1. Úvod Hydromotory Přímočaré hydromotory Rotační hydromotory Hydrogenerátory... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7"

Transkript

1

2 Obsah 1. Úvod Hydromotory Přímočaré hydromotory Rotační hydromotory Hydrogenerátory Rozváděče Šoupátkové rozváděče Sedlové (ventilové) rozváděče Jednosměrné ventily Jednosměrné ventily Hydraulické zámky Tlakové ventily Jednostupňové tlakové ventily Dvoustupňové tlakové ventily Redukční ventily Jednostupňové redukční ventily Dvoustupňové redukční ventily Škrticí ventily Škrticí ventily Škrticí ventily se stabilizací Proporcionální ventily Proporcionální ventily Nádrže Akumulátory Filtrace a filtry Filtrace Zařízení pro filtraci provozní kapaliny Zařízení pro filtraci vzduchu Pokyny pro montáž a údržbu Propojovací vedení Potrubí Hadice Bloky Svorníky a matice pro výškové modulové sdružování Zásady montáže a údržby

3 Zpracoval kolektiv techniků ARGO-HYTOS, s.r.o. Vrchlabí 12. přepracované vydání 2

4 1. Úvod Hydraulické mechanizmy jsou nedílnou součástí většiny moderních strojů a zařízení. Jejich použití umožňuje nové způsoby uspořádání strojů, dosažení jejich optimálních provozních parametrů, jejich lepší účinnosti, nižší hmotnosti, většího regulačního rozsahu a větší provozní spolehlivosti. Uvedené výhody jsou však podmíněny dodržením zásad správné konstrukce, montáže a údržby. V následujících kapitolách jsou uvedeny některé pokyny, sestavené na základě zkušeností z projektování, výroby i provozu hydraulických mechanizmů a rovněž některá doporučení z norem a katalogů. Návrh hydraulického obvodu Před návrhem hydraulického obvodu je nutno zjistit nebo určit: a) u přímočarých hydromotorů požadovanou sílu, rychlost, zdvih b) u rotačních hydromotorů rozsah otáček, výkonů, eventuelně krouticích momentů c) časový průběh požadované činnosti, eventuelně pracovního cyklu, sled funkcí, charakter provozu d) požadovaný způsob ovládání, určení druhu prostředí e) další specifické údaje (prostorové, případně hmotnostní) Po rozboru těchto údajů je nutno stanovit základní koncepci navrhovaného mechanizmu a na základě požadovaných parametrů, charakteru provozu, způsobu řízení, dostupnosti motorů a dalších prvků určit maximální výši požadovaného provozního tlaku i průtoku a určit druh zdroje včetně charakteru jeho provozu. Současně s uvedenou činností se připravuje i hydraulické schéma. Pokyny pro kreslení schémat hydraulických obvodů Schéma musí jednoznačně vyjadřovat funkci daného obvodu. Prvky se kreslí ve výchozí poloze. Základní poloha je převážně určena jejich přestavením silou pružin, u elektrických prvků stavem bez napětí, u koncových spínačů stavem před započetím cyklu. Jednotlivé značky, jejich kombinace a sestavení musí být zakresleny čitelně a přehledně. Doporučuje se: a) rozmístění prvků ve schématu kreslit bez ohledu na skutečné rozmístění ve stroji nebo zařízení b) přímočaré motory a rozváděče kreslit pokud možno vodorovně c) spoje kreslit rovné, pokud možno bez křížení d) podskupiny vyznačit orámováním čerchovanou čarou e) do schémat vždy uvádět: - napětí, výkony a otáčky elektromotorů, výkony, otáčky a smysl otáčení spalovacích motorů - skutečné tlaky a průtoky hydrogenerátorů - průměry pístů, pístnic a zdvihy ( D / d x h) přímočárých hydromotorů - geometrický objem a rozsah otáček rotačních hydromotorů - hodnoty nastavení tlakových a redukčních ventilů - časové údaje u zpožovacích (brzdicích) prvků - filtrační schopnost olejových filtrů - označení a typy všech použitých prvků - světlosti vedení (vnější průměry a síly stěn potrubí, světlosti a délky hadic) - světlosti vývodů (rozměry závitů) f) při elektrickém řízení obvodů (rozumí se včetně ovládacích elektromagnetů) kreslit elektrické a hydraulické schéma zvláš, společné prvky (elektromagnety, tlakové spínače, koncové spínače apod.) značit v obou případech shodně. Konstrukční řešení hydraulických obvodů a) Rozmísování prvků na stroji je třeba volit tak, aby byly dobře přístupné nebo viditelné pro možnost kontroly, seřizování, údržby nebo výměny. To se týká zejména teploměrů, manometrů, seřizovacích prvků, nalévacích a vypouštěcích hrdel, filtrů. b) Při konstrukci je třeba vhodně navrhnout dosedací plochy pro hydraulické prvky a jejich opracování podle požadavků v katalozích prvků. Při nedodržení může docházet k úniku oleje pod těsněním nebo může být ohrožena samotná funkce prvku. Následující kapitoly jsou doplněny výběrem z ČSN ISO 5598 ( hydraulické mechanizmy - názvosloví ) a z ČSN ISO ( H+P - grafické značky a obvodová schémata). Tab. 1 - Charakteristické parametry - jednotky Charakteristické parametry Označení Jednotky Pracovní tlak p [MPa] * Tlakový spád p [MPa] * Průtok Q [dm 3.min -1 ] Síla F [N, kn] Rychlost v [m.s -1 ] Krouticí moment M [Nm] Otáčky n [min -1 ] Plocha S [cm 2 ] Geometrický objem V g [cm 3 ] Mechanická účinnost m [1] Objemová účinnost v [1] Celková účinnost c [1] Výkon P [kw] * Někteří výrobci udávají tlak v jednotkách bar (1 MPa = = 10 bar). 3

5 2. Hydromotory Realizují přeměnu tlakové energie na energii mechanickou. 2.1 Přímočaré hydromotory jednočinné s jednostrannou pístnicí - přiváděnou kapalinou (A) lze dosáhnout pohybu pístnice pouze v jednom směru, zpětný pohyb zajišuje vnější síla nebo pružina, protilehlá část motoru je volně spojena s atmosférou (obr. 1a, 1b) dvojčinné s jednostrannou nebo průběžnou pístnicí - přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout pohybu pístnice v obou směrech (obr. 1c, 1d) dvojčinné s jednostranným měnitelným bržděním v krajní poloze - jednostranné tlumení (obr. 1e) dvojčinné s oboustranným měnitelným bržděním v krajních polohách - oboustranné tlumení (obr. 1f) jednočinné jednostranné teleskopické - zpětný pohyb zajišuje vnější síla (obr. 1g) dvojčinné jednostranné teleskopické - přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout pohybu pístů v obou směrech (obr. 1h). Výpočet základních parametrů Síla při vysouvání pístnice 2 p1mpa.s1 cm - p.s F[kN]= 1 10 Síla při zasouvání pístnice F[kN]= p. S - p. S 2 10 Rychlost vysouvání pístnice Rychlost zasouvání pístnice v[m.s ]= Ql.min S cm v[m.s ]= 2 1 Q 6.S Síla na pístnici je závislá na hodnotě provozního tlaku kapaliny a velikosti činné plochy pístu. Rychlost pohybu pístu je závislá na průtoku a velikosti činné plochy pístu. Q 1 S 1 S 2 F 2 v2 v1 F 1 p 1 p 2 Q 2 obr. 2 a) b) Výsledné síly za pohybu budou pak menší vzhledem k mechanické účinnosti přímočarého hydromotoru. A c) d) A B A A B Uchycení přímočarých hydromotorů Způsob uchycení hydromotorů výrazně ovlivňuje velikost maximální síly, kterou může být zatížena pístnice při požadovaném vysunutí. Hodnoty dovoleného namáhání ve vzpěru jsou uváděny v katalozích výrobků včetně možných variant uchycení pro daný typ motoru. e) f) Přímočarý hydromotor : A B g) h) A A A B B obr. 1 Popis konstrukce a funkce (obr. 3) Veškeré přímočaré hydromotory mají konstrukci se šroubovanými přírubami (1) a jednostrannou pístnicí (2). Vedení pístu je provedeno bronzovým kroužkem (3), vedení pístnice bronzovým pouzdrem (4). Vnější těsnění zajišuje těsnicí manžeta (5) se stíracím kroužkem (6), vnitřní těsnění dvojice těsnicích manžet (7). Tlumení v koncových polohách pístnice je provedeno škrcením odpadu přes tlumicí jehlu (8), velikost tlumení lze spojitě nastavit. 4

6 HYDROMOTORY obr Rotační hydromotory Podle principu vytváření geometrického objemu V g (objem prostoru zaplněného kapalinou na 1 otáčku rotoru) se dělí na : 1) zubové - geometrický objem je vytvářen zubovými mezerami spolu zabírajících ozubených kol 2) lamelové - geometrický objem je vytvářen prostorem mezi lamelami, statorem a rotorem 3) pístové - geometrický objem je vytvářen pohybem pístů v rotoru a) axiální - písty jsou rovnoběžné s osou otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel menší než 45 b) radiální - písty jsou kolmé k ose otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel větší než 45 Rotační hydromotory lze dále rozdělit na: 1) jednosměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit, přiváděnou kapalinou (A) lze dosáhnout otáčení výstupního hřídele v jednom smyslu (obr. 4a) 2) obousměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit, přiváděnou kapalinou (A nebo B) lze dosáhnout otáčení výstupního hřídele v jednom nebo druhém smyslu (obr. 4b) Otáčky výstupního hřídele jsou určeny velikostí přiváděného průtoku 3) jednosměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem (obr. 4c) 4) obousměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem (obr. 4d) Otáčky výstupního hřídele jsou určeny velikostí přiváděného průtoku a velikostí nastaveného geometrického objemu. Výpočet základních parametrů Průtok pro požadované otáčky Q[dm. min ] = V cm. nmin 3-1 g Krouticí moment na hřídeli motoru 3 Vg cm. pmpa. c 1 M[Nm] = 2 Výkon na hřídeli motoru Přibližné hodnoty objemové účinnosti: pro zubové motory v = 0,85-0,95 pro lamelové v = 0,8-0,9 pro pístové v = 0,9-0,98 Přibližné hodnoty celkové účinnosti: pro zubové motory c = 0,6-0,8 pro lamelové c = 0,65-0,8 pro pístové c = 0,8-0, Otáčky hřídele motoru 3-1 Qdm. min v n[min ] = 3 V cm P[kW] = MNm.nmin g v a) b) c) d) A A A A B L B L B L B L obr. 4 5

7 HYDROMOTORY Připojení rotačních hydromotorů Velký vliv na dobrou funkci a životnost má přesnost vyrovnání os (souosost) hřídelů hydromotoru a hnaného zařízení. Spojení hydromotoru s hnaným zařízením musí být provedeno spojkou vylučující přenášení axiálních a radiálních sil na hřídel hydromotoru, spojka nesmí být na hřídel montována narážením. Potrubí pro odvod ztrátového průtoku musí mít předepsanou světlost a musí být vedeno tak, aby byl celý vnitřní prostor hydromotoru zaplněn olejem. Toto potrubí musí být samostatné s vyústěním pod hladinu oleje v nádrži. Rotační hydromotor : Popis konstrukce a funkce (obr. 5) Hydromotory jsou určeny pro rotační pohony s vysokými nároky na rozsah otáček a krouticích momentů. Jsou použitelné pro oba směry otáčení a mohou být reverzovány i při zatížení. Konstrukce motorů umožňuje i jejich použití v oblasti nízkých otáček, avšak rovnoměrnost otáčení je silně závislá na vlastnostech zátěže. Dimenzování a uložení hřídele motoru umožňují přídavné zatížení vnější radiální silou, nepřipouští však žádné zatížení axiální. obr. 5 6

8 3. Hydrogenerátory Realizují přeměnu mechanické energie na tlakovou energii kapaliny. Podle principu vytváření geometrického objemu V g se dělí na: 1) zubové - geometrický objem je vytvářen zubovými mezerami spoluzabírajících ozubených kol 2) lamelové - geometrický objem je vytvářen prostorem mezi lamelami, statorem a rotorem 3) pístové - geometrický objem je vytvářen pohybem pístů rotoru a) axiální - písty jsou rovnoběžné s osou otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel menší než 45 b) radiální - písty jsou kolmé k ose otáčení nebo nakloněné k ose otáčení o úhel větší než 45 Hydrogenerátory lze dále rozdělit na: 1) jednosměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit (je konstantní), velikost průtoku je určena počtem otáček hnacího hřídele a) jednoduché (obr. 6a) b) dvojité (obr. 6b) 2 obousměrné neregulační - geometrický objem nelze měnit 3) jednosměrné regulační - geometrický objem lze měnit, velikost průtoku je určena počtem otáček hnacího hřídele a velikostí nastaveného geometrického objemu a) s ruční nebo mechanickou regulací V g (obr. 6c) b) s regulací na konstantní tlak - V g je řízen speciálním tlakovým ventilem (obr. 6d) c) s regulací na konstantní průtok d) s regulací na konstantní výkon 4) obousměrné regulační - s proměnným geometrickým objemem a) P b) c) d) P P S S S S L L S S - sání, P - výtlak, L - odvod ztrátového oleje P P obr. 6 Výpočet základních parametrů Průtok dodávaný hydrogenerátorem Q[dm. min ] = 3-1 g Otáčky hřídele hydrogenerátoru pro požadovaný průtok 3-1 Q dm. min n[min ] = 3 V cm. 1 Krouticí moment potřebný pro pohon hydrogenerátoru M[Nm] = Příkon potřebný pro pohon hydrogenerátoru P[kW] = 3-1 V cm. nmin Hodnoty účinností lze uvažovat stejné jako u hydromotorů. Připojení hydrogenerátorů - základní konstrukční zásady Dobrá funkce a vysoká životnost je podmíněna souosostí hřídele hydrogenerátoru a hřídele hnacího zařízení (motoru). Spojení hydrogenerátoru s hnacím zařízením musí být provedeno spojkou vylučující přenášení axiálních a radiálních sil na hřídel hydrogenerátoru - v žádném případě nesmí být uvedené osy pevně spojeny. Světlost sacího potrubí nesmí být menší než v katalogu uvedená jmenovitá světlost sání, potrubí nesmí mít ostré přechody, změny průřezu a ostré oblouky. Tlak v sacím potrubí měřený těsně u tělesa hydrogenerátoru nesmí klesnout v rozsahu provozních teplot pod výrobcem předepsanou hodnotu. Tento tlak závisí na ztrátách v potrubí, sací výšce, teplotě a viskozitě oleje, otáčkách a daném geometrickém objemu. Pro sací potrubí doporučujeme používat ocelové tenkostěnné trubky. Konec sacího potrubí má být seříznut pod úhlem 45, má být vzdálen od dna nádrže min. 2,5 násobek průměru potrubí a min. 100 mm pod nejnižší předpokládanou hladinou oleje v nádrži. Potrubí pro odvod ztrátového průtoku musí mít výrobcem předepsanou světlost a musí být vedeno tak, aby byl celý vnitřní prostor hydrogenerátoru zaplněn olejem. Toto potrubí musí být samostatné s vyústěním pod hladinu oleje v nádrži (obr.7). Soustrojí elektromotor-spojka-mezipříruba -hydrogenerátor včetně sacího potrubí doporučujeme na víko nádrže uložit pružně z důvodu snížení vibrací a hlučnosti. g 3 Vg cm. pmpa Qdm. min. pmpa c v v 7

9 HYDROGENERÁTORY obr obr. 3 1 Elektromotor 2 Zubový hydrogenerátor 3 Pístový regulační hydrogenerátor 4 Příruba 5 Spojka 6 Tlumicí pryžový kruh S - sání P - výtlak L - prosak X - řízení Šroub pro omezení geometrického objemu hydrogenerátoru * L 25C... 1,20 [cm 3. ot -1 ] šroubu K 38C... 1,81 [cm 3. ot -1 ] šroubu obr. 7 Příklad axiálního pístového hydrogenerátoru řady PV: Popis konstrukce a funkce (obr. 8) Axiální pístové hydrogenerátory řady PV jsou hydrogenerátory se šikmou deskou a proměnným geometrickým objemem (změna průtoku se provádí změnou sklonu šikmé desky). Jsou určeny převážně pro napájení hydraulických systémů, pracujících s konstantním tlakem. Tlak je plynule nastavitelný od 0,9 do 31 MPa. Nastavení tlaku se provádí buručně šroubem, umístěným přímo na regulátoru (provedení C), nebo dálkově (provedení F). Nastavení průtoku hydrogenerátoru mezi maximem a nulou umožňuje šroub s pojistnou maticí. Tlakové regulátory v provedení C a F dovolují plný průtok na výstupu hydrogenerátoru dokud tlak v systému nedosáhne hodnoty, nastavené na tlakovém regulátoru. Potom dojde ke snížení průtoku na hodnotu, kterou potřebuje systém. Tlak na výstupu zůstane prakticky na nastavené hodnotě. Ovládací píst regulačního ústrojí hydrogenerátoru je řízen tlakovým regulátorem v provedení s třícestným šoupátkem. Rychlá odezva (50 ms -1 po snížení průtoku a 120 ms -1 po zvýšení průtoku) daná konstrukcí regulačního ústrojí a zejména velkou propustností řídicího ventilu redukuje tlakové špičky na minimum. Regulátor v provedení L se používá pro regulaci průtoku hydrogenerátoru s vyloučením vlivu zátěže (Load sensing). Regulátor typu T řídí průtok hydrogenerátoru v určitém rozsahu tlaků tak, aby výkon byl přibližně konstantní, čímž se zabraňuje přetěžování hnacího motoru hydrogenerátoru. Pravotočivý hydrogenerátor má regulátor umístěný na levé straně tělesa, levotočivý na pravé straně. Pozor, dimenzování a uložení hřídele hydrogenerátoru dovolují zatěžování pouze krouticím momentem. Proto je třeba připojit hydrogenerátor na hnací motor pomocí spojky, která zabrání zatížení hřídele vnějšími radiálními a axiálními silami. Ovládací píst Šroub regulátoru tlaku Šroub nastavení maximálního průtoku Šikmá deska Rotor Deska rozdělovače Upevňovací příruba Přítlačná pružina Přítlačná deska obr. 8 8

10 4. Rozváděče Rozváděče slouží v hydrulických obvodech k hrazení nebo změně směru průtoku kapaliny, tzn. k ovládání pohybu hydromotorů. Podle základního konstrukčního řešení se dělí na: 1) šoupátkové - mají v uzavřeném stavu svodový průtok, který je způsoben vůlí mezi tělesem a šoupátkem a bývá většinou sveden do odpadního kanálu rozváděče 2) sedlové (ventilové) - nemají v uzavřeném stavu svodový průtok, tzn. nepropouští mezi kanály ani do odpadu. Nejčastěji se používají rozváděče šoupátkové s přímočarým pohybem šoupátka. Maximální průtok i provozní tlak jsou určeny konstrukčním provedením rozváděče, volba propojení kanálů je závislá na požadované funkci rozváděče v hydraulickém obvodu. 4.1 Šoupátkové rozváděče Počet čtverců udává počet poloh (stabilních stavů) rozváděče (obr. 9), polohy se značí arabskými číslicemi (1,0,2), poloha 0 je výchozí. Šipky ve čtvercích značí směr proudu v kanálech, příčné čáry na vedení značí uzavření průtoku. Přechodové stavy jsou označeny čtvercem s čárkovanými čárami. Druh rozváděče se udává zlomkem. Např. 4/3 je rozváděč čtyřcestný třípolohový (4 kanály - P, T, A, B). Činnost rozváděče při přestavení se určí myšleným přemístěním příslušného čtverce do výchozí polohy, koncové body vedení musí splynout s kanály rozváděče v novém stavu. Skutečné propojení kanálů je realizováno axiálním přesunutím šoupátka do určené polohy (přehled běžně užívaných propojení - viz obr. 11) A A B B Označení kanálů: P - přívod tlaku A - výstup k hydromotoru B - výstup k hydromotoru T - zpětné vedení a Výchozí poloha 0 - hydromotor stojí poloha 1 - sepnutý elektromagnet a (pohyb pístnice vlevo) poloha 2 - sepnutý elektromagnet b (pohyb pístnice vpravo) b a P P S x T b M T obr. 9 Podle způsobu ovládání axiálního pohybu šoupátka se dále rozváděče dělí: a) rozváděče s ručním ovládáním (tlačítkem, pákou) b) rozváděče s mechanickým ovládáním (pružinou, kladkou) c) rozváděče s elektromagnetickým ovládáním s jednočinným nebo s dvojčinným magnetem d) rozváděče s hydraulickým ovládáním e) rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním f) rozváděče s proporcionálním řízením a) b) c) d) e) f) obr. 10 9

11 ROZVÁDĚČE obr Přehled běžně používaných propojení rozváděčů označení symbol mezipolohy označení symbol mezipolohy Příklad elektromagneticky ovládaného rozváděče RPE3-06: Popis konstrukce a funkce (obr. 12) Rozváděče se skládají z litinového tělesa (1), válcového šoupátka (5), vratných pružin (4) a ovládacích elektromagnetů (2, 3). Třípolohové rozváděče mají vždy dva ovládací elektromagnety a dvě vratné pružiny. Dvoupolohové rozváděče mají jednu vratnou pružinu a jeden ovládací elektromagnet, nebo dva ovládací elektromagnety a aretaci polohy válcového šoupátka. Ovládací elektromagnety jsou napájeny stejnosměrným nebo střídavým proudem přes konektorové nástrčky (6, 7). Konektorové nástrčky (6, 7) jsou otočné po 90. Po povolení upevňovací matice (8) lze cívky elektromagnetů (2, 3) natáčet kolem osy v rozsahu 360. Do výše tlaku 2,5 MPa v kanálu T lze rozváděče ovládat nouzovým ručním ovládáním (9). A B T P a b A B obr

12 ROZVÁDĚČE Příklad ručně ovládaného rozváděče RPR3-04: Popis konstrukce a funkce (obr. 13) Rozváděče s ručním ovládáním otevírají nebo zavírají průtok kapaliny nebo mění směr průtoku. Sestávají z tělesa (1), v němž je uloženo šoupátko (2) a ovládací části (3). Ovládací část se skládá buz přestavovací páky (4) a dvou nebo jedné vratné pružiny (5), nebo z ovládací páky (4) a aretace (6). Aretace drží šoupátko v nastavené poloze. Tyto rozváděče se vyrábějí jako dvoupolohové i třípolohové. Příklad ručně ovládaného sedlového rozváděče ROR3-062: Popis konstrukce a funkce (obr. 14) Ručně ovládané sedlové rozváděče se používají převážně k hrazení, případně škrcení průtoku kapaliny. Rozváděč sestává z tělesa (1), kuželky (2) a ovládacího prvku (3). Otevírání a uzavírání ventilu zajišuje kuželka, která je přitlačována pružinou do sedla a zajišuje těsné uzavření rozváděče. Ovládání kuželky může být provedeno mechanickou narážkou, tlačnou rukojetí nebo ovládací pákou. U provedení s tlačnou rukojetí (3) má rozváděč dvě pracovní polohy. Po uvolnění rukojeti se kuželka vrací pružinou do uzavřené polohy. A B A B obr. 13 A P obr

13 ROZVÁDĚČE Nepřímo ovládané rozváděče U rozváděčů větších světlostí s velkým přenášeným výkonem (P) se používá tzv. nepřímé ovládání. Nepřímo ovládaný rozváděč sestává z řídicího stupně I a z výkonového stupně II. První stupeň je převážně elektromagneticky ovládaný rozváděč (tzv. pilotní rozváděč), který přivádí tlakovou kapalinu na čela šoupátka výkonového, hydraulicky ovládaného rozváděče - jedná se o tzv. elektrohydraulicky ovládané rozváděče. Popis konstrukce a funkce (obr. 15) Při vypnutých elektromagnetech (a) i (b) jsou šoupátka ovládacího (I) i výkonového (II) rozváděče držena pružinami v poloze 0. Po zapnutí elekromagnetu a dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče I do polohy 1. Tlak kapaliny, přiváděné vedením X (vnější napájení) přesune šoupátko výkonového rozváděče II také do polohy 1, rychlost pohybu tohoto šoupátka je nastavitelná škrticím ventilem (3). Po vypnutí elektromagnetu (a) vrátí pružina (5) šoupátko rozváděče I do polohy 0 a pružina (6) vrátí šoupátko rozváděče II také do polohy 0. Kapalina v prostoru (7) je čelem šoupátka vytlačována přes škrtící ventil (4) a rozváděč I do prostoru (8) eventuelně do svodu Y. Činnost při zapnutí elektromagnetu (b) je obdobná. Pro regulaci rychlosti přestavení šoupátka výkonového rozváděče slouží škticí mezideska III. a b T A P T B c c T A P B X Y Zjednodušená značka: Podrobná značka: A B A B a b 4 3 X P T Y a b P X Y T obr

14 ROZVÁDĚČE Typické příklady provedení elektrohydraulicky ovládaných rozváděčů: Značka: A 1 0 B Dvoupolohový rozváděč ovládaný jedním elektromagnetem (obr. 16) Při vypnutém elektromagnetu (a) je ovládací rozváděč v poloze 0. Tlakem kapaliny, která je přiváděna vedením X (tzv. vnější napájení), je šoupátko výkonového rozváděče drženo v poloze 0. Po zapnutí elektromagnetu (a) dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče do polohy 1, tlak kapaliny přesune šoupátko výkonového rozváděče do polohy 1. Po vypnutí elektromagnetu (a) vrátí pružina 3 šoupátko řídicího rozváděče do polohy 0 a tlak kapaliny vrátí šoupátko výkonového rozváděče také do polohy 0. a P Zjednodušená značka: a X X A 1 0 Y B PT Y 3 T obr. 16 Dvoupolohový rozváděč ovládaný dvěma elektromagnety (obr. 17) U tohoto typu rozváděčů není základní poloha určena. Při vypnutých elektromagnetech (a) a (b) je šoupátko ovládacího rozváděče zajištěno mechanicky například v poloze 0. Tlakem kapaliny, přiváděné z hlavního vedení P (tzv. vnitřní napájení), je šoupátko výkonového rozváděče drženo v poloze 0. Po krátkém (impulzním) zapojení elektromagnetu a dojde k přestavení šoupátka ovládacího rozváděče do polohy 1 a k mechanickému zajištění polohy tohoto šoupátka. Tlak kapaliny přesune šoupátko výkonového rozváděče do polohy 1. Postup pro dosažení polohy 0 je obdobný - krátkodobé (impulzní) zapojení elektromagnetu (b) atd. Značka: a P Zjednodušená značka: a A B X Y A B 1 0 PT Y b b T obr. 17 Značka: A B Třípolohový rozváděč s odlehčeným středem a s vnitřním napájením (obr. 18) Při vypnutých elektromagnetech (a) i (b) jsou šoupátka ovládacího i výkonového rozváděče držena pružinami v poloze 0. Předepínací ventil 3 zajišuje minimální tlak pro řízení u rozváděčů s odlehčeným středem (spojení vedení P a T v poloze 0) při odebírání tlaku pro řízení přímo z vedení P (při vnitřním napájení). Předepínací ventil zajišuje min. tlak cca 0,5 MPa. Činnost rozváděče - viz. předchozí popis. a P Zjednodušená značka: a X Y A B b 3 b T PT Y obr

15 ROZVÁDĚČE 4.2 Sedlové (ventilové) rozváděče U těchto prvků zajišuje hrazení průtoku funkční prvek (kulička, kuželka) přitlačovaný pružinou do sedla vytvořeného v tělese ventilu. Ze sedla je prvek zvedán pomocným pístkem, elektromagnetem apod. Sedlové ventily jsou vhodné pro vysoké a nejvyšší tlaky až do 100 MPa a zajišují prakticky dokonalé uzavření. Ventily jsou konstrukčně řešeny bujako speciální sedlové rozváděče s požadovanou funkcí (obr. 19), nebo se dají poměrně snadno sestavit z řízených jednosměrných ventilů (obr. 20). Příklad elektromagneticky ovládaných sedlových rozváděčů ROE3-06: Popis konstrukce a funkce (obr.19) Elektromagneticky ovládané sedlové rozváděče slouží k hrazení proudu tlakové kapaliny. Otevření a uzavření je prováděno pomocí elektrohydraulicky řízené kuželky (4), která dosedá do sedla tělesa (3) a zaručuje v uzavřené poloze téměř absolutní těsnost. Ovládací elektromagnet (1) je napájen stejnosměrným proudem přes konektorovou nástrčku bez usměrňovače, nebo střídavým proudem přes konektorovou nástrčku s usměrňovačem. Konektorová nástrčka je otočná po 90. Po povolení upevňovací matice (2) lze elektromagnet natáčet kolem osy v rozsahu 360. Značky sedlových rozváděčů Podle ČSN ISO 1219 (značky pro kreslení hydraulických a pneumatických schémat) se nerozlišuje mezi označováním šoupátkových a sedlových rozváděčů. V praxi je však vhodné pro rychlejší orientaci v hydraulických schématech označit uzavírací prvek jako jednosměrný ventil - viz obr. 20. S2 S1 S6 S5 obr. 19 Schéma 4/4 rozváděče sestaveného ze čtyř řízených jednosměrných ventilů A B X 2 X 1 A B X1 X2 X 1 T P T X 2 P T X1 X2 poloha obr

16 ROZVÁDĚČE Normalizované připojovací obrazce (obr. 21): Světlost 04 a) obrazec podle norem ISO 4401/CETOP-RP 121 H b) obrazec podle norem ISO 4401-AA-02-4-A a DIN A4 (přestává se používat) c) obrazec podle normy CETOP-RP 121 H Světlost 06 d) obrazec podle norem ISO 4401-AB-03-4-A a DIN A6 Světlost 10 e) obrazec podle norem ISO 4401-AC-05-4-A a DIN A10 a) b) c) d) e) obr

17 5. Jednosměrné ventily 5.1 Jednosměrné ventily (obr. 22) Jednosměrné ventily slouží k uzavření průtoku v jednom směru a dovolují volný průtok ve směru opačném. Uzavření průtoku je zajištěno dosednutím kuželky nebo kuličky do sedla, tzn. uzavření bez svodového průtoku. Při použití jednosměrného ventilu bez pružiny (obr. 22b) je třeba zachovat svislou montážní polohu, ve které se kuželka vrací do výchozí polohy působením vlastní hmotnosti. Maximální průtok ventilem je závislý na zvolené jmenovité světlosti. Průtok je umožněn ve smyslu A B. Síla potřebná pro zvednutí kuželky ze sedla závisí na síle použité pružiny a velikosti činné plochy kuželky. Jednosměrný ventil s vratnou pružinou Jednosměrný ventil bez vratné pružiny A B A B Příklad jednosměrného ventilu VJ: Popis konstrukce a funkce (obr. 23) Sedlo ventilu (3) je vytvořeno přímo v tělese (1) a kuželka (2) je do něj přitlačována pružinou (4). Dodává se provedení do potrubí (obr. 23a), pro vestavění do bloku v provedení přímém (obr. 23b), nebo rohovém (obr. 23c). Příklad modulového jednosměrného ventilu MVJ2: Popis konstrukce a funkce (obr. 24) Jednosměrné ventily slouží k uzavření průtoku v jednom směru a dovolují volný průtok ve směru opačném. Modulová konstrukce dovoluje jejich výškové sdružování s ostatními prvky odpovídající světlosti. Jednosměrné ventily mohou být vestavěny v jednom nebo dvou kanálech, ostatní kanály jsou průchozí. Sedlo ventilu (3) je vytvořeno přímo v tělese ventilu (1) a kuželka (2) je do něho přitlačována pružinou (4). Otevírací tlak ventilu závisí na použité pružině, jejím předpětí a na ploše ventilu vystavené působení tlaku. obr. 22a obr. 22b a) b) c) obr. 23 obr

18 JEDNOSMĚRNÉ VENTILY Varianty provedení - dle umístění VJ v kanálech T P A C B D AB PT Poznámka: kanál T' se užívá pouze u světlosti 10 mimo provedení T a PT, kde je uzavřen. Orientace značky prvku na štítku souhlasí s funkcí ventilu. obr Hydraulické zámky (obr. 26) Hydraulické zámky jsou jednosměrné ventily, u nichž je možno působením řídicího tlaku zajistit průtok ve směru hrazení (B A). Zavedením tlaku do kanálu X nebo A1, A2 se ruší uzavření ventilu (obr. 26). a) B b) P1 A1 B1 T1 A X P2 A2 B2 T2 a) Hydraulický zámek jednostranný do potrubí b) Hydraulický zámek jednostranný modulový c) Hydraulický zámek dvoustranný do potrubí d) Hydraulický zámek dvoustranný modulový c) B1 A1 A2 B2 d) P1 P2 A1 B1 T1 A2 B2 T2 obr

19 JEDNOSMĚRNÉ VENTILY Příklad hydraulického zámku 2RJV1: Popis konstrukce a funkce (obr. 27) Hydraulický zámek je prvek, který dokonale uzavírá pracovní okruh pod tlakem, zajišuje břemeno proti klesání při poruše potrubí a stálou polohu hydraulického válce pod tlakem i po delším časovém úseku. Sestává z litinového tělesa (1), jednoho nebo dvou jednosměrných ventilů (2), (3) a řídicího pístku (4). Proudí-li kapalina z A1 (B1) do A2 (B2), sama si otevře jednosměrný ventil 2 (3) a současně posune řídicí pístek 4 vpravo (vlevo) a tím otevře cestu B2 B1 (A2 A1). Poklesne-li tlak v kanálech A1 a B1 (např. při přestavení rozváděče do střední polohy), pružiny zatlačí ventily 2 a 3 do sedel a obvod směrem k válci je uzavřen pod tlakem. Aby bylo zajištěno správné dosednutí kuželek a tím dokonalé uzavření prostorů A2 a B2, používá se rozváděč s propojením Y, který ve střední poloze propojuje prostor obou stran pístku 4 s nádrží (obr. 28b). A1 B1 A2 B2 obr. 27 a) Umístění jednosměrných ventilů v tělese zámku b) Příklady zapojení hydraulického zámku jednostranného dvoustranného Ventil v kanálu A Ventil v kanálu B Ventily v kanálech A i B obr. 28a obr. 28b 18

20 6. Tlakové ventily Tlakové ventily jsou určeny pro řízení velikosti tlaku a tím i velikosti síly nebo krouticího momentu hydromotorů. V hydraulických obvodech plní funkci přepouštěcí, pojistnou, připojovací eventuelně odpojovací a podobně. Podle konstrukčního řešení se dělí na: 1 jednostupňové, přímořízené - pro menší průtoky (do 60 dm 3.min -1 ) 2) dvoustupňové, nepřímořízené - pro větší průtoky (nad 60 dm 3.min -1 ) U ventilů obou typů je tlak na vstupu téměř nezávislý na průtoku. Maximální průtok ventilem je závislý na zvolené jmenovité světlosti, maximální tlak je určen velikostí předepnutí řídicí pružiny. 6.1 Jednostupňové tlakové ventily Příklad přímořízeného přepouštěcího ventilu VPP1: Popis konstrukce a funkce (obr. 29) Ventil sestává z pouzdra (1), kuželky s tlumicím pístkem (2) a pružiny (3). Nastavení tlaku se provádí ručně šroubem (4). Pružina tlačí kuželku do sedla (5) a drží ventil uzavřený. Vzroste-li tlak v kanálu P nad hodnotu nastavenou předpětím pružiny, kuželka se nadzvedne a přepouští kapalinu z kanálu P do kanálu T. Pro dosažení optimálního chování v celém rozsahu tlaku je tlakový rozsah rozdělen na 6 stupňů. Doporučuje se volit vždy nejbližší vyšší tlakový rozsah. Konstrukce ventilu dovoluje jeho vestavbu do bloku, do potrubí anebo na desku. Provedení do potrubí a připojovací desky mohou být dodány s metrickými nebo trubkovými závity. P T P Způsob ovládání: klíčem, rukojetí, rukojetí se zámkem obr. 29 T Modulové modifikace a příklad modulového provedení přímořízeného přepouštěcího ventilu VPP2-04 Příklad - provedení MP Ventil je zapojen mezi kanály P a T Další provedení: Provedení MA Provedení MB A1 B1 Provedení MP A2 B2 Provedení MC Provedení MD obr

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y

Kontakt v SK: Štůrova 76/11, 01 841 Dubnici nad Váhom tel. +421 911 333 967 fax: +421 424 428 095 H Y D R A U L I K A H Y D R O M O T O R Y R Y, C K É N Á D R Ž E B L O K Y H Y D R U L I C K É O Z V D Ì È E O K U M U L Á T O R Y, V É G I C K É HYDROCOM P O T R U B Í D Ì È E P R O P O R C I O N Á L N Í H Y D R U L I C K É H Y D R U L I C K

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. představení společnosti

HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. představení společnosti HYTOS OSTRAVA - VÍTKOVICE, spol. s r.o. představení společnosti MACURA Petr 1 Zákazníci skupina C1 Skupina C1 zákaznické agregáty pro Škoda Power a jejich subdodavatele ( G-team, Tyco, Emmerson atd. ):

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8

FInformace o systémech. FPokyny k montáži a. Produktová informace. Elektrická palivová čerpadla Přehled produktů pro univerzální použití PI 0034 4 1/8 roduktová informace OUZ RO TCHNCKÉ RACOVNÍKY! /8 MS Motor Service nternational GmbH 69 CZ lektrická palivová čerpadla řehled produktů pro univerzální použití Vozidlo/použití: Výrobek: lektrické palivové

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství

AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER

Prvotřídní vlastnosti. Snadné použití jednoduchá údržba RANGER Prvotřídní vlastnosti Snadné použití jednoduchá údržba RANGER RANGER 2500 Nádrž: Rám: Membránové čerpadlo: Řídící jednotka: 2500 l, vyvinuta pro optimální stabilitu a nižší rezidua. Vysoká průjezdní světlost.

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000

REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 REGULÁTORY OCHRANNÉ ATMOSFÉRY ŘADA 3000 3011L, 3011H, 3011HP, 3020A, 3070, 3041L, 3041H, 3041HP Blanket Gas Regulator Co je to regulátor ochranné atmosféry? Regulátor ochranné atmosféry zajišťuje přísun

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně.

Dnes jsou kompresory skrol Copeland vyráběny v moderních výrobních závodech v Belgii, Severním Irsku, ve Spojených Státech, Thajsku a Číně. Úvod Kompresory skrol Copeland Výrobní program kompresorů skrol Copeland je výsledkem rozsáhlého výzkumu a vývoje, který probíhá již od roku 1979. Vynaložené úsilí vedlo k zavedení do výroby moderních

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více