Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice"

Transkript

1 Sociální trojčlennost volnost - rovnost - bratrství v praxi Podnik jako živý trojčlenný sociální organismus a baťovská tradice Konference Zlín, , Barum Continental Otrokovice

2 Proč nevidíme věci takové, jaké jsou? Prosím, zkusme se podívat znovu, nezaujatě, na dílo T. Bati 1

3 Continental Přišel jsem, Tire abych Manufacturing s vámi pracoval, System ne ve vlastním zájmu, nýbrž v zájmu vašeho pokroku (Tomáš Baťa) 2 (Sousoší Tomáš a Jan - autor Radim Hanke, Zlín 2010)

4 Sociální utopie Tomáše Bati... neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí... Tomáš Baťa: Úkol, který mi byl dán, nebyl vybudovati podnik, nýbrž formovati lidi. Má námaha směřovala k tomu, zdokonaliti své spolupracovníky a co nejlépe obsloužiti své zákazníky, neboť na obojích spočívá celý závod. Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet. 3

5 Utopie, neslučitelná s komunismem i kapitalismem První je morální základna a osobní stanovisko ke své práci Z malého chudého valašského městečka (3 tis. obyvatel) udělal světový střed svého impéria (70 tis.), město v zahradách, s vynikajícím školstvím, s prvním mrakodrapem v Evropě, s nemocnicí, s největším kinem v ČSR, s chytrým sociálním fondem, s nejlépe vydělávajícími dělníky v ČSR. Magnet, který přitahoval síly a osobnosti své doby - Čipera, Vavrečka, Le Corbusiere, Gahura, Wichterle, nejlepší učitelé, atd. Faustovská osobnost Tomáše Bati, i Jana Antonína Bati, ale i řady dalších spolupracovníků (příklad: vybudování Otrokovic na močálu - továrna i domky). Baťův systém (fenomén) je stále živý v srdci všech, kteří se jej dotkli, bez ohledu na politickou nebo náboženskou příslušnost. Baťovci úspěšně vyváželi tuto kulturu, tento fenomén, do všech zemí světa. Ještě dnes se i mladí lidé na Zlínsku ptají: A jak by tenhle problémřešil Baťa? Příklad: citace zčlánku Terezy Engelové: U Bati v Pákistánu (2008) 4

6 Je sociální podnik pouhou utopií? Sociální neznamená socialistické! Hugo Vavrečka, 1932 po smrti T. Bati: Základní a trvalé hodnoty životního díla Tomáše Bati musíme hledat především v oblasti sociální. Jakkoliv byl přičinlivý obchodník, vynalézavý technik, duchaplný organisátor a konečně úspěšný průmyslník, byly toto vše jenom stupně vývoje, řeklo by se skoro, že to byla pomocná povolání, která Tomáš Baťa - vidíme to jasně teprve při pohledu nazpět - konal pro vyšší a vzdálenější cíl. Jeho vlastní povolání, k němuž lnul stále víc a více, nalézaje u něm své životní poslání, byla úloha sociálního tvůrce, tvůrce nového v společenském a hospodářském životě člověka. Toho nikdy nepochopily kramářské duše, které se domnívaly, že dovedou napodobit a ve vnějškových jednotlivostech i překonat Tomáše Baťu, aniž postřehly mravní podklad jeho systému. Nikdy toho nepoznali spekulanti... Také hospodářští teoretikové zůstali jen na povrchu věcí... Cena působení Baťova není otázkou statistického srovnávání, nýbrž především věcí pozorování a mravního vážení člověka, který žije a dospívá v oboru vlivu Baťova systému, zejménačlověka mladého. 5

7 Tomáš Baťa v době krize Hledejte příčiny v charakteru lidí, a zejména u sebe Kdykoliv nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty nebo zkřivený podpatek, nezajímá mě tato pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a včem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci. Krize 1929: Zlé časy pro odbyt nastaly zejména na světových tržištích vlivem mezinárodního vyjednávání o vyrovnání válečných povinností a počasím. Avšak čím větší překážky a nesnáze, tím větší příležitost pro muže statečných srdcí. V několika odděleních jsme nedosáhli předpokladu mezd a výkonů, které jsme si před rokem uložili. Na tomto okamžitém neúspěchu má vinu vedení závodu, ale nejvíce já. 6

8 Fenomén Baťa - VOLNOST - duchovní a kulturní oblast Nechť je každý šťasten na svůj vlastní způsob. Podpora školství, založení nových typů středních škol, podpora vědy a výzkumu, podpora sportu, podpora kultury založení tradice zlínských salonů umění, vytvoření prostoru pro svobodnou kulturu (díky tomuto prostoru a atmosféře pak za nacistické okupace byl Zlín oázou svobodného umění a svobodné vědy, atd.), také koncepce výrobní závod v zeleni a svobodné bydlení v zahradním městě je ukázka z oblasti sféry kulturní (svoboda) Moje práce má jeden účel: službu životu. Věřím včlověka a v to, že se zlepšuje. Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí. Příklad: citát ze vzpomínek Otmara Jabůrka: založení divadla a Sokola ve Zlíně v době ohrožení Baťova života (1917) 7

9 Systém praktického vzdělávání ve Zlíně Inspirace waldorfským školstvím, 1924 Před založením Baťovy školy práce vyslal v r Tomáš Baťa delegaci do první waldorfské školy ve Stuttgartu. Ředitelé zlínských škol, H. Rada, R. Lang a okresní školní dozorce V. Sehnal, doporučili tento systém, kombinující praktickou, uměleckou a teoretickou výchovu a referovali:...navštívili jsme mnoho škol, ale nikde jsme neviděli to, co tady. Hluboce se skláníme, Vy vzácní lidé, Vašim myšlenkám anthroposofickým. Škola Vám roste, poněvadž vyrůstá ze zdravých kořenů... Baťova škola práce 1925 Obchodní akademie, Mistrovská škola, Vyšší průmyslové školy Studijní ústav 1935 (výchovně vědecká škola pro celoživotní vzdělávání - odd. technologické, knihovna, lidová škola) Škola umění

10 Fenomén Baťa - ROVNOST - politická oblast...já pán, ty pán - chci, abychom si byli rovni... Povinností občana je vládnout - ne hubovat. Převzetí politické odpovědnosti za region. Angažovanost v zemské politice. Bydlení pro zaměstnance, stravování, výhodné nákupy v obchodním domě Preventivní lékařská opatření, biologická laboratoř, prevence pracovních úrazů Založení družstva SVEDRUP pro ty ševce, kteří chtěli zůstat samostatní a odmítli zaměstnanecký poměr. Sociální podpory pro nejchudší ševce v ČSR. Velké sponzorování sociálních oblastí: telefony zdarma do každé vesnice na Moravě, Baťův podpůrný fond pro zaměstnance, Baťova nemocnice Vybudování experimentálních škol základních a středních, podporování nejlepších studentů na univerzitách, vybudování výzkumných ústavů Spatřuji pravý projev vlastenectví v tom, když si na sebe vezmeme co největší porci povinností u vědomí, že práva přiběhnou potom za námi sama. Láska k vlasti dělá z pouště ráj, uvolňuje ruce mužům k práci, zvyšuje jejich síly, oplozuje jejich ducha. Dělá zázraky. 9

11 Fenomén Baťa - BRATRSTVÍ - ekonomická oblast... chci, aby každý člověk v naší továrně si byl sám ředitelem... Lidem myšlení, strojům dřinu Samospráva dílen Účast na zisku Osobní účty zaměstnanců Našetřit si do 40 let života tolik, aby si mohli zřídit svoji živnost, penzion, atd. Přejeme si, aby každý dělník u nás zaměstnaný vychoval ze sebe mistra a aby jeho chování bylo takové, abychom ho každým okamžikem mohli jmenovati mistrem. Žádáme, abyste zvýšených příjmů používali ke zlepšení životních poměrů svých rodin a k svému vzdělání. Jen tak máme naději, že se vydané peníze opět závodu vrátí ve zvýšených vašich schopnostech, ať již se tyto schopnosti projeví v práci pro závod nebo v práci ve veřejném životě našeho státu. 10

12 Tomáš Baťa - ze závěti dědicům...vyšší pohnutky, a shoda se zákony přírodními i lidskými......první podmínkou prospívání našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že závod jest jen Váš, jen pro Vás. Závod náš nebyl k tomu účelu zbudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Vyšší pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud jsme je viděli závodu škodlivé. Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni životy své obětovat ve prospěch závodu a nejeden z naší rodiny jemu za oběť již padl. To se nedělá jen proto, aby se zajistil majetek... Byla to touha tvořit, poskytnout stále a stále většímu množství lidu účasti na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval. Pokud budete této velké ideji sloužit, potud budete ve shodě se zákony přírodními i lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovat sám na sebe, jakmile přestanete sloužit svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně. 11

13 Výroba pneumatik u firmy Baťa 1932 Naše tradice - konfekce pneu Baťa 12

14 Výroba pneumatik Barum Continental Otrokovice Naše současnost - konfekce pneu Continental 13

15 Výroba pneumatik Barum Continental Otrokovice Nejrychlejší sériově vyráběné pneumatiky na světě ContiSportContact Vmax The tire has been admitted to the Guiness Register of Records as the fastest serial tire in the world. As for the speed record, the ContiSportContact Vmax goes as fast as 409 km/h. 14

16 Continental Flood 1997 Tire Manufacturing System Otrokovice factory under water for 2 weeks 15

17 Barum Continental - každá krize je změna k lepšímu Povodeň 1997 protipovodňová opatření zachránila v r V roce 1997 dostali postižení zaměstnanci dar 300 tis. Kč + stavební půjčku 300 tis. Kč. V součinnosti s městem byla vybudována nákladná protipovodňová opatření : výška říčky Dřevnice se zvedla z normálu 30 cm na 441 cm. 16

18 Barum Continental vyšel z krize vítězně Hospodářský výsledek mio. EUR Net Sales NIBT

19 Spolupracovníci vyšli z krize vítězně Vývoj počtu zaměstnanců a průměrných mezd Průměrný stav pracovníků Průměrný stav pracovníků (Fyz. stavy) Průměrná mzda na 1 pracovníka Kč Průměrná mzda Kč

20 Barum Continental: krize = strategický pokrok 2010: Nové výrobky, nárůst objemu výroby, noví spolupracovníci Total Volume [Ths. Eqv. Tires / Year] Employees Ths. Eqv. Tires / year Total OT Employees [Headcount] Plant Efficiency [Eqv. Tires / Employee] Total Number of Articles [PLT+Truck+Ind] GOAL Articles Eqv.Tires/Employee 19

21 V čem je podstata neúspěchu některých společenství Proč to někdy jde a někdy nejde? "we have given powerpoint presentations to the staff on the changes and adjustments we need to make in our strategy, but the people do not seem to get it - in any case they do not seem to really act on it" Investovali jsme do příruček, podnikového časopisu, máme internetové stránky, dokonce jsme se zahraničními poradci udělali drahé interaktivní tabule a workshopy se všemi zaměstnanci - a výsledek angažovanosti zaměstnanců je velmi nízký... Mohu zapálit druhé, když sám nehořím? Mohu zapálit druhé, když se niterně nesetkáme? 20

22 V čem je podstata úspěšnosti některých společenství Důvěru nelze koupit, ani vymyslet - srdce má své vlastní důvody Lidé odjinud, když vidí úspěšná společenství, si říkají: tohle se mi líbí, toto je bezvadné - zavedeme týmy, vymyslíme hodnoty, zavedeme odměňování - ale ono jim to pak stejně nefunguje tak, jak si představovali... Lidé, kteří žijí v úspěšných společenstvích většinou nejsou schopni přesně říci, jak a proč se úspěchu dosáhlo. Profesoři, jezdící studovat příčiny úspěšnosti, dělají hlubokomyslné analýzy, ale většinou se stejně nejsou schopni strefit do skutečné příčiny úspěchu. Podle našeho názoru úspěch spočívá jak v DUCHU společenství (projevující se například důvěrou, jistou mírou VOLNOSTI a svobody, kulturou), tak i v DUŠI společenství (společné hodnoty - zákony, komunikační standardy, ROVNOST) a i v TĚLE společenství (např. vzájemná pomoc a SOLIDARITA, systém rozdělování peněz, atd.). Je tedy třeba úspěšné systémy studovat z pohledu této trojčlennosti a jít více do hloubky všech příčin. 21

23 Podnik jako živý organismus? Co je to živý organismus? Co lidé v novinách prezentují jako živý organismus Titulky z novin: Poušť je živý organismus Zahrada je živý organismus Město je živý organismus Pracovní kolektiv je živý organismus Dům jako živý organismus Formulářové řešení jako živý organismus Objektem řízení je živý organismus Web je živý organismus Rodina jako živý organismus Celý vesmír je živý organismus 22

24 Co je to živý organismus, co je to člověk? Podnik jako živý organismus? Platón, Aristoteles, Augustin, racionalismus, Descartes, Kant Proč Sókratés neprchá z Athén? Byli filosofové, kteří přemohli své vášně jaká hmota by toho byla schopna? (Pascal, B., (1973) Myšlenky. Odeon, Praha, str. 80) Ilja Prigogine (Nobelova cena 1977) - teorie disipativních struktur Autopoiesis, systemický versus sytémový přístup, fraktály, teorie identity Organismy jako otevřené systémy (L. von Bertallanfy 1950) Organismy jako unikátní individuality (L. E. Orgel 1973) - zachovávající specifickou a unikátní jedinečnost pomocí homeostatického udržování integrity svého vnitřního prostředí Současný přístup biologie a mediciny Současný přístup informatiky (komunikační systémy, jazyk a řeč, otázky a odpovědi, genetická informace a imunita, mutace jako komunikační šum, paměť a učení, umělá inteligence - kyborg) 23

25 Continental je to živý Tire organismus? Manufacturing System Současný přístup biologie a mediciny HOMEOSTATICKÝ METASYSTÉM ORGANISMU Faktory: fyzikální chemické nutrice patogeny VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ CNS neurohormony Vlivy: psychické sociální kulturní IS cytokiny homeostáze hormony ES 24 Periodicita: solární lunární sezónní cirkadiánní RŮST, STÁRNUTÍ, MUTACE ADAPTABILITA (zdraví)

26 Continental je člověk? Tire Manufacturing System Model současné západní psychologie Duch = vztah k Noosféra tomu, co je nade mnou. DUCH Duše = vztah k tomu, co a kdo je vedle mne Psycho- DUŠE socio- sféra Tělo = vztah ke svému tělu a jeho TĚLO zdraví, vztah k 25 biosféře a prostředí Geo- bio- techno- sféra

27 Co je teorie trojčlennosti sociálního organismu Sociální trojčlennost v praxi Volnost - rovnost - bratrství Reservace (džungle) - botanická zahrada - hospodářské pole Každý ať je šťastný na svůj vlastní způsob (volnost) Každá rostlina má právo na přežití (geofond) (rovnost) Plevel musí ven (bratrství) Kultura, filosofie, věda (volnost) Politika (rovnost) Hospodářství - ekonomika (bratrství) Když se to plete dohromady, tak vzniká totalita nebo anarchie 26

28 Zkušenosti s uplatňováním idejí sociální trojčlennosti Barum Continental Příběh: Proč a jak jsme se tím začali zabývat - zodpovědnost za 4500 lidí Výsledek hospodářský: největší závod na pneumatiky na světě, nejlepší v koncernu Continental Výsledek duchovní: velmi silná podniková kultura = důvěra a pozitivní atmosféra. Mezi nejkrásnější zážitky patří povodeň 1997 a krize Vše začíná od hodnot, tj. zákonů vytvořených na dílně. Všichni pracují v týmech. Dělníci si sami volí své mluvčí týmů. Mezi týmy vznikají asociace. Lidský způsob odměňování (nepodmíněná mzda + týmový výkon + individuální prémie za individuální přínos). Otevřená komunikace. Inovace na všech stupních. Volnost nápadů. Největší výroba pneumatik na světě, plánovaná s pomocí lístečků. Návštěvy, studující jak je to možné - Prof. Kaplan, DuPont, Japonci... Technická a manažerská pomoc - Rusko, Mexiko, Malajsie... 27

29 Pavel Pravec, jeho tým a externí podporovatelé Má duševní a duchovní život manažera vliv na jeho práci? Ředitel neřídí jen tím, co umí, ale především tím, kým skutečně je! 28

30 Anonymní dotazník 2009 (183 manažerů) Co tvoří kořeny kultury, důvěry a atmosféry v podniku? Oslovení manažeři (183 respondentů) 71% Svět nelze vysvětlit jen z pohledu materialismu (Věřím, že je ještě něco jiného ) 20% Dokáži svou víru přesně definovat 7% Zúčastňuji se aktivně náboženského života 29

31 Hledání základní lidské rovnováhy Může kultura a důvěra v podniku žít bez niterného úsilí? Demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu." (Jan Pavel II.) Hluboký a aktivní meditativní život a duchovní studium jsou základem veškerého vnějšího působení. Lze vytvořit ideální sociální struktury, ale ty by nikdy nemohly trvat, kdyby byly jejich základy erodovány povrchním vnitřním životem. (z prohlášení mezinárodní konference Globalizace a sociální trojčlennost, v Manile, Filipíny.) 30

32 Continental Základní postoje Tire Manufacturing při uplatňování System sociální trojčlennosti ve výrobním podniku - hledání rovnováhy Práce je láska učiněná viditelnou (Kahlil Gibran) Člověk, který staví továrnu, staví chrám. Člověk, který v ní pracuje, se v ní modlí. Povinností každého z nich je nikoliv pohrdat a hanět, ale ctít a chválit. (Calvin Coolidge, prezident USA a filosof) Ora et labora (sv. Benedikt , alchymisté) 31

33 Týmy dělníků - iniciativa, nápady, inovace VOLNOST 32

34 Hodnoty (politické zákony) na dílně ROVNOST Hodnoty (zákony) vytvořené dělníky přímo na dílně 33

35 Práce v týmech, asociace mezi týmy, vzájemná podpora BRATRSTVÍ 34

36 Inovace, zlepšování, řešení problémů Otevřená setkávání, sdílení zkušeností Přenos nejlepších zkušeností, prezentace projektů, udílení cen za 10 nejlepších inovací v uplynulém roce 35

37 Naše cesta k podniku světové úrovně Barum Continental Otrokovice - budování výrobního systému 1991: Privatization strategy, World-class strategy, Total quality management, Quality and professionalism training for all employees 1992: Team building, Management by Objectives, Motivation system 1993: Change management, Industrial engineering methods, Conti know-how transfer 1994: Quick Changeover (SMED), TPM (Total productive maintenance) 1995: Semiautonomous working teams, Business teams, The new wage system 1996: KANBAN, Theory of Constrains 1997: The new role of supervisor - as the manager and industrial engineer 1998: Balanced Scorecard: Top-down to operators and Bottom-up to Plant manager 2000: Barum Manufacturing System (CT.MS) 2002: Coaching programs, The core teams development 2004: Pool of talents - systematic development of high potential operators 2006: Innovations, Kaizen, Lean Six Sigma, DOE, statistical software Minitab 2008: Synectics and strategic management. Our strategy = Dream factory 36

38 Nové výzvy - noví spolupracovníci - špatné školství Co nejvíc ovlivňuje budoucnost firmy (a státu)? Negativní příklady: Přichází lidé s jinou niternou kulturou Všechno jim padá z ruky Chtějí být stroje, nechtějí se podílet Pozitivní příklady: Péče o talenty na všech úrovních Soutěž o 10 nejlepších inovací (po 40 tisících) Revolucionáři natočili vynikající výukový film 37

39 Můžeme mít různé filosofické názory a různé manažerské metody, ale v přírodě stále platí že neexistují takzvaní obyčejní lidé. Úcta a obdiv k druhým nás učí, jak neplýtvat potenciálem svých spolupracovníků. Jak je probudit a jak využít jejich INDIVIDUÁLNÍ pozitivní niterné a skryté schopnosti. 38

Fenomén Baťa. Přišel jsem, abych s vámi pracoval, ne ve vlastním zájmu, nýbrž v zájmu vašeho pokroku

Fenomén Baťa. Přišel jsem, abych s vámi pracoval, ne ve vlastním zájmu, nýbrž v zájmu vašeho pokroku Sociální trojčlennost v praxi Fenomén Baťa Přišel jsem, abych s vámi pracoval, ne ve vlastním zájmu, nýbrž v zájmu vašeho pokroku Seminář Olomouc, 2009 Sociální utopie Tomáše Bati... neměl jsem na mysli

Více

Sociální trojčlennost v řízení průmyslových podniků

Sociální trojčlennost v řízení průmyslových podniků Sociální trojčlennost v praxi Sociální trojčlennost v řízení průmyslových podniků vedení lidí jako jako duchovní duchovní cesta... cesta... Seminář Olomouc, 2009 Snaha o méně planých slov a více duchovních

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

RESPONSIBLE BUSINESS. Tomáš Máčala. HOSPITALITY & TOURISM SUMMIT Crowne Plaza Prague 12.4.2012

RESPONSIBLE BUSINESS. Tomáš Máčala. HOSPITALITY & TOURISM SUMMIT Crowne Plaza Prague 12.4.2012 Tomáš Máčala HOSPITALITY & TOURISM SUMMIT Crowne Plaza Prague 12.4.2012 Tomáš Baťa k podniku a lidem Tomáš Baťa k podniku a lidem: První podmínkou prospěchu našeho závodu jest, abyste se nedomnívali, že

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Náboženský život v ČR 2008-2009

Náboženský život v ČR 2008-2009 Náboženský život v ČR 2008-2009 doprovodné akce dokumentární film Paměti mystika (o mystikovi Eduardu Tomášovi): pondělí 30. 11. v 16:15 Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 4, Praha 4, místnost L

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak

Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Podporuje Six Sigma rozvoj IT v organizaci nebo je tomu naopak Ing. Miroslav Kohl, CSc. INTERQUALITY, spol. s r. o. 2010, InterQuality Představení INTERQUALITY, spol. s r. o. Vzdělávací a poradenská firma.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Are you auto-motivated? Welcome!

Are you auto-motivated? Welcome! Are you auto-motivated? Welcome! www.careers-continental.com http://careerbook.cz Spolupráce Barum Continental s regionálními školami Barum Continental spol. s r.o. Jsme jednou z největších továren koncernu.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012

Proč je naše školství vnímáno negativně. Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Proč je naše školství vnímáno negativně Tomáš Feřtek, EDUin 17. 10. 2012 Výsledky školství v ČR jsou stále horší. Maturitu má už každý. Lidí s technickým vzděláním stále ubývá. Na vysoké školy nastupují

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace

Váš tým ve formě. Test Your Team. Souhra. Řešení problémů. Kondice. Tvořivost. Výkonnost. Komunikace Souhra Řešení problémů Test Your Team Komunikace 1 Tvořivost Kondice Výkonnost Váš tým ve formě Charakter programu: Jedná se o celodenní program vhodný pro firemní týmy. Zahrnuje pestrou řadu zajímavých

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI Modely školy budoucnosti listopad 2011 (c) Radek Maca Informační společnost Společnost s vysokou mírou využívání ICT založených na prostředcích výpočetní techniky digitalizace =

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Kreativita a atraktivnost měst v rozvoji regionu

Kreativita a atraktivnost měst v rozvoji regionu Kreativita a atraktivnost měst Jan Malinovský VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Účinky globalizace (podle E.Glaeser, J. Gottlieb) Zvyšování

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním

100% TERAPIE a ROZVOJ Firemním Obsah? Kdo jsme str. 3 Proč s námi str. 4 Ve kterých vodách jsme si jistí str. 5 Outsourcing personálních služeb str. 6 Vzdělávání a rozvoj str. 7 Interim HR Management str. 8 Poradenství v personalistice

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský

Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Michaela Šímová Jiří Majer Ondřej Semilský Osnova Život Práce Operační výzkumy Systémové myšlení Myšlenky Život Narozen 12. února 1919 ve Philadelphii Jackovi a Fannie Ackoff Zemřel 29. října 2009 Americký

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Čeho jsme dosáhli v období 2009-2014 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

I vzdělávat lze Simply Clever Dr. Jaroslav Koloc 19.4.2012

I vzdělávat lze Simply Clever Dr. Jaroslav Koloc 19.4.2012 I vzdělávat lze Simply Clever Dr. Jaroslav Koloc 19.4.2012 s centrálou a kořeny v České republice Rozmístění výrobních závodů 1991 2012 Mladá Boleslav Německo Vrchlabí Kvasiny Polsko Česká republika (Mladá

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva

VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ. Analytická zpráva VÝZKUM PRIORIT V OBLASTECH OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POHLED KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Analytická zpráva Analytická zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání Masarykovy univerzity

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Lékařská fakulta UP 2011 příležitost ke změně. Tomáš Papajík, kandidát na děkana 10. května 2011

Lékařská fakulta UP 2011 příležitost ke změně. Tomáš Papajík, kandidát na děkana 10. května 2011 Lékařská fakulta UP 2011 příležitost ke změně Tomáš Papajík, kandidát na děkana 10. května 2011 Motto: Akademický senát nevolí pouze děkana, ale rozhoduje o budoucí podobě a životaschopnosti LF UP! Výuka

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Vybrané otázky vedení a řízení PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více