Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti. Daňová soustava 3. ročník, 4. ročník HLI_62_19_daně Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Hlinovská Ekonomika Daňová soustava V prezentaci je podán přehled a daňové soustavě v ČR a výklad základních pojmů. Prezentace je vhodná k výkladu ve třetím ročníku a k opakování k maturitě ve čtvrtém ročníku. Datum: 27. prosince 2012

2 Daňová soustava Autor: Ing. Šárka Hlinovská, Gymnázium a SOŠ Rokycany

3 Daňová soustava Daně představují významný příjem státu. Daně se obvykle rozdělují na přímé a nepřímé.

4 Základní pojmy poplatník platí daň ze své kapsy plátce odvádí daň státu základ daně částka ze které se daň vypočítává daň vypočítaná částka, kterou plátce odvede státu sazba daně slouží k výpočtu daně ze základu daně, většinou určité procento

5 Daňová soustava přímé z příjmů z nemovitosti z převodu nemovitosti dědická, darovací silniční srážková daň nepřímé DPH spotřební daň ze zem. plynu z pev. paliv z elektřiny

6 Přímé daně Daň z příjmů fyzických osob: 1. ze závislé činnosti 2. z podnikání 3. z kapitálového majetku 4. z pronájmu 5. ostatní příjmy

7 Přímé daně Daň z nemovitostí Tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatníkem je zpravidla vlastník pozemku nebo stavby. Stanovení základu daně a sazby daně se liší podle druhu pozemku, stavby apod. i podle místa, kde nemovitost leží.

8 Daň z nemovitostí Přímé daně Ve větších městech jsou ceny pozemků a sazby vyšší než v obcích. Pokud v dalších letech nedojde ke změně, daňové přiznání znovu nepodáváme. FÚ provede výpočet daně podle případných nových sazeb a cen a sám zašle každoročně daňový výměr.

9 Přímé daně Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti Předmětem dědické daně je zděděný majetek movitý i nemovitý. Od daně je osvobozen zděděný majetek, kde dědicem je příbuzný v přímé řadě. Poplatníkem je dědic.

10 Přímé daně Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti Předmětem darovací daně je dar a poplatníkem je příjemce daru. Pokud však věnujeme dar do ciziny, je poplatníkem dárce. Předmětem daně z převodu nemovitosti je prodej nemovitostí. Poplatníkem daně je ve většině případů prodávající.

11 Silniční daň Přímé daně Daň se platí z vozidel, která jsou přímo určena nebo používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou v souvislosti s podnikáním využívána. Poplatníkem je v případě služebních vozů nebo soukromých vozů využívaných také k podnikání držitel vozidla zapsaný v technickém průkazu. V případě soukromých vozů zaměstnanců je to zaměstnavatel. Základem daně u nákladních automobilů, přívěsů, návěsů, kolových traktorů a autobusů je nevětší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

12 Přímé daně Srážková daň neobjevuje se v daňovém přiznání. Sráží se přímo při výplatě příjmů. Sráží ji ten, kdo příjem vyplácí, a ten ji také odvádí správci daně. Příjmy, které se takto zdaňují jsou např. příjmy z úroků, z vkladů, cenných papírů, podíly na zisku v s. r. o., příjmy zaměstnanců do Kč měsíčně, pokud nepodepsali prohlášení k dani.

13 Nepřímé daně Tyto daně jsou obsaženy v cenách výrobků a služeb. Výše těchto daní tedy nezávisí na příjmech konkrétní osoby, ale na tom, kolik výrobků a služeb nakoupí. Daň za nás vybírá někdo jiný (prodávající výrobků a služeb) a také ji za nás odvádí.

14 Nepřímé daně Patří k nim: 1. daň z přidané hodnoty (DPH) 2. spotřební daně - minerální oleje (zejména výrobky z ropy), líh, lihoviny, pivo, víno, tabákové výrobky. Jejich spotřebu má společnost zájem omezovat (ekologie, zdraví), daň se připočítává k ceně a tak ji zvyšuje (významný příjem do státního rozpočtu)

15 Nepřímé daně - DPH Plátci daně jsou v převážné většině fyzické či právnické osoby, jejichž obrat přesáhl za předcházejících 12 měsíců Kč, a proto se musely jako plátci daně povinně zaregistrovat. Podnik odvádí daň z hodnoty, o kterou zvýšil svou prací hodnotu určitého výrobku (popř. služby).

16 Princip DPH Podnik, který nakupuje výrobky či služby, platí v ceně daň na vstupu. Při prodeji svých výrobků či služeb k ceně DPH připočítává daň na výstupu. Rozdíl těchto dvou daní představuje částku, kterou podnik odvádí správci daně daňovou povinnost. Odborně říkáme, že plátce má při nákupu nárok na odpočet daně (odečtení daně, kterou uhradil při nákupu výrobků a služeb od jiných podniků).

17 Sazby daně Nepřímé daně Většina zboží a služeb se zdaňuje základní sazbou 21%. Některé druhy zboží a služeb, které jsou vyjmenovány v přílohách zákona o DPH, mají sníženou sazbu.. Jde o potraviny, knihy či vybrané kulturní činnosti (vstupné na výstavy, koncerty). V současné době je to 15%. V některých případech jsou výrobky a služby od daně osvobozeny : poštovní služby, finanční činnosti, vzdělávání, zdravotnictví - (podniky, které se takovou činností zabývají, nemají nárok na odpočet daně na vstupu) vývoz zboží a služeb dodání zboží do členského státu EU plátcům daně.

18 Správa daní a poplatků Daň musí někdo vybírat je to správce daně. Správcem daně je: a) finanční úřad spravuje téměř všechny daně kromě spotřebních daní. U právnických osob jím je úřad v místě jejich sídla, u fyzických osob v místě jejich bydliště. b)celní úřad spravuje spotřební daně a v případě, že jde o dovoz, vybírá clo.

19 Správa daní a poplatků Všichni plátci se musejí nu FÚ zaregistrovat. Při registraci přidělí správce daně každému plátci daně daňové identifikační číslo (DIČ) - (u FO má tvar CZ a rodné číslo podnikatele, u PO má tvar CZ a IČO právnické osoby) a vystaví mu osvědčení o registraci. Každý FÚ má právo uložit plátci povinnost vést určité záznamy pro lepší kontrolu daní, např. knihu jízd nebo denní výkaz tržeb. Takovou evidenci nazýváme záznamní povinnost.

20 Daňové přiznání a placení daní Termíny přiznání a placení daně Daňové přiznání se podává po uplynutí roku, a to do 31. března následujícího roku. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se tento termín prodlužuje do 30. června. Do stejného termínu musí být daň zaplacena. Většina poplatníků však platí na každý rok zálohy. Tyto termíny jsou shodné pro fyzické i právnické osoby.

21 Daňové přiznání a placení daní Placení daní se provádí na základě podaného daňového přiznání. Daňové přiznání se podává za zdaňovací období. To může být roční, čtvrtletní nebo měsíční. Pro každou z daní jsou stanoveny termíny pro předložení daňového přiznání, resp. dokdy po skončení zdaňovacího období se má podat.

22 Daňové přiznání a placení daní Každá daň má rovněž stanoveny termíny odvádění. Protože řada daní má roční zdaňovací období, nebyly by během roku zajištěny dostatečné příjmy do státního rozpočtu. Z tohoto důvodu se na většinu daní musejí během roku opět v přesně stanovených termínech platit zálohy.

23 Daňové přiznání a placení daní Při podání daňového přiznání se pak zjistí celková výše daně daňová povinnost. Jestliže vznikne nedoplatek daně, zaplatí se v termínu pro běžné placení daní. Vznikne-li přeplatek, lze buď požádat o jeho vrácení, nebo ho ponechat jako zálohu na příští období.

24 Daňové přiznání a placení daní V současné době je možné daňové přiznání podávat i v elektronické podobě. Formuláře najdete například na stránkách: danoveho- priznani-pomoci pomoci html prijmu-fyzickych-osob/

25 Zdroj Ing. Klínský, Petr; Ing. Chromá, Danuše a kol. Ekonomika, Ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Praha: Nakladatelství EDUKO, ISBN Švarcová, J. a kol. Ekonomie stručný přehled, 2010/2011. Zlín: CEED, ISBN [online].[ ].dostupné 2012].Dostupné z URL:

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821

Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 Daně a jiná veřejná plnění v podnikání v Polsku v roce 2014 Janusz Turakiewicz daňový poradce č. 01821 1. Úvod K základním povinnostem podnikatelů patří placení veřejných odvodů, včetně daní a pojistného

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

aneb platíte řádně své daně?

aneb platíte řádně své daně? Daně a finanční poradce aneb platíte řádně své daně? Termín podání daňového přiznání se nezadržitelně blíží, a proto jsme si pro Vás připravili materiál, který Vám právě ve vyplňování daňového přiznání

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více