červen 2009 Malé cesty služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2009 Malé cesty služby"

Transkript

1 červen 2009 Malé cesty služby Charita se podílí na poslání šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Tato věta je první větou v odstavci o poslání Charity v nově vypracovaném etickém kodexu. Takové poslání je velmi vysokým cílem. Každý člověk, který se snaží na sebe dívat alespoň trochu pravdivě, vidí svoji slabost a může zažít vlastní selhání, které zůstává ostatním lidem často skryté. Takové zkušenosti pak mohou vzít člověku odvahu podílet se na tomto cíli Charity, zvláště když si pod šířením dobra, spravedlnosti a naděje představí nějaké vyjímečné činy. Charita žije ze zkušenosti křesťanského života, ze zkušenosti, kterou nám zachoval její zakladatel sv. Vincent a mnozí další světci a světice. Tato zkušenost nám říká, že vysokých cílů lze dosáhnout pomocí zcela obyčejných každodenních úkonů služby, které jsou naplněny láskou. Ježíš nikdy nemusel příliš mluvit o Boží lásce, protože lidé, kteří se s Ním setkali, mohli přímo na sobě pocítit, že Bůh je má rád. Aby lidem, kterým Charita slouží, mohla být zprostředkována tato zkušenost, že i je má Bůh rád, je nezbytné, aby si pracovníci Charity prokazovali dobro navzájem mezi sebou, aby si pomáhali, aby si dokázali působit radost, a tím se vytvářelo společenství, ve kterém je Ježíš přítomný. Prokazovat si dobro mezi kolegy a kolegyněmi je někdy těžší, než sloužit potřebným. Máme rozdílné povahy. Rozdílné povahy jsou součástí naší lidské přirozenost. I v těchto případech můžeme hledat zkušenost církve, konkrétně v životě otců pouště. Abba Pavel a jeho bratr Bohuslav žili ve Skétis a docházelo mezi nimi z různých důvodů k hádkám. Abba Pavel říká: Jak dlouho se budeme takhle chovat? A abba Bohuslav mu povídá: Buď tak laskav, až někdy půjdu proti tobě, snes mě, a až ty půjdeš proti mně, i já tě snesu. Tak získali pro zbytek dní pokoj a odpočinutí. Osobní rozhodnutí snášet jeden druhého je první krokem na cestě k charitnímu společenství. Ladislav Lego, spirituál DCHP ROZHOVOR Šťastnější děti mají své rodiče u nás... Vedoucí projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň PABLO CHACÓN GIL se v prvním květnovém týdnu vrátil z dvouměsíční cesty po Latinské Americe, 1

2 konkrétně z putování po Bolívii, Paraquayi a Peru. Cílem jeho cesty bylo především prozkoumat, jak projekt Adopce na dálku v Bolívii a v Paraquayi funguje a jaké jsou možnosti rozšíření adopcí také do Peru. Než budeme hovořit o adopcích na dálku, prozradím, že v Peru ses věnoval i jiné záležitosti, a sice využití podpory po zemětřesení v roce Ano, setkal jsem se s pracovníky Caritas Peru, kteří mi velice ochotně ukázali a vysvětlili všechny aktivity, které po zemětřesení za přispění mezinárodní, tedy i naší pomoci dělají. Procestoval jsem nejchudší region v Peru a prohlédl jsem si především vesnici Tantara, kde z příspěvků od Diecézní charity Plzeň a města Plzně bylo vybudováno jedenáct obydlí pro ty, kteří po zemětřesení ztratili střechu nad hlavou. Caritas Peru se zasadila nejen o to, že lidé získali nová obydlí, ale i o to, aby byla právně vyřízena jejich vlastnická práva k okolním pozemkům. Ty sice jsou malé, nicméně mohou obyvatelům přinášet trvalou obživu do budoucna. Doposud to vše probíhalo živelně. 2 Navštívil jsi zde také město Pisco, které bylo zemětřesením téměř úplně zničeno... Celý region Ica, kde toto město leží, je územím, které bylo v z celého Peru zemětřesením poškozeno nejvíce. Samotné město Pisco bylo zničené z devadesáti procent. Většina obydlí je zde totiž vybudována ze zvláštní směsi hlíny, sena a kamene, z níž se dělají nepálené cihly. Stavby z takového materiálu pak při otřesech padají jako domečky z karet. Caritas Peru se hodně snaží o obnovu, buduje tu nové školy a podobně. Vzhledem k tomu, že jsi původem Španěl, léta už žijící v České republice, neměl jsi v Latinské Americe problémy s dorozuměním. Nicméně cestoval jsi úplně sám. Jak jsi nalézal záchytné body, kam se obrátit, koho kontaktovat? Vždycky a všude jsem navštěvoval místní Charitu. Kromě toho i jiná misijní společenství, místní kněze a podobně. Díky tomu jsem navázal různé nové kontakty, např. mezi indiánskými komunitami. Dostal jsem se i do starého leprosária v San Pablo de Loreto. To je místo, kam byli umisťování a není to tak dávno, ještě ve 20. století lidé nemocní leprou. Když člověk onemocněl leprou, byl poslán do této od světa odříznuté vesnice uprostřed pralesa, aby zde dožil, protože účinná léčba byla nenožná. Dnes už je zde normální vesnice, kde se nachází už jen pár nemocných velmi starých lidí. Nemoc už je vymýcena. Abychom ale neopomínali adopce na dálku, kvůli nimž ses na cestu hlavně vydal. Diecézní charita Plzeň má lokalitu působnosti v Bolívii a Paraquyi. Cos tam zjistil? Byl jsem hodně pozitivně překvapený, jak organizace těchto adopcí funguje, jak je o děti postaráno, této práci se tu věnuje spousta dobrovolníků. Ještě silnější než samotné poznání, že projekt funguje,

3 ale bylo zjištění, kolik dětí takovou podporu, jako je ta naše, potřebuje. Mnoho dětí žádá o podporu, chtěly by studovat, ale jejich rodina nemá finanční prostředky. Když rodina nemá z čeho žít, děti místo návštěvy školy pracují na polích či jinak vydělávají. Tyto děti by také potřebovaly své adoptivní rodiče jako jejich šťastnější vrstevníci. Procestoval jsem desítky míst, kde žijí děti podporované adoptivními rodiči z naší diecéze. Často jsem musel použít malé osobní letadlo, byl to jediný dopravní prostředek, jak tyto děti navštívit. Většinou žijí v internátech, protože z domova do školy nemohou docházet či dojíždět každý den, je to příliš daleko. Udělal jsem tam spoustu fotek a přináším pro naše adoptivní rodiče informace o jejich dětech. Do Bolívie jsi vezl také kopii sochy pražského Jezulátka, kterou požehnal plzeňský biskup František Radkovský a která je darem několika českých rodin. Jak bylo Jezulátko přijato? To bylo krásné zakončení mé cesty po Bolívii, když proběhla korunovace Jezulátka v katedrále bolívijského vikariátu Beni. Biskup Mons. Elias při ní poděkoval českým dárcům s tím, že tento dárek spojuje dva národy a regiony, a vylovil přání, aby se Jezulátko v oblasti, kde je plno potřebných dětí, stalo právě jejich ochráncem. Tolik tedy Bolívie. A jak to vypadá s adopcemi na dálku v Paraquayi? I tady jsem byl velmi mile překvapen, že tu velmi dobře funguje síť dobrovolníků. Monitoruje se pečlivě práce a způsob, jak je nakládáno s podporou. Existují zde referentky, které každé dva týdny navštěvují podporované rodiny a zjišťují, jak dítě studuje, jak prospívá, jaké jsou rodinné poměry. Zaujal mě jeden ze způsobů příspěvků paraquayiské charitě. Tam totiž, když např. řidič dostane pokutu za přestupek, nejdou tyto peníze státu, ale dostane je charita. To by bylo dobré i u nás! Hned bych pokuty platila s lehčím srdcem. Ale neodbočujme. Velká část adoptovaných dětí z naší diecéze žije v hlavním městě Paraquaye v Asuncionu. Je tam velká chudoba? Asuncion je krásné město, ale vyrostlo narychlo v 80. letech minulého století, kdy byla velká migrace obyvatelstva z venkova do měst. Tím v Asuncionu vznikly velké periferie, kde je opravdu obrovská chudoba. A tam právě žije hodně našich dětí. Tak mě napadá, bylo tvoje putování po zemích Latinské Ameriky vždy zcela bezpečné? No, asi vždycky nebylo. Chtěl jsem třeba navštívit jednu z nejnebezpečnějších čtvrtí Asuncionu Chacaritas, kde máme pět dětí a kde je obrovská kriminalita. Musel jsem tam jít s místní ochrankou, což byly vlastně rodiče těch dětí, které podporujeme, všichni se tam navzájem znají. Jinak prý tam nechodí ani policie. Bylo mi řečeno, že kdybych tam šel sám, nejspíš bych se nevrátil. Vyplynula z tvé cesty inspirace a motivace do budoucna? Určitě! Když jsem např. navštívil hlavní město Bolívie La Paz, které leží 4 tisíce metrů nad mořem, vyskytlo se v součinnosti s Caritas Bolivia spousta nápadů na budoucí projekty. Třeba spolupráce s Fair Trade, kdy indiáni vyrábějí 3

4 nejrůznější výrobky z kůže, dřeva, zajímavé textilie a keramiku. Také mě velice zaujaly asistenční projekty, které jednak reagují na aktuální katastrofickou situaci, která nastane, ale zároveň se hodně věnují prevenci. Projevilo se to např. při epidemii krvácivé formy horečky dengue, kdy díky prevenci bylo zachráněno obrovské množství životů. Navštívil jsem také velký internát pro děti z ulice, kde jsem v r jeden rok pracoval. Adoptivní rodiče z naší diecéze jsou určitě hodně zvědaví na tvé zážitky a informace z cesty. Kdy se o ně podělíš? Všechny rodiče i širokou veřejnost, prostě každého, kdo má zájem, zvu na 10. června v 18 hodin do učebny v přízemí budovy Biskupství plzeňského na náměstí Republiky 35. Tam budu o všem vyprávět, samozřejmě nebudou chybět ani fotografie a filmové záběry. Rád zodpovím i nejrůznější dotazy. S Pablem Chacón Gilem si povídala Alena Ouředníková. NOVINKY Cizinecká police pomáhá v Poradně pro cizince a uprchlíky Každé úterý od do je v Poradně pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni k dispozici příslušník Služby cizinecké policie Plzeň, který bude klientům bezplatně a anonymně poskytovat konzultaci a pomoc ještě před jejich příchodem na pracoviště cizinecké policie. Jde hlavně o pomoc těm, kteří si nevědí rady s vyplněním žádostí o povolení k pobytu a dalších formulářů, jako je žádost o vízum, o dobrovolný návrat apod., nebo 4 potřebují poradit s prodloužením víza, nahlášením změny bydliště, účelu pobytu či příjezdem člena jeho rodiny do ČR na pozvání, ale např. i s tím, co dělat při ztrátě dokladů, případně v dalších složitých a akutních situacích. Jedná se o pilotní projekt, v rámci charitních poraden v ČR ojedinělý, který má usnadnit jednání cizinců na cizinecké policii a zlepšit situaci na pracovištích cizinecké policie. Pokud totiž cizinec získá potřebné informace již předem, vyhne zbytečnému opakovanému čekání na úřadovně cizinecké policie. Vedení oblastního ředitelství předpokládá, že se takto podaří snížit počet cizinců, kteří přicházejí na pracoviště povolování pobytu opakovaně, aby doplnili své žádosti. Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP má již léta k dispozici právníka, sociální pracovníky, překladatele a tlumočníky a další odborné spolupracovníky, ale neměla doposud nikoho, kdo by byl schopen komplexně poradit, co a jak je třeba při vyřizování nezbytných záležitostí na cizinecké policii. Vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP Helena Duchková potvrzuje, že klienti, kteří neměli všechny potřebné náležitosti hned pohromadě, museli úřadovny Služby cizinecké policie navštěvovat opakovaně. Prodlužovala se tak doba vyřízení žádostí, cizinci byli ve stresu, opakovaně se k nám vraceli pro radu. To všechno by teď mohlo odpadnout a rozšíří a zkvalitní se tak i služby naší poradny, říká Duchková. Alena Ouředníková Nově otevřená zařízení v Rokycanech Oblastní charita Rokycany otevřela Sociálně terapeutické dílny a

5 Denní stacionář Pohodička. Obě zařízení jsou určena pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením starší 15 let, kteří zůstávají po ukončení školní docházky doma nemají na vybranou. Nyní se jim nabízejí nové možnosti. Zařízení se otevírá pro klienty každý pracovní den od 8 16 hodin.v Pohodičce poskytujeme celodenní stravování, svačiny se připravují v zařízení, obědy jsou dováženy. Samozřejmostí budou i nadstandardní služby masáže, rehabilitační cvičení apod., které se rozběhnou podle poptávky klientů. Protože je Pohodička jediným zařízením pro postižené na okrese Rokycany, chceme tuto službu přiblížit a umožnit i klientům ze vzdálenějších koutů okresu, a proto budeme i klienty svážet (podle potřeb klientů). Bydliště ve vzdálených místech okresu by nemělo omezovat klienty ve využití této služby. Celková kapacita zařízení je 20 klientů. Sociálně terapeutické dílny jsou určeny pro osoby se středně těžkým postižením, které chtějí pracovat. U nás si mohou zdokonalovat své pracovní návyky a dovednosti. Mohou se naučit na tkalcovských stavech, pracovat s keramikou, textilem,mohou se naučit i základům počítačové gramotnosti, neboť v zařízení je i vybavená počítačová učebna. Klienti v dílnách zažívají nové pocity užitečnosti, potřebnosti, uvědomují si své schopnosti, dochází ke zvyšování jejich sebevědomí. Důležitý je pro ně ovšem i pobyt mezi jinými lidmi než jen v rodině. Práce ve skupině vrstevníků naše klienty obohatí, učí se a zvládají nové úlohy, komunikaci, řešení konfliktů. Navazují se nová přátelství. Stejný počet klientů najde své místo i v Denním stacionáři Pohodička, který nabízíme klientům s těžkým zdravotním postižením. Program přizpůsobený pro každého klienta / podle jeho schopností/ připravuje ergoterapeut a speciální pedagog. Klienti mohou využít i odbornou pomoc psychologa. Chceme vytvořit pro klienty prostředí, které bude rozvíjet jejich samostatnost, schopnost dorozumět se, vytvářet sociální návyky. Alena Drlíková, OCH Rokycany OHLÉDNUTÍ Konference na téma Alzheimerova nemoc proběhla v Karlových Varech Ve čtvrtek 13. května pořádala Farní charita Karlovy Vary již 9. konferenci na téma Alzheimerova nemoc. Hlavní myšlenkou setkání byly Nové poznatky o demencích, jejich prevenci a léčbě. Velmi diskutovaným problémem byly také například Právní záležitosti ve vztahu k péči o seniory nebo Spolupráce s rodinami lidí trpícími Alzheimerovou demencí a výsledky projektu Dny paměti. Konference je každoročně určena nejen odborníkům, zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům, ale i veřejnosti, která v letošním roce projevila mimořádný zájem. Mezi přednášejícími byl například MUDr. Robert Rusina z Fakultní Thomayerovy nemocnice, Mgr. Martina Rokosová z České alzheimerovské společnosti nebo PhDr. Hana Janečková z Diakonie ČCE. Díky vstřícnosti vedení Karlovarského městského divadla mohlo 120 účastníků konference vyslechnout přednášky 5

6 na stále aktuálnější téma v mimořádně krásném a příjemném prostředí. Desátá konference na téma Alzheimerova nemoc se bude konat v květnu Jiří Novák Setkání tříkrálových koledníků v Klatovech Na sedmdesát malých i větších koledníků z letošní Tříkrálové sbírky v klatovském vikariátu se sešlo v neděli 26. dubna na zahradě Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech. Zejména pro ty menší tu byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. No řekněte, víte, jak se dělá např. Nosák čichavý, Hovnivál smradlavý nebo Opice hravá? Pokud ne, měli jste tam tehdy být, děti by vám předvedly variant hned několik. Mezi koledníky zavítal i biskup František Radkovský, který jim poděkoval za jejich záslužnou práci, celé odpoledne se hrálo na kytary a zpívalo do mikrofonu, o občerstvení v podobě grilovaných dobrůtek nemluvě. Na řadu přišla i tombola pro děti, hokej s PET lahví a další legrácky. (alo) Elektrický vozík pro seniory v DPS v Klatovech 6 Nový elektrický invalidní vozík byl slavnostně předán klientům klatovského Domova pokojného stáří Naší Paní ve čtvrtek 14. května. Moderní vozík, který bude usnadňovat život hůře pohyblivým či nechodícím obyvatelům domova, byl pořízen za zhruba 150 tisíc korun. Na otázku, odkud tento finanční obnos pochází, odpovídá ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová s radostným smíchem: Byl to zázrak. A poté už vážně objasňuje zajímavý příběh. Do domova za klienty nějaký čas dochází dobrovolnice, energická čerstvá důchodkyně paní Jitka Kopelentová. Doprovází klienty na vycházkách a různých pochůzkách. Zhruba před rokem pomáhala jedné ze špatně chodících obyvatelek domova při návštěvě klatovského divadla a vrátila se celá zadýchaná a zmožená. Chtělo by to elektrický vozík, prohlásila tehdy. Ovšem kde na něj vzít peníze? Prý se musí sehnat, řekla paní Kopelentová. Tehdy jsme nevěřili, že je dáme dohromady. Ale Jitka Kopelentová se do toho dala s vervou sobě vlastní. Obcházela potencionální dárce, a když do konce roku shromáždila 70 tisíc, začali jsme věřit, že se celá věc podaří, vzpomíná Marie Malkusová. Na koupi elektrického vozíku pro Domov pokojného stáří Naší Paní přispělo několik desítek klatovských firem, ale i soukromé osoby a neziskové organizace. Ti všichni byli pozváni 14. května do kaple domova, kde vedoucí osobní asistence Bohumil Novák předvedl provoz automatizovaného vozíku, už předtím požehnaného klatovským farářem P. Antonínem Bachanem. K tomu zazpívaly děti z místní mateřské školy a pěvecký klub Seniorky. Spirituál Diecézní charity Plzeň Ladislav Lego všem dárcům poděkoval a ocitoval slova francouzského kněze a charitního pracovníka abbé Pierra: Nespra-

7 vedlnost není v nerovnosti, ale nespravedlnost je v neschopnosti rozdělit se. A vy jste se rozdělili. Je to velká radost. Díky dárcům se našim klientům hodně usnadní možnost dostat se ven, mezi ostatní lidi, zařídit si třeba nákupy, dojet si ke kadeřnici či k lékaři. Pro hůře pohyblivé lidi jsou tyto možnosti neuvěřitelně cenné, konstatovala zároveň se slovy díků Marie Malkusová. Alena Ouředníková Klienti DPS sv. Alžběty na výletě u klatovských kolegů Klatovští nás pozvali na návštěvu do Domova pokojného stáří Naší Paní. Je asi tak stejně velký jako náš DPS sv. Alžběty, jenom budova je starší, ale pěkně opravená z bývalého kláštera. Takže kaple se využívá nejen k bohoslužbě, ale i k ostatnímu shromažďování. Prozrazuje ji nejen oltář s krásnou vitráží v čele místnosti. Všichni na nás byli milí a pohostili nás výbornými chlebíčky i koláčky a kávou nebo čajem. Harmoniky krásně hrály, a tak jsme si pěkně zazpívali. Když jsme jeli do Klatov, měli jsme strach, že neuvidíme ani zahradu, jak pršelo, ale i počasí nám vcelku přálo. Obdivovali jsme záhonky květin i pěkné posezení, které mají klienti k dispozici v zahradě domova. Viděli jsme i útulné pokoje a moc se nám v Klatovech líbilo. Když jsme jeli zpátky, už svítilo sluníčko a my jsme si pochvalovali, jaký to byl pěkný výlet. Příště máme slíbenou návštěvu v ZOO. Zase se máme na co těšit a nemyslet na své vlastní starosti a trápení. Díky všem! Iva Trčková, DPS sv.alžběty POZVÁNÍ 4. Setkání se solidaritou V rámci pravidelných měsíčních Setkání se solidaritou, jejichž cílem je informovat veřejnost o aktivitách lidí, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na charitativních, humanitárních a jiných solidárních akcích a projektech po celém světě, se uskuteční 9. června od v kulturní kavárně Jabloň v Krátké ulici (naproti CAN Plzeň) beseda na téma FAIR TRADE spravedlivý obchod a život v Africe s Lenkou Černou z organizace Excellent Plzeň s.r.o. Novinky nejen pro adoptivní rodiče 10. června bude vedoucí projektu Adopcí na dálku DCHP Pablo Chacón Gil hovořit o své cestě po Bolívii, Paraquayi a Peru, kterou podnikl za účelem revize dosavadního fungování projektu a zkoumání možností rozšíření spolupráce. Zváni jsou jak všichni adoptivní rodiče, kteří v rámci DCHP podporují děti v zemích Latinské Ameriky, tak i široká veřejnost. Začátek v v přízemí budovy Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35. (alo) Jubilejní 15. pohlazení po těle i po duši pro vozíčkáře a zdravotně těžce postižené se uskuteční od 14 hodin dne 6. června 2009 v učebnách biskupství. Po hodnotném kulturním programu a občerstvení bude pro zájemce sloužena mše svatá. Těšíme se, že letos přijede i skupina vozíčkářů z Kladna, se kterými jsme navázali velmi hezká osobní přátelství. 7

8 Celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti Pomerančový týden se letos bude konat ve dnech 14. až 21. června. Městská charita Plzeň je jednou z prvních poboček této společnosti. Věnuje se aktivně pomoci lidem, postiženým touto velice deprimující chorobou ve specializovaném stacionáři ve Francouzské ulici i v terénu a provozuje poradnu pro rodinné příslušníky, pečující o své nemocné členy v Polední 11. Proto i v městě Plzni bude v této době organizována veřejné sbírka na různých místech ve prospěch pomoci pacientům, trpícím touto chorobou. 95% vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro naší pobočku. Prosíme o Vaši štědrost. V rámci této akce bude v Plzni pořádán dne 14. června 2009 od 16 hodin v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích KONCERT PRO VÁŽKU (vážka je symbolem člověka, postiženého touto chorobou). Vystoupí na něm Duhové děti 27 členný soubor zdravých i postižených dětí se svými hosty, doprovázený profesionálními hudebníky. Tento soubor získává velká ocenění i ve světě, např. v Římě a v Belgii. Na závěr tohoto odpoledne v 18 hodin bude pro zájemce sloužena mše svatá arciděkanem P. Emilem Soukupem. Nenechte si ujít tento výjimečný zážitek a současně pomoci i těžce nemocným lidem s Alzheimerovou chorobou. Anna Srbová Středisko humanitární pomoci prosí o pochopení Pracovníci Střediska humanitární pomoci DCHP v Cukrovarské ulici prosí o pochopení skutečnosti, že nemohou přijímat dary, které nejsou dále upotřebitelné a které by středisko zatěžovaly náklady na likvidaci. Ve Středisku humanitární pomoci je vítáno: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, nejlépe z přírodních materiálů, lůžkoviny, ručníky, utěrky apod. zimní oblečení jen nepoškozené bez děr, rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty apod.) kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, čisté prošívané deky, polštáře apod. hračky, spací pytle, nepoškozenou obuv, pracovní oblečení nádobí všeho druhu, porcelán, příbory, sklo apod. matrace, nábytek, knihy, dětské kočárky Čistě bavlněné oblečení může být i poškozené např. (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty apod.), toto bude použito k řezání a lisování balíků hadrů na čištění strojů (prosíme zvláště zabalené a označené). Prosíme darujte věci pouze čisté, jen tak můžou posloužit k účelu, ke kterému jsou určeny. Děkujeme za pochopení. Co brát nemůžeme? Vše co je špinavé, roztrhané (mimo bavlny), mokré nebo zatuchlé, silonové a dederonové oblečení, uniformy, balonové a šusťákové kabáty apod. Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava.

Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava. Poskytujeme sociální služby lidem ve věku od tří let se zdravotním postižením mentálním

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice

ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice ZPRAVODAJ Diecézní charity České Budějovice Číslo 2/2015 diecéze českobudějovická 1.4.2015 Tříkrálová sbírka poprvé překonala pětimilionovou hranici Letos dosáhla Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL III. setkání, středa 13. dubna 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL

OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL OTEVŘENÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SOCIÁLNÍCH TÉMAT A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MÍSTNÍCH OBYVATEL I. setkání, středa 17. února 2016, Libuš a Písnice, zasedací místnost, Libušská č. p. 1 Na dnešním setkání si Vás dovolí

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 Vážená paní / vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká kvality poskytovaných služeb v našem

Více

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec Farní charita Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2011 FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999 Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Poskytovatel: KSK centrum o.p.s., adresa sídla: Sedlec 125, 360 10 Karlovy Vary IČO: 708 00 812 Sociální služba: Terénní programy (dále jen TP ) Telefon: 724

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046

Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí CZ.1.07/3.2.04/04.0046 Podpora dalšího vzdělávání v oblasti kvality paliativní péče o klienty s CZ..07/..04/04.0046 Vážené kolegyně a kolegové ze zdravotnických a sociálních zařízení, v loňském roce jste se mnozí z Vás či někteří

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. ZPRAVODAJ březen 2011 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. ZPRAVODAJ březen 2011 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. KONTAKTY Ředitelství Ed. Světlíka 1197 768 24 Hulín +420 573 350 171 fax 573 352 929 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Jiřina Štěpánková ředitelka +420 573 350 171 +420 731 481 746 decent@quick.cz Středisko pečovatelské

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí. Konference SPOLEČNOU CESTOU Pomoc seniorům a lidem v závěru života ve střediscích Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Konference SPOLEČNOU CESTOU 13.9.2016 Představujeme se vám Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí Žerotínova 319/21

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 4/2011 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Velikonoční sbírka....3 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2011.....6 Podporují nás...

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie)

Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Feeding, vzdělácí a sociální programy pro nejchudší děti a mládež v Africe (Zambie) Mgr. Monika Měrotská Zdravotně sociální fakulta Jihočeská universita v Českých Budějovicích Děti ulice Děti ulice: dítě,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Dotazníkové šetření bylo anonymní.

Dotazníkové šetření bylo anonymní. 1 Úvodní slovo Vážení čtenáři, začátkem roku 2016 proběhlo v Domově pro seniory Chvalkov dotazníkové šetření s cílem zjistit opětovně spokojenost uživatelů a jejich rodinných příslušníků (popř. přátel)

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ

A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ PŘÍLOHY A. PODKLAD PRO ROZHOVOR S KLÍČOVÝM PRACOVNÍKEM B. PODKLAD PRO ROZHOVOR S METODIKEM PLÁNOVÁNÍ C. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z METODICKÝCH POKYNŮ D. SCHÉMA PRO ZÁZNAM INFORMACÍ Z DOKUMENTACE KLIENTŮ

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více