Vnitřní předpis o stravovacím řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis o stravovacím řádu"

Transkript

1 PŘÍLOHA k Organizačnímu řádu č. 1/2014 Školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis o stravovacím řádu S platností od ředitelka školní jídelny Zpracovala : Marie Kalistová Skartační znak: S 10

2 Vyplývá ze : Zákon Zákon Zákon STRAVOVACÍ ŘÁD ŠJ Organizace provozu stravování platný od /1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech- platba strávníků (hotovostní.) 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 274/2003, 852/2004 Sb. Vyhláška 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby Zákon 561/2004 Sb., a 472/2011 Sb., kterým se mění 561/2004 Sb. Školský zákon, 119, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška 107/2008 Sb. finanční normativ a 463/2011 Sb. Vyhláška 84/2005 Sb., o závodním stravování a 94/2006 Sb. 1. VÝDEJ STRAVY je určen podle rozvrhu škol a po dohodě vedení ŠJ. Obvyklá doba výdeje obědů je od 11,00 do 14,00 hodin. Při příležitosti různých akcí škol lze stanovit i jinak strávníci jsou vždy předem upozorněni. Strava pro mateřskou školu je zpravidla přepravena v termoportech 8,30 a 11,00 hodin. 2. STRAVA se vydává prostřednictvím IDENTIFIKAČNÍCH ČIPŮ. Cena identifikačního čipu je 115 Kč. Platnost identifikačních čipů je po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo vlastním poškození identifikačního čipu je nutno zakoupit nový. Pokud strávník zapomene identifikační čip, je mu vydán v pokladně ŠJ náhradní lístek na stravu, který odevzdá nepoškozený přímo u výdejního okénka. Vydáváme jen 5x za sebou náhradní lístek na stravu, potom si strávník zakoupí náhradní čip. ÚŘEDNÍ HODINY POKLADNY ŠJ od 7,00 do 8,00 a 11,00 do 14,00 hodin. 3. STRAVOVÁNÍ strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň den předem do 14 hod. Doporučujeme placení prostřednictvím bezhotovostních plateb. 4. PLACENÍ STRAVNÉHO placení stravného je možné provádět prostřednictvím sporožira převodem z účtů u jiných peněžních ústavů hotově Zřizovatel Město MB nezálohuje potraviny, proto ŠJ vybírá JISTINU (zálohu na potraviny) 600 Kč splatnou zpravidla

3 a) PLATBA SPOROŽIREM VYÚČTOVÁNÍ ZPĚTNĚ Zájemci o stravování ve školní jídelně budou přihlášeni až po odevzdání vyplněné a peněžním ústavem potvrzené přihlášky. Přihláška bez tohoto potvrzení je neplatná. Tato přihláška se po celou dobu stravování nemusí obnovovat, pokud nenastane z vaší strany nějaká změna. Úhrada stravného bezhotovostní formou bude prováděna srážkou vždy 15. den v měsíci nebo nejbližší pracovní den.!! Je nezbytné mít v tento den dostatek finančních prostředků na vašem sporožirovém účtu.!! Bez finančních prostředků na vašem účtu spořitelna tuto platbu neprovede a jsme nuceni platbu žádat od vás v hotovosti se zaplacením na pokladně školní jídelny. b) PLATBA Z ÚČTU BANKY VYÚČTOVÁNÍ ZPĚTNÝM ZPŮSOBEM Školní jídelna si bude výši úhrady inkasovat vámi uvedeného čísla účtu, který bude uveden na vyplněné a peněžním ústavem potvrzené přihlášce. Další postupy a podmínky úhrady jsou shodné jako u sporožira. c) PLATBA HOTOVOSTNÍ - NA POKLADNĚ Stravné uhradíte v pokladně poslední týden každého měsíce na měsíc následující. Dále podle vašeho požadavku na jednotlivé dny vždy jeden den před odběrem stravy. Ostatní postupy a podmínky jsou shodné jako u platby bezhotovostní. Platby hotovostní jsou pouze na dobu přechodnou, než-li si vyřídíte bankovní úhradu. Stálou platbu v hotovosti jen ve výjimečných případech.!nebude-li provedena úhrada v termínu, není jídelna povinna stravování poskytovat! 5.SYSTÉM PLATEB STRAVNÉHO na začátku stravování zaplatí každý strávník JISTINU (zálohu na stravné, pro nákup potravin). Jelikož se stravné v dalších měsících vyúčtovávají vždy na konci měsíce, je nutné, aby měl strávník finančně krytý účet, nebude-li zaplaceno oběd nebude vydán. Na konci školního roku v červenci tato záloha (jistina) bude sloužit k pokrytí měsíce června a případné přeplatky budou řádně vyúčtovány a vráceny vám na účet. 6. ODHLAŠOVÁNÍ nebo PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ se provádí den předem do 14 hodin osobně na pokladně-informacích telefon/záznamník č na telefonické odhlašování není možná reklamace ové adrese 7. OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ tato školní jídelna vaří zpravidla denně 2 druhy jídel. Jídelní lístky bývají vyvěšovány s předstihem na místech přístupných pro všechny strávníky na nástěnce v pokladně, šatně žáků, u výdejních míst, na webových stránkách škol. Školní jídelna je vybavena počítačovou technikou se snímači na čipové žetony pro výdej stravy. Bez provedeného záznamu čipem na snímači u výdejního místa vám nebude vydána strava.

4 Čip-žeton má hodnotu 115 Kč. S platným čipem je možné vstoupit do jídelny, kde si strávník odebere oběd u vámi zvoleného výdejního místa, kde jsou nainstalovány snímače. Přiložením žetonu ke snímači označeném (( o )) se rozsvítí zelená kontrolka = signalizační jednotka. Ta ihned zobrazí pracovníkovi výdeje (kuchaři/ce) platnost čipu a uvede velikost porce. Odebráním stravy se automaticky provede záznam do paměti počítače. Opakovaný odběr stravy u obou výdejních míst je zablokován!!! - NE však PŘÍDAVKY JÍDLA!!! Přihlašování nebo odhlašování stravy je možné přímo v pokladně školní jídelny. Také telefonicky na čísle a do 14,00 hodin na dny následující. Pokud strávník onemocní, tento den si mohou odebrat stravu rodiče, zákonní zástupci, sourozenci. Ostatní dny jsou rodiče povinni odhlásit, jelikož má dítě nárok na dotovaný oběd pouze kdy je přítomno ve škole (zákon 561/2004 Sb. a 472/2011 Sb., školský zákon a Vyhl. 107/2005 Sb., 4, odst. 9 ). 15. srpna vám bude z vašeho účtu inkasována JISTINA- ZÁLOHA 600 Kč na nákup potravin. Další měsíce budou srážky z účtu pouze za přihlášené obědy zpětně za projedené obědy. Vyúčtování jistiny bude provedeno v měsíci červenci po celkovém uzavření školního roku. Přeplatek bude vrácen na váš účet. Ztrátu a poškození čipu je nutné okamžitě hlásit v pokladně školní jídelny. Obdržíte náhradní stravenku na tento den a ztracený žeton-čip zablokujeme. Žeton nebude mít pro neoprávněnou osobu žádný význam. Neoprávněný odběr stravy bude hlášen zvukovou signalizací u výdejního pultu. Všechna komunikace je propojena počítačovou sítí. Probíhá neustálá kontrola systému funkce výdeje. Toto provedení je vysoce stabilní a bezpečné i při několika hodinovém výpadku proudu. Obědy lze zvolit u objednávkového boxu na 1 týden dopředu a zároveň lze provést volbu jídel. Pokud strávník volbu neprovede, bude oběd č.1. Zvolený oběd č.2 bude připravován od 20 přihlášených strávníků. 8. Na informativních tabulích jsou také vyvěšovány aktuální JÍDELNÍČKY a CENY STRAVNÉHO. Na jídelníčcích jsou dle Nař. EP a Rady č. 1169/2011 uvedeny ALERGENY potravin. 9. Náměty, dotazy a připomínky hlaste vedoucí školní jídelny nebo vhazujte do schránky PŘÁNÍ A PŘIPOMÍNKY v šatně žáků školní jídelny. 10. PROVOZNÍ DOBA : Provozní doba školní jídelny od 6,30 do 15,00 hodin Provozní doba pokladny od 7,00 do 8,00 a od 11,00 do 14,00 hodin Výdej stravy pro zaměstnance a závodní stravování od 11,00 do 14,00 hodin Výdej stravy pro veřejnost od 11,00 do 11,30 hodin Výdej stravy pro žáky od 11,35 do 14,00 hodin Odvoz stravy pro MŠ přesnídávka 8,30 hod., oběd 11,00 hodin.

5 11. Všichni strávníci jsou povinni se řídit STRAVOVACÍM ŘÁDEM Školní jídelny Václavkova 1083 Mladá Boleslav, příspěvková organizace nebo se mohou informovat v pokladně. 12. Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými, bezpečnostními a společenskými pravidly stolování. 13. Ztráta věcí se musí ihned hlásit v pokladně ŠJ nebo vedoucí jídelny. Na pozdější hlášky nemůže být brán zřetel. Pokud má na přání rodičů žák mobilní telefon, nevztahuje se na něj pojištění ŠJ proti krádeži a po dobu stravování musí být vypnutý. Poškodí-li žák úmyslně majetek školní jídelny, uvede opravu po dohodě s rodiči do náležitého stavu. 14. REKLAMACE ÚHRADY STRAVNÉHO BUDOU ŘEŠENY POUZE TŘI MĚSÍCE ZPĚT!!!! 15. ÚRAZY se musí ihned oznámit vedení jídelny. Bude se postupovat podle vážnosti zranění. 16. CENY STRAVNÉHO MŠ 3-6 let 20 Kč (z toho 3 Kč pitný režim), přesnídávka 8 Kč, svačina 8 Kč ZŠ 7-10 let 24 Kč let 25 Kč 15 a více let 26 Kč studenti soukromé SŠ 35 Kč závodní stravování 70 Kč DPH 21 % do jídlonosičů veřejnost 65 Kč DPH 15 % Věková hranice pro školní stravování se počítá vždy k KONTAKT na školní jídelnu telefon/fax , pokladna web Mladá Boleslav, Marie Kalistová ředitelka školní jídelny

6 A L E R G E N Y Informování o alergenech ve školní jídelně Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům SEZNAM ALERGENŮ Obiloviny obsahující lepek Pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy Korýši Vejce Ryby Jádra podzemnice olejné(arašídy) Sója-sójové boby (kromě rafinovaného sójového oleje a tuku, přírodní směsi tokoferolů Mléko a výrobky z něj, včetně laktózy Suché skořápkové plody Mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, para ořechy, pistácie 8 9 Celer a výrobky z něj 10 Hořčice a výrobky z ní 11 Sezamová semena (sezam) 12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg/kg 13 Vlčí bob lupina a výrobky z něj 14 Měkkýši

7 PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ č.účtu /0800 Školní jídelna Václavkova 1083 nebo ZMĚNA ÚČTU Česká Spořitelna Mladá Boleslav, příspěvková org. (podle Stravovacího řádu ŠJ) pro školní rok / IČO ,DIČ CZ Příjmení a jméno žáka,státní příslušnost, datum narození škola a třída bydliště žáka (PSČ, obec, ulice, číslo domu) telefon Zákonný zástupce (strávník) se seznámil s platným stravovacím řádem ŠJ a Vnitřním předpisem Školského zařízení. Potvrzuji souhlas k inkasu z čísla účtu :..... Jméno a příjmení zákonného zástupce (strávníka) Adresa pro doručování písemností, telefon.. (vyplní banka při zřízení - povolení inkasa) (nebo majitel účtu elektronické bankovnictví). Razítko banky / podpis majitele účtu PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ /úhrada bankami/ Školní jídelna Václavkova 1083 nebo ZMĚNA ÚČTU Mladá Boleslav, příspěvková org. (podle Stravovacího řádu ŠJ) pro školní rok / IČO DIČ CZ č.ú. KB / Příjmení a jméno strávníka, státní příslušnost, datum narození škola a třída Bydliště (PSČ, obec, ulice, číslo domu) telefon Zákonný zástupce (strávník) se seznámil s platným Stravovacím řádem ŠJ a Vnitřním předpisem Školského zařízení. Potvrzuji souhlas k inkasu z čísla účtu:... (vyplní banka při zřízení - povolení inkasa) (nebo majitel účtu elektronické bankovnictví) Jméno a příjmení zákonného zástupce (strávníka) Adresa pro doručování písemností, telefon. Razítko banky / podpis odpovědné osoby

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace STRAVOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny Demlova 18, Olomouc 2015 (tímto se ruší provozní řád č.j. 2/2009 s platností od 5.1.2009)

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, KOMENSKÉHO 399 Spisový znak: 102 Změny: Vnitřní řád školní jídelny Účinnost od: 01. 09. 2014 Skartační znak: A5 1. Úvodní ustanovení Vnitřní řád školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Křižíkova 11, 612 00 Brno, IČ 00567191 Směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY Vypracoval: Jolana Žufánková Podpis: Schválil:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY S VÝDEJNOU Tento vnitřní řád byl vydán na základě následujících předpisů: vyhláška 107/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 463/2011., o školním stavování v platném

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH ZÁKLADNÍ ŠKOLA MERKLÍN, OKRES PLZEŇ JIH VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Adresa školy : Základní škola Merklín, okres Plzeň-jih Školní 249 334 52 Merklín Telefon : 734 768 587 Vedení: vedoucí ŠJ 1) Zásady provozu

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křiţíkova 11 15. ORG 2015 Směrnice: Provozní řád školní jídelny - výdejny Vypracoval:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠaMŠR/0222/2011 A.1 A5

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Č. j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup čp. 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Řád školní jídelny Pedagogická rada projednala dne: 21. ledna 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY, HRADEC KRÁLOVÉ, HRADECKÁ 1219 s platností od 1. 3. 2015 SÍDLO: Hradecká 1219 TELEFON:495 511 046 provozní kancelář 500 03 Hradec Králové 495 511 064 - vedoucí IČO : 49335499

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ MASARYKOVY SADY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 12 Účinnost: 01. 04. 2010 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 1 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY-

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Havířov-Šumbark Moravská 29/497 okres Karviná, příspěvková organizace PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracovala Ing. Lýdie Lančová Článek I. 1. Kapacita školní jídelny

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNIT NÍ ÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č. j. 461/2014 V souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.

VNITŘNÍ ŘÁD. SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9. VNITŘNÍ ŘÁD SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Gymnázium Omská, Omská 1300 / 4 Praha 10 s platností od 1.9.2012 SÍDLO FIRMY: U Pergamenky čp.1145/12, Praha 7, 170 00 IZO: 110029534 Telefon:

Více

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb.

6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. 6. Vnitřní řád Vnitřní řád je vydán v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou 74/2005 Sb. Obsah: Str. Hlava I. Formy zájmové činnosti ve škole 2 Hlava II. Řád školní družiny 3 Hlava III. Vnitřní směrnice

Více