Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice"

Transkript

1 Sociální trojčlennost volnost - rovnost - bratrství v praxi Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice Konference Zlín, , Barum Continental Otrokovice

2 Proč nevidíme věci takové, jaké jsou? Prosím, zkusme se podívat znovu, nezaujatě, na dílo T. Bati 1

3 Continental Přišel jsem, Tire abych Manufacturing s vámi pracoval, System ne ve vlastním zájmu, nýbrž v zájmu vašeho pokroku (Tomáš Baťa) 2 (Sousoší Tomáš a Jan - autor Radim Hanke, Zlín 2010)

4 Sociální utopie Tomáše Bati... neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí... Tomáš Baťa: Úkol, který mi byl dán, nebyl vybudovati podnik, nýbrž formovati lidi. Má námaha směřovala k tomu, zdokonaliti své spolupracovníky a co nejlépe obsloužiti své zákazníky, neboť na obojích spočívá celý závod. Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet. 3

5 Utopie, neslučitelná s komunismem i kapitalismem První je morální základna a osobní stanovisko ke své práci Z malého chudého valašského městečka (3 tis. obyvatel) udělal světový střed svého impéria (70 tis.), město v zahradách, s vynikajícím školstvím, s prvním mrakodrapem v Evropě, s nemocnicí, s největším kinem v ČSR, s chytrým sociálním fondem, s nejlépe vydělávajícími dělníky v ČSR. Magnet, který přitahoval síly a osobnosti své doby - Čipera, Vavrečka, Le Corbusiere, Gahura, Wichterle, nejlepší učitelé, atd. Faustovská osobnost Tomáše Bati, i Jana Antonína Bati, ale i řady dalších spolupracovníků (příklad: vybudování Otrokovic na močálu - továrna i domky). Baťův systém (fenomén) je stále živý v srdci všech, kteří se jej dotkli, bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost. Baťovci úspěšně vyváželi tuto kulturu, tento fenomén, do všech zemí světa. Ještě dnes se i mladí lidé na Zlínsku ptají: A jak by tenhle problémřešil Baťa? Příklad: citace zčlánku Terezy Engelové: U Bati v Pákistánu (2008) 4

6 Je sociální podnik pouhou utopií? Sociální neznamená socialistické! Hugo Vavrečka, 1932 po smrti T. Bati: Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati musíme hledat především v oblasti sociální. Jakkoliv byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný organisátor a konečně úspěšný průmyslník, byly toto vše jenom stupně vývoje, řeklo by se skoro, že to byla pomocná povolání, která Tomáš Baťa - vidíme to jasně teprve při pohledu nazpět - konal pro vyšší a vzdálenější cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále víc a více, nalézaje u něm své životní poslání, byla úloha sociálního tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospodářském životě člověka. Toho nikdy nepochopily kramářské duše, které se domnívaly, že dovedou napodobit a ve vnějškových jednotlivostech i překonat Tomáše Baťu, aniž postřehly mravní podklad jeho systému. Nikdy toho nepoznali spekulanti... Také hospodářští teoretikové zůstali jen na povrchu věcí... Cena působení Baťova není otázkou statistického srovnávání, nýbrž především věcí pozorování a mravního vážení člověka, který žije a dospívá v oboru vlivu Baťova systému, zejménačlověka mladého. 5

7 Tomáš Baťa v době krize Hledejte příčiny v charakteru lidí, a zejména u sebe Kdykoliv nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty nebo zkřivený podpatek, nezajímá mě tato pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a včem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci. Krize 1929: Zlé časy pro odbyt nastaly zejména na světových tržištích vlivem mezinárodního vyjednávání o vyrovnání válečných povinností a počasím. Avšak čím větší překážky a nesnáze, tím větší příležitost pro muže statečných srdcí. V několika odděleních jsme nedosáhli předpokladu mezd a výkonů, které jsme si před rokem uložili. Na tomto okamžitém neúspěchu má vinu vedení závodu, ale nejvíce já. 6

8 Fenomén Baťa - VOLNOST - duchovní a kulturní oblast Nechť je každý šťasten na svůj vlastní způsob. Podpora školství, založení nových typů středních škol, podpora vědy a výzkumu, podpora sportu, podpora kultury založení tradice zlínských salonů umění, vytvoření prostoru pro svobodnou kulturu (díky tomuto prostoru a atmosféře pak za nacistické okupace byl Zlín oázou svobodného umění a svobodné vědy, atd.), také koncepce výrobní závod v zeleni a svobodné bydlení v zahradním městě je ukázka z oblasti sféry kulturní (svoboda) Moje práce má jeden účel: službu životu. Věřím včlověka a v to, že se zlepšuje. Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí. Příklad: citát ze vzpomínek Otmara Jabůrka: založení divadla a Sokola ve Zlíně v době ohrožení Baťova života (1917) 7

9 Systém praktického vzdělávání ve Zlíně Inspirace waldorfským školstvím, 1924 Před založením Baťovy školy práce vyslal v r Tomáš Baťa delegaci do první waldorfské školy ve Stuttgartu. Ředitelé zlínských škol, H. Rada, R. Lang a okresní školní dozorce V. Sehnal, doporučili tento systém, kombinující praktickou, uměleckou a teoretickou výchovu a referovali:...navštívili jsme mnoho škol, ale nikde jsme neviděli to, co tady. Hluboce se skláníme, Vy vzácní lidé, Vašim myšlenkám anthroposofickým. Škola Vám roste, poněvadž vyrůstá ze zdravých kořenů... Baťova škola práce 1925 Obchodní akademie, Mistrovská škola, Vyšší průmyslové školy Studijní ústav 1935 (výchovně vědecká škola pro celoživotní vzdělávání - odd. technologické, knihovna, lidová škola) Škola umění

10 Fenomén Baťa - ROVNOST - politická oblast...já pán, ty pán - chci, abychom si byli rovni... Povinností občana je vládnout - ne hubovat. Převzetí politické odpovědnosti za region. Angažovanost v zemské politice. Bydlení pro zaměstnance, stravování, výhodné nákupy v obchodním domě Preventivní lékařská opatření, biologická laboratoř, prevence pracovních úrazů Založení družstva SVEDRUP pro ty ševce, kteří chtěli zůstat samostatní a odmítli zaměstnanecký poměr. Sociální podpory pro nejchudší ševce v ČSR. Velké sponzorování sociálních oblastí: telefony zdarma do každé vesnice na Moravě, Baťův podpůrný fond pro zaměstnance, Baťova nemocnice Vybudování experimentálních škol základních a středních, podporování nejlepších studentů na univerzitách, vybudování výzkumných ústavů Spatřuji pravý projev vlastenectví v tom, když si na sebe vezmeme co největší porci povinností u vědomí, že práva přiběhnou potom za námi sama. Láska k vlasti dělá z pouště ráj, uvolňuje ruce mužům k práci, zvyšuje jejich síly, oplozuje jejich ducha. Dělá zázraky. 9

11 Fenomén Baťa - BRATRSTVÍ - ekonomická oblast... chci, aby každý člověk v naší továrně si byl sám ředitelem... Lidem myšlení, strojům dřinu Samospráva dílen Účast na zisku Osobní účty zaměstnanců Našetřit si do 40 let života tolik, aby si mohli zřídit svoji živnost, penzion, atd. Přejeme si, aby každý dělník u nás zaměstnaný vychoval ze sebe mistra a aby jeho chování bylo takové, abychom ho každým okamžikem mohli jmenovati mistrem. Žádáme, abyste zvýšených příjmů používali ke zlepšení životních poměrů svých rodin a k svému vzdělání. Jen tak máme naději, že se vydané peníze opět závodu vrátí ve zvýšených vašich schopnostech, ať již se tyto schopnosti projeví v práci pro závod nebo v práci ve veřejném životě našeho státu. 10

12 Tomáš Baťa - ze závěti dědicům...vyšší pohnutky, a shoda se zákony přírodními i lidskými......první podmínkou prospívání našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že závod jest jen Váš, jen pro Vás. Závod náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Vyšší pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud jsme je viděli závodu škodlivé. Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni životy své obětovat ve prospěch závodu a nejeden z naší rodiny jemu za oběť již padl. To se nedělá jen proto, aby se zajistil majetek... Byla to touha tvořit, poskytnout stále a stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužit, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovat sám na sebe, jakmile přestanete sloužit svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně. 11

13 Výroba pneumatik u firmy Baťa 1932 Naše tradice - konfekce pneu Baťa 12

14 Výroba pneumatik Barum Continental Otrokovice Naše současnost - konfekce pneu Continental 13

15 Výroba pneumatik Barum Continental Otrokovice Nejrychlejší sériově vyráběné pneumatiky na světě ContiSportContact Vmax The tire has been admitted to the Guiness Register of Records as the fastest serial tire in the world. As for the speed record, the ContiSportContact Vmax goes as fast as 409 km/h. 14

16 Continental Flood 1997 Tire Manufacturing System Otrokovice factory under water for 2 weeks 15

17 Barum Continental - každá krize je změna k lepšímu Povodeň 1997 protipovodňová opatření zachránila v r V roce 1997 dostali postižení zaměstnanci dar 300 tis. Kč + stavební půjčku 300 tis. Kč. V součinnosti s městem byla vybudována nákladná protipovodňová opatření : výška říčky Dřevnice se zvedla z normálu 30 cm na 441 cm. 16

18 Barum Continental vyšel z krize vítězně Hospodářský výsledek mio. EUR Net Sales NIBT

19 Spolupracovníci vyšli z krize vítězně Vývoj počtu zaměstnanců a průměrných mezd Průměrný stav pracovníků Průměrný stav pracovníků (Fyz. stavy) Průměrná mzda na 1 pracovníka Kč Průměrná mzda Kč

20 Barum Continental: krize = strategický pokrok 2010: Nové výrobky, nárůst objemu výroby, noví spolupracovníci Total Volume [Ths. Eqv. Tires / Year] Employees Ths. Eqv. Tires / year Total OT Employees [Headcount] Plant Efficiency [Eqv. Tires / Employee] Total Number of Articles [PLT+Truck+Ind] GOAL Articles Eqv.Tires/Employee 19

21 V čem je podstata neúspěchu některých společenství Proč to někdy jde a někdy nejde? "we have given powerpoint presentations to the staff on the changes and adjustments we need to make in our strategy, but the people do not seem to get it - in any case they do not seem to really act on it" Investovali jsme do příruček, podnikového časopisu, máme internetové stránky, dokonce jsme se zahraničními poradci udělali drahé interaktivní tabule a workshopy se všemi zaměstnanci - a výsledek angažovanosti zaměstnanců je velmi nízký... Mohu zapálit druhé, když sám nehořím? Mohu zapálit druhé, když se niterně nesetkáme? 20

22 V čem je podstata úspěšnosti některých společenství Důvěru nelze koupit, ani vymyslet - srdce má své vlastní důvody Lidé odjinud, když vidí úspěšná společenství, si říkají: tohle se mi líbí, toto je bezvadné - zavedeme týmy, vymyslíme hodnoty, zavedeme odměňování - ale ono jim to pak stejně nefunguje tak, jak si představovali... Lidé, kteří žijí v úspěšných společenstvích většinou nejsou schopni přesně říci, jak a proč se úspěchu dosáhlo. Profesoři, jezdící studovat příčiny úspěšnosti, dělají hlubokomyslné analýzy, ale většinou se stejně nejsou schopni strefit do skutečné příčiny úspěchu. Podle našeho názoru úspěch spočívá jak v DUCHU společenství (projevující se například důvěrou, jistou mírou VOLNOSTI a svobody, kulturou), tak i v DUŠI společenství (společné hodnoty - zákony, komunikační standardy, ROVNOST) a i v TĚLE společenství (např. vzájemná pomoc a SOLIDARITA, systém rozdělování peněz, atd.). Je tedy třeba úspěšné systémy studovat z pohledu této trojčlennosti a jít více do hloubky všech příčin. 21

23 Podnik jako živý organismus? Co je to živý organismus? Co lidé v novinách prezentují jako živý organismus Titulky z novin: Poušť je živý organismus Zahrada je živý organismus Město je živý organismus Pracovní kolektiv je živý organismus Dům jako živý organismus Formulářové řešení jako živý organismus Objektem řízení je živý organismus Web je živý organismus Rodina jako živý organismus Celý vesmír je živý organismus 22

24 Co je to živý organismus, co je to člověk? Podnik jako živý organismus? Platón, Aristoteles, Augustin, racionalismus, Descartes, Kant Proč Sókratés neprchá z Athén? Byli filosofové, kteří přemohli své vášně jaká hmota by toho byla schopna? (Pascal, B., (1973) Myšlenky. Odeon, Praha, str. 80) Ilja Prigogine (Nobelova cena 1977) - teorie disipativních struktur Autopoiesis, systemický versus sytémový přístup, fraktály, teorie identity Organismy jako otevřené systémy (L. von Bertallanfy 1950) Organismy jako unikátní individuality (L. E. Orgel 1973) - zachovávající specifickou a unikátní jedinečnost pomocí homeostatického udržování integrity svého vnitřního prostředí Současný přístup biologie a mediciny Současný přístup informatiky (komunikační systémy, jazyk a řeč, otázky a odpovědi, genetická informace a imunita, mutace jako komunikační šum, paměť a učení, umělá inteligence - kyborg) 23

25 Continental je to živý Tire organismus? Manufacturing System Současný přístup biologie a mediciny HOMEOSTATICKÝ METASYSTÉM ORGANISMU Faktory: fyzikální chemické nutrice patogeny VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ CNS neurohormony Vlivy: psychické sociální kulturní IS cytokiny homeostáze hormony ES 24 Periodicita: solární lunární sezónní cirkadiánní RŮST, STÁRNUTÍ, MUTACE ADAPTABILITA (zdraví)

26 Continental je člověk? Tire Manufacturing System Model současné západní psychologie Duch = vztah k Noosféra tomu, co je nade mnou. DUCH Duše = vztah k tomu, co a kdo je vedle mne Psycho- DUŠE socio- sféra Tělo = vztah ke svému tělu a jeho TĚLO zdraví, vztah k 25 biosféře a prostředí Geo- bio- techno- sféra

27 Co je teorie trojčlennosti sociálního organismu Sociální trojčlennost v praxi Volnost - rovnost - bratrství Reservace (džungle) - botanická zahrada - hospodářské pole Každý ať je šťastný na svůj vlastní způsob (volnost) Každá rostlina má právo na přežití (geofond) (rovnost) Plevel musí ven (bratrství) Kultura, filosofie, věda (volnost) Politika (rovnost) Hospodářství - ekonomika (bratrství) Když se to plete dohromady, tak vzniká totalita nebo anarchie 26

28 Zkušenosti s uplatňováním idejí sociální trojčlennosti Barum Continental Příběh: Proč a jak jsme se tím začali zabývat - zodpovědnost za 4500 lidí Výsledek hospodářský: největší závod na pneumatiky na světě, nejlepší v koncernu Continental Výsledek duchovní: velmi silná podniková kultura = důvěra a pozitivní atmosféra. Mezi nejkrásnější zážitky patří povodeň 1997 a krize Vše začíná od hodnot, tj. zákonů vytvořených na dílně. Všichni pracují v týmech. Dělníci si sami volí své mluvčí týmů. Mezi týmy vznikají asociace. Lidský způsob odměňování (nepodmíněná mzda + týmový výkon + individuální prémie za individuální přínos). Otevřená komunikace. Inovace na všech stupních. Volnost nápadů. Největší výroba pneumatik na světě, plánovaná s pomocí lístečků. Návštěvy, studující jak je to možné - Prof. Kaplan, DuPont, Japonci... Technická a manažerská pomoc - Rusko, Mexiko, Malajsie... 27

29 Pavel Pravec, jeho tým a externí podporovatelé Má duševní a duchovní život manažera vliv na jeho práci? Ředitel neřídí jen tím, co umí, ale především tím, kým skutečně je! 28

30 Anonymní dotazník 2009 (183 manažerů) Co tvoří kořeny kultury, důvěry a atmosféry v podniku? Oslovení manažeři (183 respondentů) 71% Svět nelze vysvětlit jen z pohledu materialismu (Věřím, že je ještě něco jiného ) 20% Dokáži svou víru přesně definovat 7% Zúčastňuji se aktivně náboženského života 29

31 Hledání základní lidské rovnováhy Může kultura a důvěra v podniku žít bez niterného úsilí? Demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu." (Jan Pavel II.) Hluboký a aktivní meditativní život a duchovní studium jsou základem veškerého vnějšího působení. Lze vytvořit ideální sociální struktury, ale ty by nikdy nemohly trvat, kdyby byly jejich základy erodovány povrchním vnitřním životem. (z prohlášení mezinárodní konference Globalizace a sociální trojčlennost, v Manile, Filipíny.) 30

32 Continental Základní postoje Tire Manufacturing při uplatňování System sociální trojčlennosti ve výrobním podniku - hledání rovnováhy Práce je láska učiněná viditelnou (Kahlil Gibran) Člověk, který staví továrnu, staví chrám. Člověk, který v ní pracuje, se v ní modlí. Povinností každého z nich je nikoliv pohrdat a hanět, ale ctít a chválit. (Calvin Coolidge, prezident USA a filosof) Ora et labora (sv. Benedikt , alchymisté) 31

33 Týmy dělníků - iniciativa, nápady, inovace VOLNOST 32

34 Hodnoty (politické zákony) na dílně ROVNOST Hodnoty (zákony) vytvořené dělníky přímo na dílně 33

35 Práce v týmech, asociace mezi týmy, vzájemná podpora BRATRSTVÍ 34

36 Inovace, zlepšování, řešení problémů Otevřená setkávání, sdílení zkušeností Přenos nejlepších zkušeností, prezentace projektů, udílení cen za 10 nejlepších inovací v uplynulém roce 35

37 Naše cesta k podniku světové úrovně Barum Continental Otrokovice - budování výrobního systému 1991: Privatization strategy, World-class strategy, Total quality management, Quality and professionalism training for all employees 1992: Team building, Management by Objectives, Motivation system 1993: Change management, Industrial engineering methods, Conti know-how transfer 1994: Quick Changeover (SMED), TPM (Total productive maintenance) 1995: Semiautonomous working teams, Business teams, The new wage system 1996: KANBAN, Theory of Constrains 1997: The new role of supervisor - as the manager and industrial engineer 1998: Balanced Scorecard: Top-down to operators and Bottom-up to Plant manager 2000: Barum Manufacturing System (CT.MS) 2002: Coaching programs, The core teams development 2004: Pool of talents - systematic development of high potential operators 2006: Innovations, Kaizen, Lean Six Sigma, DOE, statistical software Minitab 2008: Synectics and strategic management. Our strategy = Dream factory 36

38 Nové výzvy - noví spolupracovníci - špatné školství Co nejvíc ovlivňuje budoucnost firmy (a státu)? Negativní příklady: Přichází lidé s jinou niternou kulturou Všechno jim padá z ruky Chtějí být stroje, nechtějí se podílet Pozitivní příklady: Péče o talenty na všech úrovních Soutěž o 10 nejlepších inovací (po 40 tisících) Revolucionáři natočili vynikající výukový film 37

39 Můžeme mít různé filosofické názory a různé manažerské metody, ale v přírodě stále platí že neexistují takzvaní obyčejní lidé. Úcta a obdiv k druhým nás učí, jak neplýtvat potenciálem svých spolupracovníků. Jak je probudit a jak využít jejich INDIVIDUÁLNÍ pozitivní niterné a skryté schopnosti. 38

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost David Řepa Bakalářská práce 2005 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném

Více

Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA. Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz

Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA. Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz Prof. Milan ZELENÝ TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA Vydalo Nakladatelství Čintámani www.cintamani.cz Copyright Milan ZELENÝ, Zlín, květen 2005 www.mzeleny.cz Odpovědná redaktorka: Zdena ŠŤASTNÁ zdena.stastna@centrum.cz

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Markéta Zbránková, DiS. Interkulturní management vybraných firem v České republice Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence

Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji. Modul č. I. Emoční inteligence Úvod Tato brožura vznikla v rámci realizace projektu. Tento projekt byl realizován od ledna 2010 do srpna 2012 a jeho výstupem bylo vypracování čtyř vzdělávacích modulů pro další. zkušeností různých vzdělávacích

Více

best office 2014 Budoucnost inovací

best office 2014 Budoucnost inovací best office 2014 Budoucnost inovací Weston Stacey, výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR Inovace je dalším ze slov, o nichž všichni hovoří, ale jejichž přesnému vymezení věnují jen velmi málo

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y

S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y S B O R N Í K 1. S y m p o z i u m Č e s k é p r e z i d e n t k y Nadstranická platforma Česká prezidentka za podpory občanského sdružení Fórum 50 % si Vás dovoluje pozvat na 1. Sympozium České prezidentky

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Volnočasové aktivity a vliv na vývoj osobnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Knotová,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Tomáš Baťa- podnikatel a manager století. Bata-the entrepreneur and manager of Century. Filip Kubín BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Baťa- podnikatel a manager století Bata-the entrepreneur and manager of Century Filip Kubín UnicornCollege 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce

Více

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 1. KONFERENCE KOUČINK V PRAXI SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Ostrava 2013 Recenzenti: PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Sborník příspěvků z 1. konference Koučink v praxi Autor: Kolektiv autorů

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE

ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE 37 ŘÍZENÍ ŠKOLY A VYTVÁŘENÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE LENKA SLAVÍKOVÁ Anotace: Článek se zabývá stručnou charakteristikou změn ve společnosti, které podmiňují proměnu školy, zmiňuje základní principy tvorby

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II.

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-33-7 Tato

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi září 2008 Žena, která se neztratí KDYKOLIV Eva Brixi Vyměň si struny kytary a zabrnkej tu naši Vzpomínky táhnou ulicí Ví pánbůh kde jsme je našli Já nejsem reklama na burské oříšky ani na parfémy Kráčím

Více

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě

Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Motivace pracovníků v hotelech InterContinental v Praze a Grand Hotel Marriott v Moskvě Bakalářská práce Siarhei Stanulevich Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více