červen 2009 Malé cesty služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2009 Malé cesty služby"

Transkript

1 červen 2009 Malé cesty služby Charita se podílí na poslání šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. Tato věta je první větou v odstavci o poslání Charity v nově vypracovaném etickém kodexu. Takové poslání je velmi vysokým cílem. Každý člověk, který se snaží na sebe dívat alespoň trochu pravdivě, vidí svoji slabost a může zažít vlastní selhání, které zůstává ostatním lidem často skryté. Takové zkušenosti pak mohou vzít člověku odvahu podílet se na tomto cíli Charity, zvláště když si pod šířením dobra, spravedlnosti a naděje představí nějaké vyjímečné činy. Charita žije ze zkušenosti křesťanského života, ze zkušenosti, kterou nám zachoval její zakladatel sv. Vincent a mnozí další světci a světice. Tato zkušenost nám říká, že vysokých cílů lze dosáhnout pomocí zcela obyčejných každodenních úkonů služby, které jsou naplněny láskou. Ježíš nikdy nemusel příliš mluvit o Boží lásce, protože lidé, kteří se s Ním setkali, mohli přímo na sobě pocítit, že Bůh je má rád. Aby lidem, kterým Charita slouží, mohla být zprostředkována tato zkušenost, že i je má Bůh rád, je nezbytné, aby si pracovníci Charity prokazovali dobro navzájem mezi sebou, aby si pomáhali, aby si dokázali působit radost, a tím se vytvářelo společenství, ve kterém je Ježíš přítomný. Prokazovat si dobro mezi kolegy a kolegyněmi je někdy těžší, než sloužit potřebným. Máme rozdílné povahy. Rozdílné povahy jsou součástí naší lidské přirozenost. I v těchto případech můžeme hledat zkušenost církve, konkrétně v životě otců pouště. Abba Pavel a jeho bratr Bohuslav žili ve Skétis a docházelo mezi nimi z různých důvodů k hádkám. Abba Pavel říká: Jak dlouho se budeme takhle chovat? A abba Bohuslav mu povídá: Buď tak laskav, až někdy půjdu proti tobě, snes mě, a až ty půjdeš proti mně, i já tě snesu. Tak získali pro zbytek dní pokoj a odpočinutí. Osobní rozhodnutí snášet jeden druhého je první krokem na cestě k charitnímu společenství. Ladislav Lego, spirituál DCHP ROZHOVOR Šťastnější děti mají své rodiče u nás... Vedoucí projektu Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň PABLO CHACÓN GIL se v prvním květnovém týdnu vrátil z dvouměsíční cesty po Latinské Americe, 1

2 konkrétně z putování po Bolívii, Paraquayi a Peru. Cílem jeho cesty bylo především prozkoumat, jak projekt Adopce na dálku v Bolívii a v Paraquayi funguje a jaké jsou možnosti rozšíření adopcí také do Peru. Než budeme hovořit o adopcích na dálku, prozradím, že v Peru ses věnoval i jiné záležitosti, a sice využití podpory po zemětřesení v roce Ano, setkal jsem se s pracovníky Caritas Peru, kteří mi velice ochotně ukázali a vysvětlili všechny aktivity, které po zemětřesení za přispění mezinárodní, tedy i naší pomoci dělají. Procestoval jsem nejchudší region v Peru a prohlédl jsem si především vesnici Tantara, kde z příspěvků od Diecézní charity Plzeň a města Plzně bylo vybudováno jedenáct obydlí pro ty, kteří po zemětřesení ztratili střechu nad hlavou. Caritas Peru se zasadila nejen o to, že lidé získali nová obydlí, ale i o to, aby byla právně vyřízena jejich vlastnická práva k okolním pozemkům. Ty sice jsou malé, nicméně mohou obyvatelům přinášet trvalou obživu do budoucna. Doposud to vše probíhalo živelně. 2 Navštívil jsi zde také město Pisco, které bylo zemětřesením téměř úplně zničeno... Celý region Ica, kde toto město leží, je územím, které bylo v z celého Peru zemětřesením poškozeno nejvíce. Samotné město Pisco bylo zničené z devadesáti procent. Většina obydlí je zde totiž vybudována ze zvláštní směsi hlíny, sena a kamene, z níž se dělají nepálené cihly. Stavby z takového materiálu pak při otřesech padají jako domečky z karet. Caritas Peru se hodně snaží o obnovu, buduje tu nové školy a podobně. Vzhledem k tomu, že jsi původem Španěl, léta už žijící v České republice, neměl jsi v Latinské Americe problémy s dorozuměním. Nicméně cestoval jsi úplně sám. Jak jsi nalézal záchytné body, kam se obrátit, koho kontaktovat? Vždycky a všude jsem navštěvoval místní Charitu. Kromě toho i jiná misijní společenství, místní kněze a podobně. Díky tomu jsem navázal různé nové kontakty, např. mezi indiánskými komunitami. Dostal jsem se i do starého leprosária v San Pablo de Loreto. To je místo, kam byli umisťování a není to tak dávno, ještě ve 20. století lidé nemocní leprou. Když člověk onemocněl leprou, byl poslán do této od světa odříznuté vesnice uprostřed pralesa, aby zde dožil, protože účinná léčba byla nenožná. Dnes už je zde normální vesnice, kde se nachází už jen pár nemocných velmi starých lidí. Nemoc už je vymýcena. Abychom ale neopomínali adopce na dálku, kvůli nimž ses na cestu hlavně vydal. Diecézní charita Plzeň má lokalitu působnosti v Bolívii a Paraquyi. Cos tam zjistil? Byl jsem hodně pozitivně překvapený, jak organizace těchto adopcí funguje, jak je o děti postaráno, této práci se tu věnuje spousta dobrovolníků. Ještě silnější než samotné poznání, že projekt funguje,

3 ale bylo zjištění, kolik dětí takovou podporu, jako je ta naše, potřebuje. Mnoho dětí žádá o podporu, chtěly by studovat, ale jejich rodina nemá finanční prostředky. Když rodina nemá z čeho žít, děti místo návštěvy školy pracují na polích či jinak vydělávají. Tyto děti by také potřebovaly své adoptivní rodiče jako jejich šťastnější vrstevníci. Procestoval jsem desítky míst, kde žijí děti podporované adoptivními rodiči z naší diecéze. Často jsem musel použít malé osobní letadlo, byl to jediný dopravní prostředek, jak tyto děti navštívit. Většinou žijí v internátech, protože z domova do školy nemohou docházet či dojíždět každý den, je to příliš daleko. Udělal jsem tam spoustu fotek a přináším pro naše adoptivní rodiče informace o jejich dětech. Do Bolívie jsi vezl také kopii sochy pražského Jezulátka, kterou požehnal plzeňský biskup František Radkovský a která je darem několika českých rodin. Jak bylo Jezulátko přijato? To bylo krásné zakončení mé cesty po Bolívii, když proběhla korunovace Jezulátka v katedrále bolívijského vikariátu Beni. Biskup Mons. Elias při ní poděkoval českým dárcům s tím, že tento dárek spojuje dva národy a regiony, a vylovil přání, aby se Jezulátko v oblasti, kde je plno potřebných dětí, stalo právě jejich ochráncem. Tolik tedy Bolívie. A jak to vypadá s adopcemi na dálku v Paraquayi? I tady jsem byl velmi mile překvapen, že tu velmi dobře funguje síť dobrovolníků. Monitoruje se pečlivě práce a způsob, jak je nakládáno s podporou. Existují zde referentky, které každé dva týdny navštěvují podporované rodiny a zjišťují, jak dítě studuje, jak prospívá, jaké jsou rodinné poměry. Zaujal mě jeden ze způsobů příspěvků paraquayiské charitě. Tam totiž, když např. řidič dostane pokutu za přestupek, nejdou tyto peníze státu, ale dostane je charita. To by bylo dobré i u nás! Hned bych pokuty platila s lehčím srdcem. Ale neodbočujme. Velká část adoptovaných dětí z naší diecéze žije v hlavním městě Paraquaye v Asuncionu. Je tam velká chudoba? Asuncion je krásné město, ale vyrostlo narychlo v 80. letech minulého století, kdy byla velká migrace obyvatelstva z venkova do měst. Tím v Asuncionu vznikly velké periferie, kde je opravdu obrovská chudoba. A tam právě žije hodně našich dětí. Tak mě napadá, bylo tvoje putování po zemích Latinské Ameriky vždy zcela bezpečné? No, asi vždycky nebylo. Chtěl jsem třeba navštívit jednu z nejnebezpečnějších čtvrtí Asuncionu Chacaritas, kde máme pět dětí a kde je obrovská kriminalita. Musel jsem tam jít s místní ochrankou, což byly vlastně rodiče těch dětí, které podporujeme, všichni se tam navzájem znají. Jinak prý tam nechodí ani policie. Bylo mi řečeno, že kdybych tam šel sám, nejspíš bych se nevrátil. Vyplynula z tvé cesty inspirace a motivace do budoucna? Určitě! Když jsem např. navštívil hlavní město Bolívie La Paz, které leží 4 tisíce metrů nad mořem, vyskytlo se v součinnosti s Caritas Bolivia spousta nápadů na budoucí projekty. Třeba spolupráce s Fair Trade, kdy indiáni vyrábějí 3

4 nejrůznější výrobky z kůže, dřeva, zajímavé textilie a keramiku. Také mě velice zaujaly asistenční projekty, které jednak reagují na aktuální katastrofickou situaci, která nastane, ale zároveň se hodně věnují prevenci. Projevilo se to např. při epidemii krvácivé formy horečky dengue, kdy díky prevenci bylo zachráněno obrovské množství životů. Navštívil jsem také velký internát pro děti z ulice, kde jsem v r jeden rok pracoval. Adoptivní rodiče z naší diecéze jsou určitě hodně zvědaví na tvé zážitky a informace z cesty. Kdy se o ně podělíš? Všechny rodiče i širokou veřejnost, prostě každého, kdo má zájem, zvu na 10. června v 18 hodin do učebny v přízemí budovy Biskupství plzeňského na náměstí Republiky 35. Tam budu o všem vyprávět, samozřejmě nebudou chybět ani fotografie a filmové záběry. Rád zodpovím i nejrůznější dotazy. S Pablem Chacón Gilem si povídala Alena Ouředníková. NOVINKY Cizinecká police pomáhá v Poradně pro cizince a uprchlíky Každé úterý od do je v Poradně pro cizince a uprchlíky v Cukrovarské ulici v Plzni k dispozici příslušník Služby cizinecké policie Plzeň, který bude klientům bezplatně a anonymně poskytovat konzultaci a pomoc ještě před jejich příchodem na pracoviště cizinecké policie. Jde hlavně o pomoc těm, kteří si nevědí rady s vyplněním žádostí o povolení k pobytu a dalších formulářů, jako je žádost o vízum, o dobrovolný návrat apod., nebo 4 potřebují poradit s prodloužením víza, nahlášením změny bydliště, účelu pobytu či příjezdem člena jeho rodiny do ČR na pozvání, ale např. i s tím, co dělat při ztrátě dokladů, případně v dalších složitých a akutních situacích. Jedná se o pilotní projekt, v rámci charitních poraden v ČR ojedinělý, který má usnadnit jednání cizinců na cizinecké policii a zlepšit situaci na pracovištích cizinecké policie. Pokud totiž cizinec získá potřebné informace již předem, vyhne zbytečnému opakovanému čekání na úřadovně cizinecké policie. Vedení oblastního ředitelství předpokládá, že se takto podaří snížit počet cizinců, kteří přicházejí na pracoviště povolování pobytu opakovaně, aby doplnili své žádosti. Poradna pro cizince a uprchlíky DCHP má již léta k dispozici právníka, sociální pracovníky, překladatele a tlumočníky a další odborné spolupracovníky, ale neměla doposud nikoho, kdo by byl schopen komplexně poradit, co a jak je třeba při vyřizování nezbytných záležitostí na cizinecké policii. Vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky DCHP Helena Duchková potvrzuje, že klienti, kteří neměli všechny potřebné náležitosti hned pohromadě, museli úřadovny Služby cizinecké policie navštěvovat opakovaně. Prodlužovala se tak doba vyřízení žádostí, cizinci byli ve stresu, opakovaně se k nám vraceli pro radu. To všechno by teď mohlo odpadnout a rozšíří a zkvalitní se tak i služby naší poradny, říká Duchková. Alena Ouředníková Nově otevřená zařízení v Rokycanech Oblastní charita Rokycany otevřela Sociálně terapeutické dílny a

5 Denní stacionář Pohodička. Obě zařízení jsou určena pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením starší 15 let, kteří zůstávají po ukončení školní docházky doma nemají na vybranou. Nyní se jim nabízejí nové možnosti. Zařízení se otevírá pro klienty každý pracovní den od 8 16 hodin.v Pohodičce poskytujeme celodenní stravování, svačiny se připravují v zařízení, obědy jsou dováženy. Samozřejmostí budou i nadstandardní služby masáže, rehabilitační cvičení apod., které se rozběhnou podle poptávky klientů. Protože je Pohodička jediným zařízením pro postižené na okrese Rokycany, chceme tuto službu přiblížit a umožnit i klientům ze vzdálenějších koutů okresu, a proto budeme i klienty svážet (podle potřeb klientů). Bydliště ve vzdálených místech okresu by nemělo omezovat klienty ve využití této služby. Celková kapacita zařízení je 20 klientů. Sociálně terapeutické dílny jsou určeny pro osoby se středně těžkým postižením, které chtějí pracovat. U nás si mohou zdokonalovat své pracovní návyky a dovednosti. Mohou se naučit na tkalcovských stavech, pracovat s keramikou, textilem,mohou se naučit i základům počítačové gramotnosti, neboť v zařízení je i vybavená počítačová učebna. Klienti v dílnách zažívají nové pocity užitečnosti, potřebnosti, uvědomují si své schopnosti, dochází ke zvyšování jejich sebevědomí. Důležitý je pro ně ovšem i pobyt mezi jinými lidmi než jen v rodině. Práce ve skupině vrstevníků naše klienty obohatí, učí se a zvládají nové úlohy, komunikaci, řešení konfliktů. Navazují se nová přátelství. Stejný počet klientů najde své místo i v Denním stacionáři Pohodička, který nabízíme klientům s těžkým zdravotním postižením. Program přizpůsobený pro každého klienta / podle jeho schopností/ připravuje ergoterapeut a speciální pedagog. Klienti mohou využít i odbornou pomoc psychologa. Chceme vytvořit pro klienty prostředí, které bude rozvíjet jejich samostatnost, schopnost dorozumět se, vytvářet sociální návyky. Alena Drlíková, OCH Rokycany OHLÉDNUTÍ Konference na téma Alzheimerova nemoc proběhla v Karlových Varech Ve čtvrtek 13. května pořádala Farní charita Karlovy Vary již 9. konferenci na téma Alzheimerova nemoc. Hlavní myšlenkou setkání byly Nové poznatky o demencích, jejich prevenci a léčbě. Velmi diskutovaným problémem byly také například Právní záležitosti ve vztahu k péči o seniory nebo Spolupráce s rodinami lidí trpícími Alzheimerovou demencí a výsledky projektu Dny paměti. Konference je každoročně určena nejen odborníkům, zdravotním sestrám a sociálním pracovníkům, ale i veřejnosti, která v letošním roce projevila mimořádný zájem. Mezi přednášejícími byl například MUDr. Robert Rusina z Fakultní Thomayerovy nemocnice, Mgr. Martina Rokosová z České alzheimerovské společnosti nebo PhDr. Hana Janečková z Diakonie ČCE. Díky vstřícnosti vedení Karlovarského městského divadla mohlo 120 účastníků konference vyslechnout přednášky 5

6 na stále aktuálnější téma v mimořádně krásném a příjemném prostředí. Desátá konference na téma Alzheimerova nemoc se bude konat v květnu Jiří Novák Setkání tříkrálových koledníků v Klatovech Na sedmdesát malých i větších koledníků z letošní Tříkrálové sbírky v klatovském vikariátu se sešlo v neděli 26. dubna na zahradě Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech. Zejména pro ty menší tu byly připraveny nejrůznější hry a soutěže. No řekněte, víte, jak se dělá např. Nosák čichavý, Hovnivál smradlavý nebo Opice hravá? Pokud ne, měli jste tam tehdy být, děti by vám předvedly variant hned několik. Mezi koledníky zavítal i biskup František Radkovský, který jim poděkoval za jejich záslužnou práci, celé odpoledne se hrálo na kytary a zpívalo do mikrofonu, o občerstvení v podobě grilovaných dobrůtek nemluvě. Na řadu přišla i tombola pro děti, hokej s PET lahví a další legrácky. (alo) Elektrický vozík pro seniory v DPS v Klatovech 6 Nový elektrický invalidní vozík byl slavnostně předán klientům klatovského Domova pokojného stáří Naší Paní ve čtvrtek 14. května. Moderní vozík, který bude usnadňovat život hůře pohyblivým či nechodícím obyvatelům domova, byl pořízen za zhruba 150 tisíc korun. Na otázku, odkud tento finanční obnos pochází, odpovídá ředitelka Oblastní charity Klatovy Marie Malkusová s radostným smíchem: Byl to zázrak. A poté už vážně objasňuje zajímavý příběh. Do domova za klienty nějaký čas dochází dobrovolnice, energická čerstvá důchodkyně paní Jitka Kopelentová. Doprovází klienty na vycházkách a různých pochůzkách. Zhruba před rokem pomáhala jedné ze špatně chodících obyvatelek domova při návštěvě klatovského divadla a vrátila se celá zadýchaná a zmožená. Chtělo by to elektrický vozík, prohlásila tehdy. Ovšem kde na něj vzít peníze? Prý se musí sehnat, řekla paní Kopelentová. Tehdy jsme nevěřili, že je dáme dohromady. Ale Jitka Kopelentová se do toho dala s vervou sobě vlastní. Obcházela potencionální dárce, a když do konce roku shromáždila 70 tisíc, začali jsme věřit, že se celá věc podaří, vzpomíná Marie Malkusová. Na koupi elektrického vozíku pro Domov pokojného stáří Naší Paní přispělo několik desítek klatovských firem, ale i soukromé osoby a neziskové organizace. Ti všichni byli pozváni 14. května do kaple domova, kde vedoucí osobní asistence Bohumil Novák předvedl provoz automatizovaného vozíku, už předtím požehnaného klatovským farářem P. Antonínem Bachanem. K tomu zazpívaly děti z místní mateřské školy a pěvecký klub Seniorky. Spirituál Diecézní charity Plzeň Ladislav Lego všem dárcům poděkoval a ocitoval slova francouzského kněze a charitního pracovníka abbé Pierra: Nespra-

7 vedlnost není v nerovnosti, ale nespravedlnost je v neschopnosti rozdělit se. A vy jste se rozdělili. Je to velká radost. Díky dárcům se našim klientům hodně usnadní možnost dostat se ven, mezi ostatní lidi, zařídit si třeba nákupy, dojet si ke kadeřnici či k lékaři. Pro hůře pohyblivé lidi jsou tyto možnosti neuvěřitelně cenné, konstatovala zároveň se slovy díků Marie Malkusová. Alena Ouředníková Klienti DPS sv. Alžběty na výletě u klatovských kolegů Klatovští nás pozvali na návštěvu do Domova pokojného stáří Naší Paní. Je asi tak stejně velký jako náš DPS sv. Alžběty, jenom budova je starší, ale pěkně opravená z bývalého kláštera. Takže kaple se využívá nejen k bohoslužbě, ale i k ostatnímu shromažďování. Prozrazuje ji nejen oltář s krásnou vitráží v čele místnosti. Všichni na nás byli milí a pohostili nás výbornými chlebíčky i koláčky a kávou nebo čajem. Harmoniky krásně hrály, a tak jsme si pěkně zazpívali. Když jsme jeli do Klatov, měli jsme strach, že neuvidíme ani zahradu, jak pršelo, ale i počasí nám vcelku přálo. Obdivovali jsme záhonky květin i pěkné posezení, které mají klienti k dispozici v zahradě domova. Viděli jsme i útulné pokoje a moc se nám v Klatovech líbilo. Když jsme jeli zpátky, už svítilo sluníčko a my jsme si pochvalovali, jaký to byl pěkný výlet. Příště máme slíbenou návštěvu v ZOO. Zase se máme na co těšit a nemyslet na své vlastní starosti a trápení. Díky všem! Iva Trčková, DPS sv.alžběty POZVÁNÍ 4. Setkání se solidaritou V rámci pravidelných měsíčních Setkání se solidaritou, jejichž cílem je informovat veřejnost o aktivitách lidí, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na charitativních, humanitárních a jiných solidárních akcích a projektech po celém světě, se uskuteční 9. června od v kulturní kavárně Jabloň v Krátké ulici (naproti CAN Plzeň) beseda na téma FAIR TRADE spravedlivý obchod a život v Africe s Lenkou Černou z organizace Excellent Plzeň s.r.o. Novinky nejen pro adoptivní rodiče 10. června bude vedoucí projektu Adopcí na dálku DCHP Pablo Chacón Gil hovořit o své cestě po Bolívii, Paraquayi a Peru, kterou podnikl za účelem revize dosavadního fungování projektu a zkoumání možností rozšíření spolupráce. Zváni jsou jak všichni adoptivní rodiče, kteří v rámci DCHP podporují děti v zemích Latinské Ameriky, tak i široká veřejnost. Začátek v v přízemí budovy Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35. (alo) Jubilejní 15. pohlazení po těle i po duši pro vozíčkáře a zdravotně těžce postižené se uskuteční od 14 hodin dne 6. června 2009 v učebnách biskupství. Po hodnotném kulturním programu a občerstvení bude pro zájemce sloužena mše svatá. Těšíme se, že letos přijede i skupina vozíčkářů z Kladna, se kterými jsme navázali velmi hezká osobní přátelství. 7

8 Celonárodní akce České Alzheimerovské společnosti Pomerančový týden se letos bude konat ve dnech 14. až 21. června. Městská charita Plzeň je jednou z prvních poboček této společnosti. Věnuje se aktivně pomoci lidem, postiženým touto velice deprimující chorobou ve specializovaném stacionáři ve Francouzské ulici i v terénu a provozuje poradnu pro rodinné příslušníky, pečující o své nemocné členy v Polední 11. Proto i v městě Plzni bude v této době organizována veřejné sbírka na různých místech ve prospěch pomoci pacientům, trpícím touto chorobou. 95% vybraných prostředků se vrací adresně přímo pro naší pobočku. Prosíme o Vaši štědrost. V rámci této akce bude v Plzni pořádán dne 14. června 2009 od 16 hodin v Památníku obětem zla v Plzni Doudlevcích KONCERT PRO VÁŽKU (vážka je symbolem člověka, postiženého touto chorobou). Vystoupí na něm Duhové děti 27 členný soubor zdravých i postižených dětí se svými hosty, doprovázený profesionálními hudebníky. Tento soubor získává velká ocenění i ve světě, např. v Římě a v Belgii. Na závěr tohoto odpoledne v 18 hodin bude pro zájemce sloužena mše svatá arciděkanem P. Emilem Soukupem. Nenechte si ujít tento výjimečný zážitek a současně pomoci i těžce nemocným lidem s Alzheimerovou chorobou. Anna Srbová Středisko humanitární pomoci prosí o pochopení Pracovníci Střediska humanitární pomoci DCHP v Cukrovarské ulici prosí o pochopení skutečnosti, že nemohou přijímat dary, které nejsou dále upotřebitelné a které by středisko zatěžovaly náklady na likvidaci. Ve Středisku humanitární pomoci je vítáno: veškeré dámské, pánské a dětské oblečení, nejlépe z přírodních materiálů, lůžkoviny, ručníky, utěrky apod. zimní oblečení jen nepoškozené bez děr, rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty apod.) kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky) nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, čisté prošívané deky, polštáře apod. hračky, spací pytle, nepoškozenou obuv, pracovní oblečení nádobí všeho druhu, porcelán, příbory, sklo apod. matrace, nábytek, knihy, dětské kočárky Čistě bavlněné oblečení může být i poškozené např. (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty apod.), toto bude použito k řezání a lisování balíků hadrů na čištění strojů (prosíme zvláště zabalené a označené). Prosíme darujte věci pouze čisté, jen tak můžou posloužit k účelu, ke kterému jsou určeny. Děkujeme za pochopení. Co brát nemůžeme? Vše co je špinavé, roztrhané (mimo bavlny), mokré nebo zatuchlé, silonové a dederonové oblečení, uniformy, balonové a šusťákové kabáty apod. Vydává: Diecézní charita Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, , mail: Vychází měsíčně jako příloha Zpravodaje plzeňské diecéze, objednávky na: i v elektronické podobě (PDF). 8

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

květen 2009 Láska je cesta

květen 2009 Láska je cesta květen 2009 Láska je cesta Velká noc z Bílé soboty na Boží hod velikonoční ukrývá velké tajemství. Ježíš vstal z mrtvých a Bůh tak otevřel člověku nový rozměr lidského bytí. Ježíšovi učedníci zažili vzkříšení

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy

ŘÍJEN 2008. Kopím probodené. Jsem jen část rukou lásky Kristovy ŘÍJEN 2008 Když setník probodl bok Ježíšův, chtěl se přesvědčit o jeho smrti. Pohyb mrtvého těla na kříži ho o tom dostatečně přesvědčil. Z probodeného boku vyšla krev a voda. Ježíš byl skutečně mrtev.

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV. Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV Výroční zpráva 2012 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé Jsem ráda, že se znovu po roce společně setkáváme na stránkách naší Výroční zprávy.dovolte

Více

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary,

SLOVO ŘEDITELE. Vážení a milí zaměstnanci, klienti, příznivci a přátelé Farní charity Karlovy Vary, Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Provozy FCH Karlovy Vary 2011... 5 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2011... 6 UZÁVĚRKA... 7 ZPRÁVA AUDITORA... 8 DŮM SVATÉ

Více

Charitní listy. S důvěrou a nadějí. Charita ČR převzala cenu Gratias Agit. Normální je pomáhat

Charitní listy. S důvěrou a nadějí. Charita ČR převzala cenu Gratias Agit. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 1 / 2 0 1 3 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení přátelé, Až budete číst toto číslo Charitních listů, bude Charitě v naší

Více

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

ZPRÁVY CHARITY 3/2010 ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE ZPRÁVY C HARITY 3/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 1 OBSAH Duchovní slovo 3 Informace Diecézní charity 4 Ekonomické informace 5 Co se děje v charitách 6 Diececézní charita Litoměřice 6 Farní charita Česká

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat

Charitní listy. Tříkrálová sbírka. Kolik jste vykoledovali. Normální je pomáhat Normální je pomáhat www.dchp.cz Charitní listy Č Í S L O 5 / 2 0 1 4 V Y D Á V Á D I E C É Z N Í C H A R I T A P L Z E Ň Vážení přátelé, koordinátoři TS, kolední králové a královny, lidé dobré vůle, kteří

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu

duben 2009 Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu Křížová cesta vede ke zmrtvýchvstalému Kristu duben 2009 Nyní na konci postní doby můžeme ještě v mnoha farních společenstvích, ale i soukromě, procházet s Ježíšem jeho křížovou cestu. Setkáváme se na

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty MČ Praha 14 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI Rozhovor o sociální politice Prahy 14 Neprodejné mimořádné vydání SOCIÁLNÍ SLUŽBY RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ SENIOŘI ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CIZINCI ROZHOVOR s Mgr. Ing. Lucií Svobodovou, 1. zástupkyní starosty

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách

O B S A H Informace DCH str.5 Ekonomické informace str. 7 Sbírka na charitu 2007 str. 8-10 íkrálová sbírka 2008 str. 11 Co se d je v charitách DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DÓMSKÉ NÁM. 10, TEL./FAX: 416 731 452 TEL. 416 735 606 E-MAIL: dchltm@dchltm.cz, INTERNET: www.dchltm.cz ZPRÁVY CHARITY 5/2007 ZPRÁVY CHARITY 2 O B S AH Duchovní slovo str.

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011

ROLNIČKA. Zpravodaj pro rodiče. Společnost pro ranou péči. září 2011 ROLNIČKA Zpravodaj pro rodiče 76 č. září 2011 Společnost pro ranou péči Vydala Společnost pro ranou péči Klimentská 2/1203, 110 00 Praha 1 e-mail: centrum@ranapece.cz banka: ČSOB a.s. Praha 1, č.ú.:126905243/0300

Více