Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám 13.1.2010"

Transkript

1 Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám

2 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 HISTORIE... 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI EGPI...4 Etapa I Založení společnosti Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod...4 Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava...8 Etapa III Energoprojekt Praha ENERGOPROJEKT, závod Uh. Brod...13 Etapa IV EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod...16 VZPOMÍNKY BÝVALÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ EGPI SOUČASNOST A SLOVA BUDOUCNOSTI...21 SOUČASNOST A BUDOUCNOST EGPI...21 BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI EGPI OČIMA SOUČASNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ ZÁVĚR...27 SEZNAM ZKRATEK...28 SEZNAM TABULEK...29 SEZNAM GRAFŮ...30 SEZNAM FOTOGRAFIÍ...31 SEZNAM OBRÁZKŮ...32 PŘÍLOHY SEZNAM REALIZOVANÝCH ZAKÁZEK...33 Období 1960 až Období 1986 až Období 1998 až SEZNAM SPOLUPRACOVNÍKŮ

3 ÚVOD Poznámka: Úvod bude doplněn 3

4 HISTORIE Historie společnosti EGPI Etapa I Založení společnosti Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod Období: od do Počet pracovníků: cca 15 Vedení společnosti: Potřeba vybudování těžkého průmyslu v Československu počátkem 70tých let dvacátého století vyvolala nutnost zajistit kapacity zaměřené na hutní a ocelářskou výrobu. Stávající kapacity Ostravska byly vyčerpány. V roce 1960 vzniklo v Uherském Brodě nové projektové středisko, které neslo název Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod. Podnět k tomuto historickému aktu dali Ing. Jiří Kryštof a Ing. František Orlovský - zaměstnanci tehdejšího odboru výstavby Okresního národního výboru (ONV) Uherský Brod. Důvodem byla skutečnost, že k datu byl odbor výstavby, ONV včetně okresu Uherský Brod zrušen a přestěhoval se do Uherského Hradiště. V tomto období byli zaměstnanci střediska: Jan Prachař Jaroslav Zlámal Ing. Jiří Kryštof František Mazůch Ing. František Orlovský Josef Vozár Miroslav Koníček Ing. Miroslav Nepraš Zdeněk Zálešák Ivan Graffe Antonín Vörös Emil Malaník Bohumil Vystrčil Ing. Vojtěch Kubela Ivan Hnídek Josef Skyba František Trtek Stanislav Ondrušek Pavla Göblová Pavla Mudráková Zdena Šebestíková Anežka Máčková Marie Šuranská Ing. Marie Múdra Věra Dvořáková Marie Cigáňová Antonín Slabiňák

5 V průběhu prvních deseti let se počet zaměstnanců dále rozrostl a v roce 1970 zde bylo zaměstnáno již 36 spolupracovníků se zaměřením na různé profese, a to: stavebněkonstrukční, statika betonových a ocelových konstrukcí, vytápění, zdravotechnika, stavební část elektro, rozpočtování, planografie. Ve vedení střediska a jeho útvarů se vystřídali: Jan Prachař Ing. František Orlovský Ing. Jiří Kryštof František Mazůch Zdenek Zálešák Ivan Graffe Ivan Hnídek Emil Malaník Ing. Petr Karlyovicz Ing. Marie Múdra Na jednání vedení Vítkovických staveb s představiteli Národního výboru města Uherského Brodu byla přijata dohoda o založení projektového střediska Vítkovických staveb k datu To bylo možno uskutečnit na základě dostatečného zájmu projektantů a dalších pracovníků. Místní odborníci dojížděli za prací mimo region. Na úvodním jednání dalo město Uherský Brdo příslib, že zajistí pro nové pracoviště potřebné plochy. Dne zaměstnanci střediska slavnostně přitloukli na vchodové dveře dvorního křídla Pánského domu cedulku s označením Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p., projektové středisko Uh. Brod. Významnou pomoc při rozběhu projektových prací v Uherském Brodě zajistili pracovníci projektového střediska Vítkovických staveb z Napajedel s vedoucím Ing. Horákem, kteří zaměstnancům střediska Uherský Brod předali základní informace, požadavky a plány. Od svého založení bylo středisko budované jako všeprofesní s cílem zpracovávat kompletní dokumentaci pro investiční výstavbu. Základní devizou byla skutečnost, že v období 1960 a 1961 se sešel kolektiv, který měl zájem něco dokázat, který si zvolil projektování jako své hlavní zaměstnání. Skladba pracovníků a odborná způsobilost vedoucích pracovníků i celého kolektivu projektantů umožnila převzít hned při zrodu samostatné projektové práce na dostavbě n. p. NHKG v Ostravě-Kunčicích a rekonstrukci n.p. VŽKG v Ostravě-Vítkovicích. Na těchto stavbách byly zpracovávány mimo jiné projekty na sociální budovu, těžkou mechaniku, čistírnu ingotů a předvalků. Po získaných zkušenostech a ověření odborných způsobilostí a schopností byly svěřovány mladému kolektivu obtížnější úkoly, jako mlýnice koksu a vápence, vysoká pec č. 6 VŽKG, rekonstrukce elektrických pecí v železárnách v Třinci, ale i taková stavba, jako byly rozmrazovací tunely pro vlakové soupravy se železnou rudou a s koksem.

6 Zpracování prováděcích projektů na tyto technicky náročné stavby, které byly v té době svým rozsahem největší v ČSR, umožnilo získat pracovníkům neocenitelné odborné zkušenosti. Mimořádným elánem a snahou něco dokázat se tak pracovníkům střediska Uherský Brod podařilo hned v úvodu tyto úkoly zvládnout. Počáteční úspěch dal těmto pracovníkům sebevědomí a odhodlání převzít i složitější úkoly. Po dokončení výstavby VŽKG a NHKG převzaly Vítkovické stavby n.p. zakázky i v jiných lokalitách. Změnilo se území stavby, ale také technologie a způsob výstavby. Středisko mimo jiné zajišťovalo přípravu projektových akcí, jakými byly: pivovar v Nošovicích, kulturní dům Karviná, sklárny, sociální budovy, obytné bloky v Kyjově, bytová výstavba v Hodoníně i v Uherském Brodě (zimní stadion, mateřské školy, jesle a obchody). Zpracování projektové dokumentace a její obhajoba při realizaci umožnila projektantům získat mimořádně bohaté zkušenosti ve všech oblastech projektování složitých a technicky obtížných průmyslových staveb a příznivě ovlivnily technickou úroveň a kvalitu celého kolektivu. Tyto vlastnosti se staly cennou devizou při dalším vývoji. Samostatnou kapitolou v životě střediska bylo od jeho vzniku zajišťování provozních ploch projekce. Zahájení činnosti projektového kolektivu Vítkovických staveb Ostrava Kunčice n.p., projektového střediska Uherský Brod se datuje od v prostorách Panského domu v prvním patře. Po intenzivním jednání s MěstNV Uh. Brod se podařilo získat ještě téhož roku dům zvaný Graulovo v Těšovské ulici v Uherském Brodě. Tyto dva objekty tvořily po dobu deseti let stabilní výrobní základnu, i když nebyly právě nejvhodnější pro projektování. Měly lokální vytápění, denní osvětlení malými okny a nedostatečné elektrické osvětlení. Zvýšené požadavky n.p. Vítkovické stavby nutily vedení střediska hledat další provozní plochy. Díky porozumění funkcionářů MěstNV byly středisku svěřeny do užívání prostory v prvním patře bývalého kláštera a také kanceláře MěstNV v budově radnice. Roztříštěnost pracovišť přinášela organizační, ale i jiné potíže. Přestože se úkoly plnily, ozývaly se stále častěji hlasy zaměstnanců po řešení této složité situace. Projevovala se nevšední touha všech zaměstnanců stabilizovat pracoviště a zajistit stálého zaměstnavatele, který by byl ochoten vybudovat vlastní objekty. Zaměstnanci si byli vědomi, že tohoto cíle mohou dosáhnout jen tehdy, když budou odevzdávat dokumentaci s vysokou kvalitou a v požadovaných lhůtách, a to pro průmyslové a dopravní stavby, bytovou výstavbu a občanskou vybavenost. Řešení se naskytlo až v roce Tehdy Potraviny Uhherské Hradiště požádaly středisko o vypracování projektové dokumentace nové prodejny potravin v Uherském Brodě v ulici Antonína Dvořáka.

7 Proběhlo usilovné jednání zajistit tuto výstavbu jako sdruženou investici prodejny potravin a nových prostor pro středisko. Kladné stanovisko Potravin Uherské Hradiště a vedení Vítkovických staveb n.p. k tomuto návrhu znamenalo důležitou etapu v životě střediska; znamenalo nejen naději na lepší pracovní podmínky, ale především stabilizaci projektového střediska pro další léta v Uherském Brodě. Hlavní cíl pracovního kolektivu stabilizovat středisko v Uherském Brodě se začal naplňovat koncem 60. let dvacátého století, a to zahájením jednání o výstavbě dnešních objektů jako společnou investici s Potravinami Uherské Hradiště. Ještě než byla stavba dokončena bylo zahájeno jednání mezi vedením Vítkovických staveb n.p. a vedoucím pobočky EGP Ostrava s Ing. Emilem Kulhánkem o možném převodu celého střediska. Jednání bylo úspěšné a bylo předzvěstí netušených změn. Tyto přednosti byly využity k jednání o převodu, který byl uskutečněn na základě hospodářské smlouvy ke dni Období činnosti střediska Vítkovických staveb v Uh. Brodě skončilo přesně po 10ti letech převodem do pobočky EGP Ostrava. Nový objekt byl dán do užívání k 1. lednu 1971 a to již Energoprojektu Ostrava, který dohodou převzal projektové středisko n. p. Vítkovické stavby. Předání nového objektu do užívání bylo zejména pro původní zaměstnance, kteří vyzkoušeli všechna pracoviště, významnou událostí. Výhodou a silnou stránkou kolektivu byla skutečnost, že ihned po převodu byl schopen zajišťovat dokumentaci poměrně složitých objektů a staveb bez cizích spoluprací. Vzpomínané vlastnosti získané již u Vítkovických staveb umožnily ve velmi krátké době převzít zakázky na dostavbě JE A1 a při stavbě atomové elektrárny VVER 440 V1 v Jaslovských Bohunicích a tyto zpracovat, odsouhlasit a v požadovaných lhůtách předat výstavbě. Technická a projektová úroveň a ukončených a realizovaných zakázek lze dokumentovat na celé řadě významných průmyslových objektů, které většinou dodnes plní spolehlivě svoji funkci a vytváří památník realizovaných projektů.

8 Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava Všeprofesní stavební středisko Vítkovických staveb Ostrava Kunčice n. p. přešlo v roce 1970 na základě hospodářské smlouvy s využitím 532 Hospodářského zákoníku a převodu samostatné organizační jednotky do Energoprojektu Praha pod přímé řízení závodu Energoprojektu Ostrava a stalo se spolu s ostatními kapacitami Energoprojektu Praha projektovou základnou energetiky Československé republiky. Období: od do Počet pracovníků: 60 (do roku 1978) Vedení střediska: Vedoucí střediska: Ing. Jiří Kryštof. Narozdíl od dřívějších projektových zakázek byl do funkce hlavního inženýra jednotlivých projektových akcí jmenován Ing. Jiří Koudelka. Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení Zdeněk Kolařík a František Mazůch, stavební oddělení Zdenek Zálešák, Ivan Hnídek, Ing. Miroslav Nepraš, Stanislav Ondrušek, Eduard Ondrušek, Ing. Jan Mikulec, oddělení statiky Ing. František Orlovský, Ing. Jaroslav Konečný, zdravotechnické oddělení Ing. Petr Karlyovicz, Emil Malaník, Ing. Marie Múdra, oddělení elektro Ivan Graffe, Ing. Iren Matuš. Postupné omezení investic do hutní výroby znamenalo odklon specializace a vyhrazení nové profese - projektové přípravy energetických děl, zejména jaderných elektráren. V roce 1973 zprovozněna nová jaderná elektrárna v Jaslovských Bohunicích (A-1) a rozestavěna jaderná elektrárna V1 typu 2xVVER 440MW v Jaslovských Bohunicích. V průběhu této etapy existence střediska byla zahájena projektová příprava i výstavba jaderné elektrárny Dukovany (EDU).

9 Zásluhu na převodu kolektivu střediska Uherský Brod měl tehdejší ředitel pobočky Energoprojektu Ostrava Ing. Emil Kulhánek, který za účasti zástupců vedení Energoprojektu Praha převzal pracoviště Uherský Brod, jmenoval nové vedení s vedoucím střediska Ing. Jiřím Kryštofem. Trvalý růst požadavků české energetiky vedl k rozšíření kapacit střediska Energoprojektu Uherský Brod. Proto vládním usnesením č. 48 z roku 1974 bylo uloženo do roku 1975 podstatně zvýšit stavy pracovníků a zajistit odpovídající rozšíření výrobních ploch střediska Energoprojektu Uherský Brod. V souladu s tímto usnesením byla v roce 1974 zahájena přístavba, k hlavní provozní budově č.p. 1707, kterou se získalo 337 m 2 nové plochy a byly zahájeny adaptační práce na domě č. p. 1182, který v té době Energoprojekt zakoupil. Dohoda o převodu projektového střediska Uherský Brod od Vítkovických staveb n. p. do EGP Praha, závod Ostrava obsahovala povinnost dokončit rozpracované projektové práce včetně výkonu autorského dozoru na stavbách realizovaných podle naší dokumentace. Počáteční systém řízení organizace byl převzat ještě z Vítkovických staveb n. p. a sledoval všeprofesní členění. Vedle stavebních skupin s vedoucím Ivanem Hnídkem, Zdeňkem Zálešákem, byla skupina statiků, kterou vedl Ing. Racek, skupina rozpočtářů s úspěšným vedoucím Františkem Mazůchem, skupina technických zařízení budov s Ing. Poláčkem, včetně venkovních rozvodů, světelné elektrické instalace, slaboproudu, ústředního vytápění a vzduchotechniky, komunikací, vleček a terénních úprav. Výhodou tohoto kolektivu a jeho profesionálního složení bylo, že od počátku byl schopen bez větších kooperací zajišťovat i složité stavební objekty a stavby. Kolektiv pracovníků střediska Energoprojektu v Uherském Brodě od svého založení vedle svých hlavních úkolů pomáhal při výstavbě města Uherský Brod a jeho okolí. Velkým přínosem byla i pomoc zaměstnanců střediska v komisích výstavby při Městkém národním výboru Uherský Brod (MěstNV) a Místních národních výborů okolních obcí (MNV) v místech bydliště zaměstnanců střediska. Zvyšování početního stavu zaměstnanců si vyžádalo zřízení organizační struktury střediska na výrobní oddělení. V tomto novém uspořádání byla v roce 1957 zřízena dvě stavební oddělení - oddělení elektro a později také oddělení strojní technologie. Vývoj a vybavení projektového pracoviště v Uherském Brodě byl umožněn úkoly průmyslu a od roku 1970 byl těsně spjat s rozvojem a potřebami jaderné energetiky. Pomoc národním výborům, závodům a organizacím byla však nejvíce oceňována v oblasti zajišťování předprojektové a projektové dokumentace na stavby budované v Uherském Brodě a jeho okolí. Jako jeden z příkladů je Zimní stadión v Uherském Brodě.

10 Tato stavba byla pro město mimořádně důležitá z hlediska vybudování zázemí pro zimní sporty, ale i využití pro občany. Regionální projektový program byl doplněn projektovou přípravou energetických staveb a vedle zakázek pro národní výbory a místní závody středisko již v roce 1971 zahájilo práce na prvních objektech jaderné elektrárny JE V1 v Jaslovských Bohunicích. V té době bylo rozhodnuto zahájit přípravu na stavbu jaderné elektrárny V2 v Jaslovkých Bohunicích. Na zajištění tohoto úkolu v Československu bylo nutno postupně vybudovat jaderný průmysl, a to vědecko-technické ústavy jako ÚJV Řež, výzkumné ústavy energetiky, VÚJE Jaslovské Bohunice, Energoprojekt a mnoho dalších včetně specializovaných dodavatelských organizací. Pro středisko bylo důležité zřízení stavebních dodavatelských organizací, které se specializovaly na výrobu stavebních konstrukcí pro hermetickou zónu, napřiklad armobloků, průchodek, specialních betonů a prefabrikátů. Zvládnutí projektové dokumentace a koordinace s výrobou na tento způsob výstavby byl nový mimořádně důležitý úkol pro pracovníky střediska Uherský Brod. Podniky po technické a technologické přípravě zahájily na základě dokumentace střediska Uherský Brod výrobu a dodávky širokého sortimentu zařízení pro stavební část hlavního výrobního bloku. Úspěch tohoto rozhodnutí potvrdil průběh výstavby a následného spuštění provozu jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech, Mochovcích a Temelíně celkem 10 bloků VVER 440 a 2 bloky VVER Na středisku byla tomuto úkolu od jeho vzniku věnována mimořádná pozornost. Byla vytvořena samostatná projektová skupina, kterou vedl Miroslav Koníček a současně byly k tomuto účelu poskytnuty samostatné prostory. Vedení střediska se problematikou projektového procesu na JE zabývala pravidelně na výrobních poradách po celou dobu výstavby jaderných elektráren. V Jaslovských Bohunicích na stavbě jaderné elektrárny VI a V2 středisko převzalo nejdříve zpracování projektové dokumentace najížděcí kotelny, objektu skladu a dílen, později všechny ostatní sklady, hotelovou ubytovnu, hotel v Trnavě, stavbu dozimetrie, přečerpávací stanici, hlavní přivaděč vody, čistírnu Bioklár, vstupní objekty, administrativní budovu, podélné etažérky, investorský objekt, provozní budovu, hotel Nukleon v Trnavě a některé další níže popsané. Provozní budovu V2 zahájila skupina Ing. Vojtěcha Kubely za spolupráce profesních specialistů technického zařízení budov a v koordinaci s technologickou částí. Vstup střediska do projektové přípravy jaderných elektráren V1 a V2 v Jaslovských Bohunicích umožnil v krátkém čase zpracovat projektovou dokumentaci pomocných objektů.

11 Tato skutečnost byla investorem i dodavatelem stavby oceněna. Pomocí projektové dokumentace vypracované střediskem Uherský Brod bylo možné dohnat skluz zaviněný zpožděním v předávání projektové dokumentace. Výhoda projektového střediska v Uherském Brodě byla mimo jiné i v dostupnosti Jaslovských Bohunic. Ve druhé etapě existence střediska Uherský Brod se intenzivně pracovalo na dokončení a zprovoznění první Československé jaderné elektrárny A1, která byla uvedena do zkušebního provozu v roce Práce na projektu byly realizovány Lotep Leningrad za účastí EGP Praha, specialisty Škoda Praha a za účasti dalších podniků. Středisko Energoprojekt v Uherském Brodě se na těchto pracích nepodílelo, ale pomáhalo zajistit odbornou pomoc a v budoucnu projekty na likvidaci této elektrárny. Plnění termínů a vysoká technická úroveň projektové dokumentace zpracovávané v Uherském Brodě, umožnily velmi dobrou spolupráci s investorem a dodavatelem stavby Hydrostavem Bratislava, který v té době dopisem ocenil vzorné předávání a kvalitu projektové dokumentace střediska Uherský Brod. Dobré výsledky střediska Uherský Brod na stavbě jaderné elektrárny VI av2 v Jaslovských Bohunicích doporučily středisko ke zpracování prováděcích projektů na důležité a složité stavební objekty hlavního výrobního bloku na stavbě jaderné elektrárny v Dukovanech. Mezi ně patřily zejména objekty reaktorovny, podélných a příčných etažérek, budovy aktivních pomocných provozů, provozní budovy včetně spojovacích mostů a později meziskladu vyhořelého paliva. Po převodu Energoprojektu (EGP) Uherský Brod do jaderného závodu EGP Praha od na stavbě jaderné elektrárny Dukovany byl středisku v Uherském Bridě svěřen od roku 1978 trvalý autorský dozor generálního projektanta a opatřením ředitele závodu z roku 1984 i koordinace stavebních objektů celé stavby. Byla vytvořena pracoviště v Dukovanech a v Třebíči, které byly řízeny střediskem Uherský Brod. Byla vytvořena nová projektová skupina, kterou vedl Miroslav Koníček. Tato skupina byla pověřena prací na sovětské dokumentaci objektu hlavního výrobního bloku. Rozsah požadovaných prací byl svým rozsahem největší, a to až A4 ruských výkresů na blok č.1 a 2. Výkresovou dokumentaci bylo nutno přeložit do češtiny a upravit na podmínky českých ČSN a předpisů. Úkol zpracovat tyto výkresy byl dlouhodobý. Úkoly, které středisko EGP v Uherském Brodě ještě pod hlavičkou EGP Ostravy zajišťovalo na stavbě jaderné elektrárny v Dukovanech, byly přípravou na budoucí úkoly, které svým rozsahem, objemem prací, technickou náročností a požadavky na koordinaci byly největší v celé historii střediska.

12 Projektanti střediska Uherský Brod, ještě v Energoprojektu Ostrava, zahájili práce v EDU na těchto projektových pracích: hlavního inženýra projektu u zhotovení částí s tavby, hlavního inženýra projektu technologické části stavby, objekty hlavního výrobního bloku,reaktorovy a podélných etažérek, budovy aktivních pomocných provozů, provozní budovy, trvalý autorský dozor generálního projektanta, koordinace stavebních objektů celé stavby. Vývoj zakázek, zvýšené a kvalitativně obtížnější úkoly si vyžádaly zřídit na středisku EGP Uherský Brod funkci hlavního inženýra projektu, kterým byl Ing. Jiří Koudelka u stavebních zakázek a později stejnou funkci pro technologické zakázky, kterou zastával Ing. Bohumil Černík.

13 Etapa III Energoprojekt Praha ENERGOPROJEKT, závod Uh. Brod V roce 1978 se středisko Uherský Brod stalo přímou součástí Energoprojektu Praha. Období: od do Počet pracovníků: 120 Vedení střediska: Vedoucí střediska: Ing. Jiří Kryštof Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení František Mazůch, stavební oddělení Zdenek Zálešák, oddělení statiky Ing. František Orlovský, zdravotechnické oddělení Ing. Marie Múdra, oddělení elektro Ivan Graffe, strojní oddělení Ing. Bohumil Černík, Ing. Drahoslav Horňák. Úspěchy projektového střediska v Uherském Brodě na zakázkách jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a úspěšný vstup do plnění zakázek na jaderné elektrárně v Dukovanech daly v roce 1978 podnět k jednání na úrovni vedení podniku EGP Praha o převodu střediska ze závodu Ostrava do jaderného závodu se sídlem v Praze. Jednání za EGP Praha vedl ředitel Ing. Hruška. Jednání bylo úspěšné a výsledkem byla dohoda o zřízení pobočky Energoprojektu Praha v Uherském Brodě ke dni Pro Energoprojekt Praha byla tato dohoda výhodná pro zajištění projektových kapacit na projektování výrobní dokumentace jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích, ale zejména o zajištění projektových kapacit na jaderné elektrárně Dukovany, v té době největší stavby v Československé republice. Pro pracoviště v Uherském Brodě byla podepsaná dohoda také výhodná z několika důvodů. EGP Uherský Brod se stal součástí podniku, který měl prokazatelnou perspektivu v úkolu zajistit projektovou dokumentaci na stavby, které v té době byly největší a svým

14 významem nejdůležitější v ČSR; jednalo se o stavby, které měly mimořádný význam pro rozvoj československé jaderné energetiky, ale i národního hospodářství. Jednalo se o následující stavby jaderných elektráren: elektrárna V-l Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ), elektrárna V-2 Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ), elektrárna Dukovany 4 x 440 MW (do provozu ), elektrárna Mochovce 4 x 440 MW, kde jsou 1. a 2. blok v provozu, 3. a 4. blok v dostavbě ( ), elektrárna Temelín s bloky 1000 MW, typ VVER s reaktory typu V 320. Volba přechodu projektového střediska Uherský Brod do Energoprojektu Praha jako samostatného podniku nebyla náhodná. Vedení Energoprojektu Praha mělo přehled o činnosti střediska v Uherském Brodě od počátku zahájení stavby V1 v Jaslovských Bohunicích, kdy včasně dokončená a odevzdaná dokumentace umožnila plynulý postup výstavby stavebních objektů. Nesporné úspěchy na stavbě V1 v Jaslovských Bohunicích daly podnět k tomu, aby středisko Uherský Brod bylo k převedeno do závodu Energoprojektu Praha. Toto datum lze považovat za další mezník ve vývoji střediska v Uherském Brodě. Na stavbách V2 v Jaslovských Bohunicích, ale zejména v Dukovanech, mohlo středisko Uherský Brod nabídnout ostatním závodům v rámci Energoprojektu Praha zkušenosti se zpracováním popsaných objektů na stavbě V1 tak, aby se vytvořily předpoklady k převzetí nejdůležitějších objektů hlavního výrobního bloku. Střediško Energoprojekt Uherský Brod bylo pověřeno zpracovat realizační dokumentaci celého hlavního bloku s investičním nákladem ve výši 3,2 mld. Kčs v cenové úrovni té doby. Vedení závodu uložilo středisku Uherský Brod zřídit na této stavbě autorský dozor generálního projektanta Později bylo středisku svěřeno sledování a odsouhlasení nákladů celé stavby. Tohoto úkolu se ujal vedoucí rozpočtář František Mazůch. Dále bylo středisko Uherský Brod pověřeno úkolem zajišťovat na této stavbě koordinační činnost a dopracování projektu sovětské a Československé části tj. projektů Lotepu Leningrad, Energoprojektu Praha, projekce ŠKODA Praha, což bylo pro postup výstavby mimořádně důležitá činnost. Úkolem střediska Uherský Brod na dlouhá léta bylo také dopracovat sovětskou projektovou dokumentaci na úroveň československých norem a pravidel.

15 Tento úkol si vyžadoval vzájemnou spolupráci konstruktérů, projektantů, technologů, dodavatelů stavby a investora. Tato skupina měla hlavní cíl zajistit vzájemnou koordinaci, odstranění všech nejasností a předání podkladů pro výstavbu. Pro pracoviště střediska Uherský Brod se stala Jaderná elektrárna Dukovany na dlouhou dobu největším úkolem všech dob s ohledem na rozsah prací, ale i složitost projektových prací. Následně pak byly zahájeny projektové práce na přestavbě domu č. p Stavba umožnila modernizaci plánografie, zřízení nového archivu, pomocných provozů, jídelny a plynofikaci kotelen. Touto stavbou byl uzavřen více jak patnáctiletý cyklus výstavby projektového střediska v Uherském Brodě, ve kterém byly vybudovány v té době moderní projektové kanceláře.

16 Etapa IV EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod Období: od Počet pracovníků: Vedení společnosti: V roce 1991 byl podnik Energoprojekt Praha zařazen do první vlny privatizace, pracoviště Uherský Brod bylo řešeno formou přímého prodeje na základě odsouhlaseného privatizačního projektu. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla založena společenskou smlouvou k 1. září 1991 jako společnost s ručením omezeným pod obchodním názvem EGP INVEST, spol. s r. o. se sídlem společnosti Uherský Brod, ulice Antonína Dvořáka 1707, PSČ těmito zakládajícími společníky: Ing. Jan Benešík Ivan Graffe Ing. Jiří Holub Ing. Jiří Kryštof Ing. Přemysl Pospíšil EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla ustavena usnesením Městského soudu v Brně odd, 27 Zn. S.r.2580/1, které nabylo právní moci 25. září Společnost ve svém podnikání využívala dosavadních zkušeností v organizování dodavatelské činnosti, ale též i v oboru, projektování průmyslových, energetických a občanských staveb. Cílem EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod bylo od jejího vzniku využít celý dosavadní pracovní kolektiv střediska Energoprojekt Uherský Brod k realizaci navrženého podnikatelského záměru s uplatněním všech zkušeností, které pracoviště získalo v průběhu od trvání projektové organizace v Uherském Brodě. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod koupila majetek střediska Energoprojekt Uherský Brod na základě kupní smlouvy od Fondu národního majetku ČR Praha, podle aktualizovaného privatizačního projektu č schváleného vládou ČR. Majetek přešel na společnost k

17 EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod od svého založení v roce 1991 měla svou hlavní náplň v zajišťovaní projektových prací, inženýrských činností, autorského a technického dozoru při dokončování výstavby elektráren, včetně koordinací zpracované dokumentace s postupem výstavby v rozsahu POV. V rámci privatizace v roce 1992 převzala EGP INVEST, spol. s r.o. celé středisko i s pracovníky. Tím byla započata nová významná éra střediska v Uherském Brodě. Společnost byla budována tak, aby byla schopna vytvořit konkurenční prostředí na trhu projektových prací průmyslových a občanských staveb. S těmito pracemi má dlouholeté zkušenosti a vytvořené materiálové zázemí. V archivu společnosti byla uskladněna dokumentace reaktoroven a ostatních objektů hlavních výrobních bloků JE EBO, EDU, EMO a částečně i ETE. Společnost převzala do svého stavu všechny pracovníky stávajícího EGP Praha, středisko Uherský Brod. Vstup do samostatného života po privatizaci nebyl jednoduchý. Bylo nutno dodržet slib zaměstnat všechny zaměstnance, kteří byli ve stavu do Získáním zakázek byl položen jeden ze základních kamenů existence zprivatizované společnosti EGP INVEST. Splnění i těch nejnapjatějších termínů vytvořilo příznivé podmínky v hodnocení nové společnosti v EDU, EMO, ETE a v EBO. Včasné a kvalitní plnění všech nasmlouvaných úkolů otevřelo cestu ke kompetentním vedoucím pracovníkům na vzpomínaných stavbách a k využití jednání o získání nových kontaktů a nových zakázek. Splnění zakázek umožnilo stabilizovat finanční záležitost, zajistilo stabilitu klíčových zaměstnanců a co bylo nejdůležitější společnost EGP INVEST byla zákazníky hodncena stejně dobře jako u předešlých společností (Vítkovických staveb, EGP Ostrava a EGP Praha). V souladu s předmětem podnikání společnost EGP INVEST nabízela zpracování projektové dokumentace všech stupňů od studií, podnikatelských záměrů, zadávací, až po realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci bezpečnostní a kvality. Společnost disponovala moderní infrastrukturou, kvalitním hardwarovým a softwarovým vybavením s pracovníky, kteří ovládají textové i grafické programy. Všeprofesní složení vysoce kvalifikovaných a zkušených pracovníků společnosti umožňilo převzít širokou škálu nabízených projekčních prací. Všichni vedoucí divizí, úseků a oddělení úspěšně provedli zkoušky autorizace v oborech pozemní stavby, statiky TZB, technologická strojní zařízení a elektro. V EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod byla využívána organizační struktura členící společnost na výrobní divize a organizační útvary s příslušnými vedoucími.

18 Hlavní sídlo společnosti bylo v Uherském Brodě. V Trnavě ve Slovenské republice byla zřízena organizační složka. Další významná pracoviště byla zřízena v Praze, v Dukovanech a v Mochovcích. Stavební divize 2000 byla nejpočetnější, měla všechny stavební profese pro projektovou přípravu staveb energetických, průmyslových a občanských včetně ZTI, ÚT, POV a nákladových částí. Divize elektro a SKŘ 3000 pokrývá potřeby vyplývající ze spolupráce s ostatními divizemi společnosti při komplexním zajišťování projekčních zakázek. Tato divize má dvě oddělení silnoproudu a jedno oddělení slaboproudu. Divize má specializaci pro EPS. Divize 4000 zpracovává projektovou dokumentaci pro klasickou energetiku a teplárenství, jadernou energetiku v oblasti pomocných provozů, vzduchotechniku a klimatizaci. Divize 5000 zajišťuje projektovou přípravu na energetických stavbách, vyřazování V1, EDU a ETE. Společnost EGP INVEST s ÚJV Řež, Energoprojekt Praha spolupracuje se společnostmi Škoda Praha INVEST, Škoda Jaderné strojírenství, a s celou řadou dalších firem. EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod se na konci 90. let aktivně zapojil do programu obnovy projektové dokumentace v EDU (dokumentace skutečného provedení, zdokumentování změn vyvolaných rekonstrukcemi a modernizací). Mimořádně rozsáhlé a náročné byly práce, kdy přímo v EDU pracovníci EGP INVEST provedli kontrolu a obnovu výkresové a textové projektové dokumentace JE Dukovany tj. Úvodní projektu, Prováděcích projektů včetně dokumentace skutečného provedení i zanesení projektových změn do dokumentace. Ze strany ČEZ EDU byla konstatována spokojenost s kvalitou, termíny i cenou provedených prací. V současném období se EGP INVEST, spol. s r.o. Uherský Brod význěmně podílí na projektovém procesu. MO 34, a to zpracováním realizační dokumentace se specifickým členěním v dodavatelském systému pro firmu SE ENEl. Za účelem zdárného náročného plnění byl vytvořen zvláštní separátní zpracovatelský tým pod vedením Ing. Holuba, včetně detašovaného pracoviště na stavbě MO 34 a v Trnavě.

19 Závěrečné zamyšlení Projektový tým EGP INVEST spol.s r.o. Uherský Brod včetně předcházejících subjektů za tuto dobu odvedl velký kus poctivé práce. Podle projektové dokumentace zpracované kolektivem bylo zrealizováno a zprovozněno mnoho průmyslových a energetických staveb a byla převzata do užívání celá řada staveb občanské vybavenosti. Společensky nejvýznamnější je účast projektových týmů na zpracování projektové dokumentace jaderných elektráren v ČSSR. Projektový proces přináší vždy něco nového, přináší pokrok, modernizaci a světlo do našich domovů. Výsledkem práce celého kolektivu je využití atomu pro mírové účely, pro výrobu tolik potřebné elektrické energie pro celé národní hospodářství. Práce vykonaná za prvních 50 let řadí pracovníky EGP INVEST, spol.s r.o. Uherský Brod mezi významné projektanty v České i Slovenské republice. Protože za toto rozsáhlé období nemohou být vzpomenuty všechny detaily stovek dřívějších i stávajících zaměstnanců a tisíců projektových dokumentací, poděkování za dobře vykonanou práci patří všem, kteří za celou dobu existence byli v širokém týmu projektantů dislokovaných pracovišť.

20 Vzpomínky bývalých spolupracovníků EGPI Poznámka: Budou doplněny

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb.

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Profesní historie Ing. Karel Dovrtěl: Absolvent Střední průmyslové školy stavební Hradec

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER

NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER Ing. Zdeněk Čančura ČEZ, a. s., Tajemník Výboru NTD A.S.I. Ing. Lubomír Junek, Ph.D. Ústav aplikované

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce Dušan Šišpera, Jaroslav Prachař, Michaela Blahová 5.4.2013 OBSAH ČÁST A) Základní informace Dodavatelský

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411, Ostrava - Poruba. ze dne 30.04.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411, Ostrava - Poruba. ze dne 30.04.2015 Pořadové číslo uchazeče uchazeč č. 1 Protokol o posouzení kvalifikace uchazečů (příloha Protokolu o jednání hodnotící komise) v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení na akci: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J.Valčíka 4411,

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.3.2015 COM(2015) 78 final ANNEX 1 PŘÍLOHA ke ZPRÁVĚ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok Jaderná elektrárna rna Temelín Jistě všichni víme, v o co se jedná JE Temelín n vypadá podobně jako JE v seriálu Simpsonovi Ale mám jen dvě věže e a jeden blok Tato elektrárna rna živí Homera Simpsona

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

REFERENČNÍ LISTINA PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT. Projekty v realizaci. Poliklinika Budějovická - objekt "BETA"

REFERENČNÍ LISTINA PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT. Projekty v realizaci. Poliklinika Budějovická - objekt BETA REFERENČNÍ LISTINA PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Projekty v realizaci Poliklinika Budějovická - objekt "BETA" BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s. Design Management Cost Management Doba plnění: 2010-2011

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek)

Příloha č. 1. Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Příloha č. 1 Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) Praha 6, Veleslavín - Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová příprava Předmět plnění: Provedení projektové dokumentace

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika

JADERNÉ. Od roku 2009 se naše společnost podílí na dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce. Jaderná elektrárna Dukovany, Česká republika PROFIL SPOLEČNOSTI Profil společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy, založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích

Více

Projektování v Uherském Brodě

Projektování v Uherském Brodě Projektování v Uherském Brodě 50 1960-2010 EGPI Budova EGP INVEST, spol. s r.o., Uherský Brod (r. 2008) PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kdo se zasloužili o to, aby tato kniha jako vzpomínka na významné jubileum

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139

Zadávací dokumentace stavby. STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Zadávací dokumentace stavby STAVBA: Revitalizace obvodových stěn vstupního podlaží panelového domu Famfulíkova 1131 1139 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Název zakázky: Revitalizace obvodových

Více

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa

Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Požadavky na zpracování projektové dokumentace Dostavba pavilonu D a F ZŠ speciální Jižní, Česká Lípa 1. Rozdělení projektu na části : Část

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie

Pevnostní výpočty. Chemie. Energetika. Vodohospodářská zařízení. Petrochemie, chemie Profil společnosti O společnosti Výčet referencí KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. navazuje na tradici firmy založené již v roce 1889 a je jednou z předních firem na českém trhu. Činnost společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI Strana 1/9 Plán kontrolní činnosti SÚJB na jaderných zařízeních na rok 2016 Obsah Obsah... 2 ČEZ, a. s. centrální útvary... 2 ČEZ, a.

Více

Přednáška 3. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací.

Přednáška 3. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Přednáška 3 Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. 1. Výkonový a honorářový řád (ČKA, ČKAIT) Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta /inženýra (technika),

Více

Aliance Czech Energy Team se představuje

Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance Czech Energy Team se představuje Aliance CET byla založena v roce 2007 podnikatelskými subjekty působícími v tržním segmentu dodavatelů zařízení do energetiky. Specializujeme se zejména, avšak

Více

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s.

REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. REFERENCE Z KLÍČOVÝCH OBLASTÍ PROJEKTOVÝCH APLIKACÍ SPOLEČNOSTI PRVNÍ ELEKTRO, a.s. Kontakt: První Elektro, a.s. Bezručova 4174 430 01 Chomutov Tel. +420 474 699 260 Fax: +420 474 699 268 e-mail: prvnielektro@prvnielektro.cz

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ E Celkové náklady stavby EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Listopad 999 Správa úložišť radioaktivních odpadů t Korektury textů Správa úložišť radioaktivních

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004 příloha 4 Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva ČEZ-UJE duben 2004 Příloha 4 Národní zprávy ČR 1/6 č.j. 9347/3.2/2004 Pozadí Již v průběhu

Více

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt. 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 2

ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt. 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 2 1 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTOR - NÁMĚSTÍ MÍRU A RADNIČNÍ V RÝMAŘOVĚ, prováděcí projekt A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. Identifikační údaje stavby a investora 1 2. Identifikační údaje zpracovatele dokumentace

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Podnikatelská zóna Šternberk

Podnikatelská zóna Šternberk Podnikatelská zóna Šternberk PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉ REGENERACE BROWNFIELDU Ing. Pavel Stonawský, 2. místostarosta V Brně, 23. 4. 2014 MĚSTO ŠTERNBERK - OLOMOUCKÝ KRAJ Město Šternberk Obec s rozšířenou působností

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

představení společnosti

představení společnosti představení společnosti děláme stavby lepšími Firma INVESTINŽENÝRING a.s. je soukromou společností. Její počátky sahají do roku 1991, kdy na základě povolení vydaného živnostenským referátem Okresního

Více

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany)

1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí-SNK) Ing. Taťána Kociánová (SNK-Občané pro občany) U S N E S E N Í z 12. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 16.6.2004 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více