SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ NABÍDKA DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ NABÍDKA DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 SOLIDÁRNÍ ZVÝŠENÍ DANĚ NABÍDKA DAŇOVÉHO PORADENSTVÍ

2 ÚVOD Vážení, ráda bych Vám představila naši nabídku na poskytnutí služeb daňového poradenství. Bude-li potřeba, rádi uvedené informace doplníme, upravíme nebo osobně představíme ve Vaší společnosti. V případě dotazů jsem Vám kdykoli k dispozici. Nabídka je platná do 31. prosince Za společnost RSM TACOMA a.s. Monika Marečková Managing Partner

3 NAŠE NABÍDKA Společnost RSM TACOMA a.s. (dále jen RSM TACOMA ) vypracovala pro Vaši společnost a její zaměstnance (dále jen Klient ) nabídku na poskytnutí daňového poradenství. V souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů a nově zavedeným solidárním zvýšením daně vznikne zaměstnancům s vyššími příjmy nově povinnost podat daňové přiznání. Více informací o solidárním zvýšení daně naleznete na straně 16 v Dodatku 1. Naše nabídka je zaměřena právě na tyto osoby. Jsme připraveni poskytnout především tyto služby: příprava individuálních daňových přiznání; okamžité vyřízení dotazů; vyřešení všech záležitostí v sídle vaší společnosti; informování o související problematice. 3

4 INDIVIDUÁLNÍ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ 4 Připravíme daňové přiznání na míru pro každého, komu nově díky solidárnímu zvýšení daně tato povinnost vznikla. Podání daňového přiznání je možné ve dvou možných variantách: Bez podpisu daňového poradce, tj. v termínu do , V případě této varianty připravíme přiznání na základě všech dostupných podkladů a takto připravené přiznání podepíše zaměstnanec. Tento postup doporučujeme především těm, kdo očekávají, že budou mít přeplatek na dani a tento přeplatek chtějí mít co nejdříve. S podpisem daňového poradce, tj. v termínu do , V tomto případě připravíme přiznání na základě všech dostupných podkladů stejně jako v předchozí variantě a takto připravené přiznání podepíše RSM TACOMA jakožto daňový poradce. Tato varianta je vhodná zejména pro ty, kdo potřebují více času na shromáždění všech potřebných podkladů a netrvají na vrácení případného přeplatku co nejdříve. Více informací o termínu pro podání přiznání naleznete na straně 16 v Dodatku 1. Více informací o potřebné součinnosti a postupu při přípravě daňových přiznání naleznete na straně 17 v Dodatku 2.

5 OKAMŽITÉ VYŘÍZENÍ VAŠICH DOTAZŮ Chceme vám vyjít maximálně vstříc a zajistit co nejkvalitnější a nejrychlejší vyřízení vašich případných dotazů souvisejících s poskytováním služeb daňového poradenství. Proto bychom pro vás zřídili speciální telefonní linku, na kterou by bylo možné se bezplatně obracet například v pracovní dny vždy od 9:00 do 13:00 a kde by byl k dispozici některý ze specialistů našeho daňového oddělení. 5

6 ZA VÁMI DO SÍDLA VAŠÍ SPOLEČNOSTI Všechny potřebné záležitosti přijedeme vyřídit za vámi v termínu, který vám bude vyhovovat. Konkrétně se jedná o následující záležitosti: přijedeme si vyzvednout všechny potřebné dokumenty; zaměstnancům, kteří si zvolí 1. variantu (podání daňového přiznání do 1. 4.), přivezeme k podpisu daňové přiznání a toto přiznání pak sami podáme na finanční úřad; zaměstnancům, kteří si zvolí 2. variantu (podání daňového přiznání do 1. 7.), přivezeme k podpisu plnou moc a tu pak podáme na finanční úřad. Samotné přiznání, které pak budeme na základě této plné moci podepisovat, pak také podáme na finanční úřad. 6

7 INFORMOVÁNÍ O SOUVISEJÍCÍ PROBLEMATICE Jsme připraveni poskytnout všechny podklady sloužící pro úplné, včasné a přesné informování o problematice solidární daně z příjmu. Chceme pomoci vašemu HR oddělení a interní komunikaci v popisu tématu zaměstnancům. Jednalo by se především o následující: text interního komunikačního u sloužícího k informování o nabízených službách; článek do interního tisku; možnost uspořádání informačního semináře pro klíčové zaměstnance. 7

8 NADSTANDARDNÍ SLUŽBY V případě zájmu ze strany Klienta rádi poskytneme další služby daňového poradenství. Jednalo by se především o následující: zpracování daňového přiznání pro zaměstnance, kteří měli povinnost jej podat ještě před zavedením solidárního zvýšení daně např. z důvodu souběhu pracovních poměrů; individuální zpracování daňového přiznání pro zaměstnance s dalšími příjmy, např. příjmy ze zahraniční, příjmy z podnikání, pronájmu, příjmy z prodeje cenných papírů apod. 8

9 9

10 NAŠE ZKUŠENOSTI Nezáleží na tom, zda jste velká nadnárodní korporace, rychle rostoucí střední firma nebo start-up. V minulosti jsme pomohli stovkám firem a rádi pomůžeme i vám. RSM TACOMA poskytovala služby mnoha českým a mezinárodním společnostem. Náš sehraný tým a dlouholeté zkušenosti z obdobných projektů nám umožňují poskytnout efektivní a spolehlivé řešení přesně na míru. Mezi nejvýznamnější klienty, kterým jsme poskytovali nebo poskytujeme daňové poradenství, patří například: 10

11 TÝM PRO VÁS Monika Marečková Managing Partner T.: M: Kateřina Provodová Senior Manager Head of RSM TACOMA Tax T: M: Jaroslav Sůsa Manager RSM TACOMA Tax T: M:

12 Monika Marečková Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. Dvanáct let působila v koncernu CIMEX, v posledních šesti letech jako finanční ředitelka koncernu a následně i místopředsedkyně představenstva mateřské společnosti koncernu. Byla odpovědná za finanční řízení, plánování, účetnictví a konsolidaci. Byla garantem významných restrukturalizačních projektů, řídila významné divestice. V roce 2003 získala čestný titul LADY PRO Od roku 2006 do září 2010 řídila oddělení Corporate Finance v RSM TACOMA. Mezi její klienty patří velké a střední podniky, včetně některých institucionálních klientů a bank. K 1. říjnu 2010 byla jmenována Managing Partnerem RSM TACOMA s odpovědností za vedení celé společnosti. 12

13 Kateřina Provodová Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala semestrální studium daňového práva na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Následně dokončila postgraduální studium mezinárodního daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration a získala titul LLM (Master of Laws). Pracovala v daňovém oddělení Ernst & Young, kde se zaměřovala na problematiku DPH a spotřebních daní. Zastávala funkci finanční manažerky v Pragueweddings.com. V současné době působí v RSM TACOMA na pozici manažera daňového poradenství. Specializuje se na daně z příjmů právnických osob, DPH a na oblast due diligence. Od roku 2001 je členem Komory daňových poradců ČR. 13

14 Jaroslav Sůsa Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializaci podniková ekonomika a management, účetnictví a finanční řízení podniku. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval kurz práva pro daňové poradce. Působil jako ekonom a daňový poradce, později jako konzultant/analytik se zaměřením na finanční účetnictví. Zastával pozici daňového specialisty ve společnosti Allianz pojišťovna. V RSM TACOMA pracuje od roku Jeho specializací je daň z příjmů, pojištění a zdanění nemovitostí. Je členem Komory daňových poradců České republiky a držitelem certifikátu bilanční účetní v systému certifikace Svazu účetních. Aktivně se účastní sekce daně z příjmů fyzických osob a pojištění osob při KDP ČR. 14

15 O NÁS RSM TACOMA a.s. je významnou poradenskou společností, která poskytuje komplexní služby v oblasti daní, účetního a mzdového poradenství, oceňování a management consultingu. Specializujeme se na fúze a akvizice, corporate finance a trustové služby. Na trhu působíme od roku 1993 pod názvem TACOMA, a.s. Od 1. července 2011 vystupujeme jako RSM TACOMA a.s. protože jsme vstoupili do sedmé největší světové sítě nezávislých poradenských společností RSM International. Síť má 108 členů ve 102 zemích, 702 poboček po celém světě a zaměstnanců včetně partnerů. Působnost RSM International je známá především v Americe, Asii a Velké Británii. V České republice tato síť doposud své zastoupení neměla, což se vstupem naší společnosti změnilo. Jsme schopni poskytovat celou řadu poradenských služeb jak společnostem na lokálních trzích, tak i velkým mezinárodním klientům. Členské společnosti jsou zárukou nejvyšší kvality. Splňují vysoké nároky a kritéria. Můžeme nabídnout vysokou znalost nejen lokálního prostředí, ale také mezinárodních trhů. Jsme členy Americké obchodní komory (AmCham), sdružení Euromerger a Asociace pro kapitálový trh (AKAT). 15

16 Dodatek 1 Solidární zvýšení daně Novela zákona o daních z příjmů zavedla od roku 2013 novinku v oblasti zdanění fyzických osob s vyššími příjmy, tzv. solidární zvýšení daně. Zaměstnanci, jehož měsíční příjem v kterémkoliv kalendářním měsíci přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy, odvede z toho co přesahuje tuto hranici navíc 7%. V roce 2013 je tato hranice Kč. Zaměstnanec, jehož se toto zvýšení dotkne, a to byť v jednom jediném měsíci, je povinen podat po skončení kalendářního roku daňové přiznání (tj. mu nemůže zaměstnavatel za r již zpracovávat roční zúčtování daně). Základní termín pro podání daňového přiznání jsou 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Pro zdaňovací období roku 2013 je tedy termín pro podání přiznání 1. duben V případě, že přiznání podává daňový poradce na základě plné moci, prodlužuje se lhůta pro podání přiznání na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V takovém případě je termín pro podání přiznání 1. červenec 2014, přičemž plná moc opravňující daňového poradce k podání přiznání musí být u správce daně uložena do konce základní lhůty, tj. do 1. dubna

17 Dodatek 2 Individuální daňové přiznání Pro urychlení celého procesu bychom od vás potřebovali jen seznam zaměstnanců, kterým vznikne povinnost podat přiznání z titulu nově zavedeného solidárního zvýšení daně s kontaktními informacemi ( em, tel., adresou bydliště apod.), potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti těchto zaměstnanců za příslušné zdaňovací období v elektronické a písemné formě a případné kopie dokumentů k uplatňování odčitatelných položek a slev na dani (pokud půjde o odčitatelné položky a slevy na dani, které uplatňoval příslušný zaměstnanec již v předchozích zdaňovacích obdobích ve vyúčtování daně a proto by měly být u společnosti uloženy). V dalším kroku pak tyto zaměstnance kontaktuje náš specialista s ověřujícím dotazníkem, podle něhož a případných doplňujících podkladů, které neměla k dispozici společnost, pak v poslední fázi po zaplacení odměny sestavíme přiznání v termínu do konce března nebo června dle dohody s konkrétním zaměstnancem. Vyplněná přiznání zašleme elektronicky příslušným zaměstnancům k podpisu a bude-li mít uvedený zaměstnanec zájem, sami je i podáme jeho místně příslušnému finančnímu úřadu, pokud nám je včas vrátí podepsané zpět. Bližší podrobnosti a termíny uvedeme v harmonogramu, který by byl součástí smlouvy. 17

18 RSM TACOMA Amazon Court Karolinská 661, Praha 8 T: E: W: 18

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol.

nového a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Prosinec 2014 www.uol. www.uol.cz Prosinec 2014 DPH a obchodování s cizinou str. 10 Alexandra Lemerová: Společně můžeme dokázat více str. 8 9 Co je u nás Novinky nového Vítáme nové tváře Oslavili jsme 10 let v daních 2015 Editorial

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013

Daňový zpravodaj. 06 Ostatní. 03 Nepřímé daně. 02 Přímé daně. 07 Příloha. Každá cesta má svůj cíl. Daňové povinnosti na duben a květen 2013 Každá cesta má svůj cíl Daňový zpravodaj duben 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 06 Ostatní 07 Příloha Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 poslední šance před

Více

1. Profil společností HLB PROXY

1. Profil společností HLB PROXY 1. Profil společností HLB PROXY Společnost PROXY, a.s. byla založena v roce 1991 v Praze, tehdy zahraničními akcionáři. V roce 1994 byla založena pobočka v Českých Budějovicích. V oboustranné shodě akcionářů

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více