočaré hydromotory Rotační hydromotory Hydrogenerátory Rozváděče Šoupátkové rozváděče Sedlové (ventilové) rozváděče Jednosměrné ventily Jednosměrné ventily Hydraulické zámky Tlakové ventily Jednostupňové tlakové ventily Dvoustupňové tlakové ventily Redukční ventily Jednostupňové redukční ventily Dvoustupňové redukční ventily Škrticí ventily Škrticí ventily Škrticí ventily se stabilizací Proporcionální ventily Proporcionální ventily Nádrže Akumulátory Filtrace a filtry Filtrace Zařízení pro filtraci provozní kapaliny Zařízení pro filtraci vzduchu Pokyny pro montáž a údržbu Propojovací vedení Potrubí Hadice Bloky Svorníky a matice pro výškové modulové sdružování Zásady montáže a údržby

3 Zpracoval kolektiv techniků ARGO-HYTOS, s.r.o. Vrchlabí 12. přepracované vydání 2

4 1. Úvod Hydraulické mechanizmy jsou nedílnou součástí většiny moderních strojů a zařízení. Jejich použití umožňuje nové způsoby uspořádání strojů, dosažení jejich optimálních provozních parametrů, jejich lepší účinnosti, nižší hmotnosti, většího regulačního rozsahu a větší provozní spolehlivosti. Uvedené výhody jsou však podmíněny dodržením zásad správné konstrukce, montáže a údržby. V následujících kapitolách jsou uvedeny některé pokyny, sestavené na základě zkušeností z projektování, výroby i provozu hydraulických mechanizmů a rovněž některá doporučení z norem a katalogů. Návrh hydraulického obvodu Před návrhem hydraulického obvodu je nutno zjistit nebo určit: a) u přímočarých hydromotorů požadovanou sílu, rychlost, zdvih b) u rotačních hydromotorů rozsah otáček, výkonů, eventuelně krouticích momentů c) časový průběh požadované činnosti, eventuelně pracovního cyklu, sled funkcí, charakter provozu d) požadovaný způsob ovládání, určení druhu prostředí e) další specifické údaje (prostorové, případně hmotnostní) Po rozboru těchto údajů je nutno stanovit základní koncepci navrhovaného mechanizmu a na základě požadovaných parametrů, charakteru provozu, způsobu řízení, dostupnosti motorů a dalších prvků určit maximální výši požadovaného provozního tlaku i průtoku a určit druh zdroje včetně charakteru jeho provozu. Současně s uvedenou činností se připravuje i hydraulické schéma. Pokyny pro kreslení schémat hydraulických obvodů Schéma musí jednoznačně vyjadřovat funkci daného obvodu. Prvky se kreslí ve výchozí poloze. Základní poloha je převážně určena jejich přestavením silou pružin, u elektrických prvků stavem bez napětí, u koncových spínačů stavem před započetím cyklu. Jednotlivé značky, jejich kombinace a sestavení musí být zakresleny čitelně a přehledně. Doporučuje se: a) rozmístění prvků ve schématu kreslit bez ohledu na skutečné rozmístění ve stroji nebo zařízení b) přímočaré motory a rozváděče kreslit pokud možno vodorovně c) spoje kreslit rovné, pokud možno bez křížení d) podskupiny vyznačit orámováním čerchovanou čarou e) do schémat vždy uvádět: - napětí, výkony a otáčky elektromotorů, výkony, otáčky a smysl otáčení spalovacích motorů - skutečné tlaky a průtoky hydrogenerátorů - průměry pístů, pístnic a zdvihy ( D / d x h) přímočárých hydromotorů - geometrický objem a rozsah otáček rotačních hydromotorů - hodnoty nastavení tlakových a redukčních ventilů - časové údaje u zpožovacích (brzdicích) prvků - filtrační schopnost olejových filtrů - označení a typy všech použitých prvků - světlosti vedení (vnější průměry a síly stěn potrubí, světlosti a délky hadic) - světlosti vývodů (rozměry závitů) f) při elektrickém řízení obvodů (rozumí se včetně ovládacích elektromagnetů) kreslit elektrické a hydraulické schéma zvláš, společné prvky (elektromagnety, tlakové spínače, koncové spínače apod.) značit v obou případech shodně. Konstrukční řešení hydraulických obvodů a) Rozmísování prvků na stroji je třeba volit tak, aby byly dobře přístupné nebo viditelné pro možnost kontroly, seřizování, údržby nebo výměny. To se týká zejména teploměrů, manometrů, seřizovacích prvků, nalévacích a vypouštěcích hrdel, filtrů. b) Při konstrukci je třeba vhodně navrhnout dosedací plochy pro hydraulické prvky a jejich opracování podle požadavků v katalozích prvků. Při nedodržení může docházet k úniku oleje pod těsněním nebo může být ohrožena samotná funkce prvku. Následující kapitoly jsou doplněny výběrem z ČSN ISO 5598 ( hydraulické mechanizmy - názvosloví ) a z ČSN ISO ( H+P - grafické značky a obvodová schémata). Tab. 1 - Charakteristické parametry - jednotky Charakteristické parametry Označení Jednotky Pracovní tlak p [MPa] * Tlakový spád p [MPa] * Průtok Q [dm 3.min -1 ] Síla F [N, kn] Rychlost v [m.s -1 ] Krouticí moment M [Nm] Otáčky n [min -1 ] Plocha S [cm 2 ] Geometrický objem V g [cm 3 ] Mechanická účinnost m [1] Objemová účinnost v [1] Celková účinnost c [1] Výkon P [kw] * Někteří výrobci udávají tlak v jednotkách bar (1 MPa = = 10 bar). 3

5 2. Hydromotory Realizují přeměnu tlakové energie na energii mechanickou. 2.1 Přímočaré hydromotory jednočinné s jednostrannou pístnicí - přiváděnou kapalinou (A) lze dosáhnout pohybu pístnice pouze v jednom směru, zpětný pohyb zajišuje vnější síla nebo pružina, protilehlá část motoru je volně spojena s atmosférou (obr. 1a, 1b) dvojčinné s jednostrannou nebo průběžnou pístnicí - přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout pohybu pístnice v obou směrech (obr. 1c, 1d) dvojčinné s jednostranným měnitelným bržděním v krajní poloze - jednostranné tlumení (obr. 1e) dvojčinné s oboustranným měnitelným bržděním v krajních polohách - oboustranné tlumení (obr. 1f) jednočinné jednostranné teleskopické - zpětný pohyb zajišuje vnější síla (obr. 1g) dvojčinné jednostranné teleskopické - přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout pohybu pístů v obou směrech (obr. 1h). Výpočet základních parametrů Síla při vysouvání pístnice 2 p1mpa.s1 cm - p.s F[kN]= 1 10 Síla při zasouvání pístnice F[kN]= p. S - p. S 2 10 Rychlost vysouvání pístnice Rychlost zasouvání pístnice v[m.s ]= Ql.min S cm v[m.s ]= 2 1 Q 6.S Síla na pístnici je závislá na hodnotě provozního tlaku kapaliny a velikosti činné plochy pístu. Rychlost pohybu pístu je závislá na průtoku a velikosti činné plochy pístu. Q 1 S 1 S 2 F 2 v2 v1 F 1 p 1 p 2 Q 2 obr. 2 a) b) Výsledné síly za pohybu budou pak menší vzhledem k mechanické účinnosti přímočarého hydromotoru. A c) d) A B A A B Uchycení přímočarých hydromotorů Způsob uchycení hydromotorů výrazně ovlivňuje velikost maximální síly, kterou může být zatížena pístnice při požadovaném vysunutí. Hodnoty dovoleného namáhání ve vzpěru jsou uváděny v katalozích výrobků včetně možných variant uchycení pro daný typ motoru. e) f) Přímočarý hydromotor : A B g) h) A A A B B obr. 1 Popis konstrukce a funkce (obr. 3) Veškeré přímočaré hydromotory mají konstrukci se šroubovanými přírubami (1) a jednostrannou pístnicí (2). Vedení pístu je provedeno bronzovým kroužkem (3), vedení pístnice bronzovým pouzdrem (4). Vnější těsnění zajišuje těsnicí manžeta (5) se stíracím kroužkem (6), vnitřní těsnění dvojice těsnicích manžet (7). Tlumení v koncových polohách pístnice je provedeno škrcením odpadu přes tlumicí jehlu (8), velikost tlumení lze spojitě nastavit. 4

6 HYDROMOTORY obr Rotační hydromotory Podle principu vytváření geometrického objemu V g (objem prostoru zaplněného kapalinou na 1 otáčku rotoru) se dělí na : 1) zubové - geometrický objem je vytvářen zubovými mezerami spolu zabírajících ozubených kol 2) lamelové - geometrický objem je vytvářen prostorem mezi lamelami, statorem a rotorem 3) pístové - geometrický objem je vytvářen pohybem pístů v rotoru a) axiální - písty jsou rovnoběžné s osou otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel menší než 45 b) radiální - písty jsou kolmé k ose otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel větší než 45 Rotační hydromotory lze dále rozdělit na: 1) jednosměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit, přiváděnou kapalinou (A) lze dosáhnout otáčení výstupního hřídele v jednom smyslu (obr. 4a) 2) obousměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit, přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout otáčení výstupního hřídele v jednom nebo druhém smyslu (obr. 4b) Otáčky výstupního hřídele jsou určeny velikostí přiváděného průtoku 3) jednosměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem (obr. 4c) 4) obousměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem (obr. 4d) Otáčky výstupního hřídele jsou určeny velikostí přiváděného průtoku a velikostí nastaveného geometrického objemu. Výpočet základních parametrů Průtok pro požadované otáčky Q[dm. min ] = V cm. nmin 3-1 g Krouticí moment na hřídeli motoru 3 Vg cm. pmpa. c 1 M[Nm] = 2 Výkon na hřídeli motoru Přibližné hodnoty objemové účinnosti: pro zubové motory v = 0,85-0,95 pro lamelové v = 0,8-0,9 pro pístové v = 0,9-0,98 Přibližné hodnoty celkové účinnosti: pro zubové motory c = 0,6-0,8 pro lamelové c = 0,65-0,8 pro pístové c = 0,8-0, Otáčky hřídele motoru 3-1 Qdm. min v n[min ] = 3 V cm P[kW] = MNm.nmin g v a) b) c) d) A A A A B L B L B L B L obr. 4 5

7 HYDROMOTORY Připojení rotačních hydromotorů Velký vliv na dobrou funkci a životnost má přesnost vyrovnání os (souosost) hřídelů hydromotoru a hnaného zařízení. Spojení hydromotoru s hnaným zařízením musí být provedeno spojkou vylučující přenášení axiálních a radiálních sil na hřídel hydromotoru, spojka nesmí být na hřídel montována narážením. Potrubí pro odvod ztrátového průtoku musí mít předepsanou světlost a musí být vedeno tak, aby byl celý vnitřní prostor hydromotoru zaplněn olejem. Toto potrubí musí být samostatné s vyústěním pod hladinu oleje v nádrži. Rotační hydromotor : Popis konstrukce a funkce (obr. 5) Hydromotory jsou určeny pro rotační pohony s vysokými nároky na rozsah otáček a krouticích momentů. Jsou použitelné pro oba směry otáčení a mohou být reverzovány i při zatížení. Konstrukce motorů umožňuje i jejich použití v oblasti nízkých otáček, avšak rovnoměrnost otáčení je silně závislá na vlastnostech zátěže. Dimenzování a uložení hřídele motoru umožňují přídavné zatížení vnější radiální silou, nepřipouští však žádné zatížení axiální. obr. 5 6

8 3. Hydrogenerátory Realizují přeměnu mechanické energie na tlakovou energii kapaliny. Podle principu vytváření geometrického objemu V g se dělí na: 1) zubové - geometrický objem je vytvářen zubovými mezerami spoluzabírajících ozubených kol 2) lamelové - geometrický objem je vytvářen prostorem mezi lamelami, statorem a rotorem 3) pístové - geometrický objem je vytvářen pohybem pístů rotoru a) axiální - písty jsou rovnoběžné s osou otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel menší než 45 b) radiální - písty jsou kolmé k ose otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel větší než 45 Hydrogenerátory lze dále rozdělit na: 1) jednosměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit (je konstantní), velikost průtoku je určena počtem otáček hnacího hřídele a) jednoduché (obr. 6a) b) dvojité (obr. 6b) 2 obousměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit 3) jednosměrné regulační - geometrický objem lze měnit, velikost průtoku je určena počtem otáček hnacího hřídele a velikostí nastaveného geometrického objemu a) s ruční nebo mechanickou regulací V g (obr. 6c) b) s regulací na konstantní tlak - V g je řízen speciálním tlakovým ventilem (obr. 6d) c) s regulací na konstantní průtok d) s regulací na konstantní výkon 4) obousměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem a) P b) c) d) P P S S S S L L S S - sání, P - výtlak, L - odvod ztrátového oleje P P obr. 6 Výpočet základních parametrů Průtok dodávaný hydrogenerátorem Q[dm. min ] = 3-1 g Otáčky hřídele hydrogenerátoru pro požadovaný průtok 3-1 Q dm. min n[min ] = 3 V cm. 1 Krouticí moment potřebný pro pohon hydrogenerátoru M[Nm] = Příkon potřebný pro pohon hydrogenerátoru P[kW] = 3-1 V cm. nmin Hodnoty účinností lze uvažovat stejné jako u hydromotorů. Připojení hydrogenerátorů - základní konstrukční zásady Dobrá funkce a vysoká životnost je podmíněna souosostí hřídele hydrogenerátoru a hřídele hnacího zařízení (motoru). Spojení hydrogenerátoru s hnacím zařízením musí být provedeno spojkou vylučující přenášení axiálních a radiálních sil na hřídel hydrogenerátoru - v žádném případě nesmí být uvedené osy pevně spojeny. Světlost sacího potrubí nesmí být menší než v katalogu uvedená jmenovitá světlost sání, potrubí nesmí mít ostré přechody, změny průřezu a ostré oblouky. Tlak v sacím potrubí měřený těsně u tělesa hydrogenerátoru nesmí klesnout v rozsahu provozních teplot pod výrobcem předepsanou hodnotu. Tento tlak závisí na ztrátách v potrubí, sací výšce, teplotě a viskozitě oleje, otáčkách a daném geometrickém objemu. Pro sací potrubí doporučujeme používat ocelové tenkostěnné trubky. Konec sacího potrubí má být seříznut pod úhlem 45, má být vzdálen od dna nádrže min. 2,5 násobek průměru potrubí a min. 100 mm pod nejnižší předpokládanou hladinou oleje v nádrži. Potrubí pro odvod ztrátového průtoku musí mít výrobcem předepsanou světlost a musí být vedeno tak, aby byl celý vnitřní prostor hydrogenerátoru zaplněn olejem. Toto potrubí musí být samostatné s vyústěním pod hladinu oleje v nádrži (obr.7). Soustrojí elektromotor-spojka-mezipříruba -hydrogenerátor včetně sacího potrubí doporučujeme na víko nádrže uložit pružně z důvodu snížení vibrací a hlučnosti. g 3 Vg cm. pmpa Qdm. min. pmpa c v v 7

9 HYDROGENERÁTORY obr obr. 3 1 Elektromotor 2 Zubový hydrogenerátor 3 Pístový regulační hydrogenerátor 4 Příruba 5 Spojka 6 Tlumicí pryžový kruh S - sání P - výtlak L - prosak X - řízení Šroub pro omezení geometrického objemu hydrogenerátoru * L 25C... 1,20 [cm 3. ot -1 ] šroubu K 38C... 1,81 [cm 3. ot -1 ] šroubu obr. 7 Příklad axiálního pístového hydrogenerátoru řady PV: Popis konstrukce a funkce (obr. 8) Axiální pístové hydrogenerátory řady PV jsou hydrogenerátory se šikmou deskou a proměnným geometrickým objemem (změna průtoku se provádí změnou sklonu šikmé desky). Jsou určeny převážně pro napájení hydraulických systémů, pracujících s konstantním tlakem. Tlak je plynule nastavitelný od 0,9 do 31 MPa. Nastavení tlaku se provádí buručně šroubem, umístěným přímo na regulátoru (provedení C), nebo dálkově (provedení F). Nastavení průtoku hydrogenerátoru mezi maximem a nulou umožňuje šroub s pojistnou maticí. Tlakové regulátory v provedení C a F dovolují plný průtok na výstupu hydrogenerátoru dokud tlak v systému nedosáhne hodnoty, nastavené na tlakovém regulátoru. Potom dojde ke snížení průtoku na hodnotu, kterou potřebuje systém. Tlak na výstupu zůstane prakticky na nastavené hodnotě. Ovládací píst regulačního ústrojí hydrogenerátoru je řízen tlakovým regulátorem v provedení s třícestným šoupátkem. Rychlá odezva (50 ms -1 po snížení průtoku a 120 ms -1 po zvýšení průtoku) daná konstrukcí regulačního ústrojí a zejména velkou propustností řídicího ventilu redukuje tlakové špičky na minimum. Regulátor v provedení L se používá pro regulaci průtoku hydrogenerátoru s vyloučením vlivu zátěže (Load sensing). Regulátor typu T řídí průtok hydrogenerátoru v určitém rozsahu tlaků tak, aby výkon byl přibližně konstantní, čímž se zabraňuje přetěžování hnacího motoru hydrogenerátoru. Pravotočivý hydrogenerátor má regulátor umístěný na levé straně tělesa, levotočivý na pravé straně. Pozor, dimenzování a uložení hřídele hydrogenerátoru dovolují zatěžování pouze krouticím momentem. Proto je třeba připojit hydrogenerátor na hnací motor pomocí spojky, která zabrání zatížení hřídele vnějšími radiálními a axiálními silami. Ovládací píst Šroub regulátoru tlaku Šroub nastavení maximálního průtoku Šikmá deska Rotor Deska rozdělovače Upevňovací příruba Přítlačná pružina Přítlačná deska obr. 8 8

10 4. Rozváděče Rozváděče slouží v hydrulických obvodech k hrazení nebo změně směru průtoku kapaliny, tzn. k ovládání pohybu hydromotorů. Podle základního konstrukčního řešení se dělí na: 1) šoupátkové - mají v uzavřeném stavu svodový průtok, který je způsoben vůlí mezi tělesem a šoupátkem a bývá většinou sveden do odpadního kanálu rozváděče 2) sedlové (ventilové) - nemají v uzavřeném stavu svodový průtok, tzn. nepropouští mezi kanály ani do odpadu. Nejčastěji se používají rozváděče šoupátkové s přímočarým pohybem šoupátka. Maximální průtok i provozní tlak jsou určeny konstrukčním provedením rozváděče, volba propojení kanálů je závislá na požadované funkci rozváděče v hydraulickém obvodu. 4.1 Šoupátkové rozváděče Počet čtverců udává počet poloh (stabilních stavů) rozváděče (obr. 9), polohy se značí arabskými číslicemi (1,0,2), poloha 0 je výchozí. Šipky ve čtvercích značí směr proudu v kanálech, příčné čáry na vedení značí uzavření průtoku. Přechodové stavy jsou označeny čtvercem s čárkovanými čárami. Druh rozváděče se udává zlomkem. Např. 4/3 je rozváděč čtyřcestný třípolohový (4 kanály - P, T, A, B). Činnost rozváděče při přestavení se určí myšleným přemístěním příslušného čtverce do výchozí polohy, koncové body vedení musí splynout s kanály rozváděče v novém stavu. Skutečné propojení kanálů je realizováno axiálním přesunutím šoupátka do určené polohy (přehled běžně užívaných propojení - viz obr. 11) A A B B Označení kanálů: P - přívod tlaku A - výstup k hydromotoru B - výstup k hydromotoru T - zpětné vedení a Výchozí poloha 0 - hydromotor stojí poloha 1 - sepnutý elektromagnet a (pohyb pístnice vlevo) poloha 2 - sepnutý elektromagnet b (pohyb pístnice vpravo) b a P P S x T b M T obr. 9 Podle způsobu ovládání axiálního pohybu šoupátka se dále rozváděče dělí: a) rozváděče s ručním ovládáním (tlačítkem, pákou) b) rozváděče s mechanickým ovládáním (pružinou, kladkou) c) rozváděče s elektromagnetickým ovládáním s jednočinným nebo s dvojčinným magnetem d) rozváděče s hydraulickým ovládáním e) rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním f) rozváděče s proporcionálním řízením a) b) c) d) e) f) obr. 10 9

11 ROZVÁDĚČE obr Přehled běžně používaných propojení rozváděčů označení symbol mezipolohy označení symbol mezipolohy Příklad elektromagneticky ovládaného rozváděče RPE3-06: Popis konstrukce a funkce (obr. 12) Rozváděče se skládají z litinového tělesa (1), válcového šoupátka (5), vratných pružin (4) a ovládacích elektromagnetů (2, 3). Třípolohové rozváděče mají vždy dva ovládací elektromagnety a dvě vratné pružiny. Dvoupolohové rozváděče mají jednu vratnou pružinu a jeden ovládací elektromagnet, nebo dva ovládací elektromagnety a aretaci polohy válcového šoupátka. Ovládací elektromagnety jsou napájeny stejnosměrným nebo střídavým proudem přes konektorové nástrčky (6, 7). Konektorové nástrčky (6, 7) jsou otočné po 90. Po povolení upevňovací matice (8) lze cívky elektromagnetů (2, 3) natáčet kolem osy v rozsahu 360. Do výše tlaku 2,5 MPa v kanálu T lze rozváděče ovládat nouzovým ručním ovládáním (9). A B T P a b A B obr

12 ROZVÁDĚČE Příklad ručně ovládaného rozváděče RPR3-04: Popis konstrukce a funkce (obr. 13) Rozváděče s ručním ovládáním otevírají nebo zavírají průtok kapaliny nebo mění směr průtoku. Sestávají z tělesa (1), v němž je uloženo šoupátko (2) a ovládací části (3). Ovládací část se skládá buz přestavovací páky (4) a dvou nebo jedné vratné pružiny (5), nebo z ovládací páky (4) a aretace (6). Aretace drží šoupátko v nastavené poloze. Tyto rozváděče se vyrábějí jako dvoupolohové i třípolohové. Příklad ručně ovládaného sedlového rozváděče ROR3-062: Popis konstrukce a funkce (obr. 14) Ručně ovládané sedlové rozváděče se používají převážně k hrazení, případně škrcení průtoku kapaliny. Rozváděč sestává z tělesa (1), kuželky (2) a ovládacího prvku (3). Otevírání a uzavírání ventilu zajišuje kuželka, která je přitlačována pružinou do sedla a zajišuje těsné uzavření rozváděče. Ovládání kuželky může být provedeno mechanickou narážkou, tlačnou rukojetí nebo ovládací pákou. U provedení s tlačnou rukojetí (3) má rozváděč dvě pracovní polohy. Po uvolnění rukojeti se kuželka vrací pružinou do uzavřené polohy. A B A B obr. 13 A P obr

13 ROZVÁDĚČE Nepřímo ovládané rozváděče U rozváděčů větších světlostí s velkým přenášeným výkonem (P) se používá tzv. nepřímé ovládání. Nepřímo ovládaný rozváděč sestává z řídicího stupně I a z výkonového stupně II. První stupeň je převážně elektromagneticky ovládaný rozváděč (tzv. pilotní rozváděč), který přivádí tlakovou kapalinu na čela šoupátka výkonového, hydraulicky ovládaného rozváděče - jedná se o tzv. elektrohydraulicky ovládané rozváděče. Popis konstrukce a funkce (obr. 15) Při vypnutých elektromagnetech (a) i (b) jsou šoupátka ovládacího (I) i výkonového (II) rozváděče držena pružinami v poloze 0. Po zapnutí elekromagnetu a dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče I do polohy 1. Tlak kapaliny, přiváděné vedením X (vnější napájení) přesune šoupátko výkonového rozváděče II také do polohy 1, rychlost pohybu tohoto šoupátka je nastavitelná škrticím ventilem (3). Po vypnutí elektromagnetu (a) vrátí pružina (5) šoupátko rozváděče I do polohy 0 a pružina (6) vrátí šoupátko rozváděče II také do polohy 0. Kapalina v prostoru (7) je čelem šoupátka vytlačována přes škrtící ventil (4) a rozváděč I do prostoru (8) eventuelně do svodu Y. Činnost při zapnutí elektromagnetu (b) je obdobná. Pro regulaci rychlosti přestavení šoupátka výkonového rozváděče slouží škticí mezideska III. a b T A P T B c c T A P B X Y Zjednodušená značka: Podrobná značka: A B A B a b 4 3 X P T Y a b P X Y T obr

14 ROZVÁDĚČE Typické příklady provedení elektrohydraulicky ovládaných rozváděčů: Značka: A 1 0 B Dvoupolohový rozváděč ovládaný jedním elektromagnetem (obr. 16) Při vypnutém elektromagnetu (a) je ovládací rozváděč v poloze 0. Tlakem kapaliny, která je přiváděna vedením X (tzv. vnější napájení), je šoupátko výkonového rozváděče drženo v poloze 0. Po zapnutí elektromagnetu (a) dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče do polohy 1, tlak kapaliny přesune šoupátko výkonového rozváděče do polohy 1. Po vypnutí elektromagnetu (a) vrátí pružina 3 šoupátko řídicího rozváděče do polohy 0 a tlak kapaliny vrátí šoupátko výkonového rozváděče také do polohy 0. a P Zjednodušená značka: a X X A 1 0 Y B PT Y 3 T obr. 16 Dvoupolohový rozváděč ovládaný dvěma elektromagnety (obr. 17) U tohoto typu rozváděčů není základní poloha určena. Při vypnutých elektromagnetech (a) a (b) je šoupátko ovládacího rozváděče zajištěno mechanicky například v poloze 0. Tlakem kapaliny, přiváděné z hlavního vedení P (tzv. vnitřní napájení), je šoupátko výkonového rozváděče drženo v poloze 0. Po krátkém (impulzním) zapojení elektromagnetu a dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče do polohy 1 a k mechanickému zajištění polohy tohoto šoupátka. Tlak kapaliny přesune šoupátko výkonového rozváděče do polohy 1. Postup pro dosažení polohy 0 je obdobný - krátkodobé (impulzní) zapojení elektromagnetu (b) atd. Značka: a P Zjednodušená značka: a A B X Y A B 1 0 PT Y b b T obr. 17 Značka: A B Třípolohový rozváděč s odlehčeným středem a s vnitřním napájením (obr. 18) Při vypnutých elektromagnetech (a) i (b) jsou šoupátka ovládacího i výkonového rozváděče držena pružinami v poloze 0. Předepínací ventil 3 zajišuje minimální tlak pro řízení u rozváděčů s odlehčeným středem (spojení vedení P a T v poloze 0) při odebírání tlaku pro řízení přímo z vedení P (při vnitřním napájení). Předepínací ventil zajišuje min. tlak cca 0,5 MPa. Činnost rozváděče - viz. předchozí popis. a P Zjednodušená značka: a X Y A B b 3 b T PT Y obr

15 ROZVÁDĚČE 4.2 Sedlové (ventilové) rozváděče U těchto prvků zajišuje hrazení průtoku funkční prvek (kulička, kuželka) přitlačovaný pružinou do sedla vytvořeného v tělese ventilu. Ze sedla je prvek zvedán pomocným pístkem, elektromagnetem apod. Sedlové ventily jsou vhodné pro vysoké a nejvyšší tlaky až do 100 MPa a zajišují prakticky dokonalé uzavření. Ventily jsou konstrukčně řešeny bujako speciální sedlové rozváděče s požadovanou funkcí (obr. 19), nebo se dají poměrně snadno sestavit z řízených jednosměrných ventilů (obr. 20). Příklad elektromagneticky ovládaných sedlových rozváděčů ROE3-06: Popis konstrukce a funkce (obr.19) Elektromagneticky ovládané sedlové rozváděče slouží k hrazení proudu tlakové kapaliny. Otevření a uzavření je prováděno pomocí elektrohydraulicky řízené kuželky (4), která dosedá do sedla tělesa (3) a zaručuje v uzavřené poloze téměř absolutní těsnost. Ovládací elektromagnet (1) je napájen stejnosměrným proudem přes konektorovou nástrčku bez usměrňovače, nebo střídavým proudem přes konektorovou nástrčku s usměrňovačem. Konektorová nástrčka je otočná po 90. Po povolení upevňovací matice (2) lze elektromagnet natáčet kolem osy v rozsahu 360. Značky sedlových rozváděčů Podle ČSN ISO 1219 (značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat) se nerozlišuje mezi označováním šoupátkových a sedlových rozváděčů. V praxi je však vhodné pro rychlejší orientaci v hydraulických schématech označit uzavírací prvek jako jednosměrný ventil - viz obr. 20. S2 S1 S6 S5 obr. 19 Schéma 4/4 rozváděče sestaveného ze čtyř řízených jednosměrných ventilů A B X 2 X 1 A B X1 X2 X 1 T P T X 2 P T X1 X2 poloha obr

16 ROZVÁDĚČE Normalizované připojovací obrazce (obr. 21): Světlost 04 a) obrazec podle norem ISO 4401/CETOP-RP 121 H b) obrazec podle norem ISO 4401-AA-02-4-A a DIN A4 (přestává se používat) c) obrazec podle normy CETOP-RP 121 H Světlost 06 d) obrazec podle norem ISO 4401-AB-03-4-A a DIN A6 Světlost 10 e) obrazec podle norem ISO 4401-AC-05-4-A a DIN A10 a) b) c) d) e) obr

17 5. Jednosměrné ventily 5.1 Jednosměrné ventily (obr. 22) Jednosměrné ventily slouží k uzavření průtoku v jednom směru a dovolují volný průtok ve směru opačném. Uzavření průtoku je zajištěno dosednutím kuželky nebo kuličky do sedla, tzn. uzavření bez svodového průtoku. Při použití jednosměrného ventilu bez pružiny (obr. 22b) je třeba zachovat svislou montážní polohu, ve které se kuželka vrací do výchozí polohy působením vlastní hmotnosti. Maximální průtok ventilem je závislý na zvolené jmenovité světlosti. Průtok je umožněn ve smyslu A B. Síla potřebná pro zvednutí kuželky ze sedla závisí na síle použité pružiny a velikosti činné plochy kuželky. Jednosměrný ventil s vratnou pružinou Jednosměrný ventil bez vratné pružiny A B A B Příklad jednosměrného ventilu VJ: Popis konstrukce a funkce (obr. 23) Sedlo ventilu (3) je vytvořeno přímo v tělese (1) a kuželka (2) je do něj přitlačována pružinou (4). Dodává se provedení do potrubí (obr. 23a), pro vestavění do bloku v provedení přímém (obr. 23b), nebo rohovém (obr. 23c). Příklad modulového jednosměrného ventilu MVJ2: Popis konstrukce a funkce (obr. 24) Jednosměrné ventily slouží k uzavření průtoku v jednom směru a dovolují volný průtok ve směru opačném. Modulová konstrukce dovoluje jejich výškové sdružování s ostatními prvky odpovídající světlosti. Jednosměrné ventily mohou být vestavěny v jednom nebo dvou kanálech, ostatní kanály jsou průchozí. Sedlo ventilu (3) je vytvořeno přímo v tělese ventilu (1) a kuželka (2) je do něho přitlačována pružinou (4). Otevírací tlak ventilu závisí na použité pružině, jejím předpětí a na ploše ventilu vystavené působení tlaku. obr. 22a obr. 22b a) b) c) obr. 23 obr

18 JEDNOSMĚRNÉ VENTILY Varianty provedení - dle umístění VJ v kanálech T P A C B D AB PT Poznámka: kanál T' se užívá pouze u světlosti 10 mimo provedení T a PT, kde je uzavřen. Orientace značky prvku na štítku souhlasí s funkcí ventilu. obr Hydraulické zámky (obr. 26) Hydraulické zámky jsou jednosměrné ventily, u nichž je možno působením řídicího tlaku zajistit průtok ve směru hrazení (B A). Zavedením tlaku do kanálu X nebo A1, A2 se ruší uzavření ventilu (obr. 26). a) B b) P1 A1 B1 T1 A X P2 A2 B2 T2 a) Hydraulický zámek jednostranný do potrubí b) Hydraulický zámek jednostranný modulový c) Hydraulický zámek dvoustranný do potrubí d) Hydraulický zámek dvoustranný modulový c) B1 A1 A2 B2 d) P1 P2 A1 B1 T1 A2 B2 T2 obr

19 JEDNOSMĚRNÉ VENTILY Příklad hydraulického zámku 2RJV1: Popis konstrukce a funkce (obr. 27) Hydraulický zámek je prvek, který dokonale uzavírá pracovní okruh pod tlakem, zajišuje břemeno proti klesání při poruše potrubí a stálou polohu hydraulického válce pod tlakem i po delším časovém úseku. Sestává z litinového tělesa (1), jednoho nebo dvou jednosměrných ventilů (2), (3) a řídicího pístku (4). Proudí-li kapalina z A1 (B1) do A2 (B2), sama si otevře jednosměrný ventil 2 (3) a současně posune řídicí pístek 4 vpravo (vlevo) a tím otevře cestu B2 B1 (A2 A1). Poklesne-li tlak v kanálech A1 a B1 (např. při přestavení rozváděče do střední polohy), pružiny zatlačí ventily 2 a 3 do sedel a obvod směrem k válci je uzavřen pod tlakem. Aby bylo zajištěno správné dosednutí kuželek a tím dokonalé uzavření prostorů A2 a B2, používá se rozváděč s propojením Y, který ve střední poloze propojuje prostor obou stran pístku 4 s nádrží (obr. 28b). A1 B1 A2 B2 obr. 27 a) Umístění jednosměrných ventilů v tělese zámku b) Příklady zapojení hydraulického zámku jednostranného dvoustranného Ventil v kanálu A Ventil v kanálu B Ventily v kanálech A i B obr. 28a obr. 28b 18

20 6. Tlakové ventily Tlakové ventily jsou určeny pro řízení velikosti tlaku a tím i velikosti síly nebo krouticího momentu hydromotorů. V hydraulických obvodech plní funkci přepouštěcí, pojistnou, připojovací eventuelně odpojovací a podobně. Podle konstrukčního řešení se dělí na: 1 jednostupňové, přímořízené - pro menší průtoky (do 60 dm 3.min -1 ) 2) dvoustupňové, nepřímořízené - pro větší průtoky (nad 60 dm 3.min -1 ) U ventilů obou typů je tlak na vstupu téměř nezávislý na průtoku. Maximální průtok ventilem je závislý na zvolené jmenovité světlosti, maximální tlak je určen velikostí předepnutí řídicí pružiny. 6.1 Jednostupňové tlakové ventily Příklad přímořízeného přepouštěcího ventilu VPP1: Popis konstrukce a funkce (obr. 29) Ventil sestává z pouzdra (1), kuželky s tlumicím pístkem (2) a pružiny (3). Nastavení tlaku se provádí ručně šroubem (4). Pružina tlačí kuželku do sedla (5) a drží ventil uzavřený. Vzroste-li tlak v kanálu P nad hodnotu nastavenou předpětím pružiny, kuželka se nadzvedne a přepouští kapalinu z kanálu P do kanálu T. Pro dosažení optimálního chování v celém rozsahu tlaku je tlakový rozsah rozdělen na 6 stupňů. Doporučuje se volit vždy nejbližší vyšší tlakový rozsah. Konstrukce ventilu dovoluje jeho vestavbu do bloku, do potrubí anebo na desku. Provedení do potrubí a připojovací desky mohou být dodány s metrickými nebo trubkovými závity. P T P Způsob ovládání: klíčem, rukojetí, rukojetí se zámkem obr. 29 T Modulové modifikace a příklad modulového provedení přímořízeného přepouštěcího ventilu VPP2-04 Příklad - provedení MP Ventil je zapojen mezi kanály P a T Další provedení: Provedení MA Provedení MB A1 B1 Provedení MP A2 B2 Provedení MC Provedení MD obr

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98.

PRL2. Popis konstrukce a funkce HC 5103 12/98 S LINEÁRNÍM MOTOREM. Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98. PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE S LINEÁRNÍM MOTOREM PRL2 HC 5103 12/98 Dn 06 pmax 25 MPa Qmax 32 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5103 6/98 Proporcionální rozváděč pro řízení hydromotorů Jednostupňové ovládání šoupátka

Více

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007

RNEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 7/2015. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 12/2007 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 320 bar Q max 600 dm 3 min -1 RNEH4-25 HC 4024 7/2015 Nahrazuje HC 4024 12/2007 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RNEH Rozváděče

Více

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002

RPEH4-25. Popis konstrukce a funkce HC 4024 2/2003. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4024 2/2002 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním D n 25 p max 32 MPa Q max 600 dm 3 min -1 RPEH4-25 HC 4024 2/2003 Nahrazuje HC 4024 2/2002 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s

Více

2. Hydromotory...4 2.1 Přímočaré hydromotory...4 2.2 Rotační hydromotory...5

2. Hydromotory...4 2.1 Přímočaré hydromotory...4 2.2 Rotační hydromotory...5 Obsah 1. Úvod...3 2. Hydromotory...4 2.1 Přímočaré hydromotory...4 2.2 Rotační hydromotory...5 3. Hydrogenerátory...7 4. Rozváděče...9 4.1 Šoupátkové rozváděče...9 4.2 Ventilové rozváděče....14 5. Jednosměrné

Více

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ 2 KRESLENÍ SCHÉM HYDRULICKÝCH OVODŮ Schéma musí jednoznačně vyjadřovat funkci obvodu. Kreslí se ve výchozí (základní) poloze cyklu: u hydraulických prvků je základní poloha určena jejich přestavením silou

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 6/2000 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ ROZVÁDĚČE RPE2-04 HC 4012 6/2000 D n 04 p max 32 MPa Q max 30 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4012 6/99 ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 rozváděče

Více

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000

RPE2-04. Popis konstrukce a funkce HC 4012 3/2002. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4012 6/2000 Elektromagneticky ovládané D n 04 p max 320 bar Q max 20 dm 3 min -1 RPE2-04 HC 4012 3/2002 Nahrazuje HC 4012 6/2000 Zvláštní provedení - speciální provedení montážních ploch 4/3, 4/2 a 3/2 šoupátkové

Více

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008

RPE4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4039 7/2009. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4039 09/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče RPE4-10 HC 4039 7/2009 D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 4039 09/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety nastavitelné do

Více

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008

RPEW4-10. Popis konstrukce a funkce HC 4044 6/2012. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem. Nahrazuje HC 4044 1/2008 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 10 p max 350 bar Q max 140 dm 3 min -1 RPEW4-10 HC 4044 6/2012 Nahrazuje HC 4044 1/2008 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Čtyřnákružkové šoupátko

Více

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010

RPE3-04. Popis konstrukce a funkce HC 4014 09/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC 4014 10/2010 Elektromagneticky ovládané rozváděče D n 04 p max 320 bar Q max 30 dm 3 min -1 RPE3-04 HC 4014 09/2013 Nahrazuje HC 4014 10/2010 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce Elektromagnety libovolně nastavitelné

Více

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012

RPEW4-06. Popis konstrukce a funkce HC 4035 10/2013. Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem 1/2 NPT 1/2 NPT. Nahrazuje HC 4035 5/2012 Elektromagneticky ovládané rozváděče s wireboxem D n 06 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 RPEW4-06 HC 4035 10/2013 Nahrazuje HC 4035 5/2012 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce s ovládáním elektromagnety

Více

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max.

RSEH 4-10, RSH 4-10 R S E H 4 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n. 160 dm 3 /min. 10 p max. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2031 12/11 D n 10 p max 32 MPa Q max 160 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 5, ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon nouzové ruční

Více

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou

PRM2-10. Popis konstrukce a funkce HC 5106 4/99. Dn 10 pmax 32 MPa Qmax 60 dm 3 min -1. Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE PRM-0 HC 506 4/99 Dn 0 pmax 3 MPa Qmax 60 dm 3 min - PŘEDBĚŽNÁ TECHNICKÁ INFORMACE Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WEH 16 Q-HYDRAULIKA velikost 16 do 35 MPa do 180 dm 3 /min WK 304/21016 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1

ROE3. Popis konstrukce a funkce HC 4022 12/99 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ. D n 04, 06 p max 25 MPa Q max 25, 63 dm 3 min -1 ELEKTROMAGNETICKY OVLÁDANÉ SEDLOVÉ ROZVÁDĚČE ROE3 HC 40 1/99 D n 04, 06 p max 5 MPa Q max 5, 63 dm 3 min -1 Sedlová konstrukce - bez vnitřních objemových ztrát Vysoká spolehlivost sepnutí po dlouhodobé

Více

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE

PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE RSE 4-06 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min KT 2020 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické přímočaré šoupátkové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají

Více

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA

HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA HYDRAULICKÉ AGREGÁTY HA POUŽITÍ Hydraulické agregáty řady HA jsou určeny pro nejrůznější aplikace. Jsou navrženy dle konkrétních požadavků zákazníka. Parametry použitých hydraulických prvků určují rozsah

Více

PRM7-04. Popis konstrukce a funkce HC 5120 6/2012. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5112 5/2009. D n 04 p max 320 bar Q max 20 dm 3 min -1

PRM7-04. Popis konstrukce a funkce HC 5120 6/2012. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5112 5/2009. D n 04 p max 320 bar Q max 20 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč PRM7- HC 6/ D n p max bar Q max dm min - Nahrazuje HC /9 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná hystereze Připojovací

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ

ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ ELEKTROHYDRAULICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WEH 22 Q-HYDRAULIKA velikost 22 do 28/35 MPa do 450 dm 3 /min WK 304/21022 2004 Přímočaré šoupátkové rozvaděče jsou používány k řízení směru proudu

Více

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ Q-HYDRAULIKA ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 10 velikost 10 do 31,5 MPa 120 dm 3 /min WK 491 050 2004 Přímočaré šoupátkové rozváděče jsou používány k řízení směru proudu kapaliny

Více

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1

PRM2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5104 6/2008. Proporcionální rozváděče. Nahrazuje HC 5104 11/2006. D n 06 p max 320 bar Q max 40 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděče D n 06 p max 0 bar Q max 40 dm min -1 PRM-06 HC 5104 6/008 Nahrazuje HC 5104 11/006 Kompaktní provedení s integrovanou elektronikou Vysoká spolehlivost Jednoduchá výměna elektromagnetu

Více

Hydraulický agregát HAO 5

Hydraulický agregát HAO 5 Popis výrobku Hydraulický agregát HAO 5 je určen k pohonu dvou jednočinných přímočarých hydromotorů vyrovnávacího můstku, t.j.hydromotoru pro zvedání nájezdové desky a hydromotoru pro zvedání sklopné lišty.

Více

QSE 4-06 POPIS PROPORCI ONALNI ROZVADEC ˇ ˇ. D n max. 32 MPa Q max

QSE 4-06 POPIS PROPORCI ONALNI ROZVADEC ˇ ˇ. D n max. 32 MPa Q max QSE -06 PROPORCI ONALNI ROZVADEC ˇ ˇ KT 6008 8/ D n max MPa Q max dm - 06 p 0 / min Proporcionální rozvaděč QSE -06 je jednostupňový, přímořízený rozvaděč dvoupolohového nebo třípolohového provedení s

Více

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max

RSE 4-06 R S E 4 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n. 80 dm 3 /min. 35 MPa Q max. 06 p max PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2020 12/11 D n 06 p max 35 MPa Q max 80 dm 3 /min Hydraulické přímočaré šou pát kové rozváděče RSE 4-06 s elektromagnetickým ovládáním se používají v hydraulických obvodech

Více

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7 3 g n n 3 Axiální pístový hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem Provedení se šikmou deskou Kluzátková konstrukce Regulace na konstantní tlak s ručním nebo dálkovým nastavením Samonasávací Hliníkové

Více

PRM4-10. Popis konstrukce a funkce HC 5113 11/2001. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5113 10/2001

PRM4-10. Popis konstrukce a funkce HC 5113 11/2001. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5113 10/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max MPa Q max 80 dm min - PRM4-0 HC /00 Nahrazuje HC 0/00 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná hystereze

Více

RSE 7-10 R S E 7 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2019 12/11 D n. 10 p max. 35 MPa Q max.

RSE 7-10 R S E 7 1 0 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2019 12/11 D n. 10 p max. 35 MPa Q max. RSE 7- PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 19 12/11 D n p max 3 MPa Q max 13 dm 3 /min Přímočaré šoupátkové rozvaděče RSE 7- s elektromagnetickým ovládáním jsou určené k rozvodu a uzavírání proudu kapaliny.

Více

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému

b) pojištění hydraulického systému točny proti překročení maximálního tlaku c) blokování průtoku v obou hlavních větvích systému Určení Blok tlumení je součástí hydraulického systému tlumení a blokování točny kloubových autobusů. Zajišťuje tyto funkce: a) třístupňové škrcení průtoku kapaliny v závislosti na rychlosti vozidla mezi

Více

SA4. Popis konstrukce a funkce HC 7100 4/2002. Stavebnice hydraulických agregátů řady. Nahrazuje HC 7100 11/2001. p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1

SA4. Popis konstrukce a funkce HC 7100 4/2002. Stavebnice hydraulických agregátů řady. Nahrazuje HC 7100 11/2001. p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1 Stavebnice hydraulických agregátů řady p max 25 MPa Q 0,5-50 dm 3 min -1 SA4 HC 7100 4/2002 Nahrazuje HC 7100 11/2001 Sestavení hydraulického agregátu zákaznickým způsobem z typizovaných podskupin Objemy

Více

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan

Více

RSEH 4-25, RSH 4-25 R S E H 4 2 5 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2036 12/11 D n. 550 dm 3 /min. 25 p max.

RSEH 4-25, RSH 4-25 R S E H 4 2 5 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2036 12/11 D n. 550 dm 3 /min. 25 p max. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2036 12/11 D n 25 p max 32 MPa Q max 550 dm 3 /min typizovaná řada propojení malý příkon nouzové ruční ovládání (pouze u RSEH) připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24

Více

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013

SD2E-A3. Popis konstrukce a funkce HC 4041 07/2014. 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče. Nahrazuje HC 4041 11/2013 3/2 elektromagneticky ovládané vestavné šoupátkové rozváděče SD2E-A3 HC 404 07/204 3/4-6 UNF p max 350 bar Q max 30 dm 3.min - Nahrazuje HC 404 /203 Kalené a přesné pracovní dílce Vysoká průtočnost Vysoký

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ UCF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních technologií a

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min

RSH 2-06 R S H 2 0 6 / 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE KT 2040 12/11 D n 06 p max 32 MPa Q max 80 dm 3 /min připojovací rozměry dle ISO 4401, DIN 24 340, CETOP 3, 5; ČSN 11 9111 typizovaná řada propojení malý příkon montáž v

Více

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97

VPP2-06. Popis konstrukce a funkce HC 5062 2/99 VENTILY. Dn 06 pmax 32 MPa Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 ŘÍMOŘÍZENÉ ŘEOUŠĚCÍ VENILY V2-06 HC 5062 2/99 Dn 06 pmax 32 Ma Qmax 50 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 5062 3/97 Vestavné provedení pro našroubování do bloku rovedení do potrubí s metrickým nebo trubkovým závitem

Více

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98

SPA 01. Popis konstrukce a funkce HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM HC 7111 2/99. pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 HYDRAULICKÝ AGREGÁT S PONOŘENÝM MOTOREM SPA 01 HC 7111 2/99 pmax 25 MPa Qmax 17 dm 3. min -1 Nahrazuje HC 7111 8/98 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy a další aplikace 3 základní

Více

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY

NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY Q-HYDRAULIKA NEPŘÍMO ŘÍZENÉ PŘEPOUŠTĚCÍ VENTILY TYPU DB/DBW velikost 10, 20, 30 do 31,5 MPa do 600 dm 3 /min WK 493 180 2004 Přepouštěcí ventily typu DB... slouží pro omezení maximálního tlaku v celém

Více

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1

Popis konstrukce a funkce HC 7203 2/2003. Malé kompaktní agregáty SMA 03. Nahrazuje HC 7203 4/2002. p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 Malé kompaktní agregáty SMA 03 p max 20 MPa Q max 0,5-17 dm 3 min -1 HC 7203 2/2003 Nahrazuje HC 7203 4/2002 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje,

Více

Ventily typu 3VRM6-06 jsou přímo řízené třícestné redukční ventily šoupátkové konstrukce.

Ventily typu 3VRM6-06 jsou přímo řízené třícestné redukční ventily šoupátkové konstrukce. PŘÍMO ŘÍZENÝ REDUKČNÍ VENTIL KT 3021 1/12 D n 06 p n 32 MPa Q max 40 dm 3 /min snadné nastavení redukovaného tlaku možnost uzamykatelného provedení montáž do sestavy modulových prvků připojovací obrazec

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČERPADA... 2 TABUKA PARAMETRŮ... 3 VZORCE POUŽITÉ PRO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČERPADA... 4 PRACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚR OTÁČENÍ... 6 REVERZNÍ PROVEDENÍ...

Více

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96

SMA 03. Popis konstrukce a funkce HC 7203 11/98 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY. pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 MALÉ KOMPAKTNÍ AGREGÁTY SMA 03 HC 7203 11/98 pmax 20 MPa Qmax 0,5-17 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 7203 8/96 Malý kompaktní agregát pro zdvihací plošiny, stoly, rampy, lisovací zařízení, obráběcí stroje, příslušenství

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min

RSHP5-25 FUNCTIONAL DESCRIPTION ORDERING CODE PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 2056 10/14. Dn 25 mm pmax 32 MPa Qn 500 dm/min RSHP5-5 PŘÍMOČARÝ ŠOUPÁTKOVÝ RUČNÍ ROZVÁDĚČ KT 056 10/14 3 Dn 5 mm pmax 3 MPa Qn 500 dm/min Přímočaré šoupátkové rozváděče RSHP5 5 hydraulicky ovládané s možností nouzového ovládání pákou jsou určené k

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

VPP1. Popis konstrukce a funkce HC 5061 2/2000. Přímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC 5061 8/99. D n 06, 10 p max 32 MPa Q max 120 dm 3 min -1

VPP1. Popis konstrukce a funkce HC 5061 2/2000. Přímořízené přepouštěcí ventily. Nahrazuje HC 5061 8/99. D n 06, 10 p max 32 MPa Q max 120 dm 3 min -1 římořízené přepouštěcí ventily V1 HC 5061 2/2000, 10 p max 32 Ma Q max 120 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 5061 8/99 Vestavné provedení pro našroubování do bloku rovedení do potrubí s metrickým nebo trubkovým

Více

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za

FUNKCE FUNKCE. 1. Konstrukční velikost udává výkon a poměr 2. Zmenšení provozního tlaku má za MOTORY PNEUMATICKÉ Glentor s.r.o. má generální zastoupení pro Českou republiku na výrobky Spitznas Maschinenfabrik GmbH, který je výrobce zobrazených výrobků. FUNKCE 1. Konstrukční velikost udává výkon

Více

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 SMĚ OTÁČENÍ... 6 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 PŘÍPUSTNÝ

Více

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače.

Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze. sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, tlakové spínače. Komponenty šité na míru. Nejvhodnější ze všech Hydraulické komponenty z širokého sortimentu produktů BIERI: Axiální a radiální pístové hydrogenerátory, ventily, tlakové spínače. Hydrogenerátory Bieri:

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31

PVA SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 25.31 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PÍSTOVÉ ČERPADLO PVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/2 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 25.31

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ ACF POUŽITÍ Mazací přístroje ACF jsou užívány jako zdroje tlakového maziva pro mazací systémy s progresivními rozdělovači, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů a zařízení. Dále

Více

MAZACÍ AGREGÁT SEO CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ AGREGÁT SEO CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ AGREGÁT SEO POUŽITÍ Mazací agregáty série SEO jsou užívány jako zdroje tlakového maziva, oleje, pro ztrátové a oběhové systémy centrálního mazání. Obvody ztrátových mazacích systémů jsou vybavovány

Více

Indikátory znečištění DG 023 DG 024 DG 025 DG 041 DG 042. pro tlakové a vysokotlaké filtry. do 450 bar zobrazovaný / spínací tlak do 5,0 bar. 60.

Indikátory znečištění DG 023 DG 024 DG 025 DG 041 DG 042. pro tlakové a vysokotlaké filtry. do 450 bar zobrazovaný / spínací tlak do 5,0 bar. 60. Indikátory znečištění DG 03 DG 04 DG 05 DG 041 DG 04 pro tlakové a vysokotlaké filtry do 450 bar zobrazovaný / spínací tlak do 5,0 bar 60.30-3c Popis Použití Kontrola znečištění tlakových a vysokotlakých

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH

SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ / VZDUCH SMĚŠOVACÍ SYSTÉM OLEJ - VZDUCH POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení. Systém

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

12. Hydraulické ventily

12. Hydraulické ventily zapis_hydraulika_y - Strana 1 z 6 12. Hydraulické y Principiálně jsou obdobné pneumatickým, ale jsou #1 (větší tlaky) 12.1. Cestné y ( #2 ) Mění #3 proudění kapaliny a tím směr pohybu pístů ve válcích

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku)

Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL. PM a PM-T. (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Návod k obsluze elektrického průtokového ohřívače HAKL PM a PM-T (výběr z originálního návodu přiloženého k výrobku) Popis výrobku HAKL PM Elektrický průtokový ohřívač vody PM je výrobek vyvinutý a vyráběný

Více

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění

DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902. Indikátory znečištění Indikátory znečištění DG 100 DG 101 DG 200 DG 813 DG 815 DG 819 DG 902 pro sací nebo zpětné filtry připojovací závit G¼ nebo M12 x 1,5 zobrazovaný / spínací tlak do 2,5 bar 60.20-4c Popis Použití Kontrola

Více

Yale - hydraulika. Dopravní množství 2.stupeň cm3. Dopravní množství 2.stupeň cm3. Dopravní množství 2.stupeň cm3

Yale - hydraulika. Dopravní množství 2.stupeň cm3. Dopravní množství 2.stupeň cm3. Dopravní množství 2.stupeň cm3 Ruční hydraulická čerpadla pro jednočinné válce HPS Režim chodu Obsah Oleje cm3 HPS-1/0,7 A jednostupňový 700 --- 2 7,0 HPS-2/0,3 A dvoustupňový 300 5 1 3,5 HPS-2/0,7 A dvoustupňový 700 11 2 7,0 HPS-2/2

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, ISO 5599-1 Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily, elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího tlaku návrat do koncové polohy pneumaticky nebo mechanicky Vybrané

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady QHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady QHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady QHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

VSS2-206. Popis konstrukce a funkce HC 5041 5/2014. Dvoucestné škrticí ventily se stabilizací. Nahrazuje HC 5041 6/2012

VSS2-206. Popis konstrukce a funkce HC 5041 5/2014. Dvoucestné škrticí ventily se stabilizací. Nahrazuje HC 5041 6/2012 Dvoucestné škrticí ventily se stabilizací D n 06 p max 320 bar Q max 32 dm 3 min -1 VSS2-206 HC 5041 5/2014 Nahrazuje HC 5041 6/2012 Dvoucestný škrticí ventil se stabilizací tlakového spádu s vestavěným

Více

Snímače tlakové diference SMART - INDIF 51 114 51 DP 114 51 HP. Použití. Výhody. Certifikace. Technické parametry

Snímače tlakové diference SMART - INDIF 51 114 51 DP 114 51 HP. Použití. Výhody. Certifikace. Technické parametry Použití snímače INDIF 51 DP; HP jsou určeny k měření průtoku, hladiny, tlakového spádu v kompresorech a dalších aplikacích vyžadujících přesné měření velkých tlakových diferencí kapalin, plynů a par Rozměrové

Více

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0

ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 ELEKTROHYDRAULICKÉ ČERPADLO SE STEJNOSMĚRNÝM MOTOREM 07.07.01.0 Schéma hydraulického zapojení elektrohydraulického čerpadla Schéma elektrického zapojení elektrohydraulického čerpadla ELEKTROHYDRAULICKÉ

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Polohovací systémy CMSX

Polohovací systémy CMSX hlavní údaje Funkce a použití Polohovací systém CMSX-P-S slouží k regualaci polohy dvojčinných pneumatických kyvných pohonů v systémech pro automatizaci procesní techniky. Určený je pro provoz s kyvnými

Více

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz

Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz Tespo engineering s.r.o., Roubalova 7a, 602 00 Brno, tel.: 543 331 296-7, fax : 543 330 287 info@tespo-eng.cz ; www.tespo-eng.cz HYDRAULICKÉ REGULAČNÍ SPOJKY KSL 1 Hydraulické regulační spojky KSL Používají

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

MAZACÍ AGREGÁT SAO, SAG

MAZACÍ AGREGÁT SAO, SAG MAZACÍ AGREGÁT POUŽITÍ Mazací agregáty SAO, provedení pro mazací oleje, a SAG, provedení pro tekuté tuky, jsou užívány jako zdroje tlakového maziva, oleje nebo tekutého tuku, pro jednopotrubní centrální

Více

Konstrukce drážních motorů

Konstrukce drážních motorů Konstrukce drážních motorů Vodní okruhy spalovacího motoru ( objem vody cca 500 l ) 1. Popis hlavního okruhu V hlavním vodním okruhu je ochlazována voda kterou je chlazen spalovací motor a pláště turbodmychadel.

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Přímočinné regulátory tlaku Přepouštěcí ventil Typ M 44-7 Obr. 1 Typ M 44-7 Přepouštěcí ventil, připojení G1, Kvs = 3.6 1. Konstrukce a funkční princip Tlakový regulační ventil, typ M 44-7, se skládá z

Více

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES

Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES Proporcionální redukční ventily MPPE/VPPE/MPPES různé rozsahy tlaku zvláštní nastavení pro individuální rozsah tlaku ovládací signál napěťový nebo proudový podle volby modul požadované hodnoty připojovací

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více